Den norske kirke - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske kirke - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 9/ Vedrørende tilskudd til kunstkonfirmant fra 2020 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - OVF - SØKNADER 2020 Skien kirkelige fellesråd Journaldato: Tilgangskode: 3 Inngående eksternt produsert, 20/ Liturgi AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - JSTERT GDSTJENESTEORDNING Prosten i Skien prosti Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/ Kursutlysninger våren 2022 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARRANGEMENT/KRS/SAMLINGER I REGI AV BISPEMØTET Bispemøtet Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Hovin kirke - Gammelt interiør - Prostens påtegning AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HOVIN KIRKE - GAVE, GAMMELT INTERIØR Tinn sokneråd /Grete Ingeborg Vestby Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 2/ Spørsmål om forbønnshandling i kirke av prest som ikke er ordinert AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - INVITASJONER/FORESPØRSLER 202 Prosten i Skien prosti , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 2/ Vennligst sjå vedlagte førespurnad om å bidra i mitt studie om prestetenesta AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - INVITASJONER/FORESPØRSLER 202 Sokneprest i Vang på Hedmarken /Irmelin Grimstad Bonden Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument

2 Inngående eksternt produsert, 2/ Artikkel i Vennesla Tidende AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE YTRINGER/HENVENDELSER 202 Vennesla kirkelige fellesråd Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 2/ Deltakelse i artikkel AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE YTRINGER/HENVENDELSER 202 Marthe Holm Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 2/ Referat fra kontaktmøte - Lister og Mandal prosti AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - PROSTENES KONTAKTMØTER MED DE TILLITSVALGTE 202 Prosten i Lister og Mandal prosti Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 2/ Kontaktmøte AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - PROSTENES KONTAKTMØTER MED DE TILLITSVALGTE 202 Prosten i Aust-Nedenes prosti Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 2/ Teologisk nemnd - Kjøreplan til møte i Teologisk nemnd september, 202 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TEOLOGISK NEMND (TN) 202 KR - Seksjon for økumenikk og dialog Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 2/ tkast Teologisk Nemnd - Protokoll med samtalereferater AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TEOLOGISK NEMND (TN) 202 KR - Seksjon for økumenikk og dialog Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning

3 Inngående eksternt produsert, 2/023-3 Offentleg ettersyn av detaljregulering for Nordbøåsen felt A AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - MIDT-TELEMARK KOMMNE - DETALJREGLERING FOR NORBØÅSEN Midt-Telemark kommune Journaldato: Tilgangskode: Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 2/ Forespørsel om kontaktinformasjon AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OFFENTLIGE ADRESSELISTER Kirkens SOS /Audun Haga , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 2/ Svar på forspørsel om kontaktinformasjon AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OFFENTLIGE ADRESSELISTER Kirkens SOS /Audun Haga 530 Inngående eksternt produsert, 2/ ttalelse fra Moland menighetsråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN/MENIGHETSPREST I ARENDAL PROSTI MED MOLAND SOKN SOM TJENESTESTED, 2 G TLYSNING - st. ref Moland menighetsråd Journaldato: Tilgangskode: Offl. 25 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 2/ Innstilling kapellan/menighetsprest i Moland sokn - AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN/MENIGHETSPREST I ARENDAL PROSTI MED MOLAND SOKN SOM TJENESTESTED, 2 G TLYSNING - st. ref Innstillingsrådet. Journaldato: Tilgangskode: Offl. 25 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 2/ Takker ja til stilling som kapellan i Moland sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN/MENIGHETSPREST I ARENDAL PROSTI MED MOLAND SOKN SOM TJENESTESTED, 2 G TLYSNING - st. ref Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning

4 Inngående eksternt produsert, 2/ Liaison Rapport - Biskopen i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BEREDSKAP HEIMEVERNET Heimevernet Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 2/ VTVT dokumentasjon på gjennomført VTVT AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VEIEN TIL VIGSLING (VTV) - STIFTSPRAKSIS 2022 Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 2/ VTVT dokumentasjon på gjennomført VTVT AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VEIEN TIL VIGSLING (VTV) - STIFTSPRAKSIS 2022 Journaldato: Tilgangskode: tgående internt produsert, 2/ Tekst - Søknad om tilskudd fra avkastningen i Opplysningsvesenets fond (OVF) Søknadsfrist 3. desember 202 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPLYSNINGSVESENETS FOND (OVF) - SØKNADER OM TILSKDD 2022 Til kirkeverger, menighetsråd og proster i bispedømme Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 22/ Invitasjon til frivilligfest i Hisøy menighet Hisøy menighetsråd Journaldato: Tilgangskode: , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 22/ Prat en dag Øyvind Moseid , Besvart pr telefon

5 Inngående eksternt produsert, 22/ Humanetisk begravelse Justøy kapellstyret /May Robertstad Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 22/ Ønske om samtale Arkivet /Kristine Storesletten Sødal Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 22/ Svar - Innvielse av Arnolds kapell Øystein Aronsen - seniorprest Journaldato: Tilgangskode: tgående internt produsert, 22/ Humanetisk begravelse Justøy kapellstyret Journaldato: Tilgangskode: tgående internt produsert, 22/0000- Svar - Ønske om samtale Kristine Storesletten Sødal Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 22/000-4 Tilbud om foredrag i deres forening/lag eller firma AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER 2022 Tore Nærland

6 Inngående eksternt produsert, 22/000-5 niversell utforming ved Hægebostad kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER 2022 Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 22/000-6 Svar - niversell utforming ved Hægebostad kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER 2022 Journaldato: Tilgangskode: tgående internt produsert, 22/ Spørsmål vedrørende endring av målform på kirkenavn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HEREFOSS KYRKJE - NAVNENDRING KR - Seksjon for gudstjenesteliv og kultur Journaldato: Tilgangskode: 423 tgående internt produsert, 22/ nderetning om s behandling av søknad om endring av navn på Herefoss kyrkje AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HEREFOSS KYRKJE - NAVNENDRING Menighetsråd -Birkenes, Herefoss og Vegusdal /Janne Heia Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 22/ Spørsmål vedrørende endring av målform på kirkenavn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HEREFOSS KYRKJE - NAVNENDRING KR - Juridisk avdeling Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 22/ Spørsmål vedrørende endring av målform på kirkenavn - Kirkerådets konklusjon AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HEREFOSS KYRKJE - NAVNENDRING KR - Seksjon for gudstjenesteliv og kultur Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning

7 tgående internt produsert, 22/ Journaldato: Tilgangskode: Offl. 24 tredje ledd første punktum Inngående eksternt produsert, 22/ Årsstatistikk for Lund menighet 202 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ÅRSRAPPORT - MENIGHETENES ÅRSSTATISTIKK 202 Lund menighetsråd Journaldato: Tilgangskode: 04, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 22/ Årsstatistikk for Gransherad sokn 202 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ÅRSRAPPORT - MENIGHETENES ÅRSSTATISTIKK 202 Notodden kirkelige fellesråd Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 22/ Årsstatistikk for Lisleherad sokn 202 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ÅRSRAPPORT - MENIGHETENES ÅRSSTATISTIKK 202 Notodden kirkelige fellesråd Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 22/ Årsstatistikk for Notodden sokn 202 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ÅRSRAPPORT - MENIGHETENES ÅRSSTATISTIKK 202 Notodden kirkelige fellesråd Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 22/ Spørsmål om sommervikariat AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2022 Journaldato: Tilgangskode: Offl. 25 første ledd , Besvart med utgående dokument

8 tgående internt produsert, 22/ Scar - Spørsmål om sommervikariat AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2022 Journaldato: Tilgangskode: Offl. 25 første ledd Inngående eksternt produsert, 22/ Studiesøknad PTP 5. mars AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ETTER- OG VIDERETDANNING (EV) 2022 Lars Peder Holm Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 22/0045- Brev til menighetsråd og innstillingsråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FORARBEID - TILSETTING KAPELLAN I ØVRE TELEMARK PROSTI MED BØ SOKN SOM TJENESTESTED Bø sokneråd Prost Asgeir Sele Albert Martin Walla PF Journaldato: Tilgangskode: tgående internt produsert, 22/0046- Brev til menighetsråd og innstillingsråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FORARBEID - TILSETTING KAPELLAN I SKIEN PROSTI MED PORSGRNN SOKN SOM TJENESTESTED Porsgrunn menighetsråd Albert Martin Walla PF Prost Liv Espeland Jettestuen Journaldato: Tilgangskode: tgående internt produsert, 22/0047- Brev til menighetsråd og innstillingsråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FORARBEID - TILSETTING KAPELLAN I SKIEN PROSTI MED EIDANGER SOKN SOM TJENESTESTED Prost Liv Espeland Jettestuen Eidanger menighetsråd Albert Martin Walla PF Journaldato: Tilgangskode:

9 tgående internt produsert, 22/0048- Brev til menighetsråd og innstillingsråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FORARBEID - TILSETTING SOKNEPREST I LISTER OG MANDAL PROSTI MED LINDESNES SOKN SOM TJENESTESTED Albert Martin Walla PF Geir Ola Tveit Lindesnes menighetsråd Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 22/ Høring - Kristiansand kommune AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME -380 E2 MINDRE REGLERINGSENDRING, E8/E 39 - GARTNERLØKKA - MEIERIET, DETALJREGLERING - HØRING Kristiansand kommune Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 22/ Samtale - AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOPENS TILSYN 2022 Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/007-0 Landskonferanse for ABV 208 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSVEILEDNING - ABV Bispemøtet 22.05.208 323 Inngående eksternt produsert, 7/00030-5 Pinse-brevet

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00015-8 Jobbsøknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Njål Monstad tgående internt produsert, 16/00015-9 Vedørende fakturering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00016-7 Tilsyn 28. februar 2017 - vedtak om pålegg AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet Dok. dato: 11.10.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 241

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00039-7 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Prosten i Vest Nedenes prosti 313 15.03.2017, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00142-7 Rehabilitering av orgelet i Skien kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKIEN KIRKE - ORGEL Skien kirkelige fellesråd /Pål Juveth Johansen Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00086-4 Lisleherad kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - LISLEHERAD KIRKE - TEPPE Notodden kirkelige fellesråd /Håvard Jørgen Russnes Dok. dato: 04.04.2018 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00039-39 Tjenestebrev - organist - Voie menighet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Kristiansand kirkelige fellesråd 313 24.11.2017, Tatt til etterretning

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00015-14 Spørsmål om ledige vikaritat i kirken i Kristiansand AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Gyrid Kristine Gunnes Journaldato: 09.01.2018 Tilg. kode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00010-3 Oppfølging etter Visitas - kirke/skole Prosten i Øvre Telemark prosti Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00068-26 Styreoppnevning til stiftelsen Familievernkontoret i Aust Agder AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Stiftelsen Familievernkontoret i Aust Agder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 7/00230-05 Protokoll for 02.05.8 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 206-209 42 Inngående eksternt produsert, 7/03936-7 Rapport ferdig befaring LLVP KKF

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00039-35 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Kristiansand kirkelige fellesråd /Anne Berit Egeland 313 01.11.2017, Besvart med utgående dokument

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 6/00006-4 Søknad om ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 207 Bjørgvin biskop 33 Inngående eksternt produsert, 6/00006-5 Ønske om ordinasjon i

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00016-8 Tilsyn - bispedømme AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet 241 Inngående eksternt produsert, 16/00069-4 Godkjent protokoll fra styremøte

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00003-1 Budsjett kompetansehevingsmidler 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KOMPETANSETVIKLING - NDERVISNINGS- OG TROSOPPLÆRINGSANSATTE 2017 Journaldato: Tilg. kode: Offl.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00015-11 Jobbsøknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Njål Monstad Inngående eksternt produsert, 16/00015-12 Søker jobb, evt som vikarprest AGDER OG TELEMARK

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00043-2 Intervjugruppas uttalelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN/NGDOMSPREST I ØVRE TELEMARK PROSTI MED SOKNA I TOKKE OG VINJE SOM TJENESTESTED Dok. dato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/0006-34 Bruk av OVF-midler i 207 - rapportering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 207 KR - Seksjon for økonomi 30 06.02.208, Tatt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00069-2 Godkjent protokoll fra KNs styremøte 20.3.17 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS NØDHJELP Kirkens nødhjelp /Sidsel Riis Evensen 410 18.05.2017, Tatt til etterretning

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00139-1 Søknad om tilskudd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KNSTBOK FOR TSTILLINGEN SOLA GRATIA 2017 Norsk kulturråd Journaldato: 21.02.2018 Tilg. kode: 631 tgående internt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00230-157 Sakspapirer til møte i 18.03.2019 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2016-2019 Kathrine Tallaksen Skjerdal Journaldato: 08.03.2019 Tilgangskode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-20 Ordinasjon i Kristiansand domkirke 10. september 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Prosten i Otredal prosti Randi Sofie Hagen Aasta Røed Øyen

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00011-5 Referat fra kontaktmøte 18. september 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG NDERVISNINGSFORBND Hæhre, Joh-Gerhard 623 Inngående eksternt produsert, 16/00039-29

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00039-34 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Hellemyr menighetsråd Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 19.10.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00061-41 OVF Rapport 2017 Velkomstsenteret AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 2017 Kirkens internasjonale fellesskap, Kristiansand

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00016-4 Melding om saksbehandlingstid - Foreløpig svar AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet Dok. dato: 19.05.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 6/00068-33 Innkalling til styremøte årsmøte 2.02.9 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Kirkens Familievern /Elin Okkenhaug Bratland 420 3.02.209, Tatt til orientering

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 16/00015-2 ndertegnet arbeidsavtale AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Kristina Grundetjern tgående internt produsert, 16/00043-15 Tilsetting som kapellan/ungdomsprest

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/05707-7 Vinterferie, Nord-Hålogaland biskop BISPEMØTET - BISKOPENES FERIE OG STDIEPERMISJON 2019 Nord-Hålogaland bispedømmeråd Journaldato: 28.02.2019 Tilgangskode: Dok.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-10 Ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Stavanger biskop Dok. dato: 08.08.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/00006-9 Ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 207 Bjørgvin biskop Dok. dato: 2.06.207 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 33 22.06.207, Tatt til

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00006-2 Skjema for ordinasjon av prest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Silje Karlsen Dok. dato: 19.04.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 313 21.04.2017,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00010-14 Svar på invitasjon, Sørlandsk lærerstevne 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMARBEID KIRKE-SKOLE, KIRKE-BARNEHAGE IKO /Marianne ri Øverland Dok. dato: 31.01.2018

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 6/0005-6 Arbeidsbekreftelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 207 Anders Barstad Inngående eksternt produsert, 6/0006- Melding - Avskjermet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/02846-7 Purring - Revisjon av elektronisk informasjon om lovregulerte yrker omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet KIRKERÅDET - STATISTIKKRAPPORTERING FOR LOVREGLERTE

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00592-18 Programskisse for pilegrimskonferanse 2018 Tunsberg bispedømmeråd KIRKERÅDET - NASJONALT KIRKELIGE PILEGRIMSTVALG 2017 Oslo bispedømme - Knut Erik Tveit 632 06.09.2017,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.04.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen Rønnaug Torvik

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-13 Ordinasjon i Austre Moland kirke søndag 20. august 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Austre Moland menighetsråd Soknepresten i Austre Moland

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00241-31 Hilsen til biskop Helga på reformasjonsdagen 31. oktober 2017 Stanley og Birgitta Olson 23.11.2017, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 17/00241-32

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 17/02386-7 Anmodning om ekvivalering av veilederkandidat Hamar bispedømmeråd 21.06.2018 29.06.2018, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 17/02386-8

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00230-141 Protokoll 11.12.2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2016-2019 Journaldato: 02.01.2019 Tilgangskode: 02.01.2019 421 tgående internt produsert,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 24.04.2019 kl. 9:30 12.30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Karen Helene Bøhn Melhus,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 20.03.2018 kl. 9:30-16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 18.03.2019 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 07.02.2018 kl. 9:30 15:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 25.09.2018 kl. 9:30 16.00 Sted: Bul-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 12.10.2015 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Karen Junker Kjetil Drangsholt Rønnaug

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00375-31 Spørsmål vedrørende slektsgranskning - Avskjermet - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 Dok. dato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00010-13 Angående kursinnspill Sørlandsk lærerstevne 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMARBEID KIRKE-SKOLE, KIRKE-BARNEHAGE IA /Ottar Michael Michaelsen Journaldato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00730-18 Rådhusgaten 1-3 - Telefoni og sentralbord BISPEMØTET - KONTORLOKALER RÅDHSGATEN 1-3 Clemens Eiendom /Are Njåstein Dok. dato: 05.03.2019 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.09.2017 kl. 09:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Bergit

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/01131-27 Tilbakmelding på svar: Biskoppelige amatør-diagnoser som debatt-triks BISPEMØTET - DIVERSE HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL BISPEMØTET 2017 Karl Øyvind Jordell Journaldato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 7/00248-7 Invitasjon til landsmøte for forliksråd 3.-5. september 208 Samarbeidsutvalget for forliksråd og namnsmenn Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Saksfremlegg/innstilling, 17/01033-3 Mal for vigsling av biskop BISPEMØTET - OPPNEVNING/TNEVNING AV BISKOP 404 Saksfremlegg/innstilling, 17/01033-5 Regler for utnevning av biskop BISPEMØTET - OPPNEVNING/TNEVNING

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 07.05.208 I,, N, S 3.05.208 Saksfremlegg/innstilling, 7/0808-5 Oppnevninger BISPEMØTET - OPPNEVNINGER / REPRESENTASJON TIL RÅD, ORGANER M.V. Dok. dato: 03.04.208 Arkivdel: Dnk sakarkiv Klasse: 40 Saksfremlegg/innstilling,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 17/01078-11 Søknad om stiftspraksis i Tunsberg våren 2017 BISPEMØTET - ANKETVALGET FOR VEIEN TIL PRESTETJENESTE (VTP) - 2017 Magnus Halle Dok. dato: Arkivdel: Dnk

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 19.02.2015 Møtested: Bispedømmekontoret Møtetid: 09:30-16:00. Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Bergit Haugland

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 27.02.2017 kl. 9:30 16.00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 17/01869-21 Innkalling til kontaktmøte 21. november 2018 BISPEMØTET - KONTAKTMØTE BM, KR OG FAGFORENINGENE KR - Seksjon for HR - Human Resources 012 tgående internt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 0.07.207 I,, N 6.07.207 Inngående eksternt produsert, 7/00029-37 Spørsmål om den Norske Kirken KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Avskjermet Journaldato: 2.07.207 Tilg.

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Bispedømmekontoret - BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møtedeltakere Bergit Haugland Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 23.10.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Karin-Elin

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/00595-2 Invitasjon til møte om sentrumsutvikling i Eggedal KIRKERÅDET - BYGGESAK KIRKEBYGG - TNSBERG BISPEDØMME - EGGEDAL KIRKE Tunsberg bispedømmeråd 2.08.208 22.08.208,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00013-3 Sørlandsk lærerstevne 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 2017 - Styret i Sørlandets lærerstevne /Janne Korsgård 625 Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0024-2 Skal Norge være kristent? BISPEMØTET - DIV. HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL PRESES 207 Dag Otto Øgle Journaldato: 4.03.207 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 09.10.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Bispedømmekontoret Møtetid: 09:30-16:00 Vel møtt til bispedømmerådsmøte 12. mai 2015 på bispedømmekontoret.. Med vennlig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 22.10.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

SAK FR/016/2017. Godkjenning av referat fra møtet samt vedtak pr. tlf. vedr. utlysing av organiststilling.

SAK FR/016/2017. Godkjenning av referat fra møtet samt vedtak pr. tlf. vedr. utlysing av organiststilling. ORGAN: Protokoll fra FR møte 14.06.2017 14.06.2017 FR/014/2017 Mona Halsvik FR/015/2017 FR/016/2017 Tilstede: Bjørn Sturød, Øyvind Berg Andersen, Helge Skippervold, Harald Omnes og Hans Jørgensen. Forfall:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 12.06.2018 kl. 9:30 15:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0007-6 Informasjonsbrev om vedtektsendringer i verdipapirfondet - Alfred Berg Høyrente KIRKERÅDET - DEN NORSKE KIRKES LANDSFOND Alfred Berg Kapitalforvaltning As - Helge

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 02.05.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0869-8 Referat fra ekstraordinært Kontaktmøte 6. mai.208 BISPEMØTET - KONTAKTMØTE BM, KR OG FAGFORENINGENE KR - Seksjon for HR - Human Resources 30.05.208 02 Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00192-12 Autorisasjon for prestetjeneste i DNK - Bekreftelse av ordinasjon er gyldig KIRKERÅDET - ATORISASJON SOM PREST I DEN NORSKE KIRKE 2017 Michael Riis Zülow

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02795-53 Søknad og CV - Ledig stilling som Tilskuddsansvarlig / Økonomisk kontroller - NAV Vennesla - st. ref. (2844614419) - Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 09.09.2015 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Karen Junker Kjetil Drangsholt Martin

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Bispegården Møtetid: 09:00-12:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Berit Elisabeth Meiningen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 10.09.2019 kl. 9:30 16.00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 11.12.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00239-5 Oppfølging fra inviterte organisasjoner: Årlig kontaktmøte med NE, DI og Landinfo BISPEMØTET - KONTAKT MED NE OG DI KR - Avdeling for økumenikk og internasjonale

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 13.12.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 13.06.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Geir

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 19.09.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Bergit Haugland Jan Olav Olsen Kai Steffen Østensen Kjetil

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/00730- Nye Kirkens hus - Avtale og forlengelse av leieavtale BISPEMØTET - KONTORLOKALER RÅDHSGATEN -3 Clemens Eiendom /Are Njåstein Dok. dato: 26.02.208 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 16.01.2017 kl. 9:30 - Sted: Bul-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Stein

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 7/0024-8 Støtte av kjønnsnøytral ekteskapsliturgi BISPEMØTET - DIV. HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL PRESES 207 Tor Vilhelm Tysseland Dok. dato: 6.0.207 Arkivdel: Dnk

Detaljer

Møtebok for Audnedal kirkelige fellesråd

Møtebok for Audnedal kirkelige fellesråd Møtebok for Audnedal kirkelige fellesråd 2018 Møtetid: kl: 19.00-21.00 Møtested: Kirkekontoret Tilstede: John Øyda, Trond Flottorp, Åge Birkeland, Geir Ola Tveit, Unni Nilsen Husøy, Richart Håland Meldt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Å/L 049/14 GODKJENNING AV MØTEBOK Å

Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Å/L 049/14 GODKJENNING AV MØTEBOK Å DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 30.10.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 13.06.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Bergit Haugland Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Kai Steffen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/02812-4

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 11.06.2018 kl. 10:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 16.12.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 10:00-18:00 Møtedeltakere Råd Anne Berit Riisehagen Gillebo Anne-Lise Brenna

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 19.03.2018 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard Realf

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-21 Brev med program til foredragsholder Riksadvokaten /Tor-Aksel Busch tgående internt produsert, 15/00002-22 Brev med program til foredragsholder Advokatfirmaet

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00086-1 The 15th - General Assembly of the Conference of European Churches KIRKERÅDET - CEC GENERAL ASSEMBLY 2018 KEK GENERALFORSAMLING 2018 CEC - Conference of European

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 0.05.207 I,, N 07.05.207 Inngående eksternt produsert, 7/00205-2 Signerte dokumenter - låne- og kausjonistavtale Skjervøy sokn KIRKERÅDET - LÅN i OVF - 207 Magnar Solbakken Journaldato: 02.05.207 Tilg.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 24.09.2018 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard Realf

Detaljer