Årsplan skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan skoleåret 2015-2016"

Transkript

1 Årsplan skoleåret Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Ståle Reinåmo Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres. Siste oppdateringer (dato = NÅR oppdateringen skjedde): Dato Hva 28/5 Felles for alle studiesteder lagt inn i årsplan etter møte mellom studierektorene. 1/6 Fagdager felles for studiestedene lagt inn etter møte i stor ledergruppe og medbestemmelsesmøte. 21/7 Datoer for Den kulturelle skolesekken 22/7 Lytt på nytt i uke 5. Russerevy i uke 7. Musikklinjas konsert 16. mars. 23/7 Valgtorg, politisk debatt og skolevalg 12/8 Kartleggingsprøver uke 35, 36 og 37 14/8 Datoer for sentralgitte skriftlige eksamener, offentliggjøring av trekk og fellessensur Fagsamling for norsklærere i Mosjøen 7. og 8. september Ekskursjon til Trondheim for ST2A og ST2B (uke 40) 18/8 Utdanningsmesse for vg3-elever 25. januar. Åpen skole for 10. klassene i inntaksområdet 2. februar 19/8 Ung i Vefsn. Arrangement for alle elever MVS 11. september. 21/8 Naturfagekskursjon for alle vg1-elever + 3C 11. september 27/8 Flytting av naturfagekskursjon fra 11. september til 8. september 1/9 Ekskursjon til Berlin fra 29/9 til 6/10. Besøk av Trond Giske torsdag 3. september 4/9 Biologiekskursjon 16. september Konsert med elever fra 3Mu 28. oktober 8/9 Heldagsprøver for høstsemesteret 10/9 Ekskursjon Trondheim for MD Vg oktober Kurs for veiledere Global Dignity Day 28. oktober 14/9 Endret tidspunkt for halvdagsprøve i fremmedspråk 16/11. Starter kl Foreldremøte MD 2M 27. oktober. 16/9 Heldagsprøver i matematikk, MIP og spilletentamen lagt inn i planen Berlin-møte 18. september 24/9 Fysikk i fokus i aulaen 24. november Fysikkekskursjon til Andøya for Fy2-elever 29. februar

2 Ikoner Planleggingsdag/kveld Teater/konsert/kino Heldagsprøver og eksamen Foreldremøte Frister Ferie/fridag Varsel og offentliggjøring S Møte S-team Ekskursjon/turné Kurs/seminar/samlinger/Fagdag Alternativ dag Tentamen eller eksamen hovedinstrument SKROLL VIDERE

3 AUGUST UKE 33 Mandag 10 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag Planleggingsdag. Før lunsj: Felles for hele skolen. Sted: Sentrum Fredag Planleggingsdag UKE 34 Denne uke skjer Mandag Tirsdag 18 Onsdag 19 Torsdag 20 Fredag 21 Skolestart Vg1 og påbygging. Sted: Aulaen Skolestart elever Vg2 og Vg3. Sted: Klasserom UKE 35 Denne uke skjer Kartleggingsprøver regning Turdag for studiested Sentrum på dag med gode værprognoser Mandag 24 Tirsdag 25 Turdag. For alle på studiested Sentrum Onsdag Valgtorg i aulaen. Til kl Ca. kl. 1030: Politisk debatt. Til ca. kl Torsdag 27 Fredag 28

4 UKE 36 Denne uke skjer Kartleggingsprøver engelsk. Kampanje mot mobbing. Mandag 31 SEPTEMBER Tirsdag 1 Mulighet for å avgi forhåndsstemme i kantina. Onsdag Skolevalg ut dagen. Det kommer plan med tidspunkt for klassene Den kulturelle skolesekken: Foredrag av forfatteren Tove Skagestad: «Tro, håp og revolusjon». For alle elever på Vg3. Aulaen. Torsdag Møte med Trond Giske. Vg2 og Vg3. Til kl Sted: Aulaen Fredag Frist for valg av tillitselever UKE 37 Denne uke skjer Kartleggingsprøver lesing Mandag 7 Valg av tillitselever meldes inn til rektor Fagsamling for norsklærere i Mosjøen. Tema: Skrivedidaktikk og Tirsdag 8 litteraturformidling Naturfagekskursjon for vg1-elever ST og MD + ST3C. Hele dagen Fagsamling for norsklærere i Mosjøen. Dag 2. Tema: Skrivedidaktikk og litteraturformidling. Onsdag 9 Torsdag UNG i VEFSN. For alle elever på MVS. Til kl Sted: Mosjøhallen. Ingen undervisning resten av dagen. Fredag Den kulturelle skolesekken: KAUK Scenekunst: «Stambordet». Basert på tekster av Ragnar Olsen. Sted: Fru Haugans hotell. Tilbys musikklinja og utvalgte elever/grupper ellers.

5 UKE 38 Mandag 14 Tirsdag Fagdag for alle lærere som underviser i samfunnslære. Til kl Ansvarlig: Kjell Johnsen 1210 Fagdag for alle lærere som underviser i naturfag. Til kl Ansvarlig: Rolf J. Forsmo 1210 Fagdag for alle lærere som underviser i historie. Til kl Ansvarlig: Knut Steffenak 1200 Frist for oppmelding til høsteksamen Onsdag Biologiekskursjonen for elever som har biologi 1 og biologi 2. Hele dagen. Torsdag 17 Fredag Fellessamling i aulaen for 3A, 3B og 3Mu. Tema: Berlin. Til kl Frist for oppnevning av elevråd UKE 39 Mandag Fagdag for alle lærere som underviser i engelsk. Til kl Ansvarlig: Tirsdag 22 Birgit Strøm 1210 Fagdag for alle lærere som underviser i kroppsøving. Til kl Ansvarlig: Tommy Gløsen Onsdag 23 Torsdag Fagdag for alle lærere som underviser i norsk for yrkesfag. Til kl Ansvarlig: Kjell Johnsen 1210 Fagdag for alle lærere som underviser i matematikk yrkesfag. Til kl Ansvarlig: Ole Kristian Sørli 1210 Fagdag for alle lærere som underviser i fremmedspråk. Til kl Ansvarlig: Birgit Strøm Fredag Frist for å søke fritak for opplæring i fag 1530 Frist ferdig IOP fra kontaktlærere

6 UKE 40 Denne uke skjer Ekskursjoner Trondheim og Berlin Mandag Kurs for veiledere Global Dignity Day. Til kl Tirsdag Avgang for ekskursjon til Trondheim for ST2A og ST2B 2100 Avgang for elever og lærere som skal på ekskursjon til Berlin Onsdag Fagdag for alle lærere som underviser i norsk studieforberedende. Til kl. OKTOBER Ansvarlig: Birgit Strøm 1210 Fagdag for alle lærere som underviser i matematikk studieforberedende. Til kl Ansvarlig: Knut Steffenak ST 2A og ST2B i Trondheim Torsdag Retur for ST2A og ST2B fra Trondheim Fredag 2 UKE 41 Mandag 5 Tirsdag Hjemkomst elever og lærere fra Berlin Onsdag 7 Høstferie elever og lærere Torsdag 8 Høstferie elever og lærere Fredag 9 Høstferie elever og lærere UKE 42 Mandag 12 Besøk av elev- og læringombudet Tirsdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Fredag Heldagsprøve i norsk vg2 Frist for å søke fritak for vurdering i fag

7 UKE 43 Mandag 19 Tirsdag 20 Onsdag Start ekskursjon til Trondheim for MD 2M 0900 Global Dignity Day for Vg1-klassene. Til 1140 Torsdag Foreldremøte for foresatte til Vg2-elever ST Vg2. Møtested: Kantine Fredag 23 Kveld Hjemkomst MD 2M fra Trondheim UKE 44 Mandag Heldagsprøve i norsk vg3 Tirsdag Foreldremøte for foresatte til MD 2M. Møtested: Rom 210 Onsdag Konsert med elever fra 3Mu Torsdag 29 OD-dag (under forutsetning av at elevrådet vedtar at de skal delta) Fredag 30 Frist for å avslutte skoleåret uten tap av rett NOVEMBER UKE 45 Mandag 2 Tirsdag Heldagsprøve i norsk vg1 Onsdag 4 Torsdag Foreldremøte for foresatte til Vg1-elever. Møtested: Aulaen Fredag 6 UKE 46 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11 Torsdag 12 Fredag 13 Frist for søknad til lånekassen for høstsemesteret

8 UKE 47 Mandag Halvdagsprøve i fremmedspråk vg1. Til kl Frist for innlevering av særemne i norsk vg3 Tirsdag Heldagsprøve i norsk vg2 Onsdag Bussavgang personalseminar Torsdag 19 Studiedag for elevene Personalseminar for ansatte MVS. Sted: Hell Fredag 20 Elevfri Personalseminar for ansatte MVS. Sted: Hell. Hjemreise kl UKE 48 Denne uke skjer Elevundersøkelsen gjennomføres Mandag 23 Tirsdag 24 Fysikk i fokus: Stråling fra verdensrommet. Alle vg1-klasser + Fy1 og Fy2 Sted: Aulaen. Tidspunkt kommer senere. Onsdag Heldagsprøve i engelsk vg1 Torsdag Heldagsprøve i norsk vg3 Fredag 27 UKE 49 Mandag Heldagsprøve i PMR, Bio 2 og fransk I+II vg3 DESEMBER Tirsdag 1 Onsdag Heldagsprøve i internasjonal engelsk Torsdag Heldagsprøve i sosialkunnskap og kjemi 2 Fredag 4 Søndag Julemesse i Marka. Til kl. 1600

9 UKE 50 Mandag 7 Tirsdag Heldagsprøve i samfunnsøkonomi 2, engelsk litteratur og kultur og matematikk R2 Onsdag 9 Torsdag Heldagsprøve i fremmespråk vg2 Fredag Heldagsprøve i MIP 2 (vg3) UKE 51 Mandag Heldagsprøve i matematikk for vg1-elever Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag Heldagsprøve i MIP 1 (vg2) Fredag Juleavslutning for elever i aulaen 1100 Juleavslutning for ansatte på personalrommet UKE 52 Denne uke skjer Juleferie JANUAR UKE 1 Mandag Skolestart etter juleferie Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag Heldagsprøve i matematikk 2PY ST 3C

10 UKE 2 Mandag Heldagsprøve i fysikk 2, rettslære 2 og matematikk vg2 Tirsdag Spilletentamen MD 2M Onsdag Spilletentamen MD 3M Torsdag 14 Fredag Frist for oppmelding til våreksamen UKE 3 Mandag 18 Tirsdag Terminslutt 1. termin Onsdag 20 Torsdag Offentliggjøring av karakterer 1. termin i iskole Fredag 22 UKE 4 Mandag Utdanningsmesse for Vg3-elever. Tirsdag 26 Onsdag 27 Torsdag 28 Fredag 29 FEBRUAR UKE 5 Denne uke skjer Lytt på nytt. Program kommer. Mandag 1 Frist for søknad opptak videregående opplæring med fortrinnsrett Tirsdag 2 Åpen skole for 10. klassene i inntaksområdet Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5

11 UKE 6 Mandag 8 Tirsdag 9 Onsdag 10 Torsdag Foreldremøte for foresatte til Vg1-elever. Sted: Rom 210 Fredag 12 UKE 7 Denne uke skjer Russerevy. Mandag 15 Tirsdag 16 Onsdag Premiere russerevy. Mosjøen kulturhus. Torsdag Ruserevy. Forestilling nr. 2. Mosjøen kulturhus Fredag 19 UKE 8 Denne uke skjer Vinterferie for elever og pedagogisk ansatte Mandag 22 Tirsdag 23 Onsdag 24 Torsdag 25 Fredag 26

12 UKE 9 Mandag Fagdag for alle lærere som underviser i engelsk. Til kl Ansvarlig: Birgit Strøm 0815 Fagdag for alle lærere som underviser i naturfag. Til kl Ansvarlig: Rolf J. Forsmo Ekskursjon til Andøya for elever Fy2. Til 2. mars. Prosjekt Fysikk i fokus. MARS Tirsdag 1 Frist for søknad ordinært opptak videregående opplæring Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 UKE 10 Denne uke skjer Skidag på dag med gode værprognoser Mandag 7 Tirsdag Fagdag for alle lærere som underviser i norsk for yrkesfag. Til kl Ansvarlig: Kjell Johnsen 0815 Fagdag for alle lærere som underviser i matematikk yrkesfag. Til kl Ansvarlig: Ole Kristian Sørli 1210 Fagdag for alle lærere som underviser i fremmedspråk. Til kl Ansvarlig: Birgit Strøm Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag Frist for å søke om tilrettelegging av eksamen. Kontaktlærer har ansvar for at dette blir gjort.

13 UKE 11 Denne uke skjer Tirsdag og onsdag er musikklinjeelevene opptatt med rigging og øving i kinoen. Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag Fagdag for alle lærere som underviser i norsk studieforberedende. Til kl Ansvarlig: Birgit Strøm 0815 Fagdag for alle lærere som underviser i matematikk studieforberedende. Til kl Ansvarlig: Knut Steffenak 1900 Musikklinjas konsert. Sted: Mosjøen kulturhus. Torsdag 17 Fredag 18 Siste skoledag før påskeferie Frist for søknad lånekassen for vårsemesteret UKE 12 Denne uke skjer Påskeferie Mandag 21 Tirsdag 22 Onsdag 23 Torsdag 24 Skjærtorsdag Fredag 25 Langfredag UKE 13 Mandag påskedag Tirsdag 29 Planleggingsdag for lærere Onsdag 30 Første skoledag etter påskeferie Torsdag 31 APRIL Fredag 1

14 UKE 14 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8 UKE 15 Mandag 11 Tirsdag Den kulturelle skolesekken: «Familiebildet», en film av Yvonne Thomassen. Etter filmen blir det dialog med elevene. Onsdag Den kulturelle skolesekken: Konsert. «Det kommer fra hjertet». Reggaerytmer med Kim Lie, Per Willy Larsen og Even Høgseth. For alle elever. Torsdag 14 Fredag 15 Frist søknad samordna opptak Frist for avklaring av læremidler for Meldes til bibliotekar. Ansvarlig: Avdelingsledere UKE 16 Mandag 18 Tirsdag 19 Den kulturelle skolesekken: Riksteateret: «Midtsommernattsdrøm» av Onsdag 20 Torsdag 21 Fredag 22 William Shakespeare. Mosjøen kulturhus. 60 billetter til MVS. UKE 17 Mandag 25 Tirsdag 26 Onsdag 27 Torsdag 28 Fredag 29

15 MAI UKE 18 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Kristi himmelfartsdag Fredag 6 Fridag UKE 19 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag Vedtaksmøte for elever som skal opp til skriftlig eksamen og ikke får standpunktkarakter i fag Torsdag 12 Fredag Offentliggjøring av trekk for elever som skal opp til sentralgitt skriftlig eksamen UKE 20 Denne uke skjer Mandag pinsedag Tirsdag 17 Nasjonaldag Onsdag 18 Torsdag 19 Fredag Eksamen i matematikk R1 (REA3022) Eksamen i internasjonal engelsk (SPR3008) Eksamen i engelskspråklig litteratur og kultur (SPR3012)

16 UKE 21 Denne uke skjer Mandag Forberedelsesdag i engelsk Vg1 (ENG1002), og engelsk for hørselshemmede vg1 (ENG1006) 0900 Eksamen i fransk II (FSP5023), spansk II (FSP5095), tysk II (FSP5122), fransk I+II (FSP5026) og tysk I+II (FSP5125). Eksamen i matematikk R2 (REA3024) Tirsdag Eksamen i engelsk vg1 (ENG1002) og engelsk vg1 for hørselshemmede (ENG1006) Eksamen i tysk III (PSP 5071) Onsdag Forberedelsesdag i sosialkunnskap (SAM3016) og rettslære 2 (SAM3023) 0900 Eksamen i matematikk 1P (MAT1011) Eksamen i fysikk 2 (REA3005) 1210 Vedtaksmøte for elever som ikke får standpunktkarakter (jfr. møte 11. mai) Torsdag Eksamen i sosialkunnskap (SAM3016) Eksamen i rettslære 2 (SAM3023) Fredag Eksamen i matematikk 2P-Y (MAT1005) og matematikk 2P (MAT1015) Eksamen i biologi 2 (REA3002) Eksamen i samfunnsøkonomi 2 (SAM3026) UKE 22 Mandag Eksamen i norsk sidemål (NOR1212) og norsk sidemål for påbygging til generell studiekompetanse (NOR1232) Tirsdag Eksamen i norsk hovedmål (NOR1211) og norsk som andrespråk for språklige minoriteter (NOR1049) JUNI Onsdag Forberedelsesdag i samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk (SAS1039) og politikk og menneskerettigheter (SAM3020) 0900 Eksamen i kjemi 2 (REA3012) Torsdag Eksamen i samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk (SAS1039) Eksamen i politikk og menneskerettigheter (SAM3020) Fredag 3

17 UKE 23 Denne uke skjer Muntlige eksamener Mandag 6 Tirsdag 7 Onsdag Klasselærerråd for Vg3-klasser om nedsatt karakter i orden og atferd Torsdag 9 Fredag Frist for innføring av terminkarakterer og standpunktkarakter 1530 Offentliggjøring av karakterer i iskole UKE 24 Denne uke skjer Muntlige eksamener Mandag 13 Tirsdag 14 Onsdag 15 Torsdag 16 Fellessensur for skriftlige sentralgitte eksamener 1900 Avslutningsseremoni for avgangselevene på studiested Sentrum. Sted: Aulaen Fredag 17 Fellessensur for skriftlige sentralgitte eksamener 1000 Årsavslutning for ansatte på personalrom

18 UKE 25 Denne uke skjer Mandag 20 Tirsdag 21 Onsdag 22 Torsdag 23 Fredag 24 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Denne uke skjer Denne uke skjer

Årsplan skoleåret 2011/2012

Årsplan skoleåret 2011/2012 Utgave pr. 08.09.2011 Porsgrunn videregående skole sammen om mestring, mangfold og miljø Årsplan skoleåret 2011/2012 Det vil komme endringer i årsplanen gjennom året. Se På blokka hver fredag kl. 10 for

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Dag Fagkode Forberedelse/ Elev/privatistP/L VÅREN 2013 eksamen Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Offentliggjøring av trekk sentralgitt eksamen er onsdag 15.mai

Detaljer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer 23.04.2015 15:15:12 Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer MAI Uke 18 Fredag 1 Uke 19 Fridag Uke 20 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8 Mandag 11 Frist for å levere søknad om fratrekk

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 Uke Dato 1ST 1I 2ST 2I 3ST 3I/4I 3PB 13 30.mar 14 15 Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 02.apr 03.apr 04.apr 05.apr 06.apr 09.apr 10.apr 11.apr Offentliggjøring av trekkfag Mulig eksamen i idrettsfag

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Dag Onsdag Digital Eks.PGS Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen 13.mai Melding om eksamen Offentliggjøring av trekk av sentralt

Detaljer

August 2014. Merknad Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F-S-KALENDER 2014/2015. Kryssreferanser. Eksterne referanser. Ukenr.

August 2014. Merknad Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F-S-KALENDER 2014/2015. Kryssreferanser. Eksterne referanser. Ukenr. Dok.id.: 2.19.1.1.7.1 F-S-KALENDER 2014/2015 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ole-Martin Linaker Gjelder fra: 06.01.2015 Godkjent av: ole-martin.linaker Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av Kryssreferanser

Detaljer

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2014/2015 Pr. 18.12.2014 side 1 av 12 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 8 Uke 33 Torsdag 13.08.2015 Planleggingsdag Torsdag 13.08.2015 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 14.08.2015 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 17.08.2015 Skolestart VG2 og VG3 1200 Mandag 17.08.2015

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

Generell studiekompetanse. Skoleåret 2013/14

Generell studiekompetanse. Skoleåret 2013/14 Generell studiekompetanse Skoleåret 2013/14 Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året du fyller 25 år Fullført grunnskolen Ikke fullført videregående opplæring Har du voksenrett, så betyr det:

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: I) VG3 ST Dato Lesedager/Forberedelsesdager/Studiedager/Ordinær

Detaljer

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Klasse 1 STA Forberedelse Engelsk ENG1002 Skriftlig Trekkfag Onsd 22. Eksamen torsd 23. Mandag 17. 19. Engelsk ENG 1102 Muntlig Trekkfag Fredag 24. 1 P MAT 1011 Skriftlig

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 27. august 2015 Program for kvelden 1800 ca. 1900 Felles informasjon i store auditorium Ca. 1900: Kort møte med kontaktlærerne Kort omvisning

Detaljer

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOKA 11-12 www.porsgrunn.vgs.no PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2 25. august 2015 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret 2015/2016

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer