Verdal kommune Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune Møteprotokoll"

Transkript

1 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 18:00 18:50 Til stede: 35 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen Medlem KRF-V Kristin Johanne Hildrum Medlem AP-V Trude Holm Medlem SP-V Torill Elverum Medlem AP-V John Hermann Medlem UAV Bjørn Iversen Ordfører AP-V Pål Sverre Fikse Medlem SP-V Marit Voll Medlem SP-V Einar Asbjørn Tromsdal Medlem AP-V Tomas Iver Hallem Medlem SP-V Berit Gustad Nessø Medlem AP-V Bjørn Holmli Medlem AP-V Terje Aksnes Medlem SP-V Karl Bernhard Hoel Medlem SP-V Brita Kleven Thorsvik Medlem V-V Ove Morten Haugan Medlem AP-V Anne Segtnan Medlem SP-V Astrid Tromsdal Medlem AP-V Arild Kvernmo Pedersen Medlem AP-V Trine Reitan Medlem AP-V Anne Kolstad Medlem SV-V Arild Stenberg Medlem AP-V Silje Heggdal Sjøvold Varaordfører H-V Vigdis Haldorsen Medlem SP-V Fatima Almanea Medlem AP-V Tor Martin Nordtømme Medlem AP-V Arne Leonhardsen Medlem FRP-V Oddleiv Aksnes Medlem H-V Marit Anna Morken Medlem SP-V Kim Tommy Nessemo Medlem SP-V Birgitte Skjørholm Dillan Medlem SP-V Arvid Wold Medlem MDG-V Jorunn Dahling Medlem AP-V

2 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL H-V Siv Engelin MEDL AP-V Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Emmanuel Glordy Bowah Siv Engelin AP-V Lotte Holthe Kjesbu Charlotte Fætten Aakerhus H-V Fra administrasjonen møtte: Navn Jostein Grimstad Line Therese Ertsås Stilling Rådmann Formannskapssekretær Utdelt i møtet: 1. Verdal kommunes jakkemerke 2. Nøkkelbånd 3. Reglement kommunestyret 4. Kommuneloven 5. Forvaltningsloven 6. Offentlighetsloven 7. Boka «Tillit» - KS folkevalgtprogram brukes i folkevalgtopplæringen. 8. KS hefte: «Møtet er satt!» 9. Reiseregningsskjema 10. Skjema erklæring tapt arbeidsfortjeneste 11. Skjema Krav om lønnsrefusjon I tillegg ble valgnemndas innstilling og lister for valg til formannskapet utdelt. Ordfører ønsket det nye kommunestyret velkommen til det 64. ordinære kommunestyret i Verdal kommune.

3 Saksnr PS 78/15 PS 79/15 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Godkjenning av kommunestyrevalget valgoppgjør PS 80/15 Valg av formannskap for perioden PS 81/15 Valg av ordfører for perioden PS 82/15 Valg av varaordfører for perioden PS 83/15 Valg av kontrollutvalg for perioden PS 84/15 PS 85/15 Valg av komite for plan og samfunn og komite for mennesker og livskvalitet for perioden Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret for perioden PS 86/15 Valg av representanter til KS sine organer for perioden PS 87/15 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden PS 88/15 Orientering

4 PS 78/15 Godkjenning av møteprotokoll Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: «Protokoll fra møte godkjennes». Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte godkjennes. PS 79/15 Godkjenning av kommunestyrevalget valgoppgjør Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget for 2015 for Verdal kommune er gyldig. PS 80/15 Valg av formannskap for perioden Valgnemnda v/ove Morten Haugan gjennomgikk valgnemndas innstilling. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til valgnemndas innstilling om at forholdstallsprinsippet legges til grunn ved valg som skal foretas, men at valget praktisk gjennomføres som flertallsvalg (avtalevalg, jfr. Kommunelovens 38a). Ove Morten Haugan ba om at valg av formannskap avholdes som forholdstallsvalg og ba om skriftlig votering. Astrid Tromsdal og Pål Sverre Fikse ble enstemmig oppnevnt som tellemannskap. Terje Aksnes ble valgt inn i tellekorpset på sak 82/15. Pål Sverre Fikse gitt ut av tellekorpset på sak 82/15.

5 Det ble framsatt følgende listeforslag: Liste 1: Fellesliste Arbeiderpartiet/ Høyre/Kristelig Folkeparti: 1. Bjørn Iversen (AP) 2. Silje H. Sjøvold (H) 3. Trine Reitan (AP) 4. Ove Morten Haugan (AP) 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 6. Charlotte F. Aakerhus (H) 7. Arild K. Pedersen (AP) 8. Bjørn J. Holmli (AP) 9. Berit Gustad Nessø (AP) 10. Torill Elverum (AP) 11. Einar A. Tromsdal (AP) 12. Tor Martin Nordtømme (AP) Liste 2: Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/ Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant: 1. Marit Voll (SP) 2. Pål Sverre Fikse (SP) 3. Karl Bernhard Hoel (SP) 4. Brita Kleven Thorsvik (V) 5. Anne Kolstad (SV) 6. Arvid Wold (MDG) 7. Vigdis Haldorsen (SP) 8. Arne Leonhardsen (FRP) 9. Trude Holm (SP) 10. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) Begge listeforslagene ble enstemmig godkjent av kommunestyret. Det ble foretatt skriftlig votering. Det ble først registrert hvor mange stemmer den enkelte lista hadde fått. Denne registreringen ga følgende resultat: - Liste 1: 19 stemmer. - Liste 2: 16 stemmer. Mandatfordelingen i formannskapet for perioden blir da som følger: Divisjon med Liste 1 19 (1) 9,5 (3) 6,33 (5) 4,75 (7) 3,8 (9) 3,16 Liste 2 16 (2) 8 (4) 5,33 (6) 4 (8) 3,2 2,66 Fordelingen i formannskapet blir da slik: Liste 1: AP/KRF/H får følgende mandater: nr 1, 3, 5, 7 og 9 = 5 representanter. Liste 2: SP/SV/V/FRP/MDG/UAV får følgende mandater: nr. 2, 4, 6 og 8 = 4 representanter.

6 Totalt: 9 representanter. Herved er samtlige 9 representanter i formannskapet besatt. Listenes kandidater fikk da følgende stemmetall: Liste 1: Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti 1. Bjørn Iversen (AP) 19 stemmer 2. Silje H. Sjøvold (H) 19 stemmer 3. Trine Reitan (AP) 19 stemmer 4. Ove Morten Haugan (AP) 19 stemmer 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 19 stemmer 6. Charlotte F. Aakerhus (H) 19 stemmer 7. Arild K. Pedersen (AP) 19 stemmer 8. Bjørn J. Holmli (AP) 19 stemmer 9. Berit Gustad Nessø (AP) 19 stemmer 10. Torill Elverum (AP) 19 stemmer 11. Einar A. Tromsdal (AP) 19 stemmer 12. Tor Martin Nordtømme (AP) 19 stemmer Liste 2: Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant 1. Marit Voll (SP) 16 stemmer 2. Pål Sverre Fikse (SP) 16 stemmer 3. Karl Bernhard Hoel (SP) 16 stemmer 4. Brita Kleven Thorsvik (V) 16 stemmer 5. Anne Kolstad (SV) 16 stemmer 6. Arvid Wold (MDG) 16 stemmer 7. Vigdis Haldorsen (SP) 16 stemmer 8. Arne Leonhardsen (FRP) 16 stemmer 9. Trude Holm (SP) 16 stemmer 10. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) 16 stemmer Til slutt ble hver listes plasser besatt med de kandidater som hadde fått flest stemmer i følgende rekkefølge etter stemmetall og plassering på lista. Verdal formannskap med varamedlemmer for perioden : Liste 1: Fellesliste Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti: : 1. Bjørn Iversen (AP) 2. Silje H. Sjøvold (H) 3. Trine Reitan (AP) 4. Ove Morten Haugan (AP) 5. Tor-Petter Abelsen (KRF)

7 1. Charlotte F. Aakerhus (H) 2. Arild K. Pedersen (AP) 3. Bjørn J. Holmli (AP) 4. Berit Gustad Nessø (AP) 5. Torill Elverum (AP) 6. Einar A. Tromsdal (AP) 7. Tor Martin Nordtømme (AP) Liste 2: Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/ Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant: : 1. Marit Voll (SP) 2. Pål Sverre Fikse (SP) 3. Karl Bernhard Hoel (SP) 4. Brita Kleven Thorsvik (V) 1. Anne Kolstad (SV) 2. Arvid Wold (MDG) 3. Vigdis Haldorsen (SP) 4. Arne Leonhardsen (FRP) 5. Trude Holm (SP) 6. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) PS 81/15 Valg av ordfører for perioden AP/KRF/H v/ove Morten Haugan foreslo Bjørn Iversen som ordfører i Verdal kommune for perioden Det ble også bedt om skriftlig votering. SP/SV/V/FRP/MDG/UAV v/karl Bernhard Hoel foreslo Marit Voll som ordfører i Verdal kommune for perioden Det ble foretatt skriftlig votering med følgende resultat: - Bjørn Iversen 19 stemmer - Marit Voll 16 stemmer. Som ordfører i Verdal kommune for perioden ble Bjørn Iversen valgt med 19 stemmer.

8 PS 82/15 Valg av varaordfører for perioden Tellekorpset ble supplert med Terje Aksnes og Pål Sverre Fikse gikk ut av tellekorpset på denne saken. AP/KRF/H v/ove Morten Haugan foreslo Silje Heggdal Sjøvold som varaordfører i Verdal kommune for perioden Det ble også bedt om skriftlig votering. SP/SV/V/FRP/MDG/UAV v/karl Bernhard Hoel foreslo Pål Sverre Fikse som varaordfører i Verdal kommune for perioden Det ble foretatt skriftlig votering med følgende resultat: - Silje Heggdal Sjøvold 19 stemmer - Pål Sverre Fikse 16 stemmer. Som varaordfører i Verdal kommune for perioden ble valgt Silje Heggdal Sjøvold med 19 stemmer. PS 83/15 Valg av kontrollutvalg for perioden Valgnemndas innstilling ble utdelt. Valgnemnda har foreslått at følgende velges om medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget for valgperioden : 1. Astrid Tromsdal (AP) 1. Jon Sellæg (AP) 2. Kristin Johanne Hildrum (AP) 2. Knut Johansson (AP) 3. Tronn Røtvoll (H) 3. Inga A. Hildrum (AP) Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De 1. John Hermann (UAV), leder 1. Tore Landstad (FRP) 2. Kristine Karlgård (SP), nestleder 2. Jostein Grande (SP) 3. Mette Karlgård (SP) 4. Randi Kvernmo (MDG)

9 Ved votering fikk valgnemndas innstilling på kontrollutvalg følgende resultat: enstemmig vedtatt. Varamedlemmer enstemmig vedtatt. Leder enstemmig vedtatt. Nestleder enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i Verdal kommune for valgperioden : 1. Astrid Tromsdal (AP) 1. Jon Sellæg (AP) 2. Kristin Johanne Hildrum (AP) 2. Knut Johansson (AP) 3. Tronn Røtvoll (H) 3. Inga A. Hildrum (AP) Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De 1. John Hermann (UAV), leder 1. Tore Landstad (FRP) 2. Kristine Karlgård (SP), nestleder 2. Jostein Grande (SP) 3. Mette Karlgård (SP) 4. Randi Kvernmo (MDG) PS 84/15 Valg av komite for plan og samfunn og komite for mennesker og livskvalitet for perioden Valgnemnda har foreslått at følgende velges om medlemmer og varamedlemmer til komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet for valgperioden : Plan og samfunn: 1. Ove Morten Haugan, leder (AP) 1. Tor-Petter Abelsen (KRF) 2. Oddleiv Aksnes, nestleder (H) 2. Arild Stenberg (AP) 3. Jorunn Dahling (AP) 3. Inger Åse L. Evenmo (AP) 4. Fatima Almanea (AP) 4. Jøran Zakariassen (AP) 5. Torbjørn Sellæg (H) 5. Siv Engelin (AP) 6. Ann-Maj Holmli (H) 7. Kristoffer L. Nicolaysen (AP)

10 Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De 1. Kim Tommy Nessemo (SP) 1. Anne Kolstad (SV) 2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) 2. Knut Fortun (FRP) 3. Anne Segtnan (SP) 3. Karl Bernhard Hoel (SP) 4. Arvid Wold (MDG) 4. Einar Olav Larsen (SP) 5. Grete Dyrstad (V) 6. Marit Voll (SP) Komite mennesker og livskvalitet: 1. Trine Reitan, leder (AP) 1. Lotte H. Kjesbu (H) 2. Arild K. Pedersen (AP) 2. Torill Elverum (AP) 3. Bjørn J. Holmli (AP) 3. Siv Engelin (AP) 4. Charlotte F. Aakerhus (H) 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP) 5. Helena Kruken Ulvin (KRF) 5. Geir Singstad (AP) 6. Torunn Rotmo (AP) 7. Terje Rennemo (AP) Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De 1. Vigdis Haldorsen (SP), nestleder 1. Siri-Gunn Vinne (SP) 2. Marit Anna Morken (SP) 2. Mona Helene Sand (MDG) 3. Bjørn S. Hojem (V) 3. Hilde Grøtting (SV) 4. Bård Storhaug (FRP) 4. Einar Olav Larsen (SP) 5. Terje Aksnes (SP) 6. Pål Sverre Fikse (SP) Votering: Ved votering fikk valgnemndas innstilling på komité plan og samfunn følgende resultat: enstemmig vedtatt. Varamedlemmer enstemmig vedtatt. Leder enstemmig vedtatt. Nestleder enstemmig vedtatt. Ved votering fikk valgnemndas innstilling på komité mennesker og livskvalitet følgende resultat: enstemmig vedtatt. Varamedlemmer enstemmig vedtatt. Leder enstemmig vedtatt. Nestleder enstemmig vedtatt.

11 Komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet for valgperioden : Plan og samfunn: 1. Ove Morten Haugan, leder (AP) 1. Tor-Petter Abelsen (KRF) 2. Oddleiv Aksnes, nestleder (H) 2. Aril Stenberg (AP) 3. Jorunn Dahling (AP) 3. Inger Åse L. Evenmo (AP) 4. Fatima Almanea (AP) 4. Jøran Zakariassen (AP) 5. Torbjørn Sellæg (H) 5. Siv Engelin (AP) 6. Ann-Maj Holmli (H) 7. Kristoffer L. Nicolaysen (AP) Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De 1. Kim Tommy Nessemo (SP) 1. Anne Kolstad (SV) 2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) 2. Knut Fortun (FRP) 3. Anne Segtnan (SP) 3. Karl Bernhard Hoel (SP) 4. Arvid Wold (MDG) 4. Einar Olav Larsen (SP) 5. Grete Dyrstad (V) 6. Marit Voll (SP) Komite mennesker og livskvalitet: 1. Trine Reitan, leder (AP) 1. Lotte H. Kjesbu (H) 2. Arild K. Pedersen (AP) 2. Torill Elverum (AP) 3. Bjørn J. Holmli (AP) 3. Siv Engelin (AP) 4. Charlotte F. Aakerhus (H) 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP) 5. Helena Kruken Ulvin (KRF) 5. Geir Singstad (AP) 6. Torunn Rotmo (AP) 7. Terje Rennemo (AP) Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De 1. Vigdis Haldorsen (SP), nestleder 1. Siri-Gunn Vinne (SP) 2. Marit Anna Morken (SP) 2. Mona Helene Sand (MDG) 3. Bjørn S. Hojem (V) 3. Hilde Grøtting (SV) 4. Bård Storhaug (FRP) 4. Einar Olav Larsen (SP) 5. Terje Aksnes (SP) 6. Pål Sverre Fikse (SP)

12 PS 85/15 Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret for perioden Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i samkommunestyret for valgperioden : Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti/Høyre (liste 1): 1. Bjørn Iversen (AP) 1. Ann-Maj Holmli (H) 2. Silje H. Sjøvold (H) 2. Ove Morten Haugan (AP) 3. Berit Gustad Nessø (AP) 3. Trine Reitan (AP) 4. Tor Martin Nordtømme (AP) 4. Arild K. Pedersen (AP) 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 5. Bjørn Holmli (AP) 6. Torill Elverum (AP) 7. Fatima Almanea (AP) Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/ Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant (liste 2): 1. Marit Voll (SP) 1. Karl Bernhard Hoel (SP) 2. Trude Holm (SP) 2. Mona Helene Sand (MDG) 3. Arne Leonhardsen (FRP) 3. Pål Sverre Fikse (SP) 4. Anne Kolstad (SV) 4. Johannes Rosvold (V) 5. Anne Segtnan (SP) 6. Terje Aksnes (SP) Det ble votert med følgende resultat: - - enstemmig. - Varamedlemmer enstemmig. og varamedlemmer i samkommunestyret for valgperioden : Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti/Høyre (liste 1): 1. Bjørn Iversen (AP) 1. Ann-Maj Holmli (H) 2. Silje H. Sjøvold (H) 2. Ove Morten Haugan (AP) 3. Berit Gustad Nessø (AP) 3. Trine Reitan (AP) 4. Tor Martin Nordtømme (AP) 4. Arild K. Pedersen (AP) 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 5. Bjørn Holmli (AP) 6. Torill Elverum (AP) 7. Fatima Almanea (AP)

13 Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/ Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant (liste 2): 1. Marit Voll (SP) 1. Karl Bernhard Hoel (SP) 2. Trude Holm (SP) 2. Mona Helene Sand (MDG) 3. Arne Leonhardsen (FRP) 3. Pål Sverre Fikse (SP) 4. Anne Kolstad (SV) 4. Johannes Rosvold (V) 5. Anne Segtnan (SP) 6. Terje Aksnes (SP) PS 86/15 Valg av representanter til KS sine organer for perioden Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til KS sine organer for valgperioden : 1. Bjørn Iversen (AP) 1. Berit G. Nessø (AP) 2. Silje H. Sjøvold (H) 2. Arild K. Pedersen (AP) 3. Trine Reitan (AP) 4. Einar A. Tromsdal (AP) Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De 1. Marit Voll (SP) 1. Pål Sverre Fikse (SP) 2. Anne Segtnan (SP) 3. Trude Holm (SP) Votering: enstemmig vedtatt. Varamedlemmer enstemmig vedtatt. og varamedlemmer til KS organer for perioden : 1. Bjørn Iversen (AP) 1. Berit G. Nessø (AP) 2. Silje H. Sjøvold (H) 2. Arild K. Pedersen (AP) 3. Trine Reitan (AP) 4. Einar A. Tromsdal (AP)

14 Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De 1. Marit Voll (SP) 1. Pål Sverre Fikse (SP) 2. Anne Segtnan (SP) 3. Trude Holm (SP) PS 87/15 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar å benyttes seg av KS Folkevalgtprogram Første del av opplæringen vil bli 11. november Det tegnes abonnement på tidsskriftet «Kommunal Rapport» for medlemmer i kommunestyret, og for de medlemmene i kontrollutvalget, komiteene og administrasjonsutvalget som ikke er medlemmer i kommunestyret. PS 88/15 Orientering Rådmann ønsket det nye kommunestyret velkommen og gratulerte med valget. Rett utskrift attesteres: Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.11.2015 Tid: 18:00-19:20 Til stede: 34 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.11.2016 Tid: 18:00 19:00 Til stede: 33 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.02.2017 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Hermann MEDL UAV Tomas Iver Hallem MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Hermann MEDL UAV Tomas Iver Hallem MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.01.2016 Tid: 18:00 21:30 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tidsplan: Rådmannens presentasjon av Budsjett 2017 og Økonomiplan Lunsj Møte i formannskapet og kommunalt klageorgan.

Tidsplan: Rådmannens presentasjon av Budsjett 2017 og Økonomiplan Lunsj Møte i formannskapet og kommunalt klageorgan. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.11.2016 Tid: 09:00 Tidsplan: 09.00 Rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Tid: 18:00 20:00 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.05.2013 Tid: 18:00 20:55 Til stede: 34 til stede. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2013 Tid: 18:00 19:50 Til stede: 35 representanter Utdelt i møtet: 1. Brosjyre «KRÅD gir

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.08.2016 Tid: 18:00 20:15 Til stede: 35 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.11.2015 Tid: 18:00 21:07 Til stede: 35 representanter. Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kolstad MEDL SP/V/SV/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kolstad MEDL SP/V/SV/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.08.2017 Tid: 13:00 14.00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 20:55. Til stede: 33 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtet startet med opplæring i Plan- og bygningsloven, del 1 Plandelen, v/fagsjef plan,

Møtet startet med opplæring i Plan- og bygningsloven, del 1 Plandelen, v/fagsjef plan, Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.11.2015 Tid: 09:00-12:10 Til stede: 9 representanter Møtet startet med opplæring

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.11.2015 Tid: 12:00 13:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 18:00 20:35 Til stede: 33 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon under

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.12.2014 Tid: 18:00 21:55 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakene 33/16, 34/16 og 35/16 ble behandlet først. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Sakene 33/16, 34/16 og 35/16 ble behandlet først. Ellers uendret behandlingsrekkefølge. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.09.2016 Tid: 09:00:10:50 Til stede: 8 medlemmer Sakene 33/16, 34/16 og 35/16 ble

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Ingen. Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Ingen. Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Ingen. Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Ingen. Navn Møtte for Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.10.2016 Tid: 09:00-11:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.08.2013 Tid: 18:00-20:00 Til stede: 33 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.08.2012 Tid: 18:00 19:15 Til stede: 34 representanter. Bjørn Holmli møtte under sak 75/12. Til

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.09.2009 Tid: 18:00 21:30 Til stede: 35 representanter. Utdelt i møtet: Heftet Kulturarven september

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.08.2016 Tid: 09:00 10:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.04.2017 Tid: 09:30 11:30. Møtet startet etter administrasjonsutvalgets møte. Til stede: 9 representanter

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rigmor Hafell MEDL AP-KRF Lennart Johansson MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rigmor Hafell MEDL AP-KRF Lennart Johansson MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.10.2014 Tid: 09:00 12:45 Til stede: 9 av 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.03.2017 Tid: 18:00 23:20. Til stede: 35 representanter. John Hermann fikk permisjon fom sak

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 18:00 22.30 Til stede: 35 representanter. John Hermann fikk permisjon og forlot

Detaljer

Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets medlemmer datert 5. januar 2015 ad. teaterhus.

Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets medlemmer datert 5. januar 2015 ad. teaterhus. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 14:05 Til stede: 9 representanter Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.06.2015 Tid: 11:40 12:30 Til stede: 9 representanter. Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-V John Hermann MEDL UAV Pål Sverre Fikse MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-V John Hermann MEDL UAV Pål Sverre Fikse MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.04.2017 Tid: 18:00 21:10 Til stede: 34 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 10:50

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 10:50 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.06.2016 Tid: 10:00 10:50 Faste medlemmer som møtte: Bjørn Iversen Ordfører AP/H/KRF Berit

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Holmli MEDL AP-V Arild Stenberg MEDL AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Holmli MEDL AP-V Arild Stenberg MEDL AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.04.2016 Tid: 18:00 21:15. Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-KRF Anita Karlsen MEDL SP/SV Tore Landstad MEDL FRP/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-KRF Anita Karlsen MEDL SP/SV Tore Landstad MEDL FRP/V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2014 Tid: 09:00-11:50 Til stede: 8 representanter. Repr. Dagny Kolberg Okkenhaug

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2012 Tid: 18:00 19:00 Til stede: 34 representanter Utdelt i møtet: Nattevandring 2012. Faste

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Torill Elverum - søknad om permisjon fra kommunale verv Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2008/11046

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Anne Grete Valbekmo MEDL H-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Anne Grete Valbekmo MEDL H-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 13:00. Befaring fra kl. 14:00 til kl. 15:20 Til stede: 9 representanter. Knut

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.02.2017 Tid: 11:40 14:50 Til stede: 9 representanter. Bjørn Iversen møtte fra og med sak 14/17.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen ORDF AP-KRF Marit Voll MEDL SP/SV Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen ORDF AP-KRF Marit Voll MEDL SP/SV Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.09.2012 Tid: 09:00 10:30 Til stede: 8 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.01.2016 Tid: 09:00 13:40 Til stede: 9 representanter. Pål Sverre Fikse og Trine Reitan fikk permisjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.03.2014 Tid: 11:15 13:50 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.11.2011 Tid: 10:00 11:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2016 Tid: 09:00-11:00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Kl 09:00 11:30: Orientering om Ecopro AS v/tore Fløan etterfulgt av befaring.

Kl 09:00 11:30: Orientering om Ecopro AS v/tore Fløan etterfulgt av befaring. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Ecopro AS sine lokaler i Skjørdalen Dato: 17.10.2017 Tid: 09:00-12:35 Til stede: 9 medlemmer Kl 09:00 11:30: Orientering om

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Holmli MEDL AP-V Marit Anna Morken MEDL SP-V Bård Storhaug MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Holmli MEDL AP-V Marit Anna Morken MEDL SP-V Bård Storhaug MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.06.2017 Tid: 09:00 11:50 Til stede: 8 representanter. Einar Olav Larsen fikk permisjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Pål Sverre Fikse MEDL SP//SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Pål Sverre Fikse MEDL SP//SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2016 Tid: 09:00 14:45 Til stede: 9 representanter. Formannskapets møte ble satt etter orienteringene,

Detaljer

Temamøte om kommunereform

Temamøte om kommunereform Temamøte om kommunereform Kommunestyret 29. september 2014 Innledning ved rådmann Jostein Grimstad 1 Utviklingen 1930: 730 kommuner 1957: 680 kommuner 1972: 444 kommuner 2014: 428 kommuner 2 Reformens

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.02.2014 Tid: 10:30 14:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 27.10.2015 Tid: 09:00-11:25 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Segtnan MEDL SP-V Jorunn Dahling MEDL AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Segtnan MEDL SP-V Jorunn Dahling MEDL AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.01.2017 Tid: 09:00 10:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Segtnan MEDL SP-V Fatima Almanea MEDL AP-V Kim Tommy Nessemo MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Segtnan MEDL SP-V Fatima Almanea MEDL AP-V Kim Tommy Nessemo MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 21.11.2017 Tid: 09:00 12:25 Til stede: 8 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Morten Haugan LEDER AP-V Torbjørn Sellæg MEDL H-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Morten Haugan LEDER AP-V Torbjørn Sellæg MEDL H-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 12.04.2016 Tid: 09:00 14:00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Reitan MEDL LISTE 1

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Reitan MEDL LISTE 1 [Skriv her] Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.12.2015 Tid: 09:00-11:05 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Utlagt i møtet: 1. Brev datert fra Norsk Kulturskoleråd. 2. Nattvandring 2012.

Utlagt i møtet: 1. Brev datert fra Norsk Kulturskoleråd. 2. Nattvandring 2012. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.04.2012 Tid: 09:00 (møtet ble satt kl. 12:05) slutt kl. 13:30 Til stede: 9 representanter. Tor-Petter

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL LISTE 2 Anne Kolstad MEDL LISTE 2

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL LISTE 2 Anne Kolstad MEDL LISTE 2 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.06.2017 Tid: 14:50 14:55 Til stede: 7 av 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-KRF Lennart Johansson MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-KRF Lennart Johansson MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-11:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brita Kleven Thorsvik MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brita Kleven Thorsvik MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato: 21.01.2016 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 18:00 21:05 Til stede:

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 18:00 21:05 Til stede: Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.01.2017 Tid: 18:00 21:05 Til stede: 35 representanter. Arild Stenberg fratrådte som inhabil

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Kvernmo Pedersen MEDL AP-V Bård Storhaug MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Kvernmo Pedersen MEDL AP-V Bård Storhaug MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Møterommet i 3. etasje, Herredshuset Dato: 20.09.2017 Tid: 09:00-12:20 Til stede: 9 representanter. Repr. Siri-Gunn Vinne

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 18:00 20:25. Til stede: 35 representanter. Gerd Janne Kristoffersen fikk permisjon

Detaljer

Innherred samkommunestyre Møteprotokoll

Innherred samkommunestyre Møteprotokoll Innherred samkommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2009 Tid: 10:00 13:00 Til stede: 17 representanter. Gunhild Ø. Nesgård fikk permisjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.09.2016 Tid: 18:00 21:20 Til stede: 34 representanter. Silje Sjøvold fratrådte som inhabil i

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Stian Hojem MEDL V-V Bård Storhaug MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Stian Hojem MEDL V-V Bård Storhaug MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.11.2017 Tid: 14:00-15:45 Til stede: 8 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2015 Tid: 09:00-10:40 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Det ble orientert om status for bosetting av flykninger. Sak 17/16 ble behandlet før sak 16/16. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Det ble orientert om status for bosetting av flykninger. Sak 17/16 ble behandlet før sak 16/16. Ellers uendret behandlingsrekkefølge. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.04.2016 Tid: 09:00-11:05 Til stede: 9 representanter Det ble orientert om status

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.09.2017 Tid: 18:00 22:20 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Pål Sverre Fikse Anne Segtnan SP/SV Svein Erik Veie Anne Grete Krogstad DNA-KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Pål Sverre Fikse Anne Segtnan SP/SV Svein Erik Veie Anne Grete Krogstad DNA-KRF Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 09:00 10:00 Til stede: 15 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen ORDF AP/H/KRF Brita Kleven Thorsvik MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen ORDF AP/H/KRF Brita Kleven Thorsvik MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 01.09.2016 Tid: 09:00 10:00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sak 10/10 ble behandlet før sak 9/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Sak 10/10 ble behandlet før sak 9/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 01.03.2010 Tid: 18:00-19:30 Til stede: 33 representanter. Repr. Kristin Hildrum ble innvilget permisjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Morten Haugan MEDL AP/H/KRF Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Morten Haugan MEDL AP/H/KRF Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2016 Tid: 09:00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2011 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2011 Tid: 18:00 21:50 Til stede: 34 representanter. Lennart Johansson fikk permisjon og forlot

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.12.2012 Tid: 09:00 11:30 Til stede: 9 representanter. Utdelt: 1. Midt-Norsk oljeavis. 2. Oppdatert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.04.2016 Tid: 11:50 14:00 Til stede: 9 representanter. Marit Voll fikk permisjon fra og med sak

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 09:00-13:00 Til stede: 9 representanter. Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2016 Tid: 09:00 11:45 Til stede: 9 representanter. Vigdis Haldorsen fikk permisjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lennart Johansson MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lennart Johansson MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014 Tid: 09:00-11:15 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møtet startet med befaring hos Verdalskalk AS i Tromsdalen. Først med en informasjonsdel i administrasjonsbygget så en kort befaring på anlegget.

Møtet startet med befaring hos Verdalskalk AS i Tromsdalen. Først med en informasjonsdel i administrasjonsbygget så en kort befaring på anlegget. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.02.2017 Tid: 09:00-14:45 Til stede: 9 representanter Møtet startet med befaring

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 10:40 13:55 Til stede: 9 til stede. Ole G. Hallager fratrådte som inhabil i sak

Detaljer

Før møtet ble satt informerte Statens vegvesen v/bernt Arne Helberg og Arnfinn Tangstad om foreløpige avklaringer E6 Åsen Mære.

Før møtet ble satt informerte Statens vegvesen v/bernt Arne Helberg og Arnfinn Tangstad om foreløpige avklaringer E6 Åsen Mære. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.05.2017 Tid: 09:00-11:15 Til stede: 9 representanter Før møtet ble satt informerte

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Solvang MEDL FRP/H/KRF Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Solvang MEDL FRP/H/KRF Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.08.2010 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Til stede 8 representanter. Tomas Iver Hallem møtte f.o.m.

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015 Tid: 16:00 19:50 Til stede: 34 representanter. Svein J. Svensson møtte

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00-11:35 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.09.2009 Tid: 10:00 11:00 Til stede: 15 av 18 medlemmer. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.03.2015 Tid: 09:00-10:50 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Brita Kleven Thorsvik MEDL SV/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Brita Kleven Thorsvik MEDL SV/V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.04.2009 Tid: 09:05 13:10 Til stede: 9 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen ORDF AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen ORDF AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 10:00 11:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 01.06.2017 Tid: 10:20 15:50 Til stede: 9 representanter. Anne Kolstad fikk permisjon og forlot møtet

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 11.55 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2015 Tid: 16:45 22:15 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Før ordinært møte var det rullestoldag i sentrum sammen med Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Før ordinært møte var det rullestoldag i sentrum sammen med Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.03.2017 Tid: 09:00-1325 Til stede: 9 representanter. Før ordinært møte var det rullestoldag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-KRF Anita Karlsen MEDL SP/SV Tore Landstad MEDL FRP/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torill Elverum MEDL AP-KRF Anita Karlsen MEDL SP/SV Tore Landstad MEDL FRP/V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.10.2013 Tid: 11:30-14:50 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 10:50

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 10:50 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.10.2013 Tid: 10:00 10:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 12:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kolstad MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kolstad MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.06.2017 Tid: 09:00 (startet etter generalforsamling og eiermøte VekstTorget AS) Slutt 14:45.

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Verkstedet, Falstadsenteret Dato: 29.11.2007 Tid: 10:00 12:00 Til stede: 15 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Anne Kolstad MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Anne Kolstad MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.04.2017 Tid: 09:00 10:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer