Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 24. oktober 2013 kl Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 24. oktober 2013 kl. 1800 2130. Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere"

Transkript

1 Foto: Matt Harris Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge 24. oktober 2013 kl Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere 1

2 Auksjonarius i år Lars Eikanger Eikanger startet i Radio 1 Oslo i 1987, der han hadde morgensending med blant annet Bjørn Faarlund. I perioden var han programsjef i Radio 1 Norge. Han tok over etter Dan Børge Akerø på TV 2 med programmet TV Flax, senere ledet han Mann O Mann på TV3. Eikanger begynte deretter å jobbe i Kanal 24 i januar 2005, men han var blant dem som sluttet da kanalen ble solgt til SBS Radio våren Fra januar 2009 har han hatt morgensendingen Metro Morgen på Radio Metro, en lokalradiostasjon for Oslo, Drammen og Romerike. 2

3 Innholdsfortegnelse auksjonskatalog Arrangementskomité, hjelpere, sponsorer, informasjon om budgivning og betaling 5 Dette gjør stiftelsen! 6 Guideline og Catch & realease - konkurransen, 6 Salg av Redd Villaksens målebånd 7-8 Salg ved inngangen og registreringsskranke 9 Oversikt auksjonsobjekter Beskrivelse auksjonsobjekter 41 Oversikt silent auction objekter Beskrivelse silent auction objekter Det blir servert viltgryte med poteter og drikke, alternativt 1 glass vin, 1 flaske øl eller 1 flaske mineralvann. Ytterligere drikke kan kjøpes av serveringspersonalet. Vi anmoder om at deltagere på auksjonen printer ut og tar med egen katalog! 3

4 Arrangementskomité Orri Vigfusson Gerhard Schive Tor Inge Dolve Ellen Moursund Jens Olav Flekke Per- Hermod Rasmussen Bjørn Unhjem Hjelpere Pål Klouman Ellen Svendsen Arild Blomfeldt Christin Schive Norske Lakseelver Inger Lian Espen Schive Sponsorer H.R. Astrup A Wilhelmsen Management AS Storebrand Eiendom Informasjon om budgivning og betaling FORHÅNDS BUD: Sendes til Gerhard Schive via e- post FISKE: Alle auksjonsobjekter vedrørende fiske, er for Kjøper av fiske kontakter giver for å avtale nødvendige detaljer. Nødvendig informasjon for kontakt er gitt under hver post eller på givers web- side. Husk desinfiseringsregler og fiskeregler som gjelder. Reddvillaksen.no kan bistå om nødvendig, KLÆR OG UTSTYR: Giver bytter klær og utstyr som er størrelsesavhengig. Vi bistår om nødvendig. BETALING: Alle bud- vinnere skal registrere seg i sekretariatet. Dersom ikke annet blir avtalt, skal alle auksjonsobjekter betales på auksjonskvelden, kontant eller med kort. Betalingsterminal vil være tilgjengelig under auksjonen. Vi mottar også gjerne gaver til Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norges bankkonto

5 Dette gjør stiftelsen Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ren ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak. Vår viktigste inntektskilde er den årlige Villaksauksjonen. Stopp garn- og notfiske etter villaks i sjøen Vi anser at fiske av villaks i sjøen er uvettig sløsing med en uhyre viktig og sårbar ressurs. Reddvillaksen.no arbeider for at alt sjølaksefiske skal opphøre, men respekterer samtidig at sjøfiskere som har rettigheter og inntekt knyttet til dette skal kompenseres av staten når de avstår fra å fiske. Stiftelsen har utarbeidet en tabell som viser store gevinster for alle parter om dette ble realisert. Reddvillaksen.no har finansiert midlertidig oppkjøp av garnrettigheter på Vestlandet og vi støttet oppleieordningen Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) med sekssifrede beløp, særdeles viktige bidrag for realisering av avtalene. ERTs oppleieavtaler førte til at Direktoratet så fornuften i å innskrenke sjøfisket. Til sammen har dette reddet titusener av tidligvandrende storlaks som dermed har kunnet nå sine gyteelver. Jobben som da ble gjort burde ha lagt føringer for videre forvaltning. Dessverre har våre myndigheter ennå ikke tatt dette til følge. Problemer fra oppdrettsindustrien Oppdrettsindustrien representerer i dag den største menneskeskapte trussel mot så godt som alle våre anadrome fiskebestander og som det kan gjøres noe med. Reddvillaksen.no deler derfor finansieringen av en fagstilling innen oppdrett med Norske Lakseelver. Fagstillingen er besatt av Erik Sterud som arbeider heltid med problemer og løsninger knyttet til skadevirkningene fra oppdrett som lus, spredning av fiskesykdommer og genetisk og organisk forurensning. Sterud er en fagsterk ressursperson som har gitt økt tyngde i det krevende arbeidet opp mot myndigheter og oppdrettsindustri. PD representerer en stor potensiell trussel for villaksen og Reddvillaksen har derfor i 2013 gitt midler til et prosjekt som (skal) undersøker om spredning av SAV- 2 viruset fra oppdrettsfisk til villfisk i Trøndelags- regionen forekommer. Om så er tilfelle kan villaksen bli sterkt skadelidende. Sjøørreten sliter Sjøørreten er en ekstremt viktig, men stemoderlig behandlet ressurs. På toppen av luseproblemene er sjøørreten sterkt skadelidende på grunn av inngrep og vandalisme i mange mindre, men allikevel svært så viktige vassdrag og gytebekker. Gjennom tildels enkle tiltak og kunnskapsspredning er det mulig å mangedoble produksjonen i mange av disse. For å bedre gyte- og oppvekstområdene bidrar Reddvillaksen.no derfor økonomisk med midler til biotopforbedrende tiltak. I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) er det laget en beskrivelse av hvordan lokale initiativtakere kan gå frem for å forbedre sin egen bekk og søke om økonomisk støtte. Reddvillaksen har i 2013 også finansiert en storruse for Sogn Villaksråd for å dokumentere lusepåslag om vinteren på sjøørreten i Sognefjorden. Alle data fra vinter/vår 2013 er loggført og vil bli publisert. Kontakt med myndigheter og politikere Vårt og andres arbeid har bidratt til at myndighetene i dag er på vei til å erkjenne at villaks og sjøørret er truet i store områder. Vi er selv, eller gjennom våre samarbeidspartnere, hyppig i kontakt med våre politikere og presser på for at erkjennelsen skal resultere i tiltak. Det er sendt utallige henvendelser og høringsuttalelser til Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøvern- departementet om villaks og sjøørret. Vi er så langt skuffet over responsen, da tilstrekkelige tiltak som virker foreløpig ikke er iverksatt fra våre myndigheters side. Vi håper vår støtte til prosjekt Velg Villaks 2013 i regi av Vegard Heggem vil bidra til at våre politikere vil få opp øynene for hvilken distrikts- og samfunnsøkonomisk betydning villaksen har for alle landets elvedaler. I tillegg er rekreasjonsverdien for de laksefiskerne som hvert år søker til disse for å fiske uvurderlig. Internasjonalt Reddvillaksen.no samarbeider nært med North Atlantic Salmon Fund (NASF) og Orri Vigfusson, og bidrar med betydelige midler til hans utrettelige kamp for villaksen. NASFs oppleieordninger i farvannene rundt Færøyene og Grønland har reddet hundretusenvis av villaks. Dette er et initiativ altfor få er klar over, men som er uhyre viktig da disse farvannene er sentrale oppvekstområder, ikke minst for norsk villaks. NASFs prosjekter har blant mye annet også omfattet omskolering av tidligere sjølaksefiskere på Grønland. Orri er villaksen sterkeste stemme internasjonalt og NASF leder an et økende internasjonalt trykk mot myndighetene i Norge. 5

6 Bidrag fra elveeiere og andre muliggjør vårt arbeid. Støtt oss med bidrag til vår villaksauksjon i Oslo, i 2013 for 9de gang, den 24. oktober. Gerhard Schive Leder Reddvillaksen.no (Stiftelsen Nordatlantisk villaksfond Norge). Guideline og C&R Vi i Reddvillaksen.no er ikke fanatiske hva angår C&R, men vi mener bestemt at mange flere av de laksene vi sportsfiskere fanger bør få gjøre jobben på gyteområdene om høsten. Eksempelvis har en hunnlaks på 10 kilo ca rognkorn. Mange elver vil i dagens bestandssituasjon ikke nå gytebestandsmålet dersom ikke fremsynte sportsfiskere praktiserer gjenutsetting. Resultatet vil bli innskrenkninger i fisketider, eller andre og mer drastiske tiltak. Sitat fra Espen Myhre i Guideline: En ting er å gi gaver til auksjonen som bidrar til at RV kan fortsette den fantastiske jobben de gjør, uten betaling. Men, like viktig er det å premiere fiskere som lar laksen fortsette sin gytevandring i elven. Etter å ha forsert alle hindringer fra yngel til gytemoden laks, er ofte vi laksefiskere siste hinder på veien! Selv om vi ikke er fanatiske hva gjelder C&R har GL og RV startet en landsdekkende konkurranse gjennom C&R Mesterskapet. Her deles det ut premier for 20 tusen kroner til den som setter tilbake den største hun - og hanlaksen hvert år. Det er fantastisk å se alle som har meldt inn sine fisker i år, det bidrar til at hundretusenvis av rogn blir befruktet og nye generasjoner kommer. Vi oppfordrer alle til å delta i neste års mesterskap. Da kan du bidra til å sikre gytebestander samtidig som du kan vinne premier fra Guideline det kaller vi win- win! Salg av Redd Villaksens målebånd Vi ønsker å takke alle firmaer som har hjulpet oss med å selge Redd Villaksens målebånd. De har gitt et viktig bidrag i kampen for å redde villaksen. Tilsammen har de samlet inn kr C&R- prosenten er nå økende på landsbasis, noe som vi er svært glade for. En spesiell takk til de 8 toppselgerne som er: 1. Nordisk Fiskeutstyr AS, Oslo 2. Aunan Lodge, Rennebu 3. Norwegian Flyfisher`s Club AS, Rognes 4. MX- Sport Kvadrat AS, Sandnes 5. G- Sport Bardufoss, Bardufoss 6. Salar Sport AS, Karmsund 7. Sportshuset Mo AS, Mo i Rana 8. Intersport Løkken AS, Løkken Verk 6

7 Til salgs ved inngang og registreringsskranke Redd Villaksens målebånd Gi 200 kroner eller mer til Reddvillaksens arbeid for atlanterhavslaksen og sjøørreten og få et målebånd! Reddvillaksen har sammen med Norske Lakseelver utviklet et unikt og genialt målebånd som gjør det enkelt å lese av laksens vekt mens denne ligger i vannet. Laksen kan deretter settes skånsomt tilbake. En tredelt skala viser vekt i forhold til laksetype. Hvorfor bør man sette ut laks? De Atlantiske laksestammer er på et historisk lavmål, mange elver er stengt og mange sliter med å nå gytebestandsmål. Konsekvens kan være innskrenkninger eller stopp i fiske. Over 100 norske elver er allerde stengt Bestandene trues sterkt av oppdrettsnæringen. Lakselus og andre faktorer reduserer overlevelsesandelen for de smolt som kommer seg ut av elva. Jo flere laks som får gyte jo flere smolt produseres Sjølaksefiske har historisk tatt over halvparten av norsk laksefangst. Skal sportsfiskere argumentere for at dette ikke bærekraftige fisket nå bør fjernes, kan man ikke selv høste ubegrenset Alle bør kjenne på godfølelsen det gir å la en laks svømme videre. Slipper man ut en hunn på 10 kg vet man at man bidrar med rognkorn under gytingen 7

8 Seven Nights On the Alta Jan Ekman Det er mange lakseelver med hver sine unike historier, men det er bare en elv som Alta! Elva har en mytisk posisjon uten sidestykke blant all verdens elver, og å fiske der er for de fleste ikke mer enn en drøm. Denne drømmen opplevde Jan Ekman i en årrekke, og i 1083 utga han boka «Sju nätter på Alta». Basert på dagboksnotater fra sju netter i juli i 1982 skriver han også om en rekke andre fascinerende temaer, og mange regner boka som en av de beste bøker om laks og laksefisket som noen gang er utgitt. Med den svenske utgaven utsolgt i mange år er det fantastisk at Jans sønn Harald Ekman nå har fått utgitt en engelsk utgave av boka. Boka har fått et friskere uttrykk enn originalen og har en rekke fascinerende bilder fra Alta på og 1980 tallet. Årets julegave til alle laksefiskere! Pris: 350,-. Hele salgssummer er til inntekt for NASF! Giver: Harald Ekman/familien Ekman A Celebration of Salmon Rivers Særdeles vakker bok om all verdens elver med atlantisk laks. Pris: 400 8

9 Oversikt auksjonsobjekter Post Objekt Stenger Døgn Verdi 1 Storlaks i Reisaelva. 3 stenger i 3 døgn. Guidet fiske i åpningsuken Alaska! 2 stenger i en uke i Talkeetna Fishing Lodge etter avtale med giver Aa- elva i Nordfjord. Lørdag 28.6 kl 15:00- tirsdag : Ørekilselva, Munkedal, Sverige. aug sept. etter avtale med giver Orkla - Liehølen, Ljøkjelhølen, Finnhølen og Tivoli , Årdalselva - Bøen i Årdalselva i Ryfylke fra og med 11. til og med Stjørdalselva - Østkil Gård fra søndag 24 til torsdag Tovdalselva Sørlandets skjulte lakseperle. I august etter avtale med giver Stjørdalselva - Vakre Hembre Gård. Lørdag 14.6 til tirsdag Gaula. Åpningsfiske i Frøsethølen, Støren, Lakselv alle 4 soner. Tidspunkt etter avtale med giver Orkla River Lodge. Fredag søndag i juli etter avtale med giver Stryneelva - Sjøørret i nedre del av vakre Stryneelva Gaulapakke - uke eller uke Både frokost og middag inkludert Rana- og Saltdalselva. Pakkeløsning etter avtale med givere Røssåga - laks og sjøørret i en uke i juli eller august etter avtale med giver Børselva i Porsanger - med overnatting. Etter avtale med giver River Spey Lower Wester Elchies. Tidspunkt avtales med giver Stryneelva - Kirkeeide Lakse- og sjøørretfiske Orkla, Midtre/Øvre Ekli. Fredag 4 til søndag Drammenselva - Hellefossen. Tidspunkt etter avtale Gaula - Frøsethølen Vosso - Bolstadelva, inntil 7 stenger i 3 døgn PAUSE 24 Bahamas - Bonefish, november 2012 mars 2013 etter avtale med giver Stryneelva - Ytreeide. Dato etter avtale med giver Numedalslågen, tidspunkt etter avtale med giver Big Laxa (Laxa i Aðaldal) og Fljótaá. Island Lakselva - sjøørret. Bo på Stuenes og fiske på alle soner fra Lakselva - Olderøyen FlyFishing Lodge, West Ranga, Island. 2 stenger i 3 døgn etter avtale med giver, full pensjon Otra, 3 stenger i 3 døgn. Tidspunkt etter avtale med giver Stjørdalselva - Renå Aurlandselva - sjøørret. Åpningsfiske , Aaberge og Tokvam Orkla - Aunan Lodge. 2 stenger i perioden 16 til Full forpleining Kongsfjordelva på Varangerhalvøya. Etter avtale med giver Orkla prime time - uke 25, 26, 27, 28 eller 30 etter avtale med giver Laggo - Langfjorden i hele vassdraget etter avtale med giver Gaula - Spennende august- fiske i Gaula med overnatting Stjørdalselva - Einang Gård i uke 27 ( ) Beiarn, , totalt 8 fiskedøgn for 2 stenger Murray Stewart Size 400, snellen som aldri kan feile Valldalselva, laks og sjøørret. To stenger i to døgn etter avtale med giver Altaelva - 2 døgn - ett i Brattstrømmen og ett på Langstilla

10 Beskrivelse av auksjonsobjekter Post nr. 1 Storlaks i Reisaelva. 3 stenger i 3 døgn. Guidet fiske i åpningsuken på lukket sone 6 og 7, overnatting i idyllisk beliggende hytte med god standard. Reisaelva har lenge vært kjent som en vakker flue elv med gin- klart vann, omgitt av en fantastisk natur. På grunn av gode grep knyttet til forvaltning og etterlevelse av gjenutsettingspåbud på hunfisk, har bestanden og fangstene blomstret de siste årene. Reisa er en riktig storlakseelv, mange personlige rekorder er satt her. Årlig tas fisk over 20 kilo, ingen sperrer øynene opp for en 15 kilos. Attraktive fluehøler ligger på rekke og rad. Pågangen er derfor stor når de største bamsene siger oppover elva fra St Hans og utover i juli. Riktignok var 2013 sesongen, i likhet med andre elver noe skuffende, men prøvefiske etter sesongslutt viste at gytebestandsmålet ble nådd og at det faktisk er bra med fisk i elva. Det er vanskelig å skaffe kort i første del av sesongen, i hvert fall hvis man er flere fiskere og ønsker sammenhengende fiskedøgn. Fra Reisa Elvelag og Statskog har vi fått en fantastisk mulighet i en attraktiv periode. Overnatting er i en komfortabel hytte (Bergeskoghytta). Fisket vil foregå på gode vald og i velrenommerte høler på sone 6 og 7). Lukket sone betyr at det er begrensning i antall fiskere på sonen. Vi anbefaler å fly til Sørkjosen via Tromsø, leiebil kan leies lokalt. Det kan være mulig å utvide til flere fiskedager etter avtale med giver. Ankomst 23. juni, fisket starter Kl.1800 første dagen. Ønsker man å starte senere i åpningsuken er fiskedøgnet i Reisa fra Vi tar forbehold om at fiskestart blir 23. juni Hvis ikke flyttes «pakken» en uke til åpning 1.juli. Dette vil være klart senest 1. mars. Kontaktperson: Jan Arvid Johansen, , Verdi: NOK Giver: Reisa Elvelag/Statsskog. 10

11 Post nr. 2 Alaska! 2 stenger i en uke i Talkeetna Fishing Lodge etter avtale med giver. Lodgen er lokalisert ved Chunilna (Clear) Creek som er en av de beste elevene i Alaska. Chunilna Creek er enhver sportsfiskers drøm. Den er liten og det meste av fiske blir gjort vadende ikke i båt. På folkemunne blir elven populært kalt Clear Creek fordi vannkvaliteten er så god. Såkalt spot fishing er ofte anvendt fordi man kan se fiskene på lang avstand. Nordmannen Henrik Wessel jr. driver lodgen. Han har bodd i Alaska i over 20 år, har en grad i Ressursforvaltning og en Master i Environmental Quality Science. Han bygde en av de første resirkulerings stasjoner av aluminium i Fairbanks, ble Resirkulerings direktør ved Universitetet i 2 år, satt på Fairbanks Boroughs styre for Resirkulering, ble valgt president for studentsamfunnet der han representerte ca studenter, var miljøsjef for Golden Valley Electric Association Han satt som styreleder på Alaska Power Associations Environmental Regulations komiteen i fire år og var medvirkende i å skrive det nye regelverket for luftkvalitet i Alaska. Han var en leder i Alaska for miljø lover og fikk personlig Environmental Protection Agency å endre regelverk med hensyn til Alaska. Henrik klatret Mt.McKinley og har en lidenskap for natur, fugler og dyr. Henrik er en registrert Big Game Guide i Alaska og er US Coast Guard licensed. Sesongen er fra midten av juli til 10 september. Tidspumkt etter avtale med giver. Prisene for 2014 er kroner per person (flyreise ikke inkludert). Beste fly er Iceland Air. Sesongen er fra midten av Juni til 10 September. Webside: Verdi: NOK Giver: Henrik Wessel jr, mobil , mobil USA

12 Post nr. 3 Aa- elva i Nordfjord. 2 stenger, prime time i 3 døgn, lørdag 28 juni kl 15:00- tirsdag 1 juli 15:00 Aa- elva er en perle på Vestlandet. Tøff og morsom å fiske i med en rekke flotte høler. Og elva huser stor fisk. Innkvartering på fiskehytta i dobbeltrom. Foto: Espen Myhre Giver tilbyr full pensjon med alle måltider med øl/vin inkludert. Kontakt: Pål Klouman, tlf: , e- post Verdi: NOK Giver: Pål Klouman 12

13 Post nr. 4 Ørekilselva, Munkedal, Sverige. To stenger i 2 døgn, august - 15 september etter avtale med giver I Ørekilselva fanges det hvert år mange laks opp mot 10 kg. Du fisker i elvas øvre del der den renner gjennom tett og uberørt blandingsskog i et naturvårdsområde der man ikke får fjerne en kvist. Ekte villmark på Munkedal Herregårds private strekning, som omfatter hele øvre del av elva ubrutt på begge sider og som stort sett ikke leies ut. Du bor godt i annekset til herregården, der det serveres frokost og god middag. Lunsj ved elva. Hele elvestrekningen er tilnærmet ufisket. Det er stedvis uveisomt og krevende å ta seg fram langs elva. Mye overhengende trær og vi anbefaler enhånds eller kort tohånds. Tidspunkt for fisket er valgfritt og avtales med giver. Grei adkomst fra Oslo ca 2,5 timer med bil i retning Gøteborg. Et meget spennende og interessant fiske rett over grensen. Munkedal Skog ønsker at det er minimum 4 fiskere så 2 stenger må til kjøpes eller retten deles med 2 andre norske fiskere. Det er massevis av fiskeplasser å ta av. Minimumspris for 4 stenger er Kr Kontaktperson: Per Nykvist, tlf: , e- post: Giver: Munkedal Skog og Event AB Verdi: NOK Ved fiske i Örekil innkvarteres fiskerne i hyggelig og komfortabelt anneks på stilfulle Munkedal Herregård. 13

14 Post nr. 5 Orkla - 4 stenger i 3 ½ døgn i Liehølen, Ljøkjelhølen, Finnhølen og Tivoli - basert på 6 timers rotasjonsfiske. Tidspunkt i løpet av perioden 12/7 31/8 som avtales med giver snarest mulig etter auksjonen. Dette er et meget attraktivt fluefiske på et av Orklas desidert beste vald fangstmessig! Overnatting er inkludert etter nærmere avtale. Det vil bli gitt startguiding. Nærmere presentasjon av valdene blir å finne på (se Ljøkel Vormstad) Kontaktperson: Jon Erik Grøset Mobil Verdi : NOK Giver : Orklaguiden AS og Ljøkjel Fiskesameie Post nr. 6 Årdalselva - Bøen i Årdalselva i Ryfylke fra og med 11. til og med 12. Juni Årdal Elveeigarlag har gleden av å kunne tilby to dagers fiske med inntil 7 stenger på det fantastiske strekket Bøen i Årdalselva i Ryfylke fra og med 11. til og med 12. juni. Bøen er en av de nederste sonene i elva. Elva har hatt et betydelig oppsving de to siste årene men er også historisk kjent for sin storvokste laks. Det foregår et intensivt kultiveringsarbeid i elva. C&R prosent har ligget på % de siste to årene. Totalfangst ,4 tonn med snittvekt på 5,2 kg. Bøen er et variert strekk på ca 1,5 km som passer for alle redskap. For ytterligere informasjon sjekk vår hjemmeside: ardalselva.no Følgende er med i pakken - Hele Bøen inkl 7 stenger 11. og 12 juni - Overnatting i koselig gjestehus med alle fasiliteter. ( selvhold ) - Eventuell guiding etter nærmere avtale Kontaktperson: Per Bringedal p- Verdi : NOK 9 000,- 14

15 Post nr. 7 Stjørdalselva. Super pakke fra Østkil Gård, 6 stenger i 4 dager fra søndag 24 til torsdag 28 august. Vakre Østkil Gård ligger midtveis i Stjørdalselva. Her får man tilgang til flere av elvas beste fluestrekninger. Østkil Gård tilbyr eksklusivt fiske og opphold til de som ønsker å være alene med sine fiskevenner. Man disponerer til sammen 1.5 km av elva, og fiske kjente høler som Sonoset, Holmene og Østkilskogen. Pakken omfatter 6 stenger med sjarmerende innkvartering i Masstua (bryggerhuset) og selvhushold i velutstyrt og praktisk kjøkken. Det pleier som regel å bli god stemning i de særpregede, gamle, men velholdte husene. Gruppen har både elva og huset eksklusivt. Kontaktperson: Ole Teodor Hofstad, tlf: , epost: Verdi : NOK Giver : Ole Teodor Hofstad, Post nr. 8 Sørlandets skjulte lakseperle. 4 stenger i 3 døgn i Tovdalselva i august etter avtale med giver Tovdalselva har de siste årene hatt en fantastisk oppgang av villaks. Fiskepakken inkluderer 3 døgns fiske for 4 stenger, valgfrie dager i perioden august (kontakt giver snarest). Tovdalselva byr på stor variasjon med spektakulære fossefall, og mellom kulpene er det mange flotte fluestrømmer. Elva har et lavt fiskepress. Fisket vil foregå eksklusivt ved selve juvelen Boenfossen på begge sider (sone 2 + privat fiske ved Boen gård) og egne døgnkortsoner med stangbegrensning ovenfor Teinefossen. Guiding med kjentmann er inkludert, samt overnatting og måltider på Rislåvollen Gård, en flott gårdsturismebedrift ved Flå. Døgnkvote: 1 avlivet laks, med mulighet for fortsatt fiske ved gjenutsetting. I sone 2 er kun fluefiske tillatt. Fra Tovdalselva er det kort vei (30 min) til Otra. Mulighet for alternativt fiske i Otra dersom forholdene skulle være bedre der. Tovdalselva et spennende fluebrekk! Foto: Torfinn Evensen. Kontaktperson: Jørgen Birkenes, tlf og Johan G. Olsen Verdi: NOK (med Boenfossen på begge sider, overnatting, matservering og lokal kjentmann) Giver: Nedre Tovdal Fiskelag 15

16 Post nr. 9 Vakre Hembre Gård, Stjørdalselva. 2 stenger fra lørdag 14 juni til tirsdag 17 juni. Hembre Gård ligger idyllisk til i Hegra like ved bredden av Stjørdalselva. Valdet på gården inneholder mange og varierte fiskeplasser, hvorav alle har lett adkomst. Flere av hølene er lange med den klassiske fordeling av raske innstrømmer, rolige midtpartier og spennende brekk hvor laksen gjerne stopper opp en tid. Selve gården har en utrolig god atmosfære hvor man føler seg godt velkommen og ivaretatt av vertskapet. Pakken omfatter 2 stenger med overnatting i motellet med enkelt rom og selvhushold. Fisket starter kl lørdag 14 juni til kl tirsdag 17 juni. Det er maks ti stenger på strekket og kun fluefiske. Kjøper anmodes å ta kontakt med giver for mer informasjon. Kontaktperson: Aksel Hembre, tlf: , e- post: Verdi : NOK Giver : Beate og Aksel Hembre, Post nr. 10 Gaula. Åpningsfiske i Frøsethølen, Støren, 1-2 juni for inntil 6 stenger. Frøset er av Gaulas aller beste høler, en spennende plass der Sokna renner sammen med Gaula på Støren. I pakken inngår også innkvartering i det flotte fiskehuset helt på elvekanten med utsikt over hele hølen. (Husk sengetøy). Tidligfisket er alltid et sjansespill og avhengig av fiskens mulighet til å passere Gaulfossen. Men om fisken er kommet er den alltid stor på denne tiden av året! Selvhushold. Og skulle du være uheldig og fisken ikke har kommet gjennom Gaulfossen så finnes det rimelig fiske å få leiet nedenfor. Fisket starter kl den 1. juni og avsluttes kl.1700 på 2. juni. Inntil 6 stenger. Kontaktperson: Pål Klouman, tlf: , e- post: Verdi: NOK Giver: Tina og Knut Gunnar Frøseth 16

17 Post nr døgns spennende jakt på storlaks i alle 4 soner i Lakselv i Porsanger for 2 stenger. Tidspunkt etter avtale med giver. Lakselva byr ofte på gjeve fangster av stor laks. Kjøper kan fiske fritt i 3 dager på alle 4 soner! Lakselv Grunneierforening gir nærmere tips og informasjon om sonene og aktuelle fiskeplasser. Det vil være andre som fisker på samme sone, men det er god plass. Det vil formelig lukte storlaks hele tiden. I pakken inngår også overnatting i enkel, men sjarmerende oppsynshytte ved elven. Annen og mer komfortabel innkvartering kan ordnes, men da for kjøpers regning. Fisketider avtales senest Kontaktperson: Egil Liberg, Mob , Verdi : NOK Giver : Lakselv Grunneierforening Post nr. 12 Orkla River Lodge tre døgn for to stenger fredag søndag i juli etter avtale med giver Fra Orkla River Lodge v/leif Gundersrud har vi fått 2 stenger i 3 døgn i juli (fredag- søndag) etter nærmere avtale. Flott fluevald ved Solbu med mange fine høler og strekninger der det fiskes på rotasjonsbasis. Innkvartering i flott fiskehytte ved elva med ny gapahuk og grillplass. Selvhushold. Alle som er kjent i Orkla vet at det ofte fanges store lakser på valdene til Gundersrud! Kontaktperson: Leif Gundersrud tlf: , Verdi: NOK Giver: Leif Gundersrud, 17

18 Post nr. 13 Sjøørret i nedre del av vakre Stryneelva, Skjolden. 4-6 stenger i 3 døgn, August. Strekningen er ca. 1,5 km lang og byr på mange spennende fiskeplasser og høler, inkludert berømte Skjolden øverst i flo- og fjæresonen. Kjøper disponerer begge sider av elven. Som på Kirkeeide er det gode muligheter for store sjøørreter. Kjøper må selv ordne med innkvartering men vi anbefaler hyggelige Visnes Hotell. Fisket starter og slutter kl Inntil 6 stenger, all lovlig redskap. All laks er fredet etter 15. august og skal settes tilbake. Kontaktperson: Pål Klouman, tlf: , e- post: Verdi: NOK Givere: Pål Klouman, Ole Johan Myhre, Mikael Frödin (Norsk Villaksbevaring). Post nr. 14 Attraktiv Gaulapakke fra Norwegian Flyfisher`s Club, NFC, 2 stenger i 3 dager, uke eller uke etter avtale med giver. Norwegian Flyfisher`Club tilbyr laksefiske på de beste og mest klassiske fiskestrekkene i Gaula. Da fisket skjer både ovenfor og nedenfor Gaulfossen og med et stort antall pooler tilgjengelig, har man sjanser til et godt fiske uansett vannstand og tidspunkt av sesongen. Fisket skjer i par, slik at to stenger alltid fisker eksklusivt gjennom varierte og kjente høler som bl.a. Bridge Pool, Renna. Tilseth og Bogen Søndre. Innkvartering skjer i to enkeltrom på den nye NFC Lodgen ved valdet Rogstadmoen. Lodgen er det nye sentrale møtepunktet for NFC, med serveringsfasiliteter, bar og fiskebutikk. Her er det også sauna og massasjerom. Kjøper anmodes om å avklare tidspunkt med giver så snart som mulig. Kontaktperson: Per Arneberg, tlf: , e- post: online.com Verdi : NOK Giver: Norwegian Flyfisher`s Club v/ Per Arneberg 18

19 Post nr. 15 Pakkeløsning Nordlandslaks og Formel 1 på stor sjøørret: 2x2 døgn, 2 stenger, i Rana- elva og Saltdalselva, 20. august 15. september etter avtale med givere. Fløyelsmyke august- eller sjøørretmørke september netter i Nordland, med laks og stor sjøørret i fantastiske elver. Inklusive i pakken er overnatting, leiebil fra ankomstdag til avreise (inntil 5 dager), fiske overnatting. Kjøper vil få introduksjonsguiding i elvene første fiskedag. Regn 2 timers kjøretid mellom elvene. Ranaelva: Overnatting i restaurert gårdshus 5 minutter fra flyplass en av hølene er rett ned for gården. Fiske i Meforsen/Trolldalen og Kjerrforsen (home pool). Fisketider Rana har sen oppgang av laks, og stor sjøørret er på plass fra august. Laksefisket er åpent til 15. september. Saltdalselva: Overnatting i skogskoije med strøm og fiske på vallet Øvre Saltdal det lengste og beste i elva. I 2013 ble det tatt 15 sjøørreter over 8 kilo i elva. Fisketider Etter 1. september stenges fisket etter laks, men elven er kjent for sin storvokste sjøørretstamme, fisker på 7-10 kilo er ikke uvanlige. Kjøpere har mulighet til å utvide fisket gjennom kjøp av ordinære fiskekort. Kontakt: Ranaelva: Ragnhild R Brennslett, mobil: , epost: Giver: Nedre Ranaelva Elveeierlag, Kontakt Saltdalselva: Arne J. Gravem - mobil , epost: Giver: Saltdal elveeierlag, Verdi: NOK

20 Post nr. 16 Laks og sjøørret i Røssåga en uke i juli eller august etter avtale med giver - passende for ca. to tre stenger Røssågaørret fra 2011, Foto: Espen Schive Røssåga er friskmeldt og har nå vært åpen for fiske noen år. Og det går allerede gjetord om et spennende sjøørret- og laksefiske der. Siste års kjøpere og nære bekjente som fisket der i år har hatt et strålende fiske. Flotte sjøørreter i 4-5 kilos klassen og mange flotte laks rundt 10 kilos merket. Tidspunkt etter nærmere avtale, vi foreslår månedsskiftet juli/august da også sjøørreten er kommet. Vi har fått en ukes fiske i den øvre delen av elva som er lakseførende der kjøper disponerer et ensidig vald på ca 800 meter. Fisket i hovedelva skjer i Korgen. Innkvartering inngår ikke men det finnes campingplass like i nærheten. Kontaktperson: Hallvard Aanes Verdi: NOK Giver: Hallvard Aanes 20

Dette er et tillegg til tidligere utsendt katalog og inneholder tillegg/ endringer/korreksjoner

Dette er et tillegg til tidligere utsendt katalog og inneholder tillegg/ endringer/korreksjoner 1 Dette er et tillegg til tidligere utsendt katalog og inneholder tillegg/ endringer/korreksjoner 2 Arrangementskomité Orri Vigfusson Gerhard Schive Tor Inge Dolve Inger Lian Alex Krafft Pål Klouman Jens

Detaljer

Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 24. oktober 2013 kl. 1800 2130. Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere

Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 24. oktober 2013 kl. 1800 2130. Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere Foto: Matt Harris Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge 24. oktober 2013 kl. 1800 2130 Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere 1 Auksjonarius i år Lars Eikanger Eikanger startet

Detaljer

Dette er tillegg nr. 2 til tidligere utsendt katalog og inneholder 2 tilleggsposter

Dette er tillegg nr. 2 til tidligere utsendt katalog og inneholder 2 tilleggsposter Stop press nr. 2 Dette er tillegg nr. 2 til tidligere utsendt katalog og inneholder 2 tilleggsposter 2 Org.nr 993249068 Adresse: Uranienborg terrasse 8, 0351 Oslo Arrangementskomité Orri Vigfusson Gerhard

Detaljer

Reddvillak sen.no. Miniauksjon mai 2015-05- 05. Orkla, Spinnler, uke 25, 26, 27, 28 eller 30 etter avtale Drammenselva, Hellefossen, etter avtale

Reddvillak sen.no. Miniauksjon mai 2015-05- 05. Orkla, Spinnler, uke 25, 26, 27, 28 eller 30 etter avtale Drammenselva, Hellefossen, etter avtale Reddvillak sen.no Photo: Håvard Fosså Miniauksjon mai 2015-05- 05 Post Item Objekt Stenger Døgn Pris 1 Eira 11. 13.6. 2 2 10 000 2 Namsen 1.7 31.8 2 2 11 600 Orkla, Spinnler, uke 25, 26, 27, 28 eller 30

Detaljer

Den 8. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 25. oktober 2012 kl. 1800 2130

Den 8. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 25. oktober 2012 kl. 1800 2130 Den 8. auksjon til støtte for villaksen i Norge 25. oktober 2012 kl. 1800 2130 «Gamle» Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Innholdsfortegnelse auksjonskatalog 2012

Detaljer

HVA NASF, STIFTET AV ISLENDINGEN ORRI VIGFUSSON, STÅR FOR:

HVA NASF, STIFTET AV ISLENDINGEN ORRI VIGFUSSON, STÅR FOR: reddvillaksen.no 1 HVA NASF, STIFTET AV ISLENDINGEN ORRI VIGFUSSON, STÅR FOR: Det er uklok forvaltning å drepe laksen i havet Laksen er langt mer verdt i elva Sjøfisket må stoppe Sjøfiskernes rettigheter

Detaljer

Reddvillaksen.no. Den 10. auksjon til støtte for villaksen i Norge. Stop Press - katalog. 6. November 2014 17:30 21.30

Reddvillaksen.no. Den 10. auksjon til støtte for villaksen i Norge. Stop Press - katalog. 6. November 2014 17:30 21.30 Reddvillaksen.no Photo: Håvard Fosså Den 10. auksjon til støtte for villaksen i Norge Stop Press - katalog 6. November 2014 17:30 21.30 Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere Følg Villaksauksjonen

Detaljer

Unikt laksefiske i Stjørdalselva. Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle

Unikt laksefiske i Stjørdalselva. Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle Unikt laksefiske i Stjørdalselva Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle Hekta på laksefiske! Norske Lakseelver er svært stolt av å kunne tilby VillaksCamp 2012 på Nord

Detaljer

Den 7. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 27. oktober 2011 kl 1830 2130

Den 7. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 27. oktober 2011 kl 1830 2130 Den 7. auksjon til støtte for villaksen i Norge 27. oktober 2011 kl 1830 2130 Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Org.nr 993249068 Adresse: Uranienborg terrasse 8,

Detaljer

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure.

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure. FISKE I ALASKA Reis med oss til Chunilna Creek, en av de beste elvene i hele Alaska! Denne elven er vår Alaskaguide s favorittelv. Vi har fått lov til å ta med våre kunder til guidens hytte langt oppe

Detaljer

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor på Boen Gård

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor på Boen Gård Nytt liv i Tovdalselva Elva var lenge ei av de beste lakseelvene i landet. I årene 1880-83 var den nummer tre i landet, regnet både etter vekt og verdi. Sur nedbør begynte å få betydning for elva allerede

Detaljer

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor Laksefiske Nytt liv i Tovdalselva Tovdalselva var lenge ei av de beste lakseelvene i landet. I årene 1880-83 var den nummer tre i landet regnet etter fangstvolum og verdiskapning. Sur nedbør begynte å

Detaljer

29. oktober 2015 17:30 21.30

29. oktober 2015 17:30 21.30 Den 11. auksjon til støtte for villaksen i Norge 29. oktober 2015 17:30 21.30 Samme sted som tidligere Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Følg Villaksauksjonen direkte overført på internett: www.villaksauksjonen.hooked.no

Detaljer

Reddvillaksen.no. 6. November 2014 17:30 21.30

Reddvillaksen.no. 6. November 2014 17:30 21.30 Reddvillaksen.no Photo: Håvard Fosså Den 10. auksjon til støtte for villaksen i Norge 6. November 2014 17:30 21.30 Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere Følg Villaksauksjonen direkte

Detaljer

Reddvillaksen.no. 6. November 2014 17:30 21.30

Reddvillaksen.no. 6. November 2014 17:30 21.30 Reddvillaksen.no Photo: Håvard Fosså Den 10. auksjon til støtte for villaksen i Norge 6. November 2014 17:30 21.30 Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere Følg Villaksauksjonen direkte

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping - Muligheter og trusler Villaks og verdiskaping, 04.02.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen er et levende

Detaljer

ØRRETFISKE C H I L E

ØRRETFISKE C H I L E ØRRETFISKE C H I L E PATAGONIA - CHILE Patagonia har en tiltrekningskraft på mange ørretfiskere. Fantastisk natur med vulkaner og frodige daler, og en sesong som passer oss nordmenn midt i blinken! Ørretsesongen

Detaljer

Villaksen Norges naturlige arvesølv!

Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen Norges naturlige arvesølv! - Muligheter og trusler Lågens framtid, 15.04.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Levende miljøbarometer Villaksen er et levende miljøbarometer som viser om vi forvalter

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv?

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? - Refleksjoner basert på en undersøkelse blant elveeiere i Norge og sammenligning av norsk og nordamerikansk lakseforvaltning Laks og verdiskaping,

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKS

GJENUTSETTING AV LAKS GJENUTSETTING AV LAKS Eva B. Thorstad Mange har bidratt, spesielt Torgeir B. Havn Ingebrigt Uglem Robert Lennox DERE! Hvor mye laks gjenutsettes? Er gjenusetting i strid med dyrevernloven? Overlever laksen

Detaljer

Drammenselva-Kultivering

Drammenselva-Kultivering Drammenselva-Kultivering Pål Andersen, 2004 Når det skrives 150 år med organisert kultivering, så er det en elv i særklasse som beviser at det nytter, Drammenselva. Drammenselva var en gigant av en lakseelv

Detaljer

Laksefisketurisme. Muligheter og utfordringer NMBU 05.11.14 Torfinn Evensen

Laksefisketurisme. Muligheter og utfordringer NMBU 05.11.14 Torfinn Evensen Laksefisketurisme Muligheter og utfordringer NMBU 05.11.14 Torfinn Evensen Villaksen -Norges symbolart nr. 1 Villaksen er selve kultursymbolet på vår bosetting i Norge, sammen med villreinen Helleristning

Detaljer

Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen

Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 80

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33 Ditt kjøp Ordrenummer: 13418611 Kvittering utstedt 22.03.2017 kl. 13:33 Sammendrag Laksefiske i Gaula Gå til tilbudet. Feragen døgnkort for magnus solum 500,00 Servicegebyr 20,00 Totalt 520,00 Herav 25%

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

Gjenutsetting av fisk

Gjenutsetting av fisk Gjenutsetting av fisk fang og slipp! Hva? Hvorfor? Hvordan? Gjenutsetting av fisk Utgitt av: Norges Jeger- og Fiskerforbund Norske Lakseelver Med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

HYLLENGET GÅRD - 7863 OVERHALLA

HYLLENGET GÅRD - 7863 OVERHALLA HYLLENGET GÅRD - 7863 OVERHALLA Velkommen til Hyllenget Gård Ved bredden av elvens dronning møter det tradisjonelle det lukseriøse. Hyllenget Gård er et møte-og konferansested utenom det vanlige. Hos oss

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 1 80 Stjørdalselva 124.Z Nord Trøndelag Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.7 3.5 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2015 Lakselva - fish of a lifetime Best på fiskeutstyr. Vi hjelper deg med riktig utstyr. Banaksenteret - Lakselv sentrum - Telefon:

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Generelt Lav vannføring pga. lite nedbør preget sensommeren og begynnelsen av høsten. Dette resulterte i liten oppgang av fisk, og dermed en dårlig sesong for fiskerne.

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER 1 CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER Liguria byr uten tvil på en av Europas flotteste kyststrekninger. Ikke minst i den delen av regionen som ligger øst for hovedstaden Genova, der du finner de praktfulle

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2014 Lakselva - fish of a lifetime www.lakselva.no Kvadraten kjøpesenter - Tlf. 911 72 090 / 78 46 11 11 - E-post: post@vblakselv.no

Detaljer

Laksefiske for alle! -for mer liv i elva! Vefsna, 28.03.12

Laksefiske for alle! -for mer liv i elva! Vefsna, 28.03.12 Laksefiske for alle! Vefsna, 28.03.12 Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i anadrome laksevassdrag Stiftet 1992 70 lakseelver 7000 fiskerettshavere ca. 70 % av all elvefanget

Detaljer

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE TROPISK FLUEFISKE B E L I Z E PLACENCIA Reis med XXL Adventure på et spennende eventyr til Placencia i Belize. Dette er stedet for den hardbarkede fiskeren som har permit og tarpon i fokus. Vi garanterer

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

ROGSTADMOEN LODGE. Innlosjering og begivenheter ved Gaulas elvebredd. Rogstadmoen 7295 Rognes, Norway» info@rogstadmoenlodge.com» rogstadmoenlodge.

ROGSTADMOEN LODGE. Innlosjering og begivenheter ved Gaulas elvebredd. Rogstadmoen 7295 Rognes, Norway» info@rogstadmoenlodge.com» rogstadmoenlodge. ROGSTADMOEN LODGE Rogstadmoen 7295 Rognes, Norway» info@rogstadmoenlodge.com» rogstadmoenlodge.com ROGSTADMOEN LODGE Innlosjering og begivenheter ved Gaulas elvebredd Velkommen til Rogstadmoen Lodge x

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter

Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter Hvorfor ikke legge neste firmatur til Sjoa? Rafting og andre actionfylte aktiviteter er perfekt for teambuilding, og vi har både kurs- og konferansefasiliteter

Detaljer

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE TROPISK FLUEFISKE B E L I Z E SAN PEDRO Grunnpakke Reis med XXL Adventure til San Pedro på øya Ambergris Cay i Belize! Denne øya er et fluefiskeparadis i Caribien! I dette området kan du fiske noen av

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no festivalen 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall 6. november - 8. november 2009 www.gautefall.no Kjære venner og kollegaer! Dere er hjertelig velkomne til Gautefallfestivalen, årets julebord

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

ØRRETFISKE I BOSNIA. Org. Nr 984 906 749

ØRRETFISKE I BOSNIA. Org. Nr 984 906 749 ØRRETFISKE I BOSNIA Vi tilbyr ørret- og harrfiske i de krystallklare elvene Ribnik og Pliva i Bosnia. Elvene i Bosnia omringes av vakker natur, og har meget gode bestander av ørret og harr, samt noe regnbue.

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE.

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss, og det blir alltid litt tid til opplevelser på egen hånd i løpet av dagen,

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

CINQUE TERRE OG ANDRE PERLER I LIGURIA

CINQUE TERRE OG ANDRE PERLER I LIGURIA 1 CINQUE TERRE OG ANDRE PERLER I LIGURIA Liguria byr uten tvil på en av Europas flotteste kyststrekninger. Ikke minst i den delen av regionen som ligger øst for hovedstaden Genova, der du finner de praktfulle

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1 Finnmark 1 80 Altaelva 212.Z Finnmark Vurdering: Middels innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 12.1 6.5 2.6 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 50 100 150 Datakvalitet:

Detaljer

Storestølen Fjellstue

Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue ligger midt mellom Bergen og Oslo, tett på den vakre nasjonalparken Hallingskarvet. Storestølen Fjellstue er et utmerket sted å reise med hele familien, hvis

Detaljer

Den fantastiske laksen! Hva truer villaksen i Norge og hvilke muligheter

Den fantastiske laksen! Hva truer villaksen i Norge og hvilke muligheter Den fantastiske laksen! Hva truer villaksen i Norge og hvilke muligheter gir livskraftige lakseelver for lokal verdiskaping? Innhold Norske Lakseelver Laksen og truslene Laksefiske og fangst Lk Laksefiskeren

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

ALASKA - FISKE PRISER 2016

ALASKA - FISKE PRISER 2016 ALASKA - FISKE PRISER 2016 Vår Lodge har en unik eiendom beliggende ved Kenai River og har 300 fots strandlinje. Lodgen har 16 rom og kan ta imot 40 gjester. Anbefalt for overnatting og charters av bl.a.

Detaljer

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER 1 CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER Liguria byr uten tvil på en av Europas flotteste kyststrekninger. Ikke minst i den delen av regionen som ligger øst for hovedstaden Genova, der du finner de praktfulle

Detaljer

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Tanavassdraget Nedslagsfelt ~16 km 2 7% i Norge, 3% Finland Totalt er 12 km elvestrekning tilgjengelig for laksen

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP!

GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP! GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP! HVA? HVORFOR? HVORDAN? FOTO- OG ILLUSTRASJONSREFERANSER: Omslag, s. 5, s. 8, s. 23 og bakside: Hans Christian Krogh Hansen S. 6 og s. 12 (tang og målebånd):

Detaljer

KROATIA SPLIT, TROGIR OG ZADAR MAI 2018

KROATIA SPLIT, TROGIR OG ZADAR MAI 2018 KROATIA SPLIT, TROGIR OG ZADAR 22. 29. MAI 2018 Kroatia blir stadig mer populært, og vi forstå hvorfor: krystallklart vann, herlige badesteder, idylliske middelalderbyer, god mat og flotte kulturlandskap.

Detaljer

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE TROPISK FLUEFISKE B E L I Z E B E L I Z E SPLIT TRIP Reis med XXL Adventure på et spennende eventyr i Belize. Split trip betyr av reisen er delt i to; 4 dager i nord og 4 dager i sør 3 hele fiskedager

Detaljer

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS TANNLEGEREISER TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.390,- per person Pris per voksen når to deler leilighet.

Detaljer

La Bella Italia VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN

La Bella Italia VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss,

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1 Møre og Romsdal 1 80 Storelva (Søre Vartdal) 095.3Z Møre og Romsdal Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.6 0.0 5.1 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

Internasjonale Messetjenester

Internasjonale Messetjenester . Internasjonale Messetjenester Internasjonale Messetjenester Postboks 46 N-2024 Gjerdrum Tel.: 0047 63990799 Fax: 0047 63991477 E-mail: post@int-messe.no http://www.int-messe.no Org.no. 982905389 mva

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Notat til sak 28/14 - Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan A. Johansen, daglig leder Reisa Elvelag 4.desember 2014 post@reisaelva.no

Detaljer

Den fjerde villaks kvelden og auksjonen i Oslo. til støtte for vern av villaksen i Norge

Den fjerde villaks kvelden og auksjonen i Oslo. til støtte for vern av villaksen i Norge Den fjerde villaks kvelden og auksjonen i Oslo til støtte for vern av villaksen i Norge 23 OKTOBER 2008, 1830 2100 Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Inngang Grev Wedels gt. 9, Oslo Snart på nett:

Detaljer

Vakre Gardasjøen. Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonisforbundet! Høydepunkt:

Vakre Gardasjøen. Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonisforbundet! Høydepunkt: 1 Vakre Gardasjøen En flott reise til et av Europas mest naturskjønne områder - Gardasjøen. Mot syd strekker vinmarker og olivenlunder seg ut til sjøen og mot nord reiser høye fjell seg som om man var

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva ONSDAGSPADDLING Hver onsdag møtes begynnere og mer erfarne padlere fra TKK og NTNUI på Skansen for å padle på den snille Nidelva. Grad 2. Fra Nedre Leirfoss og til nedenfor Sluppen bru: Tre snille stryk

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

BENNS Kirkegata 32 0153 Oslo Norge Tlf. +47 23 10 23 80

BENNS Kirkegata 32 0153 Oslo Norge Tlf. +47 23 10 23 80 Jambo Safari og badeferie på Zanzibar 15 dager Fra kr. 30.280,- per person Reis med BENNS til Tanzania og bli med på Jambo Safari. En populær gruppesafari, som tar deg til noen av Tanzanias beste parker

Detaljer

GARDASJØEN I PÅSKEN 25.MARS 1. APRIL 2018

GARDASJØEN I PÅSKEN 25.MARS 1. APRIL 2018 1 GARDASJØEN I PÅSKEN 25.MARS 1. APRIL 2018 En storslått reise til et av Europas mest naturskjønne områder - Gardasjøen. Mot syd strekker vinmarker og olivenlunder seg ut til sjøen og mot nord reiser høye

Detaljer

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til?????

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? Kontakt Vidar. Mobil: + 47 90884658 Email: vidar@mcadventure.no Informasjon om motorsykkel tur fra Johannesburg i Sør-Afrika til

Detaljer

Resultat fra undersøkelsene 2003-2006

Resultat fra undersøkelsene 2003-2006 Resultat fra undersøkelsene 2003-2006 2006 Torbjørn Forseth, Ingar Aasestad, Eva B. Thorstad, Finn Økland, Bjørn Ove Johnsen, Nils Arne Hvidsten, Peder Fiske, Bjørn Mejdell Larsen Om laks og variasjon

Detaljer

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger Europas ukjente pe Mat & vintur til Budapest og Eger 20. 24. september 2016 Ungarn & Budapest Ungarn er et vakkert land i hjertet av Europa. Landet kan by på spennende kunst og kultur, og er kjent for

Detaljer

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer:

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Invitasjon til Hjertelig velkommen til Landsturneringen 2013 sjakk-nm på Radisson Blu Lillehammer Hotel, med strålende spilleforhold i den store Lillehammersalen.

Detaljer

Høring Revisjon Folla Vindølareguleringen

Høring Revisjon Folla Vindølareguleringen Fiskeraksjonen for Surna Foto: Lars Jostein Tellesbø Høring Revisjon Folla Vindølareguleringen 2014-07-21 Forord: Fiskeraksjonen vil med dette takke alle bidragsytere for gode og meningsfylte innlegg i

Detaljer

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS TANNLEGEreiser TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.890,- per person Pris per voksen når to deler rom. Alle bestillinger

Detaljer

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS)

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Gardak 9845 Tana 13.1.2014 Miljødirektoratet Klima- og Miljøverndepartementet v/ Statsråd Tine Sundtoft Miljødirektoratets ref. 2013/11119 Regulering av fiske

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf Rocky Mountains på hesteryggen 11 dager fra kr. 22.998,- per person Inkl. fly, overnatting, 6 dagers ridetur, måltider iht. program mm. En fantastisk naturopplevelse på hesteryggen På denne eventyrlige

Detaljer

NC i Fluefiske, Voss August 2016

NC i Fluefiske, Voss August 2016 Invitasjon NC i Fluefiske, Voss 05. 07. August 2016 I samarbeid med NKFF sa ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til a delta pa Norgescup i fluefiske pa Voss 05.-07.

Detaljer

Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård?

Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård? Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård? Vi er Norges og Sjoas eldste og mest erfarne raftingselskap og har 30 års erfaring med ungdomsgrupper. Skoler kommer tilbake til oss

Detaljer