Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 24. oktober 2013 kl Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 24. oktober 2013 kl. 1800 2130. Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere"

Transkript

1 Foto: Matt Harris Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge 24. oktober 2013 kl Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere 1

2 Auksjonarius i år Lars Eikanger Eikanger startet i Radio 1 Oslo i 1987, der han hadde morgensending med blant annet Bjørn Faarlund. I perioden var han programsjef i Radio 1 Norge. Han tok over etter Dan Børge Akerø på TV 2 med programmet TV Flax, senere ledet han Mann O Mann på TV3. Eikanger begynte deretter å jobbe i Kanal 24 i januar 2005, men han var blant dem som sluttet da kanalen ble solgt til SBS Radio våren Fra januar 2009 har han hatt morgensendingen Metro Morgen på Radio Metro, en lokalradiostasjon for Oslo, Drammen og Romerike. 2

3 Innholdsfortegnelse auksjonskatalog Arrangementskomité, hjelpere, sponsorer, informasjon om budgivning og betaling 5 Dette gjør stiftelsen! 6 Guideline og Catch & realease - konkurransen, 6 Salg av Redd Villaksens målebånd 7-8 Salg ved inngangen og registreringsskranke 9 Oversikt auksjonsobjekter Beskrivelse auksjonsobjekter 41 Oversikt silent auction objekter Beskrivelse silent auction objekter Det blir servert viltgryte med poteter og drikke, alternativt 1 glass vin, 1 flaske øl eller 1 flaske mineralvann. Ytterligere drikke kan kjøpes av serveringspersonalet. Vi anmoder om at deltagere på auksjonen printer ut og tar med egen katalog! 3

4 Arrangementskomité Orri Vigfusson Gerhard Schive Tor Inge Dolve Ellen Moursund Jens Olav Flekke Per- Hermod Rasmussen Bjørn Unhjem Hjelpere Pål Klouman Ellen Svendsen Arild Blomfeldt Christin Schive Norske Lakseelver Inger Lian Espen Schive Sponsorer H.R. Astrup A Wilhelmsen Management AS Storebrand Eiendom Informasjon om budgivning og betaling FORHÅNDS BUD: Sendes til Gerhard Schive via e- post FISKE: Alle auksjonsobjekter vedrørende fiske, er for Kjøper av fiske kontakter giver for å avtale nødvendige detaljer. Nødvendig informasjon for kontakt er gitt under hver post eller på givers web- side. Husk desinfiseringsregler og fiskeregler som gjelder. Reddvillaksen.no kan bistå om nødvendig, KLÆR OG UTSTYR: Giver bytter klær og utstyr som er størrelsesavhengig. Vi bistår om nødvendig. BETALING: Alle bud- vinnere skal registrere seg i sekretariatet. Dersom ikke annet blir avtalt, skal alle auksjonsobjekter betales på auksjonskvelden, kontant eller med kort. Betalingsterminal vil være tilgjengelig under auksjonen. Vi mottar også gjerne gaver til Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norges bankkonto

5 Dette gjør stiftelsen Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ren ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak. Vår viktigste inntektskilde er den årlige Villaksauksjonen. Stopp garn- og notfiske etter villaks i sjøen Vi anser at fiske av villaks i sjøen er uvettig sløsing med en uhyre viktig og sårbar ressurs. Reddvillaksen.no arbeider for at alt sjølaksefiske skal opphøre, men respekterer samtidig at sjøfiskere som har rettigheter og inntekt knyttet til dette skal kompenseres av staten når de avstår fra å fiske. Stiftelsen har utarbeidet en tabell som viser store gevinster for alle parter om dette ble realisert. Reddvillaksen.no har finansiert midlertidig oppkjøp av garnrettigheter på Vestlandet og vi støttet oppleieordningen Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) med sekssifrede beløp, særdeles viktige bidrag for realisering av avtalene. ERTs oppleieavtaler førte til at Direktoratet så fornuften i å innskrenke sjøfisket. Til sammen har dette reddet titusener av tidligvandrende storlaks som dermed har kunnet nå sine gyteelver. Jobben som da ble gjort burde ha lagt føringer for videre forvaltning. Dessverre har våre myndigheter ennå ikke tatt dette til følge. Problemer fra oppdrettsindustrien Oppdrettsindustrien representerer i dag den største menneskeskapte trussel mot så godt som alle våre anadrome fiskebestander og som det kan gjøres noe med. Reddvillaksen.no deler derfor finansieringen av en fagstilling innen oppdrett med Norske Lakseelver. Fagstillingen er besatt av Erik Sterud som arbeider heltid med problemer og løsninger knyttet til skadevirkningene fra oppdrett som lus, spredning av fiskesykdommer og genetisk og organisk forurensning. Sterud er en fagsterk ressursperson som har gitt økt tyngde i det krevende arbeidet opp mot myndigheter og oppdrettsindustri. PD representerer en stor potensiell trussel for villaksen og Reddvillaksen har derfor i 2013 gitt midler til et prosjekt som (skal) undersøker om spredning av SAV- 2 viruset fra oppdrettsfisk til villfisk i Trøndelags- regionen forekommer. Om så er tilfelle kan villaksen bli sterkt skadelidende. Sjøørreten sliter Sjøørreten er en ekstremt viktig, men stemoderlig behandlet ressurs. På toppen av luseproblemene er sjøørreten sterkt skadelidende på grunn av inngrep og vandalisme i mange mindre, men allikevel svært så viktige vassdrag og gytebekker. Gjennom tildels enkle tiltak og kunnskapsspredning er det mulig å mangedoble produksjonen i mange av disse. For å bedre gyte- og oppvekstområdene bidrar Reddvillaksen.no derfor økonomisk med midler til biotopforbedrende tiltak. I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) er det laget en beskrivelse av hvordan lokale initiativtakere kan gå frem for å forbedre sin egen bekk og søke om økonomisk støtte. Reddvillaksen har i 2013 også finansiert en storruse for Sogn Villaksråd for å dokumentere lusepåslag om vinteren på sjøørreten i Sognefjorden. Alle data fra vinter/vår 2013 er loggført og vil bli publisert. Kontakt med myndigheter og politikere Vårt og andres arbeid har bidratt til at myndighetene i dag er på vei til å erkjenne at villaks og sjøørret er truet i store områder. Vi er selv, eller gjennom våre samarbeidspartnere, hyppig i kontakt med våre politikere og presser på for at erkjennelsen skal resultere i tiltak. Det er sendt utallige henvendelser og høringsuttalelser til Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøvern- departementet om villaks og sjøørret. Vi er så langt skuffet over responsen, da tilstrekkelige tiltak som virker foreløpig ikke er iverksatt fra våre myndigheters side. Vi håper vår støtte til prosjekt Velg Villaks 2013 i regi av Vegard Heggem vil bidra til at våre politikere vil få opp øynene for hvilken distrikts- og samfunnsøkonomisk betydning villaksen har for alle landets elvedaler. I tillegg er rekreasjonsverdien for de laksefiskerne som hvert år søker til disse for å fiske uvurderlig. Internasjonalt Reddvillaksen.no samarbeider nært med North Atlantic Salmon Fund (NASF) og Orri Vigfusson, og bidrar med betydelige midler til hans utrettelige kamp for villaksen. NASFs oppleieordninger i farvannene rundt Færøyene og Grønland har reddet hundretusenvis av villaks. Dette er et initiativ altfor få er klar over, men som er uhyre viktig da disse farvannene er sentrale oppvekstområder, ikke minst for norsk villaks. NASFs prosjekter har blant mye annet også omfattet omskolering av tidligere sjølaksefiskere på Grønland. Orri er villaksen sterkeste stemme internasjonalt og NASF leder an et økende internasjonalt trykk mot myndighetene i Norge. 5

6 Bidrag fra elveeiere og andre muliggjør vårt arbeid. Støtt oss med bidrag til vår villaksauksjon i Oslo, i 2013 for 9de gang, den 24. oktober. Gerhard Schive Leder Reddvillaksen.no (Stiftelsen Nordatlantisk villaksfond Norge). Guideline og C&R Vi i Reddvillaksen.no er ikke fanatiske hva angår C&R, men vi mener bestemt at mange flere av de laksene vi sportsfiskere fanger bør få gjøre jobben på gyteområdene om høsten. Eksempelvis har en hunnlaks på 10 kilo ca rognkorn. Mange elver vil i dagens bestandssituasjon ikke nå gytebestandsmålet dersom ikke fremsynte sportsfiskere praktiserer gjenutsetting. Resultatet vil bli innskrenkninger i fisketider, eller andre og mer drastiske tiltak. Sitat fra Espen Myhre i Guideline: En ting er å gi gaver til auksjonen som bidrar til at RV kan fortsette den fantastiske jobben de gjør, uten betaling. Men, like viktig er det å premiere fiskere som lar laksen fortsette sin gytevandring i elven. Etter å ha forsert alle hindringer fra yngel til gytemoden laks, er ofte vi laksefiskere siste hinder på veien! Selv om vi ikke er fanatiske hva gjelder C&R har GL og RV startet en landsdekkende konkurranse gjennom C&R Mesterskapet. Her deles det ut premier for 20 tusen kroner til den som setter tilbake den største hun - og hanlaksen hvert år. Det er fantastisk å se alle som har meldt inn sine fisker i år, det bidrar til at hundretusenvis av rogn blir befruktet og nye generasjoner kommer. Vi oppfordrer alle til å delta i neste års mesterskap. Da kan du bidra til å sikre gytebestander samtidig som du kan vinne premier fra Guideline det kaller vi win- win! Salg av Redd Villaksens målebånd Vi ønsker å takke alle firmaer som har hjulpet oss med å selge Redd Villaksens målebånd. De har gitt et viktig bidrag i kampen for å redde villaksen. Tilsammen har de samlet inn kr C&R- prosenten er nå økende på landsbasis, noe som vi er svært glade for. En spesiell takk til de 8 toppselgerne som er: 1. Nordisk Fiskeutstyr AS, Oslo 2. Aunan Lodge, Rennebu 3. Norwegian Flyfisher`s Club AS, Rognes 4. MX- Sport Kvadrat AS, Sandnes 5. G- Sport Bardufoss, Bardufoss 6. Salar Sport AS, Karmsund 7. Sportshuset Mo AS, Mo i Rana 8. Intersport Løkken AS, Løkken Verk 6

7 Til salgs ved inngang og registreringsskranke Redd Villaksens målebånd Gi 200 kroner eller mer til Reddvillaksens arbeid for atlanterhavslaksen og sjøørreten og få et målebånd! Reddvillaksen har sammen med Norske Lakseelver utviklet et unikt og genialt målebånd som gjør det enkelt å lese av laksens vekt mens denne ligger i vannet. Laksen kan deretter settes skånsomt tilbake. En tredelt skala viser vekt i forhold til laksetype. Hvorfor bør man sette ut laks? De Atlantiske laksestammer er på et historisk lavmål, mange elver er stengt og mange sliter med å nå gytebestandsmål. Konsekvens kan være innskrenkninger eller stopp i fiske. Over 100 norske elver er allerde stengt Bestandene trues sterkt av oppdrettsnæringen. Lakselus og andre faktorer reduserer overlevelsesandelen for de smolt som kommer seg ut av elva. Jo flere laks som får gyte jo flere smolt produseres Sjølaksefiske har historisk tatt over halvparten av norsk laksefangst. Skal sportsfiskere argumentere for at dette ikke bærekraftige fisket nå bør fjernes, kan man ikke selv høste ubegrenset Alle bør kjenne på godfølelsen det gir å la en laks svømme videre. Slipper man ut en hunn på 10 kg vet man at man bidrar med rognkorn under gytingen 7

8 Seven Nights On the Alta Jan Ekman Det er mange lakseelver med hver sine unike historier, men det er bare en elv som Alta! Elva har en mytisk posisjon uten sidestykke blant all verdens elver, og å fiske der er for de fleste ikke mer enn en drøm. Denne drømmen opplevde Jan Ekman i en årrekke, og i 1083 utga han boka «Sju nätter på Alta». Basert på dagboksnotater fra sju netter i juli i 1982 skriver han også om en rekke andre fascinerende temaer, og mange regner boka som en av de beste bøker om laks og laksefisket som noen gang er utgitt. Med den svenske utgaven utsolgt i mange år er det fantastisk at Jans sønn Harald Ekman nå har fått utgitt en engelsk utgave av boka. Boka har fått et friskere uttrykk enn originalen og har en rekke fascinerende bilder fra Alta på og 1980 tallet. Årets julegave til alle laksefiskere! Pris: 350,-. Hele salgssummer er til inntekt for NASF! Giver: Harald Ekman/familien Ekman A Celebration of Salmon Rivers Særdeles vakker bok om all verdens elver med atlantisk laks. Pris: 400 8

9 Oversikt auksjonsobjekter Post Objekt Stenger Døgn Verdi 1 Storlaks i Reisaelva. 3 stenger i 3 døgn. Guidet fiske i åpningsuken Alaska! 2 stenger i en uke i Talkeetna Fishing Lodge etter avtale med giver Aa- elva i Nordfjord. Lørdag 28.6 kl 15:00- tirsdag : Ørekilselva, Munkedal, Sverige. aug sept. etter avtale med giver Orkla - Liehølen, Ljøkjelhølen, Finnhølen og Tivoli , Årdalselva - Bøen i Årdalselva i Ryfylke fra og med 11. til og med Stjørdalselva - Østkil Gård fra søndag 24 til torsdag Tovdalselva Sørlandets skjulte lakseperle. I august etter avtale med giver Stjørdalselva - Vakre Hembre Gård. Lørdag 14.6 til tirsdag Gaula. Åpningsfiske i Frøsethølen, Støren, Lakselv alle 4 soner. Tidspunkt etter avtale med giver Orkla River Lodge. Fredag søndag i juli etter avtale med giver Stryneelva - Sjøørret i nedre del av vakre Stryneelva Gaulapakke - uke eller uke Både frokost og middag inkludert Rana- og Saltdalselva. Pakkeløsning etter avtale med givere Røssåga - laks og sjøørret i en uke i juli eller august etter avtale med giver Børselva i Porsanger - med overnatting. Etter avtale med giver River Spey Lower Wester Elchies. Tidspunkt avtales med giver Stryneelva - Kirkeeide Lakse- og sjøørretfiske Orkla, Midtre/Øvre Ekli. Fredag 4 til søndag Drammenselva - Hellefossen. Tidspunkt etter avtale Gaula - Frøsethølen Vosso - Bolstadelva, inntil 7 stenger i 3 døgn PAUSE 24 Bahamas - Bonefish, november 2012 mars 2013 etter avtale med giver Stryneelva - Ytreeide. Dato etter avtale med giver Numedalslågen, tidspunkt etter avtale med giver Big Laxa (Laxa i Aðaldal) og Fljótaá. Island Lakselva - sjøørret. Bo på Stuenes og fiske på alle soner fra Lakselva - Olderøyen FlyFishing Lodge, West Ranga, Island. 2 stenger i 3 døgn etter avtale med giver, full pensjon Otra, 3 stenger i 3 døgn. Tidspunkt etter avtale med giver Stjørdalselva - Renå Aurlandselva - sjøørret. Åpningsfiske , Aaberge og Tokvam Orkla - Aunan Lodge. 2 stenger i perioden 16 til Full forpleining Kongsfjordelva på Varangerhalvøya. Etter avtale med giver Orkla prime time - uke 25, 26, 27, 28 eller 30 etter avtale med giver Laggo - Langfjorden i hele vassdraget etter avtale med giver Gaula - Spennende august- fiske i Gaula med overnatting Stjørdalselva - Einang Gård i uke 27 ( ) Beiarn, , totalt 8 fiskedøgn for 2 stenger Murray Stewart Size 400, snellen som aldri kan feile Valldalselva, laks og sjøørret. To stenger i to døgn etter avtale med giver Altaelva - 2 døgn - ett i Brattstrømmen og ett på Langstilla

10 Beskrivelse av auksjonsobjekter Post nr. 1 Storlaks i Reisaelva. 3 stenger i 3 døgn. Guidet fiske i åpningsuken på lukket sone 6 og 7, overnatting i idyllisk beliggende hytte med god standard. Reisaelva har lenge vært kjent som en vakker flue elv med gin- klart vann, omgitt av en fantastisk natur. På grunn av gode grep knyttet til forvaltning og etterlevelse av gjenutsettingspåbud på hunfisk, har bestanden og fangstene blomstret de siste årene. Reisa er en riktig storlakseelv, mange personlige rekorder er satt her. Årlig tas fisk over 20 kilo, ingen sperrer øynene opp for en 15 kilos. Attraktive fluehøler ligger på rekke og rad. Pågangen er derfor stor når de største bamsene siger oppover elva fra St Hans og utover i juli. Riktignok var 2013 sesongen, i likhet med andre elver noe skuffende, men prøvefiske etter sesongslutt viste at gytebestandsmålet ble nådd og at det faktisk er bra med fisk i elva. Det er vanskelig å skaffe kort i første del av sesongen, i hvert fall hvis man er flere fiskere og ønsker sammenhengende fiskedøgn. Fra Reisa Elvelag og Statskog har vi fått en fantastisk mulighet i en attraktiv periode. Overnatting er i en komfortabel hytte (Bergeskoghytta). Fisket vil foregå på gode vald og i velrenommerte høler på sone 6 og 7). Lukket sone betyr at det er begrensning i antall fiskere på sonen. Vi anbefaler å fly til Sørkjosen via Tromsø, leiebil kan leies lokalt. Det kan være mulig å utvide til flere fiskedager etter avtale med giver. Ankomst 23. juni, fisket starter Kl.1800 første dagen. Ønsker man å starte senere i åpningsuken er fiskedøgnet i Reisa fra Vi tar forbehold om at fiskestart blir 23. juni Hvis ikke flyttes «pakken» en uke til åpning 1.juli. Dette vil være klart senest 1. mars. Kontaktperson: Jan Arvid Johansen, , Verdi: NOK Giver: Reisa Elvelag/Statsskog. 10

11 Post nr. 2 Alaska! 2 stenger i en uke i Talkeetna Fishing Lodge etter avtale med giver. Lodgen er lokalisert ved Chunilna (Clear) Creek som er en av de beste elevene i Alaska. Chunilna Creek er enhver sportsfiskers drøm. Den er liten og det meste av fiske blir gjort vadende ikke i båt. På folkemunne blir elven populært kalt Clear Creek fordi vannkvaliteten er så god. Såkalt spot fishing er ofte anvendt fordi man kan se fiskene på lang avstand. Nordmannen Henrik Wessel jr. driver lodgen. Han har bodd i Alaska i over 20 år, har en grad i Ressursforvaltning og en Master i Environmental Quality Science. Han bygde en av de første resirkulerings stasjoner av aluminium i Fairbanks, ble Resirkulerings direktør ved Universitetet i 2 år, satt på Fairbanks Boroughs styre for Resirkulering, ble valgt president for studentsamfunnet der han representerte ca studenter, var miljøsjef for Golden Valley Electric Association Han satt som styreleder på Alaska Power Associations Environmental Regulations komiteen i fire år og var medvirkende i å skrive det nye regelverket for luftkvalitet i Alaska. Han var en leder i Alaska for miljø lover og fikk personlig Environmental Protection Agency å endre regelverk med hensyn til Alaska. Henrik klatret Mt.McKinley og har en lidenskap for natur, fugler og dyr. Henrik er en registrert Big Game Guide i Alaska og er US Coast Guard licensed. Sesongen er fra midten av juli til 10 september. Tidspumkt etter avtale med giver. Prisene for 2014 er kroner per person (flyreise ikke inkludert). Beste fly er Iceland Air. Sesongen er fra midten av Juni til 10 September. Webside: Verdi: NOK Giver: Henrik Wessel jr, mobil , mobil USA

12 Post nr. 3 Aa- elva i Nordfjord. 2 stenger, prime time i 3 døgn, lørdag 28 juni kl 15:00- tirsdag 1 juli 15:00 Aa- elva er en perle på Vestlandet. Tøff og morsom å fiske i med en rekke flotte høler. Og elva huser stor fisk. Innkvartering på fiskehytta i dobbeltrom. Foto: Espen Myhre Giver tilbyr full pensjon med alle måltider med øl/vin inkludert. Kontakt: Pål Klouman, tlf: , e- post Verdi: NOK Giver: Pål Klouman 12

13 Post nr. 4 Ørekilselva, Munkedal, Sverige. To stenger i 2 døgn, august - 15 september etter avtale med giver I Ørekilselva fanges det hvert år mange laks opp mot 10 kg. Du fisker i elvas øvre del der den renner gjennom tett og uberørt blandingsskog i et naturvårdsområde der man ikke får fjerne en kvist. Ekte villmark på Munkedal Herregårds private strekning, som omfatter hele øvre del av elva ubrutt på begge sider og som stort sett ikke leies ut. Du bor godt i annekset til herregården, der det serveres frokost og god middag. Lunsj ved elva. Hele elvestrekningen er tilnærmet ufisket. Det er stedvis uveisomt og krevende å ta seg fram langs elva. Mye overhengende trær og vi anbefaler enhånds eller kort tohånds. Tidspunkt for fisket er valgfritt og avtales med giver. Grei adkomst fra Oslo ca 2,5 timer med bil i retning Gøteborg. Et meget spennende og interessant fiske rett over grensen. Munkedal Skog ønsker at det er minimum 4 fiskere så 2 stenger må til kjøpes eller retten deles med 2 andre norske fiskere. Det er massevis av fiskeplasser å ta av. Minimumspris for 4 stenger er Kr Kontaktperson: Per Nykvist, tlf: , e- post: Giver: Munkedal Skog og Event AB Verdi: NOK Ved fiske i Örekil innkvarteres fiskerne i hyggelig og komfortabelt anneks på stilfulle Munkedal Herregård. 13

14 Post nr. 5 Orkla - 4 stenger i 3 ½ døgn i Liehølen, Ljøkjelhølen, Finnhølen og Tivoli - basert på 6 timers rotasjonsfiske. Tidspunkt i løpet av perioden 12/7 31/8 som avtales med giver snarest mulig etter auksjonen. Dette er et meget attraktivt fluefiske på et av Orklas desidert beste vald fangstmessig! Overnatting er inkludert etter nærmere avtale. Det vil bli gitt startguiding. Nærmere presentasjon av valdene blir å finne på (se Ljøkel Vormstad) Kontaktperson: Jon Erik Grøset Mobil Verdi : NOK Giver : Orklaguiden AS og Ljøkjel Fiskesameie Post nr. 6 Årdalselva - Bøen i Årdalselva i Ryfylke fra og med 11. til og med 12. Juni Årdal Elveeigarlag har gleden av å kunne tilby to dagers fiske med inntil 7 stenger på det fantastiske strekket Bøen i Årdalselva i Ryfylke fra og med 11. til og med 12. juni. Bøen er en av de nederste sonene i elva. Elva har hatt et betydelig oppsving de to siste årene men er også historisk kjent for sin storvokste laks. Det foregår et intensivt kultiveringsarbeid i elva. C&R prosent har ligget på % de siste to årene. Totalfangst ,4 tonn med snittvekt på 5,2 kg. Bøen er et variert strekk på ca 1,5 km som passer for alle redskap. For ytterligere informasjon sjekk vår hjemmeside: ardalselva.no Følgende er med i pakken - Hele Bøen inkl 7 stenger 11. og 12 juni - Overnatting i koselig gjestehus med alle fasiliteter. ( selvhold ) - Eventuell guiding etter nærmere avtale Kontaktperson: Per Bringedal p- Verdi : NOK 9 000,- 14

15 Post nr. 7 Stjørdalselva. Super pakke fra Østkil Gård, 6 stenger i 4 dager fra søndag 24 til torsdag 28 august. Vakre Østkil Gård ligger midtveis i Stjørdalselva. Her får man tilgang til flere av elvas beste fluestrekninger. Østkil Gård tilbyr eksklusivt fiske og opphold til de som ønsker å være alene med sine fiskevenner. Man disponerer til sammen 1.5 km av elva, og fiske kjente høler som Sonoset, Holmene og Østkilskogen. Pakken omfatter 6 stenger med sjarmerende innkvartering i Masstua (bryggerhuset) og selvhushold i velutstyrt og praktisk kjøkken. Det pleier som regel å bli god stemning i de særpregede, gamle, men velholdte husene. Gruppen har både elva og huset eksklusivt. Kontaktperson: Ole Teodor Hofstad, tlf: , epost: Verdi : NOK Giver : Ole Teodor Hofstad, Post nr. 8 Sørlandets skjulte lakseperle. 4 stenger i 3 døgn i Tovdalselva i august etter avtale med giver Tovdalselva har de siste årene hatt en fantastisk oppgang av villaks. Fiskepakken inkluderer 3 døgns fiske for 4 stenger, valgfrie dager i perioden august (kontakt giver snarest). Tovdalselva byr på stor variasjon med spektakulære fossefall, og mellom kulpene er det mange flotte fluestrømmer. Elva har et lavt fiskepress. Fisket vil foregå eksklusivt ved selve juvelen Boenfossen på begge sider (sone 2 + privat fiske ved Boen gård) og egne døgnkortsoner med stangbegrensning ovenfor Teinefossen. Guiding med kjentmann er inkludert, samt overnatting og måltider på Rislåvollen Gård, en flott gårdsturismebedrift ved Flå. Døgnkvote: 1 avlivet laks, med mulighet for fortsatt fiske ved gjenutsetting. I sone 2 er kun fluefiske tillatt. Fra Tovdalselva er det kort vei (30 min) til Otra. Mulighet for alternativt fiske i Otra dersom forholdene skulle være bedre der. Tovdalselva et spennende fluebrekk! Foto: Torfinn Evensen. Kontaktperson: Jørgen Birkenes, tlf og Johan G. Olsen Verdi: NOK (med Boenfossen på begge sider, overnatting, matservering og lokal kjentmann) Giver: Nedre Tovdal Fiskelag 15

16 Post nr. 9 Vakre Hembre Gård, Stjørdalselva. 2 stenger fra lørdag 14 juni til tirsdag 17 juni. Hembre Gård ligger idyllisk til i Hegra like ved bredden av Stjørdalselva. Valdet på gården inneholder mange og varierte fiskeplasser, hvorav alle har lett adkomst. Flere av hølene er lange med den klassiske fordeling av raske innstrømmer, rolige midtpartier og spennende brekk hvor laksen gjerne stopper opp en tid. Selve gården har en utrolig god atmosfære hvor man føler seg godt velkommen og ivaretatt av vertskapet. Pakken omfatter 2 stenger med overnatting i motellet med enkelt rom og selvhushold. Fisket starter kl lørdag 14 juni til kl tirsdag 17 juni. Det er maks ti stenger på strekket og kun fluefiske. Kjøper anmodes å ta kontakt med giver for mer informasjon. Kontaktperson: Aksel Hembre, tlf: , e- post: Verdi : NOK Giver : Beate og Aksel Hembre, Post nr. 10 Gaula. Åpningsfiske i Frøsethølen, Støren, 1-2 juni for inntil 6 stenger. Frøset er av Gaulas aller beste høler, en spennende plass der Sokna renner sammen med Gaula på Støren. I pakken inngår også innkvartering i det flotte fiskehuset helt på elvekanten med utsikt over hele hølen. (Husk sengetøy). Tidligfisket er alltid et sjansespill og avhengig av fiskens mulighet til å passere Gaulfossen. Men om fisken er kommet er den alltid stor på denne tiden av året! Selvhushold. Og skulle du være uheldig og fisken ikke har kommet gjennom Gaulfossen så finnes det rimelig fiske å få leiet nedenfor. Fisket starter kl den 1. juni og avsluttes kl.1700 på 2. juni. Inntil 6 stenger. Kontaktperson: Pål Klouman, tlf: , e- post: Verdi: NOK Giver: Tina og Knut Gunnar Frøseth 16

17 Post nr døgns spennende jakt på storlaks i alle 4 soner i Lakselv i Porsanger for 2 stenger. Tidspunkt etter avtale med giver. Lakselva byr ofte på gjeve fangster av stor laks. Kjøper kan fiske fritt i 3 dager på alle 4 soner! Lakselv Grunneierforening gir nærmere tips og informasjon om sonene og aktuelle fiskeplasser. Det vil være andre som fisker på samme sone, men det er god plass. Det vil formelig lukte storlaks hele tiden. I pakken inngår også overnatting i enkel, men sjarmerende oppsynshytte ved elven. Annen og mer komfortabel innkvartering kan ordnes, men da for kjøpers regning. Fisketider avtales senest Kontaktperson: Egil Liberg, Mob , Verdi : NOK Giver : Lakselv Grunneierforening Post nr. 12 Orkla River Lodge tre døgn for to stenger fredag søndag i juli etter avtale med giver Fra Orkla River Lodge v/leif Gundersrud har vi fått 2 stenger i 3 døgn i juli (fredag- søndag) etter nærmere avtale. Flott fluevald ved Solbu med mange fine høler og strekninger der det fiskes på rotasjonsbasis. Innkvartering i flott fiskehytte ved elva med ny gapahuk og grillplass. Selvhushold. Alle som er kjent i Orkla vet at det ofte fanges store lakser på valdene til Gundersrud! Kontaktperson: Leif Gundersrud tlf: , Verdi: NOK Giver: Leif Gundersrud, 17

18 Post nr. 13 Sjøørret i nedre del av vakre Stryneelva, Skjolden. 4-6 stenger i 3 døgn, August. Strekningen er ca. 1,5 km lang og byr på mange spennende fiskeplasser og høler, inkludert berømte Skjolden øverst i flo- og fjæresonen. Kjøper disponerer begge sider av elven. Som på Kirkeeide er det gode muligheter for store sjøørreter. Kjøper må selv ordne med innkvartering men vi anbefaler hyggelige Visnes Hotell. Fisket starter og slutter kl Inntil 6 stenger, all lovlig redskap. All laks er fredet etter 15. august og skal settes tilbake. Kontaktperson: Pål Klouman, tlf: , e- post: Verdi: NOK Givere: Pål Klouman, Ole Johan Myhre, Mikael Frödin (Norsk Villaksbevaring). Post nr. 14 Attraktiv Gaulapakke fra Norwegian Flyfisher`s Club, NFC, 2 stenger i 3 dager, uke eller uke etter avtale med giver. Norwegian Flyfisher`Club tilbyr laksefiske på de beste og mest klassiske fiskestrekkene i Gaula. Da fisket skjer både ovenfor og nedenfor Gaulfossen og med et stort antall pooler tilgjengelig, har man sjanser til et godt fiske uansett vannstand og tidspunkt av sesongen. Fisket skjer i par, slik at to stenger alltid fisker eksklusivt gjennom varierte og kjente høler som bl.a. Bridge Pool, Renna. Tilseth og Bogen Søndre. Innkvartering skjer i to enkeltrom på den nye NFC Lodgen ved valdet Rogstadmoen. Lodgen er det nye sentrale møtepunktet for NFC, med serveringsfasiliteter, bar og fiskebutikk. Her er det også sauna og massasjerom. Kjøper anmodes om å avklare tidspunkt med giver så snart som mulig. Kontaktperson: Per Arneberg, tlf: , e- post: online.com Verdi : NOK Giver: Norwegian Flyfisher`s Club v/ Per Arneberg 18

19 Post nr. 15 Pakkeløsning Nordlandslaks og Formel 1 på stor sjøørret: 2x2 døgn, 2 stenger, i Rana- elva og Saltdalselva, 20. august 15. september etter avtale med givere. Fløyelsmyke august- eller sjøørretmørke september netter i Nordland, med laks og stor sjøørret i fantastiske elver. Inklusive i pakken er overnatting, leiebil fra ankomstdag til avreise (inntil 5 dager), fiske overnatting. Kjøper vil få introduksjonsguiding i elvene første fiskedag. Regn 2 timers kjøretid mellom elvene. Ranaelva: Overnatting i restaurert gårdshus 5 minutter fra flyplass en av hølene er rett ned for gården. Fiske i Meforsen/Trolldalen og Kjerrforsen (home pool). Fisketider Rana har sen oppgang av laks, og stor sjøørret er på plass fra august. Laksefisket er åpent til 15. september. Saltdalselva: Overnatting i skogskoije med strøm og fiske på vallet Øvre Saltdal det lengste og beste i elva. I 2013 ble det tatt 15 sjøørreter over 8 kilo i elva. Fisketider Etter 1. september stenges fisket etter laks, men elven er kjent for sin storvokste sjøørretstamme, fisker på 7-10 kilo er ikke uvanlige. Kjøpere har mulighet til å utvide fisket gjennom kjøp av ordinære fiskekort. Kontakt: Ranaelva: Ragnhild R Brennslett, mobil: , epost: Giver: Nedre Ranaelva Elveeierlag, Kontakt Saltdalselva: Arne J. Gravem - mobil , epost: Giver: Saltdal elveeierlag, Verdi: NOK

20 Post nr. 16 Laks og sjøørret i Røssåga en uke i juli eller august etter avtale med giver - passende for ca. to tre stenger Røssågaørret fra 2011, Foto: Espen Schive Røssåga er friskmeldt og har nå vært åpen for fiske noen år. Og det går allerede gjetord om et spennende sjøørret- og laksefiske der. Siste års kjøpere og nære bekjente som fisket der i år har hatt et strålende fiske. Flotte sjøørreter i 4-5 kilos klassen og mange flotte laks rundt 10 kilos merket. Tidspunkt etter nærmere avtale, vi foreslår månedsskiftet juli/august da også sjøørreten er kommet. Vi har fått en ukes fiske i den øvre delen av elva som er lakseførende der kjøper disponerer et ensidig vald på ca 800 meter. Fisket i hovedelva skjer i Korgen. Innkvartering inngår ikke men det finnes campingplass like i nærheten. Kontaktperson: Hallvard Aanes Verdi: NOK Giver: Hallvard Aanes 20

Reddvillaksen.no. 6. November 2014 17:30 21.30

Reddvillaksen.no. 6. November 2014 17:30 21.30 Reddvillaksen.no Photo: Håvard Fosså Den 10. auksjon til støtte for villaksen i Norge 6. November 2014 17:30 21.30 Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere Følg Villaksauksjonen direkte

Detaljer

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Semesteroppgave skjøtsel og tilrettelegging NKO- 155, 2012 Av Narve Stubbraaten Johansen - 1 - Johansen, N. S. 2012. Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva,

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA

FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA Årets fiskekonger! Årets laksekonge Terje Winther med 12-kiloslaksen FORPROSJEKT TIL PRODUKTUTVIKLINGSPROSJEKT FOR BEIARELVA. INNLEDNING

Detaljer

L aksefiske som. opplevelsesnæring. Tips og råd for deg som driver med laksefisketurisme

L aksefiske som. opplevelsesnæring. Tips og råd for deg som driver med laksefisketurisme L aksefiske som opplevelsesnæring Tips og råd for deg som driver med laksefisketurisme Hefte er utgitt av Elvene Rundt Trondheimsfjorden og prosjektet Laks og Verdiskaping rundt Trondheimsfjorden (LOVIT)

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Stress ned, opplev mer! Hvis du spør noen: "Hvordan har du det?", er svaret ofte "Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden.

Stress ned, opplev mer! Hvis du spør noen: Hvordan har du det?, er svaret ofte Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden. Sommer i Rennebu Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2005 10. juni Årg. 28 - også Kvikne.. Denne sommerutgaven av går som vanlig ut til alle som har hytte i Rennebu. I tillegg sendes den ut til alle

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN INNHOLD Side 3 SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestill i god tid 2. Reis utenfor høysesong da er det billigst 3.

Detaljer

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 Skreifiske i Lofoten Side 6 7 Kysttorskvernet, en farse eller et spill for galleriet? Side 25 Feil mål på rømningsvei er ditt ansvar Side 20 Fokus på vern og forskning -

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33 god sommer www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr turer på hesteryggen i sommer. Foto:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver - informasjon fra prosjektet Reetablering av laks på Sørlandet Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv FORSIDEFOTO: ØRNULF HARALDSTAD

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE. Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE. Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival BRIDGE PÅ MALTA Sentralt i Middelhavet, mellom Afrika og Europa, ligger øygruppen Malta.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA Dreamlife Property - Din Norske Boligekspert i Spania! Vi er eksperter på feriebolig i Costa del Sol og Costa Blanca og arrangert. Vi syntes også det var spesielt trivelig at alle på kontoret kom for å

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Utleieguide. Det lønner seg å leie ut hytten...

Utleieguide. Det lønner seg å leie ut hytten... Utleieguide Det lønner seg å leie ut hytten... Innholdsfortegnelse Om...4 Hvorfor lønner det seg å leie ut gjennom?...6 Hvordan markedsfører vi din hytte?...8 Salgsfremmende konsepter...10 s konsept om

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014

Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014 Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014 Det var en gang i 1976 FastFisk 25 år og Holmenbua i ny og større utgave! Forsidebilde av FastFisk no.3 / 1976. Spennende å se forsidebilde no. 1

Detaljer

La Finanssenteret være din hjelperytter

La Finanssenteret være din hjelperytter A N N O N S E B I L A G I N F O R M A S J O N S A V I S F R A F I N A N S S E N T E R E T A S A 2 0 0 8 Å R G. 3 U T G 7 Private Banking øker i Rogaland Side 6-7 Spar 350.000 med valutalån Side 2 OL-syklist

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene.

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene. Kundebladet Nr. 2 2012 Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet Klæbu forbereder kraftig vekst Sjøbygdmarkene mellom to permer Kundebladet Innhold Nr. 2 2012 4 Sommer, sol og ferie i trygghet. Gode

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

ŠKODA Magasinet. Sommer 2014. NYE ŠKODA OCTAVIA, NÅ I L&K-UTGAVE Se side 6. TID FOR SYKKELFERIE? Se side 12. OCTAVIA STASJONSVOGN 4X4 Se side 38

ŠKODA Magasinet. Sommer 2014. NYE ŠKODA OCTAVIA, NÅ I L&K-UTGAVE Se side 6. TID FOR SYKKELFERIE? Se side 12. OCTAVIA STASJONSVOGN 4X4 Se side 38 Skoda Magasinet ŠKODA Magasinet Sommer 2014 NYE ŠKODA OCTAVIA, NÅ I L&K-UTGAVE Se side 6 TID FOR SYKKELFERIE? Se side 12 OCTAVIA STASJONSVOGN 4X4 Se side 38 2 ŠKODA VISION C Skoda Magasinet 4 KJÆRE LESER!

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk informerer nr. 2 2010 - årg. 28 www.ope lregister et.no TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat Klubben for Opel folk Trøndelagsavdelingen inviterer til vårtur søndag 2. Mai Vi skal

Detaljer