Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre Trondheim Februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar"

Transkript

1 Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim Februar 1

2 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd 3. Referat fra fylkesårsmøtet Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe Økonomi: Regnskap 2009 og budsjett Valg 8. Virksomhetsplan 9. Generell politisk debatt 10. Politiske uttalelser 2

3 Program Lørdag 6/2: : Åpning og konstituering, godkjenning av sakliste og referat : Innledning til debatt ved nestleder Ola Elvestuen : Lunsj : Generell debatt : Bokomtale v/ Torgeir Anda : Samferdselsdebatt, innledning ved Isak Oksvold : Godsterminaldebatt : Samferdselsdebatt med hovedvekt på jernbane : Politiske uttalelser 1900: Middag Søndag 7/2: : Årsmøtesaker - Årsmeldinger - Økonomi - Valg - Virksomhetsplan med Lavrans Skuterud - Aktivitetsplanlegging ved Fredrik Øvergård - Listestilling ved neste kommunevalg ved Odd Einar Dørum : Distriktspolitisk debatt, innledning ved Guri Melby - Notatet Frihet til å bo der du vil danner utgangspunkt for debatten : Politiske uttalelser : Lunsj 3

4 Sak 2: Konstituering Fylkesstyret foreslår følgende konstituering: Møteledere: Elisabeth Paulsen, Julia Iablokova, Jon Gunnes, Frode Bergrem, Siri Evjen Referenter: Guri Melby, Jørgen Kristoffersen, Lavrans Skuterud Fullmaktsnemnd: Arne Grønset (leder), Bente Kjøsnes Tellekorps: Pål Berntzen, Ingrid Vinje Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser: Anne Jorid Gullbrekken (leder), Paal Christian Bjønnes, Anne Gunvor Tronvold, Lars Jølle + en repr. fra UV Protokollunderskrivere: Velges i salen 4

5 Sak 3: Referat fra fylkesårsmøtet 2009 Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre på Rica Nidelven Hotell i Trondheim 7. og 8. februar 2009 Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 2: Konstituering: Ordstyrere: Jon Gunnes (Trondheim), Guri Melby (Trondheim), Kari Slungård (Tydal) og Magne Mære (Trondheim) Referent: Lavrans Skuterud (Orkdal) Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser: Elisabeth Paulsen (Trondheim), Arvid Hammernes (Frøya), Frode Bergrem (Klæbu) Fullmaktsnemnd: Lars Jølle og Mary Dahl Tellekorps: Odd Gunnar Jære Hoel (Oppdal) og Wenche Risan (Trondheim) Protokollunderskrivere: Lillfrid Sakshaug og Erling Moe (begge Trondheim) Sak 3: Årsmelding fra AU og Fylkestinget Jon Gunnes presenterte årsmeldingen for Sør-Trøndelag Venstre (styret/au). Fylkeslederen ble oppfordret til å distribuere korte oppsummeringer etter landstyremøtene. Årsmeldingen ble godkjent. Elisabeth Paulsen presenterte en fyldig årsmelding frå sitt første hele år i Fylkestinget. Årsmeldingen ble godkjent. 5

6 Sak 4: Regnskap 2008 Jon Gunnes presenterte en oversikt over regnskapet (ikke revidert). Det ble uttrykt tilfredshet med at vi har kr på bok, men det ble etterlyst at årsmøtet bør får regnskapet som del av sakspapirene i forkant av årsmøtet. Årsmøtet ga styremøtet fullmakt til å godkjenne revidert regnskap for Sak 5: Budsjett 2009 Jon Gunnes presenterte utkast til budsjett, som var satt opp med en buffer på slutten av året på kr Buffer har vist seg nødvendig pga. sent innkomne fakturaer, dårlig økonomi i lokallag m.m. Utkastet spesifiserte ikke aktiviteter i fylkeslaget, og det ble vedtatt å sette av kr til seminar m.m. og endre diverseposten til kr Det forventes også at lokallagene bidrar noe økonomisk til Stortingsvalgkampen. Som et tips til finansiering ble det nevnt at noen medlemmer kan ønske å bidra med økonomisk støtte i stedet for å bidra aktivt i f.eks. valgkampen. Fylkesårsmøtet ga valgkamputvalget fullmakt til å disponere avsetting til valgkamp i budsjettet. Sak 6: Sideorganisasjoner (Venstrekvinnelaget, UV, Liberale studenter) Wenche Storvik orienterte om oppstarten av kvinnepolitisk nettverk i Sør-Trøndelag høsten Årsmøte og åpent møte 7. mars med Innovasjon Norge om gründere. Forslag fra AU v/jon Gunnes om at Venstrekvinnene får observatørstatus i styret og fylkesårsmøtet ble vedtatt. Sak 7: Valg Ved valgene 8. februar var det 35 stemmeberettigede til stede. Følgende valg ble gjort: a) Arbeidsutvalget o Jon Gunnes, leder (ikke på valg) o Guri Melby, politisk nestleder (gjenvalgt, for 2 år) o Lavrans Skuterud, organisatorisk nestleder (ikke på valg) o Elisabeth Paulsen, styremedlem (gjenvalgt, for 2 år) b) Utsendinger til landsmøtet i Stavanger april: Jon Gunnes (leder Sør-Trøndelag Venstre) og Guri Melby (Trondheim) deltar gjennom 6

7 sine posisjoner i landsstyre og sentralstyre. Valg av landsmøtedeltagere o Elisabeth Paulsen, Trondheim (fylkestingsrepresentant) o Erling Moe, Trondheim (2. kandidat til Stortingsvalget) o Marit Foss Sundseth, Meldal (3. kandidat til Stortingsvalget) o Lars Jølle (leder Trondheim Venstre) o Kari Slungård (ordfører Tydal) o Kerstin Leistad, Malvik o Gerd Mette Drabløs, Oppdal o Julia Iablokova (leder STUV; STUV velger personlig vara) (de tre første deltar pga. sine posisjoner; det er tradisjon for at leder i Trondheim, ordfører(-e), og leder i STUV deltar) vara: o Lavrans Skuterud, Orkdal o Johan G. Foss, Frøya o Trond Åm, Trondheim o Tove Solli Røset, Selbu o Rune Johnsen, Røros (1. vara deltar også på landsmøtet, som observatør) Sak 8: Virksomhetsplan for Sør-Trøndelag Venstre 2009 Lavrans Skuterud presenterte utkast til virksomhetsplan. Basert på oppdaterte medlemstall ble det vedtatt en ambisjon om 450 betalende medlemmer i løpet av året (vi hadde 347 betalende i 2008). Det ble minnet om at lokallagsledere har/kan få passordtilgang til løpende medlemslister på nett. Ved gjennomgang av framdriftsplan ble det ytret ønske om utveksling av ideer og suksesshistorier om medlemsverving. Dette kan være tilleggstema for seminaret planlagt i mai/juni. I tillegg til de planlagte aktivitetene fra AU forventes det noen temamøter arrangert av lokallag. AU oppfordrer lokallag til å lage liknende virksomhetsplaner. 7

8 Sak 4: Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre var selvfølgelig preget av forberedelse, gjennomføring og evaluering av valgkampen i forbindelse med Stortingsvalget Valgkamparbeidet hadde foregått en viss tid før fylkesårsmøte i februar for ett år siden. Nominasjonsmøte var gjennomført og valgkamputvalg var nedsatt. Guri Melby ledet dette arbeidet. I tillegg besto gruppen av 2. kandidat Erling Moe, 3.kandidat Marit Foss Sundseth, 4. kandidat Lavrans Skuterud, fylkesleder Jon Gunnes og UV-fylkesleder Julia Iablokova. Leder i Trondheim Venstre Lars Jølle deltok aktivt i planleggingen for det var viktig å ha god dialog med Trondheimsmiljøet som man forventet skulle være aktiv i valgkampen. I mars samlet fylkeslaget til valgkampseminar i Trondheim. Senere ble det gjennomført styremøte i fylkeslaget og valgkampskolering i juni på Sverresborg. I mellomtiden kom Fredrik Carstens hjem fra Argentina og var ansatt som valgkampleder i Sør-Trøndelag. Alle forberedelser gikk meget bra. Vi følte vi hadde full kontroll på mediautspill, organisering av aktiviteter og økonomi. Valget kom og alle var meget skuffet og overrasket over valgresultatet. Vi var langt fra å få en representant på Stortinget. Valgresultatene finnes på egne internettsider og det var dårlig i alle kommuner selv om Trondheim hadde en liten oppgang i forhold til kommunevalget for to år siden. Valgkampen og eventuelt årsakene til resultatene ble evaluert på et styremøte for Sør- Trøndelag Venstre i november. Tilbakemeldingene herfra går på at vi i Sør-Trøndelag fikk den samme effekten som ellers i landet som kort og godt viste at velgerne snudde ryggen til oss. Dette var uventet, men Lars Sponheim har selv analysert resultatet og mener vi ikke ble oppfattet som troverdig i regjeringsspørsmålet. Lokalt mener styret i Sør-Trøndelag Venstre at vi gjennomførte en god valgkamp og Guri fremsto som en fantastisk politiker. Fredrik Carstens har gjennomført mange valgkamper til tross for sin unge alder. Både valgkamputvalget og AU i Sør-Trøndelag Venstre er meget godt fornøyd med jobben som ble gjennomført. I ettertid har han laget en evaluering og oversikt over tidsplan og prosesser som blir til stor nytte for senere valgkamper. Unge Venstre har vært en meget god støttespiller i valgkampen. Ved siden av aktiv deltagelse i valgkamputvalget gjennomførte de skolevalgsdebatter med nesten bare UV-ungdom. Meget godt jobba og et valgresultat som ikke var godt, men bedre enn forrige valg. Lederen i Sør-Trøndelag Venstre har deltatt på alle landsstyremøter i Venstre. Dette har vært en meget interessant og motiverende arena for politisk skolering og utfoldelse. På landsstyremøte i desember 09 ble Sør-Trøndelag Venstre tildelt rollen som vertskap til landsmøte i

9 På landsmøte i april i Stavanger møtte disse utsendingen fra Sør-Trøndelag; Jon Gunnes, Elisabeth Paulsen, Julia Iablokova, Jørgen Kristoffersen, Erling Moe, Kari Slungård, Kersti Leistad, Mari Foss Sundseth og Lars Jølle. Etter valget fikk vi en fantastisk medlemsvekst i Sør-Trøndelag Venstre. Mange hadde stor sympati med at vi kom under sperregrensen og ville vise at mange fortsatt har tro på partiet og politikken. Dette var meget oppløftende for oss som hadde blitt skikkelig tråkket i søla. Undersøkelser viser at de fleste nye medlemmer også stemte Venstre ved valget, men at de aller fleste ikke har tenkt å engasjere seg i partiarbeidet utover det å være medlem. De er meget fornøyd med å motta info om aktivitet i lokallagene. Men heldigvis har vi også fått nye medlemmer som har lyst å delta i arbeidet med å gjøre Venstre til et større parti ved neste valg. Jeg må få takke Fredrik Øvergård og Ina Spinnanger (og andre) med den jobben som er satt i gang for å få nye og gamle medlemmer bedre skolert og motivert. Lokallagene har arrangert venstreskole på Oppdal/Rennebu, Fosenkommunene og i Trondheim. I Trondheim var det stort innslag av nye medlemmer. Arbeidsutvalget har hatt et godt arbeidsår og vi håper lokallagene er fornøyd med den jobben vi har utført. Jon Gunnes Leder i Sør-Trøndelag Venstre 9

10 Sak 5: Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe 2009 I rapporten for 2008 antydet jeg at jeg hadde en økende følelse av å skjønne hva arbeidet i Fylkestinget dreier seg om. Til min og forhåpentlig andres glede kan jeg meddele at denne følelsen fortsetter. Det er enda langt igjen, og jeg når nok ikke målet; men med fylkestingsarbeid i enda ett år, skal jeg være i stand til å bidra til at vi får et godt program for Sør-Trøndelag Venstre for neste fylkestingsperiode. Regionreformen og grunnstøtingen av den har vi nå lagt bak oss, mener jeg. Fylkeskommunen eksisterer fortsatt, og nå er det er viktig at vi søker å utnytte de mulighetene som ligger i den så godt som mulig i tiden fremover. Generelt har det i løpet av 2009 kommet en del nye oppgaver til Fylkeskommunen som er av interesse, og som vi etter hvert å bruke politisk. De har kommet litt etter litt, og dette har medført at dette året med nye fylkeskommunen ha blitt et år med mange nye generelle vedtak som en kommer tilbake til senere. Det forekom ved et par av fylkestingets møter at vi lurte på hvor vi kunne finne noe politisk. Allerede i 2010 vil dette endre seg, da kommer de generelle sakene tilbake med mer konkret innhold, og med dem vil nok den til tider slitsomme enigheten endre seg. Jeg har fortsatt å delta i gruppemøtene foran fylkesutvalgets møter sammen med de øvrige borgerlige partier (H, KrF, FrP). Dette samarbeidet har gjort det lettere for meg å sette meg inn i sakene som har vært oppe til behandling. Det betyr på ingen måte at vi har vært enige i gruppa, men vi har forsøkt å få til noe felles der vi har vært enige. Ellers har det vært stor takhøyde for uenighet. Det er for øvrig også greit å notere seg hvor de vesentligste skillelinjene går. Flere fylkesveier Den største endringen, og den som kommer til å angå flest innbyggere i fylket er overtakelsen av riksveier. Sør-Trøndelag har nå fått ansvaret for omtrent dobbelt så mange kilometer vei som før reformen. Det utfordrende med dette er spørsmålet om det er følger penger med som tilsvarer arbeidet med oppgradering og vedlikehold av disse veiene. Siden overtakelsen er er det for tidlig å si noe sikkert om dette, men vi på borgerlig side har flere ganger uttrykt vår bekymring for at vi har fått med på kjøpet noen av de oppgaver staten så langt ikke har løst. Ut fra de tall vi har fått være det ikke mulig å se om det er riktig som det hevdes at utgiftene med å overta disse veiene kompenseres fullt ut. Til neste år vil vi han noen klarere indikasjoner å jobbe ut fra. Jeg har deltatt på et fellesforslag fra de borgerlige som klart uttrykte skepsis til økonomien i denne overføringen. Vi har i denne sammenhengen fremmet flere forslag om at vi også er interessert i å prøve ut OPS-løsninger når det gjelder veibygging, men her er de rødgrønne bastant i mot. Jeg har også ved flere anledninger fremmet forslag om å styrke programområdet gang og sykkelvei samt trafikksikkerhet, men har bare fått de borgerlige med på det. De rødgrønne kommer med positive tilbakemeldinger men stemmer ikke for. Men de kommer tilbake med 10

11 lignende forslag ved neste anledning jeg får trøste meg med at jeg har inspirert dem til å tenke - og komme med fornuftige forslag. Forslaget mitt denne gangen var som følger: Arbeidet med å etablere gang og sykkelveier langs trafikkfarlige strekninger ved våre fylkesveier må intensiveres. Fylkestinget ser nødvendigheten av å styrke dette tiltaket. Rammen for gang og sykkelveier økes i handlingsprogrammet med 5 mill. kroner. Rammen for strekningsvise tiltak reduseres tilsvarende Helsearbeid til fylkeskommunen Av andre større oppgaver som fylkeskommunen har fått seg overlevert fra 2010 er ansvar for folkehelsen. Det har vært stor enighet om at dette er et riktig og viktig arbeidsfelt for fylkeskommunen, men også her hersker ennå uklarhet om konkret hva det skal jobbes med, og ikke minst hvordan det skal finansieres. Fokus på primærnæringene Landbruket skal også få sterkere fokus fra Fylkeskommunens side nå. Fylkeslandbruksstyret er lagt ned, og mer fokus på landbruket skal over på fylkesting/fylkesutvalg. Da vi diskuterte landbruksplanen fremmet jeg et tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt: En nødvendig økning i produksjonsvolum for å opprettholde selvforsyningsgraden i framtida, må følges opp med positive virkemidler for å legge om til mer miljørettet drift og tiltak som reduserer klimautslippene. Det er viktig med ytterligere satsing på alternative produksjoner og tilleggsnæringler (mat, reiseliv,trebruk, bioenergi). Men en slik sterk satsing, uansett om det er volumfokus eller alternativt fokus, medfører også at virkemiddelapparatet må opprettholdes. Landbruksforvaltningen må derfor ikke reduseres, men styrkes. Klima og energiplan Noe av det mest konkrete vi har jobbet med i 2009 er å lage en klima og energiplan for Sør- Trøndelag. Dette var en vekker for undertegnede. En ting er å lage en gjennomgang av hva det er lurt å gjøre, men vanskelighetene vil komme når planen skal gjennomføres. Heldigvis fikk jeg flertall for et forslag der jeg ber om at en gjennomgang av resultatene av arbeidet med klima blir tatt med i årsrapporten, samt at det utarbeides en handlingsplan med konkrete mål. Her er forslaget mitt som fikk enstemmig tilslutning: Fylkestinget ber om at klimaregnskap legges inn i fylkeskommunens årsrapport som et fast kapitel. Handlingsplanen som skal utarbeides må inneholde så vel handlingsmål som tidsfrister, for eksempel tidspunkt når fylkeskommunens bygg oppvarmes med ikkeforurensende energi. Kompetanseheving i videregående skole I forbindelse med utfordringsdokumentet var også kompetanseutvikling i videregående skole et tema. Siden min forgjenger i Fylkestinget Randi Rognes fremmet forslag som gikk på videre kompetanseheving for lærere, har lite skjedd, og jeg fant det var på tide å minne fylkestinget på at de har fremmet et enstemmig forslag som omhandler dette, og la fram følgende tilleggsforslag til saken: I arbeid med rullering av planen (for kompetanseutvikling) ber fylkestinget om at det tas kontakt med lærerorganisasjonene for å komme fram til en ordning med ytterligere videreutdanning for lærerne. 11

12 I og med at fylkestinget har vedtatt noe lignende tidligere, hadde de ikke annet valg enn å stemme for forslaget fra Venstre denne gangen også. Vann Fylkeskommunen overtar nå ansvar for vann, og forvaltningsplan for vannregionen ble behandlet i oktober. Dette er et omfattende arbeid som nå overtas fra Fylkesmannen. Det var en svært omfattende plan som ble framlagt, men det hersker ennå usikkerhet om hvordan dette arbeidet skal gjennomføres, og om hva som egentlig ligger i ansvar. En gjennomgang av regionens vannkilder er en omfattende oppgave, og hvordan dette skal finansieres er ennå ikke helt avklart. I alle fall er dette også en viktig oppgave fylkeskommunen har fått, og det vil komme flere og mer konkrete saker på dette feltet etter hvert Utviklingsmidler for regionen Mye av fylkeskommunens midler går til ulike regionale utviklingsprogrammer, både til tiltak som Blilyst og Kysten er klar, men også flere andre utviklingstiltak står på programmet. En gjennomgang av dette arbeidet er vedtatt, og dette arbeidet må vi følge med interesse. Det er viktig å påse at midlene som brukes kommer til nytte der de trengs mest. En oppfølging av dette vedtaket vil komme i Voksenopplæring er også en viktig oppgave for fylkeskommunen, og da v i fikk en gjennomgang av dette arbeidet tillot jeg meg å fremme følgende tilleggsforslag: Fylkeskommunen bes i enda sterkere grad ta i bruk kompetansen som finnes i NAV Intro for hurtigere å få avklart kompetansenivå hos minoritetsspråklige Dette forslaget fikk enstemmig tilslutning. Av andre sentrale oppgaver som har vært behandlet kan nevnes Frafall i videregående skole Miljøpakke Trondheim Interkommunal plan for Trondheimsregionen Bruk av forskningsmidler Sist men ikke minst vil jeg nevne at de rødgrønne til sist ga opp kampen mot anbud i kollektivtrafikken, og vedtatt og gjennomført anbud på kollektivtrafikken i halve Trondheim. Allerede nå ser det ut til at det vil bli midler å spare. Første runde starter i august i år, etter det står resten av Trondheimsregionen for tur i Et forslag fra de borgerlige partiene om og sett ut på anbud kollektivtrafikken i hele fylket fikk ikke tilslutning i første omgang. Arealplan Med ny plan og bygningslov har også fylkeskommunen fått et utvidet ansvar med hensyn til arealbruk i kommunene, og det blir spennende å se om det er mulig å få til et konstruktivt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen i dette arbeidet Sluttkommentar 2009 har vært et år i overgangens tegn. Det er mange områder som legges til fylkeskommunen som en rest av regionreformen som forsvant. De nye områdene bærer imidlertid enda preg av usikkerhet, hvor omfattende dette nye arbeidsfeltet skal være, og ikke minst hvordan det skal finansieres. 12

13 Imidlertid har 2009 ført med seg ansats til mange nye og spennende oppgaver. Hvordan regional utvikling skal føres videre, det jobbes med reiselivsplaner flere steder og forskning har fått et sterkere fokus enn tidligere. Det kan til tider være vanskelig å være eneste representant i en periode med så mye omstilling tross alt men jeg har vært heldig og har fått mye hjelp og støtte av Venstremedlemmer i fylket, både når jeg har henvendt meg til enkeltmedlemmer og til venstrelag. Flere av de forslagene jeg har fremmet og fått tilslutning til, har blitt til gjennom samarbeid med dyktige hjelpere. Jeg takker alle for uvurderlig bistand, og håper at den kan fortsette også i 2010 Elisabeth Paulsen Fylkestingrepresentant Venstre 13

14 Sak 6: Regnskap 2009 og budsjett 2010 Regnskap: Inntekter Medlemskontigent Partistøtte Valgkambidrag Premie 5000 Reiseutjamning Venstres opplysningsfond 700 Refusjon utg. nominasjon Renter 178 Sum Utgifter Landsmøte Fylkesårsmøte Rikspolitisk verksted og kommunekonf Valgkamp Landstyremøter Nominasjonsmøte Fylkesarrangement Diverse. Gaver, støtte og noe reise 9010 Sum Balanse Saldo 1.januar Sum utgifter Sum inntekter Saldo 31.desember Fordring: Trondheim Venstre har betalt kr etter nyttår slik at reell saldo er dermed noe bedret. VHO har betalt ut merinntekter for medlemskontigent 2009 i januar 2010, derfor ikke beløp ført i regnskap. Regnskapet er revidert den 4.februar. 14

15 Budsjett: Inntekt Saldo Landsmøte Fylkesårsmøte Landsstyremøter Rikspolitisk nettverk Valgkamp Divers utgifter +fylkesaktivitet Saldo om et år

16 Sak 7: Valg Valgkomiteens innstilling Leder: Anne Jorid Gulbrekken, Rissa AU: Guri Melbye, Trondheim (ikke på valg) Elisabeth Paulsen, Trondheim (Ikke på valg) Pål Christian Bjønnes, Klæbu Delegater til landsmøte 1. Anne Jorid Gulbrekken, delegasjonsleder 2. Jon Gunnes, Trondheim, kommunalråd 3. Kari Slungaard, Tydal, ordfører 4. Lars Jølle, Trondheim, leder 5. Elisabeth Paulsen, Trondheim, fylkestingsrepresentant 6. Laila Tøndel, Malvik 7. Gerd-Mette Drabløs, Oppdal 8. Pål Christian Bjønnes, Klæbu 9. Julia Iablokova, Trondheim, leder STUV 10. Petter Rønning STUV Vara 1. Ingrid Vinje, Trondheim 2. Ina Roll Spinnangr, Trondheim Styrets innstilling til ny valgkomité: Jon Gunnes (leder), Lavrans Skuterud, Unni Garnes + en repr. fra UV Styrets innstilling til ny nominasjonsnemnd: 16

17 Sak 8: Virksomhetsplan for Sør-Trøndelag Venstre Innledning Den lange kampen fram mot lokalvalget i 2011 har startet. Etter nedturen ved valget i høst, må vi arbeide godt for å bygge en sterkere organisasjon både lokalt og regionalt for at vi skal gjøre et godt valg i Likevel mener vi at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes, særlig med bakgrunn i medlemsveksten vi opplevde i etterkant av valget i 2009, og den økningen vi har hatt i antall aktive lokallag de siste årene. Denne planen skal være styrende for arbeidet i Sør-Trøndelag Venstre i Målsettingene går fram mot 2011, men tiltakene som er foreslått er i 2010, så nye tiltak får komme inn ved revidering neste år. AU har ansvaret for at planen følges opp, men lokallagene må ta mye av ansvaret for den praktiske delen av arbeidet. 2 Visjon og verdigrunnlag Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstres verdigrunnlag i stikkordsform: Frihet Storsinnet (raust) Fordomsfritt Solidarisk Fremskrittsglad (optimistisk) Miljøvennlig 3 Målsettinger 3.1 Mål for kommune- og fylkestingsvalget 2011 Det langsiktige målet for Sør-Trøndelag Venstres virksomhet i 2010 er å legge grunnlaget for et godt lokalvalg i Fylkestingsvalg: 2 representanter Bakgrunn: Ved forrige fylkestingsvalg oppnådde vi et valgresultat på 3,8 prosent. Dette var en framgang på 0,8 prosent fra forrige fylkestingsvalg i 2003, noe som var positivt. Det mest negative var at vi var bare noen få stemmer unna å øke fra 1 til 2 representanter i fylkestinget. Det må være en målsetting i neste fylkestingsvalg å øke oppslutningen minimum slik at vi sikrer oss 2 representanter. Kommunevalg: Lister i alle kommuner og minimum en ordfører Bakgrunn: Ved forrige kommunevalg stilte vi lister i 21 av 25 kommuner, noen av disse var felleslister sammen med andre parti. I forkant av listestillingsarbeidet må vi ha som ambisjon å stille lister i alle kommuner, selv om vi vet at vi i noen kommuner er lenger unna å lykkes enn i andre. Vi 17

18 må også ha som ambisjon å øke andelen rene Venstre-lister der vi har aktive Venstre-politikere i kommunestyrene. 3.2 Mål for organisasjonen Medlemmer: 100 nye medlemmer over to år (fra 2010 til 2012) Lokallag: Kortsiktig mål: Fungerende lokallag i 22 kommuner (alle unntatt Agdenes, Osen og Snillfjord) Langsiktig mål: Fungerende lokallag i alle kommuner i løpet av Status medlemsvekst: I 2010 har fylkeslaget 488 betalende medlemmer, noe som representerer en vekst på ca. 120 medlemmer i løpet av Status lokallag: Vi har lokallag i følgende kommuner: Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord. Det betyr ikke at aktiviteten er like høy i alle lag, og rundt 1/3 av disse lagene har en såpass lav aktivitet at de ikke kan kalles fungerende. Dette er basert på blant annet oppmøte på styremøter og andre arrangementer, respons på informasjon som sendes ut fra fylkeslaget og oppdatering av nettsider. Disse lagene med lav aktivitet bør prioriteres av fylkeslaget framover, blant annet gjennom å stimulere til medlemsaktivitet i disse kommunene. Det gledelige er at vi i de fleste av disse lagene har kommunestyrerepresentanter, noe som er et godt utgangspunkt for å få til aktivitet. 4 Tiltak 4.1 Medlemmer Tilstrømmingen av nye Venstre-medlemmer som har uttrykt engasjement og et brennende ønske om å bidra aktivt, har gitt partiet ny giv etter valgnederlaget sist høst. Det er viktig at dette engasjementet ivaretas og videreutvikles. Alle nye medlemmer får en velkomstpakke fra VHO. I tillegg skal nye medlemmer kontaktes per telefon av lokallaget, eller av fylkeslaget (AU) der det ikke er fungerende lokallag. Alle nye medlemmer skal få tilbud om å delta på seminar, studiesirkel eller medlemsmøte kort tid etter innmeldning. Venstres politikk skal formes nedenfra. For at folk skal ønske å være medlem av Venstre er det viktig at de blir hørt, at de blir inkludert i den løpende debatten, og at de har innflytelse. Det er ytret ønske om at det må bli lettere for medlemmer å engasjere seg i tema de brenner for (for eksempel i uformelle arbeidsgrupper), uten å påta seg formelle verv i organisasjonen. Medlemsinitiativet Aktiv Venstre (initiert av medlemmer fra Malvik og Trondheim) er eksempel på en slik arbeidsgruppe, som har som mål å arrangere temamøter (i Trondheim) av interesse for flest mulig av fylkets kommuner/medlemmer. AU ser dette som et verdifullt supplement til fylkeslagets aktiviteter. 18

19 Lokallagsledere har tilgang til løpende oppdaterte medlemslister på Venstre+ (ev. kontakt VHO for passord) Ansvar: Medlemmer, lokallagsledere og AU. 4.2 Seminarer og studievirksomhet AU har ansvaret for at det arrangeres minst 3 seminarer i året i fylket. Det kan være både fylkeslag og lokallag som arrangerer, evt. et samarbeid, men minst 3 seminarer årlig som er tilgjengelig for alle medlemmene i fylket. Seminarene bør avholdes i sammenheng med styremøter i Sør-Trøndelag Venstre, da det vil være både ressursbesparende og tidsbesparende. I Sør-Trøndelag har vi nå to kursledere i Venstreskolen trinn 1 som kan gjennomføre kurs for alle lokallag i fylket. De fleste lokallag har etter hvert gjennomført trinn 1, men i en del kommuner begynner det å bli en stund siden. Dessuten har mange medlemmer, både nye og gamle, ikke deltatt på kurset, og det er derfor behov for å gjennomføre V-skolen trinn 1 i flere kommuner (ev. som samarbeid med andre lokallag/au). AU vil våren 2010 arrangere Venstreskolen trinn 2 som skolering og motivasjon for alle som ønsker å bli mer aktive i Venstre. VHO vil som skolering og forberedelse til valget i 2011 arrangere Lokalpolitisk nettverk (Venstreskolen trinn 3) med to samlinger i 2010 (mai og oktober) i samarbeid med fylkeslagene.. Ansvar: Lokallagene har ansvar for å få gjennomført Venstreskolen trinn 1, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. AU har ansvar for Venstreskolen trinn 2 i mars, styremøter m/temamøter og seminar, og i samarbeid med VHO ansvar for at Lokalpolitisk nettverk (Venstreskolen trinn 3) gjennomføres med 2 samlinger. 4.3 Kommunikasjon Internett er Sør-Trøndelag Venstres viktigste kommunikasjonskanal. AU har ansvaret for at internettsidene oppdateres, og at lokallag som ønsker å opprette egne sider skal få hjelp til det. Alt materiell og alle sakspapirer som egner seg for det skal gjøres tilgjengelig på nettsidene. I tillegg er det viktig at kontaktinformasjon er lett tilgjengelig via nettsidene. Alle medlemmer skal få hjelp til å bruke Venstre+. All kommunikasjon mellom AU og lokallagene foregår nå i praksis elektronisk. Medlemmene oppfordres til å abonnere på nyhetsbrev fra sidene til både fylkeslaget og lokallagene. Ansvar: AU har ansvar for fylkets nettsider, og for å hjelpe lokallag til å opprette egne. AU har ansvar for å sende ut relevant informasjon til lokallagene. Lokallagslederne har ansvar for å oppdatere AU når det gjelder e-postadresser, og for å distribuere viktig informasjon videre til sine medlemmer. 4.4 Politikkskaping og profilering Det er viktig å være synlig i media, synliggjøre ideologien og bygge opp profilen rundt kjerneområdene våre. Vi må hele tiden jobbe med å skape ny politikk, være med i aktuelle debatter, starte debatter og søke å finne løsninger i viktige saker, både lokalt og nasjonalt. Med tanke på valgkampen i 2011 er det viktig å finne gode lokale og regionale saker som kan knyttes til hovedsakene sentralt, og som vi kan få eierskap til. De folkevalgte er viktige i dette arbeidet. AU har et særlig ansvar for å sørge for at vi hele tiden kommer med innspill til Venstre sentralt, gjennom å fremme uttalelser på landsstyremøter, og gjennom å ta aktivt del i aktuelle debatter innad i 19

20 partiet. Økt studie- og seminarvirksomhet vil bidra til å inkludere hele medlemsmassen i denne prosessen. 4.5 Landsmøtet 2011 Landsmøtet 2011 i Trondheim er et viktig arrangement, også med tanke på profilering og rekruttering. VHO står for det meste av arrangementet, men det vil trenges noe lokal bistand. Ansvar: AU har ansvar for gjennomføringen i samarbeid med VHO, men i tillegg vil vi opprette et eget landsmøteutvalg som utnevnes på fylkesårsmøtet 2010 som vil gjøre mye av den praktiske planleggingen. Bente Kjøsnes er utnevnt til leder for dette utvalget, øvrige medlemmer suppleres av AU. 5 Ressurser Av økonomiske hensyn har ikke Sør-Trøndelag Venstre lønnet sekretær. Så lenge den økonomiske situasjonen er som den er nå, er det riktig å prioritere å bruke ressurser på frikjøp i perioder med stort press og stor arbeidsbelastning, i stedet for å engasjere en sekretær på permanent basis. I mellomvalgsåret 2010 er det viktig at vi setter av en økonomisk buffer til valgkampen i 2011 og forberedelsene til denne. Likevel er det viktig å prioritere å bruke midler til aktiviteter i fylkeslaget, slik som seminarvirksomhet, Lokalpolitisk nettverk og gjennomføring av Venstreskolen. Det er viktig at vi får fordelt utgiftene på en god måte mellom lokallagene og fylkeslaget slik at økonomi ikke hindrer noen lokallag fra å delta på viktige arrangement. 6 Framdriftsplan 2010 Framdriftsplanen viser også de sentrale møtene som berører lokale tillitsvalgte/politikere (sjekk for ev. endringer i disse): Måned Dag Aktivitet Februar Fylkesårsmøte Temamøte om sosialliberalisme med Helge Solum Larsen (arr.: Aktiv Venstre ) Mars Landsstyremøte Mars/april? Venstreskolen trinn 2? April Landsstyremøte Landsmøte (Sarpsborg) Mai eller 8.-9.? 3. Venstreskolen trinn 3? Lokalpolitisk nettverk? Venstres ordførersamling 20

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer