Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen for privatist - ***** ***** 2014/ / TD/MSO KA Offl ledd B65 Mottaker ***** Monica Solheim TD/MSO Tilskot til utviklingsressurs i næringshage - søknadsnr Regionale utviklingsmidler Sunnmøre Kulturnæringshage AS 2014/ / RN/ASTE 243 Mottaker Sunnmøre Kulturnæringshage AS Anita Steinbru RN/ASTE Tilsagn på regionale utviklingsmidlar 2014 til Siv ndustri-inkubator AS Regionale utviklingsmidler SV ndustri-inkubator AS 2014/ / RN/ASTE 243 Mottaker Siv ndustri-inkubator AS Anita Steinbru RN/ASTE Side: 1 av 34

2 Angåande anmoding om sluttutbetaling på prosjektet "Fjernstyrt miniubåt (ROV) som reiskap til dokumentasjon av miljøstatus på hardbotn og ved bratte lokalitetar nær flytande oppdrettsanlegg" Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond / / RN/AS 243 Mottaker Runde Miljøsenter AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS Svar på søknad om tilrettelagt eksamen for praksiskandidat AMF3102 Søknad om tilrettelagt eksamen ***** ***** ***** 2014/ / TD/MSO KA Offl ledd B65 Mottaker ***** Monica Solheim TD/MSO Refusjonskrav NAV jobbskapingsprosjekt 2013 NAV søknad jobbskapingsprosjekt / / RN/MBR 233 Mottaker NAV Møre og Romsdal May Britt Roald RN/MBR Oppmelding til fagprøve i yrkessjåførfaget Praksiskandidat - ***** ***** ***** 2014/ / TD/JSS PK Offl 13, Fvl 13 ***** Mottaker ***** John Steinar Skomsø TD/JSS Side: 2 av 34

3 Søknad om sikring av skoleplass - utvekslingselev Elevmappe ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Referat fra samtale - ***** ***** ***** Arbeidsmiljøprosess ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19592/ ADM/KA PB 440 Mottaker ***** Karoline Angvik psen ADM/KA Referat fra samtale - ***** ***** ***** Arbeidsmiljøprosess ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19597/ ADM/KA PB 440 Mottaker ***** Karoline Angvik psen ADM/KA Søknad om utdanningsprogram over to år - Helsearbeiderfaget Elevmappe - ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Side: 3 av 34

4 Referat fra samtale - ***** ***** Arbeidsmiljøprosess ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 19600/ ADM/KA PB 440 Mottaker ***** Mottaker ***** Karoline Angvik psen ADM/KA Søknad om reservert skoleplass - utvekslingselev Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Søknad om inntak med fortrinnsrett til vidaregåande skole - ***** ***** ***** Skrivetolk ved Ålesund vgs 2013/ / TD/GAB E B25 Mottaker ***** Kristine Svendsen TD/KES Svar på klage på vedtak om avslag på søknad om Vg1 over to år Elevmappe ***** ***** ***** 2013/ / TD/KVO E ***** Mottaker ***** Kari Volden TD/KVO Side: 4 av 34

5 tbetaling av omstillingsmidlar justering Omstilling Vanylven X Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 19644/ RN/EVR 243 Mottaker Mariann Veiset RN/EVR Eivind Vartdal Ryste RN/EVR Søknad om utdanningsprogram over to år Elevmappe - ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Oppmelding til svenneprøve i tømrerfaget Fellesmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/OE L ***** Mottaker ***** Ola var Eikebø TD/OE Søknad om sikring av skoleplass - utvekslingselev Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E ***** Mottaker ***** Paul Magne Eidhammer TD/PME Side: 5 av 34

6 Fylkestinget i Kristiansund april 2014 Fylkestinget i april / / ADM/KLL 033 Mottaker Fylkestingets medlemer og varamedlemer, gruppesekretærar, etatsjefar og presse Kari Lilleng ADM/KLL Søknad om utvida rett til vidaregåande opplæring ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** 2013/ / TD/JANE E ***** Mottaker ***** Kristine Svendsen TD/KES Delutbetalingsanvisning Regionale utviklingsmidlar Regional Gründercampfinale Romsdal X 2012/ / RN/MBR 243 Kim Tornes RN/KTO Vurdering av anmodning om delutbetaling av tilskott til Bølgen næringshage til utviklingsressurs 2014 Tilsagn Regionale utviklingsmidlar 2014 til Bølgen Næringshage X 2014/ / RN/ASTE 243 Anita Steinbru RN/ASTE Side: 6 av 34

7 Støtte til sekretariatsfunksjon i samband med val av ny president i Nordsjøkommisjonen Sekretariatsfunksjon i samband med val av ny President i Nordsjøkommisjonen 2014/ / RN/BAZ 223 Mottaker Hordaland fylkeskommune Birgit Aarønæs RN/BAZ Destinasjon Molde & Romsdal - søknad om å få godkjent endra planar, nytt kostnadsoverslag og ny finansieringsplan Reiseliv søknad frå destinasjonsselskapa i Møre og Romsdal X 2011/ / RN/LSS 243 Lillian Sæther Sørheim RN/LSS Drosjeløyva i Molde kommune - Tilbaketrekking av tildelt løyve tilknytt Molde Taxisentral - Endeleg vedtak Drosjeløyve T Terje Stensønes 2010/ / SA/JES N12 Mottaker Terje Stensønes Jan Eirik Søraas SA/JES Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Drifta av løyve tildelt Johnny L. Jensen og Harald Raknes Drosjeløyvene i Giske, Sula og Ålesund kommuner - Driften av Deres løyve 2014/ / SA/JES N12 Mottaker Ring Taxi SA Jan Eirik Søraas SA/JES Side: 7 av 34

8 Årsmelding 2013 frå lstein fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Referatsaker rådet for likestilling av funksjonshemma 2014 X 2014/ /2014 K/TR 033 Toril Eliassen Rusten K/TR Pressemelding frå Kulturdepartementet: Forenkling for frivillige organisasjoner Referatsaker rådet for likestilling av funksjonshemma 2014 X 2014/ /2014 K/TR 033 Toril Eliassen Rusten K/TR Kopi av formell klage på saksbehandling i Haram Trafikknemnd sak: Nye ferjeruter f.o.m Ferjesambandet Skjeltene-Lepsøy-Haramsøy 2014/ /2014 SA/MAV XX (ngen hjemmel) N33 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/MAV Store Kalvøy Vel Molde kommune - reguleringsplan - utvidelse av parkeringsareal - Opdølhaugen borettslag gbnr 60/15 - oppstart Molde kommune - reguleringsplan - utvidelse av parkeringsareal - Opdølhaugen borettslag gbnr 60/15 - oppstart 2014/ /2014 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Arkitekt Strandhagen Side: 8 av 34

9 Melding fra leverandør /82 - Prosess- og fagkompetanse for byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund Anskaffelse 2013/82 - Prosess- og fagkompetanse for byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund 2013/ /2014 JR/TORRK Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/TORRK TE Høring - Forslag til forskrift om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall Høring - Forslag til forskrift om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall - kapittel 15 i avfallsforskriften 2014/ /2014 ADM/GB M50 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/GB Miljødirektoratet Angående rapportering på prosjekttilskot Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 26580/ K/HHE 243 Mottaker Fantastiske Oseberget Mia Mari Silset Smørdal K/MMSS Angående rapportering på prosjekttilskot Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 26581/ K/HHE 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS Fantastiske Oseberget Side: 9 av 34

10 Gjemnes kommune - vedtak - riving og gjenoppbygging naust gbnr 29/3 Bjørn nge Naastad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 8-1 Gjemnes kommune - riving og gjenoppbygging naust gbnr 29/3 Bjørn nge Naastad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAK Gjemnes kommune tbetalingsanmodning Spelemidlar Anlnr vannsportanlegg - trøna Seglarlag 2012/ / K/SAF 1519 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS B 0 Volda kommune Konsesjonssøknad Herredsdalselva Tingvoll kommune - bygging av Herredsdalselva kraftverk 2011/ /2014 POA/JLOE XX (ngen hjemmel) S11 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/KV Herredsdalselva kraft Tilskot til Gamlestova på Bakketunet - korrigert restbeløp Kulturverntilskot, våningshus/stova i Bakketunet Aakre gbnr 134/1 i Ørsta kommune 2012/ /2014 K/CAS 243 Mottaker Marita Bett Jensen Christ Allan Sylthe K/CAS Side: 10 av 34

11 tlysning av midlar til Den kulturelle spaserstokken Pressemeldinger / /2014 ADM/MOE 062 Mottaker Presse ngvild Dverseth Sæter ADM/DS Vilkårene rundt den differensierte arbeidsgivaravgiften Differensiert arbeidsgivaravgift / /2014 RN/EVR XX (ngen hjemmel) 000 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/EVR Kommunal- og moderniseringsdepartementet Smøla kommune - fasadeendring gbnr 52/411 Veiholmen - samordning Smøla kommune - fasadeendring gbnr 52/411 Veiholmen 2014/ / K/JRA XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/JRA Smøla kommune Oppsigelse Personalmappe - ***** ***** 2007/ /2014 TD/LSH P ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH Side: 11 av 34

12 Søknad AFP Personalmappe - ***** ***** X 2007/ /2014 TD/LSH P ***** Gunnar Malme ØK/GM lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hytteområde Fh22 på Eika gbnr 72/3 - oppstart lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hytteområde Fh22 på Eika gbnr 72/3 - Per Mulvik AS 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV B 0 Per Mulvik AS Kopi: Smøla kommune - fradeling av tomt, samt tillatelse til økt bruk av avskjørsel fra fv 669 til gbnr 2/14 - dispensasjon frå kommuneplan Smøla kommune - fradeling av tomt, samt tillatelse til økt bruk av avskjørsel fra fv 669 til gbnr 2/14 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE Statens vegvesen Region Midt Artikkel frå Kunnskapsdepartementet - Livslang læring og utenforskap Referatsaker rådet for likestilling av funksjonshemma 2014 X 2014/ /2014 K/TR 033 Toril Eliassen Rusten K/TR Side: 12 av 34

13 nnkalling til ordinær generalforsamling Astero AS - 16.mai 2014 Generalforsamling - Astero AS 2010/ /2014 ADM/WLO XX (ngen hjemmel) 033 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/WLO Astero Kopi: Halsa kommune - dispensasjon frå byggegrenseavstand fra fv 354 til gbnr 118/9 Halsa kommune - dispensasjon frå byggegrenseavstand fra fv 354 til gbnr 118/9 2014/ / SA/HJS Q13 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/HJS Halsa kommune Kopi: Molde kommune - bruk av midlertidig eksisterende avkjørsel - Ørnehaugen hyttefelt Molde kommune - bruk av midlertidig eksisterende avkjørsel - Ørnehaugen hyttefelt 2014/ / SA/MBD Q01 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/MBD Statens vegvesen Region Midt Kopi: Herøy kommune, reguleringsplan - reguleringsendring Kvalsund-Teige Herøy kommune, reguleringsplan - reguleringsendring Kvalsund-Teige 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 13 av 34

14 Kopi: Tillatelse Hfl - Kryssing av Sykkylvsfjorden kv luftspenn - Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke Ørskog og Sykkylven kommuner - nytt erstattende 420 kv fjordspenn mellom Gausneset og Vindsneset i Storfjorden 2013/ /2014 POA/JLOE S11 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Kystverkets hovedkontor Averøy kommune - nedføringsledning m.m. Hoel Vassverk SA gbnr 70/2 - dispensasjon frå kommuneplan - tiltaksbeskrivelse Averøy kommune - nedføringsledning m.m. Hoel Vassverk SA gbnr 70/2 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/JRA Asplan Viak Tilbud - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune Org.psyk. tjenester til Tingvoll kommune 2014/ / JR/JN Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Side: 14 av 34

15 Forespørsel - prosjektide Marint verdiskapings- og miljøsikringsfond Marint verdiskapings- og miljøsikringsfond / / RN/AS XX (ngen hjemmel) 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Norsk institutt for vannforskning Tilbud - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune Org.psyk. tjenester til Tingvoll kommune 2014/ /2014 JR/JN Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Kopi: Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan for naustområde på Stavset gbnr 48/24 Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan for naustområde på Stavset gbnr 48/ / /2014 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal M-SM-33 Nekton Havbruk AS - Akvakultursøknad - Klarering av ny lokalitet Gråøya i Smøla kommune - ttalelse om fiskeriinteresser Smøla kommune - Havbruk lokalitetsavklaring Nekton Havbruk - Gråøya 2013/ /2014 RN/AS XX (ngen hjemmel) 43 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Fiskeridirektoratet Side: 15 av 34

16 Kopi: Sula kommune - detaljregulering for gbnr 109/17 og 11 Rotene i Langevåg Sula kommune - detaljregulering for gbnr 109/17 og 11 Rotene i Langevåg 2012/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rekdalsetra - planomtale Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rekdalsetra 2013/ /2014 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE B 11 Vestnes kommune Kopi: Sula kommune - ombygging gbnr 109/19 Devoldfabrikken - dispensasjon frå kommuneplan Sula kommune - ombygging gbnr 109/19 Devoldfabrikken - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Sula kommune - deling av grunneigedom gbnr 74/19 - dispensasjon frå reguleringsplan Sula kommune - deling av grunneigedom gbnr 74/19 - dispensasjon frå reguleringsplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 16 av 34

17 Kopi: Herøy kommune - deling av grunneigedom gbnr 13/17 - Marit Bøe - dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - deling av grunneigedom gbnr 13/17 - Marit Bøe - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Tillatelse Hfl - Kryssing av Hjørundfjorden kv fjordspenn - Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke Ørsta kommune - nytt erstattende 420 kv fjordspenn mellom Ytre-Standal og Molaupen i Hjørundfjorden 2014/ /2014 POA/JLOE S11 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Kystverkets hovedkontor Kopi: Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Eidsvåg Sentrum Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Eidsvåg Sentrum 2011/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Årsrekneskap frå Stiftinga Sunnmøre Museum Fast - Museum Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 26709/2014 K/HHE 151 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE Stiftinga Sunnmøre Museum Side: 17 av 34

18 Framtida for E39 Temaplan samferdsel - Ferjefri E39 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 26711/2014 SA/LAL XX (ngen hjemmel) Q12 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/LAL Pål Vedeld Djupvik Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan for naustbygging deler av gbnr 7/1 Honningdalsneset på Glomset - forholdet til marine kulturminne Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan for naustbygging deler av gbnr 7/1 Honningdalsneset på Glomset 2013/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for eit område på Dravlaus - Sjøvegen, Dalsfjord fyrmuseum Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for eit område på Dravlaus - Sjøvegen, Dalsfjord fyrmuseum Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 26714/2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Side: 18 av 34

19 Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 6/213 Synnes - førehandsvurdering Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 6/213 Synnes Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 26716/2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Giske kommune Kopi: Averøy kommune - frådeling av våningshus gbnr 13/2 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - frådeling av våningshus gbnr 13/2 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hytteområde Fh22 på Eika gbnr 72/3 lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hytteområde Fh22 på Eika gbnr 72/3 - Per Mulvik AS 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Johnny Loen POA/JLOE Kopi: Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for del av Svemorka - fråsegn Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for del av Svemorka 2013/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Statens vegvesen Region Midt Side: 19 av 34

20 SML søknad om tilskudd til restaurering av stabbur Østigard Flatvad Sunndal kommune - gbnr 36/1 - restaurering av stabbur på Østigard - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune Kopi: Averøy kommune - oppføring av carport som tilbygg til våningshus 2 gbnr 20/17 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - oppføring av carport som tilbygg til våningshus 2 gbnr 20/17 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Kopi: Aukra kommune - frådeling til nausttomt gbnr 6/5 Knut Oterhals - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl 1-8 Aukra kommune - frådeling til nausttomt gbnr 6/5 Knut Oterhals - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Statens vegvesen Region Midt Kopi: Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan - endring for Trøa Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan - endring for Trøa 2013/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Side: 20 av 34

21 Kopi: Gjemnes kommune - vannhopp - gbnr 4/18 Steinar Torvik - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Gjemnes kommune - vannhopp - gbnr 4/18 Steinar Torvik - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Referat m/merknad overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Averøy kommune - nedføringsledning m.m. Hoel Vassverk SA gbnr 70/2 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - nedføringsledning m.m. Hoel Vassverk SA gbnr 70/2 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/JRA Averøy kommune Tilleggsinformasjon /37 - Treningsutstyr til lsteinhallen lstein vgs tstyr til lsteinhallen lstein vgs 2014/ /2014 JR/JN 601 Mottaker Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Jorid Nerland JR/JN Side: 21 av 34

22 nnvilgelse av forlenget uførepensjon førepensjon ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / ØK/GM TP 573 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM SML søknad om tilskudd til restaurering av tak på eldhus Sunndal kommune - gbnr 83/1 - restaurering av tak på eldhus - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune Søknad om utdanningsprogram over to år Elevmappe ***** ***** ***** 2012/ /2014 TD/PME E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME SML søknad om tilskudd til restaurering av gammelsmia Langslågata 10 Sunndal kommune - gbnr 48/2 - restaurering av gamlesmia Langslågata 10 - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune Side: 22 av 34

23 Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Skademelding elevar og tilsette 1. halvår / /2014 TD/TSH TP 267 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSH TO SML søknad om tilskudd til restaurering og utbedring av stabbur - Henning Aaram Vike Sunndal kommune - gbnr 81/1 - restaurering og utbedring av stabbur - Henning Aaram Vike - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune SML søknad om tilskudd til restaurering av gammel låve Sunndal kommune - gbnr 115/2 - restaurering av gammel låve - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune SML søknad om tilskudd - restaurering av Nyheim Lodge AS Sunndal kommune - gbnr 8/19 - restaurering av Nyheim Lodge AS - SML 2014/ /2014 K/SSH XX (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Sunndal kommune Side: 23 av 34

24 Meldeskjema for elev som avbryt vidaregåande utdanning Elevmappe ***** ***** ***** 2012/ / TD/MEH E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Rauma kommune - kommunedelplan sfjorden Riksantikvaren si fråsegn Rauma kommune - kommunedelplan sfjorden / /2014 POA/ARØ KOMMNEPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Riksantikvaren Side: 24 av 34

25 Referat m/merknad overtalleg arbeidstakar - ***** ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Toyota lsteinvik AS 2014/ / TD/RAT XX (ngen hjemmel) A53 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/RAT Opplæringskontoret for Bilfag på Sunnmøre Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Side: 25 av 34

26 Referat overtalleg arbeidstakar ***** ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Kopi: Tilsagn om tilskudd - niversitetsmuseet i Bergen Statsbudsjettet 2013, kap 1429 post Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK) og bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) 2013/ / K/OYK C51 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Riksantikvaren Referat m/merkanad overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Kopi: Tilsagn om tilskudd til NTN Vitenskapsmuseet Statsbudsjettet 2014, kap 1429 post 70 - Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) 2014/ / K/OYK C51 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Riksantikvaren Side: 26 av 34

27 Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Kopi: Tilsagn om tilskudd, NTN - Vitenskapsmuseet Statsbudsjettet 2014, kap 1429 post 70 - Tilskudd til arkeologiske kulturminner 2014/ / K/OYK C51 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Riksantikvaren Referat overtalleg arbeidstakar - ***** ***** ***** Stillingsbanken Overtal 2014/ / ADM/KMJ O 400 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/KMJ Side: 27 av 34

28 Kopi: Tilsagn om tilskudd, niversitetet i Bergen - niversitetsmuseet Statsbudsjettet 2014, kap 1429 post 70 - Tilskudd til arkeologiske kulturminner 2014/ / K/OYK C51 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Riksantikvaren Søknad om skoleplass for utvekslingselev - ***** ***** YF/Youth For nderstanding - tvekslingselevar 2014/ / /2014 TD/PME E A04 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME Etterlyser reaksjon fra Møre og Romsdal Fylke ang 3 byggesaker i Nesset Nesset kommune - SEFRAK - riving av gammelt naust gbnr 61/7 - Jon Arne Bugge 2014/ /2014 K/HAA NESSET Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Nesset kommune Etterlyser reaksjon fra Møre og Romsdal Fylke ang 3 byggesaker i Nesset Nesset kommune - gbnr 61/74 - Søknad om endring av SEFRAK-reg hus - Bård Lyster 2014/ /2014 K/HAA NESSET Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Nesset kommune Side: 28 av 34

29 Etterlyser reaksjon fra Møre og Romsdal Fylke ang 3 byggesaker i Nesset Nesset kommune - SEFRAK - riving av eldre våningshus gbnr 93/2 - Aud Elin Gjøen 2014/ /2014 K/HAA NESSET Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Nesset kommune Meldeskjema for elev som avbryt vidaregåande utdanning Elevmappe - ***** ***** ***** 2014/ / TD/MEH E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH Klage på avslag om tilrettelagt eksamen Tilrettelagt eksamen for privatist ***** ***** ***** 2014/ / TD/MSO KA Offl ledd B65 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MSO Nesset kommune - vedtak - utlegging av flytebrygge gbnr 60/12 - Rune Husvik - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Nesset kommune - utlegging av flytebrygge gbnr 60/12 - Rune Husvik - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Nesset kommune Side: 29 av 34

30 Nesset kommune - vedtak - oppføring av hytte og naust i Meringdalen ved Eikesdalsvatnet gbnr 83/11 - Frode Meringdal - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Nesset kommune - oppføring av hytte og naust i Meringdalen ved Eikesdalsvatnet gbnr 83/11 - Frode Meringdal - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Nesset kommune Vedr tilsegn om tilskot til Rovdefjordbrua Rovdefjordbrua - tilskot - jf 13/ / /2014 SA/AF 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/AF Rovdefjordbrua AS Anmodning om dialog omkring planer for bygningsmessige tiltak på eiendommen - Store Lauvøy gbnr 101/1 Averøy kommune, gbnr 101/1 - bygningsmessige tiltak - Store Lauvøy 2014/ / K/HAA AVERØY Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Kile Stokholm Arkitekter AS Søknad om tilrettelagt privatisteksamen Tilrettelagt eksamen for privatist ***** ***** ***** 2014/ / TD/MSO KA Offl ledd B65 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EHO Side: 30 av 34

31 Signert avtale - Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid 5. Kontrakter, avtaler, endringer, bestilling K104 Romsdal vgs btr / / BYVE/POB TP 614 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/POB Høyringsuttale Garnesprosjektet Ruteendringsprosessen / /2014 SA/SA N02 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/SA Sande kommune Høyringsuttale Widerø Høring av ruteprogram anbudsruter i Norge 2014/ /2014 SA/HJS N41 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/HJS Sande kommune Marine Harvest Norway AS - lok Kråknes i Aukra kommune Marine Harvest Norway AS - Kråknes lokalitet Aukra 2013/ / RN/CFM 43 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/CFM Aukra kommune Side: 31 av 34

32 Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Krogen Bil gbnr 189/177 og 185 på Sætra, Valderøya - tilleggsdokument Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Krogen Bil gbnr 189/177 og 185 på Sætra, Valderøya 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Nordplan AS Søknad Rekrutteringssak Rektor - Surnadal vidaregåande skole 2014/ /2014 TD/LSH PA Offl Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH TE Søknad Rekrutteringssak Rektor - Surnadal vidaregåande skole 2014/ /2014 TD/LSH PA Offl Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH TE Søknad Rekrutteringssak T systemspesialist 2014/ /2014 T/DAG PA Offl Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune T/DAG TE Side: 32 av 34

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11.

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad ETTERGVELSE RENTER PÅ LÅN TL KÅFJORD KOMMNE - O 2010/4063-2 30844/2010 Sikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok.

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OLDERDALEN SKOL E- ELEVMAPPE E 2009/1475-5 41977/2009 Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 08.12.2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL

OFFENTLEG POSTJOURNAL OFFENTLEG POSTJOURNAL For kontakt med sakshandsamar og forklaring til sakshandsamarkode gå til sentraladministrasjon Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 06.04.2015-12.04.2015 Side 1

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer