UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret"

Transkript

1 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret Statistikk pr. 11. oktober 2018

2 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen november 2018 Innhold 1. REGIONER I BUSKERUD FYLKE SØKING OG INNTAK TIL SKOLEÅRET OVERSIKT OVER SØKERE TIL TILBUD I BUSKERUD SØKERE PR AVGIVERSKOLE - GRUNNSKOLE KAPASITET OG ELEVTALL PR PROGRAMOMRÅDE KAPASITET OG ELEVTALL PR TRINN ELEVER I PRIVATE SKOLER I BUSKERUD DEKNINGSGRAD UTVIKLING FRA SKOLEÅRET 16/17 TIL 18/ KAPASITET OG ELEVER PR SKOLE OG PROGRAMOMRÅDE SØKERE - UNGDOM I OPPLÆRING - PR LÆREFAG Side 2 av 33

3 1. Regioner i Buskerud fylke Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler, fagskole, UngInvest AIB og opplæring- og utviklingssentrene (OPUS) er fordelt slik: Hallingdalsregionen: Utdanningsprogram Gol vidaregåande skule ID, MD, ME, MK, RM, ST Ål vidaregåande skole BA, EL, HS, PB, SS, TP OPUS Hallingdal Kongsberg-/Numedalsregionen: Kongsberg videregående skole Numedal videregående skole UngInvest AIB avd. Kongsberg Fagskolen Tinius Olsen OPUS Kongsberg Ringeriksregionen: Ringerike videregående skole Hønefoss videregående skole UngInvest AIB avd. Ringerike OPUS Ringerike Midtfylkeregionen: Eiker videregående skole Buskerud videregående skole UngInvest AIB avd. Midtfylket Drammensregionen: Drammen videregående skole Åssiden videregående skole Lier videregående skole St. Hallvard videregående skole Røyken videregående skole UngInvest AIB avd. Drammen OPUS Drammen BA, DH, EL, HS, ID, NA, PB, RM, SS, ST, TP BA, EL, HS, PB, SS, ST, TP ID, MD, SS, ST BA, DH, EL, HS, KD, ME, MK, PB, RM, SS, ST, TP SS, ST BA, EL, HS, ID, NA, MK, PB, RM, SS, ST, TP ID, KD, SS, ST BA, DH, EL, HS, ME, MK, PB, RM, SS, TP DH, EL, HS, PB, SS DH, ID, MD, ST BA, DH, EL, HS, KD, ME, PB, SS, ST Koder i Kunnskapsløftet: BA Bygg- og anleggsteknikk MK Medier og kommunikasjon (Vg3) DH Design og håndverk NA Naturbruk EL Elektrofag RM Restaurant- og matfag HS Helse- og oppvekstfag PB Påbygging til generell studiekompetanse ID Idrettsfag SS Service og samferdsel KD Kunst, design og arkitektur ST Studiespesialisering MD Musikk, dans og drama TP Teknikk og industriell produksjon ME Medier og kommunikasjon (Vg1 og Vg2, studieforberedende utdanningsprogram) Side 3 av 33

4 2. SØKING OG INNTAK TIL SKOLEÅRET Informasjon Inntaket med søknadsfrister ble utlyst i lokalpressen og på bfk.no i samsvar med inntaksforskriften 6-8. Utdanningsavdelingen har hvert år informasjonsmøter om neste års inntak til videregående skole, formidling av søkere til lærebedrifter og inntak for søkere med fortrinnsrett eller individuell behandling. Målgrupper er grunnskolene, de videregående skolene, pedagogisk-/psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten og andre som veileder barn og unge. Viktige informasjonskilder om videregående opplæring og formidling er nettstedene vilbli.no og bfk.no, og «Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering », en rettledning i søking om fortrinnsrett eller individuell behandling, tilrettelagt opplæring eller spesialundervisning. Søknadsfrister Søknadsfristen for de som søkte om fortrinnsrett eller individuell vurdering for inntak og søkere om opplæringskontrakt var 1. februar. Søknadsfristen for søkere til ordinær undervisning, søkere med behov for tilrettelegging og ordinære søkere til opplæring i bedrift var 1. mars. De fleste søkte elektronisk via vigo.no. Det var mulig å sende papirsøknad, dette ble primært brukt av søkere uten personnummer i Norge, noen av søkerne til 1. februar og søknader som kom etter søknadsfrist. Søkertall Pr. 4. juli var det totalt skolesøkere; søkere til offentlige skoler i Buskerud, av disse hadde opplæringsrett. I tillegg kommer søkere til opplæring i bedrift, voksenopplæringskurs arrangert av fylkeskommunen, deltidselever osv. Alle elevtall er pr. 1. oktober 2018 Inntak til skole I skoleåret er det totalt 430,6 klasser med elevplasser i de videregående skolene i Buskerud. Det er elever, derav 79 grunnskoleelever som tar fag fra videregående skole. Hovedinntaket for skoleåret ble foretatt 4. juli og suppleringsinntaket 7. august. 20. august overtok skolene det resterende inntaket. Skolestart var 20. august. Etter suppleringsinntaket, var det åtte rettssøkere som sto uten tilbud, mot 32 i fjor. 22. august hadde alle søkere med ungdomsrett fått et tilbud. 283 elever møtte ikke første skoledag, i fjor var tallet 180. Pr. 1. oktober er 90,9% av elevene i Buskerud på sitt primært søkte programområde. 87,1% er elever ved primært søkt programområde og skole. Pr. 1. oktober var det registrert 740 ledige plasser i de videregående skolene. Dette utgjør 7,75 % av plassene. Det er 42 kursdeltakere ved UngInvest AIB pr desember I tillegg er det elever ved de videregående skolene som får hele eller deler av opplæringa ved UngInvest AIB. Det er 986 elever med opplæringsrett hjemmehørende i Buskerud i private videregående skoler skoleåret Av disse er 717 elever ved private videregående skoler i Buskerud. Voksne søkere (dvs voksne over 25 år uten fullført videregående opplæring) er formidlet til de regionale ressurssentrene (OPUS). Alle voksne som har påbegynt ordinær videregående opplæring har fått et tilbud om fullføring. Det er 31 elever med fullføringsrett skoleåret Inntak på grunnlag av fortrinnsrett og individuell behandling 454 fikk et inntak på grunnlag av fortrinnsrett eller individuell behandling. Side 4 av 33

5 Minoritetsspråklige søkere til skole Det kom inn 364 søknader fra minoritetsspråklige søkere, det vil si søkere som har kort botid i Norge og/eller ikke har gått i norsk grunnskole. De som var over 25 år ble overført OPUS. Noen søkere fikk avslag. Det var søkere til Vg1 med opplæringsrett i andre fylker og søkere som ikke kunne dokumentere fullført grunnopplæring. 63 fikk tilbud om forberedende kurs for minoritetsspråklige. Flere ble behandlet individuelt på bakgrunn av manglende karakterer i alle fag i norsk grunnskole, og noen på bakgrunn av fullført grunnopplæring i hjemlandet som er dokumentert. Salg av skoleplasser For skoleåret mottar Buskerud fylkeskommune refusjon for 182 plasser av andre fylker. Buskerud fylkeskommune har samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune. Inkludert i tallene over er 113 elever fra Jevnaker i Oppland som går på skolene i Ringerike. Formidling til læreplasser 2018 Det var søkere med læreplass som sitt første ønske pr 1. november 2018 hvor sluttmål er fag- /svennebrev av søkerne hadde opplæringsrett. Det er omtrent som i Totalt søkere har gjennom formidlingen 2018 startet fagopplæring i bedrift eller skole. Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud om læreplass, fagopplæring i skole eller fagprøve. Kun 25 søkere uten opplæringsrett har ikke fått tilbud i bedrift eller skole søkere har fått læreplass. 65 søkere har startet Vg3 Fagopplæring i skole. fem søkere i avviksfaget automatiseringsfaget vil avlegge fagprøve. Resultatene er omtrent som i 2017, og viser en stabil satsing på lærlinger hos bedriftene i Buskerud. Årsaken til at det har vært nødvendig å tilby Vg3 Fagopplæring i skole eller fagprøve er at det har vært for få læreplasser i forhold til søkere i noen lærefag. Vi har starter Fagopplæring i skole/alternativt Vg3 den 1.november 2018 på Åssiden vgs i disse lærefagene: Helsearbeiderfaget, 27 elever Barne- og ungdomsarbeiderfaget, ni elever Bilfaget lette kjøretøy, åtte elever Elektrikerfaget, elleve elever Ikt servicefaget, ti elever Vi har også i år startet tiltaket «Aktiv mot læreplass» for 45 ungdommer på to kurssteder. Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Nav og Buskerud fylkeskommune. Dette er et godt tiltak spesielt for de som har manglende karakterer og/eller høyt fravær som gjør det vanskelig å få læreplass. Mange får en ny mulighet til å fullføre utdanning gjennom dette tiltaket. Tabell over søkere og lærlinger pr lærefag finner du bakerst i statistikkheftet. Søkere til opplæringskontrakt / lærekandidater Det var 96 som hadde søkt formidling til læreplass som lærekandidat hvor sluttmålet er grunnkompetanse. 87 av søkerne hadde opplæringsrett. Det er en økning på ti søkere siden 2017, men likevel færre søkere enn tidligere år. 44 søkere har fått læreplass. Dette er åtte færre enn i søkere har startet fagopplæring i skole. Dette er omtrent samme antall som i De fleste startet denne skolegangen ved ordinær skolestart i august, og får opplæringen gjennom UngInvest AIB i Buskerud. Mange søkere har trukket søknaden i løpet av formidlingsperioden fordi det likevel ikke var aktuelt med opplæring i bedrift i Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud. Side 5 av 33

6 3. OVERSIKT OVER SØKERE TIL TILBUD I BUSKERUD Søkertall pr hovedinntak juli 2018 Plasser Klasser Primærsøkere Primærsøkere Primærsøkere 2018/ / / / /2019 m ungdomsrett m ungdomsrett alle søkere Forberedende kurs for AOLOV0J--- min.spr 65 3, BAANL2---- Anleggsteknikk 66 4, BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk , BABAT1HTH2 BA Spes.u liten gr H, 2. år BABYG2---- Byggteknikk 145 9, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BAOFT2---- Overflateteknikk BATRT2---- Treteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil 7 0, DHFRI2---- Frisør 42 2, DHINT3---- Interiør 23 1, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 37 2, DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal DHUTS3---- Utstillingsdesign 8 0, ELAUT2---- Automatisering ELAUT2N--- Automatisering,SK 3år ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELDEL2N--- Data/elektronikk,SK 3år ELELE1---- Elektrofag , ELELE1N--- Elektrofag,SK 3år Elektrofag,helse/m.tekn,SK ELELE1N-HM 3år ELELE2---- Elenergi , Kulde- og ELKVT2---- varmepumpeteknikk HSAMB2N--- Ambulansefag,SK 3 år HSAPO3---- Apotekteknikk Barne- og HSBUA2---- ungdomsarbeiderfag HSBUA2N--- Barne- og ungd.arb,sk 3år HSHEA2---- Helsearbeiderfag , HSHEA2P--- Helsearbeiderfag,YSK 4år HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag , Side 6 av 33

7 HSHSF1HTH3 HS Spes.u liten gr H, 3. år Helse/oppvekst,b & ungd,sk HSHSF1N-B- 3år HSHSF1P--- Helse/oppvekst,YSK 4år HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær 7 0, IDIDR2---- Idrettsfag 135 4, IDIDR2--D- Idrettsfag,fotball 22 0, IDIDR2--E- Idrettsfag,håndball 16 0, IDIDR2--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 12 0, IDIDR2--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 10 0, IDIDR3---- Idrettsfag 135 4, IDIDR3--D- Idrettsfag,fotball IDIDR3--E- Idrettsfag,håndball 20 0, IDIDR3--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 16 0, IDIDR3--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 11 0, IDRET1---- Idrettsfag 135 4, IDRET1--D- Idrettsfag,fotball 22 0, IDRET1--E- Idrettsfag,håndball 16 0, IDRET1--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 10 0, IDRET1--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 12 0, KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur 76 2, KDKDA2---- Kunst, design og arkitektur KDKDA3---- Kunst, design og arkitektur MDDAN2---- Dans 14 0, MDDAN3---- Dans 14 0, MDDRA2---- Drama MDDRA3---- Drama MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 14 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk MEMOK1---- Medier og kommunikasjon MEMOK2---- Medier og kommunikasjon 135 4, MEMOK3---- Medier og kommunikasjon 135 4, NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl. 8 0, NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 7 0, NANAB1---- Naturbruk NASBR2---- Skogbruk Påbygg. gen. PBPBY3---- Studiekompetanse , PBPBY3N--- Påbygg gen stk,sk 46 2, PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 1.år Side 7 av 33

8 PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 2.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 91 3, PBPBY4YKKV Påb.gsk e yrkeskomp, kveld RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag RMRMF1HTH2 RM Spes.u liten gr H, 2. år SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel , SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 129 8, SSSSS2P--- Salg/service/sikkerh, YSK 4år SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA3---- Realfag , STREA3--Q- Realfag,forskerlinje 43 1, Språk, samfunnsfag og STSSA2---- økonomi , STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj Språk, samfunnsfag og STSSA3---- økonomi , STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj STUSP1---- Studiespesialisering , STUSP1--EP Studiespes,entr.skap STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy 82 5, TPPIN2---- Industriteknologi 53 3, TPPOK2---- Plast og kompositt TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HTH3 TP Spes.u liten gr H, 3. år STFOR3---- Formgivingsfag Side 8 av 33

9 4. SØKERE PR AVGIVERSKOLE - GRUNNSKOLE Avgiverskole Elever Søkere Inntatte Nei til tilbud Børresen skole ,02 % 94 78,33 % 4 3,33 % Eknes ungdomsskole ,00 % 81 87,10 % 7 7,53 % Flesberg skole ,00 % 31 88,57 % 2 5,71 % Flå skole ,31 % ,00 % 0 0,00 % Galterud skole ,94 % 76 81,72 % 5 5,38 % Geilo barne- og ungdomsskole ,83 % 47 85,45 % 8 14,55 % Gol kommune Læringssenteret ,00 % 5 71,43 % 1 14,29 % Gol skule ,00 % ,00 % 0 0,00 % Gulskogen skole ,48 % 52 80,00 % 3 4,62 % Hallingby skole ,37 % 36 97,30 % 1 2,70 % Haugsbygd ungdomsskole ,37 % 70 94,59 % 4 5,41 % Heltberg barne- og ungdomsskole AS ,86 % 3 23,08 % 1 7,69 % Hemsedal barne- og ungdomsskule ,75 % 26 86,67 % 3 10,00 % Hokksund ungdomsskole ,97 % ,58 % 4 3,67 % Hole ungdomsskole ,00 % 50 76,92 % 6 9,23 % Hov ungdomsskole ,89 % 65 90,28 % 5 6,94 % Hvittingfoss barne- og ungdomsskole ,74 % 15 83,33 % 2 11,11 % Høvik skole ,67 % 75 85,23 % 3 3,41 % Introduksjonssenteret ,00 % 17 94,44 % 1 5,56 % Killingrud ungdomsskole ,16 % 55 93,22 % 2 3,39 % Kjøsterud skole ,98 % 91 80,53 % 6 5,31 % Kongsberg Norsksenter ,78 % 7 100,00 % 3 42,86 % Krøderen skole ,91 % 18 90,00 % 0 0,00 % Lier kommune Voksenopplæring ,35 % 11 78,57 % 0 0,00 % Lierbyen skole ,00 % 82 89,13 % 1 1,09 % Marienlyst skole ,14 % ,44 % 1 0,50 % Nedre Eiker kommune Læringssenteret ,00 % 4 80,00 % 0 0,00 % Nes skole ,00 % 5 100,00 % 0 0,00 % Nes ungdomsskole ,65 % 41 93,18 % 2 4,55 % Nordre Modum ungdomsskole ,37 % 68 91,89 % 7 9,46 % Ringerike kommune Læringssenteret for Voksne ,33 % 1 50,00 % 0 0,00 % Ringerike Steinerskole ,00 % 3 50,00 % 2 33,33 % Rosendal skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ,00 % 12 66,67 % 3 16,67 % Rødberg skole ,21 % ,00 % 0 0,00 % Røyken kommune Voksenopplæring ,67 % 6 100,00 % 0 0,00 % Røyken ungdomsskole ,67 % 55 77,46 % 2 2,82 % Sagstedbrua skole ,00 % 3 75,00 % 0 0,00 % Sigdal ungdomsskole ,00 % 46 97,87 % 0 0,00 % Side 9 av 33

10 Skotselv skole ,18 % 29 93,55 % 2 6,45 % Skrim ungdomsskole ,67 % ,00 % 0 0,00 % Slemmestad ungdomsskole ,30 % 90 83,33 % 10 9,26 % Sokna skole ,00 % 14 93,33 % 1 6,67 % Spikkestad ungdomsskole ,40 % 63 84,00 % 5 6,67 % Steinerskolen i Hurum ,00 % 3 37,50 % 0 0,00 % Stiftelsen Kongsberg International School ,00 % 4 44,44 % 1 11,11 % Svensedammen skole ,17 % ,78 % 7 4,35 % Sylling skole ,43 % 31 96,88 % 0 0,00 % Sætre ungdomsskole ,06 % 58 87,88 % 4 6,06 % Søndre Modum ungdomsskole ,00 % 64 88,89 % 4 5,56 % Tislegård ungdomsskole ,90 % 85 94,44 % 1 1,11 % Tofte ungdomsskole ,00 % 46 85,19 % 3 5,56 % Tranby skole ,07 % 92 85,98 % 6 5,61 % Tyrifjord barne- og ungdomsskole ,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Tyristrand skole ,86 % 37 94,87 % 1 2,56 % Veggli skole ,33 % ,00 % 0 0,00 % Veiavangen ungdomsskole ,39 % ,64 % 3 2,68 % Veienmarka ungdomsskole ,78 % 68 87,18 % 1 1,28 % Vestfossen ungdomsskole ,54 % 57 91,94 % 5 8,06 % Vestsiden ungdomsskole ,33 % ,24 % 3 2,86 % Voksenopplæringssenteret i Modum ,91 % 8 80,00 % 0 0,00 % Øvre Eiker kommune Voksenopplæring ,78 % 6 85,71 % 0 0,00 % Ål ungdomsskule ,28 % 50 87,72 % 4 7,02 % 5. KAPASITET OG ELEVTALL PR PROGRAMOMRÅDE AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3, BAANL2---- Anleggsteknikk 4, BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 18, BABYG2---- Byggteknikk 9, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BAOFT2---- Overflateteknikk BATRT2---- Treteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil 0, DHFRI2---- Frisør 2, DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 2, Side 10 av 33

11 DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal DHUTS3---- Utstillingsdesign 0, ELAUT2---- Automatisering ELAUT2N--- Automatisering,SK 3år ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELDEL2N--- Data/elektronikk,SK 3år ELELE1---- Elektrofag 19, ELELE1N--- Elektrofag,SK 3år ELELE1N-HM Elektrofag,helse/m.tekn,SK 3år ELELE2---- Elenergi 10, HSAMB2N--- Ambulansefag,SK 3 år HSAPO3---- Apotekteknikk HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSBUA2N--- Barne- og ungd.arb,sk 3år HSHEA2---- Helsearbeiderfag 10, HSHEA2P--- Helsearbeiderfag,YSK 4år HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 20, HSHSF1N-B- Helse/oppvekst,b & ungd,sk 3år HSHSF1P--- Helse/oppvekst,YSK 4år HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær 0, IDIDR2---- Idrettsfag 4, IDIDR2--D- Idrettsfag,fotball 0, IDIDR2--E- Idrettsfag,håndball 0, IDIDR2--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDIDR2--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, IDIDR3---- Idrettsfag 4, IDIDR3--D- Idrettsfag,fotball IDIDR3--E- Idrettsfag,håndball 0, IDIDR3--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDIDR3--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, IDRET1---- Idrettsfag 4, IDRET1--D- Idrettsfag,fotball 0, IDRET1--E- Idrettsfag,håndball 0, IDRET1--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDRET1--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur 2, KDKDA1B--- Kunst/design/ark,2-årig,2.år Side 11 av 33

12 KDKDA2---- Kunst, design og arkitektur KDKDA3---- Kunst, design og arkitektur MDDAN2---- Dans 0, MDDAN3---- Dans 0, MDDRA2---- Drama MDDRA3---- Drama MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk MEMOK1---- Medier og kommunikasjon MEMOK2---- Medier og kommunikasjon 4, MEMOK3---- Medier og kommunikasjon 4, NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl. 0, NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 0, NANAB1---- Naturbruk NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 11, PBPBY3N--- Påbygg gen stk,sk 2, PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 1.år PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 2.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 3, PBPBY4YKKV Påb.gsk e yrkeskomp, kveld RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel 11, SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 8, SSSSS2P--- Salg/service/sikkerh, YSK 4år SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA3---- Realfag STREA3--Q- Realfag,forskerlinje 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21, STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj Side 12 av 33

13 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21, STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj STUSP1---- Studiespesialisering 35, STUSP1--EP Studiespes,entr.skap STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy 5, TPPIN2---- Industriteknologi 3, TPPOK2---- Plast og kompositt TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon BABAT1HTH2 BA Spes.u liten gr H, 2. år RMRMF1HTH2 RM Spes.u liten gr H, 2. år HSHSF1HTH3 HS Spes.u liten gr H, 3. år STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år TPTIP1HTH3 TP Spes.u liten gr H, 3. år SUM 430, KAPASITET OG ELEVTALL PR TRINN Kode Programområde Vg1 Klasser Plasser Solgt Elever Deltid Ledig BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 18, BABAT1HTH2 BA Spes.u liten gr H, 2. år DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag 19, ELELE1N--- Elektrofag,SK 3år ELELE1N-HM Elektrofag,helse/m.tekn,SK 3år HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 20, HSHSF1HTH3 HS Spes.u liten gr H, 3. år HSHSF1N-B- Helse/oppvekst,b & ungd,sk 3år HSHSF1P--- Helse/oppvekst,YSK 4år IDRET1---- Idrettsfag 4, IDRET1--D- Idrettsfag,fotball 0, IDRET1--E- Idrettsfag,håndball 0, IDRET1--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDRET1--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, Side 13 av 33

14 KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur 2, KDKDA1B--- Kunst/design/ark,2-årig,2.år MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama MEMOK1---- Medier og kommunikasjon NANAB1---- Naturbruk RMRMF1---- Restaurant- og matfag RMRMF1HTH2 RM Spes.u liten gr H, 2. år SSSSA1---- Service og samferdsel 11, SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år STUSP1---- Studiespesialisering 35, STUSP1--EP Studiespes,entr.skap STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HTH3 TP Spes.u liten gr H, 3. år SUM VG1 166, Kode Programområde Vg2 Klasser Plasser Solgt Elever Deltid Ledig BAANL2---- Anleggsteknikk 4, BABYG2---- Byggteknikk 9, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BAOFT2---- Overflateteknikk BATRT2---- Treteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDTE2---- Design og tekstil 0, DHFRI2---- Frisør 2, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 2, DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal ELAUT2---- Automatisering ELAUT2N--- Automatisering,SK 3år ELDEL2---- Data og elektronikk ELDEL2N--- Data/elektronikk,SK 3år ELELE2---- Elenergi 10, HSAMB2N--- Ambulansefag,SK 3 år HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSBUA2N--- Barne- og ungd.arb,sk 3år HSHEA2---- Helsearbeiderfag 10, HSHEA2P--- Helsearbeiderfag,YSK 4år Side 14 av 33

15 HSHES2---- Helseservicefag HSHUD2---- Hudpleie IDIDR2---- Idrettsfag 4, IDIDR2--D- Idrettsfag,fotball 0, IDIDR2--E- Idrettsfag,håndball 0, IDIDR2--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDIDR2--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, KDKDA2---- Kunst, design og arkitektur MDDAN2---- Dans 0, MDDRA2---- Drama MDMUS2---- Musikk MEMOK2---- Medier og kommunikasjon 4, NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl. 0, NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 0, NASBR2---- Skogbruk RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 8, SSSSS2P--- Salg/service/sikkerh, YSK 4år SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21, STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STUSP2Z--- International baccalaureate TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy 5, TPPIN2---- Industriteknologi 3, TPPOK2---- Plast og kompositt SUM VG2 170, Kode Programområde Vg3 Klasser Plasser Solgt Elever Deltid Ledig DHINT3---- Interiør DHUTS3---- Utstillingsdesign 0, ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget Side 15 av 33

16 HSAPO3---- Apotekteknikk HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær 0, IDIDR3---- Idrettsfag 4, IDIDR3--D- Idrettsfag,fotball IDIDR3--E- Idrettsfag,håndball 0, IDIDR3--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDIDR3--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, KDKDA3---- Kunst, design og arkitektur MDDAN3---- Dans 0, MDDRA3---- Drama MDMUS3---- Musikk MEMOK3---- Medier og kommunikasjon 4, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 11, PBPBY3N--- Påbygg gen stk,sk 2, STREA3---- Realfag STREA3--Q- Realfag,forskerlinje 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21, STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj STUSP3Z--- International baccalaureate PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 1.år SUM VG3 83, AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3, PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 2.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 3, PBPBY4YKKV Påb.gsk e yrkeskomp, kveld SUM 4, Side 16 av 33

17 7. ELEVER I PRIVATE SKOLER I BUSKERUD Private skoler som er med i utvalget: Akademiet (MK, ST, PB), Heltberg (ST), Ypsilon (ST, PB) og Tyrifjord (EL, HS, ST, PB) Utdanningsprogram Nivå Elever fra Buskerud Prosent av totalt antall elever Elektrofag EL Vg % Vg % Helse- og oppvekstfag HS Vg % Vg % Medier og kommunikasjon MK Vg % Medier og kommunikasjon MK Vg ,43 % Studieforbered. medier og kom. Vg ,66 % Studiespesialisering ST Vg ,35 % Realfag + Språk, samfunnsfag og økonomi Vg ,83 % Realfag + Språk, samfunnsfag og økonomi Vg ,71 % Påbygg til gen. studiekompetanse PB Vg ,53 % Påbygg e yrkeskompetanse % Sum 717 Side 17 av 33

18 8. DEKNINGSGRAD UTVIKLING FRA SKOLEÅRET 16/17 TIL 18/ / / /2019 Ant. ledige % plass- Ant. ledige % plass- Ant. ledige % plass- Skole/region Kapasitet plasser utnyttelse Kapasitet plasser utnyttelse Kapasitet plasser utnyttelse Gol vgs , ,50 % Ål vgs , , ,27 % Hallingdalsregionen , , ,03 % Kongsberg vgs , , ,91 % Numedal vgs , , ,60 % Numedalsregionen , ,74 % Hønefoss vgs , ,96 % Ringerike vgs , , ,57 % Ringeriksregionen , , ,86 % Eiker vgs , , ,61 % Rosthaug vgs , , ,37 % Midtfylkeregionen , , ,20 % Drammen vgs , ,23 % St.Hallvard vgs , , ,21 % Røyken vgs , , ,49 % Lier vgs , , ,41 % Åssiden vgs , , ,96 % Drammensregionen , , ,77 % Sum fylket , , ,25 % Side 18 av 33

19 9. KAPASITET OG ELEVER PR SKOLE OG PROGRAMOMRÅDE Elevtall i offentlige skoler i Buskerud pr Tall i kode = nivå. Gol vidaregåande skule IDIDR2---- Idrettsfag 0, IDIDR3---- Idrettsfag 0, IDRET1---- Idrettsfag 0, MDDRA2---- Drama 0, MDDRA3---- Drama 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama 0, MEMOK2---- Medier og kommunikasjon 0, MEMOK3---- Medier og kommunikasjon 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag RMRMF1HTH2 RM Spes.u liten gr H, 2. år STREA2---- Realfag 1, STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år SUM Ål vidaregåande skole BAANL2---- Anleggsteknikk 0, BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABAT1HTH2 BA Spes.u liten gr H, 2. år BABYG2---- Byggteknikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 0, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet TPKJT2---- Kjøretøy 0, Side 19 av 33

20 TPPIN2---- Industriteknologi 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HTH3 TP Spes.u liten gr H, 3. år SUM 15, Numedal videregående skole BAANL2---- Anleggsteknikk 0, BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 0, BABYG2---- Byggteknikk 0, ELELE1---- Elektrofag 0, ELELE2---- Elenergi 0, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 0, HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 0, HSHSF1HTH3 HS Spes.u liten gr H, 3. år PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 0, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSSSA1---- Service og samferdsel 0, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0, STREA2---- Realfag 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STUSP1---- Studiespesialisering 0, TPKJT2---- Kjøretøy 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon SUM 9, Kongsberg videregående skole BAANL2---- Anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil 0, DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal ELAUT2---- Automatisering ELAUT2N--- Automatisering,SK 3år ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget Side 20 av 33

21 ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE1N--- Elektrofag,SK 3år ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk NANAB1---- Naturbruk NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 2, PBPBY3N--- Påbygg gen stk,sk PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA3---- Realfag STREA3--Q- Realfag,forskerlinje 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 2, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPPOK2---- Plast og kompositt TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon SUM 65, Side 21 av 33

22 Ringerike videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år SUM Hønefoss videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør 0, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 0, DHUTS3---- Utstillingsdesign 0, ELDEL2N--- Data/elektronikk,SK 3år ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHEA2P--- Helsearbeiderfag,YSK 4år HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1P--- Helse/oppvekst,YSK 4år KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur 0, KDKDA2---- Kunst, design og arkitektur 0, Side 22 av 33

23 KDKDA3---- Kunst, design og arkitektur 0, MEMOK1---- Medier og kommunikasjon MEMOK2---- Medier og kommunikasjon MEMOK3---- Medier og kommunikasjon PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1, PBPBY3N--- Påbygg gen stk,sk 0, PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 1.år PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 2.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSTRL2---- Transport og logistikk STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon SUM 36, Eiker videregående skole SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år SUM Buskerud videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi Side 23 av 33

24 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl. 0, NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 0, NANAB1---- Naturbruk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPKJT2---- Kjøretøy TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon SUM Åssiden videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 1, BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BAOFT2---- Overflateteknikk BATRT2---- Treteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELAUT2---- Automatisering Side 24 av 33

25 ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSAPO3---- Apotekteknikk HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær 0, MEMOK1---- Medier og kommunikasjon MEMOK2---- Medier og kommunikasjon MEMOK3---- Medier og kommunikasjon PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YKKV Påb.gsk e yrkeskomp, kveld RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon SUM Lier videregående skole DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag ELELE1N-HM Elektrofag,helse/m.tekn,SK 3år ELELE2---- Elenergi HSAMB2N--- Ambulansefag,SK 3 år HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSBUA2N--- Barne- og ungd.arb,sk 3år HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHEA2P--- Helsearbeiderfag,YSK 4år HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1N-B- Helse/oppvekst,b & ungd,sk 3år HSHSF1P--- Helse/oppvekst,YSK 4år Side 25 av 33

26 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY3N--- Påbygg gen stk,sk PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 1.år PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp,ysk 2.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSSSS2P--- Salg/service/sikkerh, YSK 4år SSTRL2---- Transport og logistikk STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år SUM St Hallvard videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDDAN2---- Dans 0, MDDAN3---- Dans 0, MDDRA2---- Drama 0, MDDRA3---- Drama 0, MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama 0, MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år SUM Side 26 av 33

27 Røyken videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk DHDHV1---- Design og håndverk ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur KDKDA2---- Kunst, design og arkitektur 0, KDKDA3---- Kunst, design og arkitektur 0, MEMOK1---- Medier og kommunikasjon MEMOK2---- Medier og kommunikasjon MEMOK3---- Medier og kommunikasjon PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering SUM Drammen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr IDIDR2--D- Idrettsfag,fotball 0, IDIDR2--E- Idrettsfag,håndball 0, IDIDR2--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDIDR2--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, IDIDR3--D- Idrettsfag,fotball IDIDR3--E- Idrettsfag,håndball 0, IDIDR3--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDIDR3--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, Side 27 av 33

28 IDRET1--D- Idrettsfag,fotball 0, IDRET1--E- Idrettsfag,håndball 0, IDRET1--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDRET1--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, KDKDA1---- Kunst, design og arkitektur KDKDA1B--- Kunst/design/ark,2-årig,2.år KDKDA2---- Kunst, design og arkitektur KDKDA3---- Kunst, design og arkitektur SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA3---- Realfag STREA3--Q- Realfag,forskerlinje STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--EP Studiespes,entr.skap STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år SUM 49, SØKERE - UNGDOM I OPPLÆRING - PR LÆREFAG 2018 Kode Lærefag Søkere Søkere fått læreplass I alt m/ rett I alt m/rett BAAMF3---- Anleggsmaskinførerfaget BAAMF3G--- Anleggsmaskinførerf,Full oppl i bedrift BAAMF3G1-- Anleggsmaskinførerf,Full oppl i bedrift etter Vg BAAMF3I--- Anleggsmaskinførerf,Lærekandidat BAAMF3I--- Anleggsmaskinførerf,Lærekandidat Side 28 av 33

29 BAAMF3H--- Anleggsmaskinførerf,Lærekandidat Vg3 Fagoppl i skole BAAMF3K--- Anleggsmaskinførerf,Lærekandidat Full oppl i bedrift BAASF3---- Asfaltfaget BAASF3G--- Asfaltfaget,Full oppl i bedrift BAASF3G1-- Asfaltfaget,Full oppl i bedrift etter Vg BAASF3I--- Asfaltfaget, Lærekandidat BAASF3H--- Asfaltfaget, Lærekandidat Vg3 Fagoppl i skole BABAN3---- Banemontørfaget BABAN3G1-- Banemontørfaget,Full oppl i bedrift etter Vg BABDR3---- Byggdrifterfaget BABET3---- Betongfaget BABET3G--- Betongfaget,Full oppl i bedrift BABET3G1-- Betongfaget,Full oppl i bedrift etter Vg BABET3I--- Betongfaget,Lærekandidat BAFEI3---- Feierfaget BAFJE3---- Fjell- og bergverksfaget BAFJE3G--- Fjell- og bergverksf,full oppl i bedrift BAGLA3---- Glassfaget BAIMF3---- Industrimalerfaget BAMAL3G--- Malerfaget,Full oppl i bedrift BAMAL3G1-- Malerfaget,Full oppl i bedrift etter Vg BAMUR3---- Murerfaget BAMUR3G--- Murerfaget,Full oppl i bedrift BAMUR3G1-- Murerfaget,Full oppl i bedrift etter Vg BARLF3---- Rørleggerfaget BARLF3G--- Rørleggerfaget,Full oppl i bedrift BARLF3G1-- Rørleggerfaget,Full oppl i bedrift etter Vg BARLF3I--- Rørleggerfaget,Lærekandidat BARLF3H--- Rørleggerfaget,Lærekandidat Vg3 Fagoppl i skole BATBY3---- Trevare- og bygginnr.faget BATBY3G--- Trevare-/bygginnredn,Full oppl i bedrift BATBY3G1-- Trevare-/bygginnredn,Full oppl i bedrift etter Vg BATBY3H--- Trevare-/bygginnredn,Lærekandidat Vg3 Fagoppl i skole BATBY3I--- Trevare-/bygginnredn,Lærekandidat BATBY3K1-- Trevare-/bygginnredn,Lærekandidat Full oppl i bedrift etter Vg BATMF3---- Tømrerfaget BATMF3G--- Tømrerfaget,Full oppl i bedrift BATMF3G1-- Tømrerfaget,Full oppl i bedrift etter Vg BATMF3I--- Tømrerfaget,Lærekandidat BATMF3H--- Tømrerfaget,Lærekandidat Vg3 Fagopplæring i skole BAVBL3---- Ventilasj.- og blikkensl.faget BAVBL3G--- Ventilasjon/blikkensl,Full oppl i bedrift BAVOA3---- Vei- og anleggsfaget BAVOA3G--- Vei- og anleggsfaget,full oppl i bedrift BAVOA3G1-- Vei- og anleggsfaget,full oppl i bedrift etter Vg DHAKT3H---- Aktivitørfaget,Lærekandidat Vg3 Fagopplæring i skole DHBLD3---- Blomsterdekoratørfaget Side 29 av 33

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Statistikk pr. 1. oktober 2017 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen november 2017 Innhold 1. REGIONER I BUSKERUD FYLKE. 3 2. SØKING

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- GSGSK PBPBYYK-- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPPIN---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt 3 Automatisering Automatiseringsfaget 3 75% Gruskule for min.

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Inntak til videregående opplæring skoleåret

Inntak til videregående opplæring skoleåret UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Statistikk pr. 1. oktober 2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen januar 2017 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes Elevgrunnlag vg1 høsten 2017 Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM 64 10-8 66 Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes 65 63 6 134 Guri Kunna Frøya Hitra 50% Snillfjord 60 61 2 123 Gauldal 100% Midtre-G50%

Detaljer

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde.

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde. SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag Bygg- og anleggsteknikk ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2017 Narvik videregående skole, restaurant- og matfag. Foto: Thor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatiserig Automatiserigsfaget Påbygg. ge. studiekompeta

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole PR. a REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år ID Spes.u egen gr,.

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- HSHSF SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursam_gru Plassar Grupper totalt Automatiserig Automatiserigsfaget

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2016 Jublende ungdom Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige begreper... 5 Kap 1 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 4 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2015-2016 Statistikk pr. 1. oktober 2015 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen januar 2016 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående

Detaljer

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1 Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 6 7 DH 1 DHDHV1H--- Design/håndv,GRKO 2 2 2 DH 1 DHDHV1HTA2 DH Spes.u

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2018 Konsentrert skoleelev Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Nyttige begreper... 3 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer