Ergonomiprosjekt 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ergonomiprosjekt 2012"

Transkript

1 Ergonomiprosjekt 2012 En historie om samspill mellom mange gode krefter Roger Ekle, klubbformann Kåre Myran, HMS-sjef

2 HENT AS kort presentasjon Trondheimsbasert entreprenør og prosjektutvikler, med hovedvekt på totalentrepriser og samspillprosjekter. Nasjonal aktør, prosjekter fra Stavanger i sør til Tromsø i nord Om lag 460 ansatte Omsetning 2012 ca. 3 milliarder Offensiv satsning innen: Prosjektutvikling og offensive verdiskapning for kunden Helse, miljø og sikkerhet Kvalitetssikring Energi- og miljøteknikk HENT Totalverdi løsningsorientert samspill Lerkendal hotell, kongressenter og kontor Aker Solutions Stavanger The Edge Hotel, Tromsø

3 en kald januardag i 2010 fikk vi en hyggelig forespørsel om besøk

4 Ikke helt uforberedt: Utdrag fra årsplan AMU 2010: Arbeidsmiljø/trivsel/kommunikasjon. Hovedfokus vernetjeneste 2010 skal settes på kommunikasjon og medvirkning. Dette inkluderer: Husmøter skal gjennomføres minst 2 ganger pr måned på alle prosjekt. Ergonomi: Evaluering av prøveprosjekt CC90- standard på Klostergata. Forsøksprosjekt på utstyr for montasje og transport av gipsplater og vinduer AMU ønsker spesielt fokus på ergonomi for gruppe jernbindere. Det søkes iverksatt et prøveprosjekt i samarbeid med NAV vedr. dette. Ergonomi for produksjonsarbeidere skal undergis spesiell risikovurdering i forbindelse med energiriktig byggeprosess. Vernerunder for adm. personell gjennomføres ved alle avd. kontorer samt hovedkontor i Mål: 10 % bedre score på trivsel/anlegg på trivselsundersøkelse høst 10 ift. måling 09. Klostergt. 60

5 «90-gips» - tillitsvalgte i FF hadde jobbet med dette lenge «Styret i foreningen diskuterte i går oppfølgingen av svaret fra arbeidstilsynet. Vi vil spesielt prioritere de utfordringer vi har med gipsplatemontasje. I flere av bedriftene hadde tillitsvalgte/verneombud tatt opp tilsynets svar med bedriftsledelsen. Veidekke i Trondheim har tidligere tatt en beslutning om å benytte 90 gips og Skanska har nå tatt en beslutning for Norge. Tilbakemeldingen så langt fra de andre var en avventende holdning fra ledelsen.»

6 men «gjesten» la igjen et pålegg

7 BHT får i oppdrag å kartlegge: Spørreskjema til alle ansatte

8 ERGORISK Metode for å vurdere risiko for muskel og skjelettplager ved manuelt fysisk arbeid Den konkluderer med om belastningen på observerte arb. situasjoner er lav (grønn), moderat (gul) eller høy (rød) Risikonivå Rødt - Høyt Gult - Moderat Grønt - Lavt Beskrivelse av behov for tiltak Rødt er vurdert som høy risiko hvor endring vil være nødvendig og tiltak skal prioriteres Gult er vurdert som middels risiko hvor tiltak skal vurderes Grønt er vurdert som lav risiko med generell helseovervåking som eneste tiltak

9 KONKLUSJON: Bæring av jern: Belastningene ved bæring av jern er høy for alle kroppsdeler og er i rød sone Tiltak er nødvendig og må gjennomføres!

10 Arbeid over hodehøyde: Belastningene ved arbeid over hode er høy for alle kroppsdeler og befinner seg i rød sone Tiltak er nødvendig og må gjennomføres!

11 Jernbinding: Belastningene ved jernbinding er høy for alle kroppsdeler og er i rød sone Tiltak er nødvendig og må gjennomføres!

12 Sluttrapport fra BHT

13 Tillitsvalgte, VO og HMS-avd: Sluttrapport omsettes i handlingsplan Arbeidsoperasjoner Hofte fot Rygg Skulder / Arm Hånd Hånd ledd Nakke Vibrasjoner Tempo Stress Variasjon Varighet Hyppighet Merknad/konklusjon risiko Håndtransport av andre materialer Sjeldnere arbeidsoperasjon. Det kommer ikke frem at det er materialer /utstyr som er spesielt tungt eller vanskelig å håndtere. Det brukes da løfteredskaper. Det er imidlertid bæring så det gir liten variasjon fra bæring av jern. Jernbinding Arbeidet utføres på bakkenivå. Det innebærer mye bøying i rygg. Tang som gav stor belastning på hender er nå erstattet av automater dette gir mer belastning på albuer, men er bedre mhp belastning. En kjenner ikke til at det finnes bedre/lettere utstyr enn det som brukes i Hent AS. Støping av vegger, dekker mv Det brukes nå mer flytende betong enn tidligere, dette har redusert belastningene. Noen baser er mer skeptisk til våt betong og bruker det i mindre grad. Bruk av vibrasjonsverktøy er begrenset, utstyret oppleves som godt vibrasjonsdempet. Avretting Løsne forskalingsstag Pri 2. Våt betong gjør arbeidet lettere. Tiltak som bredde på avrettet, arbeidsteknikk mv er viktig Noen låser sitter godt fast, de må da slås løs, dette gir stor belastning på skuldre, armer og dels rygg. Det finnes klokker som lettere lar seg løsne. Disse leveres ikke av leverandør av forskalingsmateriell og må pt anskaffes av Hent..

14 Handlingsplan AMU høst 10 vår 11 Sak Avd. Tiltak Ansv. Frist Lukket Bæring av jern på byggeplass Betong Risiko vurderes nærmere av Aktimed v/fysioterapeut, kursing i arbeidsteknikk Aktimed AMU 2/11 Jernbinding, belastning på albuer Betong Risikovurderes nærmere av Aktimed v/fysioterapeut, kursing i arbeidsteknikk Løsne forskalingsstag Betong Anskaffe flere klokker som lettere lar seg løsne Avretting Betong Risikovurderes nærmere av Aktimed v/fysioterapeut, kursing i arbeidsteknikk Arbeidsleder/bas bestiller høyere synk på betong til dette. AMU 4.10: TG følger opp. Unngå unødige feil Tømmer Trekke inn baser på prosjekteringseller innkjøpsnivå prosedyre utarbeides på dette AMU 4.10: RE tar initiativ på dette. Aktimed SJ Aktimed Prod AL (+PRL)- RE AMU 2/11 AMU 4/10 AMU 2/11 AMU 2/11 Des gips Tømmer AMU 4.10: HENT har som målsetting å benytte 90 gips som standard på våre prosjekter. I en overgangsperiode vil både 90 og 120 cm plater benyttes. Ved bruk av 120 gips skal SJA utarbeides ift ergonomi. SJ + RE AMU 4/10 Des 10

15 Mai 2011: AMU nedsetter prosjektgruppe ergonomi Personalavd v/ Bjørn Jørstad HMS-sjef Kåre Myran Aktimed fysioterapeut 2 «faddere» fra produksjonen; Roger Ekle (klubbformann tømmer), Rune Loholt (tillitsvalgt betong) Hovedverneombud (tiltrer seinere)

16 Bedre ergonomi = Mindre helseplager Lavere sykefravær Mindre belastning

17 Handlingsfase etter kartlegging

18 Prosjektet presenteres for NAV Arbeidslivssenter

19 og NAV gir støtte til prosjektet 2.fellessamling: Undervisningssamling om sykefraværsrutiner, hvordan ta vare på seg selv, motivere for tidlig intervensjon/ behandling for å forebygge kroniske plager. Info om tilrettelegging. 2.fellessamling med alle Tømrere: 80 ansatte: Gjennomsnittlig reisetid (Tynset, Orkanger, innenbys):timelønn 215x 1 kr 215 Samling: Timelønn 215 x 2= kr 430 Produksjonstap: finnes ikke eksakte tall, benytter Ncc tall som bransjenorm: kr 740 pr time: 3 timer x 740: kr 2 200: totalt: pr time: = kr 955x 3: kr 2 865x 80 ansatte Betongarbeidere: 34 ansatte: Kr x 34= kr Kr Kr Utarbeide Tenk-Smart-brosjyre sammen med faddere, ergonomiveiledere, ledelsen, BHT Evaluering: Ønskelig med subjektiv muskel- skjellettkartlegging etter endt prosjekt (6 mnd) og etter 1 år. Kr 50 pr skjema: 50x 84 ansatte: kr 4200 x2: kr 8400 Rapport pr stk: BHT timer: 25 x 2 rapporter: 50 timer x kr 890= kr Kr Total prosjektkostnad: Kr NAV Arbeidslivssenter innvilget kr HENT beslutter å dekke resten

20 Prosjektinnhold 1. Verneombudssamlinger. VO=Nøkkelperson på byggeplass 2. Tema i trivselssamtaler med alle ansatte 3. Workshop ute på prosjekt; - Teori + Praksis = bevisstgjøring - Samle erfaringer mannskapet drøfter alternativ 4. Ergonomiundervisning, Info på anlegg 5. Byggeplassbesøk v/faddere 6. Merking av vibrerende verktøy 7. HENT Magasinet 8. Info og forankring ledelse 9. Revisjon av verktøy / utstyr / hjelpemidler 10. Revisjon av rutiner, planlegging og logistikkløsninger 11. Sluttkartlegging Ergorisk 12. Sluttrapport 13. Materiell til undervisning og presentasjon; internt og eksternt

21 Work-shops på byggeplass MØTEREFERAT Møtet gjaldt: Ergonomi. Dato og tid: 23 og Tidsrom: Sted: Kontor rigg Marienborg Til stede: Mannskap på byggeplassen, Roger Ekle, Bjørn Jørstad, Rune Loholt. Katarina Jørstad. Referent: Kopi til: Roger Ekle. Ergo gruppen. Saker som ble tatt opp på befaring av byggeplassen. Etter samtaler med timelønte og ledelsen på anlegget så virker det som at håndtering av sement baserte plater er den saken som har medført de største utfordringene. Platene har et format på 1200mm x 2500mm og veier 50 kg pr stk. Bruken av platene er bestemt av ark og byggherre. Anleggsledelsen har forsøk å få byggherre til å vurdere annen type kledning. Har greid å redusere

22 Work-shops kartlegging

23 Verneombudenes rolle i prosjektet Skal være kontaktperson mtp. ergonomi på byggeplassen Grensesnitt mot HMS-avdeling Hovedverneombudets forlengede arm i felten Ergonomi er eget punkt på vernerunden Skal «bruke blikket» i forhold til ergonomi og bidra til å holde fokus på dette i akkordlaget

24 Prosessen pågår, men vi har oppnådd: Bevisstgjøring av både organisasjon og mannskaper Endrede arbeidsrutiner/holdninger Fast punkt på VO-samlinger Årlige kampanjer fra HMSavdeling Revisjoner av utstyr og hjelpemidler Merking av vibrerende verktøy

25 Samspill mellom mange: Tillitsvalgte AMU Arbeidstilsynet Bedriftshelsetjenesten Adm. ledelse NAV Vernetjenesten.. men hvem er det som mangler her?

26 Cetris plater Sagflis og betong, 120x300 cm, 52 kg

27 Arkitekt vurderer plate

28 Hvem mangler i samspillet? Byggherrer Arkitekter Prosjekterende Konsulenter (RIB ol) Burde ikke Byggherreforskriften (BHF) gitt noen føringer her?

29 BHF 8 (Krav til plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, som blant annet 1. Arbeid nær installasjoner i grunnen 2. Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 3. Arbeid på steder med passerende trafikk 4. Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 5. Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff 6. Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler 7. Arbeid som innebærer fare for drukning 8. Arbeid i senkekasser der luften er komprimert 9. Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr 10. Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander 11. Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12. Arbeid med montering og demontering av tunge elementer 13. Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14. Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll 15. Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 16. Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare.

30 Men uavhengig av dette: Hvordan har det gått med sykefraværet i HENT i 2012?

31 Legemeldt sykefravær HENT AS «HENT AS har et sykefravær som er 21% lavere enn bransjen og 32% lavere enn Sør-Trøndelag fylke (alle ansatte i bedrifter/virksomheter i fylket).» Kilde: NAVs sykefraværsstatistikk pr 3. kvartal 2012

32 Legemeldt sykefravær HENT AS 1. kv kv S y k e f r a v æ r i 4 % Hent AS (n=450) Bransjen Alle ansatte i Sør-Trøndelag Lineær (Hent AS (n=450))

33 Takk for oppmerksomheten!

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower Helse, miljø og sikkerhet HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer