FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES"

Transkript

1 FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES 2010/2011

2 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VED SKOLEN VÅR. Jeg sier skolen vår, fordi skolen er våres: elevenes, foreldrenes og ansattes. Vi alle kan bidra til at Leines skole er et bra sted å være! Vi har alle et felles ansvar for utforminga av Leines skole. I lag kan vi skape en trygg og god hverdag for ungene våres! Den viktigste ressursen i Norge er ikke olje, det er barna! Barna tilbringer en tredje del av sin barndom på skolen. Vi voksne, både hjemme og på skolen, er i lag ansvarlig for at barn skal ha de best mulige forutsetninger og rammene for læring. Dere kan forvente faglig dyktige lærere, som bryr seg om barna og ta dem på alvor. Som legger til rette for individuell læring for hver enkel elev. Vi forventer fra dere engasjement og delaktighet. Her på Leines har vi forutsetninger som mange kan misunne oss. Vi har en flott skole med et enestående uteområdet. Vi har et trygt og stabilt nærmiljø som bryr seg og stille opp. Vi har en natur som ikke finnes maken til i Norge. Sammen kan vi gi barna en ballast for framtiden som bringer dem dit de vil og forhåpentligvis tilbake til Steigen! Da er det bare å sette i gang! Jeg gleder meg til et spennende og trivelig skoleår sammen med dere! Med vennlig hilsen Jutta nyrektor n 2

3 PERSONALOVERSIKT: STEIGENSKOLEN: Fagkoordinator: Vegard Danielsen Rektorteamet: Torunn Baade Aalstad, BrittHelen Holmvåg, Elisabeth Dahl, Frid Strømseth og Jutta Tørkel PERSONALET LEINES Navn Jutta Tørkel Lisbeth Hansen Gro Reffhaug FUNKSJON Rektor Kontor (onsdag) Kontaktlærer, 1. og 2. årstrinn Teamleder Strinn/SFO Kontaktlærer, 3. og 4. årstrinn Kontaktlærer, årstrinn Teamleder Mellomtrinn, Dataansvarlig Telefon Sissel Eidissen Timelærer Jan Erling Johnsen Liv Rigmor Eidissen AnnMerethe Willumsen Anita Nikolaisen Timelærer Vikar timelærer Leder SFO Renhold Kjell Per Marhaug Driftsoperatør Reidar Berg Randi Oskarsen Personalet treffes på telefon / Husk: Ikke nøl med å ta kontakt når det er noe dere lurer på eller vil spørre om. 3

4 DAGSPLAN OG ÅPNINGSTIDER SKOLEÅRET SKOLE: 1. time 2. time friminutt 3. time matfriminutt 4. time 5. time friminutt 6. time Småtrinnet (1. 4.): Mandag, tirsdag og torsdag avslutter dagen Onsdag og fredag avslutter dagen kl Mellomtrinnet (5. 7.): Avslutter alle dager kl SFO: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag Morgen Ettermiddag

5 Skolerute SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET Måned August September Oktober November Desember Merknader Skolestart: Januar Februar Mars Første skoledag etter jul: Antall dager Elevenes høstferie: Siste skoledag før jul: Vinterferie: April Påskeferie: Første skoledag: Mai Elevfri: 16. og Juni Elevfri:2., 3. og Siste skoledag : I utgangspunktet skal skoleruta følges. Eventuelle endringer ved spesielle behov taes opp i og etter ev. ønske fra FAU (For eksempel spørsmål om juleavslutning på kveldstid) skoledager tilsammen ANTALL ELEVER PÅ HVERT ÅRSTRINN 1. årstrinn 2. årstrinn 3. årstrinn 4. årstrinn 5. årstrinn 6. årsttinn 7. årstrinn Til sammen:

6 Årshjul, skoleåret Skolestart 23.august Felles tur til Klefallstranda: Ut på tur aldri sur! 10. sept. DKS 5. trinn Fra hode til hånd (film) sept. Nasjonaleprøver Lesing 5. klasse * startskudd leselystaksjon * *Mikkelsmesse 24.sept. Skjelstad kunst og kulturgård *Nasjonaleprøver Engelsk 5. klasse, uke 38 * foreldremøte 23. sept. *Småtrinnet tur til biblioteket i Leinesfjord. 28.sept. DKS trinn Voff! Art (teater) 30.sept. DKS trinn Juffa sine opplevelser (kulturarv) Dugnad skole/bhg. Oppstart elevsamtaler, småtrinn Høstferie 7.8.oktober Leirskole 7. klasse *Elevsamtaler/ foreldresamtaler, mellomtrinn *Nasjonaleprøver i Regning, 5. klasse 22.okt. DKS trinn Hva er det jeg ser? Oppstart foreldresamtaler, småtrinn Elevsamtaler/ foreldresamtaler, mellomtrinn Grunnskolens uke Drømmeuke med kreativitet og trivsel i hovedfokus Oppstart Lucia Elevfri 19. november desember Lucia forestilling i Leiranger kirke Juleverksted i skoletid Juleavslutning Leines skole 6

7 LITT AV HVERT skofri skole Steigenskolen avd Leines er en skofri skole! Skoene tas av ved inngangen og elevene har på sokker eller innesko. hyggetime Vi ønsker å skape en fellesarena for alle elevene preget av omsorg, kreativitet og hvor tankene og skaperkraften bare kan flyte... Derfor samler vi alle elevene i første timen hver siste fredag i måneden til en felles hyggetime, hvor elevens selv presentere et kreativt produkt de har laget. Hver måned er det en annen elevgruppe ansvarlig for presentasjonen. Ansvarlig lærer er JanErling. kulturskolen Også i år er det ONSDAG. Teamet fra Kulturskola er her da på dagtid og gir opplæring.det er tilbud om drama og instrument. Skjelstad kunst og kulturgård Kreativitet er en veldig viktig del av barnas utvikling, derfor har vi et spennende samarbeid med Skjelstad kunst og kulturgård. Nærmere info kommer! uteaktivitet/friminutt Friskluft og aktivitet er viktig for elevene, ikke minst på skolen. Det er et velkommen avbrekk fra undervisningen og derfor skal elevene være ute i friminuttene unntak er når sydvesten står på som verst. Er det noen elever som pga helsemessige årsaker ikke kan være ute ber vi om at det skrives i meldingsboka. uteklær/lue I klasserommet brukes inneklær, dvs at uteklær inkludert lue henger igjen utenfor klasserommet i garderoben! utstyrskasse I hvert klasserom finnes det en utstyrskasse med diverse utstyr som hullmaskin, saks, limstifter etc, som elevene holder orden på og låner. Det er en viktig læringsprosess både i forhold til orden, vente på tur og dele med andre. Barn er forskjellig. Alle barn har like rettigheter og plikter. Men barn skal og må behandles forskjellig, fordi vi er forskjellig alle sammen. Derfor finnes det alltid unntak fra regler. Elevene får forklart dette på skolen, noen ganger kan en elev får lov til noe som de andre ikke får lov til, for eksempel være inn i friminutt eller går med lue. Men likevel skal unntaket ikke være regelen, det må være en sterk grunn for å gjøre et unntak! miljøskole Vi ønsker at Leines skole blir en miljøskole, dvs at vi tar miljøvernansvaret på alvor. Mer info kommer. 7

8 Fadderordning 2010/2011 Thomas/Julia og Gunnar Johan/Lea og Sofie Hans/Camilla Morten/KristelSuzann Noen fadderbarn får to fadre, dette pga. at de er flere 7.klassinger enn 1. klassinger og alle ønsket sterkt å være fadder! Fadrene skal holde et ekstra øye med sine fadderbarn(1.klassinger). Hjelpe, støtte og få sitt fadderbarn til å trives på skolen. Dette er en ordning som vil vedvare hele skoleåret, med jevnlige treff mellom faddere og fadderbarn. Hilsen Gro 8

9 Diverse informasjon SØKNAD OM SKOLEFRI. VIKTIG: Dersom det skal søkes fri fra skolen en dag, skrives det i meldingsboka. Kontaktlærer kan innvilge søknaden. Søkes det fri over flere dager, (feriereiser,etc.), sendes skriftlig søknad til rektor. Det blir da gitt skriftlig svar på eget formular. Husk: Bruk meldingsboka etter fravær fra skolen. KROPPSØVNING GYMTØY DUSJING. Elevene skal alltid ha med seg nødvendig utstyr til gym og svømming. Elevene på småtrinnet skal ha på seg sklisokker. Pga av soppproblematikken kan elevene ikke delta barfot. I utgangspunktet skal elevene dusje. Er det spesielle forhold vedrørende dette, ber vi om at det blir tatt opp med kontaktlærer eller kroppsøvningslærer. Elevene på mellomtrinnet har fått 2 timer ekstra per uke med Fysisk fostring, dette er lagt inn i timeplanen. DET ER UANSETT VIKTIG AT ELEVENE ER KLEDD FOR Å VÆRE UTE HVER DAG, UANSETT VÆRFORHOLD. KJEKT Å HA LITT SKIFTETØY PÅ SKOLA! FOR SPESIELLE UTEDAGER KOMMER NÆRMERE INFO ETTER HVERT FRA KONTAKTLÆRERNE. BRUK AV SKOLEPLASSEN PÅ FRITIDA. Skoleplassen med tilhørende nærmiljøanlegg er et flott lekeområde med muligheter for allsidig aktivitet og trening hele året. Alle er selvsagt hjertelig velkommen hit på ettermiddags og kveldstid. MEN HUSK: FOTBALLMÅLENE MÅ IKKE BLI FLYTTET PÅ. Målene SKAL ALLTID være sikret slik at de ikke velter, og de utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko uten nødvendig og påkrevet sikring. Ellers ber vi alle om å være flinke til å ta godt vare på det fellesgodet skoleplassen er, og det vi har der av apparater og utstyr. 9

10 TRIVSELS OG ORDEN PÅ LEINES SKOLE Barn trenger trygghet og stabilitet i oppveksten. Derfor trenger barn rammer ikke for å begrense dem i deres utfoldelse, men for å skape en oversiktlig og trygg verden de kan utfolde seg i. Vi har revidert ordensreglement ved skolen. Vi har valgt ut noen enkle og konkrete regler som er mulig å følge opp i praksis. Vi tror at disse reglene er med på å skape trygghet, forutsigbarhet og trivsel for alle elevene og lærerne. Vi har valgt å lage ordensreglementet som en kontrakt mellom eleven, foreldrene og lærerne. Derfor har vi sendt dem med eleven heim, slik at dere kan lese den, gjerne sammen med elevene og skrive under. Vi skal evaluere de fortløpende og ikke minst skal FAU (når den er på plass) komme med sine innspill. Etter det bli de endelig trivsels og ordensreglene vedtatt av skolen, foreldrene og elvene i fellesskapet. 10

11 TRIVSELS OG ORDENSREGEL 1. Vi er alle like verdifulle mennesker, selv om vi har ulike klær, meninger, språk, tanker og tro. Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg! 2. Det skal være arbeidsro og orden på skolen. 3. Elevene går rett ut, rask inn og på plass. Ikke løping og roping. 4. En ren og ryddig skole er en hyggelig skole. Alle har ansvar for å rydde. 5. Snøballkasting er forbudt, unntatt på blinken. 6. Vi bruker ikke sykkel på andre steder enn på sykkelbanen. Bruk hjelm. 7. Elevene oppholder seg innenfor skolens område. Porten skal alltid være lukket. Ingen går ut av denne før skolebussen har stanset helt. 8. Trygghet gir trivsel. Mobiltelefoner og farlige leker eller gjenstander er det forbudt å ta med seg på skolen.... elev foresatte lærer 11

12 Kommunikasjon og samarbeid foreldre heim Et bra samarbeid mellom skole og heim og en god kommunikasjon mellom skole og heim er det beste utgangspunktet! Foreldremøte: Første foreldremøte er den kl 18. Først er det en fellessamling for alle foreldrene, etterpå går hvert trinn/klasse til sitt! Nærmere info kommer FAU: Foreldrenes arbeidsutvalg velges på første foreldremøte. Det er et veldig viktig samarbeidorgan og har myndighet i forhold til bl.a. ordensreglement og lignende. SU: Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Når alle representantene er valgt starter SU sitt arbeid. Meldingsboka: Daglig kontakt mellom skole og heim noteres i meldingsboka. Husk at sensitiv informasjon ikke skal skrives i meldingsboka! Kontaktmøter: Møter mellom kontaktlærer (elev) og foreldrene, hvor foreldrene får grunnleggende og lovfestet informasjon om elevens utvikling og opplæring. 2 ganger i året. Dere kan til enhver tid stikke innom skolen og prate med oss! 12

13 UTEDAGER FOR SMÅSKOLETRINNET 1.4. klasse Vi holder på vår tradisjon med å ha TURDAGER PÅ TORSDAGER OG I PARTALLSUKENE. Vi vil bruker fagområdene fra tema ; naturfag, samfunnsfag, samt kroppsøving. Det er ikke værforbehold, så alle må være kledd etter været. Vi spiser matpakka på skolen før vi går på tur. Det vil bli gitt ekstra info hvis elevene skal ha turmatpakke og ekstra drikke. Det er ikke lov å ha med godteri. Dersom vi skal ha med pølser eller annen mat, får dere ekstra beskjed. Følgende plan for utedagene er: Uke 34: Uke 36: Uke 38: Uke 40: Uke 42: Uke 44: Uke 46: Uke 48: Uke 50: 26. august 9. september 23. september 7. oktober 21. oktober 4. november 18. november 2. desember 16. desember Ta kontakt hvis dere lurer på noe! Hilsen Randi og Gro 13

14 DKS/ENTREPRENØRSKAP : Fra hode til hånd (film) Sted: Nordfold 5. trinn : Voff! Art! Sagliocco Esemble (teater) Sted: Leinesfjord årstrinn Juffà sine opplevelser (kulturarv) Sted: Leines trinn Hva er det jeg ser? (kunstarter i samspill) Sted: Norsk Luftfartsmuseum 6. og 7.. trinn. 14

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer