Oversettelse av diktet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse av diktet"

Transkript

1 Oversettelse av diktet Al-Hãiyyah fee Aqidah Ahlu Sunnah wal jama ah Av Al-Imam Al-Hafeedh Al-Muhaddith Abu Bakr Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistãnee d.316 H Allahs nåde være over ham

2 Oversettelse av diktet Al-Hãiyyah fee Aqidah Ahlu Sunnah wal jama ah Av Al-Imam Al-Hafeedh Al-Muhaddith Abu Bakr Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistãnee d.316 H Allahs nåde være over ham Koran & Sunnah Forlag

3 2

4 الر ح ي م الر ح ن الل ه ب س م Kort biografi 1 av forfatteren Imam Ibn Abi Dawood Hans bakgrunn: Han er Al-Imam, Al- Alamah, Al-Hafeedh, Shaykh baghdad, Abdullah bin Al-Imam Abi Dawood Sulayman bin Al-Ash ath, Abu Bakr As-Sijistãnee. Hans livshistorie: Imam Ibn Abi Dawood ble født i Sijistan i år 230H/835e.Kr. Faren hans er den velkjente Imamen Abu Dawood og forfatteren av en av de seks store hadith-samlingene, Sunan Abu Dawood. Når Imam Abu Dawood reiste til øst og vest i søken etter kunnskap tok ham med seg hans sønn Imam Ibn Abi Dawood. Så helt siden barndommen ble Ibn Abi Dawood vant til å sitte i store samlinger av datidens store lærde. Han besøkte mange av datidens kunnskapssentre som Khurasan, Asbahan, Kufa og mange andre byer før han til slutt slo seg ned i Baghdad. Han studerte videre i Baghdad og ble senere en stor lærd eller den største lærd i Baghdad, og ble kalt Shaykhu Baghdad, Sjeiken av Baghdad som en anerkjennelse av den høye statusen han hadde. Imam Ibn Abi Dawood var som sin far begavet med en vidunderlig hukommelse. Han kunne tusenvis av hadither utenat. En av hans student Imam Abu Hafs bin Shaheen -måtte Allahs nåde være over ham- fortalte og sa: «Ibn Abi Dawood pleide å undervise oss i hadith og jeg har aldri sett en bok mellom hans hender. Han pleide å fortelle alt fra hukommelse.» Mange av datidens lærde roset ham for dette og lærde som kom senere etter ham snakket godt om ham også, en av dem er den store biografen og historikeren, Imam Shamsudin Adh- Dhahabi -måtte Allahs nåde være over ham-, han sa: «Han var et hav av kunnskap og var så kunnskapsrik helt til at noen begynte å si at han hadde mer kunnskap enn hans far.» Hans lærere: Imam ibn Abi Dawood studerte under og hørte fra mange lærde, blant dem: - Hans far Imam Abu Dawood - Imam Ahmad bin Al-Azhar An-Naysabooree - Imam Ishaq bin Ibrahim An-Nahshalee - Imam Ishaq bin Mansor Al-Kawsikh - Imam Salamah bin Shabeeb - Imam Ali bin Khashram Al-Mirwazee 1 Se Sharh al-haiyyah av Sh. Abdurazaq bin AbdulMuhsin (s. 4-9), og Sharh al-haiyyah av Sh. Salih Fawzan (s.10-19). 3

5 - Imam Amr bin Alee Al-Basaree - Imam Muhammad bin Yahya Adh-Dhihalee - Imam Muhammad bin Bashar Bindar - Imam Muhammad bin Al-Muthanee - Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mukhramee - Imam Nasr bin Ali Al-Basree - Imam Ya qoob Ad-Dawraqee - Imam Yusuf bin Musa Al-Qatan og mange andre. Hans elever: Imam Ibn Abu Dawood hadde mange elever som hørte fra ham, blant dem: - Imam Ibn Hibban, forfatteren av hadith-samlingen Sahih Ibn Hibban - Imam Ad-Daraqutnee, forfatteren av hadith-samlingen Sunan Ad-Daraqtunee - Imam Abu Hafs bin shaheen - Imam Abu Ahmad Al-Hakeem - Imam ibn Battah - Imam Muhammad bin Umar bin Zanbor Al-Warraq - Imam Abu Muslim Muhammad bin Ahmad Al-katib - Imam Isa bin Al-Wanzeer - Imam Abu Qasim bin Hababah og mange andre. Hans bøker: Imam Ibn Abi Dawood er mest kjent for å ha skrevet det utrolige diktet «Al-Qaseedah al- Haiyyah feel aqidah» som handler om den islamske troslæren ( Aqidah). Dette diktet tar for seg de grunnleggende punktene i den islamske troslæren som enhver muslim må tro på og kjenne til. Diktet også advarer fra de villedede gruppene som Jahmiyya, Khawariji og Murjiyyah. Det fortelles at han sa etter å ha skrevet dette diktet: «Dette er det jeg tror på, og hva min far trodde på, og hva våre lærere trodde på, og hva alle de andre lærde som vi har blitt fortalt om trodde på. Så den som sier at jeg trodde på det motsatte av dette, lyver om meg.» Ved siden av dette diktet skrev han også andre bøker som: - Al-Musnad - An-Nasikh wal mansukh - At-Tafseer - Al-Qiraãt - Al-Musahaf - Al-Masabih - Nadhm al-quran - Fadail al-quran - Shari ah at-tafseer - Shari ah al-muqaree 4

6 - Al-ba th wan-nushoor - As-Sunan og mange bøker. Hans død: Imam Ibn Abu Dawood døde i Baghdad i Dhul-hijjah i år 316H/ca.928e.Kr. Han ble ca.87 år og det sies at mennesker deltok i hans begravelse. Han etterlot seg tre sønner og fem døtre. Måtte Allah være barmhjertig mot ham. Måtte Allah tilgi ham og akseptere hans gode gjerninger. Måtte Allah belønne ham og oss alle sammen med Jannatul firdaws. Ameen. Om du ønsker å vite mer om livet til denne imamen så anbefales det å gå tilbake til de følgende historieverkene: - Al-Fahrasaat libn An-Nadeem: (s.233) - Tarikh Asbahan: (2/66) - Tarikh Baghdad: (9/463) - Al-Muntadhim: (6/218) - Al-Kamil: (6/735) - Tadhkiratul hufadh: (7/767) - Mizan Al-I tidal: (2/433) - Siyar A lam An-Nubala: (113/221) - Tabaqat Al-Hanabilha: (2/51-52) - Tabaqat ibn As-Subki: (3/ ) - Tabaqat Al-Qura : (1/420) - Lisan al-mizan: (3/293) - Miratul jinan: (2/269) - Al-Maqsad al-arshad: (2/34-36) - Al-Minhaj: (2/14) - An-Nujum Az-zahirah: (3/222) - Tabaqat al-mufasireen: (1/ ) - Shidhrat adh-dhahab: (2/273). - Al-A lam: (4/91) - Al-Bidayah wan-nihayah: (11/169) - Wifayat Al-A yan: (2/404). 5

7 الر ح ي م الر ح ن الل ه ب س م ت س ك ب ب ل اهلل و ات ب ع اهل د ى و ال ت ك ب د ع ي ا ل ع ل ك ت ف ل ح Og ikke vær en innovatør, slik at du kan være vellykket (1) Hold fast ved tauet av Allah og veiledning, و د ن ب ك ت اب اهلل و الس ن ن ال ت أ ت ت ع ن ر س و ل اهلل ت ن ج و و ت ر ب ح har kommet fra Allahs sendebud så skal du bli frelst og tjene belønning. (2) Og praktiser din religion basert på boken av Allah og Sunna som و ق ل : غ ي ر م ل و ق ك ال م م ل ي ك ن ا ب ذ ل ك د ان األ ت ق ي اء و أ ف ص ح وا Slik var den religiøse posisjonen av de gudfryktige (før oss) som snakket godt. (3) Og si: Ikke en skapning er talen av vår mektige Konge, و ال ت ك ف الق ر آن ب الو ق ف ق ائ ال ك م ا ق ال أ ت ب اع ل ه م و أ س ج ح وا Slik tilhengerne av Jahm gjorde, og de hadde vært for slapp (for å ta riktig posisjon ). (4) Og ikke vær en person som ikke tar stilling til Koranen, و ال ت ق ل : الق ر آن خ ل ق ق ر أ ت ه ف إ ن ك ال م اهلل ب الل ف ظ ي و ض ح Siden Tale av Allah, gjennom resitasjonen sin, er gjort klart. (5) Og ikke si at Koranen er en skapning, noe som betyr: dens resitasjon, و ق ل : ي ت ج ل ى اهلل ل ل خ ل ق ج ه ر ة ك م ا الب د ر ال ي ف ى و ر ب ك أ و ض ح Akkurat som fullmånen er ikke vanskelig å se, og deres Herre (vil bli sett) mer tydelig. (6) Og si: Allah vil gjøre seg synlig for skapelsen, åpenlyst, و ل ي س ب و ل و د و ل ي س ب و ال د و ل ي س ل ه ش ب ه ت ع ا ل امل س ب ح Det er heller ingenting som ligner på Ham, opphøyet være den helliggjorte. (7) og Han var ikke født, og heller ikke har Han avlet noen, و ق د ي ن ك ر ا ل ه م ي ه ذ ا و ع ن د ن ا ب ص د اق م ا ق ل ن ا ح د ي ث م ص ر ح Som et vitnesbyrd om sannheten av hva vi sier - en hadith som klargjør det. (8) En Jahmee avviser dette, men vi har ر و اه ج ر ي ر ع ن م ق ال م م د ف ق ل م ث ل م ا ق د ق ال ف ذ اك ت ن ج ح Så si hva han sa om det, og du vil bli vellykket. (9) Jareer fortalte det, fra ordene av Muhammed, 6

8 و ق د ي ن ك ر ا ل ه م ي أ ي ضا ي ي ن ه و ك ل ت ا ي د ي ه ب الف و اض ل ت ن ف ح Selv om begge Hans hender gir ut alle typer gaver. (10) Og kanskje en Jahmee kan nekte Hans høyre hånd også, و ق ل : ي ن ز ل ا ل ب ار ف ك ل ل ي ل ة ب ال ك ي ف ج ل الو اح د امل ت م د ح Uten å spørre om eksakte detaljer, helliggjort er den ene Gud og mest verdig ros. (11) Og si: al-jabbar går ned hver natt, إ ل ط ب ق الد ن ي ا ي ن ب ف ض ل ه ف ت ف ر ج أ ب و اب الس م اء و ت ف ت ح Som portene til himmelen er åpnet og spredt. (12) ned til den laveste himmelen, gi gaver fra Hans nåde, ي ق و ل : أ ال م س ت غ ف ر ي ل ق غ اف را و م س ت م ن ح خ ي ا و ر ز قا ف ي م ن ح Eller alle som søker gaver av godhet og bestemmelser, slik at han kunne bli gitt (hva han ber om)? (13) Han sier: Er det noen som søker tilgivelse som ønsker å møte en som tilgir? ر و ى ذ اك ق و م ال ي ر د ح د ي ث ه م أ ال خ اب ق و م ك ذ ب و ه م و ق ب ح وا Fortapt er de som motsier dem, og ydmyket måtte de være. (14) En gruppe har rapportert dette med rapporter som er ikke å bli avvist, و ق ل : إ ن خ ي ر الن اس ب ع د م م د و ز ي ر اه ق د ما ث ع ث م ان االر ج ح Var hans to varamedlemmer av gamle, og deretter " Uthmaan, ifølge den mest korrekte posisjon. (15) Og si: Sannelig de beste av menneskene etter Muhammed و ر اب ع ه م خ ي ر ال ب ي ة ب ع د ه م ع ل ي ح ل ي ف اخل ي ب اخل ي م ن ج ح ' Ali, følgesvenn av godhet, gjennom godhet hadde han suksess. (16) Og den fjerde av dem var den beste av skapelsen etter dem, و إ ن ه م ل لر ه ط ال ر ي ب ف يه م ع ل ى ن ب الف ر د و س ب الن و ر ت س ر ح Ved de store kameler av Firdaws, skinner de sterkt og vandrer omkring. (17) De er de menneskene, de som vi har ingen tvil om, س ع ي د و س ع د و اب ن ع و ف و ط ل ح ة و ع ام ر ف ه ر و الز ب ي ر امل م د ح ' Aamir Fihr, og Zubayr den prisverdige. (18) Said, Sad, Ibn ' Awf, Talha, و ق ل خ ي ر ق و ل ف الص ح اب ة ك ل ه م و ال ت ك ط ع انا ت ع ي ب و ت ر ح Og ikke vær en som snakker stygt om dem, peker ut deres feil og kritiserer dem. (19) Og si det beste om alle følgesvennene, 7

9 ف ق د ن ط ق الو ح ي امل ب ي ب ف ض ل ه م و ف الف ت ح أ ي ل لص ح اب ة ت د ح Og i (Sura) al-fath er det verser 2 som roser følgesvennene. (20) Siden den klare Åpenbaringen (koran) har snakket om deres fortreffelighet, و ب الق د ر امل ق د و ر أ ي ق ن ف إ ن ه د ع ام ة ع ق د الد ي ن و الد ي ن أ ف ي ح Søylen som kombinerer mange saker av religion, og religionen omfatter mye. (21) Og om pre-ordinert Qadr, bli overbevist, siden det er و ال ت ن ك ر ن ج ه ال ن ك ي ا و م ن ك را و ال احل و ض و امل يز ان إ ن ك ت ن ص ح Eller Al-Hawdh eller Al-Mizan, sikkert du blir bedt oppriktig. (22) Og ikke avvis, av uvitenhet, (troen på) Nakeer og Munkar, و ق ل : ي ر ج اهلل الع ظ ي م ب ف ض ل ه م ن الن ار أ ج س ادا م ن الف ح م ت ط ر ح Ut av ilden, folk, brent sterkt, som deretter vil bli kastet (23) Og si: Allah, den store, vil fjerne, fra Hans nåde, ع ل ى الن ه ر ف الف ر د و س ت ي ا ب ائ ه ك ح ب ح ي ل الس ي ل إ ذ ج اء ي ط ف ح Som et frø tatt av en flom som kommer og tørker ting unna med sin rike vann. (24) I elvene av Firdows, hvor de vil få tilbake livet ved vannet sitt, و إ ن ر س و ل اهلل ل ل خ ل ق ش اف ع و ق ل ف ع ذ اب الق ب : ح ق م و ض ح Og si om straffen i graven, at det er sannheten, gjort klart. (25) Og sikkert, vil Allahs Sendebud gjøre forbønn, و ال ت ك ف ر ن أ ه ل الص ال ة و إ ن ع ص و ا ف ك ل ه م ي ع ص ي و ذ و الع ر ش ي ص ف ح Siden alle av dem begår synder, mens Eieren av Tronen overser og tilgir. (26) Og ikke gjør takfeer av dem som ber, selv om de begår synder, اخل و ار ج إ ن ه ي ر أ و ال ت ع ت ق د م ق ال ل م ن ي ه و اه ي ر د ي و ي ف ض ح En stilling som innehas av bare de som ønsker det, og den er ødeleggende og skammelig. (27) Og ikke holde en tro som den til Khawaarij, for det er و ال ت ك م ر ج ي ا ل ع و با ب د ي ن ه أ ال إ ن ا امل ر ج ي ب الد ي ن ي ز ح Sikkert fleiper en Murji ' med sin religion (dvs. ikke tar den på alvor). (28) Og ikke vær en Murji ', en som spiller spill med sin religion, و ق ل : إ ن ا اإل ي ان ق و ل و ن ي ة و ف ع ل ع ل ى ق و ل الن ب م ص ر ح 2 Disse versene som roser Profetens (ﷺ) følgesvenner i Suratul Fath (48) er versene: 5, 10, 18 og 29. Se Sh. Salih bin Fawzan i hans kommentar av diktet, «Sharh al-mandhumah al-hãiyyah» s

10 Og handlinger, i henhold til de eksplisitte utsagnene av Profeten. (29) Og si: Iman (troen) består av utsagn, intensjoner, و ي ن ق ص ط و را ب امل ع اص ي و ت ار ة ي ن م ي ب ط اع ت ه و ف الو ز ن ي ر ج ح På grunn av lydighet vokser det, og på Al-Mizan vil den oppveie (alt annet). (30) og den avtar iblant, grunnet ulydighet, og iblant و د ع ع ن ك آر اء الر ج ال و ق و هل م ف ق و ل ر س و ل اهلل أ و ل و أ ش ر ح For meningene til Allahs Sendebud er mer passende og enklere for (et menneske med) ett bryst. (31) Og holde deg unna meningene til folk og deres standpunkter, و ال ت ك م ن ق و م ت ل ه و ب د ي ن ه م ف ت ط ع ن ف أ ه ل احل د ي ث و ت ق د ح (Og) angriper folk av hadith og skjeller dem. (32) Og vær ikke fra de som spiller spill med deres religion, إ ذ ا م ا اع ت ق د ت الد ه ر ي ا ص اح ه ذ ه ف أ ن ت ع ل ى خ ي ت ب ي ت و ت ص ب ح Du vil være med godhet, dag og natt. (33) Hvis du holder denne troen hele livet, O innehaveren av dette (diktet), 9

11 هذا وصلى اهلل وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أمجع ي وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل ي 10

Khutbatul Hajjah. Den Profetiske innledningstalen

Khutbatul Hajjah. Den Profetiske innledningstalen Khutbatul Hajjah Den Profetiske innledningstalen 1 Khutbatul Hajjah Den Profetiske innledningstalen Forlaget Koran & Sunnah 2017 2 Forlaget Koran & Sunnah 2017 Denne e-boken kan deles videre gratis på

Detaljer

Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014

Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014 1 Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014 Februar For å starte et måltid: I Allahs navn og med Allahs velsignelser. For å avslutte et måltid: ال ح م د ل ل ه ال ذ ي سنن أبي داود و سنن الترمذي و سنن

Detaljer

Forklaring av Riyad as Saaliheen

Forklaring av Riyad as Saaliheen Forklaring av Riyad as Saaliheen (Hadith nr.7) )احلديث السابع( Opprinnelig bok er skrevet av Imam Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al Nawawee Måtte Allahs nåde være over ham Forklart av Sheikh Muhammad Saalih

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. خير أخبار فيس بوك النرويجية" "باللغة Det beste fra facebook Del 1 Tekstsamling Koran og Sunna Forlag

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA FACEBOOK Del 4 Tekstsamling Forlaget Koran & Sunnah 2016 1 2 Allah den Allmektige sier:

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. خير أخبار فيس بوك النرويجية" "باللغة Det beste fra facebook Del 2 Tekstsamling Koran og Sunna Forlag

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA FACEBOOK Del 3 Tekstsamling Koran & Sunnah Forlag 2016 1 2 Allah den Allmektige sier:

Detaljer

[1115H/1703-1206H/1792]

[1115H/1703-1206H/1792] األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed bin Abdul-Wahhab [1115H/1703-1206H/1792] Måtte Allahs nåde være over ham األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed

Detaljer

31 hadither fra her og der

31 hadither fra her og der 31 hadither fra her og der Muhammed Zubayr Al-Burundi Dette er en kort hadith-samling som inneholder 31 hadither fra forskjellige velkjente hadith-samlinger som Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai,

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE VÅR FJERDE KHALIF (RA) SIN FORKLARING Klipp 2: 04.55 09.00 Klipp 13: Fra start 01.29 KHATAM-UL-NABIYYIN Opphøyd status som profetenes segl Profeten Muhammad (SA) Siste

Detaljer

fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken

fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken Boken om Fasten 1 Boken om Fasten fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken Av Sheikh Dr. Abdul Azheem Badawi (Måtte

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

Ramadan En gave fra Ar-Rahman

Ramadan En gave fra Ar-Rahman Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Del 1/2 Et hefte om Ramadan بسم اهلل الرمحن الرحيم I Allahs navn den barmhjertige den nåderike Nå har den store begivenheten, som alle muslimer

Detaljer

Diktomgjørelse av boka. De tre grunnleggende prinsippene

Diktomgjørelse av boka. De tre grunnleggende prinsippene Diktomgjørelse av boka De tre grunnleggende prinsippene 1 Diktomgjørelse av boka De tre grunnleggende prinsippene األصول) ثالثة نظم إىل الوصول ) av Abdullah bin Najih Aal Tajan Forlaget Koran & Sunnah

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ramadan En gave fra Ar-Rahman

Ramadan En gave fra Ar-Rahman Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Et hefte om Ramadan Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Et hefte om Ramadan Koran & Sunna Forlag 1434/2013

Detaljer

Ramadan En gave fra Ar-Rahman

Ramadan En gave fra Ar-Rahman Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Et hefte om Ramadan Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Et hefte om Ramadan Koran & Sunna Forlag 1434/2013

Detaljer

ۃ ی کم ء ا ر ع شل اۃروس Mahmood Ahmad

ۃ ی کم ء ا ر ع شل اۃروس Mahmood Ahmad مک ی ۃ الش ع ر اء سورۃ Mahmood Ahmad Profetens ﷺ bekymring over ikke-troende ب ص للا اىر ح اىر ح ي اب آ ي ت اى ه ت اى ب ي طص م ث ي ؤ ن ي آ ل ي ه و نا ػ ي م ى ب خ ع ف ص م Taa sin mim! Dette er den klare

Detaljer

Hva vil det si å være muslim?

Hva vil det si å være muslim? Hva vil det si å være muslim? av Shaykh Muhammad Said Ramadan al-bouti oversatt av Øyvind Færevik I Allahs navn, den aller Barmhjertigste den aller Nådige La all lovpris tilfalle Allah Den som velsigner

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

[1115H/ H/1792]

[1115H/ H/1792] األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed bin Abdul-Wahhab [1115H/1703-1206H/1792] Måtte Allahs nåde være over ham األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed

Detaljer

153-286 Mahmood Ahmad

153-286 Mahmood Ahmad البقرۃ سىرۃ 153-286 Mahmood Ahmad ي ا أ ي ا Talen til muslimer starter ا اى ذ ي ا واىص ل ة ا وا ن أ ا ا ن ا الي و وا اش تػ ين Dere som tror, søk hjelp i tålmod og bønn. Allah er med de tålmodige. ب ىص

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind 1 1) Hvem er skaperen? (40 : 64) Gud er det, som har gjort jorden til et fast bosted for dere, og himmelen til et overbygg. Og Han formet dere, og formet dere vel,

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Oversettelse av Diktet Lamiyyah libn Taymiyyah

Oversettelse av Diktet Lamiyyah libn Taymiyyah Oversettelse av Diktet Lamiyyah libn Taymiyyah تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ المية رحمه اهلل Av Imam Shaykh-ul-Islam Taqiyudeen Abu Abbas Ahmad bin Taymiyyah Måtte Allahs nåde være over ham Oversettelse av

Detaljer

Forklaring av 40 hadither An-Nawawee (Hadith nr.1)

Forklaring av 40 hadither An-Nawawee (Hadith nr.1) Forklaring av 40 hadither An-Nawawee (Hadith nr.1) Skrevet av Sheikh Jamaal Ad-Deen Zaraboozo Oversatt av Ibn Abdulrahman (الحديث األول) النرويجية" "باللغة Forklaring av 40 hadither An-Nawawee (Hadith

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes. Bønn av Regent og sang tre jødene

APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes. Bønn av Regent og sang tre jødene APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes www.scriptural-truth.com Bønn av Regent og sang tre jødene Bønn Regent {1:1} og de gikk midt i ilden, Rose Gud, og velsignelse Herren.

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias PROGRAM 27-28 October Letohallen, 2072 Dal 27-28 October Letohallen, 2072 Dal I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige Bønn av den utlovede Messias Jeg ber om at enhver som reiser for å delta på denne

Detaljer

De siste ordene om Fatima al-zahra. Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi

De siste ordene om Fatima al-zahra. Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi De siste ordene om Fatima al-zahra Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi Innhold: Tilegnelse 1-1 Forord 1-2 Fatima al-zahra (fred være med henne) 2-4 De siste anbefalingene 4-6

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE

I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE Maytham al-tamar (måtte Allah være tilfreds med ham) Utgitt av al-dirasat al-islamiya Denne boken er

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Standardisering av bønnetider i Norge

Standardisering av bønnetider i Norge Standardisering av bønnetider i Norge Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge ved arbeidsgruppen Taqwim. Orientering om Bønnetider i Norge Teknisk fagansvarlig i Taqwim arbeidsgruppe: Imran Mushtaq www.irn.no

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

3) Blasfemi nevnes også i Koranen i forbindelse med Jesus og Maria, fred være over dem.

3) Blasfemi nevnes også i Koranen i forbindelse med Jesus og Maria, fred være over dem. BLASFEMI Islam går lenger enn noen annen religion i å garantere mennesket tale- og ytringsfrihet. Uten tvil fordømmes blasfemi både på etisk og moralsk grunnlag. men til tross for den gjengse oppfatning

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om?

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 18 Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 2 201430 O -1 I Allahs navn. den Nåderike, den Barmhjertige. O All lovprisning tilkommer (alene)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Du spør & Koranen svarer

Du spør & Koranen svarer Du spør & Koranen svarer Mohammed Yahia Al-Toom Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind ~2~ Innholdsliste 1) Hvem er skaperen? 5 2) Hvem er Allah? 6 3) Tror du at Allah skapte deg bare for lek og intet

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Å markere minnedagene til Profetene og Allahs rettferdige tjenere

Å markere minnedagene til Profetene og Allahs rettferdige tjenere Å markere minnedagene til Profetene og Allahs rettferdige tjenere Skrevet av Ayatollah Sayyed Murtadah al-askari Å opphøye Allahs kultsymboler er en del av hjertenes gudsfrykt. Surat al- Haj, vers 32.

Detaljer

LIVET ETTER DØDEN WAMY. Skrevet av: Oversatt av

LIVET ETTER DØDEN WAMY. Skrevet av: Oversatt av LIVET ETTER DØDEN Skrevet av: WAMY Oversatt av ~ 2 ~ Børge B. N. Blåtind LIVET ETTER DØDEN Spørsmålet av om det er liv etter døden faller ikke inn under kompetansen til vitenskapen, da vitenskapen bare

Detaljer

ۃ ی ک مس یۃروس Mahmood Ahmad

ۃ ی ک مس یۃروس Mahmood Ahmad مک ی ۃ سورۃ ی س Mahmood Ahmad Hvorfor ble Koranen åpenbart? ب ص للا اىر ح اىر ح ي ه ي ل ر آ ن يس واى ا ل ا م ى اى ر ش ي ي ع ا ز ي ل ي ص اط ص ت ثزن يو اى ػ اىر ح ي ى ت نذ ر كو ا ون آ ب ؤ هفي غاف ي آ ذ ر

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

troen er for de svake For opptak:

troen er for de svake For opptak: troen er for de svake For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Da kristendommen begynte Data vi må forholde oss til Jesus døde rundt år 30. Paulus brev er datert fra ca. 51-58 e. Kr.

Detaljer

>As Salam Aleikum... For deres opplysning, Dajjal er et menneske. Alle andre påstander om akkurat dette her er misledende og er ikke av Sunnah.

>As Salam Aleikum... For deres opplysning, Dajjal er et menneske. Alle andre påstander om akkurat dette her er misledende og er ikke av Sunnah. As Salam Aleikum... For deres opplysning, Dajjal er et menneske. Alle andre påstander om akkurat dette her er misledende og er ikke av Sunnah. Vennligst les følgende bevis fra Sunnah. Og frykt Allahs vrede

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer