Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)"

Transkript

1 Brukerveiledning Internasjonal 2014 utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

2 Gratulerer! Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare det beste er bra nok for deg. Hos Arctic Spas mener vi at et godt grunnlag er nødvendig for å bygge et fullkomment produkt, både når det gjelder design og filosofi. Kanadiskbygd som det er med de beste materialer og avansert teknologifor å motstå selv de hardeste værforhold, er Arctic Spas laget for ytelse... uansett hvor du bor. For trygg og effektiv bruk av spabadet ditt anbefaler vi at du tar deg tid til å lese denne veiledningen før du kobler til og betjener spabadet. Denne veiledningen vil gjøre deg kjent med med betjeningsfunksjoner og prosedyrer for tilkobling, vedlikehold og sikkerhet. Dette vil gi deg en hyggelig brukeropplevelse helt fra starten av. Hvis du trenger mer informasjon, vennligst ring din lokale Arctic Spas -forhandler. En fullstendig liste over forhandlere og internasjonale Arctic Spas-nettsteder finner du på VIKTIG! I de fleste land trenger du tillatelse til å montere elektriske kretser eller konstruere utvendige overflater (terrasser og lysthus). I tillegg kan noen kommuner ha vedtatt forskrifter om barrierer som kan kreve inngjerding og/eller selvlukkende porter på eiendommen for å hindre uovervåket tilgang til et svømmebasseng eller spabad for barn under 5 år. Ditt Arctic Spa er utstyrt med et låsbart deksel som oppfyller ASTM F standard for sikkerhetsdeksel. Dette betyr at det vanligvis er unntatt fra de fleste barrierekrav. Som en generell regel vil den lokale plan- og bygningsetaten informere deg om eventuelle krav til barrierer på det tidspunktet en tillatelse innhentes for montering av en elektrisk krets. Din forhandler av Arctic Spas vil ha informasjon om hvilke tillatelser som kreves. 1

3 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner...3 Hypertermi...5 Spaspesifikasjoner...6 Installasjonsinstruksjoner...7 Elektriske spesifikasjoner...8 Instruksjoner for el-installasjon...8 Oppstartsprosedyrer...9 Spaoversikt...11 Arctic Chiller...11 Dyser...12 Kontrollpanelets overside...13 Hurtigreferansekort...14 Spapleie og -vedlikehold...16 Skifte av LED...19 Vannvedlikehold...20 Vanlige problemer med spavann ~ årsak og utbedring...25 Garanti...27 Les og følge alle instruksjoner Det er viktig å informere tilfeldige spabrukere om denne veiledningens FARER, ADVARSLER og FORSIKTIGHETSREGLER før bruk av spabadet. Feilsøking av spaproblemer...29 Utføre programvareoppgradering...30 FORSIKTIG! Indikerer en situasjon der skader på utstyr eller materiale kan oppstå. FARE! Indikerer skaderisiko. ADVARSEL! Indikerer informasjon av kritisk viktighet. 2

4 VIKTIG! Denne veiledningen ble skrevet for å sørge for riktig bruk og installasjon av et Arctic Spa. Eventuelle endringer av de beskrevne prosedyrene kan føre til at garantien din annulleres. Vennligst les denne veiledningen for å unngå unødvendige skader på spabadet og utstyret. Viktige sikkerhetsinstruksjoner: LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE Under installasjon og bruk av dette elektriske utstyret mår grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert: 1) ADVARSEL: For å redusere faren for personskade må barn ikke bruke dette produktet med mindre de er nøye overvåket til enhver tid. 2) ADVARSEL: En jordledning leveres med denne enheten for å koble til minimum en nr. 8 AWG solid kobberleder (USA), nr. 6 AWG trådet (Canada), 8,4 mm (Europa) mellom denne enheten og eventuelt metallutstyr, metalldeksel på elektrisk utstyr, vannrør eller kanal av metall innen 1,5 m (5 fot) fra enheten. 3) FARE:Drukningsfare. Det må utvises ekstrem forsiktighet for å forhindre at barn får uautorisert tilgang For å unngå ulykker må barn ikke kunne dette boblebadet med mindre de overvåkes til enhver tid. Bruk stroppene på boblebadet, festet på dekselet og klips for å feste dekselet når det ikke er i bruk. Dette vil bidra til å motvirke at barn bruker boblebadet uten tilsyn. Det garanteres ikke at dekselet, klipsene eller låsene vil hindre tilgang til boblebadet. 4) FARE: Risiko for personskade. Innsugsbeslagene på dette boblebadet er tilpasset den spesifikke vannstrømmen som skapes av pumpen. Hvis behovet skulle oppstå for å skifte innsugsbeslagene eller pumpen, pass på at strømningshastighetene er kompatible. Bruk aldri boblebadet hvis innsugsbeslagene er ødelagt eller mangler. Kontakt med din lokale forhandler for å få hjelp med å velge et passende reservebeslag. 5) FARE: Risiko for elektrosjokk. Installer minst 1,5 m (5 fot) fra alle metalloverflater. Som et alternativ kan boblebadet installeres innen (1,5 m) (5 fot) fra metalloverflater hvis alle metalloverflater er permanent koblet (festet) av minimum nr. 8 AWG solid kobberleder (USA), nr. 6 AWG trådet (Canada), 8,4 mm (Europa) festet til trådforbindelsen på den potensialutlignende stangen på siden av spabadets kontrollpakke. 6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Ikke tillat at noen elektriske apparater, f.eks. lamper, telefon, radio, TV, er plassert nærmere enn 1,5 m (5 fot) fra boblebadet. Alle kontroller eller apparater som er tilgjengelige fra spabadet, må drives av maksimum 12-volts likestrøm. Ikke tillat at noen elektriske apparater som drives av 12-volts likestrøm eller mer, er plassert nærmere enn 1,5 m fra boblebadet. 7) STRØMFORSYNING: Strømforsyningen for dette produktet må inkludere en egnet sikring av typen GFCI (Nord-Amerika) RCD (Europa) for å åpne alle ujordede strømledere. Frakoblingsinnretningen må være lett tilgjengelig og synlig for brukeren av boblebadet, men installert minst 1,5 m (5 fot) fra vannet i boblebadet. 8) ADVARSEL: For å redusere faren for personskade: a) Vannet i boblebadet må aldri overskride 40 ºC (104 ºF). Vanntemperaturer mellom 38 ºC (100 ºF) og 40 ºC (104 ºF) betraktes som trygge for friske voksne personer. Lavere vanntemperaturer anbefales for små barn og når bruken av boblebadet overskrider 10 minutter. 3

5 b) Ettersom for høye vanntemperaturer medfører betydelig fare for fosterskader i de første månedene av et svangerskap, bør gravide eller mulig gravide begrense vanntemperaturen i boblebadet til 38 ºC (100 ºF). Hvis du er gravid, vennligst ta kontakt med en lege før du bruker boblebadet. c) Bruk av alkohol, narkotika eller medikamenter før eller under bruk av boblebadet kan føre til tap av bevissthet og fare for drukning. d) Personer som er overvektige eller har en sykdomshistorie med hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, problemer med blodomløpet eller diabetes, bør forhøre seg med lege før bruk av boblebad. e) Personer som bruker medisiner bør kontakte lege før bruk av boblebad, siden enkelte medisiner kan føre til søvnighet, mens andre medisiner kan påvirke hjerterytmen, blodtrykket og blodsirkulasjonen. 9)En jordingsskinne er festet på siden av spabadet for å muliggjøre jording av hele spabadet. For å redusere faren for elektrosjokk må det lokale fellesjordingsnettet i området rundt boblebadet kobles til disse terminalene med en isolert eller uisolert kobberledning som ikke er mindre enn nr. 8 AWG solid (USA), nr. 6 AWG trådet (Canada), 8,4 mm (Europa). ADVARSLER! LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE ADVARSEL: Barn må ikke bruke boblebad uten tilsyn av voksne. AVERTISSEMENT: Ne pas laisser les enfants utiliser une cuve de relaxation sans surveillance. ADVARSEL: Ikke bruk boblebad med mindre alle innsugsvern er installert for å hindre at kropp og hår setter seg fast. AVERTISSEMENT: Pour eviter que les cheveux ou une partie du corps Puissent étre aspires, ne pas utiliser une cuve de relaxation si esgrilles de prise d aspiration ne sont pas toutes en place. ADVARSEL: Mennesker med smittsomme sykdommer bør ikke bruke boblebad. AVERTISSEMENT: Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne devraient pas utiliser une cuve de relaxation. ADVARSEL: For å unngå personskade må du utvise forsiktighet når du går inn eller ut av boblebadet. AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures, user de prudent en entrant dans une de cuve de relaxation et en sortant. ADVARSEL: Ikke innta narkotika eller alkohol før eller under bruk av boblebadet. Dette er viktig for for å unngå tap av bevissthet og mulig drukning. AVERTISSEMENT: Pour éviter l évanouissement et la noyade éventuelle, ne prendre ni drogue ni alcool avant d utiliser une cuve de relaxation ni quand on s y trouve. ADVARSEL: Gravide eller mulig gravide bør ta kontakt med en lege før bruk av boblebad. AVERTISSEMENT: Les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter un médecin avant d utiliser la cuve de relaxation. ADVARSEL: Vanntemperaturer over 38 ºC (100 ºF) kan være skadelig for helsen. AVERTISSEMENT: Il peut être dangereux pour la santé de se plonger dans de l eau a plus de 100ºF (38 C). ADVARSEL: Før du går i boblebadet, mål vanntemperaturen med et nøyaktig termometer. 4

6 AVERTISSEMENT: Avant d utiliser une cuve de relaxation mesurer la température de l eau à l aide d un ther momètre précis. ADVARSEL: Ikke bruk boblebadet umiddelbart etter anstrengende fysisk trening. AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser une cuve de relaxation immédiatement après un exercice fatigant. ADVARSEL: Langvarig opphold i boblebad kan være helseskadelig. AVERTISSEMENT: L utilisation prolongée d une cuve de relaxation peut être dangereuse pour la santé. ADVARSEL: Ikke tillat noen elektriske apparater (f.eks. lamper, telefon, radio, TV innen 1,5 meter (5 fot) fra boblebadet. AVERTISSEMENT: Ne pas placer d appareil éléctrique (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) à moins de 5 feet (1.5m) de cett cuve de relaxation. FORSIKTIG: Vedlikehold vannets kjemi i samsvar med produsentens instruksjoner. ATTENTION: La teneur de l eau en matières dissoutes doit être conformé aux directives du fabricant. ADVARSEL: Bruk av alkohol eller narkotika kan vesentlig øke faren for hypertermi med dødelig utfall i boblebad. AVERTISSEMENT: La consommation d alcool ou de drogue augmente considérablement les risques d hyperthermie mortelle dans une cuve de relaxation. ADVARSEL: Personer som bruker medisiner og / eller har en spesiell sykdomsbakgrunn, bør ta kontakt med en lege før bruk av spa eller boblebad. AVERTISSEMENT: Les personnes qui prennent des médicaments ou ont des problémes de santé devraient consulter un médecin avant d utiliser une cuve de relaxation. Hypertermi Langvarig nedsenking i varmt vann kan føre til hypertermi. Hypertermi finner sted når kroppens interntemperatur når et nivå flere grader over den normale kroppstemperaturen på 37 ºC (99 F). Symptomene på hypertermi inkluderer søvnighet, apati, og en økning i den innvendige kroppstemperaturen. Virkningene av hypertermi inkluderer: ADVARSEL! Bruk av alkohol eller narkotika kan vesentlig øke faren for hypertermi med Å ikke være klar over overhengende fare, Å ikke være i stand til å oppfatte varme, Å ikke forstå nødvendigheten av å gå ut av boblebadet, Å ikke være fysisk i stand til å gå ut av boblebadet, Fosterskader hos gravide kvinner, og Tap av bevissthet og fare for drukning. dødelig utfall i boblebad eller spa. 5

7 SPASPESIFIKASJONER Utvendige Mål Høyde Varmeapparat (Watt) Vann Kapasitet Tørr vekt Elektriske krav Nord-Amerika Elektriske krav Europa Athabasca 171,75 x cm x 236 cm 50,5 128,5 cm 1609 gallon 6090 liter 1909 pund 866 kg 240 V, 50 A 1-faset x 32 A eller 3-faset x 16 A Beauport 171,75 x cm x 236 cm 50,5 128,5 cm 1609 gallon 6090 liter 1909 pund 866 kg 240 V, 50 A 1-faset x 32 A eller 3-faset x 16 A Cub 86 x cm x 217 cm cm 311 gallon 1176 liter 721 pund 327 kg 240 V, 50 A 1-faset x 32 A eller 3-faset x 16 A Fox 86 x cm x 174 cm 38,75 98 cm 233 gallon 877 liter 679 pund 308 kg 240 V, 50 A 1-faset x 32 A eller 3-faset x 16 A Frontier 86 x cm x 235 cm 38,75 98 cm 334 gallon 1266 liter 935 pund 424 kg 240 V, 50 A (Epic-serien krever 60 A) 1Øx32 A, 3Øx16 A (Epic-serien krever 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A) Glacier 86 x cm x 217 cm cm 299 gallon 1130 liter 743 pund 337 kg 240 V, 50 A 1-faset x 32 A eller 3-faset x 16 A Glacier XL 86 x cm x 235 cm 38,75 98 cm 334 gallon 1266 liter 935 pund 424 kg 240 V, 50 A (Epic-serien krever 60 A) 1Øx32Amp, 3Øx16Amp 1Øx32 A, 3Øx16 A (Epic-serien krever 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A) Hudson 171,75 x cm x 236 cm 50,5 128,5 cm 1609 gallon 6090 liter 1909 pund 866 kg 240 V, 50 A 1-faset x 32 A eller 3-faset x 16 A Juneau 171,75 x cm x 236 cm 50,5 128,5 cm 1609 gallon 6090 liter 1909 pund 866 kg 240 V, 60 A 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A Kingfisher 171,75 x cm x 236 cm 50,5 128,5 cm 1609 gallon 6090 liter 1909 pund 866 kg 240 V, 60 A 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A Klondiker 93 x cm x 235 cm 38,75 98 cm 333 gallon 1262 liter 959 pund 435 kg 240 V, 50 A (Epic-serien krever 60 A) 1Øx32 A, 3Øx16 A (Epic-serien krever 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A) Norsk 93 x cm x 235 cm 38,75 98 cm 602 gallon 2280 liter 1011 pund 458 kg 240 V, 50 A (Epic-serien krever 60 A) 1Øx32 A, 3Øx16 A (Epic-serien krever 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A) Ocean 93 x cm x 235 cm cm 5500/2x gallon 6090 liter 1909 pund. 866 kg 240 V, 50 A (série Epic : 60 A) 11Øx32 A, 3Øx16 A (Epic-serien krever 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A) Okanagan 171,75 x cm x 236 cm 50,5 128,5 cm 1609 gallon 6090 liter 1909 pund 866 kg 240 V, 50 A 1-faset x 32 A eller 3-faset x 16 A Summit 171,75 x cm x 236 cm 38,75 98 cm 372 gallon 1408 liter 968 pund 439 kg 240 V, 50 A (Epic-serien krever 60 A) 1Øx32 A, 3Øx16 A (Epic-serien krever 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A) Summit XL 117 x cm x 235 cm 38,75 98 cm 647 gallon 2,451 liter 1212 pund 550 kg 240 V, 50 A (Epic-serien krever 60 A) 1Øx32 A, 3Øx16 A (Epic-serien krever 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A) Tundra 93 x cm x 235 cm 38,75 98 cm 425 gallon 1610 liter 1011 pund 458 kg 240 V, 50 A (Epic-serien krever 60 A) 1Øx32 A, 3Øx16 A (Epic-serien krever 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A) Wolverine 171,75 x cm x 236 cm 50,5 128,5 cm 1459 gallon 5522 liter 1909 pund 866 kg 240 V, 60 A 1Øx40 A, 3Øx16 A, 3Øx20 A, 3Øx25 A Yukon 86 x cm x 217 cm cm 5 500/2 x gallon liter 721 pund 327 kg 240 V, 50 A 1-faset x 32 A eller 3-faset x 16 A * Et nordamerikansk spa kan kjøre 1-faset 240 V, 40, 50 og 60 A. Lavnivåprogrammering bør utføres for å gjenspeile hva slags strøm som tilføres. Når tilført strøm er mindre enn det som kreves, vil spapakken justeres tilsvarende for ikke å overskride tilgjengelig strøm. Dette kan føre til at det ikke er mulig å betjene alle apparater på én gang. 6 ** Europeiske spa kan kjøre enfaset og trefaset med 16, 20, 25, 32 og 40 A. Lavnivåprogrammering bør settes for å gjenspeile hva slags strøm som tilføres. Når tilført strøm er mindre enn det som kreves, vil spapakken justeres tilsvarende for ikke å overskride tilgjengelig strøm. Dette kan føre til at det ikke er mulig å betjene alle apparater på én gang.

8 Installasjonsinstruksjoner Klargjøring av installasjonssted Vennligst sørg for følgende: Plasser alltid spabadet på en strukturelt trygg og plan overflate. Et fylt spabad kan veie ganske mye. Sørg for å velge et sted som tåler vekten av et fylt spabad. Plasser utstyrsrommet, der alle elektriske komponenter er samlet, på et sted med enkel tilgang for regelmessig pleie og vedlikehold av spabadet. Sørg for god tilgang til alle serviceluker. Utendørs bakkeinstallasjon Uansett hvor du installerer spabadet er det viktig at det får et solid underlag. Hvis du installerer et spabad med tresokkel utendørs, anbefaler vi at du plasserer betongheller med jevne mellomrom under det. Hellene bør være minst to tommer tykke med et areal på 30 cm x 30 cm. Selv med hellene på plass, kan spabadet muligens forskyve seg og bli ujevnt. Ny planering kan bli nødvendig over tid. Hvis du installerer et spabad med Forever Floor utendørs, kan du sette det på praktisk talt en hvilken som helst plan overflate. Installasjon på gulv Du må kjenne gulvets maksimale bæreevne for å være sikker på at det tåler spabadet. Rådfør deg med en kvalifisert bygningsentreprenør eller -ingeniør. Vekten av spabadet, innholdet og brukerne er angitt i tabellen spaspesifikasjoner. Vekten per kvadratfot må ikke overskride konstruksjonens nominelle kapasitet, ellers kan det oppstå alvorlig strukturell skade. Arctic Spas -forhandleren kan hjelpe deg med lokal informasjon, for eksempel om reguleringer og byggeforskrifter. Alle spabad trenger en solid, plan sokkel Alle Arctic Spas -modeller trenger en solid, plan sokkel. Arctic Ocean spesielt, på grunn av vekten og størrelsen, trenger en solid, plan sokkel. ADVARSEL! ADVARSEL! Vi anbefaler at Arctic Spa installeres over bakkenivå. Rådfør deg med en autorisert bygningsentreprenør for å designe eller evaluere skreddersydde krav til underlaget. 7

9 Elektriske spesifikasjoner ADVARSEL! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker! Underpanel Koblingsskjema Eksempel VIKTIGE TILKOBLINGER: (Nordamerikansk installasjon) Nullederen til GFCI må kobles til nullsamleskinnen. Nullederen fra spabadet må kobles til sikringen. Fra sikringsskap til spabad Eco-Pak spapakke lar deg bruke alle funksjonene i vår gratisapp, onspa, for smarttelefon. onspa har en lang rekke brukerveiledninger og informasjon som vil være nyttig for alle spapakker. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om bruk av onspa, last ned appen her eller gå til Instruksjoner for el-installasjon ARCTIC SPAS MÅ KOBLES TIL I SAMSVAR MED ALLE GJELDENDE ELEKTRISKE FORSKRIFTER. ALT ELEKTRISK ARBEID MÅ UTFØRES AV EN ERFAREN, AUTORISERT ELEKTRIKER OG GODKJENNES AV EN LOKAL BYGNINGS-/ELEKTROINSPEKTØR. Strømtilførselen må oppfylle spabadets krav, som er trykt på sertifiseringsmerket i nærheten av spakontrolleren (spapakken). Hvis merkingen ikke er lesbar eller du ikke finner den, vennligst ta kontakt med fabrikken for hjelp. - IKKE GJETT! ADVARSEL: Å fjerne eller omgå GFCI-/RCD-sikringer vil føre til et utrygt spabad og vil oppheve spabadets garanti. VIKTIG: Ditt Arctic Spa er nøye konstruert for å gi maksimal sikkerhet mot elektrisk støt. Hvis spabadet kobles til en feilkoblet krets, vil det oppheve mange av sikkerhetsfunksjonene. Merknad til europeiske kunder: De elektriske kravene for 8 Epic-serien er 240 V, 40 A enfaset eller 2-20 A eller 3-20 A eller 3-16 A, og du kan velge 1-, 2-, eller 3-faset strømtilførsel med 16, 20, 25, 32, 40, 50, og 60 A. 8 FARE! Fare for støt. IKKE UTFØR hvis du ikke er autorisert elektriker. Dette diagrammet er kun for referanseformål!

10 Oppstartsprosedyrer VIKTIG: Ditt Arctic Spa er blitt grundig testet i løpet av produksjonsprosessen for å sørge for pålitelighet og langvarig kundetilfredshet. Før du fyller spabadet, tørk av spaskallet med en myk klut. Følgende instruksjoner må leses og følges nøyaktig for å sørge for en vellykket oppstart eller påfylling. 1) Sørg for at de elektriske koblingene er utført i samsvar med denne veiledningen. 2) Sørg for at alle O-ringer er installert i koblinger og at koblingene er godt tiltrukket. 3) Sørg for at alle kuleventiler er åpne og at avløpet er lukket. 4) Bruk hageslangen med et forfilter og fyll spabadet med det forfiltrerte vannet til bunnen av putene (eller drøye 2 meter over bunnen av det flytende overløpet). 5) Når spabadet er fylt til riktig nivå, slår du på strømmen til spaet ved å slå på GFCI/RCD-sikringen på panelet. 6) Jetpumpen, varmesystemet og alle innvendige rørsystemer vil oppnå en delvis klargjøring etterhvert som spaet fylles. Når du skal innsprøytingssystemets virkemåte og fjerne eventuell luft fra rørsystemet, følg disse trinnene: a) Alle modeller: Trykk ned Pumpe 1-knappen en gang til for å sette pumpen på høy hastighet. La den kjøre i 1 minutt. b) Signature-, Ultra-, Epic- og Legend-serien: Trykk ned Pumpe 2-knappen også. Denne pumpen kjører kun i høy hastighet. Kjør i ett minutt. c) Legend- og Epic-serien: Trykk også ned Pumpe 3-knappen. Denne pumpen kjører kun i høy hastighet. Kjør i ett minutt. Når dysesystemet er fullt funksjonelt (som indikert av sterke, ikke-brusende stråler), er klargjøringen av spabadet fullført. Trykk ned hver pumpeknapp én gang for å slå av pumpene. d) Med Epic-serien trykkes pumpeknappene 4 og 5 én gang for å slå på og kjøre i ett minutt. VIKTIG: Svake eller brusende stråler er en indikasjon på lavt vannivå, tilstoppet filterkassett eller feiljustert filteroverløp. 7) Juster kjemikaliene og vannbalansen i samsvar med forhandlerens instruksjoner. Retningslinjer er også inkludert i denne veiledningen, under avsnittet Vedlikehold av vann. 8) Sett temperaturkontrollen til ønsket temperatur (mellom 38 ºC og 40 ºC (100 ºF og 104 ºF), og plasser deretter det isolerte dekselet på spabadet og la vanntemperaturen stabilisere seg (omtrent 16 timer). Sørg for å feste dekselet ved hjelp av deksellåsene. Kontroller vanntemperaturen i spabadet regelmessig. 9

11 Når vanntemperaturen stiger over 29 ºC (85 ºF), fortsetter du til neste trinn. 9) Test og juster rensemiddelnivået (ideelt klornivå 1 3 ppm eller ideelt bromnivå 3 5 ppm). 10) Roter avledere til midtstillingen og trykk på Pumpe 2 -knappen på kontrollpanelet øverst i 5 sekunder for å aktivere Boost filtration system (forsterket filtreringssystem). Når systemet er aktivert, vil boo vises på skjermen. Dette gir 45 minutter med sirkulasjon og filtrering for å spre kjemikaliene. 11) Du kan sette temperaturen (mellom 38 C og 40 C eller 100 F til 104 F) ved å trykke på knappene TEMP ( ) og TEMP ( ) på kontrollpanelet. Spabadet vil vanligvis nå riktig temperaturnivå innen 16 til 24 timer. Sett spadekselet tilbake på plass mens temperaturen når innstilt verdi. VIKTIG: Av sikkerhetsårsaker kan du låse ønsket temperaturinnstilling. Se avsnittet Kontrollpanelets overside for detaljer. FORSIKTIG! Ikke slå på strømmen til spabadet før spabadet er fylt til ønsket nivå. Å kjøre spapumpen uten vann kan føre til umiddelbare skader og oppheve garantien! 10

12 Spaoversikt Arctic Chiller Arctic Chiller har ikke freon, kompressorer, pumper eller kjølemekanikk. 1. Fjern et tilgangspanel og fest kjøleren på plass. 2. Senk temperaturen på spabadet til ønsket innstilling. Merk: Ikke la dekselet være av spabadet i direkte sollys. Dette kan føre til varmestress og vil oppheve garantien. 11

13 Stråle Enkel Puls Femtommers (5 ) stråler Den femtommers vannmassasjestrålen gir en bred sirkelmassasje. Disse strålene kan justeres ved å vri stråleflaten med klokken for å oppnå en sterkere strøm. Vri mot klokken hvis du ønsker en mykere strøm eller vil slå den av (når du vrir langt nok). Enkel Halsstråle Puls Tretommers (3 ) stråler Turbo enkeltstråle gir en bred sirkelmassasje. Den tretommers strålen er utformet for en grundig massasje av musklene øverst i ryggen, skuldrene og nakken. Disse strålene kan justeres ved å vri stråleflaten med klokken for å oppnå en sterkere strøm. Vri mot klokken hvis du ønsker en mykere strøm eller vil slå den av (når du vrir langt nok). Monsoon-stråle (enkelte modeller) Monsoon-strålen er en stor vannmassasjestråle utformet for å maksimere massasjefunksjonen på et bestemt kroppsområde. Den befinner seg på den nedre delen av spabadet for enkel massasje av føtter, ben, hofter og korsrygg. Intensiteten av Monsoon-strålen kan endres ved hjelp av en Fusion TM -avleder (lokasjonen varierer avhengig av spamodellen). Kontakt din lokale forhandler for å høre hvilken avlederspak du skal bruke, eller bare sett i gang og eksperimenter selv. Therapy Air-stråler (ekstrautstyr) Når Therapy Air-systemet er slått på (se spakontrollfunksjoner), vil myke luftbobler dannes rundt deg for en oppkvikkende massasje. 12

14 Kontrollpanelets overside Spakontrollpanelet er spesialdesignet. Det innebærer at ganske enkelt ved å koble til en riktig jordet kilde og følge oppstartsprosedyrene i denne veiledningen, vil spabadet automatisk varmes opp til innstilt temperatur. Mange andre funksjoner som filtrering, sikkerhetskontroller og vedlikeholdspåminnelser er automatisert slik at spaopplevelsen blir så problemfri som mulig. Men du har kontrollen! Kontrollpanelet øverst (TSC) lar deg stille inn temperaturen, starte filtreringssyklusen, kontrollere lysene og aktivere eller deaktivere pumpen(e) og viften. TSC-displayet reagerer for å la deg få vite at du har trykket på en knapp og at den valgte funksjonen er utført. Oppstartspåvisning Etter oppstart vil displayet vekselvis vise programvareversjon- og revisjon i 10 sekunder. Displayet vil deretter blinke inntil noen trykker på en tast. Denne funksjonen forteller at et strømbrudd har funnet sted og alle innstillinger er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Therapy Air Pumpe 2 Pumpe 1 Lyskontroll Displaypanel Pumpe 3 Filter Skift Opp Pil Ned Pil Funksjonsindikatordel En liten omvendt trekant over symbolet indikerer at den tilsvarende funksjonen er aktiv. Pumpe 2 Pumpe 3 Lyskontroll Pumpe 1 Displaypanel Pumpe 4 Pumpe 5 Opp Pil 13 Ned Pil Funksjonsindikatordel En liten omvendt trekant over symbolet indikerer at den tilsvarende funksjonen er aktiv.

15 Hurtigreferansekort Hurtigreferansekortet gir en rask oversikt over spabadets hovedfunksjoner The og Quick betjening Reference som Card er tilgjengelige provides a quick med overview den digitale of your kontrollen. spa s main functions and The Quick Reference the operations Card provides accessible a quick with overview your digital of your control spa s main pad. functions and The The Quick Quick Reference Card provides quick overview of your spa s main functions and Starting Starte Reference pumpe Pump the 1: operations Card provides accessible a quick with overview your Temperature Temperaturenhet: digital of your control unit: spa s pad. main functions and Press Trykk Pump på the Pumpe 1 button operations 1-knappen to turn Pump for 1 accessible å on sette at low pumpe with 1 på your lav Press digital and hold control the light button pad. for 5 seconds to toggle Starting Pump the 1: operations accessible with your Temperature Trykk digital på og hold control unit: light-knappen pad. i 5 sekunder for å veksle speed. Press a second time to turn Pump 1 to high between ºF and ºC. Press Starting hastighet. Pump Pump 1 Trykk button 1: en to gang turn Pump til for 1 å on sette at low pumpe 1 på høy Press Temperature mellom and hold C og the unit: F. light button for 5 seconds to toggle Starting speed. Press hastighet. Pump Press Pump Et a second tredje button 1: trykk time to turn slår to turn Pump av pumpe Pump on 1. 1 at to En low high innebygd timer vil Temperature between Press Turning and ºF the hold and unit: light the ºC. light button for seconds to toggle Press speed. Pump Press 1 button second to time turn to Pump turn Pump 1 on at to low high Press between and ºF hold and the ºC. light on: button for 5 seconds to toggle speed. unless automatisk Press it has a been slå second av manually pumpe time 1 to etter deactivated. turn 20 Pump minutter, 1 to high med mindre den er between Press Skru Light på lyset: button to turn light on. Press a second The manuelt Pump deaktivert. 1 indicator lights up when Pump 1 is on Turning the ºF and light ºC. on: unless Indikatoren it has been for manually pumpe deactivated. 1 lyser når den er satt på Press Turning Trykk Light på the Light-tasten button light to on: turn for light å slå on. på lyset. Press Trykk a second én gang The unless speed. Pump it has 1 indicator been manually lights up deactivated. when Pump 1 is on Turning Press til for Light å the slå button lyset light av on: to igjen. turn En light innebygd on. Press timer second vil automatisk slå det unless høy hastighet. The Pump it indicator been Den manually blinker når lights up deactivated. pumpe 1 er satt på lav hastighet. when Pump is on Press deactivated. av Light etter 2 button timer, med to turn mindre light den on. er Press manuelt a second deaktivert. The Light indicator is displayed when the light is on. speed. The Pump 1 indicator lights up when Pump 1 is on Starting Pump 2: deactivated. Light-indikatoren vil vises når lyset er på. speed. Starte pumpe 2: Press Pump 2 button to turn pump 2 on. A second The deactivated. Stereo Light (on indicator stereo-equipped is displayed when spas): the light is on. speed. Starting Trykk på Pumpe 2: 2-knappen for å slå på pumpe 2. Ett trykk til deactivated. Any The Stereo Light user function indicator (på spabad will is displayed turn utstyrt the stereo med when stereo): the on for light 2 hours. is on. Press Starting slår Pump av pumpe Pump 2 button 2. 2: En innebygd to turn pump timer 2 vil on. automatisk A second The slå av pumpe 2 Stereo Light Alle brukerfunksjoner (on indicator stereo-equipped is displayed when vil skru spas): the light is on. Starting Press Pump Pump button 2: på stereoen i to timer. manually etter 20 deactivated. minutter, med to mindre turn pump den er on. manuelt second deaktivert. Any Stereo Waterfall user (on function stereo-equipped will turn the stereo spas): on for 2 hours. Press Pump 2 button to turn pump 2 on. A second Stereo Any user (on function stereo-equipped will turn the stereo spas): The Indikatoren Pump 2 indicator for pumpe lights up 2 when tennes Pump når 2 is pumpen on er på The waterfall will be operated by the pump on for nearest hours. manually manually at high speed. deactivated. Any Waterfall Foss user function will turn the stereo on for 2 hours. høy hastighet. deactivated. to it and will vary by spa model & series. The Pump 2 indicator lights up when Pump 2 is on The Waterfall Fossen The Pump indicator lights up when Pump is on The waterfall vil betjenes waterfall will can be operated av pumpen turned on by som by the holding pump nærmest, the nearest manually at Starting high speed. deactivated. Waterfall at high speed. Pump to blower The it og waterfall and vil button will variere vary will etter (pump by be spa hvilken operated 3 on model spamodell Epic by & series) the series. pump og -serie nearest det gjelder. The Starte Pump pumpe 2 indicator 3: lights up when Pump 2 is on The to it and will vary by spa model series. for 3 seconds. Press Pump 3 button to turn Pump 3 on. Press a The waterfall Fossen waterfall will kan can skrus be be på turned operated ved å on by holde by the inne holding pump the nearest at Starting 3 high Trykk speed. på Pumpe 3: 3-knappen for å slå på pumpe 3. Trykk én blower to The it waterfall and vifte-knappen button will vary can (pump by be spa (pumpe turned 3 on model 3 Epic på on Epic-serien) by series) & series. holding for 3 i the tre seconds. sekunder. Press Starting gang Pump til Pump for 3 å button slå 3: av pumpe to turn 3. Pump En innebygd 3 on. Press timer a The Standby blower waterfall button mode: can (pump be turned on Epic on by series) holding for the vil automatisk seconds. Starting Press Pump Pump button 3: to turn Pump on. Press blower Press and button hold (pump Pump 3 on button Epic series) for 5 seconds for 3 seconds. to enter Press unless slå Pump av it has pumpe 3 been button manually 3 etter to turn 20 deactivated. Pump minutter, 3 on. Press med a mindre den er Standby standby Standbymodus: Standby mode. mode: manuelt deaktivert. mode: The stby message is displayed and Press Trykk på hold og Pump hold Pumpe 3 button 3-knappen for 5 seconds i 5 sekunder to enter unless unless Starting it has it has Pump been been 4 manually manually (Epic series deactivated. deactivated. only): Standby for å gå inn standby Press hold Pump button for seconds to enter Pressing i standbymodus. mode. mode: any button The stby Stby will exit message vises, standby. og oppvarming is displayed og and Press Pump 4 button to turn Pump 4 on. Press a standby mode. hold Pump The stby 3 button message for 5 is seconds displayed to and enter filtrering vil være unless Starting Starte it has pumpe Pump been 4 manually (Epic (kun series Epic-serien): deactivated. only): standby Note: deaktivert If the system i 30 minutter. is turned Trykk down på while en vilkårlig the heater knapp is for å gå ut av Starting Trykk på Pumpe 4-knappen (Epic series for å only): slå på pumpe 4. Trykk én Pressing mode. Pressing on, Pump any any 1 will button The stby button run will for will an exit message exit additional standby. is displayed and Press Pump 4 button to turn Pump 4 on. Press a standbymodus. standby. 3 minutes. Starting Press gang Pump til Pump for å button slå 4 av (Epic pumpe to series turn 4. Pump En only): innebygd on. Press timer vil automatisk Note: If the system is turned down while the heater is unless it has been manually deactivated. Pressing Press Pump 4 button to turn Pump 4 on. Press a on, Note: Merk: Pump If the any Hvis 1 will system button systemet run is for will turned an exit slås additional standby. down av mens while 3 minutes. varmeapparatet the heater is er på, vil slå av pumpe 3 etter 20 minutter, med mindre den er manuelt Note: on, Pad pumpe Pump Lockout: If the 1 system will kjøre run i ytterligere is for turned an additional down 3 minutter. while minutes. the heater is unless unless Starting deaktivert. it has it has Pump been been 5 manually manually (Epic series deactivated. deactivated. only): on, There Pump are two 1 will modes run for you an can additional choose 3 from: minutes. Full or par- Press Pump 5 button to turn Pump 5 on. Press a Pad tial Pad lock. Lockout: unless Lockout: Full lock means that all keypad functions are Starting it has Starte pumpe Pump been 5 manually (Epic (kun series deactivated. Epic-serien): only): There Låsing Starting Pump (Epic series only): locked. are There are Partial two av kontrollenhet: modes two modes lock means you can you can that choose choose only the from: from: basic Full Full functions or partial Press Pump 5 button to turn Pump 5 on. Press a Pad Du or partial lock. remain Press Pump button to turn Pump on. Press will lock. Lockout: kan Full velge Full accessible lock means mellom (pumps, that to all modi: all blower, keypad full keypad light). functions eller delvis are lås. Full lås Starting 5 Trykk Pump på Pumpe 5 (Epic 5-knappen series for only): å slå på pumpe 5. Trykk én functions are unless it has been manually deactivated. locked. There betyr are Locking Partial two at alle modes locked. Partial your digital lock tastaturfunksjoner means you can lock means control that choose that pad: only the from: er basic låst. Full functions Delvis or partial lås betyr at Press gang Pump til for 5 å button slå av pumpe to turn 5. Pump En innebygd 5 on. Press timer a vil automatisk will lock. only the basic functions Press bare remain Full will remain and de hold accessible lock means grunnleggende accessible Pump (pumps, that all 1 (pumps, for 5 seconds. funksjonene blower, keypad blower, The light). functions are light). display vil være slå av pumpe 5 etter 20 minutter, med mindre den er manuelt will tilgjengelige unless unless Starting it has it has the been been blower: manually deactivated. Locking locked. Partial manually deactivated. Locking show (pumper, LocP, your vifte, digital lock means your with lys). digital P control that control representing pad: only the basic functions pad: partial lock. Release Press deaktivert. the Blower button once to turn on the Therapy Press will remain Press the Slik button and låser hold accessible and hold and du Pump din Pump the digitale keypad 1 (pumps, for kontrollenhet: 5 for will seconds. blower, seconds. be in Partial The light). display The display lock mode. will unless Starting it has will Starting Air (TA) blower. the been blower: manually deactivated. Locking the blower: A second time turns the TA show Keep Trykk LocP, your show button på og with digital LocP, pressed hold P control Pumpe with P down representing pad: 1 representing for i 5 sekunder. more partial partial seconds Skjermen lock. lock. if Release Release you vil vise LocP, Press Starte the Blower viften: button once to turn on the Therapy Press the Press the Blower third button once to turn on the Therapy want button and hold the to be and Pump and in Full the the lock keypad 1 for keypad mode. will 5 seconds. will The be be LocF in Partial The display in Partial message mode. will Starting lock mode. will Air Trykk (TA) på blower. the blower: Vifte-knappen A second én time gang turns for å skru the på TA Air (TA)-viften. Keep show hvor P representerer delvis lås. Slipp knappen, så går tastaturet Air (TA) blower. second time turns the TA Keep then button LocP, inn be button i delvis displayed. pressed with P down representing for 5 more partial seconds lock. if Release you Press the Blower button once to turn on the Therapy button and pressed låsemodus. the keypad down will for be more in Partial seconds lock if mode. you Air Ett (TA) trykk blower. third want til slår av TA-viften. Ett trykk til slår TA-viften av. Ett tredje third When to want Hold to control be in Full be knappen in Full pad lock inne lock is locked, mode. mode. i ytterligere all The The automatic LocF message LocF 5 sekunder message functions will A second time turns the TA Keep hvis will du will ønsker full Setting trykk slår water av SJ-viften. temperature: then run then as be button be usual. displayed. pressed down for 5 more seconds if you third want displayed. If a button is pressed down, a LocP or låsemodus. En LocF -melding vil vises. Use Up or Down arrow button to regulate water When to LocF control be in Full When control message pad lock pad will is locked, mode. is be locked, displayed all The automatic LocF message all automatic for 1 second. functions will functions To unlock will Setting will temperature. water Setting water The temperature: then temperature: temperature setting will be run the Når as be run keypad, usual. displayed. kontrollenheten as usual. simply If a button If button press er is and låst, pressed pressed hold vil alle down, down, Pump automatiske a 1 LocP button or funksjoner LocP or again kjøre Use Innstilling Up or Down av vanntemperatur: arrow button to regulate water Setting Use Up or water Down temperature: arrow button to regulate water - LocF When control LocF for som 5 seconds. message pad vanlig. Hvis will is en be locked, knapp displayed all automatic trykkes for ned, 1 second. functions vil en LocP - To unlock will eller LocF - temperature. message will be displayed for second. To unlock tion. Bruk temperature. Water Up eller temperature The Down-piltasten temperature The temperature can be for setting setting adjusted å regulere will will by be run vanntemperaturen. from The Temperaturinnstillingen 59 temperature to 104ºF (15 setting to 40ºC). will vises be i 5 - Use Up or Down arrow button to regulate water be 1º the melding keypad, as usual. vises simply If a button i ett press is sekund. and pressed hold down, Når du Pump skal 1 a låse button LocP or opp again tastaturet, bare the keypad, simply press and hold Pump button again temperature. increments LocF sekunder for å for Boost 5 seconds. message will be displayed for 1 second. To unlock trykker for seconds. Mode: du på og holder Pumpe 1-knappen igjen i 5 sekunder. tion. tion. The bekrefte temperature Water det temperature nye Water temperature symbol valget. can indicates Vann- be temperaturen adjusted can be adjusted the desired by 1º the keypad, simply press and hold Pump 1 button again kan by 1º temperature, på 1 grad, -justeres i trinn Press and hold Pump 2 button for 5 seconds to enable increments tion. increments Water NOT from fra from temperature the til 59 current to 104ºF 40 C (59 to 104ºF can water (15 be til 104 (15 adjusted temperature. to 40ºC). Boost for 5 seconds. F). to 40ºC). by 1º Boost Boost Boostmodus: mode. Mode: Mode: In this mode, Pump 1 high speed and the The temperature symbol indicates the desired temperature, NOT the current water temperature. Boost Trykk Press increments The Temperaturmåleren temperature from 59 symbol to viser 104ºF indicates ønsket (15 to temperatur, the 40ºC). desired temperature, temperaturen. NOT the IKKE den faktiske Boost ozonator and Press and will hold hold run Pump Pump for 45 2 button button minutes. for for When 5 seconds seconds enabled, to enable to enable boo Mode: på og hold Pumpe 2-knappen i 5 sekunder for å aktivere The symbol current indicates water temperature. the desired temperature, NOT the current water temperature. Boost Press message mode. Boost and mode. is hold displayed. In this mode, In Pump this mode, 2 This Pump button mode Pump for is 1 high 5 used speed high seconds speed to speed and to enable and up the the Automatic water heater start: ozonator boostmodus. will run I for denne 45 minutes. modusen When vil ozonatoren enabled, boo og pumpe 1 på ozonator mode. will In run this for mode, 45 minutes. Pump 1 When high enabled, speed and boo the When water temperature is 1ºF (0.5ºC) lower than message ozonator message chemicals høy hastighet is will is just displayed. displayed. run added for kjøre 45 to This i This minutes. the 45 mode minutter. mode spa. is Pressing used Etter to is When used enabled, to any aktivering speed speed button up boo vil en boo - Automatic up Automatic the Automatisk Set Point, water water the start heater heater av vannvarmer: heater will start: start: automatically turn on & message will melding exit boost is displayed. vises. mode. Denne This modusen mode is brukes used to til speed å øke up hastigheten på When Automatic When heat Når until vanntemperaturen water water the water temperature heater temperature er is 0,5 1ºF ºC (0.5ºC) (1 is start: 1ºF (0.5ºC) reaches ºF) lavere lower lower 1ºF enn than (0.5ºC) chemicals just added to the spa. Pressing any button filtreringen etter intensiv bruk av spaet, eller til å hjelpe med å the than chemicals just added to the spa. Pressing any button When above ønsket Set the Set water the Point, temperatur, Point, set the temperature point. heater vil vannvarmeren will automatically automatisk turn on skru & seg på og will exit boost mode. heat the heater will is 1ºF automatically (0.5ºC) lower turn than on chemicals will blande exit boost just kjemikalier added mode. to som the nettopp spa. Pressing er tilsatt. any Trykk button på en vilkårlig the The varme heat Set Heater until the opp until Point, the indicator water temperature vannet the til water heater temperature lights temperaturen will up automatically when reaches reaches the er 0,5 heater 1ºF (0.5ºC) ºC (1 1ºF turn (0.5ºC) is on ºF) on. & over ønsket above the set point. will knapp exit boost for å mode. gå ut av boostmodus. heat The above temperatur. Heater until the the set indicator water point. temperature lights up when reaches the heater 1ºF (0.5ºC) is on. above The Heater-indikatoren the set indicator point. vil lights lyse når up when varmeapparatet the heater er is på. on. The Heater indicator lights up when the heater is on. 14

16 PROGRAMMERING AV INNSTILLINGENE Under en filtreringssyklus: - Pumpe 2, pumpe 3 (pumpe 4 og pumpe 5 på et spabad fra Epic-serien) og viften kjøres først i 20 sekunder - Pumpe 1 kjører så på lav hastighet i antall programmerte timer (se nedenfor), og - ozonatoren slås på Trykk på Filter-knappen (Pumpe 5 på Epic-serien) for å se dine filtreringsalternativer. Skjermen vil vise Sett, og herfra kan du velge innstillinger. Trykk på Filter/Pumpe 5-knappen igjen for å vise ditt første valg. Dette er ozonsyklustiden din (hvis en slik er aktivert). Bruk piltastene til å velge ozonsyklustid. Du kan velge fra 1 til 24 timer per dag. Trykk på Filter/Pumpe 5-knappen igjen. Displayet vil nå vise innstillingene for Onzen-systemet (hvis det er installert). Bruk piltastene til å velge filtrasjonssyklusfrekvensen, fra 1 til 4 ganger per dag. Bruk piltastene til å velge Onzen-syklustid. Du kan velge fra 1 til 24 timer per dag. Trykk på Filter/Pumpe 5-knappen igjen. Skjermen vil nå vise innstillingene for filtrasjonsvarigheten. Bruk piltastene til å velge filtrasjonsvarighet i timer. Du kan velge fra 0 til 6 timer. Trykk på Filter/Pumpe 5-knappen igjen. Skjermen vil nå vise innstillingene for filtrasjonssyklusfrekvensen. Merk: Du vil se alternativene som er tilgjengelige for ditt spabad. Hvis du hverken har ozon eller onzen, vil du fortsette direkte til innstilling av filtrasjonsvarigheten. Og selv om Epic har et annet design på oversiden, vil trinnene være de samme som vises. Du kan bevege deg baklengs gjennom innstillingene ved å trykke på Pumpe 3-knappen (Pumpe 4 på spabad i Epic-serien). Pumpe 1-knappen vil la deg forlate menyen uten å lagre noen endringer. Når du kommer til slutten av alternativene, trykker du på filtertasten én gang til for å lagre endringene og starte en filtrasjonssyklus med det samme. Hvis du ikke trykker på filtertasten igjen, vil endringene bli lagret og filtrasjonssyklusen vil starte på det innprogrammerte tidspunktet. Pause på 45 minutter for filtreringssyklusen: Hvis du slår på en pumpe, vifte eller lys i løpet av filtreringssyklusen, vil syklusen avbrytes. Den påbegynnes igjen 45 minutter etter at du (eller systemet) har slått av den siste aktive effekten. FEILSØKING Feilmeldingen HL vises Feilmeldingen HL blinker Feilmeldingen FLO vises Systemet har slått av varmeapparatet fordi temperaturen på varmeapparatet har nådd 48 C (119 F). Ikke gå ned i vannet! Fjern spadekselet for å la vannet kjøles ned, og juster bryteren for å tilbakestille systemet. Systemet har slått av varmeapparatet fordi temperaturen på varmeapparatet har nådd 44 C (112 F). Kun Smart vintermodus vil forbli aktiv. Ikke gå ned i vannet! Fjern spadekselet og la vannet kjøle seg ned til 43 C (109 F). Ring din forhandler eller serviceleverandør hvis problemet vedvarer. Systemet oppdager manglende vanntrykk mens en pumpe kjører. Kontroller og åpne vannventilene. Kontroller vannivået Rens filteret eller bytt det ut. Ring din forhandler eller serviceleverandør hvis problemet vedvarer. Feilmeldingen FLC vises Det er oppdaget et problem med trykkbryteren. Ring din forhandler eller serviceleverandør. Feilmeldingen Prr vises Det er oppdaget et problem med temperatursonden. Ring din forhandler eller serviceleverandør. Det vises 4 bindestreker Prosessoren er skadet... Ikke gå ned i vannet... dette skyldes vanligvis unormale strømsvingninger. Ring din forhandler eller serviceleverandør. DECL FREE Feilmeldingen DECL vises. Feilmeldingen Free Protect ruller over displayet. Innstillingen for sikring i lavnivåprogrammering er ikke stilt til samme spenning eller sikring som faktisk brukes i spaet. Vanntemperaturen i spaet er under 45 ºF og pumpene vil varme opp spaet helt til vanntemperaturen når 45 ºF. Det er mulig sikringen må nullstilles for å fjerne feiltilstanden * Hvis det er aktivert i lavnivåprogrammering, vil lysene blinke når en feilkode er til stede. 15

17 Spapleie og -vedlikehold Ditt Arctic Spa produseres av materialer av høyeste tilgjengelige kvalitet og slitestyrke. Likevel er det dine rutiner for spapleie og -vedlikehold som i siste instans vil avgjøre hvor lenge spabadet og dets individuelle komponenter vil vare. Regelmessig vedlikehold i samsvar med rådene i denne delen vil hjelpe deg med å beskytte investeringen din. VIKTIG: Før du utfører vedlikehold på spabadet, utfør en visuell inspeksjon av spabadet for å få en forståelse av hvilken tilstand det er i og om noe ser uvanlig ut. Hvis en del ser ut som om den er skadet, løs eller mangler, ikke fortsett. Ta umiddelbart kontakt med en fabrikkautorisert forhandler. Tømme ut vannet Såperester og oppløste faste stoffer fra badedrakter og kjemikalier vil gradvis samle seg i vannet i spabadet. Vanligvis vil det ta tre til fire måneder før vannet blir vanskelig å balansere og bør skiftes ut. Å dusje uten såpe før du går i spabadet eller bare bruke skylleprogrammet når du vasker badedrakten din vil bidra til å redusere vaskemiddelrestene i spavannet. Men skumproblemer forårsakes oftest av en oppbygning av organisk forurensning i spabadet, for det meste fra kroppsoljer. Hvis du bruker spabadet ofte med mange badende, vil vannet måtte skiftes oftere. Spavannet vil gradvis miste kvaliteten på grunn av oppbygning av ufiltrerbar forurensing. VIKTIG: Husk å skifte vannet hver tredje til fjerde måned. Slik tømmer du spabadet: 1. Steng av GFCI/RCD-sikringen du finner i underpanelet eller hurtigkoblingen. 2. Finn frem til spabadets hovedavløpsventil på utsiden av kabinettet til høyre for utstyrsrommet. Fest den gjengede hannenden av en hageslange til avløpsventilen, og før den andre enden av slangen til et passende avløpsområde. *Hvis boblebadet har et syntetisk kabinett, vil avløpsventilen befinne seg bak et av panelene. Du må fjerne det utvendige panelet for å få tilgang til avløpsventilen. 3. Åpne ventilen ved å vri den store utvendige ringen mot klokken. Spabadet vil bli tømt ved hjelp av tyngdekraften. Merk: Alle Arctic Spas -modeller tømmes gjennom avløp i gulvet. Utstyr som pumpe(r) og varmeapparat vil tømmes. Alle modeller vil etterlate en liten mengde vann i fotbrønnen. Eventuelt restvann i rør eller utstyr etter tømming må bare fjernes hvis spabadet vinterisoleres. 4. Når det er tomt, inspiser spaskallet og rengjør etter behov. 5. Lukk avløpsventilen. 6. Fyll spabadet FØR du setter på strømmen igjen. VIKTIG: Med gjenbrukbare filtre er det viktig å skylle filterkassettene ukentlig. Hver måned og hver gang spabadet tømmes for rengjøring, rengjør kassettene i filterrenseren. (Med Arctic Spas engangsfiltre kan du ganske enkelt skifte kassetten hver gang spabadet tømmes eller omtrent hver tredje måned). 16

18 Filtreringssystem Bruken av klargjøringsmidler og skumstabilisatorer anbefales ikke sammen med engangsfiltre! Arctic Spas er utstyrt med balansert filtrering, noe som betyr at filterkassettene er tilpasset for pumpesystemets størrelsesbehov. I likhet med alle andre vannfiltreringssystemer kan filterkassetten bli tilstoppet, noe som fører til redusert vannstrøm. Det er viktig å opprettholde et rent, utilstoppet filtersystem. Vi anbefaler at filterkassetten erstattes med en engangs Arctic Pure filterkassett hver tredje (3) måned. Fjerning og installasjon av filterkassett 1. Sett spabadet i ventemodus ved hjelp av av/på-knappen øverst på kontrollpanelet. 2. Fjern teleskopisk filtersylinder 3. Skru ut filterkassetten, og rengjør det gjenbrukbare filteret eller kast engangsfilteret. 4. Gjeng om det rene eller nye filteret. 5. Skift den teleskopiske filtersylinderen. Pleie av spaputer Spaputene i mange Arctic Spas -modeller vil gi årevis med komfort hvis de behandles med omtanke. De er posisjonert over vannivået for å redusere blekingen fra klorvann og andre kjemikalier i spavannet. For å forlenge levetiden bør spaputene fjernes og rengjøres når spaskallet rengjøres. Kroppsoljer kan fjernes med mildt såpevann. Skyll ALLTID spaputene grundig for å fjerne såperester. Putene kan behandles med Arctic Pure Cover Renew rengjøringsmiddel etter rengjøring. Hvis spabadet ikke skal benyttes over lengre tid (f.eks. under ferier eller hvis spabadet vinterisoleres), eller når spavannet superkloreres, bør spaputene fjernes inntil spabadet skal brukes neste gang. Slik fjerner og erstatter du spaputene: 1. Trekk puten direkte oppover til den er helt trukket ut. Ved siden av akrylskallet er det en knapp du kan trykke på for puten oppover og helt ut. 2. For å montere spaputen igjen trykker du på knappen og setter puten forsiktig på plass. Pleie av spaskallet Ditt Arctic Spa har et glassfiberforsterket Lucite -støpt akrylskall. Flekker og smuss vil vanligvis ikke sette seg fast på spabadets overflate. En myk klut eller svamp vil enkelt fjerne nesten all smuss. De fleste husholdningskjemikalier er skadelige for spaskallet. Natriumbikarbonat (natron) eller eddik kan også benyttes til lettere rengjøring av overflater. Skyll alltid grundig av rengjøringsmidler på spaskallet med ferskvann. Servicemerknader: 1. Jern og kobber i vannet kan sette flekker på spaskallet hvis de ikke tas hånd om. Din Arctic Spas -forhandler fører Arctic Pure Best Defence. Dette middelet egner seg hvis spavannet har en høy konsentrasjon av uoppløste mineraler. 2. Rengjøring av overflaten på spaskallet med alkohol eller andre rengjøringsmidler enn de oppførte anbefales IKKE. IKKE bruk noen rengjøringsprodukter som inneholder slipemidler eller løsemidler, ettersom de kan skade skalloverflaten. Skader på skallet etter bruk av kraftige kjemikalier er ikke dekket av garantien. 17

19 MANUELT SIKKERHETSDEKSEL WARNING AVOID DROWNING RISK KEEP CHILDREN AWAY, CHLDREN OR OBJECTS CANNOT BE SEEN UNDER COVER. REMOVE COVER COMPLETELY BEFORE ENTRY - BATHERS ENTRAPMENT POSSIBLE. NON - SECURED OR IMPROPERLY SECURED COVERS ARE A HAZARD. FAILURE TU FOLLOW ALL INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURY OR DROWNING ADVARSEL HOLD BARN UNNA. BARN OG GJENSTANDER ER IKKE SYNLIGE UNDER DEKSELET. FJERN DEKSELET HELT FØR ADGANG TIL BADET BADENDE KAN BLI FANGET. USIKREDE ELLER FEIL FESTEDE DEKSLER KAN VÆRE FARLIGE. HVIS IKKE ALLE INSTRUKSJONENE FØLGES KAN DET RESULTERE I SKADE ELLER DRUKNING. UNNGÅ DRUKNINGS -FARE Pleie av spadeksel ADVARSEL: Dekselet er et manuelt sikkerhetsdeksel som oppfyller eller overskrider alle gjeldende krav i ASTM-standardene for sikkerhetsdeksler for spabad, når dekselet er installert og brukes riktig på produksjonsdatoen. Usikret eller feil sikret deksel utgjør en fare. Åpne dekselet til fullstendig åpen posisjon før bruk. Sørg for å sjekke dekselet for slitasje eller nedbryting. Ved bruk over tid er det fare for normal slitasje og nedbryting av dekselet. Retningslinjer for riktig vedlikehold av dekselet er beskrevet nedenfor. Vinyldeksel Spadekselet av vinyl er et pent, slitesterkt, skumisolert produkt. Månedlig rengjøring og pleie anbefales for å vedlikeholde utseendet på det. Slik rengjør og pleier du vinyldekselet: 1. Fjern dekselet fra spabadet og plasser det forsiktig opp mot en vegg eller et gjerde. 2. Spray dekselet med en hageslange for å løsne og skylle bort smuss eller rester. 3. Bruk en stor svamp og/eller en myk børste og bruk svært mildt såpevann eller natron. Skrubb vinyloverflaten med en sirkelbevegelse. Ikke la vinylen tørke med såpe på før den kan skylles ren. 4. Skrubb rundt dekselet og sideklaffene. Skyll rent med vann. 5. Skyll undersiden av dekselet bare med vann (ikke bruk såpe), og tørk av med en tørr klut. 6. Dekselet kan pleies etter rengjøring ved å påføre et tynt lag Arctic Pure Cover Renew på vinyloverflaten og polere den. Pleie av spakabinettet Sederkabinett: Når det pleies riktig, vil spabadets trekabinett kunne beholde skjønnheten i mange år. Arctic Spa-kabinettet er spesialbehandlet med Olympic Maximum trebeis. Bruk regelmessig denne beisen eller et lignende produkt for å beskytte treverket i kabinettet slik at spabadet ser flott ut i flere år fremover. Forever Flex TM -kabinett: Vask med såpevann. (ingen sterke kjemikalier) 18

20 Skifte av LED-lamper Alle Arctic Spas leveres utstyrt med to 12-volts flerfargede undervannslys for bruk om kvelden. Alternativet familielyspakke leveres med fem lamper. Hvis du må skifte en lampe, følger du disse enkle trinnene: 1. Pass på at lysene er slått av, ved å se øverst at lysikonet ikke vises. 2. Skru ut skruene som fester tilgangspanelene på utstyret, og fjern panelene. 3. Finn reflektoren, som er festet til lysstativet. Roter reflektoren forsiktig mot klokken til den løsner fra lysstativet. 4. Koble forsiktig fra eventuelle ledninger (merk plasseringen til ledningen(e), LED-enheten har to kontakter), og fjern lysenheten fra kontakten eller sporet. 5. Monter den nye LED-enheten i sporet eller kontakten, og koble deretter til ledningene igjen. 6. Når du skal montere undervannslyset igjen, roterer du lampeenheten med klokken på lysstativet til det er festet. Hvis Ultimate Lights slutter å fungere, ring din nærmeste autoriserte tjenesteleverandør. Instruksjoner for feriepleie Hvis du planlegger å være hjemmefra i 7 til 14 dager, følg disse instruksjonene for å opprettholde vannkvaliteten i spabadet. 1. Juster ph etter behov. 2. Sørg for nok desinfiseringsmiddel slik at det varer til du kommer hjem. 3. Superklorer spabadet med Arctic Pure Boost eller Refresh. 4. Senk temperaturen. Når du kommer hjem igjen: 1. Superklorer spabadet med Arctic Pure Boost eller Refresh. 2. Pass på at du har nok desinfiseringsmiddel for vanlig bruk. 3. Returner temperaturen til utgangsinnstillingen. Du kan bruke spabadet når resten av desinfiseringsmiddelet faller innenfor ideelt intervall. Merk: Hvis du ikke skal bruke spabadet på mer enn 14 dager og en nabo, venn eller vedlikeholdstjeneste ikke er tilgjengelig for å kontrollere og balansere vannkjemien, anbefales det å tømme eller vinterisolere (bare om vinteren) spabadet. Vinterisoler spabadet Hvis du planlegger å la spabadet være ubrukt over en lengre tidsperiode i svært kaldt vær, bør du tømme spabadet for å unngå at det fryser på grunn av strømbrudd eller utstyrshavari. Vi anbefaler at din lokale autoriserte forhandler vinterisolerer spabadet. Frysing kan føre til alvorlig skade på spabadet. Feil vinterisolering av spabadet kan oppheve garantien. Aquatremor, Aquatemor Deluxe eller WetTunes Stereo (ekstrautstyr) Med nye Eco-Pak som har Bluetooth -tilkobling. All musikken din kan nå strømmes fra en Bluetooth-aktivert enhet til spabadet, for eksempel fra en smarttelefon. For å aktivere stereoanlegget må du trykke på en knapp på det øverste kontrollpanelet. Strømmen til stereoanlegget vil automatisk stoppe to timer etter forrige gang du trykket på en av knappene. 19

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Brukerveiledning Internasjonal utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Gratulerer! Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare det beste er bra nok for deg. Hos Arctic Spas mener

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: Gjøre og IKKE gjøre : IKKE Sjokk vannet med KLORHOLDIGE kjemikalier! ( kun SpaShock ) Cyanuric syre skal ALDRI tilsettes i ditt spa! La aldri barn bade uten konstant tilsyn av voksne. Forlat aldri badet

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

SPA-BAD Bruksanvisning

SPA-BAD Bruksanvisning SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må du alltid følge sikkerhetsanvisningene, som følger under: Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR BADEKAR & MASSASJEBADEKAR & Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra Noro Scandinavia. Her finner du det du behøver å tenke på ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Innholdsfortegnelse. FARE! Indikerer skaderisiko. ADVARSEL! Indikerer informasjon som er kritisk viktig.

Innholdsfortegnelse. FARE! Indikerer skaderisiko. ADVARSEL! Indikerer informasjon som er kritisk viktig. Intergalaktisk Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Informasjon om plassering og tilgang 4-5 Spa-spesifikasjoner 6 Elektriske spesifikasjoner 7 El-installasjon 7 Oppstart 8 Vedlikehold og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonal Opplysninger for Spa... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonal Opplysninger for Spa... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer