a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f n Nord-torpvegen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40"

Transkript

1

2 Fors ide foto: Arne R. Bjornstad Redaktørens hjørne høsten 2013 I juninummeret av = Oslo star det om Knut Marius som er rusmisbruker. Han elsker naturen og er en dyktig amatørfotograf. Han sier fjellet har vad hans redning. Der ruser han seg ikke for. fjellet er hans valium. I fotografiene forsøker han a fange opp følelser, og det er \el ingen steder man kan bli sa overmannet a\ følelser, ikke minst pa grunn a\ fjellets skjønnhet. Man behøver ikke a være rusmisbruker for å forstå hans tanker. En tur til Spatind er en opplevelse. Skiftningene i naturens topografi på bare en relativ liten tur som dette er stor. Fra blåbærlyng nederst i lia til rosskng. dvergbjørk, klukkende bekker, myrer og Hogkampvannet på grensen mellom lavland og høyfjell. Videre går stien i bratt lende med nesten bare mose og stein til man står på top- pen og kan skue ut over halve Norge. Ja. Knut Marius jeg forstar hva du mener med "tjellvalium". Det er deilig å bli beruset av denne opplevelsen. Men. man må ikke helt til Spatind for å se skjønnhet. Det er bare å se seg om hvor man enn matte befinne seg pa Hugulia så ser man flott natur. Vi har jo forskjellige mater a se det samme pa. og det er jo derfor vi far ulike opplevelser av a være på fjellet. De minste barna har enna ikke mistet evnen til å se ftjfc - det store i det smi a/m De kan sitte pa huk en hel dag og se hvordan mauren sliter med å tinne mat og byggematerialer til tua. For oss voksne må det kanskje mer til for å bli imponert. Kjell Vidar orienterer i dette nummeret om tømmerhogsten i vinter. Det har vært talt ut ganske mv e tømmer midt inne i hyttefeltet sa det synes godt at store maskiner har vært pi ferde. Spesielt på toppen ved Hugulitjern har hogsten satt dype spor. Det er et omrade vi har brukt mange dugnadstimer pa å gjøre pent og tilgjengelig. Nå er det bare tilgjengelig, i alle fall når kvistene blir fjernet. På fjorårets dugnad ble det satt opp flere av Einars tine fuglekasser. Nå er disse trærne kappet rett over fuglekassene. Del ser ikke veldig bra ut og de kan rett og slett ikke brukes lenger. De rna flyttes til andre trær. Det blir også spennende å se om veien vil blåse igjen når verneskogen er borte. Selskapet som har gjort jobben for Postkom sier pa plakater som er satt opp at det skal ryddes i de omradene der tømmerhogsten har funnet sted. Del er betryggende a hore. selv om det selvfølgelig er umulig a ta ut tømmer med sa sime maskiner midt inne i et hytteområde uten at det setter spor. Det positive ved tømmerhogsten er at mye av den mørke, dystre og til dels tette skogen er borte og landskapet har åpnet seg. Sannsynligvis har flere lau bedre utsikt. Det er fordeler og ulemper med det meste. Foto: Pal HMØ Fotokonkurransen Hugustubbens fotokonkurranse er avsluttet og vinneren v il bli karel pa årets generalforsamling. DAGLIGVARER - TIPPING - POST - TOLLPOST - BENSIN - DIESEL - PARAFIN - PROPAN - KAFFEKROK CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f n Nord-torpvegen l o r '

3 Møt fram på generalforsamlingen 14. september! Det cr lid for a gjøre opp status for siste driftsår i velforeningen. Beretning, regnskap, budsjett og valgkomiteens forslag følger vedlagt. Det er hyggelig å konstatere at dugnadsånden lever i beste velgående i Hugulia. Det er en viktig faktor for at vi skal ha et godt miljø og et trivelig rekreasjonsområde. Og mange vil bidra - det får vi bekreftet hver gang styret eller andre legger opp til en innsats for fellesskapet. Årets dugnader, både i forbindelse med fjorårets generalforsamling og på pinseaften, samlet over 50 innsatsvillige personer hver gang. I tillegg er det mange som bidrar med "smådugnader" og enkeltjobber gjennom hele året. Det er ikke få timer vårt driftsutvalg med har Pladscn. Jon Sehroder og Lasse Solstad legger ned for at Huguliaområdet skal fungere best mulig, og Erik Schjelderups utrettelige innsats lor best mulig løype- og stitraséer må igjen nevnes. I sommer er det bygget to klopper slik at del blir lettere a komme over bekker med løypeleggeren tidlig og sent på sesongen. Når i tillegg Einar Solvoll bidrar med benker pa utsiktsplasser og andre viktige Hugulia-steder. er det med på å gjore turen pa fjellet til en hyggelig opplevelse. Når i tillegg lederen i friluftsutvalget Hans-Jacob Anonsen drar i gang en egen dugnadsgjeng og far på plass gapahuken ved Hugulitjern som vi vedtok å bygge på fjorårets generalforsamling, så må vi bare bøye oss i støvet for stor innsatsvilje. Skogsdrift i området Både i vinter og i sommer er det talt ut nokså mye tømmer i området vårt. I vinter ble det tatt ut der maskinene skulle kjølt i utmark, for ikke a sette lor stygge spor i naturen. I sommer er det skog langs veiene som er tatt ut. Det vil etter all sannsynlighet bli hugget mer tømmer til vinteren. I følge Post.kom er del stort behov for å rydde i skogen mange plasser for at trærne ikke skal råtne på rot. Ener min mening er dette et positivt tiltak som forhindrer at enda flere trær dør. Pumpehusene Den omfattende spørreundersøkelsen og diskusjonen på generalforsamlingen i tjor om drift av pumpehusene. viste at det er et klan ønske at vi i det alt vesentlige beholder den strukturen vi har i dag. Styret har den siste tiden likevel jobbet for a fjerne ett abonnement ved å koble pumpehusene på 7-feltet sammen. I tillegg var kvaliteten på vannet i pumpehuset i bakken etter bommen pa l -feltet så dårlig at de som har hytte i nærheten, var enige om at dette huset kan legges ned. Nå tar vi sikte på å fjerne hele pumpehuset og flytter måleren, som er sammenkoblet med to andre pumpehus og garasjeanlegget, ned til garasjen. Så fjerner vi dette pumpehuset. Dermed kan vi lage en bedre møteplass midt i bakken. Driften av et pumpehus koster minst kr per år. Fisk I pinsen ble det satt ut noe fisk Hugulitjern. lor a fa en oversikt pa hvor mye tisk som blir tatt opp. ber vi om at hver enkelt rapporterer fangsten sin. Dato. antall og størrelse er det vi onsker å få en oversikt over. Det er satt opp kasser med rapportskjemaer ved vannene, og i tillegg kan postkassen ved bommen brukes. Vi oppfordrer ALLE til å melde inn sin fangst - stor eller liten. Men husk minstemålet pa 25 em! Som omtalt i forrige Hugustubb. gjorde vi i fjor en undersøkelse på risken i Hugulitjern og Hogkampv atn. og i begge vannene var det godt grunnlag for fisk. Det er hyggelig å registrere at det går orretyngel i bekken inn i Hugulitjern. Soppel i naturen Vi blir overrasket hver gang vi finner soppel i naturen. Det må da være greit når en har båret med seg ting ut på tur. å ta med seg emballasje og annet rask hjem igjen? Det er selvfølgelig en målsetting for Huguliaområdet. at vi skal ha en soppelfri natur! Tomming av søppelcontainerne Noen dager i sommer har søppelcontainerne ved bommen vært overfylte på grunn av manglende tømming. Nordre Land kommune forteller at avtalen de har med renovasjonsfirmaet innebærer at containeren skal tommes hver mandag hele året. Veivedlikehold Det er stadig en utfordring å holde veiene i god kjørbar forfatning. Etter styrets oppfatning bor vi være rimelig tilfreds med veistandarden gjennom dette aret. Men en ny regnfylt forsommer og kraftige skurer na på ettersommeren gjør vedlikeholdet utfordrende. Vi må sørge for å holde riktig profil på veiene så vannet renner ut av veien. Et godt gruslag, god grøfting og stikkrenner som fungerer bidrar til dette. Her kan alle bidra hvis de oppdager problemer. Fremdriften for nye tomter Fremdriften i denne saken er utrolig treg. Det er nå en målsetting at planarbeidet skal bli ferdig i løpet av annet halvår Mer informasjon vil bli gitt pa generalforsamlingen. En flott snøvinter I år ble det en snøvinter slik vi ønsker det. Vi kjorte løyper fra slutten av november, og siste tur gikk midt i april. Den nye løypeleggeren som kom på plass før påske, gjør at vi nå kommer tram nesten uansett snømengde eller hvor bratt motbakken er. Løypeleggeren og løypeleggingen er definitivt en økonomisk utfordring, men med bidrag fra foreninger, kommune og enkeltpersoner klarer vi å betjene gjelden som pr. 1. august er kr Som vi minner om nærmest til det kjedsommelige, er vi avhengige av blant annet Grasrotandelen for å få det til å gå rundt. Det er veldig positivt at 175 personer nå har registrert spillekortet sitt i Norsk Tipping og dermed blitt Grasrotbidragsyterc til løypekjøringen vår. 5 % av spilleinnsatscn til de som registrerer seg. går inn på løypelcggcrens konto. For perioden fra til 1. juni 2012 til 30. april 2013 har vi mottatt kr I tillegg bidrar enkeltpersoner med bortimot kroner, og i tillegg kom det inn ca. kr som et ekstrabidrag i forbindelse med nyinnkjøpet. Salg a\ halsv armere, kart. T-skjorter og sikttavler gir Også et loft i økonomien. Vi har økonomiske forpliktelser som gjor at vi må jobbe videre for å få flere inntekter og best mulig økonomisk drift. Hvis noen kjenner noen som onsker reklameplass på garasjen eller løypeleggeren så ta kontakt. Hele inntekten av dette går til drift av løypeleggeren. Vi er selvfølgelig også interessert i andre forslag som kan gi penger i kassa! I forbindelse med påsken gikk kulturministeren ut og fortalte at det nå skulle gis støtte til innkjøp av løypeleggere. Vi håpet jo dette varen mulighet også for oss. men det viste seg dessverre at pengene skulle tas av potten til norsk idrett, og at det kun var idrettslag som kunne nyte godt av dette utsagnet. I stedet søkte vi kommunen om tilskudd til nykjøpet og mottok et engangsbidrag på kr som vi lakker og bukker for. Ny jaktsesong For mange er høstjakta årets høydepunkt. Det er grunneier som fordeler og selger jaktkort. Jaktreglementet ligger på hjemmesidene våre. Fjorårets jakt ble avlyst på grunn av lite fugl. Vi minner om at del er FORBUDT å jakte inne på selve hytteområdet! Noen ganger opplever vi jegere i aksjon langs velveiene; del skal IKKE forekomme. Hvis noen observerer slikt, så prøv å identifisere jegeren(e) slik at de kan bli rapportert til grunneier/oppsynsmann. Dette kan få konsekvenser for vedkommendes mulighet til å drive lovlig jakt i området i fremtiden. Takk! En stor takk li 1 alle som har bidratt med sin innsats i velforeningen i driftsårcl som er gått. Håper vi sees på dugnaden og generalforsamlingen lørdag 14. september. Vi motes kl ved parkeringsplassen på 6-feltet til dugnad. Generalforsamlingen går av stabelen på Dal grendehus kl. 15 JO. 3

4 å H Tekst og foto: Ame R. Bjørnstad AKEBAKKEN påsken 2013 Skjærtorsdag fulgte vi strommen av voksne og barn med forskjellige varianter av akebrett, kjelker og ski. Endelig kunne vi ake på sno. I fjor var det for farlig å ake. Det var bare is. Året før var det gress og nesten utsprunget blåveis i bakken. Odd Harald hadde preppet bakken så noen kunne ake og andre gå på beina. Mange hadde med polser og drikke, og koste seg som publikum på solsiden av bakken. Den store grillen var fyrt opp på forhånd, så det var bare å grille alle de polsene man orket å spise. Tradisjonen tro var det stort oppmote og mange benytter denne anledningen til å snakke med hyttenaboer man ikke har sett siden påsken i fjor eller på dugnaden i host. Dette er blitt en hyggelig tradisjon som mange setter pris på. Innsatsen til de barna som deltok på akebrett og andre farkoster som går fort i utforbakke var det ikke noe å si på. Friluftsutvalget hadde satt opp sperreband for å markere hvor løypa skulle gå. Selv om noen var farlig nær kanten og en pike akte inn i den ene markeringsstikken. ble heldigvis ingen alvorlig skadet. Godt at sikkerheten er ivaretatt i alt vi gjør på Hugulia. Takk til Friluftsutvalget for en god jobb med planlegging og gjennomføring. Husk. det er alltid noen somrnayte for at vi andre skal kunne nyte!

5 Norsks Post- og Kommunikasjonsforbund. POSTKOM i kortversjon, har på programmet hatt tre hovedsaker som berører Hugulia. Først og fremst å få avklart om POSTKOM og de tre store fagforbundene Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Arbcidsmannforbund i år ville slutte seg sammen til et storforbund med over medlemmer. Etler mye arbeid og mange utredninger ble dette prosjektet skrinlagt i vår. og forbundene fortsetter som egne fagforbund. Det blir imidlertid visse interne endringer i POSTKOM for å samordne medlemstilbudet vedr feriehjem og fritidstilbud m.h.t. økonomi, leiepriser m. v. Vi har mange hytter og feriesteder både i Norge og utlandet som medlemmene kan benytte. Men kostnadene er store og økende og må dekkes ved økte inntekter - en stor utfordring når antallet medlemmer synker p.g.a. Postens nedbemanning. I vinter har vi hatt tømmerhogst og tatt ut en del gammel skog. i alt over 1100 m\ Mye av dette er hogd øst mot Brennbekken der skogen er særlig gammel. Mye av tømmeret var råttent, og ca ? har gått til biobrensel til en pris som ikke dekker utgiftene - altså rent tap. En del hytteeiere har fått hogd noen trær. de siste som var vanskeligst tilgjengelig, har vi tatt pa barmark. Dette ble en så dyr affære at vi dessverre har måttet ta betalt, hvis hytteeierne godtok vårt nye tilbud. Det planlegges nyplanting og rydding i skogen og mer hogst til vinteren til tross for at utsiktene for tømmerdrift for tiden ikke er de beste. Ny kommunedelplan for Synntjell Syd er det tema som er av størst betydning for Hugulia hytteområde. Etter måneders forberedelser ble det stiftet ett nytt grunneierlag Synntjell Syd Utmarkslag SA som. etter krav fra Nordre land kommune, skal samordne grunneiernes interesser i planprosessen. Undertegnede representerer POSTKOM i styret. Pr juni er 28 grunneiere medlem, og disse har fremmet ønsker om ca. 410 hyttetomter - av ulik størrelse. Kommunen har antydet 4-5 utbygg/-reguleringsområder innenfor plangrensene mens SSU ønsker 8 for lettere å få til et felles samarbeid innen mindre områder som ellers har få eller ingen fellestrekk. Videre stilles krav til streng utbyggingsrekkefølge - hvilket ikke er i samsvar med våre interesser. Etter den nye Plan- og bygningsloven og kommunens vedtatte planprogram, er planprosessen blitt svært krevende. Utmarkslaget må samordne krav, ønsker og tiltak, f.eks. veier, turstier, løyper, utsiktspunkter, utfartsparkering. kulturminner som boplasser, dyregraver, blomster, vegetasjon, fiskevann etc. krav til vann og kloakkrensing, deponi av jordmasse, grustak etc. etc. Kommunen har engasjert BioForsk og andre faginstanser til å forela kartlegging av vann. jordsmonn og forminner bl. a. ved scanning av utmarka fra fly og etterfølgende undersøkelser i marka. Resultatene vil påvirke hvor det kan bygges hytter. Utmarkslaget har i gang et detaljert arbeid vedr grunneiernes planer og har hatt flere moter med kommunen som også arbeider med tilsvarende plan for Synntjell Øst. Kommunen vil også etablere en referansegruppe der allmennheten og organisasjoner kan uttale seg om planene mens disse er under utarbeidelse. Forslag til samlet kommunedelplan antas å bli lagt ut offentlig til 1.gangs høring høsten Kjell Vidar Hansen 5

6 Tekst: Hans-Jacob Anonsen Foto: Arne R. Bjørnstad Dette betyr at flere av hytteeierne tar sin tørn i ferdigstillelsen og på den måten bidrar til fellesskapets beste. Det har også vært en liten komité i sving som besluttet navnet LIEHUKEN. Einar Solvoll laget deretter et flott navneskilt. Dette ble holdt hemmelig for alle inntil Lars Lie avduket skiltet ved avslutningen av dugnaden. Vart håp er nå at alle tar Liehuken i bruk etter behov. Det vil åpenbart bli Hugulias nye samlingspunkt og det er plass til mange familier der samtidig. Når et slikt bygg og en slik plass blir så sentral som denne, må vi på det sterkeste og mest iherdige henstille Da står den der - LIEHUKEN. Etter mye forarbeid, søknader, møter om materialvalg, diskusjoner om utseende, iherdig og formidabel arbeidsinnsats, står vår lenge etterlengtede gapahuk på plass. Snekkerlaget. som bestod av Petter Hernæs. Jan Ødegård. Roy Stian Korslund. Gunnar Støten og Christian Hansen, brukte dugnadshelgen juni til å ferdigstille tømmerbygningen. Slik den er plassert og fremstår, overgår den nok de flestes forventninger. Det tas nå sikte på å ferdigstille Liehuken og det umiddelbare området rundt i lopet av sommeren, med håp om at alt er klan til generalforsamlingen i september. Det skal beises, fylles på singel, lages platting og planeres i området rundt. 6

7 til alle brukerne om å holde det ryddig og rent i hele området, til det beste for oss alle sammen. VI har også anskaffet en grill-/bålpanne med trekk. Den kan godt være plassert inne i Liehuken under grilling, men dersom man onsker å bruke den som bålpanne må den flyttes utenfor, samtidig må grillelementene i panne tas ut. Vi ber om at den etter bruk rengjøres og at asken tommes. (Ikke i Hugulitjern). Under pannen henger det også en liten askekopp som skal samle opp glor. den må også tommes. På veggen inne i Liehuken vil dere linne grillverktoy til allment bruk. også en stålborste til rengjoring. Det er innkjøpt seks campingstoler til bruk pa omradet. Disse ligger i ei putekasse som står bak bygningen. Håper disse kan komme til nytte og at de ivaretas på en tilfredsstillende måte. 7

8 Tekst og foto: Ame R. Bjørnstad Paskeskirenn påskeaften 2013 Endelig et paskeskirenn med både sno og sol. Etter to år med nesten barmarkskirenn, var det ikke bare snø nok, men i snøen var det kjørt to spor med god pass til skøyting i midten. Og til den som tror ivrige deltakerne i de yngste klasser ikke skøyter, kan bare tro om igjen. Maken til innsatsvilje og teknikk har vi ikke sett siden VM i Val de Fieme tidligere i vinter. Selv om vi har vært vant til stor oppslutning på påskeskirennene var det sannsynligvis ny rekord i år. Det er ikke lett å telle mange mennesker i bevegelse, men at det var nærmere 400 personer til stede er sannsynligvis ingen stor overdrivelse. Odd Harald hadde kjørt nye fine løyper før den første deltakeren i den yngste klassen la ut på den store ferden frem mot mål. Noen med pappas hånd trygt i sin og noen som skulle "gå sjøl". Så gikk det slag i slag. Den ene mer ivrig og med bedre teknikk enn den andre. Felles for alle da rennet var avviklet var at de fikk gullmedalje, diplom, godtepose og pølse etter målgang. Alle var vinnere og ingen var tapere. Det er vel det viktigste med påskeskirennet på Hugulia. 8

9

10 Tekst og foto: Arne R. Bjørnstad Etter at påskeskirennet var avviklet var det klart for natursti. Over 40 lag var påmeldt, så man kan trygt si at denne grenen er i ferd med å ta helt av. Vi begynner å nærme oss Birkennivå. Men, her er det ikke overvekt av litt tilårskomne herrer fra Næringslivet, her er hele familier med søsken, mor, far, fettere, kusiner, tanter og onkler som deltar. Det er kanskje litt ujevn fordeling på lagene, men det har ingen klaget på. Det er lag fra fire til 8-10 deltakere. Spørsmålene på hver post er krevende og varierte. Derfor er det en fordel med barn på laget. Det er ikke så greit for voksne uten barn å svare på spørsmål fra dagens BarneTV. Men, det er ingen sure miner å se hos de ivrige deltakerne på de forskjellige postene. Innsatsen er stor og jeg tror jammen det ble en pølse på alle da lagene var gått i mål utpå ettermiddagen. Det tar sin tid å avvikle paskeskirenn og natursti på samme dagen. Omsider ble det premieutdeling og det var tydelig at det hadde vært en jevn konkurranse. Det ble én vinner og én nummer to, men det var fire lag som måtte dele tredjeplassen. Ikke alle kunne vente til premieutdelingen, derfor har vi ikke bilde av alle lagene. Takk til arrangørene og hjelperne som nok en gang har gjort en fenomenal innsats. Det er både mye forarbeid og stor innsats underveis. Ingen navn, ingen glemt. Men, vi vet hvem dere er.

11 Bruk bygdesaga Vi lagerfører standard trelast til meget gode priser. R ø d e Kors var på plass! Hindrer og lindrer nød De som var på Hugulia i påsken 2013 vil aldri glemme det nydelige været, de flotte skiløypene og forbruket av de små, blå boksene med skismurning. Jeg tror ingen hadde noe forbruk av verken Rød Swix eller klister. Hvis de allikevel hadde smurt med en av disse, er jeg sikker på at de ikke glemte den turen heller. Mens vi nøt livet i nykjørte løyper var det noen som var på vakt og passet på oss. Gjøvik Røde Kors hadde, tradisjonen tro, teltet sitt på plass med salg av kaffe, vafler, sjokolade og andre godsaker. Men, det viktigste er at de er der med topptrente mannskaper som vet hva de skal gjøre hvis ulykken er ute for en av oss. Selv om det var usedvanlig mange i fjellet denne påsken, var det heldigvis ikke noen alvorlige ulykker i vårt område. Listverk Villmarkspanel gran og furu Åser Søyler Spesialdimensjoner på bestilling Bark Velkommen til TORPA SAG Tlf.: Barket hon til gjerde Skruer og spiker 11

12 Tekst: Hans-Jacob Anonsen Foto: Arne R. Bjørnstad Det vil også i år bli forsket videre for en best mulig utvikling og forvaltning av fiskeforholdene i våre vann og tjern. Forskeren fra NINA vil fortsette dette arbeidet ut på hosten og resultatet vil bli offentliggjort i Hugustubben som vanlig. FISKE I år ble det under dugnaden satt ut ca 300 ørreter i størrelse gram. I tillegg ble det satt ut fem stk på ca 1 kg. Med tanke pa de som har overlevd vinteren, bor det nå viere store muligheter for god fangst. Det Ne også under dugnaden bygget to lave korte brygger som. til tross for beskjeden størrelse, forbedrer fiskemulighetene vesentlig i tjernet. Dog vil vi samtidig minne om at det er kun en stang per person. Det har vært innrapportert at noen har lagt ut både fem og seks stenger med dupp og mark for å sikre seg stor fangst. VI vil derfor gjore oppmerksom pa at dette fisket ikke er ment som matauke, men til rekreasjon og opplæring av nye kommende generasjoner i Hugulia. SKITT FISKE!! LØYPENETTVERK Vårløysingen i år har virkelig tatt for seg av våre broer og klopper. Det har blitt funnet vrakgods på myrer og langs bekkedrag langt unna opprinnelig plassering. Takket være særlig god innsats fra Erik Schelderup og Erik Petterson. «Brothers in Arms», er mye av dette allerede reparert eller vil bli bygd opp igjen. De har også stått bak nye stimerkinger og utplassering av sittebenker på flere steder. De har fått bistand av andre underveis, men det er disse to som i hovedsak holder tak i dette store arbeidet. HVA NÅ? Friluftsutvalget er alltid interessert i gode ideer til positiv utvikling av vån hytteområde. Har DU noen gode forslag som friluftsutvalget kan bearbeide videre? Ta gjeme kontakt med oss under generalforsamlingen. Den lokale byggmester Byggmester w Bjørn Bjørkebakken Tlf Utfører alt innen nybygg-tilbygg-restaurering 12

13 ^ EL-installasjon AS / y TLF Din lokale elektriker i Synn fjell tiiiiitiiiiliilllliiiiiiiiii illllillllllllllllllllllllllllllllllllll Hyttestyring fra 3500 kr NOBØ ovner fra 2000 kr Populære utelamper fra 500 kr Nytt sikringskap, ferdig montert fra 9000 kr Alle priser er inkl. mva 20 % fast rabatt på materiell for alle i Hugulia! Ta kontakt dersom du trenger en elektrikerl 13

14 i* Etter en lang og snørik vinter var det spennende om snøen var smeltet til vårdugnaden 1. juni. Det hadde den definitivt, og kanskje i litt større fart enn folk i Oppland hadde ønsket. En kombinasjon av regn og varmt vær i slutten av mai satte fart på snøsmeltingen. Bildene fra Kvam og andre steder i Gudbrandsdalen glemmer vi ikke med det første. Hus som seiler som båter nedover elver og innsjøer er ikke noe festlig syn. Vi kan bare tenke oss hva det gjør med folk som ser hjemmene sine forsvinne på den måten. Hugulia hadde heldigvis sluppet billig, så der var det bare bløte myrer og ellers få tegn på ekstremvær. Lørdagen opprant med relativt bra vær. Det var litt kaldt, men ikke regn. Det er det viktigste. Huguliafolket fornekter seg ikke, så det dukket opp minst 40 ivrige dugnadsfolk med og uten spader og motorsag. Lars delte inn den innsatsvilige gjengen i lag, og deretter forvant hvert lag til sine poster. Det skulle bygges bro over bekken, løypestikker skulle utplasseres i fjellet, veien skulle gruses, det skulle ryddes rundt og i posthus og garasje. Det skulle også bygges to fiskebrygger, settes ut fisk, og ikke minst skulle det bygges gapahuk ved badebrygga. (Se egen artikkel om dette). Innsatsen var som vanlig stor og klokken samlet det seg fornøyde og kaffetørste folk ved badebrygga. Det var litt dårlig plass pga bygging av gapahuk, men det var det ingen som var lei seg for. Den vil vi kunne glede oss over i mange år. Noen hadde også i år bakt boller, kaker og kokt kaffe. Tusen takk til dere som alltid stiller opp for å bespise dugnadsgjengen. Jeg har skrevet om dugnad til det kjedsommelige, men det er et så verdifullt element i Hugulia at det kan ikke nevnes ofte nok. Viktig med arbeidet som blir gjort, men like viktig er det å bli litt kjent med fjerne og nære hyttenaboer. Velkommen til de nye hytteeierene som ennå ikke er ferdig med bygging av hytta, men som allikevel stiller opp på dugnaden. Veldig bra! Velkommen skal dere være! Etter at kaffen og bakervarene var fortært var det bare snekkerne til gapahuken igjen. De skulle holde ut lenge Teksl og foio: Ame R. Bjørnstad.

15

16 BRØNNBORING Boring etter vann utfores. Pompeanlegg leveres og monteres. ^Pfellkeim ^Brønnboring S86D HOV - MOB

17 Tekst og foto: Arne R. Bjørnstad [ ai li <\\\\\\m\\\v WwAwVvsv^Vv I tjor høst besøkte vi Elgfestivalen på Dokka. Halve Storgata var for anledningen stengt for å få plass til salgsboder med forskjellige spesialiteter fra Land. Vi har tidligere i Hugustubben presentert "Mat fra Land'*, og her kunne man kjøpe det aller meste fra lokale leverandører fra regionen. I tillegg ble det servert lunsj på Bedehuset av Gynthers Catering og matfagelever fra Dokka videregående. Bak Hagengården var det satt opp en lavvo, kalt Jutullavvoen, hvor man kunne få fireretters middag, show og moro fra fredag kveld til midnatt på lørdag. Regionen har mange lokale artister og mange fikk vist sitt talent på festivalen. Det var også stort rockearrangement med mange dyktige artister. På Bedehustomta. ikke langt fra Hagengården. var det også satt opp en lavvo. Her var gamle håndverkstradisjoner som karding, spinning, strikking og treskjæring vist fram. Til alle de som er redd for at slike tradisjoner er på vei ut. kan bare ta det med ro. Nivået er høyt og interessen stor. Uten for lavvoen var det leker og aktiviteter for barna. Naturfotograf Arnfinn Johansen ble kåret til Nordens Naturfotograf Han hadde salgsutstilling på Kaffekoppen Og \ iste hvorfor det ikke var noen tilfeldighet at nettopp han ble vinneren. Dokka Musikkorps sørget for taktfaste toner i Landsbyen, og Torpa Skytterlag og Nordre Land Skytterlag arrangerte skytekonkurranse på Bondlidtorget. Til de som ikke fikk med seg fjorårets festival kan jeg anbefale på det sterkeste å sette av en dag eller to på årets festival, som sannsynligvis blir i september

18 Tekst og foto: Einar Solvoll Fiskelykke pa Hugulia som i et moderne folkeeventyr Trofast ser vi dem stille opp på de halvårlige dugnadene på Hugulia, som en naturlig ting som de siste årene har løftet familien Amundsens hyttegled som de tre generasjonene hadde drømt om så lenge. Skal vi tro at det også kan være derfor at fjellørreten biter så villig for dem i Hu gul it jernet? Selv er Arne Amundsen (67) en av storfiskerne ved Hugulitjernet, som det bare tar 5-6 minutter å gå ned til. Første gang Hugustubben møtte ham for flere år siden, sto han med en halvkilos fjellørret i hånden, som skulle hjem på kjøkkenbenken på hytte nr. 804 hos fru Laila, også pensjonist på 67 år. Rekorden dro han opp noen år senere: l.250 kg. Og tror du ikke at da vi hadde slått av en prat nede ved den nye LieHuken. fikk han og storebror Jan Erik (69) på besøk fra Løten, fanget en flott ørretrusk igjen. Dagen etter kom Jan Eriks barnebarn, Selma Amundsen r "V^^^B^rC (9) pa besok. og hun fikk ogsa N * ^, w. en flott fisk på 500 gram på I kroken. Den helgen hun var Bestefar Ame fikk en halv kilos på besøk hos Arne og Laila orrer pd kroken i sommer, men på Hugulia. Vi spør Arne rekorden fra før var kg. hva som er hemmeligheten FOTO: PRIVAT med å få fisk: - Det finnes Selma (9) opplevde fiskelykken, meden fjell- ørret pa 500 gr. pd kroken. FOTO: PRIVAT ingen regel, men det er bare å vise tålmodighet og kaste ut litt her og der. sier Arne som pleier å starte nede ved utløpet og demningen av vannet i øst og bruke god tid på spaserturen videre 1, 1 18 flytebrygga. Laila og Arne Amundsen traff hverandre i sisle klasse på folkeskolen i og her ser vi dem foran familiens Initeparadis Hugulia. 2 barn - 5 barnebarn Løten i Hedmark er barndomshjemmet til begge brødrene Amundsen. Typisk for sin tid var at faren deres først var sveiser (gjetergutt) på en gård, som imidlertid ble nedlagt i Siden ble han ukependler til Lillestrøm hvor han jobbet pa på Strømmen Mek. Verksted, til familien like godt flyttet til Lillestrøm. I siste klasse på realskolen traff Arne sin blide og hyggelige, kommende hustru, Laila. De gikk ut av skolen i samme avgangsklasse i Skjebnen førte dem videre sammen, og det gikk ikke mange år før de kjøpte en eldre enebolig i Fjerdingby i nabokommunen.

19 I dag er begge lykkelige pensjonister, etter at fru Laila hadde viet hele sitt yrkesaktive liv ved Trygdekontoret i kommunen (på slutten NAV) og Arne i 4 år først ved Strømmens Verksted, og senere 40 år Dyno (Dynea i dag) på Lillestrøm. De fikk to barn. Toril (46) og Jan Tore (44) - og er i dag besteforeldre til ikke mindre enn 5 '"store" barnebarn: Ann-Emilie (24). Marius (22) Joaehim (20). Thea (17 og Maria (14). Hva grantreet fortalte? Hennes foreldres hytte i skogen pa Ringerrike ble tidlig et samlingssted for alle tre generasjoner. Men så vokste drømmen om Bjørkelia, er det trefegen hytte sterkt frem i den f ende etter hvert "storfamilien". navnet pa hytta At det skulle bli på Hugulia. skjedde som sa ofte ellers ved en ren tilfeldighet. Det fru Laila med stjerner i øynene. Arne sier ikke stort om det. men vi tipper han så for seg en lykkelig pensjonisttilværelse med fiskestanga over nakken, akkurat som i den tankefulle stemningen pa legningen av R Chr. Amundsen i Folkeeventyrene. Turister fikk overnatte Like rause som ekteparet er med dugnader, er de også med gjestfriheten. Fru Laila møtte oss hjemme med en høy stabel med Nåtler. Det som ikke ble spist ble sendt med Hugustub- Arne fikk besøk av storebror Jan Erik fra ljøten. hvor de begge vokste opp. Begge to falt for den vesle hekken som klukker gjennom hele hytteeiendommen var i år Eldste datter Toril jobbet sammen med en som heter Einar R. Johansen fra Grua. som har hylte nr. 3 på Hugulia. Han kunne fortelle at på ei gran i et veikryss der oppe hang et lite stykke papir om en ledig hytte Øverst i stien som går opp i fjellet fra parkeringsplassen på 8-feltet. Prisen var kr. - Vi dro opp for å se. og vandret videre opp i fjellet en times tid for a tenke. Da \ i kom ned hadde vi bestemt oss. Turterrenget, og bekken som klukker gjennom eiendommen, gjorde utslaget, forteller Turistene Michelle og Matheu fra Australia fikk ikke hare haik fra Fagernes til Lillehammer, men også en uforglemmelig overnatting [tå ekte norsk hytte /HI Hugulia FOTO: PRIVAT bens journalist hjem. Noen dager senere var ekteparet på Fagernes. På hjemveien plukket de opp to haikere med asiatisk bakgrunn, men oppvokst i Australia. Turistene sto med plakat om at de skulle til Lillehammer, og de fikk sitte pa. Ikke bare til krysset hvor Nord-Torpavegen begynner. Nei de ble invitert til å ligge over i Hugulia. Sjeleglade takket deja til å slippe å ligge i telt denne regnfulle natten. Til gjengjeld fikk Laila og Arne en hyggelig kveld med servering av bade pølser med potetstappe eller lomper og hyggelige samtaler, og neste morgen til felles frokost med egg og bacon. Turistene praktiserte begge som veterinærer i London. Like hyggelig var besøket for Laila og Arne som ble en opplevelse rikere. De likk to nye venner: Michelle og Matheu - med en takknemlig hilsen på engelsk i hytteboka. Neste dag skulle Laila og Arne til Hamar, så de kjørte like gjerne via Lillehammer der de tok a\ skjed med London-turistene over en kopp kaffe før de skiltes. 19

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Bonderomantikk, sånn var det før i tida. I bakgrunnen badstue og smia langs bilveien vår til Hugulia. Møt familien Berg på Røste gård. REDAKTØRENS

Detaljer

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 34 NR. 2 2010 Skattejakt i fjellheimen s.13 Et lite stykke Norgeshistorie s.14 Bjørnejegeren fra Nord-Torpa s.4 REDAKTØRENS hjørne Jeg sitter ved vinduet på hytta en

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 32 - NR. 2 2008 www.huguliavel.no Les om Lands Museum på side 12 Synnfjell Utvikling, Anne Sofie Askvig - se side 4 GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening Lett å få hytta på nett Mygg, knott og klegg Gründer og selvlært snekker

SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening Lett å få hytta på nett Mygg, knott og klegg Gründer og selvlært snekker SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening Lett å få hytta på nett Mygg, knott og klegg Gründer og selvlært snekker PÅSKEN 2010 Årgang 5 REDAKSJONEN Knut Håvard Andersson tlf. 918 58 323 E post: knuthand@online.no

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926. Årgang 26. 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL.

Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926. Årgang 26. 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL. Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årgang 26 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL HøySt AKTUELT Velkommen til Joker i Starveien! I vår butikk finner du alt det

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Grenseland AVISA. yrende folkeliv i Ørje sentrum. ny OrdFØrer. 21-tAKKer. FLOtt nm

Grenseland AVISA. yrende folkeliv i Ørje sentrum. ny OrdFØrer. 21-tAKKer. FLOtt nm nr. 9 november 2013 ny OrdFØrer Kjersti Nythe Nilsen (Ap) har inntatt ordførerstolen i Marker. En litt uvirkelig situasjon, men jeg gleder meg. vi har et godt politisk klima i Marker, sier hun. Side 3

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking Nr. 2 April 2008 utvekslingsstudenter Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Les om utvekslingsstudentene Carmen og Birthe, som bor hos vertsfamilier i henholdsvis Aremark og Rødenes i

Detaljer

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 PÅSKEN 2008- Årgang 3 Thor-Øystein Eriksen E-post: thor.oistein.eriksen@nrk.no Knut Håvard Andersson tlf. 918 58 323 E-post: knuthand@online.no

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014

Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014 Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014 Det var en gang i 1976 FastFisk 25 år og Holmenbua i ny og større utgave! Forsidebilde av FastFisk no.3 / 1976. Spennende å se forsidebilde no. 1

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Langt innpå skogen der veit jeg et sted...

Langt innpå skogen der veit jeg et sted... Langt innpå skogen der veit jeg et sted... 2014 Ledern... 4 Nye Myrlia... 5 Utdrag fra årsmøte... 6 Vinterens arrangementer... 7 Lær skiteknikk med Kristine 8 Mangenfjellet Langdistanse 9 Kulturarv...

Detaljer