Utleige-prisar for Maskiner og utst 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utleige-prisar for Maskiner og utst 2008"

Transkript

1 Utleige-prisar for Maskiner og utst 2008 * Prisane er rettleiande, og eksklusiv m.v.a. * Førar kr. 200,- pr time, minste leigetid er 1 time total tid. * Vegtransport: For vegtransport reknar ein halv pris for traktor og reiskap, men full pris for førar. * Dersom ikkje anna er nemnt, er prisane pr. time. * Utleigar er sjølv ansvarleg for ev. forsikringar på sitt utstyr Trekk-kraft Pris.01 Arb.hest tømmerkøyring m /m3 * tillegg for : terreng, stein tett/glissen skog, snødjupne over 4 sortiment. 50 % tillegg på dårleg bereevne..02 Arb.hest tømmerkøyring m/ mann 195,-/t (effektiv arbeidstid).03 Arb.hest i jordbruket 25,-/t..04 Traktor, pris pr. hestekraft (din-hk.) 1,95.05 Spesialtraktor Etter avtale 5% * Traktor utan 4-hjulstrekk -10% * Tillegg for kjetting 10% 2.00 Transport Pris.01 Tilhengjar 3-6 tonn Kr. 8,- pr. tonn lasteevne.02 Tillegg for graskarmar 13,-.03 Steintilhengjar (Dumpar-) 175,-.04 Biltilhengjar, enkel 40,- pr.t. / 315,-/dag.05 Biltilhengjar, boggi 50.- pr. t. / 365,-/dag.06 Avlessarvogn lita 105,- Side 1

2 .07 Avlessarvogn stor Skjelsandspreiar for avlessarvogn (tillegg) 40,-.09 Tilhengjar 8 tonn 105,-.10 Tilhengjar 10 tonn 135,-.11 Kalk-/skjelsandspreiar, vogn 6 tonn 125,-.12 Kalk-/skjelsandspreiar,trepunkt 70,-.13 Vossakasso lita-stor 25-30,-.14 Vossakasso m/elev.-kastev.lita-stor 40-50,-.15 Frontlastar enkeltverkande 50,-.16 Frontlastar dobbeltverkande 105,-.17 Traktorskuffe 45,-.18 Pallegaffel 40,-.19 Pallegaffel m/ høglyft 65,-.20 Transportkasse for dyr (Hildrekasse) 65,- / 365,- pr dag.21 Hestetilhengar, enkel - dobbel 1,30-2,10 pr. km 3.00 Jordarbeiding Pris.01 Plog 1-skjær 40,-.02 Plog 2-skjær 80,-.03 Plog over 2 skjer 40,- i tillegg pr skjer.05 Vendeplog 2-skjær 115,-.06 Vendeplog over 2 skjer 105,- i tillegg pr skjer.07 Tillegg pr.skjær for steinutl ysar 10,-.08 Grubb/djupkultivator 3-5 tinds 45,- / 60,- + kr. 10 pr tind over 5.09 Nybrotsharv 7-9 tinds 45,- - 60,-.10 Skålharv 60,-.11 Fjørharv 40,-.12 Sloddharv /S-tindsharv 40,-.13 Slodd 40,-.14 Jordfres/rotorharv pr. m. arb. br. 80,-.15 Trommel 1,8-2,5 m 40,- pr. m arb. breidd.16 Gjødsel-Moseharv 35,-.17 Sjølvgåande jordfres 85,-.18 Dynadrive pr. m. arb. br. 95,-.19 Horisontal rotavator pr. m. arb. br. 95, Gjødsling og såing Pris.01 Gjødselmiksar m/el.motor 80,-.02 Gjødselmiksar for traktor 105,-.03 Dykkpumpe 135,-.04 Naturgj.spreiar, GUFF, DOFF e.l. 90,-.05 Vakuumvogn etter storleik 125, ,-.06 Pumpetankvogn etter storleik 115, ,-.07 Trepunktspreiar, Perma e.l. 65,-.08 Gjødselpumpe, gylleanlegg (Jærbuen) 85,-.09 Pr.100 m røyr/slange 16, vegs kran,spreiar,pris pr.eining 5,-.11 Kunstgjødselspreiar, under 500 kg 50,-.12 Kunstgjødselspreiar, over 500 kg 65,- Side 2

3 .13 Grasfrø-såmaskin pr. m. breidde 45,-.14 Såmaskin, korn/grasfrø 50,-.15 Eitfrø-såmaskin, 2-rads 40,-.16 Plantemaskin, 2-rads 60,-.17 Direktesåmaskin 315, Dyrking - grøfting - steinsamling. Pris.01 Traktor-gravar - u/traktor og førar 105,-.02 Traktor-gravar m/traktor og førar 410,-.03 Gravemaskin - belte 8 tonn 470,-.04 Gravemaskin-hjul og Menzi Munch Etter avtale.05 Steinrive 2 m arb.breidde 160,- * tillegg pr. m. arb.breidde 25,-.06 Steinplukkar Saga, Kvål, Kverneland 260,-.07 Kverneland småstein-plukkar 315,-.08 Steinsvans 1,5-2 m 40, Sprøyting Pris.01 Traktorsprøyte - åker inntil 500 l 105,-.02 Traktorsprøyte - åker over 500 l 130,-.03 Tåkesprøyte - traktor 155,-.04 Tåkesprøyte - berbar, motor u/bensin 50,-.05 Ryggsprøyte - handdriven 30,-.06 Mann m/ ryggsprøyte 260, Grashausting - Høyberging Pris.01 Slaghaustar under 115 cm 75,-.02 Slaghaustar over 115 cm 80,-.03 Rotor-slåmaskin 165 cm 85,-.04 Rotor-slåmaskin 190 cm 105,-.05 Skive-slåmaskin inntil 190 cm 105,-.06 Skive-slåmaskin over 190 cm 155,-.07 Skive-slåmaskin 3 m (slep) 255,-.08 " tillegg for stengelknekkar 25,-.09 Traktorslåmaskin 30,-.10 Finsnittar 210,-.11 Høyrive/-vendar- sidevendarrive 45,-.12 Høyrive/-vendar- rotorvendarrive 70,-.13 Silosvans 40,-.14 Høysvans 40,-.15 Høgtrykkspresse, firkantball 155,- Rundballepresse:.16 m/slått, pressing og pose.17 m/ " " og foliopakn. 115, ,- /balle.18 Rundballepresse nypris under , ,-.19 Rundballepresse nypris over , ,- Side 3

4 .20 Foliopakkemaskin (inkl. plast) 125,-.21 Foliopakkemaskin m/traktor og førar 440,-.22 Plastfolie 6 lag.23 Kombipresse (pressing og pakking) 850,-.24 Motorslåmaskin 65,-.25 Sjølvlessande vogn 145, ,-.26 Grasknusar 65,-.27 Forkorg 30,- / 155 pr. dag.28 Poseutstyr for Vossakasso 11,-.29 Beitepussar pr. m. arb.breidde 45, Potet- og rotvekstdyrking. Pris.01 Potetsetjar - halvautomat 35,-.02 " - heilautomat 90,-.03 Gjødselutstyr for potetsetjar 25,-.04 Potetopptakar kastehjul/belte 35,- / 50,-.05 Potetopptakar - Faun ,-.06 Potetopptakar - Superfaun 290,-.07 Rotvekstopptakar 2-rads 70,-.08 Trollramme m/utstyr 30,-.09 Risknusar 50, Vegskraping og snørydding Pris.01 Planeringsskjær 50,-.02 Snøfres, vanleg 65,-.03 Snøfres, stor 145,-.04 Snøplog, spissplog 85,-.05 Hydraulisk diagonalplog 105,-.06 Strøapparat 75, Skogsarbeid Pris.01 Vinsj, eintromla 60,-.02 Vinsj, totromla, 3-4 tonn, 95,-.03 To-tromla vinsj, 3-4 tonn,slepebaneutstyr m/ traktor & førar 420,- Tillegg for radiostyring 10,-.04 Kabelkran, u/traktor 210,- m/f rar.05 Tømmertilhengjar u/drift på hjul 7 t 95,-.06 Tømmertilhengjar u/drift på hjul 10 t 125,-.07 Tømmertilhengjar m/drift på hjul 155,-.08 Griplastar 3,5 m arm/1500 kpm 85,-.09 Griplastar 5,0 m arm/3000 kpm 115,-.10 Gripklo til frontlastar 30,-.11 Vedkløyvar 35,-.12 Vedmaskin Etter avtale.13 Vedmaskin med transportør Etter avtale.14 Ryddesag eks. bensin 75,-.15 Motorsag eks. bensin 40,- Side 4

5 .16 Mobilt sagbruk m/traktor og førar 470,-.17 Fliskuttar 95,- / 125,-.18 Barke- kvessemaskin 80, Anna utstyr Pris.01 Høgtrykkspylar 40,- / 210,- pr dag.02 Høgtrykkspylar m/stim 85,- / 420,- pr. dag..03 Straumaggregat, traktordrift u.15 kw 45,-.04 " " o.15 kw 60,-.05 Boremaskin - bensindriven 50,-.06 Kompressor, traktor/diesel og 1 hammar 165,-.07 Kompressor, traktor/diesel og 2 hamrar 195,-.07b Kompressor komplett u/mann pr.m. 35,-.08 Kompressor pr. m. 35,- / 40,-.09 Borsett 35,- + Brekkasje.10 Sprøytemalingsutstyr.11 Betongblandar for traktordrift 45,-.12 " for el.drift 25,-.13 Betongvibrator 50,-.14 Bygningssag 40,-.15 Kompressor m/frukttresaks 40,-.16 Krattknusar 85,- / 105,-.17 Plastutleggar (utan plast) 40,-.18 Storsekklyft 35,-.19 Sveiseutstyr, elektrisk 250A 225,- /dag.20 " ", MIG 250A 250,- /dag.21 " ", El. bensindr. 170A 280,- /dag.22 Klauvboks 40,-.23 Byggtørke, 5KW-30KW 29,- - 85,- /døger.24 Siloforskaling, 5m.-6m. etter avtale.25 Kassettforskaling, /m2 (enkeltvegg) 40,- Tillegg for leigetid o. 14 dagar.26 Stillas etter avtale.27 Klyppemaskin (hengemaskin) 35,- pr. t. Alle prisar er rekna ut i frå vanlege arbeidstilhøve. Vanskelege tilhøve med stor slitasje på reiskap gjev grunnlag for tillegg i timeprisen. Side 5

- 6 - Pga auka diesel-avgift er prisane med traktor, førar og reiskap auka med kr 15,- pr time i tillegg

- 6 - Pga auka diesel-avgift er prisane med traktor, førar og reiskap auka med kr 15,- pr time i tillegg PRISLISTE 2014-6 - Prisane i år er justert opp med 3-5% Pga auka diesel-avgift er prisane med traktor, førar og reiskap auka med kr 15,- pr time i tillegg Prisane er rettleiande og gjeld når ikkje anna

Detaljer

Bilhengar over 800 kg pr km kr 0,75

Bilhengar over 800 kg pr km kr 0,75 PRISLISTE 2015 *Prisane er rettleiande og gjeld når ikkje anna er avtala. Prisane er timepris når ikkje anna er sagt. Meirverdiavgift kjem i tillegg. *Prisar med * framføre er inkl. traktor og førar.ved

Detaljer

Oversikt over dei som tilbyr leigekøyring eller utleige av maskiner på Haugalandet

Oversikt over dei som tilbyr leigekøyring eller utleige av maskiner på Haugalandet Oversikt over dei som tilbyr leigekøyring eller utleige av maskiner på Haugalandet INNHALD (ved å trykkje på tittel, hoppar du til rett stad). BOKN HAUGESUND KARMØY SVEIO TYSVÆR VINDAFJORD GAMLE ØLEN KOMMUNE

Detaljer

ROLLANT 455 UNIWRAP EKSAKT SPREDNING NYHET! Profesjonelle løsninger for bearbeiding og innhøsting av gress, halm og høy. www.gardsdrift.

ROLLANT 455 UNIWRAP EKSAKT SPREDNING NYHET! Profesjonelle løsninger for bearbeiding og innhøsting av gress, halm og høy. www.gardsdrift. EKSAKT SPREDNING Nr. 4 2010 30. årgang Returadresse: Ask media as Postboks 130, 2261 Kirkenær CLAAS RUNDBALLEPRESSE ROLLANT 455 UNIWRAP NYHET! Profesjonelle løsninger for bearbeiding og innhøsting av gress,

Detaljer

PRISLISTA 2008 rettleiande prisliste for maskintenester

PRISLISTA 2008 rettleiande prisliste for maskintenester RINGBLAD nr 2 30.april 2008 PRISLISTA 2008 rettleiande prisliste for maskintenester MASKINOVERSIKTA 2008 side 11 Ulik fortørking før balling side 19 Oversikt over kalk-forhandlarar side 22 Utstyr for spreiing

Detaljer

Priser for liten og priser for stor

Priser for liten og priser for stor Nr. 3 2012 32. årgang Priser for liten og priser for stor Side 85 Ensileringsmidler 2012 Side 76 Heltrefjøs Side 64 Ventiljustering Side 50 Last ned fra AppStore og Google play Utgiftene stig meir enn

Detaljer

PRISLISTE HOVEDPRODUKTER 2013 (erstatter tidligere prislister)

PRISLISTE HOVEDPRODUKTER 2013 (erstatter tidligere prislister) Side 1 UM 7705 Rundballegriper m/ to griperuller, innvendig spyd, hydraulisk tilkobling til dobbelt uttak. 14 800,00 (Fester for frontlaster og trepunkt er ikke inkludert) 7710 Overliggende arm 1 950,00

Detaljer

Våronn-skriv 2010. RINGBLAD nr 2 22.mars 2010. I dette skrivet har me samla ein del data som er nyttig å ha for hånd i vekstsesongen:

Våronn-skriv 2010. RINGBLAD nr 2 22.mars 2010. I dette skrivet har me samla ein del data som er nyttig å ha for hånd i vekstsesongen: RINGBLAD nr 2 22.mars 2010 Våronn-skriv 2010 I dette skrivet har me samla ein del data som er nyttig å ha for hånd i vekstsesongen: Prisliste ved leigekjøring og utlån av maskinar Maskinoversikt 2010 Kalkforhandlarar

Detaljer

PRISLISTE HOVEDPRODUKTER 2014 (erstatter tidligere prislister)

PRISLISTE HOVEDPRODUKTER 2014 (erstatter tidligere prislister) Side 1 UM 7705 Rundballegriper m/ to griperuller, innvendig spyd, hydraulisk tilkobling til dobbelt uttak. kr 14 800,00 UM 7706: Trima/Ålø/HMV-feste kr 16 750,00 UM 7707: Triangelfeste kr 16 750,00 UM

Detaljer

UM 7705 Rundballegriper m/ to griperuller, innvendig spyd, hydraulisk tilkobling til dobbelt uttak. kr 15 800,00

UM 7705 Rundballegriper m/ to griperuller, innvendig spyd, hydraulisk tilkobling til dobbelt uttak. kr 15 800,00 UM 7705 Rundballegriper m/ to griperuller, innvendig spyd, hydraulisk tilkobling til dobbelt uttak. kr 15 800,00 UM 7706: Trima/Ålø/HMV-feste kr 17 750,00 UM 7707: Triangelfeste kr 17 750,00 UM 7708: Eurofeste

Detaljer

RINGBLAD nr 2 24.april 2009. Våronn-skriv 2009

RINGBLAD nr 2 24.april 2009. Våronn-skriv 2009 RINGBLAD nr 2 24.april 2009 Våronn-skriv 2009 Ta vare på dette skrivet. Her finn du ein del stoff som er nyttig å ha for hånd i vekstsesongen: Innhald: Sprøytemiddel-oversikt, grovfôr s 5 Prisliste ved

Detaljer

RINGBLAD nr 2 23.mars 2010

RINGBLAD nr 2 23.mars 2010 RINGBLAD nr 2 23.mars 2010 Våronn-skriv 2010 I dette skrivet har me samla ein del data som er nyttig å ha for hånd i vekstsesongen: Tilsette i Haugaland landbruksrådgjeving s 3 Medlemstilbod s 5 Plantevern

Detaljer

Stort utvalg til barna

Stort utvalg til barna Stort utvalg til barna Tråtraktor JD 6210R Tråtraktor JD 6210R Tråtraktor JD 6210R Tråtraktor JD 7930 Tråtraktor JD 7930 Henger til JD gåtraktor m/lufthjul,brems og lesseapparat. Varenr: RT611096 m/plasthjul

Detaljer

- 1 - RINGBLAD NR. 2-2014 DATO: 3. APRIL 2014

- 1 - RINGBLAD NR. 2-2014 DATO: 3. APRIL 2014 - 1 - RINGBLAD NR. 2-2014 DATO: 3. APRIL 2014 - 2 - - 3 - INNHALD Medlems tilbod i Haugaland landbruksrådgjeving... 5 Gjødslingsplan og miljøplan... 7 Tilskot til drenering på tidlegare drenert areal...

Detaljer

UM , : ,00 UM 7707: ,00 UM 7708: ,00 UM

UM , : ,00 UM 7707: ,00 UM 7708: ,00 UM Underhaug Hydrauliske Rundballegripere UM 7705 Rundballegriper m/ to griperuller, innvendig spyd, hydraulisk tilkobling til dobbelt uttak. kr 17 090,00 UM 7706: Trima/Ålø/HMV-feste kr 19 280,00 UM 7707:

Detaljer

for Vestfold Utleiepriser og utleieoversikt. Oppdatert katalog på www.vlt.no. Utgitt av Vestfold Landbrukstjenester SA Telefon 33 33 51 45

for Vestfold Utleiepriser og utleieoversikt. Oppdatert katalog på www.vlt.no. Utgitt av Vestfold Landbrukstjenester SA Telefon 33 33 51 45 Maskinkatalogen for Vestfold Utleiepriser og utleieoversikt. Oppdatert katalog på www.vlt.no. Utgitt av Vestfold Landbrukstjenester SA Telefon 33 33 51 45 postmaster@vlt.no Thor Ole 2010 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ringblad nr 2 18.mars 2013

Ringblad nr 2 18.mars 2013 Ringblad nr 2 18.mars 2013 Våronn- skriv 2013 Her finn du nyttige ting for vekstsesongen. Plantevern. 7 Maskinoversikta s. 12 Prisliste s. 19 Kalkforhandlarar s. 26 Du finn oss på Aksdal Senter og Felleskjøpet

Detaljer

Ringblad nr 2 31.mars 2011

Ringblad nr 2 31.mars 2011 Ringblad nr 2 31.mars 2011 Våronn- skriv 2011 Ta vare på dette skrivet. Nyttig stoff for vekst-sesongen. Innhald: Plantevern s 5 Fornying av eng.s 8 Prisliste 2011.....s 13 Maskinlista s 23 Kalkforhandlarar..s

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE TILHENGER

NORGES MEST SOLGTE TILHENGER NORGES MEST SOLGTE TILHENGER ARBEIDSKLÆR OG SKO Stort utvalg i arbeidsklær, regntøy, sko og støvler. Kontakt oss for BEDRIFTSAVTALE Vi har stort utvalg av vare- og båthengere. Priser fra kr 7.900.- inkl

Detaljer

Stort utvalg til barna

Stort utvalg til barna Stort utvalg til barna Tråtraktor JD 6210R Tråtraktor JD 6210R m/lufthjul og brems Varenr: RT601073 m/plasthjul Varenr: RT601066 Tråtraktor m/henger JD Tråtraktor JD 7930 Tråtraktor JD 7930 m/laster/luft/brems

Detaljer

Utstyr for. jordarbeiding og såing

Utstyr for. jordarbeiding og såing Utstyr for jordarbeiding og såing Tradisjonell bearbeiding Andre systemløsninger Direkte såing Lite arbeid Krever godt utstyr Ikke alltid godt nok såbed Arealet må være sprøyt ned på forhand hvis det ikke

Detaljer

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder «Maskinkostnader er en STOR utfordring i landbruket» Mange arbeidsoperasjoner +

Detaljer

BARNE ATW ICE FOX EL BARNE ATV MINI FOR BARN 3-5 ÅR 2 HASTIGHETER OG REVERS

BARNE ATW ICE FOX EL BARNE ATV MINI FOR BARN 3-5 ÅR 2 HASTIGHETER OG REVERS BARNE ATW VEIL.INKL MVA Motor type: El. 24 Volt Motor Watt 300 Max. Hastighet km/t 11 Egen vekt kg.43 Gir forover... H L Gir bakover... H L Hjul dim F-B 4.10/3.50-4 -4.10/3.50-4 Driv system...kjede Lade

Detaljer

Prisliste 2008. www.beckmaskin.no. Størst på småmaskiner! Product range

Prisliste 2008. www.beckmaskin.no. Størst på småmaskiner! Product range Utleie Prisliste 2008 Størst på småmaskiner! Product range www.beckmaskin.no Litt om Beck Maskin AS Gravemaskiner (0,8 8 tonn) Beck Maskin AS ble stiftet i 1999, men har eiere og erfaring helt tilbake

Detaljer

Tilbehør Arbeidsmaskiner 2008 / 2009

Tilbehør Arbeidsmaskiner 2008 / 2009 Tilbehør Arbeidsmaskiner 2008 / 2009 NO Tilbehør Grizzly 700 Komplett kit YFM70080 Inkluderer artnr: YFM70012 / YFM70018 / YFM70020 / YFM 70022 3.325,- (2.660,-) YFM70012 1.451,- (1.161,-) stigtrinn YFM70018

Detaljer

Produktoversikt 2013 2012

Produktoversikt 2013 2012 2012 Art.nr. SA360 John Deere D35RE plenlufter 1,6 kw elektrisk drevet plenlufter/mosefjerner med 35 cm arbeidsbredde. Trinnløs dybdejustering. Tilleggsutstyr: 50 l. oppsamler art.nr. SA350 Art.nr. SA1013

Detaljer

Prisliste 2009. Utleie. Tlf: 66 89 22 54 / 40 40 71 73 www.beckmaskin.no/utleie

Prisliste 2009. Utleie. Tlf: 66 89 22 54 / 40 40 71 73 www.beckmaskin.no/utleie Prisliste 2009 Utleie Tlf: 66 89 22 54 / 40 40 71 73 www.beckmaskin.no/utleie Minigravemaskiner 0,8 8 t Litt om Beck Maskin AS Beck Maskin AS ble stiftet i 1999, men har eiere og erfaring helt tilbake

Detaljer

Jordpakking og dekk Praktiske løsninger. Landbrukshelga 2016 Lars Kjuus NLR Øst. Foto: Åmund Langeland

Jordpakking og dekk Praktiske løsninger. Landbrukshelga 2016 Lars Kjuus NLR Øst. Foto: Åmund Langeland Jordpakking og dekk Praktiske løsninger Landbrukshelga 2016 Lars Kjuus NLR Øst Foto: Åmund Langeland Jordpakkingsforsøk 2013 Traktor 5500 kg Trykk 1,0 bar alle hjul Kjørt over en gang hjul i hjul Pakkedato

Detaljer

Vårtilbod. Generasjonsskifte hos Øye Maskin AS. Vil du prøve ein demo-traktor. Vår kunnskap din tryggleik

Vårtilbod. Generasjonsskifte hos Øye Maskin AS. Vil du prøve ein demo-traktor. Vår kunnskap din tryggleik Vårtilbod Den nye CLAAS-importøren Norwegian Agro Machinery AS starta opp 1. oktober 2016. Sidan oppstarten har vi merka aukande interesse spesielt på CLAAS traktor og grasmaskiner, men også på andre redskap

Detaljer

Målgruppe: Arbeidssøkere som viser klar motivasjon for å jobbe innen avløseryrket og har behov for kvalifisering. Personlig egnethet vil vektlegges.

Målgruppe: Arbeidssøkere som viser klar motivasjon for å jobbe innen avløseryrket og har behov for kvalifisering. Personlig egnethet vil vektlegges. Opplæringsprogram landbruk Målgruppe: Arbeidssøkere som viser klar motivasjon for å jobbe innen avløseryrket og har behov for kvalifisering. Personlig egnethet vil vektlegges. Opptakskrav: Ingen formelle

Detaljer

mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2

mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2 mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2 Vurderingsfaktorer Brukskostnad: vedlikehold, drivstoff, slitasje, tilbehør Effektivitet: (mann + maskin) *

Detaljer

Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn

Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn FOSS-EIK gardshenger En robust all-round henger med kraftig bunn og solide trelemmer. Bygget for transport av korn, gras og grov masse. Også

Detaljer

NORDIC TRACTOR. Produkt katalog 2013. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 FAX (0047) 55 13 31 06 CE OG TYPE GODKJENT

NORDIC TRACTOR. Produkt katalog 2013. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 FAX (0047) 55 13 31 06 CE OG TYPE GODKJENT AGT TRACTORS NORDIC TRACTOR Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 FAX (0047) 55 13 31 06 info@nordtrac.no www.nordtrac.no Produkt katalog 2013 AGT TRACTORS CE OG TYPE GODKJENT

Detaljer

JULEHANDEL. for liten og stor! For Hobby og Fritid! Vinterutstyret er på plass! Stikk innom for en god handel! 1499,- 249,- 699,- små og store!

JULEHANDEL. for liten og stor! For Hobby og Fritid! Vinterutstyret er på plass! Stikk innom for en god handel! 1499,- 249,- 699,- små og store! JULEHANDEL for liten og stor! Bålpanne Espegaard kun 1499,- Husqvarna leketøysett kun 249,- For Hobby og Fritid! Vinterutstyret er på plass! Stikk innom for en god handel! Vi har traktorer for små og store!

Detaljer

byggmaskiner lift / truck anleggsmaskiner byggetablering cramo Prisliste norge

byggmaskiner lift / truck anleggsmaskiner byggetablering cramo Prisliste norge byggmaskiner lift / truck anleggsmaskiner byggetablering cramo Prisliste norge Leiepriser Produktnr: Benevnelse Leiepris 12 Minidumpere 1212120 Minidumper, 4-hjuls, bensin, kap 400L kr 798,00 15 Minidumpere

Detaljer

30ÅR. Nr årgang. Skaff deg ryggdekning med BGs prisliste. Side bruktannonser finner du på.

30ÅR. Nr årgang. Skaff deg ryggdekning med BGs prisliste. Side bruktannonser finner du på. Nr. 4 2011 31. årgang 19 81 2 011 30ÅR Skaff deg ryggdekning med BGs prisliste Side 75-84 bruktannonser finner du på www.gardsdrift.no Moderat prisvekst Viktige prisar som pressing og tresking står stille.

Detaljer

Prisliste 2010. Utleie. Utleie

Prisliste 2010. Utleie. Utleie Prisliste 2010 Utleie Utleie Beck Maskin AS ble stiftet i 1999, men har eiere og erfaring helt tilbake til 1980. Vi er i dag en av landets største leverandører av småmaskiner til bygg, anlegg, industri,

Detaljer

ÅRS. PRISFEST Kom og gjør et kupp! AUTOMOWER 430X Opptil 330 m 2 (+/-20%) Veil pris ,- inkl. mva

ÅRS. PRISFEST Kom og gjør et kupp! AUTOMOWER 430X Opptil 330 m 2 (+/-20%) Veil pris ,- inkl. mva 2007 2017 10 ÅRS-JUBILEUM GRATIS KONSERT i verkstedhallen med JOHNNY SANDÅKER FREDAG 12. MAI KL. 20 Vi selger pølser/ hamburgere fra grillen fra kl 19 VÅRDAGER OG 10 2007 2017 ÅRS JUBILEUM Torsdag 11.

Detaljer

20% TØFFE OPPGAVER,TØFT UTSTYR! PRISER VI VISER PALMS TØMMERHENGER TIL GODE JUBILEUMSPRISER JUBILEUMS: KUN 1 STK

20% TØFFE OPPGAVER,TØFT UTSTYR! PRISER VI VISER PALMS TØMMERHENGER TIL GODE JUBILEUMSPRISER JUBILEUMS: KUN 1 STK VÅRDAGER MED JUBILEUMSPRISER HOS RØNNING MASKINSALG AS 9 TØFFE OPPGAVER,TØFT UTSTYR! KUN 1 STK PUSSER FARM 214 M Veil kr. 33.600 27.900 KNUSER FKR 150BF Veil kr. 64.900 58.900 FARMI FLISHUGGER CH100F Veil

Detaljer

Rundballer plansilo? Bakgrunn:

Rundballer plansilo? Bakgrunn: Rundballer plansilo? Bakgrunn: Normalsituasjonen for de fleste: => «overskuddsfôr» lagres som rundballer 2014-sesongen: => avlingsmessig bra, for mange til dels svært bra => behovet for ekstra lagerplass

Detaljer

MOTORCYCLES ATV. TEKNISKE DATA Motor type: 1.Syl. 4. Takt. Motor Hk 5

MOTORCYCLES ATV. TEKNISKE DATA Motor type: 1.Syl. 4. Takt. Motor Hk 5 N 2335 STANGE E-mail:perla@online.no Tel. +47 91 34 66 22 MOTORCYCLES ATV Motor Hk 4 Start System Manuell Egen vekt kg..22 Bensintank l.....1,8 Vasketrykk bar...122 Liter pr. minutt..8 Standard høytrykkslange

Detaljer

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi Inspirert av landbruk Den nye generasjonen automatiske vedmaskiner autochopper Vegmaskinenes nye generasjon Etter nesten fire års produktutvikling ble den tradisjonelle vedmaskinen en moderne automatisk

Detaljer

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland Sluttrapport Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birger Vennesland Innledning For taubaner med to liner i løpende bærekabelsystem

Detaljer

SLÅMASKINER & TOHJULSTRAKTOR med mye utstyr

SLÅMASKINER & TOHJULSTRAKTOR med mye utstyr SLÅMASKINER & TOHJULSTRAKTOR med mye utstyr En maskin - mange muligheter MOTORSLÅMASKINER S. p. A., Italia, er en av Europas ledende produsenter av slåmaskiner og tohjulstraktorer til bruk i landbruk og

Detaljer

Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALE Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALE Innleie maskiner, utstyr og personell for arbeid på det kommunale vann- og avløpsnettet Vedlegg D Vederlag 2012-09-17 Innhold 1 Tilbudsskjema 3 2 Timepriser

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2012/2013 AGRO TRADERS ble startet allerede

Detaljer

Melbye kabelvogn. Kabelvogn 1500 er den minste med manuell betjening. Kabelvogn 2500 med motor og hydraulikk. Kabelvogn 3500 er toppmodellen 01/14

Melbye kabelvogn. Kabelvogn 1500 er den minste med manuell betjening. Kabelvogn 2500 med motor og hydraulikk. Kabelvogn 3500 er toppmodellen 01/14 Melbye kabelvogn Kabelvogn 1500 er den minste med manuell betjening Kabelvogn 2500 med motor og hydraulikk Kabelvogn 3500 er toppmodellen Datablad/FDV Produkt Melbye Kabelvogn 1500 El nr 8863480 Type JKS1500

Detaljer

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 4/2010 21.april 2010 Ny forsøksassistent Ingvild Hajum Roland startet som forsøksassistent hos oss 8. april. Hun er ansatt i ca 50% midlertidig

Detaljer

Kraftfull og anvennlig maskin

Kraftfull og anvennlig maskin Kraftfull og anvennlig maskin Effektiv Lett å bruke Sikker i de bratteste bakker Hydraulisk drift av hjul og redskap Ingen slitasjeutsatt clutch Knivbjelker tilgjengelig fra 1,25 m til 3,50 m arbeidsbredde

Detaljer

Mekaniseringsøkonomi. Sverre Heggset- landbruksrådgiver

Mekaniseringsøkonomi. Sverre Heggset- landbruksrådgiver Mekaniseringsøkonomi Sverre Heggset- landbruksrådgiver Graslinjer Plansilo Stakk Tårnsilo Ball Slå Rake Plukke Transport Innlegg Rotor Skive Trep Slept Front Butterfly Spre Vende Samle Front Bak Rotor

Detaljer

NORDIC TRACTOR. Produkt katalog 2015. AGT Compact tractors. Traktor modell AGT 835 TS - AGT 850 AGT 860

NORDIC TRACTOR. Produkt katalog 2015. AGT Compact tractors. Traktor modell AGT 835 TS - AGT 850 AGT 860 AGT TRACTORS Produkt katalog 2015 NORDIC TRACTOR Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 FAX (0047) 55 13 31 06 info@nordtrac.no www.nordtrac.no CE OG TYPE GODKJENT AGT Compact

Detaljer

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg 998 FIRKANT PAKKER www.mchale.net Det Profesjonelle Valg Firkantpakker med høy kapasitet McHale 998 firkant ballepakker er den allsidige løsning for innpakning av firkantballer. Fornuftig design, kvalitetskomponenter

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding

Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding Ål kommune Ingvild Sundgot og Marit Torsrud Nerol Tre søknadskilder: 1 : Spesielle Miljøtiltak I Landbruket (SMIL) - kommunen 2 : Tilskot til tiltak i

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

DIN UTSTYRS- PARTNER

DIN UTSTYRS- PARTNER DIN UTSTYRS- PARTNER Anleggsgruppen representerer Chicago Pneumatic sine anleggsprodukter i Norge. Chicago Pneumatic -CP er et varemerke med lange tradisjoner som i dag eies av Atlas Copco. Det er bygd

Detaljer

Kverneland Taarup BIO. En kompakt og lettkjørt maskin

Kverneland Taarup BIO. En kompakt og lettkjørt maskin Kverneland Taarup BIO En kompakt og lettkjørt maskin Kverneland Taarup BIO Pressing og pakking i samme arbeidsoperasjon Kverneland Taarup BIO - en kompakt løsning med høy kapasitet. 2 Kverneland Taarup

Detaljer

EuroPro Industri. Utstyr for anlegg, vei og industri. europro.no. MOI Gripen Brannvogner Vannvogner TIGER Meiselhammere IGLAND Sandstrøerer Snøfreser

EuroPro Industri. Utstyr for anlegg, vei og industri. europro.no. MOI Gripen Brannvogner Vannvogner TIGER Meiselhammere IGLAND Sandstrøerer Snøfreser EuroPro Industri Utstyr for anlegg, vei og industri MOI Gripen Brannvogner Vannvogner TIGER Meiselhammere IGLAND Sandstrøerer Snøfreser europro.no Tiger meiselhammer Tiger meiselhammere - vi er din norske

Detaljer

Innstilling. Kverneland Vendeplog

Innstilling. Kverneland Vendeplog Innstilling Kverneland Vendeplog Traktorens innvendige sporvidde Kontroller innvendig sporvidde på bakre hjul. Anbefalt sporvidde fra 120 cm til 160 cm, dette for å få den rette vidden på første får. Her

Detaljer

Såbedtillaging. Hovedregelen er at sådybden bør være omtrent/maks ti ganger frøets diameter

Såbedtillaging. Hovedregelen er at sådybden bør være omtrent/maks ti ganger frøets diameter Såbedtillaging Hovedregelen er at sådybden bør være omtrent/maks ti ganger frøets diameter Sådybden er en avveining mellom å så dypt nok for å sikre frøet spirefuktighet, men samtidig grunt nok for å få

Detaljer

Innhald. Send inn e-postadressa di!

Innhald. Send inn e-postadressa di! Våronn 2017 2 Våronn 2017 Innhald 3 Informasjon frå dagleg leiar... 4 Medlemskontingent og prisar på tenester 2017... 6 Kjemisk plantevern i eng og beite... 10 Kjemisk plantevern i gjenlegg... 13 Hønsehirse...

Detaljer

LIMACO. BRUKTE LIFTER - godkjent - årskontrollert

LIMACO. BRUKTE LIFTER - godkjent - årskontrollert BRUKTE LIFTER - godkjent - årskontrollert HAULOTTE HA15 ip 2008 mod Batteridreven knekkbomlift, 15 mtr arbeidshøyde, 8,5 mtr rekkevidde Leveres årskontrollert og i TOPP STAND Selges NÅ for 128.000,- +

Detaljer

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn FOSS - EIK Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn Foss-Eik hengere stort utvalg i modeller og størrelser Robuste tilhengere bygget for å tåle store påkjenninger og røff bruk over

Detaljer

Atle Haugnes. Hjul,dekk og jordpakking mm. Nordland. Mars 2017

Atle Haugnes. Hjul,dekk og jordpakking mm. Nordland. Mars 2017 Atle Haugnes Hjul,dekk og jordpakking mm. Nordland. Mars 2017 Avlingsstagnasjon- / svikt Arvensis nr 1.2012 Avlingsstagnasjon fra 90-tallet Jordkultur er problemet. Vått..+ Stort og TUNGT Gjelder hele

Detaljer

Tilbuds- og prisskjema

Tilbuds- og prisskjema Side 1 av 6 Tilbuds- og prisskjema Underteikna har gått nøye gjennom tilbudsdokumenta. Underteikna bekreft at firma Har dei naudsynte kvalifikasjonar for å utføra oppdraget. Vi har inga/følgjande atterhald

Detaljer

25-årsjubileum. på EIK senteret, Ørsta JUBILEUMSPRIS JUBILEUMSPRIS JUBILEUMSPRIS JUBILEUMSPRIS. Leasing frå 3,16 rente april

25-årsjubileum. på EIK senteret, Ørsta JUBILEUMSPRIS JUBILEUMSPRIS JUBILEUMSPRIS JUBILEUMSPRIS. Leasing frå 3,16 rente april 25-årsjubileum på EIK senteret, Ørsta torsdag 26. april 10 18 fredag 27. april 10 18 laurdag 28. april 9.30 15 MF 5440, 102 HK FENDT 720, 200 HK MF 7480, 169 HK Leasing frå 3,16 rente april FENDT 211,

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2015 AGRO TRADERS ble startet allerede i

Detaljer

Om Ekspert Maskinutleie AS

Om Ekspert Maskinutleie AS Om Ekspert Maskinutleie AS Om oss Ekspert Maskinutleie AS ble startet av Kjell Sæter og Knut Tangen i 1998 med fire utleiemaskiner. I dag har vi over 400 maskiner og til sammen mer enn 1000 objekter. Vår

Detaljer

Info fra agronomiprosjektet. Kari Bysveen Korndagen 4.mars 2015

Info fra agronomiprosjektet. Kari Bysveen Korndagen 4.mars 2015 Info fra agronomiprosjektet Kari Bysveen Korndagen 4.mars 2015 Agronomiprosjektet Mål: Stabile avlinger av høg kvalitet med god utnyttelse av innsatsfaktorer Hvordan unngå skader av jordpakking Hvordan

Detaljer

Bailey 16T & 18T proff Dumper tilhenger. Stander SPESIFIKASJON proff Dumper tilhenger

Bailey 16T & 18T proff Dumper tilhenger. Stander SPESIFIKASJON proff Dumper tilhenger ARVID GIMRE AS Vigdelsvegen 539 / 4054 TJELTA, NORWAY org. nr: 989 203 290 MVA konto nr: 3206 20 34407 telefon: +47 51 65 44 86 faks: +47 51 65 20 47 mobil: +47 928 04 448 e-post: arvid@gimre.no www.gimre.no

Detaljer

Luster kommune VVA- ANLEGG. Galdetoppen industriområde. Vedlegg D Vederlag Oppdragsnr.:

Luster kommune VVA- ANLEGG. Galdetoppen industriområde. Vedlegg D Vederlag Oppdragsnr.: Luster kommune VVA- ANLEGG Galdetoppen industriområde Vedlegg D Vederlag 2014-10-16 Dokument nr.: 5144520 -D01 Innhald 1 Prisvilkår 3 1.1 Generelt 3 1.2 Kontraktsum 3 1.3 Prisregulering 3 2 Påslag 4 3

Detaljer

innhold Gravemaskiner Hjullastere Beltedumpere Hjuldumpere Kompaktlastere Hydrauliske hammere Teleskoplaster Diverse

innhold Gravemaskiner Hjullastere Beltedumpere Hjuldumpere Kompaktlastere Hydrauliske hammere Teleskoplaster Diverse Produktkatalog 2 innhold 01 Gravemaskiner 02 Hjullastere 03 Beltedumpere 04 Hjuldumpere 05 Kompaktlastere 06 Komprimering 07 Hydrauliske hammere 08 Teleskoplaster 09 Lifter 10 Letthus 11 Toalettcabin 12

Detaljer

Kverneland CLC Evo. Kultivator for effektiv jordbearbeiding

Kverneland CLC Evo. Kultivator for effektiv jordbearbeiding Kverneland Kultivator for effektiv jordbearbeiding Kverneland For stubbkultivering og generell jordbearbeiding Utviklingen av er basert på CLC som har blitt godt utprøvd i 20 år. CLC tilbyr brukerne den

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

Reservedeler og ekstrautstyr for Orkel

Reservedeler og ekstrautstyr for Orkel Reservedeler og ekstrautstyr for Orkel rundballepresser GP1250 GP1260 hiq smartbaler 2015 Ta kontakt med ditt lokale servicepunkt eller Orkel for bestilling Dette er ekstrautstyr som passer på våre GP1250

Detaljer

TELESKOPLASTER TL1500

TELESKOPLASTER TL1500 SNLIFT as TELESKOPLSTER TL1500 REDSKPSLISTE Priser Eks. Mva FO Oslo - 0 - SNLIFT as INDEX Innholdsfortegnelse 1. Grusskuffe... - 2-2. Hydraulisk Gripeskuffe... - 3-3. 4-1 Skuffe... - 4-4. Snøskuffe...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

Kursuka Plansilo / rundballer Kostnader og tidsforbruk. Gårdsfakta.

Kursuka Plansilo / rundballer Kostnader og tidsforbruk. Gårdsfakta. Kursuka 2010. Plansilo / rundballer Kostnader og tidsforbruk. Atle Haugnes Gårdsfakta. Ammeku. Ca.120 dyr. Ca. 40 slakt/år.(5 baller pr. dag ) Ok plansiloer (1999) silokapasitet 476 m3. Traktorer 160,

Detaljer

Inngrep på dyrka mark. Torgeir Tajet

Inngrep på dyrka mark. Torgeir Tajet Inngrep på dyrka mark Torgeir Tajet Inngrep pga samfunnsmessige interesser Grunnlovens 105: Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han

Detaljer

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører... McHale Fusion Vario er en full integrert variabel

Detaljer

Fagdag slangesprederutstyr. 29.mai.

Fagdag slangesprederutstyr. 29.mai. Fagdag slangesprederutstyr 29.mai. Program 11 00 Velkommen Best mulig gjødseleffekt = miljøvennlig Erfaringer med prøvefelt biogjødsel i korn og eng Tilskudd og krav 11 40 12 00 13 30 14 15 Praktisk erfaring

Detaljer

Velkommen til fagdag dekk!

Velkommen til fagdag dekk! Velkommen til fagdag dekk! Kari Bysveen, 23.sept.2015 tekst og foto der ikke anna er nevnt Program: kl: 10- ca 14 00 Kort om jordstuktur v/kari Bysveen Kort om HMS v/aslaug Øverland Foredrag om dekk og

Detaljer

FOR TRANSPORT RING 23182450

FOR TRANSPORT RING 23182450 FOR TRANSPORT RING 23182450 PRISGUIDE 2011 TRANSPORTSENTRALEN OSLO AS Transportsentralen Oslo AS er Norges største Transportsentral med over 600 biler som daglig utfører alle typer veibaserte transportoppdrag.

Detaljer

Sandspader. Varenr. 71110 Lengde 19 cm. Varenr. 71130 Lengde 25 cm. Heggesengveien 2 7715 Steinkjer post@gh-kontor.no Tlf: 411 41 766 www.gh-kontor.

Sandspader. Varenr. 71110 Lengde 19 cm. Varenr. 71130 Lengde 25 cm. Heggesengveien 2 7715 Steinkjer post@gh-kontor.no Tlf: 411 41 766 www.gh-kontor. Sandspader Varenr. 71110 Lengde 19 cm Varenr. 71130 Lengde 25 cm Kjøpmannspade/murskje Varenr. 71132 lengde 23 cm Varenr. 71133 lendge 18 cm Superspader 40/55 cm Varenr. 71153 lengde 40 cm Varenr. 71154

Detaljer

SVERRE HELLUM & SØNN AS

SVERRE HELLUM & SØNN AS Blue line series SVERRE HELLUM & SØNN AS Sundt GS 675 7,5kw The blue line series Tekniske data GS 675 7,5Kw-3Fas 230Volt-50 Hz 7,5Kw-3Fas 400Volt-50 Hz Mekanisk frem og nedmating Maks. skjæredybde: 25cm

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr. europro.no. Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder

VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr. europro.no. Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder europro.no Våronna 2016 Det nærmer seg våronn i Rogaland og Agder, og smedene i Moia-smiå produserer for fullt i disse dager.

Detaljer

God fortørking er lønsamt spesielt i rundballer

God fortørking er lønsamt spesielt i rundballer Økonomi i grashaustinga v/åse Spar pengar fortørk graset Bruke / ikkje bruke ensileringsmiddel. Evt. kva slag. Unngå listeriose på sau! Kor mange lag plast Leige pressing og pakking eller ha eige utstyr.

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Dette merkes på prisene!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Dette merkes på prisene! VEDMASKINKATALOGEN 2016 Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Dette merkes på prisene! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2016 AGRO

Detaljer

AVLINGSTAP VED JORDPAKKING KONTRA TAP VED UTSATT SÅTID KONSEKVENSER FOR OPTIMAL MASKINKAPASITET

AVLINGSTAP VED JORDPAKKING KONTRA TAP VED UTSATT SÅTID KONSEKVENSER FOR OPTIMAL MASKINKAPASITET AVLINGSTAP VED JORDPAKKING KONTRA TAP VED UTSATT SÅTID KONSEKVENSER FOR OPTIMAL MASKINKAPASITET Hugh Riley Norges Bondelags Kornkonferanse Oslo 26.1.16 Innledning Jorda er laglig når den kan bearbeides

Detaljer

VERKTØY 890,- 21880,- 1095,- MASKINER, REDSKAP OG FOR DEN KRESNE. Kjedesag. Kapp- og gjærsag. Verktøyvogn

VERKTØY 890,- 21880,- 1095,- MASKINER, REDSKAP OG FOR DEN KRESNE. Kjedesag. Kapp- og gjærsag. Verktøyvogn MASKINER, REDSKAP OG VERKTØY FOR DEN KRESNE Verktøy, maskiner og redskap for deg som bruker dem mer enn et par ganger i året. 21880,- 890,- Kjedesag Ferax. Elektrisk kjedesag 1800 W. 400 mm sverd med smøring.

Detaljer

Såbedsharv TLC/TLD. Effektiv harving og planering i en operasjon

Såbedsharv TLC/TLD. Effektiv harving og planering i en operasjon Såbedsharv TLC/TLD Effektiv harving og planering i en operasjon Kverneland TLC/TLD Abeidsbredder fra 4,10 m opp til 9,10 m Den spesielle vektfordelingen, den presise dybdekontrollen og den gode evnen til

Detaljer

- 1 - Ringblad nr Dato: 5. april 2016

- 1 - Ringblad nr Dato: 5. april 2016 - 1 - Ringblad nr. 3-2016 Dato: 5. april 2016 - 2 - - 3 - Innhald Medlems tilbod i Haugaland landbruksrådgjeving... 5 Frå 2017 blir Haugaland landbruksrådgjeving ein del av NLR Rogaland..6 Tilsette i Haugaland

Detaljer

God service er en selvfølge!

God service er en selvfølge! God service er en selvfølge! Magne Gitmark & Co AS, Tingsaker, Lillesand Tlf. 37 26 89 00 - www.gitmark.no Fylling av gass BEST PÅ PRIS! Vedsekker, stativ og tilbehør -20% i kampanjeperioden Doggy hundemat

Detaljer

Bonde, Bjørn Aasen. Ammeku produksjon, kjøttferase Limousin.

Bonde, Bjørn Aasen. Ammeku produksjon, kjøttferase Limousin. Innledning Bonde, Bjørn Aasen. Ammeku produksjon, kjøttferase Limousin. Lønnstaker hos Vekstra Nord-Øst Sa Økonomisk rådgivning Taksering av landbrukseiendommer. 1 Nydyrking Perioden 2007-2012, jobbet

Detaljer

VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Serienummer: 12131-12140 2 Innholdsfortegnelse 41208001 MASKINSTATIV MED VENTILER... 4

Detaljer

MTD snøfres lettstartet robust driftssikker enkel i drift gunstig pris

MTD snøfres lettstartet robust driftssikker enkel i drift gunstig pris Snøfresere 2011-2012 Finesser, utstyr og kapasitet for deg MTD snøfres lettstartet robust driftssikker enkel i drift gunstig pris 1 trinns lettvekt snøfres med bensinmotor på 123 cc. 53 cm fresebredde

Detaljer

Jord og jordpakking Er vi ute og kjører? Foredrag på Dombås og Fåvang 20 nov. 2012

Jord og jordpakking Er vi ute og kjører? Foredrag på Dombås og Fåvang 20 nov. 2012 Jord og jordpakking Er vi ute og kjører? Foredrag på Dombås og Fåvang 20 nov. 2012 Viktig å huske! All jordarbeiding skader jordstrukturen derfor må jordarbeidinga gi en positiv effekt, en må lære å stille

Detaljer

Anbaugerä Utstte de yr no Anbauger Utstyräte #

Anbaugerä Utstte de yr no Anbauger Utstyräte # Anbaugeräte Utstyr no de Anbaugeräte Utstyr EKSTRA HYDRAULIKKUTTAK FORAN OLJEKJØLER HØYKAPASITETSHYDRAULIKK HYDRAULIKKUTTAK BAK PENDELLÅS MOTVEKT BAK MOTVEKT FORAN ELEKTRISK UTTAK PÅ LØFTEBOM DRIVKRAFTFORDELER

Detaljer