KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU"

Transkript

1 R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke for Sharp Corporation. Frittstående type * Tallet til denne teknologien viser et omtrentlig antall ioner som leveres inn i luft på 1 cm 3, som måles rundt midten av et rom med passende gulvområde for plasmacluster 7000 med høyttetthet (ved 1,2 m høyde over gulvet) ved middels vindvolum i modusen luftfukting og luftrensing eller i modusen luftrensing når en luftfukter/luftrenser eller en luftrenser som bruker ionutviklende enhet til plasmacluster med høyttetthet er plassert i nærheten av en vegg. Denne produktet er utstyr med en enhet som tilsvarer denne kapasiteten.

2 Les før du betjener den nye luftrenseren Luftrenseren trakker inn luft fra rommet fra luftinntaket, fører luften gjennom et forhåndsfilter, et vaskbart luktfjerningsfilter og et HEPA-filter inne i enheten og slipper så luften ut gjennom luftavløpet. HEPA-filteret kan fjerne 99,97 % av støvpartikler så små som 0,3 mikron som føres gjennom filteret og hjelper også med å absorbere lukt. Det vaskbare luktfjerningsfilteret absorberer lukt gradvis når den føres gjennom filteret. Noe lukt som absorberes av filtrene kan brytes ned over tid, noe som resulterer i mer lukt. Avhengig av bruksmiljøet, spesielt når produktet brukes i ekstreme miljøer (betydelig hardere enn vanlig husholdningsbruk). kan denne lukten bli sterk raskere enn forventet. Filtrene skal byttes hvis lukten vedvarer. OBS Luftrenseren er designet til å fjerne støv og lukt i luften, men ikke farlige gasser (for eksempel karbonmonoksid som finnes i sigarettrøyk). Hvis kilden til lukten fremdeles er tilstede, vil luftrenseren muligens ikke fjerne lukten helt. HEPA-filter Luktfjerningsfilter Forhåndsfilter (Vanlig illustrasjon har brukt KC-A60EU.)

3 NORSK FUNKSJONER Unik kombinasjon av teknologier for luftbehandling Tredobbelt filtreringssystem + Plasmacluster + luftfukting FANGER OPP STØV* Vaskbart forhåndsfilter fanger opp støv og andre store luftpartikler. MINKER LUKT Vaskbart luktfjerningsfilter absorberer mange vanlige huslukter. REDUSERER POLLEN OG MUGG* HEPA-filter fanger opp 99,97 % av partikler så små som 0,3 mikron. FORFRISKER Plasmacluster behandler luften på en lignende måte som naturen rengjør miljøet ved å avgi en balanse av positive og negative ioner. FUKTER Kjører opp til 10 timer ved hver fylling.** *Når luft trekkes gjennom filtersystemet. **Romstørrelse: opp til 48 m 2 (KC-A60EU) opp til 38 m 2 (KC-A50EU) opp til 26 m 2 (KC-A40EU) Sensorteknologi overvåker luftkvalitet kontinuerlig og justerer driften automatisk basert på oppdaget luftrenhet og -fuktighet. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER...NO-2 ADVARSEL VARSLER ANGÅENDE DRIFT VEILEDNING FOR INSTALLERING VEILENDING FOR FILTER NAVN PÅ DELENE...NO-6 FORSIDE/BAKSIDE DISPLAY PÅ HOVEDENHET FORKLARENDE DIAGRAM FORBEREDELSE...NO-8 INSTALLERING AV FILTER ETTERFYLLING AV VANNTANKEN DRIFT... NO-10 REN LUFT OG LUFTFUKTING REN LUFT DUSJ AV RENE IONER VIFTEHASTIGHET PLASMACLUSTER-ION PÅ/AV NYTTIGE FUNKSJONER... NO-12 LYSKONTROLL BARNELÅS INNSTILLING AV LYDANVISER JUSTERING AV SENSITIVITET FOR SENSOROPPDAGELSE HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD... NO-13 FILTERANVISER HÅNDTERINGSINDEKS AVINSTALLERING AV LUFTFUKTING VANNTANK LUFTFUKTENDE FILTER SKÅL OG DEKSEL FOR LUFTFUKTING BAKRE PANEL LUFTFJERNINGSFILTER ENHET BYTTING AV FILTER PROBLEMSØKING... NO-18 SPESIFIKASJONER... NO-21 NORSK Takk for at du kjøpte denne luftrenseren fra SHARP. Les denne håndboken nøye før du bruker luftrenseren. Behold håndboken på et beleilig sted etter lesing for framtidig referanse. NO-1

4 VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved bruk av elektriske apparater skal grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger følges, inkludert det følgende: ADVARSEL For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann eller personskade: Les alle instruksjonene nøye før du bruker enheten. Bruk kun en stikkontakt med 220~240 volt. Ikke bruk enheten hvis strømledningen eller stikkontakten er skadet eller tilkoblingen til stikkontakten er løs. Fjern støv fra stikkontakten med jevne mellomrom. Ikke sett fingre eller fremmedlegemer inn i luftinntaket eller luftavløpet. Hold alltid stikkontakten og dra aldri i ledningen når du tar ut ledningen. Det kan resultere i elektrisk støt og/eller brann fra en kortslutning. Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen, det kan forårsake elektriske støt, overskuddsvarme eller brann. Ikke fjern stikkontakten når hendene dine er våte. Ikke bruk denne enheten i nærheten av gassapparater eller peis. Sørg for at du tar ut stikkontakten når du etterfyller vanntanken, før vedlikehold, ved fjerning, festing og bytting av filteret og når enheten ikke brukes over lengre tid. Elektrisk støt og/eller brann fra kortslutning kan oppstå. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av fabrikanten, fabrikantens serviceverksted, et Sharp-autorisert serviceverksted eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå en fare. Kun et Sharp-autorisert serviceverksted skal vedlikeholde denne luftrenseren. Kontakt det nærmeste serviceverkstedet for eventuelle problemer, justeringer eller reparasjoner. Ikke bruk mens når du bruker insektspray eller i rom hvor det er oljeholdige rester, røkelse, gnister fra tente sigaretter, kjemiske damper i luften eller i steder hvor enheten kan bli våt, sånn som i et badeværelse. Vær forsiktig når du rengjør enheten. Rengjøringsmiddel som er sterkt etsende kan skade utsiden. Fjern vanntanken og skålen for luftfukting først og hold enheten etter håndtakene på begge siden når du bærer enheten. Ikke drikk vannet i skålen for luftfukting eller vanntanken. Ikke utsett enheten for vann. Kortslutning og/eller elektrisk støt kan oppstå som resultat. Bytt vannet i vanntanken daglig med ferskt vann fra kranen og rengjør vanntanken og skålen for luftfukting regelmessig. (Se NO-14 og NO-15). Fjern vannet i vanntanken og skålen for luftfukting når enheten ikke er i bruk. Å etterlate vann i vanntanken og/eller skålen for luftfukting kan resultere i mugg, bakterier og dårlig lukt. I sjeldne tilfeller kan disse bakteriene forårsake skadelige, fysiske effekter. NO-2

5 Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får oppsyn eller instruksjoner angående sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke foretas av barn uten oppsyn. NORSK MERK Radio- eller TV-interferens Hvis denne luftrenseren forårsaker interferens for mottakerforhold for radio eller TV, prøv å rette interferens med ett eller flere av de følgende tiltakene: Snu eller flytt mottakerantennen. Øk avstanden mellom enheten og radio-/tv-mottaker. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Rådspør forhandleren eller en erfaren radio-/tv-teknikker for hjelp. VARSLER ANGÅENDE DRIFT Ikke blokker inntaket og/eller luftavløpet. Ikke bruk enheten i nærheten eller på varme gjenstander som komfyrer eller varmeapparat, eller et sted hvor den kan komme i kontakt med damp. Bruk alltid enheten i en stående stilling. Hold enheten ved å bruke håndtakene på begge sider når du flytter den. Ikke flytt enheten mens den er i bruk. Ikke flytt eller endre retning på hovedenheten mens du drar trinsene. Løft den opp og flytt den på overflater som tatamimatter, et gulv som blir lett skadet, ujevne overflater tykke tepper. Når den beveges med trinsene, beveg den i en horisontal retning. Slå apparatet av og fjern vanntanken før du flytter det, vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene. Ikke bruk enheten uten riktig installering av filtrene, vanntanken og skålen for luftfukting. Ikke vask og bruk HEPA-filteret på nytt. Det forbedrer ikke filterets yteevne og det kan forårsake elektrisk støt eller funksjonsfeil. Rengjør utsiden kun med en myk klut. Ikke bruk flyktige væsker og/eller vaskemiddel. Enhetens overflate kan bli skadet eller sprukket. I tillegg kan det føre til funksjonsfeil for sensorene. NO-3

6 VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Hyppighet for nødvendig vedlikehold (avskalling) avhenger av hardheten eller urenheten til vannet du bruker. Jo hardere vannet er, jo oftere er det nødvendig med avskalling. Hold enheten unna vann. Sørg for at det ikke lekker vann fra vanntanken når du etterfyller den. Sørg for å tørke bort eventuelt overflødig vann fra utsiden av vanntanken. Når du bærer vanntanken, hold den med begge hender sånn at åpningen til vanntanken peker oppover. Ikke bruk varmt vann (40 C), kjemiske stoffer, aromatiske stoffer, skittent vann eller andre skadelige stoffer, misdannelse og/eller funksjonsfeil kan oppstå. Bruk kun ferskt vann fra kranen. Bruk av andre vannkilder kan fremme vokst av mugg, sopp og/eller bakterier. Ikke rist vanntanken mens du holder bærehåndtaket. Ikke fjern det luftfuktende filteret fra en filterramme. Inngå å søle vann når du fjerner eller rengjør skålen for luftfukting. Ikke fjern flottøren eller rullen. Henvis til NO-19 hvis flottøren og/eller rullen detter av. Ikke bruk vaskemiddel for vedlikehold av skålen for luftfukting og dekselet. Det forårsaker misdannelse, sprekking (vannlekkasje). Ikke skrubb det bakre panelet hardt under vedlikehold. Luktfjerningsfilteret skal kun vaskes for hånd. Ikke tørk luktfjerningsfilteret i tørketrommel. Unngå å bøye eller brette luktfjerningsfilteret ved vask. Unngå å tørke luktfjerningsfilteret utendørs ved ruskevær (f. eks. regn eller lave temperaturer). Ikke la luktfjerningsfilteret bli frosset. Hvis luktfjerningsfilteret tørkes innendørs, ta tiltak, sånn som å plassere håndkle osv., under filteret for å forhindre vannskade på gulvet. NO-4

7 VEILEDNING FOR INSTALLERING Når enheten brukes, plasser den minst 2 m unna utstyr som bruker elektriske bølger sånn om TV-er eller radioer for å unngå elektrisk interferens. Unngå en plassering hvor sensoren utsettes for direkte vind. Enheten fungerer muligens ikke skikkelig. Unngå bruk på steder hvor møbler, stoff og andre gjenstander kan komme i kontakt med og begrense luftinntaket og/eller luftavløpet. Unngå å bruke på steder der enheten utsettes for kondens eller drastiske temperaturendringer. Passende forhold er romtemperatur på 5 35 ºC. Plasser på en stabil overflate med nok luftsirkulasjon. Når enheten plasseres på et tungt teppebelagt område, kan enheten vibrere litt. Plasser enheten på en jevn overflate for å forhindre vannlekkasje fra vanntanken og/eller skålen for luftfukting. Unngå plasseringer hvor det er fett eller oljeholdig røyk. Enhetens overflate kan sprekke og sensorene kan få funksjonsfeil som resultat. Plasser enheten omtrent 30 cm (1 fot) fra veggen for å sikre riktig luftsirkulasjon. Veggen rett bak luftavløpet kan bli skitten over tid. Rengjør veggen med jevne mellomrom og beskytt veggen med et vinylark eller lignende når enheten brukes over lengre tid på samme sted for å forhindre at veggen blir skitten. NORSK VEILENDING FOR FILTER Følg instruksjonene i denne håndboken for riktig håndtering og vedlikehold av filtrene. NO-5

8 NAVN PÅ DELENE FORSIDE/BAKSIDE Display på hovedenheten (Ref.NO-7) 2 Skjerm på forside 3 Hovedenhet Luftavløp 6 Flottør 2 Håndtak (2 steder) 7 Skål for luftfukting 3 Sensor (Intern) Støvsensor Temperatur-/fuktighetssensor Luktsensor (KUN KC-A60EU KC-A50EU) 8 Trinse (4 steder) 9 HEPA-filter (hvit) 10 Luktfjerningsfilter (svart) 11 Bakre panel (forhåndsfilter) 12 Luftinntak 4 Vanntank 13 Strømledning/stikkontakt 5 Luftfuktende filter (Formet til støpselet avhenger av land.) INKLUDERT Brukshåndbok Glidekloss 4 NO-6

9 DISPLAY PÅ HOVEDENHET NORSK 4 5 a 1 START-knapp a MODUS FOR REN LUFT-knapp / ANVISERLYS (grønn) b MODUS FOR REN LUFT OG LUFTFUKTING-knapp / ANVISERLYS (grønn) c MODUS FOR DUSJ AV RENE IONER-knapp / ANVISERLYS (grønn) 2 LYSKONTROLL-knapp 5 BARNELÅS-knapp / ANVISERLYS (grønn) 3 Plasmacluster-ion PÅ/AV-knapp / AN- 6 Plasmacluster-tegn VISERLYS (grønn) 4 TILBAKESTILL FILTER-knapp / ANVISERLYS (rød) 7 VIFTEHURTIGHET-knapp ANVISERLYS (grønn) 8 STOPP-knapp b c FORKLARENDE DIAGRAM Fuktighetsskjerm Viser et overslag over luftfuktigheten i rommet. Fughtighetsinnstilling kan ikke justeres. Luktskjerm* Viser luktitensiteten i rommet i 3 fargetrinn. grønn rød Svakt Sterkt * KUN KC-A60EU, KC-A50EU Luftfuktingslys grønn Luftfukting PÅ Støvskjerm Viser luftrenheten i rommet i 5 fargetrinn. Ren grønn av Luftfukting AV rød (Blinker) må forsyne med vann Uren rød NO-7

10 FORBEREDELSE Sørg for å ta ut stikkontakten fra veggen. 1 INSTALLERING AV FILTER 1 2 Fjern det bakre panelet. 2 HEPA-filter (hvit) Luktfjerningsfilter (svart) Ta filtrene ut av plastposen. 3 Installer filtrene i rekkefølgen som vises. Luktfjerningsfilter (svart) HEPA-filter (hvit) 4 Klikk Installer det bakre panelet. 5 Fyll inn startdatoen på datoetiketten. NO-8

11 ETTERFYLLING AV VANNTANKEN Når du bruker modus for ren luft og luftfukting eller modus for dusj av rene ioner. 1 2 Fjern vanntanken. 3 1 NORSK 2 MAX Fyll vanntanken med vann fra kranen. Stram ADVARSEL Sjekk at det ikke lekker noe vann. Sørg for å tørke bort eventuelt overflødig vann fra utsiden av vanntanken. Når du bærer vanntanken, hold den med begge hender sånn at åpningen til vanntanken peker oppover. 3 2 Installer vanntanken. 1 Klikk ADVARSEL Ikke utsett enheten for vann. Kortslutning og/eller elektrisk støt kan oppstå som resultat. Ikke bruk varmt vann (40 C), kjemiske stoffer, aromatiske stoffer, skittent vann eller andre skadelige stoffer, misdannelse og/eller funksjonsfeil kan oppstå. Bruk kun ferskt vann fra kranen. Bruk av andre vannkilder kan fremme vokst av mugg, sopp og/eller bakterier. NO-9

12 DRIFT REN LUFT OG LUFTFUKTING Bruk for å rengjøre luften raskt, redusere lukt og luftfukting. START Velg ønskelig viftehastighet. (Ref. NO-11) Med mindre strømledningen har blitt frakoblet, starter driften i modusen som den ble brukt i tidligere. OBS Fyll vanntanken. (Ref. NO-9) Når vanntanken er tom, vil enheten drives i MODUS FOR REN LUFT og blinker (rødt). STOPP Om modusen automatisk luftfukting Temperatur-/fuktighetssensorene oppdager automatisk og justerer luftfuktighet etter endringer i romtemperaturen. Avhengig av størrelsen og luftfuktigheten i rommet, vil luftfuktighet muligens ikke nå 55~65 %. I slike tilfeller anbefales det at MODUS FOR REN LUFT OG LUFTFUKTING / MAKS brukes. Temperatur Luftfuktighet ~18 ºC 65 % 18 ºC~24 ºC 60 % 24 ºC~ 55 % REN LUFT Bruk når ytterligere luftfuktighet ikke er nødvendig. START Velg ønskelig viftehastighet. (Ref. NO-11) Med mindre strømledningen har blitt frakoblet, starter driften i modusen som den ble brukt i tidligere. STOPP NO-10

13 DUSJ AV RENE IONER Frigir Plasmacluster-ioner med høy tetthet og slipper ut sterk luftstrøm i 60 minutter. START OBS Hvis Plasmacluster-ion er AV, blir ikke plasmacluster-ion bli frigitt. Når driften er ferdig, returnerer enheten til den tidligere driftsmodusen. Det er mulig å bytte denne modusen til en annen under drift. Modusen DUSJ AV RENE IONER vil imidlertid ikke fungere etter modus endres. NORSK VIFTEHASTIGHET Velg ønskelig viftehastighet. AUTO POLLEN MAKS MED LAV OBS AUTO Viftehastigheten byttes automatisk (mellom HØY og LAV) avhengig av mengden urenheter i luften. Sensorene oppdater urenheter for effektiv luftrensing. POLLEN Enheten drives på høyt nivå i 10 minutter og veksler så mellom MEDIUM og HØY. 10 minutter: Høyt viftenivå 20 minutter: Medium viftenivå 20 minutter: Høyt viftenivå PLASMACLUSTER-ION PÅ/AV Når Plasmacluster er PÅ, slås både anviserlyset og anviserlys for Plasmacluster på. PÅ AV NO-11

14 NYTTIGE FUNKSJONER LYSKONTROLL Bruk denne funksjonen for å velge ønskelig lysstyrke. lysere BARNELÅS mørkere slå av Betjening av enhetsdisplayet blir låst. Det er samme metode som startoperasjonen. PÅ KANSELLERING 3 sek. mer 3 sek. mer INNSTILLING AV LYDANVISER Enheten kan stilles til å gi et lydsignal når vanntanken er tom. PÅ (med enheten AV) KANSELLERING (med enheten AV) 3 sek. mer 3 sek. mer 1 JUSTERING AV SENSITIVITET FOR SENSOROPPDAGELSE STØVSKJERM og LUKTSKJERM er konstant rød for å redusere sensitivitet og satt til "høy" hvis STØVSKJERMEN og LUKTSKJERMEN er konstant grønn for å øke sensitivitet. RØD SATT til LAV GRØNN SATT til HØY sek. mer (med enheten AV) Høy Standard Lav ADVARSEL Hvis STOPP-knappen ikke trykkes innen 8 sekunder etter sensorsensitivitet justeres, blir innstillingene lagret automatisk. Innstillingen av sensorsensitivitet blir lagret selv om enheten ikke er koblet til. NO-12

15 HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD Sørg for å ta ut stikkontakten fra veggen. FILTERANVISER Anviserlyset slås på etter omtrent 720 timer. (30dager 24timer=720) Påminnelse om å utføre vedlikehold på deler nedenfor. Etter vedlikehold utføres, tilbakestill filteranviseren. (Ref. NO-14) NORSK 3 sek. mer HÅNDTERINGSINDEKS Lys for filteranviser slås på. Luftfuktende filter (Ref. NO-14) Oppdag en ubehagelig lukt fra luftavløpet. Filterytelse senkes tilsynelatende og/ eller lukt vedvarer. Enhet (Ref. NO-16) Luftfukting Skåldeksel (Ref. NO-15) Bakre panel (Ref. NO-15) Vanntank (Ref. NO-14) Skål for luftfukting (Ref. NO-15) HEPA-filter Kan ikke vedlikeholdes. Luktfjerningsfilter (Ref. NO-16) AVINSTALLERING AV LUFTFUKTING Etter vedlikehold, skift delene presist rammefarge : grå NO-13

16 HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD VANNTANK Skyll innsiden med en liten vannmengde. ADVARSEL Ikke rist vanntanken mens du holder bærehåndtaket. OBS for stri skitt... Rengjør innsiden av vanntanken med en myk svamp og tanklokket med en bomullspinne eller en tannbørste. Tanklokk Tannbørster LUFTFUKTENDE FILTER Skyll med rikelige mengder vann. ADVARSEL Ikke fjern det luftfuktende filteret fra en filterramme. Inngå å søle vann fra skålen for luftfukting. OBS for stri skitt Legg i vann med avskallingsoppløsning i 30 minutter. ADVARSEL La ligge lengre når du bruker sitronjuice. 2. Fjern avskallingsoppløsningen med rikelige mengder vann. Avskallingsoppløsning Sitronsyre (tilgjengelig i noen apotek) 100 % sitronjuice i flaske uten fruktkjøtt. <Når sitronsyre brukes> 2 ½ kopp vann rør godt! 3 teskjeer <Når sitronjuice brukes> 3 kopper vann rør godt! ¼ kopp NO-14

17 Sørg for å ta ut stikkontakten fra veggen. SKÅL OG DEKSEL FOR LUFTFUKTING Deksel på skål for luftfukting 1. Fjern dekselet på skålen for luftfukting. 2. Skyll innsiden av skålen for luftfukting og dekselet på skålen for luftfukting med en tannbørste. NORSK ADVARSEL Ikke fjern flottøren eller rullen. Hvis flottøren og/eller rullen faller av. (Ref. NO-19) OBS for stri skitt... Flottør Ruller SKÅL 1. Fyll skålen halvfull med vann. 2. Legg til litt vaskemiddel for kjøkken. 3. La stå i 30 minutter. 4. Fjern vaskemiddelet med rent vann. BAKRE PANEL Bakre panel DEKSEL OBS for stri skitt... NO Legg i vann med litt vaskemiddel for kjøkken i 30 minutter. 2. Fjern vaskemiddelet med rent vann. Rengjør deler som er vanskelige å nå med en bomullspinne eller tannbørste. ADVARSEL IKKE bruk vaskemidlene som vises i NO-16. Det forårsaker misdannelse, sprekking (vannlekkasje) Fjern støv forsiktig med støvsugertilbehør eller lignende verktøy. 1. Legg i vann med vaskemiddel for kjøkken i 10 minutter. ADVARSEL IKKE skrubb det bakre panelet hardt. 2. Fjern vaskemiddelet med rent vann. 3. Tørk filteret helt i et godt ventilert område.

18 HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD 1 LUFTFJERNINGSFILTER KUN HÅNDVASK! IKKE TØRK I TØRKETROM- MEL! Fjern støv fra LUKTFJERNINGSFILTERET Skyll LUKTFJERNINGSFILTERET med vann. ADVARSEL Skyllevannet kan bli brunt første gang du vasker filteret. Dette påvirker ikke luktfjerningsytelsen. Unngå å bøye eller brette filteret ved vask. Fjern så mye fuktighet som mulig. Tørk filteret helt i et godt ventilert område. Tørk utendørs når det er mulig. (omtrent 6 timer for å tørke helt) ADVARSEL Unngå å tørke filter utendørs ved ruskevær (f. eks. regn eller lave temperaturer). Ikke la filteret bli frosset. Hvis filteret tørkes innendørs, ta tiltak, sånn som å plassere håndkle osv. under filteret for å forhindre vannskade på gulvet. ENHET Tørk med en tørr, myk klut. ADVARSEL Ikke bruk flyktige væsker Lettbensin, poleringspulver kan skade overflaten. Ikke bruk vaskemiddel Ingrediensene i vaskemiddel kan skade enheten. NO-16

19 BYTTING AV FILTER Tidspunkt for bytting Levetid for filter varierer avhengig av rommiljøet, bruk og plassering av enheten. Skift filter hvis støv eller lukt vedvarer. (Henvis til "Les før du betjener den nye luftrenseren") Den følgende perioden for levetid for filter er basert på et forhold hvor det røykes 5 sigaretter hver dag og effekten til støvoppsamling/luktfjerning er redusert til det halve til det fra et nytt filter. Vi anbefaler at du bytter filteret oftere hvis produktet brukes i forhold som er betraktelig hardere enn vanlig husholdningsbruk. NORSK HEPA-filter Luktfjerningsfilter* Filter for luftfukting Omtrent 10 år etter åpning Omtrent 10 år etter åpning Omtrent 10 år etter åpning * Vaskbart luktfjerningsfilter kan brukes gjentatte ganger etter vask, eller det kan byttes ut. Bytte av filtermodell Konsulter forhandleren for kjøp av nytt filter. BYTTE AV FILTERMODELL MODELL AV LUFTREN- SER HEPA-filter : 1 enhet Luktfjerningsfilter : 1 enhet Filter for luftfukting : 1 enhet KC-A40EU FZ-A41HFR FZ-A41DFR KC-A50EU FZ-A51HFR FZ-A51DFR FZ-A61MFR KC-A60EU FZ-A61HFR FZ-A61DFR OBS Fjerning av filtre Bruk dataetiketten som en påminnelse for neste bytte. Brukte filtre kastes i henhold til gjeldende lover og bestemmelser. Materiale i HEPA-filter : Filter : Polypropen Ramme: Polyester Materiale i luktfjerningsfilter : Luktfjerner : Aktivt kull Filter : Polyester, rayon Materiale i filter for luftfukting : Filter : Rayon, polyester Luftfuktende filter Filterramme (hvit) Filterramme (grå) HEPA-filter Luktfjerningsfilter NO-17

20 PROBLEMSØKING Før du ringer etter service, sjekk tabellen for problemsøking nedenfor ettersom problemet muligens ikke er en funksjonsfeil med enheten. SYMPTOM Lukt og røyk blir ikke fjernet. Skjermen på forsiden lyser grønt selv når luften er uren. Skjermen på forsiden lyser oransje eller rødt selv når luften er ren. En klikke- eller tikkelyd høres fra enheten. Avgitt luft har en lukt. Enheten kjører ikke når det er sigarettrøyk i luften. Lys for filteranviser lyser. Skjermen på forsiden er slått av. Anviserlyset for vanntilførsel lyser ikke når tanken er tom. Vannhøyden i tanken minker ikke eller minker sakte. Lysene på skjermen på forsiden skifter farge ofte. UTBEDRING (ikke en funksjonsfeil) Rengjør eller bytt filtrene når de virker veldig skitne. (Ref. NO-13, NO-14, NO-16) Luften kan være uren på tidspunktet enheten ble koblet til. Koble fra enheten, vent ett minutt og koble til enheten igjen. Sensordrift påvirkes hvis åpningene til støvsensorene er skitne eller tilstoppet. Rengjør støvsensorene forsiktig. (Ref. NO-6). Klikke- eller tikkelyder kan høres når enheten genererer ioner. Sjekk om filtrene er veldig skitne. Rengjør eller bytt ut filtrene. Plasmacluster-luftrensere sender ut små spor av ozon som kan produsere lukt. Er enheten installert et sted hvor det er vanskelig for sensorene å oppdage sigarettrøyk? Er åpningene til støvsensorene blokkert eller tilstoppet? (Rengjør åpningene i dette tilfellet.) (Ref. NO-6) Etter bytting av filtre, koble strømledningen til en stikkontakt og trykk tilbakestill filter-knappen. (Ref. NO-13) Sjekk om lys AV-modus er valgt. Hvis det er valgt, trykk lyskontroll-knappen for å aktivere anviserlysene. (Ref. NO-12) Sjekk isoporflottøren for urenheter, Sjekk skålen for luftfukting. Sørg for at enheten befinner seg på en vannrett overflate. Sjekk om skålen for luftfukting og vanntanken er riktig installert. Sjekk filteret for luftfukting. Rengjør eller bytt ut filteret når det er veldig skittent. (Ref. NO-16 og NO-17). Lysene på skjermen på forsiden skifter farge automatisk når urenheter oppdages av støvsensoren og luktsensoren. NO-18

21 SYMPTOM UTBEDRING (ikke en funksjonsfeil) Når rullen/flottøren ble fjernet. FLOTTØR 1. Sett flottøren inn under denne tappen. Installer rullen/flottøren i rekkefølgen nedenfor. RULLE Fest rullen sidelengs i skålen. Flottør NORSK 2. Sett tappen til flottøren inn i hullet. Tapp OBS 3. Sett tappen på den andre siden av flottøren inn i hullet. Vist i tverrprofil Flottør Sjekk retningen til rullen. AUTOMATISK OMSTART Etter et strømbrudd, fortsett drift automatisk når strømmen kommer tilbake. Automatisk omstart kan stilles. Selv om stikkontakten tas ut eller bryteren går under drift, fortsetter driften på forrige driftsmodus og innstillinger når strømmen kommer tilbake. PÅ (med enheten AV) KANSELLERING (med enheten AV) (samtidig i mer enn 3 sek.) (samtidig i mer enn 3 sek.) Hvis,, -lampen lyser i 10 sekunder er innstillingen fullført. NO-19

22 PROBLEMSØKING FEILVISNING DIGITAL ANVISNING Kontakt Sharps serviceverksted hvis feil oppstår igjen. LAMPEVISNING FEILDETALJER UTBEDRING Blinking av anviserlyset for ren luft og luftfukting. Blinking av anviserlyset for viftehastighet ' '. Unormalt filter for luftfukting. Unormal viftemotor. Bekreft at filteret for luftfukting, skålen for luftfukting og vanntanken er riktig installert og slå på strømmen igjen. Slå strømmen AV for å fjerne feilvisningen, vent ett minutt og slå så strømmen PÅ. - Unormal sensor for temperatur-luftfuktighet. - Koble fra enheten, vent ett minutt og koble til enheten igjen. Blinking av anviserlyset for dusj av rene ioner. Problem i kretskort. Blinking av anviserlyset for ren luft. Blinking av anviserlyset for viftehastighet ' '. Blinking av anviserlyset for viftehastighet ' '. NO-20

23 SPESIFIKASJONER Modell KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU Strømforsyning 220 ~ 240 V 50/60 Hz Justering av viftehastighet MAKS MED LAV MAKS MED LAV MAKS MED LAV Viftehastighet (m 3 /time) REN LUFT Merkeeffekt (W) , , Støynivå (dba) Viftehastighet (m 3 /time) REN LUFT Merkeeffekt (W) , ,8 OG LUFT- FUKTING Støynivå (dba) Luftfukting (ml/time)* Anbefalt romstørrelse (m 2 )*2 ~48 ~38 ~26 Anbefalt romstørrelse fo Plasmakluster-ion med høy tetthet (m 2 )*3 ~35 ~28 ~21 Vanntankkapasitet (L) 4,0 3,6 3,0 Sensorer Støv/lukt/temperatur og luftfuktighet Støv/temperatur og luftfuktighet Støvoppsamling HEPA med mikrobiell kontroll *4 Filtertype Luktfjerning Vaskbar luktfjerning Ledninglengde (m) 2,0 Mål (mm) 416 (B) 295 (D) 643 (H) 399 (B) 273 (D) 603 (H) 382 (B) 242 (D) 570 (H) Vekt (kg) 11,0 9,2 8,1 *1 Luftfuktingsmengde endrer etter innendørs og utendørs temperatur og luftfuktighet. Luftfuktingsmengde øker når temperaturen går opp eller luftfuktigheten går ned. Luftfuktingsmengde minker når temperaturen går ned eller luftfuktigheten går opp. Måleforhold: 20 ºC, 30 % luftfuktighet (JEM1426) *2 Anbefalt romstørrelse er passende for å drive enheten på maksimal viftehastighet. Anbefalt romstørrele angir området et visst antall støvpartikler kan fjernes på 30 minutter. *3 Størrelse på et rom hvor omtrent 7000 ioner kan måles per kubikkcentimenter midt i rommet (på en høyde på omtrent 1,2 meter fra gulvet) når produktet plasseres ved siden av en vegg kjøprer i driftsposisjonen MED. *4 Filteret fjerner mer enn 99,97 % av støvpartikler på 0,3-mikron. (JEM1467) Standby-strøm For å drive de elektriske kretsene mens strømledningen er koblet til stikkontakten, forbruket produktet omtrent 0,9 W standby-strøm. For strømbesparing, plutt ut strømledningen når enheten ikke er i bruk. NORSK NO-21

24 Obs: Produktet vil ha dette symbolet. Det betyr at det er snakk om elektrisk eller elektronisk utstyr som ikke bør blandes med alminnelige husholdningsavfall. Det finnes et separat gjennbrukssystem til slike produkter. A. Informasjon om gjenvinning og gjenbruk for brukere (private husholdninger) 1. I EU - land Obs: Hvis du ønsker og gjenvinne dette apparatet, bør du ikke kaste dette i en alminnelig søppelkasse. Brukt elektrisk og elektronisk utstyr skal behandles i overensstemmelse med lov om korrekt behandling og gjenbruk av elektrisk og elektronisk utstyr. Som følge av EU-medlemslandenes implementering av denne lov, har private husstander i EU rett til og sende inn elektrisk og elektronisk utstyr på angitte gjenvinningsstasjoner*. I noen land* er det muligens gratis og levere inn det brukte produktet hos den lokale forhandler hvis du kjøper et tilsvarende produkt. *) Kontakt de lokale myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon. Hvis ditt brukte elektriske eller elektroniske utstyr inneholder batterier eller akkumulatorer, skal disse håndteres separat i henhold til gjeldende miljøforskrifter før du levere inn utstyret. Ved å håndtere produktet i henhold til disse forskrifter, vil du være med på og sikre at vårt avfall behandles og gjenbrukes riktig. Dermed utsettes verken miljøet eller vår helse for overlast som følge av uhensiktsmessige avfallshåndteringer. 2. I land utenfor EU Hvis du ønsker og kvitte deg med dette produktet, bes du kontakte de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan produktet gjenvinnes korrekt. B. Informasjon om gjenvinning og gjenbruk for virksomheter. 1. Innenfor EU Hvis dette produktet brukes i forbindelse med virksomhetens drift, og du ønsker å kvitte deg med det: Kontakt din SHARP-forhandler som vil fortelle deg hvordan produktet kan innleveres. Du vil muligens måtte betale for omkostningene i forbindelse med innlevering og gjenbruk. Små produkter (i små mengder) kan muligens leveres på din lokale gjenvinningsstasjon. 2. I land utenfor EU Hvis du ønsker og kvitte deg med dette produktet, bes du kontakte de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan produktet gjenvinnes korrekt. NO-22

25

26