Årsplan skoleåret 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan skoleåret 2011/2012"

Transkript

1 Utgave pr Porsgrunn videregående skole sammen om mestring, mangfold og miljø Årsplan skoleåret 2011/2012 Det vil komme endringer i årsplanen gjennom året. Se På blokka hver fredag kl. 10 for kommende uke. Skriftlige prøver i fellesfag avholdes i partallsuker og for programfag i oddetallsuker. Lengre ekskursjoner/prosjekter etc. må være lagt inn på årsplanen. Avdelingsmøter /fagmøter/arbeidslagsmøter tirsdager kl Felles personalmøter månedlig se årsplan/på blokka Klasselærerrådsmøter onsdager kl Drøftingsmøter (høst: 21.09, 19.10, 23.11, 21.12) onsdager kl AMU-møter etter egen plan Ledergruppemøter annenhver mandag kl (på Nord) Strategisk ledergruppemøter torsdager kl (på Nord) Avdelingsledermøter annenhver mandag kl (på Sør) Kontorpersonalmøter tirsdager kl Skolemiljøutvalget 28.09, 18.01, og 16.05, alle dager kl Dato Felles info Info Kjølnes Nord Info Kjølnes Sør August Oppstartsamtaler for alle VG1-elever i løpet av 2 første ukene. Ansvar: kontaktlærer Uke 33 Alle klasser besøkes for å registrere behov for skyss M 15 Kl Planleggingsdag (39. uke) Kl Fellesmøte lærere i Aula Sør. Eget program Ti 16 Kl Planleggingsdag (39. uke) O 17 Skolestart Kl Frammøte for alle VG1-elever og personale i auditoriet, Kjølnes Sør. Kl Frammøte for alle VG2- og VG3-elever på egen avd. Elevene møter kontaktlærer. Ca. kl Kontaktlærerne tar med sine VG1-elever til Nord Frist: Plan for bruk av Grunnmuren (ansvar: kontaktlærer) To 18 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Info/omvisning for VG1 ST og ID 2IBA til Villmarksleir i Bamble F 19 Frist: Utfylt forslag til arbeidsplan til avd.leder Frist: Informasjon ang. elever med spesielle behov ut til alle faglærere. Ansvar: Kontaktlærer Kl Politisk torg for alle førstegangsvelgere (fra 16 år) (arr. Porsgrunn kommune). Obligatorisk deltakelse for alle elever (Vg1, Vg2 og Vg3) Faglærer følger elevene etter 5. time. Mk: Ordninær undervisningsdag for alle trinn Kl. 12 Nye elever møter i kantina Sør til info fra rådgiver Info VG1 ST og ID time (rådgivere + PPT) Uke 34 Kartlegger n -test (VG1) lokale tester MK: Kontaktlærere gjennomfører oppstartsamtale med elever Besøk/info fra rådgiver, helsesøster, PPT M 22 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Elevfotografering fra kl (se egen plan). Følges av faglærer. Ansvar: kontaktlærer ID VG1 Bli kjent 1IDI på tur Elevfotografering fra kl (se egen plan). Ansvar: kontaktlærer Ti 23 Restfotografering elever Møterom kjeller kl Kl IOP Informasjon hjelp avd. Nord. Frist for innlevering til fylket er 1. september 1IDI på tur Restfotografering elever kl gå til Nord

2 O 24 Kl Møte for alle kontaktlærerne Filmrom Kl Elevrådet innkaller alle VG1-elevene til informasjonsmøte i Aula Sør Kartlegger n gjennomføres for klassene 1STG, 2IBA, 1STA og 1STB 1IDK på tur 2IDK Sjøfriluftsliv 2IDI Kanotur To 25 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Kartlegger n gjennomføres for klassene 1STC, 1STD, 1STE og 1STF 1IDK på tur 2IDK Sjøfriluftsliv 2IDI Kanotur F 26 Kartlegger n gjennomføres for klassene 1IDI, 1IDK, 3PBYA og 3PBYB Info VG1 ST og ID time (rådgivere + PPT) 2IDK Sjøfriluftsliv 2IDI Kanotur Uke 35 Kl Elevrådet innkaller alle VG1-elevene til informasjonsmøte i Aula Sør Besøk av rådgiverne i alle VG1-klassene på MK, DH, TIP Kl Møte for alle kontaktlærerne Aula Obligatoriske kartleggingsprøver for Vg1. Kartleggingsprøver på Vg1 skal gjennomføres i perioden 29. august til 16. september (uke 35, 36 og 37). Disse prøvene er obligatoriske: kartleggingsprøve i regning (digital), kartleggingsprøve i lesing (ny)(på papir) M 29 kl Forberedelsesmøte til Elevrådskolering 8. september, Rektors kontor Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 30 ID VG3 Fjelltur Kl IOP Informasjon hjelp avd.sør. Frist for innlevering til fylket er 1. september O 31 Frist: IOP for elever med særskilt tilrettelegging (leveres avd.leder elevtjenester). Ansvar: faglærer Frist: Oppstartssamtaler gjennomført for VG1 ID VG3 Fjelltur Frist: Oppstartssamtaler gjennomført for VG1 September To 1 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Kl Foreldremøte for VG1 ST og ID. Fellessamling i trappehall. Deretter møte med kontaktlærer ID VG3 Fjelltur F 2 Frist: Års- og terminplaner til avd.leder + planene legges ut for elevene på undervisningsrommet på Fronter Uke 36 M 5 Frist: Tillitselev rapporteres til Studierektor Helsesøster besøker alle VG1-undervisningsgrupper (ST og ID) Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 1 Helsesøster besøker alle VG1-undervisningsgrupper Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 6 Frist: Skjema for tilrettelegging Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 1 Kurs for elevtillitsvalgte Skjærgården hotell O 7 Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 1 og 2 Kl Rømningsøvelse bygg H To 8 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 2 Kl Rømningsøvelse bygg C, D, F, G F 9 Sjøfriluftsliv Programfag Friluftsliv 2 Kl Rømningsøvelse bygg A, B

3 Uke 37 Kenya-besøk mandag og tirsdag Europatur (historie og samfunnsfag) 1TAF er på beredskapskurs hele uka Biologi 2-ekskursjon Liverpool-ekskursjon (engelsk) Spania (spansk) Timeplanendringer for hjemmeværende elever ligger på Fronter M 12 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 13 Kl Foreldremøte for Sør VG1 og VG2. Sted: Aula Sør O 14 Kl Alle VG1- og VG2-klasser har klasseråd. Tillitselev er ansvarlig Brannøvelse i bygg A og B kl Kl Alle klasser har klasseråd. Tillitselev er ansvarlig To 15 Frist: Oppmelding høsteksamener (elever og privatister) Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Kl Felles oppstart prosjekt til fordyping Vg1 DH Lunde og Porsgrunn i Aula Sør F 16 Uke 38 Frist: Foreldremøter for Vg2 i løpet av uke 39 Ekskursjon 2DHA og 3DHA M 19 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 20 Kl Felles personalmøte (Aula Sør) Den kulturelle skolesekken: Melankoliens historie, Paal Flaata, forestillinger for avd Nord O 21 Den kulturelle skolesekken: Melankoliens historie, Paal Flaata, forestillinger for avd Nord og Sør To 22 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 23 Frist: Tilbud om tilretteleggingstiltak til elever som har søkt om dette Uke 39 M 26 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Frist Kl : Rapporteringsskjema tilrettelegging VG1, VG2, VG3 Ti 27 Brannøvelse kl O 28 To 29 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Årets seminar for vaktmestere, renholdere, kontoransatte, bibliotekarer og administrative (eller tilsvarende) ledere, Vrådal F 30 Frist: Søknad om å være sensor ved eksamen (leveres studierektor ) Årets seminar for vaktmestere, renholdere, kontoransatte, bibliotekarer og administrative (eller tilsvarende) ledere, Vrådal Oktober Uke 40 Frist: Elevsamtaler for VG1, VG2 og VG3 gjennomført for alle innen M 3 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Den kulturelle skolesekken: En varig Kilde, Grenland friteater, forestilling for studiespesialiserende Vg2, avd Nord Ti 4 O 5 To 6 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 7 Uke 41 Høstferie Frist: Elevsamtaler for VG1, VG2 og VG3 gjennomført for alle innen 31.10

4 Uke 42 Elevfoto gruppe. Se egen plan på Fronter M 17 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 18 Trappeshow. Tema: OD Kl Felles personalmøte (Aula Sør) O 19 To 20 Global Dignity Day Vg1-elevene deltar Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 21 Uke 43 M 24 Husk: Varselbrev til elever som står i fare for å få IV eller nedsatt i orden og oppførsel i høstterminen. Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 25 O 26 To 27 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord OD-dag OD-dag F 28 Den kulturelle skolesekken: BaSix, dansk vokalgruppe, forestilling for Vg1, Sør og Nord. Uke 44 Venn 1 gjennomføres for VG2-elever. Lærere tilstede. Se egen plan på Fronter M 31 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) November Frist: Konferansetimer VG1 og VG2 gjennomført innen Frist: Konferansetimer VG1 og VG2 gjennomført innen (Mal på Fronter for invitasjon) Ti 1 O 2 Klasselærerråd for 2DHA 4. time To 3 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 4 Uke 45 Venn 1 gjennomføres for VG2-elever. Lærere og helsesøster er til stede. Se egen plan. M 7 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Programfag Friluftsliv 1 og 2 Basecamp, gruppe 1 Ti 8 Kl Felles personalmøte (Aula Sør) O 9 Programfag Friluftsliv 1 og 2 Basecamp, gruppe 1 og 2 MK VG1 og VG2: Konferansetimer VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft. og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka. 2DHA Konferansetimer To 10 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Programfag Friluftsliv 1 og 2 Basecamp, gruppe 2 Kl Klasselæreråd for Vg1 DH. Se innkalling til møte F 11 Programfag Friluftsliv 1 og 2 Basecamp, gruppe 2 Uke 46 M 14 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 15 kl Filmrom Nord. Orientering for elever som vurderer å ta et år i utlandet Kl Hjelp halvårsrapport IOP (Aula Sør) O 16 To 17 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 18 VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft. og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka. VG2 KP og Lab skal ut i bedrift. Konferansetimer for VG1 DH

5 Uke 47. TIP Vg1 har prosjekt til fordyping, elever blandet fra Croftholmen, Hjalmar Johansen og Porsgrunn Vg2 kjemiprosess og lab er utplassert. M uka Kursdag (skolen organiserer selv) VG3-elevene har skrivedag i norsk Ti 22 Juleprøve for VG3 DH - fellesfagene går som normalt O 23 Juleprøve for VG3 DH - fellesfagene går som normalt DH Konferansetimer for VG1 To 24 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Juleprøve for VG3 DH - fellesfagene går som normalt F 25 Uke 48 Praksiskurs (hospitering 1 dag) for ungdomsskolelever 10. trinn tirsdag torsdag kl M 28 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 29 Ingen undervisningen for Vg1 men et alternativt opplegg på Høgskolen. Vg1-lærere tar seg av 10. klassingene som kommer hit på hospitering (som nå heter PRAKSISKURS). Kl Informasjon om fagvalg for neste skoleår. Alle VG1 - elevene i Auditoriet Sør. O 30 Frist: Ped. rapport for høstsemesteret for elever med spesielle tilretteleggingstiltak til avd.leder elevtjenester. Ansvar: kontaktlærer og faglærer Desember To 1 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 2 Uke 49 Praksiskurs (hospitering 1 dag) for ungdomsskolelever 10. trinn Praksiskurs-elever på TIP mandag, tirsdag og onsdag. Praksiskurs-elever på TAF fredag M 5 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 6 Frist: Særskiltsøknader O 7 To 8 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 9 Uke 50 M 12 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Frist: Programfagprøvevalgønsker for neste skoleår for VG1-elevene. Skjemaene leveres kontaktlærer som leverer videre til kontoret umiddelbart. DH "Praksiskurs" for ungdomskoleelever hver dag ( 18/20 stk.pr. dag) TIP: Vg1 vanlig undervisning, VG2 KP og LAB har skriveuke. DH høsteksamen Ti 13 Kl Felles personalmøte (Aula Sør) O 14 To 15 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Kl DH Klasselærerråd orden og atferd F 16 Begrunnet forslag til halvårsvurdering nedsatt orden og oppførsel til kontaktlærer Uke 51 M 19 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Kl Klasselærerråd orden og atferd i lille auditoriet H-120 Ti 20 Kl Klasselærerråd orden og atferd ST og ID om ikke annen tid er avtalt (se oppslag personalrom for plan) O 21 To 22 Karakterer halvårsvurdering legges ut på Fronter til elevene av

6 faglærer innen kl Kl Juleavslutning i klassene med kontaktlærer. Kl Juleshow for alle elever (sted: Aula, Sør) (ansv. MK) Kl Juleavslutning på Nord for alle ansatte (ansv. avd. Real) Januar Uke 1 M uka Planlegging kl Ti 3 Frist: Terminplaner for 2. termin Frist: Underskrift av hovedprotokollen for halvårsvurdering O 4 To 5 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 6 Uke 2 M 9 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 10 Vg3 idrett og studiespesialisering: Ekskursjon for halvparten av religionselevene - dagstur til Oslo der de får besøke Nobelsenteret, moskeen i Åkerbergveien og Det Mosaiske Trossamfunn (evt. også Oslo Domkirke) O 11 To 12 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Vg3 idrett og studiespesialisering: Ekskursjon for halvparten av religionselevene - dagstur til Oslo der de får besøke Nobelsenteret, moskeen i Åkerbergveien og Det Mosaiske Trossamfunn (evt. også Oslo Domkirke) F 13 Frist: Trekke seg fra fag/eksamen som elev (kontaktlærer må gi info til elevene) Uke 3 M 16 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 17 Kl Åpen skole Info-møte for ungdomsskoleelever og våre egne elever med foresatte om skoletilbudet og programfag kommende skoleår O 18 Frist: Programfagvalgskjema til kontaktlærer som leverer videre til studierektor snarest. To 19 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 20 Uke 4 VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft., Kragerø og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka Teknologiske fag: PTF Vg2 - alle elever er i bedrift M 23 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 24 O 25 To 26 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 27 Studietur for 2DHA til interiørmessa i Lillestrøm

7 Uke 5 Hovedvernerunder på Nord gjennomføres i uke 5. VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft., Kragerø og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka. VG2 KP og Lab skal ut i bedrift. M 30 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 31 Studiestart for alle VG3-elever. Se plan på Fronter Frist: Søknad for særinntakselever VG2 + VG3 Frist: Oppmelding til våreksamen for privatister Frist: Søknad (til rådgiver) om tilrettelegging av heldagsprøver og eksamen Februar Kontaktlærerne for VG1 har ansvaret for at konferansetimer med de foresatte til elevene gjennomføres innen Kontaktlærerne for VG1 har ansvaret for at konferansetimer med de foresatte til elevene gjennomføres innen O 1 To 2 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord DH Klasselærerråd VG1 Kl F 3 Uke 6 M 6 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 7 Kl Avd.møter O 8 To 9 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 10 Uke 7 M 13 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 14 O 15 To 16 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 17 Frist: Gjennomføring elevundersøkelsen for VG1 + VG2 VG1 TIP har prosjekt til fordypning sammen med Croft., Kragerø og HJ. Det blir ingen kroppsøving denne uka. VG2 KP og Lab skal ut i bedrift. VG1 DH er utplassert i bedrift. All undervisning går ut. KP VG2 skriveuke, og datalabene er opptatt hele tida Uke 8 Vinterferie Uke 9 M 27 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) ID VG1 Skikurs Ti 28 ID VG1 Skikurs 2DHA utplassering i bedrift O 29 Frist: Ordinær søknad til VG2 + VG3 ID VG1 Skikurs 2DHA utplassering i bedrift Mars Info til VG3 om videre utdanning og søknadsfrister Helsesøster starter inforunde To 1 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord ID VG1 Skikurs 2DHA utplassering i bedrift F 2 Husk: Varsel til elever som står i fare for å få IV eller nedsatt i orden eller oppførsel Uke 10 M 5 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti 6 ID VG1 Skikurs 2DHA utplassering i bedrift Prøveeksamen for 2STF programfag formgivingsfag 2DHA utplassering i bedrift fra og med 28. februar til og med torsdag 8. mars

8 O 7 Utplassering programfag Sosialkunnskap To 8 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Utplassering programfag Sosialkunnskap F 9 Vg3 ID Østerrike vinterfriluftsliv Utplassering programfag Sosialkunnskap Uke 11 TI/KP/LAB/TAF Klasselærerråd M 12 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv Ti 13 ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv O 14 ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv To 15 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv F 16 ID Vg3 Østerrike vinterfriluftsliv Uke 12 M 19 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Ti uka Felles planleggingsdag for lærerne Heldagsprøver for Vg2- og Vg3-elever Heldagsprøver for alle elever O 21 Skikurs for 2IDI og 2IDK, Rauland To 22 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Skikurs for 2IDI og 2IDK, Rauland F 23 Frist: Levering av oppgaver til lokalgitt skriftlig eksamen Skikurs for 2IDI og 2IDK, Rauland Uke 13 M 26 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 27 O 28 To 29 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 30 Frist: Endring av særskiltsøknad April Uke 14 Påskeferie Uke 15 M 9 2. påskedag Ti 10 Heldagsprøver (alle elever) Norsk Heldagsprøver (alle Vg2 og MK Vg3) Norsk O 11 VG2 Matematikk 2P/S1, VG3 PBY matematikk og forberedelse Vg1 Heldagsprøver MK Vg2 Matematikk Engelsk To 12 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Heldagsprøver VG2 og VG3 Blokk A og VG1 Engelsk Heldagsprøver VG1 (alle elever) Matematikk Heldagsprøver Vg2 (alle elever) Engelsk F 13 Heldagsprøver VG2 og VG3 Blokk B Uke 16 Praksiskurs (hospitering 2 dager 9. trinn) hoveduke M 16 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Praksiskurs (hospitering 2 dager 9. trinn) 2DHA og 2MKA prøveeksamen Ti 17 Praksiskurs (hospitering 2 dager 9. trinn) 2DHA prøveeksamen O 18 VG1 og VG3 ID programfag og VG2 2. fremmedspråk 2DHA prøveeksamen To 19 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Heldagsprøver VG2 og VG3 Blokk D og VG1 Matematikk (forberedelse) 3MKA prøveeksamen F 20 Heldagsprøver VG2 og VG3 Blokk C og VG1 Matematikk (prøve) 3MKA prøveeksamen Uke 17 Ferdige samtaler med nye særskiltsøkere Praksiskurs (hospitering 2 dager 9. trinn) reserveuke M 23 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 24 Programfag Friluftsliv 2 Vintertur O 25 Programfag Friluftsliv 2 Vintertur To 26 Frist: Levering av skjema for event. lokalgitt eksamen Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Programfag Friluftsliv 2 Vintertur

9 F 27 Programfag Friluftsliv 2 Vintertur Uke 18 M 30 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Frist: Purring utlån bibliotek Mai Ti 1 1. mai O 2 To 3 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 4 Uke 19 Eksamensinfo til elevene M 7 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) ID VG2 Kanotur/sjøfriluftsliv Eksamensinfo VG3 Ti 8 ID VG2 Kanotur/sjøfriluftsliv Eksamensinfo VG1 O 9 ID VG2 Kanotur/sjøfriluftsliv Eksamensinfo VG2 To 10 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 11 Frist: Forslag til standpunkt og orden VG3 ført i Fronter Uke 20 Egen plan for undervisningen for resten av skoleåret avtales for den enkelte avdeling. (Eventuell omdisponering av undervisningstimer gjøres individuelt mellom den enkelte og avdelingsleder.) M 14 Frist: Levering av lånte skolebøker for VG3-elever Siste ordinære skoledag etter timeplanen for Vg3-elevene Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Programfag Friluftsliv 1 Kano/sjøfriluftsliv Ti 15 Kl. 9 Offentliggjøring av trekk til sentralgitt eksamen Programfag Friluftsliv 1 Kano/sjøfriluftsliv O 16 Programfag Friluftsliv 1 Kano/sjøfriluftsliv To 17 Fridag F 18 Fridag Forberedelsesdag NOR1049 Norsk som 2. språk Uke 21 B1-ekskursjon M 21 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Eksamen REA3002 Biologi 2 Eksamen NOR1049 Norsk som 2. språk Eksamen FSP5020 Fransk 1 Eksamen FSP5092 Spansk 1 Eksamen FSP5119 Tysk 1 Ti 22 Forberedelsesdag ENG1002 Engelsk Vg1 Forberedelsesdag ENG1003 Engelsk Vg2 Forberedelsesdag REA3015 Informasjonsteknologi 2 Eksamen FSP5023 Fransk 2 Eksamen FSP5095 Spansk 2 Eksamen FSP5122 Tysk 2 Eksamen FSP5026 Fransk 1+2 Eksamen FSP5098 Spansk 1+2 EksamenFSP5125 Tysk 1+2 O 23 Eksamen ENG1002 Engelsk Vg1 Eksamen g ENG1003 Engelsk Vg2

10 Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2 To 24 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Forberedelsesdag SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Forberedelsesdag SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamen REA3012 Kjemi 2 F 25 Frist: Overgangsskjema Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Eksamen SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamen SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Uke 22 M pinsedag Ti 29 Frist: Ped. rapport for elever med spesielle til retteleggingstiltak til avd.leder elevtjenester. Ansvar: faglærer Eksamen NOR1211 Norsk hovedmål Eksamen NOR1231 Norsk hovedmål Vg3 påbygging Vg1 Geografiekskursjon O 30 Forberedelsesdag SAM3023 Rettslære 2 Eksamen REA3005 Fysikk 2 To 31 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Eksamen SAM3023 Rettslære 2 Eksamen REA3022 Matenatikk R1 Eksamen REA3026 Matematikk S1 Juni F 1 Eksamen NOR1212 Norsk sidemål Eksamen NOR1232 Norsk sidemål, Vg3 påbygging Uke 23 M 4 Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Frist: Levere bokliste for neste skoleår til bibliotek Eksamen IDR2005 Treningslære 2 Eksamen REA3024 Matematikk R2 Eksamen REA3028 Matematikk S2 EksamenSPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Eksamen SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur Ti 5 Forberedelsesdag SAM3016 Sosialkunnskap O 6 Kl Avd.møter Eksamen SAM3016 Sosialkunnskap Forberedelsesdag SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 To 7 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord Eksamen SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 F 8 Uke 24 M 11 Kl Ledergruppemøte (møterom Nord) Ti 12 Vg3 Muntlig eksamen O 13 To 14 Kl Strategisk ledergruppe møterom Nord F 15 Vg3 Muntlig eksamen Uke 25 M 18 Vg1 og Vg2 Muntlig eksamen Kl Avdelingsledermøte (møterommet Sør) Frist: Plan for alternativ uke/grunnmuren VG1 i august Elevkarakterark ut til kontaktlærerne til underskrift

11 Kl Avslutning for VG3-elever, foresatte og personale Ti 19 Siste skoledag Kl Trappeshow for alle elever (sted: Nord). Deretter avslutning for klassene med kontaktlærer - standpunktkarakterer og fravær t.o.m. uke 24 ut for VG1 og VG2 Kl Avslutning for alle ansatte (ansv. Andre ansatte, Sør) Fellessensur 21. og 22. juni Elevenes skoleår: 36 mandager, 38 tirsdager, 40 onsdager, 39 torsdager og 37 fredager Nord: Dager uten ordinær undervisning heldagsprøver, skolestart etc: 3 mandager, 2 tirsdag, 2 onsdag, 2 torsdager og 3 fredager Organisering av undervisningstjenestene skoleåret 2011/2012 Alle lærere fylles opp til 100 % beskjeftigelse/undervisning ved at enkelttimer legges ut og at fag eventuelt deles. Vikarer og spes.ped dekkes over andre budsjett. Lærere som pålegges undervisning på omdisponerte dager, tilbakeføres ressurs for slik undervisning Dette gjelder bl.a. undervisning på dager som første skoledag, båtliv, ekskursjonsdager, OD-dag, praksisopplæring, yrkesorientering, siste dag før jul og siste skoledag. Dersom bortfall av undervisningstimer skjer med 14 dagers varsel, omdisponeres timene. Ekskursjoner/undervisningsopplegg som involverer bortfall av undervisning, skal være avtalt med avdelingsleder minst 14 dager før gjennomføring. Dette gjelder også bortfall av enkelttimer. Egen plan for omdisponering av lærere som berøres av ID-ekskursjonene. Bortfall av undervisning i forbindelse med tverrfaglige prøver fører til omdisponering. For skoleåret 2011/2012 er følgende dager planlagt omdisponert: Studieforberedende program: Vg1 Dager Båtliv 0 Heldagsprøver 5 Eksamen mai 3 Eksamen juni 3 Siste skoledag 1 Sum: 15 Vg3 Ekskursjonsuke september 0 Yrkesmesse 1 Heldagsprøver 5 Eksamen mai 10 Eksamen juni 9 Siste skoledag 1 Sum: 29 Vg2 Heldagsprøver 5 Eksamen mai 3 Juni 3 Siste skoledag 1 Sum: 15 Yrkesforberedende program: DH Vg1: Båtliv 0 Heldagsprøve matematikk 1 Siste skoleuke 4

12 Sum: 8 DH Vg2 Heldagsprøve norsk og engelsk 3 Eksamen juni 3 Siste skoleuke 4 Sum: 13 DH Vg3 Eksamen juni 3 Siste skoleuke 4 Sum: 10 MK Vg1: Båtliv 0 Heldagsprøve matematikk 1 Siste skoledag 1 Sum: 5 Heldagsprøve norsk 1 Eksamen mai 10 Eksamen juni 9 Siste skoledag 1 Sum: 24 TIP Vg1: Båtliv 0 Heldagsprøve matematikk 1 Siste skoleuke 4 Sum: 8 KP/LAB Vg2 Heldagsprøve norsk og engelsk 3 Eksamen juni 6 Siste skoleuke 4 Sum: 16 MK Vg2 Ekskursjon 3 Heldagsprøve norsk og engelsk 3 Heldagsprøve matematikk 1 Eksamen juni 3 Siste skoledag 1 Sum: 14 MK Vg3 TAF 1. år: Sum: 1 TAF 2. år: Eksamen 1 Sum: 2

13 TAF 3. år: Heldagsprøve norsk 1 Eksamen 1 Sum: 3 TAF 4. år: Heldagsprøve norsk 1 Eksamen mai 4 Eksamen juni 5 Siste skoledag 1 Sum: 13 Omdisponerte hele dager regnes lik 1/190 av årsramma i fagene. I tillegg kan følgende omdisponeres: Oppfølging av elever under utplassering godtgjøres som fellestid dersom dette ikke er organisert som undervisning. TIP-lærere: dager/timer i juni til rydding/klargjøring av verksteder etc. med elever godtgjøres som fellestid og ikke som undervisningstid for lærerne. For studieforberedende program er det lagt inn fem dager imed heldagsprøver. Lærere som gjennomfører heldagsprøver for sitt fag og undervisningsgruppe, godskrives dette med fem undervisningstimer. For øvrig vakter/inspiserer lærerne ved prøver og eksamen i fellesti

14 Porsgrunn videregående skole Årsplan skoleåret 2010/2011

Årsplan skoleåret

Årsplan skoleåret Årsplan skoleåret 2016-2017 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Birgit Strøm Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres. Siste

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Ståle Reinåmo Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres.

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Dag Onsdag Digital Eks.PGS Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen 13.mai Melding om eksamen Offentliggjøring av trekk av sentralt

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Ståle Reinåmo Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres.

Detaljer

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Dag Fagkode Forberedelse/ Elev/privatistP/L VÅREN 2013 eksamen Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Offentliggjøring av trekk sentralgitt eksamen er onsdag 15.mai

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2017: Revidert 21. april 2017

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2017: Revidert 21. april 2017 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2017: Revidert 21. april 2017 Dag Fredag Digital Eks. Dato Fagkode Fag 12.mai Forberedelse/ eksamen Offentliggjøring av trekk av sentraltgitt skriftlig

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

OVERSIKT: SLUTTVURDERING OG EKSAMEN

OVERSIKT: SLUTTVURDERING OG EKSAMEN OVERSIKT: SLUTTVURDERING OG EKSAMEN Man 17/4 Påskeferie Tirs 18/4 Prøveeksamen 2MK Ons 19/4 Prøveeksamen 2MK Heldagsprøve norsk (felles Oslo) Tor 20/4 Prøveeksamen 2MK Fre 21/4 Heldagsprøve (lokal) Heldagsprøve

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2017-2018 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1 4 har fra dette skoleåret ingen onsdager som de skal gå på skolen. 5. kl har fra dette skoleåret full

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Lærerpermen 3.2 Versjon av 15. desember 2015 AKTIVITETSPLAN VÅREN 2016 - ELEVVERSJON JANUAR 2016 Fre 1 JULEFERIE 1 2 3 4 Man 4 JULEFERIE for elever og

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

17-18 Terminplan Ulsrud videregående skole

17-18 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 8 Uke 34 Mandag 21.08.2017 Skolestart VG2ST/ID/BUSK og VG3 1200 Mandag 21.08.2017 Mottaksamtaler m/ kartlegging VG1 og 2BU 0800-1800 Tirsdag 22.08.2017 Mottaksamtaler m/ kartlegging VG1 og 2BU 0800-1330

Detaljer

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Klasse 1 STA Forberedelse Engelsk ENG1002 Skriftlig Trekkfag Onsd 22. Eksamen torsd 23. Mandag 17. 19. Engelsk ENG 1102 Muntlig Trekkfag Fredag 24. 1 P MAT 1011 Skriftlig

Detaljer

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 Uke Dato 1ST 1I 2ST 2I 3ST 3I/4I 3PB 13 30.mar 14 15 Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 02.apr 03.apr 04.apr 05.apr 06.apr 09.apr 10.apr 11.apr Offentliggjøring av trekkfag Mulig eksamen i idrettsfag

Detaljer

17-18 Terminplan Ulsrud videregående skole

17-18 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 8 Uke 34 Mandag 21.08.2017 Skolestart VG2ST/ID/BUSK og VG3 1200 Mandag 21.08.2017 Mottaksamtaler m/ kartlegging VG1 og 2BU 0800-1800 Tirsdag 22.08.2017 Mottaksamtaler m/ kartlegging VG1 og 2BU 0800-1330

Detaljer

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 8 Uke 33 Torsdag 13.08.2015 Planleggingsdag Torsdag 13.08.2015 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 14.08.2015 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 17.08.2015 Skolestart VG2 og VG3 1200 Mandag 17.08.2015

Detaljer

PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3

PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3 PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3 Dato Hva skjer? For hvem Merknader 13. mai 19. mai Kl. 0900: Informasjon om samtlige skriftlige trekkfag: (i nedgangen ved det store auditoriet)

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer 23.04.2015 15:15:12 Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer MAI Uke 18 Fredag 1 Uke 19 Fridag Uke 20 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8 Mandag 11 Frist for å levere søknad om fratrekk

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

FAGDAGS- OG VURDERINGSPLAN STUDIEFORBEREDENDE 17/18

FAGDAGS- OG VURDERINGSPLAN STUDIEFORBEREDENDE 17/18 FAGDAGS- OG VURDERINGSPLAN STUDIEFORBEREDENDE 17/18 MÅNED UKE KLASSE August DAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG (yrkesfag vg1: Herstadhei) STUDIEDAG 1/2 KRO 1/2 NAT Herstadhei 34 1.skoledag 1.skoleuke

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2016: Revidert 3. mai 2016

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2016: Revidert 3. mai 2016 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2016: Revidert 3. mai 2016 Dag Fredag Digital Eks. Dato Fagkode Fag 13.mai 25016301 Side 1 10.05.2016 Forberedelse/ eksamen Melding om eksamen Offentliggjøring

Detaljer

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

Plan for eksamen og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet

Plan for eksamen og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet Plan for og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis fredag 13. mai kl. 0900 18. mai 19. mai 20. mai

Detaljer

Årsplan skoleåret 2017/18

Årsplan skoleåret 2017/18 Årsplan skoleåret 2017/18 NB: Det kan oppstå endringer Mån Dag Dato Aktivitet Ansvar Aug Tirs 15. Kurs nye lærere Avdelingsledere v/pål Hemminghyth Ons 16. Utviklingsdag Pedagogisk ledelse v/rektor Tor

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS

Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS 09.05.12.12 PLAN FOR MAI OG JUNI HELDAGSPRØVER ER LAGT UT PÅ EGEN PLAN Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS 19 Man 07.05 Tir 08.05 Ons 09.05 Tor 10.05 Fre 11.05 Heldags Oppsamlingsprøve Heldags Oppsamlingsprøve

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

August 2014. Merknad Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F-S-KALENDER 2014/2015. Kryssreferanser. Eksterne referanser. Ukenr.

August 2014. Merknad Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F-S-KALENDER 2014/2015. Kryssreferanser. Eksterne referanser. Ukenr. Dok.id.: 2.19.1.1.7.1 F-S-KALENDER 2014/2015 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ole-Martin Linaker Gjelder fra: 06.01.2015 Godkjent av: ole-martin.linaker Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av Kryssreferanser

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Plan over eksamen, beskjeder etc. våren 2012, studiespesialisering Side 1

Plan over eksamen, beskjeder etc. våren 2012, studiespesialisering Side 1 Plan over, beskjeder etc. våren 2012, studiespesialisering Side 1 Dag/dato Vg1 studiespesialisering Vg2 studiespesialisering Vg3 studiespesialisering Grunnskoleopplæring GS1 og GS2 7. mai Kl. 13.15 i store

Detaljer

Fagvalg SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2015 2016 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

Plan for avslutningen av skoleåret for utdanningsprogrammene. MK, ID, SS og ST med teknologi og forskerlinje

Plan for avslutningen av skoleåret for utdanningsprogrammene. MK, ID, SS og ST med teknologi og forskerlinje Plan for avslutningen av skoleåret for utdanningsprogrammene i Bekkegata MK, ID, SS og ST med teknologi og forskerlinje Plan for avslutningen av skoleåret 10/11 uke 21 25 Medier og kommunikasjon VG1 MK

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Kl 16.00: Avslutningsarrangement for Vg3, 3PB og Vg2 SS

Kl 16.00: Avslutningsarrangement for Vg3, 3PB og Vg2 SS Side 1/5 JANUAR 01 Man 04 Fellessensur privatisteksamen for høsten 2015 Planleggingsdag, VO-møte kl 13.00 Tir 05 Skolestart for elevene. Ons 06 Tor 07 13.45 Elevrådsstyremøte Fre 08 02 Man 11 Tir 12 Ons

Detaljer

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast Årshjul 2011-2012 Det som er merket med grønt, ligger fast Sist oppdatert jan.12 AUGUST 0nsdag 17. Planleggingsdag Alle Adm. Torsdag 18. Planleggingsdag - felles i Ringsaker Alle Adm. Fredag 19. Planleggingsdag

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 1 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2016-2017 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST Uke 33 Planlegging Adm. og lærere Barnehage- og 16.08.16 Psykologisk førstehjelp 0830-1300 17.08.16 Felles planleggingsdag Ohlin

Detaljer

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast Årshjul 2011-2012 Det som er merket med grønt, ligger fast Sist oppdatert jan.17 AUGUST 0nsdag 17. Planleggingsdag Alle Adm. Torsdag 18. Planleggingsdag - felles i Ringsaker Alle Adm. Fredag 19. Planleggingsdag

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: I) VG3 ST Dato Lesedager/Forberedelsesdager/Studiedager/Ordinær

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Eksamensplan vår 2016

Eksamensplan vår 2016 1 Eksamensplan vår 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktig 18 2 Heldagsprøver/fagdag blokk A 3 Vanlig skole alle VG1, 2MK og alle VG3 4 Vurdering treningsledelse 3IDA/3IDB 0800-11.15 5 Kristi

Detaljer

PM VÅREN 2015 Arendal videregående skole Se også UKEPLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen

PM VÅREN 2015 Arendal videregående skole Se også UKEPLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen Se også PLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen Side 1/6 JANUAR 01 Tor 01 Fre 02 Nyttårsdag Privatistweb åpnes for eksamen våren 2014. Man 05 Fellessensur privatisteksamen for høsten 2014

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 1 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2016-2017 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST Uke 33 Planlegging Adm. og lærere Barnehage- og 16.08.16 Psykologisk førstehjelp 0830-1300 17.08.16 Felles planleggingsdag Ohlin

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 15.mai 09:00 Offentliggjøring av trekk. Elev/privatist GSS AØS GSS AØS

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 15.mai 09:00 Offentliggjøring av trekk. Elev/privatist GSS AØS GSS AØS Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 15.mai 09:00 Offentliggjøring av trekk Elev/privatist GSS AØS GSS AØS Tirsdag 15.mai KRO1003 Kroppsøving 5t eksamen Privatister Festsalen 30 Fredag 18.mai

Detaljer

Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE

Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE MÅNED ANTALL SKOLEDAGER FERIE OG FRIDAGER JANUAR 22 Juleferie t.o.m. 01.01.2018. Første skoledag 02.01.2018

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Eksamensplan vår 2016

Eksamensplan vår 2016 1 Eksamensplan vår 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktig 18 2 Heldagsprøver/fagdag blokk A 3 Vanlig skole alle VG1 og 2MK 4 Vurdering treningsledelse 3IDA/ 0800-11.15 5 Kristi himmelfartsdag

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Marka Årsplanansvarlige: Studierektor og avdelingsledere Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2014/2015 Pr. 18.12.2014 side 1 av 12 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

16-17 Terminplan Ulsrud videregående skole

16-17 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 9 Uke 33 Torsdag 18.08.2016 Planleggingsdag Torsdag 18.08.2016 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 19.08.2016 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 22.08.2016 Skolestart VG2ST/ID/BUSK og VG3 1200 Mandag

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

MALAKOFF V.G. SKOLE EKSAMEN og SKOLEÅRETS AVSLUTNING VÅREN 2010

MALAKOFF V.G. SKOLE EKSAMEN og SKOLEÅRETS AVSLUTNING VÅREN 2010 MALAKOFF V.G. SKOLE EKSAMEN og SKOLEÅRETS AVSLUTNING VÅREN 2010 Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Uke Dato Aktivitet 19 Ti 11. mai On 12. mai Kl 0900 Melding

Detaljer

ELEVENES PLAN FOR DE SISTE DAGENE AV SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVENES PLAN FOR DE SISTE DAGENE AV SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVENES PLAN FOR DE SISTE DAGENE AV SKOLEÅRET 2015/2016 Dato Dag Vg1 Vg2 Vg3 Side 1 av 6 13/5 Fredag KUNNGJØRING AV PRAKTISKE OG SKRIFTLIGE TREKKFAGSEKSAMENER KL. 0900 PÅ TRAPPA FORAN LÆRINGSSENTERET.

Detaljer

AUGUST Fredag 14 august

AUGUST Fredag 14 august AUGUST Fredag 14 august Studiedag lærere Mandag 17 august Tirsdag 18 august Onsdag 19 august Torsdag 20 august Fredag 21 august Studiedag lærere Studiedag - lærere Første skoledag elever Mandag 24 august

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG TIL

VALG AV PROGRAMFAG TIL VALG AV PROGRAMFAG TIL 2018-2019 1 Formålet med informasjonskvelden Informere om informasjonsprosessen til studiespesialiseringselevene ved fagvalg Informere om fagvalg Innhente informasjon fra faglærere

Detaljer

16-17 Terminplan Ulsrud videregående skole

16-17 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 9 Uke 33 Torsdag 18.08.2016 Planleggingsdag Torsdag 18.08.2016 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 Fredag 19.08.2016 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 22.08.2016 Skolestart VG2ST/ID/BUSK og VG3 1200

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Årsplan Holmestrand vgs 2016-2017 Årsplanen vil bli oppdatert gjennom skoleåret. Finn siste versjon på skolens nettsider under «Praktisk informasjon» og på Portalen «Verdt å vite» Oppdatert 05.08.16 Uke

Detaljer

Plan over eksamen, beskjeder etc. våren 2016, studiespesialisering Side 1

Plan over eksamen, beskjeder etc. våren 2016, studiespesialisering Side 1 Plan over, beskjeder etc. våren 2016, studiespesialisering Side 1 2. mai Kl. 12.00 i store auditorium Info om: Trekkordning Utsatt/ny/særskilt Sensur, klagefrist Eksamensreglement hjelpemidler PGS 9. mai

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret

Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret 2017-2018 1 Kontaktlærere Olav Vistnes og Johanne Støren Stokke 1IDA Iselin Brandal Berge og Siri Gjervan 1IDB St. Svithun videregående skole Ca

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Program: Presentasjon av skolen Dagen i dag Mål, retter og plikter Fraværsreglementet Vurdering Skolemiljøet Samarbeid skole foresatte 540 elever 100 ansatte 24

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

09.05.2013 PLAN FOR MAI OG JUNI HELDAGSPRØVER ER LAGT UT PÅ EGEN PLAN. Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS. Melding kl. 09.00:

09.05.2013 PLAN FOR MAI OG JUNI HELDAGSPRØVER ER LAGT UT PÅ EGEN PLAN. Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS. Melding kl. 09.00: 09.05.2013 PLAN FOR MAI OG JUNI HELDAGSPRØVER ER LAGT UT PÅ EGEN PLAN Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS 20 Man 13.05 Tir 14.05 Ons 15.05 Melding kl. 09.00: Melding om uttrekk til all skriftlig eksamen Tors 16.05

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Nord-Troms videregående skole Dok.id.: 2.3.3.4.1 Davvi-Romssa joatkkaskuvla IS-P-Årshjul elevarbeid Utgave: 1.00 Skrevet av: Tonje Holm Gjelder fra: 16.11.2015 Godkjent av: Jan-Tore Eriksen Dok.type: Rutinebeskrivelse

Detaljer

Prøveplaner for Teknologi- og forskerlinja, VG1, 2 og 3

Prøveplaner for Teknologi- og forskerlinja, VG1, 2 og 3 Prøveplaner for Teknologi og forskerlinja, VG1, 2 og 3 Prøve og aktivitetsplan for 1STf høsten 2012 Oppdatert versjon av klassens aktivitet og prøveplan vil alltid ligge på læringsplattformen ITsLearning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Foreldremøte 1ST Auditoriet kl. 18.00. Auditoriet kl. 18.00. (35) Mandag 30 august Tirsdag 31 august Kartleggingsprøve i matematikk Vg1 ID/ST

Foreldremøte 1ST Auditoriet kl. 18.00. Auditoriet kl. 18.00. (35) Mandag 30 august Tirsdag 31 august Kartleggingsprøve i matematikk Vg1 ID/ST AUGUST (versjon 16.11) (33) Mandag 16 august Tirsdag 17 august Onsdag 18 august Torsdag 19 august Fredag 20 august Studiedager lærere: Studiedager lærere: Studiedager lærere: Første skolefag elever Vg1

Detaljer

Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv:

Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2016 Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: I) VG3 ST Lesedager/Forberedelsesdager/Studiedager/Ordinær undervisning

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON MÅ LESES

VIKTIG INFORMASJON MÅ LESES VIKTIG INFORMASJON MÅ LESES AVSLUTNING AV SKOLEÅRET 2016 ELEVER Ås vgs Innhold: Informasjon om fastsetting av standpunktkarakterer og karakterføring. Viktige datoer og informasjon mai juni Eksamensplan

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer