Kiwanis REGNSKAP KIWANISÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kiwanis REGNSKAP KIWANISÅRET"

Transkript

1 Org.nr REGNSKAP KIWANISÅRET STYRETS BERETNING Distriktets motto for året: VEIEN FRAMOVER_ KLUBBEN I FOKUS! Distriktsstvret : Guvernør Forrige Guvernør Neste Guvernør Foreslått Guvernør Distriktssekretær Disfiktskasserer Viseguvernør Akershus Viseguvernør Buskerud Viseguvernør Indre Østland Viseguvernør Telemark Viseguvernør Sverige Viseguvernør Sørlandet Viseguvernør Vestfold Viseguvernør Vestlandet Viseguvernør Viken Viseguvernør Østfold Komiteer : Humanitær komiteen Klubbutviklingskomiteen Prosjektkoordinator Prosjektkoordinator Lovkomiteen Konventkomiteen Kontrollkomiteen Past Guvernør Komiteen Andre verv: Webmaster/ Nettsider Redaktør Nytt Medlemsansvarlig Kontaktperson KI Foundation SKIDNF - Distriktets Fond Eliminate Koordinator Hilde Elisabeth Meyer Mona Hurtig Eivind Sandnes Terje Kristian Christensen Dag Gladsø Paul lnge Paulsen Niels Chr. Pedersen Carl-Erik Thieleman Jan-Erik Vestli Kari Rasmussen Berith Helsing John Rune Ingebretsen Heidie Ringsby Paul Mannes Kari Bergquist Olav R. Haugen Terje Kristian Christensen Roar Hansen Ralph Castellan Kåre Vold Gøran Hurtig Tore Brynslund Steinar Johnsen Tove Fiksdal Asbjørn Schjølberg Idar Ludvik Ervik Tove Fiksdal Carl-Erik Thieleman Carl-Erik Thieleman Carl-Erik Thieleman KC Horten Fria KC Karlstad KC Risør KC Risør KC Sandefiord KC Askøy KC Siggerud KC Nedre Eiker KC Kongsberg KC Bamble Konvalen KC Selma Karlskoga KC Kristiansand KC Larvik Bøken KC Haugesund KC Oslo KC Askim KC Risør KC Åsgårdstrand KC Kongsberg og Numedalen KC Horten KC Karlstad KC Øvre Eiker KC Langesund KC Nordby KC Elverum KC Horten KC Nordby KC Nedre Eiker KC Nedre Eiker KC Nedre Eiker

2 Org.nr REGNSKAP KIWANISÅRET STYRETS BERETNING Året startet med PR Koordinator, som ble avviklet på DS2. Oppgavene ble lagt på Guvemør kollegiet. I dette året spesielt Guvernør og Neste Guvernør. Verv komiteer KIEX'- International European f,'ederation: Advisor Committee on Oprations Tove Fiksdal KC Nordy Advisor Committee on Training and Education Hilde E. Meyer Governors representativ in KIEF Executive Committee Hilde E. Meyer Ånrr 2or4-r5t KC Horten Freia KC Horten Freia Distriktsstvremøte / arbeid : 4 møter gjennomføres i 214-l'5 DS I - Okt.-14 I DS 2 Feb.-l5 / DS 3 Mai -15 / DS 4 avholdes fred.4.sept. ved konventet i Drammen. DS lørdag: Komiteer, rapporter og gjester. Generelle diskusjoner, saksgrunnlag og aktuelle opplysninger. DS søndag: Kun DS medlemmer. Diskusjoner og vedtak. Synliggjøring og motivasjon har vært stikkord for distriktsstyrets arbeid i jubileumsåret Det viser vedtak om bruk av midler på synliggjøring av, og avtale om samarbeid med firmaet Spring PR. Og vedtak om bruk av midler til synliggjøring rundt District Nordens jubileums konvent i Drammen i september. En annen stor oppgave har vært utarbeidelse av ny Distrikts Lov. Komite møter / arbeid: Distriktets komiteer har gjennomfbrt sine møter på den måten de har funnet det best tjenlig for komiteen. Humanitær komite og klubbutviklings komite, har hatt møter på fredag kveld i forbindelse med DSl og DS2. Distriktets administrasjon deltok på møtene. Distriktets Prosjektkoordinatorer har hatt ansvaret for å initiere steder for nye klubber. Basert på prosjektet dukken som «døråpner» for på nye steder, støffet av Ekstrastiftelsen. De har besøkt steder på nordvestlandet, og dukker er sendt til steder uten klubber. De har samarbeidet med klubbutviklingskomiteen, og deltatt på deres møter. Klubbutviklingskomiteen har vært en stor suksess dette året, og positivt mottatt hvor enn de har kommet. De har besøkt et stort antall klubber og divisjoner, og delt av sine erfaringer om hvordan drive en god klubb. Det er gjennomført ett utvidet møte i humanitærkomiteen, innkalt av Guvernør, tema dukken. Komiteledere har deltatt på DS møter ved behov etter innkalling av Guvernør. Ellers har komiteene avlagt skriftlig rapport til DS. Leder lovkomite har møtt på alle DS møter, grunnet arbeid med ny Distrikts Lov. Prosjekt Eliminate har gjennomført flere møter med Unicef, og samtidig egne møter.

3 Org.nr REGNSKAP KIWANISÅRET STYRETS BERETNING KIEF - International European Federation: Guvernør har deltatt på: - 3 Boardmeetings for KIEF, det 4. avholdes i august Konvent Luxembourg juni møter i Executive Committee, det 5. avholdes i august Guvernøren ble valgt som KIEF Guvemørenes representant i Executive Committee for Gjest ved konvent Tsjekkia og Slovakia mai Vil være gjest ved konvent Island Færøyene september 215. Som Advisor og Trainer på: - District training Tsjekkia og Slovakia. - District training Italia San Marino. - Train the trainers Leuven, Belgia. - DOT - District Officer Training Praha. Fått økonomisk støtte til: - Motivasjonskonferansen for påtroppende tillitsvalgte. K[ - International: Guvernør har deltatt på: - Council i Detroit jantar International Konvent i Indianapolis juni 215. KIDN - District Norden: Guvernøren har deltatt på: - Besøkt alle divisjoner utenom l, som vil gjennomføres i høst. - Besøkt ett antall klubber, etter ønske fra klubbene. - Vært tilstede på ett antall jubileer. - Deltatt på de fleste Eliminate møter med Unicef. - Gjennomførtmøter med Spring PR. - Promotert i aviser intervju. - Promotert på God Morgen Norge TV2

4 Org.nr ,89 REGNSKAP KIWANISÅRET STYRETS BERETN!NG Medlemmer: Medlemmer ved inngangen av året var Medlemmer pr. 3Ojuni viser Det er i år en forsiktig optimisme om å ha ett høyere medlemstall ved utgangen av året, enn ved inngangen av å,ret. Prosjektkoordinator har, med utgangspunkt i prosjekt dukken med støtte fra Ekstrastiftelsen, besøkt aktuelle steder for å etablere kontakler med nye klubber som måi. Det jobbes det videre med. I klubb er nedlagt i år Club Lillestrøm. Positivt at flere av medlemmene herfra har gått inn i Club Skedsmo. 1 ny klubb er under etablering i Vestfold, Club Brunlanes skal være på plass innen utgangen av aret. Målene for året var 14 medlemmer og2 nye klubber. Vi er noe unna det, men en positivitet i organisasjonen gir optimisme for fremtiden. Svnlissiørins: Synliggjøring har hatt det aller største fokus i 2 l4-1 5, jubileumsåret. Samarbeidet med Spring PR har i så måte vært meget positivt for District Norden. Spring viste Distriktsstyret hvor mye positivt vi har å bygge på for synliggjøring av organisasjonen. Vi fikk gjennom arbeidet som her ble gjort, systematisert arbeidet rundt synliggløring av våre store felles prosjekter, dukken, modellen og Eliminate. dukken ble det laget ett lengre innslag om i NRK Norgesglasset fra St.Olavs Hospital i Trondheim. En god reportasje hvor en pasient i målgruppen forklarte hvor godt det var å ha dukken. Noe moren også ga omalel i positive ordelag. Vi var meget nære på å få dukken pltyz God Morgen Norge. Rikshospitalet var klare til å bli med oss. dukken feirer 2 år i District Norden i år. Vi har gitt bort ca. 1. dukker på disse årene. Hel utrolig! Vi feiret dette med å besøke Bamse 3, barneavdelingen på Rikshospitalet som har brukt dukken i 2 år. Vi hadde med flere dukker og STOR bursdagskake med dukke på. Kiwanidukken's mor i District Norden Grete Hvardal var med, og medlemmer fra Club Skedsmo, som i alle de 2 årene har levert ca. 12 dukker pr.år til denne avdelingen. Det ble ikke TV, men det ble bursdagsfeiring. Med modellen ble det nesten TV her også. Her forlangte TV2 litt for mye som gikk på akkord med prinsipper, og vi satte foten ned. Så lyktes vi! Fredag 6.februar215 ble en merkedag for District Norden. kupper Morsdagen! Eliminate - SMS aksjon - Vi redder og bes rtter nyfødt og mor! Morsdag - Mor og barn, en bedre link skal man vel lete lenge etter. Vi fikk god tid på God Morgen Norge.

5 Org.nr REGNSKAP KIWAN ISÅRET STYRETS BERETNING Klubbene fikk tilsendt pressemelding, og brukte den. Fantastisk bra hvor mange av klubbene som hadde pressedekning på denne saken. Kjempe bra! Arbeidet galønn for strevet, og jeg var stolt av å få representere dere og District Norden på riksdekkende TV. Og det ga resultater, utrolige resultater. Det siste vi vet er ca.685. Nkr. Fantastisk! Vi kan ffi det til. Vi trenger ikke finne ett nytt prosjekt for å synliggjøre oss. Vi har mer enn nok å ta av. Barnas Dag! Lørdag S.september 215, viser vi innbyggere og tilreisende i Drammen at vi hjelper barn. Planleggingen av dag er godt i gang, og lover en meget bra dag. De vil også vite hvem er etter denne dagen. Vi setter preg på Drammen denne dagen. Det er satt av midler til synliggløring av denne dagen og jubileumskonventet, og arbeidet er i gang. Dette året er ett spesielt år for.1 år internasjonalt - 5 år i District Norden. Og sammen har vi fått det til å bli ett meget spesielt år for District Norden. Det året vi ble synlige! Det året vi bygget stolthet i organisasjonen vår! Det året vi snudde negative holdninger til positive! Det året vi valgte å se fremover! Det året det var positiv økning i medlemstallet 3.september! Og si takk og fortelle hvor stolt jeg er av dere, og bygge stolthet hos det enkelte medlem, har vært min misjon på reisene i Dishict Norden. JA, jeg er stolt av dere. Kvartalsrapportene taler sin kiare tale. Vær stolte av det dere giør, den positive forskjellen betyr mye for mange. Takk til årsmøte på Hamar som syntes det var positivt at vi hadde tanke for og brukemidler på synliggiøring, og var positive til Barnas Dag ved konventet i Drammen. Takk til distriktsstyret som bevilget penger i budsjettet til synliggjøring, og sa ja til å samarbeide med Spring PR. Takk for at jeg har blitt mottatt med åpne arrner og gjestfrihet, og åpent sinn for mitt budskap nar jeg har besøkt dere. Takk for alt dere har vist meg, alt dere har fortalt meg. l

6 KIWAT{I ITIITERIIATIOf{AL DISTRICT NORDEI{ Orymr.ffi}757t89 REG'{ TAP KWAN ÅRET 21{-215 STYREE BERSTI{IilG Åreg rcsdtat År* undershrdd ble kr 6391, som dekkes av egenkapitalen. Avslutnins,is Takk for at dere p meg tillitten til å lede dere i et spesielt år - Jubileumsåret! ammen har vi fås d t til - Nå gfu vi vei o viderc - Ssmmen! VEIE}.I YTDERE - KLUBBEN I FOKUS! I styret for KIWÅN S INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 3fi) Drammen, 3. september 2OX5/6' februar 216 Eivind andnes neste Buvernør sign. sign.

7 Org.nr REGNSKAP KIWANISÅRET BALANSE noter KIWANISÅRET KIWANISÅNET 21, Pr 3. sep. 215 rr 3. sep. 214 EIENDELER Anleggsmidler Sum anleggsmidler 295 Omløpsmidler Sum omløpsmidler fordringer Bankinnskudd Sum bundne bankinnskudd Sum driftsinnskudd Sum bankinnskudd SUM EIENDETER L6L9662 LO26738 L L782286

8 KIWANIS INTERNATIONAT DISTRICT NORDEN Org.nr REG NSKAP KIWAN ISÅRET BALANSE KIWANISÅRET KIWANISÅNET L3-2L4 Pr 3. sep. 215 rr 3. sep. 214 EGENKAPITAT og GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 1.1. Egenkapital 12-L3 besl. avsatt Avsetning Jubileumsskrift Avsetning dataoppgradering Albaniahjelpen egenkap 1. jan. Årets resultat administrasjon Årets resultat konvent Årets resultat motivasjonskonf. Årets resultat prosjekter Årets resultat s LO L7L L63462 SUM OPPTJENT EGENKAPITAT 4L

9 KII'I'ANIS I NTERNATIONAT DISTRICT NORDEN Org.nr REGNSI(AP K'WAN ÅRET pip-hot BAIÅN E pip-hot xrwnntsårgt KtwAutsÅnrr Pr!X!. sep. 215'r!Xl' rep. 214 EGEI{KAPITAL q GJEID G'ELD thrtsiktig$eld um kortslktis Eield lllstriktsprosiekter Sum distriktsprosickter 2$rlxlE 11@6i6 Admin.tilsk. prosj. Ertrastifteben s.rm admin.tilrk. Extrastift ril1826 Præjel«tmidler Extrastittelsen Sun prosf ektmidler Exrattift sum GIEID SUM EGENI(APITALogGIELD s758 æilæz 16134E 87 Lt42A I styret for KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 3ffi Drammen, 3. september 2l5lt7. oktober 2A /72- oktober 215 6xasÅ guvernør srgn. distriktssekretær sign. s18n.?ffi sign. neste guvernør sign. t

10 Org.nr REGNSKAP KIWANISARET RESULTAT Distriktets inntekter noter KIWANTSÅRET KIWANISÅRET 21, L3-214 Pr 3. sep. 215 rr 3. sep. 214 Administrasjonens inntekter Kontingentinntekter Merverd iavgiftskompe nsasion And re ad ministrasjonsinntekter Su m administrasjonsinntekter 9 1 t27lo L Konventets inntekter Sum konventets inntekter L Motivasjonskonfe ra nse n Sum motivasjonskonf. lnnt. L Prosjekters inntekter Prosjektmidler innt.f. Sum prosjekters inntekter L Sum distriktets inntekter 2253? Distriktets kostnader og resultat Ad ministrasjonskostnader TL Konventets kostnader t s95693 Motivasjonskonf. kostn t442 Prosjekters kostnader 74 L78t Sum distriktets kostnader Distriktets driftsresultat Fi na nsin ntekter/kostnader Distriktets årsresultat t63462

11 Org.nr REGNSKAP KIWANISÅRET NOTER TIL REGNSKAPET Note l Anleggsmidler Dataopplæring Ærespriser (tre hester) Sum anleggsmidler Konto henv. t24 t Note 2 Kortsiktige fordringer Kundefordringer Frivillighet Norge kontingent DMT Komm. AS 4. kv.2ol4 Scan4News AS 4767 tilsk p 216 Reiseforskudd Albaniahjelp Sum kortsiktige fordringer 3921s 1L L Note 3 Bankinnskudd Prosjekters bundne bankinnsk BC MHU KA Eliminate Albaniahjelpen Sum bundne bankinnskudd Driftens innskudd kontingenter L52O9 driftskonto konvent konvent 215 Forskudd konvent 214 Sum driftsinnskudd Sum bankinnskudd 192t 1931 L972 L L97r L s LO L s6 L L L6L9662 L Vesentlige innbetalinger med tilhørende utbetalinger er merverdiavgiftsrefusjon innbetalt med kr 57O.463, hvorav kr er utbetalt til klubbene, Burn Camp innbetalt med kr , hvorav kr 25. er utbetalt prosjekt Burn Camp, Mental Helse Ungdom innbetalt med kr 2O8.2L8, hvorav kr 2. er utbetalt MHU sommerleir, Eliminate innbetalt med kr i året 14-15, kr 34. er utbetalt prosjekt Eliminate. Konvent 215, innbetalt deltakeravgift med kr , utbetalt konventhotellet kr Vesentlige enkeltvise utbetaling er oppgjør av prosjektmidler fra med Nye Gurvika prosjekt med Extrastiftelsen kr 7., Samspill Lillefot Barnehage med Extrastiftelsen kr 17..

12 Org.nr L89 REGNSKAP KIWANISÅRET NOTER T!L REGNSKAPET Note 4 Egenkapita! Konto henv. Bokf egenkap Bokf egenkap 3921s 392L4 Opptjent egenka pital 1.1. Egenkapital besl. avsatt Avsetning Jubileumsskrift L/3 Avsetning dataoppgrad ering 2 / 3 Albaniahjelpen egenkap Årets resultat 2s s to LLLL74 to743 L63462 SUM OPPTJENT EGENKAPITAT Vesentlig bevegelser i egenkapital er årets underskudd, årsmøtevedtak 213 om jubileumsskrift og web-oppgradering og årets posteringer mot disse. Albaniahjelpen, KA, er tatt opp med kr 43.6L7 pr 1. januar 215. Note 5 Leverandørgield Leverandørgjeld Skyldige kostnader Konvent 215 ærespris Vego g. Sum leverandørgjeld L7665, L4 467L Alle leverandørforpliktelser er oppgjort på forfall, konventets forpliktelser er bekreftet oppgjort til hotellet. Ærespris gjøres opp oktober 2Ot5. Note 6 Distriktsprosiekter Burn Camp Mental Helse Ungdom dukken Sykehusklovnene Eliminate Albaniahjelp Prosjekt oversettelse Sum distriktsprosjekter L6 24t s L L 41_ Distriktets prosjekter er balanseførte, dvs. at alle innbetalinger fra klubber føres som forpliktelse på respektiv konto og alle utbetalinger til prosjektene utligner disse forpliktelsene.

13 Org.nr REGNSKAP KIWANISÅRET NOTER TIL REGNSKAPET Note 7 Admin.tillegg prosj. Extrastiftelsen Ex2LZl3lO15 dukken 2347 Ex2OL3/UO535 Samspill helse 2343 Ex2OL3/3/O326 Nye Gurvika 2344 ExZOLA Haugesund Sykehus 2348 Ex admin.tillegg Sum admin.til Iegg Extrastift 23so L L473 2 rol343 L21331, 392L L3826 dukken er avsetning for forpliktelse. Ex admin.tilskudd er administrasjonstilskudd som gjøres opp pr 4. kvartal 215. Note 8 Prosjektmidler Extrastiftelsen Ex 2OL2 I 3 / OLO5 Kiwa nisd u kken Ex 2OL3 I L/O535 Samspill helse Ex 213 / 3 / 326 Nye G u rvika Ex 215/RB1299 Sykehusklovner Sun prosjektmidler Extrastift L Note 9 Kontingenter ,3-2t4 Oppkrevd fra medlemmer Medlemskontingent Kontingent nye medlemmer Kontingent Kl Kontingent Kl nye medl. Kontingent KIEF Kontingent KIDN Kontingent KIDN nye medl. Kontingent korr. tidl. år Sum kontingent oppkrevd 31 3L s s57 746L3 2s2 -LL25 L27LO L I nformasjon om kontingentrutiner. Kontingentrutiner til og med året 2OL3-2L4: Klubbene betalte kontingent til Kl og KIEF samlet på en faktura til og med året Kontingent til KIDN ble fakturert lokalt i norske kroner. Fra og med kiwanisåret : Rutineendringer hvor klubbene betaler alle kontingentelementer til KIDN som igjen betaler elementet internasjonal kontingent videre til KIEF, i Euro.

14 Org.nr REGNSKAP KIWAN ISÅRET NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Merverdiavgiftskompensasjon 2L MVA kompensasjon Sum MVA kompensasjon Note 11 Administrasjonens kostnader Sum avskrivninger Sum kontingentkostnader Sum guvern6rers reise-, møtek. Sum komiteer Sum viseguvernørers kostn. Su m å rsmøte/d istr.styret/kom. Sum ad ministrasjonskostnader Sum gebyrer bank, offentlig Sum Nytt kostnader Sum administrasjonskostnader 2L L222L L L L L L3 88s Note 12 Konvent inntekter/kostnader Konventets inntekter Konventets kostnader Konventets resultat ; 21, L7128 2L s Note 13 Motivasjonskonferansen Motivasjonskonf. in ntekter Motivasjonskonf. kostnade r Motivasjonskonf. Resultat 2L L s L L KIDN mottar euro 4. som tilskudd til arrangement av motivasjonskonferansen fra KIEF. KIDN arrangerer motivasjonskonferansen med tap for å bedre deltagelse fra klubbene og utdanne/utvikle flest mulig tillittsvalgte.

15 Org.nr REGNSKAP KIWANISÅRET NOTER TIt REGNSKAPET Note 14 Prosjekter 2L L4 Albaniahjelpen SMS aksjonen Morsdagen KIEF grant project growth Jubileums T skjorter Jubileumsbok Andre driftsrel. lnntekter Sum inntekter distr prosjekter L L L26 Admin. tillegg inntektsført Admin.till. Sykehusklovner Eliminate refusjon fra KIEF 49LO Ad mi n.til legg kostnadsført 49LO Prosjektmidler kostn.ført Ex2Ot3/t/o Ex2oL3/ Eliminate kostnader 744 Eliminate refusjon fra KIEF Burn Camp Mental Helse Ungdom KIEF tilskudd prosj oversettelse Albaniahjelpen 435 L558 dukken 434 Vekst støtte klubber fra Kl Skoleransler Baltikum KC Fred Jubileums T Skjorter Sum prosjektmidler kostn.ført t L

16 Revisjon Skagerrak storgata 1 1, 495 Risør Revisjon Skagerrak AS Storgata Risør Ttf.: Fax; www. revisjon -skagerrak. no NO MVA Til arsmøtet i International District Norden lvledlem av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om ånsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for foreningen International District Norden som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 3. september 215, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsre gnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og pliher Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasj on. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det s ldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen International District Norden per 3. september 215 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

17 Uttalelse om øvrige forhold Konkhuj on om årsberetningen Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om arsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dohtmentasjon Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Risør, 6. februar 216 Revisjon Skagerrak AS \.*-a!^--- Einar Johansen registrert revisor

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS R E V I S O R S B E R E T N I N G 2014 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Levanger Fritidspark Moan AS, som består av balanse

Detaljer

Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sameiet Siriskjeret 4-6 Revisors beret

Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sameiet Siriskjeret 4-6 Revisors beret Tlf : 23 11 91 00 Fax: 23 11 91 01 www.bdo.no Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sameiet Siriskjeret 4-6 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Telemark Utviklingsfond. Årsmelding 2015

Telemark Utviklingsfond. Årsmelding 2015 Telemark Utviklingsfond Årsmelding 2015 I. Til Fylkestinget i Telemark TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor: Postboks 2805, 3702 Skien TIf.;3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrevno

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsmelding. Telemark Utviklingsfond. Side 1

Årsmelding. Telemark Utviklingsfond. Side 1 Årsmelding 2014 Telemark Utviklingsfond Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 konklusjon. Fylkestinget i Telemark Distdknkontar: Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: Faks: Ti

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: Faks: Ti Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i stiftelsen Right To Play REVISORS BERETNING

Detaljer

Saknr. 17/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 17/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 17/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 17/12 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS - ÅRSBERETNING

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

REVISORFIRMA Ulf Strande AS Org.nr. 880 406 582 MVA Til generalforsamlingen i Sentralbadet Borettslag Ansvarlig revisor: HARALD HALVORSEN Statsautorisert revisor G Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som

Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som består av balanse per 30. juni 2017, aktivitetsregnskap

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Til styret i Sparebankstiftelsen Helgeland Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Sparebankstiftelsen Helgelands årsregnskap som viser et overskudd

Detaljer

Til generalforsamlingen i Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS'

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Side 2

Side 2 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Til fylkestinget i Telemark B TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

Detaljer

Borettslaget Kråkeneset

Borettslaget Kråkeneset Borettslaget Kråkeneset Innkalling til generalforsamling Til andelseier Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Regnskap Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2018 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning BDO AS Jernbaneveien 69 Postboks

Detaljer

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.:

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.: Alektum Finans AS Årsregnskap 2018 Org.nr.: 985 675 279 KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo Telephone +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Årsrapport Kiwanis Internasjonal District Norden

Årsrapport Kiwanis Internasjonal District Norden /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTTO FOR 2016-17 - «OPPLYSE OG UTVIKLE» www.kiwanis.no Guvernør 2016-2017 Terje Christensen, Rådyrstien 5, 4950 RISØR guvernor@kiwanis.no Tlf:+47 911 05 672 Årsrapport

Detaljer

JUBILEUMSKONVENTET 2015

JUBILEUMSKONVENTET 2015 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Årsmøtet 215 - Innkalling www.kiwanis.no JUBILEUMSKONVENTET 215 I henhold til Distriktslovens Art. VIII innkalles det til Kiwanis International District Nordens

Detaljer

REGNSKAP BUDSJETT 2018

REGNSKAP BUDSJETT 2018 80 1937-80 år - REGNSKAP 2017 BUDSJETT 2018 Bilde: Nittedalsvotten. Nittedal Husflidslag 2017 Regnskap pr 31.12.2017 Driftsinntekter Virk 2016 Budsjett 2017 Virk 2017 Avvik mot bud Fylkeskulturadm Grunnstønad

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjon

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjon BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Nordic

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4-2014-2015 Tid: Fredag den 4. september 2015. Sted: First Hotell Ambassadeur Strømsø Torg 7 N 3044 DRAMMEN.

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4-2014-2015 Tid: Fredag den 4. september 2015. Sted: First Hotell Ambassadeur Strømsø Torg 7 N 3044 DRAMMEN. /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttale

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttale BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr 5-2013-2014 Tid: Fredag den 5. september 2014 Sted: Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121 N 2318 HAMAR

Referat fra Distriktsstyremøte nr 5-2013-2014 Tid: Fredag den 5. september 2014 Sted: Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121 N 2318 HAMAR /// District Norden Org. nr: 983 757 189 FØ KIWANIS I FAMTIDEN www.kiwanis.no Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVEIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

?/t44<fi. /rf.rrtx4,rl. styreleder i tll. Omløpsmidler. Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD. Gjeld ,00. Oslo, 1 1.

?/t44<fi. /rf.rrtx4,rl. styreleder i tll. Omløpsmidler. Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD. Gjeld ,00. Oslo, 1 1. BALANSE 31.12 2015 NOTE 2014 EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER FORMALSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Annen formålskapital SUM FORMAI.SXRPTRI Gjeld Annen kortsiktig gjetd

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 Stiftet 3. mars 1937 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 Sko funnet i Enebakk er utgangspunkt for Romeriksbunaden L56. Oppbevares på Gamle Hvam museum. Balanse pr 31.12.2018 AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG 1937-80

Detaljer

MATRIKKEL 2014 2015. Revidert mai 2015 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2014 2015. Revidert mai 2015 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2014 2015 Revidert mai 2015 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører, divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 06.05.2015 DEL I: ORGANISASJONEN 2014-2015

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS. Til Formannskapets medlemmer Styret VBS AS Revisor INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS. Verdal Boligselskap AS avholder generalforsamling Torsdag 24. mai 2018 kl. 10:30 på Verdal

Detaljer

Stiftet 3. mars 1937 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019

Stiftet 3. mars 1937 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 80 Stiftet 3. mars 1937 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 Vekst Revisjon AS Partnere: Registrert revisor Syver Tønnesen Registrert revisor Per M. Michelsen Registrert revisor Daniel Rypdal Medlemmer i Den

Detaljer

Uavhengig revisors beretning

Uavhengig revisors beretning BDO AS Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm Postboks 134 N-2001 Lillestrøm Uavhengig revisors beretning Til årsmøtet i Storsalen Menighet Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Storsalen

Detaljer

Landsmøtet Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning. Fastsettelse av medlemskontingent

Landsmøtet Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning. Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2019 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent LANDSMØTET 2019 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2016 2. Årsregnskap

Detaljer

Regnskap 2015, 2016 og 2017

Regnskap 2015, 2016 og 2017 Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 5 Regnskap 2015, 2016 og 2017 Inneholder: 1) Regnskap og årsberetning 2015 2) Regnskap og årsberetning 2016 Regnskap og årsberetning 2017 sendes ut i april 1

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dyre Halses gate la N0-7042 Trondheim Norway Tel: +47 73 87 69 00 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Kahoot! AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Detaljer

Til generalforsamlingen i Fredheim Borettslag UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2018 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Fr

Til generalforsamlingen i Fredheim Borettslag UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2018 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Fr Til generalforsamlingen i Fredheim Borettslag UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2018 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Fredheim Borettslag sitt årsregnskap som viser et overskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Regnskap 2015, 2016 og 2017

Regnskap 2015, 2016 og 2017 Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 5 Regnskap 2015, 2016 og 2017 Inneholder: 1) Regnskap og årsberetning 2017 1 2 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum

Detaljer

ÅRSMØTEAGENDA. District Norden Org. nr: :00 ÅPNING avspilling av Kiwanishymnen. 09:05 MEDLEMMER MINNES. 09:10 HILSNINGER fra gjester.

ÅRSMØTEAGENDA. District Norden Org. nr: :00 ÅPNING avspilling av Kiwanishymnen. 09:05 MEDLEMMER MINNES. 09:10 HILSNINGER fra gjester. /// District Norden Org. nr: 983 757 189 ÅRSMØTET 216 Møteagenda www.kiwanis.no ÅRSMØTEAGENDA 9: ÅPNING avspilling av Kiwanishymnen. 9:5 MEDLEMMER MINNES. 9:1 HILSNINGER fra gjester. 9:2 GODKJENNING AV

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

k TELEI\AARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor: Postboks 2805,3702 Skien TIf.:3591 7030 e-post: post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Distriktsk,ntor: Postboks83,3833 Bø Til Fylkestinget i Telemark Tlf.:35

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax:32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 3036 Drammen Tit Styret i Stiftelsen Brunstad Konferansesenter REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 017 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon med forbehold Vi har revidert Levanger

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører,divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 29.08.2014 Kiwanis International District

Detaljer

MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører,divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 12.02.2013 Kiwanis International District

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Arsregnskap for. Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag

Arsregnskap for. Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag Arsregnskap 2015 for Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag Organisasjonsnr. 990 693 536 Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag Resultatregnskap 2015 Note Res 2015 Res 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVERIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no

Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVERIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no /// District Norden Org. nr: 983 757 189 FØ KIWANIS I FAMTIDEN www.kiwanis.no Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVEIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 Referat fra

Detaljer

Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO MVA Tlf:

Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO MVA Tlf: Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 24 00 24 00 Fax: www.ey.no Medlemmer av Den norske revisorforening

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i GS1 Norway Uttalelse om revisjonen av års

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i GS1 Norway Uttalelse om revisjonen av års BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i GS1 Norway Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert GS1 Norway' årsregnskap.

Detaljer

Unic Revisjon AS Medlem av Den norske Revisorforening Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6 Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Telefon: +47 22 44 22 99 post@unicrevisjon.no www.unicrevisjon.no Foretaksregisteret:

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 25.06.2018 Tidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møte. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Sak 11 REGNSKAP 2016 OG 2017

Sak 11 REGNSKAP 2016 OG 2017 Kongress 2018 Sak 11 REGNSKAP 2016 OG 2017 Styrets innstilling: Kongressen godkjenner regnskap for 2016 og 2017. Kongressen tar revisorberetning for 2016 og 2017 til etterretning. Vedlegg 1: Årsregnskap

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Lørdag den 7. mai 2016 Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden Tollbugaten DRAMMEN

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Lørdag den 7. mai 2016 Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden Tollbugaten DRAMMEN /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2016

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2016 Hetlandsgården Sameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2016 Det innkalles til ordinært sameiermøte med enkel bevertning Tirsdag 5. april 2016 - kl. 18:00 Kantinen - Bryne Videregående Skole (den nye)

Detaljer

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland Representantskapssak 01/16 FB-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg Årsmelding 2015 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

EY Buildino a better workind world Statsautoriserte.evisorer Ernst & Young AS Sjogata 1, NO-8006 Bodo Postboks 674, NO-E001 Bodo Fo.etaksr isteret: NO

EY Buildino a better workind world Statsautoriserte.evisorer Ernst & Young AS Sjogata 1, NO-8006 Bodo Postboks 674, NO-E001 Bodo Fo.etaksr isteret: NO EY Buildino a better workind world Statsautoriserte.evisorer Ernst & Young AS Sjogata 1, NO-8006 Bodo Postboks 674, NO-E001 Bodo Fo.etaksr isteret: NO 976 389 387 I VA rfi: +47 2100 24 00 Fax. +47 75 56

Detaljer

t/ -/1.- Yl"rr4 *Q/,'<e '{ /\ Oslo 15'g1.2gf Omløpsmidler Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD Gjeld , ,00

t/ -/1.- Ylrr4 *Q/,'<e '{ /\ Oslo 15'g1.2gf Omløpsmidler Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD Gjeld , ,00 BALANSE 31.12 2016 NOTE 20'15 EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER 835 720,00 835 720,00 835 720,00 FORMALSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Annen formålskapital SUM FORMALSKAPITAL

Detaljer