Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet"

Transkript

1 INFORMASJON Nr Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Helt førsteklasses! Se side 4 Åpen kirke stille time - Side 3 Brutankar - Side 5 Oversikt over gudstjenester og planlagte aktiviteter - Side 8,9 og 15 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 1

2 Prestens hjørne Bryllup - bare for millardærer? Koster det kr ,- å stå brudepar? Jeg hører stadig at ulike kommenterer at det er blitt så dyrt å gifte seg. Snakket med en far som fortalte at sønnen hadde fått til et så rimelig bryllup. Det hadde bare kostet femti tusen kroner(!) Da jeg kommenterte det, så fikk jeg tilbake at et vanlig bryllup koster rundt hundre tusen kroner. Et par perspektiver: a) Hvis en gifter seg der en bor, så er både kirke, kirketjener, prest og kantor gratis (Hvis ekstrainnslag koster kantor noen hundrelapper). b) I Sommer døpte jeg lille Sofus Wiik i Tverlandet kirke og etter gudstjenesten viet jeg foreldrene til begge slektenes store overraskelse - og begeistring. Hva er viktigst i et bryllup? Kan det være lurt å analysere dette og få sentrum på plass for så å se det øvrige derfra? For da mine damer og herrer, blir det meget billigere. Er ikke det viktigste: 1. Å sikre den beste trygghet og ramme for parforholdet og for barna/evt barn? 2. Å samle familiene og skape et godt møtested mellom to slekter? Det første skjer gratis i kirka. I det andre betaler alle gjester sin egen reise og sitt eget opphold hvis ikke dette også er nesten gratis fordi en bor hos hverandre. Det siste er jo kjempegreier. For da ivaretas pkt 2 enda bedre. Hvis en så leier menighetshuset i Saltstraumen eller menighets-salen i Tverlandet kirke, så koster det hundrelapper. Videre fordeler en kakebakinga i slekta. Spriten lar en stå godt der den er på Polet for den tjener verken punkt en eller to. Og i dag er det så mange som er gode på fotografering at det er helt unødvendig å betale noen for det... Så vips har en et bryllup til under tyve tusen kroner med fotograf... Eller??? Jeg inviterer alle og enhver til debatt! PS: For egen del vier jeg dere gjerne både på Sjurnakken og i strandkanten om vi får biskopen med på det... Sagt på en annen måte: Bare jeg hører lyden br, så skvetter jeg opp som en fjær. Sa du bryllup? Kjempegreier... ;-) Torgeir prest. Salme - Sommerens Gud 50-årskonfirmanter Sommerens Gud, du evige lys, ha takk for alt som er over. Det hvisker i skog og nynner langs strand, at sommeren ligger og sover. Evige Far, så kort ble min dag, så fort går livet du ga meg. Det flyr som en drøm, så våkner jeg opp og vet at det snart blir tatt fra meg. Skapelsens Gud, bevar meg hos deg, ved livets kilde som strømmer. Og når jeg skal dra, da gi meg et sted der sommeren ligger og drømmer. Tekst: Eivind Skeie. Norsk salmebok 2011, nr Bildet er av 50 års konfirmantene i Saltstraumen kirke 8. juni Disse ble konfirmert i Saltstraumen kirke 12. juli Foto: Tor Johansen. 2 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu M

3 Kirke, også i hastighetens tid... Vi, Heidi Vorren og Margrete Grinaker Berle, har tatt initiativ til et nytt tilbud i Saltstraumen menighet. Denne høsten har vi startet opp med det vi kaller Åpen kirke - stille time i Tverlandet kirke den første mandagen hver mnd. Da vil kirken være åpen mellom kl Hva er Åpen kirke - stille time? Vi erfarer og ser at mange har travle, innholdsrike og aktive liv. Kirken har også sine gudstjenester, aktiviteter og arrangementer hvor mange tar del. Like fullt erfarer vi også at en del ønsker mer ro og «stilletid», men at det er vanskelig å finne rom for dette. Vi ønsker derfor å bidra med et rom for deg og dere som har behov for en stille stund, og vil invitere til et åpent stille kirkerom med tid for å puste ut. Et avbrekk i hverdagen som ikke er styrt av plikt og krav. Originaltegninger funnet Det er et ønske at dette skal være et møtepunkt for hvile, ettertanke og nærvær. Det betyr at vi ikke tilbyr noe «organisert» hverken av bønn, sang eller samtale. Her vil du imidlertid få anledning til å bruke kirkerommet til en pustepause fra aktivitet, - til stillhet, meditasjon, refleksjon, eller bare tenne et lys om du ønsker det. Følgende datoer i høst: 6. oktober, 3. november og 1. desember. Hvorfor ikke legge kveldsturen innom kirken en av disse datoene? Vit at du er velkommen. Alltid. Foto: Boye Eilertsen Tekst og foto: Elisabeth Nilsen Originaltegningene til gjenreisingen av Saltstraumen kirke ( ) funnet på et loft på Straumøya. Saltstraumenområdet fikk i 1886 sin første kirke bygd på Knaplundsøya. Fram til da hadde straumværingene måttet krysse Saltenfjorden for å delta i kirkelige handlinger i Bodøe kirke (i dag kalt Bodin kirke). Etter mange forlis på kirkevei og års arbeid for å få departementets godkjenning for en egen kirke sør for Saltenfjorden, var det stor glede da kirken kunne vigsles 21. oktober i Sytten år seinere, den 14. mai 1903, sendte Straumen kirketilsyn søknad til kongen om å få rive og gjenreise kirken. 22. september samme år godkjennes det ved kongelig resolusjon å rive kirken og gjenreise den på en ny tjenlig tomt. Sviktende grunn og stormskade var årsaken. Arbeidet med gjenreiseingen gikk svært fort og allerede 4. april i 1904 kunne biskop Bøckmann fra Tromsø vigsle den gjenreiste kirken. Kirkebygget fra 1886 ble oppført etter tegninger av byggmester J E Olsen, og godkjent med mindre endringer av departementet. Da kirken skulle gjenreises fulgte man de samme tegningene, men med forsterkning av tårn- og takkonstruksjoner. Tegningene til den gjenreiste kirken ble funnet på kvisten på gården til Aasmund Brunes på Straum våren Brunes hadde kjøpt gården fra Johan og Petra Hellevik og ryddet da gården for å selge den i forbindelse med flytting til Tverlandet. Familien spurte seg hvordan kirketegningene hadde havnet på deres kvist. En sannsynlig forklaring er at det er Petra Hellevik, født Furre, som har brakt tegningene inn i huset. Som datter av gamle Einar Furre, er det grunn til å tro at det er han som leder eller medlem av menighetsrådet, som har hatt tegningene. Hvis noen kan hjelpe oss med nærmere opplysninger om dette er vi takknemlige. Brunes tok kontakt med Egil Valvik, som fikk tegningene. De er nå levert til Arkiv i Nordland som vil sørge for sikker oppbevaring. Etter å ha ligget flere måneder i press vil tegningene bli kopiert, og både Saltstraumen kirke og Saltstraumen Museum vil få kopier. Menighetsrådet har fått forslag om å få tegningene rammet inn og hengt opp på bakveggen i kirkerommet i Saltstraumen. Så sant kopiene er innrammet til begynnelsen av desember vil det bli en liten markering i forbindelse med kirkekaffen på 2. søndag i advent (7. desember). BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 3

4 Helt førsteklasses i Tverlandet kirke Tekst: Eirin Figenschau Foto: Anne Sofie H. Fosby Torsdag 21. august var åtte 1. klassinger med foresatte samlet til middag, maling, lek og moro, bibelhistorie og sang i Tverlandet kirke. Dette er en del av trosopplæringen Bru førr tru i Saltstraumen menighet. Helt førsteklasses er et årlig arrangement i menigheten, der 1.klassinger inviteres til kirka i sin første skoleuke. Det var 3. gang det arrangeres her på Tverlandet, og ei slik flott samling burde flere få oppleve! Her ser dere bilder fra årets samling, som ble avsluttet med tenning av lys i lysgloben og aftenbønn. Alle fikk med seg ei bok med bibelhistorie heim. Se også forsidebildet. Fingermaling. Pent og rett. Glede. 4 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

5 Brutankar Tekst: Tor M. Hansen (leiar i soknerådet) Forleden kveld var eg med på haustinnsamlinga her i kyrkjelyden. Det er litt tiltak, det innrømmer eg glatt: å sluke middagen etter ein travel arbeidsdag, hoppe over middagskvilen og køyre nedover i kyrkja for å få utdelt id-kort og innsamlingsbøsse og eit kart i handa: her er di rode. Her skal eg gå frå dør til dør og tigge pengar dei neste par timane. Men sånn er det ikkje. Komen ned i kyrkja blir eg møtt av blide fjes i komiteen som har gjort alt klart, og når eg kjem ut til mi rode går eg rett nok frå dør til dør, men det er ikkje tigging det eg driv med. Det får eg indirekte klar melding om frå dei som opnar dørene. Dei er glade for å kunne bidra, når eg takkar for gåva takkar dei fleste attende, og seier det er viktig og godt arbeid som blir gjort i kyrkja. Takk for at du kom hit så eg og fekk gje noko. Nokon seier det rett ut akkurat slik. Bortimot tjuefem tusen fekk vi inn i år. Og det er storveges! Men beløpet blir mindre for kvart år. Det er færre og færre som har kontantar i heimen. Så kan hende var dette siste året vi gjekk denne runden? Samstundes treng vi pengane meir og meir. Kommuneøkonomien blir strammare for kvart år. Ungdomsarbeidet vårt, som haustar godord både her og der, er ikkje gratis å drive. Det går ikkje an å basere seg berre på friviljug innsats med noko som krev kontinuitet, kvar veke heile året, i tillegg til førebuing og planlegging. Tilrettelegging for dei friviljuge som vi og treng. Ungdomsentrepenøren vår var tilsett i eit treårsengasjement. No er dei tre åra gått og vi ser at arbeidet har bore frukt. Difor har vi lyst til å halde fram vidare. Men vi treng pengar til det. Mykje pengar. Vi har tilsett ein i ei tjueprosentstilling denne hausten for å halde hjula i gang. Før vi kan lyse ut noko ny større stilling må vi vite at vi har lønsmidlane på plass. Og det er her du kjære lesar kjem inn. Vi har noko som kallast gjevarteneste i kyrkjelyden vår. Det vil seie at vi skriv ein avtale om automatisk overføring ein gong i månaden til ungdomsarbeidet i kyrkja. Dersom hundre personar gjev to hundre kroner i månaden blir det tjue tusen. Det er nok til bortimot ei halv stilling. Og no vender eg meg ikkje til dei som ikkje har råd til det. Men to hundre kroner i månaden er det mange som har råd til. Mange vil faktisk ikkje merke det. Fordelane med gjevarteneste er mange. Vi treng t.d ikkje bruke masse tid og energi på innsamling, då kan vi bruke tida og kreftene på andre ting. Hundre personar er ikkje mykje. Det er så lite at det er lett å tenkje at eg treng ikkje vere med på denne dugnaden. Det er kan hende ein av grunnane til at det er så få som er med på gjevartenesta i dag. Desse brutankane vart lange, og prosaiske, men dei endar her med ei sterk oppmoding om at akkurat du melder deg på gjevartenesta til Saltstraumen menighet, øyremerka ungdomsarbeidet. Telefonnummeret til menighetskontoret finn du på s. 10 i bladet. Ungdomsarbeid Joakim Tverbakk skal holde hjulene i gang i menighetens ungdomsarbeid denne høsten. Joakim har vokst opp på Tverlandet, er godt kjent i CC og i menigheten for øvrig. Han har det siste året vært ansvarlig for tiltaket Sofatorsdag i Tverlandet kirke. Joakim er tilsatt i Det Norske Misjonsselskap U her i Nordland, og har til daglig ansvar for bl.a. leirarbeid. Saltstraumen menighet har inngått avtale med NMS U, om å leie inn Joakim Tvebakk i en 20% stilling fram til nyttår. Vi er takknemlige for denne løsningen, ønsker Joakim velkommen!, - og håper mange frivillige vil være med å stille opp i arbeidet med CC og Attentretti sammen med Joakim. Les mer i Brutankar om utfordringer og muligheter til fortsatt ungdomssatsning. Joakim Tverbakk. Høstinnsamlinga til inntekt for ungdomsarbeider i Saltstraumen menighet, innbrakte til sammen kr ! Hjertelig takk til alle dere som tok godt imot bøssebærerne! - og ikke minst hjertelig takk til alle dere som brukte mandagsettermiddagen den 8.september til å gå med bøsser. For de av dere som ikke var hjemme, - er det fortsatt mulig å gi til formålet til kto Merk gjerne innbetalingen Høstinnsamling Foto: Boye Eilertsen BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 5

6 Nytt fra korarbeidet i menigheten Tekst og foto: Linn-Marie Estensen Høstsemesteret er godt i gang for korene, og vi er glad for å presentere en ny kormedarbeider: Bodil Skirbekk har begynt som dirigent for Tverlandet barnegospel! Bodil har tidligere dirigert barnegospel i Bodø domkirke, og jobber som lærer på Tverlandet skole. På barnegospel har vi også fått med oss to flotte ungdomsledere: Sandra Beate Larsen Lutro og Maren Sofie Valmo Gjørv. Sandra og Maren har sunget i kor i kirka i mange år, og i tillegg til å være med i koret Colours, er de nå med som medledere i barnegospel. Tverlandet barnegospel er for gutter og jenter fra 4-6 år og møtes i Tverlandet kirke torsdager kl Liv Kristin Valmo, som har vært dirigent i Tverlandet barnegospel i 4 år, har nå tatt over som dirigent for Tutti Frutti! Tutti Frutti er godt i gang med en fin gjeng gutter og jenter, men de vil gjerne ha flere med! Tutti Frutti er for gutter og jenter fra klasse og øver i Tverlandet kirke på tirsdager fra Colours blir fortsatt ledet av musikkmedarbeider Linn-Marie Estensen. Vi er nå 25 stk i koret, men har fortsatt plass til flere Tverlandet Barnegospel med leder og hjelpeledere. gutter og jenter fra 5. klasse og oppover. Vi øver i Tverlandet kirke på torsdager fra Saltstraumen barnegospel ledes fortsatt av Linn-Marie Estensen. Vi øver på Saltstraumen menighetshus på tirsdager fra Vi ønsker oss flere gutter og jenter fra 5 år som har lyst til å være med og synge! Har du lyst til å begynne i et av korene våre, er det bare å møte opp på en øving! Håper vi ses! Skifte på orgelkrakken Kantor Cathrine Andersen har sagt opp stillingen som kantor i Saltstraumen menighet, og fratrådte 15.august. Vi takker henne for årene her i Saltstraumen menighet, og ønsker henne lykke til i stillingen som menighetsmusiker, musikklærer og -kultur/ musikkskolelærer på Værøy! Bodø kirkelige fellesråd har tilsatt Johanne Jeremiassen Stafsnes som ny kantor i Saltstraumen menighet fra 5. oktober Hun er innvilget svangerskapspermisjon fram til sommeren, og tiltrer stillingen først etter ferien, medio august Det er derfor utlyst et vikariat for kantor i denne perioden. Johanne har vokst opp på Tverlandet, og er godt kjent for mange i menigheten og på stedet. Hun har nettopp nå i september fullført sin kantorutdannelse, og har i tillegg solid utdannelse og erfaring som dirigent og korleder. Vi ønsker Johanne hjertelig velkommen i stillingen som kantor, og ser fram til at hun starter opp her i august etter et spennende år på hjemmebane. Johanne Jeremiassen Stafsnes. 6 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

7 Slekters gang Stadfestelse av dåp: Linus Johannessen (Saltstraumen kirke) DØPTE Maximillian Sakrihei Johansen (Tverlandet kirke) Mathilde Sol Sandmo Sakrihei (Tverlandet kirke) Ludvig Obuhhov Dankertsen (Tverlandet kirke) Andrea Pedersen (Saltstraumen kirke) Jonas Emilian Sandnes (Gildeskål hovedkirke) Silje Amelia Vinje Stien (Hunstad kirke) Jonas Gatanyu Madsen (Saltstraumen kirke) Rime Sofie Følvik (Tverlandet kirke) Sofus Wiik (Tverlandet kirke) Theodor Emil Ånesen (Saltstraumen kirke) Miriam Alvilde Seljeseth (Saltstraumen kirke) Johannes Jakobsen (Saltstraumen kirke) Maja Josefine Larsen Haldorsen (Saltstraumen kirke) Mille-Oleah Bolme (Saltstraumen kirke) Kaja Fretheim Skyrud Oscar Fretheim Helskog Alexander Belle Arntsen-Nordqvist Ine Viktoria Hetzler Velsignelse av borgelig inngått ekteskap: Maria Halås Lisøy og Richard Bagley (Tverlandet kirke) VIGDE Silvia Bernhardsen og Raymond Hansen (Tverlandet kirke) Hilde Dankertsen og Kirill Obuhhov (Tverlandet kirke) Siv-Janne Adolfsen og Tor-Arne Grydeland Pedersen (Saltstraumen kirke) Ellen Seljevoll og Terje-Håvard Isaksen (Saltstraumen kirke) Anita Ellevold Olsen og Jan-Tore Ellevold Olsen (Saltstraumen kirke) Elisabeth Vikan og Johnny Wiik (Tverlandet kirke) Ingrid Agathe Simonsen og Tore Hanssen (Saltstraumen kirke) DØDE Martinius Kristian Knaplund Alfred Magnus Pedersen Odd Magnus Johansen Harald Killengren Rolf Ellingsen Alf Eilert Rudolf Seivåg Seivåg kirkegård har fått nytt klokketårn Tekst og foto: Elisabeth Nilsen På Seivåg kirkegård står det et lite kapell, som tidligere hadde et klokketårn med en liten kirkeklokke. For mange år siden ble klokketårnet tatt ned av sikkerhetsmessige årsaker. Klokken ble tatt til byen. Lokalbefolkningen har gjennom Saltstraumen menighetsråd og Saltstraumen Kommunedelsutvalg arbeidet for å få klokketårnet og klokken satt opp igjen, men fikk da til svar at klokken ikke var å finne. Etter en del leting kom klokken til rette, og Menighetenes Fellesråd/kirkevergen bygde et utspring på kapellet og plasserte klokken der. Lokalbefolkningen mobiliserte igjen: De ville ha et tårn til klokken sin og ikke en kasse, og de tilbød seg å bygge tårnet på dugnad. De fikk Fellesrådets godkjenning til dette, og det nye tårnet med den gamle klokken er nå på plass. Det ble tatt i bruk ved Rolf Ellingsens begravelse i august. Vi gratulerer lokalbefolkningen i Seivåg med det nye tårnet, og retter samtidig en takk til de flinke dugnadsfolkene som bidro til en lykkelig løsning for alle parter. Her skal Jon Lars Seines og Fritz-Arne Olsen nevnes spesielt. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 7

8 Aktivitetskalender for Saltstraumen menighet Endringer kan komme,- følg med i avisa Ta gjerne kalenderen ut av bladet og heng den opp, så er gudstjenesteplan og kontaktadresser mv. alltid lett tilgjengelig! Gudstjenester OKTOBER: Søndag 5. okt. Saltstraumen kirke kl : Gudstjeneste m/dåp Søndag 12. okt. Tverlandet kirke kl : Gudstjeneste m/dåp Søndag 19. okt. Saltstraumen kirke kl : Gudstjeneste m/dåp Søndag 26. okt. Tverlandet kirke kl : Småbarnsgudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Tverlandet barnegospel, Babysang og Knøttetreff deltar NOVEMBER Søndag 2. nov. Saltstraumen kirke kl : Høymesse på Allehelgensdag Søndag 9. nov. Tverlandet kirke kl : Gudstjeneste m/ dåp. Fellesgudstj. for menighetene i Bodø, Planlagt med og for De utrolige, -mennesker med behov for en del tilrettelegging. Tutti Frutti deltar. Søndag 16. nov. Saltstraumen kirke kl : Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok Saltstraumen barnegospel deltar. Søndag 23. nov. Tverlandet kirke kl : Høymesse Søndag 30. nov. Tverlandet kirke kl : Familiegudstjeneste. Lys Våken og Colours medvirker DESEMBER: Onsdag 3. des. Saltstraumen kirke kl : LYSMESSE. Konfirmantene deltar Søndag 7.des. Saltstraumen kirke kl : Gudstjeneste Søndag 14.des. Tverlandet kirke kl : Gudstjeneste Søndag 21. des. Saltstraumen kirke kl : Vi synger jula inn Knøttetreff Tverlandet kirke Flg. mandager kl : 6. okt., 20. okt., 17. nov. og 8. des. + deltakelse v/ Småbarnsgudstj. 26. okt Saltstraumen Søndagsskole kl i Saltstraumen menighetshus: Søndag 14. og 28. september Søndag 12. og 26. oktober Søndag 9. og 23. november Søndag 14. desember Alle barn fra 4 år, med forelder, eller alene fra 5 år. Hjertelig velkommen ønskes dere av Ann-Karin mob Kjellern: Onsdager, Saltstraumen menighetshus. Følg med på oppslag! Sofa-torsdag Tverlandet kirke, ungdomsrommet Torsdager kl Attentretti: Oppslagstavla

9 Mandager kl i Saltstraumen menighetshus Se oppslag/ hjemmeside. Church Chill Alle fredager kl Beta-kvelder Månedlig oppfølgingssamlinger for de som har deltatt på Alphakurs,- og andre som har behov for et kristent fellesskap og bibelstudium NB! Datoer er ikke satt enda. Følg med på oppslag/ kunngjøringer Sangkvelder i Saltstraumen kirke kl med enkel bevertning. Tirsdag 30. september Tirsdag 28. oktober Tirsdag 25. november Alpha-kurs humørfylt kurs for å bli kjent med kristen tro. Annenhver tirsdag. Oppstart 23.sept. (Se brosjyre i kirkene og på menighetens hjemmeside) Menighetens kor for barn og unge: Øvingstider og aldersfordeling: Se s. 6 Åpen kirke stille time Tverlandet kirke mandager kl okt., 3.nov. og 1. des. Det plutselige kor, prosjektkor - se egen facebook- side 7. desember Julekonsert i Tverlandet kirke med Tverlandet barnegospel, Tutti Frutti og Colours 15. november Lørdagskafè i Saltstraumen menighetshus, v/colours 18. oktober Høstbasar, Saltstraumen menighetshus (se s. 15) 31. oktober HALLO VENN i Tverlandshallen (se side 15) 13. desember Luciakonsert i Tverlandet kirke ( se s. 15) 14. desember Adventskafè på Saltstraumen menighetshus 21. desember Vi synger jula inn, i Saltstraumen kirke Bru Førr Tru, trosopplæring: 25. oktober 4-årssamling, Tverlandet kirke 11. november 4-årssamling, Saltstraumen menighetshus november LYS VÅKEN, adventsnatt for 10-åringer i Tverlandet kirke. Dåpssamlinger for foreldre som skal ha dåp: 6.nov. og 4. des. (Etter avtale).

10 Saltstraumen menighet Besøksadresse: Postadresse: Fakturaadresse: Telefon: E-post: Hjemmeside: Åpningstid: Saltstraumen preste- og menighetskontor: Tryggestadgården, Tverlandet. Mølnbakken 84, 8050 Tverlandet Saltstraumen menighet, Storgt. 29, 8006 Bodø , sentralbord Bodø kirkelige fellesråd Velkommen innom når døra er åpen! Du finner oss på Facebook: Kontonummer for gaver Saltstraumen menighet: Ungdomsarbeiderstilling: Orgel, Saltstraumen kirke: Redaksjon: Anne Sofie Holand Fosby, Elisabeth K. Nilsen, Liv Nome Sivertsen Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 10. november Dette, og tidligere nummer av BRUA kan du finne på menighetens hjemmeside Torgeir Horn, sokneprest Direktenr / E-post: Johanne Jeremiassen Stafsnes, kantor (I permisjon til medio aug Vikariat fram til aug.2015 er utlyst.) Linn-Marie Estensen, musikkarbeider Direktenr.: E-post: Bergljot Gåre, kateket Direktenr.: / E-post: MENIGHETSRÅD Tor Martin Hansen, leder i Saltstraumen menighetsråd Telefon: E-post: Tverlandet kirkebarnehage: Kate Børstad, barnehagestyrer Telefon E-post: Saltstraumen kirkegård: Telefon Kirkevergen i Bodø: Telefon Moyri Jenssen, kirketjener Mobil: E-post: Eirin Figenschau, diakon Direktenr.: / E-post: Liv Nome Sivertsen, daglig leder Direktenr.: / E-post: Joakim Tverbakk, ungdomsarbeider (20% stilling) Mobil: E-post: Ved ønske om dåp eller vigsel: Ring Kirkekontoret, tlf Ved ønske om leie av Saltstraumen menighetshus, Tverlandet menighetssal, el. kirkene: Ring tlf Kirkens vakttelefon ved ulykker og krise, tlf (for hele Domprostiet) Kirkeofringer i Saltstraumen menighet TV.L Amathea kr SA Viken senter kr SA Menighetsarbeidet kr TV.L Menighetens misjonsprosjekt kr SA NMS kr TV. L Menighetsarbeidet kr SA Menighetsarbeidet kr SA Menighetens misjonsprosjekt kr TV.L Menighetsarbeidet kr SA Menighetsarbeidet kr TV.L NMS kr SA Kirkens SOS i S-H kr BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

11 Eldres dag 2014 Tekst og foto: Eirin Figenschau Vi våknet til nok en nydelig værdag, søndag 31.august! Gudstjenesten begynte kl i Tverlandet kirke. Det var god sang og Torgeir prest holdt en fin og engasjert preken. Vi var så heldige å få med oss to unge jenter som sang to sanger. Den ene sangen Har du fyr av Ola Bremnes, ble flettet fint inn i preken. Sangstund etter middag. Anneli Valvik og Amalie Ludviksen synger. Etter gudstjenesten var det arrangement for de eldre inne i menighetssalen. Der ble det servert god middag: røkt svinekam og tilbehør. Til dessert fikk vi nydelig heimelaget karamellpudding med krem. Til slutt var det kake og kaffe. Innimellom spising og prat sang vi en del sanger, Torgeir snakket litt om sin tjeneste som prest, Gunnar S. Jenssen fortalte ei morsom historie og Eirin, diakon, leste dikt og ei morsom fortelling. Vi var så heldig å ha med oss Guttorm Jensen på gitar til sangene og han sang også noen sanger alene. Det var fint. Gjengen i eldreutvalget gjorde en flott jobb på kjøkkenet, stor takk til dem for det! =) Guttorm Jensen. Snart klar for kake. Et lite glimt fra Saltstraumen søndagsskole Tekst og foto: Ann-Karin Ellingsen Bildet er tatt i vår og vi prøver briller, i forbindelse med at vi pratet og dramatiserte om det å kunne SE, - SE bedre. Det er Fillip, Erika, Bjarne og Gustav som var til stede denne dagen. Vi ønsker også nye barn hjertelig velkommen til vår Sprell Levende Søndagsskole. (Se datoer på s. 8). BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 11

12 Takk til Joker Saltstraumen! Tekst og foto: Moyri Jenssen I slutten av august ble det klart for innbyggerne i Saltstraumen at Jokerbutikken skulle legges ned. Saltstraumen menighet har i mange år hatt et godt samarbeid med Joker, og menighetens ungdomsarbeid har mottatt økonomisk støtte. Vi benytter derfor anledningen til å takke Joker ved Kent Ove Larsen og hans stab for godt samarbeid og velvilje for i mange år. Kent-Ove Larsen. Tannlege Jon Tryggestad Saltstraumen Camping AS Tlf.: Tlf TVERLANDET Tlf Åpningstid: (22.00) Du kan være med på å gi mennesker et trygt, alternativt og meningsfullt fritidstilbud gjennom Juba, Juvente og IOGT. Vi i IOGT Bodø ser fram til å få deg på laget. Vil du å vite mer, se eller ta kontakt tlf / e-post: (Raymond Trondsen) Vi er tilgjengelig ved dødsfall 24 timer i døgnet. Sambogården, Storgata 48, Bodø (inngang fra Bankgata) 12 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

13 Friluftskonfirmant-tur Mjønes-skaret Tekst: Torger Horn Foto: Bergljot/Mathias Gåre Fredag 5. sept kl 1800 padlet 14 konfirmanter og ledere til elvemunningen elva fra Mjønes-skaret. Etter overnatting i Lavvo gikk ferden utenfor sti langs elva på jakt etter kilden som vi fant i vannet oppe i skaret. Vi tok med oss vann fra den opprinnelige kilden som dagen etterpå ble brukt som dåpsvann for Maja, Kaja og Alexandra som ble døpt i friluftsgudstjenesten dagen etterpå. Etter den våte lørdagen oppsto søndagen som en åpenbaring av sol og varme. 105 Dåp ute. voksne og barn deltok i gudstjenesten og stor takk til Skagen hotell som generøst lot oss låne den store lavvoen som trygghet i tilfelle dårlig vær. Men været var supert, familiene strålte i bunader, finstas, tekstlesing og sanginnslag og konfirmantene bidro med ulikt blant annet leste Magnus Nybakk Pettersen Salme 8 i Det gamle testamente. Friluftskonfirmantene. Kirketjener vikar Tor Martin Hansen hadde laget døpefonten og bidro med slag på spett som kirkeklokke. Linn-Marie Estensen trakterte trø-orgelet. Altså full pakke hele veien inklusive super kirkekaffe ved konfirmant-foreldrene. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 13

14 Lions Club Bodø Tverlandet Til tjeneste Hjelp oss å hjelpe! Visste du at... Lions gir hver innsamlet krone uavkortet til formålet? Lions støtter tiltak som gir ungdom en god oppvekst? Lions er spesielt opptatte av å støtte funksjonshemmede? Lions gjennom tulipanaksjonen støtter forebyggende arbeid mot narkotika? Lions støtter internasjonalt katastrofearbeid? Lions hjelper vanskeligstilte mange steder i verden rent-vann-prosjekt øyehelse-prosjekt skole-prosjekt fadderbarn... og mye mer? Er dette noe for deg? Vil du bli medlem? Ta kontakt med en av oss eller Lions Norge - blir du med ring BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

15 Saltstraumen menighetshus ønsker å arrangere AUKSJON på Høstbasaren 18. oktober. Har du noe du har lyst å gi, - er vi veldig takknemmelig for det. Ta kontakt med Ann-Karin Ellingsen på telefon: / Lucia konsert Lørdag 13. desember kl i Tverlandet kirke. Tverlandet mottak 15. desember 2014 er det 6 år siden Tverlandet Mottak ble startet opp. Det er et statlig mottak for asylsøkere, og nylig ble det skrevet ny 6 års kontrakt for drift i lokalene de er i nå! Mottaket har egen hjemmeside på internett og adressen er De som bor på mottak blir glade om de kan få kontakt med nordmenn i nærområdet, både for å praktisere norsk, lære mer om vår kultur og få et større sosialt nettverk. Dette kan dere lese mer om på hjemmesiden. På mottaket her de en egen klesbasar som er åpen 2-3 dager i uka. Her kan de som trenger klær stikke innom og få det. Nå trenger de spesielt herreklær med vekt på vinterklær, sportsklær og skotøy til menn mellom år. Hare du noe å avse, kan det leveres på kontoret til de som jobber på mottaket. Kontoret ligger i lokalene over Tverlandet Hårdesign i Kløvergården, og er åpent mellom mandag til fredag. Velkommen til en stemningsfull konsert med Colours! Støvler i klesbasaren. Safar Omer, Esmail Kakar (miljøarbeider) og Tesfamariam BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 15

16 Tverlandet kirkebarnehage Tekst: Kate Børstad Foto: Anne-Sofie H. Fosby Ja nå er vi i gang igjen her i Tverlandet kirkebarnehage etter at barnehagen har hatt sommerstengt i juli. Barnegruppa er på 13 barn i alderen 1-4 år. Og for første gang i barnehagens historie har vi ingen førskolebarn! En flott og tørr høst har gjort at vi for det meste har vært ute og leka. Men så godt det ble da regnet kom og vi endelig kunne lage grisebækk. Og da kan vi også leke og finne på aktiviteter inne. Her ser dere bilder av noen av de flotte ungene som går her. Vi ønsker alle en fin høst! 16 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 Dette er en automatisk telefonsvarer Hva hører du? Lytt til telefonsvarerne, og sett kryss. Det kan være flere riktige svar. Beskjed 1 Hei, dette er Langgata legekontor.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON Nr. 3 2013 Årgang 45 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Tverlandet kirke 30 år Side 2, 3, 5, 16 Saltstraumen menighetshus 20 år Side 12 Foto: Boye Eilertsen BRUA Menighetsblad for

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

TILBAKEBLIKK FRA SOLBÆR MARS 2016

TILBAKEBLIKK FRA SOLBÆR MARS 2016 TILBAKEBLIKK FRA MARS 2016 Liakroken barnehage Vi viser bilder og forteller fra påskebudskapet i en samling. Den voksne lurer på om barna vet hvem Jesus var. «Han ble født i en stall», svarer et barn.

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer