Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt / / Norges forskningsråd Oversendelse av kontrakt til signering Prosjekt: Carbon castles and beetle empires: effects of primed conifer defences on a tree-killing bark beetle-fungus complex NFR-prosjekt /F / / Norges forskningsråd Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2013 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/ / Fylkesmannen i Østfold Søknad om kontantmidler 2013, rapportering for 2012 Tildeling Geovekst for Nord-Trøndelag 2007/ / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 1 av 35

2 NRS følgemiddelkontrakt for 2013 til signering. JOP D SAR for skog Prosjekt: D SAR for skog 2013/ / Norsk Romsenter Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2013 Tildeling Geovekst for Telemark 2007/ / Nils Olaf Prestholdt Vedr. søknader om prosjektstøtte 2013 Planter - Prosjektstøtte / /2013 Mette Thomsen m.fl. Søknadsskjema - Jakten på den norske plantearven - et undervisningsopplegg Planter - Prosjektstøtte / /2013 Bioforsk Økologisk Side: 2 av 35

3 Rapport etter arbeidsplassvurdering torsdag Personalmappe - ***** ***** 2006/ / Follo BHT Søknadsskjema - Plantearven-møte i Tromsø august 2013 Planter - Prosjektstøtte / / NTN - Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie Søknadsskjema - Kjøp av rugemaskin for ruging og salg av gåseunger til produksjon av slakt for restaurantmarkedet Husdyr - Prosjektstøtte / /2013 Skolegårdsbruket på Kalnes Søknadsskjema - Whole genome diversity in Nordic dog breeds Husdyr - Prosjektstøtte / /2013 Center for Conservation Biology, NTN Side: 3 av 35

4 Søknadsskjema - Fordums frukter: Pilotprosjekt for dokumentasjon av tradisjonell kunnskap om eldre eplesortar Planter - Prosjektstøtte / /2013 Vestlandsforskning Søknadsskjema - Plantegenetiske ressursar i det biodynamiske landbruket Planter - Prosjektstøtte / /2013 Biologisk-dynamisk Forening VS: Sluttrapport for NiN-kartlegging i Aust-Agder 2012 Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Aust-Agder i prosjekt / / Direktoratet for naturforvaltning Høring av forslaget til forskrift om universell utforming av KT. Høring: Forslag om endring av forskrift om T-standarder i offentlig forvaltning 2012/ /2013 Landbruks- og matdepartementet m.fl. Side: 4 av 35

5 Tidsbegrenset arbeidsavtale for Egil Nakjem Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Egil Nakjem Ferdigstilling av AR5 for Skaun kommune Gårdskart og DMK for Skaun kommune 2008/ /2013 Skaun kommune, landbruksetaten AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Ål kommune 2010/ /2013 Statens kartverk, Oslo VS: Regnskapsskjema Geovekst_2013.doc.xlsx Tildeling Geovekst for Rogaland 2007/ /2013 Fylkesmannen i Rogaland Side: 5 av 35

6 VS: Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2013 Tildeling Geovekst for Oppland 2007/ /2013 Fylkesmannen i Oppland VS: Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2013 Tildeling Geovekst for Troms 2007/ /2013 Fylkesmannen i Troms Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2013 Tildeling Geovekst for Vest-Agder 2007/ /2013 Fylkesmannen i Vest-Agder Søknadsskjema - Bevaring av utsatte og verdifulle svartorpopulasjoner i Nord-Trøndealg Skogtrær - Prosjektstøtte 2013/ /2013 Det norske Skogfrøverket Side: 6 av 35

7 VS: Kopi av 17_oppdatert regnskapsskjema_3.xlsx - Nord Trøndelag Tildeling Geovekst for Nord-Trøndelag 2007/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søknadsskjema - Genetisk diversitet i naturskog kontra kulturskog - casestudie på gran Skogtrær - Prosjektstøtte 2013/ /2013 Skog og landskap Søknadsskjema - tbredelseskart for treslag med bevaringsbehov i Norge Skogtrær - Prosjektstøtte 2013/ /2013 Skog og landskap Søknadsskjema - Bærekraftig skogplanteforedling Skogtrær - Prosjektstøtte 2013/ /2013 Stiftelsen det norske Skogfrøverk Side: 7 av 35

8 SV: Søknad om støtte til genressursprosjekt Skogtrær - Prosjektstøtte 2013/ /2013 Skog og landskap Søknadsskjema - Granas utbredelse i Norge; registrering og kartfesting av isolerte forekomster av gran i Norge Skogtrær - Prosjektstøtte 2013/ /2013 Skog og landskap Testing av mortrær av eple for heksekost i norske klonarkiv Klonearkiv 2010/ / Mattilsynet Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2011 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Giovanna Ottaviani Aalmo Side: 8 av 35

9 Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2011 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Kjell Andreassen Bekreftelse på mottatte opplysninger - Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser 2013/ / ***** Bekreftelse på mottatte opplysninger - Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser 2013/ / ***** Bekreftelse på mottatte opplysninger - Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser 2013/ / ***** Side: 9 av 35

10 Konfidensialitetsavtale - Materstudent - Florestan Langer Materstudent - Florestan Langer 2013/ / Florestan Langer Konfidensialitetsavtale Hospitant - Stefanie Herzog 2013/ / Stefanie Herzog Avtale om utsettelse og gradert uttak av foreldrepermisjon Personalmappe - ***** ***** 2007/ / Rasmus Astrup Avtale om fjernarbeid Personalmappe - ***** ***** 2006/ / Helmer Belbo Side: 10 av 35

11 Søknad om gradert uttak av foreldrepenger Personalmappe - ***** ***** 2006/ / Helmer Belbo nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe - Signe Kynding Borgen 2012/ / Signe Kynding Borgen Søknad om endret stillingsprosent Personalmappe - ***** ***** 2006/ / Eva Grodås Søknad om endret stillingsprosent Personalmappe - ***** ***** 2006/ / Eva Grodås Side: 11 av 35

12 Søknad om endret stillingsprosent Personalmappe - ***** ***** 2006/ / Eva Grodås Søknad om endret stillingsprosent Personalmappe - ***** ***** 2006/ / Eva Grodås Reiserapport - Masteroppgave arbeid i Sverige - Småvirke til biobrenselformål - logistikk, teknikk og økonomi Bioenergitiltak (prosjekt ) 2007/ / Anders M. E. Hohle Attest praktikant Praktikant - Mikkel Brandt Bjerknæs 2013/ / Mikkel Brandt Bjerknæs Side: 12 av 35

13 Konfidensialitetsavtale Praktikant - Mikkel Brandt Bjerknæs 2013/ / Mikkel Brandt Bjerknæs Kopi av brev fra Steinar Kolin til LMD - Feil ved fastsetting av grenser og arealberegninger Beregning av jordbruksareale 2012/ / Steinar Kolin ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ***** Side: 13 av 35

14 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ***** nnkalling til styremøte Skoglauget 6.februar 2013 Skoglauget 2012/ / NHO Mat og landbruk Side: 14 av 35

15 Næringen møter studentene Skoglauget 2012/ / NHO Mat og landbruk VS: Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Sogn og Fjordane 2007/ /2013 Fylkesmannen i Sogn og fjordane VS: Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2013 Tildeling Geovekst for Buskerud 2007/ /2013 Fylkesmannen i Buskerud VS: Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2013 Tildeling Geovekst for Aust-Agder 2007/ /2013 Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 15 av 35

16 Ny COST-aksjon: TD 1209 European nformation System for Alien Species - svar ønskes innen 10. februar COST TD 1209 European nformation System for Alien Species 2013/ / Norges forskningsråd Søknadsskjema - Kartlegging av Phytophthora alni, ein ny alvorleg skadgjerar på or (Alnus spp.) i Noreg Skogtrær - Prosjektstøtte 2013/ /2013 Bioforsk Plantehelse Sammenslåing - Landbruksregisteret Gårdskart og DMK for Flekkefjord kommune 2008/ /2013 Lista jordskifterett Meldeskjema timesatser 2013 Statsbudsjettet / /2013 Norges forskningsråd Side: 16 av 35

17 Vedr. NFR Meldeskjema timesatser 2013 Statsbudsjettet / /2013 Norges forskningsråd Avtale om bruk av kontantkort for utbetalinger til personer uten bankkonto tbetalinger til personer uten bankkonto 2013/ /2013 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Tillatelse til import og bruk av granplanter i Østfold Kontrollutvalget for frøforsyning / import av skogfrø / Skogfrøverket 2007/ / Fylkesmannen i Vestfold m.fl. VS: Bekreftelse av foreløpig regnskap Statsbudsjettet / /2013 Landbruks- og matdepartementet Side: 17 av 35

18 Tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Norges forskningsråd 2013 Statsbudsjettet / /2013 Landbruks- og matdepartementet Avtale til signering - Prosjekt: Mikromaterialer anvendt i treimpregnering Mikromaterialer anvendt i treimpregnering - Prosjekt / /2013 Elkem Overdragelsesavtale - Oppfinnelse - Trebeskyttelse med elektro puls teknologi Prosjekt PLEOT, Miljøriktig trebeskyttelse med pulserende likestrøms elektro-osmose teknologi 2010/ / Erik Larnøy m.fl. Bekreftelse på mottatte opplysninger - Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser 2013/ / Erik Larnøy Side: 18 av 35

19 Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2010 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Eirik Nordhagen Signert avtale Mikromaterialer anvendt i treimpregnering - Prosjekt / /2013 Elkem AS tgått opphildstillatelse for gjesteforsker Gjesteforskere, studenter / internasjonalt besøk 2007/ / TP Skattetaten Øst v/frode Aker-Bjørke Tidsbegrenset arbeidsavtale - Per Helle Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Per Helle Side: 19 av 35

20 Tidsbegrenset arbeidsavtale - Gunnar Våge Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Gunnar Våge Tidsbegrenset arbeidsavtale - Linda Lien Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Linda Lien Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2007 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Hans Nyeggen Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2010 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Hans Nyeggen Side: 20 av 35

21 Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2009 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Magnus Holm Nygaard Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2011 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Magnus Holm Nygaard Egenerklæring for utenlandske sykmeldinger Personalmappe - ***** ***** 2008/ / NAV Klage på vedtak om refusjon av sykepenger Personalmappe - ***** ***** 2008/ / NAV nternasjonalt Side: 21 av 35

22 Vedr. oppsigelse - Pensjon Personalmappe - ***** ***** 2007/ / Åge Østgård Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema (referanse: AR ) Personalmappe - ***** ***** 2007/ /2013 Statens pensjonskasse Lønns- og stillingsendring, jf. HTA pkt ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 Offl. 23 første ledd dun Thorvaldsen Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe - ***** ***** 2007/ /2013 Statens pensjonskasse Side: 22 av 35

23 VS: Vedr innkalling til dialogmøte Feltarbeider - ***** ***** 2013/ / NAV Sør-Odal VS: Dialogmøte 2 Feltarbeider - ***** ***** 2013/ / NAV Sør-Odal SV: dyretelling Raselag 2010/ /2013 Norsk Bufe, Anne Korsvold Saglien Rapportering for 2012 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2013 Tildeling Geovekst for Møre og Romsdal 2007/ / Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 23 av 35

24 Svar på søknad om dekning av reisekostnader - Studieopphold ved Oregon State niversity Personalmappe - ***** ***** 2007/ / Erlend Nybakk Oversendelse av tidsbegrenset arbeidsavtale for undertegning Tidsbegrenset arbeidsavtaler - Diverse 2008/ / Adrian Rasmussen Samarbeidsavtale til signering "Måling av metanutslepp fra råtnende granved" Prosjekt: Måling av metanutslepp fra råtnende granved 2012/ /2013 Norges Skogeierforbund Samarbeidsavtale til signering "Vedboende rødlistearter og utvikling av mengden død ved siden 1994" Prosjekt: Vedboende rødlistearter og utvikling av mengden død ved siden / / Norges Skogeierforbund Side: 24 av 35

25 2. gangs kvalitetssikret jordregister for Tana kommune DMK og Gårdskart for Tana kommune 2009/ /2013 Tana kommune 2. gangs kvalitetssikret jordregister for Porsanger kommune DMK og Gårdskart for Porsanger kommune 2009/ / Porsanger kommune 2. gangs kvalitetssikret jordregister for Gratangen kommune DMK og Gårdskart for Gratangen kommune 2010/ / Gratangen kommune 2. gangs kvalitetssikret jordregister for Skånland kommune DMK og Gårdskart for Skånland kommune 2010/ /2013 Skånland kommune Side: 25 av 35

26 2. gangs kvalitetssikret jordregister for Andøy kommune DMK og Gårdskart for Andøy kommune 2009/ / Andøy kommune 2. gangs kvalitetssikret jordregister for Øksnes kommune Gårdskart og DMK for Øksnes kommune 2009/ /2013 Øksnes kommune 2. gangs kvalitetssikret jordregister for Beiarn ommune DMK og Gårdskart for Beiarn kommune 2009/ / Beiarn kommune 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Vikna kommune DMK og Gårdskart for Vikna kommune 2009/ /2013 Vikna kommune Side: 26 av 35

27 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Vestnes kommune DMK og Gårdskart for Vestnes kommune 2009/ / Vestnes kommune 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Giske kommune DMK og Gårdskart for Giske kommune 2009/ /2013 Giske kommune 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Vågsøy kommune DMK og Gårdskart for Vågsøy kommune 2010/ /2013 Vågsøy kommune 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Lærdal kommune Gårdskart og arealressurskart AR5 for Lærdal kommune 2010/ /2013 Lærdal kommune Side: 27 av 35

28 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Aurland kommune Gårdskart og arealressurskart AR5 for Aurland kommune 2010/ /2013 Aurland kommune 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Fedje kommune DMK og Gårdskart for Fedje kommune 2009/ /2013 Fedje kommune 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Osterøy kommune DMK og Gårdskart for Osterøy kommune 2009/ /2013 Osterøy kommune 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Samnanger kommune Gårdskart og DMK for Samnanger kommune 2010/ /2013 Samnanger kommune Side: 28 av 35

29 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Sveio kommune Gårdskart og DMK for Sveio kommune 2007/ /2013 Sveio kommune Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2010 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Jan Ole Skage 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Sauda kommune Gårdskart og DMK for Sauda kommune 2008/ /2013 Sauda kommune Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2007 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Jan Ole Skage Side: 29 av 35

30 Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2011 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Frida Skovdahl 2. gongs kvalitetssikra jordregister for Suldal kommune Gårdskart og DMK for Suldal kommune 2010/ /2013 Suldal kommune Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2010 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Aaron Smith 2. gangs kvalitetssikra jordregister for Jevnaker kommune DMK og Gårdskart for Jevnaker kommune 2010/ /2013 Jevnaker kommune Side: 30 av 35

31 Rapport 21/12 - Systemanalyse av T forsyningskjeder for skogflis basert på heltrevirke Avlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Oversendlese av sikkerhetsinstruks for feltarbeid Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Aaron Smith Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2011 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Håvard Solvin Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2010 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Håvard Solvin Side: 31 av 35

32 Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2009 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Håvard Solvin Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2011 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Rasmus Andreas Stokkeland Søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - ***** ***** ***** 2008/ / Nils Egil Søvde Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2012 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Bruce Talbot Side: 32 av 35

33 Kontrakt til signering Prosjekt: Vegetasjonskartlegging i Oppdal kommune 2013/ /2013 Oppdal kommune Bekreftelse på mottatte opplysninger - Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser Arbeid med kreftfremkallende, arvestoffskadlige eller blyholdige forbindelser 2013/ / Andreas Treu Overgang til fast stilling Personalmappe - Andreas Treu 2007/ / Andreas Treu Bekreftelse på oppnådd doktorgrad - Andreas Treu Personalmappe - Andreas Treu 2007/ / Georg-August-niversität Göttingen Side: 33 av 35

34 Bekreftelse på tildeling av doktorgrad Personalmappe - Tove Østensvik 2006/ / niversitetet i Oslo - Det medisinske fakultet Overgang til fast stilling Personalmappe - Tove Østensvik 2006/ / Tove Østensvik nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe - Tove Østensvik 2006/ / Tone Østensvik Attest - deltakelse i E-prosjekt - ErgoWood Personalmappe - Tove Østensvik 2006/ / Tove Østensvik Side: 34 av 35

35 Bekreftelse på forsinkelse av forskerutdanning Personalmappe - Tove Østensvik 2006/ / Tove Østensvik Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2010 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Åge Østgård Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2007 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Åge Østgård Side: 35 av 35

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Etterspør vinddata fra 10.01.2015 for Haugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland) Vær og

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Innkalling til IDF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt internt notat nr 1/2015. Dok.dato: 06.02.

Innkalling til IDF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt internt notat nr 1/2015. Dok.dato: 06.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015-8.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2015 nnkalling til DF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt

Detaljer

Årsmelding 2013. Skognæringen Kunnskap som gir verdiskaping. Innovasjon Den bærekraftige økonomien. Teknologi Dronene kommer

Årsmelding 2013. Skognæringen Kunnskap som gir verdiskaping. Innovasjon Den bærekraftige økonomien. Teknologi Dronene kommer Årsmelding 2013 Innovasjon Den bærekraftige økonomien Teknologi Dronene kommer Enklere forvaltning Kartløsninger gir økt presisjonsnivå og raskere saksbehandling Skognæringen Kunnskap som gir verdiskaping

Detaljer