Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON MASTLIFTER. AWP Serien. Oversettelse av orginal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON MASTLIFTER. AWP Serien. Oversettelse av orginal"

Transkript

1 Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON MASTLIFTER AWP Serien Oversettelse av orginal

2 Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstrukser før maskinen tas i bruk. Kun Alpha opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Ved spørsmål, ta kontakt med DINGLI MACHINERY. Innhold Side Sikkerhetsregler 3 Kontroller 7 Illustrasjon 8 Inspeksjon før bruk 9 Vedlikehold 10 Funksjontester 13 Inspeksjoner av arbeidsplassen 15 Betjeningsinstruksjoner 16 Batterilader, bruksanvisning 17 Transport instruksjoner 18 Vippe tilbake, bruksanvisningen 22 Dekalers 23 Spesifikasjoner 25 Hydraulisk diagram 26 Elektrisk diagram 27 Kontakt oss: Prosentens adresse ZheJiang Dingli Machinery Co.,Ltd Baiyun South Road,Leidian Town, Deqing, Zhejiang, China Importør Enebakkveien 441 B 1290 OSLO, Norway Tlf: Faks: E-post: Internett: AWP Serien / Side 2

3 Fare for elektrisk støt Denne maskinen er ikke isolert mot elektrisitet og vil ikke gi noen beskyttelse mot elektrisk støt. Fare Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken ikke følges, vil det medføre død eller alvorlig personskader. Bruk ikke denne maskinen før: Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen. 1 Unngå farlige situasjoner. Kjenn og sørg at du har f orstått sikkerhetsreglene før du går videre til neste del. 2 Inspiser alltid maskinen før bruk. 3 Utfør alltid funksjonstester før bruk. 4 Inspiser arbeidsplassen. 5 Bruk kun maskinen til det den er laget for. Du har lest, forstått og vil følge produsentens instruksjoner og sikkerhetsregler, sikkerhets-og brukerhåndbokens og merkingen på maskinen. Du har lest, forstått og vil følge arbeidsgivers sikkerhetsregler og reglement for arbeidsplassen. Du har lest, forstått og vil følge alle aktuelle forskrifter fra myndighetene. Du har gjennomgått kvalifisert opplæring i sikker bruk av maskinen. Holdes vekk fra maskinen dersom den er i kontakt strømledninger eller blir elektrisk ladet. Personell som er på bakken eller på plattformen må ikke røre eller betjene maskinen før strømledninger er slått av. Hold god avstand til strømledninger og elektriske apparater i henhold til aktuelle nasjonale forskrifter og tabellen nedenfor. Spenning i ledning Påkrevd sikkerhetsavstand Fase til fase Føtter Meter 0 til 300V Unngå Kontakt 300V til 50KV 10 3,05 50KV til 200KV 15 4,60 200KV til 350KV 20 6,10 350KV til 500KV 25 7,62 500KV til 750KV 35 10,67 700KV til 1000KV 45 13,72 Ta høyde for at plattformen kan bevege seg, og at ledningene kan svaie, og se opp for sterk vind og vindkast. Ikke bruk maskinen som jording ved sveising. Ikke bruk en AC strømdrevet maskin eller en DC batterilader mindre med en 3-leder jordet skjøteledning koblet på en jordet AC krets. Ikke endre eller diaktivere 3-leder jordet plugger. AWP Serien / Side 3

4 Fare for velt Ikke hev plattformen hvis basen er utjevnet, alle fire utriggere er riktig installert og justerbare stopper er fast til gulvet. Ikke juster eller fjerne utriggere mens plattformen er opptatt eller hevet. Ikke gi en horisontal kraft eller side belastning på maskinen ved å heving eller senking en fast eller overhengende last. Ikke flytt på maskinen når plattformen er hevet. Ikke plasser stiger eller stillaser på plattformen eller mot noen del av denne maskinen. Ikke plasser eller fest overhengende last på noen del av denne maskinen. Ikke transporter verktøy og materialer hvis de ikke er jevnt fordelt og kan trygt håndtert av personen i plattformen. Ikke hev plattformen når maskinen ikke er utjevnet. Ikke still maskinen opp på en overflate hvor det ikke kan jevnes ut med bare justerbare stopper. Ikke skyv ut eller trekke mot et objekt utenfor plattformen. Maksimal sidekraft 200N Ikke bruk maskinen i nærheten av klipper, hull, humper, rusk, ustabile eller glatte overflater eller andre mulige farlige forhold. Ikke endre eller deaktivere maskinkomponenter som kan på noen måte påvirke sikkerhet og stabilitet. Ikke skift ut deler kritiske til stabilitet med deler med annen vekt eller andre spesifikasjoner. Bruk kun reservedeler godkjente av Dingli. Ikke skyv AWP Series fra plattformen siden av maskinen. Ved flytting av maskinen med en gaffeltruck eller annen transport kjøretøy, skal plattformen være fullt senket, maskinen skal slås av og ingen personell skal forbli på plattformen. Ikke bruk denne maskinen på en rørende og mobil overflate eller kjøretøy. Ikke hev plattformen når vindhastigheter kan overstige 28 km/h / 12,5 m/s. Hvis vindhastigheter overstiger 28 mph / 12.5 m/s når plattformen er hevet, senk plattformen og ikke fortsette å bruke maskinen. Ikke bruk maskinen i sterk vind. Ikke øke arealet av plattformen eller lasten. Økning av areal utsatt for vind kan redusere maskinens stabilitet. AWP Serien / Side 4

5 Bruker, utstyr og materiell skal ikke overstige den maksimale plattformens kapasitet. Kollisjonsfare Operatørene må overholde arbeidsgiverens, arbeidsplassens- og statlige regler om bruk av personlig verneutstyr. Kontroller arbeidsplassen for høye hindringer eller andre mulige farer. Maksimumskapasitet AWP AWP AWP AWP lbs 350 lbs 350 lbs 350 lbs 150 kg 150 kg 150 kg 136 kg Maksimalt antall personer på plattformen 1person Vær oppmerksom på fare for knusing fare når du holder plattformens rekkverk. Ikke senk plattformen uten at området under er fritt for personer og hindringer. Fallfare Et sjøreling system gir sikring mot fall. Hvis brukere på plattformen er pålagt å bære personlig fallsikringsutstyr (PFPE) på grunn av arbeidsgiverens regler eller regler for arbeidsplassen, alt PFPE utstyret og bruk av dette utstyr må være i samsvar med produsentens anvisninger og aktuelle statlige forskrifter. Holde seg borte fra synkende plattform. Bruk sunn fornuft og planlegging for å kontrollere maskinens bevegelsen på eller nær stigninger. Fare ved feil bruk Ikke la maskinen stå uten tilsyn når nøkkelen ikke er fjernet for å sikre mot uautorisert bruk. Ikke sitt, stå eller klatre på plattformens rekkverk. Hold et godt fotfeste på plattformen til enhver tid. Ikke gå ut på plattformen mens den er hevet. Hvis det oppstår strømbrudd, har bakkepersonell aktivere manuell manuell senkeventilen. Hold plattformen fri for skrot. Senk plattformen oppføringen mid-rail før bruk. Fare for personskade Ikke bruk maskinen dersom den lekker hydraulisk olje. En hydraulisk olje kan trenge gjennom og / eller forbrenne huden. AWP Serien / Side 5

6 Eksplosjons- og brannfare Ikke bruk maskinen eller endre batteriet i eksplosjonsfarlige områder eller steder der potensielt brennbare eller eksplosive gasser eller partikler kan være til stede. Fare for brannskadet til en lader sikkerhet-dc Batterier inneholder syre. Bruk alltid verneklær og vernebriller slitasje når du jobber med batterier. Batteripakken må forbli i en oppreist posisjon. Unngå søl av eller kontakt med batterisyre. Nøytralisere syre søl med baking soda og vann. Eksplosjonsfare Fare for skade på maskindeler Ikke bruk en skadet eller maskin som ikke fungerer. Sørg for at alt vedlikehold er utført som angitt i denne brukehåndboken og en Dingli AWP Series service håndbok. Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig. Sørg for at operatør-manualer er full, leselig og plassert i oppbevaringsboksen på plattformen. Gjennomføre en grundig inspeksjonen før bruk av maskinen og teste alle funksjoner før hvert arbeidsskift. Merke og ta ut av drift en skadet eller feil maskin umiddelbart. Ikke bruk maskinen som jording ved sveising. Batterier avgi eksplosiv gass. Hold gnister, flammer og påtente sigaretter unna batteriet. Batteriene må lades på et godt ventilert område. Ikke koble fra laderens DC-utgang ledninger fra batteriet når laderen er slått på. Batteri og bakkekontroller AWP Serien / Side 6

7 1 2 3 BYTTE UTRIGGER LYSDIODER STOPP OFF OPP NED Plattformkontroll OPP NED 1. Lampen 2. Nøkkelbryter 3. Effektbryter 4. Røde nødstoppknappen 5. Utrigger sikringsanlegg skjermens lamper (fire) 6. Kontroll aktivere knapp 7. Opp/ned bryter 8. Opp/ned brytter AWP Serien / Side 7

8 Utrigger bryter 2. Utrigger uttak 3. Utrigger med justerbare stopper 4. Plattform 5. Plattformens oppføring midt rail 6. Bakkekontroll 7. Effektbryter 8. Effektbryter 9. Løfteøye 10. Mikrobryter 11. Håndtak 12. Lagrings brakett for utriggere 13. Manuell senkeventilen 14. Pin som beholder i spankulere 15. Tilt-back spankulere 16. Tilt-back ramme 17. Stopp av lasting 18. Rotasjonsaksen til lasting 19. Vinsjing/ montering poeng 20. Gaffeltrucks uttak 21. Hydrauliske drivenheten 22. Vater 23. Base 24. T-håndtakets låsestift 25. Glidende T-håndtak 26. Utnyttelses anker 27. Lagring av håndbøker 28. Plattformkontroll AWP Serien / Side 8

9 Bruk ikke denne maskinen før: Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen. 1 Unngå farlige situasjoner. 2 Inspiser alltid maskinen før bruk. Kjenn og sør g at du har f orstått sikkerhetsreglene før du går vider e til nest e del. 3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.. 4 Inspiser arbeidsplassen. 5 Bruk kun maskinen til det den er laget for. Grunnlegende regler Det er ansvaret til operatøren å utføre en inspeksjonen før bruk og rutinemessig vedlikehold. Inspeksjonen før bruk er en visuell inspeksjon utført av brukeren før hvert arbeidsskift. Inspeksjonen er beregnet for å oppdage om noe er tydeligvis galt med en maskin før den operatøren utfører funksjonstester. Inspeksjonen før bruk er beregnet også for å finne ut om rutinemessig vedlikehold er nødvendig. Kun rutinemessig vedlikehold spesifisert i denne brukerhåndboken kan utføres av operatøren. Se listen nedenfor og sjekk hvert av elementene. Ved skade eller ureglementerte avvik fra fabrikktilstand må maskinen merkes og tas ut av drift. Reparasjon må bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner. Etter at reparasjonene er utført, må operatøren utføre en inspeksjon før bruk igjen før han går videre til funksjonstester. Planlagte vedlikeholds inspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner og krav oppført i ansvars-manualen. Inspeksjon før bruk Sørg for at operatør-manualer full, leselig og plassert i oppbevaringsboksen på plattformen. Sørg for at all merking er leselig og det er på plass. Se Dekaler del. Se etter at batterivæsken ikke lekker og at væskenivået er riktig. Legg destillert vann om nødvendig. Se Vedlikehold del. (DC modeller) Sjekk hydrauliske oljelekkasjer og riktig oljenivå. Tilsett mer olje om nødvendig. Se Vedlikehold del. AWP Serien / Side 9

10 Sjekk følgende komponenter eller områder for skader, feil installert eller mangler deler og uautoriserte modifikasjoner: Elektriske komponenter, ledninger og elektriske kabler AC og DC modeller: Hydrauliske drivenheten, slanger, fittings og sylinder Plattformens oppføring midt rail Sekvensering kabler og remskiver Løfte kjeder og dagdriver hjul Muttere, bolter og andre festeanordninger Mastens kolonner Ventilasjons-utgang Utriggere, justerbare stopper og fotfester Kontroller hele maskinen for: Bulker eller skader Korrosjon eller oksidasjon Sprekker i sveis eller strukturelle komponenter Inspiser og rengjør batteripolene og alle koblingene på batteriet (DC modeller) Sørge for at alle strukturelle og andre kritiske komponenter er til stede og de alle er tilknyttet Les og følg: Kun rutinemessig vedlikeholdsartikler spesifisert i denne brukehåndboken skal utføres av operatøren. Planlagte vedlikeholds inspeksjoner skal gjennomføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner og krav angitt i ansvars-manualen. Forklaringer på vedlikehold symboler Følgende symboler er brukt i denne brukehåndboken for å hjelpe kommunisere hensikten med instruksjonene. Når ett eller flere av symbolene vises ved begynnelsen av en vedlikeholds prosedyre, formidler den betydningen nedenfor. Indikerer at verktøy vil være nødvendig for å utføre denne prosedyren. Indikerer at nye deler vil bli pålagt å utføre denne prosedyren. AWP Serien / Side 10

11 Sjekk batteriet - DC Modeller Kontroller hydraulikkolje nivå Batteri må være riktig satt inn for god maskinens ytelse og sikker drift. Urettmessige væskenivåene eller skadede kabler og tilkoblinger kan resultere i skade på komponenter og farlige forhold. Fare for elektrisk støt. Kontakt med varme eller levende kretser kan føre til død eller alvorlig personskade. Fjern alle ringer, klokker og andre smykker. Fare for batteri skade. Batterier inneholder syre. Unngå søl av eller kontakt med batterisyre. Nøytralisere syre søl med baking soda og vann. Utfør denne testen etter full lading av batteriet. 1 Bruk beskyttelsesklær og briller. 2 Fjern hettene fra lufteventilene på batteriet. 3 Sjekk syrenivået på batteriet. Fyll batteriene med destillert vann opp til bunnen av røret for å fylle batterier. Ikke overfyll. 4 Installer ventilhettene. Hold et riktig nivå av hydraulikkolje fordi det er nødvendig for bruk av maskinen. Uriktig nivå av hydraulikkolje kan ødelegge de hydrauliske komponenter. Daglige kontroller tillater inspektøren å identifisere endringer i oljenivået som kan indikere tilstedeværelse av problemer i det hydrauliske systemet. 1 Vær sikker på at plattformen er helt senket. 2 Kontroller nivået av hydraulikkolje. Ikke overfyll. Hydraulisk olje spesifikasjoner Hydraulikkolje type Chevron Rando HD tilsvarende Planlagt vedlikehold Vedlikehold som utføres kvartalsvis, årlig og annet hvert år må være gjennomført av en person som er opplært og kvalifisert til å utføre et vedlikehold av denne maskinen i henhold til prosedyrene som finnes i servicehåndboken for denne maskinen. Maskiner som har vært ute av drift i mer enn tre måneder må få den kvartalsvise kontroll før de settes tilbake i drift. AWP Serien / Side 11

12 Bruk ikke denne maskinen før: Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen. 1 Unngå farlige situasjoner. 2 Inspiser alltid maskinen før bruk. 3 Utfør alltid funksjonstester før bruk. Kjenn og sørg at du har forstått sikkerhetsreglene før du går videre til neste del. 4 Inspiser arbeidsplassen. 5 Bruk kun maskinen til det den er laget for. Grunnlegende regler Funksjonstestene er beregnet for å oppdage eventuelle feil før maskinen settes i drift. Brukeren må følge trinn-for-trinn-instruksjoner for å teste alle maskinens funksjoner. Du må aldri bruke en dårlig maskin. Hvis noen funksjonsfeil oppdages, må maskinen merkes og tas ut av drift. Reparasjon må bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner. AWP Serien / Side 12

13 Funksjontester Oppsett 1 Plasser maskinen på et fast underlag rett under det ønskede arbeidsområdet. 2 Koble til riktig strømkilde: DC modeller: Koble til batteriet. AC modeller: Koble til 15A AC jordet strømforsyning. Bruk en 12-måler / 3.3mm2 3-leder jordet skjøteledning ikke lenger enn 50 fot / 13 m. Θ Resultat: Lampen skal slå på. 3 Slå på strømbryteren. 4 Sett inn nøkkelen og slå til bakkekontrollen eller plattformens kontroll. 5 Vri den røde nødstoppbryteren til påposisjon både på bakkekontrollen og plattformens kontroller. 6 Ta en utrigger og skyv den inn i en base for uttak til utrigger låsepinnen klikker på plass. Juster utrigger å vatre maskinen og heve de grunnleggende hjulene litt opp fra bakken. Utjevn maskinen med bare utriggere. 7 Sjekk forriglinger displayets lyser på bakkekontrollene. Bekreft at den tilsvarende lampen lyser. 8 Gjenta denne prosedyren for hver av de gjenværende utriggere. 9 Bruk vateret og juster justerbare stopper til maskinen er utjevnet. Test nødstopp 10 Trykk inn den røde nødstoppknappen på bakkekontrollen til av -posisjon. 11 Vri opp / ned bryteren på bakkekontrollen i ønsket retning. (Vri bryteren til bakkekontroll) Θ Resultat: opp / ned funksjonen skal ikke operere 12 Trykk inn den kontrollen aktivere knappen og roter opp / ned bryteren på plattformen i ønsket retning. (Vri nøkkelbryteren til plattformkontroll) Θ Resultat: opp / ned funksjonen skal ikke operere 13 Trykk inn den røde nødstoppknappen på bakkekontrollen til av -posisjon. 14 Vri den røde nødstoppknappen på bakkekontroller til på -posisjon. 15 Trykk inn den opp / ned bryteren på bakkekontrollen i ønsket retning. (Vri nøkkelbryteren til bakkekontroll) Θ Resultat: opp / ned funksjonen skal ikke operere 16 Trykk inn den kontrollen aktivere knappen og roter opp / ned bryteren på plattformen i ønsket retning. (Vri nøkkelbryteren til plattformenkontroll) Θ Resultat: opp / ned funksjonen skal ikke operere AWP Serien / Side 13

14 Test utrigger forriglinger 17 Vri for å frigjøre den røde nødstoppknappen på plattformkontroll. Θ Resultat: opp / ned funksjonen skal operere. 18 Skru justerbare stopper til et tilsvarende forriglinger displayets lys slår seg av. Θ Resultat: opp funksjonen skal ikke operere 19 Returner justerbare stopper til forrige innstilling og sjekk vateret. 20 Gjenta denne prosedyren for hver utrigger. 21 Hev plattformen litt. 22 Aktiver manuelle senkeventilen plassert på siden av den hydrauliske enheten. Θ Resultat: Plattformen skal senke. Test manuell låring Bruk ikke denne maskinen før: Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen. 1 Unngå farlige situasjoner. 2 Inspiser alltid maskinen før bruk. 3 Utfør alltid funksjonstester før bruk. 4 Inspiser arbeidsplassen. Kjenn og sør g at du har f orstått sikkerhetsreglene før du går vider e til nest e del. 5 Bruk kun maskinen til det den er laget for. Grunnlegende regler Inspeksjonen av arbeidsplassen hjelper brukeren til å avgjøre om arbeidsplassen er egnet for sikker bruk av maskinen. Denne inspeksjonen bør utføres av brukeren før maskinen transporteres til arbeidsplassen. Det er operatørens ansvar å lese og huske farene på arbeidsstedet, å se videre etter og unngå dem ved transportering, etablering og drift av maskinen. AWP Serien / Side 14

15 Inspeksjon av arbeidsplassen Vær oppmerksom på og unngå følgende farlige situasjoner: Skrenter og hull Humper, hindringer på gulvet eller rusk Løyper som overstiger maskinens nivellering evne Ustabile eller glatte overflater Høye hindringer og høyspentledninger Farlige steder Mangelfull overflatens støtte for å tåle alle belastnings krefter pålagt av maskinen Vind- og værforhold Tilstedeværelsen av uautorisert personell Andre mulige usikre forhold Bruk ikke denne maskinen før: Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen. 1 Unngå farlige situasjoner. 2 Inspiser alltid maskinen før bruk. 3 Utfør alltid funksjonstester før bruk. 4 Inspiser arbeidsplassen. 5 Bruk kun maskinen til det den er laget for. Kjenn og sørg at du har forstått sikkerhetsreglene før du går videre til neste del. Grunnlegende regler Del Betjeningsinstruksjoner gir instruksjoner for hvert aspekt ved maskinens betjening. Det er ansvaret til operatøren å følge alle sikkerhetsregler og instruksjoner utføre i bruker-, sikkerhets- og ansvars- handbåker og manualer. Bruke maskinen for alt annet enn å løfte personell, sammen med sine verktøy og materialer, til en arbeidsplass oppe i luften er utrygt og farlig. Hvis mer enn enn operatør ventes å bruke maskinen til forskjellige tider på samme skift, alle forventes å følge alle sikkerhetsregler og instruksjoner i bruker-, sikkerhets- og ansvarsveiledningene. Dette betyr at hver nye bruker skal utføre en inspeksjon før bruk, funksjonstester og en arbeidsplass inspeksjon før de bruker maskinen. AWP Serien / Side 15

16 Oppsett 1 Plasser maskinen på et fast underlag direkte under det ønsket arbeidsområdet. 2 Koble til riktig strømkilde: DC modeller: Koble til batteriet. AC modeller: Koble til 15A AC jordet strømforsyning. Bruk en 12-måler / 3.3mm2 3-leder jordet skjøteledning ikke lenger enn 50 fot / 13 m. Strømlampen er slått på. 3 Slå på strømbryteren. 4 Sett inn nøkkelen og slå til bakkekontrollen eller plattformkontrollen som du vil. 5 Vri for å slippe den røde nødstoppbryteren til på -posisjon både på bakkekontrollen og plattformkontrollen. 6 Monter støttebein, og juster for å vatre maskinen og heve sokkelhjulene litt opp fra bakken. Nødstopp Trykk inn den røde nødstoppknappen på plattformkontrollen eller bakkekontrollen for å stoppe opp / ned funksjon. Hev og senke plattform 1 Vri for å slippe den røde nødstoppbryteren til på -posisjon både på plattformkontrollen og bakkekontrollen. 2 Du kan flytte plattformen ved å trykke opp / ned bryteren på bakkekontrollen i ønsket retning. (Vri bryteren til bakkekontroll) 3 Du kan også flytte plattformen ved å trykke kontroll aktivere knappen og ved å rotere opp / ned bryteren på plattformkontroll i ønsket retning. (Vri bryteren til bakkekontroll) Manuell senking 1 Aktiver manuell senkeventilen plassert på siden av den hydrauliske enheten. 2 Plattformen skal senke. 7 Sjekk at alle de fire lampene på bakkekontrollen er slått på og alle de fire utriggere har kontakt med bakken. 8 Bruk vateret for å kontrollere at maskinen er utjevnet. Merk: Hvis justering er nødvendig, sjekk vateret og sikringsanlegg skjermen igjen for å sørge for at maskinen er utjevnet og alle de fire lampene er slått på. AWP Serien / Side 16

17 Fallsikring Fallsikringsutstyr (PFPE) er påkrevd ved bruk av denne maskinen. Dersom slikt PFPE utstyr er påkrevd pga. regler ved arbeidsplassen eller av arbeidsgiver, gjelder følgende: Alt PFPE må være i samsvar med aktuelle statlige forskrifter, og må inspiseres og anvendes i henhold til PFPE-produsentens instruksjoner. Etter hver bruk 1 Trykk inn den røde nødstoppknappen på plattformens kontrollen og på bakkekontrollen. 2 Fjern nøkkelen til å sikre mot uautorisert bruk. 3 Slå av strømbryteren og strømlampen er slått av. Skjær ut strømmen og fikset kabelen. 4 Velg et trygt lagringssted fast, plant underlag, beskyttet mot vær, uten hindringer og trafikk. 5 Blokkere hjulene for å hindre at maskinen ruller. 6 DC modeller: lad batteriet. Slik lader du batteriet 1 Åpne batteripakken lokket for å få tilgang til batteriet. 2 Fjern hettene batteriet hettene fra lufteventilene på batteriet og sjekk syrenivå. Etterfyll med destillert vann å dekke platene. Ikke overfyll før ladesyklus. 3 Erstatt batteriets ventilhettene. 4 Sørg for at DC-utgang ledningen er riktig koblet til batteriet. Svart til negativ, rødt til positiv. 5 Koble batteriladeren til et jordet AC krets. 6 Når batteriene er fulladede, vil laderen slå seg av automatisk. AWP Serien / Side 17

18 Instruksjoner for transportering Les og følg: Sørg for at transportkjøretøyets kapasitet og overflater til lasting er tilstrekkelig til å støtte maskinens vekt. Se serielle etikett for maskinens vekt. Bakluker til noen pickuper ikke er sterke nok til å tåle vekten av maskinen og kan kreve forsterkning. Ikke legg maskinen på en transportbil med mindre den er parkert på et plant underlag. Transportkjøretøyet må sikres for å hindre tossing når maskinen lastes på. Maskinen må festes til transportbil. Bruk kjettinger eller stropper med god lastekapasitet. Sørg for å låse begge svingbare hjul på tiltback ramme. Ikke transporter med maskinen hviler på tiltback ramme. Instruksjoner for Løfting Antallet personer som kreves for å laste og losse en maskin er avhengig av en rekke faktorer, inkludert men ikke begrenset til: den fysiske tilstanden, styrke og funksjonshemninger eller tidligere skader av de involverte de vertikale og horisontale avstander maskinen må flyttes antall ganger maskinen skal lastes eller losses den holdning og grep brukes av de involverte de løfteteknikker brukt stedets og værforholdene der aktiviteten blir utført (dvs. glatt, isete, regn) Riktig antall personer og riktig løfteteknikk må brukes for å forebygge fysiske skader. AWP Serien / Side 18

19 Slik du laster transport 1 Fullt senk plattformen. 2 Trykk inn de røde nødstoppknappene, vri tenningsnøkkelen til av -posisjon og ta ut nøkkelen. Slå av strømbryteren. Skjær ut strømmen og fastet kabelen. 3 Fjern utriggere fra basen og plasser dem i lagrings-stikkontakter. 4 DC modeller: Koble fra batteriet kabelen og fjern batteriet. 5 Inspiser hele maskinen for løs eller usikrede gjenstander. 6 Skyv stopp braketten til toppen låst posisjon. 7 Hekt lastings pivot til stopp braketten. 8 Plasser maskinen spyle mot lastings overflaten. Senk og lås stopp braketten til laveste låsepinnen posisjon over lastings overflaten. 9 Alle modeller med tilt-back ramme: Sørg for at begge stopp brakett låsetappene er helt låst. Sørg for at begge tilt-back rammens svingbare hjul er låst. 10 Skyv ut T-håndtaket til låsepinnen klikker på plass. 11 Løft T-håndtaket til å vippe maskinen på lasting overflaten. Bruk riktig antall personer og riktig løfteteknikk. a. stopp brakett b. lastings pivot Alle modeller uten tilt-back ramme 12 Skyv maskinen i transportstilling forsiktig. 13 Returner skyvende T-håndtaket til stuet posisjon. 14 Sikre maskinen base og mast til transportbil. Se følgende Maskinens sikring del. 15 Reversere denne prosedyren for å losse maskinen. AWP Serien / Side 19

20 Maskinens sikring Bruk kjettinger eller stropper med god lastekapasitet. Bruk minimum 2 kjeder. Juster rigging å hindre skader på kjedene. Lasting av maskinen med en kran Bruk løfteøyet montert på bakstake kolonnen. Batteripakken må fjernes før maskinen løftes med kran. Koble batteripluggen før du fjerner batteriet. Sørg for å inspisere maskinen og fjern eventuelle løse eller usikrede gjenstander. Plasser alltid løftekrok gjennom løfteøyet slik at det peker bort fra maskinen. Maskinens vinsjing på en flatbed lastebil 1 Fullt senk plattformen. 2 Trykk inn de røde nødstoppknappene, vri tenningsnøkkelen til av -posisjon og ta ut nøkkelen. Slå av strømbryteren. Skjær ut strømmen og fastet kabelen. 3 Fjern utriggere fra basen og plasser dem i lagrings-stikkontakter. 4 Inspiser hele maskinen for løs av usikrede gjenstander. 5 Koble kabelen til vinsjing punktet som ligger på baksiden av basen. 6 Vinsj maskinen på lastebilen forsiktig. 7 Sikre maskinens base til transportbil. Se Maskinens sikring del. AWP Serien / Side 20

21 Tilt-back bruksanvisningen Les og følg: Den beholde pin må settes inn for å hindre den fjærbelastede tilt-back ramme fra slippe. Ikke vipp maskinen tilbake uten at området er fritt for personer og hindringer. Ikke stå bak eller under tilt-back ramme når heve eller senke den. Tilt-back ramme Den Dingli AWP-serien har en tilt-back ramme når høyden er over 2 meter, noe som gjør at maskinen kan rulle gjennom en standard døråpning. Den tilt-back ramme er standard utstyr på standard base AWP12 og AWP14 modeller, og ekstrautstyr på standard basen AWP8 og AWP10 modeller. AWP Serien / Side 21

22 Instruksjoner for vipping Antallet mennesker som kreves for vippe og sette opp en maskin er avhengig av en rekke faktorer, inkludert men ikke begrenset til: den fysiske tilstanden, styrke og funksjonshemninger eller tidligere skader av de involverte de vertikale og horisontale avstander maskinen må flyttes antall ganger maskinen skal lastes eller losses den holdning og grep brukes av de involverte de løfteteknikker brukt stedets og værforholdene der aktiviteten blir utført (dvs. glatt, isete, regn) Riktig antall personer og riktig løfteteknikk må brukes for å forebygge fysiske skader. 4 Senk tilt-back rammen og veilede tiltback spankulere inn i spankulere kontakten. 5 Sett beholde pinnen inn i spankulere kontakten. Vipping maskinen tilbake 1 Skyv den T-håndtaket til låsepinnen klikker på plass. Senking av vipping tilbake Montering 1 Vær sikker på at området bak maskinen og under tilt-back rammen er klar for personer og hindringer. 2 Fullt senk plattformen. 2 Løft maskinen med T-håndtak til midt tilt posisjon - Hjulene på tilt-back ramme er i kontakt med gulvet, og maskinen er støttet av den utvidede tilt-back spankuleren. Bruk riktig antall personer og riktig løfteteknikk. 3 Fjern utriggere fra basen og plassere dem i lagrings-stikkontakter. Tilt-back rammen er fjærbelastet og vil umiddelbart falle utover når beholde pinnen er fjernet. Opprettholde et fast grep om vipping tilbake rammen og fjern beholde pinnen. 3 Fortsett å løfte inntil telescoping tilt-back spankuleren er helt komprimert. 4 Returner skyvende T-håndtaket til stuet posisjon. AWP Serien / Side 22

23 Maskinens retur til stående posisjon 1 Vær sikker på at området bak maskinen og under tilt-back rammen er klar for personer og hindringer. 2 Skyv den T-håndtaket til låsepinnen klikker på plass. 3 Forsiktig trekk ned T-håndtaket til maskinen hviler på midt tilt posisjon. 4 Senk maskinen med T-håndtaket til de grunnleggende hjulene er i kontakt med bakken. Bruk riktig antall personer og riktig løfteteknikk. 5 Returner skyvende T-håndtaket til stuet posisjon. Stuing av tilt-back montering 1 Fjern beholde pinnen. Kontroll av dekaler med ord Finn ut om dekaler på din maskin har tekst eller symboler. Bruk passende inspeksjon for å kontrollere at all dekaler er leselig og på plass. Elem. Delenummer Beskriverlse Kvantitet Advarsel Elektrosjokksfare Forsiktighet Kollisjonsfare Advarsel Fare for velt Advarsel Fare for velt Fare Fallfare Fare Fare for velt Fare Fallfare Fare Kollisjonsfare Fare Kollisjonsfare Etikett Manuell senkeventilen Etikett Navneskilt Oppfatningen Maksimal løftekapasitet 136 kg Oppfatningen Maksimal løftekapasitet 150 kg Oppfatningen Utnyttelses anker Oppfatningen Maksimal manuell kraft Oppfatningen Maksimal kapasitet Oppfatningen Vindhastighet Oppfatningen - Fortøyning punkt Etikett Løfteøye Oppfatningen Gaffeltrucks uttak Etikett CE Etikett Lagring av håndbøker Oppfatningen Betjeningsinstruksjon Oppfatningen Justering av utriggere Oppfatningen Justering av utriggere Etikett Nedre midt rail Godt tak i tilt-back rammen og veilede tiltback spankuleren inn i spankulere kontakten. 3 Løft tilt-back rammen, holder i en oppreist posisjon mot fjæren og fest det med en beholde pin. AWP Serien / Side 23

24 AWP Serien / Side 24 Brukerveiledning

25 Maskinens spesifikasjoner Høyde, maksimal AWP AWP AWP AWP Høyde, plattformens maksimal AWP AWP AWP AWP Løftekapasitet AWP AWP AWP AWP Høyde, stuet AWP AWP AWP AWP Bredde, stuet AWP AWP AWP AWP m 10 m 12 m 14 m 6 m 8 m 10 m 12 m 150 kg 150 kg 150 kg 136 kg 1970 m 1970 m 2750 m 2750 m 750 m 750 m 750 m 750 m Utriggerens fotavtrykk (lengde x bredde) AWP x 1550 mm AWP x 1550 mm AWP x 2060 mm AWP x 2060 mm Hjul belastning, maksimal Utrigger belastning, maksimal 235 kg 186 kg Plattform dimensjoner (lengde x bredde x høyde) 690 mm x 660 mm x 1130 mm Vekt AWP AWP AWP AWP Strømkilde DC model AC model Omgivelsestemperatur Lydtrykknivå på bakkearbeidsstasjon Lydtrykknivå på plattformens arbeidsstasjon 328 kg 376 kg 460 kg 492 kg 12V 110/220V -20 C~45 C <70dBA <70dBA Lengde, stuet AWP AWP AWP AWP mm 1355 mm 1410 mm 1435 mm Vibrasjonsverdi ikke overstiger 2.5m/s2 Høyde, tilt-back AWP AWP mm 1980 mm Lengde, tilt-back AWP AWP mm 3130 mm AWP Serien / Side 25

26 M Hydraulisk diagram 1 Hydraulisk sylinder 2 Eksplosjon overtrykksventil 3 Slange enhet 4 Strupeventil 5 Magnetventil 6 Nødsenkings enhet 7 Overtrykksventil 8 Tilbakeslagsventil 9 Hydraulikkpumpe 10 Motor 11 Filter 12 Reservoaret AWP Serien / Side 26

27 Elektrisk diagram Symbol Beskrivelse Modell Kvantitet R H Lampen LBD DC5V (rød) 1 AWP Serien / Side 27

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Third Printing Part No. 1000061NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Third Printing Part No. 1000061NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Third Printing Part No. 1000061NW CE Models Tredje utgave Tredje opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard Kontaktalarm First Edition Second Printing Part No. 1278541GTNW Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard kontaktalarmsystem Lift Guard kontaktalarmsystem er utformet for

Detaljer

Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av de originale instruksjonene Sixth Edition First Printing Part

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerhåndbok. Third Edition Second Printing Part No. 97550NW

Brukerhåndbok. Third Edition Second Printing Part No. 97550NW Third Edition Second Printing Part No. 97550NW Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Third Printing Part No. 1000197NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Third Printing Part No. 1000197NW Brukerhåndbok med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Third Printing Part No. 1000197NW CE Models Brukerhåndbok Tredje utgave Tredje opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Brukerhåndbok GS-2669RT GS-3369RT GS-4069RT. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok GS-2669RT GS-3369RT GS-4069RT. med vedlikeholdsinformasjon Serienummerområde GS-2669RT GS-3369RT GS-4069RT fra GS6911-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser First Edition Fourth Printing Part No. 230495NW Front Matter Viktig Les,

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Fourth Edition Second Printing Part No. 1000190NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Fourth Edition Second Printing Part No. 1000190NW Brukerhåndbok med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 1000190NW CE Models Brukerhåndbok Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition First Printing Part No. 133102NW

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition First Printing Part No. 133102NW Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition First Printing Part No. 133102NW Brukerhåndbok Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Brukerhåndbok GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047. med vedlikeholdsinformasjon GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Eighth Edition First Printing Part No. 1261084NW Front

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Traveling Fall Arrest Anchor System First Edition Third Printing Part No. 1256390NW Første utgave Tredje opplag Innledning Innledning Veiledning for Genie motordrevne bomprodukter og fallsikring Bakgrunn

Detaljer

OPERATØRMANUAL R-serie Roust-a-Bout

OPERATØRMANUAL R-serie Roust-a-Bout NORWEGIAN October 2013 OPERATØRMANUAL R-serie Roust-a-Bout Før bruk av denne løfteren, les og forstå denne operatørmanualen. Gjør deg kjent med de potensielle farene ved denne løfteren. Ring Sumner om

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Bi-Energy Power. Third Edition Third Printing Part No. 110017NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Bi-Energy Power. Third Edition Third Printing Part No. 110017NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Third Printing Part No. 110017NW Bi-Energy Power Tredje utgave Tredje opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Traveling Fall Arrest Anchor System Oversettelse av originale instrukser First Edition Fifth Printing Part No. 1256390NWGT Tillegg til brukerhåndbok Veiledning for Genie motordrevne

Detaljer

Brukerhåndbok. Third Edition Second Printing Part No NW

Brukerhåndbok. Third Edition Second Printing Part No NW Brukerhåndbok Third Edition Second Printing Part No. 82299NW Brukerhåndbok Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET BRUKSANVISNINGER D ette kapitlet inneholder sikkerhetsregler, daglig sikkerhetskontroll, heisefunksjoner, beskrivelse av styremekanismer og indikatorer samt driftsanvisninger for rullestolheisen RICON

Detaljer

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye.

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. Seteheis for trapper med sving. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring leverandør :: Access Vital AS Tlf: 62 51 85

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok. First Edition Seventh Printing Part No. 35566NW

Brukerhåndbok. First Edition Seventh Printing Part No. 35566NW Brukerhåndbok First Edition Seventh Printing Part No. 35566NW Brukerhåndbok Første utgave Sjuende opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

SAKSELIFT, MANUELT FLYTTBAR JCPT0507/JCPT0607. Oversettelse av orginal

SAKSELIFT, MANUELT FLYTTBAR JCPT0507/JCPT0607. Oversettelse av orginal SAKSELIFT, MANUELT FLYTTBAR JCPT0507/JCPT0607 Oversettelse av orginal INNHOLDSFORTEGNELSE Seksjon 1: BESKRIVELSE Seksjon 2: SPES IFIKASJON Seksjon 3: SIKKERHETSREGLER Seksjon 4: BRUKSANVISNINGER Introduksjon

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer!

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! Side 1 av 5 BRUKERVEILEDNING AUTOLINE SANDSTRØER MODELLENE: T40 - C50 - Y60 - V70 - S90. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! For å oppnå den beste og mest effektive bruk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse

Detaljer