bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007"

Transkript

1 bedre bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007 Moderne gulv.maxit Designgulv Tidens mest trendy gulv.maxit Lydgulv Den beste lydløsningen.st. Olavs hospital Største landbaserte utbygging nå 1 bygg bedre Rehabilitering Fra hønsehus til murhus

2 Gulvekstra Denne utgaven av Bygg Bedre har fokus på gulv. Våre nye gulvkonsepter er i ferd med å ta markedet med storm. Det skyldes at det er nøkkelferdige løsninger med meget høy forut sigbarhet rundt resultatene. maxit kan, via dyktige gulventreprenører, levere komplette ferdig monterte løsninger. Som for eksempel maxit Lydgulv. Truls Heldal i Heldal Eiendom er klokkeklar på at maxit Lydgulv er en rimelig forsikring mot senere problemer fordi lyd er på klagetoppen i nye leiligheter. Lars Jønsson AS i Bergen har lagt m 2 hybelbygg med samme løsning. Vi erfarte at dette er den beste lydløsningen på markedet, sier de der. Stein Kobbeltvedt i Byggholt i Bergen sier at Lydgulv koster noe mer, men bedre trinnlydresultat og rasjonell fremdrift mer enn oppveier dette. Vi er fornøyd. Når maxit Lydgulv legges oppå Leca Byggeplank, kalles det Leca Lyddekke, og denne løsningen er Svein Atle Garvik i Prosjekt Vest AS begeistret for. Løsningen kombinerer han med Leca Etasjehøy Pipe, og sier at dette er raskere og rimeligere løsninger, både når det gjelder gulv og skorstein. Men vi har også gulvløsninger der det først og fremst handler om utseende. Nemlig maxit Designgulv. Fargede betonggulv basert på industrielle avrettings masser, med en finish som designere og arkitekter til de grader har tent på. Du ser ett eksempel på for-siden, i et prosjekt fra arkitekt Tommie Wilhelmsen og Husgalleriet på Sola. Dette gulvet er blitt så berømt at folk besøker huset ene og alene for å se gulvet, og den avdelingen hos maxit som jobber med disse gulvene. melder om en enorm interesse for løsningene. Hvis vi avslutningsvis skal si noen ord om noe annet enn gulv, må det være at vi i disse dager lanserer en helt ny Fasadeløsning. maxit Luftet Kledning. Les mer på side For øvrig god lesning til alle. byggbedre Informasjon til det norske byggemarkedet fra maxit as Utgitt av: maxit as Postboks 216, Alnabru 0614 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: og Redaktør: Morten Müller Redaksjon, grafisk formgivning og produksjon: Trond Opstad/Informasjonspartner as Har du tips, ideer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller Trykk: Østfold trykkeri AS Forsidefoto: C VARIGE FASADER: Moderne boliger i Bergen I Gamle Kalvedalsvei i Bergen ferdigstilte nylig Murmester Arthur J. Thorsen AS et flott leilighetskompleks. I gavlene er det brukt Fasadeblokk som er stabilisert med spesielle bindere. Dette fungerer veldig bra, forteller daglig i Murmester Arthur J. Thorsen AS, Finn Tore Nilsen. Det som kun var en bratt og lite tilgjengelig tomt, er forvandlet til et attraktivt leilighetsbygg med 8 urbane og moderne boliger i mur. Restarealene er utnyttet til trapper og murer i naturstein og små terrasser er anlagt for beboerne. På taket har huset en stor felles takterrasse, og første etasje benyttes til parkeringsplasser. Prosjektet ble påbegynt i 2005 og ferdigstilt mars Murarbeidene er utført av Murmester Arthur J. Thorsen AS, en tradisjonsrik bedrift som ble etablert allerede i Firmaet har 19 ansatte og er medlem av Murhusalliansen. Murerbas for dette prosjektet har vært Tobias Fridhed. Fasadeblokk I gavlene er det brukt Fasadeblokk i 12,5 cm. Innfesting til bakenforliggende konstruksjon er benyttet maxit forankringspakke for Fasadeblokken. Det har fungert veldig bra. På all mur er det trukket Fiberpuss og lagt silikatpuss som sluttpuss. Resultatet er som forventet; pent og varig, forteller en fornøyd Finn Tore Nilsen, daglig leder i murmesterfirmaet. Han tilfører at Leca Fasadeblokk brukes til forblending av fasader både i nybygg og ved rehabilitering i høyde opp til fire etasjer. Denne blokka kombinerer Lecabetongens gode egenskaper med PUR-isolasjonens fremragende isolasjonsevne, og er en svært god pussbærer. Arkitekt: 1:1 Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS Murarbeid: Murmester Arthur J. Thorsen AS maxit-produkter: Leca Fasadeblokk / maxit Fiberpuss system / Leca pipe

3 Arkitekt og landskapsarkitekt har skapt et attraktiv leilighetsbygg på en vanskelig og lite tilgjengelig tomt. Leca Fasadeblokk med maxit Fiberpuss og silikatpuss sørger for et attraktivt og varig uttrykk. 3

4 STØRSTE LANDBASERTE BYGGEPROSJEKT NÅ: God dialog gir effektiv logistikk og rasjonelle løsninger En god dialog fra første dag mellom utbygger og produsent har sørget for sikre leveranser på en svært vanskelig byggetomt. I tillegg er forbedrede løsninger resultatet av et positivt samarbeid ved utbyggingen av St. Olavs hospital i Trondheim. Vi har hatt betydelige vekt- og tidsbesparelser ute og inne ved å bruke løs Leca, forteller formann Kurt Myrabakk i NCC (t.h.). Til venstre maxits distriktssjef i Trondheim, Frank Nornberg. Helsebygg Midt-Norge bygger nytt universitetssykehus i europeisk toppklasse i Trondheim. Byggefase 1, med nær halvparten av nybyggene, ble avsluttet våren til avtalt tid og 600 millioner kroner under Stortingets kostnadsramme. Byggefase 2 ble startet i november 2005 og skal pågå helt frem til Også fase 2 bygges sentervis i kvartaler, men mer fortettet enn byggefase 1 for å sikre fleksibel og effektiv drift. Med sentermodell menes en desentralisert bygge- og driftsmåte. En stor og uhåndterlig bygningsmasse deles opp kvartalsvis i begripelige størrelser for å ivareta pasientenes behov, rasjonell drift og effektiv logistikk. Sentrene i dette byggetrinnet er Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-lunge senteret. Byggefase 2 avsluttes med sistnevnte, som åpner høsten Totalentreprenør er NCC Construction AS. 4

5 I fase 2 ved St. Olavs hospital bygges Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-lunge senteret. 5

6 STØRSTE LANDBASERTE BYGGEPROSJEKT NÅ: For å spare tid og arbeid benytter NCC ferdiglagde Leca overdekninger. Den løsningsorienterte dialogen med maxit har fungert meget bra, sier Olav Gorseth, ansvarlig for all muring i fase 2. Det nye universitetssykehuset bygges ut etter prinsippet: Riving - bygging og rehabilitering - flytting. Dette betyr at tomter må frigjøres, hus bygges og tas i bruk. Så rives de fraflyttede bygningene for å frigjøre nye tomter. Metoden innebærer en nærmest ekstrem fokus på logistikk og varetransport som følge av fravær av ledige arealer og tilkomstveier. NCC på sin side, arbeider profesjonelt etter begrepet partnering og et tett samarbeid mellom alle involverte parter i bygg- og anleggsbransjen, helt ulikt tradisjonell entreprise. På selskapets hjemmesider skriver de: Vi samarbeider med fullstendig åpne bøker og løser alle problemstillinger underveis, til det beste for prosjektet. I stedet for at prosjektet styres av dokumenter, lar vi mennesker samarbeide og styre prosjektet. Partnering handler om at et kvalitativt prosjekt kan skapes i et fortrolig samarbeid mellom selskap og mennesker, der yrkeskunnskapen utfyller hverandre gjennom alle trinn i et byggeprosjekt. Når mennesker samarbeider Nettopp denne filosofien ligger til grunn for en tett og god dialog mellom NCC og maxit fra prosjektets første dag. Dialogen har da også gitt resultater i form av rasjonelle løsninger og effektiv fremdrift, ikke minst som følge av forenklet logistikk grunnet nettopp et nært samarbeid. Sparer tid og vekt Vi har hatt betydelige besparelser, både når det gjelder tid og vekt, som følge av at vi fra starten av bestemte å bruke løs Leca, både ute og inne. Mellom bygningskroppene er det fylt opp med løs Leca, noe som både reduserer trykk og gir isolasjon. Det viktigste er nok likevel fremføringen av massen. Singel eller annet materiale ville forårsake skade og ta mye lenger tid. Med 70 meter slange ble Lecaen blåst på plass, og det på steder som er trange og nesten utilgjengelige, forklarer Kurt Myrabakk, formann for byggetrinn 2. Han legger til at fremføring av løs Leca med slange har hatt stor betydning også i andre sammenhenger. For å få lettere konstruksjon oppå etasjenivåer, er det brukt løs Leca for å oppnå flytende gulv. Arealet på 70 x 45 meter er fylt med 40 cm Leca, som ble blåst inn. I gulvet er det et stort antall søyler og føringer, og man kan jo tenke seg hvilket arbeid det ville ha vært å måtte skjære til annet isolasjonsmateriale, sier Kurt Myrabakk, som forteller at det til sammen er brukt ca m 3 løs Leca ved denne byggefasen. Mørtel til m 2 En annen løsning som har vist seg både rasjonell og helt nødvendig, er fremføring av mørtel med pumpe og slange. Formann for all muring ved fase 2 er Olav Gorseth fra NCC. Han bekrefter at de til tider har vært sperret inne og varetransport har vært vanskelig. Ved oppstart fikk vi kjørt inn 140 paller med Leca blokker pluss et lass med mørtel, så ble adkomsten stengt. Fra da av måtte vi ha pumpestasjonen to etasjer ovenfor oss og føre mørtelen med slange ned. Vi hadde ingen tidligere erfaring med denne løsningen, men det har gått meget bra. Til sammen pusser vi ca m 2 på denne måten forteller Gorseth. 6

7 Til sammen er det ca m 2 Leca vegger som pusses. Kranmøte annenhver dag At det fort kan stoppe opp på den trange byggetomta, er det liten tvil om. Derfor må Myrabakk og Gorseth som andre delta i kranmøte annenhver dag der de legger frem sine behov og ønsker. Direkte kommunikasjon med maxits fabrikk på Stjørdal har vært avgjørende. Her legger vi frem våre bestillinger og får kontante svar på når de kan levere. Helt presise leveringer er absolutt nødvendig. For det første kommer ikke biler frem på anlegget utenom avsatt tidspunkt. Og er ikke varene på plass til bestilt krantid, får vi kanskje ikke ny tid før uken etter. Helt nøyaktige leveringer er avgjørende for fremdriften. Den løsningsorienterte dialogen med maxit, både når det gjelder produkter og leveringer, har fungert meget bra, konkluderer Kurt Myrabakk og Olav Gorseth. Frank Nornberg, maxits distriktssjef i Trondheim, mener dialogen med NCC har gitt prosjektet god hjelp. I et stort og komplekst prosjekt som dette, er det avgjørende at alt går på skinner. Det er viktig at vi som leverandør kommer tidlig på banen, slik at produksjonsprosesser og bestillingsrutiner kan samordnes. Samtidig gir det oss muligheten til å komme med innspill om metoder og løsninger som virker inn på fremdrift og økonomi. Samarbeidet med NCC har i så måte vært svært løsningsorientert og profesjonelt, påpeker Frank Nornberg. Han legger til at leveransene er via Byggkjøp Gunnar T. Strøm der samarbeidet går knirkefritt. Totalentreprenør: NCC Constructing AS Murarbeider: NCC Constructing AS maxit produkter: Leca blokk 20 cm / maxit murmørtel og pussmørtler / løs Leca Mørtelpumpen har vært til stor hjelp for murarbeidet. 7

8 MER FOTBALL FOR PENGENE: Mer brann, mye Leca I 2008 skal Brann stadion stå nyoppusset og klar for mange nye tiår med elleville Brannsupportere på tribunene. Med seteplasser blir det garantert både plass nok og lyd så det holder under hjemmelagets kamper. Brann Stadion ble offisielt åpnet med innvielseskamp mot landslaget 25. mai Den offisielle publikumsrekorden er på , et tall man oppnådde både i en cupkamp mot Fredrikstad i 1961 og i en cupfinale mellom Skeid og Viking i I seriesammenheng er rekorden mot Lillestrøm i Uoffisielt var det ca tilskuere som overvar cupkampen mot Fredrikstad i Kapasiteten frem til nå har vært hvorav ca sitteplasser. Behovet for en oppgradering av såvel bygningsmasse som antall sitteplasser, har lenge vært prekær. Heleier av Brann Stadion AS er i dag Sportsklubben Brann. Våren 2006 ble de to delene som går under trinn 1, ferdigstilt. Nordre og østre tribune er bygget nye og omhandler blant annet VIP-tribuner, salgsboder og parkeringskjeller. Trinn 2 er utbygging av tribunen mot sør, den gamle hovedtribunen. Her er firmaet H. Helgesen & Sønner AS i sving med Leca-muring i stor skala. Murmester- og entreprenørbedriften som ble etablert allerede i 1930, har 14 ansatte og er medlem av Murhusalliansen. På den travle byggeplassen møter vi daglig leder Magne Helgesen. Han forteller at arbeidet med denne delen av utbyggingen skal stå ferdig før sommeren m 2 med Leca Her blir det blant annet presserom, garderober og innvendige VIP- og businessarealer i 2. til 4. etasje. Vår jobb er muring av fasade og innvendige skillevegger. Fasaden mures i Leca 25 cm med Fiberpuss og silikatmaling. Skilleveggene mures i Leca Finblokk 15 cm. I dette byggetrinnet murer vi 600 m 2 Leca Isoblokk og m 2 Leca Finblokk. Inkludert tidligere arbeid i Klokkesvingen blir det totale murte arealet ca m 2, forteller Helgesen sitteplasser På grunn av at stadion skal holdes i drift tross utbygging, arbeides det kun mellom sesongavslutning og -start. Fra riving av den gamle bygningsmassen til den nye tribunen står klar, går det derfor kun fem måneder. Dette går fint. Moderniseringen fortsetter i flere faser, og vi beregner å være med videre, avslutter Magne Helgesen. Byggearbeidene ved Brann Stadion er estimert til 200 millioner kroner. Den nye stadion skal stå ferdig 2008 og har da sitteplasser. Brann forventer store inntekter med ny stadion, først og fremst i form av VIP-arealer og leieinntekter. Det mures totalt m 2 innvendige skillevegger i Leca Finblokk 15 cm. 8

9 Frem til nå i byggeprosessen har vi murt ca m 2, forteller Magne Helgesen i H. Helgesen & Sønner AS. Brann Stadion bygges nå ut for 200 millioner kroner. Nye tribuner og attraktive VIP-arealer er satt i høysetet. Entrepenør: Larsen, Atterås og Brosvik (LAB) Arkitekt: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS Murerfirma: H. Helgesen & Sønner AS maxit produkter: Leca Isoblokk 25 cm / Leca Finblokk 15 cm / maxit Fiberpuss system En del av fasaden mures i Leca Isoblokk 25 cm, totalt 600 m 2. 9

10 REHABILITERING: Fra hønsehus til murhus Murhuskjeden Concrete i Bergen tok oppgaven med å forvandle det nedslitte huset, opprinnelig et hønsehus som senere ble hytte, om til et moderne murhus. I et attraktivt boligområde i Bergen har det reist seg et murhus på restene av et gammelt og medtatt lite hus. Opprinnelig hadde dette vært et hønsehus som på 50- tallet ble omgjort til hytte beliggende i landlige omgivelser utenfor Bergen. Som i så mange andre sentrumsnære områder, endret miljøet seg og tettbebyggelse tok etter hvert over, og på 60-tallet ble hytta bygget på for å bli et lite hus. Dårlige byggematerialer og tvilsomt håndverk i kombinasjon med tidens tann, hadde etter hvert medført at behovet for rehabilitering var inne. I 2006 var byggearbeidene godt i gang, og det nye murhuset ventet bare på siste finish i form av silikatmaling. Fra 90 til 180 m 2 Påbygget fra 50-tallet var oppført i en slags betongstein og sprukkent og fælt. Det gamle huset var i det hele tatt modent for betydelig rehabilitering. Samtidig ønsket man en utvidelse av boarealet i form av et tilbygg, nytt inngangsparti samt garasje og terrasse. Arealet er økt fra 90 til 180 m 2, og dette har gitt fire soverom, stue og kjøkken, forteller Christopher Knag, salgssjef i Murhuskjeden Concrete. Leca Fasadeblokk og Isoblokk - Huset har murt fasade i Leca Fasadeblokk. Tilbygget og garasjevegger er oppført i Leca Isoblokk 30 cm. I halve tilbygget og som etasjeskille over garasjen, er det brukt Leca Byggeplank. Som isolasjon og tilbakefylling, ble det benyttet løs Leca. Hele fasaden er påført maxit Fiberpuss og vil når været tillater det, males med maxit silikatmaling, smiler Christopher Knag. Entreprenør: Murhuskjeden Concrete AS Arkitekt: Olav Tvilde, Voss Murarbeid: Fana Murservice AS maxit produkter: Leca Isoblokk 30 cm / Leca Fasadeblokk / maxit fiberpuss system / Leca Byggeplank / løs Leca 10

11 Slik så fasaden ut før rehabiliteringen. Med tilbygg og nytt inngangsparti er husets areal økt fra 90 til 180 m 2. Fra det nye tilbygget, en storslagen stue med kjøkken i enden. - Det er ikke til å tro at dette en gang var et hønsehus, sier Christoffer Knag (t.v.) fra Murhuskjeden Concrete AS og Truls Valentin Vallentinsen, distriktssjef Hordaland i maxit. 11

12 MAXIT DESIGNGULV: Det hotteste gulvet Det kan være rått og røft. Eller oppleves glatt som silke. Arkitekter og designere lovpriser det. The Concrete Look, eller på norsk sementbaserte overflater, er det mest trendy gulvet man kan legge. Godt å gå på, imøtekommende, oppleves mykt å gå på er noen av de umiddelbare karakteristikkene folk gir når de går på maxit Designgulv for første gang. Utgangspunktet for dette gulvet er industrielle avrettingsmasser som er raske å legge på store arealer. Med sine skygger og mønstre gir gulvet et nesten levende, dynamisk utseende. Gjennom å slipe overflaten, kan mørkere hardballastkorn i tilslaget fremtre mot den lysere bakgrunnen. Estetiske fuger oppnår man ved å kutte/frese fugemønster i overflaten. Overflatebehandlingen kan være matt eller blank. Vivendelstien En husprodusent som har prøvd maxit Designgulv for første gang, er Husgalleriet på Sola. I samarbeid med sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen designer, oppfører og selger bedriften eksklusive eneboliger i særklasse. En av disse boligene er prosjektet Vivendelstien, preget av vakker og ren fremtidsvisjon. Garanti for særpreg Folk undres hva det er, kjenner og går på gulvet. Så blir det umiddelbar positiv respons. Folk er vant til å se og gå på parkett, fliser og belegg, men dette er noe helt annet. Det spennende med dette gulvet, er at det blir som det blir. Det blir aldri likt fra gang til gang, og det er jo en garanti for særpreg. Mange har kommet til huset her kun for å se på gulvet, så jungeltelegrafen går fort. Dette er absolutt noe å selge, påpeker Stig Paulsen i Husgalleriet og viser til egen hjemmeside for prosjektet; Designgulv er tidens mest trendy gulv. (Foto: C360 0 ) 12

13 Stig Paulsen i Husgalleriet og salgssjef Magne Iversen fra maxit har satt seg godt til rette på et maxit Designgulv i husprosjektet Vivendelstien. Skygger og mønstre gir gulvet et nesten levende utseende. 13

14 MAXIT DESIGNGULV:: Her kan man se hvor mye overflatebehandlingen betyr for den endelige fargenyansen. På hver av platene er det kun én farge i avrettingsmassen, men det er gjort ulike overflatebehandlinger, påpeker Ole Nuland i Chem-Con AS. Designgulv: Kan ikke bestilles fra brosjyre 14 maxit Designgulv kan ikke selges i form av en brosjyre. Underlag, temperatur, sol eller ikke, er noen av faktorene som avgjør farge og sjatteringer i overflaten, forteller Ole Nuland i Chem-Con AS. Gulventreprenør for maxit Designgulv i Rogaland er Entrepenør og murmester Chem-Con AS. Disse har lagt designgulvet i Vivendelstien, og Ole Nuland er spesialisten med stor kompetanse på utførelsen og sluttresultatet når det gjelder maxit Designgulv. Han forteller at maxit Designgulv er svært trendy, og at en av grunnene kan være at gulvtypen er herlig minimalistisk. Overflatefargen er imidlertid ikke noe man helt kan bestemme på forhånd. Overflatebehandlingen er viktig Den sementbaserte avrettingsmassen leveres i flere farger og er gjennomfarget. Gjennom overflatebehandlingen bestemmer man om den skal være matt eller blank. Uansett vil underlag, temperatur på leggedagen, gulvets størrelse og form, og om for eksempel solen stråler gjennom et vindu, være med å avgjøre både farge og sjatteringer, orienterer Nuland. Han fremhever at valget av overflatebehandling er viktig både for hvilken røffhet som er ønskelig, fargespill, slitasjemotstand og vedlikehold. Klarlakk får frem godt med fargespill i overflaten. Polyuretan kan leveres i matt og blank utgave. Epoksy fremhever og gir maksimalt med liv og fargespill, men viser riper godt. Fordi sluttresultatet er så avhengig av overflatebehandlingen, tar jeg alltid en gjennomgang av fargeprøver med kunden og viser frem tidligere lagte gulv, sier Nuland, og legger til at underlaget for designgulvet skal være betong. 5-6 dager leggetid Underlaget blir kontrollert og forbehandlet hvis nødvendig. Deretter primes gulvet to ganger. Avrettingsmassen legges for hånd eller pumpes hvis arealet er egnet for det. Avhengig av hvilken lakktype som velges, tar det fem til seks dager å legge ferdig gulv, pluss en dag til herding. Tykkelsen må være minimum 4 mm, vanligvis legger vi 5-6 mm. Gulvet er enkelt å legge og faller forholdsvis rimelig. For den som er interessert i en nærmere gjennomgang av maxit Designgulv, er det bare å ta kontakt, sier Ole Nuland.

15 maxit Lydgulv: En 100% garanti mot lydproblemer Jeg vet hva klager på lyd koster og vil ikke ha det igjen! Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS er klokkeklar på at maxit Lydgulv er en rimelig forsikring mot senere problemer. 15

16 MAXIT LYDGULV: Prosjektleder Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS vil ikke diskutere andre gulvløsninger, det er rett og slett et ikke-tema for ham. Nei, jeg vil hverken bruke tid eller penger på andre løsninger, selv om de skulle falle noe rimeligere ut. Jeg vet hva klager på trinnlyd koster når utbedring av løsning må gjøres i etterkant og vil ikke ha det igjen! fastslår Birkeland. Han vet hva han snakker om. Tidligere erfaringer med store trinnlydproblemer fikk ham i 2003 til å gå i dialog med maxit om å prøve ut Lydgulv i prosjekt Solvalla med 71 leiligheter fordelt på m 2. Det ble utført nøye lydtester, og resultatet for trinnlyd lå 9 decibel under kravet. Dermed var vi overbevist og har fra da holdt oss til dette produktet, sier Birkeland. Etter prøveprosjektet har Heldal Eiendom AS bygget en rekke leilighetsprosjekter. For tiden pågår arbeidene ved Vindharpen med 25 leiligheter, flott beliggende i Steinsviken utenfor Bergen. Vil ikke spare oss til fant Det er veldig greit for oss. Gulvet støpes ferdig med trinnlydmatte, etasje for etasje. I løpet av en uke er alle gulvene tatt. Påfølgende uke er malerne igang med veggene. Poenget for oss er at vi med denne løsningen vet at vi er godt innenfor lydkravene. Om vi velger en minimumsløsning for å spare noen få kroner, blir risikoen for stor. Det blir å spare seg til fant, å gjøre om 25 leiligheter, er svært kostbart, påpeker Birkeland, som prioriterer gode løsninger og faste samarbeidspartnere. Innarbeidede løsninger Det er ingen grunn til å shoppe rundt i håp om spare noen få kroner. Vi ønsker å holde oss til velprøvde og innarbeidede løsninger, som vi vet fungerer maksimalt. På samme måte er det med gulvleggerne. Industrigulvspesialisten AS gjør kvalitetsarbeid og er Langsiktig samarbeid og gode løsninger sikrer kvalitet, påpeker (f.v.) Anders Hægland, distriktssjef Hordaland i maxit og prosjektleder Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS. vår samarbeidspartner på alle Lydgulv i alle prosjekter. Så enkelt er det, og så bra! smiler Truls Birkeland. Neste prosjekt til Heldal Eiendom AS er Soria Moria med 42 leiligheter. Selvfølgelig skal det legges maxit Lydgulv der også. Nei, jeg vil hverken bruke tid eller penger på andre gulv. Denne løsningen er vår garanti mot klager og eventuelle senere utbedringskostnader, forteller Truls Birkeland i Heldal Eiendom AS. Utbygger: Heldal Eiendom AS Arkitekt: Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS Gulventreprenør: Industrigulvspesialisten AS maxit produkter: maxit Lydgulv 16

17 Den beste lydløsningen Lyden er røff og tøff i slike bygg. Derfor er det viktig å legge et Lydgulv. I tillegg har dette god slitasjemotstand. Det sier Steinar J. Olsen hos utbyggeren Lars Jønsson AS i Bergen. Lars Jønsson AS er en bedrift som arbeider med oppføring av næringsbygg på Vestlandet, både i form av totalentrepriser og hovedentrepriser. Etter flere års gode erfaringer med bygging av næringsbygg, har firmaet etablert en egen avdeling innen boligbygging. Selskapet som holder til i Bergen, har i dag tre avdelinger; stålbyggavdeling, total-entrepriseavdeling og boligavdeling. De senere årene har bedriften oppført flere hybelbygg. Her kreves det spesiell omtanke når det gjelder lydforholdene. For Studentsam- skipnaden bygget Lars Jønsson nylig et hybelbygg med 157 leiligheter. Kan ikke gå på akkord I slike bygg er lyden røff og tøff. Studentene bor og lever sine liv på 18 m 2 hver for seg. Der skal de leve ut sine liv uten å sjenere hverandre, spille musikk på stereoanlegget, lage mat osv. I prosjektene våre hverken kan eller vil vi gå på akkord med kravene når det gjelder lyd, forteller Steinar J. Olsen, leder for totalentrepriseavdelingen hos Lars Jønsson AS. I 2003 oppførte de det første hybelhuset. Til sammen har selskapet oppført et areal på m 2 hybelbygg med maxit Lydgulv. I dette prosjektet var lydkravet helt vesentlig. Vi så på et prosjekt i Oslo der det var brukt Lydgulv og forsto at dette var en god løsning. Gjennom arbeidet og målinger erfarte vi at dette faktisk er den beste lydløsningen på I hybelbygg er lyden røff og tøff, og den beste lydløsningen må velges. markedet, sier Olsen, og legger til at det i tillegg viste seg at gulvet også gir god gangkomfort. Firmaet gjør nå en totalombygging av et sykehjem. Her legges det Lydgulv i alle fire etasjer, totalt m 2. I tillegg følger man retningslinjene for universiell utforming gjennom å fjerne dørterskler og generelt sørge for god adkomst og tilgjengelighet også for rullestolbrukere og andre. HMS-krav til støvfrie gulvløsninger Vi har også oppført en bygning for Frelsesarmeen. Hornmusikk og leiligheter på toppen var utgangspunktet for at det ble valgt Lydgulv i alle fire etasjene, til sammen ca m 2. Vi går konsekvent for den beste lydløsningen. At Lydgulv også innfrir noe mange ser ut til å glemme, nemlig HMS-kravet, er positivt. En støvfri gulvløsning, i motsetning til trefiberplater, er selvfølgelig å foretrekke, sier avslutter Steinar J. Olsen. 17

18 MAXIT LYDGULV: Kildeakustikk AS vurderte maxit Lydgulv bedre på trinnlyddemping enn andre gulv, forteller Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS, Region Bergen. Vindu mot fjorden I hjertet av Os sentrum oppfører Byggholt AS, Region Bergen, 33 leiligheter med nydelig utsikt sørover Bjørnefjorden. maxit Lydgulv er selvskrevent gulv i alle leilighetene. Byggholt AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo-området, Vestfold, Grenland, Bergen og Stavanger. Totalt leverer selskapet hvert år ca 700 boliger til fornøyde kunder. Selskapet har som målsetting å være den beste boligutvikleren i sentrale vekstområder i Norge og lover kundene en personlig og bekymringsfri bolig. I hjertet av Os sentrum oppfører nå Byggholt 33 moderne og funksjonelle leiligheter, som til fulle utnytter den fantastiske beliggenhet tett til Bjørnefjorden og Oselven. Disse er fordelt på tre hus med leilighetsstørrelser varierende fra 46 kvm til 127 kvm. Under leilighetene med Lydgulv er det anlagt næringslokaler. Utsatt med hulldekke og stål Vi brukte Kildeakustikk AS til å vurdere maxit Lydgulv opp mot alternative gulv, og Lydgulv kom best ut. Spesielt gjaldt dette trinnlyddempingen mellom leilighetene. En lett konstruksjon som dette, med hulldekke og stål, er fryktelig utsatt. Taket er himlet ned med uisolert hulldekke over, kun 60 cm mot lydveggene er isolert. Men her er nå faktisk trinnlyden borte, og vi registrerer at gulvet er godt å gå på, forteller byggeleder Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS. Dette er et flytende gulv som er lagt kontinuerlig. For å få en så rasjonell fremdrift som mulig, blir kun yttervegger og vegger til badene satt opp før lydgulvet legges. Kostnadsmessig er denne løsningen gunstig fordi avrettingen skjer på ett tidspunkt for hele etasjen. Deretter bygges lydveggene mellom leilighetene og lettvegger, orienterer Kobbeltvedt. Varmekabler i 2,5-3 cm påstøp Vi har lagt vanlige varmekabler i påstøp som bare er 2,5 til 3 cm tykk. Dette kunne vi ikke ha klart med et annet gulv. Her var det bare å legge ut varmekabelen, og ferdig med det. Entreprenøren vi bruker, er Industrigulvspesialisten. Dette firmaet har vi samarbeidet godt med i mange prosjekter og disse leverer kvalitet, sier Kobbeltvedt. Han forteller at seks leiligheter med et areal på ca 350 m 2 så langt har ferdige gulv. Lydgulv koster noe mer, men bedre trinnlydresultat og rasjonell fremdrift mer enn oppveier dette. Vi er fornøyd, presiserer Stein Kobbeltvedt i Byggholt AS. 18

19 Byggholt AS oppfører 33 moderne leiligheter med maxit Lydgulv i Os sentrum. Under leilighetene anlegges næringslokaler. 19

20 LECA LYDDEKKE: Rask og god løsning mot lyd og brann I byggeprosjektet Haljemsmarka utenfor Bergen benytter Prosjekt Vest AS Leca Lyddekke for første gang. En enkel og god løsning mot lyd og brann er årsaken til valget. Jeg ble oppmerksom på Leca Lyddekke gjennom en kollega, som var svært positiv til produktet. Nå er vi derfor igang med å benytte produktet, forteller daglig leder i prosjekt Vest AS, Svein-Atle Garvik. Firmaet er nytt og satser på boligbygging. En viktig målsetting for selskapet er ryddighet, noe som skal gjelde i alle faser av byggingen, fra byggeplass til valg av løsninger og materialer. Selv har han arbeidet 20 år i bransjen som byggmester. Prosjektet han refererer til, heter Haljemsmarka og ligger idyllisk til utenfor Bergen. Her bygges det 20 leiligheter over to plan i rekke, totalt ca m timer pr. leilighet Så langt er vi meget fornøyd med denne gulvløsningen, jeg innser at vi burde tatt høyde for å bruke dette gulvet i tidligere prosjekter. Det som er kjempe, er at selve leggingen av Byggeplanken kun tar 2-3 timer pr. leilighet, og vi kan fortsette byggearbeidene med én gang. Vi sparer uker med arbeid på denne måten, konkluderer Garvik fornøyd. Ferdige skorsteiner Som et ledd i rasjonalitet og ryddighet, benytter Prosjekt Vest Leca Etasjehøye piper, altså ferdige piper som heises rett på plass. Dette er også en løsning vi er kjempefornøyd med. Den ferdige pipa kommer som to elementer, den nederste delen monteres før Byggeplanken legges, den andre settes oppå. I Byggeplanken kjerneborer vi hull til røykrøret. Genialt enkelt og tidsbesparende, helt konge, smiler Garvik. Han legger til at i forhold til tradisjonelle gulv er dette en god løsning på lydproblemene. Garvik har vanskelig for å forstå hvorfor ikke flere bruker denne løsningen. Når alt kommer til alt, er dette raskere og rimeligere løsninger, både når det gjelder gulv og skorstein. For oss er likevel det aller viktigste de gode egenskapene mot lyd og brann, uttaler en fornøyd Svein-Atle Garvik. I Haljemsmarka bygger det nyetablerte Prosjekt Vest AS 20 leiligheter. 20

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Designgulv Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Tekst: Foto: Dr. ing. Cecilie Evju Baggerud, tekn. produktsjef gulv, maxit as Trond Opstad, Informasjonspartner og maxit Cecilie Evju Baggerud

Detaljer

Webers fasadesystemer

Webers fasadesystemer Puss Serpomin Serpotherm WLK..og den nye Webers fasadesystemer Puss systemer Isolerte systemer Ventilerte systemer Klimatilpasninger for framtiden 1960 År 2100 2,4 millioner bygninger vil ligge i risikosonene

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 I -6,0-6,5-7,0 EINER EINER -3,5-3,0-2,0 BLÅBÆR -1,5 GRAN -1,0 BLÅBÆR/TYTTEBÆR -0,5 0,0 MOSE BJØRK 0,5 PLATÅ 1,0 1,5 2,0 2,5 HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 Levanger Kleivstua A g B h i a Adkomst fc Gravhaug c

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes Fasade mot syd BOLIG I MERGELBAKKEN Sandnes Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit Fra den store tomten til det verneverdige Jugendhuset fra 1920 var det skilt ut to boligtomter.

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Støpetips Legging av skifer trinn for trinn

Støpetips Legging av skifer trinn for trinn LEGGING AV SKIFER I denne brosjyren finner du en enkel trinnfor-trinn beskrivelse av hvordan du legger et skifergulv. Vårt eksempel viser omlegging av et eksisterende gulv, men prinsippet er det samme

Detaljer

MUR UTE, MUR INNE. Tilbygg i bærende murverk, Vinderen, Oslo ARKITEKT: DAHLE/DAHLE/BREITENSTEIN AS ARKITEKTER

MUR UTE, MUR INNE. Tilbygg i bærende murverk, Vinderen, Oslo ARKITEKT: DAHLE/DAHLE/BREITENSTEIN AS ARKITEKTER MUR UTE, MUR INNE Tilbygg i bærende murverk, Vinderen, Oslo ARKITEKT: DAHLE/DAHLE/BREITENSTEIN AS ARKITEKTER Tekst: Einar Dahle Foto: nispe@datho.no Programmet var klart: Overdekket uteplass, utvidelse

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger MAUR ERSTATTET MED MUR landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger Hytten består av to bygnings volumer. Det høyeste volumet inneholder kjøkken, stue, hems og takterrasse

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Gjennomføre oppgaver i riktig rekkefølge Mur av enkle teglvegger og teglpiper. Muring av åpen peis med peiskappe av tegl

Gjennomføre oppgaver i riktig rekkefølge Mur av enkle teglvegger og teglpiper. Muring av åpen peis med peiskappe av tegl Lokal læreplan og kalitetsskjema for murerfaget Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag - Gjøvikregionen Lærling: Halvår i læretiden: Produksjon 5.halvår 6.halvår 7.halvår 8.halvår Hovedområdet

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

www.arthur-thorsen.no Fagkunnskap gir trygghet

www.arthur-thorsen.no Fagkunnskap gir trygghet www.arthur-thorsen.no Fagkunnskap gir trygghet Generasjoner med erfaring Murmester Arthur J. Thorsen AS har røtter helt tilbake til 1947. Gjennom årene er vi blitt et velrenomert firma som leverer tjenester

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

Evigheten En anneksdrøm

Evigheten En anneksdrøm Evigheten En anneksdrøm Det krever et visst kunnskapsnivå å bygge Evigheten. Denne inspirasjonsbrosjyren beskriver på en generell måte hvordan én variant av Evigheten kan mures, og den kan med fordel danne

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Balblom utepeis og grillplass

Balblom utepeis og grillplass Balblom utepeis og grillplass Mars 2005 Balblom utepeis og grillplass Dette er ikke bare en grill; det er et fullt utekjøkken. Til og med vask er det gjort plass for her. Grunnforhold Et murt utearrangement

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide.

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Med Leca Lock går det så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

Fasade vest. Fasade sør

Fasade vest. Fasade sør Fasade vest Fasade sør FELTUTBYGGING I BÆRENDE MURVERK Sju eneboliger Kaasa terrasse, Notodden ARKITEKT: SØNDERGAARD RICKFELT AS, SIVILARKITEKTER MNAL NPA Tekst: Sivilarkitekt MNAL Evy Ann Buverud Foto:

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

September 2010. monteringsanvisning Weber Luftet Kledning

September 2010. monteringsanvisning Weber Luftet Kledning September 2010 monteringsanvisning Weber Luftet Kledning Monteringsanvisning Weber Luftet Kledning A B C F D E A Vindsperre B Impregnerte trelekter 23 x 76 C Aquapanel Outdoor D Utvendig skjøtetape E AP

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Hageprodukter i betong fra NOBI. realiserer drømmen om et vakrere uterom!

Hageprodukter i betong fra NOBI. realiserer drømmen om et vakrere uterom! Hageprodukter i betong fra NOBI realiserer drømmen om et vakrere uterom! Herregård Gråmix NOBI hageprodukter 3 Planlegg ditt uterom Uterommet har blitt viktigere for oss nordmenn når familie og venner

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

ENEBOLIG HAFRSFJORD. Stavanger. 4mur+ HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS. Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen)

ENEBOLIG HAFRSFJORD. Stavanger. 4mur+ HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS. Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen) ENEBOLIG HAFRSFJORD Stavanger HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen) 4 Adresse: Arkitekt: Konsulenter: Entreprenører: Leverandører: Ragnhildsgate 84, 4044

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen 1 Leca Blokkprodukter Leca Isoblokk, Blokk, Finblokk, Fasadeblokk,

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Haugerudåsen. Arkitekt. Prosjektledelse for byggherren

Haugerudåsen. Arkitekt. Prosjektledelse for byggherren 176-180 BP11 ABJ 16.08.13 19:56 Side 176 De 57 boligene på i Oslo ligger helt inn til tregrensen i Østmarka. Hele området ligger i enden av en blindvei, nesten uten trafikk. Både skole og barnehage ligger

Detaljer

Leca Venti Etasjehøy Pipe Leca 9.220 - mai 2009

Leca Venti Etasjehøy Pipe Leca 9.220 - mai 2009 Leca Venti Etasjehøy Pipe Leca 9.220 - mai 2009 Leca Pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Etasjehøy Pipe er et lukket system for vedfyring og er mye mer enn en skorstein. Den løser problemet

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

BOLIG I TANANGER. Sola kommune. Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit

BOLIG I TANANGER. Sola kommune. Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit BOLIG I TANANGER Sola kommune Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit Adresse: Risnesveien 21, 4056 Tananger Byggherre: Per T. Sekse Arkitekt: AROS AS, Sandnes v/ siv.ark.

Detaljer

Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide

Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide Leca Lock Så enkelt og raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide Endelig er de her Leca Lock Leca Basic Opptil 40 % raskere Gode tekniske egenskaper Konkurransedyktig Leca Lettvegg Raskere enn gipsvegg!

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer

ENEBOLIG MED UTLEIEDEL

ENEBOLIG MED UTLEIEDEL PRESENTASJON ENEBOLIG MED UTLEIEDEL Vækerøveien, Oslo ARKITEKT: KVAM OG SKJØNSBERG AS Tekst: Randi Kvam Foto: Arkitekten På en stor boligeiendom på Vækerøveiens vestside ligger et karakteristisk hus fra

Detaljer

ENEBOLIG SANDNES ARKITEKT: TOMMIE WILHELMSEN. Tekst: Tommie Wilhelmsen Foto: nispe@datho.no

ENEBOLIG SANDNES ARKITEKT: TOMMIE WILHELMSEN. Tekst: Tommie Wilhelmsen Foto: nispe@datho.no ENEBOLIG SANDNES ARKITEKT: TOMMIE WILHELMSEN Tekst: Tommie Wilhelmsen Foto: nispe@datho.no 28 Dette er en relativt liten tomt på 600 m 2, omringet av tett boligbebyggelse. Vi har alltid en ambisjon om

Detaljer

Bygningselementer. Vi gjør jobben enklere for proffmarkedet - bygget på erfaring og røtter i bransjen. T R E I N D U S T R I A S

Bygningselementer. Vi gjør jobben enklere for proffmarkedet - bygget på erfaring og røtter i bransjen. T R E I N D U S T R I A S Bygningselementer Vi gjør jobben enklere for proffmarkedet - bygget på erfaring og røtter i bransjen. T R E I N D U S T R I A S Vi har lagt stein på stein Røtter er viktig for oss alle. I vår bedrift dreier

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Fasade. Klart du kan! er vårt motto. Legg inn ditt prosjekt

Fasade. Klart du kan! er vårt motto. Legg inn ditt prosjekt Fasade. Heidis prosjekter Manglende bad... Stue i gammel del av huset. 2 etg. Nybygget. 1 etg. Nybygget. Nytt kjøkken. Basseng i hagen Soverom i gammelt hus. Fasade. Før hadde huset en skakk liten glassveranda

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

TERRAZZO mulighetenes materiale. En kort innføring om terrazzo

TERRAZZO mulighetenes materiale. En kort innføring om terrazzo TERRAZZO mulighetenes materiale En kort innføring om terrazzo Hva er støpt terrazzo? Terrazzo omtales av mange også som sementmosaikk, kunst betong eller kunst stein. Dette er tradisjonelt sett en type

Detaljer

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling Bjørn Nordermoen Hva er massivtre? Krysslagte bord, satt sammen til en plate Som kryssfinèr-plate, alt i mm er i cm Bygger et bygg som et pepperkakehus Det er et produkt som påvirker byggemetoden i stor

Detaljer

Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom. Ørnaberget K2. Snøde sør, Sola

Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom. Ørnaberget K2. Snøde sør, Sola Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom Ørnaberget K2 Snøde sør, Sola Beliggenhet og avstander Gode boliger med Ca 600 m Ca 2,0 km til Hafrsfjord til Risavika Havn funksjonell planløsning Ca 3,0

Detaljer

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Innledning SBE ble på senvinteren 2009 prekvalifisert sammen med tre andre til å være med i dialogfasen som skulle ende ut i

Detaljer

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no 177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV 1 PRESENTASJON www.iconhouse.no INTEGRERTE UTEROM STORE GLASSFLATER AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 69 KVM BOLIG 2.ETG (BRA 109 KVM TAKTERRASSE

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3.

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. PANTONE 7454 PANTONE 1955 C: 50 M: 24 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 100 Y: 60 K: 37 BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. BACstone Quatro steinpaneler Nå tilbyr vi ennå en serie trappemoduler. Steinpaneler

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

VILLA RIISE. Hamar PRESENTASJON ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET AASLAND OG KORSMO V/ SVERRE AASLAND. Foto: Jiri Havran og Dag Grundseth (øverst s.

VILLA RIISE. Hamar PRESENTASJON ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET AASLAND OG KORSMO V/ SVERRE AASLAND. Foto: Jiri Havran og Dag Grundseth (øverst s. PRESENTASJON Eiendommen ligger innenfor fornminneområdet Hamarkaupangen, som er et fredet kulturminne. (Hamarkaupangen omfattet bispesetet på Domkirkeodden og en markedsplass med middelaldersk bybebyggelse.)

Detaljer

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum!

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! får jobben gjort! Leder Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å presentere oss selv og hva vi kan tilby. Er du i behov av restaurering

Detaljer

Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007

Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007 Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007 post@telemark-hyttebygg.no Velkommen til Telemark Hyttebygg AS Telemark Hyttebygg AS tilbyr flotte hytter i både bindingsverk, stav, stavlaft og handlaft. Dette

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING For- og etterarbeid 1. Rengjøring av alle gulv 2. Priming av alle gulv Grovrengjør og støvsug overflaten nøye. Påse at det

Detaljer

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2 Praktiske familieboliger på BJORLADTUET 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-8 Team Bygg har lang tradisjon for oppføring av boliger på ærbø i Hå kommune. å skal vi i gang med et helt nytt

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2015 Jan Petter Svendsen 1 L ight LECA E C A xpanded lay ggregate 2 2 Leca-produktene

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Paradis Eiendomsmegling as

Paradis Eiendomsmegling as STOR ATTRAKTIV FJELLHYTTE - HARDANGERVIDDA. HØG KVALITET - NØKKELFERDIG SVÆRT ATTRAKTIV TOMT MED FLOTT PANORAMAUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. HELÅRSVEG OG OPPSTILLINGSPLASSER PÅ EGEN TOMT. PROSJEKERT NØKKELFERDIG

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader

Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader Leca Fasadeblokk Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader Leca Fasadeblokk kjenner du muligens under navnet Leca Iso Rehab? Blokken er den samme, men navnet er nytt. Det er to årsaker til

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Markedsføring. Markedsføring generelt, vinklet mot markedsføring av murhus Men aller først: en enkel markedsanalyse

Markedsføring. Markedsføring generelt, vinklet mot markedsføring av murhus Men aller først: en enkel markedsanalyse Markedsføring Markedsføring generelt, vinklet mot markedsføring av murhus Men aller først: en enkel markedsanalyse Morten Müller Marketingsjef maxit as (tidligere Optiroc, tidligere Norsk Leca...) Hva

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

PILESTREDET PARK STUDENTHUS

PILESTREDET PARK STUDENTHUS PILESTREDET PARK STUDENTHUS Oslo CODE ARKITEKTUR AS Tekst: Henning Kaland Foto: nispe@datho.no 12 MUR 4 2006 Ambisjonen har vært å skape et sosialt bomiljø for studentene, samtidig som bygningen skal bidra

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer