Barnas Bibel ble delt ut i Sola Kirke til 4-åringene. Nr. 1 Februar /Mars årgang. Nye ungdomsarbeider i Ræge Kirke: Morten Aarrestad Sæbø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnas Bibel ble delt ut i Sola Kirke til 4-åringene. Nr. 1 Februar /Mars 2011 53. årgang. Nye ungdomsarbeider i Ræge Kirke: Morten Aarrestad Sæbø"

Transkript

1 sola menighetsblad Nr. 1 Februar /Mars årgang Barnas Bibel ble delt ut i Sola Kirke til 4-åringene. Nye ungdomsarbeider i Ræge Kirke: Morten Aarrestad Sæbø Stavanger Gospel Company blir med på gudstjeneste i Sørnes 27. februar Mange 6-klassinger på Lys Våken i Sola Kirke.

2 Sola Prestegjeld Kirkeverge Trygve Torgersen k: p: Ass. Kirkeverge Tore J. Aas k: m: Konsulent Sidsel Holmsen k: k: Koordinator Jodi Niday m: Kirkens Sykevaktsordning Sola Menighet - Postboks 82, 4097 Sola - Menighetskontor: Soltunv. 6 - Kontortid: tirsdag fredag: kl Kontor t: Sogneprest Bjørn Brakestad k: p: Menighetsprest Sigve Vidnes k: Diakon Solveig Håland k: m: Nytt år med blanke ark og nye muligheter! Daglig leder Mia Sande k: p: Sekretær Heidi Warren k: Kirketjener Ottar Vigdel k: Styrer Åpen Barnehage Elisabeth Velde m: Menighetsråd v/leder Turid Eikeland Tjora k: m: Kantor Ola Sotnakk k: Ræge Menighet - Postboks 38, 4054 Tjelta - Menighetskontor: v/ræge kirke - Kontortid: Tirsdag til torsdag kl Kontor t: Menighetsprest Sindre A. Eskedal k: m: Daglig leder Cecilie Skretting k: m: Menighetsråd v/leder Maghild Ø Klungland p: Barnepastor Marianne Sundvoll k: m: Musikkpastor Kristian Lie-Bjelland m: Kirketjener/vaktmester Per Skretting m: Sørnes Menighet - Mortensarmen 1, 4052 Røyneberg - Menighetskontor: Sørnes kirke - Kontortid: Tirsdag fredag kl Kontor t: Sokneprest Berit Espeset k: p: Daglig leder Johan Jensen k: p: Diakon Solveig Håland k: m: Kantor Turid Evje Jensen k: p: Sekretær Marit Huisman k: p: Styrer Åpen Barnehage Ingvild Pettersen m: Menighetsråd v/leder Ole Andreas Gundersen p: m: Trosopplæringsleder Marit Mælum Nordal k: m: Trosopplæringsleder Marianne Lindefjell k: m: Tananger Menighet - Postboks 120, 4098 Tananger - Menighetskontor: Risavika havnering 100, Tananger Kirke - Kontortid: Tir fre kl Kontor t: Daglig leder Anne-Gerd Rosnes k: p: Sokneprest Ingunn Aarseth Høivik k: p: Menighetspedagog Åshild Mæland k: m: Organist/ungdomsleder Magnhild Mo k: m: Hva kan jeg gjøre for at du skal ha det best mulig? Kong Harald utfordret oss til å møte hverandre i dette spørsmålet i sin nyttårstale. Han sa videre: Jeg ønsker at vi kan se hverandre i det nye året. Være tilstede for hverandre. Vi kjenner alle livets sårbarhet. Vi vet at det veksler mellom lys og mørke, mellom glede og sorg, fortvilelse og håp. Kongens tale utfordret meg. Kanskje deg og, kjære Solabu! Jeg spør meg: Hva kan jeg gjøre for at de jeg møter og omgås skal ha det best mulig? Ingen av oss vet hvordan 2011 vil bli. Vi har våre ønsker og drømmer om gode dager. Samtidig vet vi at livet er sårbart. Det er en tynn vegg mellom liv og død. Det veksler fort mellom latter og tårer; glade forventninger og skuffelser. Nettopp derfor blir det så viktig at vi ser hverandre; prøver å være tilstede for hverandre de dagene noen trenger oss spesielt. Det gjør livet meningsfullt for alle, - og byrden lettere å bære når noen bærer den sammen med oss. Jeg føler meg privilegert som prest som får lov til, - ved sykesengen, i sorgens rom eller fra prekestolen, - å få peke på Han som virkelig ser hvert menneske, og som elsker alle betingelsesløst: Jesus Kristus. Han sier: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile ( Matt.evg. 11,28). Mine erfaringer er at disse ordene gir hjelp og trøst inn i tøffe situasjoner; i sorg og fortvilelse. De har gitt meg og trøst mange ganger. Vi vet ikke hva 2011 vil bringe. Men Gud ser oss; er dypt interessert i oss og bryr seg om oss. Han har lovet å være med oss alle slags dager. - Jeg ønsker at du skal ha det best mulig i Derfor vil jeg dele med deg, kjære Solabu, den bønnen som jeg selv vil ha med meg gjennom Den er hentet fra Salme 119 v.94 i Bibelen: Gud, jeg er din; hjelp meg! GODT NYTTÅR! Berit prest Menighetsråd v/leder Knut Erik Hollund m: Kirketjener/vaktmester Emil Rott k: m: Menighetsbarnehage Guri Haarr k: m: / SFO v/styrer Etter Skoletid k: m: Lekeklossen k: m: Knøtttetreffen Knøttene k: m:

3 Bankgiro: Tidsfrister: nr. 2/11 utgis 1. april. Og varer til 1. juni. Stoff sendes til: Frist for stoff : 8. mars. Skal dekke april og mai. SOLA MENIGHETSBLAD Utgiver: Menighetsrådene i Sola E-post: Adresse: Postboks 82, 4097 Sola Lay-out: Venke Eiane Sæther Trykk: Jærprint Annonser: Torleif Oftedal tlf: Frivillig abonnementspris: Kr. 200,- pr. år. sola menighetsblad Nytt fra kirkevergen Oppgradering av Sola kirke Sola menighet har fått godkjenning til å bruke noe av tildelte trosopplæringsmidler i 2010 til projektorer i kirkerommet. Det gir helt nye muligheter for bruk av lyd og bilde i trosopplæringsarbeidet for barn og ungdom. I tillegg har en funnet mulighet til å oppgradere lydanlegget noe. I den nye løsningen er det også montert høyttalere og projektor i menighetsalen, slik at det som skjer i kirkerommet kan overføres. Sola kirke er bygget i 1955 og bærer noe preg av det. Kirken skal bl.a. få ny elektrisk hovedtavle, etter at det ifm. termografering avdekket betydelige mangler. De gamle rørovnene under benkene i kirkerommet er farlige i bruk og er stengt av. Dette har medført behov for alternative oppvarmingsløsninger. Høsten 2010 har vi fått faglig utredet framtidige oppvarmingsalternativer. Planen er at disse oppgraderingsarbeidene blir bestilt i vinter. Nytt kirketak har stått på behovslisten for fellesrådet noen år. Det løsner iblant skifersteiner som både kan forårsake lekkasje og skade forbipasserende. Av den grunn ble det for noen år siden montert skiferfangere. Planen er å gjenbruke skifersteinene og legge ny papp og nye lekter. Arbeidet vil bli prioritert så fort fellesrådet får midler til det. Kirkens Servicetorg Telefon: Åpent man.- fred Det betjenes av Heidi Warren og Sidsel Holmsen. Du kan fortsatt ringe direkte til en ansatt på hans/hennes kontor og du får svar hvis vedkommende er tilstede. Servicetorget holder til i Soltunv. 6 i Solakrossen, hvis det passer bedre å stikke innom. Vi jobber for god service! Varmeøkonomisering i kirkene I Tananger kirke blir det i disse dager igangsatt et nytt styringssystem for varme og ventilasjon med tanke på energibruk og - økonomisering. Strøm er den største enkeltkostnaden for Sola kirkelige fellesråd utenom personalkostnader, og da er det viktig å ha et bevisst forhold til det. Vi ønsker at kirkene skal ha et målrettet fokus på forvaltningen av energi og miljø. Tilbygg til Sørnes kirke Det er svært gledelig at arbeidet med det planlagte tilbygget til Sørnes kirke blir igangsatt til våren. Siden den opprinnelige bevilgningen ble gjort i 2008 har de generelle byggekostnadene steget. De største ekstrakostnadene er forårsaket av skjerpede krav i byggeforskriftene. Når bygge-arbeidene starter til våren er det fordi kommunestyret like før jul fant det mulig å bevilge nødvendige ekstramidler. For å komme helt i mål legger Sørnes menighet kr. av innsamlede midler i byggepotten. Menigheten kommer i tillegg til å bidra med egne midler til utrustning av det nye kjøkkenet. Det vil også bli utbedrede kontorlokaler til menighetens ansatte medarbeidere. I prosjektet ligger det også inne helt nødvendige rehabiliteringsarbeider av taket, hvor det har vært lekkasje i årevis. Trosopplæring De 4 menighetene i Sola mottok våren 2010 for første gang statlige trosopplæringsmidler. Den nasjonale trosopplæringsreformen har som mål å fornye og utvikle sitt tilbud om trosopplæring til sine medlemmer mellom 0 og 18 år. Trosopplæringsreformen er fortsatt under opptrapping, og etter tildelingen for 2011 mottar 850 av de 1280 menigheter i Den norske kirke øremerkede tilskudd til trosopplæring. Midlene fordeles blant menighetene etter nasjonale kriterier. Det pågår for tiden et viktig rekrutteringsarbeid av nye trosopplæringsmedarbeidere som skal bære et viktig ansvar for å utvikle gode tilbud til barn og ungdommer. Trosopplæringen i menighetene i Sola skal ta utgangspunkt i lokale forhold og skal være et attraktivt og meningsfullt tilbud for alle kirkens medlemmer. Menighetene og deres trosopplærings-utvalg er i full gang med å utarbeide sine lokale planer for trosopplæring basert på rammeplanen Gud gir vi deler, som ble vedtatt av Kirkemøtet i Visjonen er en lokal kirke hvor barn og unge lever i tro, håp og kjærlighet. Trygve Torgersen kirkeverge 5

4 Vi har gode møteplasser og aktiviteter for de fleste. Vi trenger flere frivillige menn og damer i alle aldersgrupper Vil du være med i turgrupper, så har vi tilbud både i Sola og Tananger. Ta også kontakt dersom du trenger hjelp eller har gode ideer. Du finner oss på Sola Rådhus og vi treffes på Tlf eller mandag til fredag kl Gaver for enhver anledning. SOLAGÅRDEN SOLA Telefon: TJELTA 4054 Tjelta MX SPORT Sola Tlf.: Man - Fred Lørd Åpningstider mand. fredag Lørdag Åpningstider mand. fredag Lørdag Hverdag Lørdag Tlf.: FØRERKORT Bil - Bil med henger - Motorsykkel Støtteannonsører: Sande Gård Seland Optikk Sola Sola Elektro D. DANIELSEN TANANGER KIWI MINI PRIS SKIPSHANDEL tlf Storhusholdning tlf JERNVARE tlf MIX TANANGER tlf Påmelding: og Tlf.: Sandnes Privatpleie Jeg leverer forutsigbar og trygg sykepleie til deg. Eks: hjelp til dusj, fotstell, sårstell, besøk mm. Mvh Gry Farset mob: Gulv og Tak A/S Solbergvn. 5 P.B SOLA Tlf.: THORO forhandler. PERGINOL/PERAN forhandler. PROTAN takog membram-systemer. Kransebinderi Eget sløyfetrykkeri 6 7

5 Møtene starter kl hvis ikke annet tidspunkt er oppgitt. Emmaus bedehus Februar 02. Rege barnegospel Trim for voksne på Håland skole kl Festaften kl Søndagsåpent kl Gutte/Jentelaget kl (klubbhuset) Bønnesamling kl Rege barnegospel kl Trim for voksne på Håland skole kl Hits kl Søndagsmøte kl Barneuke 16. Barneuke Rege barnegospel kl Trim for voksne på Håland skole kl Barneuke 18. Barnebasar kl Søndagsåpent kl Gutte/Jentelaget kl (klubbhuset) 23. Onsdagsklubben kl Årsmøte for Emmaus bedehus kl Hits kl Søndagsmøte kl Mars 02. Rege barngospel kl Trim for voksne på Håland skole kl Tveens kl Søndagsåpent kl Søndagsmøte kl Gutte/Jentelaget kl (klubbhuset) Bønnesamling kl NLM møteuke kl Rege barnegospel kl NLM møteuke kl NLM møteuke kl NLM møteuke kl NLM møteuke kl NLM/ Søndagsåpent kl Rege barnegospel kl Trim for voksne på Håland skole kl Hits kl Sang og musikkmøte kl Onsdagsklubben kl Trim for voksne på Håland skole kl Tveens kl Hvis ikke annet blir kunngjort begynner alle torsdagsmøtene kl Ljosheim bedehus Februar 01. kl Formiddagstreff. Normisjon. Taler og sang av Kåre og Solveig Vølstad. Bevertning. Utlodning. 03. Bibeltime med Per Tjøstheim Sang av Sven Viste. (Felles med Salem og Vonheim.) Misjonsuke - Misjonssambandet. Taler: Øyvind Solheim. 09. Svilandskarane 10. Bore musikklag 11. Frode Hegle 12. kl kl Fest. Nærbø musikklag. 17. Bibeltime med Per Tjøstheim Sang av Sola mannskor. (Felles med Salem og Vonheim.) 23. Årsmøte for Ljosheim Bedehus. Andakt Arne Monsen. 24. Bibeltime med Per Tjøstheim Sang Kjell Stangeland. (Felles med Salem og Vonheim.) 27. Kl møte. Mars 03. Møte for Normisjon på Salem bedehus. Taler Svein Dale. Sang av Torunn Fjelde Hansen. 04. Kvinnenes internasjonale bønnedag. 10. Norsk Gideon Bibelmisjon. 17. Bønne og samtalemøte. 20. Kl Syng med oss i Tananger kirke. Randaberg mannskor, Sola mannskor, Con Brio. Hans Kr. Goa andakt Møteuke - Samemisjonen. Taler: Kr.sekr. Odd Eivind Høyvik og Erling Yrkje. Sangere: 23. Kvitsøykarane 24. Elisabeth Hauge og Brit Skjørestad kl Håpet 27. kl Fest. Sola mannskor 31. Misjonssambandet. Tale og sang Øystein Meling. Salem bedehus Tors. 3. feb. Tors. 10. feb Tors. 17. feb. Tors. 24.feb. Tors. 3.mars Fre. 4. mars Tors. 10.mars Tors. 17.mars Søn. 20.mars mars Søn. 27.mars Tors. 31.mars Februar kl Bibeltimer på Ljosheim Taler: Per Tjøstheim kl Møte v/indremisjonsforbundet Taler Torgeir Lauvås kl Bibeltimer på Ljosheim Taler: Per Tjøstheim kl Bibeltimer på Ljosheim Taler: Per Tjøstheim Mars kl Misjonsmøte v/normisjon Taler: Svein Dale Sang: Torunn Fjelde Hansen Han har vore lærer på Sola Skole i nokre år. Han har vore fleire år som misjonær i Nepal Ljosheim blir med oss. kl Kvinnenes Internasjonale bønnedag på Ljosheim kl Møte ved Flymisjonen Taler: Tollak Jakobsen kl Møte v/misjonssambandet Taler: Birger Helland kl Syng med oss i Tananger Kirke Sola og Randaberg Mannskor Gausel Kirkekor Andakt: Hans Kristoffer Goa Møter på Ljosheim v/samemisjonen Taler Odd Eivind Høyvik kl Nisjonsfest v/nms Taler: Roar Vik Sang: Sangkammeratene kl Møte v/muslimmisjonen Taler frå misjonen Betania bedehus Februar Ons 2. kl NLM. Besøk fra Nytt Liv Media. Årsmøte Ons 9. kl Normisjon. Tale av Bjørn Storm Johansen Søn. 13. kl IMI Tananger Ons. 16. kl Årsmøte for Betania Ons. 23. kl NMS. Tale av Magne Smørdal Tors 24. kl møte Søn 27. kl Betania-søndag. Tale av Kåre Eidsvåg. Sang av Fjordingane Mars Ons 2. kl 19.3 NLM. Tale: Jon Håvard Gundersen. Sang og musikk: Kjersti Goa Lødemel og Bjørn Stornes Ons 9. kl Normisjon. Tale av Harald Grønstøl Ons 16. kl ImF Ons 23. kl Gideon-møte Søn 20. kl Syng med oss i Tananger kirke Sang: Sola Mannskor, Randa berg Mannskor og Con Brio. Andakt: Hans Kristoffer Goa Søn 27. kl Betania-søndag. Tale av Berit Helgøy Kloster. Sang fra Kristkirken i Tananger Søn 27. kl IMI Tananger Ons. 30. kl NMS. Tale av Rolf Arne Tjøstheim. Sang av Bjørg Mæland. Tors 31. kl møte 8 9

6 nabofest for folk FLEST Mitt nabolag og Sola menighet inviterte 9. januar folk til Sola kulturhus på nabofest. Det var Mitt nabolag som var initiativtakere. Dette er en liten nystartet bevegelse som går litt på kryss og tvers av velforening, menighet og idrettslag. En gjeng med familier i Sola har gått sammen for å skape nye treffpunkt for folk som bor i området. Det har blitt arrangert nabogrupper og nabokvelds med leker og underving samt nabodager som HalloVenn. 9. Januar var det duket for den første nabofesten! Sola menighet avlyste sin vanlige gudstjeneste, og ble med som arrangører av det som skulle bli en forrykende feiring av Guds godhet. Til sammen var det 220 personer i alle aldre som fikk med seg første fest. Temaet var TÅLMODIGHET. Først var alle samlet i hovedsalen. Her ble det presentert et flott familieshow hvor temaet ble belyst gjennom musikk, dans og sang, film og teater. Etterpå fikk barna gå ut til teambuilding i foajeen, hvor de skulle øve seg på å være tålmodige. I mens fikk de voksne undervisning i bakgrunnen for bibelens bruk av ordet tålmodighet ut fra Galaterne 5, om Åndens frukt. Til slutt var alle samlet igjen i foajeen til en matbit, prat og ulike stands fra Solas barne- og ungdoms arbeid. Det er satt opp til sammen 3 nabofester i vår. De to neste er 20. februar og 27. mars. Begge er kl Temaene disse gangene er VENNLIGHET og SELVBEHERSKELSE. I februar blir det samme helg som nabofesten ( ) arrangert en stor Gospel Gathering, som er en festival mer røtter i ulike ungdomskor i området. Det er 3.dje gang festivalen er i Sola kulturhus, og søndagen går ungdommene sammen med Mitt nabolag og Sola menighet om nabofesten kl. 11. Da håper vi på fullt hus og stormende jubel. Få denne med deg om du gikk glipp av 9. januar Livets Gang Døpte Tananger Oda Torgersen Thea Sunde Erle Konstanse Kristiansen Gustav Dyrseth Engelsgjerd Tobias Langerud Hugo Bådsvik Høie Noah Handeland Førland Tiren Undem Kilvær Isabella Christine Sund Ida Melkevik Hansen Ræge Benjamin Tjelta Oliver Larsen Sara Dysjaland Theodor Larsen Ullestad Henrik Stokdal Linnea Salvesen Emma Høydal Adrian Engstrøm Andersen Karoline Klausen Aron Vigdel Hanna Vatland Sola Emil Sele Forgaard Rebecca Skadberg Anikken Håland Andreassen Hanne Salte Østhus Jonatan Nevland Kristiansen Emma Måland Eriksen Oskar Bårdvik Maiden Live Steinsnes-Åsbø Caisa Marie Siglevik Emma Høydal Jonathan Guttormsen Amalie Marie Tornes Joa Kristian Liaset Omdal Celine Stenseth Eriksen Storm Haugvaldstad Henriette Knudsen Larsen Josefine Bendiksen Eliva Helgøy Løge Victoria Johnsen Camenisch Aksel Skjæveland Winterstø Adriana Kiara Gabriel Nilssen Leiv Matheo Espedal Hansen Mathias Kildal Vigde Sola May-Liz Dale/Håvard Andre Clementsen Eirin Hapnes/Eirik Mauland Anne Josefin Milenkovic/ Kenneth Marstein Jenny Cecilie Haaland Sætran/Peter Svensson Siri Todnem/Stefan Wold Døde Tananger Hans Jørgen Hansen Jakob Jåsund Sola Judith Sola Olga Bringedal Aud Sigrun Haga Espen Stensen Aslaug Eikelad Ingeborg Hanakam Leon Torbjørn Nesbø Bjarne Wersland Nils Sandanger Olaus Rønningen Ræge Solveig Klingsheim Arnhild Nisja Vonheim bedehus Februar Tors. 03. feb. kl Søn. 06. feb. kl Tors. 17. feb. kl Søn. 20. feb. kl Tors. 24. feb. kl Bibeltime v/per Tjøstheim (på Ljosheim) Møte v/nms Bibeltime v/per Tjøstheim (på Ljosheim) Møte v/ Blå Kors. Bibeltime v/per Tjøstheim (på Ljosheim) Mars Ons. 02. mars kl Nabotreff v/odd Dubland Søn.13. mars kl Møte v/nlm. Ons. 16.mars kl Bønn og samtale (A.Sakseid). Ons.23.-søn.27. mars Møter v/ Samemisjonen på LJOSHEIM. Fellesmøter: Sang av Vitne Taler på alle samvær: Tlf Sørnes Velina Isabel Leschbrandt Døgnvakt tlf.: Vilde Grannes Oalsgaten 75, 4316 Sandnes 10 11

7 Lys-våken i Sola kyrkje Utdeling av kirkebok til 4-åringene Frå laurdag 27. nov til sundag 28 nov. overnatta 34 6-klassingar i Sola kyrkje. Gjennom program fekk me verta kjend med kvarandre og kyrkja på ein ny måte. Dette er ein del av den nye trusopplæringsreformen. Sola menighet har fått trusopplæringsmidlar til å tilrettlegga for opplæring i kristen tru og gi livsverdiar gjennom den. Saman med heimane vil me byggja tru hos. Dette har sin start i dåp og skal fylgja alle til dei er 18-år. Målet er at me skal nå alle døypte ein gong i året med ei påminning om kva tru er og kva den gir oss. Barnas bibel som vert delt ut til 4-åringane er det samme. Den neste utdelinga kjem sundag 30. jan. Då inviterer me alle 4-åringane som er fødde i fyrste halvår 2007 til å komma til Sola kyrkje får å få barnebibelen. Programmet som er eit tilbud tar til med samling laurdag 29 kl Me vert kjend med kyrkja og kva som skal skje på sundag under utdelinga. Me øver på sangane. På sundag 30. er det utdeling. Påminning skjer gjennom brev og påmelding på nettet sjå Har de ikkje fått brev så ta kontakt med menighetskontoret eller kom til Sola kyrkje på laurdagen kl.11 og bli registrerte evt. på sundag føre gudstenesta. Bjørn Brakestad Juleavslutning med Treffen Sprelleengel til 2-åringene! Fredag 10. desember var det juleavslutning for Treffen. Da hadde vi julegrøt med mandel og julekaker å spise. Det var konfirmanter fra Reality gruppen i Sørnes menighet som hjalp til med å dekke og servere på festen. Ludvik Bjerkreim var med oss og hadde julevandring i kirken. Vi vil gjerne benytte denne anledningen til å takke alle som var med å lage til festen, og til alle som kom og var med oss og gjorde til at det ble en fin kveld. Diakon Solveig På familiegudstjenesten i Tananger kirke 12. desember var det mye sprell!femten 2-åringer møtte for å få utdelt hver sinsprelleengel.engelen har en fin kveldsbønn på framsiden. Og hvis du drar i snoren med velsignelsen på, ja, så spreller engelen og vifter med vingene!under gudstjenestens vandringsdel, fikk alle 2-åringene bade i ballbassenget. Give me five og menigheten sang Guds kjærlighet er rundt om meg, den er over alt jeg vet. Dette ble en fin påminnelse om at Gud omgir oss med sin kjærlighet alltid,og på alle kanter! Og så er det jo gøy å boltre seg iballer! Gratulerer til alle 2-åringene! Vi håper at engelen blir brukt hjemme! 12 13

8 John Berglund er psykolog og har bl.a. en doktorgrad i forebyggende medisin. Han er opptatt av at vi skal fungere godt på det mellommenneskelige plan, - for å skape vekst og utvikling og være i bedre stand til å takle endringer og utfordringer. Han har vært engasjert av hundrevis av organisasjoner og bedrifter, der han har holdt kurs, foredrag og seminar om betydningen av å bry seg om. Han kommer ofte inn på tema som: Hva får den enkelte til å yte det lille ekstra? Hvordan kommunisere med hverandre slik at ny energi skapes? Hvordan takle konflikter og vanskelige situasjoner? Om betydningen av at noe betyr noe for deg Berglund illustrerer sine innlegg med levende eksempler som vi alle kan kjenne oss igjen i. Hans foredrag Menighetsuke i Sørnes februar 2011 Barnas Misjonssøndag Søndag 20/2 kl Familiegudstj. v/berit Espeset. Tale v/evy Torunn Nyvold. Sang: Juniorgospel fra Madlamark Inspirasjonskveld Tirsdag 22/2 kl Besøk av psykiater John Berglund. Tema: Medmenneskelighet og egenomsorg i harmoni. Grunnprinsipper for et sundt selvbilde og gode relasjoner. Sang av Ingrid Kjosavik. Fingermat. Pensjonisttreff Onsdag 23/2 kl Besøk av Egil S. Eide. Sang /Musikk: Sven Viste og Birger Rygg. Middag. Vel møtt! John Berglund Konsert Onsdag 23/2 kl Ved barnekor fra Sola: Salem barnekor. Tananger barnekor. Tabago. Ræge Soul Kids. Og Gospelgjengen fra Sørnes. Basar Lørdag 26/2 Kl Kafè. Grøt. Loddsalg. Kl Sang av Gospelgjengen. Andakt. Kl Hovedtrekning. Gudstjeneste Søndag 27/2 kl v/berit Espeset. Gjestetaler: Fartein Valen-Sendstad. Sang: Stavanger Gospel Compani. er engasjerende og gripende, og gir også den enkelte noe med på veien videre. Grupper, team, avdelinger og hele organisasjoner har opplevd bedre samarbeid og kommunikasjon etter å ha lært av John Berglund. Samfunnet har blitt rammet av en ny epidemi, - vi står i fare for å utvikle et utall emosjonelle analfabeter! Vi må få bukt med denne epidemien ved å lære oss det emosjonelle språket! Vi har vært så heldige å få John Berglund til Sørnes i menighetsuka. Vi ser frem til en flott kveld tirsdag 22/2 kl i Sørnes kirke. Og håper at alle som kommer skal gå fra kirken med ny inspirasjon. Denne kvelden gleder vi oss til. Vi gleder oss og til sang av Ingrid Kjosavik. Dette er en kveld som passer godt for alle. Vel møtt! Ungkjerkå på Ræge tek form Ræge menighet har i mange år jobba for å etablera eit fullskala ungdomsarbeid. I desse dagar startar det opp, om ikkje i full skala, så er det i alle høve ein god begynnelse. Me har fått vår første ungdomsarbeidar i staben i 20%, Morten Aarrestad Sæbø, og saman med engasjerte ungdomar og vaksne, vil han væra med på å dra i gang ein del nye opplegg i menigheten. Ungkjerkå sitt arbeid vil ha som mål å gjøre kyrkja til møteplass for ungdom, før, under og etter konfirmasjonstida. Det handlar om å gi ungdom både eit gudstjenesteliv og eit sosialt møtepunkt i ramma av den lokale menigheten. Søndag 13. februar, kl går den første ungdomsgudstjesta Kven er du? Eg er ein kar som går på musikklinja på St. Svithun vgs og som driv mykje med musikk utanom. Eg speler i eit par band, er eigentleg med å speler på dei fleste av speleoppdraga eg får, har gitarelevar og instruerer ungdoms-lovsangbandet til Ræge menighet. Nokon tankar om kvifor du vil jobbe med og for ungdom? Eg vil jobbe med og for ungdom for eg vil at ungdommer på Ræge skal ha muligheten til å gå i kyrkja på arrangement som er laga for dei. Det å henge i eit godt og trygt miljø er viktig! Det er og viktig at ungdom ikkje seier seg ferdig med kyrkja etter konfirmasjonen, derfor er det lurt å ha ein plas dei kan fortsetje å gå. Kva drøymer du om å få til i Ræge? Eg drøymer om at det blir eit fint ungdomsmiljø i kyrkja på Ræge, som mange er aktive i. Med alle dei aktive og positive ungdommane som er her trur eg det skal gå heilt fint. Vårens store sangkveld søndag 20. mars kl i Tananger Kirke I over ti år nå har Sola mannskor innbudt til en stor sangkveld om våren. Det gode frammøtet og den gode responsen vi har fått hvert eneste år, har vært en oppmuntring til stadig å planlegge nye sangkvelder. Vi ønsker å synge til Guds ære. Gjennom sangen vil vi forkynne evangeliet, i Ungkjerkå sin regi av stabelen. Frå før er det starta opp bibelstudiegruppe for fjorårskonfirmantar (ACTS) og KRIK-Dysjaland. Me trur og håpar at Ungkjerkå vil engasjera mange ungdommar i bygda, og me gler oss til å kunna ta i bruk både kyrkerommet og dei nye lokala i kyrkje-kjellaren når dei står ferdige, etter iherdig dugnadsinnsats ein gong i løpet av våren. Her følgjer eit mini-intervju med vår nye ungdomsarbeidar (og ivrige gitarist) Morten Aarrestad Sæbø: det glade budskapet fra Gud. Vi samles under det tradisjonelle mottoet «Syng med oss». Korene har sine egne sangavdelinger, og synger sammen som felleskor. Forsamlingen skal også få være med å synge. Særlig mektig pleier det bli når allsangen lyder flerstemmig, ved hjelp av korene. Tradisjonen tro blir Randaberg mannskor med, og står sammen med Sola mannskor om planleggingen av sangkvelden. Dessuten synger blandakoret Gausel kirkekor og en kvartett fra mannskorene. Andakten denne gangen blir holdt av Hans Kristoffer Goa. Kollekt ved utgangen. Merk deg sted og tidspunkt! Vi sier hjertelig velkommen til folk i Sola og hele distriktet omkring! 14 15

9 Hva skjer i Ræge Menighet Gudstjenester februar 2011 Gudstjenester mars febr Kl Gudstjeneste v/ Morten Hodne og Liv Heidi Lie- Bjelland Offer går til Kirkens SOS Ikke barnemenighet 13. febr Kl Gudstjeneste v/ Sindre A Eskedal Dåp Barnemenighet Offer går til Åpne dører 20. febr Kl Gudstjeneste v/ Sindre A Eskedal Dåp Barnemenighet Offer går til Navigatørene 27. febr Kl Gudstjeneste v/ Ingun Aarseth Høivik Barnemenighet Offer går til Trosopplæring i Ræge Torsdagstreff i Ræge kirke Torsdag 3.februar: Tom Soma Litt frå bibelsogelandet Torsdag 3.mars: Redaktør i Solabladet Hilde Garlid Visjoner for en lokalavis 06. mars Kl Gudstjeneste v/ Sindre A Eskedal Offer går til ACTA Ikke barnemenighet 13. mars Ingen Gudstjeneste i Ræge 20. mars Kl Barnegudstjeneste v/ Marianne Sundvoll og Sindre A Eskedal Utdeling av 1.klasse bok Offer går til Redd Barna 27. mars Kl Gudstjeneste v/ Ingunn Aarseth Høivik Barnemenighet Offer går til Trosopplæring i Ræge Årsmøte i Ræge menighet onsdag 30. mars kl Ræge menighet avholder årsmøte for 2010 onsdag 30.mars kl Frist for å melde inn saker er 13.mars. Disse leveres til MR formann Magnhild Ø. Klungland. God mat serveres alltid på Torsdagstreffet. Sosialt fellesskap og god drøs hører med. Det er mye sang og musikk på Torsdagstreffet. Her er det Gladsangpensjonistene som er i farten. Barnegudstjeneste i Ræge kirke Søndag 20. mars kl Utdeling av Den usynlige vennen til alle 1.klassinger tilhørende Ræge sokn. Dersom dere har en 1.klassing som ikke har fått invitasjon så ta kontakt med: Alle er hjertelig velkomne! Rasteplassen Bønn for Sola Ræge menighet har startet med konkret bønn for kommunen vår og nærmiljøet vårt. Vi har lyst til å gjøre det sammen med mennesker fra de andre menighetene/bedehusene i Sola, og vil derfor invitere til åpen bønnevandring i Ræge kirke. Det blir bønnestasjoner i kirkerommet med ulike bønnetema som det kan bes over. Velkommen til Ræge kirke - torsdag 17.februar kl torsdag 31.mars kl Hilsen Bønnetjenesten i Ræge menighet Velkommen til å delta i FOR BARN I ALDEREN KLASSE Øvelse hver onsdag kl Sted: Ræge kirke. Dirigent Else Jorunn Wergeland Sanger med godt innhold, trøkk, dans & bevegelser! Kontingent 100 kr pr år Hjertelig velkommen! OPPSTART ONSDAG 12. JANUAR 2011 Ta gjerne kontakt om du lurer på noe: Eller tlf: / Bønn for syke i Ræge kirke Forbønnsgruppen i Ræge menighet har startet opp med et tilbud om bønn for syke. Kirken er åpen en kveld hver måned hvor de som sliter med sykdom/ smerter kan komme innom og bli bedt for. - Onsdag 2.februar Onsdag 2.mars Onsdag 6.april Onsdag 4.mai Onsdag 8.juni Hilsen Bønnetjenesten i Ræge menighet Bli med på PULS! Puls er for deg som går i 5-7 klasse Puls holder til i Ræge kirke Puls er ca annenhver lørdag Puls er et åndelig og sosialt felleskap Medlemskontingent 50 kr pr. år En kveld på PULS kan inneholde: Salg i kiosk - Salg av enkel mat Wii på storskjerm - Fotballspill Konserter - Bingo - Ulike brettspill Karaoke - Kreative kvelder - Film kvelder Konkurranser m.m Datoer for PULS i høst: 5. feb. 19. feb. 19. mars 30. april 14. mai 28. mai Dersom du har spørsmål kan du kontakte Marianne Sundvoll tlf: eller Berit Edvardsen tlf: Send gjerne til: rege.menighet.no 16 Hilsen Ræge menighet Åpningstider: tirsdag til torsdag Telefon:

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Skattekista på Tex mex -fest

Skattekista på Tex mex -fest kontakt_2-07.qxp 11.06.2007 08:51 Side 1 Skattekista på Tex mex -fest Alle hadde kledd seg ut som cowboys og cowgirls da koret Skattekista inviterte til Tex mex -fest på Kyrkjetunet. Linedance og taco

Detaljer

Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til

Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til FRA HINNA OG GAUSEL MENIGHET - NR. 1 - JANUAR - 2015-50. ÅRGANG Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til Foto: I Hammersmark Takk!! Takknemlighet

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer