Nært og sentralt. en spennende småby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nært og sentralt. en spennende småby"

Transkript

1 Nært og sentralt en spennende småby

2 Grimstad er en mangfoldig by og kommune Denne brosjyren gir noen smakebiter av hva Grimstad kan by på. Vi håper den inviterer til nærmere utforsking og besøk enten du bor her eller sitter et annet sted og vurderer om Grimstad kan være byen for deg. Alle er velkommen til Grimstad! Vi setter mye inn på å skape et inkluderende samfunn med plass til alle. 40 år med jevn vekst og tilflytting har lært oss mye om å legge til rette for ulike behov. I Grimstad skal alle kunne være seg selv og bli sett og møtt som det. I dag forbinder mange Grimstad med universitetet, forskning og teknologisamarbeid med næringslivet. Men det var møtet med havet som skapte Grimstad, og fortsatt er de maritime næringene svært viktige i kommunen. Godt klima og god jord la også grunn laget for et landbruk som i samarbeid med utdanning og industri har skapt store verdier. Kompetanse i samspill er nøkkelen til Grimstads suksess har én næring møtt vanskeligheter, har det som regel utløst nyskaping og vekst i en annen. Grimstad er robust og rustet for fremtiden. Mange av oss har valgt å bo her fordi Grimstad har småbyens kvaliteter og åpenhet mot verden utenfor, både vakker natur og et mangfoldig arbeids- og samfunnsliv. Vi har plass til flere velkommen! Hans Antonsen ordfører

3 En åpen og romslig sørlandsby Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte fremtidens behov. Vi vil lykkes gjennom å bli bedre til det vi allerede er best på: Vilje til samspill mellom frivillig arbeid, næringsliv, kommune, stat og fylke. Dette skal gjøre Grimstad til en drivkraft i utviklingen av Sørlandet som region. Ved å forene krefter, skal vi klare mer enn det som forventes av en liten by. Grimstad vil kombinere småbyens opplevelse av nærhet og tilhørighet med mangfold og valgfrihet fra større steder. For den som ønsker begge deler, er vårt mål å skape Norges beste sted å bo: En åpen og romslig skjærgårdsby med gode muligheter for utdanning, jobb og fritid. Kommuneplan for Grimstad kommune Et godt sted å bo Grimstad har et bevaringsverdig historisk sentrum med gamle trehus, gågater, hyggelige butikker og smale smug. Den gamle byen er omkranset av fem heier Kirkeheia, Varden, Binabben, Fløyheia og Møllerheia. Historien og byens utforming gir forankring og identitet. Tempoet er tilpasset årstiden, og gir rom for både hektisk aktivitet og stille ettertanke. Sett deg på brygga med en pose ferske reker, eller nyt en Cortado på en café. Det er kort gangavstand til det meste, også til et moderne kjøpesenter i sentrum. Her er det godt å være, i umiddelbar nærhet til sjøen og skjærgården. Grimstad blir stadig større, derfor tilrettelegger kommunen for fortsatt vekst gjennom strategier for ny boligbygging og næringsutvikling, i godt samarbeid med private aktører. Grimstad byr også på et variert kulturliv. Her bidrar både profesjonelle og amatører, lokale og eksterne. Slik får du et kulturtilbud du setter pris på enten ditt hjerte banker for Ibsen, kortfilm og lyrikk, countrymusikk eller landeveisritt. Universitetsbyen Grimstad Grimstad har lang tradisjon for å ha et godt skoletilbud, spesielt innen tekniske fag. Universitetet i Agder ble etablert høsten 2007, og har campus i Grimstad og Kristiansand. Grimstad, som Norges minste universitetsby, har nå et av landets mest moderne forsknings- og undervisningsanlegg. Campus Grimstad ble åpnet i 2010, og de ca 3000 studentene og 250 ansatte ved Campus Grimstad setter sitt preg på folkeliv, arrangementer og næringsliv i byen. De tilfører ny kompetanse og nye impulser som bidrar til spennende utvikling. Derfor er det et mål for kommunen at de som arbeider og studerer ved universitetet skal være en integrert del av lokalsamfunnet. Stort arbeidsmarked og korte avstander Sørlandets Teknologipark ved Campus Grimstad har et stort antall høyteknologiske bedrifter, mange med internasjonalt fokus. Grimstad ligger sentralt plassert på sørlandskysten. En halvtimes biltur unna ligger Kristiansand og Arendal, med et stort arbeidsmarked. Ny firefelts motorvei til Kristiansand bidrar også til god forbindelse vestover og til kontinentet via Kjevik lufthavn eller ferje til Danmark. Det er også gode forbindelser østover mot Oslo, både med buss og med tog. Grimstad er fortsatt en småby, men har mange av storbyens kvaliteter. For deg som søker dette er kanskje Grimstad Norges beste sted å bo.

4 En nyskapende og nøktern kommune Grimstad kommune består av ildsjeler i alle ledd. Sammen jobber vi for å gjøre hverdagen bedre for innbyggerne. Vi mener at alle har en plass i en velfungerende kommune, og jobber hver dag for å inkludere mennesker i alle aldre og i alle livssituasjoner i samfunnet vårt. Grimstad har full barnehagedekning og gode skoler. Barn og unge skal mestre dagens og morgendagens utfordringer, de skal ha innholdsrike dager her og nå, i videregående opplæring og i utdanning og arbeidsliv. Kommunen står bak en rekke tiltak som viser vår egenart og hvordan vi står på for å gi også eldre et aktivt og verdig liv. Skole for fremtiden Grunnlaget for det gode liv legges ikke minst gjennom ti års arbeid og innsats i grunnskolen. Vi vil alltid bli bedre, derfor vil Grimstadskolen holde fanen høyt for kvalitet på læringsfellesskapet i klassene, stort læringsutbytte og høy grad av trivsel. Kommunen har satset på at skolene i Grimstad skal ha gode lærekrefter, og gi et godt tilbud både til de sterkeste og de svakeste elevene. De siste årene har spesielt motiverte elever fått hospitere på videregående skole i fag som matte og engelsk. Politikerne har også prioritert penger til utvidelse og oppgraderinger av skolene. Det mest tydelige eksemplet på dette er kanskje byggingen av nye Fevik skole. På den gamle tomten bygges det en ny skole for både barne- og ungdoms trinnene. Skolen er beregnet til å koste 220 millioner

5 kroner, og er på hele 9500 kvadratmeter. De 750 elevene som inntar lokalene får et praktanlegg som huser folke biblioteket og gir elevene en rekke nye aktivitetstilbud. Samarbeid og kreativitet i leseopplæring Til tross for stram økonomi, utvikles det i Grimstad gode og kreative arenaer for læring og leselyst. Dyktige og engasjerte ansatte finner kreative løsninger for å gi barn best mulig læringsvilkår. Terapihunder har lenge bidratt til et bedre liv for mange mennesker. I Norge utdannes det terapihunder med direkte fokus på lesetrening for barn, og vi har vært så heldige å ha en i Grimstad. Grimstad bibliotek er nemlig det første folkebiblioteket som tilbyr terapihund som hjelper i leseopplæringen. Siden oktober 2012 har konge puddelen Molly gledet mange små lesere ved Grimstad bibliotek. Molly ligger ved barnets side, gjerne med hodet i fanget, mens hun blir lest for og kost med. Hunden viser med all tydelighet at hun trives med jobben sin. Også barn som har vært redde for hunder sitter nå og leser for Molly. Lesehunden besøker også jevnlig en av skolene i kommunen, og alle som vil, får lese for henne etter tur. Klar for nye utfordringer innen helse og omsorg Kommunen skal gi gode tilbud i alle livets faser, og mens eldrebølgen vokser blir tilrettelegging for pleietrengende eldre blir stadig viktigere. Fremtidens brukere vil ha andre behov og krav enn dagens brukere, og folkehelse og teknologikunnskap blir stadig bedre blant eldre. Grimstad er i forkant på nytenkning innen helse- og omsorgssektoren, og bruker blant annet livsgledesertifisering av omsorgssentrene og hjemmerehabilitering i hjemmetjenesten som virkemidler. Grimstad er også et utviklingssenter for sykehjem og hjemme tjenester i Aust- Agder. Frivolltun bo- og omsorgssenter ble sertifisert som livsgledesykehjem som et av de første i Norge i 2013, og Feviktun ligger like etter i løypa. Beboerne får delta i tilrettelagte aktiviteter som tilpasses til deres interesser, og i samarbeid med skoler, barnehager og frivillige organisasjoner skapes sosiale arenaer. Kontakt med dyr og natur er viktige elementer i aktivitetstilbudet. For eksempel tar de ansatte med egne hunder for å være sammen med beboerne. Sentrene har sansehager, og turområdene i Grimstad brukes flittig. Hjemmerehabilitering er tilrettelegging for at eldre kan bo hjemme og klare seg selv lengst mulig. Slik ivaretas deres behov for selvstendighet, samtidig som de er trygge på at de får hjelpen de trenger. Sammen med Universitetet i Agder arbeider vi for å ta i bruk ny teknologi, samtidig som vi forbedrer samhandlingen mellom kommunen, næringsliv, frivillige og pårørende.

6 Postkassen der Hamsun postet brevkort hjem til Nørholm da han satt i husarrest i Henrik Ibsen Dikternes by Grimstad har valgt å kalle seg Dikternes by. Navnet og visjonen viser blant annet til dikterne Henrik Ibsens og Knut Hamsuns tilhørighet til byen, men rommer også tanken på Grimstad som arena for litteraturformidling og debatt. Grimstad har to litteraturfestivaler i året: Ibsen- og Hamsundagene og Barnebokfestivalen. I tillegg er byen arena for Kortfilm festivalen som presenterer det beste og mest nyskapende innen internasjonal og norsk kortfilm og dokumentarfilm. Grimstad skifestival, Nytelses festivalen, Barnebokfestivalen og St. Ragnvalds dagene er noen av de årvisse arrangementene i byen. Henrik Ibsen ( ) kom til Grimstad 15 år gammel og tilbrakte seks viktige ungdomsår her, mens han arbeidet ved byens apotek. Det var i Grimstad Ibsen ble dikter, så sine første dikt på trykk og skrev sitt første drama, Catilina. Byen har landets eldste Ibsen-museum som åpnet så tidlig som i Museet ligger i bygningen hvor Henrik Ibsen arbeidet som apotekerlærling, og hvor et av verdens mest kjente forfatterskap begynte. Knut Hamsun ( ) kjøpte gården Nørholm i Grimstad i 1918 og bodde her livet ut. Han ga ut ca 30 romaner, skrev mange av sine verk i Grimstad og fikk Nobelprisen i litteratur i Under andre verdenskrig sympatiserte Hamsun med Hitler-Tyskland, og han ble etter krigen dømt for landssvik. Rettssaken ble ført i Grimstads nåværende bibliotek, og han endte sine dager som en ruinert mann. Dette er temaet i hans siste bok Paa gjengrodde stier. Ibsen- og Hamsun-dagene er Sørlandets fremste litteraturfestival. Publikum blir utfordret gjennom litteratur og tanker, presentert gjennom forskjellige kunstformer. Ibsen- og Hamsun-dagene skal dykke i de to dikternes forfatterskap og belyse både velkjente og nye sider av forfatterne. Festivalen skal også aktualisere Ibsen og Hamsun ved å søke tilsvarende tanker og uttrykk i samtidslitteraturen.

7 Vamp i Fjæreheia Eventyrparade under Barnebokfestivalen Nytt bibliotek Høsten 2012 vedtok politikerne i Grimstad å bygge et nytt bibliotek innen Biblioteket får en sentral plassering i sentrum, og kan bli et spennende element i utviklingen av byens havneområder. Et nytt bibliotek vil bli en viktig møteplass, og gi nye muligheter for å videreutvikle Grimstad - dikternes by som arena for litteraturformidling, filosofi og debatt. Kulturtilbud for liten og stor Det skjer mye annet spennende i Grimstad også. Kulturlørdagene har konserter, kunstverksted, teaterforestilling og sirkusaktiviteter for barn og unge. Grimstad kulturhus har tre kinosaler, hvor den ene også er teaterscene for Riksteatret, konserter og andre arrangementer. Bluebox er studentenes kulturhus på UiA Campus Grimstad, og de har en populær konsert scene. Grimstad har lang tradisjon med gode sommershow og revyer. Byen har også mange aktive lag og foreninger innen idrett, speider, korps, kor og amatørteater. Disse står også bak mange arrangementer gjennom hele året. Fjæreheia Kilden teater og konserthus har en utendørsscene i Fjæreheia med plass til ca 1000 personer i amfiet. Her har det blitt spilt en rekke Ibsenstykker, blant dem Når vi døde vågner, Peer Gynt og Brand. I tillegg har Jesus Christ Superstar, Hamlet, Antigone og lokale storproduksjoner som Nasareeren blitt vist. Scenen har også fått orkestergrav og seiltak, slik at en kan arrangere større konserter og teateroppsettinger. I mange kulturbygg vil takhøyden sette begrensinger for hvilke sprell man kan tillate seg. I Fjæreheia er takhøyden bokstavelig talt stor.

8

9 Nytelse i mange former De fleste forbinder nok Sørlandet med skjærgård, sjømat og reker. Dette kan du selvsagt nyte i Grimstad, hele året. Men Grimstad er også landbrukskommunen på Sørlandet med størst areal og verdiskaping. Kommunen har lange tradisjoner innen landbruk og hagebruk og for kvalitet og nyskaping innen produksjon av mat og drikke. Dømmesmoen Anlegget på Dømmesmoen representerer på mange måter Grimstads historiske tradisjoner for hagebruk. Blant annet ble Statens gartnerskole etablert her på 1920-tallet, og Norges hagebruksmuseum holder til på stedet i dag. Dømmesmoen ble opprinnelig bygget som offisersgård på 1780-tallet, etter hvert med et praktfullt parkanlegg. Parken ble anlagt i engelsk landskapsstil, og det har foregått en kontinuerlig innplanting av stauder, busker og trær i alle år. Nå er gartnerskolen nedlagt, og Grimstad kommune har overtatt eiendommen og driften av parken. Dømmesmoen er omgitt av mange flotte og varierte turløyper, og selve parkanlegget er et spennende og vakkert mål for en vandring en nytelse i seg selv. I Ibsens medisinske urtehage finner du en samling urter som har vært brukt i farmasien siden Ibsens tid. Rose bedene med over 200 rosearter i alle varianter, er også verd å se. Stolte potetbønder Grimstad er også kjent for sine tidligpoteter. Norske bønder kjemper hvert år om å levere de første potetene. Det er HM Kongen som får æren av å nyte vårens første nypoteter. Flere ganger har produsentene fra Reddal utkonkurrert bønder fra andre store landbruksområder i kampen om å levere nypoteter til Kongens bord, og hvert år feires den første avlingen med en egen potetfest i Reddal. Markens grøde i en ny tid I Grimstad produserer vi mat og drikke etter stolte tradisjoner og nye impulser. Mange har klart å foredle markens grøde til nye markeder og til en ny tid. For eksempel holdes tradisjonen med å lage eplesaft fra Grimstad i hevd, samtidig som lokal akevitt, et produkt av nyere dato, har høstet mye anerkjennelse. Den største nytelsessuksessen fra Grimstad de siste årene er definitivt bryggeriet Nøgne Ø som har fått en rekke utmerkelser, og eksporterer øl til mer enn 20 land. Bryggeriet lager forskjellige typer real ale, etter britisk tradisjon. Hesnes Gartneri og Kjøkken er en familiebedrift med røtter tilbake til Her har kreativiteten blomstret og mye kunnskap gått i arv i tre generasjoner. Med gartneri og kjøkken på samme sted er veien kort fra jord til bord. Menyer tar form i samspill med sesongens avlinger, og resultatet er en nytelse for alle sanser. Et prisvinnende lite «matsenter» finner vi også hos Smag & Behag. Spisestedet har som mål å fremme lokale råvarer, tradisjoner og gleden av gode smaker fra inn- og utland. At de har lykkes med sine ambisjoner, er seieren i Ganefart i 2012 et eksempel på. Dette er en kåring av Norges beste spisested langs vei og vann, og i 2012 vant de i konkurranse med 200 deltakere. Nytelsesfestivalen I 2002 ble den første Nytelsesfestivalen arrangert. Festivalen, som fokuserer på alle aspekter ved nytelse, ble en stor suksess og er siden blitt arrangert i august hvert år. Nytelsesfestivalen er et konsept som er skapt av initiativrike innbyggere. Ildsjelene bak festivalen ønsker å forene kropp og sjel i opplevelsen av god mat, musikk, kunst, erotikk, fellesskap og glede! På mange måter oppsummerer denne festivalen fokuset folk i Grimstad har på de gode tingene i livet. Festivalens motto er hentet fra Ibsens Peer Gynt: Er man skapt til nydelse, så skal man nyde. Nøgne Ø er fokusert på kvalitet og innovasjon og deler gjerne sin entusiasme med andre! Nøgne Ø Kompromissløse Bryggeri har åpent for omvisninger med smaksprøver mandag onsdag og fredag mellom 21. juni og 16. august. Omvisningene starter klokken 14 og tar en drøy time. Pris kr. 250,- Påmelding fram til klokken 12 samme dag. Lunde 8, 4885 GRIMSTAD. Tel.:

10 Sykkelbyen Som sykkelby siden 2006, ønsker Grimstad å legge til rette for bruk av sykkel i byen. Det finnes i dag et godt utbygd nett av sykkelstier som egner seg godt både for sykling til jobben, tur og trening, samt for turister som vil utforske byen fra sykkelsetet. Økt bruk av sykkel er miljøvennlig, og godt for helsa. Kommunens politikere ønsker derfor å satse på gode tilbud til byens syklister. Grimstad skal ha effektive gang- og sykkelveier som gjør det trygt å ferdes i og omkring både bysentrum og tett steder, og som knytter sammen tettstedene i kommunen. De korte avstandene i sentrum gjør sykkel til et ypperlig fremkomst middel og har du ikke sykkel selv har Grimstad turistkontor et knippe til utleie. Grimstad har gode turalternativer for syklister, og flere større sykkelruter går også gjennom kommunen vår: Nasjonal sykkelrute nr. 1 Nasjonal sykkelrute nr. 1 starter på Vik, nordøst i Grimstad kommune, og fortsetter sørvest gjennom kommunen mot Lillesand. Dette er en naturskjønn rute som blant annet går gjennom Grimstad sentrum, forbi Groos Friområde, med en flott utsikt over Groosefjorden i Holvika. Ruta følger videre den gamle E18, fra Molland til Kaldvell i Lillesand. Her er det sykkelsti langs nesten hele strekningen. På veien passerer en også Nørholm, Knut Hamsuns hjem der han også hadde sin dikterstue.

11 Sykkelruten Vestlandske Denne ruten går også fra Vik i Grimstad kommune til Kaldvell i Lillesand, langs en indre trasé. Fra Vik går ruten forbi Fjære kirke, som er en av landets best bevarte steinkirker fra middel alderen, også kjent fra Ibsens dikt Terje Vigen. En passerer deretter forbi parkanlegget og hagebruksmuseet på Dømmesmoen. Vestlandske hovedvei er en historisk rute som ble åpnet i 1805, og den var lenge hovedferdselsåren mellom Oslo og Stavanger. Veien går gjennom sørlandske heier og koller, og er en sjarmerende strekning som innbyr til både hyggelige raster og bad underveis. Denne traseen er en barmarksrute som passer best for sykler med gode dekk. Aktivt sykkelmiljø Grimstad er kjent for et aktivt sykkelmiljø, og kan skilte med både Grimstad sykleklubb og Fevik & Omegn Cycleclub som gode tilbud til byens innbyggere. Prestasjonene til Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen har inspirert ung dommer til å begynne med sykling. Dette har gitt byen nye unge sykkeltalenter, som vil sette Grimstad på sykkelkartet også i fremtiden. De siste årene har det vært arrangert sykkelfestival i Grimstad i etterkant av Tour de France, der mange internasjonale sykkelstjerner har stilt opp. Dette er imidlertid ikke bare et arrangement for proffene. Her arrangeres det også barnesykkelritt med inntil 1000 barn som ivrige deltakere.

12 Tur og natur Turområdene i Grimstad strekker seg fra den yderste nøgne Ø til sørlandske heier og koller i innlandet. Grimstad forbindes med sommer og sol, men når vinteren og snøen kommer, kjøres det opp skiløyper flere steder i kommunen, både nær byen og i innlandet. De fleste av løypene har lys, slik at du kan ta deg en tur også på kveldstid. Det er kort avstand til innlandsnatur med heier og småvann, et stort antall turstier i og rundt byen og en vakker og tilgjengelig skjærgård. Dette gir grimstadboere store muligheter for frilufts liv, trening og rekreasjon. Skjærgården for alle Grimstad har en vakker skjærgård med utallige holmer og skjær. Allerede på 1920-tallet begynte Selskapet for Grimstad bys vel med oppkjøp av skjærgårds eiendommer. Slik sikret Selskapet at store områder i skjærgården ikke ble u tbygget, og ble tilgjengelig for allmenheten. Takket være byselskapets visjonære tankegang, står store deler av skjærgården vår nå til de fastboendes og tilreisendes disposi sjon hele året. Raet nasjonalpark, som ender i Grimstad, skal verne verdifull natur, kulturminner og kulturlandskap. Fiske i sjøen og i innlandsvann Mulighetene er gode, både for dem som synes det er stas å få småfisk på kroken, og for dem som helst vil ha noen som fyller steikepanna. Grimstad har mange innlandsvann der en kan fiske ørret, abbor eller gjedde. Noen av vannene krever generelle fiskekort, mens andre krever spesifikke fiskekort. Fiske i sjøen etter saltvannsarter er fritt for alle. Stangfiske fra land kan drives de fleste steder i Grimstad kommune. På Kalvehageneset i Homborsund, på sydsiden av Marivold og på Haslatangen på Fevik er det mange gode plasser, og områdene er lett tilgjengelige. Vanligste arter er torsk, sei, lyr og makrell. Sjøfiske er fritt for alle. Padling Skjærgården og de mange innlandsvannene gjør Grimstad til et eldorado for dem som ønsker å padle. Både kysten og innlandsvannene byr på holmer og lune viker som egner seg for rasting og overnatting. Fra Strandfjorden kan du komme deg gjennom den trange og idylliske Reddalskanalen opp til Landvikvannet og Reddalsvannet. Kanalen ble bygget i 1877 for å senke vannstanden i de to vannene, slik at bøndene fikk mer dyrkbar jord.

13 Tur- og friluftsområder Dette er noen av de viktigste og mest populære tur- og friluftsområdene i kommunen: Kalvehageneset friområde Området ligger i Homborsund, helt ut mot Skagerrak og har blant annet en rullestolsti til utsiktspunkt. Området har en merket sti og det er fint å fiske med stang fra svabergene. Kalvehageneset ligger like innenfor Homborsund fyr. Groos er et offentlig friluftsområde med badestrand beliggende i gangavstand fra Grimstad sentrum. Dette er et meget populært utfartssted med gode bademuligheter og store gress arealer. Her er også lekeplass, sandvolleyballbane, svaberg, sommerrestaurant og parkering. Hesneskanalen Kanalen ble i sin tid bygget som en sikker led for småbåter mellom Hesnesøyene og Grimstad sentrum. Bilveien ut mot Marivold friområde, hvor det også er campingplass, går over Hesneskanalen. Her kan du følge med på båttrafikken i hektiske sommermåneder. Reddalskanalen Reddalskanalen forbinder Strandfjorden med innlandsvannene Landvikvannet og Reddalsvannet. Kanalen er farbar med mindre båter og er en turistattraksjon omkranset med vakkert og variert landskap. Turer i og rundt byen Grimstad sentrum omkranses av fem heier: Binabben, Vardeheia, Kirkeheia, Fløyheia og Møllerheia. Alle har flott utsikt over byen og skjærgården. Kirkeheia og Vardeheia er også tilgjengelige for rullestolbrukere. Hamsuns ruslespor I Knut Hamsuns spor kan du rusle i merkede løyper. Langs ruten vil du finne sitater fra Paa gjengrodde stier. Barnevandrerstien Barnevandring er betegnelse på arbeidsvandringene på Sørlandet på 1800-tallet, der barn helt ned i sju-åtteårsalderen gikk til fots fra dalførene til rikere gårder for å gjete, eller for å arbeide i byen. Barna kom fra de midtre og indre bygdene i Vest-Agder, og dro til områdene omkring Kristiansand og til rike gårder i Aust-Agder. En del barn kom til Landvik i Grimstad. Barnevandrerstien er nå merket i sin hele lengde fra Kvinesdal til Landvik i Grimstad. Etappen mellom Landvik og Birkeland er omtrent 20 kilometer og er en flott tur, enten man velger å gå hele eller deler av ruten. Turistkontoret i Grimstad er åpent hele året og hjelper deg gjerne med kart og mer informasjon, også om du er fastboende!

14 VI HAR PLASSEN DU TRENGER! Nye og moderne, lyse og tempererte lokaler sentralt på Bergemoen Kontakt oss på tlf eller Middag Kaker Snitter BIBELSKOLEN Catering & Gjestehus AS Koldtbord & mer For mer informasjon se eller ring oss på Agder Transport Service AS Varetaxi Expresstransport Transport av skadebiler i hele Norge Tlf: Faks REDERIET Bergshav ADRESSE: POSTBOKS 8, 4891 GRIMSTAD TELEFON: Engineering & Industry Consultants Temseveien 2, 4885 Grimstad E-post: Tlf Ingeniørutleie Byggsøknader Tegning Prosjektering Industrimåling/Landmåling Innmåling av bygninger Vesterled 15, 4876 Grimstad Tlf Feriesenteret i Grimstad Fra Grimstad sentrum er det 800 meter til Bie Apartment og Feriesenter. Det er gang og sykkelvei mellom sentrum og senteret, som ligger 20 minutters kjøretur fra Dyreparken i Kristiansand. Oppgraderte, nye plasser for bobil og campingvogn Vi har åpent hele året og lager også firmaavtaler. Ny tømmestasjon Svømmebasseng Stor trampoline Trådløst internett Ferieleiligheter og hytter Kiosk Skjenkebevilgning og enkel servering Arendalsveien 85, 4878 Grimstad Tlf E-post:

15 Tradisjon for innovasjon Grimstads næringsliv bygger på lange tradisjoner innen forvaltning av naturens ressurser og utvikling av teknologi. Nærheten til sjøen la grunnlaget for en aktiv skipsbyggings- og skipsfartsindustri og de gode jordbruksområdene og et solrikt klima ga de beste forutsetninger for et nyskapende landbruk. Det disse pionerene lærte seg om å finne nye, gode løsninger og kombinere dem med impulser utenfra, er tatt med videre inn i dagens næringsliv i Grimstad og fremtidige utviklingsplaner. Skipsfart er fremdeles viktig, med rederiene Ugland, Bergshaven og Tønnevold i spissen. Olje- og gassindustrien nyter godt av den teknologiske innovasjonstradisjonen sjøfartsindustrien skapte, det samme har fritidsbåtbransjen gjort i mange tiår. De tidligere dagers landbruk ga grobunn for et nært samarbeid mellom produsenter og foredlere. Konserveringsbedrifter og spisesteder har tilgang til kortreiste råvarer av beste kvalitet. Handels- og reiselivsnæring er selvsagt også viktig i en sørlandsby som Grimstad. Kommunen arbeider også aktivt for å sikre gode rammebetingelser for reiselivsanlegg, campingplasser og gjestehavn, og ikke minst for lokale naturattraksjoner og de mange arrangementene i byen. Nyskaping og entreprenørskap får blant annet sitt utløp gjennom knoppskytingen fra Sørlandets Teknologipark, som også huser Universitetet i Agders Campus Grimstad. Små og større høyteknologiske nisjebedrifter springer ut fra dette miljøet, blant annet innen helseteknologi, logistikksystemer, energi, kommunikasjonsløsninger, rådgiving, og konsulentvirksomhet. Alt innen bil Tlf Hovednr. salg Samlokaliseringen av teknologiselskaper og Universitetet i Agder gjør at avstanden mellom akademia og næringslivet kun er noen få meter. Med sin visjon om å være en regional drivkraft, og gjennom sitt samarbeid med bedrifter og lokalsamfunn, er universitetet en viktig samfunnsaktør og samarbeidspartner. Dette sikrer studentene viktig kunnskap og det sikrer næringslivet fersk kompetanse. Det gir også ringvirkninger i form av verdifulle forskningsprosjekter innen fornybar energi, mekatronikk og helseteknologi. Campus Grimstad er også kommunens hovedsatsingsområde for kompetansebaserte næringer og kunnskapsutvikling. Her er avsatt 600 daa som skal utvikles for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og andre aktører.

16 - byens rimeligste overnatting Kontakt oss på tlf Grimstad - Norge SELSKAPSLOKALER CATERING Tlf.: wari-hus as - Grimstad - Tlf Avd. Grimstad Avd. Froland Ønsker du å pryde dine omgivelser. Søk ekspertise prøv oss! Vi har lang erfaring med hagedesign, stein og skiferlegging det meste. Vi hjelper deg med hageplanlegging eller renovering av "gamle hager", felle trær, legge stein eller skifer og sette opp flotte murer. Se også vårt utvalg av flott flora. Bli inspirert du også! Bergeveien 8, 4886 Grimstad Tlf Mobil Vi fører alt til dame- og herrebunaden fra Åmli. Vi syr gjerne til deg. Ellers har vi veldig godt utvalg i garn, pledd fra Røros og souvenirer og ferdig strikkete plagg. Kom gjerne innom for å la deg inspirere. Husflidstua Broderihjørnet AS Telefon: E-post: Storgata 32, 4876 Grimstad

17 Firmaet Hjemmevikaren ble opprettet og har bred erfaring innenfor: Privat sykepleie og omsorg Støttekontakt/besøkstjeneste Hjemmehjelpsoppgaver Fotpleier Kjøre/hente/følge kunder Rengjøring til private og bedrifter Ta kontakt med: Sykepleier Eva J. Haugen Tlf.: GRIMSTAD S LOKALE TRYKKERI Alt av trykksaker Tekstiltrykk Bildekor Logobrodering Tlf.: E-post: Lillesandsveien 25, 4877 Grimstad

18 Finans- og strategirådgivning Prosjektledelse Forretningsførsel Tlf Bark Silasvei 8, 4876 Grimstad DIN LOKALE ELEKTRIKER Tlf: Mail: Leilighetsprosjekt, offentlige bygg, arealplanlegging, hytter, eneboliger, garasjer, terrassehusprosjekt, næringsbygg, industrilokaler, utomhusplaner, interiør, visualisering og salgsprospekt. Tlf: KIBO AS En vekstbedrift med mange muligheter Vi tilbyr: Bruktbutikk m/kommisjonssalg Transportoppdrag Pakkeoppdrag Produksjonsarbeid Lette møbelreparasjoner Kontakt oss på Telefon E-post:

19 HVERDAGSMAGI til alle som er tilknyttet borettslag i Kragerø til alle i Kragerø Servicemannskaper Ansatte servicemannskaper i Grimstad i Kragerø - i tlf. Kragerø! tlf: Tlf Tlf Alt i én kabel: BREDBÅND DIGITAL-TV TELEFONI Mitt abonnement Kjøp kanaler eller kanalpakker. Umiddelbart tilgjengelig Været Været hos deg akkurat nå. 5 dagers varsel fra yr.no Tjenester Tips & Trick, portal, Filmnyheter Nyheter Løpende og oppdaterte nyheter fra NRK Powered by fiber! *Powered by fiber!* Meldinger Meldinger og informasjon fra Get eller andre

20 Grimstad kommune Postboks Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Tlf: Concept: JS Media Tools A/S foto: May-Elin Aunli Morten Fasseland Anders Martinsen Solveig Krøger Jentoft Grimstad kommune Henning Vik Følg oss på Facebook!

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad - intro Kystby sør i Norge 22 000 innbyggere, 2 500 studenter, 1800 hytter, øker sommer Rederier, teknologi, hagebruk, service, handel, turisme

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Per Christian Brunsvik (40) (kjent fra Ingen grenser på NRK) og Steinar Andreassen Jensen (18) skal håndsykle/rulle 2500 kilometer,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Sommerlandet RUNDT I NORGE

Sommerlandet RUNDT I NORGE Sommerlandet De fleste av oss er vanedyr når det kommer til sommerferie. Hytta og Syden er liksom det som gjelder. Eller kanskje en tur til Danmark. Hvorfor ikke overraske deg selv og de du er glad i med

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Møteprotokoll Kommuneplanutvalget

Møteprotokoll Kommuneplanutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommuneplanutvalget Møtedato: 07.01.10 Møtested: Grimstad Hotel Møtetid: 09:00 15:00 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Gladkjøkkenet - Kurs i matgleder

Gladkjøkkenet - Kurs i matgleder Gladkjøkkenet - Kurs i matgleder Gladkjøkkenet er Hotel Norges topp moderne kurskjøkken, med tilhørende spisestue, -for alle som har lyst til å nyte god mat og drikke. I Gladkjøkkenet kan man være fra

Detaljer

Hotel Vinhuset. Bo godt og opplev de mange interessante utfluktene i Næstved og omegnen. Hotel Vinhuset. Hotellet

Hotel Vinhuset. Bo godt og opplev de mange interessante utfluktene i Næstved og omegnen. Hotel Vinhuset. Hotellet Hotel Vinhuset På Hotel Vinhuset kan dere nyte et romantisk opphold i historiske omgivelser. Hotel Vinhuset ligger sentralt i Næstved like ved St. Peder kirken og bare 200 m. fra gågaten. Hotellet En del

Detaljer

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD Kom på visning! Vi vil gjerne vise deg hvor fint det er her GODE OPPLEVELSER GIR ET RIKERE LIV Et hjemmekoselig og trygt alternativ Ta kontakt

Detaljer

Maritim Fjordhotell Opplev Hollenderbyens vakre hus, eller kjør på skinnesykler i fin natur.

Maritim Fjordhotell Opplev Hollenderbyens vakre hus, eller kjør på skinnesykler i fin natur. Maritim Fjordhotell Hotellet ble bygget i 1980 og ligger langs elven som deler Flekkefjord i to. Her finner dere roen året rundt og i all slags vær; vår, sommer, høst og vinter. Nyt idyllen i den Michelin-utmerkede

Detaljer

Trysnes Marina Fra gammel seilskutehavn til sørlandsk bo- og ferieparadis

Trysnes Marina Fra gammel seilskutehavn til sørlandsk bo- og ferieparadis Trysnes Marina Fra gammel seilskutehavn til sørlandsk bo- og ferieparadis 1 Trysnes Marina Fra gammel seilskutehavn til sørlandsk bo- og ferieparadis Drømmer du om et eget bo- og feriested ved sjøen? På

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14 ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul HALLERMOEN VEST DRAMMEN KONNERUD Bygg i vakre omgivelser

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

BAB Omsorg AS sommertilbud 2013

BAB Omsorg AS sommertilbud 2013 sommertilbud 2013 Sommerleir til Tromøy 8 22. juli 2013 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Av aktiviteter kan vi nevne strandliv, turstier, lekeplasser og tur til Dyreparken. Alt

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Skadbergtunet B1, Sola Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Stavanger Visste du at Skadberg på Sola bare er 8 minutter unna - på sykkelsetet? Sola golfklubb Faktisk så er det aller meste

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg.

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg. Quality Hotel Klubben Quality Hotel Klubben er et familie- og konferansehotell med full service som ligger i vakre omgivelser på Tønsberg Brygge, med et mangfold av restauranter, barer og butikker bare

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder eneboligtomter til salgs Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder Beliggenhet: Området ligger mellom fjorden og E6 rett nord for Sveberg skole, med Trondheim

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 30. mai til 9. juni 2007 Konsert med Bjøro Håland Søndag 3. juni 2007 Konserten vil være på Strand hotel

Detaljer

Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun

Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun For deg som vil bo i en grønn lunge med enkel tilgang til byens puls Ramstad Gård tilbyr et idyllisk kulturlandskap som ligger en liten kilometer

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER HESTHAMMAREN B5 HOMMERSÅK Ideel beliggenhet Flotte turområder Barnevennlig Smarte løsninger Suksessen fortsetter Hommersåk er et idyllisk beliggende tettsted i enden av Riskafjorden

Detaljer

Tjenester. Sollihøgda Trivselshus er et pensjonat for eldre i naturskjønne omgivelser på Sollihøgda, rett utenfor Oslo.

Tjenester. Sollihøgda Trivselshus er et pensjonat for eldre i naturskjønne omgivelser på Sollihøgda, rett utenfor Oslo. Tjenester Sollihøgda Trivselshus er et pensjonat for eldre i naturskjønne omgivelser på Sollihøgda, rett utenfor Oslo. Vi tilbyr langtidsplasser, kortidsplasser, avlastning, rekreasjon og langweekendopphold

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012 BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012 Sommerleir til Tromøy 9.- 23. juli 2012 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt for

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Nå er vi klare til å innta Formtoppen, sier Amund Pettersen og Mina Sundhagen. Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Perfekt beliggenhet kombinert med super størrelse, passelig pris og god planløsning

Detaljer

BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011

BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011 BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011 Sommerleir til Tromøy 11.- 25. juli 2011 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Sommerfest. i skjærgården. Gladkjøkkenet

Sommerfest. i skjærgården. Gladkjøkkenet Sommerfest i skjærgården Gladkjøkken Sommer er en helaftens opplevelse i idylliske omgivelser på Geitodden på Flekkerøya. Nyt en sørlandsk sommerkveld med spennende grillmat og trekkspillmusikk på brygga.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager.

Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager. Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager. Solskinnsøya i Østersjøen, som blant annet er kjent for sine rundekirker, hyggelige

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes i dag Sandnes har passert 66 400 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges tredje største byområde Sandnes

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022)

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) visa TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) Levanger kommune Verdal kommune Sammenheng med andre planer Levanger og Verdal ble medlemmer i 2012 Sykkelby Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk

Detaljer

Røros ble kåret til verdens beste destinasjon på Virgin Holidays Responsible Tourism Award

Røros ble kåret til verdens beste destinasjon på Virgin Holidays Responsible Tourism Award Røros Hotell Den ca 0 år gamle gruvebyen Røros ligger ikke langt fra svenskegrensen og er et levende kulturminne. Byen står på UNESCOs verdensarvliste og er en av de eldste trehusbebyggelsene i Europa.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Gardhaugen Panorama. Hytter med nydelig utsikt nær fjord, fjell og by. tittelsneseiendom.no

Gardhaugen Panorama. Hytter med nydelig utsikt nær fjord, fjell og by. tittelsneseiendom.no Gardhaugen Panorama Hytter med nydelig utsikt nær fjord, fjell og by. tittelsneseiendom.no VELKOMMEN TIL Gardhaugen Panorama Unik beliggenhet tett på Sunnhordlandsbassenget, en av landets vakreste skjærgårder.

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Tvedestrand Fjordhotell

Tvedestrand Fjordhotell Tvedestrand Fjordhotell På sørlandskysten kun 2 km fra E18 glitrer det hvitmalte Tvedestrand Fjordhotell med utsikt til skjærgården like utenfor. Det ligger vakkert plassert på brygga mellom små, skjeve

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Country Partner Hotel Lüttje Burg Dra på ferie til Nord-Tyskland og bo i koselige Lütjenburg et lite stykke øst for Kiel og bare 8 km fra Østersjøen.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Dra på ferie til Nord-Tyskland og bo i koselige Lütjenburg et lite stykke øst for Kiel og bare 8 km fra Østersjøen. Country Partner Hotel Lüttje Burg Dette familievennlige hotellet ligger bra plassert i Slesvig-Holstein dersom man ønsker å besøke noen av de koselige byene i regionen. Samtidig er det også gode muligheter

Detaljer

Country Partner Hotel Lüttje Burg Dra på ferie til Nord-Tyskland og bo i koselige Lütjenburg et lite stykke øst for Kiel og bare 8 km fra Østersjøen.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Dra på ferie til Nord-Tyskland og bo i koselige Lütjenburg et lite stykke øst for Kiel og bare 8 km fra Østersjøen. Country Partner Hotel Lüttje Burg Dette familievennlige hotellet ligger bra plassert i Slesvig-Holstein dersom man ønsker å besøke noen av de koselige byene i regionen. Samtidig er det også gode muligheter

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Velkommen til Modum. www.modum.kommune.no

Velkommen til Modum. www.modum.kommune.no Velkommen til Modum www.modum.kommune.no Trygghet, trivsel og velvære I Modum er det trygt og godt å bo hele livet. I hele kommunen er det lagt til rette for at mennesker i alle aldre skal trives i sitt

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Landlig, naturlig og sentralt

Landlig, naturlig og sentralt Landlig, naturlig og sentralt Tauramarkkroken 20-32 er eneboliger med lun og solrik plassering like ved eksisterende bebyggelse på tettstedet Tau. I nydelige og naturskjønne omgivelser, med utsikt over

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Store og attraktive rekkehus med flott utsikt. Størrelser fra 145 til 233 m²

Store og attraktive rekkehus med flott utsikt. Størrelser fra 145 til 233 m² Store og attraktive rekkehus med flott utsikt Størrelser fra 145 til 233 m² Velkommen til Friluftsbyen på toppen av Skaarlia! Her bygger vi boliger med flott utsikt midt i herlig turterreng. Det er kort

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

INFORMASJON. Vi former ei framtid. Dyrøy kommune Den lærende kommune

INFORMASJON. Vi former ei framtid. Dyrøy kommune Den lærende kommune INFORMASJON Vi former ei framtid Dyrøy kommune Den lærende kommune Utvikling og framtid i Dyrøy Dyrøy skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand 2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand Visning Ring Anders på 90753504 hvis du er interessert. 25. september 2007 Grønningen Furøya Nilen Kalvøya Krossholmen Lille Haraldsholmen Blindleia

Detaljer