Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014"

Transkript

1 1 Bønner som inngår i MKA-Norges pensum for 2014 Februar For å starte et måltid: I Allahs navn og med Allahs velsignelser. For å avslutte et måltid: ال ح م د ل ل ه ال ذ ي سنن أبي داود و سنن الترمذي و سنن ابن ماجه أ ط ع م ن ا و س ق ان ا و ج ع ل ن ا م س ل م ي ن All lovprisning tilkommer Allah som forsynte oss med mat og drikke og gjorde oss i stand til å være muslimer. Mars Når man skal sove: الل ه م ب اس م ك أ م وت و أ ح ي ا صحيح البخاري و سنن الترمذي O Allah, i ditt navn dør jeg og kommer til live igjen. Når man står opp: ال ح م د ل ل ه ال ذ ي أ ح ي ان ا ب ع د م ا أ م ات ن ا و إ ل ي ه الن ش ور صحيح البخاري و سنن الترمذي All lovprisning tilkommer Allah som gjenopplivet oss etter å ha fått oss til å dø, og til ham skal en vende tilbake.

2 2 April Når man trer inn i moskéen: ب س م الل ه و الس ل م ع ل ى ر س ول الل ه الل ه م اغ ف ر ل ي ذ ن وب ي و اف ت ح ل ي أ ب و اب ر ح م ت ك سنن ابن ماجه I Allahs navn (trer jeg inn), og all velsignelse og fred være med Allahs profet. O Allah, tilgi meg mine synder og åpne overfor meg dørene til din barmhjertighet. Når man forlater moskéen: ب س م الل ه و الس ل م ع ل ى ر س ول الل ه الل ه م اغ ف ر ل ي ذ ن وب ي و اف ت ح ل ي أ ب و اب ف ض ل ك سنن ابن ماجه I Allahs navn (trer jeg ut), og all velsignelse og fred være med Allahs profet. O Allah, tilgi meg mine synder og åpne overfor meg dørene til din velsignelse. Mai For fremgang i kunnskap: ر ب ز د ن ي ع ل م ا طه: ۱۱۱ Min herre, øk min kunnskap.

3 3 Etter å ha gjort Wuzhu: ا لل ه م اج ع ل ن ي م ن الت و اب ين و اج ع ل ن ي م ن ال م ت ط ه ر ي ن سنن الترمذي O Allah, gjør meg til en av dem som angrer mye, og gjør meg til en av de rensede. Juni For ens foreldre: ر ب ار ح م ه م ا ك م ا ر ب ي ان ي ص غ ير ا بين إسراعيل: ۵۲ Min herre, vær barmhjertig mot begge (mine foreldre) slik de oppdro meg da jeg var liten. For ens barn: ر ب ن ا إ ن ي أ س ك ن ت م ن ذ ر ي ت ي ب و اد غ ي ر ذ ي ز ر ع ع ن د ب ي ت ك ال م ح ر م ر ب ن ا ل ي ق يم وا الص ل ة ف اج ع ل أ ف ئ د ة م ن الن اس ت ه و ي إ ل ي ه م و ار ز ق ه م م ن الث م ر ات ل ع ل ه م ي ش ك ر ون إبراهيم: ۸۳ Vår herre, jeg har visselig besatt en del av mine etterkommere i en ufruktbar dal, like ved ditt hellige hus. Vår herre, for at de skal opprettholde bønnen. Så la menneskenes hjerter bøye seg mot dem, og forsyn dem med fruktene, for at de skal være takknemlige.

4 4 Juli Ved begynnelse av fasten: Jeg bestemmer meg for å faste om morgenen i Ramadan-måneden. Ved avslutning av fasten: O Allah, jeg har fastet for din skyld, og jeg har trodd på deg og setter min lit til deg. Og jeg åpner fasten med det du har forsynt meg med. August Begravelsesbønnen: الل ه م اغ ف ر ل ح ي ن ا و م ي ت ن ا و ش اه د ن ا و غ ائ ب ن ا وص غ ير ن ا و ك ب ير ن ا و ذ ك ر ن ا و أ ن ث ان ا الل ه م م ن أ ح ي ي ت ه م ن ا ف أ ح ي ه ع ل ى ا ل س ل م و م ن ت و ف ي ت ه م ن ا ف ت و ف ه ع ل ى ا ل يم ان الل ه م ل ت ح ر م ن ا أ ج ر و ل ت ف ت ن ا ب ع د O Allah, tilgi for oss våre levende og våre døde, og våre tilstedeværende og våre fraværende, og våre unge og våre eldre, og våre menn og våre kvinner. Å Allah, dem du skjenker livet av oss, la dem leve ved å holde fast ved islam, og dem du forårsaker død av oss, la dem dø ved å holde fast ved troen. O Allah, berøv oss ikke gavnet forbundet med den døde, og utsett oss ikke for prøvelse etter ham.

5 5 September Dua-e-Qunut: O Allah, vi søker din hjelp og din tilgivelse, og vi tror på deg og setter vår lit til deg alene og lovpriser deg på den best (mulige) måten. Og vi takker deg, og vi er ikke utakknemlige overfor deg. Og vi forkaster og oppgir den som er ulydig mot deg. O Allah, deg alene tjener vi og deg alene tilber vi, og underkaster oss og søker tilflukt hos deg alene, og vi er raske (til å henvende oss til deg) og håper på din nåde og frykter din straff. Din straff vil visselig nå de vantro. Oktober Ved reise: س ب ح ان ال ذ ي س خ ر ل ن ا ه ذ ا و م ا ك ن ا ل ه م ق ر ن ين و إ ن ا إ ل ى ر ب ن ا ل م ن ق ل ب و ن الزخرف: ۴۱ ۴۲ Hellig er han, som har underlagt oss dette, og vi kunne ikke selv undertvinge det. Og vi skal visselig vende tilbake til vår herre.

6 6 Ved reise med reisemiddel: ب س م الل ه م ج ر اه ا 1 و م ر س اه ا إ ن ر ب ي ل غ ف ور ر ح يم I Allahs navn skal dets seilas og dets fortøyning skje, sannelig, min herre er visselig tilgivende, barmhjertig. November Etter Azaan: O Allah, herre over dette perfekte kall og over forsamlingsbønnen, gjør Muhammad til vår utvei til ankomst hos deg, og velsign ham med fremragnede dyktighet og den opphøyde stilling. Gi ham den mest opphøyde tilstanden slik det er lovet ham. Sannelig, du bryter ikke løftet. Desember Når man forlater hjemmet: I Allahs navn; jeg setter min lit på Allah. Og det er ingen kraft eller makt, men unntagen Allah. 1 Eneste stavelsen i Koranen som uttales med en e-lyd: «Madjreehaa»

7 7 Når man trer inn i hjemmet: ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك خ ي ر ال م و ل ج و خ ي ر ال م خ ر ج ب س م الل ه و ل ج ن ا و ب س م الل ه خ ر ج ن ا و ع ل ى الل ه ر ب ن ا ت و ك ل ن ا سنن أبي داود O Allah, jeg søker den beste inntredelse og den beste uttredelse fra deg. Vi trådte inn med Allahs navn og forlot med Allahs navn. Og vi satte vår lit til Allah, som er vår herre.

ۃ ی کم ء ا ر ع شل اۃروس Mahmood Ahmad

ۃ ی کم ء ا ر ع شل اۃروس Mahmood Ahmad مک ی ۃ الش ع ر اء سورۃ Mahmood Ahmad Profetens ﷺ bekymring over ikke-troende ب ص للا اىر ح اىر ح ي اب آ ي ت اى ه ت اى ب ي طص م ث ي ؤ ن ي آ ل ي ه و نا ػ ي م ى ب خ ع ف ص م Taa sin mim! Dette er den klare

Detaljer

Forklaring av Riyad as Saaliheen

Forklaring av Riyad as Saaliheen Forklaring av Riyad as Saaliheen (Hadith nr.7) )احلديث السابع( Opprinnelig bok er skrevet av Imam Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al Nawawee Måtte Allahs nåde være over ham Forklart av Sheikh Muhammad Saalih

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om?

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 18 Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 2 201430 O -1 I Allahs navn. den Nåderike, den Barmhjertige. O All lovprisning tilkommer (alene)

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

[1115H/ H/1792]

[1115H/ H/1792] األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed bin Abdul-Wahhab [1115H/1703-1206H/1792] Måtte Allahs nåde være over ham األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed

Detaljer

Ramadan En gave fra Ar-Rahman

Ramadan En gave fra Ar-Rahman Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Et hefte om Ramadan Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Et hefte om Ramadan Koran & Sunna Forlag 1434/2013

Detaljer

ۃ یهدم رشحلا ۃروس Mahmood Ahmad

ۃ یهدم رشحلا ۃروس Mahmood Ahmad سورۃ الحشر مدهی ۃ Mahmood Ahmad Tasbeeh ر ض ب ص للا اىر ح اىر خ ي ح ل ي و اف ش ب و وى ا اىص اواث و ف ال ه ي ز ي اى ػ ا ل Alt som er i himlene og på jord, priser Allah! Han er den Mektige, den Vise. [59:1]

Detaljer

[1115H/1703-1206H/1792]

[1115H/1703-1206H/1792] األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed bin Abdul-Wahhab [1115H/1703-1206H/1792] Måtte Allahs nåde være over ham األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ramadan En gave fra Ar-Rahman

Ramadan En gave fra Ar-Rahman Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Del 1/2 Et hefte om Ramadan بسم اهلل الرمحن الرحيم I Allahs navn den barmhjertige den nåderike Nå har den store begivenheten, som alle muslimer

Detaljer

ۃ ی ک مس یۃروس Mahmood Ahmad

ۃ ی ک مس یۃروس Mahmood Ahmad مک ی ۃ سورۃ ی س Mahmood Ahmad Hvorfor ble Koranen åpenbart? ب ص للا اىر ح اىر ح ي ه ي ل ر آ ن يس واى ا ل ا م ى اى ر ش ي ي ع ا ز ي ل ي ص اط ص ت ثزن يو اى ػ اىر ح ي ى ت نذ ر كو ا ون آ ب ؤ هفي غاف ي آ ذ ر

Detaljer

Ramadan En gave fra Ar-Rahman

Ramadan En gave fra Ar-Rahman Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Et hefte om Ramadan Ramadan En gave fra Ar-Rahman Gjør det beste ut av denne Ramadan Et hefte om Ramadan Koran & Sunna Forlag 1434/2013

Detaljer

HVA ER SAL AT? Er Sal at det samme som bønn, eller mener Koranen noe annet? (22:41)

HVA ER SAL AT? Er Sal at det samme som bønn, eller mener Koranen noe annet? (22:41) (22:41) - ا لذ ين إ ن م ك ناه م ف ي ال ا ر ض أ ق ام وا ال صل اة و ا ت و ا ال زآ اة و أ م ر وا ب ال م ع ر وف و ن ه و ا ع ن ال م نك ر و ل له ع اق ب ة ال ا م ور - "Det er de som, etablerer systemet av Sal

Detaljer

153-286 Mahmood Ahmad

153-286 Mahmood Ahmad البقرۃ سىرۃ 153-286 Mahmood Ahmad ي ا أ ي ا Talen til muslimer starter ا اى ذ ي ا واىص ل ة ا وا ن أ ا ا ن ا الي و وا اش تػ ين Dere som tror, søk hjelp i tålmod og bønn. Allah er med de tålmodige. ب ىص

Detaljer

fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken

fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken Boken om Fasten 1 Boken om Fasten fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken Av Sheikh Dr. Abdul Azheem Badawi (Måtte

Detaljer

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind 1 1) Hvem er skaperen? (40 : 64) Gud er det, som har gjort jorden til et fast bosted for dere, og himmelen til et overbygg. Og Han formet dere, og formet dere vel,

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. خير أخبار فيس بوك النرويجية" "باللغة Det beste fra facebook Del 1 Tekstsamling Koran og Sunna Forlag

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient?

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Noen pasienter kan ha vanskeligheter med å forstå og bli forstått på norsk. Kan være svake til å beskrive hvordan de har det og hva som

Detaljer

Du spør & Koranen svarer

Du spør & Koranen svarer Du spør & Koranen svarer Mohammed Yahia Al-Toom Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind ~2~ Innholdsliste 1) Hvem er skaperen? 5 2) Hvem er Allah? 6 3) Tror du at Allah skapte deg bare for lek og intet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias PROGRAM 27-28 October Letohallen, 2072 Dal 27-28 October Letohallen, 2072 Dal I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige Bønn av den utlovede Messias Jeg ber om at enhver som reiser for å delta på denne

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Oversettelse av diktet

Oversettelse av diktet Oversettelse av diktet Al-Hãiyyah fee Aqidah Ahlu Sunnah wal jama ah Av Al-Imam Al-Hafeedh Al-Muhaddith Abu Bakr Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistãnee d.316 H Allahs nåde være over ham Oversettelse av diktet

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

ۃدئالما ۃروس Mahmood Ahmad

ۃدئالما ۃروس Mahmood Ahmad املائدۃ سورۃ Mahmood Ahmad Måtte jøder leve etter ا إ ناأ زن ن ى وإ ىاد د إءا ش ي Allahs lover ا ا ا أ ش ي وإ ل ي ذ ي ا إى ذ ي ا إىن ب ي ون ا اي ك ب اف هيا ى دى و نر إة إىت و ر ا خ بار ا وإل ب ا إش ت د

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

ۃ ی ک ممورل اۃروس Mahmood Ahmad

ۃ ی ک ممورل اۃروس Mahmood Ahmad سورۃ الروم مک ی ۃ Mahmood Ahmad Romernes nederlag og seir ب ص للا اىر ح اىر ح ي د ن ض ف ب غ ع ي ب ون د غي ب ش يغ م بػ ر وه امل غ ي بت اىر وم ف أ ال ر ػ د ب نص ون اى ؤ ن ئ ذ يف رح م كب و وم ب وي ش ن ي ل

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

ۃ ی ک مسوىی ۃرىس Mahmood Ahmad

ۃ ی ک مسوىی ۃرىس Mahmood Ahmad سىرۃ یىوس مک ی ۃ Mahmood Ahmad ا ا ل ح ي ن ا و Det er Koranen اس ع ب ا ا ن ل ين م ه ي ن اى ر ث ي ايت اى ه تب ا ل Ǻ ا ك ن ا ن ج و ر د غ ن د ض د ق ى ي ك ا ا ن م ن و ش اس ذ ر اىن ا و ب اى ذ ي ا ب ي س هف ر

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Hva vil det si å være muslim?

Hva vil det si å være muslim? Hva vil det si å være muslim? av Shaykh Muhammad Said Ramadan al-bouti oversatt av Øyvind Færevik I Allahs navn, den aller Barmhjertigste den aller Nådige La all lovpris tilfalle Allah Den som velsigner

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

(3:109) "Dere er et dynamisk samfunn som er etablert til det beste for menneskeheten. Dere skal iverksette det som er lovlig og forby det ulovlige"

(3:109) Dere er et dynamisk samfunn som er etablert til det beste for menneskeheten. Dere skal iverksette det som er lovlig og forby det ulovlige (3:109) آ نت م خ ي ر أ مة أ خ ر ج ت ل ل ناس ت ا م ر ون ب ال م ع ر وف و ت ن ه و ن ع ن ال م نك ر "Dere er et dynamisk samfunn som er etablert til det beste for menneskeheten. Dere skal iverksette det som

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

HVEM ER ULAMA (DE LÆRDE)

HVEM ER ULAMA (DE LÆRDE) (45:3) إ ن في ال سم او ات و الا ر ض لا ي ات ل ل م و م ن ين For sikkert, mellom himmel og jord, finnes det tegn til dem som trur. HVEM ER ULAMA (DE LÆRDE) Hva er kunnskap i følge Koranen og hvem er de kunnskapsrike?

Detaljer

(4:1) "O menneskehet, adlyd Herrens lover. Han som har skapt dere ut av samme grunnlag." KAN MENNESKEHETEN FORENES TIL SAMME NASJON?

(4:1) O menneskehet, adlyd Herrens lover. Han som har skapt dere ut av samme grunnlag. KAN MENNESKEHETEN FORENES TIL SAMME NASJON? (4:1) - ي ا أ يه ا ال ناس ا تق وا ر ب ك م ا لذ ي خ ل ق ك م من نف س و اح د ة. - "O menneskehet, adlyd Herrens lover. Han som har skapt dere ut av samme grunnlag." FORENT NASJON KAN MENNESKEHETEN FORENES

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 17. søndag i treenighetstiden Søndag 11. september 2016 Esek 37,1 5.10 14 De døde ben blir levende Mark 5,35 43 Jesus vekker opp Jairus datter Mark 5,35 43 35 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

(3:85) Den som vedtar et system av liv, annet enn Al-Islam, vedtar et system som aldri kan være akseptabel, og han vil være taperen til slutt..

(3:85) Den som vedtar et system av liv, annet enn Al-Islam, vedtar et system som aldri kan være akseptabel, og han vil være taperen til slutt.. (3:85) و م ن ي ب ت غ غ ي ر الا س لا م د ين ا ف ل ن ي ق ب ل م ن ه و ه و ف ي الا خ ر ة م ن ال خ اس ر ين Den som vedtar et system av liv, annet enn Al-Islam, vedtar et system som aldri kan være akseptabel,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. خير أخبار فيس بوك النرويجية" "باللغة Det beste fra facebook Del 2 Tekstsamling Koran og Sunna Forlag

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Islam Religionen for Alle

Islam Religionen for Alle Islam Religionen for Alle Av Mohammad Tawfik Ahmed Oversatt av Børge Bahr Naseer Blåtind Jeg bevitner at det er ingen guddom utenom Allah og at Muhammad er Hans sendebud ---------------------------------------------

Detaljer

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikirke ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Når en person er død, sørger de som stod vedkommende nær, vanligvis familien, for at den dødes legeme behandles på verdig vis og får

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Forklaring av 40 hadither An-Nawawee (Hadith nr.1)

Forklaring av 40 hadither An-Nawawee (Hadith nr.1) Forklaring av 40 hadither An-Nawawee (Hadith nr.1) Skrevet av Sheikh Jamaal Ad-Deen Zaraboozo Oversatt av Ibn Abdulrahman (الحديث األول) النرويجية" "باللغة Forklaring av 40 hadither An-Nawawee (Hadith

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

ءاسنلا ۃروس Mahmood Ahmad

ءاسنلا ۃروس Mahmood Ahmad النساء سورۃ Mahmood Ahmad Allah har skapt mennesket ك ك وا أ ي ا ا ي ا اىن اسااث ل رت اى ذ ي خيل ا يق ا ن ز و وخ ا ا ي تث ج ن ا ا و م ا ف س ا واخ دة ا ر جالا نث ري ا و ص اء ا ا Dere mennesker, frykt Herren,

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kap. 13 Den rette ordningen

Kap. 13 Den rette ordningen Kap. 13 Den rette ordningen En stor del av Hebreerbrevet handler om den rette ordningen som helligdomstjenesten fra Sinai-fjellet skulle illustrere. Vi har sett hvordan dyreofringene var et symbol på Guds

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA FACEBOOK Del 4 Tekstsamling Forlaget Koran & Sunnah 2016 1 2 Allah den Allmektige sier:

Detaljer

ۃ یندم لافن الا ۃروس Mahmood Ahmad

ۃ یندم لافن الا ۃروس Mahmood Ahmad سورۃ الانفال مدنی ۃ Mahmood Ahmad الانفال سورۃ ال و اىص س ن ل ف ال ل ال ك و ف ال ع ي س ي ن م ن ك نا ب ي و ا ل ات ض ي د ن ا للا و ا ف اث ذ نا ط يػ للا ن ي ت ه س ن ى Ǻ و ر ا نن ن ؤ [8:1] Om denne Surah Surah

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Standardisering av bønnetider i Norge

Standardisering av bønnetider i Norge Standardisering av bønnetider i Norge Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge ved arbeidsgruppen Taqwim. Orientering om Bønnetider i Norge Teknisk fagansvarlig i Taqwim arbeidsgruppe: Imran Mushtaq www.irn.no

Detaljer