SAKSELIFT, MANUELT FLYTTBAR JCPT0507/JCPT0607. Oversettelse av orginal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSELIFT, MANUELT FLYTTBAR JCPT0507/JCPT0607. Oversettelse av orginal"

Transkript

1 SAKSELIFT, MANUELT FLYTTBAR JCPT0507/JCPT0607 Oversettelse av orginal

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Seksjon 1: BESKRIVELSE Seksjon 2: SPES IFIKASJON Seksjon 3: SIKKERHETSREGLER Seksjon 4: BRUKSANVISNINGER Introduksjon 3 Beskrivelse 3 Anvendelsesområde 4 Opplæring 4 Modifikasjon 5 Tekniske data 7 Driftssted 9 Lyd og vibrasjon 9 Sikkerhetsregler 10 Daglige sjekker 11 Manøvrering av plattformen 12 Sette på bremsene 12 Bryter for batteriisolasjon 13 På- og avstigning fra arbeidsplattform 13 Kontrollboks 13 Nødstopp 13 Nødsenking 13 Batterilading 14 Seksjon 5: VEDLIKEHOLD Seksjon 6: TRANSPORTINSTRUKSJONER Seksjon 7: VEDLIKEHOLD OG REPARASJONSREGISTER Sikkerhet under vedlikehold 15 Periodisk vedlikehold og sjekk 15 Oppbevaring 15 Smøring 15 Hydraulisk olje 15 Feilsøking 17 Hydraulikkskjema 18 Elektrisk skjema 19 Lasting og lossing 21 Løfting 21 Forberedelser før transport 21 Vedlikehold 22 2

3 Seksjon 1: BESKRIVELSE Introduksjon Denne håndboken inneholder informasjon om trygg drift av denne liften. Operatører bør lese og forstå all informasjon i denne brukerhåndboken før de bruker liften. Håndboken inneholder flere advarsler: disse indikerer situasjoner som kan resultere i alvorlige personskader, død eller skade på maskinen eller eiendom, dersom de ikke unngås. Ekstra kopier av denne håndboken er tilgjengelig hos produsenten på adressen under. Informasjonen i denne håndboken er basert på den nyeste produktinformasjonen tilgjengelig ved utgivelsen. Beskrivelse Dette er en arbeidsplattform med sakselift, som manøvreres manuelt til arbeidsposisjoner, og senkes ved hjelp av et elektrohydraulisk kontrollsystem. Standardmaskinen inkluderer de følgende standardegenskapene: 240 kg trygg arbeidslast 3,73 / 4,5 / 5 / 5,9 meter arbeidshøyde 1,62 / 1,64 / 1,72 meter lagret/sammenpakket høyde Enkel å manøvrere Går gjennom standarddører Enkel styring Rekkverk i stål Anti-gli plattform Svivelhjul Bremser på to hjul Manuelt styrte stabilisatorer Integrert batterilader Nødsenkingsmulighet Enkel å transportere Lite vedlikehold Samsvarer med EN280 3

4 Anvendelsesområde Denne maskinen er designet for å overholde sikkerhetskravene til den europeiske standarden EN280 Mobil sakselift. Maskinen er ment for å heve personer, vesentlig verktøy og materialer til arbeid i høyden. Typiske bruksområder inkluderer vedlikehold, rengjøring, maling etc. i varierende høyder over bakkenivå. ADVARSEL DENNE MASKINEN MÅ IKKE BRUKES TIL ANDRE BRUKSOMRÅDER ENN DE SOM BESKRIVES I DENNE HÅNDBOKEN. DERSOM ET BESTEMT BRUKSOMRÅDE IKKE ER DEKKET, BØR MAN KONTAKTE PRODUSENTEN. Opplæring Det er vesentlig at personer som bruker denne maskinen har mottatt opplæring i oppsett, sikker bruk og inspisering av denne liften. En komplett håndbok for operatører, om sikkerhet og vedlikehold, følger med utstyret. ADVARSEL DERSOM UOPPLÆRTE OPERATØRER BRUKER DENNE MASKINEN, KAN DET RESULTERE I ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD. 4

5 Modifikasjoner Denne maskinen må ikke modifiseres på noen måte, med mindre produsenten har gitt full skriftlig godkjenning. Dersom du er i tvil, ta kontakt med produsenten for råd. Kontakt oss: Prosentens adresse ZheJiang Dingli Machinery Co.,Ltd Baiyun South Road,Leidian Town, Deqing, Zhejiang, China Importør Enebakkveien 441 B 1290 OSLO, Norway Tlf: Faks: E-post: Internett: 5

6 Terminologi 1. Kontrollboks 2. Rekkverk 3. Arbeidsplattform 4. Saksesystemet 5. Liftsylinder 6. Bremsedrager (JCPT0507) 7. Batterilader 8. Nødknapp for senking 9. Bryter for batteriisolering 10. Bremse 11. Vater 12. Understell 13. Inngangsport 14. Batteri 15. Hydraulisk tank 16. Pumpe/motorenhet 6

7 Seksjon 2: SPESIFIKASJONER Tekniske data JCPT0507 Trygg arbeidsbelastning (SWL) Maksimum plattformhøyde Maksimum arbeidshøyde Plattformlengde Plattformbredde Høyde på plattformrekkverk 240 kg 1 person kg verktøy og materialer 3 m 5 m 1,14 m 0,6 m 1,10 m 0,15 Maksimum tillatt manuell kraft 200 N Maksimum tillatt vindhastighet 0 m/s Maksimum tillatt understellsvinkel 0º Elektrisk system Motorbatterier Batterilader Hydraulikksystem -Maksimum trykk -Reservoarkapasitet Funksjonshastigheter (cirka) -Heve Total lengde (lagret/sammenpakket) Total høyde (lagret/sammenpakket) Total bredde (lagret/sammenpakket) Total masse (GVW) Maksimum hjulbelastning 12 V DC 0,8 kw 1 x 95/120 Ah 12 V 15 A V ac 180 bar 1,7 l 32 s 40 s 1,14 m 1,64 m 0,70 m 288 kg 350 kg 7

8 Tekniske data JCPT0607 Trygg arbeidsbelastning (SWL) Maksimum plattformhøyde Maksimum arbeidshøyde Plattformlengde Plattformbredde Høyde på plattformrekkverk 240 kg 1 person kg verktøy og materialer 3,9 m 5,9 m 1,14 m 0,6 m 1,10 m 0,15 m Maksimum tillatt manuell kraft 200 N Maksimum tillatt vindhastighet 0 m/s Maksimum tillatt understellsvinkel 0º Elektrisk system Motorbatterier Batterilader Hydraulikksystem -Maksimum trykk -Reservoarkapasitet Funksjonshastigheter (cirka) -Heve Total lengde (lagret/sammenpakket) Total høyde (lagret/sammenpakket) Total bredde (lagret/sammenpakket) Total masse (GVW) Maksimum hjulbelastning 12 V DC 0,8 kw 1 x 95/120 Ah 12 V 15 A V ac 180 bar 1,7 l 32 s 40 s 1,14 m 1,71 m 0,70 m 298 kg 350 kg eiendom 8

9 Driftssted Plasser maskinen et sted hvor plattformen vil være i stand til å nå det ønskede arbeidsområdet. Man bør alltid foreta en visuell inspeksjon av bruksstedet før man setter opp maskinen. Man bør legge spesielt merke til de følgende elementene: 1. Betingelser for underlag Sørg for at underlaget maskinen skal brukes på tåler maskinens vekt (inkludert vekten av operatøren, pluss verktøy og materialer). Vær klar over at noen gulv eller dekninger (slik som kumlokk) kanskje ikke tåler punktbelastningen fra styrehjulene. Maskinene JCPT0507 / JCPT0607 er utstyrt med fire stabilisatorer for å forbedre maskinens stabilitet. Sørg for at stabilisatorbjelkene og beina er fullstendig utfelt før arbeidsplattformen heves. Det er veldig viktig at hver av de fire stabilisatorbeina står på fast, solid grunn. Dersom dette ikke er tilfellet kan det resultere i at maskinen blir ustabil. 2. Bakkeflathet/helling Denne maskinen må kun brukes på flate (0º understellsvinkel) og slette overflater. Den tillatte understellsvinkelen indikeres når vaterboblen er innenfor de avmerkede grensene. Alle styrehjul må være i full kontakt med bakken. 3. Hindringer oppe i luften Sikre at det er tilstrekkelig klaring over og rundt plattformen før heving. Lyd og vibrasjon Lydnivåene denne maskinen avgir overstiger ikke 70 db(a). Begrensinger Denne maskinen er KUN FOR INNENDØRS BRUK, og må ikke brukes utendørs, da vindstyrken kan gjøre den ustabil. Denne maskinen har blitt testet for elektromagnetisk samsvar (EMC), men dersom den brukes nært radiooverføringsutstyr (for eksempel radar, antenne) eller innenfor kraftige elektriske og/eller magnetiske felter, kan dette påvirke noen av produktets funksjoner. ADVARSEL DENNE MASKINEN ER IKKE LAGET FOR DRIFT I POTENSIELT EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER. ADVARSEL DENNE MASKINEN ER IKKE ELEKTRISK ISOLERT, OG MÅ ALDRI BRUKES TIL ARBEID MED STRØMLEDNINGER. DØD ELLER ALVORLIG PERSONSKADE KAN VÆRE RESULTATET AV KONTAKT MED, ELLER UTILSTREKKELIG KLARERING FRA, ELEKTRISKE LEDERE. 9

10 Seksjon 3: SIKKERHETSREGLER Overstig ALDRI plattformens maksytelse (sikker arbeidsbelastning eller SWL). Bruk ALDRI denne maskinen som en «kran» (for eksempel ved å henge last under plattformen). Forsøk ALDRI å øke plattformens arbeidshøyde eller rekkevidde (for eksempel ved å bruke gardintrapp på plattformen). Manøvrer ALDRI denne maskinen på en vinklet overflate, da den kan bli ustyrlig. Manøvrer/flytt ALDRI denne maskinen når den er i hevet posisjon, da dette kan forårsake ustabilitet. Manøvrer/flytt ALDRI denne maskinen med personer eller materialer på Plattformen. Gå ALDRI på eller av plattformen med mindre plattformen er senket og i transportposisjon. Bruk ALDRI eksterne sidelaster på plattformen eller saksestrukturen. La ALDRI personer på bakken styre kontrollene mens noen er på plattformen (med mindre det er i en nødssituasjon). Denne maskinen må ALDRI brukes utendørs, den er ikke laget for å tåle vindbelastning. Foreta ALLTID de daglige sjekkene som anbefales i denne håndboken, før bruk av maskinen. Sikre ALLTID at alle instruksjoner, advarsler og avlesere er rene og lesbare. Sikre ALLTID at maskinen er plassert på et underlag som tåler maskinens vekt. Sikre ALLTID at de finnes tilstrekkelig klarering dersom man jobber nært strømledere. Sikre ALLTID at bremsene på styrehjulene er på, før plattformen heves. Sikre ALLTID at plattformen ikke kommer i kontakt med faste objekter (slik som bygninger etc.) eller objekter i bevegelse (slik som kjøretøy, annet driftsutstyr etc.) Sikre ALLTID at lasten er jevnt fordelt på plattformen. Ivareta ALLTID sikkerheten til personer som befinner seg i området rundt plattformen (for eksempel ved å sperre av områder for å forhindre at noen kommer inn i fareområdet). Pass på at hendene ALLTID er innenfor rekkverket når plattformen heves. eiendom 10

11 Seksjon 4: BRUKSANVISNINGER Daglige sjekker Før bruk av maskinen, må følgende sjekkes: Struktur (f.eks. skader, sprekker, rust, slitasje, sveisesømmer, koplinger) Plattform (gulv, rekkverk) Styrehjul (jevn bevegelse, skade) Bremser Hydraulisk olje Oljelekkasjer Batteritilstand Funksjoner for heving og senking Funksjoner for nødstopp og -senking. Sikkerhetsmerking Stabilisatorer (dersom utstyrt med disse) Funksjonene for heving og senking kan testes ved å fjerne den øvre kontrollboksen fra holderen på arbeidsplattformen, og bruke kontrollene på bakkenivå. MERK: Med mindre det er i en nødsituasjon, bør ikke denne praksisen utføres når en person befinner seg på arbeidsplattformen. Dersom de ovennevnte sjekkene avslører funksjonsfeil eller skade på maskinen, må ikke maskinen brukes før problemet har blitt tatt hånd om. Dersom du er i tvil, ta kontakt med produsenten, for assistanse. Dersom sikkerhetsmerkingen ikke lenger er leselig eller mangler, ta kontakt med produsenten for å få nye erstatninger. «DAGLIGE SJEKKER» i seksjon 7 av denne håndboken kan fotokopieres, for å hjelpe operatørene til å huske hva som bør gjøres når de foretar disse viktige sjekkene. ADVARSEL FØR DU BRUKER MASKINEN DIN, MÅ DU SIKRE AT DU HAR FÅTT TILSTREKKELIG OPPLÆRING I DENS BRUK, AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE OPERATØRHÅNDBOKEN, OG VIET SPESIELL OPPMERKSOMHET TIL SEKSJONEN FOR SIKKERHETSREGLER. 11

12 Manøvrering av plattformen Manøvrer plattformen til riktig posisjon med begge hender på plattformrekkverket. Pass på at hender eller føtter ikke kommer i klem når du manøvrerer plattformen. Du bør aldri manøvrere maskinen mens den er hevet eller med en person, verktøy eller materialer på plattformen. Å sette på bremsene Pass alltid på at begge styrehjulene har bremsene på, før du hever arbeidsplattformen, for å forhindre uaktsom bevegelse. Bremsene settes på ved å dytte ned håndtaket, og av ved å trekke håndtaket oppover. Hvordan ta ut stabilisatorene Maskinene JCPT0507 /JCPT0607 er utstyrt med fire stabilisatorer, og hver og en må være fullstendig utfelt før arbeidsplattformen kan heves. Følg trinnene nedenfor for å felle ut hver stabilisator. 1 Trekk ut bolten på kabinettet til stabilisatorbjelken. 2 Vri bjelken utover til den låses i riktig posisjon. 3 Sett inn bolten på stabilisatorbjelkens kabinett 4 Vri håndtaket med klokken til det er stramt. Stabilisatorene gir ekstra stabilitet for maskinen, og det er ikke nødvendig å heve styrehjulene over bakken. Gjenta trinnene ovenfor for hver stabilisator. Hvordan trekke inn stabilisatorene ADVARSEL DERSOM DU TREKKER TILBAKE ÉN ELLER FLERE AV STABILISATORENE NÅR PLATTFORMEN ER HEVET, KAN DET RESULTERE I AT MASKINEN BLIR USTABIL. STABILISTATORENE MÅ KUN TREKKES TILBAKE NÅR ARBEIDSPLATTFORMEN HAR BLITT SENKET TIL SIN TRANSPORTPOSISJON. For å trekke tilbake hver stabilisator, følg trinnene under. Vri håndtaket mot klokken for å løsne stabilisatorbeinet og trekke stabilisatorbeinet til en loddrett posisjon. 1 Trekk ut bolten på kabinettet til stabilisatorbjelken. 2 Vri bjelken bakover inn i kabinettet til den låses i transportposisjon. 3 Sett inn bolten på stabilisatorbjelkens kabinett. Gjenta trinnene ovenfor for hver stabilisator. Påse at hvert stabilisatorbein er fullstendig hevet, og at hver bjelke er fullstendig tilbaketrukket før manøvrering av maskinene JCPT0507/JCPT0607. Dersom dette ikke blir gjort, kan det resultere i skade på eiendom og/eller maskinen. 12

13 Bryter for batteriisolering Maskinen har en NØKKELbryter som brukes for å isolere batteriet, og dermed det elektriske systemet, noe som forhindrer uautorisert bruk. For å aktivere det elektriske systemet, vri nøkkelbryteren til på-posisjon. Når maskinen ikke er i bruk må nøkkelbryteren stå i av-posisjon. På- og avstigning fra arbeidsplattform Bruk alltid tre kontaktpunkter når du går på eller av plattformen, ved hjelp av håndtakene som finnes på maskinen. For eksempel, bruk to hender og én fot. Bruk trinnet som finnes nederst på maskinen. Når du kommer inn på plattformen, pass på at porten er lukket bak deg. Kontrollboks Kontrollboksen inneholder plattformens kontroller for heving og senking. Plattformen heves ved å trykke på «OPP»-knappen. Plattformen senkes ved å trykke på «NED»- knappen. For å unngå fare for klemming og skjæring, er maskinen utstyrt med en forsinkelsesegenskap som settes i gang når plattformen senkes til transportposisjon. Plattformen stopper øyeblikkelig, slik at operatøren kan se rundt maskinen for å avgjøre om noen personer er i nærheten av saksemekanismen. Etter en stund vil senkekontrollen aktiveres igjen, slik at operatøren kan fortsette å senke til transportposisjonen. Unngå gjentatte brå bevegelser som kan forårsake unødvendige støtbelastninger på strukturen. Nødstopp En nødstoppknapp finnes på kontrollboksen. Når den trykkes ned, isoleres strøm til funksjonene for heving og senking. For å gjenopprette funksjonaliteten, vri nødstoppknappen med klokken for å løse ut knappen. 13

14 Senking i nødssituasjon For å senke plattformen i en nødssituasjon, finnes det en kontroll ved understellet. Ved å dra ut knotten under, åpnes liftventilen, som senker plattformen. Batterilading Maskinen er utstyrt med en «innebygget» automatisk flerspennings batterilader, for spenninger mellom 115v og 230v ac. Følg disse trinnene for å lade batteriet: 1. Koble batteriladeren til maskinen. 2. Koble batteriladeren til strømtilførselen (enten 110 V eller 220 V AC ved 50 Hz, avhengig av hovednettforsyningen). 3. Batteriet skal være fullstendig oppladet etter en periode på 12 timer, noe som indikeres med den grønne LED-en som lyser på ladeindikatoren. Probably not setup. You can do it in domeneshop.no 14

15 Seksjon 5: VEDLIKEHOLD Sikkerhet under vedlikehold Når man utfører vedlikehold på maskinen med plattformen hevet, må man alltid sikre at sikkerhetsarmen er plassert i korrekt posisjon. DERSOM DET SKJER EN FEIL NÅR MAN SKAL TA I BRUK VEDLIKEHOLDSARMENE, KAN DET RESULTERE I AT PLATTFORMEN SENKES UTEN FORVARSEL. Periodisk vedlikehold og kontroller Før første bruk av maskinen må alle daglige / førbrukssjekker utføres. Dersom maskinen ikke har vært i bruk på lang tid, kan det være nødvendig å utføre flere sjekker og tester i henhold til tabellen på neste side (for eksempel hydraulikkolje, batteritilstand). Etter hvert vedlikehold av maskinen, bør man utføre en funksjonstest for å sikre at maskinen fungerer på korrekt måte. Det er veldig viktig at kun erstatningsdeler som er godkjente av produsenten brukes ved vedlikehold og service av maskinen. Dersom dette ikke følges kan det resultere i en usikker eller ustabil maskin. Oppbevaring Maskinens elektriske komponenter er ikke beskyttet mot eksterne værforhold, og maskinen bør derfor ikke oppbevares utendørs. Oppbevaring i et rent og tørt innendørs miljø anbefales. Man bør utføre hyppige sjekker av maskinens tilstand, for å sikre at ingen overdreven slitasje finner sted i miljøet maskinen oppbevares. Smøring Delene som trenger smøring er: Glideførerne og soklene til styrehjulene. Smøremiddelet som anbefales for denne maskinen er: Standard maskinsmøring Hydraulikkolje Nivået på hydraulikkoljen kan sjekkes ved å fjerne lokket på påfyllingsrøret på tanken for hydraulikkolje. Tanken har korrekt mengde olje når du ser hydraulikkolje på spissen av peilestaven. Denne sjekken må utføres når plattformen er på bakkenivå. Hydraulikkoljen kan fylles ved å helle olje i påfyllingsrøret. Pass på at du ikke søler hydraulikkvæske over noen av maskinkomponentene i nærheten. Hydraulikkoljen kan tømmes ved å fjerne tanken, og dette gjøres ved å fjerne boltene og separere tanken fra pumpehuset. Hydraulikkvæsken kan så fjernes. Tanken settes tilbake ved å gjøre det motsatte av denne prosedyren. Hydraulikkoljen som anbefales for bruk på denne maskinen er: Mineralbasert hydraulikkolje med smørende, antiskummende, antietsende, antioksidante HL -HLP (ISO og UNI HM) HV HLPD, egenskaper. i henhold til DIN51524 del 1 2 standarder. 15

16 Periodisk vedlikehold og kontroller De følgene sjekkene bør gjøres i henhold til de indikerte intervallene. Daglig/før bruk Månedlig Hver 6. mnd. Hver 12. mnd. Inspiser strukturen Sjekk koblinger Inspiser plattformen Sjekk styrehjulene Sjekk bremsefunksjonen Sjekk nivået på hydraulikkoljen Se etter oljelekkasjer Sjekk batteritilstand Sjekk funksjon for heving/senking Sjekk sikkerhetsmerkingen Sjekk ledningsnett Sjekk elektriske forbindelsesledd Smør glideføringer Smør styrehjulenes sokler Skift hydraulikkolje Hydraulikkolje 16

17 Feilsøking 17

18 Hydraulikkskjema 18

19 Elektrisk skjema Element Beskrivelse CH Batterilader 12V/12A Fu1 Sikring 100A FU2 Sikring 5A E Batteri 950D /120E KM1 Nødstoppknapp på bakken ED250-G KM2 Pumpebryter W DC12V 80 % SB1 Nødstoppknapp for plattform ZB2BS54C/ZB2BZ102C-6A SB2 Bryter for heving av plattform ZB2BA3C/ZB2BZ103C-6A SB3 Bryter for senking av plattform ZB2BA3C/ZB2BZ103C-6A YV Avløser for senking av plattform DC12V M1 Pumpemotor W8010D 0.8kW DC12V 19

20 Elektrisk skjema Sensitiv bryter for utrigger Element Beskrivelse Fu1 Sikring 100A E Batteri 950D /120E SB1 Nødstoppknapp for plattform 200A KM1 Hovedkontakt ED250-G KM2 Pumpekontakt DC12V 80 % M1 Pumpemotor W V-800W Fu2 Sikring 7A SBS Nøkkelbryter ZB2-BE101C HR Indikatorlys XB2BVB4LC DC12V 1SB Bryter for heving av plattform ZB2-BE101C 2SB Bryter for senking av plattform ZB2BA3C/ZB2BZ103C-6A QKA Mellomavløser MY2NJ DC12V SQ Lavbegrenset bryter TZ8108 5A KA Mellomavløser MY2NJ DC12V TKA Tidsintervall H3Y-2 DC12V SB2 Nødstoppknapp ZB2-BE102C YV Magnetventil for senking DC 12V 1-4SQ Sensitiv bryter Z-15GQ-B RS Hellingsbryter RS323 20

21 Seksjon 6: TRANSPORTINSTRUKSJONER Lasting og lossing Bruk en av metodene som beskrives under, når maskinen lastes eller losses: Når man bruker en gaffeltruck for å løfte maskinen, pass på at gaflene er plassert godt inne i gaffeltruckrommene ved sokkelen av maskinen. Sikkerhetsmerker som er påført maskinen viser hvor gaffeltruckrommene er plassert. Når man bruker en rampe for å laste eller losse maskinen, forsikre om at bremsene er aktivert for begge styrehjul. Sikre at rampen har nok kapasitet til å tåle maskinen. Vær forsiktig ved manøvrering av maskinen på rampen. Ved vinsjing av maskinen på eller av et kjøretøy, påse at vinsjen er festet til vinsjepunktet som vises under. Pass på at personell er tilgjengelig for å føre maskinen mens vinsjen er i gang. ADVARSEL FORSØK ALDRI Å LASTE ELLER LOSSE MASKINEN KUN VED HJELP AV MANUELL INNSATS. RESULTATET AV DETTE KAN VÆRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ MASKIN ELLER EIENDOM. Løfting Ingen ekstra løftepunkter følger med maskinen, og derfor er de forbudt å løfte maskinen (f.eks. med en kran eller stropper). Forberedelse før transport Før maskinen transporteres på et kjøretøy, må de følgende forholdsreglene følges, for å forhindre skade på maskinen eller transportkjøretøyet: 1. Pass på at plattformen er helt senket til transportposisjon. 2. Pass på at løse deler (f.eks. kontrollboksen) er festet til plattformen. 3. Pass på at bremsene er på for begge bakre styrehjul. 4. Fest maskinen til transportkjøretøyet ved å feste stropper over plattformen. 21

22 Seksjon 7: VEDLIKEHOLD-OG REPARASJONSREGISTER Maskinnummer: 22

23 Daglige sjekker sjekkliste for operatør Den følgende sjekklisten er ment til å brukes for å gjennomføre daglige førbrukssjekker av denne maskinen. Disse kontrollene bør utføres hver arbeidsdag, ved begynnelsen av hvert skift. Formålet med kontrollene er å identifisere slitasje eller funksjonsfeil på maskinens komponenter og systemer. ADVARSEL DERSOM DISSE SJEKKENE IKKE UTFØRES, KAN DET RESULTERE I AT DEFEKTER PÅ DENNE MASKINEN IKKE OPPDAGES, NOE SOM RESULTERER I EN UTRYGG MASKIN. Merk at loven krever at personer som bruker liftutstyr har hensiktsmessig opplæring, slik at de kan identifisere liftustyr som er trygt å bruke. Maskinnummer: 1. Før plattformen tas i bruk må de følgende elementene sjekkes Struktur OK? (kryss av) Batteritilstand OK? (kryss av) Plattform Heving og senking Styrehjul Nødstopp Bremser Hydraulikkolje Nødknapp for senking Sikkerhetsmerking Oljelekkasjer Sjekket av Dato 2. Test funksjonene for heving, senking og nødstopp for å sikre korrekt drift. Dersom du finner feil i noen av de ovennevnte områdene, bør dette rapporteres til din arbeidsgiver. Det kan være nødvendig å be om ytterligere assistanse fra maskinens leverandør; dette kan være utleieselskapet, importøren eller produsenten. Du bør kun korrigere feil dersom du er en autorisert og skikket for dette. Dersom alle elementene over ikke er sjekket og erklært «OK», kan man ikke bruke maskinen. 23

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON MASTLIFTER. AWP Serien. Oversettelse av orginal

Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON MASTLIFTER. AWP Serien. Oversettelse av orginal Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON MASTLIFTER AWP Serien Oversettelse av orginal Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstrukser før maskinen tas i bruk. Kun Alpha

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard Kontaktalarm First Edition Second Printing Part No. 1278541GTNW Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard kontaktalarmsystem Lift Guard kontaktalarmsystem er utformet for

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

SAKSELIFT. Oversettelse av orginal

SAKSELIFT. Oversettelse av orginal SAKSELIFT Oversettelse av orginal Viktig Les, forstå og følg disse sikkerhetsreglene og driftsinstruksene før bruk av maskinen. Kun opplært og godkjent personell skal gis tillatelse til å anvende maskinen.

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks:

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks: Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS TKS Heis AS Torlandsveien 3 4365 Nærbø Telefon: 400 1059 Faks: 51 43 43 13 post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold Brukermanual for Leo-R - Leo-M - Leo-S Introduksjon 2 Produktoversikt

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av de originale instruksjonene Sixth Edition First Printing Part

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Brukermanual Løftemagnet. Type PML MAXTECH LIFTING EN13155

Brukermanual Løftemagnet. Type PML MAXTECH LIFTING EN13155 Brukermanual Løftemagnet Type PML MAXTECH LIFTING EN13155 INNHOLDSFORTEGNELSE Side: Beskrivelse 2 FORESKRIFTER 3 BETJENINGS- OG VEDLIKEHOLDSFORESKRIFTER 4 MAKSIMAL LØFTEKAPASITET 5 SIKKERHETSINSTRUKSER

Detaljer

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell Bruksanvisning Triton multiregulerbart understell INNHOLDSFORTEGNELSE Garantibestemmelser 1 Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Bruk av bremsene 2 Manuell høyderegulering (hydraulisk) 3 Elektrisk høyderegulering

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Inspeksjonshåndbok Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Innhold 1. Inspeksjonsklassifisering... 3 2. Daglig inspeksjon... 4 3. Regelmessige inspeksjoner... 4 3.2 Kroker... 4 3.3 Lastkjetting... 5 4. Periodisk

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-116 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-117 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-116/7 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform Bruksanvisning LOW-UP Løfteplattform INNHOLD Beskrivelse Side Beskrivelse av løfteplattformen..... 2 Risikoanalyse.. 2 Påkjøringsbrett... 2 Joystick 2 Beskyttelsesbelg 3 Overlastvern... 3 Vedlikehold..

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

Brukerhåndbok GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047. med vedlikeholdsinformasjon GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Eighth Edition First Printing Part No. 1261084NW Front

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Brukerhåndbok. Third Edition Second Printing Part No. 97550NW

Brukerhåndbok. Third Edition Second Printing Part No. 97550NW Third Edition Second Printing Part No. 97550NW Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Traveling Fall Arrest Anchor System First Edition Third Printing Part No. 1256390NW Første utgave Tredje opplag Innledning Innledning Veiledning for Genie motordrevne bomprodukter og fallsikring Bakgrunn

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-105 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-106 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-105/6 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer