Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen for privatist - ***** ***** 2014/ / TD/MSO KA Offl ledd B65 Mottaker ***** Monica Solheim TD/MSO Tilskot til utviklingsressurs i næringshage - søknadsnr Regionale utviklingsmidler Sunnmøre Kulturnæringshage AS 2014/ / RN/ASTE 243 Mottaker Sunnmøre Kulturnæringshage AS Anita Steinbru RN/ASTE Tilsagn på regionale utviklingsmidlar 2014 til Siv ndustri-inkubator AS Regionale utviklingsmidler SV ndustri-inkubator AS 2014/ / RN/ASTE 243 Mottaker Siv ndustri-inkubator AS Anita Steinbru RN/ASTE Side: 1 av 34

2 Angåande anmoding om sluttutbetaling på prosjektet "Fjernstyrt miniubåt (ROV) som reiskap til dokumentasjon av miljøstatus på hardbotn og ved bratte lokalitetar nær flytande oppdrettsanlegg" Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond / / RN/AS 243 Mottaker Runde Miljøsenter AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS Svar på søknad om tilrettelagt eksamen for praksiskandidat AMF3102 Søknad om tilrettelagt eksamen ***** ***** ***** 2014/ / TD/MSO KA Offl ledd B65 Mottaker ***** Monica Solheim TD/MSO Refusjonskrav NAV jobbskapingsprosjekt 2013 NAV søknad jobbskapingsprosjekt / / RN/MBR 233 Mottaker NAV Møre og Romsdal May Britt Roald RN/MBR Oppmelding til fagprøve i yrkessjåførfaget Praksiskandidat - ***** ***** ***** 2014/ / TD/JSS PK Offl 13, Fvl 13 ***** Mottaker ***** John Steinar Skomsø TD/JSS Side: 2 av 34

3 Søknad om sikring av skoleplass - utvekslingselev Elevmappe ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Referat fra samtale - ***** ***** ***** Arbeidsmiljøprosess ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19592/ ADM/KA PB 440 Mottaker ***** Karoline Angvik psen ADM/KA Referat fra samtale - ***** ***** ***** Arbeidsmiljøprosess ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19597/ ADM/KA PB 440 Mottaker ***** Karoline Angvik psen ADM/KA Søknad om utdanningsprogram over to år - Helsearbeiderfaget Elevmappe - ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Side: 3 av 34

4 Referat fra samtale - ***** ***** Arbeidsmiljøprosess ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19600/ ADM/KA PB 440 Mottaker ***** Mottaker ***** Karoline Angvik psen ADM/KA Søknad om reservert skoleplass - utvekslingselev Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Søknad om inntak med fortrinnsrett til vidaregåande skole - ***** ***** ***** Skrivetolk ved Ålesund vgs 2013/ / TD/GAB E B25 Mottaker ***** Kristine Svendsen TD/KES Svar på klage på vedtak om avslag på søknad om Vg1 over to år Elevmappe ***** ***** ***** 2013/ / TD/KVO E ***** Mottaker ***** Kari Volden TD/KVO Side: 4 av 34

5 tbetaling av omstillingsmidlar justering Omstilling Vanylven X Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 19644/ RN/EVR 243 Mottaker Mariann Veiset RN/EVR Eivind Vartdal Ryste RN/EVR Søknad om utdanningsprogram over to år Elevmappe - ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Oppmelding til svenneprøve i tømrerfaget Fellesmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/OE L ***** Mottaker ***** Ola var Eikebø TD/OE Søknad om sikring av skoleplass - utvekslingselev Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Side: 5 av 34

6 Fylkestinget i Kristiansund april 2014 Fylkestinget i april / / ADM/KLL 033 Mottaker Fylkestingets medlemer og varamedlemer, gruppesekretærar, etatsjefar og presse Kari Lilleng ADM/KLL Søknad om utvida rett til vidaregåande opplæring ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** 2013/ / TD/JANE E ***** Mottaker ***** Kristine Svendsen TD/KES Delutbetalingsanvisning Regionale utviklingsmidlar Regional Gründercampfinale Romsdal X 2012/ / RN/MBR 243 Kim Tornes RN/KTO Vurdering av anmodning om delutbetaling av tilskott til Bølgen næringshage til utviklingsressurs 2014 Tilsagn Regionale utviklingsmidlar 2014 til Bølgen Næringshage X 2014/ / RN/ASTE 243 Anita Steinbru RN/ASTE Side: 6 av 34

7 Støtte til sekretariatsfunksjon i samband med val av ny president i Nordsjøkommisjonen Sekretariatsfunksjon i samband med val av ny President i Nordsjøkommisjonen 2014/ / RN/BAZ 223 Mottaker Hordaland fylkeskommune Birgit Aarønæs RN/BAZ Destinasjon Molde & Romsdal - søknad om å få godkjent endra planar, nytt kostnadsoverslag og ny finansieringsplan Reiseliv søknad frå destinasjonsselskapa i Møre og Romsdal X 2011/ / RN/LSS 243 Lillian Sæther Sørheim RN/LSS Drosjeløyva i Molde kommune - Tilbaketrekking av tildelt løyve tilknytt Molde Taxisentral - Endeleg vedtak Drosjeløyve T Terje Stensønes 2010/ / SA/JES N12 Mottaker Terje Stensønes Jan Eirik Søraas SA/JES Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Drifta av løyve tildelt Johnny L. Jensen og Harald Raknes Drosjeløyvene i Giske, Sula og Ålesund kommuner - Driften av Deres løyve 2014/ / SA/JES N12 Mottaker Ring Taxi SA Jan Eirik Søraas SA/JES Side: 7 av 34

8 Årsmelding 2013 frå lstein fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Referatsaker rådet for likestilling av funksjonshemma 2014 X 2014/ /2014 K/TR 033 Toril Eliassen Rusten K/TR Pressemelding frå Kulturdepartementet: Forenkling for frivillige organisasjoner Referatsaker rådet for likestilling av funksjonshemma 2014 X 2014/ /2014 K/TR 033 Toril Eliassen Rusten K/TR Kopi av formell klage på saksbehandling i Haram Trafikknemnd sak: Nye ferjeruter f.o.m Ferjesambandet Skjeltene-Lepsøy-Haramsøy 2014/ /2014 SA/MAV XX (ngen hjemmel) N33 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/MAV Store Kalvøy Vel Molde kommune - reguleringsplan - utvidelse av parkeringsareal - Opdølhaugen borettslag gbnr 60/15 - oppstart Molde kommune - reguleringsplan - utvidelse av parkeringsareal - Opdølhaugen borettslag gbnr 60/15 - oppstart 2014/ /2014 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Arkitekt Strandhagen Side: 8 av 34

9 Melding fra leverandør /82 - Prosess- og fagkompetanse for byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund Anskaffelse 2013/82 - Prosess- og fagkompetanse for byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund 2013/ /2014 JR/TORRK Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/TORRK TE Høring - Forslag til forskrift om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall Høring - Forslag til forskrift om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall - kapittel 15 i avfallsforskriften 2014/ /2014 ADM/GB M50 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/GB Miljødirektoratet Angående rapportering på prosjekttilskot Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 26580/ K/HHE 243 Mottaker Fantastiske Oseberget Mia Mari Silset Smørdal K/MMSS Angående rapportering på prosjekttilskot Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 26581/ K/HHE 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS Fantastiske Oseberget Side: 9 av 34

10 Gjemnes kommune - vedtak - riving og gjenoppbygging naust gbnr 29/3 Bjørn nge Naastad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 8-1 Gjemnes kommune - riving og gjenoppbygging naust gbnr 29/3 Bjørn nge Naastad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAK Gjemnes kommune tbetalingsanmodning Spelemidlar Anlnr vannsportanlegg - trøna Seglarlag 2012/ / K/SAF 1519 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS B 0 Volda kommune Konsesjonssøknad Herredsdalselva Tingvoll kommune - bygging av Herredsdalselva kraftverk 2011/ /2014 POA/JLOE XX (ngen hjemmel) S11 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/KV Herredsdalselva kraft Tilskot til Gamlestova på Bakketunet - korrigert restbeløp Kulturverntilskot, våningshus/stova i Bakketunet Aakre gbnr 134/1 i Ørsta kommune 2012/ /2014 K/CAS 243 Mottaker Marita Bett Jensen Christ Allan Sylthe K/CAS Side: 10 av 34

11 tlysning av midlar til Den kulturelle spaserstokken Pressemeldinger / /2014 ADM/MOE 062 Mottaker Presse ngvild Dverseth Sæter ADM/DS Vilkårene rundt den differensierte arbeidsgivaravgiften Differensiert arbeidsgivaravgift / /2014 RN/EVR XX (ngen hjemmel) 000 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/EVR Kommunal- og moderniseringsdepartementet Smøla kommune - fasadeendring gbnr 52/411 Veiholmen - samordning Smøla kommune - fasadeendring gbnr 52/411 Veiholmen 2014/ / K/JRA XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/JRA Smøla kommune Oppsigelse Personalmappe - ***** ***** 2007/ /2014 TD/LSH P ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH Side: 11 av 34

12 Søknad AFP Personalmappe - ***** ***** X 2007/ /2014 TD/LSH P ***** Gunnar Malme ØK/GM lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hytteområde Fh22 på Eika gbnr 72/3 - oppstart lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hytteområde Fh22 på Eika gbnr 72/3 - Per Mulvik AS 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV B 0 Per Mulvik AS Kopi: Smøla kommune - fradeling av tomt, samt tillatelse til økt bruk av avskjørsel fra fv 669 til gbnr 2/14 - dispensasjon frå kommuneplan Smøla kommune - fradeling av tomt, samt tillatelse til økt bruk av avskjørsel fra fv 669 til gbnr 2/14 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE Statens vegvesen Region Midt Artikkel frå Kunnskapsdepartementet - Livslang læring og utenforskap Referatsaker rådet for likestilling av funksjonshemma 2014 X 2014/ /2014 K/TR 033 Toril Eliassen Rusten K/TR Side: 12 av 34

13 nnkalling til ordinær generalforsamling Astero AS - 16.mai 2014 Generalforsamling - Astero AS 2010/ /2014 ADM/WLO XX (ngen hjemmel) 033 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/WLO Astero Kopi: Halsa kommune - dispensasjon frå byggegrenseavstand fra fv 354 til gbnr 118/9 Halsa kommune - dispensasjon frå byggegrenseavstand fra fv 354 til gbnr 118/9 2014/ / SA/HJS Q13 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/HJS Halsa kommune Kopi: Molde kommune - bruk av midlertidig eksisterende avkjørsel - Ørnehaugen hyttefelt Molde kommune - bruk av midlertidig eksisterende avkjørsel - Ørnehaugen hyttefelt 2014/ / SA/MBD Q01 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/MBD Statens vegvesen Region Midt Kopi: Herøy kommune, reguleringsplan - reguleringsendring Kvalsund-Teige Herøy kommune, reguleringsplan - reguleringsendring Kvalsund-Teige 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 13 av 34

14 Kopi: Tillatelse Hfl - Kryssing av Sykkylvsfjorden kv luftspenn - Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke Ørskog og Sykkylven kommuner - nytt erstattende 420 kv fjordspenn mellom Gausneset og Vindsneset i Storfjorden 2013/ /2014 POA/JLOE S11 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Kystverkets hovedkontor Averøy kommune - nedføringsledning m.m. Hoel Vassverk SA gbnr 70/2 - dispensasjon frå kommuneplan - tiltaksbeskrivelse Averøy kommune - nedføringsledning m.m. Hoel Vassverk SA gbnr 70/2 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/JRA Asplan Viak Tilbud - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune Org.psyk. tjenester til Tingvoll kommune 2014/ / JR/JN Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Side: 14 av 34

15 Forespørsel - prosjektide Marint verdiskapings- og miljøsikringsfond Marint verdiskapings- og miljøsikringsfond / / RN/AS XX (ngen hjemmel) 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Norsk institutt for vannforskning Tilbud - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune Org.psyk. tjenester til Tingvoll kommune 2014/ /2014 JR/JN Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Kopi: Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan for naustområde på Stavset gbnr 48/24 Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan for naustområde på Stavset gbnr 48/ / /2014 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal M-SM-33 Nekton Havbruk AS - Akvakultursøknad - Klarering av ny lokalitet Gråøya i Smøla kommune - ttalelse om fiskeriinteresser Smøla kommune - Havbruk lokalitetsavklaring Nekton Havbruk - Gråøya 2013/ /2014 RN/AS XX (ngen hjemmel) 43 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Fiskeridirektoratet Side: 15 av 34

16 Kopi: Sula kommune - detaljregulering for gbnr 109/17 og 11 Rotene i Langevåg Sula kommune - detaljregulering for gbnr 109/17 og 11 Rotene i Langevåg 2012/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rekdalsetra - planomtale Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rekdalsetra 2013/ /2014 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE B 11 Vestnes kommune Kopi: Sula kommune - ombygging gbnr 109/19 Devoldfabrikken - dispensasjon frå kommuneplan Sula kommune - ombygging gbnr 109/19 Devoldfabrikken - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Sula kommune - deling av grunneigedom gbnr 74/19 - dispensasjon frå reguleringsplan Sula kommune - deling av grunneigedom gbnr 74/19 - dispensasjon frå reguleringsplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 16 av 34

17 Kopi: Herøy kommune - deling av grunneigedom gbnr 13/17 - Marit Bøe - dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - deling av grunneigedom gbnr 13/17 - Marit Bøe - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Tillatelse Hfl - Kryssing av Hjørundfjorden kv fjordspenn - Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke Ørsta kommune - nytt erstattende 420 kv fjordspenn mellom Ytre-Standal og Molaupen i Hjørundfjorden 2014/ /2014 POA/JLOE S11 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Kystverkets hovedkontor Kopi: Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Eidsvåg Sentrum Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Eidsvåg Sentrum 2011/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Årsrekneskap frå Stiftinga Sunnmøre Museum Fast - Museum Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 26709/2014 K/HHE 151 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE Stiftinga Sunnmøre Museum Side: 17 av 34

18 Framtida for E39 Temaplan samferdsel - Ferjefri E39 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 26711/2014 SA/LAL XX (ngen hjemmel) Q12 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/LAL Pål Vedeld Djupvik Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan for naustbygging deler av gbnr 7/1 Honningdalsneset på Glomset - forholdet til marine kulturminne Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan for naustbygging deler av gbnr 7/1 Honningdalsneset på Glomset 2013/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for eit område på Dravlaus - Sjøvegen, Dalsfjord fyrmuseum Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for eit område på Dravlaus - Sjøvegen, Dalsfjord fyrmuseum Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 26714/2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Side: 18 av 34

19 Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 6/213 Synnes - førehandsvurdering Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 6/213 Synnes Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 26716/2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Giske kommune Kopi: Averøy kommune - frådeling av våningshus gbnr 13/2 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - frådeling av våningshus gbnr 13/2 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hytteområde Fh22 på Eika gbnr 72/3 lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hytteområde Fh22 på Eika gbnr 72/3 - Per Mulvik AS 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Johnny Loen POA/JLOE Kopi: Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for del av Svemorka - fråsegn Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for del av Svemorka 2013/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Statens vegvesen Region Midt Side: 19 av 34

20 SML søknad om tilskudd til restaurering av stabbur Østigard Flatvad Sunndal kommune - gbnr 36/1 - restaurering av stabbur på Østigard - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune Kopi: Averøy kommune - oppføring av carport som tilbygg til våningshus 2 gbnr 20/17 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - oppføring av carport som tilbygg til våningshus 2 gbnr 20/17 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Kopi: Aukra kommune - frådeling til nausttomt gbnr 6/5 Knut Oterhals - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl 1-8 Aukra kommune - frådeling til nausttomt gbnr 6/5 Knut Oterhals - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Statens vegvesen Region Midt Kopi: Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan - endring for Trøa Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan - endring for Trøa 2013/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Side: 20 av 34

21 Kopi: Gjemnes kommune - vannhopp - gbnr 4/18 Steinar Torvik - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Gjemnes kommune - vannhopp - gbnr 4/18 Steinar Torvik - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Referat m/merknad overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Averøy kommune - nedføringsledning m.m. Hoel Vassverk SA gbnr 70/2 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - nedføringsledning m.m. Hoel Vassverk SA gbnr 70/2 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/JRA Averøy kommune Tilleggsinformasjon /37 - Treningsutstyr til lsteinhallen lstein vgs tstyr til lsteinhallen lstein vgs 2014/ /2014 JR/JN 601 Mottaker Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Jorid Nerland JR/JN Side: 21 av 34

22 nnvilgelse av forlenget uførepensjon førepensjon ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / ØK/GM TP 573 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM SML søknad om tilskudd til restaurering av tak på eldhus Sunndal kommune - gbnr 83/1 - restaurering av tak på eldhus - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune Søknad om utdanningsprogram over to år Elevmappe ***** ***** ***** 2012/ /2014 TD/PME E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME SML søknad om tilskudd til restaurering av gammelsmia Langslågata 10 Sunndal kommune - gbnr 48/2 - restaurering av gamlesmia Langslågata 10 - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune Side: 22 av 34

23 Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Skademelding elevar og tilsette 1. halvår / /2014 TD/TSH TP 267 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSH TO SML søknad om tilskudd til restaurering og utbedring av stabbur - Henning Aaram Vike Sunndal kommune - gbnr 81/1 - restaurering og utbedring av stabbur - Henning Aaram Vike - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune SML søknad om tilskudd til restaurering av gammel låve Sunndal kommune - gbnr 115/2 - restaurering av gammel låve - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune SML søknad om tilskudd - restaurering av Nyheim Lodge AS Sunndal kommune - gbnr 8/19 - restaurering av Nyheim Lodge AS - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune Side: 23 av 34

24 Meldeskjema for elev som avbryt vidaregåande utdanning Elevmappe ***** ***** ***** 2012/ / TD/MEH E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Rauma kommune - kommunedelplan sfjorden Riksantikvaren si fråsegn Rauma kommune - kommunedelplan sfjorden / /2014 POA/ARØ KOMMNEPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Riksantikvaren Side: 24 av 34

25 Referat m/merknad overtalleg arbeidstakar - ***** ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Toyota lsteinvik AS 2014/ / TD/RAT XX (ngen hjemmel) A53 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/RAT Opplæringskontoret for Bilfag på Sunnmøre Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Side: 25 av 34

26 Referat overtalleg arbeidstakar ***** ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Kopi: Tilsagn om tilskudd - niversitetsmuseet i Bergen Statsbudsjettet 2013, kap 1429 post Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK) og bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) 2013/ / K/OYK C51 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Riksantikvaren Referat m/merkanad overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Kopi: Tilsagn om tilskudd til NTN Vitenskapsmuseet Statsbudsjettet 2014, kap 1429 post 70 - Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) 2014/ / K/OYK C51 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Riksantikvaren Side: 26 av 34

27 Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Kopi: Tilsagn om tilskudd, NTN - Vitenskapsmuseet Statsbudsjettet 2014, kap 1429 post 70 - Tilskudd til arkeologiske kulturminner 2014/ / K/OYK C51 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Riksantikvaren Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Side: 27 av 34

28 Kopi: Tilsagn om tilskudd, niversitetet i Bergen - niversitetsmuseet Statsbudsjettet 2014, kap 1429 post 70 - Tilskudd til arkeologiske kulturminner 2014/ / K/OYK C51 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Riksantikvaren Søknad om skoleplass for utvekslingselev - ***** ***** YF/Youth For nderstanding - tvekslingselevar 2014/ / /2014 TD/PME E A04 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME Etterlyser reaksjon fra Møre og Romsdal Fylke ang 3 byggesaker i Nesset Nesset kommune - SEFRAK - riving av gammelt naust gbnr 61/7 - Jon Arne Bugge 2014/ /2014 K/HAA NESSET Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Nesset kommune Etterlyser reaksjon fra Møre og Romsdal Fylke ang 3 byggesaker i Nesset Nesset kommune - gbnr 61/74 - Søknad om endring av SEFRAK-reg hus - Bård Lyster 2014/ /2014 K/HAA NESSET Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Nesset kommune Side: 28 av 34

29 Etterlyser reaksjon fra Møre og Romsdal Fylke ang 3 byggesaker i Nesset Nesset kommune - SEFRAK - riving av eldre våningshus gbnr 93/2 - Aud Elin Gjøen 2014/ /2014 K/HAA NESSET Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Nesset kommune Meldeskjema for elev som avbryt vidaregåande utdanning Elevmappe - ***** ***** ***** 2014/ / TD/MEH E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH Klage på avslag om tilrettelagt eksamen Tilrettelagt eksamen for privatist ***** ***** ***** 2014/ / TD/MSO KA Offl ledd B65 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MSO Nesset kommune - vedtak - utlegging av flytebrygge gbnr 60/12 - Rune Husvik - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Nesset kommune - utlegging av flytebrygge gbnr 60/12 - Rune Husvik - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Nesset kommune Side: 29 av 34

30 Nesset kommune - vedtak - oppføring av hytte og naust i Meringdalen ved Eikesdalsvatnet gbnr 83/11 - Frode Meringdal - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Nesset kommune - oppføring av hytte og naust i Meringdalen ved Eikesdalsvatnet gbnr 83/11 - Frode Meringdal - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Nesset kommune Vedr tilsegn om tilskot til Rovdefjordbrua Rovdefjordbrua - tilskot - jf 13/ / /2014 SA/AF 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/AF Rovdefjordbrua AS Anmodning om dialog omkring planer for bygningsmessige tiltak på eiendommen - Store Lauvøy gbnr 101/1 Averøy kommune, gbnr 101/1 - bygningsmessige tiltak - Store Lauvøy 2014/ / K/HAA AVERØY Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Kile Stokholm Arkitekter AS Søknad om tilrettelagt privatisteksamen Tilrettelagt eksamen for privatist ***** ***** ***** 2014/ / TD/MSO KA Offl ledd B65 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EHO Side: 30 av 34

31 Signert avtale - Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid 5. Kontrakter, avtaler, endringer, bestilling K104 Romsdal vgs btr / / BYVE/POB TP 614 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/POB Høyringsuttale Garnesprosjektet Ruteendringsprosessen / /2014 SA/SA N02 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/SA Sande kommune Høyringsuttale Widerø Høring av ruteprogram anbudsruter i Norge 2014/ /2014 SA/HJS N41 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/HJS Sande kommune Marine Harvest Norway AS - lok Kråknes i Aukra kommune Marine Harvest Norway AS - Kråknes lokalitet Aukra 2013/ / RN/CFM 43 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/CFM Aukra kommune Side: 31 av 34

32 Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Krogen Bil gbnr 189/177 og 185 på Sætra, Valderøya - tilleggsdokument Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Krogen Bil gbnr 189/177 og 185 på Sætra, Valderøya 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Nordplan AS Søknad Rekrutteringssak Rektor - Surnadal vidaregåande skole 2014/ /2014 TD/LSH PA Offl Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH TE Søknad Rekrutteringssak Rektor - Surnadal vidaregåande skole 2014/ /2014 TD/LSH PA Offl Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH TE Søknad Rekrutteringssak T systemspesialist 2014/ /2014 T/DAG PA Offl Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune T/DAG TE Side: 32 av 34

Journaldato: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: TINGVOLL. Dok.

Journaldato: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: TINGVOLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.08.2014 nnhold: Tingvoll kommune - vedtak - reparasjon eldhus gbnr 32/1 -

Detaljer

Journaldato: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: N12 SA/JES. Dok.

Journaldato: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: N12 SA/JES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 08.01.2014 nnhold: Drosjeløyva i Skodje kommune - Søknad om permanent tildeling

Detaljer

Journaldato: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: ***** UTD/RFG

Journaldato: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: ***** UTD/RFG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 01.08.2013 Svar på ytterligere informasjon Lærlingmappe - ***** ***** 2011/12675-10

Detaljer

Journaldato: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.2014. Klassering: HERØY KU/TMO

Journaldato: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.2014. Klassering: HERØY KU/TMO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.04.2014 Herøy og lstein kommune - flytting av stabbur frå Ytre Flø til Tonninggarden

Detaljer

Journaldato: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.08.

Journaldato: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.08.2014 Brev fra ROR om endring av prosjekt Plansamarbeid i Molderegionen

Detaljer

Journaldato: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.07.2013. Klassering: ***** Dok.

Journaldato: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.07.2013. Klassering: ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 08.11.2013 nnhold: Søknad om støtte til prosjektet "Byen som regional motor"

Detaljer

Journaldato: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.2014. Klassering: ***** KU/ALR

Journaldato: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.2014. Klassering: ***** KU/ALR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.08.2014 Arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** ***** 2006/4116-20 45869/2014

Detaljer

Journaldato: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2013. Klassering: KU/AI. Dok.

Journaldato: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2013. Klassering: KU/AI. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.07.2013 Merknad til rapportering - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Journaldato: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: ***** UTD/JSS

Journaldato: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: ***** UTD/JSS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.06.2013 Godkjenning av opplæringskontrakt Lærlingmappe 2013/3868-3 35382/2013

Detaljer

Journaldato: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.07.

Journaldato: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.07.2014 Fellesinntaket til vidaregåande opplæring 2014/2015 Rundskriv 2014

Detaljer

Journaldato: 12.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.2013. Klassering: RN/ASTE. Dok.

Journaldato: 12.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.2013. Klassering: RN/ASTE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 13.03.2014 RF13.50 - Søknad om tilskot - søknad nr 2013-0300 Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 07.01.2014 nnhold: Søknad om markedsføringsstøtte for offshorebedrifter på ONS

Detaljer

Journaldato: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2014. Klassering: ***** UTD/NSK

Journaldato: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2014. Klassering: ***** UTD/NSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.07.2014 nnhold: Oppmelding til fagprøve i ambulansefaget Praksiskandidat -

Detaljer

Journaldato: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: A53. Dok.

Journaldato: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: A53. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.05.2014 nnhold: Søknad om godkjenning som lærebedrift i salsfaget Lærebedrift

Detaljer

Journaldato: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: ADM/DL. Dok.

Journaldato: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: ADM/DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.05.2014 nnhold: Protokoll 4.A.3 Lektorlaget - ***** ***** Lønnsforhandlingar

Detaljer

Journaldato: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE

Journaldato: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 18.07.2014 Eide kommune - kommuneplan 2014-2027 - uttalelse til planprogram og

Detaljer

Journaldato: 04.12.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x, n, Status: J,A. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 04.12.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x, n, Status: J,A. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x, n, Status: J,A 05.12.2013 Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Røsviklia - offentleg ettersyn

Detaljer

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.02.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.02.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.07.2014 Søknad om midler - søknadsnr 2014-0003 Regionale utviklingsmidlar 2014 - Petropolen

Detaljer

Journaldato: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2014. Klassering: SA/HJS. Dok.

Journaldato: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2014. Klassering: SA/HJS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 24.02.2014 nnhold: Utbetaling av tilskotsmidler Møreaksen AS 2013/616-4 11052/2014

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer

Journaldato: 06.11.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: ***** ADM/KAI

Journaldato: 06.11.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: ***** ADM/KAI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.11.2013 Melding om oppseiing - innkalling til drøftingsmøte Personalmappe 2013/11312-1

Detaljer

Journaldato: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 nnhold: Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr

Detaljer

Journaldato: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: A62 RN/LIJ

Journaldato: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: A62 RN/LIJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.03.2014 Rapport Petroleum utdanning i Kristiansund Petroleums utdanning i

Detaljer

Journaldato: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: B64 UTD/HLO. Dok.

Journaldato: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: B64 UTD/HLO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.08.2014 Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakterer 2014 2014/8022-2

Detaljer

Journaldato: 10.09.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.09.2013.

Journaldato: 10.09.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.09.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.09.2013 Rauma kommune - bygging av Kavlifoss minikraftverk - Rauma Energi AS - fråsegn

Detaljer

Journaldato: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: ADM/ATV. Dok.

Journaldato: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: ADM/ATV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 04.04.2014 nnhold: Rapportering om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag for

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Offentlig journal. Karrieredagane 2014 for elevar på 10. trinn. Partnarskap for karriereveiledning kap 258 post 60 2014/3090-3 21204/2014 02.04.

Offentlig journal. Karrieredagane 2014 for elevar på 10. trinn. Partnarskap for karriereveiledning kap 258 post 60 2014/3090-3 21204/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.04.2014 Karrieredagane 2014 for elevar på 10. trinn Partnarskap for karriereveiledning

Detaljer

Offentlig journal. Næringssamarbeid Hareid-Ulstein. Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013 2013/8401-3 48703/2013 05.09.2013 07.08.

Offentlig journal. Næringssamarbeid Hareid-Ulstein. Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013 2013/8401-3 48703/2013 05.09.2013 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.9.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 05.09.2013 Næringssamarbeid Hareid-lstein Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013

Detaljer

Journaldato: 09.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: JUR/JN

Journaldato: 09.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: JUR/JN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 10.04.2014 nnhold: Kunngjøring - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll

Detaljer

Journaldato: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 04.01.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok.

Journaldato: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 04.01.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: Møteinnkalling - fornyingpartnerskapsavtale Hareid, Herøy,

Detaljer

Journaldato: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: ADM/KAI

Journaldato: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: ADM/KAI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 29.04.2014 nnhold: Stillingsbanken: ***** ***** ***** ***** ***** Stillingsbanken

Detaljer

Journaldato: 31.07.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,n,x. Dok.dato: 03.03.2009. Klassering: N33 SA/DH

Journaldato: 31.07.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,n,x. Dok.dato: 03.03.2009. Klassering: N33 SA/DH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,n,x 01.08.2013 Anbudskonkurranse fylkesvegsambandet Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona

Detaljer

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.08.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - Vårsøg Hotel Lærebedrift -

Detaljer

Journaldato: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 21.02.2014 Faktura, arkeologisk registrering - reguleringsplan for deler av gbnr

Detaljer

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok.

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.05.2014 Søknad om fritak fra vervet som 1. vara Søknader om fritak frå politiske

Detaljer

Journaldato: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: ***** KU/HHE

Journaldato: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: ***** KU/HHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 nnhold: Refusjonskrav ***** ***** ***** Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 28.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 30.05.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE

Journaldato: 28.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 30.05.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.05.2014 Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg

Detaljer

Journaldato: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2013. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2013. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.08.2013 Søknad om godkjenning som lærebedrift i kontorfaget Lærebedrift -

Detaljer

Journaldato: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2013 nnhold: Tilsetjing i stilling som tannlege ved distriktstannklinikken

Detaljer

Journaldato: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2014. Klassering: JUR/JN. Dok.

Journaldato: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2014. Klassering: JUR/JN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 11.04.2014 nnhold: Melding til leverandør - CNC-styrt fresemaskin til Sunndal

Detaljer

Journaldato: 15.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.2013. Klassering: A53 UTD/AGU

Journaldato: 15.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.2013. Klassering: A53 UTD/AGU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 16.05.2013 Søknad om godkjenning som ny fagleg leiar Lærebedrift - Haram ndustrier A/S

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 30.07.2014 Ad klagesak Klage på standpunktkarakter - 2014/7491-2 46326/2014 TD/KGV Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2013. Klassering: U01 RN/MBR

Journaldato: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2013. Klassering: U01 RN/MBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.07.2013 Fornying av partnarskapsavtale førstelinetjenesta for etablerarrettleing

Detaljer

Journaldato: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Klassering: A53. Dok.

Journaldato: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Klassering: A53. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.08.2014 nnhold: Vedrørende søknad om godkjenning i M&R fylkeskommune Opplæringskontor

Detaljer

Journaldato: 30.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 30.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.01.2014 Vedk tilsegn om tilskot inntil kr 1.000.000 til prosjektet "uft, land

Detaljer

Journaldato: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: KOMMUNEPLAN. Dok.

Journaldato: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: KOMMUNEPLAN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 12.07.2013 nnhold: Kristiansund kommune - vedtak - kommunedelplan - planprogram

Detaljer

Journaldato: 19.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.03.2013. Klassering: K21 ADM/GBU. Dok.

Journaldato: 19.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.03.2013. Klassering: K21 ADM/GBU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 20.02.2014 Høring om nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare

Detaljer

Journaldato: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: N01 SA/GEIRO

Journaldato: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: N01 SA/GEIRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 26.09.2013 Spørsmål om rutinar for å betre tilhøva for busspassasjerar med nedsett

Detaljer

Journaldato: 24.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2013. Klassering: Q30 SA/FKV. Dok.

Journaldato: 24.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2013. Klassering: Q30 SA/FKV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 27.01.2014 nnhold: Atlanterhavstunellen AS - søknad om fritak for bompenger

Detaljer

Journaldato: 12.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: ADM/RMU. Dok.

Journaldato: 12.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: ADM/RMU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.05.2014 Referat fra samtale - ***** ***** ***** Konflikthåndtering - *****

Detaljer

Journaldato: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Klassering: U43 RN/CFM. Dok.

Journaldato: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Klassering: U43 RN/CFM. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.04.2014 Endring av akvakulturvedtak for Marine Harvest lokalitet Sagelva Marine

Detaljer

Journaldato: 13.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.2013. Klassering: KU/BJR. Dok.

Journaldato: 13.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.2013. Klassering: KU/BJR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 16.12.2013 nnhold: Rapport/faktura - arkeologisk registrering - reguleringsplan

Detaljer

Journaldato: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Klassering: A53 UTD/JSS. Dok.

Journaldato: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Klassering: A53 UTD/JSS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.07.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - yrkessjåførfaget Lærebedrift

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Journaldato: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: B65 UTD/KES. Dok.

Journaldato: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: B65 UTD/KES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.07.2014 Klage på gjennomføring av muntlig eksamen Klage på eksamen 2014/5345-2

Detaljer

Journaldato: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.10.2013 Statstilskot for 2013 frå kap 1429, post 72.9 verdsarv - Gbnr 115/1,

Detaljer

Journaldato: 22.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: A40 UTD/GLO

Journaldato: 22.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: A40 UTD/GLO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.05.2013 nformasjonsmøte for nye kommuner i Ny GV, overgangsprosjektet 2012 Ny GV mot

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2009. Klassering: N12 SA/JES. Dok.dato: 17.07.2009. Klassering: N12 SA/JES

Dok.dato: 03.06.2009. Klassering: N12 SA/JES. Dok.dato: 17.07.2009. Klassering: N12 SA/JES Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2012 Drosjeløyva i Molde kommune - Søknad om oppstart av konkurrerande drosjesentral

Detaljer

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok.

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.03.2014 Transportplan for Vestlandet Transportplan Vestlandet 2007/1858-1

Detaljer

Journaldato: 20.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 20.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 23.06.2014 nnhold: Sunndal kommune - konsesjon med konsekvensutgreiing for 5

Detaljer

Journaldato: 20.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2013.

Journaldato: 20.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 21.06.2013 nnhold: Anmoding om møte med samferdselsavdelinga, Møre og Romsdal

Detaljer

Journaldato: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2014 nnhold: Høyring - Søknad om dispensasjon frå vilkår for konsesjon

Detaljer

Dok.dato: 30.05.2014. Klassering: ***** SA/LAL. Dok.dato: 09.07.2014. Klassering: ***** ADM/RMU

Dok.dato: 30.05.2014. Klassering: ***** SA/LAL. Dok.dato: 09.07.2014. Klassering: ***** ADM/RMU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.09.2014 Svar på søknad om permisjon/oppsigelse Personalmappe Sak/dok nr: 2009/11438-19

Detaljer

Journaldato: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2013.

Journaldato: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.03.2014 Notat Disiplinære forhold - X 2013/2025-69 52416/2013 29.08.2013 VGS-ÅLESND/NGA

Detaljer

Journaldato: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2012. Klassering: A52 UTD/LSGH

Journaldato: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2012. Klassering: A52 UTD/LSGH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.10.2013 nformasjon til arbeidsgivar Prøvenemnder i Møre og Romsdal 2012-2015

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Høyring - vurdering av innkorting av ferjestrekninga Volda-Lauvstad Ferjesambandet

Detaljer

Journaldato: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Klassering: ***** UTD/RAF

Journaldato: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Klassering: ***** UTD/RAF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.09.2013 Oppmelding til fagprøve i energimontørfaget Praksiskandidat - 2011/2398-1

Detaljer

Journaldato: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: RN/MVE. Dok.

Journaldato: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: RN/MVE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 26.08.2014 Påminning om 3-årsfristen - Tilsegn nr 193/2011 Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 06.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.08.2013. Klassering: Dok.dato: 05.08.

Journaldato: 06.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.08.2013. Klassering: Dok.dato: 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 07.08.2013 nnhold: Søknad om tilskot 2013 - Lokale konsertarrangørar Sak/dok

Detaljer

Journaldato: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: U43 RN/CFM

Journaldato: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: U43 RN/CFM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2014 Vedtak Godø Salg AS landbasert Bjørneremsbukta Godø Salg AS - akvakultur

Detaljer

Journaldato: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.02.2014 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 31/3

Detaljer

Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA

Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 20.03.2014 Elev særskilt Fagerlia 2013/2014 Elev særskilt 2013/2014 2014/1870-1

Detaljer

Journaldato: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.07.2013.

Journaldato: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.07.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 21.10.2013 nnhold: Vedr søknad om tilskudd til prosjektutvikling av ronman Jernverk

Detaljer

Journaldato: 13.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: KUS/HBO

Journaldato: 13.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: KUS/HBO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.11.2013 Tilsynsrapport Ålesund vgs - svar frå fylkeskommunen Tilsynsrapportar

Detaljer

Journaldato: 21.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 21.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.06.2013 M-AE-2 M-AE-5 M-AE-14 M-AE-22 M-SM-3 M-SM-7 M-SM-14 M-SØ-3 SalMar

Detaljer

Journaldato: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/ARØ

Journaldato: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/ARØ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.09.2014 Midsund kommune - kommuneplan arealdel - fråsegn til planprogram og

Detaljer

Journaldato: 02.08.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2013. Klassering: ADM/RLO. Dok.

Journaldato: 02.08.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2013. Klassering: ADM/RLO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 05.08.2013 nnhold: Vigo interkommunale selskap Vigo interkommunale selskap U 2013/3780-2

Detaljer

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.02.2014 Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag

Detaljer

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 10.03.2014 nnhold: Oppnemning av nye prøvenemnder i Møre og Romsdal 010112-311215

Detaljer

Journaldato: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 12.05.2014. Klassering: ***** UTD/JSS

Journaldato: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 12.05.2014. Klassering: ***** UTD/JSS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.06.2014 Oppmelding til fagprøva i yrkessjåførfaget ærlingmappe 2011/8484-5

Detaljer

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01.

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.2.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.02.2014 Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund

Detaljer

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok.

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift og godkjenning av ny fagleg

Detaljer

Journaldato: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.10.2013 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Osane idrettshall,

Detaljer

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok.

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.11.2013 Tilstandsrapport for Fagerlia vgs Tilstandsrapport for Fagerlia vgs

Detaljer

Journaldato: 11.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2014. Klassering: RN/LIN

Journaldato: 11.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2014. Klassering: RN/LIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.08.2014 Avslag på søknad om tilskot til prosjekt om utnyttelse av fiskelever

Detaljer

Journaldato: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2009. Klassering: JUR/AOH. Dok.

Journaldato: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2009. Klassering: JUR/AOH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.08.2013 tmelding av fylkesnettverket miljøinnkjøp Miljøinnkjøp.no 2009/6126-1

Detaljer

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Journaldato: 18.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 18.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.12.2013 Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Torhaugmyra

Detaljer

Journaldato: 08.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.02.2014. Klassering: B65 UTD/HLO

Journaldato: 08.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.02.2014. Klassering: B65 UTD/HLO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.04.2014 Klageskjema Klage på eksamen 2014/1263-3 10757/2014 19.02.2014 TD/HLO

Detaljer

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013.

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,n, x, Status: J,A 29.01.2014 nnhold: Strandabø baseplass 420 kv leidning Ørskog-Fardal N 2009/11473-26

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Journaldato: 25.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.08.2013. Klassering: ***** UTD/JSS

Journaldato: 25.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.08.2013. Klassering: ***** UTD/JSS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,,X,N, Status: J,A 28.07.2014 Oppmelding til kompetanseprøve Lærlingmappe 2011/2359-3 50254/2013

Detaljer

Journaldato: 24.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2013. Klassering: U43 RN/CFM. Dok.

Journaldato: 24.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2013. Klassering: U43 RN/CFM. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.09.2013 Forespørsel av konsesjonsdokument for akvakulturtillatelser - Codfarmers

Detaljer

Offentlig journal. Korrigering av kontrollutvalgets ramme i 2013 og i budsjett 2014

Offentlig journal. Korrigering av kontrollutvalgets ramme i 2013 og i budsjett 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.03.2014 nnhold: Korrigering av kontrollutvalgets ramme i 2013 og i budsjett

Detaljer

Journaldato: 20.05.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.11.2012. Klassering: SA/HTH. Dok.

Journaldato: 20.05.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.11.2012. Klassering: SA/HTH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 21.05.2014 Søknad om refusjon av skyssutgifter Skoleskyss utenfor fylket 2012 2012/12000-6

Detaljer

Journaldato: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: N13 SA/BMM

Journaldato: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: N13 SA/BMM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.08.2014 Attestasjon til bruk ved søknad om fellesskapstillatelse Godstransportløyve

Detaljer

Journaldato: 03.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 17.03.2014. Klassering: RN/GDA. Dok.

Journaldato: 03.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 17.03.2014. Klassering: RN/GDA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.07.2014 Sluttutbetaling LK 2013 - videreføring av gjennomført forstudie for

Detaljer

Journaldato: 01.04.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A

Journaldato: 01.04.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 02.04.2014 Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Kvamkrysset fv 622

Detaljer