Motek Brannstopp Gipsmørtel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motek Brannstopp Gipsmørtel"

Transkript

1 Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av tomme utsparinger Tetting av stålrør, kobber -og plastrør Tetting av plastbelagte aluminiumsrør Produktegenskaper Klassifisert i vegger og dekker av betong, mur, gips etc. Enkel å påføre med pen overflate Ingen grunning nødvendig for påføring mot de fleste materialer, metall må dog beskyttes mot rustdannelse Passer til de fleste overflater, inkludert betong, tegl, leca, stål, plast etc. men ikke egnet til montasje av dører eller i andre konstruksjoner med mye bevegelse I gipsvegger anbefales å benytte steinullplater selv om er godkjent på gipsvegger Brannmotstand i henhold til testede verdier oppnås når massen er ferdig uttørket (inntil én måned) Teknisk data Tilstand Egenvekt Flammepunkt Herdet Fullherdet Fleksibilitet Lagring Kompatibilitet Begrensninger Lastbæring M.B.G. Pulver klar for blanding med vann Cirka 900 kg/m 3 etter herding Ingen, In1 Under en time avhengig av lokalt klima Inntil 30 dager, avhengig av tykkelse og temperatur Ingen Ingen spesiell grense ved uåpnede sekker i tørre omgivelser med temperatur mellom 5 C og 30 C Kan benyttes mot de fleste materialer, men bør ikke benyttes i direkte kontakt med metall som kan ruste Bør ikke benyttes i stadig fuktige arealer eller i utsparinger med bevegelse Uten armering er ikke produktet lastbærende. Med 75 mm dybde og armering: Inntil 1,5kn/m 2 hvis areal med punktlast er minimum 0,09m 2. Maksimum utsparing er 1,44m 2 ved >200mm l/b. Forpakning Volum Farge Bestillingsbetegnelse Ant/ enhet Art. nr. Sekk 20 liter/12,5 kg. Off-White Brannstopp 1 stk

2 Brannstopp Monteringsanvisning 1. Børst bort støv og smuss i utsparingen. Sidene kan fuktes for bedre vedheft. 2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra AS. 3. Hvis det er montert metallrør som er utsatt for korrosjon gjennom utsparingen, må disse først beskyttes mot rustdannelse. 4. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side, benyttes anvisningene for gipsvegg med gipsmørtel kun på siden med gipsplater. Man må da påse at sjaktveggene i alle etasjene tettes på samme måte. 5. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er løsning angitt i Byggdetalj , pkt.32. Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for gjennomføringen om det i stedet benyttes tosidig branntetting. Utførelse av branntetting må være utført som angitt for betongdekker, dog da som tosidig branntetting der det er angitt ensidig branntetting. 6. Tilpass og installer støpeplate, forskaling eller lignende i utsparingen, slik at dybden på støpen blir minimum som anvist i tabell. Sørg for at denne blir helt tett, ved f eks å benytte Hilti Akryl brannstopp CFS-S ACR CW, eller Brannstopp Fugemasse i eventuelle sprekker. 7. Hell rent vann i en passende blandingsbøtte, og hell nok mengder med tørrmørtel for å oppnå den ønskede konsistens. Rør godt ut for å fjerne klumper. Tilfør alltid pulveret i vannet, ikke motsatt. 8. Hell eller sparkle den ferdige gipsmørtelen i flere lag (hvis nødvendig) på støpeplaten, forskalingen eller lignende til man oppnår den påkrevde dybden. 9. Isolasjon eller brannspjeld på rør og kanaler festes etter angivelser i isolasjonsproduktets respektive monteringsanvisning, godkjent av SINTEF NBL. 10. Kanaler som er større enn de oppgitt i monteringsanvisningen, må ha forsterkningsprofil 30 x 50 mm rundt hele kanalen på begge sider maksimalt 150 mm fra tettingen, festet med poppnagler eller punktsveising for å unngå at kanalen klapper sammen. Maks tillatt bredde på gipsmørtel rundt er 100 mm. Ved dimensjonering for ønsket brannmotstand se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF med vedlegg 1 og 2 av

3 Brannstopp Teknisk data Emisjonsdata Stoffbetegnelse Emisjonsrate 4 uker [μg/m2xh] Emisjonsrate 26 uker [μg/m2xh] TVOC < 6,00 < 2,00 H 2 C0 < 3,00 < 0,50 NH 3 < 2,00 < 0,20 Kreft-IARC kat.1 0,00 0,00 AllergiCLIMPAQ 0,00 0,00 Akustiske egenskaper Fugedybde Ensidig støp 50mm på støpeplate Ensidig støp 75mm på støpeplate Ensidig støp 100mm på støpeplate Ensidig støp 125mm på støpeplate Ensidig støp 150mm på støpeplate Ensidig støp 200mm på støpeplate Test standard Lydklasse 45 db 48 db 51 db 52 db 53 db 56 db Brannstopp er et tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker. Brannstopp ekspanderer med cirka 1% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Brannstopp kan enkelt slipes ned eller borres i. Massen tørker til en «off-white» farge, som kan overmales ved behov. Brannstopp Fugemasse er testet i h.h.t. metoder og kriteria beskrevet i EN brannstopp er testet i h.h.t. metoder og kriteria beskrevet i EN Hvis du skal sparkle blander du ca 3-4 deler pulver til en del vann. Hvis du skal støpe blander du om lag 2 deler pulver til en del vann. Test referanser SINTEF SP P SINTEF SINTEF A SINTEF B Utsparingsmål testet i murte konstruksjoner er 1200 x 1200 mm for kanaler og 600 x 1200 mm for andre gjennomføringer. Utsparinger testet i gipsvegger er 590 x 740 for kanaler og 200 x 560 *for andre gjennomføringer. Varmeisolasjon Varmekonduktiviteten i. er testet etter EN til 0,51 W/mK. 60

4 Brannstopp KABLER OG KABELBRO BRANNMOTSTAND EI 120 KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 dybde 50mm Kabler Ø55mm og kabelbro dybde 50mm Kabler i bunt Ø63mm Støpeplate av steinull dybde 50mm densitet 150kg/m 3, alternativt uten støpeplate med dybde 100mm Støpeplate av steinull dybde 50mm densitet 150kg/m 3 KABLER OG KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 Kabler Ø135mm og kabler i bunt Ø86mm Stålrør Ø16mm dybde 100mm dybde 100mm STÅL- OG KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 dybde 50mm Stålrør Ø219mm og kobberrør Ø54mm 25mm steinull, 60cm på begge sider. Festes med sveisestift i skjøten avstand 200mm. ALUMINIUMSRØR ALUPEX/MEPLA BRANNMOTSTAND EI 60 25mm steinull, 60cm på begge sider. Festes med ståltråd. MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER Aluminiumsrør Ø75mm dybde 50mm Støpeplate av steinull dybde 50mm densitet 150kg/m 3, alternativt uten støpeplate med dybde 100mm Velges en annen type rørskål, begrenses brannmotstanden til den valgte isolasjonsmetoden Støpeplate av steinull dybde 50mm densitet 150kg/m 3, alternativt uten støpeplate med dybde 100mm Velges en annen type rørskål, begrenses brannmotstanden til den valgte isolasjonsmetoden 61

5 Brannstopp Brannstopp silikon fugemasse PLASTRØR PVC/VP/PP/PE/FRIAPHON BRANNMOTSTAND EI 120 CFS-S SIL dybde 50mm Plastrør Ø40mm VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 Ventilasjonskanal 1000x1000 eller Ø1100mm dybde 50mm Godkjent isolering, som eksempel nettingmatte, brannspjeld eller liknende. Brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonsmetoden. Støpeplate av steinull dybde 50mm densitet 150kg/m 3, alternativt uten støpeplate med dybde 100mm Støpeplate av steinull dybde 50mm densitet 150kg/m 3, alternativt uten støpeplate med dybde 100mm VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 120 Ventilasjonskanal 500x1000 eller Ø750mm 50mm steinull, 120cm på begge sider. Festes med sveisestift c/c 300mm KABLER OG KABELBRO BRANNMOTSTAND EI 90 GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER 122MM dybde 15mm på begge sider dybde 100mm Velges en annen type isolering, begrenses brannmotstanden til den valgte isolasjonsmetoden Kabler Ø12mm og kabelbro KABLER OG KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 60 GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER 122MM STÅL- OG KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 90 GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER 122MM dybde 50mm på begge sider Velges en annen type rørskål, begrenses brannmotstanden til den valgte isolasjonsmetoden dybde 25mm på begge sider Kabler Ø34mm og kabler i bunt Ø100mm Stålrør Ø219mm og kobberrør Ø54mm 25mm steinull, 60cm på begge sider. Festes med sveisestift i skjøten avstand 200mm. 62

6 Brannstopp ALUMINIUMSRØR ALUPEX/MEPLA BRANNMOTSTAND EI 60 GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER PLASTRØR PVC/VP BRANNMOTSTAND EI 90 GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER 122MM Velges en annen type rørskål, begrenses brannmotstanden til den valgte isolasjonsmetoden dybde 25mm på begge sider dybde 30mm på begge sider Aluminiumsrør Ø75mm Bakdytt av steinull dybde 25mm, densitet 40kg/m 3 eller tilsvarende 25mm steinull, 60cm på begge sider. Festes med ståltråd. Plastrør Ø16mm VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER 122MM dybde 25mm på begge sider Ventilasjonskanal 400x250mm Godkjent isolering, som eksempel nettingmatte, brannspjeld eller liknende. Brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonsmetoden. 63

7 Brannstopp Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL 64

8 Brannstopp 65

9 Brannstopp Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL 66

10 Brannstopp 67

11 Brannstopp Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL 68

12 Brannstopp 69

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5. Type tetting Maks dimensjon. Type tetting Maks dimensjon

MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5. Type tetting Maks dimensjon. Type tetting Maks dimensjon MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5 TEST STANDARDER: er testet i h.h.t. metoder og kriterier som er beskrevet i EN 1366-3. Test referanser : SINTEF 103080.01 SINTEF 103080.26 SINTEF 103080.17A SINTEF

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting LIM OG FUGEMASSE Relekta Fugemasse for branntetting SINTEF-godkjent (klassifisert) varmeekspanderende fugemasse Godkjent til rør-, kabel- og kanal- gjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer)

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (6) 2012 6 22 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING PROTECTA FR BRANNPLATE MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

FR TREKKER N MONTASJEANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON GENERELLE RETNINGSLINJER TEST STANDARDER.

FR TREKKER N MONTASJEANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON GENERELLE RETNINGSLINJER TEST STANDARDER. FR TREKKER N MONTASJEANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Tom Trekker i gips, mur eller betong vegger...side 2 Trekker n med kabler i gips, mur eller betong vegger...side 2-3 Trekker n med rør etc. i gips, mur

Detaljer

BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER INNHOLDSFORTEGNELSE BRANNMOTSTAND GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE EGENSKAPER.

BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER INNHOLDSFORTEGNELSE BRANNMOTSTAND GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE EGENSKAPER. INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse...side 1 Egenskaper...side 1 Brannmotstand...side 1 Steng inne og trekk ut prinsippet...side 2 Støvdannelse og generelt vedlikehold...side 2 Minste avstander

Detaljer

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER. Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER.  Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse side 1 Egenskaper side 1 Brannmotstand side 1 Steng inne og trekk ut prinsippet side 2 Støvdannelse og generelt vedlikehold side 2 Minste avstander og begrensninger

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

1. utgave, juni Teknisk håndbok om branntetting av tekniske gjennomføringer

1. utgave, juni Teknisk håndbok om branntetting av tekniske gjennomføringer 1. utgave, juni 2016 Teknisk håndbok om branntetting av tekniske gjennomføringer Forord Det undervurderes alt for ofte den viktige rollen som branntettingsprodukter innehar for beskyttelsen av bygninger.

Detaljer

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data Brannstopp hylse CFS-SL Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Bruksområder Tetting av gjennomføringer med enkeltstående kabler og kabelbunter Velegnet for små og

Detaljer

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland Brannsikring Kjære kunde! Brosjyren du nå har mottatt, gir deg en fullstendig oversikt over alle våre brannsikringsprodukter. Her har du alle underlag med tanke på dokumentasjon, bruksanvisning og sikker

Detaljer

PASSIVBRANNTETTINGHEFTE

PASSIVBRANNTETTINGHEFTE PASSIVBRANNTETTINGHEFTE INNHOLD FR Akryl...1 FR Grafitt...14 IPT...15 FR Skum...19...20 FR Brannplate...34 FR Grafittplate...47 FR Rørstruper...49 FR Rørmansjett...58 FR Trekker n...65 FR Brannkitt Ø15mm...73

Detaljer

TEKST GRAFT - KJEMISK BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD &LØSNINGER

TEKST GRAFT - KJEMISK BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD &LØSNINGER TEKST - KJEMISK BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD &LØSNINGER 2 Brannspjeld Det tas forbehold om trykkfeil INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse Egenskaper Brannmotstand Steng inne og trekk ut prinsippet

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0272 av 2016-01-14 I Tetting av fuger. Beskrivelse : brannmotstand: Tetting av horisontal fuge i vegg av gips eller betong med tykkelse Tosidig fuge

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

MONTASJEANVISNING FR RØRMANSJETT INNHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON GENERELLE RETNINGSLINJER TEST STANDARDER.

MONTASJEANVISNING FR RØRMANSJETT INNHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON GENERELLE RETNINGSLINJER TEST STANDARDER. FR RØRMANSJETT MONTASJEANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE PVC-U og PVC-C rør i lettvegger, mur og betong...side 2 PE, ABS og SAN+PVC rør i lettvegger, mur og betong...side 3 PP rør i lettvegger, mur og betong...side

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Teknisk datablad Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Europeisk Teknisk godkjenning ETA Nº 10/ 0389 (Lineær fugetetting) ETA Nº 10/ 0292 (Gjennomføringstetting) Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-032 av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-032 av FS Flex D Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-032 av 2015-12-21. 1. Innehaver av godkjenningen ESSVE Produkter AB, Box 7091, 164 07 Kista, SVERIGE www.fireseal.no 2. Produsent ESSVE

Detaljer

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING Branntettemasse for alle typer installasjonsgjennomføringer i gipsplate- og betongvegger samt betongdekke. Januar 2018 ETA 15/0026 DoP.: FIR/PP/GPG-25-05-2015 -

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

ORYX Collar WR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Collar WR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Collar WR Versjon., 5-0-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL Teknisk Datablad Hilti Brannstopp hylse CFS-SL Europeisk Teknisk Godkjenning Issue 04/2011 Utgave 2012 page 1 Brannstopp hylse CFS-SL Monteringsanvisning Enkel og rask branntetting av kabler Ideel ved

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER Rev, JUNI 0 TEKNISKE DATA/ BRUKSOMRÅDER GLAVA Akryl fugemasse Bakdytt Murte og støpte vegg- og gulvkonstruksjoner

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL En silikonbasert, elastisk brannstopp fugemasse som gir maksimal bevegelse i brann klassifiserte lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 1/12 Passiv brannsikring Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 2/12 Side 3/12 Det handler om å redde liv og verdier. Passiv brannsikring innebærer å hindre eller forsinke

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0295 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032 Erst. informasjon Dato Side Dokument nr 204-0-0 / FSI-O-68-4 Branntettingssystem FS-Flex D AA-02 Testet og godkjent for brannklasse EI60/EI20 Tetting med FireStop Sealant 000 alt. FireStop 400 BRUKSOMRÅDE

Detaljer

Brannstopp akryl fugemasse

Brannstopp akryl fugemasse Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR En akrylbasert brannstopp fugemasse som gir rom for bevegelsesevne i brannklassifiserte fuger og gjennomføringstetninger Bruksområder Innenfor eller mellom fleksible

Detaljer

ORYX Grafite FR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Grafite FR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Grafite FR Versjon., 5-0-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25. European teknisk vurdering ETA N o 16/0050

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25. European teknisk vurdering ETA N o 16/0050 Teknisk datablad Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25 European teknisk vurdering ETA N o 16/0050 08 / 2016 08/2016 1 Brannstopp kabeldisk CFS-D 25 Lav spenning, data og signal kabler Spenningskabler Trekkerør,

Detaljer

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR Teknisk Datablad Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR European Technical Approval ETA N o 10/ 0389 (linear joint seals ETA N o 10/ 0292 (penetration seals 10/2016 Utgave 10/2016 1 Brannstopp akryl

Detaljer

ORYX Silicone FR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Silicone FR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Silicone FR Versjon., 5-05-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, (Norsk)

ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, (Norsk) ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, 01-09-2018 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

Hilti Brannstopp bandasje

Hilti Brannstopp bandasje Hilti Brannstopp bandasje CFS-B Enkel brannsikring til isolerte stål- og kobberrør Bruksområder Brannsikring rundt isolerte (varm/kald) rør Rør: kobber, stål og andre metaller med varmeledningsevne lavere

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta EX Gipsmørtel

TEKNISK DATABLAD Protecta EX Gipsmørtel TEKNISK DATABLAD Protecta Generell produktbeskrivelse Protecta er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON RISEFR AA-032 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2017 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvningsrapporter

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser

rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser rann ikring ProduktkatAlog med monteringsanvisninger og godkjennelser Innhold Brannhemmende akryl 3 Brannhemmende grafitt tettemasse 21 Brannhemmende silikon 31 Brannhemmende skum 39 Brannplate for branntetting

Detaljer

PRODUKTER FIRE-BOND 2K Sealing Foam

PRODUKTER FIRE-BOND 2K Sealing Foam PRODUKTER FIRE-BOND SEALING FOAM 2K PROFESSIONAL Beskrivning av produktet: Fire-Bond 2K Sealing Foam er et ekstra hurtigherdende 2-komponent brannklassifisert fugeskum. Ved påføring ekspanderer skummet

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl

TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl TEKNISK DATABLAD Protecta FR Akryl Generell produktbeskrivelse Protecta FR Akryl benyttes for å forhindre spredning av lyd, brann og røyk gjennom fuger og åpninger i lyd- og brannklassifiserte vegger og

Detaljer