Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Molde kommune Harald Bentz Høgseth K/HBH standsetting av Skodje prestegard Skodje kommune - gbnr 24/117 og standsetting av hovedhuset på tidlegare Skodje prestegarden 2014/ / K/TMO SKODJE Mottaker Rolf nge Valde Toril Moltubakk K/TMO Søknad om dispensasjon frå kulturminneloven 8.4 for areal N402 ndre Harøy og T705 Hustad kyrkjegard i kommuneplan Fræna kommune (arealdel ) Fræna kommune - kommuneplan arealdel / / POA/ARØ KOMMNEPLAN Mottaker Riksantikvaren Bjørn Ringstad K/BJR Side: 1 av 26

2 tbetaling av tilskot til deltakarar i God Helse partnarskap Fast - God Helse partnerskapen 2014/ / K/SNE 243 Mottaker Stranda kommune Mia Mari Silset Smørdal K/MMSS tbetaling av tilskot til deltakarar i God Helse partnarskap Fast - God Helse partnerskapen 2014/ / K/SNE 243 Mottaker Midsund kommune Svein Neerland K/SNE Referat frå avdelingsmøte Avdelingsmøte - kulturavdelinga N 2014/ / K/MKT 033 Mottaker Monica Kjøl Tornes K/MKT E Siri Ask Fredriksen K/SAF Side: 2 av 26

3 Evaluering av kulturvernseksjonen 2014 Evaluering av kulturvernseksjonen 2014 X 2014/ / K/MKT O Offl Mottaker Bjørn Ringstad K/BJR Mottaker Hilde Hernes Hovland K/HHE Mottaker Carina Stokke K/CST Mottaker Geir Håvard Ellingseter ADM/GHE Monica Kjøl Tornes K/MKT nformasjonskriv - evaluering av kulturvernseksjon juni 2014 Evaluering av kulturvernseksjonen 2014 N 2014/ / K/MKT 030 Mottaker Heidi-ren Wedlog Olsen K/HWO TO Mottaker Bjørn Ringstad K/BJR Monica Kjøl Tornes K/MKT Ørsta kommune - landbruksveg gbnr 35/1 m.fl Sagfossvegen - Tore Brauteset - høring Ørsta kommune - landbruksveg gbnr 35/1 m.fl Sagfossvegen - Tore Brauteset 2014/ / K/CAS V83 Mottaker Ørsta kommune Christ Allan Sylthe K/CAS Side: 3 av 26

4 Kunstmuseet Kube - hitorikk Stiftelsen Kulturkvartalet X 2014/ / K/HHE D14 Hilde Hernes Hovland K/HHE Forvaltning av freda og verneverdige kulturminne frå nyare tid i Møre og Romsdal Statstilskot freda bygg og anlegg og verdsarv (statsbudsjettet kap 1429 post 71 og 79), tildeling av tilskotsmidlar X 2014/ / K/SSH 243 Heidi-ren Wedlog Olsen K/HWO Vedtak etter 10 i kulturminneloven - reguleringsplan Korsmyra, Karlsvik ytre gnr 112, Fræna kommune Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan - Korsmyra, bustader tilknytning til Bud sentrum 2010/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Mottaker Riksantikvaren Bjørn Ringstad K/BJR Statsbudsjettet kap 1429 for Betaling av faktura knytt til synfaring og førebuing av søknad ved gbnr 16/6 Nedre Løseth i Rindal kommune Statsbudsjettet kap 1429, post 72.2 og 72.4 for Tilskot til oppfølging av søknadar og prosjekt 2014/ / K/SSH MRFK Mottaker Stiftelsen Geitbåtmuseet Silje Svinsaas Holiløkk K/SSH Side: 4 av 26

5 Oversending av saksgang omkring Tollboden i Molde etter at fylkesutvalget trakk vår klage om riving av lagerdel og nybygg Molde kommune - riving og bruksendring for Tollboden, Storgata 4 gbnr 24/814 - dispensasjon frå reguleringsplan Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 38874/ POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Riksantikvaren Toril Moltubakk K/TMO Drosjeløyva i Haram kommune - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest Drosjeløyva i Haram kommune - Oppdatering av politiattest 2009/ / SA/JES N12 Mottaker Sylvi Anne Otterlei Jan Eirik Søraas SA/JES Drosjeløyva i Halsa kommune - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest Drosjeløyva i Halsa kommune - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest 2014/ / SA/JES N12 Mottaker Reidun Husby Jan Eirik Søraas SA/JES Drosjeløyva i Vanylven kommune - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest Drosjeløyva i Vanylven kommune - Kravet til vandel 2008/ / SA/JES N12 Mottaker Kjell-Arne Kvalsvik Jan Eirik Søraas SA/JES Side: 5 av 26

6 Drosjeløyva i Sunndal kommune - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest Drosjeløyva i Sunndal kommune - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest 2014/ / SA/JES N12 Mottaker Gunnhild Aase Jan Eirik Søraas SA/JES Drosjeløyva i Kristiansund kommune - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest Drosjeløyva i Kristiansund kommune - Oppdatering av politiattest 2008/ / SA/JES N12 Mottaker Knut Magne Jektvik Jan Eirik Søraas SA/JES Rindal kommune, gbnr 16/6, Rindal kommune - Nedre Løseth - Vedtak om dispensasjon frå freding for sikring og istandsetting Kulturverntiltak freda bygning - Ner-Løseth gbnr 16/6 2014/ / K/SSH RNDAL Mottaker Olav Skjermo Silje Svinsaas Holiløkk K/SSH Førespurnad om bygging av stand Nor-Fishing 2014 Nor-Fishing / /2014 RN/LN 062 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LN TO FFV - Fiskeriforum Vest Side: 6 av 26

7 Hovedtariffoppgjøret 2014 Tariffrevisjon pr uravrøysting 2014/ /2014 ADM/KMJ 512 Mottaker Notat til KS ver Kåre Mjelve ADM/KMJ Svar på invitasjon til næringsministaren om innleiar på Mørekonferansen 2014 Mørekonferansen / /2014 RN/OTV 062 Mottaker Angela Hagen Angela Hagen RN/ANGH Behov for å tilsette fagarbeider Stillingsbanken bankarbeid 2014/ /2014 ADM/KMJ O 420 Mottaker ***** ver Kåre Mjelve ADM/KMJ Tilbod om stilling ved lstein vgs Stillingsbanken Overtal Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41437/2014 ADM/KMJ O 400 Mottaker ***** ver Kåre Mjelve ADM/KMJ Side: 7 av 26

8 tdanningsforbundet 2014/2015 Frikjøp tdanningsforbundet 2014/ / /2014 TD/KMJ 465 Mottaker Notat til rektorene ver Kåre Mjelve TD/KMJ Søknad om godkjenning som lærebedrift for salgsfaget Lærebedrift - Coop Obs Stormoa 2014/ /2014 TD/SV A53 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/SV Obs Moa Storsenteret Kopi: Ny driftsavtale og strategiplan Styreinnkalling Stiftinga Nordmøre museum / /2014 K/HWO 033 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HWO TO Nordmøre museum Fiksdal kirke / kyrkje - Modernisering av toaletter og fasadeendring - Riksantikvarens vurdering Vestnes kommune - Fiksdal kirke - modernisering av toaletter og fasadeendring 2014/ /2014 K/SAK C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAK Riksantikvaren Side: 8 av 26

9 Regnskap og årsberetning NVES Handlingsprogram verdiskaping/regionale utviklingsmidlar - Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS (NVES) 2012/ /2014 RN/LJ XX 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LJ ***** Svar på søknad om utprøving av vekslingsmodeller tprøving av vekslingsmodellar - deltakelse fra alle utdanningsprogram i fag- og yrkesopplæringen 2014/ /2014 TD/AS A41 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/AS tdanningsdirektoratet Herøy kommune - oppføring bustadhus gbnr 40/72 Hege og Geir Notøy - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Herøy kommune - oppføring bustadhus gbnr 40/72 Hege og Geir Notøy - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2014 POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Heroy Kommune Side: 9 av 26

10 Vedr tilbod om stilling ved lstein vgs - ***** ***** Stillingsbanken Overtal Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41510/2014 ADM/KMJ O 400 Mottaker ***** ver Kåre Mjelve ADM/KMJ Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Alnes nord - offentleg ettersyn Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Alnes nord 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Giske kommune Aure kommune - feilslått storviltforvaltning gbnr 55/13, 17 og 23 Aure kommune - feilslått storviltforvaltning gbnr 55/13, 17 og / /2014 RN/HSL K42 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/HSL Lars Kåre Dromnes Vestnesbruene - vernestatus - gjennomgang region midt Vestnes kommune - Vestnesbruene - oppstillingsplass for bubilar 2014/ /2014 K/CAS VESTNES Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/CAS TO Vegvesenet Side: 10 av 26

11 Herøy kommune - frådeling av 3 bustadtomter gbnr 48/8 og 47 - dispensasjon frå kommuneplan - ny uttale Herøy kommune - frådeling av 3 bustadtomter gbnr 48/8 og 47 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ /2014 POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Heroy Kommune Kopi: Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Longva hamn gbnr 8/176 Haram kommune - reguleringsplan Longva hamn 2011/ /2014 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Statens vegvesen Region Midt Melding til leverandør /55 - VMware host (minikonkurranse) Minikonkurranse - VMware host 2014/ /2014 JR/TORRK Offl ledd 601 Mottaker ***** Arnt Ove Hol JR/AOH Ørsta kommune - riving av sefrak-registrert bygg gbnr 96/7 - Leif Andreas Vartdal - sefrakskjema Ørsta kommune - riving av sefrak-registrert bygg gbnr 96/7 - Leif Andreas Vartdal 2014/ /2014 K/CAS C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/CAS TE Ørsta kommune Side: 11 av 26

12 ttale frå Haram eldreråd - habilitering og rehabilitering Referatsaker Eldrerådet 2013/ / /2014 K/MMSS 033 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS TO Haram kommune Herøy kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan - endring Kvalsund-Teige Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan -endring Kvalsund-Teige 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Herøy kommune Søknad om opplæringskvote for skoleåret 2014/ Det flytande klasserommet Havung AS Det flytande klasserommet Havung AS - opplæringskvote for skoleåret 2014/ / / RN/AS 41 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Det flytande klasserommet Havung AS Surnadal kommune - bygging av landbruksveg gbnr 146/1 - ngebrigt Ramsøy Surnadal kommune - bygging av landbruksveg gbnr 146/1 - ngebrigt Ramsøy 2014/ /2014 K/SSH V83 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Surnadal kommune Side: 12 av 26

13 Eide kommune - fradeling for opprette festepunkt for nausttomt gbnr 167/2 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Eide kommune - fradeling for opprette festepunkt for nausttomt gbnr 167/2 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE Eide kommune Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Krogen Bil gbnr 189/177 og 185 på Sætra, Valderøya - offentleg ettersyn Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Krogen Bil gbnr 189/177 og 185 på Sætra, Valderøya 2014/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Giske kommune Kopi: lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 7/448, 81, 4 m fl - Vollane - Naustneset AS lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 7/448, 81, 4 m fl - Vollane - Naustneset AS 2012/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Statens vegvesen Region Midt Side: 13 av 26

14 nnvilgelse av forlenget uførepensjon - ***** ***** ***** førepensjon ***** ***** ***** ***** 2011/ / ØK/GM TP 573 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM ***** Fræna kommune - bygg til garasje, næring, hobby og vedbod gbnr 103/37 - dispensasjon fra kommuneplan Fræna kommune - bygg til garasje, næring, hobby og vedbod gbnr 103/37 - dispensasjon fra kommuneplan 2014/ / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Fræna kommune Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - silanlegg Nordstranda - offentleg ettersyn Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Silanlegg Nordstranda 2013/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Giske kommune Kopi: Molde kommune - riving/oppføring av hyttegbnr 134/12 Baret - Kjell Arne Hestad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Molde kommune - rive hytte og føre opp ny nærmere nabogrense enn 4 meter - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 14 av 26

15 Kopi: Ålesund kommune - reguleringsplan, endring - omdisponering av friområde på Myrland gbnr 15/46 Ålesund kommune - reguleringsplan, endring - omdisponering av friområde på Myrland gbnr 15/ / / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Fylkesmannen i Møre og Romsdal Signert avtale om kjøp av tannhelsetenester for rusmisbrukarar Avtaler om kjøp av tannhelsetenester for rusmisbrukarar 2013/ /2014 FTLE/ANV G40 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/ANV Helge-Andre Flakk Kopi: Sunndal kommune - høring - tillatelse til å bygge 5 småkraftverk Sunndal kommune - høring - tillatelse til å bygge 5 småkraftverk 2014/ / POA/JLOE S11 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE Fylkesmannen i Møre og Romsdal Legeerklæring Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / SA/JSO TP N06 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO ***** Side: 15 av 26

16 Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Skademelding elevar og tilsette 1. halvår / / TD/TSH TP 267 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSH ***** ttale frå Haram eldreråd - stillingsprosent og kvalitet i pleie- og omsorg Referatsaker Eldrerådet 2013/ / / K/MMSS 033 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS TO Haram kommune Søknad om å få godkjent arbeidspraksis som 9 timers programfag Vurdering av praksis ***** ***** ***** 2014/ / TD/JSS TP B61 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JSS ***** Søknad om permisjon Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TD/MEH E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME B 5 ***** Side: 16 av 26

17 Kopi: Kristiansund kommune - oppføring av garasje gbnr 109/3 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Kristiansund kommune - oppføring av garasje gbnr 109/3 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Aukra kommune - oppføring av driftsbygning og anlegg av driftsveg - Hollingsholm Gård - dispensasjon frå kommuneplan og pbl -8 Aukra kommune - oppføring av driftsbygning og anlegg av driftsveg - Hollingsholm Gård - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vedr klage i sak om inntak til særskilt utdanningsprogram Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/KES E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/KES TE ***** Kopi: Aukra kommune - frådeling gbnr 7/5 Orm og nger-johanne Øverland - dispensasjon frå kommuneplan Aukra kommune - frådeling gbnr 7/5 Orm og nger-johanne Øverland - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 17 av 26

18 Kopi: Giske kommune - oppføring garasje gbnr 2/6 - Bernt Johnsen - dispensasjon frå kommuneplan Giske kommune - oppføring garasje gbnr 2/6 - Bernt Johnsen - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hareid kommune - eigengodkjent - reguleringsplan - Holstad byggefelt Hareid kommune - reguleringsplan - Holstad byggefelt - ref FE- 07/ / / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Hareid kommune Kopi: Skodje kommune - oppretting av bustadtomt gbnr 13/133 - Oddvar Valde - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Skodje kommune - oppretting av bustadtomt gbnr 13/133 - Oddvar Valde - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 18 av 26

19 Følgebrev søknader om gjesteelevsgaranti - Sauda vgs og ToppVolley Norge Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41689/2014 TD/EBR ØK Offl ledd 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR ***** Kopi: Mattilsynet godkjenner FO anlegg på ny lokalitet, Hestøya i Smøla kommune Havbruk lokalitetsavklaring Nekton Havbruk Smøla - Hestøya Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 41691/ RN/AS 43 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Mattilsynet Søknad om gjesteelevsgaranti - Sauda vgs og ToppVolleyNorge Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41694/ TD/EBR ØK Offl ledd 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR ***** Side: 19 av 26

20 Søknad om gjesteelevsgaranti - Sauda vgs og ToppVolleyNorge Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41697/ TD/EBR ØK Offl ledd 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR ***** Søknad om RF Regionale utvikl.midler til utviklingsressurs 2014 Regionale utviklingsmidler utviklingsressurs 2014/ /2014 RN/ASTE XX 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/ASTE Bjørn-Vegard Løvik Kopi: Tillatelse til pilotprosjekt oppdrettslokaliteten Buhagen Konsesjonssøknad - oppforing av taskekrabbe - lok Buhagen (Tjeldbergodden) - Aure kommune 2014/ /2014 RN/AS 43 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Mattilsynet Søknad om gjesteelevsgaranti - Sauda vgs og ToppVolleyNorge Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41704/ TD/EBR ØK Offl ledd 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR B 0 ***** Side: 20 av 26

21 Søknad om gjesteelevsgaranti - Sauda vgs og ToppVolleyNorge Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41706/2014 TD/EBR ØK Offl ledd 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR ***** Søknad om gjesteelevsgaranti - Sauda vgs og ToppVolleyNorge Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 41707/ TD/EBR ØK Offl ledd 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR B 164 ***** Ønsker å bytte lærefag fra tømrerfaget til betongfaget Lærlingmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TD/OE L ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/HSM ***** Kopi av brev fra nntakskontoret vedr søknad til vidaregåande opplæring for skoleåret 2014/2015 Klage på inntak ***** ***** ***** 2014/ / JR/JW TP A40 Mottaker Jesper Wiig JR/JW ***** Side: 21 av 26

22 Klage på karakter ved muntlig eksamen i historie Klage på eksamen ***** ***** ***** 2014/ /2014 TD/HLO KA Offl ledd B65 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/HLO ***** Vurdering vedr inntak Klage på inntak ***** ***** ***** 2014/ /2014 JR/JW TP A40 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JW ***** Klage på standpunktkarakterer - norsk muntlig Klage på standpunktkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TD/AAA KA Offl ledd B64 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/AAA ***** Klage på standpunktkarakterer - norsk sidemål skriftlig Klage på standpunktkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TD/JOM KA Offl ledd B64 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JOM ***** Side: 22 av 26

23 Søknad om ytterligere tannbehandling Tannbehandling - ***** ***** 2014/ /2014 FTLE/ANV TP 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/ANV ***** RSS 2014 regionar på dagsorden Pressemeldinger / /2014 ADM/MOE 062 Mottaker Media ngvild Dverseth Sæter ADM/DS Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter fra Statsbudsjettet endringer i tilskudd til lærebedrifter 2014/ / TD/HSM 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/AS ndre Nordmøre Opplæringskontor Sakkyndig vurdering knyttet til behov for særskilt tilrettelagt tilbud i bedrift skoleåret 2014/2016 Lærlingmappe ***** ***** ***** 2014/ / TD/NSK L ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JSS ***** Side: 23 av 26

24 Legeerklæring Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/MEH E ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR ***** Søknad frå Fjordlaks om Fo på Opshaugvik Fjordlaks Aqua AS - endring ved lokaliteten Opshaugvik Sjø 2014/ /2014 RN/CFM 43 Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mottaker Mottaker Mattilsynet Stranda kommune Cecilie Flatnes RN/CFM Kopi: tvidelse lokalitet Seterneset Molde kommune - Salmar Organic AS - utviding av lokaliteten Seterneset 2014/ /2014 RN/CFM 43 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/CFM TE Mattilsynet Side: 24 av 26

25 Kunngjøring /63 RAM Digital ordbok RAM DGTAL ORDBOK 2014/ /2014 JR/AOH 601 Mottaker Mercell Norge AS Mottaker Doffin Arnt Ove Hol JR/AOH Tilbud /64-MKON Brannmur T nnkjøp 2014/ / JR/AOH Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/AOH ***** Tilbud /64-MKON Brannmur T nnkjøp 2014/ /2014 JR/AOH Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/AOH ***** Tilbud /64-MKON Brannmur T nnkjøp 2014/ /2014 JR/AOH Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/AOH ***** Side: 25 av 26

26 Kunngjøring /66 - Rapport om vertskapsattraktivitet og eksternt eierskap i Møre og Romsdal Anskaffelse - Rapport om vertskapsattraktivitet og eksternt eierskap i Møre og Romsdal 2014/ /2014 JR/TORRK 601 Mottaker Mercell Norge AS Mottaker Doffin Torgeir Riksfjord JR/TORRK Side: 26 av 26

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 Grovsiling 15.10.14. Fase 1 Hensikten med grovsiling er å skille ut

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014

TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014 TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014 Mål. Organisering. Kvalitetskriterier. Forbildeprosjekter i offentlig regi Bergen kommune: Planer, utredninger

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KISTRAND. Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse.

FAUSKE KOMMUNE FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KISTRAND. Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse. -------- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1961 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 07/3167 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Sak nr.: 003/12 I PLAN- OG

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer