BETALING TIL UTLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETALING TIL UTLANDET"

Transkript

1 BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister

2 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling til utlandet må du sørge for å ha følgende informasjon tilgjengelig: IBAN/kontonummer (IBAN er det internasjonale formatet på bankkontonummer som blir brukt i Europa) BIC/SWIFT (unik kode for den banken hvor mottaker har sin konto) Fullstendig navn og adresse til mottaker Noen land bruker andre bankkoder enn BIC/SWIFT-kode. Skal du overføre penger til blant annet USA bør du bruke bankkode. Denne bankkoden blir ofte omtalt som ABA-nr. eller Fed Wire (FW). Mangler du overnevnte informasjon finner du dette på fakturaen som du har mottatt fra betalingsmottaker. 1.2 Registrering av betalingsoppdrag Når du skal registrere et betalingsoppdrag til utlandet begynner du med å velge Betalinger i toppmenyen. Deretter velger du Betaling til ulandet i menyen til venstre. Du må gjennomgå 3 trinn for å registrere betalingsoppdraget. Trinn 1: Betalingsbeløp Trinn 2: Betalingsmottaker Trinn 3: Opplysninger til TAD I trinn 1 der du registrerer betalingsbeløp, må du velge overførselstype. Du kan velge mellom Europabetaling og Øvrig betaling: Europabetaling; kan velges når du skal betale til et land i Europa og hvor overførselsvaluta er i EUR eller mottakerlandets valuta. Øvrig betaling; velger du når du skal overføre til et land utenfor Europa og dersom du skal overføre til et land i Europa hvor du velger en annen valutasort enn EUR eller mottakerlandets valuta.

3 1.3 Registrering av Europabetaling: Trinn 1: 1. Velg Betalinger fra topp meny 2. Velg Betaling til utlandet i venstre meny Overførselstype: For Europabetaling vil omkostningstype Delt avsender/mottaker (avsender betaler kostnader i Norge, og mottaker betaler kostnader i utlandet) være obligatorisk for alle betalinger innen EU/EØS og til Sveits i EUR eller i andre tilhørende lokale valutasorter (f.eks GBP, SEK, DKK, CHF). Omkostningsvalget Delt avsender/mottaker medfører at betalingen formidles til laveste kostnad og på en rask og sikker måte. Fra konto: Velg konto som skal belastes fra nedtrekkslisten. Dersom man i betalingsoppsettet har valgt at en bestemt konto skal vises i felt for Fra konto, så vil denne konto vises i feltet, men det er mulig å velge en annen konto fra nedtrekkslisten. Betalingsdato: Angi dato når betalingen skal utføres. Format: dd.mm.åååå. Dato kan også velges via kalender.

4 Betaling som blir registrert med dagens dato kan bli utført påfølgende bankvirkedag, avhengig av registreringstidspunkt. Transaksjoner til utlandet som blir registrert med dagens dato som forfallsdato blir lagt i forfallsregisteret. Forfallsregisteret tømmes fortløpende hvert 15. min. I det forfallsregisteret blir tømt er transaksjonen på vei over til utlandet og du kan oppleve at du verken ser transaksjonen i forfallsregisteret eller under kontobevegelser. Transaksjonen blir først postert under kontobevegelser når den har fått kurs og er avregnet. Overføringsbeløp og valutasort: Angi beløpet som skal overføres. Beløpet skal angis med 2 desimaler, for eksempel 100,00. Når du benytter overførselstype Europabetaling så må beløpet overføres i mottakerlandets valuta eller EUR. Valutasort velges fra nedtrekkslisten. Omkostninger: For Europabetaling vil omkostningstype Delt avsender/mottaker (avsender betaler kostnader i Norge, og mottaker betaler kostnader i utlandet) være obligatorisk for alle betalinger innen EU/EØS og til Sveits i EUR eller i andre tilhørende lokale valutasorter (f.eks GBP, SEK, DKK, CHF). Omkostningsvalget Delt avsender/mottaker medfører at betalingen formidles til laveste kostnad og på en rask og sikker måte. Kurs: Betalinger i fremmed valuta må veksles og ekspederes på markedskurs på det tidspunktet den skal utføres. Når man registrerer betalingen i Nettbanken får man opplyst en foreløpig kurs. Denne kursen er kun veiledende og reell kurs blir fastsatt når betalingen er utført. Man kan derfor oppleve avvik mellom foreløpig kurs og reell kurs på grunn av svingninger i valutakursene. Dersom kurs er avtalt på forhånd, må banken kontaktes for å registrere betalingen.

5 Eksempel på ferdig registrert skjermbilde trinn 1: Trykk deretter lagre og gå til neste. Inntastede opplysninger lagres og man kommer til trinn 2. Trinn 2: Betalingsmottaker Land: Velg land fra nedtrekkslisten. Husk at man skal velge det landet der banken er hjemmehørende. IBAN/Kontonummer: Legg inn mottakers IBAN-nummer. Registreres fortløpende uten mellomrom. Betalingsmottakers navn og adresse: Mottakers navn og adresse fylles ut. Maks. 4 linjer, 35 tegn pr. linje. Mottaker kan også hentes fra Mottakerregisteret. Land: Velg land fra nedtrekkslisten.

6 Melding til mottaker: Her oppgir du relevant informasjon til mottaker, for eksempel fakturanummer. Maks. 4 linjer, 35 tegn pr. linje. Ä, Ö, Ü, Æ, Ø, Å, & er ikke tillatt. OBS: Er mottakerregisteret benyttet, vær da oppmerksom på at evt. lagret meldingstekst (End-to-end referanse) vil legge seg i meldingsfeltet på den nye betalingen. Husk da evt. å endre denne teksten. Eksempel på ferdig registrert skjermbilde trinn 2: Hent opplysninger om mottakers bank Ved å trykke på linken Hent opplysninger om mottakers bank gjøres det en forespørsel inn til DnB s valideringsmotor. Hvis NettBanken har informasjon om mottakerlandets BIC/SWIFT-adresse, blir denne returnert sammen med bankens navn og adresse. Der hvor BIC/SWIFT og mottakerbankens navn/adresse returneres, vil det ikke være mulig å endre i disse opplysningene.

7 Eksempel på mottatt retur av BIC/Swift-kode og opplysninger om mottakers bank: I de tilfellene BIC/SWIFT-adresse ikke blir returnert får man følgende feilmelding: Feltet BIC/Swift-kode: BIC mangler Feltet BIC/SWIFT-kode blir da åpnet for inntasting og man kan taste inn BIC/SWIFT-koden manuelt.

8 Deretter trykker man på linken Hent opplysninger om mottakers bank og det gjøres en ny forespørsel inn til NettBanken som returnerer bankens navn og adresse. Trykk deretter Lagre og gå til neste. Inntastede opplysninger lagres og du kommer til trinn 3. Trinn 3: Opplysninger til TAD

9 Opprett mottaker i Mottakerregisteret: Ved å sette hake i avkryssingsboksen, vil inntastede opplysninger om mottakers navn, adresse, kontonummer m.v. bli lagret i Mottakerregisteret. I skjermbildet som vises etter at betalingen er lagt til godkjenning, skrives navnet på den nye mottakeren i navnefeltet. Beskrivelsesfeltet kan også fylles ut, men er ikke nødvendig. Klikk deretter på OK-knappen og mottakeren lagres i Mottakerregisteret. Betalingskode: Velg aktuell betalingskode fra nedtrekkslisten. Beløpet gjelder: Spesifiser hva beløpet gjelder om transaksjonen overstiger NOK Godkjenn enkelt betaling: Betalingen godkjennes ved å signere med BankId. Etter signering vil du finne igjen betalingen i forfallsregisteret. Betalinger som legges inn med dagens dato som forfall vil vises som reservert beløp i likviditetsoversikten (Konto - Likviditet) i tillegg som beløpet også vises på forfallsoversikten med status Under behandling. Vær oppmerksom på følgende: Forfallsregisteret tømmes fortløpende hvert 15. min. I det forfallsregisteret blir tømt er transaksjonen på vei over til utlandet og du kan oppleve at du verken ser transaksjonen i forfallsregisteret eller under kontobevegelser. Transaksjonen blir først postert under kontobevegelser når den har fått kurs og er avregnet. Legg betaling til samlet godkjenning: Alternativt kan man velge Legg betaling til samlet godkjenning. Husk da at betalingen må signeres

10 med BankID i menyvalget Godkjenn betalinger. Man kommer bl.a. til link for Godkjenn betalinger under Postkasse i portlet til høyre for skjermbildet. P O S T K A S S E NettPost (143) efaktura (1) Godkjenn betalinger (0) 1.4 Registrering av Øvrig Betaling: Trinn 1: Betalingsbeløp 1. Velg Betalinger fra toppmenyen 2. Velg Betaling til utlandet i venstremenyen Overførselstype: Europabetaling er satt som standard i skjermbildet siden størsteparten av utenlandsbetalingene fra NettBanken går til land i Europa. For å velge Øvrig betaling klikker man på nedtrekkslisten.

11 Øvrig betaling skal brukes når man skal overføre til et land utenfor Europa. Man skal også velge Øvrig betaling dersom man skal overføre til et land i Europa og man har valgt en annen valutasort enn EUR eller mottakerlandets valuta. Eksempler på Øvrig betaling: THB til Thailand, CAD til Canada, USD til Tyskland, SEK til Danmark, USD til Spania og AUD til Australia. Prioritet: Man kan velge mellom Vanlig og Haster. Dersom man velger prioritet Haster vil beløpet vanligvis være disponibelt for betalingsmottakeren i løpet av neste virkedag, avhengig av valutasort og tidsforskjeller. En betaling med prioritet Haster har en høyere pris enn Vanlig betaling. Fra konto: Velg konto som skal belastes fra nedtrekkslisten. Dersom man i betalingsoppsettet har valgt at en bestemt konto skal vises i felt for Fra konto, så vil denne kontoen vises i feltet, men det er mulig å velge en annen konto fra nedtrekkslisten. Betalingsdato: Angi dato når betalingen skal utføres. Format: dd.mm.åååå. Dato kan også velges via kalender. Betaling som blir registrert med dagens dato kan bli utført påfølgende bankvirkedag, avhengig av registreringstidspunkt. Transaksjoner til utlandet som blir registrert med dagens dato som forfallsdato blir lagt i forfallsregisteret. Forfallsregisteret tømmes fortløpende hvert 15. min. I det forfallsregisteret blir tømt er transaksjonen på vei over til utlandet og du kan oppleve at du verken ser transaksjonen i forfallsregisteret eller under kontobevegelser. Transaksjonen blir først postert under kontobevegelser når den har fått kurs og er avregnet. Overføringsbeløp og valutasort: Angi beløpet som skal overføres. Beløpet skal angis med 2 desimaler, for eksempel 100,00.

12 Det anbefales alltid å overføre i mottakerlandets lokale valuta. Det anbefales å overføre i USD eller EUR når overføring i mottakerlandets valuta ikke er mulig. Dersom du er usikker på hvilket alternativ som er best, kan du eventuelt ta kontakt med betalingsmottaker for å sjekke hvilken valuta han ønsker å motta. Dersom du ikke finner valutasorten i nedtrekkslisten i NettBanken, kan ikke banken tilby overførsel i denne valutaen. Omkostninger: Du kan velge mellom 3 alternativer for betaling av kostnader: Delt - Du betaler kostnader i Norge, og mottaker betaler kostnader i utlandet Betales av avsender - Du betaler alle kostnader både i Norge og utlandet Betales av mottaker - Mottaker betaler alle kostnader Det anbefales at avsender betaler kostnadene i Norge, og mottaker betaler kostnadene i utlandet, da dette gir lavest kostnader både i Norge og utlandet. EUs betalingstjenestedirektiv ble innført , og satte forbud mot å benytte Mottaker betaler alle kostnader som omkostningsvalg på betalinger i EØS-valutaer til EØS-området. Fra samme dato ble det heller ikke tillatt å benytte "Avsender betaler alle kostnader" på aktuelle betalinger uten veksling. Betalinger i NettBanken har ikke fått hensyntatt disse begrensningene til EØS-området + Sveits, og for alle betalinger i euro til nevnte område. Det er derfor viktig å merke seg at betalingsoppdrag som blir sendt med prioritet Vanlig, valuta sort EUR og omkostningsvalg Betales av avsender eller Betales av mottaker vil derfor bli avvist med ugyldig omkostningsvalg. Kurs: Betalinger i fremmed valuta må veksles og ekspederes på det tidspunktet den skal utføres.

13 Når man registrerer betalingen i Nettbanken får man opplyst en foreløpig kurs. Denne kursen er kun veiledende og reell kurs blir fastsatt når betalingen er utført. Man kan derfor oppleve avvik mellom foreløpig kurs og reell kurs på grunn av svingninger i valutakursene. Dersom kurs er avtalt på forhånd, må banken kontaktes for å registrere betalingen. Eksempel på ferdig registrert skjermbilde trinn 1: Trykk deretter på Lagre og gå til neste. Inntastede opplysninger lagres og du kommer til trinn 2. Trinn 2: Betalingsmottaker Land: Velg land fra nedtrekkslisten. Husk at man skal velge det landet der banken er hjemmehørende. IBAN/Kontonummer: Legg inn mottakers kontonummer. Registreres fortløpende uten mellomrom. Betalingsmottakers navn og adresse:

14 Mottakers navn og adresse fylles ut. Maks. 4 linjer, 35 tegn pr. linje. Mottaker kan også hentes fra Mottakerregisteret. Brukerveiledning NettBank Land: Velg land fra nedtrekkslisten. Melding til mottaker: Her oppgir du relevant informasjon til mottaker, for eksempel fakturanummer. Maks. 4 linjer, 35 tegn pr. linje. Ä, Ö, Ü, Æ, Ø, Å, & er ikke tillatt. OBS: Er mottakerregisteret benyttet, vær da oppmerksom på at evt. lagret meldingstekst (End-to-end referanse) vil legge seg i meldingsfeltet på den nye betalingen. Husk da evt. å endre denne teksten. Hent opplysninger om mottakers bank Ved å trykke på linken Hent opplysninger om mottakers bank gjøres det en forespørsel til NettBanken. Hvis NettBanken har informasjon om mottakerbankens BIC/SWIFT-adresse, blir denne returnert sammen med bankens navn og adresse. I de tilfellene BIC/SWIFT-adresse ikke blir returnert får man følgende feilmelding: Feltet Bankkode: BIC mangler.

15 Feltet BIC/SWIFT-kode blir da åpnet for inntasting og man kan taste inn BIC/SWIFT-koden manuelt. Etter å ha tastet inn BIC/SWIFT-koden manuelt trykker man på linken Hent opplysninger om mottakers bank og det gjøres en ny forespørsel inn til NettBanken som returnerer bankens navn og adresse. Noen land bruker andre bankkoder enn BIC/SWIFT-kode. Skal du overføre penger til blant annet USA må du bruke bankkode. Denne bankkoden blir ofte omtalt som ABA-nr. eller FED Wire (FW). Eksempel på bankkode til USA: FW Ved overførsler til USA vil NettBanken returnere en feilkode med en litt annen tekst:

16 Feltet Bankkode (32): BIC og/eller Bankkode mangler. Feltet BIC/SWIFT-kode og Bankkode blir da åpnet for inntasting og man taster inn bankkoden manuelt. Man skal også taste inn bokstavene FW foran tallrekken på 9 siffer. Deretter trykker man på linken Hent opplysninger om mottakers bank og det gjøres en ny forespørsel inn til NettBanken som returnerer bankens navn og adresse. Hvis betalingen skal til land utenfor EU/EØS-området, særlig Asia, Afrika og Sør-Amerika kan det i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å korrigere adresseringen, dvs. legge inn bankens navn og adresse slik du har fått den oppgitt fra betalingsmottaker. Disse korrigeringene blir tatt hensyn og følger transaksjonen helt fram til mottaker.

17 Inntastede opplysninger lagres og du kommer til trinn 3. Trinn 3 Opplysninger til TAD Opprett mottaker i Mottakerregisteret: Ved å sette hake i avkryssingsboksen, vil inntastede opplysninger om mottakers navn, adresse, kontonummer m.v. bli lagret i Mottakerregisteret. I skjermbildet som vises etter at betalingen er lagt til godkjenning, skrives navnet på den nye mottakeren i navnefeltet. Beskrivelsesfeltet kan også fylles ut, men er ikke nødvendig. Klikk deretter på OK-knappen og mottakeren lagres i Mottakerregisteret. Betalingskode: Velg aktuell betalingskode fra nedtrekkslisten. Beløpet gjelder: Spesifiser hva beløpet gjelder om transaksjonen overstiger NOK Godkjenn enkelt betaling: Betalingen godkjennes ved å signere med BankId. Etter signering vil du finne igjen betalingen i forfallsregisteret.

18 Betalinger som legges inn med dagens dato som forfall vil vises som reservert beløp i likviditetsoversikten (Konto - Likviditet) i tillegg som beløpet også vises på forfallsoversikten med status Under behandling. Vær oppmerksom på følgende: Forfallsregisteret tømmes fortløpende hvert 15. min. I det forfallsregisteret blir tømt er transaksjonen på vei over til utlandet og du kan oppleve at du verken ser transaksjonen i forfallsregisteret eller under kontobevegelser. Transaksjonen blir først postert under kontobevegelser når den har fått kurs og er avregnet. Legg betaling til samlet godkjenning: Alternativt kan man velge Legg betaling til samlet godkjenning. Husk da at betalingen må signeres med BankID i menyvalget Godkjenn betalinger. Man kommer bl.a. til link for Godkjenn betalinger under Postkasse i portlet til høyre for skjermbildet. P O S T K A S S E NettPost (143) efaktura (1) Godkjenn betalinger (0)

Oppsett for betaling til utlandet

Oppsett for betaling til utlandet Generelt En forutsetning for å kunne betale til utlandet via AutoPay er at AutoPay er satt opp med remittering direkte mot bank. Det betyr at remitteringsavtale satt opp mot Nets ikke gir muligheter for

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden.

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. BRUKERVEILEDNING MIN IDRETT (www.minidrett.no) 1. Logg inn Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. Legg inn mailadressen din.

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer