H. Aschehoug & Co. Side 1 av 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8"

Transkript

1 Kjemi.1 Forbrenning.1 og C., C og.3 Ved å studere for eksempel forbrenning av et stearinlys. et er lett å påvise at forbrenningen 1. krever oksygen: sett et glass over stearinlyset. krever brennbart stoff: fjern stearinen 3. krever tenntemperatur: tenn på stearinlyset med fyrstikk. er eksoterm: temperaturen stiger u kan også påvise at det blir dannet karbondioksidgass i reaksjonen.. a Mg(s) + O MgO(s) et blir overført elektroner per magnesiumatom til oksygenatomer. Magnesium blir oksidert, og oksygen blir redusert. b,03 g.5 egge reaksjonene er redoksreaksjoner i henhold til oksidasjonstallmodellen. en første reaksjonen er også en forbrenningsreaksjon..6 a Oksidasjon: Cu Cu + + e Reduksjon: g + + e g b Oksidasjon: Zn Zn + + e Reduksjon: Cu + + e Cu c Oksidasjon: Mg Mg + + e Reduksjon: O + e O d Oksidasjon: Fe Fe + + e Reduksjon: S + e S e Oksidasjon: l l e Reduksjon: Cl + e Cl f Oksidasjon: K K + + e Reduksjon: H O + e H + OH.7 a Cu + /Cu og g + /g d Fe + /Fe og S/S b Cu + /Cu og Zn + /Zn e l 3+ /l og Cl /Cl c Mg + /Mg og O /O f K + /K og H O/H + OH.8 a H: +I og O: II d H: +I og S: II b Na: +I, H: +I og O: II e Cr: +VI og O: II c H: 0 f Mg: 0.9 H. schehoug & Co. Side 1 av 8

2 Kjemi.10 a +VI e +VI b +IV f II c 0 g +VII d +IV h +IV.11 C a S blir oksidert og O redusert. b Ikke redoksreaksjon (oppløsningsreaksjon) c Pb blir redusert og S oksidert. d Ikke redoksreaksjon (løselighetsreaksjon) e S i SO blir redusert og S i H S oksidert. f Ikke redoksreaksjon (oppløsningsreaksjon).17 Redoksreaksjoner: og. (et er bare i og det skjer en endring i oksidasjonstall.).18 a Cu blir oksidert og S redusert. b Nei (fellingsreaksjon) c Fe + blir oksidert og oksygen redusert. d Nei (syre-basereaksjon).19 lle er redoksreaksjoner..0 a Kvikksølv(II)klorid b Gull(III)klorid c Gull(I)klorid d Kaliumoksid e Jern(II)sulfid f Kalsiumoksid.3. + I I II+ I 0 + IVII II a CH CH OH+ 3O C O + 3H O 3 0,7 MJ.5 Fordi fordamping av vann krever energi..6 og er forbrenningsreaksjoner..7 a 1,9 kj b 108 g.8 a Entropien øker fordi fire molekyler i væskeform spaltes til 9 molekyler i gassform. I tillegg er reaksjonen eksoterm. b I de fleste forbrenningsreaksjoner er reaksjonsfarten begrenset av tilgangen på oksygen. Nitroglyserol dekomponerer derimot, og er således ikke er avhengig av andre stoffer (som oksygen) for å reagere.. alansering av redoksreaksjoner.9 C.30 a Sn(s) + Cu + (aq) Sn + (aq) + Cu(s) b Fe(s) + Sn + (aq) Fe + (aq) + Sn(s) c Ni(s) + H + (aq) Ni + (aq) + H d l(s) + 6H + (aq) l 3+ (aq) + 3H.31 C.3 + a 6I (aq) + NO (aq) + 8H (aq) 3I (aq) + NO + H O(l ) 3 3 b 3Zn(s) + Cr O + + ( aq) Cr ( aq) + 3Zn ( aq) a Cr O ( aq) + 3NO + 8H ( aq) Cr ( aq) + 3NO (aq) + H 7 b Cr(OH) (aq) + IO (aq) + OH (aq) CrO (aq) + I (aq) + 5H a FeCl 3 c Na O b SnO d Cr. III+ I + II + VIII ( NH ) Fe(S O ) H. schehoug & Co. Side av 8

3 Kjemi.3 a Fe + (aq) + H + (aq) + H O (aq) Fe 3+ (aq) + H b Hydrogenperoksid virker oksiderende på jern(ii) ionene. Oksygenet i hydrogenperoksid blir redusert fra oksidasjonstall I til oksidasjonstall II i vann..35 a N står i gruppe 15 i periodesystemet og har en elektronegativitet på 3,0. et betyr at N kan danne stabile forbindelser med både mer elektronegative og mer elektropositive grunnstoffer, og de fem ytterelektronene kan alle delta i bindinger, enten som par eller som enkeltelektroner. b Oksygen har oksidasjonstall II i kjemiske forbindelser. Fordi summen av oksidasjonstallene i et sammen satt ion må være lik ioneladningen, må derfor N få oksidasjonstall +V, (3 ( II) + V = 1). c 3CuS(s) + N (aq) + 8H + (aq) 3Cu + (aq) + 3S(s) + NO + H.36 a Fe + (aq) + O + 8OH (aq) FeOOH(s) + H.37 a PbO + HCl PbCl + Cl + H O b NH 3 + 5O NO + 6H O c 3CuS + 8HN 3Cu(N ) + 3S + H O + NO d Zn + 7NaOH + NaN Na ZnO + NH 3 + H O.38 a Ca(s) + Cl CaCl (s) b Fe 3+ (aq) + Sn + (aq) Fe + (aq) + Sn + (aq) c Fe (s) + 3H Fe(s) + 3H O d K(s) + H O (aq) KOH(aq) e Hg Cl (s) + Co(s) Hg(l) + CoCl (s) f 3Mn(OH) 3 (s) + Cr(s) 3Mn(OH) (s) + Cr(OH) 3 (s).39 a KMnO K MnO + MnO + O b KCl KCl + 3O.0 a Cu(s) + S(s) Cu S(s). Ja, kobber blir oksidert og svovel redusert. b Svovel c 0,157 mol d 5,1 g.1 a FeCr O (s) + C(s) Fe(s) + Cr(s) + CO b 61,9 g. a Mg + TiCl MgCl + Ti b 1015 kg.3 Redokstitrering.3 Riktig: 1 Galt:, 3,. 0,0156 mol/l.5 0,366 mol/l.7 a MnO + 5e Mn b Cr O (aq) + 3SO + H (aq) Cr (aq) + 3SO (aq) + H SO HSO + e 7 b 0,038 g SO + 3+ aq) + 3SO + H (aq) Cr (aq) + 3SO (aq) + H.6 a 0,36 mol/l b Fordi permanganationet ellers ville blitt redusert til mangan(iv)dioksid.8 96,1 %.9 Riktig:, og Galt: C.50 a Stivelse b 0,01 mol/l..51 a Cl (aq) + I (aq) Cl (aq) + I (aq) S O + I S O + I 3 6 b 3 g/m 3.5 a Mn(OH) + O + H Mn(OH) 3 Mn(OH) 3 + 6H + + I Mn + + 6H O + I SO + I I + SO 3 6 b 3,05 mg/l H. schehoug & Co. Side 3 av 8

4 Kjemi.53 Veie inn for eksempel 100 g kjøttdeig, tilsette destillert vann og røre til alt nitrittet er oppløst. Etter filtrering fortynnes løsningen til 1000 ml i en målekolbe, og det pipetteres ut 5 ml av denne løsningen. Løsningen titreres mot 0,000 M KMnO. Forbruket leses av og brukes til å regne ut stoffmengden av NaNO i prøven..63 H 1 atm 0,80 V Sølvtråd. Galvaniske celler.5 a og b og C mangler Cu + ioner i kobberhalvcellen. I E har ioneløsningene byttet plass. F mangler saltbro så vi ikke får en «sluttet strømkrets» a Øverst til venstre b Øverst c Nederst til høyre d Overfor og til venstre.57 Pb, Ni, Zn, Mg a Nikkel er negativ pol, og kobber er positiv pol. Negativ pol: Ni(s) Ni + (aq) + e Positiv pol: Cu + (aq) + e Cu(s) b 0,60 V Cu(s) Cu (aq) (1 mol/l) g (aq)(1 mol/l) g(s) E 0 06, V Celle.61 Mg(s) Mg + (aq)(1,0 mol/l) Pb + (aq)(1,0 mol/l) Pb(s) E 0 Celle =, V.6 a Kobber er et edelmetall med E 0 > 0. b CuFeS (s) + 5O Cu(s) + FeO(s) + SO Kobber blir redusert, svovel blir oksidert, jern blir redusert og oksygen blir redusert. + Platinaplate Fordi kaliumionene ikke vil kunne reduseres, og sulfationene ikke vil kunne oksideres. essuten vil ionene ikke reagere med andre ioner i de halvcellene de går til. 3 Oksidasjon ved hydrogenelektroden, anoden: H H + (aq) + e Reduksjon ved sølvelektroden, katoden: g + (aq) + e g(s).6 l 3+ /l har veldig negativt standard reduksjonspotensial, E 0 = 1,66 V, i forhold til de andre metallene, for eksempel g + /g (E 0 = 0,80 V) og Hg + /Hg (E 0 = 0,85 V). et dannes derfor et galvanisk element der aluminium oksideres, mens g + ioner og Hg + ioner reduseres , og E.67 og C.68 og 1,0 mol/l HCl g +.69 a Fe + Cu + Cu + Fe + b Sølv står over kobber i spenningsrekken og vil ikke reagere. c Pb + Cu + Cu + Pb + d Sn + Cu + Cu + Sn +, Sn + + Cu + Cu + Sn +.70 a Zn(s) + Cu + (aq) Zn + (aq) + Cu(s) b l(s) + 3Zn + (aq) l 3+ (aq) + 3Zn(s) c Ingen reaksjon H. schehoug & Co. Side av 8

5 Kjemi.71 Ved å måle spenningen mellom to biter av metallene i vann eller i hver sin halvcelle med sine respektive ioner. En sinkbit i sølvnitratløsning vil også redusere sølvioner til fritt sølv..7 a Ved å slippe l ned i en Cu + løsning: l vil redusere Cu + til Cu. b Ved å slippe de ned i en fortynnet saltsyreløsning: l vil redusere H + til H. Kobber vil ikke gi reaksjon.73 l og Zn.7 a + 3Cu(s) NO (aq) 8H (aq) 3Cu (aq) + NO + H O( l) 3 b Salpetersyre er en oksiderende syre, dvs. at det er NO 3 ionene og ikke H + ionene som oksiderer kobber. c 0,30 mol NO.75 har størst reduserende evne. har størst oksiderende evne..76 Zn + (aq) + e Zn(s) X + (aq) + e X(s) Cu + (aq) + e Cu(s).77 Salpetersyre er en oksiderende syre. 3g(s) + NO 3 (aq)+ H+ (aq) 3g + (aq) + NO + H.78 a Hypoklorittionet, ClO, har en oksiderende evne: ClO + H O + e Cl + OH, E 0 = 0,8 V b Syrene reagerer og danner giftig klorgass: +I I I 0 NaClO + HCl NaCl + H O + Cl.79 a Svovelsyre er en oksiderende syre, dvs. at det er SO ionene, og ikke H + ionene, som virker oksiderende. b Cu(s) + SO (aq) + H + (aq) Cu + (aq) + SO + H.80 a Positiv elektrode: g + + e g Negativ elektrode: Zn Zn + + e b 1,56 V.81 a 0,31 h b 1,30 kj.8 a Negativ elektrode: Cd(s) + OH Cd(OH) (s) + e Positiv elektrode: NiO(OH)(s) + H + e Ni(OH) (s) + OH b 0,9 h.83 a Negativ pol: Zn(s) + OH (aq) ZnO(s) + H + e Positiv pol: H + MnO (s) + e Mn (s) + OH (aq) b Zn(s) + MnO (s) ZnO(s) + Mn (s) c Faren for søl er mindre, og framstillingen er enkel. d Ikke oppladbart, for oksidasjon og reduksjon skjer ikke atskilt a1 III, a: V, a3: III b1 sh 3 + 3O 6H O + s b Redusert + + c1 5sO + MnO + H O+ 11H Mn + 5H so 3 c Permanganationet, MnO, gir en rød løsning, men etter at det er redusert til Mn +, er løsningen fargeløs. Når det er slutt på so, vil løsningen bli rødfarget av permanganationer. c3 0,0579 mol/l d Ser vi på standard reduksjonspotensialer, vil kobber løse seg opp fordi det lar seg oksidere av arsensyre til Cu +. Men arsensyre vil ikke klare å oksidere sølvet. Løsningen vil derfor etter en stund bli blåfarget av Cu + ioner..86 a1 Positiv pol: kobberstang, Negativ pol: sinkstang a 1,1 V b Skilleveggen, som er porøs, skal kunne slippe gjennom ioner slik at det blir en sluttet strømkrets, samtidig som den holder sinkioner og kobberioner atskilt. Sulfationer må kunne vandre fra kobber(ii)sulfatløsningen til sinksulfatløsningen hvis vi skal få en sluttet strømkrets. c1 e kan bruke tilsvarende kar som i oppgaven over. ly(iv)oksidet står i 1,0 mol/l H SO. Magnesium stanga står i 1,0 mol/l MgSO. Her vil Mg elektroden være negativ elektrode. c,06 V H. schehoug & Co. Side 5 av 8

6 Kjemi d Ved å bruke et elektrolysekar med to Pb elektroder i 3,0 mol/l H SO. Ved den positiv elektroden blir det dannet bly(iv)oksid: Pb + H O PbO + H + + e.87 Riktig: og 3 Galt: 1 og.5 Elektrolyse.88 a KOH(l) K(s) + H + O b Hint: Kalium er svært elektropositivt, og et uedelt metall..89 a Se kapittel.5. b 59 kg.90 Framstilling av de svært elektropositive og uedle metallene som natrium, kalium, magnesium og kalsium krever elektrolyse C egerglass 1 inneholder KI: K + (aq)+ I (aq) + H K + (aq) + I (aq) + OH (aq)+h egerglass inneholder CuCl : Cu + (aq)+ Cl (aq) Cu(s) + Cl egerglass 3 inneholder K SO : H O (l) H + O.96 a Reduksjon: Cu + + e Cu E 0 = 0,3 V Oksidasjon: H O O + H + + e E 0 = 1,3 V Elektrolyse: Cu + + H Cu(s) + O + H + (aq) Minimum cellespenning: 0,89 V b 0,395 g c 5 min og 17,6 s (1518 s).97 a Polspenning >,06 V. H dannes ved negativ elektrode (katode) b 38,1 ml c 191 KC.98 a Ved katoden dannes det bly: Pb + + e Pb Ved anoden dannes det r : r r + e b 107 C = 0,3 h.99 a1 g + (aq) + e g(s) a e positive sølvionene tiltrekkes av elektroden av rent sølv og blir redusert, så denne elektroden er negativ. a3 Oksidasjonspotensialene til viktige edelmetaller: + 0 Cu(s) Cu (aq) + e E =03, V + 0 g(s) g (aq) + e E = 080, V + 0 H O + H (aq) + e E =13, V - u(s) u 3+ (aq) + 3e E 0 =10, V Hvis cellespenningen er for lav, får vi ingen reaksjon, eller eventuelt bare oksidasjon av kobber. ersom spenningen er for høy, kan både vann og/eller det som måtte være av gull, bli oksidert. Et av problemene med oksidasjon av vann er at det gir en sur løsning. Og som kjent vil nitrationene (fra sølvnitrat) i surt miljø kunne oksidere sølv. Eventuelle gullioner vil bidra til oksidasjonen av vann og/eller bli redusert til gull ved katoden. Høy spenning kan også redusere vann ved katoden. b1 Salpetersyre har, i motsetning til saltsyre, høyt nok standard reduksjonspotensial til å oksidere metallene. essuten ville eventuelle sølvioner straks bli felt ut som sølvklorid hvis han tilsatte saltsyre (HCl). b Kobber, for det vil redusere bare sølvionene. Sink vil redusere både sølvioner og kobberioner på grunn av lavt standard reduksjonspotensial. c1 et kommer an på betydningen av «kjemikalie». I laboratoriet vil vi nok betegne alle de involverte stoffene H, NaCl(aq) og l(s) som kjemikalier. I en faglig språkbruk er det derfor ikke hold i artikkeloverskriften. Men i dagligtalen vil man ikke kalle disse stoffene kjemikalier. c luminium blir oksidert av sølvsulfidet: l(s) l 3+ (aq) + 3e lle metaller med E 0 < 0, V, og som ikke reagerer med vann, kan i teorien brukes: Ni, Co, Cd, Fe, Cr, Zn og Mn. c3 60, 10 mg = 0,60 g H. schehoug & Co. Side 6 av 8

7 Kjemi.100 a1 Svoveloksiderende, for oksidasjonstallet til svovel øker fra II i H S til +VI i SO. a Jern er et uedelt metall og lar seg oksidere av H + i sure løsninger: Fe + H + Fe + + H H + 3 ioner kan for eksempel komme fra svoveloksidasjonen. et dannes også sulfationer. isse (redoksreaksjon) c l O (s) + OH (aq) + 3H l(oh) (aq) (syre-basereaksjon) 3 l O (s) + OH (aq) + 3H l(oh) (aq) (syre-b asereaksjon) l(s) + OH (aq) + 6H l(oh) (aq) + 3H ( redoksreaksjon) vil også kunne virke oksiderende l(s) + på OH jern (aq) dersom + 6H l(oh) (aq) + 3H ( redoksreaksjon) konsentrasjonen blir stor nok. b 105 m 3 gassblanding.109 c1 lle alkalisalter er lettløselige, for eksempel a luminium står under sølv i spenningsrekken og Na S. vil redusere sølvsulfidet til sølv. c ph = 13 b 3g S + l 6g + l S 3 d Elektrolyse av en HI løsning vil gi I (aq) ved den positive elektroden og H ved den negative elektroden..101 a H b H c Cl d Fordi klorgassen er løselig i vann.6 Korrosjon.10 b l (s) + 6H + (aq) l 3+ (aq) + 3H (syre basereaksjon) l(s) + 6H + (aq) l 3+ (aq) + 3H.110 a1 Figuren viser en galvanisering av en jernstav. Jernstaven må være negativ elektrode. Sink legger seg på jernstaven, som da blir galvanisert. Elektronene beveger seg fra Zn elektroden til jernelektroden. a Zn elektroden (+): Zn Zn + + e Fe elektroden (): Zn + + e Zn(s) a3 1,6 h b Fe(s) + 3O (aq) + n H O Fe nh O(s) Jern blir oksidert og oksygen redusert. Jernelektrode e e + Sinkelektrode.10 Sinkbelegg.105 a Tinn står over jern i spenningsrekken, så jernet vil korrodere før tinn. b Sink står under jern i spenningsrekken og vil korrodere før jern. Zn + ZnCl(aq).106 og E.107 a et dannes et beskyttende lag av kromoksid. b Stor etterspørsel etter ressurser med begrenset forekomst gir som regel høye priser og stor makt til dem som har herredømme over dem..108 a l danner et beskyttende lag av aluminiumoksid (l O ). luminiumoksidlaget kan lages tykkere 3 ved eloksering. b1 Fett vil smelte når det varmes opp. Siden løsningen er basisk, vil det også bli dannet såpe (basisk hydrolyse). Såpen vil løse seg i vann slik at når man skyller med vann, vil man fjerne såpen og dermed fettet. b Salpetersyre (HN ) er en oksiderende syre og kan oksidere jern slik: + + NO (aq) + 3Fe(s) + 8H (aq) 3Fe (aq) + NO g H O( 3 ()+ l) Jern kan også oksideres videre til Fe 3+. HCl gjør at det dannes lettløselige [FeCl ] ioner som blir vasket bort ved skylling med vann. b3 NH Cl + Fe(OH) (s) NH 3 + FeCl (aq) + H H. schehoug & Co. Side 7 av 8

8 Kjemi.111 a Kloridionene i saltsyre vil bli oksidert av permanganationer: + + MnO + 10Cl + 16H Mn + 5Cl + 8H O Salpetersyre inneholder nitrat, der nitrogen har oksidasjonstall V. ette er et sterkt oksidasjonsmiddel som kan oksidere jern fra Fe + til Fe 3+. Og da vil det ikke være så mye jern(ii) igjen når vi starter titreringen: NO + 3Fe + H NO+ 3Fe + HO 3 b 91, % c1 En kobberspiker og galvaniserte jernspiker slås igjennom en jernplate i et fuktig miljø. Etter en stund vil det danne seg rust rundt kobberspikeren, for kobber virker som en transportvei for elektronene. Sinkbelegget på den galvaniserte spikeren virker derimot som en offeranode og blir oksidert istedenfor jernet. c Rust inneholder treverdig jern, Fe 3+, og lar seg påvise ved hjelp av tiocyanationet, SCN. et danner kompleksionet Fe(SCN) +, som har en karakteristisk rødfarge..11 a Ja b Tinnionene i tinn(iv)oksid blir redusert og karbon oksidert. c Tips: Tinn står over jern i spenningsrekken..7 ntioksidanter.113 a F.eks. sitrusfrukter b F.eks. nitritter og C vitaminer (askorbinsyre).11 a ntioksidanter er inhibitorer som hindrer at organiske stoffer oksideres av oksygenet i lufta. b Frie radikaler har en atomgruppe med et uparet elektron og blir dannet når kroppen bruker oksygen for å forbrenne næringsstoffer som fett og karbohydrater. annes gjennom stress, stråling, infeksjoner og tobakksrøyk. c Virker ved å senke hastigheten på oksidasjonen av andre stoffer, ved at den selv oksideres. I kroppen uskadeliggjør den frie radikaler av oksygen. d For å redusere uønsket oksidasjon..115 C atomer med OH gruppe får økt sitt oksidasjontall fra +I til +II.116 C vitamin er en antioksidant og vil hindre oksidasjonen av Fe + til Fe 3+ (ved at askorbinsyren oksideres i stedet for Fe + ), slik at jernopptaket i tarmen blir bedre IV + IV + HSO (aq) + H O (aq) SO (aq) + H IV 0 + VIII SO (aq) + O (aq) + H H S O (aq).118 a Gult b 0,830 g c1 e to C atomene i ringstrukturen med hver sin OH gruppe endrer oksidasjonstall fra +I til +II. - Vi får en oksidasjon til ketogruppe. Fe 3+ + C 6 H 8 O 6 Fe + + C 6 H 6 O 6 + H + d Å titrere vil kunne skille de to syrene fordi det skal tilsettes mer NaOH til ravsyre enn askorbinsyre for å nå ekvivalenspunktet. Ravsyre er en toprotisk syre der syrekonstanten for de to protolysetrinnene ligger så nær hverandre i verdi at vi bare får ett vendepunkt på kurven. Selv om askorbinsyre også er en toprotisk syre, er det bare det første protolysetrinn som vi kan observere ved titrering med NaOH. et forsterkes av at 0,5 g av de to syrene gir c ravsyre > c askorbinsyre fordi den molare massen til ravsyre (118,1 g/mol) mindre enn den molare massen til askorbinsyre (176,1 g/mol). Oksidasjon vil også kunne avsløre om det er ravsyre eller askorbinsyre: et er bare askorbinsyre som lar seg oksidere av Fe a t antioksidantene ikke finnes naturlig i matvaren, eller at konsentrasjonen av naturlig forekommende antioksidanter økes. et er ingen forskjell. b e fleste tilsetningsstoffer med E nummer fra er antioksidanter. H. schehoug & Co. Side 8 av 8

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets Figur s. 204 ytre krets oksidasjon ioner + reduksjon indre krets Forenklet illustrasjon av en elektrokjemisk celle. Reduksjon og oksidasjon skjer på hvert sitt sted ved at elektroner går gjennom en leder

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Program for lektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på 10 ioner : i) SO4 2 : sulfation ii) S 2 : sulfidion iii) Cl : kloridion iv)

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 1 Kjemi og miljø Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 Kapittel 10 Elektrokjemi 2 10.1 Repetisjon av viktige begreper: 2 10.2 Elektrokjemiske

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner 5: Elektroner på vandring Figur side 132 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er små partikler i sentrum

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

H. Aschehoug & Co. Side 1 av 5

H. Aschehoug & Co.  Side 1 av 5 1 Kvalitativ uorganisk analyse 1 a gl, aso og ZnO a,, F og G,,, F og G c,, og F d a Løs unnfallet i varmt vann (ly(ii)klorid løses) og sentrifuger Test filtratet med KI og K ro Gult unnfall av PI og PrO

Detaljer

Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt.

Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. 1 Kapittel 10 Elektrokjemi Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. 1. Repetisjon av viktige begreper: Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron: Cu 2+ + 2e

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

reduseres oksidasjon

reduseres oksidasjon Redoksreaksjoner En redoksreaksjon er en reaksjon der ett eller flere elektroner overføres fra en forbindelse til en annen. En reduksjon er en prosess hvor en forbindelse mottar ett eller flere elektroner.

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på følgende forbindelser : i) Hg2(NO3)2 : Kvikksølv(I)nitrat (Kvikksølv kan

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 6 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 25.februar 2013 Tid : 09:00-15:00 Sted : Aud. Max. Tillatte hjelpemidler : Kalkulator "Huskelapp" = ett A4-ark med

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og jemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på fem forbindelser : LiCl : Litiumklorid H 3PO 4 : Fosforsyre FeI 3

Detaljer

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Trondheim, Bergen og Oslo 9. - 12. juni 2008 Brit Skaugrud Enkelt utstyr enkle aktiviteter Fokus på kjemien Mer tid til diskusjon (eller flere aktiviteter) Moderne

Detaljer

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 PPGAVE 1 ppgave Svar Forklaring a) C Ingen felling med klorid, derfor kan ingen av saltene være med bly. Felling med sulfat, kan ikke være A. Må være C, som gir felling

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Alle svar bør

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53004 Naturfag 2 5-10 emne 1 - Kjemi Studiepoeng: 9 Eksamensdato: 1. desember 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 09.12.2004 Varighet: 09.00 14.00 Fagnummer: FO120N Fagnavn: Klasse(r): Generell kjemi Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler:

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Eksamensdag: Fredag 15. januar 2016 Oppgavesettet består av 17 oppgaver med følgende vekt (også gitt i

Detaljer

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i

Detaljer

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 Del 1 Oppgave 1 a) HPO 4 2 kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 2 inngår må syre/base paret være H 2 PO 4 /HPO 4 2. Da må HCl tilsettes SVAR A b) Når

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 6

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 6 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 6 Oppgave 1 Det skal settes navn på 5 ulike forbindelser. i) PbCrO4 Anionet CrO4 2 kalles for kromat. På side 39

Detaljer

Oppgave 23 V2008 Hvilket av følgende metaller er mest brukt som elektrode i knappecellebatterier?

Oppgave 23 V2008 Hvilket av følgende metaller er mest brukt som elektrode i knappecellebatterier? Hovedområde: Energi for framtiden Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 20 V2008 Biomasse er en energikilde for framtiden, fordi: A) Det skilles ikke ut CO 2 når den brennes.

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, Individuell skriftligeksamen i Naturfag 2, Na230E 15 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 10.01.2012 Sensur faller innen 31.01.2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside MENA1001 Deleksamen 2017 Forside MENA1001 Tidspunkt: Onsdag 11. oktober 2017, kl. 9.00-10.00 Alle 20 oppgaver skal besvares. Hver oppgave teller likt. Det er 1 poeng for korrekt svar, 0 poeng for feil

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1001 Innføring i kjemi Eksamensdag: tirsdag 15. desember 2009 Tid for eksamen: 14.30 til 17.30 Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT1 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 007 OPPGAVE 1 a) - ph defineres

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen lørdag 2. juni 2007, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 1

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 1 Oppgave 1 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 1 a) Det skal angis norske navn på ti ulike forbindelser. i) CaCl Navnet blir kalsiumklorid. Vi trenger

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer?

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer? Side 1 av 6 Del 1 (50 p). Flervalgsoppgaver. Hvert riktig svar med riktig forklaring gir 2.5 poeng. Riktig svar uten forklaring eller med feil forklaring gir 1.5 poeng. Feil svar (med eller uten forklaring)

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Oppgave 1 a) Angi norske navn på følgende forbindelser : i) KNO3 : Kaliumnitrat. Kalium er et alkaliemetall som

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 2009 NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT11 JEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 009 OPPGAVE 1 a) Sterk syre,

Detaljer

Ulike oksidasjonstrinn for mangan

Ulike oksidasjonstrinn for mangan Ulike oksidasjonstrinn for mangan Mangan er et eksempel på et innskuddsgrunnstoff. Alle innskuddsgrunnstoffene er metaller, og befinner seg i gruppe 3 12 i periodesystemet. Det som blant annet kjennetegner

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Eksamen i KJM00 Generell kjemi Eksamensdag: onsdag 9. desember 205 Oppgavesettet består av 7 oppgaver med følgende vekt

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Redoksreaksjonar OPPGÅVER. Repetisjon frå kjemi 1

Redoksreaksjonar OPPGÅVER. Repetisjon frå kjemi 1 3 Redoksreaksjonar OPPGÅVER Repetisjon frå kjemi 1 3.0.1 I elektronprikkmodellen av ammoniakkmolekylet nedanfor er ytterelektrona teikna med ulik farge. H N H a) Kva heiter det elektronparet som er farga

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen fredag 3. desember 2004, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

LGU53004-A NA emne 1

LGU53004-A NA emne 1 Individuell skriftlig eksamen i LGU53004-A NA 2 5-10 emne 1 ORDINÆR EKSAMEN: 16. desember 2013 BOKMÅL Sensur faller innen: 10.01.2014 Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

INFORMASJON OM OPPGAVEN

INFORMASJON OM OPPGAVEN INFORMSJON OM OPPGVEN Tid: 5 timer el 1 skal leveres inn etter 2 timer. el 2 skal leveres inn etter 5 timer Hjelpemidler: el 1: Skrivesaker, passer, linjal med cm-mål og vinkelmåler er tillatt. el 2: lle

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Læreplan - formål «Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: En dag i ukene 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 2006

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 2006 NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi Seksjon uorganisk kjemi TMT KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 006 OPPGAVE

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på tre forbindelser : KNO 2 : kaliumnitritt. Ionet NO 2 kalles for

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 3. juni Sensur faller innen 27. juni 2011.

ORDINÆR EKSAMEN 3. juni Sensur faller innen 27. juni 2011. Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E ORDINÆR EKSAMEN 3. juni 2011. Sensur faller innen 27. juni 2011. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb senest første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 27.05.0. Sensur faller innen 7.06.0. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs. 8.06.0

Detaljer

Universitetet i Oslo KJM1120. Uorganisk kjemi. Oppsummeringshefte. Skrevet av: Sindre Rannem Bilden

Universitetet i Oslo KJM1120. Uorganisk kjemi. Oppsummeringshefte. Skrevet av: Sindre Rannem Bilden Universitetet i Oslo KJM1120 Uorganisk kjemi Oppsummeringshefte Skrevet av: Sindre Rannem Bilden 10. desember 2014 Dette heftet er ikke en fullstendig oppsummering av uorganisk kjemi men en samling små

Detaljer

FASIT (oppg.bok / ekstra oppg.)

FASIT (oppg.bok / ekstra oppg.) 354 Fasit FASIT (oppg.bok / ekstra oppg.) 1.1 Atomer 1.1 a Han utviklet en atommodell slik at det ble fruktbart å snakke om grunnstoffer. b Rosin-i-bolle-modellen c Kjernens ladning er positiv, kjernen

Detaljer

Korrosjon av stålarmering i betong

Korrosjon av stålarmering i betong Korrosjon av stålarmering i betong Crash-kurs i korrosjon - Korrosjon for dummies Roar Myrdal Teknisk Direktør Normet Construction Chemicals (hovedstilling) Professor II NTNU (bistilling) SVV Teknologidagene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen mai 2013

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen mai 2013 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og jemi Løsning kjemidel eksamen mai 013 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på fem forbindelser : NO4 : dinitrogentetraoksid. Dette er en forbindelse

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Atomet og periodesystemet... 13 1.1 Kjemi og atomet... 13 Atomet består av protoner, nøytroner og elektroner... 14 Grunnstoffer... 14 Atomnummer og massenummer... 15 Isotoper...

Detaljer

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 Figur s. 68 Navn og formler for kationer Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 + Barium Ba 2+ Bly(II) Pb 2+ Jern(II) Fe 2+ Jern(III) Fe 3+ Kalium K + Kalsium Ca 2+ Kobber(II) Cu 2+ Natrium Na + Nikkel(II)

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 49. Internasjonale kjemiolympiaden. i Nakhon Pathom, Thailand

2. UTTAKSPRØVE. til den 49. Internasjonale kjemiolympiaden. i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 2. UTTAKSPRVE til den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: 1. februar 2017 Varighet: 180 minutter. jelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 50. Internasjonale kjemiolympiaden i Bratislava, Slovakia & Praha, Tsjekkia

2. UTTAKSPRØVE. til den 50. Internasjonale kjemiolympiaden i Bratislava, Slovakia & Praha, Tsjekkia Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 50. Internasjonale kjemiolympiaden 2018 i Bratislava, Slovakia & Praha, Tsjekkia Dag: Onsdag 24. januar 2018 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller

Detaljer