Årsplan skoleåret 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan skoleåret 2011/2012"

Transkript

1 Utgave pr Porsgrunn videregående skole sammen om mestring, mangfold og miljø Årsplan skoleåret 2011/2012 Det vil komme endringer i årsplanen gjennom året. Se På blokka hver fredag kl. 10 for kommende uke. Skriftlige prøver i fellesfag avholdes i partallsuker og for programfag i oddetallsuker. Lengre ekskursjoner/prosjekter etc. må være lagt inn på årsplanen. Avdelingsmøter /fagmøter/arbeidslagsmøter tirsdager kl Felles personalmøter månedlig se årsplan/på blokka Klasselærerrådsmøter onsdager kl Drøftingsmøter (høst: 21.09, 19.10, 23.11, 21.12) onsdager kl AMU-møter etter egen plan Ledergruppemøter annenhver mandag kl (på Nord) Strategisk ledergruppemøter torsdager kl (på Nord) Avdelingsledermøter annenhver mandag kl (på Sør) Kontorpersonalmøter tirsdager kl Skolemiljøutvalget 28.09, 18.01, og 16.05, alle dager kl Dato Felles info Info Kjølnes Nord Info Kjølnes Sør August Oppstartsamtaler for alle VG1-elever i løpet av 2 første ukene. Ansvar: kontaktlærer Uke 33 Alle klasser besøkes for å registrere behov for skyss M 15 Kl Planleggingsdag (39. uke) Kl Fellesmøte lærere i Aula Sør. Eget program Ti 16 Kl Planleggingsdag (39. uke) O 17 Skolestart Kl Frammøte for alle VG1-elever og personale i auditoriet, Kjølnes Sør. Kl Frammøte for alle VG2- og VG3-elever på egen avd. Elevene møter kontaktlærer. Ca. kl Kontaktlærerne tar med sine VG1-elever til Nord Frist: Plan for bruk av Grunnmuren (ansvar: kontaktlærer) To 18 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Info/omvisning for VG1 ST og ID 2IBA til Villmarksleir i Bamble F 19 Frist: Utfylt forslag til arbeidsplan til avd.leder Frist: Informasjon ang. elever med spesielle behov ut til alle faglærere. Ansvar: Kontaktlærer Kl Politisk torg for alle førstegangsvelgere (fra 16 år) (arr. Porsgrunn kommune). Obligatorisk deltakelse for alle elever (Vg1, Vg2 og Vg3) Faglærer følger elevene etter 5. time. Mk: Ordninær undervisningsdag for alle trinn Kl. 12 Nye elever møter i kantina Sør til info fra rådgiver Info VG1 ST og ID time (rådgivere + PPT) Uke 34 Kartlegger n -test (VG1) lokale tester MK: Kontaktlærere gjennomfører oppstartsamtale med elever Besøk/info fra rådgiver, helsesøster, PPT M 22 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Elevfotografering fra kl (se egen plan). Følges av faglærer. Ansvar: kontaktlærer ID VG1 Bli kjent 1IDI på tur Elevfotografering fra kl (se egen plan). Ansvar: kontaktlærer Ti 23 Restfotografering elever Møterom kjeller kl Kl IOP Informasjon hjelp avd. Nord. Frist for innlevering til fylket er 1. september 1IDI på tur Restfotografering elever kl gå til Nord

2 O 24 Kl Møte for alle kontaktlærerne Filmrom Kl Elevrådet innkaller alle VG1-elevene til informasjonsmøte i Aula Sør Kartlegger n gjennomføres for klassene 1STG, 2IBA, 1STA og 1STB 1IDK på tur 2IDK Sjøfriluftsliv 2IDI Kanotur To 25 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Kartlegger n gjennomføres for klassene 1STC, 1STD, 1STE og 1STF 1IDK på tur 2IDK Sjøfriluftsliv 2IDI Kanotur F 26 Kartlegger n gjennomføres for klassene 1IDI, 1IDK, 3PBYA og 3PBYB Info VG1 ST og ID time (rådgivere + PPT) 2IDK Sjøfriluftsliv 2IDI Kanotur Uke 35 Kl Elevrådet innkaller alle VG1-elevene til informasjonsmøte i Aula Sør Besøk av rådgiverne i alle VG1-klassene på MK, DH, TIP Kl Møte for alle kontaktlærerne Aula Obligatoriske kartleggingsprøver for Vg1. Kartleggingsprøver på Vg1 skal gjennomføres i perioden 29. august til 16. september (uke 35, 36 og 37). Disse prøvene er obligatoriske: kartleggingsprøve i regning (digital), kartleggingsprøve i lesing (ny)(på papir) M 29 kl Forberedelsesmøte til Elevrådskolering 8. september, Rektors kontor Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 30 ID VG3 Fjelltur Kl IOP Informasjon hjelp avd.sør. Frist for innlevering til fylket er 1. september O 31 Frist: IOP for elever med særskilt tilrettelegging (leveres avd.leder elevtjenester). Ansvar: faglærer Frist: Oppstartssamtaler gjennomført for VG1 ID VG3 Fjelltur Frist: Oppstartssamtaler gjennomført for VG1 September To 1 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Kl Foreldremøte for VG1 ST og ID. Fellessamling i trappehall. Deretter møte med kontaktlærer ID VG3 Fjelltur F 2 Frist: Års- og terminplaner til avd.leder + planene legges ut for elevene på undervisningsrommet på Fronter Uke 36 M 5 Frist: Tillitselev rapporteres til Studierektor Helsesøster besøker alle VG1-undervisningsgrupper (ST og ID) Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 1 Helsesøster besøker alle VG1-undervisningsgrupper Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 6 Frist: Skjema for tilrettelegging Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 1 Kurs for elevtillitsvalgte Skjærgården hotell O 7 Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 1 og 2 Kl Rømningsøvelse bygg H To 8 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 2 Kl Rømningsøvelse bygg C, D, F, G F 9 Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 2 Kl Rømningsøvelse bygg A, B

3 Uke 37 Kenya-besøk mandag og tirsdag Europatur (historie og samfunnsfag) 1TAF er på beredskapskurs hele uka Biologi 2-ekskursjon Liverpool-ekskursjon (engelsk) Spania (spansk) Timeplanendringer for hjemmeværende elever ligger på Fronter M 12 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 13 Kl Foreldremøte for Sør VG1 og VG2. Sted: Aula Sør O 14 Kl Alle VG1- og VG2-klasser har klasseråd. Tillitselev er ansvarlig Brannøvelse i bygg A og B kl Kl Alle klasser har klasseråd. Tillitselev er ansvarlig To 15 Frist: Oppmelding høsteksamener (elever og privatister) Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Kl Felles oppstart prosjekt til fordyping Vg1 DH Lunde og Porsgrunn i Aula Sør F 16 Uke 38 Frist: Foreldremøter for Vg2 i løpet av uke 39 Ekskursjon 2DHA og 3DHA M 19 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 20 Kl Felles personalmøte (Aula Sør) Den kulturelle skolesekken: Melankoliens historie, Paal Flaata, forestillinger for avd Nord O 21 Den kulturelle skolesekken: Melankoliens historie, Paal Flaata, forestillinger for avd Nord og Sør To 22 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 23 Frist: Tilbud om tilretteleggingstiltak til elever som har søkt om dette Uke 39 M 26 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Frist Kl : Rapporteringsskjema tilrettelegging VG1, VG2, VG3 Ti 27 Brannøvelse kl O 28 To 29 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Årets seminar for vaktmestere, renholdere, kontoransatte, bibliotekarer og administrative (eller tilsvarende) ledere, Vrådal F 30 Frist: Søknad om å være sensor ved eksamen (leveres studierektor ) Årets seminar for vaktmestere, renholdere, kontoransatte, bibliotekarer og administrative (eller tilsvarende) ledere, Vrådal Oktober Uke 40 Frist: Elevsamtaler for VG1, VG2 og VG3 gjennomført for alle innen M 3 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Den kulturelle skolesekken: En varig Kilde, Grenland friteater, forestilling for studiespesialiserende Vg2, avd Nord Ti 4 O 5 To 6 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 7 Uke 41 Høstferie Frist: Elevsamtaler for VG1, VG2 og VG3 gjennomført for alle innen 31.10

4 Uke 42 Elevfoto gruppe. Se egen plan på Fronter M 17 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 18 Trappeshow. Tema: OD Kl Felles personalmøte (Aula Sør) O 19 To 20 Global Dignity Day Vg1-elevene deltar Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 21 Uke 43 M 24 Husk: Varselbrev til elever som står i fare for å få IV eller nedsatt i orden og oppførsel i høstterminen. Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 25 O 26 To 27 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord OD-dag OD-dag F 28 Den kulturelle skolesekken: BaSix, dansk vokalgruppe, forestilling for Vg1, Sør og Nord. Uke 44 Venn 1 gjennomføres for VG2-elever. Lærere tilstede. Se egen plan på Fronter M 31 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) November Frist: Konferansetimer VG1 og VG2 gjennomført innen Frist: Konferansetimer VG1 og VG2 gjennomført innen (Mal på Fronter for invitasjon) Ti 1 O 2 Klasselærerråd for 2DHA 4. time To 3 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 4 Uke 45 Venn 1 gjennomføres for VG2-elever. Lærere og helsesøster er til stede. Se egen plan. M 7 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Programfag Friluftsliv 1 og 2 Basecamp, gruppe 1 Ti 8 Kl Felles personalmøte (Aula Sør) O 9 Programfag Friluftsliv 1 og 2 Basecamp, gruppe 1 og 2 MK VG1 og VG2: Konferansetimer VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft. og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka. 2DHA Konferansetimer To 10 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Programfag Friluftsliv 1 og 2 Basecamp, gruppe 2 Kl Klasselæreråd for Vg1 DH. Se innkalling til møte F 11 Programfag Friluftsliv 1 og 2 Basecamp, gruppe 2 Uke 46 M 14 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 15 kl Filmrom Nord. Orientering for elever som vurderer å ta et år i utlandet Kl Hjelp halvårsrapport IOP (Aula Sør) O 16 To 17 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 18 VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft. og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka. VG2 KP og Lab skal ut i bedrift. Konferansetimer for VG1 DH

5 Uke 47. TIP Vg1 har prosjekt til fordyping, elever blandet fra Croftholmen, Hjalmar Johansen og Porsgrunn Vg2 kjemiprosess og lab er utplassert. M uka Kursdag (skolen organiserer selv) VG3-elevene har skrivedag i norsk Ti 22 Juleprøve for VG3 DH - fellesfagene går som normalt O 23 Juleprøve for VG3 DH - fellesfagene går som normalt DH Konferansetimer for VG1 To 24 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Juleprøve for VG3 DH - fellesfagene går som normalt F 25 Uke 48 Praksiskurs (hospitering 1 dag) for ungdomsskolelever 10. trinn tirsdag torsdag kl M 28 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 29 Ingen undervisningen for Vg1 men et alternativt opplegg på Høgskolen. Vg1-lærere tar seg av 10. klassingene som kommer hit på hospitering (som nå heter PRAKSISKURS). Kl Informasjon om fagvalg for neste skoleår. Alle VG1 - elevene i Auditoriet Sør. O 30 Frist: Ped. rapport for høstsemesteret for elever med spesielle tilretteleggingstiltak til avd.leder elevtjenester. Ansvar: kontaktlærer og faglærer Desember To 1 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 2 Uke 49 Praksiskurs (hospitering 1 dag) for ungdomsskolelever 10. trinn Praksiskurs-elever på TIP mandag, tirsdag og onsdag. Praksiskurs-elever på TAF fredag M 5 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 6 Frist: Særskiltsøknader O 7 To 8 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 9 Uke 50 M 12 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Frist: Programfagprøvevalgønsker for neste skoleår for VG1-elevene. Skjemaene leveres kontaktlærer som leverer videre til kontoret umiddelbart. DH "Praksiskurs" for ungdomskoleelever hver dag ( 18/20 stk.pr. dag) TIP: Vg1 vanlig undervisning, VG2 KP og LAB har skriveuke. DH høsteksamen Ti 13 Kl Felles personalmøte (Aula Sør) O 14 To 15 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Kl DH Klasselærerråd orden og atferd F 16 Begrunnet forslag til halvårsvurdering nedsatt orden og oppførsel til kontaktlærer Uke 51 M 19 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Kl Klasselærerråd orden og atferd i lille auditoriet H-120 Ti 20 Kl Klasselærerråd orden og atferd ST og ID om ikke annen tid er avtalt (se oppslag personalrom for plan) O 21 To 22 Karakterer halvårsvurdering legges ut på Fronter til elevene av

6 faglærer innen kl Kl Juleavslutning i klassene med kontaktlærer. Kl Juleshow for alle elever (sted: Aula, Sør) (ansv. MK) Kl Juleavslutning på Nord for alle ansatte (ansv. avd. Real) Januar Uke 1 M uka Planlegging kl Ti 3 Frist: Terminplaner for 2. termin Frist: Underskrift av hovedprotokollen for halvårsvurdering O 4 To 5 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 6 Uke 2 M 9 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 10 Vg3 idrett og studiespesialisering: Ekskursjon for halvparten av religionselevene - dagstur til Oslo der de får besøke Nobelsenteret, moskeen i Åkerbergveien og Det Mosaiske Trossamfunn (evt. også Oslo Domkirke) O 11 To 12 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Vg3 idrett og studiespesialisering: Ekskursjon for halvparten av religionselevene - dagstur til Oslo der de får besøke Nobelsenteret, moskeen i Åkerbergveien og Det Mosaiske Trossamfunn (evt. også Oslo Domkirke) F 13 Frist: Trekke seg fra fag/eksamen som elev (kontaktlærer må gi info til elevene) Uke 3 M 16 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 17 Kl Åpen skole Info-møte for ungdomsskoleelever og våre egne elever med foresatte om skoletilbudet og programfag kommende skoleår O 18 Frist: Programfagvalgskjema til kontaktlærer som leverer videre til studierektor snarest. To 19 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 20 Uke 4 VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft., Kragerø og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka Teknologiske fag: PTF Vg2 - alle elever er i bedrift M 23 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 24 O 25 To 26 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 27 Studietur for 2DHA til interiørmessa i Lillestrøm

7 Uke 5 Hovedvernerunder på Nord gjennomføres i uke 5. VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft., Kragerø og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka. VG2 KP og Lab skal ut i bedrift. M 30 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 31 Studiestart for alle VG3-elever. Se plan på Fronter Frist: Søknad for særinntakselever VG2 + VG3 Frist: Oppmelding til våreksamen for privatister Frist: Søknad (til rådgiver) om tilrettelegging av heldagsprøver og eksamen Februar Kontaktlærerne for VG1 har ansvaret for at konferansetimer med de foresatte til elevene gjennomføres innen Kontaktlærerne for VG1 har ansvaret for at konferansetimer med de foresatte til elevene gjennomføres innen O 1 To 2 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord DH Klasselærerråd VG1 Kl F 3 Uke 6 M 6 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 7 Kl Avd.møter O 8 To 9 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 10 Uke 7 M 13 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 14 O 15 To 16 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 17 Frist: Gjennomføring elevundersøkelsen for VG1 + VG2 VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft., Kragerø og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka. VG2 KP og Lab skal ut i bedrift. VG1 DH er utplassert i bedrift. All undervisning går ut. KP VG2 skriveuke, og datalabene er opptatt hele tida Uke 8 Vinterferie Uke 9 M 27 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) ID VG1 Skikurs Ti 28 ID VG1 Skikurs 2DHA utplassering i bedrift O 29 Frist: Ordinær søknad til VG2 + VG3 ID VG1 Skikurs 2DHA utplassering i bedrift Mars Info til VG3 om videre utdanning og søknadsfrister Helsesøster starter inforunde To 1 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord ID VG1 Skikurs 2DHA utplassering i bedrift F 2 Husk: Varsel til elever som står i fare for å få IV eller nedsatt i orden eller oppførsel Uke 10 M 5 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 6 ID VG1 Skikurs 2DHA utplassering i bedrift Prøveeksamen for 2STF programfag formgivingsfag 2DHA utplassering i bedrift fra og med 28. februar til og med torsdag 8. mars

8 O 7 Utplassering programfag Sosialkunnskap To 8 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Utplassering programfag Sosialkunnskap F 9 Vg3 ID Østerrike vinterfriluftsliv Utplassering programfag Sosialkunnskap Uke 11 TI/KP/LAB/TAF Klasselærerråd M 12 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv Ti 13 ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv O 14 ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv To 15 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv F 16 ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv Uke 12 M 19 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti uka Felles planleggingsdag for lærerne Heldagsprøver for Vg2- og Vg3-elever Heldagsprøver for alle elever O 21 Skikurs for 2IDI og 2IDK, Rauland To 22 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Skikurs for 2IDI og 2IDK, Rauland F 23 Frist: Levering av oppgaver til lokalgitt skriftlig eksamen Skikurs for 2IDI og 2IDK, Rauland Uke 13 M 26 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 27 O 28 To 29 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 30 Frist: Endring av særskiltsøknad April Uke 14 Påskeferie Uke 15 M 9 2. påskedag Ti 10 Heldagsprøver (alle elever) Norsk Heldagsprøver (alle Vg2 og MK Vg3) Norsk O 11 VG2 Matematikk 2P/S1, VG3 PBY matematikk og forberedelse Vg1 Heldagsprøver MK Vg2 Matematikk Engelsk To 12 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Heldagsprøver VG2 og VG3 Blokk A og VG1 Engelsk Heldagsprøver VG1 (alle elever) Matematikk Heldagsprøver Vg2 (alle elever) Engelsk F 13 Heldagsprøver VG2 og VG3 Blokk B Uke 16 Praksiskurs (hospitering 2 dager 9. trinn) hoveduke M 16 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Praksiskurs (hospitering 2 dager 9. trinn) 2DHA og 2MKA prøveeksamen Ti 17 Praksiskurs (hospitering 2 dager 9. trinn) 2DHA prøveeksamen O 18 VG1 og VG3 ID programfag og VG2 2. fremmedspråk 2DHA prøveeksamen To 19 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Heldagsprøver VG2 og VG3 Blokk D og VG1 Matematikk (forberedelse) 3MKA prøveeksamen F 20 Heldagsprøver VG2 og VG3 Blokk C og VG1 Matematikk (prøve) 3MKA prøveeksamen Uke 17 Ferdige samtaler med nye særskiltsøkere Praksiskurs (hospitering 2 dager 9. trinn) reserveuke M 23 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 24 Programfag Friluftsliv 2 Vintertur O 25 Programfag Friluftsliv 2 Vintertur To 26 Frist: Levering av skjema for event. lokalgitt eksamen Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Programfag Friluftsliv 2 Vintertur

9 F 27 Programfag Friluftsliv 2 Vintertur Uke 18 M 30 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Frist: Purring utlån bibliotek Mai Ti 1 1. mai O 2 To 3 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 4 Uke 19 Eksamensinfo til elevene M 7 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) ID VG2 Kanotur/sjøfriluftsliv Eksamensinfo VG3 Ti 8 ID VG2 Kanotur/sjøfriluftsliv Eksamensinfo VG1 O 9 ID VG2 Kanotur/sjøfriluftsliv Eksamensinfo VG2 To 10 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 11 Frist: Forslag til standpunkt og orden VG3 ført i Fronter Uke 20 Egen plan for undervisningen for resten av skoleåret avtales for den enkelte avdeling. (Eventuell omdisponering av undervisningstimer gjøres individuelt mellom den enkelte og avdelingsleder.) M 14 Frist: Levering av lånte skolebøker for VG3-elever Siste ordinære skoledag etter timeplanen for Vg3-elevene Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Programfag Friluftsliv 1 Kano/sjøfriluftsliv Ti 15 Kl. 9 Offentliggjøring av trekk til sentralgitt eksamen Programfag Friluftsliv 1 Kano/sjøfriluftsliv O 16 Programfag Friluftsliv 1 Kano/sjøfriluftsliv To 17 Fridag F 18 Fridag Forberedelsesdag NOR1049 Norsk som 2. språk Uke 21 B1-ekskursjon M 21 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Eksamen REA3002 Biologi 2 Eksamen NOR1049 Norsk som 2. språk Eksamen FSP5020 Fransk 1 Eksamen FSP5092 Spansk 1 Eksamen FSP5119 Tysk 1 Ti 22 Forberedelsesdag ENG1002 Engelsk Vg1 Forberedelsesdag ENG1003 Engelsk Vg2 Forberedelsesdag REA3015 Informasjonsteknologi 2 Eksamen FSP5023 Fransk 2 Eksamen FSP5095 Spansk 2 Eksamen FSP5122 Tysk 2 Eksamen FSP5026 Fransk 1+2 Eksamen FSP5098 Spansk 1+2 EksamenFSP5125 Tysk 1+2 O 23 Eksamen ENG1002 Engelsk Vg1 Eksamen g ENG1003 Engelsk Vg2

10 Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2 To 24 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Forberedelsesdag SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Forberedelsesdag SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamen REA3012 Kjemi 2 F 25 Frist: Overgangsskjema Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Eksamen SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamen SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Uke 22 M pinsedag Ti 29 Frist: Ped. rapport for elever med spesielle til retteleggingstiltak til avd.leder elevtjenester. Ansvar: faglærer Eksamen NOR1211 Norsk hovedmål Eksamen NOR1231 Norsk hovedmål Vg3 påbygging Vg1 Geografiekskursjon O 30 Forberedelsesdag SAM3023 Rettslære 2 Eksamen REA3005 Fysikk 2 To 31 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Eksamen SAM3023 Rettslære 2 Eksamen REA3022 Matenatikk R1 Eksamen REA3026 Matematikk S1 Juni F 1 Eksamen NOR1212 Norsk sidemål Eksamen NOR1232 Norsk sidemål, Vg3 påbygging Uke 23 M 4 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Frist: Levere bokliste for neste skoleår til bibliotek Eksamen IDR2005 Treningslære 2 Eksamen REA3024 Matematikk R2 Eksamen REA3028 Matematikk S2 EksamenSPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Eksamen SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur Ti 5 Forberedelsesdag SAM3016 Sosialkunnskap O 6 Kl Avd.møter Eksamen SAM3016 Sosialkunnskap Forberedelsesdag SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 To 7 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Eksamen SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 F 8 Uke 24 M 11 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 12 Vg3 Muntlig eksamen O 13 To 14 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 15 Vg3 Muntlig eksamen Uke 25 M 18 Vg1 og Vg2 Muntlig eksamen Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Frist: Plan for alternativ uke/grunnmuren VG1 i august Elevkarakterark ut til kontaktlærerne til underskrift

11 Kl Avslutning for VG3-elever, foresatte og personale Ti 19 Siste skoledag Kl Trappeshow for alle elever (sted: Nord). Deretter avslutning for klassene med kontaktlærer - standpunktkarakterer og fravær t.o.m. uke 24 ut for VG1 og VG2 Kl Avslutning for alle ansatte (ansv. Andre ansatte, Sør) Fellessensur 21. og 22. juni Elevenes skoleår: 36 mandager, 38 tirsdager, 40 onsdager, 39 torsdager og 37 fredager Nord: Dager uten ordinær undervisning heldagsprøver, skolestart etc: 3 mandager, 2 tirsdag, 2 onsdag, 2 torsdager og 3 fredager Organisering av undervisningstjenestene skoleåret 2011/2012 Alle lærere fylles opp til 100 % beskjeftigelse/undervisning ved at enkelttimer legges ut og at fag eventuelt deles. Vikarer og spes.ped dekkes over andre budsjett. Lærere som pålegges undervisning på omdisponerte dager, tilbakeføres ressurs for slik undervisning Dette gjelder bl.a. undervisning på dager som første skoledag, båtliv, ekskursjonsdager, OD-dag, praksisopplæring, yrkesorientering, siste dag før jul og siste skoledag. Dersom bortfall av undervisningstimer skjer med 14 dagers varsel, omdisponeres timene. Ekskursjoner/undervisningsopplegg som involverer bortfall av undervisning, skal være avtalt med avdelingsleder minst 14 dager før gjennomføring. Dette gjelder også bortfall av enkelttimer. Egen plan for omdisponering av lærere som berøres av ID-ekskursjonene. Bortfall av undervisning i forbindelse med tverrfaglige prøver fører til omdisponering. For skoleåret 2011/2012 er følgende dager planlagt omdisponert: Studieforberedende program: Vg1 Dager Båtliv 0 Heldagsprøver 5 Eksamen mai 3 Eksamen juni 3 Siste skoledag 1 Sum: 15 Vg3 Ekskursjonsuke september 0 Yrkesmesse 1 Heldagsprøver 5 Eksamen mai 10 Eksamen juni 9 Siste skoledag 1 Sum: 29 Vg2 Heldagsprøver 5 Eksamen mai 3 Juni 3 Siste skoledag 1 Sum: 15 Yrkesforberedende program: DH Vg1: Båtliv 0 Heldagsprøve matematikk 1 Siste skoleuke 4

12 Sum: 8 DH Vg2 Heldagsprøve norsk og engelsk 3 Eksamen juni 3 Siste skoleuke 4 Sum: 13 DH Vg3 Eksamen juni 3 Siste skoleuke 4 Sum: 10 MK Vg1: Båtliv 0 Heldagsprøve matematikk 1 Siste skoledag 1 Sum: 5 Heldagsprøve norsk 1 Eksamen mai 10 Eksamen juni 9 Siste skoledag 1 Sum: 24 TIP Vg1: Båtliv 0 Heldagsprøve matematikk 1 Siste skoleuke 4 Sum: 8 KP/LAB Vg2 Heldagsprøve norsk og engelsk 3 Eksamen juni 6 Siste skoleuke 4 Sum: 16 MK Vg2 Ekskursjon 3 Heldagsprøve norsk og engelsk 3 Heldagsprøve matematikk 1 Eksamen juni 3 Siste skoledag 1 Sum: 14 MK Vg3 TAF 1. år: Sum: 1 TAF 2. år: Eksamen 1 Sum: 2

13 TAF 3. år: Heldagsprøve norsk 1 Eksamen 1 Sum: 3 TAF 4. år: Heldagsprøve norsk 1 Eksamen mai 4 Eksamen juni 5 Siste skoledag 1 Sum: 13 Omdisponerte hele dager regnes lik 1/190 av årsramma i fagene. I tillegg kan følgende omdisponeres: Oppfølging av elever under utplassering godtgjøres som fellestid dersom dette ikke er organisert som undervisning. TIP-lærere: dager/timer i juni til rydding/klargjøring av verksteder etc. med elever godtgjøres som fellestid og ikke som undervisningstid for lærerne. For studieforberedende program er det lagt inn fem dager imed heldagsprøver. Lærere som gjennomfører heldagsprøver for sitt fag og undervisningsgruppe, godskrives dette med fem undervisningstimer. For øvrig vakter/inspiserer lærerne ved prøver og eksamen i fellesti

14 Porsgrunn videregående skole Årsplan skoleåret 2010/2011

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018 Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye 1 INNHOLD: 1. Presentasjon av Lycée International, Norlangue og den norske seksjonen 1.1. Lycée International historie 1.2.

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer