HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn FAG: KRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn FAG: KRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk."

Transkript

1 HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn FAG: KRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk. Uke Kompetansemål Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet 33 Kap. 2: Den katolske kirke: Katolsk og - Kjennetegn tankekart, s ortodoks - Oppbygning Film kristendom, film, Forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne Forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon Drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen Kap. 2: Katolsk og ortodoks kristendom Kap. 2: Katolsk og ortodoks kristendom Kap. 2: Katolsk og ortodoks kristendom Den katolske kirke: - Sakramentene - Messen - Jomfru Maria og helgenene Den katolske kirke: - Hva vil det si å være munk eller nonne? - Det andre Vatikankonsilet. - Oppsummering Den ortodokse kirke: - Kjennetegn bilder tankekart,, film, bilder tankekart,, film, bilder tankekart, s Film s Film s Prøve i uke 39-40

2 42 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt Gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter Kap. 1 Valg, Valg, ansvar og Valg, ansvar og - Hva vil det si å være ortodoks kristen? - Tre viktige moralfilosofer - Konsekvensetikk - Pliktetikk -Kombinasjon av de to måtene å tenke på., film, bilder Tankekart oppg s s Kap. 1 Valg, Valg, Valg, Føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske, fredsarbeid og demokrati Valg, ansvar og -Ansvaret for en felles framtid - økosofi s Valg,

3 Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur Vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder 41 Høstferie Drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse Kap. 3: Tekster om tro og livssyn -Å tenke over tekster -Likheter og forskjeller, sammenlikninger s Ulike tekster fra hinduistisk skrifttradisjon Kap. 3: Tekster om tro og livssyn -Liv og død tro og håp -Tanker om Gud, sammenlikninger s Ulike tekster

4 fra buddhistisk skrifttradisjon fra jødiske skrifttradisjon fra muslimsk skrifttradisjon fra kristen skrifttradisjon Drøfte ulike tekster som presenterer livssynshumanisme, og diskutere aktuelle spørsmål som opptar livssynshumanister Gjøre rede for nye bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, Kap. 3: Tekster om tro og livssyn -Valg og verdier -Oppsummering kap. 3 -Hva er nyreligiøsitet? -Alternativbevegelsen, sammenlikninger s Ulike tekster s Prøve i uke 49. kap 3 og 4?

5 herunder urfolks naturreligion -Tilbake til førkristne naturreligioner - Åsatro Oppsummering Oppsummering Oppsummering s s s s

6 HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn FAG: KRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk. Uke Kompetansemål Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet 1-3 Drøfte ulike syn på Kap 5: Religion, Bibelen vitenskap og religionskritikk 4 8 Reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap Presentere eksempler på religionskritikk fra ulike livssynstradisjoner Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn Drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og Kap 5: Religion,vitenskap og religionskritikk Kap 5: Religion, vitenskap og religionskritikk Kap 6: Tanker, tro og tvil i Bibelen -Vitenskap og religion -Forholdet mellom religion og vitenskap. -Enhet og sammenheng mellom vitenskap og religiøs visdom. -Religionskritikk -Religionskritikk -Oppsummering -Poesi, visdomsord og brev i Bibelen -Salmenes bok s Internett Aviser (dagsaktuelle saker) s Internett Aviser (dagsaktuelle saker) s Internet Aviser (dagsaktuelle saker) s Bibelen Prøve i kap 5/6? ligger ikke klar prøvekalender.

7 visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulusbrev og forklare særpreg og hovedtanker i disse Kap 6: Tanker, tro og tvil i Bibelen Kap 6: Tanker, tro og tvil i Bibelen 9 VINTERFERIE 10 Kap 7: Ungdomstid 11 og seksualitet Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt -Salomos ordsspråk -Paulus -Brevet til filipperne -Oppsummering -Nye roller, nye muligheter, nye, eksempler s Bibelen s s. 154 Bibelen s Besøke helsestasjon for ungdom. Gjort dette i høst. Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur Kap 7: Ungdomstid og seksualitet -Ungdom og seksualitet s

8 11 15 Vise respekt for Menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder Kap 7: Ungdomstid og seksualitet Kap 8: Fire trossamfunn -Trakassering og misbruk -Sikhismen -Bahai s s Kap 8: Fire trossamfunn 16 PÅSKEFERIE 17 Kap 9: Å krysse 19 grenser Utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa, og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet -Mormonkirken -Jehovas vitner -Kristen misjon i dag s s Kap 9: Å krysse grenser Kap 9: Å krysse grenser -Omsorg, respekt og rettferdighet -Omsorg, respekt og rettferdighet s s

9 19? Prøvemuntlig 20- Tilbakeblikk Repetisjon 21 Skriftlig eksamen 22 Skriftlig eksamen 23 Repetisjon 24 Muntlig eksamen? 25 Sommerferie Lage hefter eller plakater