Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal"

Transkript

1 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. O3 Oslo 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 0,6 Frogner 3,4 3,5 3,2 3,1 3,2 3,7 St. Hanshaugen 3,5 3,5 3,0 3,1 3,2 4,5 Sagene 3,4 3,7 3,4 3,5 3,3-4,4 Grünerløkka 4,1 4,1 3,6 3,6 3,7 3,8 Gamle Oslo 4,6 4,8 4,1 4,1 4,1 0,9 Nordstrand 4,3 4,5 4,2 4,2 4,3 3,6 Søndre Nordstrand 6,4 6,2 6,3 6,4 6,2-2,9 Østensjø 5,2 5,3 5,1 4,7 4,8 1,0 Alna 6,5 6,3 5,9 5,9 5,7-3,0 Stovner 6,5 6,5 6,4 5,9 6,2 5,4 Grorud 6,6 6,5 6,3 6,2 6,0-3,0 Bjerke 5,4 5,4 4,7 5,1 4,9-3,9 Nordre Aker 3,6 3,4 3,2 3,3 3,2-2,3 Vestre Aker 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 2,2 Ullern 3,5 3,3 3,5 3,4 3,6 4,4 Ikke i bydel 3,9 4,2 3,8 3,9 4,1 4,3

2 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. O3 Oslo Kvinner i alt 5,8 5,9 5,5 5,5 5,5-0,3 Frogner 4,5 4,8 4,5 4,2 4,4 6,1 St. Hanshaugen 5,0 4,7 3,9 4,3 4,3 1,4 Sagene 4,6 5,0 4,7 4,7 4,4-6,5 Grünerløkka 5,4 5,6 4,8 4,8 4,9 2,7 Gamle Oslo 5,9 6,2 5,3 5,4 5,3-2,1 Nordstrand 5,8 6,0 5,7 5,5 5,8 5,8 Søndre Nordstrand 8,2 7,8 8,0 8,2 7,8-3,9 Østensjø 6,8 6,8 6,6 6,1 6,2 0,8 Alna 8,1 8,0 7,5 7,5 7,0-6,7 Stovner 8,2 8,3 8,3 7,6 8,0 6,2 Grorud 8,0 8,4 7,8 8,1 7,2-10,6 Bjerke 7,1 7,4 6,2 6,7 6,5-3,1 Nordre Aker 4,8 4,6 4,4 4,5 4,4-2,9 Vestre Aker 5,0 4,7 4,9 4,7 4,8 2,8 Ullern 4,8 4,7 4,9 4,7 5,2 9,7 Ikke i bydel 5,0 5,7 5,5 5,1 5,4 6,6 O3 Oslo Menn i alt 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 1,6 Frogner 2,3 2,4 2,1 2,1 2,1-1,6 St. Hanshaugen 2,2 2,4 2,1 2,0 2,2 8,9 Sagene 2,4 2,5 2,2 2,2 2,2-0,3 Grünerløkka 3,0 2,9 2,5 2,6 2,7 4,6 Gamle Oslo 3,6 3,7 3,2 3,0 3,1 4,8 Nordstrand 2,8 3,2 2,8 2,9 2,8-0,8 Søndre Nordstrand 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7-1,4 Østensjø 3,8 3,9 3,6 3,3 3,4 1,5 Alna 5,2 5,0 4,5 4,6 4,7 2,2 Stovner 5,1 5,1 4,8 4,7 4,9 4,5 Grorud 5,5 4,9 4,9 4,5 4,9 9,5 Bjerke 4,0 3,6 3,5 3,8 3,6-5,6 Nordre Aker 2,4 2,3 2,1 2,1 2,1-1,4 Vestre Aker 2,4 2,2 2,0 2,0 2,0-0,4 Ullern 2,4 2,1 2,1 2,1 1,9-7,5 Ikke i bydel 3,0 3,0 2,8 3,1 3,1 0,7

3 Legemeldt sykefravær etter næring. Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. Endringsprosent O3 Oslo 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 0,6 Jordbruk, skogbruk og fiske 4,0 3,7 2,4 1,3 3,1 137,2 Bergverksdrift og utvinning 2,0 2,1 2,2 1,8 2,5 39,3 Industri 3,6 3,7 3,4 3,2 3,4 4,3 Elektrisitet-, vann og renovasjon 3,6 3,2 3,6 3,9 3,3-15,0 Bygge- og anleggsvirksomhet 4,7 4,5 4,3 3,8 4,4 14,6 Varehandel, reparasjon av motorvogner 4,4 4,5 4,0 4,1 4,1 0,1 Transport og lagring 6,2 6,2 5,8 5,6 5,7 2,6 Overnattings- og serveringsvirksomhet 5,2 5,1 4,2 4,4 4,2-3,9 Informasjon og kommunikasjon 2,7 2,9 2,5 2,5 2,5 0,0 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2,7 2,9 2,8 2,6 2,6-3,0 Omsetning og drift av fast eiendom 3,2 3,1 2,8 2,7 2,8 3,8 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 5,9 Forretningsmessig tjenesteyting 4,9 4,7 4,6 4,6 4,4-3,9 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 3,7 3,9 3,5 3,4 3,5 3,7 Undervisning 4,4 4,7 4,2 4,3 4,5 4,1 Helse- og sosialtjenester 7,1 6,8 6,7 6,6 6,4-2,5 Private tjenester ellers 4,4 4,5 3,9 4,2 4,1-2,4 Ukjent 5,1 1,7 1,4 3,1 2,7-15,1

4 Legemeldt sykefravær etter næring. Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. O3 Oslo Kvinner i alt 5,8 5,9 5,5 5,5 5,5-0,3 Jordbruk, skogbruk og fiske 3,9 4,3 3,1 1,6 4,6 188,1 Bergverksdrift og utvinning 3,3 4,0 3,2 2,0 3,9 97,1 Industri 4,5 4,5 4,1 3,8 4,1 7,3 Elektrisitet-, vann og renovasjon 3,8 4,4 5,5 5,0 3,9-21,5 Bygge- og anleggsvirksomhet 4,5 4,8 5,0 3,9 4,6 17,9 Varehandel, reparasjon av motorvogner 5,7 5,7 5,3 5,1 5,0-2,1 Transport og lagring 7,4 6,6 6,5 6,0 6,9 16,1 Overnattings- og serveringsvirksomhet 6,0 5,7 4,9 5,4 5,0-7,1 Informasjon og kommunikasjon 4,6 4,8 4,0 4,2 4,3 1,2 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4,0 4,7 4,4 4,0 4,0 0,7 Omsetning og drift av fast eiendom 4,3 4,7 3,7 3,8 3,7-0,9 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,8 3,6 3,8 3,5 3,8 6,1 Forretningsmessig tjenesteyting 6,2 5,9 5,5 5,7 5,4-4,4 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 4,9 5,1 4,7 4,6 4,8 5,0 Undervisning 5,6 6,1 5,3 5,6 5,6 0,3 Helse- og sosialtjenester 7,8 7,8 7,6 7,5 7,3-2,0 Private tjenester ellers 5,2 5,8 4,7 5,3 5,0-5,4 Ukjent 4,2 2,6 1,2 2,9 4,2 45,3 O3 Oslo Menn i alt 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 1,6 Jordbruk, skogbruk og fiske 4,1 3,4 2,0 1,1 2,2 100,2 Bergverksdrift og utvinning 1,4 1,3 1,8 1,7 2,0 13,3 Industri 3,2 3,4 3,0 3,0 3,0 2,0 Elektrisitet-, vann og renovasjon 3,5 2,6 2,8 3,4 3,0-12,4 Bygge- og anleggsvirksomhet 4,8 4,5 4,2 3,8 4,4 14,1 Varehandel, reparasjon av motorvogner 3,5 3,6 3,1 3,2 3,3 3,3 Transport og lagring 5,8 6,0 5,6 5,4 5,3-2,2 Overnattings- og serveringsvirksomhet 4,6 4,5 3,6 3,5 3,5-0,8 Informasjon og kommunikasjon 1,7 1,9 1,8 1,7 1,7 0,2 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5-9,6 Omsetning og drift av fast eiendom 2,6 2,3 2,3 2,1 2,3 8,3 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Forretningsmessig tjenesteyting 4,1 3,9 4,0 3,9 3,8-3,4 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 2,3 2,5 2,1 2,0 2,0-0,5 Undervisning 2,6 2,7 2,5 2,4 2,8 13,9 Helse- og sosialtjenester 4,7 4,1 3,9 4,0 3,8-4,8 Private tjenester ellers 3,3 2,9 2,9 2,9 3,0 3,4 Ukjent 5,3 0,9 1,6 3,3 2,2-32,3

5 Legemeldt sykefravær etter alder. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. O3 Oslo 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 0, år 2,4 2,0 1,5 1,5 1,4-8, år 3,4 3,3 2,8 2,8 2,6-5, år 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1-1, år 4,1 4,2 3,9 3,9 4,0 2, år 4,4 4,7 4,3 4,4 4,3-2, år 4,5 4,5 4,2 4,2 4,4 5, år 4,7 5,0 4,6 4,5 4,5-1, år 5,3 5,2 4,9 5,0 4,9-2, år 5,6 5,4 5,4 5,2 5,4 4, år 6,3 6,0 6,1 5,9 6,0 3, år 4,5 4,5 4,9 4,6 4,7 3,0

6 Legemeldt sykefravær etter alder. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. O3 Oslo Kvinner i alt 5,8 5,9 5,5 5,5 5,5-0, år 1,9 1,8 1,7 1,5 1,0-30, år 3,9 4,0 3,3 3,2 3,0-7, år 4,8 4,8 4,3 4,2 4,1-2, år 6,0 6,3 5,8 5,8 5,8 0, år 6,3 6,7 6,1 6,4 6,0-5, år 6,2 5,9 5,7 5,6 6,1 8, år 5,8 6,3 5,9 6,0 5,9-1, år 6,5 6,5 6,1 6,2 6,1-1, år 6,5 6,6 6,6 6,3 6,5 3, år 7,5 6,9 7,3 7,1 7,2 1, år 5,6 5,8 6,2 5,6 5,9 5,5 O3 Oslo Menn i alt 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 1, år 2,9 2,2 1,4 1,5 1,8 16, år 2,9 2,6 2,3 2,3 2,2-1, år 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0-1, år 2,5 2,5 2,3 2,3 2,4 5, år 3,0 3,1 2,8 2,8 2,9 2, år 3,2 3,3 3,0 3,0 3,0 2, år 3,7 3,9 3,4 3,3 3,3-0, år 4,2 4,1 3,8 4,0 3,8-4, år 4,7 4,3 4,2 4,1 4,4 5, år 5,2 5,1 4,9 4,7 4,9 4, år 3,8 3,6 4,0 3,8 3,8-0,7

7 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Andel tapte dagsverk. O3 Oslo Allment og uspesifisert 6,3 6,0 6,5 6,6 6,1 Sykdom i fordøyelsesorganene 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Hjerte- og kar sykdommer 4,1 3,8 3,3 3,7 3,3 Muskel-/skjelettlidelser 35,4 34,3 33,7 32,7 32,6 Sykdommer i nervesystemet 5,3 5,8 5,8 6,1 6,2 Psykiske lidelser 20,3 21,2 21,3 21,5 22,8 Sykdommer i luftveiene 7,4 6,9 7,2 6,7 6,9 Svangerskapssykdommer 7,6 7,7 7,6 7,8 7,4 Andre lidelser 8,0 8,6 9,0 9,3 9,1 Ukjent 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2

8 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Andel tapte dagsverk. O3 Oslo Kvinner i alt Allment og uspesifisert 6,7 6,3 6,8 6,8 6,4 Sykdom i fordøyelsesorganene 4,9 4,6 4,8 4,8 4,8 Hjerte- og kar sykdommer 2,6 2,3 2,0 2,5 2,1 Muskel-/skjelettlidelser 30,1 29,6 28,9 28,1 27,9 Sykdommer i nervesystemet 5,8 6,1 6,1 6,5 6,6 Psykiske lidelser 21,2 22,4 22,4 22,4 24,1 Sykdommer i luftveiene 7,3 6,5 6,9 6,6 6,5 Svangerskapssykdommer 12,6 12,5 12,2 12,3 11,8 Andre lidelser 8,3 9,0 9,5 9,7 9,5 Ukjent 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 O3 Oslo Menn i alt Allment og uspesifisert 5,6 5,5 5,9 6,3 5,7 Sykdom i fordøyelsesorganene 5,9 6,4 6,3 6,1 6,0 Hjerte- og kar sykdommer 6,3 6,2 5,5 5,6 5,4 Muskel-/skjelettlidelser 43,3 41,7 41,7 40,6 40,7 Sykdommer i nervesystemet 4,6 5,3 5,1 5,3 5,5 Psykiske lidelser 19,1 19,4 19,5 20,1 20,5 Sykdommer i luftveiene 7,7 7,4 7,6 7,1 7,5 Svangerskapssykdommer 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Andre lidelser 7,4 7,9 8,2 8,7 8,5 Ukjent 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

9 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Sykefraværstilfeller. O3 Oslo Allment og uspesifisert Sykdom i fordøyelsesorganene Hjerte- og kar sykdommer Muskel-/skjelettlidelser Sykdommer i nervesystemet Psykiske lidelser Sykdommer i luftveiene Svangerskapssykdommer Andre lidelser Ukjent

10 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Sykefraværstilfeller. O3 Oslo Kvinner i alt Allment og uspesifisert Sykdom i fordøyelsesorganene Hjerte- og kar sykdommer Muskel-/skjelettlidelser Sykdommer i nervesystemet Psykiske lidelser Sykdommer i luftveiene Svangerskapssykdommer Andre lidelser Ukjent O3 Oslo Menn i alt Allment og uspesifisert Sykdom i fordøyelsesorganene Hjerte- og kar sykdommer Muskel-/skjelettlidelser Sykdommer i nervesystemet Psykiske lidelser Sykdommer i luftveiene Svangerskapssykdommer Andre lidelser Ukjent

11 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Andel sykefraværstilfeller. O3 Oslo Allment og uspesifisert 6,5 6,3 6,6 6,7 6,5 Sykdom i fordøyelsesorganene 7,7 7,7 7,8 7,7 7,7 Hjerte- og kar sykdommer 2,8 2,5 2,3 2,5 2,4 Muskel-/skjelettlidelser 29,9 30,2 29,2 28,7 28,0 Sykdommer i nervesystemet 5,4 5,8 5,7 6,0 6,0 Psykiske lidelser 13,9 14,1 14,8 14,9 15,6 Sykdommer i luftveiene 17,6 16,6 17,3 16,9 17,2 Svangerskapssykdommer 6,6 6,5 6,1 6,3 6,1 Andre lidelser 9,3 9,9 9,9 10,0 10,3 Ukjent 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Andel sykefraværstilfeller. O3 Oslo Kvinner i alt Allment og uspesifisert 6,6 6,5 6,8 6,9 6,7 Sykdom i fordøyelsesorganene 7,3 7,1 7,2 7,1 7,1 Hjerte- og kar sykdommer 2,0 1,8 1,7 1,9 1,6 Muskel-/skjelettlidelser 25,6 26,5 25,5 25,0 24,2 Sykdommer i nervesystemet 5,9 6,3 6,3 6,5 6,5 Psykiske lidelser 14,8 15,1 16,0 15,9 17,0 Sykdommer i luftveiene 17,5 15,9 16,7 16,4 16,6 Svangerskapssykdommer 10,5 10,2 9,7 9,9 9,7 Andre lidelser 9,5 10,1 9,9 10,2 10,3 Ukjent 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 O3 Oslo Menn i alt Allment og uspesifisert 6,2 6,0 6,3 6,5 6,2 Sykdom i fordøyelsesorganene 8,3 8,7 8,8 8,8 8,7 Hjerte- og kar sykdommer 4,2 3,8 3,4 3,5 3,5 Muskel-/skjelettlidelser 37,2 36,5 35,5 35,2 34,3 Sykdommer i nervesystemet 4,6 5,0 4,8 5,1 5,1 Psykiske lidelser 12,5 12,6 13,0 13,3 13,4 Sykdommer i luftveiene 17,7 17,7 18,2 17,6 18,1 Svangerskapssykdommer 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Andre lidelser 9,1 9,5 9,8 9,7 10,4 Ukjent 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Endrings -prosent 4,5 4,5 4,7 4,8 5,0 4,4 1101 Eigersund 4,9 4,8 5,1 5,1 5,3 2,9 1102 Sandnes 4,6 4,7 4,8 4,8 5,2 7,2 1103 Stavanger 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 5,3 1106

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Hovedtall om sykefraværet. Akershus. Kvartal

Hovedtall om sykefraværet. Akershus. Kvartal Om statistikken Dato for oppdatert per: 20.09.2017 Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Endringsprosent Sykefraværstilfelle Kommune Alder Yrke Næring Sektor Diagnose

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Tapte dagsverk Sykefraværstilfeller Andel tapte dagsverk Andel sykefraværstilfeller Diagnose Allment og uspesifisert Den sykmeldtes/personens bostedskommune

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Tapte dagsverk Sykefraværstilfeller Andel tapte dagsverk Andel sykefraværstilfeller Diagnose Allment og

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.6.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell 23.3.2010 // NOTAT 12,7 prosent økning i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 20.12.2010 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var på 7,0 prosent

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.3.2011 // NOTAT Stor nedgang i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2009 // NOTAT 6,0 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. uar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, 30.6.2009 // NOTAT 3,9 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode: Mars mars 2017

Om tabellene. Periode: Mars mars 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 18.12.2009 // NOTAT 11 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell 21.6.2011 // NOTAT Økning i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode: September September 2015

Om tabellene. Periode: September September 2015 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud. 20.12.2011 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Februar 2015

Om tabellene. Februar 2015 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2017

Om tabellene. Februar 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. September 2018

Om tabellene. September 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2018

Om tabellene. Mars 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2018

Om tabellene. Juni 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mai 2018

Om tabellene. Mai 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. August 2018

Om tabellene. August 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned. Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2015

Om tabellene. Oktober 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2017

Om tabellene. Juni 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.12.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Om tabellene. Mai 2015

Om tabellene. Mai 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø. 20.9.2011 // NOTAT Svak økning i sykefraværet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Om tabellene. Juni 2015

Om tabellene. Juni 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2016

Om tabellene. Mai 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2019

Om tabellene. Juni 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2019

Om tabellene. Mars 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. September 2019

Om tabellene. September 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013 Tabell 1: Arbeidssøkere i Oslo* fordelt på hovedgrupper og kjønn ved utgangen av januar 2013 I alt I % av arbeidsstyrken Helt ledige 11 956 3,5 % 693 6 % Delvis ledige 2 840 0,8 % -104-4 % Arbeidssøkere

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

¹Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

¹Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud, 21.03.2012 Nedgang i sykefraværet 1,2 // NOTAT Det totale sykefraværet

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell, 21.06.2012 Sykefraværet fortsetter å falle 1,2 // NOTAT Det totale sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2008 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2008. // NOTAT Økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det legemeldte sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet,. artal 1 Skrevet av Hanne.Nygaard@nav.no, 1.3.15 // NOTAT Nedgang i sykefraværet viser sesongjusterte tall Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell 13.12.2012 // NOTAT Sesongjusterte tall for sykefraværet viser en liten

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Stabilt sykefravær i 4. kvartal 213 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 2.3.214 Det totale sesong- og influensajusterte

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007.

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. // NOTAT Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet

Detaljer

Om tabellene. November 2018

Om tabellene. November 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk

Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk Kommuneplan for Rennesøy 2018-2030 Samfunnsdelen Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk 1. Innbyggere og befolkningsvekst Pr. 2. kvartal 2017 bodde det 4872 mennesker i Rennesøy kommune. Av dem er 2523 menn

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv 03.12.2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Sysselsatte etter næring, arbeidssted og

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv 07.01.2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Sysselsatte etter næring, arbeidssted og

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2008 Skrevet av Therese Sundell, 19.12.2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det legemeldte

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer