a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f n Nord-torpvegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40"

Transkript

1

2 Fors ide foto: Arne R. Bjornstad Redaktørens hjørne høsten 2013 I juninummeret av = Oslo star det om Knut Marius som er rusmisbruker. Han elsker naturen og er en dyktig amatørfotograf. Han sier fjellet har vad hans redning. Der ruser han seg ikke for. fjellet er hans valium. I fotografiene forsøker han a fange opp følelser, og det er \el ingen steder man kan bli sa overmannet a\ følelser, ikke minst pa grunn a\ fjellets skjønnhet. Man behøver ikke a være rusmisbruker for å forstå hans tanker. En tur til Spatind er en opplevelse. Skiftningene i naturens topografi på bare en relativ liten tur som dette er stor. Fra blåbærlyng nederst i lia til rosskng. dvergbjørk, klukkende bekker, myrer og Hogkampvannet på grensen mellom lavland og høyfjell. Videre går stien i bratt lende med nesten bare mose og stein til man står på top- pen og kan skue ut over halve Norge. Ja. Knut Marius jeg forstar hva du mener med "tjellvalium". Det er deilig å bli beruset av denne opplevelsen. Men. man må ikke helt til Spatind for å se skjønnhet. Det er bare å se seg om hvor man enn matte befinne seg pa Hugulia så ser man flott natur. Vi har jo forskjellige mater a se det samme pa. og det er jo derfor vi far ulike opplevelser av a være på fjellet. De minste barna har enna ikke mistet evnen til å se ftjfc - det store i det smi a/m De kan sitte pa huk en hel dag og se hvordan mauren sliter med å tinne mat og byggematerialer til tua. For oss voksne må det kanskje mer til for å bli imponert. Kjell Vidar orienterer i dette nummeret om tømmerhogsten i vinter. Det har vært talt ut ganske mv e tømmer midt inne i hyttefeltet sa det synes godt at store maskiner har vært pi ferde. Spesielt på toppen ved Hugulitjern har hogsten satt dype spor. Det er et omrade vi har brukt mange dugnadstimer pa å gjøre pent og tilgjengelig. Nå er det bare tilgjengelig, i alle fall når kvistene blir fjernet. På fjorårets dugnad ble det satt opp flere av Einars tine fuglekasser. Nå er disse trærne kappet rett over fuglekassene. Del ser ikke veldig bra ut og de kan rett og slett ikke brukes lenger. De rna flyttes til andre trær. Det blir også spennende å se om veien vil blåse igjen når verneskogen er borte. Selskapet som har gjort jobben for Postkom sier pa plakater som er satt opp at det skal ryddes i de omradene der tømmerhogsten har funnet sted. Del er betryggende a hore. selv om det selvfølgelig er umulig a ta ut tømmer med sa sime maskiner midt inne i et hytteområde uten at det setter spor. Det positive ved tømmerhogsten er at mye av den mørke, dystre og til dels tette skogen er borte og landskapet har åpnet seg. Sannsynligvis har flere lau bedre utsikt. Det er fordeler og ulemper med det meste. Foto: Pal HMØ Fotokonkurransen Hugustubbens fotokonkurranse er avsluttet og vinneren v il bli karel pa årets generalforsamling. DAGLIGVARER - TIPPING - POST - TOLLPOST - BENSIN - DIESEL - PARAFIN - PROPAN - KAFFEKROK CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f n Nord-torpvegen l o r '

3 Møt fram på generalforsamlingen 14. september! Det cr lid for a gjøre opp status for siste driftsår i velforeningen. Beretning, regnskap, budsjett og valgkomiteens forslag følger vedlagt. Det er hyggelig å konstatere at dugnadsånden lever i beste velgående i Hugulia. Det er en viktig faktor for at vi skal ha et godt miljø og et trivelig rekreasjonsområde. Og mange vil bidra - det får vi bekreftet hver gang styret eller andre legger opp til en innsats for fellesskapet. Årets dugnader, både i forbindelse med fjorårets generalforsamling og på pinseaften, samlet over 50 innsatsvillige personer hver gang. I tillegg er det mange som bidrar med "smådugnader" og enkeltjobber gjennom hele året. Det er ikke få timer vårt driftsutvalg med har Pladscn. Jon Sehroder og Lasse Solstad legger ned for at Huguliaområdet skal fungere best mulig, og Erik Schjelderups utrettelige innsats lor best mulig løype- og stitraséer må igjen nevnes. I sommer er det bygget to klopper slik at del blir lettere a komme over bekker med løypeleggeren tidlig og sent på sesongen. Når i tillegg Einar Solvoll bidrar med benker pa utsiktsplasser og andre viktige Hugulia-steder. er det med på å gjore turen pa fjellet til en hyggelig opplevelse. Når i tillegg lederen i friluftsutvalget Hans-Jacob Anonsen drar i gang en egen dugnadsgjeng og far på plass gapahuken ved Hugulitjern som vi vedtok å bygge på fjorårets generalforsamling, så må vi bare bøye oss i støvet for stor innsatsvilje. Skogsdrift i området Både i vinter og i sommer er det talt ut nokså mye tømmer i området vårt. I vinter ble det tatt ut der maskinene skulle kjølt i utmark, for ikke a sette lor stygge spor i naturen. I sommer er det skog langs veiene som er tatt ut. Det vil etter all sannsynlighet bli hugget mer tømmer til vinteren. I følge Post.kom er del stort behov for å rydde i skogen mange plasser for at trærne ikke skal råtne på rot. Ener min mening er dette et positivt tiltak som forhindrer at enda flere trær dør. Pumpehusene Den omfattende spørreundersøkelsen og diskusjonen på generalforsamlingen i tjor om drift av pumpehusene. viste at det er et klan ønske at vi i det alt vesentlige beholder den strukturen vi har i dag. Styret har den siste tiden likevel jobbet for a fjerne ett abonnement ved å koble pumpehusene på 7-feltet sammen. I tillegg var kvaliteten på vannet i pumpehuset i bakken etter bommen pa l -feltet så dårlig at de som har hytte i nærheten, var enige om at dette huset kan legges ned. Nå tar vi sikte på å fjerne hele pumpehuset og flytter måleren, som er sammenkoblet med to andre pumpehus og garasjeanlegget, ned til garasjen. Så fjerner vi dette pumpehuset. Dermed kan vi lage en bedre møteplass midt i bakken. Driften av et pumpehus koster minst kr per år. Fisk I pinsen ble det satt ut noe fisk Hugulitjern. lor a fa en oversikt pa hvor mye tisk som blir tatt opp. ber vi om at hver enkelt rapporterer fangsten sin. Dato. antall og størrelse er det vi onsker å få en oversikt over. Det er satt opp kasser med rapportskjemaer ved vannene, og i tillegg kan postkassen ved bommen brukes. Vi oppfordrer ALLE til å melde inn sin fangst - stor eller liten. Men husk minstemålet pa 25 em! Som omtalt i forrige Hugustubb. gjorde vi i fjor en undersøkelse på risken i Hugulitjern og Hogkampv atn. og i begge vannene var det godt grunnlag for fisk. Det er hyggelig å registrere at det går orretyngel i bekken inn i Hugulitjern. Soppel i naturen Vi blir overrasket hver gang vi finner soppel i naturen. Det må da være greit når en har båret med seg ting ut på tur. å ta med seg emballasje og annet rask hjem igjen? Det er selvfølgelig en målsetting for Huguliaområdet. at vi skal ha en soppelfri natur! Tomming av søppelcontainerne Noen dager i sommer har søppelcontainerne ved bommen vært overfylte på grunn av manglende tømming. Nordre Land kommune forteller at avtalen de har med renovasjonsfirmaet innebærer at containeren skal tommes hver mandag hele året. Veivedlikehold Det er stadig en utfordring å holde veiene i god kjørbar forfatning. Etter styrets oppfatning bor vi være rimelig tilfreds med veistandarden gjennom dette aret. Men en ny regnfylt forsommer og kraftige skurer na på ettersommeren gjør vedlikeholdet utfordrende. Vi må sørge for å holde riktig profil på veiene så vannet renner ut av veien. Et godt gruslag, god grøfting og stikkrenner som fungerer bidrar til dette. Her kan alle bidra hvis de oppdager problemer. Fremdriften for nye tomter Fremdriften i denne saken er utrolig treg. Det er nå en målsetting at planarbeidet skal bli ferdig i løpet av annet halvår Mer informasjon vil bli gitt pa generalforsamlingen. En flott snøvinter I år ble det en snøvinter slik vi ønsker det. Vi kjorte løyper fra slutten av november, og siste tur gikk midt i april. Den nye løypeleggeren som kom på plass før påske, gjør at vi nå kommer tram nesten uansett snømengde eller hvor bratt motbakken er. Løypeleggeren og løypeleggingen er definitivt en økonomisk utfordring, men med bidrag fra foreninger, kommune og enkeltpersoner klarer vi å betjene gjelden som pr. 1. august er kr Som vi minner om nærmest til det kjedsommelige, er vi avhengige av blant annet Grasrotandelen for å få det til å gå rundt. Det er veldig positivt at 175 personer nå har registrert spillekortet sitt i Norsk Tipping og dermed blitt Grasrotbidragsyterc til løypekjøringen vår. 5 % av spilleinnsatscn til de som registrerer seg. går inn på løypelcggcrens konto. For perioden fra til 1. juni 2012 til 30. april 2013 har vi mottatt kr I tillegg bidrar enkeltpersoner med bortimot kroner, og i tillegg kom det inn ca. kr som et ekstrabidrag i forbindelse med nyinnkjøpet. Salg a\ halsv armere, kart. T-skjorter og sikttavler gir Også et loft i økonomien. Vi har økonomiske forpliktelser som gjor at vi må jobbe videre for å få flere inntekter og best mulig økonomisk drift. Hvis noen kjenner noen som onsker reklameplass på garasjen eller løypeleggeren så ta kontakt. Hele inntekten av dette går til drift av løypeleggeren. Vi er selvfølgelig også interessert i andre forslag som kan gi penger i kassa! I forbindelse med påsken gikk kulturministeren ut og fortalte at det nå skulle gis støtte til innkjøp av løypeleggere. Vi håpet jo dette varen mulighet også for oss. men det viste seg dessverre at pengene skulle tas av potten til norsk idrett, og at det kun var idrettslag som kunne nyte godt av dette utsagnet. I stedet søkte vi kommunen om tilskudd til nykjøpet og mottok et engangsbidrag på kr som vi lakker og bukker for. Ny jaktsesong For mange er høstjakta årets høydepunkt. Det er grunneier som fordeler og selger jaktkort. Jaktreglementet ligger på hjemmesidene våre. Fjorårets jakt ble avlyst på grunn av lite fugl. Vi minner om at del er FORBUDT å jakte inne på selve hytteområdet! Noen ganger opplever vi jegere i aksjon langs velveiene; del skal IKKE forekomme. Hvis noen observerer slikt, så prøv å identifisere jegeren(e) slik at de kan bli rapportert til grunneier/oppsynsmann. Dette kan få konsekvenser for vedkommendes mulighet til å drive lovlig jakt i området i fremtiden. Takk! En stor takk li 1 alle som har bidratt med sin innsats i velforeningen i driftsårcl som er gått. Håper vi sees på dugnaden og generalforsamlingen lørdag 14. september. Vi motes kl ved parkeringsplassen på 6-feltet til dugnad. Generalforsamlingen går av stabelen på Dal grendehus kl. 15 JO. 3

4 å H Tekst og foto: Ame R. Bjørnstad AKEBAKKEN påsken 2013 Skjærtorsdag fulgte vi strommen av voksne og barn med forskjellige varianter av akebrett, kjelker og ski. Endelig kunne vi ake på sno. I fjor var det for farlig å ake. Det var bare is. Året før var det gress og nesten utsprunget blåveis i bakken. Odd Harald hadde preppet bakken så noen kunne ake og andre gå på beina. Mange hadde med polser og drikke, og koste seg som publikum på solsiden av bakken. Den store grillen var fyrt opp på forhånd, så det var bare å grille alle de polsene man orket å spise. Tradisjonen tro var det stort oppmote og mange benytter denne anledningen til å snakke med hyttenaboer man ikke har sett siden påsken i fjor eller på dugnaden i host. Dette er blitt en hyggelig tradisjon som mange setter pris på. Innsatsen til de barna som deltok på akebrett og andre farkoster som går fort i utforbakke var det ikke noe å si på. Friluftsutvalget hadde satt opp sperreband for å markere hvor løypa skulle gå. Selv om noen var farlig nær kanten og en pike akte inn i den ene markeringsstikken. ble heldigvis ingen alvorlig skadet. Godt at sikkerheten er ivaretatt i alt vi gjør på Hugulia. Takk til Friluftsutvalget for en god jobb med planlegging og gjennomføring. Husk. det er alltid noen somrnayte for at vi andre skal kunne nyte!

5 Norsks Post- og Kommunikasjonsforbund. POSTKOM i kortversjon, har på programmet hatt tre hovedsaker som berører Hugulia. Først og fremst å få avklart om POSTKOM og de tre store fagforbundene Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Arbcidsmannforbund i år ville slutte seg sammen til et storforbund med over medlemmer. Etler mye arbeid og mange utredninger ble dette prosjektet skrinlagt i vår. og forbundene fortsetter som egne fagforbund. Det blir imidlertid visse interne endringer i POSTKOM for å samordne medlemstilbudet vedr feriehjem og fritidstilbud m.h.t. økonomi, leiepriser m. v. Vi har mange hytter og feriesteder både i Norge og utlandet som medlemmene kan benytte. Men kostnadene er store og økende og må dekkes ved økte inntekter - en stor utfordring når antallet medlemmer synker p.g.a. Postens nedbemanning. I vinter har vi hatt tømmerhogst og tatt ut en del gammel skog. i alt over 1100 m\ Mye av dette er hogd øst mot Brennbekken der skogen er særlig gammel. Mye av tømmeret var råttent, og ca ? har gått til biobrensel til en pris som ikke dekker utgiftene - altså rent tap. En del hytteeiere har fått hogd noen trær. de siste som var vanskeligst tilgjengelig, har vi tatt pa barmark. Dette ble en så dyr affære at vi dessverre har måttet ta betalt, hvis hytteeierne godtok vårt nye tilbud. Det planlegges nyplanting og rydding i skogen og mer hogst til vinteren til tross for at utsiktene for tømmerdrift for tiden ikke er de beste. Ny kommunedelplan for Synntjell Syd er det tema som er av størst betydning for Hugulia hytteområde. Etter måneders forberedelser ble det stiftet ett nytt grunneierlag Synntjell Syd Utmarkslag SA som. etter krav fra Nordre land kommune, skal samordne grunneiernes interesser i planprosessen. Undertegnede representerer POSTKOM i styret. Pr juni er 28 grunneiere medlem, og disse har fremmet ønsker om ca. 410 hyttetomter - av ulik størrelse. Kommunen har antydet 4-5 utbygg/-reguleringsområder innenfor plangrensene mens SSU ønsker 8 for lettere å få til et felles samarbeid innen mindre områder som ellers har få eller ingen fellestrekk. Videre stilles krav til streng utbyggingsrekkefølge - hvilket ikke er i samsvar med våre interesser. Etter den nye Plan- og bygningsloven og kommunens vedtatte planprogram, er planprosessen blitt svært krevende. Utmarkslaget må samordne krav, ønsker og tiltak, f.eks. veier, turstier, løyper, utsiktspunkter, utfartsparkering. kulturminner som boplasser, dyregraver, blomster, vegetasjon, fiskevann etc. krav til vann og kloakkrensing, deponi av jordmasse, grustak etc. etc. Kommunen har engasjert BioForsk og andre faginstanser til å forela kartlegging av vann. jordsmonn og forminner bl. a. ved scanning av utmarka fra fly og etterfølgende undersøkelser i marka. Resultatene vil påvirke hvor det kan bygges hytter. Utmarkslaget har i gang et detaljert arbeid vedr grunneiernes planer og har hatt flere moter med kommunen som også arbeider med tilsvarende plan for Synntjell Øst. Kommunen vil også etablere en referansegruppe der allmennheten og organisasjoner kan uttale seg om planene mens disse er under utarbeidelse. Forslag til samlet kommunedelplan antas å bli lagt ut offentlig til 1.gangs høring høsten Kjell Vidar Hansen 5

6 Tekst: Hans-Jacob Anonsen Foto: Arne R. Bjørnstad Dette betyr at flere av hytteeierne tar sin tørn i ferdigstillelsen og på den måten bidrar til fellesskapets beste. Det har også vært en liten komité i sving som besluttet navnet LIEHUKEN. Einar Solvoll laget deretter et flott navneskilt. Dette ble holdt hemmelig for alle inntil Lars Lie avduket skiltet ved avslutningen av dugnaden. Vart håp er nå at alle tar Liehuken i bruk etter behov. Det vil åpenbart bli Hugulias nye samlingspunkt og det er plass til mange familier der samtidig. Når et slikt bygg og en slik plass blir så sentral som denne, må vi på det sterkeste og mest iherdige henstille Da står den der - LIEHUKEN. Etter mye forarbeid, søknader, møter om materialvalg, diskusjoner om utseende, iherdig og formidabel arbeidsinnsats, står vår lenge etterlengtede gapahuk på plass. Snekkerlaget. som bestod av Petter Hernæs. Jan Ødegård. Roy Stian Korslund. Gunnar Støten og Christian Hansen, brukte dugnadshelgen juni til å ferdigstille tømmerbygningen. Slik den er plassert og fremstår, overgår den nok de flestes forventninger. Det tas nå sikte på å ferdigstille Liehuken og det umiddelbare området rundt i lopet av sommeren, med håp om at alt er klan til generalforsamlingen i september. Det skal beises, fylles på singel, lages platting og planeres i området rundt. 6

7 til alle brukerne om å holde det ryddig og rent i hele området, til det beste for oss alle sammen. VI har også anskaffet en grill-/bålpanne med trekk. Den kan godt være plassert inne i Liehuken under grilling, men dersom man onsker å bruke den som bålpanne må den flyttes utenfor, samtidig må grillelementene i panne tas ut. Vi ber om at den etter bruk rengjøres og at asken tommes. (Ikke i Hugulitjern). Under pannen henger det også en liten askekopp som skal samle opp glor. den må også tommes. På veggen inne i Liehuken vil dere linne grillverktoy til allment bruk. også en stålborste til rengjoring. Det er innkjøpt seks campingstoler til bruk pa omradet. Disse ligger i ei putekasse som står bak bygningen. Håper disse kan komme til nytte og at de ivaretas på en tilfredsstillende måte. 7

8 Tekst og foto: Ame R. Bjørnstad Paskeskirenn påskeaften 2013 Endelig et paskeskirenn med både sno og sol. Etter to år med nesten barmarkskirenn, var det ikke bare snø nok, men i snøen var det kjørt to spor med god pass til skøyting i midten. Og til den som tror ivrige deltakerne i de yngste klasser ikke skøyter, kan bare tro om igjen. Maken til innsatsvilje og teknikk har vi ikke sett siden VM i Val de Fieme tidligere i vinter. Selv om vi har vært vant til stor oppslutning på påskeskirennene var det sannsynligvis ny rekord i år. Det er ikke lett å telle mange mennesker i bevegelse, men at det var nærmere 400 personer til stede er sannsynligvis ingen stor overdrivelse. Odd Harald hadde kjørt nye fine løyper før den første deltakeren i den yngste klassen la ut på den store ferden frem mot mål. Noen med pappas hånd trygt i sin og noen som skulle "gå sjøl". Så gikk det slag i slag. Den ene mer ivrig og med bedre teknikk enn den andre. Felles for alle da rennet var avviklet var at de fikk gullmedalje, diplom, godtepose og pølse etter målgang. Alle var vinnere og ingen var tapere. Det er vel det viktigste med påskeskirennet på Hugulia. 8

9

10 Tekst og foto: Arne R. Bjørnstad Etter at påskeskirennet var avviklet var det klart for natursti. Over 40 lag var påmeldt, så man kan trygt si at denne grenen er i ferd med å ta helt av. Vi begynner å nærme oss Birkennivå. Men, her er det ikke overvekt av litt tilårskomne herrer fra Næringslivet, her er hele familier med søsken, mor, far, fettere, kusiner, tanter og onkler som deltar. Det er kanskje litt ujevn fordeling på lagene, men det har ingen klaget på. Det er lag fra fire til 8-10 deltakere. Spørsmålene på hver post er krevende og varierte. Derfor er det en fordel med barn på laget. Det er ikke så greit for voksne uten barn å svare på spørsmål fra dagens BarneTV. Men, det er ingen sure miner å se hos de ivrige deltakerne på de forskjellige postene. Innsatsen er stor og jeg tror jammen det ble en pølse på alle da lagene var gått i mål utpå ettermiddagen. Det tar sin tid å avvikle paskeskirenn og natursti på samme dagen. Omsider ble det premieutdeling og det var tydelig at det hadde vært en jevn konkurranse. Det ble én vinner og én nummer to, men det var fire lag som måtte dele tredjeplassen. Ikke alle kunne vente til premieutdelingen, derfor har vi ikke bilde av alle lagene. Takk til arrangørene og hjelperne som nok en gang har gjort en fenomenal innsats. Det er både mye forarbeid og stor innsats underveis. Ingen navn, ingen glemt. Men, vi vet hvem dere er.

11 Bruk bygdesaga Vi lagerfører standard trelast til meget gode priser. R ø d e Kors var på plass! Hindrer og lindrer nød De som var på Hugulia i påsken 2013 vil aldri glemme det nydelige været, de flotte skiløypene og forbruket av de små, blå boksene med skismurning. Jeg tror ingen hadde noe forbruk av verken Rød Swix eller klister. Hvis de allikevel hadde smurt med en av disse, er jeg sikker på at de ikke glemte den turen heller. Mens vi nøt livet i nykjørte løyper var det noen som var på vakt og passet på oss. Gjøvik Røde Kors hadde, tradisjonen tro, teltet sitt på plass med salg av kaffe, vafler, sjokolade og andre godsaker. Men, det viktigste er at de er der med topptrente mannskaper som vet hva de skal gjøre hvis ulykken er ute for en av oss. Selv om det var usedvanlig mange i fjellet denne påsken, var det heldigvis ikke noen alvorlige ulykker i vårt område. Listverk Villmarkspanel gran og furu Åser Søyler Spesialdimensjoner på bestilling Bark Velkommen til TORPA SAG Tlf.: Barket hon til gjerde Skruer og spiker 11

12 Tekst: Hans-Jacob Anonsen Foto: Arne R. Bjørnstad Det vil også i år bli forsket videre for en best mulig utvikling og forvaltning av fiskeforholdene i våre vann og tjern. Forskeren fra NINA vil fortsette dette arbeidet ut på hosten og resultatet vil bli offentliggjort i Hugustubben som vanlig. FISKE I år ble det under dugnaden satt ut ca 300 ørreter i størrelse gram. I tillegg ble det satt ut fem stk på ca 1 kg. Med tanke pa de som har overlevd vinteren, bor det nå viere store muligheter for god fangst. Det Ne også under dugnaden bygget to lave korte brygger som. til tross for beskjeden størrelse, forbedrer fiskemulighetene vesentlig i tjernet. Dog vil vi samtidig minne om at det er kun en stang per person. Det har vært innrapportert at noen har lagt ut både fem og seks stenger med dupp og mark for å sikre seg stor fangst. VI vil derfor gjore oppmerksom pa at dette fisket ikke er ment som matauke, men til rekreasjon og opplæring av nye kommende generasjoner i Hugulia. SKITT FISKE!! LØYPENETTVERK Vårløysingen i år har virkelig tatt for seg av våre broer og klopper. Det har blitt funnet vrakgods på myrer og langs bekkedrag langt unna opprinnelig plassering. Takket være særlig god innsats fra Erik Schelderup og Erik Petterson. «Brothers in Arms», er mye av dette allerede reparert eller vil bli bygd opp igjen. De har også stått bak nye stimerkinger og utplassering av sittebenker på flere steder. De har fått bistand av andre underveis, men det er disse to som i hovedsak holder tak i dette store arbeidet. HVA NÅ? Friluftsutvalget er alltid interessert i gode ideer til positiv utvikling av vån hytteområde. Har DU noen gode forslag som friluftsutvalget kan bearbeide videre? Ta gjeme kontakt med oss under generalforsamlingen. Den lokale byggmester Byggmester w Bjørn Bjørkebakken Tlf Utfører alt innen nybygg-tilbygg-restaurering 12

13 ^ EL-installasjon AS / y TLF Din lokale elektriker i Synn fjell tiiiiitiiiiliilllliiiiiiiiii illllillllllllllllllllllllllllllllllllll Hyttestyring fra 3500 kr NOBØ ovner fra 2000 kr Populære utelamper fra 500 kr Nytt sikringskap, ferdig montert fra 9000 kr Alle priser er inkl. mva 20 % fast rabatt på materiell for alle i Hugulia! Ta kontakt dersom du trenger en elektrikerl 13

14 i* Etter en lang og snørik vinter var det spennende om snøen var smeltet til vårdugnaden 1. juni. Det hadde den definitivt, og kanskje i litt større fart enn folk i Oppland hadde ønsket. En kombinasjon av regn og varmt vær i slutten av mai satte fart på snøsmeltingen. Bildene fra Kvam og andre steder i Gudbrandsdalen glemmer vi ikke med det første. Hus som seiler som båter nedover elver og innsjøer er ikke noe festlig syn. Vi kan bare tenke oss hva det gjør med folk som ser hjemmene sine forsvinne på den måten. Hugulia hadde heldigvis sluppet billig, så der var det bare bløte myrer og ellers få tegn på ekstremvær. Lørdagen opprant med relativt bra vær. Det var litt kaldt, men ikke regn. Det er det viktigste. Huguliafolket fornekter seg ikke, så det dukket opp minst 40 ivrige dugnadsfolk med og uten spader og motorsag. Lars delte inn den innsatsvilige gjengen i lag, og deretter forvant hvert lag til sine poster. Det skulle bygges bro over bekken, løypestikker skulle utplasseres i fjellet, veien skulle gruses, det skulle ryddes rundt og i posthus og garasje. Det skulle også bygges to fiskebrygger, settes ut fisk, og ikke minst skulle det bygges gapahuk ved badebrygga. (Se egen artikkel om dette). Innsatsen var som vanlig stor og klokken samlet det seg fornøyde og kaffetørste folk ved badebrygga. Det var litt dårlig plass pga bygging av gapahuk, men det var det ingen som var lei seg for. Den vil vi kunne glede oss over i mange år. Noen hadde også i år bakt boller, kaker og kokt kaffe. Tusen takk til dere som alltid stiller opp for å bespise dugnadsgjengen. Jeg har skrevet om dugnad til det kjedsommelige, men det er et så verdifullt element i Hugulia at det kan ikke nevnes ofte nok. Viktig med arbeidet som blir gjort, men like viktig er det å bli litt kjent med fjerne og nære hyttenaboer. Velkommen til de nye hytteeierene som ennå ikke er ferdig med bygging av hytta, men som allikevel stiller opp på dugnaden. Veldig bra! Velkommen skal dere være! Etter at kaffen og bakervarene var fortært var det bare snekkerne til gapahuken igjen. De skulle holde ut lenge Teksl og foio: Ame R. Bjørnstad.

15

16 BRØNNBORING Boring etter vann utfores. Pompeanlegg leveres og monteres. ^Pfellkeim ^Brønnboring S86D HOV - MOB

17 Tekst og foto: Arne R. Bjørnstad [ ai li <\\\\\\m\\\v WwAwVvsv^Vv I tjor høst besøkte vi Elgfestivalen på Dokka. Halve Storgata var for anledningen stengt for å få plass til salgsboder med forskjellige spesialiteter fra Land. Vi har tidligere i Hugustubben presentert "Mat fra Land'*, og her kunne man kjøpe det aller meste fra lokale leverandører fra regionen. I tillegg ble det servert lunsj på Bedehuset av Gynthers Catering og matfagelever fra Dokka videregående. Bak Hagengården var det satt opp en lavvo, kalt Jutullavvoen, hvor man kunne få fireretters middag, show og moro fra fredag kveld til midnatt på lørdag. Regionen har mange lokale artister og mange fikk vist sitt talent på festivalen. Det var også stort rockearrangement med mange dyktige artister. På Bedehustomta. ikke langt fra Hagengården. var det også satt opp en lavvo. Her var gamle håndverkstradisjoner som karding, spinning, strikking og treskjæring vist fram. Til alle de som er redd for at slike tradisjoner er på vei ut. kan bare ta det med ro. Nivået er høyt og interessen stor. Uten for lavvoen var det leker og aktiviteter for barna. Naturfotograf Arnfinn Johansen ble kåret til Nordens Naturfotograf Han hadde salgsutstilling på Kaffekoppen Og \ iste hvorfor det ikke var noen tilfeldighet at nettopp han ble vinneren. Dokka Musikkorps sørget for taktfaste toner i Landsbyen, og Torpa Skytterlag og Nordre Land Skytterlag arrangerte skytekonkurranse på Bondlidtorget. Til de som ikke fikk med seg fjorårets festival kan jeg anbefale på det sterkeste å sette av en dag eller to på årets festival, som sannsynligvis blir i september

18 Tekst og foto: Einar Solvoll Fiskelykke pa Hugulia som i et moderne folkeeventyr Trofast ser vi dem stille opp på de halvårlige dugnadene på Hugulia, som en naturlig ting som de siste årene har løftet familien Amundsens hyttegled som de tre generasjonene hadde drømt om så lenge. Skal vi tro at det også kan være derfor at fjellørreten biter så villig for dem i Hu gul it jernet? Selv er Arne Amundsen (67) en av storfiskerne ved Hugulitjernet, som det bare tar 5-6 minutter å gå ned til. Første gang Hugustubben møtte ham for flere år siden, sto han med en halvkilos fjellørret i hånden, som skulle hjem på kjøkkenbenken på hytte nr. 804 hos fru Laila, også pensjonist på 67 år. Rekorden dro han opp noen år senere: l.250 kg. Og tror du ikke at da vi hadde slått av en prat nede ved den nye LieHuken. fikk han og storebror Jan Erik (69) på besøk fra Løten, fanget en flott ørretrusk igjen. Dagen etter kom Jan Eriks barnebarn, Selma Amundsen r "V^^^B^rC (9) pa besok. og hun fikk ogsa N * ^, w. en flott fisk på 500 gram på I kroken. Den helgen hun var Bestefar Ame fikk en halv kilos på besøk hos Arne og Laila orrer pd kroken i sommer, men på Hugulia. Vi spør Arne rekorden fra før var kg. hva som er hemmeligheten FOTO: PRIVAT med å få fisk: - Det finnes Selma (9) opplevde fiskelykken, meden fjell- ørret pa 500 gr. pd kroken. FOTO: PRIVAT ingen regel, men det er bare å vise tålmodighet og kaste ut litt her og der. sier Arne som pleier å starte nede ved utløpet og demningen av vannet i øst og bruke god tid på spaserturen videre 1, 1 18 flytebrygga. Laila og Arne Amundsen traff hverandre i sisle klasse på folkeskolen i og her ser vi dem foran familiens Initeparadis Hugulia. 2 barn - 5 barnebarn Løten i Hedmark er barndomshjemmet til begge brødrene Amundsen. Typisk for sin tid var at faren deres først var sveiser (gjetergutt) på en gård, som imidlertid ble nedlagt i Siden ble han ukependler til Lillestrøm hvor han jobbet pa på Strømmen Mek. Verksted, til familien like godt flyttet til Lillestrøm. I siste klasse på realskolen traff Arne sin blide og hyggelige, kommende hustru, Laila. De gikk ut av skolen i samme avgangsklasse i Skjebnen førte dem videre sammen, og det gikk ikke mange år før de kjøpte en eldre enebolig i Fjerdingby i nabokommunen.

19 I dag er begge lykkelige pensjonister, etter at fru Laila hadde viet hele sitt yrkesaktive liv ved Trygdekontoret i kommunen (på slutten NAV) og Arne i 4 år først ved Strømmens Verksted, og senere 40 år Dyno (Dynea i dag) på Lillestrøm. De fikk to barn. Toril (46) og Jan Tore (44) - og er i dag besteforeldre til ikke mindre enn 5 '"store" barnebarn: Ann-Emilie (24). Marius (22) Joaehim (20). Thea (17 og Maria (14). Hva grantreet fortalte? Hennes foreldres hytte i skogen pa Ringerrike ble tidlig et samlingssted for alle tre generasjoner. Men så vokste drømmen om Bjørkelia, er det trefegen hytte sterkt frem i den f ende etter hvert "storfamilien". navnet pa hytta At det skulle bli på Hugulia. skjedde som sa ofte ellers ved en ren tilfeldighet. Det fru Laila med stjerner i øynene. Arne sier ikke stort om det. men vi tipper han så for seg en lykkelig pensjonisttilværelse med fiskestanga over nakken, akkurat som i den tankefulle stemningen pa legningen av R Chr. Amundsen i Folkeeventyrene. Turister fikk overnatte Like rause som ekteparet er med dugnader, er de også med gjestfriheten. Fru Laila møtte oss hjemme med en høy stabel med Nåtler. Det som ikke ble spist ble sendt med Hugustub- Arne fikk besøk av storebror Jan Erik fra ljøten. hvor de begge vokste opp. Begge to falt for den vesle hekken som klukker gjennom hele hytteeiendommen var i år Eldste datter Toril jobbet sammen med en som heter Einar R. Johansen fra Grua. som har hylte nr. 3 på Hugulia. Han kunne fortelle at på ei gran i et veikryss der oppe hang et lite stykke papir om en ledig hytte Øverst i stien som går opp i fjellet fra parkeringsplassen på 8-feltet. Prisen var kr. - Vi dro opp for å se. og vandret videre opp i fjellet en times tid for a tenke. Da \ i kom ned hadde vi bestemt oss. Turterrenget, og bekken som klukker gjennom eiendommen, gjorde utslaget, forteller Turistene Michelle og Matheu fra Australia fikk ikke hare haik fra Fagernes til Lillehammer, men også en uforglemmelig overnatting [tå ekte norsk hytte /HI Hugulia FOTO: PRIVAT bens journalist hjem. Noen dager senere var ekteparet på Fagernes. På hjemveien plukket de opp to haikere med asiatisk bakgrunn, men oppvokst i Australia. Turistene sto med plakat om at de skulle til Lillehammer, og de fikk sitte pa. Ikke bare til krysset hvor Nord-Torpavegen begynner. Nei de ble invitert til å ligge over i Hugulia. Sjeleglade takket deja til å slippe å ligge i telt denne regnfulle natten. Til gjengjeld fikk Laila og Arne en hyggelig kveld med servering av bade pølser med potetstappe eller lomper og hyggelige samtaler, og neste morgen til felles frokost med egg og bacon. Turistene praktiserte begge som veterinærer i London. Like hyggelig var besøket for Laila og Arne som ble en opplevelse rikere. De likk to nye venner: Michelle og Matheu - med en takknemlig hilsen på engelsk i hytteboka. Neste dag skulle Laila og Arne til Hamar, så de kjørte like gjerne via Lillehammer der de tok a\ skjed med London-turistene over en kopp kaffe før de skiltes. 19

20 Anine Z. Ingyaldsen Vuttermorgen Eva Word - Sommer 201I FOTO KONKURRANSEN Noen av de fine fotoene vifikkinn til konkurransen. Nyt dem! Dette er Hugulia på sitt beste! Thea Skjelby (10 år) - Hannah fisker Eva Word Hugulia august Inger Thiblin - Regnbuer fra hytta Inger Thiblin - Tidlig vinter 20

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Beretning 1.8.-31.12 2013 1. Styrer og utvalg

Beretning 1.8.-31.12 2013 1. Styrer og utvalg INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 22. FEBRUAR 2014 KL. 14.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Refleksjonsnotat for Mai.

Refleksjonsnotat for Mai. Refleksjonsnotat for Mai. Mai måned er her og vi har kommet i gang med å ta med små grupper på tur til skogen. Vi har foreløpig delt inn i 4 grupper. Vi har hatt litt ulike erfaringer på de første skog

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år!

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år! Ravnøy 90 år! Den 4. juni var medlemmer og venner av Ravnøy invitert til stor fest på Ravnøy i anledning at det var 90 år siden øya ble til feriested for NAL sine ansatte. Ravnøys historie kan du forøvrig

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila

Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila Januar: Nå kom det endelig litt snø. Det ble mange turer i akebakken på låvebrua. Barna gikk mye på ski, i og rundt barnehagen. Vi gikk en del turer til Holmen

Detaljer

Den første vertinna på Estenstadhytta

Den første vertinna på Estenstadhytta Den første vertinna på Estenstadhytta Ekteparet Støre ble overtalt av John Stendahl til å prøve ei helg som vertskap, men det ble først åtte år (til 1968), og etter det en ny periode på fem år fra 1970

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Periodeplan for juni 2015 for Bjørnebarna

Periodeplan for juni 2015 for Bjørnebarna Periodeplan for juni 2015 for Bjørnebarna Hva har vi gjort i april og mai Sæteren Gård Vi har fått til mange turer hit i april og mai. Her har vi lekt mye i hinderløya, funnet skatter, laget fuglefanger,

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Månedsrapport fra Maler`n februar 2017.

Månedsrapport fra Maler`n februar 2017. Månedsrapport fra Maler`n februar 2017. «Alle barn i Egge barnehage skal få oppleve seg selv som verdifull, Og lykkes i sin omgang med andre.» Sosial kompetanse Fysisk aktivitet og helse Skape trygghet

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Månedsbrev fra Harestua. Februar/mars 2015

Månedsbrev fra Harestua. Februar/mars 2015 Månedsbrev fra Harestua Februar/mars 2015 I februar har vi vært opptatt av snø, snømann, fugler og Ormåsen-leker. Vi har vært ute og lekt mye i snøen, både med aking i bakken, kjøring på akebrett og basing

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

Periodeplan for revene for april og mai 2015

Periodeplan for revene for april og mai 2015 Periodeplan for revene for april og mai 2015 Hva har vi gjort i februar og mars. Vi har lekt oss med vinteren, og den snøen vi fikk. Skiføret ble etter hvert litt hardt her i barnehagen, så vi tok med

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015 Tema i april: Våren Hva skjer med dyr og fugler når våren står for tur? Tema for sosial kompetanse: Selvhevdelse Følelser: være sammen og dele glede Sanger: Blomster små gule blå, Vårblomstene Alle fugler

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015.

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. Mai er ved veis ende og vi kan se tilbake på en vårmåned der sola kanskje ikke har varmet aller mest, men i barnehagen har vi likevel kost

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk.

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltre 1, bjørk i skråning, i lokalitet 389, Geitespranget. Brukket dødt tre med kjuker. Bilde a viser hulltreet i skogen,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Hva har vi gjort i april og mai Det ble en annerledes vår dette året. Det kom gravemaskiner, som begynte å grave, for å lage grunnmur til tilbygget vi skal få i barnehagen.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti Da er påsken og mars måned over. Vi skal se litt tilbake på hva vi har gjort denne måneden. Det første som skjedde var markeringen av barnehagedagen 1 mars. I år var slagordet «les høyt for oss» Denne

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans april 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans april 2014. Arbeidsplan for Tyrihans april 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1 2 3 4 Varm mat Kulturskole for 2- åringene Laks m/potet og grønnsaker Turdag 7 8 9 10 11 Kulturskole for 2- åringene Vi har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans april 2015

Arbeidsplan for Tyrihans april 2015 Arbeidsplan for Tyrihans april 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Barnehagen stenger kl 12.00 2 Skjærtorsdag 3 Langfredag 6 2. Påskedag 7 8 9 10-11 10 Turdag Varm mat Fiskeboller m/potet og gulrot

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Vannkonkurransen 2005

Vannkonkurransen 2005 Vannkonkurransen 2005 Vann i lokalt og globalt perspektiv - bidrag fra 4. klasse ved Samfundets skole i Egersund Egersund, desember 2005 1 Hei! Vi er 13 elever ved Samfundets skole i Egersund. Vi heter

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 HVA HAR LOFTEBARNA GJORT I AUGUST OG SEPTEMBER Vi startet tidlig med turer og fast ukeplan. Det å være på tur gir oss et godt samhold og en fin gruppeopplevelse,

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer