14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20"

Transkript

1

2 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG VG VG Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og utdanningsprogram... 6 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og skule... 7 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar, ungdomsrett... 8 VG VG VG Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar, alle rettar... 9 VG VG VG Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE HØYANGER VIDAREGÅANDE SKULE DALE VIDAREGÅANDE SKULE ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKULE FLORA VIDAREGAANDE SKULE MO OG JØLSTER VIDAREGÅANDE SKULE MÅLØY VIDAREGÅANDE SKULE FIRDA VIDAREGÅANDE SKULE EID VIDAREGÅANDE SKULE STRYN VIDAREGÅANDE SKULE Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE

3 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE HØYANGER VIDAREGÅANDE SKULE DALE VIDAREGÅANDE SKULE ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKULE FLORA VIDAREGAANDE SKULE MO OG JØLSTER VIDAREGÅANDE SKULE MÅLØY VIDAREGÅANDE SKULE FIRDA VIDAREGÅANDE SKULE EID VIDAREGÅANDE SKULE STRYN VIDAREGÅANDE SKULE Elevar frå Sogn og Fjordane ved landslinjetilbod i fylket SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE SOGN JORD OG HAGEBRUKSSKULE Elevar frå andre fylke ved landslinjetilbod i fylket SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE SOGN JORD OG HAGEBRUKSSKULE Kjøpte plassar per skule i andre fylke, alle rettar Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke Under opplæring per utdanningsprogram frå Sogn og Fjordane, i andre fylke Løpande opplæringskontraktar per februar Løpande lærekontraktar per februar Inngåtte lærekontraktar Inngåtte opplæringskontraktar Inntekne søkjarar, fordelt på alder og kjønn

4 Inntekne søkjarar, fordelt på nivå Nivå Nivåtekst kl pl Solgt Øn1 Øn2 Øn3 Øn4 Øn5 Øn6 Øn7 Øn=>8 sum 1 VG VG VG Bsg-03-tattonske.bqy Inntekne søkjarar, fordelt på skule Skolenr Skolnavn kl pl sum e plassar Oppfylling ÅRDAL VIDAREGÅANDE ,3% SKU LUSTER VIDAREGÅANDE SK ,1% SOGNDAL VIDAREGÅANDE S ,7% HØYANGER VIDAREGÅANDE ,1% DALE VIDAREGÅANDE SKUL ,2% ØYRANE VIDAREGÅANDE SK ,7% HAFSTAD VIDAREGÅANDE S ,7% FLORA VIDAREGAANDE SKU ,6% MO OG JØLSTER VIDAREGÅA ,4% MÅLØY VIDAREGÅANDE SKU ,3% FIRDA VIDAREGÅANDE SKUL ,3% EID VIDAREGÅANDE SKULE ,7% STRYN VIDAREGÅANDE SKU ,2% Bsg-03-tattonske.bqy ,0% 3

5 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1 Stud kode Studnavn kl pl sum Oppfylling BA Bygg- og anleggsteknikk ,2% DH Design og håndverk ,6% EL Elektrofag ,7% HS Helse- og sosialfag 13, ,2% ID Idrettsfag ,4% MD Musikk, dans og drama ,1% MK Medier og kommunikasjon ,6% NA Naturbruk ,9% RM Restaurant- og matfag ,7% SS Service og samferdsel ,0% ST Studiespesialisering ,6% TP Teknikk og industriell produks 19, ,4% ,9% VG2 Stud kode Studnavn kl pl sum Oppfylling BA Bygg- og anleggsteknikk ,3% DH Design og håndverk ,4% EL Elektrofag ,6% HS Helse- og sosialfag 13, ,7% ID Idrettsfag ,5% MD Musikk, dans og drama ,1% MK Medier og kommunikasjon ,0% NA Naturbruk ,3% RM Restaurant- og matfag ,5% SS Service og samferdsel ,9% ST Studiespesialisering ,3% TP Teknikk og industriell produks 14, ,7% ,3% Bsg-03-tattonske.bqy 4

6 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG3 Stud kode Studnavn kl pl sum Oppfylling EL Elektrofag ,7% ID Idrettsfag ,4% MD Musikk, dans og drama ,8% MK Medier og kommunikasjon ,9% NA Naturbruk ,2% PB PÅBYGGING ,4% SS Service og samferdsel ,0% ST Studiespesialisering ,4% ,4% Bsg-03-tattonske.bqy 5

7 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og utdanningsprogram Stud kode Studnavn kl pl Solgt Øn1 Øn2 Øn3 Øn4 Øn5 Øn6 Øn7 Øn=>8 sum EL Elektrofag HS Helse- og sosialfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og industriell produks DH Design og håndverk PB PÅBYGGING RM Restaurant- og matfag BA Bygg- og anleggsteknikk ID Idrettsfag MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk MD Musikk, dans og drama Bsg-03-tattonske.bqy

8 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og skule Skolenr Skolnavn kl pl Solgt Øn1 Øn2 Øn3 Øn4 Øn5 Øn6 Øn7 Øn=>8 sum ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKUL HØYANGER VIDAREGÅANDE SKU DALE VIDAREGÅANDE SKULE ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKUL FLORA VIDAREGAANDE SKULE MO OG JØLSTER VIDAREGÅAND MÅLØY VIDAREGÅANDE SKULE FIRDA VIDAREGÅANDE SKULE EID VIDAREGÅANDE SKULE STRYN VIDAREGÅANDE SKULE Bsg-03-tattonske.bqy

9 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar, ungdomsrett VG1 Stud U kode Studnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U svart BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og sosialfag , ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og industriell produks , VG2 Stud U kode Studnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U svart BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og sosialfag , ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og industriell produks , VG Stud U kode Studnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U svart EL Elektrofag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB PÅBYGGING SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering Bsg-01-tatt.bqy 8

10 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar, alle rettar VG1 Stud kode Studnavn Plasser Klasser Solgt sum svart BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og sosialfag , ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og industriell produks , VG2 VG Stud kode Studnavn Plasser Klasser Solgt sum svart BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og sosialfag , ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og industriell produks , Stud kode Studnavn Plasser Klasser Solgt sum svart EL Elektrofag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB PÅBYGGING SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering Bsg-01-tatt.bqy 9

11 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U ELAUT2--- AUTOMATISERING ELAUT3--- AUTOMATISERINGSFAGET ELELE1--- ELEKTROFAG HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2--- SALG, SERVICE OG U U svart SIKKERHET STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPKJP2--- KJEMIPROSESS TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHIUD2--- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIG HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK RMKOS2--- KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG

12 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U BAANL2--- ANLEGGSTEKNIKK BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK BAKEM2--- KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN ELDAT3--- DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3--- MEDIER/KOMM, STUDIEFORB PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK PBPBY3-- PÅBYGG TIL GEN.STK - U U svart RL REISELIV SSRLV2--- REISELIV SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL SSTRL2--- TRANSPORT OG LOGISTIKK STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPKJT2--- KJØRETØY TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

13 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett HØYANGER VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHFRI2--- FRISØR ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI HSAMB2--- AMBULANSEFAG 6 0, HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG 6 0, HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON DALE VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2--- SALG, SERVICE OG SIKKERHET STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

14 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U BAANL2--- ANLEGGSTEKNIKK BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK ELDAT3--- DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI HSBUA2--- BARNE- OG U U svart UNGDOMSARBEIDER HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHES2--- HELSESERVICEFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG RMKOS2--- KOKK- OG SERVITØRFAG RMMFG2--- MATFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG SSTRL2--- TRANSPORT OG LOGISTIKK TPKJT2--- KJØRETØY TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSRLV2--- REISELIV SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING

15 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett FLORA VIDAREGAANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK BAKEM2--- KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSISF2--- IKT-SERVICEFAG SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2--- SALG, SERVICE OG SIKKERHET STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

16 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett MO OG JØLSTER VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHDTE2--- DESIGN OG TEKSTIL MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3--- MEDIER/KOMM, STUDIEFORB NAHHO2--- HESTE- OG HOVSLAGERFAG NALBR3--- LANDBRUK NALGA2--- LANDBRUK OG GARTNERNÆRING NANAB1--- NATURBRUK NANAB1--3 NATURBRUK - HEST NANAB3--- NATURBRUK, STUDIEFORB PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK STFOR1--- STUDIESPES, FORMGIVINGSFAG STFOR2--- FORMGIVINGSFAG STFOR3--- FORMGIVINGSFAG

17 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett MÅLØY VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHEA2P-- HELSEARBEIDERFAG, YSK 4- ÅRIG 6 0, HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG HSHSF1P-- HELSE/SOSIAL, YSK 4-ÅRIG 6 0, NAAKV2--- AKVAKULTUR NAFFA2--- FISKE OG FANGST NANAB1--- NATURBRUK PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK RMKOS2--- KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPKJT2--- KJØRETØY TPMAR2--- MARITIME FAG TPTIP1--- TEKNIKK OG IND PRODUKSJON TPTIP1P-- TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG 9 0, TPTIP2P-- TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG 7 0,

18 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett FIRDA VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG MDDAN2--- DANS 12 0, MDDAN3--- DANS 12 0, MDDRA2--- DRAMA 12 0, MDDRA3--- DRAMA 12 0, MDMDD1--1 MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK MDMDD1--4 MUS/DANS/DRAMA - DANS 12 0, MDMDD1--6 MUS/DANS/DRAMA - DRAMA 12 0, MDMUS2--- MUSIKK MDMUS3--- MUSIKK MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3--- MEDIER/KOMM, STUDIEFORB PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSISF2--- IKT-SERVICEFAG STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING

19 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett EID VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U U sum U U svart DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHIUD2--- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIG ELDAT3--- DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPIMS2--- INDUSTRIELL MØBELPRODUKSJO 7 0, TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI 6 0, TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

20 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, ungdomsrett STRYN VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt U sum U U U svart BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG RMKOS2--- KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG SSTRL2--- TRANSPORT OG LOGISTIKK STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPAMK2--- ARBEIDSMASKINER TPBLK2--- BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TPKJT2--- KJØRETØY TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

21 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt ELAUT2--- AUTOMATISERING ELAUT3--- AUTOMATISERINGSFAGET ELELE1--- ELEKTROFAG HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2--- SALG, SERVICE OG sum svart SIKKERHET STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPKJP2--- KJEMIPROSESS TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt sum svart DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHIUD2--- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIG HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK RMKOS2--- KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG

22 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt BAANL2--- ANLEGGSTEKNIKK BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK BAKEM2--- KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN ELDAT3--- DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3--- MEDIER/KOMM, STUDIEFORB PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK PBPBY3-- PÅBYGG TIL GEN.STK - sum svart RL REISELIV SSRLV2--- REISELIV SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL SSTRL2--- TRANSPORT OG LOGISTIKK STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPKJT2--- KJØRETØY TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

23 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar HØYANGER VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHFRI2--- FRISØR ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI HSAMB2--- AMBULANSEFAG 6 0, HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG 6 0, HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG sum svart STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON DALE VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2--- SALG, SERVICE OG sum svart SIKKERHET STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

24 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt BAANL2--- ANLEGGSTEKNIKK BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK ELDAT3--- DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI HSBUA2--- BARNE- OG sum svart UNGDOMSARBEIDER HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHES2--- HELSESERVICEFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG RMKOS2--- KOKK- OG SERVITØRFAG RMMFG2--- MATFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG SSTRL2--- TRANSPORT OG LOGISTIKK TPKJT2--- KJØRETØY TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON HAFSTAD VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSRLV2--- REISELIV SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING sum svart

25 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar FLORA VIDAREGAANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK BAKEM2--- KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI HSBUA2--- BARNE- OG sum svart UNGDOMSARBEIDER HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSISF2--- IKT-SERVICEFAG SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2--- SALG, SERVICE OG SIKKERHET STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

26 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar MO OG JØLSTER VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHDTE2--- DESIGN OG TEKSTIL MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3--- MEDIER/KOMM, STUDIEFORB NAHHO2--- HESTE- OG HOVSLAGERFAG NALBR3--- LANDBRUK NALGA2--- LANDBRUK OG sum svart GARTNERNÆRING NANAB1--- NATURBRUK NANAB1--3 NATURBRUK - HEST NANAB3--- NATURBRUK, STUDIEFORB PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK STFOR1--- STUDIESPES, FORMGIVINGSFAG STFOR2--- FORMGIVINGSFAG STFOR3--- FORMGIVINGSFAG

27 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar MÅLØY VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK HSBUA2--- BARNE- OG sum svart UNGDOMSARBEIDER HSHEA2P-- HELSEARBEIDERFAG, YSK 4- ÅRIG 6 0, HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG HSHSF1P-- HELSE/SOSIAL, YSK 4-ÅRIG 6 0, NAAKV2--- AKVAKULTUR NAFFA2--- FISKE OG FANGST NANAB1--- NATURBRUK PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK RMKOS2--- KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPKJT2--- KJØRETØY TPMAR2--- MARITIME FAG TPTIP1--- TEKNIKK OG IND PRODUKSJON TPTIP1P-- TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG 9 0, TPTIP2P-- TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG 7 0,

28 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar FIRDA VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG MDDAN2--- DANS 12 0, MDDAN3--- DANS 12 0, MDDRA2--- DRAMA 12 0, MDDRA3--- DRAMA 12 0, MDMDD1--1 MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK MDMDD1--4 MUS/DANS/DRAMA - DANS 12 0, MDMDD1--6 MUS/DANS/DRAMA - DRAMA 12 0, MDMUS2--- MUSIKK MDMUS3--- MUSIKK MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3--- MEDIER/KOMM, STUDIEFORB PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSISF2--- IKT-SERVICEFAG STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING sum svart

29 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar EID VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt sum svart DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHIUD2--- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIG ELDAT3--- DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPIMS2--- INDUSTRIELL MØBELPRODUKSJO 7 0, TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI 6 0, TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

30 Kapasitet, søkjarar, tekne og ledige plassar per skule, alle rettar STRYN VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Solgt BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2--- BYGGTEKNIKK HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG RMKOS2--- KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG SSTRL2--- TRANSPORT OG LOGISTIKK STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG sum svart STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPAMK2--- ARBEIDSMASKINER TPBLK2--- BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TPKJT2--- KJØRETØY TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON

31 Elevar frå Sogn og Fjordane ved landslinjetilbod i fylket SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE SSYSL3--- YRKESSJÅFØR, VOKSNE,HALVÅR LAL SOGN JORD OG HAGEBRUKSSKULE NALBR3L-OK LANDBRUK, ØKOLOGISK, LAL NALGA2L-OK LANDBR/GARTN.NÆRING - ØK, LAL Elevar frå andre fylke ved landslinjetilbod i fylket SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE SSYSL3--- YRKESSJÅFØR, VOKSNE,HALVÅR LAL SOGN JORD OG HAGEBRUKSSKULE NALBR3L-OK LANDBRUK, ØKOLOGISK, LAL NALGA2L-OK LANDBR/GARTN.NÆRING - ØK, LAL Beg-02-elevtelling 30

32 Kjøpte plassar per skule i andre fylke, alle rettar HJELTNES GARTNARSKULE Kurskode Kursnavn Plasse r Klasser Solgt sum svart DHBLD2--- BLOMSTERDEKORATØR BERGEN KATEDRALSKOLE Kurskode STUSP2Z-- Kursnavn INTERNATIONAL BACCALAURE Plasse r Klasser Solgt BERGEN MARITIME VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn sum svart Plasse r Klasser Solgt sum svart ELKVT2--- KULDE- OG VARMEPUMPETEK TPBRT2--- BRØNNTEKNIKK BJØRGVIN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasse r Klasser Solgt HSHUD2--- HUDPLEIE HSHUD3--- HUDPLEIER STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode HSBUA2--- Kursnavn BARNE- OG UNGDOMSARBEID ÅSANE VIDEREGÅENDE SKOLE sum svart Plasse r Klasser Solgt sum svart Kurskode Kursnavn Plasse r Klasser Solgt sum svart HSAPO3--- APOTEKTEKNIKK

33 Kjøpte plassar per skule i andre fylke, alle rettar ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasse r Klasser Solgt sum svart DHINT3--- INTERIØR MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON AUSTRHEIM VIDAREGÅANDE SKULE Kurskode Kursnavn Plasse r Klasser Solgt sum svart BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK ELAUT2--- AUTOMATISERING HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEID HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG STREA2--- REALFAG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJO TPTIP1P-- TEKN/IND PROD, YSK 4- ÅRIG ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasse r Klasser Solgt sum svart DHAKT2--- AKTIVITØR MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasse r Klasser Solgt sum svart IDRET1--- IDRETTSFAG Bsg-01-tatt.bgy

34 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE MKMED2RS- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 2. ÅR STUSP3RS- STUDIESPES, ALLMENN 3. ÅR RUDOLF STEINERSKOLEN I BERGEN STUSP1RS- STUDIESPES, ALLMENN 1. ÅR STUSP3RS- STUDIESPES, ALLMENN 3. ÅR NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS BÆRUM STSSA3--T- SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT STUSP1--T STUDIESPES - TOPPIDRETT HELTBERG GYMNAS STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STSSA2UT- SPRÅK/SAMF/ØK, UTLAND NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS LILLEHAMMER STREA2--T REALFAG - TOPPIDRETT STSSA2--T- SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT STSSA3--T- SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT STUSP1--T STUDIESPES - TOPPIDRETT NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS GEILO STSSA2--T- SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT STSSA3--T- SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT STUSP1--T STUDIESPES - TOPPIDRETT

35 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke ULDALS VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY4---- PÅB.GSK ETTER YRKESKOMPETANSE BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK STREA3--- REALFAG AKADEMIET BERGEN PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI AKADEMIET VGS ÅLESUND PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI NATUR VIDEREGÅENDE SKOLE NANAB1--- NATURBRUK TOPPIDRETTSGYMNASET I TELEMARK STUSP1--T STUDIESPES - TOPPIDRETT 34

36 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke NOROFF MEDIEGYMNAS STAVANGER MKMED3--- MEDIER/KOMM, STUDIEFORB TOMB VIDEREGÅENDE SKOLE/LANDBRUKSSKOLE NANAB3--- NATURBRUK, STUDIEFORB PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE DHBLD2--- BLOMSTERDEKORATØR KVITSUND GYMNAS STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI KVS BYGLAND NANAB1--- NATURBRUK SØRLANDETS MARITIME VIDEREG. FRISKOLE TPMAR2--- MARITIME FAG TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI

37 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke TRYGGHEIM VIDAREGÅANDE SKOLE BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SKOLESKIPET GANN TPMAR2--- MARITIME FAG TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON FRAMNES KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG KONGSHAUG MUSIKKGYMNAS MDMDD1--1 MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK MDMUS2--- MUSIKK MDMUS3--- MUSIKK DANIELSEN VIDEREGÅENDE SKOLE HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI KROKEIDE VIDEREGÅENDE SKOLE AOLOV1S-- OPPLÆRING I STØRRE GRUPPER ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK SSISF2--- IKT-SERVICEFAG SSSSA1--- SERVICE OG SAMFERDSEL

38 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke DANIELSEN INTENSIVGYMNAS STREA3--- REALFAG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STUSP1--- STUDIESPESIALISERING SONANS VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG IDIDR2--- IDRETTSFAG IDIDR3--- IDRETTSFAG IDRET1--- IDRETTSFAG PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK STFOR1--- STUDIESPES, FORMGIVINGSFAG STFOR2--- FORMGIVINGSFAG STFOR3--- FORMGIVINGSFAG STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STUSP1--- STUDIESPESIALISERING VESTBORG VIDAREGÅANDE SKULE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK STREA3--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI

39 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke LUKAS VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK VAL VIDEREGÅENDE SKOLE NALBR3--- LANDBRUK NALGA2--- LANDBRUK OG GARTNERNÆRING SONANS VIDEREGÅENDE SKOLE OSLO STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI BERGEN PRIVATE GYMNAS MDMUS2--- MUSIKK MKMED2--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI DEN NORSKE SKOLE COSTA BLANCA STREA2--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI

40 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke ANDEBU KOMPETANSE OG SKOLESENTER STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR BORG VIDEREGÅENDE SKOLE TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON FREDERIK II VIDEREGÅENDE SKOLE STUSP1--- STUDIESPESIALISERING GLEMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK MALAKOFF VIDEREGÅENDE SKOLE ELELE2--- ELENERGI RUD VIDEREGÅENDE SKOLE DHFRI3--- FRISØRFAGET DRØMTORP VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK 39

41 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE ELFLY3L-- FLYTEKNISKE FAG, LAL JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY4---- PÅB.GSK ETTER YRKESKOMPETANSE NANNESTAD VIDERGÅENDE SKOLE HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG RMMFG2--- MATFAG ELVEBAKKEN VIDEREGÅENDE SKOLE MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON SANDAKER VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA3--HO SPRÅK/SAMF/ØK, HØRSEL SOFIENBERG VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SOGN VIDEREGÅENDE SKOLE TPKJT2--- KJØRETØY

42 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke NORD GUDBRANDSDAL VGS, AVD. OTTA RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG VINSTRA VIDAREGÅANDE SKULE MDMUS3L-2 MUSIKK - FOLKEMUSIKK, LAL LENA VIDEREGÅENDE SKOLE DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK ÅSSIDEN VIDEREGÅENDE SKOLE HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG LIER VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY4YK-- PÅB.GSK ETTER YRKESKOMPETANSE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK

43 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG SETESDAL VIDAREGÅANDE SKULE DHDGH2M-- DESIGN/GULLSMEDHÅNDVERK, LAD TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE DHAKT2--- AKTIVITØR GAND VGS (SANDNES) PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK TPBLK2--- BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TPKJT2--- KJØRETØY SOLA VGS ELFLY2L-- FLYFAG, LAL ELFLY3L-- FLYTEKNISKE FAG, LAL

44 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke SAUDA VGS (INKL. FIL. SAND) STREA2--- REALFAG STREA3--- REALFAG STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STUSP1--- STUDIESPESIALISERING HJELTNES VIDAREGÅANDE SKULE DHBLD2--- BLOMSTERDEKORATØR VOSS GYMNAS IDIDR2--A IDRETTSFAG - TOPPIDRETT IDRET1--A IDRETTSFAG - TOPPIDRETT MDMDD1--1 MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK STREA3--- REALFAG STUSP1--- STUDIESPESIALISERING VOSS JORDBRUKSSKULE NAHHO2--- HESTE- OG HOVSLAGERFAG NANAB1--- NATURBRUK VOSS VIDAREGÅANDE SKULE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK SSRLV2--- REISELIV TPAMK2--- ARBEIDSMASKINER OS VIDAREGÅANDE SKULE BAANL2L-- ANLEGGSTEKNIKK, LAL BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

45 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke BERGEN HANDELSGYMNASIUM SSRLV2--- REISELIV STREA3--- REALFAG BERGEN KATEDRALSKOLE STREA3--- REALFAG STUSP2Z-- INTERNATIONAL BACCALAUREATE BERGEN MARITIME VIDEREGÅENDE SKOLE ELKVT2--- KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK TPBRT2--- BRØNNTEKNIKK BJØRGVIN VIDEREGÅENDE SKOLE HSHES2--- HELSESERVICEFAG HSHUD2--- HUDPLEIE HSHUD3--- HUDPLEIER STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI FANA GYMNAS STUSP1--- STUDIESPESIALISERING AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE NANAB1--- NATURBRUK

46 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke GARNES VIDAREGÅANDE SKULE STUSP1--- STUDIESPESIALISERING LAKSEVÅG VIDEREGÅENDE SKOLE DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHFRI2--- FRISØR LANGHAUGEN VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI LØNBORG VIDEREGÅENDE SKOLE HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK STEND VIDAREGÅANDE SKULE NALGA2--- LANDBRUK OG GARTNERNÆRING SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG TANKS VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK

47 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke U. PIHL VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STREA3--- REALFAG ÅSANE VIDEREGÅENDE SKOLE BABYG2--- BYGGTEKNIKK BATMF3F-- TØMRERFAGET, ALTVG HSAPO3--- APOTEKTEKNIKK HSTAN3--- TANNHELSESEKRETÆR PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE BAOFT2--- OVERFLATETEKNIKK DHINT3--- INTERIØR MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON PBPBY3--- PÅBYGG TIL GEN STK RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI NORDAHL GRIEG VIDEREGÅENDE SKOLE HSHEA2--- HELSEARBEIDERFAG 46

48 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke AUSTRHEIM VIDAREGÅANDE SKULE BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABAT1HTA1 BA ARBEIDSTRENING, 1. ÅR BABYG2--- BYGGTEKNIKK ELAUT2--- AUTOMATISERING HSBUA2--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG RMRMF1H-- RESTAURANT/MAT, KLNS STREA2--- REALFAG STSSA2--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPPIN2--- INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TPTIP1P-- TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG TPTIP3P-- TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG KNARVIK VIDAREGÅANDE SKULE STUSP1--- STUDIESPESIALISERING TPTIP1--- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDRET1--- IDRETTSFAG FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE MDDRA3--- DRAMA PBPBY4YK-- PÅB.GSK ETTER YRKESKOMPETANSE GJERMUNDNES VIDAREGÅANDE SKULE NANAB3--- NATURBRUK, STUDIEFORB 47

49 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA3--T- SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE DHAKT2--- AKTIVITØR ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE STSSA3--- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG OMI ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE ELELE1--- ELEKTROFAG BRUNDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE MKMED1--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON OPPDAL VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2L-B IDRETTSFAG - ALPINT, LAL IDIDR3--- IDRETTSFAG IDIDR3L-B IDRETTSFAG - ALPINT, LAL LADEJARLEN VIDEREGÅENDE SKOLE RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG 48

50 Under opplæring frå Sogn og Fjordane, tekne på privatskular og i andre fylke MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE HSHSF1--- HELSE- OG SOSIALFAG MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE IDRET1--- IDRETTSFAG IDRET1L-M IDRETTSFAG - LANGRENN, LAL ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY4VO-- PÅB.GSK FOR VOKSNE RMRMF1--- RESTAURANT- OG MATFAG Beg-02-elevtelling.bqy 49

51 Under opplæring per utdanningsprogram frå Sogn og Fjordane, i andre fylke BA Bygg og anleggsteknikk BAAMF3--- ANLEGGSMASKINFØRERFAGET BAANL2L-- ANLEGGSTEKNIKK, LAL BABAT1--- BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABAT1HTA1 BA ARBEIDSTRENING, 1. ÅR BABET3--- BETONGFAGET BABYG2--- BYGGTEKNIKK BAOFT2--- OVERFLATETEKNIKK BARLF3--- RØRLEGGERFAGET BARLF3G-- RØRLEGGERFAGET, FOB BASTI3--- STILLASBYGGERFAGET BASTI3G-- STILLASBYGGERFAGET, FOB BASTI3Y-- STILLASBYGGERFAGET, PK BATMF3--- TØMRERFAGET BATMF3F-- TØMRERFAGET, ALTVG BATMF3G-- TØMRERFAGET, FOB BY BYGGFAG 8510 TØMRERFAGET DH Design og håndverk DHAKT2--- AKTIVITØR DHBLD2--- BLOMSTERDEKORATØR DHBLD3--- BLOMSTERDEKORATØRFAGET DHDGH2M-- DESIGN/GULLSMEDHÅNDVERK, LAD DHDHV1--- DESIGN OG HÅNDVERK DHFRI2--- FRISØR DHFRI3--- FRISØRFAGET DHFRI3G-- FRISØRFAGET, FOB DHFRI3G1- FRISØRFAGET, FOB DHGUL3--- GULLSMEDFAGET DHINT3--- INTERIØR

52 Under opplæring per utdanningsprogram frå Sogn og Fjordane, i andre fylke EL Elektrofag 8650 ELEKTRIKERFAGET ENERGIMONTØRFAGET SERVICEELEKTRONIKERFAGET FLYSYSTEMMEKANIKERFAGET ELAUT2--- AUTOMATISERING ELAUT3V-- AUTOMATISERINGSFAGET, VERDISK ELAUT3Y-- AUTOMATISERINGSFAGET, PK ELAUT4--- AUTOMATISERINGSFAGET ELDEL2--- DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1--- ELEKTROFAG ELELE2--- ELENERGI ELELE3--- ELEKTRIKERFAGET ELELE3G-- ELEKTRIKERFAGET, FOB ELEMO3--- ENERGIMONTØRFAGET ELFLY2L-- FLYFAG, LAL ELFLY3L-- FLYTEKNISKE FAG, LAL ELFUO3--- FJERNSTYRTE UNDERVANNSOPERASJ ELKVT2--- KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK FO FORMGIVINGSFAG 8360 DAMEFRISØRFAGET HERREFRISØRFAGET HN HOTELL OG NÆRINGSMIDDELFAG 8454 BAKERFAGET 51

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM... 4 VG1... 4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- GSGSK PBPBYYK-- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPPIN---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt 3 Automatisering Automatiseringsfaget 3 75% Gruskule for min.

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august 2013. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Studkode Niva Skolnavn Kurskode Kursnavn Ledig BA bygg-og anleggsteknikk

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE AUTOMATISERING ELAUT2---- KJEMIPROSESS TPKJP2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSSSS2---- VK II ALLMENNE FAG 00 VK II AUTOMATIKERFAGET 66 VK II HJELPEPLEIER 16 002 LUSTER VIDAREGÅANDE

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

Inntekne søkjarar, fordelt på nivå. Inntekne søkjarar, fordelt på skule. Bsg-03-inntattonske.bqy. Bsg-03-inntattonske.bqy

Inntekne søkjarar, fordelt på nivå. Inntekne søkjarar, fordelt på skule. Bsg-03-inntattonske.bqy. Bsg-03-inntattonske.bqy Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske.

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. Dale vidaregåande 1 2 31 20 1 30 36 1 13 26 2 1 15 10 1 30 23 1 12 4 3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 10 vg3 1 30 27 9 191 156 Eid vidaregåande 1 Design og håndverk 2 30 18 2 30 34 2 61 48

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- HSHSF SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursam_gru Plassar Grupper totalt Automatiserig Automatiserigsfaget

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer