Hemmeligheter og løgner voldens uttrykk og konsekvenser for psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemmeligheter og løgner voldens uttrykk og konsekvenser for psykisk helse"

Transkript

1 Psykiatri i Nord Inviterer til konferansen: Hemmeligheter og løgner voldens uttrykk og konsekvenser for psykisk helse Radisson SAS Hotel, Bodø, april 2008 Psykiatri i Nord er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF

2 Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, det strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Vold er ødeleggende både for psykisk og fysisk helse, skader selvfølelsen og rammer trygghet, livskvalitet og mulighet til å ha styring på eget liv. I denne sammenheng handler vold også om kjønnslemlestelse, tvangsekteskap samt å være vitne til vold. Tidligere brukte vi begrepet husbråk. Dette tilslørte og bagatelliserte problemet og gjorde det skamfullt og vanskelig å søke hjelp. Innenfor det offentlige hjelpeapparatet er det varierende kunnskap og bevissthet om vold i nære relasjoner, samt mangelfullt samarbeid mellom ulike tjenester. Det er viktig å synliggjøre dette problemet og la de som har vært utsatt for vold slippe til med sine erfaringer. Vi trenger større åpenhet om - og forsterkede holdninger mot - vold i nære relasjoner både innenfor hjelpeapparatet og i befolkningen generelt. I 2004 la regjeringen fram handlingsplanen; Vold i nære relasjoner ( ). Denne planen har styrket satsingen med etablering av regionale ressursmiljøer om vold og traumatisk stress. I 2007 kom en ny handlingsplan; Mot vold i nære relasjoner ( ): Vendepunkt. Forbehold om endringer i programmet

3 Seksjon for kunnskapsbygging ved Nordlandssykehuset og Psykiatrisk fagutviklingsenhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge inngikk i 2007 et samarbeid om det som fra og med 2008 skal bli en årlig psykiatrikonferanse for Nord-Norge. Konferansen erstatter det tidligere Åsgårdseminaret. Arrangementet avholdes vekselvis i Tromsø og Bodø. I år arrangeres konferansen på Radisson SAS Hotel i Bodø. Tema for årets konferanse er voldens uttrykk og konsekvenser for psykisk helse. I denne anledning er Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord samarbeidspartner. Målgruppen for konferansen er spesialisthelsetjenesten, samarbeidspartnere og andre som er interessert i temaet. Konferanseavgift: Kr ,- inklusiv lunsj begge dagene Konferanseavgift brukere: Kr. 900,- inklusiv lunsj begge dagene Middag på Radisson SAS 22. april Kr. 500,- Hotellreservering Det er reservert rom på Radisson SAS Hotel i Bodø. Deltakerne bestiller selv rom på følgende mailadresse: evt. pr telefon: Deltakerne må oppgi kredittkortnummer og utløpsdato ved bestilling. Frist for reservering av rom er satt til 26. februar 2008.

4 TIRSDAG 22. APRIL Registrering Kulturelt innslag Åpning Vold som samfunnsfenomen Ole Kristian Hjemdal, Seksjonsleder vold, familievold og seksuelle overgrep, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress -NKVTS Kaffepause Hvordan være en god hjelper for voldsutsatte? Erfaringer fra møte med kvinner utsatt for vold fra sine partnere Mette Skålholt, psykolog, Alternativ til vold - ATV Skammens vesen Lunsj Gry Stålsett, spesialpsykolog/forsker, Modum bad Parallelle sesjoner Parallelle sesjoner Dagen avsluttes

5 kl kl Den kliniske samtalen A1 Hvordan møte mennesker med skam og skyld? Gry Stålsett, spesialpsykolog/forsker, Modum bad Kultur B1 Å forstå med det samiske blikket. Gunn Britt Eikjok Andreassen, klinisk sosionom, Tromsø kommune Anne Lene Turi, psykolog, Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern Tverrfaglighet C1 Tverrfaglig samarbeid i vold og overgrepssaker, erfaringer fra regionalt konsultasjonsteam. Elin Hartvigsen, spesialkonsulent, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord Lene Sivertsen, daglig leder på støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep Menn som utøver vold D1 Behandlingsgrupper for menn med sinne- og voldsproblemer. Erfaringer fra Familievernkontoret i Bodø. Jan Olav Røed, sosionom Astrid Nygård, psykologspesialist Traumer voksne E1 Senskader etter seksuelle overgrep i barndommen/ungdomstiden. Nordlandssykehuset v/allmennpsyk. avd., Sør 1 i Bodø presenterer sitt 3 mndr. gruppebaserte traumebehandlingsprogram Traumer barn F1 Barn og traumer. Marianne Vatne Straume, psykologspesialist, Senter for Krisepsykologi, Bergen A2 Å tørre og undre seg. Elin Guttormsen Bjordal, psykologspesialist, enhetsleder ved DPS Porsgrunn, Sykehuset Telemark B2 Forebygging av kvinnelig omskjæring. Kalgacal Hassan, jordmor, Stavanger kommune Gjertrud Kringeland, helsesøster, Stavanger kommune C2 Bare et lite sammenbrud. Om selvmordstanker og selvmordsforsøk blant voldsutsatte kvinner. Tove Smaadal, leder for krisesenter sekretariatet D2 Fra hånd til munn. Gruppebehandling av menn som utøver vold i familien. Are Evang, psykolog, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord E2 Traumebehandlingsprosessen. Pasienten og behandlerperspektivet belyst med kasustikk v/traumeteamet Allmennpsyk. avd. Sør 1, Nordlandssykehuset F2 Samtale med barn om det vanskelege. Anna Margrete Flåm, psykologspesialist, BUP Tromsø

6 ONSDAG 23. APRIL Registrering Parallelle sesjoner Parallelle sesjoner Lunsj Plenum Voldens konsekvenser og beskyttelsesfaktorer Per Isdal, psykolog, nestleder Alternativ til vold -ATV Vold i nære relasjoner i et samfunns-og individperspektiv Safia Abdi, sykepleier Alvoret og mulighetene Konferansen avsluttes

7 kl kl Vitne til vold G1 Barn som er vitne til vold. Are Evang, psykolog, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord Jus H1 Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Salten Svenn Larsen, rådgiver Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø Merethe Rognskog, jurist Erfaring fra klinikkene I1 Hesteassistert psykoterapi - EAP en ny terapimetode ved NLSH Lofoten Sveinung Skårset, avd. overlege BUP-Lofoten Vold og rus J1 Behandling av vold i institusjoner. Kristin Røymo, enhentsleder Færingen Jens Salamonsen, spesialkonsulent, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord Komplekse traumer K1 Behandling av kompleks traumatisering. Arne Roar Blindheim, psykologspesialist, Senter for krisepsykologi, Bergen G2 Barn og unge med grenseoverskridende seksuell atferd. Aud Karin Bjørn, leder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord H2 Meldeplikt og taushetsplikt I2 EMDR som metode i traumebehandling. Ruth Aandal-Herseth. psykiatrisk sykepleier, VOP-Bodø Hvilken rolle spiller vold og overgrep i utviklingen av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Hilde Thørnquist, overlege, NLSH J2 Sammenhengen mellom rus og vold - konsekvenser for behandling. Per Isdal, psykolog, nestleder Alternativ til vold Ny forskning i regionen L (går fra kl ) Mobbing og etnisk diskriminering. Tall fra SAMINOR undersøkelsen Ketil Lenert Hansen, stipendiat, UiTø, ISM Den hele og fulle sannhet - hvordan unngås den? Øyvind Finne, cand.polit/lektor, Lakselv videregående skole Hvordan fange opp vold i nære relasjoner innenfor hjelpeapparatets rammer? Erfaringer fra ulike forskningsprosjekter med eldre i fleretniske strøk i Nord-Norge Gunn-Tove Minde, spesialkonsulent, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord K2

8 påmelding Hemmeligheter og løgner Fornavn: Etternavn: Betaling: Du vil få tilsendt faktura på kursavgift. Vennligst fyll ut denne delen hvis din arbeidsgiver skal betale kursavgiften. Send faktura til: Stilling: Avdeling: Navn: Arbeidsgiver: Stilling: Adresse arbeid: Avdeling: Postnr: Arbeidsgiver: Poststed: Adresse arbeid: E-post: Telefon: Postnr: Faks: Poststed: Diett (vegetar etc.) Annet (bevegelseshemmet etc.) Vennligst bruk 1 skjema pr. deltaker Påmeldingsfrist: 9. april 2008 Påmelding sendes til: Faks: Fyll ut og faks påmeldingen til eller Post: Merk konvolutten Hemmeligheter og løgner og send en komplett kopi av denne påmeldingen til: Nordlandssykehuset HF Seksjon for kunnskapsbygging 8092 Bodø Bekreftelse påmelding Alle påmeldinger vil bli bekreftet pr. brev eller e-post straks påmeldingsfristen er utgått. Avbestilling / bytte av deltaker For å få refundert kursavgiften, må avbestilling være mottatt skriftlig innen 2 uker før kursdato. Kursavgift: UNN og NLSH dekker kursavgiften for sine ansatte Kr 3 200,- Kr 900,- pårørende og brukere Kr. 500,- Middag på Radisson SAS 22. april Skal delta på parallellsesjoner : TIRSDAG ONSDAG kl kl kl kl : A1 : A2 : G1 : G2 : B1 : B2 : H1 : H2 : C1 : C2 : I1 : I2 : D1 : D2 : J1 : J2 : E1 : E2 : K1 : K2 : F1 : F2 : L Kontaktpersoner: Lillian Haukland, tlf: Grethe Sveum Stake, tlf: Tordis Sørensen Høifødt, tlf: / Gro Morken Nilssen, tlf:

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017 Handlingsplan Vold i nære relasjoner Birkenes kommune 2014-2017 1.0 INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv.

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis? Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN 17.-18. FEB 2016 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner. For Skien kommune 2012-2015. www.skien.kommune.no

Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner. For Skien kommune 2012-2015. www.skien.kommune.no Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner For Skien kommune 2012-2015 www.skien.kommune.no Mål Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Tiltak 1. Tiltak overfor barn som lever

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid

Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Ulvik 15. 16. mars 2014 Barne-, ungdoms- og familieetaten Fosterhjemstjenesten Bergen Region vest Velkommen til storsamling 2014 Bufetat i Bergen har den

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te PROGRAM TIRSDAG 14. JUNI Kl. 18.00 19.15 Kl. 20.00 Kl. 22.00 23.30 Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Middag Konferansemiddag på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer