Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet"

Transkript

1 INFORMASJON Nr Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Helt førsteklasses! Se side 4 Åpen kirke stille time - Side 3 Brutankar - Side 5 Oversikt over gudstjenester og planlagte aktiviteter - Side 8,9 og 15 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 1

2 Prestens hjørne Bryllup - bare for millardærer? Koster det kr ,- å stå brudepar? Jeg hører stadig at ulike kommenterer at det er blitt så dyrt å gifte seg. Snakket med en far som fortalte at sønnen hadde fått til et så rimelig bryllup. Det hadde bare kostet femti tusen kroner(!) Da jeg kommenterte det, så fikk jeg tilbake at et vanlig bryllup koster rundt hundre tusen kroner. Et par perspektiver: a) Hvis en gifter seg der en bor, så er både kirke, kirketjener, prest og kantor gratis (Hvis ekstrainnslag koster kantor noen hundrelapper). b) I Sommer døpte jeg lille Sofus Wiik i Tverlandet kirke og etter gudstjenesten viet jeg foreldrene til begge slektenes store overraskelse - og begeistring. Hva er viktigst i et bryllup? Kan det være lurt å analysere dette og få sentrum på plass for så å se det øvrige derfra? For da mine damer og herrer, blir det meget billigere. Er ikke det viktigste: 1. Å sikre den beste trygghet og ramme for parforholdet og for barna/evt barn? 2. Å samle familiene og skape et godt møtested mellom to slekter? Det første skjer gratis i kirka. I det andre betaler alle gjester sin egen reise og sitt eget opphold hvis ikke dette også er nesten gratis fordi en bor hos hverandre. Det siste er jo kjempegreier. For da ivaretas pkt 2 enda bedre. Hvis en så leier menighetshuset i Saltstraumen eller menighets-salen i Tverlandet kirke, så koster det hundrelapper. Videre fordeler en kakebakinga i slekta. Spriten lar en stå godt der den er på Polet for den tjener verken punkt en eller to. Og i dag er det så mange som er gode på fotografering at det er helt unødvendig å betale noen for det... Så vips har en et bryllup til under tyve tusen kroner med fotograf... Eller??? Jeg inviterer alle og enhver til debatt! PS: For egen del vier jeg dere gjerne både på Sjurnakken og i strandkanten om vi får biskopen med på det... Sagt på en annen måte: Bare jeg hører lyden br, så skvetter jeg opp som en fjær. Sa du bryllup? Kjempegreier... ;-) Torgeir prest. Salme - Sommerens Gud 50-årskonfirmanter Sommerens Gud, du evige lys, ha takk for alt som er over. Det hvisker i skog og nynner langs strand, at sommeren ligger og sover. Evige Far, så kort ble min dag, så fort går livet du ga meg. Det flyr som en drøm, så våkner jeg opp og vet at det snart blir tatt fra meg. Skapelsens Gud, bevar meg hos deg, ved livets kilde som strømmer. Og når jeg skal dra, da gi meg et sted der sommeren ligger og drømmer. Tekst: Eivind Skeie. Norsk salmebok 2011, nr Bildet er av 50 års konfirmantene i Saltstraumen kirke 8. juni Disse ble konfirmert i Saltstraumen kirke 12. juli Foto: Tor Johansen. 2 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu M

3 Kirke, også i hastighetens tid... Vi, Heidi Vorren og Margrete Grinaker Berle, har tatt initiativ til et nytt tilbud i Saltstraumen menighet. Denne høsten har vi startet opp med det vi kaller Åpen kirke - stille time i Tverlandet kirke den første mandagen hver mnd. Da vil kirken være åpen mellom kl Hva er Åpen kirke - stille time? Vi erfarer og ser at mange har travle, innholdsrike og aktive liv. Kirken har også sine gudstjenester, aktiviteter og arrangementer hvor mange tar del. Like fullt erfarer vi også at en del ønsker mer ro og «stilletid», men at det er vanskelig å finne rom for dette. Vi ønsker derfor å bidra med et rom for deg og dere som har behov for en stille stund, og vil invitere til et åpent stille kirkerom med tid for å puste ut. Et avbrekk i hverdagen som ikke er styrt av plikt og krav. Originaltegninger funnet Det er et ønske at dette skal være et møtepunkt for hvile, ettertanke og nærvær. Det betyr at vi ikke tilbyr noe «organisert» hverken av bønn, sang eller samtale. Her vil du imidlertid få anledning til å bruke kirkerommet til en pustepause fra aktivitet, - til stillhet, meditasjon, refleksjon, eller bare tenne et lys om du ønsker det. Følgende datoer i høst: 6. oktober, 3. november og 1. desember. Hvorfor ikke legge kveldsturen innom kirken en av disse datoene? Vit at du er velkommen. Alltid. Foto: Boye Eilertsen Tekst og foto: Elisabeth Nilsen Originaltegningene til gjenreisingen av Saltstraumen kirke ( ) funnet på et loft på Straumøya. Saltstraumenområdet fikk i 1886 sin første kirke bygd på Knaplundsøya. Fram til da hadde straumværingene måttet krysse Saltenfjorden for å delta i kirkelige handlinger i Bodøe kirke (i dag kalt Bodin kirke). Etter mange forlis på kirkevei og års arbeid for å få departementets godkjenning for en egen kirke sør for Saltenfjorden, var det stor glede da kirken kunne vigsles 21. oktober i Sytten år seinere, den 14. mai 1903, sendte Straumen kirketilsyn søknad til kongen om å få rive og gjenreise kirken. 22. september samme år godkjennes det ved kongelig resolusjon å rive kirken og gjenreise den på en ny tjenlig tomt. Sviktende grunn og stormskade var årsaken. Arbeidet med gjenreiseingen gikk svært fort og allerede 4. april i 1904 kunne biskop Bøckmann fra Tromsø vigsle den gjenreiste kirken. Kirkebygget fra 1886 ble oppført etter tegninger av byggmester J E Olsen, og godkjent med mindre endringer av departementet. Da kirken skulle gjenreises fulgte man de samme tegningene, men med forsterkning av tårn- og takkonstruksjoner. Tegningene til den gjenreiste kirken ble funnet på kvisten på gården til Aasmund Brunes på Straum våren Brunes hadde kjøpt gården fra Johan og Petra Hellevik og ryddet da gården for å selge den i forbindelse med flytting til Tverlandet. Familien spurte seg hvordan kirketegningene hadde havnet på deres kvist. En sannsynlig forklaring er at det er Petra Hellevik, født Furre, som har brakt tegningene inn i huset. Som datter av gamle Einar Furre, er det grunn til å tro at det er han som leder eller medlem av menighetsrådet, som har hatt tegningene. Hvis noen kan hjelpe oss med nærmere opplysninger om dette er vi takknemlige. Brunes tok kontakt med Egil Valvik, som fikk tegningene. De er nå levert til Arkiv i Nordland som vil sørge for sikker oppbevaring. Etter å ha ligget flere måneder i press vil tegningene bli kopiert, og både Saltstraumen kirke og Saltstraumen Museum vil få kopier. Menighetsrådet har fått forslag om å få tegningene rammet inn og hengt opp på bakveggen i kirkerommet i Saltstraumen. Så sant kopiene er innrammet til begynnelsen av desember vil det bli en liten markering i forbindelse med kirkekaffen på 2. søndag i advent (7. desember). BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 3

4 Helt førsteklasses i Tverlandet kirke Tekst: Eirin Figenschau Foto: Anne Sofie H. Fosby Torsdag 21. august var åtte 1. klassinger med foresatte samlet til middag, maling, lek og moro, bibelhistorie og sang i Tverlandet kirke. Dette er en del av trosopplæringen Bru førr tru i Saltstraumen menighet. Helt førsteklasses er et årlig arrangement i menigheten, der 1.klassinger inviteres til kirka i sin første skoleuke. Det var 3. gang det arrangeres her på Tverlandet, og ei slik flott samling burde flere få oppleve! Her ser dere bilder fra årets samling, som ble avsluttet med tenning av lys i lysgloben og aftenbønn. Alle fikk med seg ei bok med bibelhistorie heim. Se også forsidebildet. Fingermaling. Pent og rett. Glede. 4 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

5 Brutankar Tekst: Tor M. Hansen (leiar i soknerådet) Forleden kveld var eg med på haustinnsamlinga her i kyrkjelyden. Det er litt tiltak, det innrømmer eg glatt: å sluke middagen etter ein travel arbeidsdag, hoppe over middagskvilen og køyre nedover i kyrkja for å få utdelt id-kort og innsamlingsbøsse og eit kart i handa: her er di rode. Her skal eg gå frå dør til dør og tigge pengar dei neste par timane. Men sånn er det ikkje. Komen ned i kyrkja blir eg møtt av blide fjes i komiteen som har gjort alt klart, og når eg kjem ut til mi rode går eg rett nok frå dør til dør, men det er ikkje tigging det eg driv med. Det får eg indirekte klar melding om frå dei som opnar dørene. Dei er glade for å kunne bidra, når eg takkar for gåva takkar dei fleste attende, og seier det er viktig og godt arbeid som blir gjort i kyrkja. Takk for at du kom hit så eg og fekk gje noko. Nokon seier det rett ut akkurat slik. Bortimot tjuefem tusen fekk vi inn i år. Og det er storveges! Men beløpet blir mindre for kvart år. Det er færre og færre som har kontantar i heimen. Så kan hende var dette siste året vi gjekk denne runden? Samstundes treng vi pengane meir og meir. Kommuneøkonomien blir strammare for kvart år. Ungdomsarbeidet vårt, som haustar godord både her og der, er ikkje gratis å drive. Det går ikkje an å basere seg berre på friviljug innsats med noko som krev kontinuitet, kvar veke heile året, i tillegg til førebuing og planlegging. Tilrettelegging for dei friviljuge som vi og treng. Ungdomsentrepenøren vår var tilsett i eit treårsengasjement. No er dei tre åra gått og vi ser at arbeidet har bore frukt. Difor har vi lyst til å halde fram vidare. Men vi treng pengar til det. Mykje pengar. Vi har tilsett ein i ei tjueprosentstilling denne hausten for å halde hjula i gang. Før vi kan lyse ut noko ny større stilling må vi vite at vi har lønsmidlane på plass. Og det er her du kjære lesar kjem inn. Vi har noko som kallast gjevarteneste i kyrkjelyden vår. Det vil seie at vi skriv ein avtale om automatisk overføring ein gong i månaden til ungdomsarbeidet i kyrkja. Dersom hundre personar gjev to hundre kroner i månaden blir det tjue tusen. Det er nok til bortimot ei halv stilling. Og no vender eg meg ikkje til dei som ikkje har råd til det. Men to hundre kroner i månaden er det mange som har råd til. Mange vil faktisk ikkje merke det. Fordelane med gjevarteneste er mange. Vi treng t.d ikkje bruke masse tid og energi på innsamling, då kan vi bruke tida og kreftene på andre ting. Hundre personar er ikkje mykje. Det er så lite at det er lett å tenkje at eg treng ikkje vere med på denne dugnaden. Det er kan hende ein av grunnane til at det er så få som er med på gjevartenesta i dag. Desse brutankane vart lange, og prosaiske, men dei endar her med ei sterk oppmoding om at akkurat du melder deg på gjevartenesta til Saltstraumen menighet, øyremerka ungdomsarbeidet. Telefonnummeret til menighetskontoret finn du på s. 10 i bladet. Ungdomsarbeid Joakim Tverbakk skal holde hjulene i gang i menighetens ungdomsarbeid denne høsten. Joakim har vokst opp på Tverlandet, er godt kjent i CC og i menigheten for øvrig. Han har det siste året vært ansvarlig for tiltaket Sofatorsdag i Tverlandet kirke. Joakim er tilsatt i Det Norske Misjonsselskap U her i Nordland, og har til daglig ansvar for bl.a. leirarbeid. Saltstraumen menighet har inngått avtale med NMS U, om å leie inn Joakim Tvebakk i en 20% stilling fram til nyttår. Vi er takknemlige for denne løsningen, ønsker Joakim velkommen!, - og håper mange frivillige vil være med å stille opp i arbeidet med CC og Attentretti sammen med Joakim. Les mer i Brutankar om utfordringer og muligheter til fortsatt ungdomssatsning. Joakim Tverbakk. Høstinnsamlinga til inntekt for ungdomsarbeider i Saltstraumen menighet, innbrakte til sammen kr ! Hjertelig takk til alle dere som tok godt imot bøssebærerne! - og ikke minst hjertelig takk til alle dere som brukte mandagsettermiddagen den 8.september til å gå med bøsser. For de av dere som ikke var hjemme, - er det fortsatt mulig å gi til formålet til kto Merk gjerne innbetalingen Høstinnsamling Foto: Boye Eilertsen BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 5

6 Nytt fra korarbeidet i menigheten Tekst og foto: Linn-Marie Estensen Høstsemesteret er godt i gang for korene, og vi er glad for å presentere en ny kormedarbeider: Bodil Skirbekk har begynt som dirigent for Tverlandet barnegospel! Bodil har tidligere dirigert barnegospel i Bodø domkirke, og jobber som lærer på Tverlandet skole. På barnegospel har vi også fått med oss to flotte ungdomsledere: Sandra Beate Larsen Lutro og Maren Sofie Valmo Gjørv. Sandra og Maren har sunget i kor i kirka i mange år, og i tillegg til å være med i koret Colours, er de nå med som medledere i barnegospel. Tverlandet barnegospel er for gutter og jenter fra 4-6 år og møtes i Tverlandet kirke torsdager kl Liv Kristin Valmo, som har vært dirigent i Tverlandet barnegospel i 4 år, har nå tatt over som dirigent for Tutti Frutti! Tutti Frutti er godt i gang med en fin gjeng gutter og jenter, men de vil gjerne ha flere med! Tutti Frutti er for gutter og jenter fra klasse og øver i Tverlandet kirke på tirsdager fra Colours blir fortsatt ledet av musikkmedarbeider Linn-Marie Estensen. Vi er nå 25 stk i koret, men har fortsatt plass til flere Tverlandet Barnegospel med leder og hjelpeledere. gutter og jenter fra 5. klasse og oppover. Vi øver i Tverlandet kirke på torsdager fra Saltstraumen barnegospel ledes fortsatt av Linn-Marie Estensen. Vi øver på Saltstraumen menighetshus på tirsdager fra Vi ønsker oss flere gutter og jenter fra 5 år som har lyst til å være med og synge! Har du lyst til å begynne i et av korene våre, er det bare å møte opp på en øving! Håper vi ses! Skifte på orgelkrakken Kantor Cathrine Andersen har sagt opp stillingen som kantor i Saltstraumen menighet, og fratrådte 15.august. Vi takker henne for årene her i Saltstraumen menighet, og ønsker henne lykke til i stillingen som menighetsmusiker, musikklærer og -kultur/ musikkskolelærer på Værøy! Bodø kirkelige fellesråd har tilsatt Johanne Jeremiassen Stafsnes som ny kantor i Saltstraumen menighet fra 5. oktober Hun er innvilget svangerskapspermisjon fram til sommeren, og tiltrer stillingen først etter ferien, medio august Det er derfor utlyst et vikariat for kantor i denne perioden. Johanne har vokst opp på Tverlandet, og er godt kjent for mange i menigheten og på stedet. Hun har nettopp nå i september fullført sin kantorutdannelse, og har i tillegg solid utdannelse og erfaring som dirigent og korleder. Vi ønsker Johanne hjertelig velkommen i stillingen som kantor, og ser fram til at hun starter opp her i august etter et spennende år på hjemmebane. Johanne Jeremiassen Stafsnes. 6 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

7 Slekters gang Stadfestelse av dåp: Linus Johannessen (Saltstraumen kirke) DØPTE Maximillian Sakrihei Johansen (Tverlandet kirke) Mathilde Sol Sandmo Sakrihei (Tverlandet kirke) Ludvig Obuhhov Dankertsen (Tverlandet kirke) Andrea Pedersen (Saltstraumen kirke) Jonas Emilian Sandnes (Gildeskål hovedkirke) Silje Amelia Vinje Stien (Hunstad kirke) Jonas Gatanyu Madsen (Saltstraumen kirke) Rime Sofie Følvik (Tverlandet kirke) Sofus Wiik (Tverlandet kirke) Theodor Emil Ånesen (Saltstraumen kirke) Miriam Alvilde Seljeseth (Saltstraumen kirke) Johannes Jakobsen (Saltstraumen kirke) Maja Josefine Larsen Haldorsen (Saltstraumen kirke) Mille-Oleah Bolme (Saltstraumen kirke) Kaja Fretheim Skyrud Oscar Fretheim Helskog Alexander Belle Arntsen-Nordqvist Ine Viktoria Hetzler Velsignelse av borgelig inngått ekteskap: Maria Halås Lisøy og Richard Bagley (Tverlandet kirke) VIGDE Silvia Bernhardsen og Raymond Hansen (Tverlandet kirke) Hilde Dankertsen og Kirill Obuhhov (Tverlandet kirke) Siv-Janne Adolfsen og Tor-Arne Grydeland Pedersen (Saltstraumen kirke) Ellen Seljevoll og Terje-Håvard Isaksen (Saltstraumen kirke) Anita Ellevold Olsen og Jan-Tore Ellevold Olsen (Saltstraumen kirke) Elisabeth Vikan og Johnny Wiik (Tverlandet kirke) Ingrid Agathe Simonsen og Tore Hanssen (Saltstraumen kirke) DØDE Martinius Kristian Knaplund Alfred Magnus Pedersen Odd Magnus Johansen Harald Killengren Rolf Ellingsen Alf Eilert Rudolf Seivåg Seivåg kirkegård har fått nytt klokketårn Tekst og foto: Elisabeth Nilsen På Seivåg kirkegård står det et lite kapell, som tidligere hadde et klokketårn med en liten kirkeklokke. For mange år siden ble klokketårnet tatt ned av sikkerhetsmessige årsaker. Klokken ble tatt til byen. Lokalbefolkningen har gjennom Saltstraumen menighetsråd og Saltstraumen Kommunedelsutvalg arbeidet for å få klokketårnet og klokken satt opp igjen, men fikk da til svar at klokken ikke var å finne. Etter en del leting kom klokken til rette, og Menighetenes Fellesråd/kirkevergen bygde et utspring på kapellet og plasserte klokken der. Lokalbefolkningen mobiliserte igjen: De ville ha et tårn til klokken sin og ikke en kasse, og de tilbød seg å bygge tårnet på dugnad. De fikk Fellesrådets godkjenning til dette, og det nye tårnet med den gamle klokken er nå på plass. Det ble tatt i bruk ved Rolf Ellingsens begravelse i august. Vi gratulerer lokalbefolkningen i Seivåg med det nye tårnet, og retter samtidig en takk til de flinke dugnadsfolkene som bidro til en lykkelig løsning for alle parter. Her skal Jon Lars Seines og Fritz-Arne Olsen nevnes spesielt. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 7

8 Aktivitetskalender for Saltstraumen menighet Endringer kan komme,- følg med i avisa Ta gjerne kalenderen ut av bladet og heng den opp, så er gudstjenesteplan og kontaktadresser mv. alltid lett tilgjengelig! Gudstjenester OKTOBER: Søndag 5. okt. Saltstraumen kirke kl : Gudstjeneste m/dåp Søndag 12. okt. Tverlandet kirke kl : Gudstjeneste m/dåp Søndag 19. okt. Saltstraumen kirke kl : Gudstjeneste m/dåp Søndag 26. okt. Tverlandet kirke kl : Småbarnsgudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Tverlandet barnegospel, Babysang og Knøttetreff deltar NOVEMBER Søndag 2. nov. Saltstraumen kirke kl : Høymesse på Allehelgensdag Søndag 9. nov. Tverlandet kirke kl : Gudstjeneste m/ dåp. Fellesgudstj. for menighetene i Bodø, Planlagt med og for De utrolige, -mennesker med behov for en del tilrettelegging. Tutti Frutti deltar. Søndag 16. nov. Saltstraumen kirke kl : Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok Saltstraumen barnegospel deltar. Søndag 23. nov. Tverlandet kirke kl : Høymesse Søndag 30. nov. Tverlandet kirke kl : Familiegudstjeneste. Lys Våken og Colours medvirker DESEMBER: Onsdag 3. des. Saltstraumen kirke kl : LYSMESSE. Konfirmantene deltar Søndag 7.des. Saltstraumen kirke kl : Gudstjeneste Søndag 14.des. Tverlandet kirke kl : Gudstjeneste Søndag 21. des. Saltstraumen kirke kl : Vi synger jula inn Knøttetreff Tverlandet kirke Flg. mandager kl : 6. okt., 20. okt., 17. nov. og 8. des. + deltakelse v/ Småbarnsgudstj. 26. okt Saltstraumen Søndagsskole kl i Saltstraumen menighetshus: Søndag 14. og 28. september Søndag 12. og 26. oktober Søndag 9. og 23. november Søndag 14. desember Alle barn fra 4 år, med forelder, eller alene fra 5 år. Hjertelig velkommen ønskes dere av Ann-Karin mob Kjellern: Onsdager, Saltstraumen menighetshus. Følg med på oppslag! Sofa-torsdag Tverlandet kirke, ungdomsrommet Torsdager kl Attentretti: Oppslagstavla

9 Mandager kl i Saltstraumen menighetshus Se oppslag/ hjemmeside. Church Chill Alle fredager kl Beta-kvelder Månedlig oppfølgingssamlinger for de som har deltatt på Alphakurs,- og andre som har behov for et kristent fellesskap og bibelstudium NB! Datoer er ikke satt enda. Følg med på oppslag/ kunngjøringer Sangkvelder i Saltstraumen kirke kl med enkel bevertning. Tirsdag 30. september Tirsdag 28. oktober Tirsdag 25. november Alpha-kurs humørfylt kurs for å bli kjent med kristen tro. Annenhver tirsdag. Oppstart 23.sept. (Se brosjyre i kirkene og på menighetens hjemmeside) Menighetens kor for barn og unge: Øvingstider og aldersfordeling: Se s. 6 Åpen kirke stille time Tverlandet kirke mandager kl okt., 3.nov. og 1. des. Det plutselige kor, prosjektkor - se egen facebook- side 7. desember Julekonsert i Tverlandet kirke med Tverlandet barnegospel, Tutti Frutti og Colours 15. november Lørdagskafè i Saltstraumen menighetshus, v/colours 18. oktober Høstbasar, Saltstraumen menighetshus (se s. 15) 31. oktober HALLO VENN i Tverlandshallen (se side 15) 13. desember Luciakonsert i Tverlandet kirke ( se s. 15) 14. desember Adventskafè på Saltstraumen menighetshus 21. desember Vi synger jula inn, i Saltstraumen kirke Bru Førr Tru, trosopplæring: 25. oktober 4-årssamling, Tverlandet kirke 11. november 4-årssamling, Saltstraumen menighetshus november LYS VÅKEN, adventsnatt for 10-åringer i Tverlandet kirke. Dåpssamlinger for foreldre som skal ha dåp: 6.nov. og 4. des. (Etter avtale).

10 Saltstraumen menighet Besøksadresse: Postadresse: Fakturaadresse: Telefon: E-post: Hjemmeside: Åpningstid: Saltstraumen preste- og menighetskontor: Tryggestadgården, Tverlandet. Mølnbakken 84, 8050 Tverlandet Saltstraumen menighet, Storgt. 29, 8006 Bodø , sentralbord Bodø kirkelige fellesråd Velkommen innom når døra er åpen! Du finner oss på Facebook: Kontonummer for gaver Saltstraumen menighet: Ungdomsarbeiderstilling: Orgel, Saltstraumen kirke: Redaksjon: Anne Sofie Holand Fosby, Elisabeth K. Nilsen, Liv Nome Sivertsen Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 10. november Dette, og tidligere nummer av BRUA kan du finne på menighetens hjemmeside Torgeir Horn, sokneprest Direktenr / E-post: Johanne Jeremiassen Stafsnes, kantor (I permisjon til medio aug Vikariat fram til aug.2015 er utlyst.) Linn-Marie Estensen, musikkarbeider Direktenr.: E-post: Bergljot Gåre, kateket Direktenr.: / E-post: MENIGHETSRÅD Tor Martin Hansen, leder i Saltstraumen menighetsråd Telefon: E-post: Tverlandet kirkebarnehage: Kate Børstad, barnehagestyrer Telefon E-post: Saltstraumen kirkegård: Telefon Kirkevergen i Bodø: Telefon Moyri Jenssen, kirketjener Mobil: E-post: Eirin Figenschau, diakon Direktenr.: / E-post: Liv Nome Sivertsen, daglig leder Direktenr.: / E-post: Joakim Tverbakk, ungdomsarbeider (20% stilling) Mobil: E-post: Ved ønske om dåp eller vigsel: Ring Kirkekontoret, tlf Ved ønske om leie av Saltstraumen menighetshus, Tverlandet menighetssal, el. kirkene: Ring tlf Kirkens vakttelefon ved ulykker og krise, tlf (for hele Domprostiet) Kirkeofringer i Saltstraumen menighet TV.L Amathea kr SA Viken senter kr SA Menighetsarbeidet kr TV.L Menighetens misjonsprosjekt kr SA NMS kr TV. L Menighetsarbeidet kr SA Menighetsarbeidet kr SA Menighetens misjonsprosjekt kr TV.L Menighetsarbeidet kr SA Menighetsarbeidet kr TV.L NMS kr SA Kirkens SOS i S-H kr BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

11 Eldres dag 2014 Tekst og foto: Eirin Figenschau Vi våknet til nok en nydelig værdag, søndag 31.august! Gudstjenesten begynte kl i Tverlandet kirke. Det var god sang og Torgeir prest holdt en fin og engasjert preken. Vi var så heldige å få med oss to unge jenter som sang to sanger. Den ene sangen Har du fyr av Ola Bremnes, ble flettet fint inn i preken. Sangstund etter middag. Anneli Valvik og Amalie Ludviksen synger. Etter gudstjenesten var det arrangement for de eldre inne i menighetssalen. Der ble det servert god middag: røkt svinekam og tilbehør. Til dessert fikk vi nydelig heimelaget karamellpudding med krem. Til slutt var det kake og kaffe. Innimellom spising og prat sang vi en del sanger, Torgeir snakket litt om sin tjeneste som prest, Gunnar S. Jenssen fortalte ei morsom historie og Eirin, diakon, leste dikt og ei morsom fortelling. Vi var så heldig å ha med oss Guttorm Jensen på gitar til sangene og han sang også noen sanger alene. Det var fint. Gjengen i eldreutvalget gjorde en flott jobb på kjøkkenet, stor takk til dem for det! =) Guttorm Jensen. Snart klar for kake. Et lite glimt fra Saltstraumen søndagsskole Tekst og foto: Ann-Karin Ellingsen Bildet er tatt i vår og vi prøver briller, i forbindelse med at vi pratet og dramatiserte om det å kunne SE, - SE bedre. Det er Fillip, Erika, Bjarne og Gustav som var til stede denne dagen. Vi ønsker også nye barn hjertelig velkommen til vår Sprell Levende Søndagsskole. (Se datoer på s. 8). BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 11

12 Takk til Joker Saltstraumen! Tekst og foto: Moyri Jenssen I slutten av august ble det klart for innbyggerne i Saltstraumen at Jokerbutikken skulle legges ned. Saltstraumen menighet har i mange år hatt et godt samarbeid med Joker, og menighetens ungdomsarbeid har mottatt økonomisk støtte. Vi benytter derfor anledningen til å takke Joker ved Kent Ove Larsen og hans stab for godt samarbeid og velvilje for i mange år. Kent-Ove Larsen. Tannlege Jon Tryggestad Saltstraumen Camping AS Tlf.: Tlf TVERLANDET Tlf Åpningstid: (22.00) Du kan være med på å gi mennesker et trygt, alternativt og meningsfullt fritidstilbud gjennom Juba, Juvente og IOGT. Vi i IOGT Bodø ser fram til å få deg på laget. Vil du å vite mer, se eller ta kontakt tlf / e-post: (Raymond Trondsen) Vi er tilgjengelig ved dødsfall 24 timer i døgnet. Sambogården, Storgata 48, Bodø (inngang fra Bankgata) 12 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

13 Friluftskonfirmant-tur Mjønes-skaret Tekst: Torger Horn Foto: Bergljot/Mathias Gåre Fredag 5. sept kl 1800 padlet 14 konfirmanter og ledere til elvemunningen elva fra Mjønes-skaret. Etter overnatting i Lavvo gikk ferden utenfor sti langs elva på jakt etter kilden som vi fant i vannet oppe i skaret. Vi tok med oss vann fra den opprinnelige kilden som dagen etterpå ble brukt som dåpsvann for Maja, Kaja og Alexandra som ble døpt i friluftsgudstjenesten dagen etterpå. Etter den våte lørdagen oppsto søndagen som en åpenbaring av sol og varme. 105 Dåp ute. voksne og barn deltok i gudstjenesten og stor takk til Skagen hotell som generøst lot oss låne den store lavvoen som trygghet i tilfelle dårlig vær. Men været var supert, familiene strålte i bunader, finstas, tekstlesing og sanginnslag og konfirmantene bidro med ulikt blant annet leste Magnus Nybakk Pettersen Salme 8 i Det gamle testamente. Friluftskonfirmantene. Kirketjener vikar Tor Martin Hansen hadde laget døpefonten og bidro med slag på spett som kirkeklokke. Linn-Marie Estensen trakterte trø-orgelet. Altså full pakke hele veien inklusive super kirkekaffe ved konfirmant-foreldrene. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 13

14 Lions Club Bodø Tverlandet Til tjeneste Hjelp oss å hjelpe! Visste du at... Lions gir hver innsamlet krone uavkortet til formålet? Lions støtter tiltak som gir ungdom en god oppvekst? Lions er spesielt opptatte av å støtte funksjonshemmede? Lions gjennom tulipanaksjonen støtter forebyggende arbeid mot narkotika? Lions støtter internasjonalt katastrofearbeid? Lions hjelper vanskeligstilte mange steder i verden rent-vann-prosjekt øyehelse-prosjekt skole-prosjekt fadderbarn... og mye mer? Er dette noe for deg? Vil du bli medlem? Ta kontakt med en av oss eller Lions Norge - blir du med ring BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

15 Saltstraumen menighetshus ønsker å arrangere AUKSJON på Høstbasaren 18. oktober. Har du noe du har lyst å gi, - er vi veldig takknemmelig for det. Ta kontakt med Ann-Karin Ellingsen på telefon: / Lucia konsert Lørdag 13. desember kl i Tverlandet kirke. Tverlandet mottak 15. desember 2014 er det 6 år siden Tverlandet Mottak ble startet opp. Det er et statlig mottak for asylsøkere, og nylig ble det skrevet ny 6 års kontrakt for drift i lokalene de er i nå! Mottaket har egen hjemmeside på internett og adressen er De som bor på mottak blir glade om de kan få kontakt med nordmenn i nærområdet, både for å praktisere norsk, lære mer om vår kultur og få et større sosialt nettverk. Dette kan dere lese mer om på hjemmesiden. På mottaket her de en egen klesbasar som er åpen 2-3 dager i uka. Her kan de som trenger klær stikke innom og få det. Nå trenger de spesielt herreklær med vekt på vinterklær, sportsklær og skotøy til menn mellom år. Hare du noe å avse, kan det leveres på kontoret til de som jobber på mottaket. Kontoret ligger i lokalene over Tverlandet Hårdesign i Kløvergården, og er åpent mellom mandag til fredag. Velkommen til en stemningsfull konsert med Colours! Støvler i klesbasaren. Safar Omer, Esmail Kakar (miljøarbeider) og Tesfamariam BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 15

16 Tverlandet kirkebarnehage Tekst: Kate Børstad Foto: Anne-Sofie H. Fosby Ja nå er vi i gang igjen her i Tverlandet kirkebarnehage etter at barnehagen har hatt sommerstengt i juli. Barnegruppa er på 13 barn i alderen 1-4 år. Og for første gang i barnehagens historie har vi ingen førskolebarn! En flott og tørr høst har gjort at vi for det meste har vært ute og leka. Men så godt det ble da regnet kom og vi endelig kunne lage grisebækk. Og da kan vi også leke og finne på aktiviteter inne. Her ser dere bilder av noen av de flotte ungene som går her. Vi ønsker alle en fin høst! 16 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

Skattekista på Tex mex -fest

Skattekista på Tex mex -fest kontakt_2-07.qxp 11.06.2007 08:51 Side 1 Skattekista på Tex mex -fest Alle hadde kledd seg ut som cowboys og cowgirls da koret Skattekista inviterte til Tex mex -fest på Kyrkjetunet. Linedance og taco

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke 600 mennesker fylte Herøyahallen da Misjonskirken inviterte familie og gjester til konfirmasjonsgudstjeneste, søndag 29. april 2012. Aldri har vel Herøyahallen

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 5 desember 2006 102. Årgang I DETTE NR: Alterveggen i Tromsø Døvekirke og forskjellige glimt fra døvekirkelig arbeid Over:

Detaljer