Motek Brannstopp Fugemasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motek Brannstopp Fugemasse"

Transkript

1 Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber- og plastrør Tetting av gjennomføringer med plastbelaget aluminiumsrør Tetting av fuger i vegg og dekke Produktegenskaper Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer Enkel å påføre med pen overflate Ingen grunning nødvendig for påføring mot de fleste materialer, se dog monteringsanvisning for detaljer Enkelte metallrør krever rustbeskyttelse ved bruk av r, maling, innstøping med betong etc. Les derfor rørets tekniske datablad før fuging Passer til de fleste overflater, inkludert betong, tegl, leca, stål, tre, gips, glass, pvc og de fleste ikke porøse overflater Herder raskt, klebefri innen 1 time Fugemassens brannmotstand i henhold til testede verdier oppnås når n har fått herdet i én måned Halogenfri Kan overmales, test malingen Teknisk data Tilstand Egenvekt Flammepunkt Klebefri Filmdannelse Fullherdet M.B.F. Klar til bruk, akrylbasert Ingen Fleksibilitet 12.5 % Lagring Kompatibilitet Begrensninger Klassifikasjon Maksimum 75 minutter Maksimum 25 minutter 3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur Minst 12 måneder ved lagring i uåpnede patroner. Lagres i tempera turer mellom 5 C og 30 C Kan benyttes mot de fleste materialer, men bør ikke benyttes i direkte kontakt med bituminøse materialer Bør ikke benyttes i stadig fuktige arealer, eller i fuger Fugemasse ISO F- 12,5P Maks utsparing for kanal i murte kontruksjoner Ø1100 mm. Maks utsparing for kanal i gipsvegg Ø 560 mm. Forpakning Volum Farge Bestillingsbetegnelse Ant/kart Ant/ enhet Art. nr. Tube 310 ml Hvit Fugemasse 25 1 stk Pølse 600 ml Hvit Fugemasse 10 1 stk Brannstopp dokumentasjon

2 Fugemasse Monteringsanvisning 1. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er løsning angitt i Byggdetalj , pkt.32. Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for gjennomføringen om det i stedet benyttes tosidig branntetting. Utførelse av branntetting må være utført som angitt for betong dekker, dog da som tosidig branntetting der det er angitt ensidig branntetting. 2. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side så benyttes anvisningene for gipsvegg med tetting kun på siden med gipsplater. Man må da påse at sjaktveggene i alle etasjene tettes på samme måte. 3. Sørg for at fugebredden er stor nok slik at man får plassert korrekt bakdytt der det er krav. I praksis bør denne ikke være særlig smalere enn 10mm. 4. Rengjør alle overflater, slik at det er rent og fritt for fett, støv og forurensing. 5. Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se tabellene på de neste sidene. Der det ikke er branntekniske krav anbefales det å fuge med minimumsdybde etter forholdet 2:1 (bredde:dybde) og ikke under 12 mm. 6. Der overflaten er malt med maling som ikke tåler r (spesielt enkelte støvbind ere) bør man først påføre grunning med en PVA-Primer. 7. Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller bør beskyttes mot korrosjon. 8. Ved fuging i gipsvegger kan man fukte overflatene først for å forhindre krymping. Bland gjerne litt akryl i vannet. 9. Påfør godt med i åpningen for å forhindre luftbobler. Jevn ut n med f. eks. en fuktig fugeskje eller pensel. 10. Isolasjon eller brannspjeld på rør og kanaler festes etter angivelser i isolasjonsproduktets respektive monteringsanvisning, godkjent av SINTEF NBL. Fugemasse sine egne løsninger for isolering står anført på etterfølgende sider. 11. Kanaler som er større enn de oppgitt i monteringsanvisningen, må ha forsterkningsprofil L 30x50mm rundt hele kanalen på maksimalt 150 mm fra tettingen, festet med poppnagler eller punktsveising for å unngå at kanalen klapper sammen. Maks bredde på fugen rundt er 30 mm. Fugemasse benyttes for å forhindre spredning av lyd, brann og røyk gjennom fuger og åpninger i lyd- og brannklassifiserte vegger og dekker, samt rundt tekniske gjennomføringer. Fugemassen brukes med passende dytt, som steinull etc. for å sikre korrekt bredde til dybde forhold og å redusere krymping av fugen ved herding. Minimum dybde og maksimum bredde på fugene finnes i monteringsanvisningen. Når fugen utsettes for brann, vil den ekspandere ved cirka 180 C og effektivt forhindre gjennombrenning i opptil 4 timer. Brannstopp dokumentasjon 25

3 Fugemasse Teknisk data Emisjonsdata Stoffbetegnelse Emisjonsrate 4 uker [μg/m2xh] Emisjonsrate 26 uker [μg/m2xh] TVOC 0,96 < 0,96 H 2 C0 0,00 0,00 NH 3 0,23 < 0,23 Kreft-IARC kat.1 0,00 0,00 AllergiCLIMPAQ 0,00 0,00 Akustiske egenskaper Fugedybde Ensidig fuge 12 mm uten bakdytt Ensidig fuge 15 mm uten bakdytt Ensidig fuge 25 mm uten bakdytt Ensidig fuge 30 mm uten bakdytt Ensidig fuge 50 mm uten bakdytt Tosidig fuge 12 mm uten bakdytt Tosidig fuge 15 mm uten bakdytt Tosidig fuge 25 mm uten bakdytt Tosidig fuge 30 mm uten bakdytt Tosidig fuge 50 mm uten bakdytt Lydklasse 35 db 37 db 41 db 43 db 47 db 42 db 44 db 48 db 50 db 59 db Test standard Fugemasse er testet i h.h.t. metoder og kriteria beskrevet i EN Fugedybde BRE A WARRES SINTEF SINTEF SINTEF SINTEF A SINTEF B SINTEF B SINTEF A BRE SINTEF Merking :SINTEF Brannklassifisering Ensidig tetting i murte konstruksjoner Type tetting Maks dimensjon Utførelse Min. fugedybde og bakdytt EI Min Åpen fuge 15 mm akryl på 25 mm steinull 120 Kabel Ø25 mm 15 mm akryl på 25 mm steinull 60 Stålrør Ø219 mm 15 mm akryl på 25 mm steinull 90 Cu-rør Ø58 mm 15 mm akryl på 25 mm steinull 120 Kanal 1000 x mm akryl på 45 mm steinull 60 Steinull med densitet 129 kg/m 3 Tosidig tetting i murte konstruksjoner Type tetting Maks dimensjon Utførelse Min. fugedybde og bakdytt EI Min Åpen fuge 8 mm akryl på 20 mm steinull 90 Kabel Ø55 mm 9 mm akryl på 20 mm steinull 60 Stålrør Ø58 mm 9 mm akryl på 20 mm steinull 60 Cu-rør Ø58 mm 9 mm akryl på 20 mm steinull 60 Kanal 500 x mm akryl på 20 mm steinull 60 Steinull med densitet 140 kg/m 3 Varmeisolasjon Varmekonduktiviteten i Fugemasse er testet etter EN til 0,845 W/mK (+/- 3%) ved tykkelse på 20 mm. Rør og kanaler bør brannisoleres, og den ovenfor oppgitte brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonstypens egne godkjennelser. Fugebredde testet er 30 mm. 26 Brannstopp dokumentasjon

4 Fugemasse DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 2 (5) FUGER BRANNMOTSTAND EI GIPS OG Bakdytt KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 dybde 15mm Kabler Ø25mm Maks fugebredde og Brannmotst. Konstruksjon: Minimum fugedybde og bakdytt: tilstøtende materialer: 50mm: betong mot betong Vegg og dekke 25mm uten krav til bakdytt, ensidig EI 90 30mm: betong mot betong Vegg og dekke 15mm+ 25mm steinull 129kg/m 3, ensidig EI mm: betong mot betong Vegg og dekke 25mm+ 50mm steinull 129kg/m 3, tosidig EI mm: betong mot tre/gips Vegg og dekke 12mm uten krav til bakdytt, ensidig EI 30 50mm: betong mot tre/gips Vegg 25mm uten krav til bakdytt, tosidig EI 90 50mm: betong mot stål Vegg og dekke 25mm+ 50mm steinull 129kg/m 3, ensidig EI 60 30mm: gips mot gips/bet. Vegg 8mm+ 20mm steinull 129kg/m 3, tosidig EI 90 KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 Steinull dybde 25mm, densitet 129kg/m 3 eller tilsvarende KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 dybde 15mm på Kabler Ø55mm dybde 25mm på Kabler i bunt Ø90mm Steinull dybde 25mm, densitet 129kg/m 3 eller tilsvarende på Steinull dybde 25mm på KABLER BRANNMOTSTAND EI 90 KABLER BRANNMOTSTAND EI 180 dybde 20mm Kabler i bunt Ø30mm dybde 15mm på Kabler i bunt Ø30mm Steinull dybde 40mm, densitet 129kg/m 3 eller tilsvarende Steinull dybde 45mm, densitet 129kg/m 3 eller tilsvarende på Norges branntekniske laboratorium as nr. AB-104 Dato Brannstopp dokumentasjon 27

5 Fugemasse DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 3 (5) KABLER BRANNMOTSTAND EI 240 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 dybde 15mm på Kabler Ø25mm 40mm Rørskål av steinull 80kg/m 3 eller tilsvarende, 60cm på. Festes med tre stykk ståltråd. Stålrør Ø219mm dybde 15mm Steinull dybde 30mm, densitet 129kg/m 3 eller tilsvarende på rørskål, begrenses Steinull dybde 25mm, densitet 129kg/m 3 eller tilsvarende KOBBER- OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI mm Rørskål av steinull 80kg/m 3 eller tilsvarende, 60cm på. Festes med tre stykk ståltråd. Kobber- og stålrør Ø58mm dybde 15mm STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI mm Rørskål av steinull 80kg/m 3 eller tilsvarende, 50cm på. Festes med tre stykk ståltråd. Stålrør Ø219mm dybde 15mm på rørskål, begrenses Steinull dybde 25mm, densitet 129kg/m 3 eller tilsvarende rørskål, begrenses Steinull dybde 20mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 Stålrør Ø16mm dybde 25mm på ALUMINIUMSRØR ALUPEX/MEPLA BRANNMOTSTAND EI 120 rørisolering, begrenses MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER dybde 15mm Steinull dybde 25mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på Steinull dybde 25mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende Aluminiumsrør Ø75mm 25mm steinull, 60cm på. Festes med ståltråd. Norges branntekniske laboratorium as nr. AB-104 Dato Brannstopp dokumentasjon

6 Fugemasse DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 4 (5) PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 240 dybde 25mm og bredde 12-30mm på Plastrør Ø40mm VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 Godkjent isolering, som for eksempel steinull, brannspjeld eller liknende. Ventilasjonskanaler 1000x1000 eller Ø1100mm dybde 15mm Steinull dybde 40mm densitet 40kg/m 3 eller tilsvarende på Steinull dybde 45mm, densitet 129kg/m 3 eller tilsvarende Brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonsmetoden VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 120 MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 isolering, begrenses Ventilasjonskanaler 500x500 eller Ø560mm 50mm steinull 120cm på. Skjøt festes med 52mm Sveisestift c/c 150mm (langsgående). Kabler Ø55mm og kabler i bunt Ø50mm Steinull dybde 20mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på Steinull dybde 25mm densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på dybde 15mm på dybde 9mm på STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 30 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI MM Motek Brannstopp dybde 9mm på rørskål, begrenses Stålrør Ø219mm Motek Brannstopp dybde 13mm på rørisolering, begrenses Stålrør Ø219mm Steinull dybde 20mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på 40mm Rørskål av steinull 80kg/m 3 eller tilsvarende, 50cm på. Festes med tre stykk ståltråd. Steinull dybde 20mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på 25mm steinull 60cm på. Skjøt festes med 27mm Sveisestift c/c 150mm. Norges branntekniske laboratorium as nr. AB-104 Dato Brannstopp dokumentasjon 29

7 Fugemasse DETALJTEGNINGER Protecta FR Akryl 5 (5) KOBBER- OG STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 ALUMINIUMSRØR ALUPEX/MEPLA BRANNMOTSTAND EI 60 Motek Brannstopp dybde 9mm på rørskål, begrenses Kobber- og stålrør Ø58mm Motek Brannstopp dybde 12mm på rørisolering, begrenses Aluminiumsrør Ø75mm Steinull dybde 20mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på 40mm Rørskål av steinull 80kg/m 3 eller tilsvarende, 50cm på. Festes med tre stykk ståltråd. Steinull dybde 20mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på 25mm steinull, 60cm på. Festes med ståltråd. PLASTRØR PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 30 PLASTRØR PVC/VP BRANNMOTSTAND EI MM dybde 12mm og bredde 10mm på dybde 25mm og bredde 10mm på Plastrør <= Ø32mm Plastrør <= Ø32mm PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 90 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 dybde 20mm og bredde 12-30mm på begge sider Ventilasjonskanaler 500x500 eller Ø560mm Motek Brannstopp dybde 13mm på Plastrør <= Ø32mm Steinull dybde 20mm, densitet 140kg/m 3 eller tilsvarende på Godkjent isolering, som steinull, brannspjeld eller liknende. Brannmotstanden begrenses til den. Norges branntekniske laboratorium as nr. AB-104 Dato Brannstopp dokumentasjon

8 Fugemasse Brannstopp dokumentasjon 31

9 Fugemasse 32 Brannstopp dokumentasjon

10 Fugemasse Brannstopp dokumentasjon 33

11 Fugemasse 34 Brannstopp dokumentasjon

12 Fugemasse Brannstopp dokumentasjon 35

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5. Type tetting Maks dimensjon. Type tetting Maks dimensjon

MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5. Type tetting Maks dimensjon. Type tetting Maks dimensjon MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5 TEST STANDARDER: er testet i h.h.t. metoder og kriterier som er beskrevet i EN 1366-3. Test referanser : SINTEF 103080.01 SINTEF 103080.26 SINTEF 103080.17A SINTEF

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting LIM OG FUGEMASSE Relekta Fugemasse for branntetting SINTEF-godkjent (klassifisert) varmeekspanderende fugemasse Godkjent til rør-, kabel- og kanal- gjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer)

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (6) 2012 6 22 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING PROTECTA FR BRANNPLATE MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

1. utgave, juni Teknisk håndbok om branntetting av tekniske gjennomføringer

1. utgave, juni Teknisk håndbok om branntetting av tekniske gjennomføringer 1. utgave, juni 2016 Teknisk håndbok om branntetting av tekniske gjennomføringer Forord Det undervurderes alt for ofte den viktige rollen som branntettingsprodukter innehar for beskyttelsen av bygninger.

Detaljer

FR TREKKER N MONTASJEANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON GENERELLE RETNINGSLINJER TEST STANDARDER.

FR TREKKER N MONTASJEANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON GENERELLE RETNINGSLINJER TEST STANDARDER. FR TREKKER N MONTASJEANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Tom Trekker i gips, mur eller betong vegger...side 2 Trekker n med kabler i gips, mur eller betong vegger...side 2-3 Trekker n med rør etc. i gips, mur

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl

TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl Generell produktbeskrivelse Protecta FR Akryl benyttes for å forhindre spredning av lyd, brann og røyk gjennom fuger og åpninger i lyd- og brannklassifiserte vegger og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER Rev, JUNI 0 TEKNISKE DATA/ BRUKSOMRÅDER GLAVA Akryl fugemasse Bakdytt Murte og støpte vegg- og gulvkonstruksjoner

Detaljer

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0272 av 2016-01-14 I Tetting av fuger. Beskrivelse : brannmotstand: Tetting av horisontal fuge i vegg av gips eller betong med tykkelse Tosidig fuge

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Teknisk datablad Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Europeisk Teknisk godkjenning ETA Nº 10/ 0389 (Lineær fugetetting) ETA Nº 10/ 0292 (Gjennomføringstetting) Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

PASSIVBRANNTETTINGHEFTE

PASSIVBRANNTETTINGHEFTE PASSIVBRANNTETTINGHEFTE INNHOLD FR Akryl...1 FR Grafitt...14 IPT...15 FR Skum...19...20 FR Brannplate...34 FR Grafittplate...47 FR Rørstruper...49 FR Rørmansjett...58 FR Trekker n...65 FR Brannkitt Ø15mm...73

Detaljer

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland Brannsikring Kjære kunde! Brosjyren du nå har mottatt, gir deg en fullstendig oversikt over alle våre brannsikringsprodukter. Her har du alle underlag med tanke på dokumentasjon, bruksanvisning og sikker

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0295 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL En silikonbasert, elastisk brannstopp fugemasse som gir maksimal bevegelse i brann klassifiserte lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

MONTASJEANVISNING FR RØRMANSJETT INNHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON GENERELLE RETNINGSLINJER TEST STANDARDER.

MONTASJEANVISNING FR RØRMANSJETT INNHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON GENERELLE RETNINGSLINJER TEST STANDARDER. FR RØRMANSJETT MONTASJEANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE PVC-U og PVC-C rør i lettvegger, mur og betong...side 2 PE, ABS og SAN+PVC rør i lettvegger, mur og betong...side 3 PP rør i lettvegger, mur og betong...side

Detaljer

ORYX Silicone FR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Silicone FR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Silicone FR Versjon., 5-05-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data Brannstopp hylse CFS-SL Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Bruksområder Tetting av gjennomføringer med enkeltstående kabler og kabelbunter Velegnet for små og

Detaljer

ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, (Norsk)

ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, (Norsk) ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, 01-09-2018 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt

Detaljer

ORYX Grafite FR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Grafite FR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Grafite FR Versjon., 5-0-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser

rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser Innhold Brannhemmende akryl 3 Brannhemmende grafitt tettemasse 21 Brannhemmende silikon 31 Brannhemmende skum 39 Brannplate for branntetting

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER INNHOLDSFORTEGNELSE BRANNMOTSTAND GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE EGENSKAPER.

BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER INNHOLDSFORTEGNELSE BRANNMOTSTAND GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE EGENSKAPER. INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse...side 1 Egenskaper...side 1 Brannmotstand...side 1 Steng inne og trekk ut prinsippet...side 2 Støvdannelse og generelt vedlikehold...side 2 Minste avstander

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 1/12 Passiv brannsikring Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 2/12 Side 3/12 Det handler om å redde liv og verdier. Passiv brannsikring innebærer å hindre eller forsinke

Detaljer

Filmdannelse Maksimum 25 minutter Fullherdet 3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur. Paller. Tilstand. Kompatibilitet.

Filmdannelse Maksimum 25 minutter Fullherdet 3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur. Paller. Tilstand. Kompatibilitet. Branntetting 1 Innhold 3 FR Akryl 17 FR Grafitt 18 IPT 22 FR Skum 23 FR Rørmansjett 30 44 FR Trekker`n 45 FR Brannplate 58 FR Rørstruper 61 FR Grafittplate 63 FR Brannkitt 2 FR AKRYL TEKNISK DATABLAD GENERELL

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25. European teknisk vurdering ETA N o 16/0050

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25. European teknisk vurdering ETA N o 16/0050 Teknisk datablad Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25 European teknisk vurdering ETA N o 16/0050 08 / 2016 08/2016 1 Brannstopp kabeldisk CFS-D 25 Lav spenning, data og signal kabler Spenningskabler Trekkerør,

Detaljer

Brannstopp akryl fugemasse

Brannstopp akryl fugemasse Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR En akrylbasert brannstopp fugemasse som gir rom for bevegelsesevne i brannklassifiserte fuger og gjennomføringstetninger Bruksområder Innenfor eller mellom fleksible

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-032 av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-032 av FS Flex D Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-032 av 2015-12-21. 1. Innehaver av godkjenningen ESSVE Produkter AB, Box 7091, 164 07 Kista, SVERIGE www.fireseal.no 2. Produsent ESSVE

Detaljer

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER. Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER.  Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse side 1 Egenskaper side 1 Brannmotstand side 1 Steng inne og trekk ut prinsippet side 2 Støvdannelse og generelt vedlikehold side 2 Minste avstander og begrensninger

Detaljer

ORYX Collar WR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Collar WR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Collar WR Versjon., 5-0-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C ORYX Acrylic FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX Acrylic FR kan brukes til tetting

Detaljer

PRODUKTER FIRE-BOND 2K Sealing Foam

PRODUKTER FIRE-BOND 2K Sealing Foam PRODUKTER FIRE-BOND SEALING FOAM 2K PROFESSIONAL Beskrivning av produktet: Fire-Bond 2K Sealing Foam er et ekstra hurtigherdende 2-komponent brannklassifisert fugeskum. Ved påføring ekspanderer skummet

Detaljer

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR Teknisk Datablad Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR European Technical Approval ETA N o 10/ 0389 (linear joint seals ETA N o 10/ 0292 (penetration seals 10/2016 Utgave 10/2016 1 Brannstopp akryl

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING Branntettemasse for alle typer installasjonsgjennomføringer i gipsplate- og betongvegger samt betongdekke. Januar 2018 ETA 15/0026 DoP.: FIR/PP/GPG-25-05-2015 -

Detaljer

BYGNINGSMESSIG BRANNSIKRING

BYGNINGSMESSIG BRANNSIKRING BYGNINGSMESSIG BRANNSIKRING VED ATLE KILLERUD TEKNISK SJEF, FIRESAFE AS Agenda: - Hvor må det branntettes? Og hvorfor? - Løsninger for branntetting - Oppgradering av overflater - Utskifting/forbedring

Detaljer

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL Teknisk Datablad Hilti Brannstopp hylse CFS-SL Europeisk Teknisk Godkjenning Issue 04/2011 Utgave 2012 page 1 Brannstopp hylse CFS-SL Monteringsanvisning Enkel og rask branntetting av kabler Ideel ved

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. 1. Innehaver av godkjenningen Silcone Trading Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, Sverige www.siliconetrading.se 2. Produsent Intumex

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032 Erst. informasjon Dato Side Dokument nr 204-0-0 / FSI-O-68-4 Branntettingssystem FS-Flex D AA-02 Testet og godkjent for brannklasse EI60/EI20 Tetting med FireStop Sealant 000 alt. FireStop 400 BRUKSOMRÅDE

Detaljer

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR er en volumøkende, akrylbasert forsegling som utvider seg ved brann. Fordi produktet danner

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Grafitt 1 (3) 2009 7 16

MONTASJEANVISNING Protecta FR Grafitt 1 (3) 2009 7 16 MONTASJEANVISNING Protecta FR Grafitt 1 (3) 2009 7 16 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Grafitt er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom tekniske

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16 Protecta 1 (10) 12 16 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generell montasjeanvisning; brannisolering av stål Side 2 Brannisolering av stål i fasade og gipsvegger Side Brannisolering av stålplatetak

Detaljer

TEKST GRAFT - KJEMISK BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD &LØSNINGER

TEKST GRAFT - KJEMISK BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD &LØSNINGER TEKST - KJEMISK BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD &LØSNINGER 2 Brannspjeld Det tas forbehold om trykkfeil INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse Egenskaper Brannmotstand Steng inne og trekk ut prinsippet

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer