Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal"

Transkript

1 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8, Harstad 6,7 7,3 6, Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7, Harstad 6,8 6,8-0, Kvæfjord 6,6 8,5 7,6 8,8 9,3 6, Skånland 8,1 7,8 7,6 9,4 7,8-16, Bjarkøy 3,3 6,6 8, Ibestad 3,6 6,3 6,2 6,0 6,5 8, Gratangen 9,4 8,4 7,3 7,8 6,5-17, Lavangen 7,7 9,0 8,3 9,6 7,6-20, Bardu 5,7 5,9 5,2 5,5 4,9-11, Salangen 7,1 6,4 7,3 7,3 7,2-0, Målselv 6,8 6,6 5,9 6,4 5,8-9, Sørreisa 6,4 7,9 6,4 7,2 6,4-12, Dyrøy 6,4 7,9 6,4 8,7 9,6 10, Tranøy 9,5 9,2 7,4 7,8 6,5-16, Torsken 7,2 6,7 6,9 7,9 5,8-27, Berg 7,4 4,4 5,3 8,9 5,2-41, Lenvik 7,9 8,4 6,8 7,6 6,3-16, Balsfjord 7,4 9,2 7,3 7,7 6,7-12, Karlsøy 7,2 8,1 7,7 8,0 7,0-12, Lyngen 6,0 6,7 6,4 6,9 6,5-6, Storfjord 7,9 7,6 8,0 7,6 6,7-12, Gáivuotna Kåfjord 6,1 6,8 7,6 7,8 6,0-22, Skjervøy 8,3 8,5 8,0 9,6 8,7-9, Nordreisa 8,3 9,0 6,9 8,0 6,9-13, Kvænangen 9,1 8,5 8,3 11,1 9,9-10,2 Rapportnavn: SYFRA510 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

2 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent Kvinner 8,5 9,1 8,4 9,0 8,4-6, Harstad 8,5 8,9 8,7 **** **** 1902 Tromsø 8,3 8,8 8,2 8,6 8,3-4, Harstad **** **** **** 8,6 8,5-2, Kvæfjord 7,8 11,1 9,0 9,6 12,3 27, Skånland 10,5 9,0 8,1 13,2 10,1-23, Bjarkøy 4,6 9,0 10,0 **** **** 1917 Ibestad 5,6 8,4 7,1 8,5 9,3 8, Gratangen 8,7 7,5 7,8 7,8 7,5-3, Lavangen 8,0 8,7 10,2 10,6 9,1-13, Bardu 8,1 9,6 8,1 7,9 7,1-10, Salangen 9,2 8,0 8,8 10,2 9,3-8, Målselv 8,4 8,7 7,9 9,1 7,9-13, Sørreisa 8,3 9,4 8,2 8,5 8,6 0, Dyrøy 7,0 8,6 8,3 11,5 11,2-2, Tranøy 11,7 8,8 8,2 7,9 8,6 8, Torsken 9,9 6,2 9,7 11,5 7,8-32, Berg 8,3 6,0 6,5 12,2 6,4-47, Lenvik 9,2 10,3 9,0 9,3 8,2-11, Balsfjord 8,7 12,1 9,0 9,3 8,8-5, Karlsøy 9,4 11,2 10,4 10,5 8,1-22, Lyngen 7,1 7,3 7,7 7,1 8,0 11, Storfjord 9,0 7,8 10,0 9,8 8,0-17, Gáivuotna Kåfjord 7,9 8,4 9,5 10,4 7,9-24, Skjervøy 10,4 11,1 9,1 12,1 10,2-16, Nordreisa 9,5 10,1 8,3 9,4 9,2-2, Kvænangen 11,6 10,4 10,6 14,9 9,0-39,4 Rapportnavn: SYFRA510 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

3 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent Menn 5,3 5,7 4,9 5,4 4,8-10, Harstad 5,2 5,9 5,1 **** **** 1902 Tromsø 4,8 5,1 4,5 4,9 4,4-11, Harstad **** **** **** 5,3 5,4 1, Kvæfjord 5,6 6,2 6,4 8,1 6,7-17, Skånland 6,4 6,9 7,2 6,6 6,1-6, Bjarkøy 2,1 4,6 6,9 **** **** 1917 Ibestad 1,8 4,3 5,3 3,7 4,1 8, Gratangen 9,9 9,1 6,9 7,7 5,8-24, Lavangen 7,5 9,2 6,6 8,8 6,5-26, Bardu 3,9 3,1 3,1 3,6 3,3-9, Salangen 5,3 5,0 6,0 4,7 5,4 14, Målselv 5,6 5,1 4,3 4,4 4,3-2, Sørreisa 4,9 6,7 5,0 6,2 4,5-27, Dyrøy 5,9 7,3 4,7 6,2 8,2 32, Tranøy 7,5 9,6 6,6 7,7 4,9-37, Torsken 5,1 7,3 4,1 4,8 3,9-18, Berg 6,7 3,2 4,4 6,7 4,5-33, Lenvik 6,8 6,9 4,9 6,2 4,8-22, Balsfjord 6,3 6,9 6,0 6,4 5,1-19, Karlsøy 5,2 5,3 5,2 5,8 6,0 3, Lyngen 5,1 6,2 5,3 6,8 5,2-23, Storfjord 7,0 7,5 6,0 5,8 5,5-5, Gáivuotna Kåfjord 4,6 5,5 6,0 5,6 4,5-20, Skjervøy 6,7 6,5 7,2 7,7 7,6-1, Nordreisa 7,3 8,0 5,6 6,7 5,1-24, Kvænangen 7,2 7,1 6,7 8,1 10,7 32,9 Rapportnavn: SYFRA510 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

4 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Sykefraværsprosent. Endrignsprosent siste kvartal -prosent I alt 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 Jordbruk, skogbruk og fiske 5,0 5,7 5,4 4,4 4,8 8,8 Bergverksdrift og utvinning 3,6 4,5 4,2 4,2 4,3 2,3 Industri 6,7 7,6 5,7 6,1 6,0-1,9 Elektrisitet-, vann og renovasjon 5,8 7,1 6,2 6,5 4,1-37,4 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,7 7,6 6,3 7,3 6,1-16,7 Varehandel, reparasjon av motorvogner 7,0 6,9 5,8 6,7 6,3-5,4 Transport og lagring 6,4 7,6 7,4 7,5 6,3-15,4 Overnattings- og serveringsvirksomhet 7,8 7,8 7,0 6,4 6,5 0,7 Informasjon og kommunikasjon 5,5 4,5 4,3 5,3 4,4-17,6 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4,6 4,6 4,3 4,9 3,6-27,6 Omsetning og drift av fast eiendom 7,1 6,0 5,2 6,2 6,1-1,7 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,9 5,3 4,4 4,0 3,6-10,1 Forretningsmessig tjenesteyting 7,2 8,5 6,3 8,3 7,8-6,2 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 4,4 4,9 4,9 4,9 4,3-12,9 Undervisning 5,9 6,3 5,9 6,7 6,0-10,3 Helse- og sosialtjenester 8,6 9,3 8,8 9,3 8,9-4,0 Private tjenester ellers 7,2 7,5 6,8 7,0 7,2 4,0 Ukjent 0,0 0,2 5,7 4,9 0,1-98,9 Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA520 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

5 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Sykefraværsprosent. Endrignsprosent siste kvartal -prosent Kvinner I alt 8,5 9,1 8,4 9,0 8,4-6,0 Jordbruk, skogbruk og fiske 7,1 7,1 9,9 6,6 6,2-6,0 Bergverksdrift og utvinning 3,6 5,5 3,9 4,9 3,7-23,0 Industri 8,7 10,0 7,5 7,3 7,3-0,4 Elektrisitet-, vann og renovasjon 5,8 10,2 5,5 7,0 5,3-23,8 Bygge- og anleggsvirksomhet 9,0 6,6 8,6 8,3 6,3-24,1 Varehandel, reparasjon av motorvogner 8,4 8,1 7,4 8,0 8,0 0,4 Transport og lagring 8,4 8,7 9,5 9,5 8,6-9,3 Overnattings- og serveringsvirksomhet 9,0 9,3 8,3 7,5 7,9 5,3 Informasjon og kommunikasjon 9,9 8,6 7,8 10,6 8,7-18,6 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 6,0 6,7 6,7 5,2 5,7 10,3 Omsetning og drift av fast eiendom 7,5 6,8 7,1 8,1 7,8-3,3 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 5,2 7,3 5,8 5,7 4,8-14,9 Forretningsmessig tjenesteyting 9,3 11,4 8,3 11,6 11,1-3,8 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 6,5 6,9 7,1 7,2 6,1-14,8 Undervisning 7,2 8,0 7,3 8,4 7,3-12,8 Helse- og sosialtjenester 9,8 10,4 9,8 10,3 9,9-3,7 Private tjenester ellers 7,7 8,8 7,8 8,0 8,2 2,9 Ukjent 0,0 0,0 7,2 10,1 0,1-99,1 Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA520 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

6 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Sykefraværsprosent. Endrignsprosent siste kvartal -prosent Menn I alt 5,3 5,7 4,9 5,4 4,8-10,6 Jordbruk, skogbruk og fiske 4,5 5,4 4,3 3,9 4,5 14,4 Bergverksdrift og utvinning 3,6 4,3 4,2 4,1 4,4 7,2 Industri 6,2 7,0 5,2 5,8 5,7-2,2 Elektrisitet-, vann og renovasjon 5,8 6,5 6,3 6,4 3,8-40,3 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,6 7,7 6,2 7,2 6,1-16,0 Varehandel, reparasjon av motorvogner 6,0 6,1 4,7 5,8 5,1-10,8 Transport og lagring 6,0 7,4 7,0 7,1 5,9-16,8 Overnattings- og serveringsvirksomhet 6,0 5,6 5,4 4,9 4,7-4,8 Informasjon og kommunikasjon 3,8 3,0 3,1 3,5 3,0-14,9 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 3,4 3,0 2,3 4,7 1,8-61,2 Omsetning og drift av fast eiendom 7,0 5,7 4,5 5,4 5,3-2,0 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,0 3,9 3,5 2,7 2,7-2,6 Forretningsmessig tjenesteyting 5,5 6,4 4,9 6,2 5,6-9,8 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 3,1 3,6 3,4 3,4 3,0-10,2 Undervisning 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9-3,8 Helse- og sosialtjenester 4,7 5,4 4,9 5,3 5,1-3,3 Private tjenester ellers 6,5 5,8 5,4 5,6 5,9 5,9 Ukjent 0,0 0,2 4,6 1,0 0,0-100,0 Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA520 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

7 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal prosent I alt 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 Statlig forvaltning 5,1 6,0 5,6 5,8 5,6-4,9 Fylkeskommunal forvaltning 6,6 6,8 Kommunal forvaltning 8,8 9,1 8,4 9,2 8,4-8,9 Privat og offentlig næringsvirksomhet 6,6 7,0 6,1 6,5 6,0-8,2 Annet 6,9 6,7 0,0 Ukjent 9,5 6,3 6,3 11,8 4,3-63,4 Ny sektorinndeling fom 1 kv Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA530 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal

8 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosemt Kvinner I alt 8,5 9,1 8,4 9,0 8,4-6,0 Statlig forvaltning 7,1 8,4 7,5 8,1 7,6-6,4 Fylkeskommunal forvaltning 8,2 8,4 **** **** **** Kommunal forvaltning 9,8 10,2 9,6 10,4 9,7-7,2 Privat og offentlig næringsvirksomhet 8,2 8,6 7,8 8,0 7,7-3,9 Annet 7,7 6,3 **** **** **** Ukjent 12,3 6,6 8,7 10,8 6,3-42,1 Ny sektorinndeling fom 1 kv Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA530 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal

9 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosemt Menn I alt 5,3 5,7 4,9 5,4 4,8-10,6 Statlig forvaltning 3,0 3,3 3,3 3,2 3,2 1,0 Fylkeskommunal forvaltning 4,6 4,7 **** **** **** Kommunal forvaltning 5,9 5,9 5,3 6,0 5,0-16,2 Privat og offentlig næringsvirksomhet 5,8 6,3 5,2 5,8 5,2-10,7 Annet 6,2 7,0 **** **** **** Ukjent 7,1 6,0 4,9 12,7 2,3-81,9 Ny sektorinndeling fom 1 kv Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA530 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal

10 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Andel tapte dagsverk 1.kvartal I alt Allment og uspesifisert 5,6 4,9 5,3 6,1 5,5 Sykdom i fordøyelsesorganene 4,7 4,4 4,9 4,9 5,1 Hjerte- og kar sykdommer 4,1 3,7 4,1 4,8 4,1 Muskel-/skjelettlidelser 46,1 44,9 43,9 42,9 44,9 Sykdommer i nervesystemet 4,5 5,5 4,8 4,5 4,4 Psykiske lidelser 17,3 17,2 17,2 17,3 17,6 Sykdommer i luftveiene 4,8 7,0 7,5 7,4 5,7 Svangerskapssykdommer 4,8 4,1 4,3 4,2 4,4 Andre lidelser 7,8 8,1 7,9 7,7 8,0 Ukjent 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 Rapportnavn: SYFRA560 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

11 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Andel tapte dagsverk 1.kvartal Kvinner i alt Allment og uspesifisert 5,5 4,9 5,7 6,6 5,6 Sykdom i fordøyelsesorganene 4,5 3,9 4,6 4,5 4,7 Hjerte- og kar sykdommer 2,4 2,4 2,4 2,9 2,5 Muskel-/skjelettlidelser 42,1 41,1 39,9 39,3 41,3 Sykdommer i nervesystemet 4,8 5,9 5,2 4,8 4,8 Psykiske lidelser 19,3 18,9 19,2 18,4 19,4 Sykdommer i luftveiene 4,7 6,9 7,6 7,6 5,5 Svangerskapssykdommer 8,3 7,0 7,2 7,2 7,3 Andre lidelser 7,9 8,6 8,0 8,3 8,4 Ukjent 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 Rapportnavn: SYFRA560 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

12 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Andel tapte dagsverk 1.kvartal Menn i alt Allment og uspesifisert 5,7 5,0 4,8 5,4 5,4 Sykdom i fordøyelsesorganene 4,9 5,0 5,3 5,5 5,9 Hjerte- og kar sykdommer 6,3 5,4 6,6 7,5 6,5 Muskel-/skjelettlidelser 51,5 50,1 49,8 47,9 50,2 Sykdommer i nervesystemet 4,1 4,9 4,1 4,1 3,7 Psykiske lidelser 14,5 14,9 14,3 15,8 15,0 Sykdommer i luftveiene 5,1 7,2 7,3 7,0 6,0 Svangerskapssykdommer **** **** **** **** **** Andre lidelser 7,7 7,4 7,7 6,8 7,3 Ukjent **** **** 0,0 0,0 **** Rapportnavn: SYFRA560 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. O3 Oslo 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 0,6 Frogner 3,4 3,5 3,2 3,1 3,2 3,7 St. Hanshaugen 3,5 3,5 3,0 3,1 3,2 4,5 Sagene

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Endrings -prosent 4,5 4,5 4,7 4,8 5,0 4,4 1101 Eigersund 4,9 4,8 5,1 5,1 5,3 2,9 1102 Sandnes 4,6 4,7 4,8 4,8 5,2 7,2 1103 Stavanger 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 5,3 1106

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Om statistikken Næring Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Beskriver bedriftens hovedsakelige virksomhet NACE-fordeling. Standardgruppering fra SSB på to siffer SN-2007 innført fra

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Hovedtall om sykefraværet. Akershus. Kvartal

Hovedtall om sykefraværet. Akershus. Kvartal Om statistikken Dato for oppdatert per: 20.09.2017 Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Endringsprosent Sykefraværstilfelle Kommune Alder Yrke Næring Sektor Diagnose

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Om tabellene. Juli 2019

Om tabellene. Juli 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Tapte dagsverk Sykefraværstilfeller Andel tapte dagsverk Andel sykefraværstilfeller Diagnose Allment og uspesifisert Den sykmeldtes/personens bostedskommune

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Tapte dagsverk Sykefraværstilfeller Andel tapte dagsverk Andel sykefraværstilfeller Diagnose Allment og

Detaljer

978-82-7401-786-3 Næringsmessig: Omstillingsbehov Demografisk: Arbeidsplassutvikling Arbeidsplassutvikling i næringslivet Nyetableringer Lønnsomhet Vekst i omsetning Dynamiske indikatorer: Endres

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.6.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell 23.3.2010 // NOTAT 12,7 prosent økning i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 20.12.2010 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var på 7,0 prosent

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.3.2011 // NOTAT Stor nedgang i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2009 // NOTAT 6,0 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, 30.6.2009 // NOTAT 3,9 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 18.12.2009 // NOTAT 11 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell 21.6.2011 // NOTAT Økning i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud. 20.12.2011 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø. 20.9.2011 // NOTAT Svak økning i sykefraværet

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. uar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode: Mars mars 2017

Om tabellene. Periode: Mars mars 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018 Februar 2019 Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i Det var 167 202 innbyggere i Troms, dette var en økning på 703 innbyggere fra 2017, eller 0,42 %. I Finnmark var det 75 863 innbyggere, dette var

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode: September September 2015

Om tabellene. Periode: September September 2015 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud, 21.03.2012 Nedgang i sykefraværet 1,2 // NOTAT Det totale sykefraværet

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Ringvirkninger fra havbruksbedrifter. Magnar Pedersen, Roy Robertsen og Otto Andreassen

Ringvirkninger fra havbruksbedrifter. Magnar Pedersen, Roy Robertsen og Otto Andreassen Ringvirkninger fra havbruksbedrifter Magnar Pedersen, Roy Robertsen og Otto Andreassen Betydelige vekstambisjoner Forrige regjering: "Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon" Nåværende regjering:

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2008 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2008. // NOTAT Økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det legemeldte sykefraværet

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.12.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell, 21.06.2012 Sykefraværet fortsetter å falle 1,2 // NOTAT Det totale sykefraværet

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal 2019

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal 2019 August Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal i Troms sank i 2. kvartal med 398 innbyggere (-0,2 %), til totalt 166 543. Salangen (0,5 %) hadde høyest prosentvis befolkningsvekst, fulgt av

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007.

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. // NOTAT Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet

Detaljer

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN? Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2008 Skrevet av Therese Sundell, 19.12.2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det legemeldte

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk

Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk Kommuneplan for Rennesøy 2018-2030 Samfunnsdelen Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk 1. Innbyggere og befolkningsvekst Pr. 2. kvartal 2017 bodde det 4872 mennesker i Rennesøy kommune. Av dem er 2523 menn

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet,. artal 1 Skrevet av Hanne.Nygaard@nav.no, 1.3.15 // NOTAT Nedgang i sykefraværet viser sesongjusterte tall Det totale

Detaljer

Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad

Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune 2014 2018 Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad 5.9.2018. Politisk vedtak mars 2007 Fylkestinget ønsker at Troms fylke skal

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell 13.12.2012 // NOTAT Sesongjusterte tall for sykefraværet viser en liten

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer