bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007"

Transkript

1 bedre bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007 Moderne gulv.maxit Designgulv Tidens mest trendy gulv.maxit Lydgulv Den beste lydløsningen.st. Olavs hospital Største landbaserte utbygging nå 1 bygg bedre Rehabilitering Fra hønsehus til murhus

2 Gulvekstra Denne utgaven av Bygg Bedre har fokus på gulv. Våre nye gulvkonsepter er i ferd med å ta markedet med storm. Det skyldes at det er nøkkelferdige løsninger med meget høy forut sigbarhet rundt resultatene. maxit kan, via dyktige gulventreprenører, levere komplette ferdig monterte løsninger. Som for eksempel maxit Lydgulv. Truls Heldal i Heldal Eiendom er klokkeklar på at maxit Lydgulv er en rimelig forsikring mot senere problemer fordi lyd er på klagetoppen i nye leiligheter. Lars Jønsson AS i Bergen har lagt m 2 hybelbygg med samme løsning. Vi erfarte at dette er den beste lydløsningen på markedet, sier de der. Stein Kobbeltvedt i Byggholt i Bergen sier at Lydgulv koster noe mer, men bedre trinnlydresultat og rasjonell fremdrift mer enn oppveier dette. Vi er fornøyd. Når maxit Lydgulv legges oppå Leca Byggeplank, kalles det Leca Lyddekke, og denne løsningen er Svein Atle Garvik i Prosjekt Vest AS begeistret for. Løsningen kombinerer han med Leca Etasjehøy Pipe, og sier at dette er raskere og rimeligere løsninger, både når det gjelder gulv og skorstein. Men vi har også gulvløsninger der det først og fremst handler om utseende. Nemlig maxit Designgulv. Fargede betonggulv basert på industrielle avrettings masser, med en finish som designere og arkitekter til de grader har tent på. Du ser ett eksempel på for-siden, i et prosjekt fra arkitekt Tommie Wilhelmsen og Husgalleriet på Sola. Dette gulvet er blitt så berømt at folk besøker huset ene og alene for å se gulvet, og den avdelingen hos maxit som jobber med disse gulvene. melder om en enorm interesse for løsningene. Hvis vi avslutningsvis skal si noen ord om noe annet enn gulv, må det være at vi i disse dager lanserer en helt ny Fasadeløsning. maxit Luftet Kledning. Les mer på side For øvrig god lesning til alle. byggbedre Informasjon til det norske byggemarkedet fra maxit as Utgitt av: maxit as Postboks 216, Alnabru 0614 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: og Redaktør: Morten Müller Redaksjon, grafisk formgivning og produksjon: Trond Opstad/Informasjonspartner as Har du tips, ideer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller Trykk: Østfold trykkeri AS Forsidefoto: C VARIGE FASADER: Moderne boliger i Bergen I Gamle Kalvedalsvei i Bergen ferdigstilte nylig Murmester Arthur J. Thorsen AS et flott leilighetskompleks. I gavlene er det brukt Fasadeblokk som er stabilisert med spesielle bindere. Dette fungerer veldig bra, forteller daglig i Murmester Arthur J. Thorsen AS, Finn Tore Nilsen. Det som kun var en bratt og lite tilgjengelig tomt, er forvandlet til et attraktivt leilighetsbygg med 8 urbane og moderne boliger i mur. Restarealene er utnyttet til trapper og murer i naturstein og små terrasser er anlagt for beboerne. På taket har huset en stor felles takterrasse, og første etasje benyttes til parkeringsplasser. Prosjektet ble påbegynt i 2005 og ferdigstilt mars Murarbeidene er utført av Murmester Arthur J. Thorsen AS, en tradisjonsrik bedrift som ble etablert allerede i Firmaet har 19 ansatte og er medlem av Murhusalliansen. Murerbas for dette prosjektet har vært Tobias Fridhed. Fasadeblokk I gavlene er det brukt Fasadeblokk i 12,5 cm. Innfesting til bakenforliggende konstruksjon er benyttet maxit forankringspakke for Fasadeblokken. Det har fungert veldig bra. På all mur er det trukket Fiberpuss og lagt silikatpuss som sluttpuss. Resultatet er som forventet; pent og varig, forteller en fornøyd Finn Tore Nilsen, daglig leder i murmesterfirmaet. Han tilfører at Leca Fasadeblokk brukes til forblending av fasader både i nybygg og ved rehabilitering i høyde opp til fire etasjer. Denne blokka kombinerer Lecabetongens gode egenskaper med PUR-isolasjonens fremragende isolasjonsevne, og er en svært god pussbærer. Arkitekt: 1:1 Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS Murarbeid: Murmester Arthur J. Thorsen AS maxit-produkter: Leca Fasadeblokk / maxit Fiberpuss system / Leca pipe

3 Arkitekt og landskapsarkitekt har skapt et attraktiv leilighetsbygg på en vanskelig og lite tilgjengelig tomt. Leca Fasadeblokk med maxit Fiberpuss og silikatpuss sørger for et attraktivt og varig uttrykk. 3

4 STØRSTE LANDBASERTE BYGGEPROSJEKT NÅ: God dialog gir effektiv logistikk og rasjonelle løsninger En god dialog fra første dag mellom utbygger og produsent har sørget for sikre leveranser på en svært vanskelig byggetomt. I tillegg er forbedrede løsninger resultatet av et positivt samarbeid ved utbyggingen av St. Olavs hospital i Trondheim. Vi har hatt betydelige vekt- og tidsbesparelser ute og inne ved å bruke løs Leca, forteller formann Kurt Myrabakk i NCC (t.h.). Til venstre maxits distriktssjef i Trondheim, Frank Nornberg. Helsebygg Midt-Norge bygger nytt universitetssykehus i europeisk toppklasse i Trondheim. Byggefase 1, med nær halvparten av nybyggene, ble avsluttet våren til avtalt tid og 600 millioner kroner under Stortingets kostnadsramme. Byggefase 2 ble startet i november 2005 og skal pågå helt frem til Også fase 2 bygges sentervis i kvartaler, men mer fortettet enn byggefase 1 for å sikre fleksibel og effektiv drift. Med sentermodell menes en desentralisert bygge- og driftsmåte. En stor og uhåndterlig bygningsmasse deles opp kvartalsvis i begripelige størrelser for å ivareta pasientenes behov, rasjonell drift og effektiv logistikk. Sentrene i dette byggetrinnet er Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-lunge senteret. Byggefase 2 avsluttes med sistnevnte, som åpner høsten Totalentreprenør er NCC Construction AS. 4

5 I fase 2 ved St. Olavs hospital bygges Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-lunge senteret. 5

6 STØRSTE LANDBASERTE BYGGEPROSJEKT NÅ: For å spare tid og arbeid benytter NCC ferdiglagde Leca overdekninger. Den løsningsorienterte dialogen med maxit har fungert meget bra, sier Olav Gorseth, ansvarlig for all muring i fase 2. Det nye universitetssykehuset bygges ut etter prinsippet: Riving - bygging og rehabilitering - flytting. Dette betyr at tomter må frigjøres, hus bygges og tas i bruk. Så rives de fraflyttede bygningene for å frigjøre nye tomter. Metoden innebærer en nærmest ekstrem fokus på logistikk og varetransport som følge av fravær av ledige arealer og tilkomstveier. NCC på sin side, arbeider profesjonelt etter begrepet partnering og et tett samarbeid mellom alle involverte parter i bygg- og anleggsbransjen, helt ulikt tradisjonell entreprise. På selskapets hjemmesider skriver de: Vi samarbeider med fullstendig åpne bøker og løser alle problemstillinger underveis, til det beste for prosjektet. I stedet for at prosjektet styres av dokumenter, lar vi mennesker samarbeide og styre prosjektet. Partnering handler om at et kvalitativt prosjekt kan skapes i et fortrolig samarbeid mellom selskap og mennesker, der yrkeskunnskapen utfyller hverandre gjennom alle trinn i et byggeprosjekt. Når mennesker samarbeider Nettopp denne filosofien ligger til grunn for en tett og god dialog mellom NCC og maxit fra prosjektets første dag. Dialogen har da også gitt resultater i form av rasjonelle løsninger og effektiv fremdrift, ikke minst som følge av forenklet logistikk grunnet nettopp et nært samarbeid. Sparer tid og vekt Vi har hatt betydelige besparelser, både når det gjelder tid og vekt, som følge av at vi fra starten av bestemte å bruke løs Leca, både ute og inne. Mellom bygningskroppene er det fylt opp med løs Leca, noe som både reduserer trykk og gir isolasjon. Det viktigste er nok likevel fremføringen av massen. Singel eller annet materiale ville forårsake skade og ta mye lenger tid. Med 70 meter slange ble Lecaen blåst på plass, og det på steder som er trange og nesten utilgjengelige, forklarer Kurt Myrabakk, formann for byggetrinn 2. Han legger til at fremføring av løs Leca med slange har hatt stor betydning også i andre sammenhenger. For å få lettere konstruksjon oppå etasjenivåer, er det brukt løs Leca for å oppnå flytende gulv. Arealet på 70 x 45 meter er fylt med 40 cm Leca, som ble blåst inn. I gulvet er det et stort antall søyler og føringer, og man kan jo tenke seg hvilket arbeid det ville ha vært å måtte skjære til annet isolasjonsmateriale, sier Kurt Myrabakk, som forteller at det til sammen er brukt ca m 3 løs Leca ved denne byggefasen. Mørtel til m 2 En annen løsning som har vist seg både rasjonell og helt nødvendig, er fremføring av mørtel med pumpe og slange. Formann for all muring ved fase 2 er Olav Gorseth fra NCC. Han bekrefter at de til tider har vært sperret inne og varetransport har vært vanskelig. Ved oppstart fikk vi kjørt inn 140 paller med Leca blokker pluss et lass med mørtel, så ble adkomsten stengt. Fra da av måtte vi ha pumpestasjonen to etasjer ovenfor oss og føre mørtelen med slange ned. Vi hadde ingen tidligere erfaring med denne løsningen, men det har gått meget bra. Til sammen pusser vi ca m 2 på denne måten forteller Gorseth. 6

7 Til sammen er det ca m 2 Leca vegger som pusses. Kranmøte annenhver dag At det fort kan stoppe opp på den trange byggetomta, er det liten tvil om. Derfor må Myrabakk og Gorseth som andre delta i kranmøte annenhver dag der de legger frem sine behov og ønsker. Direkte kommunikasjon med maxits fabrikk på Stjørdal har vært avgjørende. Her legger vi frem våre bestillinger og får kontante svar på når de kan levere. Helt presise leveringer er absolutt nødvendig. For det første kommer ikke biler frem på anlegget utenom avsatt tidspunkt. Og er ikke varene på plass til bestilt krantid, får vi kanskje ikke ny tid før uken etter. Helt nøyaktige leveringer er avgjørende for fremdriften. Den løsningsorienterte dialogen med maxit, både når det gjelder produkter og leveringer, har fungert meget bra, konkluderer Kurt Myrabakk og Olav Gorseth. Frank Nornberg, maxits distriktssjef i Trondheim, mener dialogen med NCC har gitt prosjektet god hjelp. I et stort og komplekst prosjekt som dette, er det avgjørende at alt går på skinner. Det er viktig at vi som leverandør kommer tidlig på banen, slik at produksjonsprosesser og bestillingsrutiner kan samordnes. Samtidig gir det oss muligheten til å komme med innspill om metoder og løsninger som virker inn på fremdrift og økonomi. Samarbeidet med NCC har i så måte vært svært løsningsorientert og profesjonelt, påpeker Frank Nornberg. Han legger til at leveransene er via Byggkjøp Gunnar T. Strøm der samarbeidet går knirkefritt. Totalentreprenør: NCC Constructing AS Murarbeider: NCC Constructing AS maxit produkter: Leca blokk 20 cm / maxit murmørtel og pussmørtler / løs Leca Mørtelpumpen har vært til stor hjelp for murarbeidet. 7

8 MER FOTBALL FOR PENGENE: Mer brann, mye Leca I 2008 skal Brann stadion stå nyoppusset og klar for mange nye tiår med elleville Brannsupportere på tribunene. Med seteplasser blir det garantert både plass nok og lyd så det holder under hjemmelagets kamper. Brann Stadion ble offisielt åpnet med innvielseskamp mot landslaget 25. mai Den offisielle publikumsrekorden er på , et tall man oppnådde både i en cupkamp mot Fredrikstad i 1961 og i en cupfinale mellom Skeid og Viking i I seriesammenheng er rekorden mot Lillestrøm i Uoffisielt var det ca tilskuere som overvar cupkampen mot Fredrikstad i Kapasiteten frem til nå har vært hvorav ca sitteplasser. Behovet for en oppgradering av såvel bygningsmasse som antall sitteplasser, har lenge vært prekær. Heleier av Brann Stadion AS er i dag Sportsklubben Brann. Våren 2006 ble de to delene som går under trinn 1, ferdigstilt. Nordre og østre tribune er bygget nye og omhandler blant annet VIP-tribuner, salgsboder og parkeringskjeller. Trinn 2 er utbygging av tribunen mot sør, den gamle hovedtribunen. Her er firmaet H. Helgesen & Sønner AS i sving med Leca-muring i stor skala. Murmester- og entreprenørbedriften som ble etablert allerede i 1930, har 14 ansatte og er medlem av Murhusalliansen. På den travle byggeplassen møter vi daglig leder Magne Helgesen. Han forteller at arbeidet med denne delen av utbyggingen skal stå ferdig før sommeren m 2 med Leca Her blir det blant annet presserom, garderober og innvendige VIP- og businessarealer i 2. til 4. etasje. Vår jobb er muring av fasade og innvendige skillevegger. Fasaden mures i Leca 25 cm med Fiberpuss og silikatmaling. Skilleveggene mures i Leca Finblokk 15 cm. I dette byggetrinnet murer vi 600 m 2 Leca Isoblokk og m 2 Leca Finblokk. Inkludert tidligere arbeid i Klokkesvingen blir det totale murte arealet ca m 2, forteller Helgesen sitteplasser På grunn av at stadion skal holdes i drift tross utbygging, arbeides det kun mellom sesongavslutning og -start. Fra riving av den gamle bygningsmassen til den nye tribunen står klar, går det derfor kun fem måneder. Dette går fint. Moderniseringen fortsetter i flere faser, og vi beregner å være med videre, avslutter Magne Helgesen. Byggearbeidene ved Brann Stadion er estimert til 200 millioner kroner. Den nye stadion skal stå ferdig 2008 og har da sitteplasser. Brann forventer store inntekter med ny stadion, først og fremst i form av VIP-arealer og leieinntekter. Det mures totalt m 2 innvendige skillevegger i Leca Finblokk 15 cm. 8

9 Frem til nå i byggeprosessen har vi murt ca m 2, forteller Magne Helgesen i H. Helgesen & Sønner AS. Brann Stadion bygges nå ut for 200 millioner kroner. Nye tribuner og attraktive VIP-arealer er satt i høysetet. Entrepenør: Larsen, Atterås og Brosvik (LAB) Arkitekt: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS Murerfirma: H. Helgesen & Sønner AS maxit produkter: Leca Isoblokk 25 cm / Leca Finblokk 15 cm / maxit Fiberpuss system En del av fasaden mures i Leca Isoblokk 25 cm, totalt 600 m 2. 9

10 REHABILITERING: Fra hønsehus til murhus Murhuskjeden Concrete i Bergen tok oppgaven med å forvandle det nedslitte huset, opprinnelig et hønsehus som senere ble hytte, om til et moderne murhus. I et attraktivt boligområde i Bergen har det reist seg et murhus på restene av et gammelt og medtatt lite hus. Opprinnelig hadde dette vært et hønsehus som på 50- tallet ble omgjort til hytte beliggende i landlige omgivelser utenfor Bergen. Som i så mange andre sentrumsnære områder, endret miljøet seg og tettbebyggelse tok etter hvert over, og på 60-tallet ble hytta bygget på for å bli et lite hus. Dårlige byggematerialer og tvilsomt håndverk i kombinasjon med tidens tann, hadde etter hvert medført at behovet for rehabilitering var inne. I 2006 var byggearbeidene godt i gang, og det nye murhuset ventet bare på siste finish i form av silikatmaling. Fra 90 til 180 m 2 Påbygget fra 50-tallet var oppført i en slags betongstein og sprukkent og fælt. Det gamle huset var i det hele tatt modent for betydelig rehabilitering. Samtidig ønsket man en utvidelse av boarealet i form av et tilbygg, nytt inngangsparti samt garasje og terrasse. Arealet er økt fra 90 til 180 m 2, og dette har gitt fire soverom, stue og kjøkken, forteller Christopher Knag, salgssjef i Murhuskjeden Concrete. Leca Fasadeblokk og Isoblokk - Huset har murt fasade i Leca Fasadeblokk. Tilbygget og garasjevegger er oppført i Leca Isoblokk 30 cm. I halve tilbygget og som etasjeskille over garasjen, er det brukt Leca Byggeplank. Som isolasjon og tilbakefylling, ble det benyttet løs Leca. Hele fasaden er påført maxit Fiberpuss og vil når været tillater det, males med maxit silikatmaling, smiler Christopher Knag. Entreprenør: Murhuskjeden Concrete AS Arkitekt: Olav Tvilde, Voss Murarbeid: Fana Murservice AS maxit produkter: Leca Isoblokk 30 cm / Leca Fasadeblokk / maxit fiberpuss system / Leca Byggeplank / løs Leca 10

11 Slik så fasaden ut før rehabiliteringen. Med tilbygg og nytt inngangsparti er husets areal økt fra 90 til 180 m 2. Fra det nye tilbygget, en storslagen stue med kjøkken i enden. - Det er ikke til å tro at dette en gang var et hønsehus, sier Christoffer Knag (t.v.) fra Murhuskjeden Concrete AS og Truls Valentin Vallentinsen, distriktssjef Hordaland i maxit. 11

12 MAXIT DESIGNGULV: Det hotteste gulvet Det kan være rått og røft. Eller oppleves glatt som silke. Arkitekter og designere lovpriser det. The Concrete Look, eller på norsk sementbaserte overflater, er det mest trendy gulvet man kan legge. Godt å gå på, imøtekommende, oppleves mykt å gå på er noen av de umiddelbare karakteristikkene folk gir når de går på maxit Designgulv for første gang. Utgangspunktet for dette gulvet er industrielle avrettingsmasser som er raske å legge på store arealer. Med sine skygger og mønstre gir gulvet et nesten levende, dynamisk utseende. Gjennom å slipe overflaten, kan mørkere hardballastkorn i tilslaget fremtre mot den lysere bakgrunnen. Estetiske fuger oppnår man ved å kutte/frese fugemønster i overflaten. Overflatebehandlingen kan være matt eller blank. Vivendelstien En husprodusent som har prøvd maxit Designgulv for første gang, er Husgalleriet på Sola. I samarbeid med sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen designer, oppfører og selger bedriften eksklusive eneboliger i særklasse. En av disse boligene er prosjektet Vivendelstien, preget av vakker og ren fremtidsvisjon. Garanti for særpreg Folk undres hva det er, kjenner og går på gulvet. Så blir det umiddelbar positiv respons. Folk er vant til å se og gå på parkett, fliser og belegg, men dette er noe helt annet. Det spennende med dette gulvet, er at det blir som det blir. Det blir aldri likt fra gang til gang, og det er jo en garanti for særpreg. Mange har kommet til huset her kun for å se på gulvet, så jungeltelegrafen går fort. Dette er absolutt noe å selge, påpeker Stig Paulsen i Husgalleriet og viser til egen hjemmeside for prosjektet; Designgulv er tidens mest trendy gulv. (Foto: C360 0 ) 12

13 Stig Paulsen i Husgalleriet og salgssjef Magne Iversen fra maxit har satt seg godt til rette på et maxit Designgulv i husprosjektet Vivendelstien. Skygger og mønstre gir gulvet et nesten levende utseende. 13

14 MAXIT DESIGNGULV:: Her kan man se hvor mye overflatebehandlingen betyr for den endelige fargenyansen. På hver av platene er det kun én farge i avrettingsmassen, men det er gjort ulike overflatebehandlinger, påpeker Ole Nuland i Chem-Con AS. Designgulv: Kan ikke bestilles fra brosjyre 14 maxit Designgulv kan ikke selges i form av en brosjyre. Underlag, temperatur, sol eller ikke, er noen av faktorene som avgjør farge og sjatteringer i overflaten, forteller Ole Nuland i Chem-Con AS. Gulventreprenør for maxit Designgulv i Rogaland er Entrepenør og murmester Chem-Con AS. Disse har lagt designgulvet i Vivendelstien, og Ole Nuland er spesialisten med stor kompetanse på utførelsen og sluttresultatet når det gjelder maxit Designgulv. Han forteller at maxit Designgulv er svært trendy, og at en av grunnene kan være at gulvtypen er herlig minimalistisk. Overflatefargen er imidlertid ikke noe man helt kan bestemme på forhånd. Overflatebehandlingen er viktig Den sementbaserte avrettingsmassen leveres i flere farger og er gjennomfarget. Gjennom overflatebehandlingen bestemmer man om den skal være matt eller blank. Uansett vil underlag, temperatur på leggedagen, gulvets størrelse og form, og om for eksempel solen stråler gjennom et vindu, være med å avgjøre både farge og sjatteringer, orienterer Nuland. Han fremhever at valget av overflatebehandling er viktig både for hvilken røffhet som er ønskelig, fargespill, slitasjemotstand og vedlikehold. Klarlakk får frem godt med fargespill i overflaten. Polyuretan kan leveres i matt og blank utgave. Epoksy fremhever og gir maksimalt med liv og fargespill, men viser riper godt. Fordi sluttresultatet er så avhengig av overflatebehandlingen, tar jeg alltid en gjennomgang av fargeprøver med kunden og viser frem tidligere lagte gulv, sier Nuland, og legger til at underlaget for designgulvet skal være betong. 5-6 dager leggetid Underlaget blir kontrollert og forbehandlet hvis nødvendig. Deretter primes gulvet to ganger. Avrettingsmassen legges for hånd eller pumpes hvis arealet er egnet for det. Avhengig av hvilken lakktype som velges, tar det fem til seks dager å legge ferdig gulv, pluss en dag til herding. Tykkelsen må være minimum 4 mm, vanligvis legger vi 5-6 mm. Gulvet er enkelt å legge og faller forholdsvis rimelig. For den som er interessert i en nærmere gjennomgang av maxit Designgulv, er det bare å ta kontakt, sier Ole Nuland.

15 maxit Lydgulv: En 100% garanti mot lydproblemer Jeg vet hva klager på lyd koster og vil ikke ha det igjen! Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS er klokkeklar på at maxit Lydgulv er en rimelig forsikring mot senere problemer. 15

16 MAXIT LYDGULV: Prosjektleder Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS vil ikke diskutere andre gulvløsninger, det er rett og slett et ikke-tema for ham. Nei, jeg vil hverken bruke tid eller penger på andre løsninger, selv om de skulle falle noe rimeligere ut. Jeg vet hva klager på trinnlyd koster når utbedring av løsning må gjøres i etterkant og vil ikke ha det igjen! fastslår Birkeland. Han vet hva han snakker om. Tidligere erfaringer med store trinnlydproblemer fikk ham i 2003 til å gå i dialog med maxit om å prøve ut Lydgulv i prosjekt Solvalla med 71 leiligheter fordelt på m 2. Det ble utført nøye lydtester, og resultatet for trinnlyd lå 9 decibel under kravet. Dermed var vi overbevist og har fra da holdt oss til dette produktet, sier Birkeland. Etter prøveprosjektet har Heldal Eiendom AS bygget en rekke leilighetsprosjekter. For tiden pågår arbeidene ved Vindharpen med 25 leiligheter, flott beliggende i Steinsviken utenfor Bergen. Vil ikke spare oss til fant Det er veldig greit for oss. Gulvet støpes ferdig med trinnlydmatte, etasje for etasje. I løpet av en uke er alle gulvene tatt. Påfølgende uke er malerne igang med veggene. Poenget for oss er at vi med denne løsningen vet at vi er godt innenfor lydkravene. Om vi velger en minimumsløsning for å spare noen få kroner, blir risikoen for stor. Det blir å spare seg til fant, å gjøre om 25 leiligheter, er svært kostbart, påpeker Birkeland, som prioriterer gode løsninger og faste samarbeidspartnere. Innarbeidede løsninger Det er ingen grunn til å shoppe rundt i håp om spare noen få kroner. Vi ønsker å holde oss til velprøvde og innarbeidede løsninger, som vi vet fungerer maksimalt. På samme måte er det med gulvleggerne. Industrigulvspesialisten AS gjør kvalitetsarbeid og er Langsiktig samarbeid og gode løsninger sikrer kvalitet, påpeker (f.v.) Anders Hægland, distriktssjef Hordaland i maxit og prosjektleder Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS. vår samarbeidspartner på alle Lydgulv i alle prosjekter. Så enkelt er det, og så bra! smiler Truls Birkeland. Neste prosjekt til Heldal Eiendom AS er Soria Moria med 42 leiligheter. Selvfølgelig skal det legges maxit Lydgulv der også. Nei, jeg vil hverken bruke tid eller penger på andre gulv. Denne løsningen er vår garanti mot klager og eventuelle senere utbedringskostnader, forteller Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS. Utbygger: Heldal Eiendom AS Arkitekt: Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS Gulventreprenør: Industrigulvspesialisten AS maxit produkter: maxit Lydgulv 16

17 Den beste lydløsningen Lyden er røff og tøff i slike bygg. Derfor er det viktig å legge et Lydgulv. I tillegg har dette god slitasjemotstand. Det sier Steinar J. Olsen hos utbyggeren Lars Jønsson AS i Bergen. Lars Jønsson AS er en bedrift som arbeider med oppføring av næringsbygg på Vestlandet, både i form av totalentrepriser og hovedentrepriser. Etter flere års gode erfaringer med bygging av næringsbygg, har firmaet etablert en egen avdeling innen boligbygging. Selskapet som holder til i Bergen, har i dag tre avdelinger; stålbyggavdeling, total-entrepriseavdeling og boligavdeling. De senere årene har bedriften oppført flere hybelbygg. Her kreves det spesiell omtanke når det gjelder lydforholdene. For Studentsam- skipnaden bygget Lars Jønsson nylig et hybelbygg med 157 leiligheter. Kan ikke gå på akkord I slike bygg er lyden røff og tøff. Studentene bor og lever sine liv på 18 m 2 hver for seg. Der skal de leve ut sine liv uten å sjenere hverandre, spille musikk på stereoanlegget, lage mat osv. I prosjektene våre hverken kan eller vil vi gå på akkord med kravene når det gjelder lyd, forteller Steinar J. Olsen, leder for totalentrepriseavdelingen hos Lars Jønsson AS. I 2003 oppførte de det første hybelhuset. Til sammen har selskapet oppført et areal på m 2 hybelbygg med maxit Lydgulv. I dette prosjektet var lydkravet helt vesentlig. Vi så på et prosjekt i Oslo der det var brukt Lydgulv og forsto at dette var en god løsning. Gjennom arbeidet og målinger erfarte vi at dette faktisk er den beste lydløsningen på I hybelbygg er lyden røff og tøff, og den beste lydløsningen må velges. markedet, sier Olsen, og legger til at det i tillegg viste seg at gulvet også gir god gangkomfort. Firmaet gjør nå en totalombygging av et sykehjem. Her legges det Lydgulv i alle fire etasjer, totalt m 2. I tillegg følger man retningslinjene for universiell utforming gjennom å fjerne dørterskler og generelt sørge for god adkomst og tilgjengelighet også for rullestolbrukere og andre. HMS-krav til støvfrie gulvløsninger Vi har også oppført en bygning for Frelsesarmeen. Hornmusikk og leiligheter på toppen var utgangspunktet for at det ble valgt Lydgulv i alle fire etasjene, til sammen ca m 2. Vi går konsekvent for den beste lydløsningen. At Lydgulv også innfrir noe mange ser ut til å glemme, nemlig HMS-kravet, er positivt. En støvfri gulvløsning, i motsetning til trefiberplater, er selvfølgelig å foretrekke, sier avslutter Steinar J. Olsen. 17

18 MAXIT LYDGULV: Kildeakustikk AS vurderte maxit Lydgulv bedre på trinnlyddemping enn andre gulv, forteller Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS, Region Bergen. Vindu mot fjorden I hjertet av Os sentrum oppfører Byggholt AS, Region Bergen, 33 leiligheter med nydelig utsikt sørover Bjørnefjorden. maxit Lydgulv er selvskrevent gulv i alle leilighetene. Byggholt AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo-området, Vestfold, Grenland, Bergen og Stavanger. Totalt leverer selskapet hvert år ca 700 boliger til fornøyde kunder. Selskapet har som målsetting å være den beste boligutvikleren i sentrale vekstområder i Norge og lover kundene en personlig og bekymringsfri bolig. I hjertet av Os sentrum oppfører nå Byggholt 33 moderne og funksjonelle leiligheter, som til fulle utnytter den fantastiske beliggenhet tett til Bjørnefjorden og Oselven. Disse er fordelt på tre hus med leilighetsstørrelser varierende fra 46 kvm til 127 kvm. Under leilighetene med Lydgulv er det anlagt næringslokaler. Utsatt med hulldekke og stål Vi brukte Kildeakustikk AS til å vurdere maxit Lydgulv opp mot alternative gulv, og Lydgulv kom best ut. Spesielt gjaldt dette trinnlyddempingen mellom leilighetene. En lett konstruksjon som dette, med hulldekke og stål, er fryktelig utsatt. Taket er himlet ned med uisolert hulldekke over, kun 60 cm mot lydveggene er isolert. Men her er nå faktisk trinnlyden borte, og vi registrerer at gulvet er godt å gå på, forteller byggeleder Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS. Dette er et flytende gulv som er lagt kontinuerlig. For å få en så rasjonell fremdrift som mulig, blir kun yttervegger og vegger til badene satt opp før lydgulvet legges. Kostnadsmessig er denne løsningen gunstig fordi avrettingen skjer på ett tidspunkt for hele etasjen. Deretter bygges lydveggene mellom leilighetene og lettvegger, orienterer Kobbeltvedt. Varmekabler i 2,5-3 cm påstøp Vi har lagt vanlige varmekabler i påstøp som bare er 2,5 til 3 cm tykk. Dette kunne vi ikke ha klart med et annet gulv. Her var det bare å legge ut varmekabelen, og ferdig med det. Entreprenøren vi bruker, er Industrigulvspesialisten. Dette firmaet har vi samarbeidet godt med i mange prosjekter og disse leverer kvalitet, sier Kobbeltvedt. Han forteller at seks leiligheter med et areal på ca 350 m 2 så langt har ferdige gulv. Lydgulv koster noe mer, men bedre trinnlydresultat og rasjonell fremdrift mer enn oppveier dette. Vi er fornøyd, presiserer Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS. 18

19 Byggholt AS oppfører 33 moderne leiligheter med maxit Lydgulv i Os sentrum. Under leilighetene anlegges næringslokaler. 19

20 LECA LYDDEKKE: Rask og god løsning mot lyd og brann I byggeprosjektet Haljemsmarka utenfor Bergen benytter Prosjekt Vest AS Leca Lyddekke for første gang. En enkel og god løsning mot lyd og brann er årsaken til valget. Jeg ble oppmerksom på Leca Lyddekke gjennom en kollega, som var svært positiv til produktet. Nå er vi derfor igang med å benytte produktet, forteller daglig leder i prosjekt Vest AS, Svein-Atle Garvik. Firmaet er nytt og satser på boligbygging. En viktig målsetting for selskapet er ryddighet, noe som skal gjelde i alle faser av byggingen, fra byggeplass til valg av løsninger og materialer. Selv har han arbeidet 20 år i bransjen som byggmester. Prosjektet han refererer til, heter Haljemsmarka og ligger idyllisk til utenfor Bergen. Her bygges det 20 leiligheter over to plan i rekke, totalt ca m timer pr. leilighet Så langt er vi meget fornøyd med denne gulvløsningen, jeg innser at vi burde tatt høyde for å bruke dette gulvet i tidligere prosjekter. Det som er kjempe, er at selve leggingen av Byggeplanken kun tar 2-3 timer pr. leilighet, og vi kan fortsette byggearbeidene med én gang. Vi sparer uker med arbeid på denne måten, konkluderer Garvik fornøyd. Ferdige skorsteiner Som et ledd i rasjonalitet og ryddighet, benytter Prosjekt Vest Leca Etasjehøye piper, altså ferdige piper som heises rett på plass. Dette er også en løsning vi er kjempefornøyd med. Den ferdige pipa kommer som to elementer, den nederste delen monteres før Byggeplanken legges, den andre settes oppå. I Byggeplanken kjerneborer vi hull til røykrøret. Genialt enkelt og tidsbesparende, helt konge, smiler Garvik. Han legger til at i forhold til tradisjonelle gulv er dette en god løsning på lydproblemene. Garvik har vanskelig for å forstå hvorfor ikke flere bruker denne løsningen. Når alt kommer til alt, er dette raskere og rimeligere løsninger, både når det gjelder gulv og skorstein. For oss er likevel det aller viktigste de gode egenskapene mot lyd og brann, uttaler en fornøyd Svein-Atle Garvik. I Haljemsmarka bygger det nyetablerte Prosjekt Vest AS 20 leiligheter. 20

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

.Operaen Leca og flytende sparkel fra maxit. .Nye husleverandører Satser på mur. .maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge

.Operaen Leca og flytende sparkel fra maxit. .Nye husleverandører Satser på mur. .maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2006 Bygg i mur.operaen Leca og flytende sparkel fra maxit.nye husleverandører Satser på mur.maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge 1.Murhus Varmt i mur på

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2013 Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul SMånytt Forsiden: Espen «Shampo»

Detaljer

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 Anlegg: Barcode Forsidebildet: Asker fotball i ny garderobe på Føyka Stadion. Foto:

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Magasinet. Smører skilandslaget til topps 2/2004

Magasinet. Smører skilandslaget til topps 2/2004 ET REPORTASJEBLAD FRA MOELVEN Moelven Industrier ASA Informasjonsavdelingen Postboks 134 N-2391 Moelv Tel. + 47 62 34 70 00 Fax + 47 62 36 92 80 Internett: www.moelven.com E-mail: post@moelven.com Smører

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Soningskøen skal bøtes med moduler 30 ÅR 30 ÅR. Reitans bot og bedring side 36. Fornebuporten=2,5 milliarder side 50. Områdevise nullutslipp side 18

Soningskøen skal bøtes med moduler 30 ÅR 30 ÅR. Reitans bot og bedring side 36. Fornebuporten=2,5 milliarder side 50. Områdevise nullutslipp side 18 B NORGES STØRSTE UAVHENGIGE BYGGEMAGASIN NR. 6-2015 GFAKTA YG 30 ÅR B 1 5 19 85 20 GFAKTA YG 30 ÅR 1 5 19 85 20 «Byggfa kta vise r vei for å løfte all e bygg i N orge.» Ida Spje lkavik, politisk rådgiver

Detaljer

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS:

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: Proffnytt Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: SPARER MYE PÅ Å JOBBE MED Byggeriet Heimdal Sag DØRER TIL NY STORSTUE SIDE 3 // RESSURSBESPARENDE TOTALLEVERANSE SIDE

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

www.kvavikposten.no SIDE 1 Informasjonsavis fra Rosfjord-Gruppen, juni 2009 - nr. 1-27. årgang 40-års jubileum LYNGDAL s. 3-6

www.kvavikposten.no SIDE 1 Informasjonsavis fra Rosfjord-Gruppen, juni 2009 - nr. 1-27. årgang 40-års jubileum LYNGDAL s. 3-6 SIDE 1 Informasjonsavis fra Rosfjord-Gruppen, juni 2009 - nr. 1-27. årgang FARSUND s. 32-33 40-års jubileum Vest-Agder Museet har fått et flott nybygg på Norberg Fort. Fra 7. juli åpner de dørene for publikum

Detaljer

VÅRT HJEM. - d et lok a le i nt e r iør m aga si net. Konkurranse! Vinn oppussing for 50.000,- Inspirasjon, ideer og råd til hjemmet ditt! Nr.

VÅRT HJEM. - d et lok a le i nt e r iør m aga si net. Konkurranse! Vinn oppussing for 50.000,- Inspirasjon, ideer og råd til hjemmet ditt! Nr. Nr. 1-2010 VÅRT HJEM - d et lok a le i nt e r iør m aga si net Konkurranse! Vinn oppussing for 50.000,- Inspirasjon, ideer og råd til hjemmet ditt! www.vaarthjem.no Drømmene, planene og lengselen er halve

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet

Detaljer