Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7"

Transkript

1 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R Å R G A N G Barnekorene i Korskolen, Åsane menighet, har i flere år arrangert loppemarked. I år var det jentekoret Magnificat med foreldre som stod for gjennomføringen. Christine, Damaris, Nora og Malin hadde mange flotte «lopper» å by på. SIDE 15 Forteljingar frå kyrkjas gråsone SIDE 4 Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7 Mobbing blant kristne SIDE 11

2 ÅSANE MENIGHETSKONTOR ÅSANE KIRKE Postboks 83, Ulset, 5873 Bergen - tlf.: fax: E-post: All epost til ansatte skrives Det filosofiske hjørne KIRKETORGET Hva er livet? Kst. sogneprest Arne Mulen Kontor Kapellan Rolf A. Rasmussen Kontor: Kapellan Jon Zimmermann Kontor Menighetspedagog-vikar Karoline Rossgård Salhus Kontor Styrer, Stjernen åpen barnehage Kate Eliassen Bølstad Kontor Kapellan Martin Aalen Hunsager Kontor Kantor Magnar Runde Kontor Korsekretær Anne-Lise Misje Kontor: Mobil: Organist Lenamaria Gravdal Kontor: Pedagogisk leder Linda G. Jørgensen Kontor: Diakon Rita Eldholm Kontor: Daglig leder Mona Gangsøy Eide Kontor: Renholder Aud Sissel Gulbrandsen Mobil: Kirketjener Tor Vilhelm Tysseland Kontor Assistent, Stjernen åpen barnehage Sølvi Dalsbotten Kontor: Gjennom alle tider har mennesker stilt seg dette spørsmålet. I vår tid, midt i vår velstand, tenker vi gjerne at det dreier seg om fest og fart i 80 til 90 år, eller kanskje 100, hvis en har meget styrke, har sluppet unna de farligste sykdommene, og ellers har holdt seg bort fra usunne vaner. Men så er det jevnt slutt, eller hva? Av Tor D. Hanson I innledningen til romanen «Kilden», som handler om fiskeren Markus, skildrer Gabriel Scott et menneskeliv på denne måten: «Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en ham av støv, det lever og spreller og strir en tid, det trekkes med sykdom og urett og savn. Så dør det og går i glemme og blander sitt støv stille med jordens. Markus står det kanskje på brettet, hva for en Markus var det?» Romanen er en vakker fortelling om et menneskeliv i all sin enkelhet. Sluttordene lyder: «Et menneske kommer til verden - en ånd daler ned på jorden, den roter en støvsky op omkring sig, tar støvet på og sleper det rundt. Når dens tid her nede er omme, legger den atter støvet av og vender tilbake i det eviges favn». På et av Bibelens første blader kan vi lese: «Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet». Gud plantet trær i hagen, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. Mennesket kunne spise av alle trærne i hagen, bare ikke frukten på treet til kunnskap om godt og ondt, for da ville mennesket dø. Men akkurat det skjedde at mennesket spiste av det feile treet. Konsekvensen var bortvisning fra hagen og fra det nære fellesskapet med Gud. Jorden ble forbannet på grunn av menneskets handling: «Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager» fikk mannen høre. Evangelium betyr «det glade budskap», og det sier at Jesus har opphevet forbannelsen: «Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange» (Hebreerbrevet 9, 27-28). Derfor gjør en vel i å lytte til salmedikterens oppfordring: «Jeg råde vil alle i ungdommens dager at de dog i tide må tenke seg om. Man kan ikke kalle de dager tilbake, man kan ikke vite når Gud holder dom. Frivillighetskoordinator Bente Lill Madsen Kontor: Telefoner: Dåpssakristi/kirkeskyss: Torgstuen kjøkken: Vakthavende prest etter kl. 17:00 og på søn- og helligdager: Besøksadresse: Åsane Senter 44 Assistent barnehage Turid F. Sjursen Kontor: Bank kontonr.: For henvendelser vedrørende dåp, vielse eller begravelse kontakt: BKF-Kirke torget tlf.: , se mer informasjon på For leie av lokaler i Åsane kirke: telefon Neste nummer av Kirketorget kommer ut torsdag 28. november. Redaksjonen avsluttes fredag 15. november. Når lyset blir utslukt og himlens dør blir lukt, når dagen er omme og natten vil komme, da er det for sent til å tenke seg om. I dag når du hører den lokkende stemme, Han ber deg å komme til Faderens favn. Du ofte i hjertet Hans røst kan fornemme, Han kaller deg stille og nevner ditt navn. Se, tiden den skrider og dagen den lider, og solen alt rødmer mot tidenes kveld. Det g jelder for alle på Herren å kalle, det g jelder å gripe den salige del» (Norsk salmebok (1985), nr. 396).

3 KIRKETORGET Åsane menighet inngår vennskap med finske menigheter Gjennom et par år har det vært arbeidet med å opprette en vennskapsforbindelse mellom menigheter i Bergen og menigheter i Turku (Åbo) i Finland. AVTALEN UNDERSKRIVES: Avtalen mellom de tre bergensmenighetene og menighetene fra Turku ble formelt signert i en enkel, høytidelig, gudstjeneste i Bergen domkirke lørdag 7. september. Av prost Øystein Skauge Turku er Finland sjette største by med i underkant av innbyggere. Byen har tidligere vært landets hovedstad, og er en gammel hansaby. Turku og Bergen har allerede gjennom en periode på 50 år vært vennskapsbyer, og det ble etter hvert aktuelt å utvide dette samarbeidet til også å omfatte den kirkelige aktiviteten i byene. I Turku gjelder dette de tre menighetene: Domkirkemenigheten, St a. Maria og St. Mikael. I Bergen er en menighet i hvert av byens prostier plukket ut til å gå inn i dette samarbeidet: Bergen domkirke menighet, Søreide menighet og Åsane menighet. Både i 2012 og i 2013 har Bergen hatt besøk av utsendinger fra de finske menighetene. Noen av disse var innom Åsane kirke i fjor sommer. Etter det bestemte Åsane menighetsråd å bli en del av det formelle vennskapssamarbeidet. I første omgang ble prost Øystein Skauge oppnevnt til å være kontaktperson på vegne av Åsane menighet. Avtalen mellom de tre bergensmenighetene og menighetene fra Turku ble formelt signert i en enkel, høytidelig, gudstjeneste i Bergen domkirke lørdag 7. september. Her deltok representanter fra alle de seks menighetene i de to byene. På vegne av Åsane menighet ble avtalen signert av menighetsrådsleder Bjarte Flaten, administrasjonsleder Mona Gangsøy Eide og prost Øystein Skauge. Dagen etter, søndag 8. september, var tre representanter fra den finske St. Mikaelsmenigheten deltakere under gudstjenesten i Åsane kirke. Det var presten Kirsi Hakanpää, hennes mann, kantoren Marko Hakanpää, og menighetsrådsmedlem Pentti Korhonen. PÅ GUDSTJENESTE OG KIRKEKAFFE I ÅSANE: Prost Øystein Skauge og menighetsrådsmedlem Pentti Korhonen fra den finske St. Mikaelsmenigheten i Turku. Den finske presten hilste Åsane menighet, hun leste en av dagens tekster på finsk, og hun deltok under utdelingen av nattverden. Hennes mann imponerte med sitt orgelspill til inngang og utgang i gudstjenesten. Under kirkekaffen i Torgstuen etter gudstjenesten fikk Åsane menighet en spennende hilsen og kjapp introduksjon til finsk kirkeliv ved Pentti Korhonen. Noen av menighetens medlemmer hadde ordet seinere i arrangementet, og vi fikk flere vitnesbyrd fra folk som gledet seg til videre samarbeid med finske venner, og til å åpne for noen av de mange mulighetene til gjensidig utveksling og samarbeid som en nå ser konturene av. Samarbeidsavtalen Vennskapsavtalen mellom de tre menighetene i Turku og de tre bergensmenighetene har som overordnet mål «å forkynne Kristus i våre land gjennom enhetens vitnesbyrd og frukten av samarbeid». Selve avtaleteksten er skrevet på engelsk. I norsk oversettelse lyder avtaletekstens særlige mål slik: Å avholde en gudstjeneste i hver kirke i løpet av 2013 der vi feirer kristen enhet og markerer vår avtale om samarbeid med hverandre Å utføre minst ett årlig utvekslingsbesøk (til/fra) hver av vennskapsmenighetene, der formål og planer er satt opp etter gjensidig konsultasjon. Å forplikte oss selv til å be for hverandre under bønneuken for kristen enhet, men også til andre tider gjennom året. Å oppmuntre til å utveksle besøk av prester, lekfolk eller andre interessegrupper som konfirmanter og annen ungdom, kirkemusikere, diakoniarbeidere, undervisningsansatte og foredragsholdere. Å sende representanter til konferanser som avholdes for prester eller lekfolk, der forholdene ligger til rette for det. Å etablere anledninger til permisjoner og andre studieopplegg, og til å utvikle teologisk dialog. Å utveksle relevant informasjon som kirkelige nyhetsbrev, koble seg mot kirkelige nettsider, å opprette og utvikle internettsider for å utveksle informasjon, og medvirke til en voksende vev av personlig kontakt. Å ta vare på dette båndet som binder livet i våre menigheter sammen, og å fremme og oppmuntre det i våre byer. Å evaluere denne avtalen og hvordan den har fungert i 2018, og seinere ved avtalte mellomrom.

4 4 KIRKETORGET Tøffe tak i det våte element: Berre ei lita fjøl som skil Ein dag kom far til Terje Bjørdal og sa: «No skal du ombord i ein båt som heiter Longva. Den skal til Newfoundland og drive trålfiske». Han var seksten år gammal. «Stå deg vél!» sa faren til han ved avskjeden same dag. Utruleg mange ber Fadervår under dyna kvar kveld, og syng for full hals i sjømannskyrkja. Heime går dei korkje i kyrkja eller i bedehuset. Det var meininga at han skulle byrje å arbeide i ei stor familiebedrift som mellom anna dreiv med reparasjon av landbruksutstyr. Det blei ikkje noko av; det var ikkje, som han seier det, hans «domene», sjølv om han tok to års yrkesutdanning på maskinlinje. Fem dagar med fårikål I 1973 blei eg diakonal medarbeidar, eller assistent som det då vart kalla, ved sjømannskyrkja i London. Då var eg nygift. Neste stopp blei fire år i Rotterdam, der han tok med kone og to små barn. Sist var heile familien i Kobe i Japan. Etter eitt år der blei han kalla heim som kretsarbeidar ved hovudkontoret i Bergen. No blei det mykje reising på Vestlandet og i Nord-Noreg. Den fyrste tida var det privat innkvartering, noko som kunne ha sine sider. I Sørfjorden i Hardanger fekk eg ein gong fårikål fem dagar på rad! ler han. I Åsane kyrkjelyd har han halde til dei siste tredve åra; tjue av dei i soknerådet. Der har han alltid sett stor pris på å vere. Han opplever det svært meiningsfullt. GRÅSONE-KYRKJEGJENGARAR: Utruleg mange ber Fadervår under dyna kvar kveld, og syng for full hals i sjømannskyrkja. Heime går dei korkje i kyrkja eller i bedehuset, fortel Terje Bjørdal. Av Toril Vaula Eg var ein rabbagast, ein rabulist i dei første tenåra. Det var tøft for foreldra mine. Å senda meg til sjøs viste seg å vera ein genistrek, fortel Bjørdal. Eg kom frå eit beskytta bedehusmiljø. Far var sjølvlært songar, pianist og dirigent. Maskinhavari i storm Sjølv om han ikkje var mors beste barn i desse åra, var han med i dette miljøet heile tida, men alltid i opposisjon. No kom han til eit tøft miljø, eit mannssamfunn med streng disiplin og hardt arbeid, røff språkbruk med bannskap og mykje alkohol i havn. Å knekke dei sosiale kodane blei bratt læring. Denne turen på tre månader gjorde eit voldsomt inntrykk på han. Maskinhavari opplevde han også. I liten til full storm dreiv dei nærare og nærare land. Det såg stygt ut. Søsterskipet, Longva II, blei redninga. Mannskapet der fekk skote ei slepeline over til dei ved hjelp av eit harpungevær, og slepte dei så inn i rolegare farvann nord på Vest-Grønland. Barskingane blei stille Me var innom Kangerluarsoruseq, på dansk Færingehavn, eit døgn eit par gongar til reparasjon og vedlikehald, hugsar han. På velferdsrommet for fiskarar, der det var kaffi med litt attåt å få, sto et gamalt hammondorgel. Van som eg var med song og musikk, gjekk eg fram og sette meg til å spele. Eg tenkte ikkje over om repertoaret mitt passa. Eg byrja med «Navnet Jesus». Då skjedde det noko merkeleg. Barskingane blei heilt stille, og nokre byrja syngje med. Val av songar blei seinare kommentert fleire gonger, i positive ordelag. Eg erfarte gong på gong at sjøfolk kan være tøffe i kjeften, eit hardbarka folkeferd, men under overflata finn ein oftast ærlige folk som er til å stole på. Ein sjømann lever så til dei grader i samspel med naturen. Det er berre ei lita fjøl mellom han og elementa. Hardt arbeid Bjørdal hadde eigentleg eit godt forhold til både mora og faren. Men den velkomsten faren gav han etter fyrste turen, blei skjelsetjande. For fyrste gong gav faren han ein skikkelig mannfolk-klem, utan noko spørsmål. Faren fekk ein brått modna son tilbake. Alltid sidan når dette kjem fram i minnet, dukkar også sangstrofa «Som når et barn kommer hjem om kvelden» opp for han. Etter nokre månader heime blei det ny tur, på seks månader. På Longva I heldt han til i maskinen. Denne gongen blei han med på dekk som linefiskar. Arbeidet var noko av det tyngste eg har vore med på nokon gang, både fysisk og psykisk, seier han. Vi kunne vere vakne både to og tre døgn i strekk når det verkeleg sto på, gjerne med dårleg vér i tillegg. I kyrkjas gråsone Desse ni månadene med fiske gjorde meir med han enn det han tenkte der og då, og miljøet han opplevde og blei ein del av var med på å farge yrkesvalet hans seinare. Det gjorde også noko med måten min å vere på når eg seinare traff «gråsone-kyrkjegjengarane» som vi i Sjømannsmisjonen kom i kontakt med, fortel han. Ei open kyrkje Fokuset hans har alltid vore å få folk til å forstå at kyrkja ikkje berre er til bruk klokka elleve søndag føremiddag. Draumen er å ha ope fleire gonger i veka med kaffi og vafler, slik som i sjømannskyrkja. Han har vore aktiv i Korskolen, glad i song som han er, og har ellers vore brukt «som poteten». Det er eg van med frå Sjømannskyrkja, seier han. Når nokon vart sjuke i Sjømannsmisjonen, var det ofte Terje Bjørdal som blei sendt ut til eit vikariat som kunne vare ein del veker. Han har vore på dei fleste stasjonane, og særlig mykje i New Orleans og Houston i Texas. Vikar for kapellanen har han vore i København, Dubai og Hamburg. Det å vie folk var det einaste han ikkje kunne gjere. Hadde han ikkje blitt stoppa av sjukdommen MS for tre år sidan, hadde det nok blitt fleire enn 35 år i Sjømannsmisjonen. Arne Mulen ny sokneprest i Åsane Sokneprest Arne Mulen i Ytre Arna vil om kort tid bli fremstilt som konstituert sokneprest i Åsane. Mulen er bedt om å ta denne stillingen av biskopen i Bjørgvin. Sokneprest Kirsten Lind har sluttet i Åsane menighet.

5 ARNA OG ÅSANE PROSTI Prostkassen Tid for julegåva For oss i Den norske kyrkje ligg det ei vakker julegåve og ventar på oss, og den må vi snakke om no, om den skal vere klar til høgtida nærmar seg. Det dreiar seg om ny salmebok. ulike språk er noko av det som fyller Norsk salmebok 2013 (N13). Ifølge kyrkjelova 11 er det soknemøtet som avgjer om kyrkjelyden skal ta i bruk den nye salmeboka. Alle kyrkjelyder bør difor innkalle til eit møte for heile kyrkjelyden der dei gjer eit vedtak om kjøp av N13. Det er sjølvsagt ikkje noko sentralkyrkjeleg pålegg om å kjøpe Norsk salmebok. Men eg trur at boka vil gi ei etterlengta fornying i gudstenestesongen. I N13 er mykje kjent og mykje er nytt, og det er langt større variasjon i den nye salmeboka. Alt dette vil saman gjere at både tradisjon og song i Den norske kyrkje blir sytt for i fleire tiår framover. Av prost Øystein Skauge I dag syng vi frå Norsk salmebok i våre gudstenester. Eg ser i ei av utgåvene eg sjølv har i mi bokhylle at eg fekk den i hende den 2. oktober Eg trur det var første dagen den var å få kjøpt i bokhandelen. Det er 28 år sidan. Seinare har vi fått Salmer 1997, den vesle blå salmeboka, med ein del nyare salmar. Men på alle desse åra har det vorte dikta mange nye, vakre salmar. Det er skrive flotte melodiar til salmane. Og vi har innsett at ein del av salmane som står på trykk i dei gamle salmebøkene så å seie aldri vert brukte. Difor er det no tid for kyrkja vår til å innføre eit nytt bokverk som det ligg utruleg mykje arbeid bak: «Norsk salmebok 2013» Det har vore ein lengt etter ny salmebok. Den 28 år gamle Norsk salmebok (NoS) er mange stader heilt utsliten, og ønskje om nye songar, arrangement for band, fleire musikksjangre og tekstar på Tanken er at den nye salmeboka skal takast i bruk når vi går inn i eit nytt kyrkjeår, første søndag i advent. Eg håpar at soknemøtet i alle kyrkjelydane i Arna og Åsane vil gå inn for dette. Dei kan rekne med økonomisk stønad frå Bergen kirkelige fellesråd, men må nok også leggje ein del kroner frå eigne kassar på bordet for å kjøpe inn det nødvendige talet på nye bøker. Prisen per bok ligg på ca. 300 kroner, litt avhengig av kva tilbod ein går inn på. I år må dette vere julegåva til kyrkjene vår. I år kan dette vere ei kjempeflott gåve til familie og vener som vil setje pris på vår rike salmeskatt. Klart for ungdomsmånad Bjørgvin bispedøme har valgt november til «ungdomsmånad» i år. Målgruppen er unge ferdig med konfirmasjonen og opptil 19 år. Den verkeleg store utfordringa i trusopplæringsarbeidet er dei konfirmerte. Kva for tilbod må til for at dei skal bli verande i kyrkja? Bjørgvin bispedøme vil at ungdom skal få oppleve at Jesus er venn for livet og at ungdom kan ta del i kyrkjelyden sin. Dette vil dei oppnå ved å leggja til rette for ei rekkje arrangement og aktivitetar. På nettsida ungibjorgvin.no finn du meir informasjon om kva som står på programmet. Skreddarsydde opplegg Det blir også, via Kyrkjerådet, oppmoda til å invitera dei nykonfirmerte til KonfirmantReunion eller VIDERE. Dette er to skreddarsydde opplegg utvikla av kyrkjelydar og organisasjonar. Opplegga er utforma av arbeidsgrupper samansett av folk frå kyrkjelydar som har gjort eigne røynsler med denne aldersgruppa, og organisasjonane Acta, Bibelleseringen, Blå kors og KFUK-KFUM. Begge desse gir forslag til innhald, aktivitetar, planlegging og gjennomføring av gode tiltak. Ressurspakkane inneheld eit komplett opplegg til kvar samling, eit opplegg med god kvalitet og relevans for dei unge. Alt kan tilpassast lokalt og gjelde for heile ungdomsfasen. Og alt er sjølvsagt gratis og lett å hente på www. ressursbanken.no Meir informasjon: og ETTER KONFIRMASJONEN: Leiartrening, her frå Møre, er eit godt og populært tilbod til dei konfirmerte. (Foto: Kyrkjerådet) Gå ut av kirken 20. oktober! Den årlige TV-aksjonen beveger hele nasjonen på flere vis. Norske menigheter oppfordres til å stille opp som bøssebærere i oktober. Landets største dugnad arrangeres denne søndagen, den 20. oktober bøssebærere skal besøke alle norske hjem, i tillegg arrangeres allerede nå en rekke lokale inntektsbringende tiltak. Årets formål er Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene skal gå til demenssaken, og pengene fordeles på tre hovedområder: Forskning, informasjon og opplæring. Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Den vanligste NY TV-AKSJON: Ingen grunn til å sitte hjemme når du kan gå ut og samle inn penger til en god sak! (Foto: TV-aksjonen) formen er Alzheimers sykdom. Demens kan ramme helt ned i 50-årsalderen, og fører gjerne til hukommelsessvikt, personlighetsendringer, sviktende taleevne, angst og depresjoner. Demenssyke er den største pasientgruppen i kommunehelsetjenesten, og man regner med at i Norge har demens. Les mer om tv-aksjonen på eller på Facebook.

6 6 ARNA OG ÅSANE PROSTI år med Åsane kirke: Her er plass til alle Det nærmer seg 20 år siden Åsane kirke åpnet dørene julen NRK sendte direkte fra julegudstjenestene, menighetstilslutningen hadde aldri vært større, og biskop Per Lønning kunne endelig vigsle den etterlengtede nye kirken. REKORDPROSJEKT: Fra byggearbeidet startet og til Åsane kirke sto klar til bruk gikk det i underkant av elleve måneder. Av Karoline Rossgård Salhus Med et av Åsane-historiens mørkeste kapitler som bakteppe har Åsane kirke en unik historie teglsteiner formet på rekordtid et av nyere norsk histories største kirkebygg. Endelig hadde Norges største menighet fått sitt samlingssted. Godt brukt Plasseringen kunne ikke vært en større kontrast til den landlige branntomten på Saurås, men den konstante ferdselen av mennesker ved den nye kirken utgjorde også et unikt potensial, og Åsane kirke ble fort den bruksgjenstanden den var tenkt å være. Syv dager i uken, i 20 år, har kirken huset alt fra korøvinger, barne- og ungdomsarbeid, speider, eldrearbeid, foreninger, begravelser, vigsler og gudstjenester. Nå vil vi feire 20 år som sentrum i en moderne menighet med et rikholdig og variert jubileumsprogram. I en måned feirer vi med alt fra korkonserter og utstilling, til grøtfest for de små og honnørtreff for de eldre. Julekonsert nr. 21 Den 24. november braker det for alvor løs med jubileumsgudstjeneste og jubileumskonsert. I gudstjenesten og kirkekaffen blir det høytidelig jubileumsmarkering, mens kveldens konsert byr på innslag fra flere av korene i kirkens stolte kortradisjon. Åsane kirke har vært arena for mang en korkonsert opp gjennom årene, også for kor som ikke til daglig holder til i kirken. Et av disse, Bergen nord kammerkor, holdt sin alle første konsert i kirken like etter åpningen vinteren Under jubileet holder koret sin 21. julekonsert i Åsane kirke. Temakvelder Menigheten inviterer også til temakvelder tre mandager i desember. Rolf Armand Rasmussen, den eneste av prestene som har vært i Åsane kirke siden starten, vil fortelle om Åsane kirkes kunst og arkitektoniske detaljer. Med utgangspunkt i kirkerommet loser han oss gjennom blant annet unike symbolbilder av evangelistene og fra Jesu liv, og altertavlen - et bestillingsverk som kom til etter konkurranse blant flere kunstnere. Under neste temakveld GIGANTKIRKE: Åsane kirke har et totalt gulvareal på over 2000 kvadratmeter. TIDSKAPSEL: I grunnmuren til Åsane kirke er det støpt ned et skrin med blant annet byggetegninger, en bibel og utgaver av forskjellige lokale aviser. får en treffe den anerkjente salmedikteren og salmeoversetteren Arve Brunvoll. Han har flere salmer i dagens salmebok og vil ha enda flere bidrag både i form av egne salmer og oversettelser i den nye salmeboken som taes i bruk fra første søndag i advent. Helomvending i bystyret Under vår siste temakveld er det den unike historien bak tilblivelsen av Åsane kirke som står i sentrum. Som daværende menighetsrådsleder var Jan Sverre Stray både engasjert og involvert da arbeidet med Åsane kirke startet i januar Under sin historiekveld «I grevens tid» vil bystyrepolitikeren gi oss et spennende innblikk i hvordan den tragiske kirkebrannen på Saurås satte fart i byggeplanene som bare dager før stoppet opp etter en helomvending i bystyret. Vi ønsker med dette alle interesserte hjertelig velkommen til jubileumsfeiring i Åsane kirke fra og med 23. november. Takk til Fotograf Vidar Hoff for utlån av historiske bilder fra byggingen av kirken.

7 ARNA OG ÅSANE PROSTI Jan Røshol: Kommer på jubileumskonserten Kantor i Åsane kirke, Jan Røshol, har hatt permisjon i hele år for å vikariere for kantor i Fana menighet, Jostein Aarvik. Men jubileumskonserten 24. november vil han ikke gå glipp av. Tekst og foto: Magne Fonn Hafskor Jeg har satt av frihelg for å få den med, sier Røshol, som har vært kantor i Åsane menighet i 27 år, og var den siste som forlot gamlekirken før brannen. Kommunal handlekraft Jeg satt i kirken frem til kl på lillejulaften i 1992, forteller han. Midt på natten fikk jeg så en telefon om at kirken brant. Det var en sterk opplevelse å komme opp der og møte den brennende kirken. Samtidig mistet han sitt faste Åsane kirke 20 år: Jubileumsprogrammet Gudstjenester: 24. november kl : Jubileumsgudstjeneste, kirkekaffe med jubileums markering. 26. november kl (Åsane gamle kirke): Trommemesse, tromme gruppe og Accord 1. desember kl : Familiegudstjeneste, spiren, Prelud og Li barne gospel deltar, kirkekaffe med bursdagsfest etterpå. Temakvelder (mandager): 2. desember kl : Kirkekunst, ved Rolf Armand Rasmussen. 9. desember kl : Salmekveld, ved Arve Brunvoll 16. desember kl : Historie kveld «I grevens tid» ved Jan Sverre Stray Konserter: 24. november kl : Jubileumskonsert med Prima Vista, Sanctus, Cantus Sororum, Voka, Accord og Concord arbeidssted, og korene sitt faste øvingssted. Vi hadde alle et sterkt forhold til kirken og kirkerommet, sier han. Resultatet ble likevel at menigheten fikk to kirker? Ja. Den nye var allerede planlagt, men utsatt. Nå viste kommunen handlekraft, og den nye kirken ble bygget på rekordtid. Gikk fort Grunnsteinsnedleggelsen var på Maria budskapsdag like før påske, 12. desember kl (Åsane gamle kirke): Førjulskonsert med Kormix, Løekoret og nyborg brass 15. desember kl : Korskolens julekonsert - med Magnificat, Accord, prima Vista, Cantus sororum og Voka 15. desember kl (Åsane gamle kirke): Julekonsert med Bergen vocalis 21. og 22. desember, begge dager kl : Bergen nord kammerkor 23. desember kl (Åsane gamle kirke): Bergen mannskor Annet: 23. november kl : Julemarked i Åsane kirke 28. november kl : Honnør treff i Torgstuen i Åsane kirke 11. desember: Grøtfest i Stjernen åpen barnehage med jubileumsmarkering Hele desember: Utstilling med bilder og utklipp i våpen huset og i Åsane storsenter FLERBRUKSKIRKE MED HØY AKTIVITET: Lokalene er stort sett sprengt, med barne- og ungdoms aktiviteter hele uken. Her er høy aktivitet, sier Jan Røshol. og søndag 19. desember 1993 ble den nye kirken innviet og vigslet av biskopen. Det hele gikk veldig fort. Hvordan var du med i prosessen? Jeg bidro til at kirken fikk et godt orgel og i planleggingen av de akustiske forholdene. Hvordan er det å spille i et rundt kirkerom? Det er godt å synge der når kirken er full, men det kan være en utfordring å balansere sang mot slagverk og blåsere. Et vakkert kirkebygg Det er blitt en spesiell kirke? Ja, en flerbrukskirke. Lokalene er stort sett sprengt, med barne og ungdomsaktiviteter hele uken. Her er høy aktivitet. Hvordan liker du arkitekturen? Den har jeg hatt sansen for helt fra starten av. Jeg har selv besøkt Stefano Rotondo-kirken i Roma, som den er inspirert av. Jeg liker at dåpsfatet er plassert i sentrum, med åpen vei inn mot alteret. Og at koret er i koret. TIRSDAG 29. OKTOBER 2013 FAKKEL TOG for FORFULGTE KRISTNE PROGRAM : Kl.18:30 Oppmøte ved Narvesen på Torgallmenningen. Appell ved Ed Brown. Opplesing av opprop som overlevers UD og Stortinget. Fakkeltog til KORSKIRKEN. Informasjon og bønnemøte. Tim A. Peters fra «Helping hands Korea» er gjest sammen med Ed Brown fra Stefanusalliansen. Generalsekretær i Åpne Dører Morten Askeland deltar. Kollekt til arbeidet. dato sted tid TORG- ALLMENNINGEN KL 18:30 Arr.: Stefanusalliansen og Åpne Dører

8 - vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger for pårørende som ønsker å gjøre noe selv Fyllingsdalen Døgnvakt Åsane Døgnvakt Knut Helge Polden Espen Polden Tom Wilson Heine Polden Døgntelefon: mobil: TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT AVD. BERGEN Teatergt Bergen Tlf: Lakslia Indre Arna AVD. BERGEN VEST 2.etg på Shellstasjonen Sartor, 5353 Straume Tlf: Ragnhild Th. Kristing Marit I. Hope Torstein A. Jenssen Tlf. (hele døgnet) / Johannes R. Blom v Døgnvakt E-post: TERTNESVEIEN 99 (Hildes Blomster AS) 123 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid. Gratis samtale i hjemmet Egen blomsteravdeling Alle prisklasser - forhåndspris Gravmonumenter Dreggsallm, 5003 Bergen Telefon: Dåp, konfirmasjon eller bryllup? Eli-Karins Sangtjenester Ønsker du sang ved en spesiell anledning? Bryllup begravelse jubileum etc. Vi har det du trenger for å dekke ditt nydelige festbord! Stort og unikt utvalg i norske håndlagde lys, servietter, løpere, lysestaker, skåler, silkeblomster, bordkort m.m. Fjøsangerveien 207 Løiten Lys Bergen Sang i glede og sorg, fra hjerte til hjerte Eli-Karin Lillebø Når livet butter imot Rådgiving og Livshjelp w w w. m a g n e u t l e. n o Bestilling av samtale tlf: Det handler om å leve Jeg ønsker å sette fokus på unge mennesker og det som skjer i disse viktige årene. Gjennom kjennskap vil det bli lettere for foreldrene og ungdommene å snakke sammen, og finne gode løsninger på de ulike problemene de sliter med, sier barne- og ungdomspsykiater Annicken Ulvik. Tirsdag 29. oktober kl holder hun foredrag i B iskopshavn kirke. Dette er del i en serie med foredrag i menigheten. Ulviks tema er «Tenåring i huset, utfordring og glede». Annicken Ulvik har vært overlege, og vært leder for barne- og ungdomsavdeling ved Haukeland sykehus. Hun har lang erfaring i arbeidet med barn og unge, og har selv tre barn og syv barnebarn. Bisk ops havn kirk e (fo to: S vein Har kest a d)

9 ARNA OG ÅSANE PROSTI Trosopplæring i Arna og Åsane prosti Dette er siste del i en serie der vi har presentert trosopplæringen i alle de seks menighetene i Arna og Åsane prosti. Tanken er at dette skal være både til inspirasjon og informasjon for hverandre. Tidligere har vi blitt kjent med Åsane, Salhus, Eidsvåg, Ytre Arna og Arna menighet, og denne gangen er det altså Biskopshavn som får æren av å avslutte serien. Menighetens viktigste arbeid Trosopplæring, eller kanskje bedre «dåpsopplæring», er grunnleggende og sentralt for hele menighetens virksomhet. Det handler ikke bare om å sikre menighetens fremtid; det handler om å være menighet i dag. BARNEKLUBBEN: Populært tiltak for barn mellom 4 og 7 år. (Arkivfoto, 2009) Tekst: Bjørn Nygaard Menighetsrådet i Biskopshavn har opprettet et trosopplæringsutvalg. De har utarbeidet en plan for trosopplæringen i menigheten, og følger opp denne. Samarbeid med hjemmene Gratulasjon og invitasjon til dåp sendes ut fra Kirketorget til alle nyfødte barn av medlemmer i Den norske kirke. Vi har individuell samtale med alle dåpsforeldre. Da understreker vi samarbeidet mellom foreldre/faddere og menighet. Vi snakker om selve dåpen, om hvilke tilbud vi har i menigheten, om hva som kan gjøres i hjemmene, og om opplegget i kirken på selve dåpsdagen. En konvolutt med fadderhilsner/ fadderbønner, materiell fra IKO (Kirkelig pedagogisk senter, tidligere Institutt for kristen oppseding), brosjyrer for aktiviteter i menigheten, dåpsliturgi og annen informasjon deles ut. Involverer dåpsfølget Under selve dåpen legger vi vekt på å involvere dåpsfølgene i det som skjer, enten det er tekstlesning eller helling av vann i døpefonten. Den nye liturgien benyttes, der to fra dåpsfølget deltar i håndspålegging og dåpsbarnet presenteres for menigheten. Dåpslys for hvert barn tennes. Ved ettårsdagen for dåp sendes det ut en hilsen, en egenprodusert spisebrikke deles ut ved toårsdagen, de som er døpt for tre år siden inviteres til årlig samling i kirken, og vi deler ut 4-årsboken på en familiegudstjeneste om høsten. I tilknytning til dette inviteres foreldre og barn til kirkekaffe, med eget opplegg for barnene og kort orientering om dåpsopplæring for foreldrene. Mange aktiviteter Vi har månedlige familiegudstjenester med kirkekaffe. Minst to ganger årlig har vi familiemesser med nattverd. Årlig har vi friluftsgudstjeneste 2. pinsedag på Ankerhytten. Vi har også hatt friluftsgudstjenester på Gamle Bergen. Det legges vekt på at de ulike aktiviteter i menigheten trekkes med i gudstjenestene. Vi har flere faste tiltak i menigheten, som babysang (0-18 måneder), barneklubb og søndagsskole (4-7 år), korskole med aspirantkor (første og andre skoletrinn), barnekor (fra 3. til 6. skoletrinn), ungdomskor (fra trinn 7. til siste videregående). Utfordringer fremover Biskopshavn menighet har også speidergrupper (KFUK/KFUM) og egen barnehage med 23 plasser. Presten har månedlig samlingsstund i menighetens barnehage, og barna deltar på familiegudstjenester og årlige opplegg for eldretreffet i adventstiden. Fjorårets konfirmanter følges opp med minilederkurs. Ellers har vi en meget tradisjonell juletrefest, eget adventsverksted, tårnagenthelg og en rekke konserter. Vi gleder oss over hva som skjer, men ser også noen utfordringer. Det er for få gutter med i menighetens dåpsopplæring, og vi har sterke ønsker om utbygging av et aktivt ungdomsarbeid med utgangspunkt i konfirmantarbeidet. Vi har også tanker om å gjøre noe for seksåringene ved skolestart. 4-ÅRSBOK: Familiegudstjeneste med utdelinhg av 4-årsbok. BABYSANG: Sosialt og aktiviserende både for mor og barn.

10 10 PÅ STAND: Ansatte fra garnes ungdomssenter er rundt i bydelene for å fortelle om ordningen som familiehjem. (Foto: Privat) Leter etter fosterforeldre Stiftelsen Bergen diakonissehjem har drevet barnevernsvirksomhet i 26 år på Garnes ungdomssenter. Nå jobber de aktivt for å skaffe flere fosterforeldre til barn og unge. Tekst: Magne Fonn Hafskor Garnes ungdomssenter er en diakonal barnevernsinstitusjon som tilbyr omsorg og utviklingsstøtte til barn og ungdommer. De unge får hjelp ved å bo i institusjonen ealler et familiehjem i en periode av sitt liv. Alternativt kan de få oppfølging hjemme hos sine foreldre eller i egen bolig. Diakonalt barnevern Som diakonal barnevernsinstitusjon deler vi visjonen om nestekjærlighet og inkluderende fellesskap med de øvrige virksomhetene i stiftelsen, sier Laila Liseth, administrasjonsleder ved Garnes ungdomssenter. Det betyr i praksis å gjøre noe godt for mennesker som trenger det. Institusjonen leter nå etter familier som har et engasjement for andre mennesker og som er villig til å dele sin bolig, sin tid og sitt familiefellesskap med en som sårt trenger det. Hvert år registreres et økende antall barn som trenger hjelp fra det offentlige. For de som trenger å flytte fra sin biologiske familie, samarbeider kommune og stat om å finne det rette tiltaket for den enkelte. Statlig oppgave supplert fra ideelle I senere år har det vært en styrt trend at flere unge i barnevernet skal få vokse opp i familier fremfor i institusjoner, sier hun. Derfor er vi nå i en fase der det trengs langt flere fosterfamilier enn det er tilgjengelig. På vegne av det statlige barnevernet er Garnes ungdomssenter en av flere ideelle organisasjoner som har tatt på seg oppgaven med rekruttering, opplæring og veiledning av familiehjem. Familiehjem er et forsterket fosterhjem, der en av de voksne blir lønnet i full stilling for å bistå den unge. Et familiehjem tar imot et barn/en ungdom med atferdsvansker. Det trengs hjem som kan yte robust omsorg og i tillegg inngå i et team rundt ungdommen med tanke på hjelp i forhold til atferdsproblemene, sier Liseth, og legger til at hjemmene vil ha en erfaren institusjon i ryggen. Gode nok fosterforeldre Hun presiserer at man ikke trenger være superforeldre. Det finnes mange gode foreldre og potensielle fosterforeldre blant oss, sier hun. Håpet er at de som kunne tenke seg å gi et medmenneske en ny mulighet, ikke lar seg stoppe fordi de ikke tror de er gode nok til oppgaven. Ute i våre menigheter finnes disse familiene som har de gode ressursene. Kanskje har de allerede diskutert seg imellom at dette kunne være en måte å bidra på og samtidig en berikelse for familien, men de har ikke tatt steget fullt ut. Vi på Garnes ungdomssenter ønsker å nå frem til de som trenger informasjon for å ta dette første steget. Hvordan bli familiehjem Å være familiehjem kan velges som en yrkesmulighet for en periode eller på lang sikt. I motsetning til de fleste fosterhjem, vil man i familiehjem bli lønnet i hele perioden når den unge bor i hjemmet. Her får man en fin mulighet til å jobbe med base i eget hjem og til en god lønn, samtidig som man får gitt av sine ressurser og sitt engasjement til noen som ikke har vært så heldig med sine oppvekstvilkår, sier hun. Alle potensielle fosterforeldre går først inn i en periode med opplæring og samtaler før konklusjon tas. Institusjonen mener det er viktig å bruke tid på en slik beslutning. Ingen skal forplikte seg før de kjenner seg klar for oppgaven. Garnes ungdomssenter trenger også familier som kan ta imot ungdom i helger og ferier. Disse kan avlaste familiehjemmet og gi ungdommen positive opplevelser på fritiden. Ta g jerne kontakt med Laila Liseth for en uforpliktende samtale (mobil / epost: Moro for hele familien Stjernen åpen barnehage ønsker velkommen til åpen familiedag lørdag 26. oktober. Her blir det snekkerbod, baking, ansiktsmaling, formingsaktiviteter, gymrom og lekerom. Babysang klokken Kafé med salg av hotdog og saft. Kaffe og te. Pris kr: 35 per person. Max kroner 150 pr. familie. Åpent fra kl Familiegudstjeneste med barnekorene i Åsane kirke kl (gratis inngang).

11 ARNA OG ÅSANE PROSTI Mobbing ikkje hos oss? TA Dei fleste av oss kjenner vel ein eller annan som har opplevd mobbing, eller vi har vore utsett for det sjølv på skulen eller på jobb. Men kva med kristne fellesskap? Finst det mobbing mellom oss? Av Unndis Bergås, psykolog Dan Olweus, som har arbeidd med denne problematikken i årevis, definerer mobbing slik: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer». Kva er mobbing? At dei negative handlingane må føregå over ei viss tid og vera av ein viss alvorsgrad er og eit kjenneteikn. Her er personar ulike. Det ein person ikkje tar så tungt, kan for ein annan opplevast som alvorleg. Mobbing kan vera verbal eller fysisk, eller den kan gå ut på at ein person blir utestengt. Det kan gå på at det blir spreidd rykte om personen, at han eller ho blir utsett for overdriven erting eller fleiping, eller at personen sine meiningar og vurderingar blir neglisjert. Også i kristne fellesskap må vi ta dette problemet på alvor. Ein historie illustrerer kva eg meiner: I ei kyrkje hadde ein paraply forsvunne i samband med ei gudsteneste. Ein person uttrykte forbausing over at noko slikt skjedde i ei kyrkje. Ein annan svarte: Det er vel ikkje så overraskande; kyrkja er jo for syndarar. Mennesket, godt og vondt I dei felles retningslinjene som fleire kristne organisasjonar har laga med tanke på seksuelle krenkingar, står det mellom anna: «Et kristent menneske, som ved dåpen og troen er g jenfødt til et nytt liv og har fått del i den nye natur, har fortsatt lysten til det onde i sitt hjerte. Martin Luther beskriver denne realiteten med uttrykket «samtidig rettferdig og synder». Denne dobbeltheten gir seg utslag i tanker, ord og gjerninger. Vi kalles derfor som kristne til å leve i åpenhet og oppg jør med våre liv, både overfor Gud og mennesker. Til hjelp har vi fått Guds ord, nattverden, skriftemålet og det kristne fellesskapet». Vårt ansvar Det finst personar som har det som eit handlingsmønster at dei mobbar nokon dei av ein eller annan grunn har valt seg ut, anten med stikkande eller nedlatande kommentarar, med stadig å ignorera den andre sine forslag eller argument, eller ved over tid å spreia negative rykte om dei. Oppdagar vi slike mønster, har vi eit ansvar. Dersom det gjeld ein person som driv med alvorleg mobbing over tid, bør vi ikkje gå inn i saka åleine. I slike tilfelle er det stor sjanse for at vi vil møta motstand og gjerne manipulerande åtferd. Derfor bør fleire personar vera saman om arbeidet. Konfronter mobbaren Viss det er mindre alvorlege og meir sporadiske mobbeepisodar vi blir vitne til, kan det henda mobbaren er open for å ta imot konstruktiv konfrontasjon. Uansett er det viktig å førebu seg i samsvar med dei verdiar vi står for som kristne. Det betyr ikkje at vi skal vera unngåande eller vage, men at vi skal vera tydelege på ein respektfull måte. Aller mest utfordrande er det kanskje å vera realistisk på at også eg ber i meg potensiale for å mobba andre. Derfor treng eg at andre gir meg tilbakemeldingar. Dette synet ANSVAR: Mobbing gror best i skjul; den misser noko av krafta når det blir tatt fram i lyset. Derfor er det viktig at vi tar opp dette temaet. (Illustrasjonsfoto: Magne Fonn Hafskor) på meg sjølv hjelper meg dessutan til å møta mobbarar med respekt og empati. Vi er begge gudskapte og syndige menneske. Undervisning Det er viktig med undervisning om mobbing, særleg for dei som er med i barne- og ungdomsarbeid. Å motarbeida mobbing er i tråd med bibelsk etikk og kan godt samanhaldast med trusopplæringa. Born og unge er i ulike utviklingsfaser som gjer at dei lett kan bli både mobbarar og mobbeoffer. Dei kan vera usikre på seg sjølve, og gruppetilhøyrsle er viktig, og dermed kan ein bli dradd med i mobbing mot ein som til dømes blir sett på som annleis eller som ein konkurrent. Å setja fokus på dette temaet, betyr ikkje at vi skal sjå mobbing over alt eller gå med ein konstant frykt for å mobba nokon. Vi treng kvarandre! Vi kan alle koma til å seia noko sårande eller oppføra oss slik at ein annan person i fellesskapet føler seg utestengt. Det betyr ikkje nødvendigvis at vi har drive med mobbing. Men når vi snakkar om temaet, forklarer det og reflekterer over det, så blir vi meir i stand til å oppdaga kva tid oppførselen blir uakseptabel. Dessutan kan det gjera oss meir audmjuke og klare over at vi treng kvarandre. Vi treng tilbakemeldingar frå kvarandre. Det kan for eksempel handla om å seia frå når vi meiner at ein annan har oppført seg på ein uakseptabel måte mot oss. Eller å sjekka korleis ein annan person opplevde det dersom vi synest at nokon oppførte seg nedlatande overfor han eller ho. I slike fellesskap får mobbing mindre grobotn.

12 KULTURSENTER MATGLEDE I GENE Advokatfirmaet Sigrun Pedersen M.N.A. Arv/arveavgift EIDSVÅG I ÅSANE 22 ÅRS ERFARING Barnerett Familierett Vi leverer eller du henter! sambo/ekteskap VI LAGER MAT TIL: Samlivsbrudd Smørbrød, C Konfirmasjon Kjøp/salg fast eiendom Dåp bolig/hytte Runde dager Litleåsvg. 49, 5132 Nyborg. Kurs Inng. C, 3. etg. (Bergen Kontorhotell) Minnestunder MATGLEDE I Selskapslo GENERASJONER Tlf.: Eidsvågveien Eidsvåg i Åsane Tlf: MATGLEDE Smørbrød, I GENERASJONER Catering, MATGLEDE I I Selskapslokaler GENERASJONER Smørbrød, Catering, Catering, Selskapslokaler Astri Vårdal statsautorisert revisor, autorisert regnskapsfører Ytre Arna - tlf Revisjon: aksjeselskap, stiftelser, borettslag mm. - Regnskapsføring. - Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter Tlf: Alltid en anledning! - fra hjerte til hjerte TLF.55 TLF FAX FAX Salhusveien SALHUS TLF Salhusveien FAX SALHUS TLF FAX Aut. Aut. bilverksted Karrosseri Lakkeringsverksted Eidsvågbakken Eidsvåg Eidsvåg Tlf. Tlf STOR...med BLOMSTERBUTIKK godt utvalg til alle anledninger....med godt utvalg til alle anledninger. Brudebuketter. Sorgbinderi m.m. Brudebuketter. Sorgbinderi m.m. Smørbrød, Selskapslokaler Catering, Selskapslokaler Salhusveien SALHUS Salhusveien SALHUS Salhusveien SALHUS TLF FAX CAR CAR SERVICE CAR SERVICE GODKJENT VERKSTED Kjøkken Bad Garderobe Salhusveien 55, 5131 Nyborg TLF.55 BIBLER - BØKER - MUSIKK - FILM - KORT 53 - GAVER FAX Tlf Åsane Storsenter 42 (rulletrapp opp fra Sport1) TLF.: STOR Besøk BLOMSTERBUTIKK en av Norges største shop in shop ÅSANE HAGESENTER ÅSANE HAGESENTER TLF: TLF: Salhusveien 1 Vil du annonsere i Menighetsbladene for Arna og Åsane? Ta kontakt med Torill på

13 SLEKTERS GANG VELFORTJENT PRIS: Menighetsrådets leder, Bjarte Flaten, overrakte diplom og blomster til Årets medarbeidere 2013, Kristin Svartveit og Torunn Skurveit, på medarbeiderfesten søndag 29. september. Tildelingen vakte begeistring blant de nesten 100 gjestene. Kristin og Torunn har vært ansvarlige ledere for Li barnegospel i mer enn 10 år. Døpte: Theodor Vihovde Wigdahl Hegland Adrian Isdal Hegna Martin Thorseth Sofia Toppe Erik Eliassen Julian Jahre Madelen Aleksandersen Nybøe Maia Færø Oma Malin Soldal Mie Helene Erdal Wolfe Ole Gunnar Monsvik Egge Noah Valentin Helland Guro Humborstad Liam Olai Wilhelmsen Gard Mjånes Andreassen Aaron Midtun Ask Lilly Lillebø Evensen Jarand Eiken Aasen Vigde Sigurd Dalland og Silje Bringedal Bjarte Haugland og Elisabeth Sylta Endre Storsæt og Irene Frimanslund Morten Abrahamsen og Britt Irene Aas Bjarte Waldersnes og Elin Renate Vetås Jarle Halveg og Janne Kristin Myran Kenneth Faye Siversen og Pia Charlotte Aarsand Andreas Osland og Cathrine Fluge Granli Christer Pedersen og Line Omdal Trond Hølleland og Madeleine Norheim Døde Endre Martin Gaasemyr Ove Bertelsen Noralf Sårheim Reidun Knudsen Kåre Haukedal Arne Hjortland Oddny Høidal Jonny Lorang Andersen Olaf Arne Hauge Magnhild Anbjørg Jakobsen Kåre Johan Gjelsvik Ivar Christensen Randi Irene Garshol Tønnessen Aud Solbakken Aase Monstad Aage Olav Solheim Kjell Johan Sivertsen Åsane Kirke Lørdag 23.november Kl Kjøp julegaver Julepynt og julekaker Håndlagede ting, m.m. Vær med på aktiviteter Kafeteria Aktiviteter for barna Korsang Utlodninger Trekning hovedlotteri Lovsang Asane Lørdag 2.november kl 19:00 i Åsane kirke Wendy Gjerstad med team Gjester: Eli Karin Lillebø Arne Sylta (Hauge Micro Finance) Kafé velkommen til julemarked! Ønsker du å hjelpe til? kontakt Bente Lill madsen / sms: ) Du er Hjertelig velkommen! Arr. kristne i Åsane

14 14 KIRKETORGET Tid for å minnast dei døde: TårnhØye bølger DEN STORE BØLGJA: Dette silketrykket av den japanske kunstnaren Katsushika Hokusai ( ) viser korleis dei sjøfarande legg seg flate, anten i respekt, ærefrykt eller redsel, når den store bølgja kjem mot dei, gjennom dei, over dei, så stor at Fujiyama i bakgrunnen blir som ein liten skumtopp i samanlikning, medan skummet formar seg til kvite klør. Vi hadde førebudd oss i Hurdal Mannskor med ein ny Hovland-melodi, for å synge ved ei radiogudsteneste. Like før opplevde vi den smerte det er å misse ein liten gut ved drukning. Av Harald Myklebust Snart er det helgemessetid, eller «allehelgenssøndag». Den fyrste sundagen i november har vi tradisjon for å minnast dei som har gått bort. I klassisk katolsk tradisjon vert deira helgenar minnast, for som broder Johannes i det greskortodokse klosteret i Hurdal sa det: «I Guds rike finnes ingen døde personer», eit ord til ettertanke for oss som trass alt vedkjenner utgangen vår som ein overgang «frå døden til livet». Drukningsulukke Men dette er også ein dag der vi ber om å få med oss styrke til å bere dei smerter vi kan oppleve: Hat, vond-ord og utestenging, fattigdom, sjukdom og død av nære og kjære: Tårnhøge bylgjer! Kva har vi, kva får vi av kraft og styrke til å leve livet, frå bibel, kyrkje og samfunn, og som vi kan gi til dei som lid omkring oss? Vi hadde førebudd oss i Hurdal Mannskor med ein ny Hovlandmelodi, for å synge ved ei radiogudsteneste. Like før opplevde vi den smerte det er å misse ein liten gut ved drukning. Ein gamal tekst Kva var det koret fekk synge inn i hjarta til dirigenten sin under gravferda: «Løftet på bølgens rygg, tatt i dens favn, er jeg i stormen trygg, kjenner min havn ( ) Fred, det er jeg!» («Tårnhøye bølger går», NoS 475). Den himmelske vona vart sungen inn - som ei himmelsk livbøye. Kvar sokneprest og forfattar Dagfinn Zwilgmeyer frå Sauherad fann den opphavlege teksta ifrå, kjenner eg ikkje til. Mykje tyder på at den er ein av dei eldste salmane våre i Norsk salmebok, truleg frå 800-talet e.kr., og komen frå Antalya i Tyrkia. Soloppgang Her, i Lille-Asia, var det at Evangeliet via Johannes og Paulus fekk fotfeste, og kom til Hellas og Europa. Som eit ekko frå farne tider kjem så denne salmen til oss i våre vanskar og kriser, personleg, og for folket vårt, som tykkjest meir og meir å vende Gud ryggen: «Jesus, du dyre navn, dagen tar av. Los meg engang i havn, bortenfor hav». Jesus vil kome oss i møte på dei «tårnhøye bølger». KNASK ELLER KNEP: Religionshistorikar Asbjørn Dyrendal meiner at norske barnehagers behov for haustaktiviteter var hovudårsaka til at halloweenfeiring blei populært på byrjinga av 2000-tallet. (Foto: Magne Fonn Hafskor) Allehelgensdag og Markeringa av helgenar forsvann ikkje frå vår kyrkje med reformasjonen. Tvert imot meinte Martin Luther at det var riktig å æra helgenane, og i Den augsburgske bekjenning står det i artikkel 21: «Ein kan minnast dei heilage, for at vi skal etterlikna deira tru og gode gjerningar, ein kvar etter sitt kall». Saman med feiringa av helgenane, har allehelgensdag også vore ei minnemarkering av dei døde. Difor er denne dagen for mange ein viktig minnedag, der ein kan gå på grava og tenne eit lys, og tenke på generasjonane som har gått føre oss. På engelsk heiter allehelgensaften «All hallow s Eve», forkorta til «Halloween». Dette har blitt ein folkelig, men kommersielt prega, feiring også i vårt land, mykje etter amerikansk forbilde. Halloween kan vere ein variant av den keltiske høsttakkefesten samhain («sommarens slutt») 31. oktober, som ifølge den gamle keltiske kalenderen var nyttår. I folketrua var skiljet mellom vår verd og og dei underjordiske svakare på denne dagen. Kjelder: Den norske kyrkjas heimeside, Wikipedia

15 KIRKETORGET Bilder fra loppemarkedet Da er loppemarkedet 2013 vel overstått. Barnekorene i Korskolen har i flere år arrangert loppemarked. Ved siden av at dette skaffer penger til driften av korene, er det med på å sette Åsane kirke på kartet. Julemesse i kyrkjekrinsen bedehus lørdag 23. november, kl Andakt, sang, salg av bruksting, tippe konkurranse, lykke hjul for barna, åresalg, «dagens trekning» med bl.a. julemiddag, hovedtrekning med flotte gevinster. Kafeteria m/salg av beta suppe, hot-dog, kaker og kaffe/te/ saft. Alle er hjertelig velkommen! Kirkeskyss til og fra gudstjenesten Åsane menighet har tilbud om skyss til og fra gudstjenesten ca. annenhver søndag til deg som ellers vil ha vansker med å komme deg til kirken. Frivillige sjåfører i menigheten henter og bringer. Turen koster kr. 20,- tur/retur. Sjåførene bruker sine egne biler, og det er ikke alle som har plass til rullestol. Man kan få en kjøreliste med navn og telefonnummer til sjåførene ved å henvende seg til menighetskontoret. Sjåførene ønsker helst å bli kontaktet om lørdagen, om det er mulig. Datoene det er kirkeskyss fremover, er: 20. og 27. oktober, 3 og 17. november, 1., 15. og 29. desember, og 5., 12. og 26. januar. ønsker Velkommen til Åpen familiedag! Lørdag 26. oktober Åpent fra Snekkerbod, baking, ansiktsmaling, formingsaktiviteter, gymrom og lekerom. Babysang klokken Kafé med salg av hotdog, saft, kaffe og te. Pris kr: 35,- per person. Max kroner 150 pr. familie. Familiegudstjeneste med barnekorene i kirken kl.14 Gratis inngang VELKOMMEN! I år var det jentekoret Magnificat med foreldre som stod for gjennomføringen av loppemarkedet, bruktboksalget og kafeen. Deilig lukt av nystekte vafler møtte den lange køen av kjøpere da dørene til markedet åpnet kl Mange «lopper» har skiftet eiere og er nok glade for å være i bruk i stedet for å havne i søppelet. I kafeen gikk praten mens vaflene, muffinsene, skillingsbollene og hotdogene ble spist. Vi takker alle som leverte oss lopper, bøker og de som bakte deilig bakst. menighetsrådet Leder: Bjarte Flaten KIRKETORGET Ansvarlig redaktør: Magne Fonn Hafskor Redaksjonssekretær: Tor D. Hanson, Redaksjonsmedarbeidere: Toril Vaula og Rolf A. Rasmussen AnnonseAnsvarlig Torill Hatlebrekke Husebø Mobil STYRELEDER FOR menighetsbladene I ARNA OG ÅSANE PROSTI: Karsten Epland, Hjemmeside:

16 RETURADRESSE: Kirketorget Postboks 83, Ulset, 5873 Bergen INFORMASJON Gudstjenester I Åsane kirke Høsten oktober (lørdag) Åsane kirke kl Musikkgudstjeneste v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen med Frøet, Spiren og kantor Magnar Runde. 27. oktober Bots- og bønnedag Luk.15, Den bortkomne sønn og hans bror Åsane kirke kl Botsgudstjeneste v/kap. Martin Aalen Hunsager og kantor Magnar Runde. Skriftemål Åsane kirke kl Dåpsgudstjeneste v/prost Øystein Skauge og kantor Magnar Runde. Dåp Åsane kirke kl Konsert med Torhild Sivertsen og Åsane festivalkor, dir. Bjørn Berentsen. Billetter 29. oktober (tirsdag) Åsane kirke kl «Jorden vi bor på» - Konsert med Frøet og Spiren, Prelud og Magnificat. 2. november (lørdag) Åsane kirke kl Lovsangskveld ved Wendy Gjerstad med team og kantor Magnar Runde. 3. november Allehelgensdag Luk.6, Salige er de foraktede Åsane kirke kl Innsettingsgudstjeneste for konstituert sokneprest Arne Mulen v/prost Øystein Skauge og organist Lenamaria Gravdal. Nattverd Åsane kirke kl Konsert med Bergen mannskor 3. november Minnedag Joh.11, Jesus er oppstandelsen og livet Åsane gamle kirke kl Minnegudstjeneste v/prost Øystein Skauge og organist Lenamaria Gravdal. Konsert ved Bergen mannskor og Bergen nord kammerkor. Billetter 10. november 25. s. i treénighetstid Joh. 5, Helbredet ved Bethesda dam Åsane kirke kl Gudstjeneste v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen, gruppe fra Cantus Sororum og kantor Magnar Runde. Dåp Åsane kirke kl Familiegudstjeneste v/kap. Jon Zimmermann og kantor Magnar Runde. Dåp og utdeling av kirkebøker Haukås skole kl Familiegudstjeneste v/nærkirkeprest Arne Mulen Utdeling av kirkebøker. Kirkekaffe 17. november 26. s. i treénighetstid Luk.13, Helbredet for atten års krøkning Åsane kirke kl Gudstjeneste v/vikarprest, gruppe fra Cantus Sororum og kantor Magnar Runde. Dåp 24. november Kristi kongedag Joh. 9, Jesus skal dømme blinde og seende Åsane kirke kl Festgudstjeneste v/ tidligere prost Magne Utle og seniorprest Rolf Armand Rasmussen, kantor Magnar Runde, organist Lenamaria Gravdal, Voka og Prima Vista. 20-års jubileum for Åsane kirke. Nattverd. Åsane kirke kl Jubileumskonsert med Voka og Prima Vista, dir. Lenamaria Gravdal. 26. november (tirsdag) Åsane gamle kirke kl «Rytmemesse» v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen, Accord og rytmegruppen, og kantor Magnar Runde. Nattverd. 1. desember 1. s. i advent Matt. 21, Kongen kommer til sin by Åsane kirke kl Familiemesse v/kap. Martin Aalen Hunsager, Spiren og Prelud, Li barnegospel og organist Lenamaria Gravdal. Nattverd. Kirkekaffe med bursdagsfest for kirken. 3. desember (tirsdag) Åsane gamle kirke kl Lysmesse v/kap. Jon Zimmermann, speidere og kantor Magnar Runde.

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Kyrkjelydsbygging i Carlisle

Kyrkjelydsbygging i Carlisle NR. 4/12 ÅRGANG 53 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Kyrkjelydsbygging i Carlisle Ingvild og Roar Hallesby Evjedal i givande ungdomsarbeid i Nord-England. Side 14-15 Roar Hallesby Evjedal,

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg NR. 2/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Uten vann svinner håpet Kirkens Nødshjelps fasteaksjon har i år «vann» som tema. For uten rent vann blir kriser fort til rene katastrofer.

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

til fastelavn Velkommen Kontaktinformasjon side 21 Kalender side 24

til fastelavn Velkommen Kontaktinformasjon side 21 Kalender side 24 Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/15 ÅRGANG 52 Velkommen til fastelavn Full rulle i Ytrebygda Ytrebygda kirke har et høyt aktivitetsnivå. I dette bladet

Detaljer