LANDSLEIRBREV 4 > ASKER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLEIRBREV 4 > ASKER 2014"

Transkript

1 > ASKER 2014 LANDSLEIRBREV 4 Vi blir over 5000 speidere samlet på Vettre i sommer.! Der skal vi kose oss med et godt program, god musikk, fine gudstjenester, nye venner og nye erfaringer. Som de fleste ledere vet så innebærer en landsleir også mye planlegging. Vi håper dette brevet kan hjelpe dere litt på vei. Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har noen spørsmål: Du finner også alt du trenger å vite om leiren på nettsiden: kmspeider.no/landsleir. Lykke til med leirplanlegging. Vi gleder oss til å treffe dere i Asker. På vegne av Hovedkomiteen Elisabeth Mork Prosjektkoordinator - Asker 2014 NB! Husk å videresende dette landsleirbrevet til andre ledere og rovere i din gruppe. 1

2 INNHOLD I DETTE SKRIVET: 1. Leirforberedelse i gruppa Lederdekning 3 Hjemmeleder Frivillige oppgaver for ledere og rovere Vertskapsgruppe Utforming av gruppeområdene Regler for byggverk Alternativ til fettfelle Helsekort Forhåndsoppgavene: Tett før! 5 Tett på- samfunnet 5 2. Leirregler og retningslinjer Forsikringer Rusmidler Dyr på leiren 6 3. Ledige stillinger i staben 6 4. Annen praktisk informasjon Mobilnettet Internett Fryseelementer til kjølebag Trafikkavviklingen Bål Merker Betaling Diettmat Tilrettelegging Miljø og avfall 8 5. Globalløpet 9 Klar-ferdig- Globalløp! 9 Slik gjør patruljen 9 6. En hilsen fra leirpresten 10

3 1. Leirforberedelse i gruppa Landsleir krever en del forberedelser for gruppa, både når det kommer til utstyr, gruppeområder og det å forberede speiderne på livet på leir. 1.1 Lederdekning Ledere på samme leir kan ha helt forskjellige opplevelser av leiren. Det er mange faktorer som spiller inn. En ting er imidlertid helt sikkert, det er svært ulikt å være en del av en ledergjeng og å ha ansvaret for gruppa alene. Vi håper at flest mulig av lederne på leir opplever å være del av et fellesskap hvor vi kan støtte hverandre, dele på arbeidsoppgaver og gi hverandre tid og rom til å prøve nye utfordringer. Vi har et innholdsrikt lederprogram i år som vi vet mange av dere gleder dere til! Noen grupper sliter fortsatt med å få nok ledere. Heldigvis kan dere fortsatt etterpåmelde dersom dere klarer å rekruttere flere ledere eller speidere før leiren. Til dere som fortsatt mangler ledere har vi følgende tips: Be foreldre med som hjelpere på leir. Mange grupper har gode erfaringer med foreldre som hjelpere på leir. For voksne er det mulighet til å melde seg på, på døgnbasis. Dette har vi bl.a. gjort for å åpne for hjelpere som bare kan være på deler av leiren. Spør passive medlemmer/tidligere medlemmer. Har dere voksne medlemmer som ikke er aktive ledere for tiden? Eller hva med de som flyttet pga. jobb eller studier for noen år siden. Kanskje noen av dem har lyst til å møte nye og gamle speidervenner på Asker 2014? Vi minner om at alle som har lederansvar må ha politiattest. Dere finner informasjon om politiattest på KFUK-KFUM-speiderene sine hjemmesider her.: Hjemmeleder Husk også at alle grupper må ha en hjemmeleder. Hjemmeleder skal være en person over 18 år som ikke deltar på leiren. Denne personen skal kunne ringes for veiledning, og den må være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Foreldre skal også kunne kontakte hjemmeleder. 1.2 Frivillige oppgaver for ledere og rovere Uten den frivillige staben hadde det vært umulig å gjennomføre landsleiren! Til tross for at vi har så mange frivillige i stab, så er det fortsatt oppgaver vi trenger hjelp til for å lage en så bra leir som mulig. Vi har behov for folk som kan ta en vakt et par timer, som kan bidra i leirkirka, eller som rett og slett kan vaske en do. Ansvarlig leder for hver gruppe har fått tilsendt listen over alle tilgjengelige oppgaver. Hvis du reiser sammen med en gruppe bør alle lederne snakke sammen for å finne ut når det passer at en av dere tar på seg en frivillig oppgave. Andre som ikke reiser med en gruppe kan selvfølgelig også bidra. Ta kontakt med for å få tilsendt listen over mulige oppgaver. 1.3 Vertskapsgruppe Vi er så heldige at vi har fått over 500 utenlandske påmeldte til landsleiren! Fortsatt er det rundt ni grupper som ikke har fått tildelt vertsgruppe. Ønsker din gruppe å få en helt unik speideropplevelse? Ved å være vertsgruppe får speiderne en unik erfaring, og gruppa knytter vennskap som dere kanskje kan dra nytte av en annen gang hvis dere skal reise på tur til utlandet. Mange grupper ønsker også å låne utstyr. Ta kontakt med leder i gjestekomiteen Bjarne L. Madsen: hvis du har mulighet til å låne ut utstyr, eller hvis dere ønsker å være vertskapsgruppe.

4 1.4 Utforming av gruppeområdene Før gruppa drar på leir er det viktig å ha en plan for hvordan leirområdet skal se ut. Nøyaktig størrelse og fasong på leirområdene til gruppene er ikke klare, men store grupper (over 60personer) vil få ca. 14m2 per person, og små grupper vil få ca. 18m2 per person. Det kan være lurt å lage en skisse eller modell av hvordan dere ønsker at leirområdet skal se ut på forhånd. I siste utgave av Speiderbladet er det en mal dere kan klippe ut og bruke i planleggingen. Hvor mange telt skal dere ha med og hvordan ønsker dere å plassere disse? Noen telt tar stor plass uten at de gir mange soveplasser. Hvor skal dere ha vaskevannsfat og stativ for søppelsortering? Tenk også gjennom hvem som skal bo i hvilke telt? Sett opp en liste med ansvarsfordeling. Hvem skal lage bål, hvem skal tømme vaskevannet i spillvannstankene, hvem skal ta oppvasken hvilken dag? Har man tenkt gjennom disse tingene på forhånd blir livet på leir langt enklere for både speidere og ledere Reglene for byggverk Alle bygg/konstruksjoner høyere enn tre meter skal godkjennes av Preben Fagerholt i komitéen for vakt/ sikkerhet og brann på forhånd. Dette gjelder også lavere byggverk/konstruksjoner som skal tåle mer enn ti personer eller som er beregnet på overnatting. Tegninger av konstruksjonen samt en beskrivelse om hvordan det skal monteres (surres) sendes til Preben Fagerholt: Det er ansvarlig leder for den enkelte gruppe som til enhver tid er ansvarlig for bygg/konstruksjoner på sitt område, og som må risikovurdere bruken av disse. Dette gjelder selv om det er gitt godkjenning av komitéen for vakt/sikkerhet og brann. Godkjenning for bruk vil ikke bli gitt før bygget/konstruksjonen er helt ferdig og risikovurdering er foretatt av ansvarlig leder. 4

5 1.6 Alternativ til fettfelle Ettersom dreneringen ikke er god på leirområdet, og siden vi ikke kan grave dypere enn 30cm, kan vi ikke ha vanlige fettfeller. Det er lov å ha små fettfeller til tannpuss. Vi kommer til å dele ut matavfallsposer. I tillegg vil vi sette ut spillvannsstasjoner flere steder. Oppvaskvann skal bringes til spillvannstasjonene. Gruppene må ta med noen tanker som kan skrues igjen og kjøres til spillvannsstasjonene. 1.7 Helsekort Helsekortet er et nyttig hjelpemiddel for at speiderne kan få den hjelpen de trenger hvis de blir syke/skadet på leiren. Det inneholder opplysninger om speiderens helsetilstand og eventuelle medisiner. Dette er opplysninger som foreldre vanligvis blir spurt om av helsepersonell, men på leir er foreldrene ikke alltid med. For en troppsleder er det ikke alltid nødvendig eller mulig å huske hvilke speidere som har hvilke sykdommer, medisiner, allergier eller fødselsnumre. Derfor har vi laget et helsekort som sørger for at helsepersonellet på leiren får den informasjonen de har bruk for. Det gjør arbeidet litt enklere. Det forventes at alle deltakere fyller ut helsekort, dette gjelder både stab, speidere og ledere. Ledere og stab oppbevarer helsekortene sine selv, mens troppsledere oppbevarer helsekort for speiderne i egen gruppe. Helsekortene inneholder informasjon som er konfidensiell, og skal bli behandlet deretter. Det er troppsleders ansvar å sørge for at helsekortene blir samlet inn fra alle speidere på forhånd. Helsekort skal medbringes ved kontakt med helsetjenesten i leiren. Informasjonen blir brukt som en hjelp for helsepersonellet på leiren, og disse har taushetsplikt. Troppsledere bes oppbevare helsekort i en lukket konvolutt på et trygt sted under leiren, og makulering av helsekortene skal skje straks etter hjemkomst. Helsekort kan lastes ned fra leirens nettsider her. 1.8 Forhåndsoppgavene: Tett før! Fantasien setter ingen grenser. Forbered speiderne på landsleir med samfunnsengasjement i praksis. Tett på- samfunnet Ta Bry deg!-merket. Et merke som viser at du bryr deg om din omverden. Bry deg! - merket finnes i bronse, sølv og gull. Merket går ut på å velge et prosjekt som handler om samfunnsengasjement. Bry deg!-prosjekt i bronse: kan utføres av speidere i alle aldre. Troppen utfører prosjektet i fellesskap. Bry deg!-prosjekt i sølv: utføres av patruljen i fellesskap med troppsleder. Bry deg!-prosjekt i gull: utføres av en enkelt speider med veiledning av en leder. Andre speidere kan bli involvert i aktiviteter, men prosjektet skal ledes av èn speider. Les mer om Bry deg! merket på speiderprogram.no. Flere av oppgavene vil bli synliggjort i Stop Poverty-teltet. Gullmerket vil bli utdelt under landsleirbål. Vi har fått inn mange kreative, morsomme bidrag til forhåndsoppgavene. Alle som har jobbet med dem har nå mulighet til å kjøpe merkene i Speiderbutikken.

6 2. Leirregler og retningslinjer Leirregler og retningslinjer er utformet for å sikre alles trivsel og sikkerhet på Asker Forsikringer Forbundets forsikringsordninger forutsetter at retningslinjer gitt av leirledelsen blir fulgt. Forbundets forsikringer dekker i dag ikke skade på speidernes eller ledernes personlige utstyr. For å dekke dette ved leirer og turer bør man tegne en egen reiseforsikring for hver enkelt deltaker, dette kan også være dekket gjennom familiens hjemforsikring. Lederne må selv undersøke dette med sine speidere. Forbundets forsikringsordninger kan dere lese mer om på forbundets nettsider under materiell/økonomi og adminstrasjon. Personer med norsk statsborgerskap som betaler for deltakelse på landsleiren dekkes av ulykkesforsikringen. Personer fra andre land dekkes ikke, selv om disse betaler for deltakelse på arrangementer. 2.2 Rusmidler Asker 2014 er røyk, alkohol og rusfritt. All bruk av rusmidler på leirområdet er forbudt. For deltakere og stab gjelder også dette forbudet utenfor leirområdet i leirperioden. Røyking er ikke tillatt i leirområdet eller umiddelbar nærhet. Dette gjelder både deltakere og gjester. Det vil bli etablert egne røykeplasser. Overtredelse kan medføre hjemsendelse på egen kostnad. 2.3 Dyr på leiren Det er anledning til å ta med hund inn i leiren. Det praktiseres båndtvang, og hunden kan ikke være med inn i fellesteltene eller på skolen. Det er ikke tillatt med dyr på fellesarrangementene. 3.Ledige stillinger i staben Det er fortsatt mulig å bli med i staben til Asker 2014! Vi garanterer godt arbeidsfellesskap, nye bekjentskaper og en utfordring som passer alle. Vi trenger stab som kan være i Stop Poverty-teltet som skal ha aktiviteter med samfunnsengasjement som tema, vi trenger også fortsatt flere vakter, og flere som kan jobbe i kafeen og i stabsmessa. Vi har i tillegg stort behov for helsepersonell på leiren som kan ta vakter hele eller deler av uken. Det legges opp til en vaktordning, slik at belastingen på den enkelte ikke skal bli for stor. Du kan lese mer om hva oppgaven innebærer på kmspeider.no/landsleir under bli med i stab. Ta en titt på nettsidene her, der finner du utfyllende stillingsbeskrivelser på hva vi trenger folk til. Du melder enkelt din interesse på leirens nettsider eller sender en e-post til Du kan også ringe prosjektkoordinator Elisabeth Mork på

7 4 Annen praktisk informasjon 4.1 Mobilnettet Telenor har lovet å sette opp ekstra dekning under leiren, dette gjøres med en vogn de plasserer på egnet sted. NetCom er klar over leiren, og har lagt den inn i sin arrangementskalender, vi har ikke fått tilbakemelding på akkurat hvilke tiltak de vil gjøre men antar de går for samme løsning som Telenor. Hva gjelder nødtelefonene (110,112 og 113) vil disse alltid ha prioritet foran pågående samtaler, slik at ved en nødsituasjon vil man komme gjennom til nødetatene uavhengig av kapasiteten i mobilnettet. 4.2 Internett Vi etablerer eget trådløst nett enkelte steder på området, dette vil medføre at mobilnettet vil oppleve lavere belastning enn det ville gjort om vi ikke hadde etablert eget nettverk for internettrafikk. 4.3 Fryseelementer til kjølebag På landsleiren vil det bli lagt opp til mulighet for å fryse elementer til kjølebag. Alle grupper må ta med det antall fryseelementer dere trenger. Disse kan byttes inn i ferdigfryste elementer når dere kommer til landsleiren. Vi må ta forbehold om at det kan være at dere ikke får tilbake deres egne. 4.4 Trafikkavviklingen Det vil bli satt opp shuttlebuss mellom Asker stasjon og leirområdet på både innrykk og avreisedag. Gruppene som har behov for slik transport bes melde dette til Åge Matre slik at han får koordinert kjøringen. Det vil bli mulig med langtidsparkering ved Askerhallen/videregående skole ca. 1,5 km fra leirområdet. Parkeringen koster kr. 200,- for hele uka, og parkeringsbevis kan bestilles på Parkeringsbevisene utleveres ved ankomst. Gruppene som reiser med buss bes om å angi ca. ankomst og avreisetid samt kontaktperson med telefonnumre til slik at vi får koordinert busstrafikken inn og ut av området. Alle busser må avvente på parkeringen ved Askerhallen, og vil der få klarsignal for kjøring inn i leirområdet. Vi har behov for noen voksne sjåfører med bil som kan bistå med beredskap under haiken. De som melder seg vil få tilbud om gratis parkering like ved leirområdet. Her gjelder «førstemann til mølla» meld deg på til oppgi navn, gruppe telefonnummer og funksjon. Parkeringsbevis vil bli utlevert ved ankomst. Grupper som har behov for langtidsparkering av container, buss, lastbil, varebil eller henger må melde dette til 4.5 Bål Brannvesenet kan ikke si om det blir mulighet for å brenne bål eller ikke før en uke før leirstart. Dette er væravhengig. Dersom det blir bålforbud vil vi finne alternative løsninger for gruppene. 4.6 Merker Leirmerket sendes til gruppene før leiren starter. Dersom noen etterpåmeldes kan de få leirmerket ved innsjekk på servicetorget/infotorget. Der vil også alle de andre leirmerkene være tilgjengelige. Forhåndsoppgavemerkene kjøpes i Speiderbutikken.

8 4.7 Betaling Har dere betalt? På siden økonomi i påmeldingssystemet kan gruppa sjekke om dere har betalt inn riktig totalsum for leiren. De som ikke har betalt alt eller deler av beløpet bes gjøre dette snarest! 4.8 Diettmat Forhåpentligvis har alle med diettbehov meldt fra ved påmelding, men hvis du vet du har speidere med diettbehov som ikke har meldt fra, bør dette gjøres raskest mulig Tilrettelegging Asker 2014 har deltakere og ledere som trenger ulike former for tilrettelegging. Frist for å melde inn behov var samtidig med påmelding 1. april. Skulle dere ha noen akutte problemer ta kontakt med ansvarlig for tilrettelegging, Hilde Fjeldsgaard på e-post: 4.10 Miljø og avfall Vi jobber med å miljøsertifisere landsleiren. Et viktig punkt i miljøsertifiseringen er god kildesortering av avfallet. På forrige landsleir på Lista var kildesorteringsgraden hele 73 %! Det vil si at 73 % av avfallet var sortert til gjenvinning, og bare 27 % var restavfall. Dette ga en meget god gevinst både økonomisk og for miljøet. På leiren skal det være kildesortering av alt avfall. For å få til kildesorteringen best mulig, er det viktig at alle gruppene har et godt kildesorteringsstativ på gruppeområdet. Det bør inneholde de fleste av avfallsfraksjonene (se sorteringsveilederen). Lag et godt kildesorteringsstativ på gruppeområdet konkurranse På leiren blir det en konkurranse om å ha det beste kildesorteringsstativet. Alle stativene vil bli inspisert i løpet av leiren, og de beste vil bli premiert. Kriterier for kildesorteringsstativet: Ved bedømming vil følgende bli kontrollert: Inneholder alle, eller de fleste av sorteringsfraksjonene. Kildesorteringsstativet er skjermet for vær og vind. Det har en solid konstruksjon, og avfallsdunker/poser er sikret. Sorteringen er godt merket. Hygiene. Gode rutiner for sortering og tømming. For å se tips til hvordan du kan lage et kildesorteringsstativ, se nettsiden. Gruppas miljøsjef For å klare en like god kildesortering på Asker 2014 er vi avhengig av god oppfølging i gruppene. Derfor trenger vi en miljøsjef i hver gruppe. Dette kan godt være en PF eller en eldre speider. Miljøsjefen bør ha et engasjement for miljøsaken, og være godt kjent med kildesortering. Miljøsjefens oppgaver: Vite hva som skal sorteres hvor, og lære opp speiderne i gruppa i kildesortering. Daglig kontrollere at kildesorteringen i gruppa gjøres riktig. Bistå og veilede speiderne i kildesortering. Alle miljøsjefene vil bli invitert til et informasjonsmøte lørdag 2. august i PF-kroteltet. Det vil bli miljøstasjoner tilsvarende som på Lista 2010 i hele leiren.

9 5. Globalløpet Klar-ferdig- Globalløp! Søndag 3.august tjuvstarter vi Globalaksjonen med Globalløp! Nå handler det om Tanzania, om å stoppe fattigdom og sørge for at også de fattigste får utdanning. På landsleir får dere møte speidere fra Ilula og høre hvordan KFUK og Ilula Orphan Program jobber blant fattige og foreldreløse barn og ungdommer. Pengene fra Globalaksjonen 14/15 gir nytt håp. Lyst til å gjøre noe skikkelig viktig i Asker? Globalløpet søndag er den beste sjansen dere har! Nå er det på tide å utfordre dine speidere til å skaffe sponsorer. Det kan kanskje en tante, venn, eller bestemor? Dere utfordres også til å gjøre noe morsomt ut av selve løpet. Vil dere kle dere ut, eller bevege dere på en spesiell måte rundt løypa? Kanskje flere vil sponse deg hvis du løper med vannpistol eller finner på noe annet gøy underveis? Alt er lov og her blir det muligheter for premier! Fakta: Løypa er 500 meter lang, en løper så langt en vil eller kan i løpet av en halv time. Løpet skjer søndag 3. august på ettermiddagen. På Landsleir møter du Jane James Mwani og Mwanaiba Ayoub Kaywanga sammen med årets Globalaksjonsambassadører Kaja Marie Leversund og Ragnhild Stokke Lundetræ. Fra venstre: Kaja Marie, Mwanaiba, Ragnhild og Jane. Slik gjør patruljen: 1. Del ut sponsorskjemaer til speiderne sammen med informasjon til foresatte. Gi informasjon om hva Globalaksjonen og Globalløpet er. Forklar deltakerne om hvordan sponsingen fungerer og snakk om hvem som kan spørres. 2. Minn speiderne på Globalløpet jevnlig, eller lag en dugnad der dere forsøker å hjelpe til med å skaffe sponsorer. En god motivasjonsfaktor kan være å ta med sponsorskjemaet til et møte slik at alle kan se hvor mye penger de samler inn hvis alle løper en runde, eller to. 3. Kanskje dere også vil gjøre noe morsomt ut av selve løpet? Skal noen være heiagjeng, eller skal alle være med å løpe? Vil dere kle dere ut, eller bevege dere på en spesiell måte rundt løypa? Alt er lov. Sponsorskjemaet skal leveres inn rett før løpet starter på leirområdet. Pass på at alle skjemaene kommer med, og at det står hvilken patrulje og gruppe speiderne tilhører! Dere bestemmer om speiderne selv leverer inn, eller om dere leverer samlet. NB! Det er dumt å levere fra seg skjemaet for tidlig- da kan man gå glipp av sponsorer. Det bør bare leveres et skjema per deltaker. Sponsorskjemaet finner du på leirens nettsider.

10 7.0 En hilsen fra leirpresten Gud, Jesus og sånt Endelig er det snart landsleir! Jeg gleder meg! Jeg gleder meg til å dra på en leir hvor jeg skal ha ansvar for det som handler om Gud, Jesus og sånt (den enkle forklaringen for leirprest/etatsleder for forkynnelse). Jeg gleder meg til vi skal samles til gudstjeneste på søndagen. En gudstjeneste hvor leirbandet TV Experience og forsangerne skal dra i gang sangen så det ljomer over hele Vettre. En gudstjeneste hvor dere speidere skal være med på å bestemme hva vi skal be om i forbønnen, og hvor noen av dere skal være med på å tenne lys i lysgloben (følg med på hjemmesiden og Facebook utover våren for å få vite hvordan det skal skje). Alle dager utenom onsdag skal vi vekke de som bor på Vettre med sang og musikk fra hovedscenen. Da er vi nemlig samlet til bibeltimer, og kanskje blir din patrulje sitt bidrag fra forhåndsoppgaven som blir vist underveis! Mye flott er allerede kommet på e-post! Hver dag vil også en av speidergruppene få en liten utfordring. Jeg gleder meg også til nattverdgudstjenestene som vi skal ha fra hovedscenen to av kveldene. Kanskje er du vant til å gå til nattverd sammen med gruppen din? Kanskje synes du det høres ganske fremmed ut? Kanskje kan dere allerede nå snakke sammen i gruppen eller patruljen om hva nattverden innebærer, og om dere skal være med på en av disse gudstjenestene? Uansett hva dere velger, vil nok leirbandet og sangen fra gudstjenesten høres i leiren disse kveldene. Men, Gud er ikke bare til stede på store samlinger fra hovedscenen. Han er med oss hele dagen og hele natten uansett om vi bygger leir, klatrer i klatreveggen, lager mat, handler i kiosken, er ute på haik eller får en ny venn (eller kjæreste). Derfor vil fem store perler i ulike farger lyse i leiren både natt og dag som et symbol på at Kristus våker over oss natt og dag. Under disse kulene kan du også lese noe om hva de ulike perlene symboliserer. Kanskje kan du til og med laste det ned som en app når du kommer på leiren. Jeg gleder meg til å treffe dere alle på leiren! Kanskje slår vi av en prat i leirkirka, i kioskkøen eller jogger side ved side under Globalløpet? Speiderhilsen Hilde Jorunn, leirprest. SPØRSMÅL? Kontakt: Prosjektkoordinator Elisabeth Mork Tlf: E-post:

BEKKEFARETSPEIDERNE SISTE LEIRINFO FØR AVREISE

BEKKEFARETSPEIDERNE SISTE LEIRINFO FØR AVREISE BEKKEFARETSPEIDERNE SISTE LEIRINFO FØR AVREISE 4. L Leiro Blak råde I Sp Lede netts flere områ Leir kran og s et p spu land Deltagerpris: kr. 2 200,. Husstandsrabatt: Fra andre familiemedlem: kr. 1600,

Detaljer

Gruppeinfo nr. 4. Vi blir MANGE! www.stavanger2013.no. januar 2013

Gruppeinfo nr. 4. Vi blir MANGE! www.stavanger2013.no. januar 2013 Norges speiderforbunds landsleir 6.-13. juli i Stavanger Gruppeinfo nr. 4 januar 2013 Vi blir MANGE! Ingen tvil Dette er det store som skjer i år! Nå for-bereder speidere og ledere rundt i landet, og verden,

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Endelig er 2014 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå!

Endelig er 2014 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå! > ASKER 01 LANDSLEIRBREV 3 Endelig er 01 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå! Dette landsleirbrevet inneholder viktig informasjon

Detaljer

Min Leir-ABC Sist oppdatert 02.06.2015

Min Leir-ABC Sist oppdatert 02.06.2015 Min Leir-ABC Sist oppdatert 02.06.2015 Innhold i leir-abc A... 5 Alkohol/rusmidler... 5 Avis... 5 Avreise... 5 B... 5 Bading... 5 Bakhon/bakved/hunved... 5 Bank/Bankkort... 5 Beredskap... 6 Besøk... 6

Detaljer

Gruppeinfo nr. 5. Nå skal vi alle imponere! www.stavanger2013.no. mai 2013. Vi gleder oss! Få troppsportalen i leirmerket

Gruppeinfo nr. 5. Nå skal vi alle imponere! www.stavanger2013.no. mai 2013. Vi gleder oss! Få troppsportalen i leirmerket Norges speiderforbunds landsleir 6.-13. juli i Stavanger Gruppeinfo nr. 5 mai 2013 Nå skal vi alle imponere! Vi gleder oss! Få troppsportalen i leirmerket Alle tropper med respekt for seg selv lager en

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

TETT FØR LANDSLEIR >FORHÅNDSOPPGAVER

TETT FØR LANDSLEIR >FORHÅNDSOPPGAVER >FORHÅNDSOPPGAVER TETT FØR LANDSLEIR Vi har laget noen spennende forhåndsoppgaver til dere som kan gjennomføres i forkant av leiren. Alle oppgavene tar for seg noen av temaene vi skal bli bedre kjent med

Detaljer

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Unge og engasjerte speidere ENGASJEMENT får blodet til å bruse i kroppen din. Det gjør at hjertet ditt banker litt

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS FEBRUAR 2008 Inneholder bla: Side 2: foreldremøte Side 3: Hyttetur Side 5: Portrettet Side 8-10: Flokkens sider Side 11: Nytt fra Foreldreforening Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Learning by doing TING JEG HAR LÆRT i speideren: Om du våker på natten, i sovepose, og må tisse. Stå opp og gå på

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag.

building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag. building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag. Velkommen! Dette er en liten guide for dere som skal holde foreldretrening i fylkeslag

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer