VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND"

Transkript

1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille

2 Innholds- fortegnelse 1

3

4 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner som ligger til grunn for statistikken... 3 Kap 1 Videregående skoler Kapittel 1 tar for seg inntak til ordinære fylkeskommunale videregående skoler i Nordland med søknadsfrist 1. mars og består av 4 inntak. Særskilt inntak, 1 og 2 ordinære fellesinntak og suppleringsinntak av skolene. Kapasitetsutnyttelse, klasser, plasser og elever 1. oktober Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser ved 1. fellesinntak, 11. juli Bevegelser i søkermassen fra søknadsfrist 1. mars til endelig ajourhold 1. oktober Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 fordelt på region... 8 Søkere fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer pr. skoleår... 9 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober Pr. region, fordelt på utdanningsprogram...10 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober Pr. skole, fordelt på programområde Inntatte søkere, fordelt på ønsker 1. oktober o Pr. utdanningsprogram. Alle søkere o Pr. utdanningsprogram. Ungdomsrett o Pr. region. Ungdomsrett Inntatte søkere fordelt på kjønn og utdanningsprogram 1. oktober Inntatte søkere fordelt på ønsker 1. oktober Pr nivå, fordelt på utdanningsprogram Inntatte ungdomssøkere fra Nordland ved videregående skoler i andre fylker 1. oktober Sluttere skoleåret 2011/2012 pr. skole Sluttere pr. år Resultat av særskilt søknadsbehandling pr. 1. oktober Kap 2 Voksenopplæring Kapittel 2 omhandler egne tilbud for voksne fagskolen og voksne i ordinær skole. Antall søkere til voksenopplæring og realkompetansevurdering Samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettstøttet opplæring Nettstøttet opplæringstilbud i kombinasjon med studieverksted Studieverksted i Nordland Eksamensforberedende kurs yrkesfag Voksne søkere og inntatt fra Nordland ved det ordinære fellesinntaket Deltakere på fagskolene i Nordland pr. 1. oktober Kap 3 Læreplass Kapittel 3 omhandler læreplassøkere. Primærsøkere til læreplass Søkere formidlet til læreplass Søkere uten læreplass ved formidlingsslutt november Vg3 alternativ fagopplæring i skole kjøpte plasser i andre fylker Vg3 alternativ fagopplæring i skole egne klasser Løpende lærekontrakter pr. 1. oktober Ungdomsrett Hevede lærekontrakter

5

6 Kap 4 Poenggrenser inntak Kapittel 4 er en oversikt over karakterkrav på alle programområdene skoleåret 2012/2013. Nedre poenggrense for inntak til programområder på videregående skoler i Nordland 59 3

7

8 Mye brukte forkortelser og begreper i statistikken. Fellesinntak: 1.mars: 1.oktober: Ungdomsrett: Voksenrett: Fullføringsrett: Ikke rett: Alle søkere: Alle: Kl: Pl: P I Primærsøker: Prim. egne: Prim. andre: Prim.totalt: Tatt inn egne: Tatt inn andre: Tatt inn sum: Ledig: Øn=>8: Hovedinntaket til ordinære fylkeskommunale videregående skoler i Nordland. Søknadsfrist for søking til fellesinntaket. Offisiell telledato for datagrunnlaget som ligger til grunn for mye av statistikken. Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring. Ungdom har rett til 3 års heltids videregående opplæring i løpet av en 5 år periode inntil fylte 24 år etter at grunnskolen er gjennomført iflg. Opplæringsloven 3-1. Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring iflg. Opplæringsloven 4A-3. Voksne som er eldre enn 25 år, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere har krav på dette etter søknad. Søkere som har påbegynt en utdanning har en lovfestet rett til å fullføre denne utdanningen. Søkere uten lovfestet rett til videregående opplæring. Alle søkere i ovennevnte rettsgrupper. Alle elever både med og uten rett. Klasser Plasser Prioritert inntak Individuell vurdering Søker som har ønsket som sitt førstevalg. Primærsøkere fra Nordland. (Alle søkere uavhengig av rettstype) Primærsøkere fra andre fylker.(alle søkere uavhengig av rettstype) Alle primærsøkere både egne og andre. Søkere fra Nordland inntatt på kurs Søkere fra andre fylker inntatt på kurs Alle søkere inntatt på kurs Ledige skoleplasser Elever videresøkt til ønsket kurs ved annen skole på vg1 nivå. Elever videresøkt til vg2 kurs som bygger på det vg1 som eleven har tatt. Sluttere: Elever inntatt som heltids elever som sluttet fra og med 1. oktober 2010 og ut skoleåret. Alle elever med og uten rett til videregående opplæring. 4

9 Elever som slutter fra og med 1. oktober og som begynner på ny skole i Nordland registreres ikke som slutter. Elever sluttet i Utdanningsverksted registreres ikke som sluttere. Elever som er tatt inn til heltids videregående opplæring og som slutter i enkelte fag, for deretter å slutte helt, registreres som sluttere. Realkomp.vurdering: Vurdering av en søkers teori og praksis i forhold til inntak til videregående skole. Vg1, vg2 vg3: Videregående trinn 1, 2 og 3. Utdanningsprogram: Programområde: Studieretning Kurs Utdanningsprogrammer i Kunnskapsløftet Kode BA DH EL HS ID MD MK NA RM SS ST TP Navn Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstsfag Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon 5

10 Kapittel 1 Videregående skoler 6

11

12 Kapasitetsutnyttelse, klasser, plasser og elever 1. oktober 2012 Fylkeskommunale videregående skoler i Nordland Skolenr Skole Pl. Kl. Tatt inn Ledig Kapasitetssum utnyttelse i % BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE , SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VGS. AVD.HATTFJELLDAL , POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE , , MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE , BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MAR.FAGSKOLE , BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE , , FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE , SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE , KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE , KNUT HAMSUN VGS. AVD. STEIGEN , NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE , ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE , SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE , SORTLAND VGS. AVD. ØKSNES , SORTLAND VGS. AVD. LØDINGEN , HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE , AUST- LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE , VEST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE ,11 Sum , ,33 * Plasstall for LOSA tilbud er inkludert i tabellen og er fastsatt etter avklaring med skolene hver vår. Avvik kan forekomme her hvis skolene finner flere praksisplasser etter at ordinært inntak er avsluttet. 7

13 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser ved 1. fellesinntak, 11. juli 2012 Fordelt på utdanningsprogram Alle søkere Stud- Utdanningsprogram Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag , HS Helse- og oppvekstfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama , MK Medier og kommunikasjon , NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel , ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon , Sum Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser pr. 1. oktober 2012 Fordelt på utdanningsprogram Alle søkere Stud- Studieretning/ Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode utdannings- egne andre totalt inn inn inn program BA Bygg og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag , HS Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama , MK Medier og kommunikasjon , NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant og matfag SS Service og samferdsel , ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon Sum ,

14 Bevegelser i søkermassen fra søknadsfrist 1. mars til endelig ajourhold 1. oktober 2012 Alle søkere Stud- Utdannings- Søkere Søkere Søkere Søkere kode program totalt totalt totalt totalt inntak 2. inntak BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og oppvekstsfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og industriell prod Sum Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Fordelt på region Alle søkere Region Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn SØR HELGELAND SANDNESSJØEN MOSJØEN NORD HELGELAND , MELØY BODØ , INDRE SALTEN NORD SALTEN NARVIK VESTERÅLEN LOFOTEN Sum ,

15 Søkere til videregående opplæring skoleåret 2012/2013 Prosentvis fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Trender over tid. Tall fra første inntak Skoleår Søkere til Søkere til studieforberedende yrkesfaglige utdanningsprogram utdanningsprogram i prosent i prosent ,6 57, ,9 56, ,5 54, ,6 53, ,9 54, ,4 57, ,1 57, ,6 56, ,9 55, ,6 54, ,3 53, ,4 53, ,8 52, ,3 51, ,6 51,4 Søkere til påbygning til generell studiekompetanse er inkludert i tallene for studieforberedende. 10

16 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere SØR-HELGELAND Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk 22 1, Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon 68 4, Sum SANDNESSJØEN Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Påbygging Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Sum

17 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere MOSJØEN Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk 39 2, Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Påbygging Restaurant og matfag Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon 84 5, Sum NORD HELGELAND Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama 44 1, Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Sum ,

18 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere MELØY Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Elektrofag 22 1, Helse og oppvekstfag Naturbruk Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon 84 5, Sum BODØ Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon , Sum ,

19 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere INDRE SALTEN Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Sum NORD SALTEN Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Naturbruk Restaurant og matfag Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Sum

20 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere NARVIK Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Sum VESTERÅLEN Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Sum

21 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere LOFOTEN Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig egne andre totalt inn inn inn Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon 23 1, Naturbruk Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel 8 0, Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Sum

22 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk 7 0, DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-3 HS Spes.u egen gr, 3. år MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon PBPBY3---- Påbygg til gen stk RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum

23 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn DHDHV1---- Design og håndverk DHDHV1HT-3 DH Spes.u egen gr, 3. år DHDTE2---- Design og tekstil ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSAMB2---- Ambulansefag HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-5 HS Spes.u egen gr, 5. år IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag PBPBY3---- Påbygg til gen stk SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSA1HT-2 SS Spes.u egen gr, 2. år SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HT-1 ST Spes.u egen gr, 1. år STUSP1HT-2 ST Spes.u egen gr, 2. år STUSP1HT-3 ST Spes.u egen gr, 3. år STUSP1HT-4 ST Spes.u egen gr, 4. år TPBRT2---- Brønnteknikk TPMAR2---- Maritime fag TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum

24 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABAT1HT-4 BA Spes.u egen gr, 4. år BABYG2---- Byggteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-4 HS Spes.u egen gr, 4. år HSHSF1HT-5 HS Spes.u egen gr, 5. år HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALBR3---- Landbruk NALGA2---- Landbruk og gartnernæring NANAB1---- Naturbruk NANAB1HT-3 NA Spes.u egen gr, 3. år NANAB1HT-4 NA Spes.u egen gr, 4. år NANAB3---- Studieforberedende naturbruk NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag RMRMF1HT-3 RM Spes.u egen gr, 3. år RMRMF1HT-4 RM Spes.u egen gr, 4. år

25 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE forts. Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPKJP2---- Kjemiprosess TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-3 TP Spes.u egen gr, 3. år Sum MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. HATTFJELLDAL Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn egne andre NANAB1---- Naturbruk Sum sum LOVUND - LOSA Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn STUSP1---- Studiespesialisering Sum

26 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek DHDHV1---- Design og håndverk DHDHV1HT-1 DH Spes.u egen gr, 1. år DHDHV1HT-3 DH Spes.u egen gr, 3. år DHDHV1HT-5 DH Spes.u egen gr, 5. år DHDTE2---- Design og tekstil ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT-3 HS Spes.u egen gr, 3. år HSHSF1HT-4 HS Spes.u egen gr, 4. år IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag IDRET1HT-2 ID Spes.u egen gr, 2. år IDRET1HT-3 ID Spes.u egen gr, 3. år IDRET1HT-4 ID Spes.u egen gr, 4. år MDDAN3---- Dans 10 0, MDDRA2---- Drama 15 0, MDDRA3---- Drama MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama 15 0, MDMDD1HT-3 MD Spes.u egen gr, 3. år MDMDD1HT-4 MD Spes.u egen gr, 4. år MKMED1---- Medier og kommunikasjon

27 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg til gen stk RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag RMRMF1HT-3 RM Spes.u egen gr, 3. år SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STFOR1---- Studiespesialisering formgiv STFOR2---- Formgivingsfag STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJP2---- Kjemiprosess TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-2 TP Spes.u egen gr, 2. år TPTIP1HT-3 TP Spes.u egen gr, 3. år Sum ,

28 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere TRÆNA - LOSA Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn ELELE1---- Elektrofag Sum MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi 7 0, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 8 0, HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag NAAKV2---- Akvakultur NAFFA2---- Fiske og fangst NANAB1---- Naturbruk NANAB1HT-3 NA Spes.u egen gr, 3. år STREA2---- Realfag 10 0, STREA3---- Realfag 11 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 19 0, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HT-3 ST Spes.u egen gr, 3. år TPKJP2---- Kjemiprosess TPPIN2---- Industriteknologi 8 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-3 TP Spes.u egen gr, 3. år Sum

29 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MARITIME FAGSKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn DHDHV1---- Design og håndverk DHDHV1HT-2 DH Spes.u egen gr, 2. år DHDHV1HT-3 DH Spes.u egen gr, 3. år DHDHV1HT-4 DH Spes.u egen gr, 4. år DHDHV1HT-5 DH Spes.u egen gr, 5. år DHDTE2---- Design og tekstil DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE1HT-4 EL Spes.u egen gr, 4. år HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT-2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT-4 HS Spes.u egen gr, 4. år IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED1HT-1 MK Spes.u egen gr, 1. år MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg til gen stk SSISF2---- IKT-servicefag STFOR1---- Studiespesialisering formgiv STFOR2---- Formgivingsfag STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering

30 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MARITIME FAGSKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn TPMAR2---- Maritime fag TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-1 TP Spes.u egen gr, 1. år TPTIP1HT-2 TP Spes.u egen gr, 2. år TPTIP1HT-3 TP Spes.u egen gr, 3. år Sum BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BAOFT2---- Overflateteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør ELAVI3L--- Avionikerfaget,LAL ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi ELFLY2L--- Flyfag,LAL ELFLY3L--- Flytekniske fag,lal HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSE3---- Helsesekretær HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-3 HS Spes.u egen gr, 3. år HSHSF1HT-4 HS Spes.u egen gr, 4. år MDDAN2---- Dans MDDAN3---- Dans MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk PBPBY3---- Påbygg til gen stk

31 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE FORTS. Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri 7 0, TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-2 TP Spes.u egen gr, 2. år Sum ,

32 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk 7 0, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 8 0, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag IDRET1--A- Idrettsfag,toppidrett RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 7 0, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 8 0, RMRMF1HT-3 RM Spes.u egen gr, 3. år SSISF2---- IKT-servicefag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPAMM3L--- Anleggsmaskinmekaniker,LAL TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum

33 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn DHDHV1---- Design og håndverk DHDHV1HT-1 DH Spes.u egen gr, 1. år DHDHV1HT-3 DH Spes.u egen gr, 3. år ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi PBPBY3---- Påbygg til gen stk STFOR1---- Studiespesialisering formgiv STREA2---- Realfag 13 0, STREA3---- Realfag 15 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 17 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HT-4 ST Spes.u egen gr, 4. år TPPIN2---- Industriteknologi 10 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 20 1, Sum

34 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 13 0, BABAT1HT-2 BA Spes.u egen gr, 2. år BABYG2---- Byggteknikk 3 0, DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag NANAB1---- Naturbruk RMRMF1---- Restaurant- og matfag STREA2---- Realfag 14 0, STREA3---- Realfag 14 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. STEIGEN Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag NANAB1---- Naturbruk STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HT-2 ST Spes.u egen gr, 2. år STUSP1HT-4 ST Spes.u egen gr, 4. år TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum

35 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. DRAG Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn ELELE1---- Elektrofag Sum NARVIK VIDEREGEÅNDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHDHV1HT-3 DH Spes.u egen gr, 3. år ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSAMB2---- Ambulansefag HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT-3 HS Spes.u egen gr, 3. år IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR2L-B- Idrettsfag,alpint,LAL IDIDR3---- Idrettsfag IDIDR3L-B- Idrettsfag,alpint,LAL IDRET1---- Idrettsfag IDRET1L-B- Idrettsfag,alpint,LAL MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1HT-3 MD Spes.u egen gr, 3. år MDMUS2---- Musikk

36 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere NARVIK VIDEREGEÅNDE SKOLE FORTS. Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn MDMUS3---- Musikk MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED1HT-3 MK Spes.u egen gr, 3. år MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg til gen stk RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STFOR1---- Studiespesialisering formgiv STFOR2---- Formgivingsfag STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum

37 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag ELROM3L--- Romteknologi,LAL HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag NANAB1---- Naturbruk STREA2---- Realfag 10 0, STREA3---- Realfag 10 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 17 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 17 0, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HT-2 ST Spes.u egen gr, 2. år STUSP1HT-5 ST Spes.u egen gr, 5. år TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum

38 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT-4 HS Spes.u egen gr, 4. år IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALBR3---- Landbruk NALGA2---- Landbruk og gartnernæring NANAB1---- Naturbruk NANAB1HT-1 NA Spes.u egen gr, 1. år NANAB1HT-4 NA Spes.u egen gr, 4. år NANAB3---- Studieforberedende naturbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HT-1 ST Spes.u egen gr, 1. år Sum

39 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. BØ Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn egne andre HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag Sum sum SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. ØKSNES Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag STUSP1---- Studiespesialisering Sum SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. LØDINGEN Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn ELELE1---- Elektrofag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-4 HS Spes.u egen gr, 4. år NANAB1---- Naturbruk SSISF2---- IKT-servicefag STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum

40 Kapasitet, søkere, inntatte og ledige plasser 1. oktober 2012 Pr. skole fordelt på programområde. Alle utlyste tilbud. Alle søkere HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Pl. Kl. Solgt Prim. Prim. Prim. Tatt Tatt Tatt Ledig kode egne andre totalt inn inn inn BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør ELAUT2---- Automatisering ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSE3---- Helsesekretær HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-3 HS Spes.u egen gr, 3. år MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED1HT-1 MK Spes.u egen gr, 1. år MKMED1HT-2 MK Spes.u egen gr, 2. år MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag 11 0, STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 19 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HT-1 ST Spes.u egen gr, 1. år STUSP1HT-3 ST Spes.u egen gr, 3. år TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Sum

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2014-2015 Idrettsfag Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt ansatte. Et viktig fokus for Utdanningsavdelingen

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2017 Narvik videregående skole, restaurant- og matfag. Foto: Thor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2016 Jublende ungdom Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige begreper... 5 Kap 1 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august 2013. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Studkode Niva Skolnavn Kurskode Kursnavn Ledig BA bygg-og anleggsteknikk

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- GSGSK PBPBYYK-- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPPIN---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt 3 Automatisering Automatiseringsfaget 3 75% Gruskule for min.

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer