KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU"

Transkript

1 R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke for Sharp Corporation. Frittstående type * Tallet til denne teknologien viser et omtrentlig antall ioner som leveres inn i luft på 1 cm 3, som måles rundt midten av et rom med passende gulvområde for plasmacluster 7000 med høyttetthet (ved 1,2 m høyde over gulvet) ved middels vindvolum i modusen luftfukting og luftrensing eller i modusen luftrensing når en luftfukter/luftrenser eller en luftrenser som bruker ionutviklende enhet til plasmacluster med høyttetthet er plassert i nærheten av en vegg. Denne produktet er utstyr med en enhet som tilsvarer denne kapasiteten.

2 Les før du betjener den nye luftrenseren Luftrenseren trakker inn luft fra rommet fra luftinntaket, fører luften gjennom et forhåndsfilter, et vaskbart luktfjerningsfilter og et HEPA-filter inne i enheten og slipper så luften ut gjennom luftavløpet. HEPA-filteret kan fjerne 99,97 % av støvpartikler så små som 0,3 mikron som føres gjennom filteret og hjelper også med å absorbere lukt. Det vaskbare luktfjerningsfilteret absorberer lukt gradvis når den føres gjennom filteret. Noe lukt som absorberes av filtrene kan brytes ned over tid, noe som resulterer i mer lukt. Avhengig av bruksmiljøet, spesielt når produktet brukes i ekstreme miljøer (betydelig hardere enn vanlig husholdningsbruk). kan denne lukten bli sterk raskere enn forventet. Filtrene skal byttes hvis lukten vedvarer. OBS Luftrenseren er designet til å fjerne støv og lukt i luften, men ikke farlige gasser (for eksempel karbonmonoksid som finnes i sigarettrøyk). Hvis kilden til lukten fremdeles er tilstede, vil luftrenseren muligens ikke fjerne lukten helt. HEPA-filter Luktfjerningsfilter Forhåndsfilter (Vanlig illustrasjon har brukt KC-A60EU.)

3 NORSK FUNKSJONER Unik kombinasjon av teknologier for luftbehandling Tredobbelt filtreringssystem + Plasmacluster + luftfukting FANGER OPP STØV* Vaskbart forhåndsfilter fanger opp støv og andre store luftpartikler. MINKER LUKT Vaskbart luktfjerningsfilter absorberer mange vanlige huslukter. REDUSERER POLLEN OG MUGG* HEPA-filter fanger opp 99,97 % av partikler så små som 0,3 mikron. FORFRISKER Plasmacluster behandler luften på en lignende måte som naturen rengjør miljøet ved å avgi en balanse av positive og negative ioner. FUKTER Kjører opp til 10 timer ved hver fylling.** *Når luft trekkes gjennom filtersystemet. **Romstørrelse: opp til 48 m 2 (KC-A60EU) opp til 38 m 2 (KC-A50EU) opp til 26 m 2 (KC-A40EU) Sensorteknologi overvåker luftkvalitet kontinuerlig og justerer driften automatisk basert på oppdaget luftrenhet og -fuktighet. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER...NO-2 ADVARSEL VARSLER ANGÅENDE DRIFT VEILEDNING FOR INSTALLERING VEILENDING FOR FILTER NAVN PÅ DELENE...NO-6 FORSIDE/BAKSIDE DISPLAY PÅ HOVEDENHET FORKLARENDE DIAGRAM FORBEREDELSE...NO-8 INSTALLERING AV FILTER ETTERFYLLING AV VANNTANKEN DRIFT... NO-10 REN LUFT OG LUFTFUKTING REN LUFT DUSJ AV RENE IONER VIFTEHASTIGHET PLASMACLUSTER-ION PÅ/AV NYTTIGE FUNKSJONER... NO-12 LYSKONTROLL BARNELÅS INNSTILLING AV LYDANVISER JUSTERING AV SENSITIVITET FOR SENSOROPPDAGELSE HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD... NO-13 FILTERANVISER HÅNDTERINGSINDEKS AVINSTALLERING AV LUFTFUKTING VANNTANK LUFTFUKTENDE FILTER SKÅL OG DEKSEL FOR LUFTFUKTING BAKRE PANEL LUFTFJERNINGSFILTER ENHET BYTTING AV FILTER PROBLEMSØKING... NO-18 SPESIFIKASJONER... NO-21 NORSK Takk for at du kjøpte denne luftrenseren fra SHARP. Les denne håndboken nøye før du bruker luftrenseren. Behold håndboken på et beleilig sted etter lesing for framtidig referanse. NO-1

4 VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved bruk av elektriske apparater skal grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger følges, inkludert det følgende: ADVARSEL For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann eller personskade: Les alle instruksjonene nøye før du bruker enheten. Bruk kun en stikkontakt med 220~240 volt. Ikke bruk enheten hvis strømledningen eller stikkontakten er skadet eller tilkoblingen til stikkontakten er løs. Fjern støv fra stikkontakten med jevne mellomrom. Ikke sett fingre eller fremmedlegemer inn i luftinntaket eller luftavløpet. Hold alltid stikkontakten og dra aldri i ledningen når du tar ut ledningen. Det kan resultere i elektrisk støt og/eller brann fra en kortslutning. Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen, det kan forårsake elektriske støt, overskuddsvarme eller brann. Ikke fjern stikkontakten når hendene dine er våte. Ikke bruk denne enheten i nærheten av gassapparater eller peis. Sørg for at du tar ut stikkontakten når du etterfyller vanntanken, før vedlikehold, ved fjerning, festing og bytting av filteret og når enheten ikke brukes over lengre tid. Elektrisk støt og/eller brann fra kortslutning kan oppstå. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av fabrikanten, fabrikantens serviceverksted, et Sharp-autorisert serviceverksted eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå en fare. Kun et Sharp-autorisert serviceverksted skal vedlikeholde denne luftrenseren. Kontakt det nærmeste serviceverkstedet for eventuelle problemer, justeringer eller reparasjoner. Ikke bruk mens når du bruker insektspray eller i rom hvor det er oljeholdige rester, røkelse, gnister fra tente sigaretter, kjemiske damper i luften eller i steder hvor enheten kan bli våt, sånn som i et badeværelse. Vær forsiktig når du rengjør enheten. Rengjøringsmiddel som er sterkt etsende kan skade utsiden. Fjern vanntanken og skålen for luftfukting først og hold enheten etter håndtakene på begge siden når du bærer enheten. Ikke drikk vannet i skålen for luftfukting eller vanntanken. Ikke utsett enheten for vann. Kortslutning og/eller elektrisk støt kan oppstå som resultat. Bytt vannet i vanntanken daglig med ferskt vann fra kranen og rengjør vanntanken og skålen for luftfukting regelmessig. (Se NO-14 og NO-15). Fjern vannet i vanntanken og skålen for luftfukting når enheten ikke er i bruk. Å etterlate vann i vanntanken og/eller skålen for luftfukting kan resultere i mugg, bakterier og dårlig lukt. I sjeldne tilfeller kan disse bakteriene forårsake skadelige, fysiske effekter. NO-2

5 Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får oppsyn eller instruksjoner angående sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke foretas av barn uten oppsyn. NORSK MERK Radio- eller TV-interferens Hvis denne luftrenseren forårsaker interferens for mottakerforhold for radio eller TV, prøv å rette interferens med ett eller flere av de følgende tiltakene: Snu eller flytt mottakerantennen. Øk avstanden mellom enheten og radio-/tv-mottaker. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Rådspør forhandleren eller en erfaren radio-/tv-teknikker for hjelp. VARSLER ANGÅENDE DRIFT Ikke blokker inntaket og/eller luftavløpet. Ikke bruk enheten i nærheten eller på varme gjenstander som komfyrer eller varmeapparat, eller et sted hvor den kan komme i kontakt med damp. Bruk alltid enheten i en stående stilling. Hold enheten ved å bruke håndtakene på begge sider når du flytter den. Ikke flytt enheten mens den er i bruk. Ikke flytt eller endre retning på hovedenheten mens du drar trinsene. Løft den opp og flytt den på overflater som tatamimatter, et gulv som blir lett skadet, ujevne overflater tykke tepper. Når den beveges med trinsene, beveg den i en horisontal retning. Slå apparatet av og fjern vanntanken før du flytter det, vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene. Ikke bruk enheten uten riktig installering av filtrene, vanntanken og skålen for luftfukting. Ikke vask og bruk HEPA-filteret på nytt. Det forbedrer ikke filterets yteevne og det kan forårsake elektrisk støt eller funksjonsfeil. Rengjør utsiden kun med en myk klut. Ikke bruk flyktige væsker og/eller vaskemiddel. Enhetens overflate kan bli skadet eller sprukket. I tillegg kan det føre til funksjonsfeil for sensorene. NO-3

6 VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Hyppighet for nødvendig vedlikehold (avskalling) avhenger av hardheten eller urenheten til vannet du bruker. Jo hardere vannet er, jo oftere er det nødvendig med avskalling. Hold enheten unna vann. Sørg for at det ikke lekker vann fra vanntanken når du etterfyller den. Sørg for å tørke bort eventuelt overflødig vann fra utsiden av vanntanken. Når du bærer vanntanken, hold den med begge hender sånn at åpningen til vanntanken peker oppover. Ikke bruk varmt vann (40 C), kjemiske stoffer, aromatiske stoffer, skittent vann eller andre skadelige stoffer, misdannelse og/eller funksjonsfeil kan oppstå. Bruk kun ferskt vann fra kranen. Bruk av andre vannkilder kan fremme vokst av mugg, sopp og/eller bakterier. Ikke rist vanntanken mens du holder bærehåndtaket. Ikke fjern det luftfuktende filteret fra en filterramme. Inngå å søle vann når du fjerner eller rengjør skålen for luftfukting. Ikke fjern flottøren eller rullen. Henvis til NO-19 hvis flottøren og/eller rullen detter av. Ikke bruk vaskemiddel for vedlikehold av skålen for luftfukting og dekselet. Det forårsaker misdannelse, sprekking (vannlekkasje). Ikke skrubb det bakre panelet hardt under vedlikehold. Luktfjerningsfilteret skal kun vaskes for hånd. Ikke tørk luktfjerningsfilteret i tørketrommel. Unngå å bøye eller brette luktfjerningsfilteret ved vask. Unngå å tørke luktfjerningsfilteret utendørs ved ruskevær (f. eks. regn eller lave temperaturer). Ikke la luktfjerningsfilteret bli frosset. Hvis luktfjerningsfilteret tørkes innendørs, ta tiltak, sånn som å plassere håndkle osv., under filteret for å forhindre vannskade på gulvet. NO-4

7 VEILEDNING FOR INSTALLERING Når enheten brukes, plasser den minst 2 m unna utstyr som bruker elektriske bølger sånn om TV-er eller radioer for å unngå elektrisk interferens. Unngå en plassering hvor sensoren utsettes for direkte vind. Enheten fungerer muligens ikke skikkelig. Unngå bruk på steder hvor møbler, stoff og andre gjenstander kan komme i kontakt med og begrense luftinntaket og/eller luftavløpet. Unngå å bruke på steder der enheten utsettes for kondens eller drastiske temperaturendringer. Passende forhold er romtemperatur på 5 35 ºC. Plasser på en stabil overflate med nok luftsirkulasjon. Når enheten plasseres på et tungt teppebelagt område, kan enheten vibrere litt. Plasser enheten på en jevn overflate for å forhindre vannlekkasje fra vanntanken og/eller skålen for luftfukting. Unngå plasseringer hvor det er fett eller oljeholdig røyk. Enhetens overflate kan sprekke og sensorene kan få funksjonsfeil som resultat. Plasser enheten omtrent 30 cm (1 fot) fra veggen for å sikre riktig luftsirkulasjon. Veggen rett bak luftavløpet kan bli skitten over tid. Rengjør veggen med jevne mellomrom og beskytt veggen med et vinylark eller lignende når enheten brukes over lengre tid på samme sted for å forhindre at veggen blir skitten. NORSK VEILENDING FOR FILTER Følg instruksjonene i denne håndboken for riktig håndtering og vedlikehold av filtrene. NO-5

8 NAVN PÅ DELENE FORSIDE/BAKSIDE Display på hovedenheten (Ref.NO-7) 2 Skjerm på forside 3 Hovedenhet Luftavløp 6 Flottør 2 Håndtak (2 steder) 7 Skål for luftfukting 3 Sensor (Intern) Støvsensor Temperatur-/fuktighetssensor Luktsensor (KUN KC-A60EU KC-A50EU) 8 Trinse (4 steder) 9 HEPA-filter (hvit) 10 Luktfjerningsfilter (svart) 11 Bakre panel (forhåndsfilter) 12 Luftinntak 4 Vanntank 13 Strømledning/stikkontakt 5 Luftfuktende filter (Formet til støpselet avhenger av land.) INKLUDERT Brukshåndbok Glidekloss 4 NO-6

9 DISPLAY PÅ HOVEDENHET NORSK 4 5 a 1 START-knapp a MODUS FOR REN LUFT-knapp / ANVISERLYS (grønn) b MODUS FOR REN LUFT OG LUFTFUKTING-knapp / ANVISERLYS (grønn) c MODUS FOR DUSJ AV RENE IONER-knapp / ANVISERLYS (grønn) 2 LYSKONTROLL-knapp 5 BARNELÅS-knapp / ANVISERLYS (grønn) 3 Plasmacluster-ion PÅ/AV-knapp / AN- 6 Plasmacluster-tegn VISERLYS (grønn) 4 TILBAKESTILL FILTER-knapp / ANVISERLYS (rød) 7 VIFTEHURTIGHET-knapp ANVISERLYS (grønn) 8 STOPP-knapp b c FORKLARENDE DIAGRAM Fuktighetsskjerm Viser et overslag over luftfuktigheten i rommet. Fughtighetsinnstilling kan ikke justeres. Luktskjerm* Viser luktitensiteten i rommet i 3 fargetrinn. grønn rød Svakt Sterkt * KUN KC-A60EU, KC-A50EU Luftfuktingslys grønn Luftfukting PÅ Støvskjerm Viser luftrenheten i rommet i 5 fargetrinn. Ren grønn av Luftfukting AV rød (Blinker) må forsyne med vann Uren rød NO-7

10 FORBEREDELSE Sørg for å ta ut stikkontakten fra veggen. 1 INSTALLERING AV FILTER 1 2 Fjern det bakre panelet. 2 HEPA-filter (hvit) Luktfjerningsfilter (svart) Ta filtrene ut av plastposen. 3 Installer filtrene i rekkefølgen som vises. Luktfjerningsfilter (svart) HEPA-filter (hvit) 4 Klikk Installer det bakre panelet. 5 Fyll inn startdatoen på datoetiketten. NO-8

11 ETTERFYLLING AV VANNTANKEN Når du bruker modus for ren luft og luftfukting eller modus for dusj av rene ioner. 1 2 Fjern vanntanken. 3 1 NORSK 2 MAX Fyll vanntanken med vann fra kranen. Stram ADVARSEL Sjekk at det ikke lekker noe vann. Sørg for å tørke bort eventuelt overflødig vann fra utsiden av vanntanken. Når du bærer vanntanken, hold den med begge hender sånn at åpningen til vanntanken peker oppover. 3 2 Installer vanntanken. 1 Klikk ADVARSEL Ikke utsett enheten for vann. Kortslutning og/eller elektrisk støt kan oppstå som resultat. Ikke bruk varmt vann (40 C), kjemiske stoffer, aromatiske stoffer, skittent vann eller andre skadelige stoffer, misdannelse og/eller funksjonsfeil kan oppstå. Bruk kun ferskt vann fra kranen. Bruk av andre vannkilder kan fremme vokst av mugg, sopp og/eller bakterier. NO-9

12 DRIFT REN LUFT OG LUFTFUKTING Bruk for å rengjøre luften raskt, redusere lukt og luftfukting. START Velg ønskelig viftehastighet. (Ref. NO-11) Med mindre strømledningen har blitt frakoblet, starter driften i modusen som den ble brukt i tidligere. OBS Fyll vanntanken. (Ref. NO-9) Når vanntanken er tom, vil enheten drives i MODUS FOR REN LUFT og blinker (rødt). STOPP Om modusen automatisk luftfukting Temperatur-/fuktighetssensorene oppdager automatisk og justerer luftfuktighet etter endringer i romtemperaturen. Avhengig av størrelsen og luftfuktigheten i rommet, vil luftfuktighet muligens ikke nå 55~65 %. I slike tilfeller anbefales det at MODUS FOR REN LUFT OG LUFTFUKTING / MAKS brukes. Temperatur Luftfuktighet ~18 ºC 65 % 18 ºC~24 ºC 60 % 24 ºC~ 55 % REN LUFT Bruk når ytterligere luftfuktighet ikke er nødvendig. START Velg ønskelig viftehastighet. (Ref. NO-11) Med mindre strømledningen har blitt frakoblet, starter driften i modusen som den ble brukt i tidligere. STOPP NO-10

13 DUSJ AV RENE IONER Frigir Plasmacluster-ioner med høy tetthet og slipper ut sterk luftstrøm i 60 minutter. START OBS Hvis Plasmacluster-ion er AV, blir ikke plasmacluster-ion bli frigitt. Når driften er ferdig, returnerer enheten til den tidligere driftsmodusen. Det er mulig å bytte denne modusen til en annen under drift. Modusen DUSJ AV RENE IONER vil imidlertid ikke fungere etter modus endres. NORSK VIFTEHASTIGHET Velg ønskelig viftehastighet. AUTO POLLEN MAKS MED LAV OBS AUTO Viftehastigheten byttes automatisk (mellom HØY og LAV) avhengig av mengden urenheter i luften. Sensorene oppdater urenheter for effektiv luftrensing. POLLEN Enheten drives på høyt nivå i 10 minutter og veksler så mellom MEDIUM og HØY. 10 minutter: Høyt viftenivå 20 minutter: Medium viftenivå 20 minutter: Høyt viftenivå PLASMACLUSTER-ION PÅ/AV Når Plasmacluster er PÅ, slås både anviserlyset og anviserlys for Plasmacluster på. PÅ AV NO-11

14 NYTTIGE FUNKSJONER LYSKONTROLL Bruk denne funksjonen for å velge ønskelig lysstyrke. lysere BARNELÅS mørkere slå av Betjening av enhetsdisplayet blir låst. Det er samme metode som startoperasjonen. PÅ KANSELLERING 3 sek. mer 3 sek. mer INNSTILLING AV LYDANVISER Enheten kan stilles til å gi et lydsignal når vanntanken er tom. PÅ (med enheten AV) KANSELLERING (med enheten AV) 3 sek. mer 3 sek. mer 1 JUSTERING AV SENSITIVITET FOR SENSOROPPDAGELSE STØVSKJERM og LUKTSKJERM er konstant rød for å redusere sensitivitet og satt til "høy" hvis STØVSKJERMEN og LUKTSKJERMEN er konstant grønn for å øke sensitivitet. RØD SATT til LAV GRØNN SATT til HØY sek. mer (med enheten AV) Høy Standard Lav ADVARSEL Hvis STOPP-knappen ikke trykkes innen 8 sekunder etter sensorsensitivitet justeres, blir innstillingene lagret automatisk. Innstillingen av sensorsensitivitet blir lagret selv om enheten ikke er koblet til. NO-12

15 HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD Sørg for å ta ut stikkontakten fra veggen. FILTERANVISER Anviserlyset slås på etter omtrent 720 timer. (30dager 24timer=720) Påminnelse om å utføre vedlikehold på deler nedenfor. Etter vedlikehold utføres, tilbakestill filteranviseren. (Ref. NO-14) NORSK 3 sek. mer HÅNDTERINGSINDEKS Lys for filteranviser slås på. Luftfuktende filter (Ref. NO-14) Oppdag en ubehagelig lukt fra luftavløpet. Filterytelse senkes tilsynelatende og/ eller lukt vedvarer. Enhet (Ref. NO-16) Luftfukting Skåldeksel (Ref. NO-15) Bakre panel (Ref. NO-15) Vanntank (Ref. NO-14) Skål for luftfukting (Ref. NO-15) HEPA-filter Kan ikke vedlikeholdes. Luktfjerningsfilter (Ref. NO-16) AVINSTALLERING AV LUFTFUKTING Etter vedlikehold, skift delene presist rammefarge : grå NO-13

16 HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD VANNTANK Skyll innsiden med en liten vannmengde. ADVARSEL Ikke rist vanntanken mens du holder bærehåndtaket. OBS for stri skitt... Rengjør innsiden av vanntanken med en myk svamp og tanklokket med en bomullspinne eller en tannbørste. Tanklokk Tannbørster LUFTFUKTENDE FILTER Skyll med rikelige mengder vann. ADVARSEL Ikke fjern det luftfuktende filteret fra en filterramme. Inngå å søle vann fra skålen for luftfukting. OBS for stri skitt Legg i vann med avskallingsoppløsning i 30 minutter. ADVARSEL La ligge lengre når du bruker sitronjuice. 2. Fjern avskallingsoppløsningen med rikelige mengder vann. Avskallingsoppløsning Sitronsyre (tilgjengelig i noen apotek) 100 % sitronjuice i flaske uten fruktkjøtt. <Når sitronsyre brukes> 2 ½ kopp vann rør godt! 3 teskjeer <Når sitronjuice brukes> 3 kopper vann rør godt! ¼ kopp NO-14

17 Sørg for å ta ut stikkontakten fra veggen. SKÅL OG DEKSEL FOR LUFTFUKTING Deksel på skål for luftfukting 1. Fjern dekselet på skålen for luftfukting. 2. Skyll innsiden av skålen for luftfukting og dekselet på skålen for luftfukting med en tannbørste. NORSK ADVARSEL Ikke fjern flottøren eller rullen. Hvis flottøren og/eller rullen faller av. (Ref. NO-19) OBS for stri skitt... Flottør Ruller SKÅL 1. Fyll skålen halvfull med vann. 2. Legg til litt vaskemiddel for kjøkken. 3. La stå i 30 minutter. 4. Fjern vaskemiddelet med rent vann. BAKRE PANEL Bakre panel DEKSEL OBS for stri skitt... NO Legg i vann med litt vaskemiddel for kjøkken i 30 minutter. 2. Fjern vaskemiddelet med rent vann. Rengjør deler som er vanskelige å nå med en bomullspinne eller tannbørste. ADVARSEL IKKE bruk vaskemidlene som vises i NO-16. Det forårsaker misdannelse, sprekking (vannlekkasje) Fjern støv forsiktig med støvsugertilbehør eller lignende verktøy. 1. Legg i vann med vaskemiddel for kjøkken i 10 minutter. ADVARSEL IKKE skrubb det bakre panelet hardt. 2. Fjern vaskemiddelet med rent vann. 3. Tørk filteret helt i et godt ventilert område.

18 HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD 1 LUFTFJERNINGSFILTER KUN HÅNDVASK! IKKE TØRK I TØRKETROM- MEL! Fjern støv fra LUKTFJERNINGSFILTERET Skyll LUKTFJERNINGSFILTERET med vann. ADVARSEL Skyllevannet kan bli brunt første gang du vasker filteret. Dette påvirker ikke luktfjerningsytelsen. Unngå å bøye eller brette filteret ved vask. Fjern så mye fuktighet som mulig. Tørk filteret helt i et godt ventilert område. Tørk utendørs når det er mulig. (omtrent 6 timer for å tørke helt) ADVARSEL Unngå å tørke filter utendørs ved ruskevær (f. eks. regn eller lave temperaturer). Ikke la filteret bli frosset. Hvis filteret tørkes innendørs, ta tiltak, sånn som å plassere håndkle osv. under filteret for å forhindre vannskade på gulvet. ENHET Tørk med en tørr, myk klut. ADVARSEL Ikke bruk flyktige væsker Lettbensin, poleringspulver kan skade overflaten. Ikke bruk vaskemiddel Ingrediensene i vaskemiddel kan skade enheten. NO-16

19 BYTTING AV FILTER Tidspunkt for bytting Levetid for filter varierer avhengig av rommiljøet, bruk og plassering av enheten. Skift filter hvis støv eller lukt vedvarer. (Henvis til "Les før du betjener den nye luftrenseren") Den følgende perioden for levetid for filter er basert på et forhold hvor det røykes 5 sigaretter hver dag og effekten til støvoppsamling/luktfjerning er redusert til det halve til det fra et nytt filter. Vi anbefaler at du bytter filteret oftere hvis produktet brukes i forhold som er betraktelig hardere enn vanlig husholdningsbruk. NORSK HEPA-filter Luktfjerningsfilter* Filter for luftfukting Omtrent 10 år etter åpning Omtrent 10 år etter åpning Omtrent 10 år etter åpning * Vaskbart luktfjerningsfilter kan brukes gjentatte ganger etter vask, eller det kan byttes ut. Bytte av filtermodell Konsulter forhandleren for kjøp av nytt filter. BYTTE AV FILTERMODELL MODELL AV LUFTREN- SER HEPA-filter : 1 enhet Luktfjerningsfilter : 1 enhet Filter for luftfukting : 1 enhet KC-A40EU FZ-A41HFR FZ-A41DFR KC-A50EU FZ-A51HFR FZ-A51DFR FZ-A61MFR KC-A60EU FZ-A61HFR FZ-A61DFR OBS Fjerning av filtre Bruk dataetiketten som en påminnelse for neste bytte. Brukte filtre kastes i henhold til gjeldende lover og bestemmelser. Materiale i HEPA-filter : Filter : Polypropen Ramme: Polyester Materiale i luktfjerningsfilter : Luktfjerner : Aktivt kull Filter : Polyester, rayon Materiale i filter for luftfukting : Filter : Rayon, polyester Luftfuktende filter Filterramme (hvit) Filterramme (grå) HEPA-filter Luktfjerningsfilter NO-17

20 PROBLEMSØKING Før du ringer etter service, sjekk tabellen for problemsøking nedenfor ettersom problemet muligens ikke er en funksjonsfeil med enheten. SYMPTOM Lukt og røyk blir ikke fjernet. Skjermen på forsiden lyser grønt selv når luften er uren. Skjermen på forsiden lyser oransje eller rødt selv når luften er ren. En klikke- eller tikkelyd høres fra enheten. Avgitt luft har en lukt. Enheten kjører ikke når det er sigarettrøyk i luften. Lys for filteranviser lyser. Skjermen på forsiden er slått av. Anviserlyset for vanntilførsel lyser ikke når tanken er tom. Vannhøyden i tanken minker ikke eller minker sakte. Lysene på skjermen på forsiden skifter farge ofte. UTBEDRING (ikke en funksjonsfeil) Rengjør eller bytt filtrene når de virker veldig skitne. (Ref. NO-13, NO-14, NO-16) Luften kan være uren på tidspunktet enheten ble koblet til. Koble fra enheten, vent ett minutt og koble til enheten igjen. Sensordrift påvirkes hvis åpningene til støvsensorene er skitne eller tilstoppet. Rengjør støvsensorene forsiktig. (Ref. NO-6). Klikke- eller tikkelyder kan høres når enheten genererer ioner. Sjekk om filtrene er veldig skitne. Rengjør eller bytt ut filtrene. Plasmacluster-luftrensere sender ut små spor av ozon som kan produsere lukt. Er enheten installert et sted hvor det er vanskelig for sensorene å oppdage sigarettrøyk? Er åpningene til støvsensorene blokkert eller tilstoppet? (Rengjør åpningene i dette tilfellet.) (Ref. NO-6) Etter bytting av filtre, koble strømledningen til en stikkontakt og trykk tilbakestill filter-knappen. (Ref. NO-13) Sjekk om lys AV-modus er valgt. Hvis det er valgt, trykk lyskontroll-knappen for å aktivere anviserlysene. (Ref. NO-12) Sjekk isoporflottøren for urenheter, Sjekk skålen for luftfukting. Sørg for at enheten befinner seg på en vannrett overflate. Sjekk om skålen for luftfukting og vanntanken er riktig installert. Sjekk filteret for luftfukting. Rengjør eller bytt ut filteret når det er veldig skittent. (Ref. NO-16 og NO-17). Lysene på skjermen på forsiden skifter farge automatisk når urenheter oppdages av støvsensoren og luktsensoren. NO-18

21 SYMPTOM UTBEDRING (ikke en funksjonsfeil) Når rullen/flottøren ble fjernet. FLOTTØR 1. Sett flottøren inn under denne tappen. Installer rullen/flottøren i rekkefølgen nedenfor. RULLE Fest rullen sidelengs i skålen. Flottør NORSK 2. Sett tappen til flottøren inn i hullet. Tapp OBS 3. Sett tappen på den andre siden av flottøren inn i hullet. Vist i tverrprofil Flottør Sjekk retningen til rullen. AUTOMATISK OMSTART Etter et strømbrudd, fortsett drift automatisk når strømmen kommer tilbake. Automatisk omstart kan stilles. Selv om stikkontakten tas ut eller bryteren går under drift, fortsetter driften på forrige driftsmodus og innstillinger når strømmen kommer tilbake. PÅ (med enheten AV) KANSELLERING (med enheten AV) (samtidig i mer enn 3 sek.) (samtidig i mer enn 3 sek.) Hvis,, -lampen lyser i 10 sekunder er innstillingen fullført. NO-19

22 PROBLEMSØKING FEILVISNING DIGITAL ANVISNING Kontakt Sharps serviceverksted hvis feil oppstår igjen. LAMPEVISNING FEILDETALJER UTBEDRING Blinking av anviserlyset for ren luft og luftfukting. Blinking av anviserlyset for viftehastighet ' '. Unormalt filter for luftfukting. Unormal viftemotor. Bekreft at filteret for luftfukting, skålen for luftfukting og vanntanken er riktig installert og slå på strømmen igjen. Slå strømmen AV for å fjerne feilvisningen, vent ett minutt og slå så strømmen PÅ. - Unormal sensor for temperatur-luftfuktighet. - Koble fra enheten, vent ett minutt og koble til enheten igjen. Blinking av anviserlyset for dusj av rene ioner. Problem i kretskort. Blinking av anviserlyset for ren luft. Blinking av anviserlyset for viftehastighet ' '. Blinking av anviserlyset for viftehastighet ' '. NO-20

23 SPESIFIKASJONER Modell KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU Strømforsyning 220 ~ 240 V 50/60 Hz Justering av viftehastighet MAKS MED LAV MAKS MED LAV MAKS MED LAV Viftehastighet (m 3 /time) REN LUFT Merkeeffekt (W) , , Støynivå (dba) Viftehastighet (m 3 /time) REN LUFT Merkeeffekt (W) , ,8 OG LUFT- FUKTING Støynivå (dba) Luftfukting (ml/time)* Anbefalt romstørrelse (m 2 )*2 ~48 ~38 ~26 Anbefalt romstørrelse fo Plasmakluster-ion med høy tetthet (m 2 )*3 ~35 ~28 ~21 Vanntankkapasitet (L) 4,0 3,6 3,0 Sensorer Støv/lukt/temperatur og luftfuktighet Støv/temperatur og luftfuktighet Støvoppsamling HEPA med mikrobiell kontroll *4 Filtertype Luktfjerning Vaskbar luktfjerning Ledninglengde (m) 2,0 Mål (mm) 416 (B) 295 (D) 643 (H) 399 (B) 273 (D) 603 (H) 382 (B) 242 (D) 570 (H) Vekt (kg) 11,0 9,2 8,1 *1 Luftfuktingsmengde endrer etter innendørs og utendørs temperatur og luftfuktighet. Luftfuktingsmengde øker når temperaturen går opp eller luftfuktigheten går ned. Luftfuktingsmengde minker når temperaturen går ned eller luftfuktigheten går opp. Måleforhold: 20 ºC, 30 % luftfuktighet (JEM1426) *2 Anbefalt romstørrelse er passende for å drive enheten på maksimal viftehastighet. Anbefalt romstørrele angir området et visst antall støvpartikler kan fjernes på 30 minutter. *3 Størrelse på et rom hvor omtrent 7000 ioner kan måles per kubikkcentimenter midt i rommet (på en høyde på omtrent 1,2 meter fra gulvet) når produktet plasseres ved siden av en vegg kjøprer i driftsposisjonen MED. *4 Filteret fjerner mer enn 99,97 % av støvpartikler på 0,3-mikron. (JEM1467) Standby-strøm For å drive de elektriske kretsene mens strømledningen er koblet til stikkontakten, forbruket produktet omtrent 0,9 W standby-strøm. For strømbesparing, plutt ut strømledningen når enheten ikke er i bruk. NORSK NO-21

24 Obs: Produktet vil ha dette symbolet. Det betyr at det er snakk om elektrisk eller elektronisk utstyr som ikke bør blandes med alminnelige husholdningsavfall. Det finnes et separat gjennbrukssystem til slike produkter. A. Informasjon om gjenvinning og gjenbruk for brukere (private husholdninger) 1. I EU - land Obs: Hvis du ønsker og gjenvinne dette apparatet, bør du ikke kaste dette i en alminnelig søppelkasse. Brukt elektrisk og elektronisk utstyr skal behandles i overensstemmelse med lov om korrekt behandling og gjenbruk av elektrisk og elektronisk utstyr. Som følge av EU-medlemslandenes implementering av denne lov, har private husstander i EU rett til og sende inn elektrisk og elektronisk utstyr på angitte gjenvinningsstasjoner*. I noen land* er det muligens gratis og levere inn det brukte produktet hos den lokale forhandler hvis du kjøper et tilsvarende produkt. *) Kontakt de lokale myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon. Hvis ditt brukte elektriske eller elektroniske utstyr inneholder batterier eller akkumulatorer, skal disse håndteres separat i henhold til gjeldende miljøforskrifter før du levere inn utstyret. Ved å håndtere produktet i henhold til disse forskrifter, vil du være med på og sikre at vårt avfall behandles og gjenbrukes riktig. Dermed utsettes verken miljøet eller vår helse for overlast som følge av uhensiktsmessige avfallshåndteringer. 2. I land utenfor EU Hvis du ønsker og kvitte deg med dette produktet, bes du kontakte de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan produktet gjenvinnes korrekt. B. Informasjon om gjenvinning og gjenbruk for virksomheter. 1. Innenfor EU Hvis dette produktet brukes i forbindelse med virksomhetens drift, og du ønsker å kvitte deg med det: Kontakt din SHARP-forhandler som vil fortelle deg hvordan produktet kan innleveres. Du vil muligens måtte betale for omkostningene i forbindelse med innlevering og gjenbruk. Små produkter (i små mengder) kan muligens leveres på din lokale gjenvinningsstasjon. 2. I land utenfor EU Hvis du ønsker og kvitte deg med dette produktet, bes du kontakte de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan produktet gjenvinnes korrekt. NO-22

25

26

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

VL-50S2-E (med snorbryter) VL-50ES2-E (med veggbryter)

VL-50S2-E (med snorbryter) VL-50ES2-E (med veggbryter) Norsk Mitsubishi Lossnay-ventilator MODELLER VL-50S2-E (med snorbryter) VL-50ES2-E (med veggbryter) Bruksanvisning Til kunden Innhold Side 1. Forholdsregler... 1 2. Når enheten brukes... 3... 4 4. Delenes

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer