Nært og sentralt. en spennende småby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nært og sentralt. en spennende småby"

Transkript

1 Nært og sentralt en spennende småby

2 Grimstad er en mangfoldig by og kommune Denne brosjyren gir noen smakebiter av hva Grimstad kan by på. Vi håper den inviterer til nærmere utforsking og besøk enten du bor her eller sitter et annet sted og vurderer om Grimstad kan være byen for deg. Alle er velkommen til Grimstad! Vi setter mye inn på å skape et inkluderende samfunn med plass til alle. 40 år med jevn vekst og tilflytting har lært oss mye om å legge til rette for ulike behov. I Grimstad skal alle kunne være seg selv og bli sett og møtt som det. I dag forbinder mange Grimstad med universitetet, forskning og teknologisamarbeid med næringslivet. Men det var møtet med havet som skapte Grimstad, og fortsatt er de maritime næringene svært viktige i kommunen. Godt klima og god jord la også grunn laget for et landbruk som i samarbeid med utdanning og industri har skapt store verdier. Kompetanse i samspill er nøkkelen til Grimstads suksess har én næring møtt vanskeligheter, har det som regel utløst nyskaping og vekst i en annen. Grimstad er robust og rustet for fremtiden. Mange av oss har valgt å bo her fordi Grimstad har småbyens kvaliteter og åpenhet mot verden utenfor, både vakker natur og et mangfoldig arbeids- og samfunnsliv. Vi har plass til flere velkommen! Hans Antonsen ordfører

3 En åpen og romslig sørlandsby Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte fremtidens behov. Vi vil lykkes gjennom å bli bedre til det vi allerede er best på: Vilje til samspill mellom frivillig arbeid, næringsliv, kommune, stat og fylke. Dette skal gjøre Grimstad til en drivkraft i utviklingen av Sørlandet som region. Ved å forene krefter, skal vi klare mer enn det som forventes av en liten by. Grimstad vil kombinere småbyens opplevelse av nærhet og tilhørighet med mangfold og valgfrihet fra større steder. For den som ønsker begge deler, er vårt mål å skape Norges beste sted å bo: En åpen og romslig skjærgårdsby med gode muligheter for utdanning, jobb og fritid. Kommuneplan for Grimstad kommune Et godt sted å bo Grimstad har et bevaringsverdig historisk sentrum med gamle trehus, gågater, hyggelige butikker og smale smug. Den gamle byen er omkranset av fem heier Kirkeheia, Varden, Binabben, Fløyheia og Møllerheia. Historien og byens utforming gir forankring og identitet. Tempoet er tilpasset årstiden, og gir rom for både hektisk aktivitet og stille ettertanke. Sett deg på brygga med en pose ferske reker, eller nyt en Cortado på en café. Det er kort gangavstand til det meste, også til et moderne kjøpesenter i sentrum. Her er det godt å være, i umiddelbar nærhet til sjøen og skjærgården. Grimstad blir stadig større, derfor tilrettelegger kommunen for fortsatt vekst gjennom strategier for ny boligbygging og næringsutvikling, i godt samarbeid med private aktører. Grimstad byr også på et variert kulturliv. Her bidrar både profesjonelle og amatører, lokale og eksterne. Slik får du et kulturtilbud du setter pris på enten ditt hjerte banker for Ibsen, kortfilm og lyrikk, countrymusikk eller landeveisritt. Universitetsbyen Grimstad Grimstad har lang tradisjon for å ha et godt skoletilbud, spesielt innen tekniske fag. Universitetet i Agder ble etablert høsten 2007, og har campus i Grimstad og Kristiansand. Grimstad, som Norges minste universitetsby, har nå et av landets mest moderne forsknings- og undervisningsanlegg. Campus Grimstad ble åpnet i 2010, og de ca 3000 studentene og 250 ansatte ved Campus Grimstad setter sitt preg på folkeliv, arrangementer og næringsliv i byen. De tilfører ny kompetanse og nye impulser som bidrar til spennende utvikling. Derfor er det et mål for kommunen at de som arbeider og studerer ved universitetet skal være en integrert del av lokalsamfunnet. Stort arbeidsmarked og korte avstander Sørlandets Teknologipark ved Campus Grimstad har et stort antall høyteknologiske bedrifter, mange med internasjonalt fokus. Grimstad ligger sentralt plassert på sørlandskysten. En halvtimes biltur unna ligger Kristiansand og Arendal, med et stort arbeidsmarked. Ny firefelts motorvei til Kristiansand bidrar også til god forbindelse vestover og til kontinentet via Kjevik lufthavn eller ferje til Danmark. Det er også gode forbindelser østover mot Oslo, både med buss og med tog. Grimstad er fortsatt en småby, men har mange av storbyens kvaliteter. For deg som søker dette er kanskje Grimstad Norges beste sted å bo.

4 En nyskapende og nøktern kommune Grimstad kommune består av ildsjeler i alle ledd. Sammen jobber vi for å gjøre hverdagen bedre for innbyggerne. Vi mener at alle har en plass i en velfungerende kommune, og jobber hver dag for å inkludere mennesker i alle aldre og i alle livssituasjoner i samfunnet vårt. Grimstad har full barnehagedekning og gode skoler. Barn og unge skal mestre dagens og morgendagens utfordringer, de skal ha innholdsrike dager her og nå, i videregående opplæring og i utdanning og arbeidsliv. Kommunen står bak en rekke tiltak som viser vår egenart og hvordan vi står på for å gi også eldre et aktivt og verdig liv. Skole for fremtiden Grunnlaget for det gode liv legges ikke minst gjennom ti års arbeid og innsats i grunnskolen. Vi vil alltid bli bedre, derfor vil Grimstadskolen holde fanen høyt for kvalitet på læringsfellesskapet i klassene, stort læringsutbytte og høy grad av trivsel. Kommunen har satset på at skolene i Grimstad skal ha gode lærekrefter, og gi et godt tilbud både til de sterkeste og de svakeste elevene. De siste årene har spesielt motiverte elever fått hospitere på videregående skole i fag som matte og engelsk. Politikerne har også prioritert penger til utvidelse og oppgraderinger av skolene. Det mest tydelige eksemplet på dette er kanskje byggingen av nye Fevik skole. På den gamle tomten bygges det en ny skole for både barne- og ungdoms trinnene. Skolen er beregnet til å koste 220 millioner

5 kroner, og er på hele 9500 kvadratmeter. De 750 elevene som inntar lokalene får et praktanlegg som huser folke biblioteket og gir elevene en rekke nye aktivitetstilbud. Samarbeid og kreativitet i leseopplæring Til tross for stram økonomi, utvikles det i Grimstad gode og kreative arenaer for læring og leselyst. Dyktige og engasjerte ansatte finner kreative løsninger for å gi barn best mulig læringsvilkår. Terapihunder har lenge bidratt til et bedre liv for mange mennesker. I Norge utdannes det terapihunder med direkte fokus på lesetrening for barn, og vi har vært så heldige å ha en i Grimstad. Grimstad bibliotek er nemlig det første folkebiblioteket som tilbyr terapihund som hjelper i leseopplæringen. Siden oktober 2012 har konge puddelen Molly gledet mange små lesere ved Grimstad bibliotek. Molly ligger ved barnets side, gjerne med hodet i fanget, mens hun blir lest for og kost med. Hunden viser med all tydelighet at hun trives med jobben sin. Også barn som har vært redde for hunder sitter nå og leser for Molly. Lesehunden besøker også jevnlig en av skolene i kommunen, og alle som vil, får lese for henne etter tur. Klar for nye utfordringer innen helse og omsorg Kommunen skal gi gode tilbud i alle livets faser, og mens eldrebølgen vokser blir tilrettelegging for pleietrengende eldre blir stadig viktigere. Fremtidens brukere vil ha andre behov og krav enn dagens brukere, og folkehelse og teknologikunnskap blir stadig bedre blant eldre. Grimstad er i forkant på nytenkning innen helse- og omsorgssektoren, og bruker blant annet livsgledesertifisering av omsorgssentrene og hjemmerehabilitering i hjemmetjenesten som virkemidler. Grimstad er også et utviklingssenter for sykehjem og hjemme tjenester i Aust- Agder. Frivolltun bo- og omsorgssenter ble sertifisert som livsgledesykehjem som et av de første i Norge i 2013, og Feviktun ligger like etter i løypa. Beboerne får delta i tilrettelagte aktiviteter som tilpasses til deres interesser, og i samarbeid med skoler, barnehager og frivillige organisasjoner skapes sosiale arenaer. Kontakt med dyr og natur er viktige elementer i aktivitetstilbudet. For eksempel tar de ansatte med egne hunder for å være sammen med beboerne. Sentrene har sansehager, og turområdene i Grimstad brukes flittig. Hjemmerehabilitering er tilrettelegging for at eldre kan bo hjemme og klare seg selv lengst mulig. Slik ivaretas deres behov for selvstendighet, samtidig som de er trygge på at de får hjelpen de trenger. Sammen med Universitetet i Agder arbeider vi for å ta i bruk ny teknologi, samtidig som vi forbedrer samhandlingen mellom kommunen, næringsliv, frivillige og pårørende.

6 Postkassen der Hamsun postet brevkort hjem til Nørholm da han satt i husarrest i Henrik Ibsen Dikternes by Grimstad har valgt å kalle seg Dikternes by. Navnet og visjonen viser blant annet til dikterne Henrik Ibsens og Knut Hamsuns tilhørighet til byen, men rommer også tanken på Grimstad som arena for litteraturformidling og debatt. Grimstad har to litteraturfestivaler i året: Ibsen- og Hamsundagene og Barnebokfestivalen. I tillegg er byen arena for Kortfilm festivalen som presenterer det beste og mest nyskapende innen internasjonal og norsk kortfilm og dokumentarfilm. Grimstad skifestival, Nytelses festivalen, Barnebokfestivalen og St. Ragnvalds dagene er noen av de årvisse arrangementene i byen. Henrik Ibsen ( ) kom til Grimstad 15 år gammel og tilbrakte seks viktige ungdomsår her, mens han arbeidet ved byens apotek. Det var i Grimstad Ibsen ble dikter, så sine første dikt på trykk og skrev sitt første drama, Catilina. Byen har landets eldste Ibsen-museum som åpnet så tidlig som i Museet ligger i bygningen hvor Henrik Ibsen arbeidet som apotekerlærling, og hvor et av verdens mest kjente forfatterskap begynte. Knut Hamsun ( ) kjøpte gården Nørholm i Grimstad i 1918 og bodde her livet ut. Han ga ut ca 30 romaner, skrev mange av sine verk i Grimstad og fikk Nobelprisen i litteratur i Under andre verdenskrig sympatiserte Hamsun med Hitler-Tyskland, og han ble etter krigen dømt for landssvik. Rettssaken ble ført i Grimstads nåværende bibliotek, og han endte sine dager som en ruinert mann. Dette er temaet i hans siste bok Paa gjengrodde stier. Ibsen- og Hamsun-dagene er Sørlandets fremste litteraturfestival. Publikum blir utfordret gjennom litteratur og tanker, presentert gjennom forskjellige kunstformer. Ibsen- og Hamsun-dagene skal dykke i de to dikternes forfatterskap og belyse både velkjente og nye sider av forfatterne. Festivalen skal også aktualisere Ibsen og Hamsun ved å søke tilsvarende tanker og uttrykk i samtidslitteraturen.

7 Vamp i Fjæreheia Eventyrparade under Barnebokfestivalen Nytt bibliotek Høsten 2012 vedtok politikerne i Grimstad å bygge et nytt bibliotek innen Biblioteket får en sentral plassering i sentrum, og kan bli et spennende element i utviklingen av byens havneområder. Et nytt bibliotek vil bli en viktig møteplass, og gi nye muligheter for å videreutvikle Grimstad - dikternes by som arena for litteraturformidling, filosofi og debatt. Kulturtilbud for liten og stor Det skjer mye annet spennende i Grimstad også. Kulturlørdagene har konserter, kunstverksted, teaterforestilling og sirkusaktiviteter for barn og unge. Grimstad kulturhus har tre kinosaler, hvor den ene også er teaterscene for Riksteatret, konserter og andre arrangementer. Bluebox er studentenes kulturhus på UiA Campus Grimstad, og de har en populær konsert scene. Grimstad har lang tradisjon med gode sommershow og revyer. Byen har også mange aktive lag og foreninger innen idrett, speider, korps, kor og amatørteater. Disse står også bak mange arrangementer gjennom hele året. Fjæreheia Kilden teater og konserthus har en utendørsscene i Fjæreheia med plass til ca 1000 personer i amfiet. Her har det blitt spilt en rekke Ibsenstykker, blant dem Når vi døde vågner, Peer Gynt og Brand. I tillegg har Jesus Christ Superstar, Hamlet, Antigone og lokale storproduksjoner som Nasareeren blitt vist. Scenen har også fått orkestergrav og seiltak, slik at en kan arrangere større konserter og teateroppsettinger. I mange kulturbygg vil takhøyden sette begrensinger for hvilke sprell man kan tillate seg. I Fjæreheia er takhøyden bokstavelig talt stor.

8

9 Nytelse i mange former De fleste forbinder nok Sørlandet med skjærgård, sjømat og reker. Dette kan du selvsagt nyte i Grimstad, hele året. Men Grimstad er også landbrukskommunen på Sørlandet med størst areal og verdiskaping. Kommunen har lange tradisjoner innen landbruk og hagebruk og for kvalitet og nyskaping innen produksjon av mat og drikke. Dømmesmoen Anlegget på Dømmesmoen representerer på mange måter Grimstads historiske tradisjoner for hagebruk. Blant annet ble Statens gartnerskole etablert her på 1920-tallet, og Norges hagebruksmuseum holder til på stedet i dag. Dømmesmoen ble opprinnelig bygget som offisersgård på 1780-tallet, etter hvert med et praktfullt parkanlegg. Parken ble anlagt i engelsk landskapsstil, og det har foregått en kontinuerlig innplanting av stauder, busker og trær i alle år. Nå er gartnerskolen nedlagt, og Grimstad kommune har overtatt eiendommen og driften av parken. Dømmesmoen er omgitt av mange flotte og varierte turløyper, og selve parkanlegget er et spennende og vakkert mål for en vandring en nytelse i seg selv. I Ibsens medisinske urtehage finner du en samling urter som har vært brukt i farmasien siden Ibsens tid. Rose bedene med over 200 rosearter i alle varianter, er også verd å se. Stolte potetbønder Grimstad er også kjent for sine tidligpoteter. Norske bønder kjemper hvert år om å levere de første potetene. Det er HM Kongen som får æren av å nyte vårens første nypoteter. Flere ganger har produsentene fra Reddal utkonkurrert bønder fra andre store landbruksområder i kampen om å levere nypoteter til Kongens bord, og hvert år feires den første avlingen med en egen potetfest i Reddal. Markens grøde i en ny tid I Grimstad produserer vi mat og drikke etter stolte tradisjoner og nye impulser. Mange har klart å foredle markens grøde til nye markeder og til en ny tid. For eksempel holdes tradisjonen med å lage eplesaft fra Grimstad i hevd, samtidig som lokal akevitt, et produkt av nyere dato, har høstet mye anerkjennelse. Den største nytelsessuksessen fra Grimstad de siste årene er definitivt bryggeriet Nøgne Ø som har fått en rekke utmerkelser, og eksporterer øl til mer enn 20 land. Bryggeriet lager forskjellige typer real ale, etter britisk tradisjon. Hesnes Gartneri og Kjøkken er en familiebedrift med røtter tilbake til Her har kreativiteten blomstret og mye kunnskap gått i arv i tre generasjoner. Med gartneri og kjøkken på samme sted er veien kort fra jord til bord. Menyer tar form i samspill med sesongens avlinger, og resultatet er en nytelse for alle sanser. Et prisvinnende lite «matsenter» finner vi også hos Smag & Behag. Spisestedet har som mål å fremme lokale råvarer, tradisjoner og gleden av gode smaker fra inn- og utland. At de har lykkes med sine ambisjoner, er seieren i Ganefart i 2012 et eksempel på. Dette er en kåring av Norges beste spisested langs vei og vann, og i 2012 vant de i konkurranse med 200 deltakere. Nytelsesfestivalen I 2002 ble den første Nytelsesfestivalen arrangert. Festivalen, som fokuserer på alle aspekter ved nytelse, ble en stor suksess og er siden blitt arrangert i august hvert år. Nytelsesfestivalen er et konsept som er skapt av initiativrike innbyggere. Ildsjelene bak festivalen ønsker å forene kropp og sjel i opplevelsen av god mat, musikk, kunst, erotikk, fellesskap og glede! På mange måter oppsummerer denne festivalen fokuset folk i Grimstad har på de gode tingene i livet. Festivalens motto er hentet fra Ibsens Peer Gynt: Er man skapt til nydelse, så skal man nyde. Nøgne Ø er fokusert på kvalitet og innovasjon og deler gjerne sin entusiasme med andre! Nøgne Ø Kompromissløse Bryggeri har åpent for omvisninger med smaksprøver mandag onsdag og fredag mellom 21. juni og 16. august. Omvisningene starter klokken 14 og tar en drøy time. Pris kr. 250,- Påmelding fram til klokken 12 samme dag. Lunde 8, 4885 GRIMSTAD. Tel.:

10 Sykkelbyen Som sykkelby siden 2006, ønsker Grimstad å legge til rette for bruk av sykkel i byen. Det finnes i dag et godt utbygd nett av sykkelstier som egner seg godt både for sykling til jobben, tur og trening, samt for turister som vil utforske byen fra sykkelsetet. Økt bruk av sykkel er miljøvennlig, og godt for helsa. Kommunens politikere ønsker derfor å satse på gode tilbud til byens syklister. Grimstad skal ha effektive gang- og sykkelveier som gjør det trygt å ferdes i og omkring både bysentrum og tett steder, og som knytter sammen tettstedene i kommunen. De korte avstandene i sentrum gjør sykkel til et ypperlig fremkomst middel og har du ikke sykkel selv har Grimstad turistkontor et knippe til utleie. Grimstad har gode turalternativer for syklister, og flere større sykkelruter går også gjennom kommunen vår: Nasjonal sykkelrute nr. 1 Nasjonal sykkelrute nr. 1 starter på Vik, nordøst i Grimstad kommune, og fortsetter sørvest gjennom kommunen mot Lillesand. Dette er en naturskjønn rute som blant annet går gjennom Grimstad sentrum, forbi Groos Friområde, med en flott utsikt over Groosefjorden i Holvika. Ruta følger videre den gamle E18, fra Molland til Kaldvell i Lillesand. Her er det sykkelsti langs nesten hele strekningen. På veien passerer en også Nørholm, Knut Hamsuns hjem der han også hadde sin dikterstue.

11 Sykkelruten Vestlandske Denne ruten går også fra Vik i Grimstad kommune til Kaldvell i Lillesand, langs en indre trasé. Fra Vik går ruten forbi Fjære kirke, som er en av landets best bevarte steinkirker fra middel alderen, også kjent fra Ibsens dikt Terje Vigen. En passerer deretter forbi parkanlegget og hagebruksmuseet på Dømmesmoen. Vestlandske hovedvei er en historisk rute som ble åpnet i 1805, og den var lenge hovedferdselsåren mellom Oslo og Stavanger. Veien går gjennom sørlandske heier og koller, og er en sjarmerende strekning som innbyr til både hyggelige raster og bad underveis. Denne traseen er en barmarksrute som passer best for sykler med gode dekk. Aktivt sykkelmiljø Grimstad er kjent for et aktivt sykkelmiljø, og kan skilte med både Grimstad sykleklubb og Fevik & Omegn Cycleclub som gode tilbud til byens innbyggere. Prestasjonene til Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen har inspirert ung dommer til å begynne med sykling. Dette har gitt byen nye unge sykkeltalenter, som vil sette Grimstad på sykkelkartet også i fremtiden. De siste årene har det vært arrangert sykkelfestival i Grimstad i etterkant av Tour de France, der mange internasjonale sykkelstjerner har stilt opp. Dette er imidlertid ikke bare et arrangement for proffene. Her arrangeres det også barnesykkelritt med inntil 1000 barn som ivrige deltakere.

12 Tur og natur Turområdene i Grimstad strekker seg fra den yderste nøgne Ø til sørlandske heier og koller i innlandet. Grimstad forbindes med sommer og sol, men når vinteren og snøen kommer, kjøres det opp skiløyper flere steder i kommunen, både nær byen og i innlandet. De fleste av løypene har lys, slik at du kan ta deg en tur også på kveldstid. Det er kort avstand til innlandsnatur med heier og småvann, et stort antall turstier i og rundt byen og en vakker og tilgjengelig skjærgård. Dette gir grimstadboere store muligheter for frilufts liv, trening og rekreasjon. Skjærgården for alle Grimstad har en vakker skjærgård med utallige holmer og skjær. Allerede på 1920-tallet begynte Selskapet for Grimstad bys vel med oppkjøp av skjærgårds eiendommer. Slik sikret Selskapet at store områder i skjærgården ikke ble u tbygget, og ble tilgjengelig for allmenheten. Takket være byselskapets visjonære tankegang, står store deler av skjærgården vår nå til de fastboendes og tilreisendes disposi sjon hele året. Raet nasjonalpark, som ender i Grimstad, skal verne verdifull natur, kulturminner og kulturlandskap. Fiske i sjøen og i innlandsvann Mulighetene er gode, både for dem som synes det er stas å få småfisk på kroken, og for dem som helst vil ha noen som fyller steikepanna. Grimstad har mange innlandsvann der en kan fiske ørret, abbor eller gjedde. Noen av vannene krever generelle fiskekort, mens andre krever spesifikke fiskekort. Fiske i sjøen etter saltvannsarter er fritt for alle. Stangfiske fra land kan drives de fleste steder i Grimstad kommune. På Kalvehageneset i Homborsund, på sydsiden av Marivold og på Haslatangen på Fevik er det mange gode plasser, og områdene er lett tilgjengelige. Vanligste arter er torsk, sei, lyr og makrell. Sjøfiske er fritt for alle. Padling Skjærgården og de mange innlandsvannene gjør Grimstad til et eldorado for dem som ønsker å padle. Både kysten og innlandsvannene byr på holmer og lune viker som egner seg for rasting og overnatting. Fra Strandfjorden kan du komme deg gjennom den trange og idylliske Reddalskanalen opp til Landvikvannet og Reddalsvannet. Kanalen ble bygget i 1877 for å senke vannstanden i de to vannene, slik at bøndene fikk mer dyrkbar jord.

13 Tur- og friluftsområder Dette er noen av de viktigste og mest populære tur- og friluftsområdene i kommunen: Kalvehageneset friområde Området ligger i Homborsund, helt ut mot Skagerrak og har blant annet en rullestolsti til utsiktspunkt. Området har en merket sti og det er fint å fiske med stang fra svabergene. Kalvehageneset ligger like innenfor Homborsund fyr. Groos er et offentlig friluftsområde med badestrand beliggende i gangavstand fra Grimstad sentrum. Dette er et meget populært utfartssted med gode bademuligheter og store gress arealer. Her er også lekeplass, sandvolleyballbane, svaberg, sommerrestaurant og parkering. Hesneskanalen Kanalen ble i sin tid bygget som en sikker led for småbåter mellom Hesnesøyene og Grimstad sentrum. Bilveien ut mot Marivold friområde, hvor det også er campingplass, går over Hesneskanalen. Her kan du følge med på båttrafikken i hektiske sommermåneder. Reddalskanalen Reddalskanalen forbinder Strandfjorden med innlandsvannene Landvikvannet og Reddalsvannet. Kanalen er farbar med mindre båter og er en turistattraksjon omkranset med vakkert og variert landskap. Turer i og rundt byen Grimstad sentrum omkranses av fem heier: Binabben, Vardeheia, Kirkeheia, Fløyheia og Møllerheia. Alle har flott utsikt over byen og skjærgården. Kirkeheia og Vardeheia er også tilgjengelige for rullestolbrukere. Hamsuns ruslespor I Knut Hamsuns spor kan du rusle i merkede løyper. Langs ruten vil du finne sitater fra Paa gjengrodde stier. Barnevandrerstien Barnevandring er betegnelse på arbeidsvandringene på Sørlandet på 1800-tallet, der barn helt ned i sju-åtteårsalderen gikk til fots fra dalførene til rikere gårder for å gjete, eller for å arbeide i byen. Barna kom fra de midtre og indre bygdene i Vest-Agder, og dro til områdene omkring Kristiansand og til rike gårder i Aust-Agder. En del barn kom til Landvik i Grimstad. Barnevandrerstien er nå merket i sin hele lengde fra Kvinesdal til Landvik i Grimstad. Etappen mellom Landvik og Birkeland er omtrent 20 kilometer og er en flott tur, enten man velger å gå hele eller deler av ruten. Turistkontoret i Grimstad er åpent hele året og hjelper deg gjerne med kart og mer informasjon, også om du er fastboende!

14 VI HAR PLASSEN DU TRENGER! Nye og moderne, lyse og tempererte lokaler sentralt på Bergemoen Kontakt oss på tlf eller Middag Kaker Snitter BIBELSKOLEN Catering & Gjestehus AS Koldtbord & mer For mer informasjon se eller ring oss på Agder Transport Service AS Varetaxi Expresstransport Transport av skadebiler i hele Norge Tlf: Faks REDERIET Bergshav ADRESSE: POSTBOKS 8, 4891 GRIMSTAD TELEFON: Engineering & Industry Consultants Temseveien 2, 4885 Grimstad E-post: Tlf Ingeniørutleie Byggsøknader Tegning Prosjektering Industrimåling/Landmåling Innmåling av bygninger Vesterled 15, 4876 Grimstad Tlf Feriesenteret i Grimstad Fra Grimstad sentrum er det 800 meter til Bie Apartment og Feriesenter. Det er gang og sykkelvei mellom sentrum og senteret, som ligger 20 minutters kjøretur fra Dyreparken i Kristiansand. Oppgraderte, nye plasser for bobil og campingvogn Vi har åpent hele året og lager også firmaavtaler. Ny tømmestasjon Svømmebasseng Stor trampoline Trådløst internett Ferieleiligheter og hytter Kiosk Skjenkebevilgning og enkel servering Arendalsveien 85, 4878 Grimstad Tlf E-post:

15 Tradisjon for innovasjon Grimstads næringsliv bygger på lange tradisjoner innen forvaltning av naturens ressurser og utvikling av teknologi. Nærheten til sjøen la grunnlaget for en aktiv skipsbyggings- og skipsfartsindustri og de gode jordbruksområdene og et solrikt klima ga de beste forutsetninger for et nyskapende landbruk. Det disse pionerene lærte seg om å finne nye, gode løsninger og kombinere dem med impulser utenfra, er tatt med videre inn i dagens næringsliv i Grimstad og fremtidige utviklingsplaner. Skipsfart er fremdeles viktig, med rederiene Ugland, Bergshaven og Tønnevold i spissen. Olje- og gassindustrien nyter godt av den teknologiske innovasjonstradisjonen sjøfartsindustrien skapte, det samme har fritidsbåtbransjen gjort i mange tiår. De tidligere dagers landbruk ga grobunn for et nært samarbeid mellom produsenter og foredlere. Konserveringsbedrifter og spisesteder har tilgang til kortreiste råvarer av beste kvalitet. Handels- og reiselivsnæring er selvsagt også viktig i en sørlandsby som Grimstad. Kommunen arbeider også aktivt for å sikre gode rammebetingelser for reiselivsanlegg, campingplasser og gjestehavn, og ikke minst for lokale naturattraksjoner og de mange arrangementene i byen. Nyskaping og entreprenørskap får blant annet sitt utløp gjennom knoppskytingen fra Sørlandets Teknologipark, som også huser Universitetet i Agders Campus Grimstad. Små og større høyteknologiske nisjebedrifter springer ut fra dette miljøet, blant annet innen helseteknologi, logistikksystemer, energi, kommunikasjonsløsninger, rådgiving, og konsulentvirksomhet. Alt innen bil Tlf Hovednr. salg Samlokaliseringen av teknologiselskaper og Universitetet i Agder gjør at avstanden mellom akademia og næringslivet kun er noen få meter. Med sin visjon om å være en regional drivkraft, og gjennom sitt samarbeid med bedrifter og lokalsamfunn, er universitetet en viktig samfunnsaktør og samarbeidspartner. Dette sikrer studentene viktig kunnskap og det sikrer næringslivet fersk kompetanse. Det gir også ringvirkninger i form av verdifulle forskningsprosjekter innen fornybar energi, mekatronikk og helseteknologi. Campus Grimstad er også kommunens hovedsatsingsområde for kompetansebaserte næringer og kunnskapsutvikling. Her er avsatt 600 daa som skal utvikles for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og andre aktører.

16 - byens rimeligste overnatting Kontakt oss på tlf Grimstad - Norge SELSKAPSLOKALER CATERING Tlf.: wari-hus as - Grimstad - Tlf Avd. Grimstad Avd. Froland Ønsker du å pryde dine omgivelser. Søk ekspertise prøv oss! Vi har lang erfaring med hagedesign, stein og skiferlegging det meste. Vi hjelper deg med hageplanlegging eller renovering av "gamle hager", felle trær, legge stein eller skifer og sette opp flotte murer. Se også vårt utvalg av flott flora. Bli inspirert du også! Bergeveien 8, 4886 Grimstad Tlf Mobil Vi fører alt til dame- og herrebunaden fra Åmli. Vi syr gjerne til deg. Ellers har vi veldig godt utvalg i garn, pledd fra Røros og souvenirer og ferdig strikkete plagg. Kom gjerne innom for å la deg inspirere. Husflidstua Broderihjørnet AS Telefon: E-post: Storgata 32, 4876 Grimstad

17 Firmaet Hjemmevikaren ble opprettet og har bred erfaring innenfor: Privat sykepleie og omsorg Støttekontakt/besøkstjeneste Hjemmehjelpsoppgaver Fotpleier Kjøre/hente/følge kunder Rengjøring til private og bedrifter Ta kontakt med: Sykepleier Eva J. Haugen Tlf.: GRIMSTAD S LOKALE TRYKKERI Alt av trykksaker Tekstiltrykk Bildekor Logobrodering Tlf.: E-post: Lillesandsveien 25, 4877 Grimstad

18 Finans- og strategirådgivning Prosjektledelse Forretningsførsel Tlf Bark Silasvei 8, 4876 Grimstad DIN LOKALE ELEKTRIKER Tlf: Mail: Leilighetsprosjekt, offentlige bygg, arealplanlegging, hytter, eneboliger, garasjer, terrassehusprosjekt, næringsbygg, industrilokaler, utomhusplaner, interiør, visualisering og salgsprospekt. Tlf: KIBO AS En vekstbedrift med mange muligheter Vi tilbyr: Bruktbutikk m/kommisjonssalg Transportoppdrag Pakkeoppdrag Produksjonsarbeid Lette møbelreparasjoner Kontakt oss på Telefon E-post:

19 HVERDAGSMAGI til alle som er tilknyttet borettslag i Kragerø til alle i Kragerø Servicemannskaper Ansatte servicemannskaper i Grimstad i Kragerø - i tlf. Kragerø! tlf: Tlf Tlf Alt i én kabel: BREDBÅND DIGITAL-TV TELEFONI Mitt abonnement Kjøp kanaler eller kanalpakker. Umiddelbart tilgjengelig Været Været hos deg akkurat nå. 5 dagers varsel fra yr.no Tjenester Tips & Trick, portal, Filmnyheter Nyheter Løpende og oppdaterte nyheter fra NRK Powered by fiber! *Powered by fiber!* Meldinger Meldinger og informasjon fra Get eller andre

20 Grimstad kommune Postboks Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Tlf: Concept: JS Media Tools A/S foto: May-Elin Aunli Morten Fasseland Anders Martinsen Solveig Krøger Jentoft Grimstad kommune Henning Vik Følg oss på Facebook!

PORSGRUNN KOMMUNE. Porsgrunn. med hjerte for kunnskap. Sammen om Porsgrunn

PORSGRUNN KOMMUNE. Porsgrunn. med hjerte for kunnskap. Sammen om Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Porsgrunn med hjerte for kunnskap Sammen om Porsgrunn Porsgrunn før og nå Fra skipsklokkens klang til sjøfartshistorisk vitensenter Foto: Stina Glømmi Velkommen til Porsgrunn kommune!

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Kjære leser. I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad.

Kjære leser. I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad. #ifredrikstad Kjære leser I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad. Fram til grunnleggelsen av Fredrikstad i 1567, hadde norske byer vokst fram mer eller mindre på eget

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

RicaHotels. Sommerperlen. Doble poeng på overnatting i sommer. Nordkapp toppen av Europa. Magasinet

RicaHotels. Sommerperlen. Doble poeng på overnatting i sommer. Nordkapp toppen av Europa. Magasinet RicaHotels Magasinet Utgave 3-2009 Nordkapp toppen av Europa Doble poeng på overnatting i sommer Sommerperlen Tjøme svenske sider (41-46): Storstadsevenemang Sveriges bästa barnhotell vackra Stockholm

Detaljer

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu VINTERAVIS 2015 Folldal Stor-Elvdal Ringebu Vinteravisa 2015 I hendene holder du nå et eksemplar av Vinteravisa 2015. Denne er utgitt i 20 000 eksemplarer og blir distribuert i både kommunene som er med

Detaljer

N y e m u l i g h e t e r

N y e m u l i g h e t e r N y e m u l i g h e t e r i by og bygd STEDSINNOVASJON attraksjon Kulturopplevelser kunst Nærfriluftsliv fortellinger INTERAKTIVE MØTEPLASSER LEIK kollektivknutepunkt bomiljø historie FOLKEHELSE landskap

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2007 Tema: Et mer utadvendt Statsbygg Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet PROFIL May Balkøy Kunstnerisk strateg Kulturhistoriske eienommer Hva er framtiden for Dømmesmoen?

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

våg å ta spranget! Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta? Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss

våg å ta spranget! Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta? Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss Utgave 3 2013 Informasjonsmagasin om Ringeriksregionen Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss det lille ekstra får du på kjøpet Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta?

Detaljer

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt.

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt. Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS 1. utgave 2010 Kurs konferanser &opplevelser Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller

Detaljer

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen!

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen! hamarregionen hamarregionen utvikling april 2011 utgave 2 Alle gode ting er tre Trebasert industri sysselsetter fremdeles en rekke mennesker i Hamar regionen, og har lange og stolte tradisjoner. Vi ser

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

magasinet Beste sykkelstorby Natur fra sykkelsetet Forlenger livet Side 6 og 7

magasinet Beste sykkelstorby Natur fra sykkelsetet Forlenger livet Side 6 og 7 offentlig informasjon magasinet Bare en vei for syklingen i Kristiansand og Kristiansandsregionen oppover. Fra venstre: tre vinnere i Vintergrøntkampanjen - Vidar Pedersen, Kjell Tore Omland og Siri Grønness,

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Foto: Hans Olav Osbak. Vilje til vekst

Foto: Hans Olav Osbak. Vilje til vekst Foto: Hans Olav Osbak Vilje til vekst Velkommen til Åmot! Åmot er en kommune midt i Hedmark fylke, med landlig og sentral beliggenhet sør i Østerdalen. Like forbi kommunesenteret Rena passerer ferdselsårene

Detaljer

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1 Informasjon Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37 Sommer i Rennebu 1 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72

Detaljer

DESTINASJON NORGE. Henriette Bruusgaard har sett mye av Norge allerede, men blir ikke mett og vil oppleve enda mer.

DESTINASJON NORGE. Henriette Bruusgaard har sett mye av Norge allerede, men blir ikke mett og vil oppleve enda mer. LYNGENFJORDEN OG MAGISKE LOFOTEN Nyt våren nordpå. Solen varmer igjen, og når mørket senker seg er det mulig å se det magiske nordlyset. Bestill nå på telefon 810 30 000 eller hos ditt nærmeste reisebyrå

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende:

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende: Sommer 2009 i Selbu Selbu Camping med nye hytter Fire nye hytter er nå under oppføring ved Selbu Camping i Innbygda, og i tillegg strømmer det stadig til gjester med campingvogner som ønsker å sesongcampe

Detaljer

NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no

NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no Utgitt av: Blomstrende Sørland Destinasjon Sørlandet Vestre Strandgate 32 4612 Kristiansand www.blomstrende-sorland.no Ansvarlig redaktør: Arne Aarflot

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer