330 cycle Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "330 cycle Brukerveiledning"

Transkript

1 330 cycle Brukerveiledning SRS-968M-NF May 28, 2008 version 01

2 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet til hjemmetrening. Sykkelen skal ikke brukes til utleie eller på andre offentlige institusjoner. 2. Sykkelen skal stå på et plant og solid underlag. 3. Bruk hensiktsmessige klær når du trener. Unngå løssittende klær som kan hekte seg i apparatet. Benytt alltid egnede joggesko under trening. 4. Hold barn og dyr unna sykkelen. 5. Forsikre deg om at alle bolter og skruer til enhver tid er skrudd godt fast. 6. Varm alltid opp godt opp før trening. Avslutt også treningen i rolig tempo slik at du restituerer deg skikkelig. 7. For riktig trening og andre gode tips, se våre nettsider på nordicfitness.no. Her får du tips om intensiteter og treningsprogram tilpasset ditt nivå. 8. Du skal aldri stå oppreist å sykle på sykkelen. Du skal heller aldri lene deg bakover på sykkelen da det kan føre til at sykkelen kan tippe. 9. Avslutt treningen med en gang dersom du føler kvalme, skjelvinger, blir ekstremt kortpustet eller opplever brystsmerter. Kontakt lege omgående.

3 Oversiktsdiagram

4

5 Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT. NR. BESKRIVELSE ANT. 1 HOVEDRAMME 1 49 DEKSEL, BAKRE FOT, R 1 2 STYRESTAMME 1 50 HJUL 2 3 SETESTAMME 1 51 DEKSEL, FREMRE FOT (L&R) 2 4 MAGNETISK HOLDER 1 52 SKJØTESTYKKE, SETESTAMME 1 5 STABILISATOR, FREMRE 1 53 LÅSEPLATE 1 6 STABILISATOR, BAKRE 1 54 BELTE 1 7 STYRE 1 55 SETE 1 8 KRANK 1 56 SKUMGREP 2 9 REIMSKIVE, FREMRE 1 57 ENDEKAPSEL, STYRE 2 10 LAGER, ENVEIS FT KJEDEDEKSEL L 1 11 REIMSKIVE, BAKRE 1 59 KJEDEDEKSEL R 1 12 SVINGHJUL 1 60 COMPUTER 1 13 AKSEL, SVINGHJUL 1 61 COMPUTERLEDNING, MIDTRE 1 14 HJULBRAKETT 1 62 MOTSTANDSKONTROLL 1 15 M8*72mm SKRUE 4 63 SERVOMOTOR 1 16 M8*15mm SKRUE 4 64 COMPUTERLEDNING 1 17 M8*52mm BOLT, SEKSKANTET 1 65 PULSLEDNING 1 18 SKRUE #8-32mm 4 66 SENSORBRAKETT 1 19 SKRUE #6-32mm 1 67 HÅNDPULS 2 20 M6*65mm BOLT, SEKSKANTET 1 68 MAGNET 1 21 M8 SKIVE 1 69 DEKSEL, KRANKARM 2 22 M8 SKIVE 1 70 FJÆR 1 23 M8 SKIVE 8 71 MUTTER, NYLON M SKIVEΦ30*Φ34*t M6 MUTTER, SELVLÅS 1 25 SKIVEØ10*13* M6 SKIVE 1 26 M8 SPRINGSKIVE 8 74 M6 SKIVE /8" MUTTER, SELVLÅS(T3.0) 1 75 M8*20mm SKRUE /8" MUTTER, SELVLÅS(T9.0) 1 76 M5*15mm SKRUE 4 29 LÅSEMUTTER, NYLON M M8*1.0*25L SKRUE /8" MUTTER 2 78 KAPSEL, KRANK 2 31 KLEMME C PLASTIKKFÒRING 2 32 LAGER (6000ZZ) 1 80 SETEGLIDER 1 33 LAGER (6003ZZ) 2 81 NYLON SKIVE M6*19*1.5T 1 34 LAGER (6300ZZ) 1 82 SKIVE M10 <2mm> 1 35 FJÆR 1 83 JUSTERINGSSKRUE 1 36 PEDAL (VENSTRE&HØYRE) 1set 84 LEDNINGSTANG 1 37 BOLT, SEKSKANTET 4 85 ADAPTOR 1 38 LAGER (6203ZZ) 2 39 KLEMME C M6 SPRINGSKIVE 4 41 AKSEL, REIMSKIVE 1 42 M5*10mm SKRUE 4 43 STRØMKABEL 1 44 JUSTERINGSSKRUE 1 45 STYRESKRUE 1 46 HJUL, DRIVBELTE 1 47 STYREBRAKETT 1 48 DEKSEL, BAKRE STABILISATOR, V 1

6 Montering 1.Fest fremre stabilisator (5) til hovedrammen (1) ved hjelp av to skiver (23), to springskiver (26), to skruer (15) og to deksler for fremre stabilisator (51). 2. Fest bakre stabilisator (6) ) til hovedrammen (1) ved hjelp av to skiver (23), to springskiver (26), to skruer (15) og to deksler for bakre stabilisator (49). 3. Koble øvre computerkabel (61) til servomotoren og den nedre computerkabelen (62). 4. Før styrestammen (2) inn i basen (1) og fest den med fire skiver (23), fire springskiver (26) og fire skruer (16).

7 5. Fest setet (55) til seteglideren (80) og stram setet i ønsket posisjon. Etter at du har montert seteglideren (80) til setestammen (3) med skive (82), og justeringsskrue (83), kan du bevege setestammen til ønsket posisjon. 6. Før setestammen (3) inn i hovedrammen (1). Plasser den så at et av hullene i setestammen ligger jevnt med hullet i hovedrammen og før justeringsskruen (44) gjennom hullet i hovedrammen og hullet i setestammen. Stram justeringsskruen inn i hovedrammen. 7. Fest styret (7) til styrestammen (2) med styreskrue (45) gjennom dekslet (47). Koble håndpulsledningen (65) til computeren (60). 8. Fest øvre computerkabel (65) til computeren (60). Fest computeren (60) til styrestammen (2) med fire skruer (76). (Forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger ligger i klem.)

8 9. Før høyre pedal (36) inn i høyre krankarm (8R) og bruk fingrene til å stramme den i retning med klokken til pedalen er skrudd helt inn. Før venstre pedal (36) inn i venstre krankarm (8L) og bruk fingrene til å stramme den i retning mot klokken til pedalen er skrudd helt inn Koble til adaptoren (85).

9 Brukerveiledning for B31032T00PMS 24P Verdt å vite før du påbegynner treningen: A. Strøm Når du kobler adapteren til apparatet vil computeren indikere med en pipelyd, og computeren vil skru seg på i manuell modus. B. Programvalg og innstillingsverdier 1. Bruk UP (opp) eller DOWN (ned) knappene for å velge programmodus, og trykk ENTER for å bekrefte. 2. I manuell modus kan du bruker UP eller DOWN knappene for å stille inn verdier for TIME (tid), DISTANCE (distanse), CALORIES (kalorier) og PULSE (puls). 3. Trykk START/STOP for å påbegynne treningsøkten. 4. Når du når målverdien, vil computeren indikere og deretter stanse. 5. Dersom du har satt opp flere enn ett mål, trykker du START/STOP for å fortsette treningen. C. SLEEP MODE (dvalemodus) Computeren vil slå seg av (dvalemodus) dersom den ikke mottar noe signal fra knapper eller apparatet på fire minutter. Trykk hvilken som helst knapp for å starte monitoren igjen, Funksjoner: 1. TIME (tid): Viser treningstid i minutter og sekunder. Computeren vil automatisk telle opp fra 0:00 til 99:59 med ett sekunds intervaller. Du kan også programmere computeren til å telle ned fra en satt tidsverdi ved å bruke UP og DOWN-knappene. Dersom du fortsetter å trene etter at computeren har nådd 0:00 vil computeren indikere og nullstille seg selv til den opprinnelige tiden som ble stilt inn. 2. DISTANCE (distanse): Viser samlet distanse du har brukt på hver treningsøkt opp til maks km eller mile. 3. RPM: Pedalrotasjoner pr minutt. 4. WATT: Mengden mekanisk kraft computeren mottar fra din trening. 5. SPEED (hastighet): Viser treningshastigheten din i km eller mile pr time. 6. CALORIES (kalorier): Computeren vil regne ut et omtrentlig antall kalorier du forbrenner under treningsøkten. 7. PULSE (puls): Computeren viser pulsen din i slag pr minutt. 8. AGE (alder): Computeren kan programmere inn alder fra 10 til 99 år. Dersom du ikke stiller inn noen verdi her, så vil

10 standardverdien være 35 år. 9. TARGET HEART RATE (målverdi for hjerterytme): Hjerterytmen som du bør holde konstant. 10. PULSE RECOVERY (pulsrekonvalesens): Etter avsluttet trening, holder du hendene rundt håndpulssensorene (eller beholder pulsbeltet på), og trykker PULSE RECOVERY. Alle funksjoner unntatt TIME vil stanses. Tiden vil telles ned fra 60 sekunder. Straks denne når 0:00, vil computeren vise din rekonvalesens med en karakter fra F1.0 til F betyr STRÅLENDE 1.0F2.0 betyr VELDIG BRA 2.0F2.9 betyr BRA 3.0F3.9 betyr OK 4.0F5.9 betyr UNDER GJENNOMSNITTET 6.0 betyr DÅRLIG Merk: Dersom computeren ikke fanger opp noe pulssignal, vil en P vises i pulsvinduet. Dersom computeren viser ERR i beskjedvinduet, trykker du PULSE RECOVERY igjen, og forsikrer deg om at hendene dine holder godt rundt håndpulssensorene, eller at pulsbeltet sitter godt. 11.TEMPERATURE: Viser inneværende temperatur. Nøkkelfunksjoner: Det er seks knapper som virker som følgende: 1. START/STOP: a. QUICK START: lar deg starte computeren uten å velge program. Denne virker bare for manuell treningsøkt. Tiden vil automatisk begynne å telle opp fra null. b. Under treningsmodus, trykker du denne knappen for å avslutte treningen. c. Under stoppmodus, trykker du denne knappen for å begynne treningen. 2. UP (opp): a. Trykk denne knappen for å øke motstanden når du trener. b. I innstilt modus, kan du trykke denne knappen for å øke verdier for TIME, DISTANCE, CALORIES, AGE og valg av kjønn og program. 3. DOWN (ned): a. Trykk denne knappen for å senke motstanden når du trener. b. I innstilt modus, kan du trykke denne knappen for å senke verdier for TIME, DISTANCE, CALORIES, AGE og valg av kjønn og program. 4. ENTER (bekreft): a. I innstillingsmodus, kan du trykke denne knappen for å bekrefte valgte verdier. b. I stoppmodus kan du holde denne knappen i over to sekunder for å nullstille alle verdier til null eller standardverdier. c. Når du stiller klokken, kan denne knappen trykkes for å bekrefte verdier for time og minutt. 5. BODY FAT (kroppsfett): Trykk denne knappen for å stille inn verdier for HEIGHT (høyde), WEIGHT (vekt), GENDER (kjønn) og AGE (alder) for at computeren skal måle din fettprosent. 6. PULSE RECOVERY (Rekonvalesens): Trykk denne knappen for å aktivisere hjerterytmerekonvalesens-funksjonen. Program introduksjon og drift: Manual Program: Manual (manuelt program) P1 er et manuelt program. Brukeren kan begynne å trene ved å trykke START/STOP. Motstandsnivået er 5. Brukeren kan trene i et hvilket som helst ønsket motstandsnivå (ved å trykke UP eller DOWN knappene under treningsøkten). Drift: 1. Bruk UP/DOWN knappene for å velge manuelt program (P1) TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte.

11 4. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 6. PULSE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for PULSE. 7. Trykk START/STOP for å begynne å trene. Forhåndsinnstilte programmer: Steps, Hill, Rolling, Valley, Fat Burn, Ramp, Mountain, Intervals, Random, Plateau, Fartlek, Precipice Program PROGRAM 2 til PROGRAM 13 er forhåndsinnstilte programmer. Brukere kan trene med forskjellig motstand i forskjellige intervaller som vist i profilene. Brukeren kan trene i et hvilket som helst ønsker motstandsnivå ved å trykke på UP og DOWN knappene under treningsøkten. Drift: 1. Trykk UP/DOWN for å velge et program fra P2 til P TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte. 4. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 6. PULSE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for PULSE. 7. Trykk START/STOP for å begynne å trene. Brukerinnstilte Program: User 1, User 2, User 3, User 4 Program 14 til 17 er brukerinnstilte program. Brukeren kan selv stille inn verdier for TIME, DISTANCE, CALORIES og motstandsnivået i 10 søyler. Verdiene og profilene vil bli lagret i minnet etter at du er ferdig med innstillingene. Brukeren kan også fortløpende forandre motstanden i hver av søylene ved å trykke på UP eller DOWN knappene uten at dette har noe å si for informasjonen som er lagret. Drift: 1. Trykk UP/DOWN for å velge brukerinnstilte programmer P14 til P Den første søylen vil blinke. Trykk UP eller DOWN knappene for å stille inn din egne personlige treningsprofil. Standardverdi er Den andre søylen vil blinke. Trykk UP eller DOWN knappene for å stille inn din egne personlige treningsprofil. 5. Følg beskrivelsene i de forrige punktene for å stille inn resten av søylene, og trykk ENTER for bekreftelse. 6. TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. Trykk ENTER for å bekrefte. 7. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. Trykk

12 ENTER for å bekrefte. 8. CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 9. PULSE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for PULSE. 10. Trykk START/STOP for å begynne å trene. Hjerterytmeprogram: 55% H.R.C., 65% H.R.C., 75% H.R.C., 85% H.R.C., Target H.R.C. Program 18 til Program 22 er hjerterytmeprogrammer, med Program 22 som målverdi for hjerterytmeprogram. Program 18 er 55% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 alder) x 55% Program 19 er 65% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 alder) x 65% Program 20 er 75% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 alder) x 75% Program 21 er 85% Max H.R.C. - - Target H.R. = (220 alder) x 85% Program 22 er Target H.R.C. - - Trening ved din målverdi for hjerterytme. Brukere kan trene etter deres foretrukne hjerterytmeprogram ved å stille inn alder, tid, distanse, kalorier eller målverdi for puls. I disse programmene vil computere justere motstandsnivået etter hvor hjerterytmen din ligger. For eksempel kan motstanden økes hvert 20. sekund så lenge hjerterytmen er lavere enn målverdien helt til skjermen viser beskjeden Slow down (Sakne farten). Likeledes kan motstandsnivået senkes hver 20. sekund så lenge hjerterytmen er høyere enn målverdien helt til skjermen viser beskjeden Hurry up (Øk farten). Som et resultat av dette vil hjerterytmen alltid ligge tett ved målverdien. Beskjeden Keep going (fortsett) vil vises på skjermen. Drift: 1. Trykk UP/DOWN for å velge hjerterytmeprogrammer P18 til P AGE vil blinke på P18 til P21 og du kan trykke UP eller DOWN knappene for å velge alder. Standardverdi er I program 22, vil TARGET PULSE blinke, og du kan trykke UP eller DOWN for å velge målverdi for puls mellom 80 og 180. Standardverdi er TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid. 6. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. 7. CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 8. Trykk START/STOP for å begynne å trene. Watt Kontroll program: Watt kontroll Program 23 er hastighetsuavhengig program. Trykk ENTER for å stille inn verdier for målverdi, tid, distanse og kalorier. I treningsmodus er ikke motstandsnivået justerbart. For eksempel vil motstandsnivået øke når hastigheten er for lav, og omvendt. Som et resultat vil watt-verdien alltid ligge nær målverdien for watt som er satt av brukeren. Drift: 1. Trykk UP eller DOWN for å velge WATT CONTROL (P23) programmet TIME vil blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn treningstid.

13 4. DISTANCE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for DISTANCE. 5. WATT vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn målverdi for Watt. Trykk ENTER for å bekrefte. Standardverdi er CALORIES vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for CALORIES. 7. PULSE vil blinke på skjermen. Trykk UP eller DOWN for å stille inn en målverdi for PULSE. 8. Trykk START/STOP for å begynne å trene. MERK: 1. WATT = TORQUE (KGM) * RPM * I dette programmet, vil WATT verdien holde en konstant verdi. Det betyr at dersom du tråkker raskt vil motstanden senkes, og dersom du tråkker sakte vil motstanden økes. Forsøk å hold deg innenfor samme wattverdi. Kroppsfettprogram: Body Fat Program 24 er et spesielt program utviklet for å regne ut brukerens fettprosent og deretter tilby passende treningsprofil. Det er tre kroppstyper ifølge fettprosenten som regnes ut: Type1: Fett% > 27 Type2: 27 Fett% 20 Type3: Fett % < 20 Computeren vil vise testresultatene av FAT PERCENT, BMI og BMR. Drift: 1. Trykk UP/DOWN for å velge BODY FAT (P24) program HEIGHT vil nå blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn høyden din. Standardverdi er 170cm. 4. WEIGHT vil nå blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn vekten din. Standardverdi er 70kg. 5. GENDER vil nå blinke og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn hvilket kjønn du er. Nummer 1 betyr MANN, mens nummer 2 betyr KVINNE. Standardverdi er 1 (MANN). 6. AGE vil nå blinke på skjermen og du kan trykke UP eller DOWN for å stille inn alderen din. Trykk ENTER for å bekrefte. Standardverdi er Trykk START/STOP for å begynne utregningen. Dersom skjermen viser E, forsikre deg om at du holder begge hendene godt rundt håndpulssensorene eller at pulsbeltet sitter riktig. Trykk START/STOP igjen for å begynne utregningen. 8. Etter avsluttet avmåling vil computeren vise verdier for BMR, BMI og fettprosent på skjermen. Computeren vil så presentere treningsprofilen som passer best for din kroppstype. 9. Press START/STOP key to begin exercise. Driftsguide:

14 1. Dvalemodus: Computeren går inn i dvalemodus når den ikke mottar noe som helst signal fra verken knapper eller apparatet etter fire minutter. Du kan trykke hvilken som helst knapp for å vekke computeren igjen. 2. BMI (Body Mass Index): BMI måler fettprosent basert på høyde og vekt. Denne formelen gjelder både for menn og kvinner. 3. BMR (Basal Metabolic Rate): Din BMR viser antall kalorier kroppen din trenger for å fungere. Dette tar ikke med noen form for aktivitet, kun energien som trengs for å opprettholde hjerteaktivitet, pusting og normal kroppstemperatur. Den måler kroppen mens den hviler (ikke sover) i romtemperatur. Feilmelding: E1 (ERROR 1): Normal: Under vanlig treningsøkt vil skjermen vise denne beskjeden når den ikke mottar noe signal fra motoren i lenger enn fire sekunder. Ved oppstart: Motoren vil automatisk gå tilbake til null. Når signalet fra motoren ikke oppfattes for lenger enn fire sekunder vil driveren umiddelbart bli isolert og E1 vil vises på skjermen. Alle andre digitale funksjoner vil være blanke, og samtlige output signaler vil også bli isolert. E2 (ERROR 2): Når computeren leser minneinformasjonen og ID-koden ikke er riktig eller når IC er skadet vil monitoren vise E2 umiddelbart etter oppstart. E3 (ERROR 3): Dersom computeren oppdager at motoren ikke forlot nullpunktet etter fire sekunder, vil feilmeldingen E3 komme opp på skjermen. Teknisk data for inneværende adapter 1. Tilgjengelig for Input: 230V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A 2. Tilgjengelig for Input: 110V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A LCD treningsgrafikk Foråndsinnstilte programmer: PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 MANUAL STEPS HILL PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 ROLLING VALLEY FAT BURN

15 PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 RAMP MOUNTAIN INTERVALS PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12 RANDOM PLATEAU FARTLEK PROGRAM 13 PRECIPICE BRUKERINNSTILTE PROGRAMMER PROGRAM 14 USER 1 PROGRAM 15 USER 2 PROGRAM 16 USER 3

16 PROGRAM 17 USER 4 HJERTERYTMEPROGRAM-PROFILER: PROGRAM 18 55% H.R.C. PROGRAM 19 65% H.R.C. PROGRAM 20 75% H.R.C. PROGRAM 21 85% H.R.C. PROGRAM 22 TARGET H.R.C. WATT KONTROLL PROGRAM

17 PROGRAM 23 WATT CONTROL KROPPSFETT TEST PROGRAMMER: PROGRAM 24 BODY FAT (STOP MODE) BODY FAT (START MODE) Treningstid: 40 minutter Treningstid: 40 minutter Treningstid: 20 minutter Treningstid: 40 minutter Treningstid: 40 minutter Treningstid: 20 minutter Kundeservice

18 Om det skulle oppstå feil ved ditt produkt, ber vi deg gjøre følgende: Gå gjennom monteringsanvisningen for å sjekke om produktet er riktig montert. Hvis computeren ikke fungerer, sjekk om batteriene er intakte. Ta kontakt med Nordic Fitness Servicesenter dersom problemet vedvarer. For øvrige tekniske spørsmål vedrørende ditt produkt, ta kontakt med Nordic Fitness Servicesenter. Nesten samtlige av de spørsmål eller problemer som måtte oppstå, kan løses ved å snakke med en av Nordic Fitness sine serviceansvarlige. For tekniske og brukermessige spørsmål, kontakt: Nordic Fitness AS Strandveien 33, 3050 Mjøndalen Postboks 21, 3051 Mjøndalen Servicesenter: Hovedkontor: Telefaks: Epost: Åpningstider Nordic Fitness Servicesenter: Mandag torsdag kl Denne manualen er ment som et hjelpemiddel til brukerne. Vi kan ikke garantere for feil i oversettelsen, eller tekniske endringer på produktet.

220 cycle Brukerveiledning

220 cycle Brukerveiledning 220 cycle Brukerveiledning SRS-968-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M Brukerveiledning 440 cycle SRS-137M DELE-SKISSE Deleliste Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 HOVEDRAMME 1 49 LAGER 2 2 VENSTRE KJEDEDEKSEL 1 50 LAGER IC1735-FT 1 3 HØYRE KJEDEDEKSEL

Detaljer

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 335 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 370 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

NORDIC. 340 cycle. Brukermanual UF-56610M V01

NORDIC. 340 cycle. Brukermanual UF-56610M V01 NORDIC Brukermanual 340 cycle UF-56610M 08.30.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 595 Spinner FX MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 1 Detaljert delekart 2 DELE LISTE: No. Beskrivelse Spesifikasjoner Antall 1 Hovedramme 1 2 Bakre Stabilisator 1 3 Fremre Stabilisator 1 4 Sete 1 5

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 14 TRENINGSINSTRUKSJONER 17 SERVICE 19 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Dette

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

HERTZMASTER. 400 cycle. Brukermanual UF-983CA-HM

HERTZMASTER. 400 cycle. Brukermanual UF-983CA-HM HERTZMASTER Brukermanual 400 cycle UF-983CA-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3-4 MONTERING 9-11 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 COMPUTER 12-14 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 560 Elliptical BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 560 Elliptical BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 560 Elliptical BUILT FOR HEALTH 1. Sikkerhetsinstruks 1. Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. 2. Dersom du tillater en annen

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH INNHOLD Sikkerhet og forholdsregler 3 Før du begynner 4 Montering 5-13 Konsoll 14-21 Avmåling av hjerterytme 22-24 Oversiktsdiagram 25 Deleliste 26 Service 27 SIKKERHET

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

HERTZMASTER. 300 cycle BRUKERVEILEDNING. UF-989-4UM-HM Gresvig no: 111793

HERTZMASTER. 300 cycle BRUKERVEILEDNING. UF-989-4UM-HM Gresvig no: 111793 HERTZMASTER BRUKERVEILEDNING 300 cycle UF-989-4UM-HM Gresvig no: 111793 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1)

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) 770F Elliptical MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) b. Fest bakre stabilisator (E-1) til bakre del av

Detaljer

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner.

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Brukerveiledning FORHOLDSREGLER Inspiser apparatet regelmessig for skade og slitasje. Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Kun én bruker kan benytte

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Oversiktsdiagram 1 40 66 38 1 13 12 34 33 4 61 3 19 4 30 8 6 9 6 38 40 66 13 6 65 60 63 26 50 18 59 5 10 6 9 69 6 68 13 68 24 23 22 31 32 68 6 13 33 25 5 58 36L 36R 42

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

445 Elliptical SRS-106M-1-NF

445 Elliptical SRS-106M-1-NF 445 Elliptical SRS-106M-1-NF Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR. BESKRIVELSE ANT 1 BASERAMME 1 59 KLEMME C17 3 2 FREMRE STABILISATOR 1 60 REIMSKIVEAKSEL 1 3 FREMRE ENDEKAPSEL 2 61 REIMSKIVE

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro E

BRUKERMANUAL for 4000 Pro E BRUKERMANUAL for 4000 Pro E BUILT FOR HEALTH OVERSIKTSDIAGRAM DELELISTE Nr Beskrivelse Spesifikasjoner Ant 1 Hovedramme 1 2 Styrestamme 1 3 Høyre pedalarm 1 4 Venstre pedalarm 1 5 Venstre koblearm 1 6

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

290 cycle. NF Art. Nr: 101216 BP205E 2006/2007, Version 2

290 cycle. NF Art. Nr: 101216 BP205E 2006/2007, Version 2 290 cycle NF Art. Nr: 101216 BP205E 2006/2007, Version 2 1 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

BRUKERMANUAL for 535 Elliptical

BRUKERMANUAL for 535 Elliptical BRUKERMANUAL for 535 Elliptical BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 MONTERING 9-11 DELELISTE 3-4 COMPUTER 12-14 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 TRENINGSINSTRUKSJONER 15-16 SMÅDELER 7 SERVICE 17 SJEKKLISTE,

Detaljer

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING 230 Spinner FX BRUKSANNVISNING UF-9.2G-FX-NF 1 Delekart 2 Deleliste NAVN PÅ DEL DEL NR. NAVN PÅ DEL DEL NR. hovedramme 1 bremseklosser 44 krank deksel 10 brems armer 45 krank bolt 11 brems bolt rund 46

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC

BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC BUILT FOR HEALTH Steg 1: a. Montér fremre og bakre stabilisator (I og J) til hovedrammen, og fest med skrue (N-4) og flat skive (N-3). Steg 2 a. Stram venstre og høyre

Detaljer

BRUKERMANUAL For 315 Magnetic

BRUKERMANUAL For 315 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 315 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1. Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Forholdsregler 1. Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitasje. 2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle personer som benytter seg av dette apparatet

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

BRUKERMANUAL for 400 MAGNETIC

BRUKERMANUAL for 400 MAGNETIC BRUKERMANUAL for 400 MAGNETIC BUILT FOR HEALTH *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Steg 1: a. Monter fremre og bakre stabilisator ( J-3 & I-3 ) til hovedrammen ved hjelp av fire låsebolter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

SPINNER S7. Brukerveiledning

SPINNER S7. Brukerveiledning SPINNER S7 Brukerveiledning Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

Brukermanual Montering Bruk Deler

Brukermanual Montering Bruk Deler Brukermanual Montering Bruk Deler Art. nr: 105104 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

Monteringsveiledning

Monteringsveiledning 270 stepper DELESKISSE DELELISTE NR: BESKRIVELSE: ANTALL: 1 Hovedstamme 1 2 Fremre stabilisator 1 3 Bakre stabilisator 1 4 Styrestamme 1 5 Venstre pedalarm 1 6 Høyre pedalarm 1 7 Høyre styrearm 1 8 Venstre

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

PL-30009A Gresvig no.: 107836 2005-2006, Version 1

PL-30009A Gresvig no.: 107836 2005-2006, Version 1 PL-30009A Gresvig no.: 107836 2005-2006, Version 1 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro REC

BRUKERMANUAL for 4000 Pro REC BRUKERMANUAL for 4000 Pro REC BUILT FOR HEALTH OVERSIKTSDIAGRAM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 35 37 38 39 40 28 41 42 43 45 44 46

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: Art.no: 206200 For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. Version 1 2007/08

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual 1. Deler til montering Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Del A Hovedramme 1 H Fremre deksel 1 B Styre 1 I Høyre fotpedal 1 C Fremre Støtteben 1 J Venstre fotpedal

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 15 TRENINGSINSTRUKSJONER 19 SERVICE 21

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 15 TRENINGSINSTRUKSJONER 19 SERVICE 21 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 15 TRENINGSINSTRUKSJONER 19 SERVICE 21 Dette treningsapparatet er utviklet med hensyn til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 9000 Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 9000 Art. nr Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 9000 Art. nr. 559 000 MONTERINGSDELER 2 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. Del nr. Beskrivelse Ant. A1 Hovedramme 1 D Setebjelke 1 A2 Drivreim-hjul 1

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1 UF-EBW850 11.01.2008 Viktig informasjon Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom de følgende forholdsreglene før du benytter deg av romaskinen. 1. Denne romaskinen er kun designet for hjemmebruk. Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

BRUKERMANUAL for 555 elliptical

BRUKERMANUAL for 555 elliptical BRUKERMANUAL for 555 elliptical INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Sjekkliste, smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 8 Montering 10 Computer 15 Trening 23 Service 25 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row INNHOLD Forholdsregler 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste 6 Montering 8 Computer 15 Oppvarming 18 Vedlikehold 19 Service 20 FORHOLDSREGLER 1. Vennligst forsikre deg om at hun

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA MEDIO MAGNETSYKKEL MED HÅNDPULS Art. nr

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA MEDIO MAGNETSYKKEL MED HÅNDPULS Art. nr MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA MEDIO MAGNETSYKKEL MED HÅNDPULS Art. nr. 555 020 OVERSIKT OVER DELENE DEL-LISTE Q TY HOVEDRAMME COMPUTER HÅNDPULS KABEL TIL COMPUTER (OPP) KABEL TIL FØLER (NED) SKRUE

Detaljer

BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL

BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. 1. Denne maskinen er kun beregnet til

Detaljer

BP-208 Gresvig no.:

BP-208 Gresvig no.: BP-208 Gresvig no.: 107831 2005-06 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHOLDSREGLER 2 OVERSIKTSDIAGRAM 8-9 SJEKKLISTE 3 DELELISTE 10-11 SMÅDELER 4 COMPUTER 12-13 MONTERING 5-7 TRENINGSINSTRUKSJONER 14-15 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Casall EB200 Sykkel 91001

Casall EB200 Sykkel 91001 Casall EB200 Sykkel 91001 EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-8 C-shape knob M7*55L(1) No:J-4 C-shape knob M7*65L(1) No:J Metal cover

Detaljer

240 elliptical. NF Product no. 104105 KH-70201 2005-06, version 1

240 elliptical. NF Product no. 104105 KH-70201 2005-06, version 1 240 elliptical NF Product no. 104105 KH-0201 2005-06, version 1 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Deleliste 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste, smådeler 7 Forhåndsmonterte deler 8 Montering 9 Computer 13 Treningsinstruksjoner 14 Service 16 VIKTIGE

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

Drawing for Assembly. BRUKERMANUAL for 550 ELLIPTICAL

Drawing for Assembly. BRUKERMANUAL for 550 ELLIPTICAL Drawing for Assembly BRUKERMANUAL for 550 ELLIPTICAL Oversiktsdiagram O Deleliste Nr Beskrivelse Ant A Computer 1 stk A-1 Skrue 4 stk B Stasjonært håndtakssett 1 sett B-1 Endehette for håndtak 2 stk B-2

Detaljer

Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Art. Nr: 104579 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt for

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Sikkerhetsmessige forhåndsregler WARNING: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne sykkelen er kun produsert for hjemmetrening.

Detaljer

Casall EB400 Sykkel 91002

Casall EB400 Sykkel 91002 Casall EB400 Sykkel 91002 Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: EB400 No:J-12 Screw M3*14L(2) NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer 7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L

Detaljer

BRUKERMANUAL for 670 Magnetic

BRUKERMANUAL for 670 Magnetic BRUKERMANUAL for 670 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 11 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 12 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual 1. HOVED-DELER Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedenheten 1 J Sete 1 B Setestamme 1 K Pedal-høyre 1 C Bakre støtteben 1 L Pedal-venstre 1 D Fremre

Detaljer

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 CROSS TRAINER 400 Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: BRUKERMANUAL Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress Art. 555 025 1 KOMPLETT MONTERINGSTEGNING 2 DELELISTE NO. BESKRIVELSE QUANTITY 1 COMPUTER 1 2 ENDESTYKKE FOR POLSTRING TIL STYRE 2 3 HÅNDPULS SENSOR

Detaljer

750P Spinner FX UF-19-FX-NF

750P Spinner FX UF-19-FX-NF 750P Spinner FX UF-19-FX-NF 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

BRUKERMANUAL for X-erfit 595

BRUKERMANUAL for X-erfit 595 BRUKERMANUAL for X-erfit 595 INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 2 PERSPEKTIVTEGNING... 4 DELELISTE... 5 SJEKKLISTE (INNHOLD I PAKKEN)... 7 SM2690-67 BRUKSANVISNING... 13 TIME... 14 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer