Brukermanual Viltkamera SG550M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Viltkamera SG550M"

Transkript

1 Brukermanual Viltkamera SG550M

2 Innholdsfortegnelse: 1 Beskrivelse av kameraet Generell beskrivelse Kameraets deler og tilkoblinger Fjernkontroll Navigering Spesialtegn Skjermsymboler og informasjon MMS funksjon Støttede formater Viktig! Hvordan komme i gang Batterier Sette inn minnekort og SIM-kort Skru på kameraet - driftsmodus TEST modus Innstillinger Ta bilder manuelt Se på bilder eller video Send MMS Skru av kameraet Innstillinger Velg kameramodus - Bilde eller Video Formatere minnekort Velg bildeoppløsning Velg videooppløsning størrelse Stille inn dato og klokkeslett Endre antall bilder i en bildeserie (Photo Burst) Endre lengde på videoklipp Velg lyd av/på Velge kamerapause Endre følsomheten på bevegelsessensoren Endre Timer Stille inn rekkevidde for blits MMS innstillinger Endre MMS Modus Velg mottager for MMS / e-post Legge inn PASSORD Nullstille alle innstilinger Avspilling Se på bilder eller videoklipp Slette bilder eller videoklipp Send MMS Manuelt Laserpeker og utløsertest Filnummerering Programvareoppgradering / Firmware Upgrade Tekniske spesifikasjoner Deleliste Eksempler på konfigurasjon av MMS:... 17

3 1 Beskrivelse 1.1 Generell beskrivelse 1 Beskrivelse av kameraet Dette viltkameraet er et automatisk overvåkningskamera. Det utløses med en gang en bevegelse detekteres innenfor området det er satt opp til å dekke. Dette gjøres via en sensitiv passiv infrarød bevegelses sensor (kalt PIR) og tar automatisk bilder i god kvalitet eller video opptak alt etter hvilke innstillinger kameraet har fått. Det kan ta fargebilder og video når det er dagslys eller gode lysforhold. På natten eller når det er mørkt tar kameraet klare bilder eller videoer i svart/hvitt ved hjelp av de infrarøde LED lysene. Det er vanntett og tåler snø og kulde for utendørs bruk. I tillegg til dette kan kameraet også brukes som et bærbart digitalt kamera. Bilder eller videoer kan tas manuelt ved å trykke på OK knappen på fjernkontrollen når kameraet står i TEST mode. Bilder kan sendes til mobiltelefon eller PC via GSM/GPRS. 1.2 Kameraets deler og tilkoblinger Bunndeksel (1) / TV-ut kontakt (2) / AV/PÅ knapp (3) / SD minnekort spor (4) / Laser peker (5) / Linse (6) / PIR (bevegelses detektor) (7) / Antenne (8) / LCD skjerm (9) / Mikrofon (10) / Indikasjonslys (11) / Infrarød blits (LED) (12) / SIM kort spor (13) / USB kontakt (14) / Lås for bunndeksel (15) / Batteriskuff (16) / Håndtak til batterideksel (17) Side 1

4 1 Beskrivelse Baksiden: Strømforskyning Vinkeljustering Tyverisikring 1.3 Fjernkontroll Fjernkontrollen er en inn enhet for kameraet og brukes for å redigere innstillingene og sette opp passord samt til å ta bilder eller video opptak manuelt. Fjernkontrollen er trådløs med infrarød overføring og maksimal distanse for fjernkontroll er ca 9 meter. På fjernkontrollen er det 15 taster som brukes til å skrive inn passord, samt skifte mellom bilde og video og ta bilder manuelt osv. Forklaring til den kommer senere i denne manualen. Menu Cancel OK 1 2abc 3def 4 ghi 7 pqrs 5 jkl 8 tuv 6 mno 9 wxyz * 0 # Boly Guard Side 2

5 1 Beskrivelse Navigering Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge eller markere menylinje, trykk PIL HØYRE eller VENSTRE for å velge verdi for de ulike menypunkter. Trykk OK for å lagre.. Velg meny OPP Øker verdi Vise menyer / Avslutt (MENY) Bekreft valg (OK) Velg instilling VENSTRE Velg innstillinger HØYRE Velg meny NED Reduserer verdi Spesialtegn Når man benytter fjernkontrollen for å skrive finner man følgende spesialtegn under disse to knappene: 1 : 1. / _ 0 : Trykk * for laser siktepunkt. Side 3

6 1 Beskrivelse 1.4 Skjermsymboler og informasjon Når kameraet er slått på (AV/PÅ knappen står i ON eller TEST posisjon) vil skjerminformasjonen vises på LCD skjermen. (1) Status SIM-kort / (2) Kameramodus / (3) Bildeoppløsning/ (4) GSM Signalstyrke / (5) Batteriindikator / (6) TV utgang aktiv / (7) Mobilleverandør / (8) Dato / (9) Klokkeslett / (10) Tilgengelig plass på minnebrikke / (11) Antall bilder på minnebrikken 1.5 MMS funksjon Dette kameraet kan sende bilder med en gang til din mobiltelefon via GSM nettverket. Du vil bli varslet med en gang noe har hendt; MMS kameraet bruker GPRS for å sende. Før du kan bruke denne funksjonen må du åpne opp ditt SIM kort og abonnement for dette. Symbolet for SIM-kort vil vise hvis status er OK. Ellers vil det vise MMS-innstillinger, signalstyrke eller annen kommunikasjonsfeil. Pass på at PIN-koden på SIM-kortet er koblet bort FØR du setter kortet inn i kameraet. Dette kan gjøres med en mobiltelefon. 1.6 Støttede formater Type Format Fotografi JPG Video AVI Filformat FAT32 Hvis du har problemer med å lese minnekortet må det formaters i viltkameraet eller i en PC. Prøv på nytt etter formatering. Side 4

7 2 Viktig 2 Viktig! Kameraet drives av 6 volt spenning. Spenningen kan tilføres ved å bruke 4 eller 8 AA batterier eller ekstern strømforsyning. Pass på at du setter inn batteriene i henhold til vist polaritet Pass på at du har slått av skrivebeskyttelsen på minnekortet før du setter det inn Pass på at du setter inn minnekortet når kameraet er slått AV (AV/PÅ knappen er satt til OFF) Kameraet har ikke internt minne for å lagre bilder eller videoer, hvis SD kort ikke er satt inn vil kameraet slå seg av automatisk like etter en oppstartstone høres. Pass på at du ikke tar ut minnekortet når kameraet er slått PÅ (AV/PÅ knappen står i posisjon ON) Det anbefales at minnekortet blir formatert ved hjelp av kameraet ved første gangs bruk (Beskrivelse av dette kommer lenger ut i denne manualen) Hvis du kobler kameraet til en PC via USB porten vil kameraet bli i USB mode. I denne moden fungerer minnekortet som en ekstern harddisk. I TEST mode vil kameraet slå seg av automatisk etter 3 minutter hvis det ikke har vært aktivitet via fjernkontrollen. Hvis kameraet slår seg av, sett kameraet til OFF og sett det så til TEST igjen for å fortsette å bruke fjernkontrollen. NB! Hvis du skal oppgradere firmware (programvaren) på kameraet må du være sikker på at du har nok strøm før dette startes. Hvis denne prosessen avbrytes før den er ferdig kan kameraet slutte å fungere som det skal. Av kommunikasjons og nettverksmessige årsaker kan vi IKKE garantere 100 % vellykket sending og mottak.! Side 5

8 3.1 Batterier 3 Hvordan komme i gang For å gi strøm til kameraet er det nødvendig med fire eller åtte AA batterier Åpne bunndekslet. Sjekk at AV/PÅ knappen står på OFF og trekk ut batteriskuffen. Legg inn batteriene og pass på at polariteten blir riktig, se figuren nedenfor. Skyv inn batteriskuffen når du har sjekket at batteriene er lagt inn riktig. Følgende batterier kan benyttes: 1) Høykvalitets alkaline batterier 2) Oppladbare alkaline batterier 3) Oppladbare NiMH batterier Det er fire batteri plasser. Slot 1 og 2 utgjør en gruppe (markert 1 på batteriskuffen) Slot 3 og 4 utgjør den andre gruppen (markert 2 på batteriskuffen). Hver batterigruppe kan gi nok strøm til kameraet. Når batterinivået er lavt vil kameraet automatisk slå seg av etter 2 varslinger med lyd. Pass på å bytte batterier i tide. 3.2 Sette inn minnekort og SIM-kort Åpne bunndekslet. Sett inn minnekortet med den trykte siden ned. Minnekortet kan kun settes inn en vei. Før du setter inn minnekortet må du sjekke at skrivebeskyttelsen (liten knapp på siden av kortet) ikke er på. Hvis skrivebeskyttelsen er på vil kameraet ikke kunne slås på. Hvis du skal bruke MMS funksjonen på kameraet, sett inn ditt SIM kort i SIM kort sporet under bunndekslet med det avkortede hjørnet øverst til venstre. 3.3 Skru på kameraet - driftsmodus Før du slår på kameraet, sjekk følgende: 1) Unngå temperatur og bevegelses forstyrrelser foran kameraet som f. eks store blad, gardiner, Aircondition, luft ventiler fra skorsteiner eller andre varmekilder som kan forstyrre kameraet og gi uønskede bilder/video. 2) Høyden over bakken du plasserer kameraet bør varierer alt etter hva du ønsker å ta bilder/video av. Generelt er 1 eller 2 meters høyde å foretrekke. Slå AV/PÅ knappen til ON for å slå på kameraet og sette det i automatisk mode. Side 6

9 Etter at du har satt kameraet til ON vil indikatorlampen på forsiden av kameraet blinke i ca 10 sekunder. Disse 10 sekundene er en buffertid som gjør at du får tid til å lukke dekslet, montere kameraet på et tre eller lignende og forlate det. I ON mode / driftssmodus er det unødvendig å bruke fjernkontrollen. Kameraet vil ta bilder/video automatisk alt etter hvilke innstillinger du har programmert inn. Kameraet har lydopptak så lyd vil bli inkludert når du tar opp video. 3.4 TEST modus Sett AV/PÅ knappen til TEST for å gå til TEST modus. Det er fire funksjoner i TEST modus: 1) Innstillinger 2) Ta bilder manuelt 3) Vis bilder eller videoer 4) Send MMS manuelt Fjernkontrollen er nødvendig i denne moden Innstillinger Trykk MENU på fjernkontrollen for å gå til meny innstillingene. I menyen kan du se på og endre de forskjellige innstillingene på kameraet som vises på LCD skjermen eller en TV skjerm hvis du har koblet dette til. Du blar mellom innstillingene ved å bruke PIL OPP og PIL NED på fjernkontrollen. Detaljerte innstillinger vil bli beskrevet i et senere kapittel i denne manualen Ta bilder manuelt TV-inn kontakten må ikke være plugget inn. Trykk på 3 / PIL HØYRE knappen på fjernkontrollen for å ta bilde/video manuelt Se på bilder eller video Det er 2 forskjellige måter å se bildene og videoene på: 1) LCD skjermen på kameraet 2) TV monitor som kobles til via en TV kabel fra TV-ut uttaket på kameraet. Trykk på OK knappen for å se bilder, det siste bildet vil da vises på LCD skjermen på kameraet eller på TV monitoren. Trykk på OPP for å se det forrige bildet og NED for å se det neste bildet. Videoer kan ikke ses på LCD skjermen og vil kun vises som en forhåndsvisning (minibilde). Detaljerte operasjoner som sletting av bilder/video vil blir beskrevet lengre ut i denne manualen. Side 7

10 3.4.4 Send MMS Når MMS mode er satt på manual kan du sende det valgte bildet til det forhåndsbestemte mobilnummeret i TEST mode. Daily Report og Instant mode blir brukt i driftsmodus. 3.5 Skru av kameraet Flytt AV/PÅ knappen til OFF for å slå av kameraet. Selv når kameraet er i OFF posisjon (slått av) vil det bruke litt strøm på mikronivå. Derfor anbefales det å fjerne batteriene hvis kameraet ikke skal brukes på en stund eller lagres. Side 8

11 Dette kapitlet tar for seg avanserte innstillinger, og kameraet MÅ stå i TEST-modus. 4.1 Innstillinger For å se på de forskjellige kamera innstillingene, trykk på MENY når kameraet står i TEST mode. Innstillingsmenyen vil da vises på LCD skjermen eller en ekstern TV monitor Velg kameramodus - Bilde eller Video Det er to ulike måter å velge mellom de ulike kameramodus på: Enten via hurtigtast eller via menyen. 1) Hurtigtast: Trykk OPP for å sette Kameramodus til video eller NED for å sette Kameramodus til bilder. Dette må gjøres i TEST mode 2) Via menyen b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Camera Mode. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge Video. d) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert Formatere minnekort Systemet vil slette alle bilder og videoer lagret på minnekortet etter formatering. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Format. c) Trykk OK og velg Enter for å velge undermeny. d) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge Yes. e) Trykk OK for å starte formatering av minnekortet Ikke av bryt mens kortet formateres og skjermen viser Please Wait. f) Velg bildeoppløsning Velg mellom 3 og 5 megapixler. Standard er 5. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Photo Size. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge ønsket verdi. d) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert.. Side 9

12 4.1.4 Velg videooppløsning størrelse Velg mellom VGA (64c480 og QVGA (320c240). Standard er VGA. Trykk MENY-knappen for innstillingsmenyen. a) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Video Size. b) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge ønsket oppløsning. c) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert Stille inn dato og klokkeslett Tid og dato blir nullstilt når batterier byttes. Formatet er: måned/dag/år og time: minutt: sekund. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Set Clock. c) Trykk OK for å velge undermeny. d) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge hva som skal endres, og PIL OPP eller PIL NED for å endre verdien. e) Trykk OK for å lagre nåværende verdier og gå tilbake til infoskjermen Endre antall bilder i en bildeserie (Photo Burst) Følgende viser hvordan du endrer antall bilder kameraet skal ta i en bildeserie. Velg fra 1 til 3 bilder. Standardinnstilling er 1. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Photo Burst. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge antall. d) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert Endre lengde på videoklipp Trykk HØYRE eller VENSTRE for å øke eller minske verdien med 1 sekund. Velg fra 5 til 60 sekunder. Standardinnstilling er 10. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Video Length. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å redusere eller øke verdien.. d) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert.. Trykk MENU for å avbryte innstillinger og gå tilbake Velg lyd av/på Her velger du om det skal være lyd på videoopptakene. Standard er on / på. Trykk MENY-knappen for innstillingsmenyen. d) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Video Sound. e) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge off eller on. f) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert.. Side 10

13 4.1.9 Velge kamerapause Her velger du hvor lang tid kameraet skal vente før neste trigging er mulig. Velg fra 5-60 sekunder og 1-60 minutter. Standard er 1 min. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Interval. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å redusere eller øke verdien. Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert Endre følsomheten på bevegelsessensoren. Standard er normal. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Sense Level. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge Low / Normal / High. d) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert Endre Timer Datoformatet er måned/dag/år (month/day/year), tidsformatet er time:minutt:sekund (hour:minute:second). År må være mellom 2006 og b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Timer Switch. c) Trykk PIL HØYRE for å velge On. d) Trykk OK for å velge undermeny. e) Trykk PIL HØYRE for å velge menypunkt, Trykk PIL OPP eller PIL NED for å endre verdien inntil starttiden har ønsket verdi og stopptiden har ønsket verdi. f) Trykk OK for å lagre valgte verdier. Menyvalget vil ikke lenger være markert.. Trykk MENU for å returnere til foregående meny Stille inn rekkevidde for blits Velg mellom 12 og 6 meter. Standard er 6. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Flash Range. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge 6m eller 12m. d) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert MMS innstillinger Her skal du legge inn MMS-innstillingene til ditt SIM-kort. Disse verdiene varierer hos ulike teleselskap. Det er bare fire verdier som skal legges inn. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge MMS Set. c) Trykk OK for å velge undermeny. d) Det er fire verdier som skal settes: URL, APN, IP og Port, Trykk for å skifte mellom de ulike inntastingsfeltene.. Trykk nummertaster for å skrive Side 11

14 inn bokstaver, tall og symboler. Trykk PIL OPP (Cancel) for å slette. e) Trykk OK for å lagre nåværende verdier og gå tilbake til infoskjermen. Trykk MENU for å avbryte og returnere til foregående meny. ENKEL TILGANG TIL MMS-INNSTILLINGER gjøres med en PC 1) Sett inn fullt oppladede batterier 2) Sett inn minnekort og SIM-kort og USB-kabel 3) Slå kameraet på og gå til TEST Mode 4) En ny fil, navngitt PROFILE.INI blir lagret automatisk i en ny mappe på minnekortet kalt MMS 5) Rediger filen PROFILE.INI på PC-en for å sette opp MMS parametrene, under er for referanse: URL: (Maks 64 tegn) A.P.N: (Maks 32 tegn) I.P: (Maks 16 tegn) Port: (Maks 6 tegn) Account og Password: (Noen tele operatører krever dette for å bruke MMS) Number: (Maks 24 tegn for hvert mobilnummer) NB! 0047 foran mobilnummer, slik: (Maks 48 tegn for hver adresse) Dette kun er et eksempel, for ytterligere detaljer kontakt din teleforhandler og det er kun 4 parameter som trenger å redigeres så vær vennlig å ikke endre andre parametre enn disse 4 for å unngå operasjonsfeil Endre MMS Modus Det er 3 ulike MMS modus. Manual, virker i TEST Mode, Daily Report og Instant virker i ON Modus. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge MMS Mode. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge ønsket modus d) Trykk OK for å lagre. Menyvalget vil ikke lenger være markert.. Trykk MENU for å avbryte innstillinger og gå tilbake. Hvis du velger Daily Report, må du velge klokkeslett for rapporten: xxh, xxm. Hvis du velger Instant, må du velge hvor mange MMS du vil sende pr dag. Dette er av økonomiske grunner. Du kan velge et tall mellom 0 og 99 bilder Velg mottager for MMS / e-post Skriv inn mobilnummer eller e-post adresse MMS skal sendes til. b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Send To. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge mottager. d) Trykk OK for å velge undermeny. Side 12

15 Trykk MENU for å avbryte innstillinger og gå tilbake. e) Det kan være fire mottagere, Trykk for å skifte mellom linjene. Trykk nummertaster for å skrive inn bokstaver, tall og symboler. Trykk PIL OPP (Cancel) for å slette f) Trykk OK for å lagre nåværende verdier og gå tilbake til infoskjermen. Trykk MENU for å returnere til foregående meny. Mobilnummer må skrives med formatet (Eks.) Legge inn PASSORD Hvis passord innstillingen er satt til ON må du skrive inn et passord for å komme inn i menyen når du slår på kameraet. Standard passord er 0000 (null). Skriv inn passordet ved å bruke fjernkontrollen. Endre passordet gjøres på følgende måte: : b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Password. c) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge On. d) Trykk OK for å velge undermeny. e) Det er 3 parameter du trenger å endre, gammelt passord og det nye passordet må skrives inn 2 ganger.trykk # mellom hvert parameter du skriver inn. Bruk nummertastene på fjernkontrollen for å skrive inn tallene eller bokstavene. Trykk OPP for å slette tall eller bokstaver. f) Trykk OK for å lagre nåværende verdier og gå tilbake til infoskjermen. Trykk MENU for å returnere til foregående meny Nullstille alle innstilinger For å sette kameraet tilbake til standard fabrikkinnstillingen er metoden følgende: b) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Reset. c) Trykk OK for å nullstille og gå tilbake til infoskjermen. 4.2 Avspilling Det er 2 forskjellige måter å vise bilder: LCD skjermen på kameraet eller en TV monitor som kobles til kameraet med en TV kabel til kameraets TV-ut utgang. For å se på å slette bilder eller videoer må kameraet stå i TEST mode. Det er ikke mulig å se video på kameraets LCD skjerm, kun en forhåndsvisning av videoen vil vises Se på bilder eller videoklipp a) Bytt til TEST modus og gå til infoskjermen. b) Trykk OK for å se siste bilde eller videoklipp på kameraskjermen eller TV-skjermen. c) Trykk PIL HØYRE for å starte videoklipp TV-skjermen. Videoklipp kan ikke vises på kameraskjermen. d) Trykk PIL HØYRE for å stoppe avspilling. e) Trykk PIL OPP for å se neste bilde (eller video) og PIL NED for forrige. f) Trykk OK for å gå tilbake til infoskjermen. Side 13

16 4.2.2 Slette bilder eller videoklipp a) Finn bilde eller video som ønskes slettet. b) Trykk MENU for alternative valg. c) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Delete. One (Èn) er markert. d) For å slette kun valgte bilde kan du hoppe videre til neste punkt. For å slette ALLE bilder og videoklipp - trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge All. e) Trykk OK, No og Yes (NEI / JA) er alternative valg.. No (Nei) er uthevet. f) Trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å markere Yes (ja). g) Trykk OK for å slette bildet eller videoen.. Trykk MENU for å avbryte og returnere til avspilling / playback. All sletting er endelig og kan ikke omgjøres! Send MMS Manuelt Send MMS valget vil kun være tilgjengelig når MMS Type er satt til Manual / manuall a) Velge bilde som ønskes sendt b) Trykk MENU for alternative valg. c) Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge Send Message. Send er uthevet. d) Trykk OK for å sende MMS. Trykk MENU for å avbryte og returnere til avspilling / playback. Kameraet må stå i bildemodus. SIM-kort må stå i kameraet. 4.3 Laserpeker og utløsertest Et laserlys kan skrues på for å se hvor kamereaet peker. Trykk  for å skru på laserlyset i TESTMODUS og bruk justeringene bak på kameraet for å få riktig vinkel og retning på kameraet.! ADVARSEL: Laserstrålen kan være skadelig hvis strålen treffer øynene på en person. Du kan finne ut kameraets dekningssektor og lengste avstand fra kameraet ved å bevege deg foran kameraet.hvis indikasjonslampen blinker rødt indikerer det at kameraet dekker dette området. Dersom du ikke ser at lampen blinker er du utenfor kameraets dekningsområde. Side 14

17 4.4 Filnummerering Bilder og videoer blir lagret i en standard katalog. Filnavnet lages ved å øke nummeret med 1 for hvert nytt bilde eller video. Navnene er IM JPG eller IM AVI. Ved å se på filendelsene kan du se med en gang om det er et bilde eller en video. 4.5 Programvareoppgradering / Firmware Upgrade Dette kameraet er utstyrt med en automatisk oppgraderingsfunksjon. Oppgradering er kun nødvendig å gjøre når ny og bedre programvare er tilgjengelig.! WARNING Upgrade is risky, please be cautious! (Oppgradering kan medføre risiko vær forsiktig) Side 15

18 Appendix : Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner Bildesensor 5MP CMOS Linse Blender =3.0 Synsvinkel =52 Blits (rekkevidde) 6-12m Skjerm 1.5 LCD Minnekort 8-16 gigabyte SD-kort Bildeoppløsning 5MP = MP = Videooppløsning (16fps) (20fps) PIR Sensor Vekt Grenseverdier temperatur (lagring) Utløserintervall Multisone 300 gram uten batterier C ( C) 1s 60 min. Flerbildefunksjon 1 3 Videolengde 1 60s Strømforskyning 8 AA (Anbefales) 4 AA(Mulig) Ekstern strømforskyning (6V1A) Strømforbruk i pausemodus < 0.25 ma (<6mAh / Dag) Batterikapasitet Lydopptak Montering Størrelse 400 videoklipp à 10 sek >500 MMS (ved 8*AA batteries) JA Tau / Reim/Python lock 140 x87 x55 mm Grenseverdier luftfuktighet 5% - 90% Side 16

19 Appendix : Deleliste Del Antall Viltkamera 1 Fjernkontroll 1 USB Kabel 1 TV kabel 1 Reim 1 Brukermanual 1 Antenne 1 Eksempler på konfigurasjon av MMS: Netcom: URL= APN=netcom IP= Port=8080 Account=mms Password=netcom Telenor: URL= APN=telenor IP= Port=8080 Account=dj Password=dj Page 17

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 Viltkamera SG560-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4. 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4. 1.2 - Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4. 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4. 1.2 - Fjernkontrollen... 2011 MMS kamera SG550M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 19.01.2011 Revidert utgave Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

MMS kamera SG550M manual

MMS kamera SG550M manual 2010 MMS kamera SG550M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 08.12.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

ScoutGuard SG550v manual

ScoutGuard SG550v manual 2010 ScoutGuard SG550v manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.04.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generell informasjon om kameraet... 4 1.1 - Beskrivelse... 4 1.2 - Bruksområder... 4 1.3 - Standard

Detaljer

Programvare og oppsett

Programvare og oppsett 3 Modeller BG 530 : - 850 IR u/mms, ink 2 GB minnekort BG 530 SM : - 850 IR m/mms og epost - 940 IR ( Black LED) m/mms og epost Felles for alle modeller: - 5, 8 eller 12 MP bilder - 720 eller 1080P video

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UM565 SMS.

Brukerveiledning Uovision UM565 SMS. Brukerveiledning Uovision UM565 SMS. 2014 Spyshop.no Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir sendt til som MMS eller e-post til en telefon

Detaljer

Viltkamera ACORN Ltl 5210. Bruksanvisning. www.nordiskfritid.no

Viltkamera ACORN Ltl 5210. Bruksanvisning. www.nordiskfritid.no Viltkamera ACORN Ltl 5210 Bruksanvisning www.nordiskfritid.no I. Rask introduksjon LTL 5210 er et viltkamera, eller fotofelle, som utløses ved raske temperaturendringer i området (region o finterest/ ROI)

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer

NOR Viltkamera DENVER WCT-3004 MK3 BRUKSANVISNING WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM NOR-1 Innhold 1. 2. 3. 4. Instruksjoner... 3 1.1 Generell beskrivelse... 3 1.2 Kamerahusets grensesnitt... 3 1.3 Kamerakomponenter

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UV565

Brukerveiledning Uovision UV565 Brukerveiledning Uovision UV565 Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir lagret på en minnebrikke plassert i kameraet. Bildene kan forhåndsvises i displayet på kameraet

Detaljer

DENVER WCM-5003MK3. Viltkamera Hurtigstart

DENVER WCM-5003MK3. Viltkamera Hurtigstart NOR DENVER WCM-5003MK3 Viltkamera Hurtigstart Oversikt 1) Bunndeksel 2) mikrosd-spor 3) USB-kontakt 4) TV-utgang 5) PIR 6) Infrarød blitz 7) Linse 8) GSM-antenne 9) 2-tommers LCD fargeskjerm 10) Lydopptaker

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera BG30L manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 04.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UM562 IR og UM565 Black-LED.

Brukerveiledning Uovision UM562 IR og UM565 Black-LED. Brukerveiledning Uovision UM562 IR og UM565 Black-LED. Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir sendt til som MMS eller e-post til en

Detaljer

Uovision UM535 / UM535W

Uovision UM535 / UM535W Uovision UM535 / UM535W GSM-oppsett SMS-styring UM535 / UM535W Side 1 OPPSTART 1. Sett inn batterier i kameraet. 2. Sett inn et SIM kort med en deaktivert PIN kode (må deaktiveres i en mobiltelefon før

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UM535 / UM535W.

Brukerveiledning Uovision UM535 / UM535W. Brukerveiledning Uovision UM535 / UM535W. Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir sendt til som MMS eller e-post til en telefon eller

Detaljer

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS PLOTSTALKER/TIDSYKLUS BRUKERVEILEDNING 1 1. Enkel oppstart Nedenfor viser vi deg hvordan du raskt kan komme i gang med å bruke kameraet. Vi anbefaler at du også leser resten av brukerveiledningen før bruk.

Detaljer

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS Friluftsmagasinet AS Når ditt viltkamera skal settes opp til å sende bilder som MMS og/eller e-post er det viktig at du kontrollerer at ditt SIM-kort er aktivert.

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UM565 SMS.

Brukerveiledning Uovision UM565 SMS. Brukerveiledning Uovision UM565 SMS. 2013 Friluftsmagasinet AS Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir sendt til deg og/eller andre som

Detaljer

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN LES BRUKSANVISNINGEN FØR FØRSTE BRUK. LAGRE DET FOR FREMTIDIG REFERANSE! NÅR DU SPILLER INN ET VIDEOKLIPP ELLER TA ET BILDE,

Detaljer

GSM OPPSETT. Uovision UM595 2G Pro Tech AS

GSM OPPSETT. Uovision UM595 2G Pro Tech AS GSM OPPSETT Uovision UM595 2G 2017 Pro Tech AS Når ditt viltkamera skal settes opp til å sende bilder som MMS og/eller e post er det viktig at du kontrollerer at ditt SIM kort er aktivert. Dette gjør du

Detaljer

Dokumentasjon Uovision UM562 og UM565

Dokumentasjon Uovision UM562 og UM565 Dokumentasjon Uovision UM562 og UM565 MMS og GPRS oppsett: NB! Husk å deaktivere PIN kode funksjonen i en mobiltelefon før bruk i viltkameraet! 1. Sett inn ett tomt minnekort i minnekortsporet på viltkameraet,

Detaljer

Generell informasjon og bruksanvisning BG 530 Basic Viltkamera uten MMS

Generell informasjon og bruksanvisning BG 530 Basic Viltkamera uten MMS Generell informasjon og bruksanvisning BG 530 Basic Viltkamera uten MMS 1.1) Beskrivelse BG 530 Basic er et digiatal viltkamera, som løser ut på kombinasjonene av varme og bevegelse, f.eks et dyr som beveger

Detaljer

Viltkamera TC2201NA Brukerveiledning

Viltkamera TC2201NA Brukerveiledning Viltkamera TC2201NA Brukerveiledning Brukerveiledningen består av følgende innhold: 1. Introduksjon... 3 2. Tekniske spesifikasjoner... 3 3. Kameraets deler... 4 4. Innhold i pakken... 5 5. Installasjon

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Dovrefjell Basic 5mp. Brukermanual

Dovrefjell Basic 5mp. Brukermanual Dovrefjell Basic 5mp Brukermanual Brukermanual - SC501E v1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse : 1. Grunnleggende informasjon 2. Spesifikasjoner 3. Deleoversikt 4. Innhold i pakken 5. Batteri og SD minnekort

Detaljer

Uovision UM535 / UM535W. GSM-oppsett SMS-styring

Uovision UM535 / UM535W. GSM-oppsett SMS-styring Uovision UM535 / UM535W GSM-oppsett SMS-styring OPPSTART Sett inn batterier i kameraet. Sett inn et SIM kort med en deaktivert PIN kode (må deaktiveres i en mobiltelefon før bruk i viltkameraet) og en

Detaljer

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual 2010 GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Om enheten... 4 Kapitel 2 - Bruksområder for enheten... 4 Kapitel 3 - Beskrivelse av

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UM562 IR og UM565 Black-LED.

Brukerveiledning Uovision UM562 IR og UM565 Black-LED. Brukerveiledning Uovision UM562 IR og UM565 Black-LED. 2013 Friluftsmagasinet AS Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir sendt til som

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b.

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b. Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b Emit AS Bedriftsvn. 10 N-0950 OSLO e-mail: emit@emit.no www.emit.no tel: 22 91 03 00 EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UV785 HD

Brukerveiledning Uovision UV785 HD Brukerveiledning Uovision UV785 HD 2016 Friluftsmagasinet AS Denne veiledningen forklarer hvordan du kommer i gang og kameramenyen. Ta deg gjerne tid til å lese gjennom «Tips & Triks» som du finner på

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UM535 / UM535W.

Brukerveiledning Uovision UM535 / UM535W. Brukerveiledning Uovision UM535 / UM535W. 2013 Friluftsmagasinet AS Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir sendt til deg og/eller andre

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 & UM 562.

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 & UM 562. Viltkamera oppsett Uovision UM 565 & UM 562. Friluftsmagasinet AS Når ditt viltkamera skal settes opp til å sende bilder som MMS og/eller e-post er det viktig at du kontrollerer at ditt SIM-kort er aktivert.

Detaljer

BG 529 Entry. Infrarødt Vilt Kamera Bruksanvisning. Modell BG-529

BG 529 Entry. Infrarødt Vilt Kamera Bruksanvisning. Modell BG-529 BG 529 Entry Infrarødt Vilt Kamera Bruksanvisning Modell BG-529 Viktig melding! Gratulerer med ditt kjøp av en BG 529 Entry Viltkamera. Vennligst les bruksanvisningen og informasjonen under nøye og gjør

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

HunterEye. TC5401NA Brukermanual. (Norsk oversettelse)

HunterEye. TC5401NA Brukermanual. (Norsk oversettelse) HunterEye TC5401NA Brukermanual (Norsk oversettelse) 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Kameraspesifikasjoner...4 3. Identifikasjon av kameraets deler...5 4. Innhold i esken...7 5. Installasjon

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Track&Bark GPS tracker manual

Track&Bark GPS tracker manual 1 2010 Track&Bark GPS tracker manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 26.07.2010 2 Innhold Kapitel 1 - Før bruk... 3 1.1 - Kort beskrivelse... 3 1.2 - Advarsler... 3 Kapitel 2 - Bruk av enheten... 3 2.1 - Introduksjon...

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Kom i gang raskt. Drive Pro bilkamera. (Versjon 0.1)

Kom i gang raskt. Drive Pro bilkamera. (Versjon 0.1) Kom i gang raskt Drive Pro bilkamera (Versjon 0.1) Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger...3 Dette følger med i leveransen...3 Drive Pro oversikt...3 Kom igang...4 Sett inn et SD minnekort... 4 Monter

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS Friluftsmagasinet AS Når ditt viltkamera skal settes opp til å sende bilder som MMS og/eller e-post er det viktig at du kontrollerer at ditt SIM-kort er aktivert.

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Viltkamera TC5102HD Brukerveiledning

Viltkamera TC5102HD Brukerveiledning Viltkamera TC5102HD Brukerveiledning Index 1. Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Spesifikasjoner... 4 3. Delebeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Innhold i pakken... Feil!

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 & UM 562.

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 & UM 562. Viltkamera oppsett Uovision UM 565 & UM 562. Friluftsmagasinet AS Når ditt viltkamera skal settes opp til å sende bilder som MMS og/eller e-post er det viktig at du kontrollerer at ditt SIM-kort er aktivert.

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD:

SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD: SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD: 1. STRØM OG NETTVERKSKABEL 2. MELDING OM LAVT BATTERINIVÅ PÅ SENTRALENHETEN 3. MELDING OM SABOTASJE 4. SENTRALENHETEN ER OFFLINE 5. MELDING OM LAVT BATTERINIVÅ PÅ AC-SIRENE 6.

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer