Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre Trondheim Februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar"

Transkript

1 Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim Februar 1

2 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd 3. Referat fra fylkesårsmøtet Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe Økonomi: Regnskap 2009 og budsjett Valg 8. Virksomhetsplan 9. Generell politisk debatt 10. Politiske uttalelser 2

3 Program Lørdag 6/2: : Åpning og konstituering, godkjenning av sakliste og referat : Innledning til debatt ved nestleder Ola Elvestuen : Lunsj : Generell debatt : Bokomtale v/ Torgeir Anda : Samferdselsdebatt, innledning ved Isak Oksvold : Godsterminaldebatt : Samferdselsdebatt med hovedvekt på jernbane : Politiske uttalelser 1900: Middag Søndag 7/2: : Årsmøtesaker - Årsmeldinger - Økonomi - Valg - Virksomhetsplan med Lavrans Skuterud - Aktivitetsplanlegging ved Fredrik Øvergård - Listestilling ved neste kommunevalg ved Odd Einar Dørum : Distriktspolitisk debatt, innledning ved Guri Melby - Notatet Frihet til å bo der du vil danner utgangspunkt for debatten : Politiske uttalelser : Lunsj 3

4 Sak 2: Konstituering Fylkesstyret foreslår følgende konstituering: Møteledere: Elisabeth Paulsen, Julia Iablokova, Jon Gunnes, Frode Bergrem, Siri Evjen Referenter: Guri Melby, Jørgen Kristoffersen, Lavrans Skuterud Fullmaktsnemnd: Arne Grønset (leder), Bente Kjøsnes Tellekorps: Pål Berntzen, Ingrid Vinje Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser: Anne Jorid Gullbrekken (leder), Paal Christian Bjønnes, Anne Gunvor Tronvold, Lars Jølle + en repr. fra UV Protokollunderskrivere: Velges i salen 4

5 Sak 3: Referat fra fylkesårsmøtet 2009 Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre på Rica Nidelven Hotell i Trondheim 7. og 8. februar 2009 Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 2: Konstituering: Ordstyrere: Jon Gunnes (Trondheim), Guri Melby (Trondheim), Kari Slungård (Tydal) og Magne Mære (Trondheim) Referent: Lavrans Skuterud (Orkdal) Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser: Elisabeth Paulsen (Trondheim), Arvid Hammernes (Frøya), Frode Bergrem (Klæbu) Fullmaktsnemnd: Lars Jølle og Mary Dahl Tellekorps: Odd Gunnar Jære Hoel (Oppdal) og Wenche Risan (Trondheim) Protokollunderskrivere: Lillfrid Sakshaug og Erling Moe (begge Trondheim) Sak 3: Årsmelding fra AU og Fylkestinget Jon Gunnes presenterte årsmeldingen for Sør-Trøndelag Venstre (styret/au). Fylkeslederen ble oppfordret til å distribuere korte oppsummeringer etter landstyremøtene. Årsmeldingen ble godkjent. Elisabeth Paulsen presenterte en fyldig årsmelding frå sitt første hele år i Fylkestinget. Årsmeldingen ble godkjent. 5

6 Sak 4: Regnskap 2008 Jon Gunnes presenterte en oversikt over regnskapet (ikke revidert). Det ble uttrykt tilfredshet med at vi har kr på bok, men det ble etterlyst at årsmøtet bør får regnskapet som del av sakspapirene i forkant av årsmøtet. Årsmøtet ga styremøtet fullmakt til å godkjenne revidert regnskap for Sak 5: Budsjett 2009 Jon Gunnes presenterte utkast til budsjett, som var satt opp med en buffer på slutten av året på kr Buffer har vist seg nødvendig pga. sent innkomne fakturaer, dårlig økonomi i lokallag m.m. Utkastet spesifiserte ikke aktiviteter i fylkeslaget, og det ble vedtatt å sette av kr til seminar m.m. og endre diverseposten til kr Det forventes også at lokallagene bidrar noe økonomisk til Stortingsvalgkampen. Som et tips til finansiering ble det nevnt at noen medlemmer kan ønske å bidra med økonomisk støtte i stedet for å bidra aktivt i f.eks. valgkampen. Fylkesårsmøtet ga valgkamputvalget fullmakt til å disponere avsetting til valgkamp i budsjettet. Sak 6: Sideorganisasjoner (Venstrekvinnelaget, UV, Liberale studenter) Wenche Storvik orienterte om oppstarten av kvinnepolitisk nettverk i Sør-Trøndelag høsten Årsmøte og åpent møte 7. mars med Innovasjon Norge om gründere. Forslag fra AU v/jon Gunnes om at Venstrekvinnene får observatørstatus i styret og fylkesårsmøtet ble vedtatt. Sak 7: Valg Ved valgene 8. februar var det 35 stemmeberettigede til stede. Følgende valg ble gjort: a) Arbeidsutvalget o Jon Gunnes, leder (ikke på valg) o Guri Melby, politisk nestleder (gjenvalgt, for 2 år) o Lavrans Skuterud, organisatorisk nestleder (ikke på valg) o Elisabeth Paulsen, styremedlem (gjenvalgt, for 2 år) b) Utsendinger til landsmøtet i Stavanger april: Jon Gunnes (leder Sør-Trøndelag Venstre) og Guri Melby (Trondheim) deltar gjennom 6

7 sine posisjoner i landsstyre og sentralstyre. Valg av landsmøtedeltagere o Elisabeth Paulsen, Trondheim (fylkestingsrepresentant) o Erling Moe, Trondheim (2. kandidat til Stortingsvalget) o Marit Foss Sundseth, Meldal (3. kandidat til Stortingsvalget) o Lars Jølle (leder Trondheim Venstre) o Kari Slungård (ordfører Tydal) o Kerstin Leistad, Malvik o Gerd Mette Drabløs, Oppdal o Julia Iablokova (leder STUV; STUV velger personlig vara) (de tre første deltar pga. sine posisjoner; det er tradisjon for at leder i Trondheim, ordfører(-e), og leder i STUV deltar) vara: o Lavrans Skuterud, Orkdal o Johan G. Foss, Frøya o Trond Åm, Trondheim o Tove Solli Røset, Selbu o Rune Johnsen, Røros (1. vara deltar også på landsmøtet, som observatør) Sak 8: Virksomhetsplan for Sør-Trøndelag Venstre 2009 Lavrans Skuterud presenterte utkast til virksomhetsplan. Basert på oppdaterte medlemstall ble det vedtatt en ambisjon om 450 betalende medlemmer i løpet av året (vi hadde 347 betalende i 2008). Det ble minnet om at lokallagsledere har/kan få passordtilgang til løpende medlemslister på nett. Ved gjennomgang av framdriftsplan ble det ytret ønske om utveksling av ideer og suksesshistorier om medlemsverving. Dette kan være tilleggstema for seminaret planlagt i mai/juni. I tillegg til de planlagte aktivitetene fra AU forventes det noen temamøter arrangert av lokallag. AU oppfordrer lokallag til å lage liknende virksomhetsplaner. 7

8 Sak 4: Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre var selvfølgelig preget av forberedelse, gjennomføring og evaluering av valgkampen i forbindelse med Stortingsvalget Valgkamparbeidet hadde foregått en viss tid før fylkesårsmøte i februar for ett år siden. Nominasjonsmøte var gjennomført og valgkamputvalg var nedsatt. Guri Melby ledet dette arbeidet. I tillegg besto gruppen av 2. kandidat Erling Moe, 3.kandidat Marit Foss Sundseth, 4. kandidat Lavrans Skuterud, fylkesleder Jon Gunnes og UV-fylkesleder Julia Iablokova. Leder i Trondheim Venstre Lars Jølle deltok aktivt i planleggingen for det var viktig å ha god dialog med Trondheimsmiljøet som man forventet skulle være aktiv i valgkampen. I mars samlet fylkeslaget til valgkampseminar i Trondheim. Senere ble det gjennomført styremøte i fylkeslaget og valgkampskolering i juni på Sverresborg. I mellomtiden kom Fredrik Carstens hjem fra Argentina og var ansatt som valgkampleder i Sør-Trøndelag. Alle forberedelser gikk meget bra. Vi følte vi hadde full kontroll på mediautspill, organisering av aktiviteter og økonomi. Valget kom og alle var meget skuffet og overrasket over valgresultatet. Vi var langt fra å få en representant på Stortinget. Valgresultatene finnes på egne internettsider og det var dårlig i alle kommuner selv om Trondheim hadde en liten oppgang i forhold til kommunevalget for to år siden. Valgkampen og eventuelt årsakene til resultatene ble evaluert på et styremøte for Sør- Trøndelag Venstre i november. Tilbakemeldingene herfra går på at vi i Sør-Trøndelag fikk den samme effekten som ellers i landet som kort og godt viste at velgerne snudde ryggen til oss. Dette var uventet, men Lars Sponheim har selv analysert resultatet og mener vi ikke ble oppfattet som troverdig i regjeringsspørsmålet. Lokalt mener styret i Sør-Trøndelag Venstre at vi gjennomførte en god valgkamp og Guri fremsto som en fantastisk politiker. Fredrik Carstens har gjennomført mange valgkamper til tross for sin unge alder. Både valgkamputvalget og AU i Sør-Trøndelag Venstre er meget godt fornøyd med jobben som ble gjennomført. I ettertid har han laget en evaluering og oversikt over tidsplan og prosesser som blir til stor nytte for senere valgkamper. Unge Venstre har vært en meget god støttespiller i valgkampen. Ved siden av aktiv deltagelse i valgkamputvalget gjennomførte de skolevalgsdebatter med nesten bare UV-ungdom. Meget godt jobba og et valgresultat som ikke var godt, men bedre enn forrige valg. Lederen i Sør-Trøndelag Venstre har deltatt på alle landsstyremøter i Venstre. Dette har vært en meget interessant og motiverende arena for politisk skolering og utfoldelse. På landsstyremøte i desember 09 ble Sør-Trøndelag Venstre tildelt rollen som vertskap til landsmøte i

9 På landsmøte i april i Stavanger møtte disse utsendingen fra Sør-Trøndelag; Jon Gunnes, Elisabeth Paulsen, Julia Iablokova, Jørgen Kristoffersen, Erling Moe, Kari Slungård, Kersti Leistad, Mari Foss Sundseth og Lars Jølle. Etter valget fikk vi en fantastisk medlemsvekst i Sør-Trøndelag Venstre. Mange hadde stor sympati med at vi kom under sperregrensen og ville vise at mange fortsatt har tro på partiet og politikken. Dette var meget oppløftende for oss som hadde blitt skikkelig tråkket i søla. Undersøkelser viser at de fleste nye medlemmer også stemte Venstre ved valget, men at de aller fleste ikke har tenkt å engasjere seg i partiarbeidet utover det å være medlem. De er meget fornøyd med å motta info om aktivitet i lokallagene. Men heldigvis har vi også fått nye medlemmer som har lyst å delta i arbeidet med å gjøre Venstre til et større parti ved neste valg. Jeg må få takke Fredrik Øvergård og Ina Spinnanger (og andre) med den jobben som er satt i gang for å få nye og gamle medlemmer bedre skolert og motivert. Lokallagene har arrangert venstreskole på Oppdal/Rennebu, Fosenkommunene og i Trondheim. I Trondheim var det stort innslag av nye medlemmer. Arbeidsutvalget har hatt et godt arbeidsår og vi håper lokallagene er fornøyd med den jobben vi har utført. Jon Gunnes Leder i Sør-Trøndelag Venstre 9

10 Sak 5: Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe 2009 I rapporten for 2008 antydet jeg at jeg hadde en økende følelse av å skjønne hva arbeidet i Fylkestinget dreier seg om. Til min og forhåpentlig andres glede kan jeg meddele at denne følelsen fortsetter. Det er enda langt igjen, og jeg når nok ikke målet; men med fylkestingsarbeid i enda ett år, skal jeg være i stand til å bidra til at vi får et godt program for Sør-Trøndelag Venstre for neste fylkestingsperiode. Regionreformen og grunnstøtingen av den har vi nå lagt bak oss, mener jeg. Fylkeskommunen eksisterer fortsatt, og nå er det er viktig at vi søker å utnytte de mulighetene som ligger i den så godt som mulig i tiden fremover. Generelt har det i løpet av 2009 kommet en del nye oppgaver til Fylkeskommunen som er av interesse, og som vi etter hvert å bruke politisk. De har kommet litt etter litt, og dette har medført at dette året med nye fylkeskommunen ha blitt et år med mange nye generelle vedtak som en kommer tilbake til senere. Det forekom ved et par av fylkestingets møter at vi lurte på hvor vi kunne finne noe politisk. Allerede i 2010 vil dette endre seg, da kommer de generelle sakene tilbake med mer konkret innhold, og med dem vil nok den til tider slitsomme enigheten endre seg. Jeg har fortsatt å delta i gruppemøtene foran fylkesutvalgets møter sammen med de øvrige borgerlige partier (H, KrF, FrP). Dette samarbeidet har gjort det lettere for meg å sette meg inn i sakene som har vært oppe til behandling. Det betyr på ingen måte at vi har vært enige i gruppa, men vi har forsøkt å få til noe felles der vi har vært enige. Ellers har det vært stor takhøyde for uenighet. Det er for øvrig også greit å notere seg hvor de vesentligste skillelinjene går. Flere fylkesveier Den største endringen, og den som kommer til å angå flest innbyggere i fylket er overtakelsen av riksveier. Sør-Trøndelag har nå fått ansvaret for omtrent dobbelt så mange kilometer vei som før reformen. Det utfordrende med dette er spørsmålet om det er følger penger med som tilsvarer arbeidet med oppgradering og vedlikehold av disse veiene. Siden overtakelsen er er det for tidlig å si noe sikkert om dette, men vi på borgerlig side har flere ganger uttrykt vår bekymring for at vi har fått med på kjøpet noen av de oppgaver staten så langt ikke har løst. Ut fra de tall vi har fått være det ikke mulig å se om det er riktig som det hevdes at utgiftene med å overta disse veiene kompenseres fullt ut. Til neste år vil vi han noen klarere indikasjoner å jobbe ut fra. Jeg har deltatt på et fellesforslag fra de borgerlige som klart uttrykte skepsis til økonomien i denne overføringen. Vi har i denne sammenhengen fremmet flere forslag om at vi også er interessert i å prøve ut OPS-løsninger når det gjelder veibygging, men her er de rødgrønne bastant i mot. Jeg har også ved flere anledninger fremmet forslag om å styrke programområdet gang og sykkelvei samt trafikksikkerhet, men har bare fått de borgerlige med på det. De rødgrønne kommer med positive tilbakemeldinger men stemmer ikke for. Men de kommer tilbake med 10

11 lignende forslag ved neste anledning jeg får trøste meg med at jeg har inspirert dem til å tenke - og komme med fornuftige forslag. Forslaget mitt denne gangen var som følger: Arbeidet med å etablere gang og sykkelveier langs trafikkfarlige strekninger ved våre fylkesveier må intensiveres. Fylkestinget ser nødvendigheten av å styrke dette tiltaket. Rammen for gang og sykkelveier økes i handlingsprogrammet med 5 mill. kroner. Rammen for strekningsvise tiltak reduseres tilsvarende Helsearbeid til fylkeskommunen Av andre større oppgaver som fylkeskommunen har fått seg overlevert fra 2010 er ansvar for folkehelsen. Det har vært stor enighet om at dette er et riktig og viktig arbeidsfelt for fylkeskommunen, men også her hersker ennå uklarhet om konkret hva det skal jobbes med, og ikke minst hvordan det skal finansieres. Fokus på primærnæringene Landbruket skal også få sterkere fokus fra Fylkeskommunens side nå. Fylkeslandbruksstyret er lagt ned, og mer fokus på landbruket skal over på fylkesting/fylkesutvalg. Da vi diskuterte landbruksplanen fremmet jeg et tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt: En nødvendig økning i produksjonsvolum for å opprettholde selvforsyningsgraden i framtida, må følges opp med positive virkemidler for å legge om til mer miljørettet drift og tiltak som reduserer klimautslippene. Det er viktig med ytterligere satsing på alternative produksjoner og tilleggsnæringler (mat, reiseliv,trebruk, bioenergi). Men en slik sterk satsing, uansett om det er volumfokus eller alternativt fokus, medfører også at virkemiddelapparatet må opprettholdes. Landbruksforvaltningen må derfor ikke reduseres, men styrkes. Klima og energiplan Noe av det mest konkrete vi har jobbet med i 2009 er å lage en klima og energiplan for Sør- Trøndelag. Dette var en vekker for undertegnede. En ting er å lage en gjennomgang av hva det er lurt å gjøre, men vanskelighetene vil komme når planen skal gjennomføres. Heldigvis fikk jeg flertall for et forslag der jeg ber om at en gjennomgang av resultatene av arbeidet med klima blir tatt med i årsrapporten, samt at det utarbeides en handlingsplan med konkrete mål. Her er forslaget mitt som fikk enstemmig tilslutning: Fylkestinget ber om at klimaregnskap legges inn i fylkeskommunens årsrapport som et fast kapitel. Handlingsplanen som skal utarbeides må inneholde så vel handlingsmål som tidsfrister, for eksempel tidspunkt når fylkeskommunens bygg oppvarmes med ikkeforurensende energi. Kompetanseheving i videregående skole I forbindelse med utfordringsdokumentet var også kompetanseutvikling i videregående skole et tema. Siden min forgjenger i Fylkestinget Randi Rognes fremmet forslag som gikk på videre kompetanseheving for lærere, har lite skjedd, og jeg fant det var på tide å minne fylkestinget på at de har fremmet et enstemmig forslag som omhandler dette, og la fram følgende tilleggsforslag til saken: I arbeid med rullering av planen (for kompetanseutvikling) ber fylkestinget om at det tas kontakt med lærerorganisasjonene for å komme fram til en ordning med ytterligere videreutdanning for lærerne. 11

12 I og med at fylkestinget har vedtatt noe lignende tidligere, hadde de ikke annet valg enn å stemme for forslaget fra Venstre denne gangen også. Vann Fylkeskommunen overtar nå ansvar for vann, og forvaltningsplan for vannregionen ble behandlet i oktober. Dette er et omfattende arbeid som nå overtas fra Fylkesmannen. Det var en svært omfattende plan som ble framlagt, men det hersker ennå usikkerhet om hvordan dette arbeidet skal gjennomføres, og om hva som egentlig ligger i ansvar. En gjennomgang av regionens vannkilder er en omfattende oppgave, og hvordan dette skal finansieres er ennå ikke helt avklart. I alle fall er dette også en viktig oppgave fylkeskommunen har fått, og det vil komme flere og mer konkrete saker på dette feltet etter hvert Utviklingsmidler for regionen Mye av fylkeskommunens midler går til ulike regionale utviklingsprogrammer, både til tiltak som Blilyst og Kysten er klar, men også flere andre utviklingstiltak står på programmet. En gjennomgang av dette arbeidet er vedtatt, og dette arbeidet må vi følge med interesse. Det er viktig å påse at midlene som brukes kommer til nytte der de trengs mest. En oppfølging av dette vedtaket vil komme i Voksenopplæring er også en viktig oppgave for fylkeskommunen, og da v i fikk en gjennomgang av dette arbeidet tillot jeg meg å fremme følgende tilleggsforslag: Fylkeskommunen bes i enda sterkere grad ta i bruk kompetansen som finnes i NAV Intro for hurtigere å få avklart kompetansenivå hos minoritetsspråklige Dette forslaget fikk enstemmig tilslutning. Av andre sentrale oppgaver som har vært behandlet kan nevnes Frafall i videregående skole Miljøpakke Trondheim Interkommunal plan for Trondheimsregionen Bruk av forskningsmidler Sist men ikke minst vil jeg nevne at de rødgrønne til sist ga opp kampen mot anbud i kollektivtrafikken, og vedtatt og gjennomført anbud på kollektivtrafikken i halve Trondheim. Allerede nå ser det ut til at det vil bli midler å spare. Første runde starter i august i år, etter det står resten av Trondheimsregionen for tur i Et forslag fra de borgerlige partiene om og sett ut på anbud kollektivtrafikken i hele fylket fikk ikke tilslutning i første omgang. Arealplan Med ny plan og bygningslov har også fylkeskommunen fått et utvidet ansvar med hensyn til arealbruk i kommunene, og det blir spennende å se om det er mulig å få til et konstruktivt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen i dette arbeidet Sluttkommentar 2009 har vært et år i overgangens tegn. Det er mange områder som legges til fylkeskommunen som en rest av regionreformen som forsvant. De nye områdene bærer imidlertid enda preg av usikkerhet, hvor omfattende dette nye arbeidsfeltet skal være, og ikke minst hvordan det skal finansieres. 12

13 Imidlertid har 2009 ført med seg ansats til mange nye og spennende oppgaver. Hvordan regional utvikling skal føres videre, det jobbes med reiselivsplaner flere steder og forskning har fått et sterkere fokus enn tidligere. Det kan til tider være vanskelig å være eneste representant i en periode med så mye omstilling tross alt men jeg har vært heldig og har fått mye hjelp og støtte av Venstremedlemmer i fylket, både når jeg har henvendt meg til enkeltmedlemmer og til venstrelag. Flere av de forslagene jeg har fremmet og fått tilslutning til, har blitt til gjennom samarbeid med dyktige hjelpere. Jeg takker alle for uvurderlig bistand, og håper at den kan fortsette også i 2010 Elisabeth Paulsen Fylkestingrepresentant Venstre 13

14 Sak 6: Regnskap 2009 og budsjett 2010 Regnskap: Inntekter Medlemskontigent Partistøtte Valgkambidrag Premie 5000 Reiseutjamning Venstres opplysningsfond 700 Refusjon utg. nominasjon Renter 178 Sum Utgifter Landsmøte Fylkesårsmøte Rikspolitisk verksted og kommunekonf Valgkamp Landstyremøter Nominasjonsmøte Fylkesarrangement Diverse. Gaver, støtte og noe reise 9010 Sum Balanse Saldo 1.januar Sum utgifter Sum inntekter Saldo 31.desember Fordring: Trondheim Venstre har betalt kr etter nyttår slik at reell saldo er dermed noe bedret. VHO har betalt ut merinntekter for medlemskontigent 2009 i januar 2010, derfor ikke beløp ført i regnskap. Regnskapet er revidert den 4.februar. 14

15 Budsjett: Inntekt Saldo Landsmøte Fylkesårsmøte Landsstyremøter Rikspolitisk nettverk Valgkamp Divers utgifter +fylkesaktivitet Saldo om et år

16 Sak 7: Valg Valgkomiteens innstilling Leder: Anne Jorid Gulbrekken, Rissa AU: Guri Melbye, Trondheim (ikke på valg) Elisabeth Paulsen, Trondheim (Ikke på valg) Pål Christian Bjønnes, Klæbu Delegater til landsmøte 1. Anne Jorid Gulbrekken, delegasjonsleder 2. Jon Gunnes, Trondheim, kommunalråd 3. Kari Slungaard, Tydal, ordfører 4. Lars Jølle, Trondheim, leder 5. Elisabeth Paulsen, Trondheim, fylkestingsrepresentant 6. Laila Tøndel, Malvik 7. Gerd-Mette Drabløs, Oppdal 8. Pål Christian Bjønnes, Klæbu 9. Julia Iablokova, Trondheim, leder STUV 10. Petter Rønning STUV Vara 1. Ingrid Vinje, Trondheim 2. Ina Roll Spinnangr, Trondheim Styrets innstilling til ny valgkomité: Jon Gunnes (leder), Lavrans Skuterud, Unni Garnes + en repr. fra UV Styrets innstilling til ny nominasjonsnemnd: 16

17 Sak 8: Virksomhetsplan for Sør-Trøndelag Venstre Innledning Den lange kampen fram mot lokalvalget i 2011 har startet. Etter nedturen ved valget i høst, må vi arbeide godt for å bygge en sterkere organisasjon både lokalt og regionalt for at vi skal gjøre et godt valg i Likevel mener vi at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes, særlig med bakgrunn i medlemsveksten vi opplevde i etterkant av valget i 2009, og den økningen vi har hatt i antall aktive lokallag de siste årene. Denne planen skal være styrende for arbeidet i Sør-Trøndelag Venstre i Målsettingene går fram mot 2011, men tiltakene som er foreslått er i 2010, så nye tiltak får komme inn ved revidering neste år. AU har ansvaret for at planen følges opp, men lokallagene må ta mye av ansvaret for den praktiske delen av arbeidet. 2 Visjon og verdigrunnlag Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstres verdigrunnlag i stikkordsform: Frihet Storsinnet (raust) Fordomsfritt Solidarisk Fremskrittsglad (optimistisk) Miljøvennlig 3 Målsettinger 3.1 Mål for kommune- og fylkestingsvalget 2011 Det langsiktige målet for Sør-Trøndelag Venstres virksomhet i 2010 er å legge grunnlaget for et godt lokalvalg i Fylkestingsvalg: 2 representanter Bakgrunn: Ved forrige fylkestingsvalg oppnådde vi et valgresultat på 3,8 prosent. Dette var en framgang på 0,8 prosent fra forrige fylkestingsvalg i 2003, noe som var positivt. Det mest negative var at vi var bare noen få stemmer unna å øke fra 1 til 2 representanter i fylkestinget. Det må være en målsetting i neste fylkestingsvalg å øke oppslutningen minimum slik at vi sikrer oss 2 representanter. Kommunevalg: Lister i alle kommuner og minimum en ordfører Bakgrunn: Ved forrige kommunevalg stilte vi lister i 21 av 25 kommuner, noen av disse var felleslister sammen med andre parti. I forkant av listestillingsarbeidet må vi ha som ambisjon å stille lister i alle kommuner, selv om vi vet at vi i noen kommuner er lenger unna å lykkes enn i andre. Vi 17

18 må også ha som ambisjon å øke andelen rene Venstre-lister der vi har aktive Venstre-politikere i kommunestyrene. 3.2 Mål for organisasjonen Medlemmer: 100 nye medlemmer over to år (fra 2010 til 2012) Lokallag: Kortsiktig mål: Fungerende lokallag i 22 kommuner (alle unntatt Agdenes, Osen og Snillfjord) Langsiktig mål: Fungerende lokallag i alle kommuner i løpet av Status medlemsvekst: I 2010 har fylkeslaget 488 betalende medlemmer, noe som representerer en vekst på ca. 120 medlemmer i løpet av Status lokallag: Vi har lokallag i følgende kommuner: Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord. Det betyr ikke at aktiviteten er like høy i alle lag, og rundt 1/3 av disse lagene har en såpass lav aktivitet at de ikke kan kalles fungerende. Dette er basert på blant annet oppmøte på styremøter og andre arrangementer, respons på informasjon som sendes ut fra fylkeslaget og oppdatering av nettsider. Disse lagene med lav aktivitet bør prioriteres av fylkeslaget framover, blant annet gjennom å stimulere til medlemsaktivitet i disse kommunene. Det gledelige er at vi i de fleste av disse lagene har kommunestyrerepresentanter, noe som er et godt utgangspunkt for å få til aktivitet. 4 Tiltak 4.1 Medlemmer Tilstrømmingen av nye Venstre-medlemmer som har uttrykt engasjement og et brennende ønske om å bidra aktivt, har gitt partiet ny giv etter valgnederlaget sist høst. Det er viktig at dette engasjementet ivaretas og videreutvikles. Alle nye medlemmer får en velkomstpakke fra VHO. I tillegg skal nye medlemmer kontaktes per telefon av lokallaget, eller av fylkeslaget (AU) der det ikke er fungerende lokallag. Alle nye medlemmer skal få tilbud om å delta på seminar, studiesirkel eller medlemsmøte kort tid etter innmeldning. Venstres politikk skal formes nedenfra. For at folk skal ønske å være medlem av Venstre er det viktig at de blir hørt, at de blir inkludert i den løpende debatten, og at de har innflytelse. Det er ytret ønske om at det må bli lettere for medlemmer å engasjere seg i tema de brenner for (for eksempel i uformelle arbeidsgrupper), uten å påta seg formelle verv i organisasjonen. Medlemsinitiativet Aktiv Venstre (initiert av medlemmer fra Malvik og Trondheim) er eksempel på en slik arbeidsgruppe, som har som mål å arrangere temamøter (i Trondheim) av interesse for flest mulig av fylkets kommuner/medlemmer. AU ser dette som et verdifullt supplement til fylkeslagets aktiviteter. 18

19 Lokallagsledere har tilgang til løpende oppdaterte medlemslister på Venstre+ (ev. kontakt VHO for passord) Ansvar: Medlemmer, lokallagsledere og AU. 4.2 Seminarer og studievirksomhet AU har ansvaret for at det arrangeres minst 3 seminarer i året i fylket. Det kan være både fylkeslag og lokallag som arrangerer, evt. et samarbeid, men minst 3 seminarer årlig som er tilgjengelig for alle medlemmene i fylket. Seminarene bør avholdes i sammenheng med styremøter i Sør-Trøndelag Venstre, da det vil være både ressursbesparende og tidsbesparende. I Sør-Trøndelag har vi nå to kursledere i Venstreskolen trinn 1 som kan gjennomføre kurs for alle lokallag i fylket. De fleste lokallag har etter hvert gjennomført trinn 1, men i en del kommuner begynner det å bli en stund siden. Dessuten har mange medlemmer, både nye og gamle, ikke deltatt på kurset, og det er derfor behov for å gjennomføre V-skolen trinn 1 i flere kommuner (ev. som samarbeid med andre lokallag/au). AU vil våren 2010 arrangere Venstreskolen trinn 2 som skolering og motivasjon for alle som ønsker å bli mer aktive i Venstre. VHO vil som skolering og forberedelse til valget i 2011 arrangere Lokalpolitisk nettverk (Venstreskolen trinn 3) med to samlinger i 2010 (mai og oktober) i samarbeid med fylkeslagene.. Ansvar: Lokallagene har ansvar for å få gjennomført Venstreskolen trinn 1, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. AU har ansvar for Venstreskolen trinn 2 i mars, styremøter m/temamøter og seminar, og i samarbeid med VHO ansvar for at Lokalpolitisk nettverk (Venstreskolen trinn 3) gjennomføres med 2 samlinger. 4.3 Kommunikasjon Internett er Sør-Trøndelag Venstres viktigste kommunikasjonskanal. AU har ansvaret for at internettsidene oppdateres, og at lokallag som ønsker å opprette egne sider skal få hjelp til det. Alt materiell og alle sakspapirer som egner seg for det skal gjøres tilgjengelig på nettsidene. I tillegg er det viktig at kontaktinformasjon er lett tilgjengelig via nettsidene. Alle medlemmer skal få hjelp til å bruke Venstre+. All kommunikasjon mellom AU og lokallagene foregår nå i praksis elektronisk. Medlemmene oppfordres til å abonnere på nyhetsbrev fra sidene til både fylkeslaget og lokallagene. Ansvar: AU har ansvar for fylkets nettsider, og for å hjelpe lokallag til å opprette egne. AU har ansvar for å sende ut relevant informasjon til lokallagene. Lokallagslederne har ansvar for å oppdatere AU når det gjelder e-postadresser, og for å distribuere viktig informasjon videre til sine medlemmer. 4.4 Politikkskaping og profilering Det er viktig å være synlig i media, synliggjøre ideologien og bygge opp profilen rundt kjerneområdene våre. Vi må hele tiden jobbe med å skape ny politikk, være med i aktuelle debatter, starte debatter og søke å finne løsninger i viktige saker, både lokalt og nasjonalt. Med tanke på valgkampen i 2011 er det viktig å finne gode lokale og regionale saker som kan knyttes til hovedsakene sentralt, og som vi kan få eierskap til. De folkevalgte er viktige i dette arbeidet. AU har et særlig ansvar for å sørge for at vi hele tiden kommer med innspill til Venstre sentralt, gjennom å fremme uttalelser på landsstyremøter, og gjennom å ta aktivt del i aktuelle debatter innad i 19

20 partiet. Økt studie- og seminarvirksomhet vil bidra til å inkludere hele medlemsmassen i denne prosessen. 4.5 Landsmøtet 2011 Landsmøtet 2011 i Trondheim er et viktig arrangement, også med tanke på profilering og rekruttering. VHO står for det meste av arrangementet, men det vil trenges noe lokal bistand. Ansvar: AU har ansvar for gjennomføringen i samarbeid med VHO, men i tillegg vil vi opprette et eget landsmøteutvalg som utnevnes på fylkesårsmøtet 2010 som vil gjøre mye av den praktiske planleggingen. Bente Kjøsnes er utnevnt til leder for dette utvalget, øvrige medlemmer suppleres av AU. 5 Ressurser Av økonomiske hensyn har ikke Sør-Trøndelag Venstre lønnet sekretær. Så lenge den økonomiske situasjonen er som den er nå, er det riktig å prioritere å bruke ressurser på frikjøp i perioder med stort press og stor arbeidsbelastning, i stedet for å engasjere en sekretær på permanent basis. I mellomvalgsåret 2010 er det viktig at vi setter av en økonomisk buffer til valgkampen i 2011 og forberedelsene til denne. Likevel er det viktig å prioritere å bruke midler til aktiviteter i fylkeslaget, slik som seminarvirksomhet, Lokalpolitisk nettverk og gjennomføring av Venstreskolen. Det er viktig at vi får fordelt utgiftene på en god måte mellom lokallagene og fylkeslaget slik at økonomi ikke hindrer noen lokallag fra å delta på viktige arrangement. 6 Framdriftsplan 2010 Framdriftsplanen viser også de sentrale møtene som berører lokale tillitsvalgte/politikere (sjekk for ev. endringer i disse): Måned Dag Aktivitet Februar Fylkesårsmøte Temamøte om sosialliberalisme med Helge Solum Larsen (arr.: Aktiv Venstre ) Mars Landsstyremøte Mars/april? Venstreskolen trinn 2? April Landsstyremøte Landsmøte (Sarpsborg) Mai eller 8.-9.? 3. Venstreskolen trinn 3? Lokalpolitisk nettverk? Venstres ordførersamling 20

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014 15 For et større og mer synlig Venstre i Hordaland INNLEDNING Handlingsplanen er Hordaland Venstres styringsdokument for organisasjonsarbeid og utvikling. Planen vedtas av fylkesårsmøtet

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen. november Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som har møtt på NAV-kontoret og har henvendt seg i mottaket eller hadde timeavtale

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 2 ÅRSMELDING 2013 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Styrer og utvalg side 3 2 Fylkeslagets organisatoriske arbeid 2.1 Fylkesårsmøtet 2013 side 3 2.2 Fylkesstyrets arbeid side 4 2.3 Arbeidsutvalgets

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Kl 1800 2200 Tilstede: Styret: Anja Johansen Jostein Toftebakk Mats Hansen Gøran Rasmussen Åland Gro Helen Klingenberg Emilie Linnea Bronder Ingrid

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunereformen Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mål med reformen Større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole).

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Du /dere innkalles herved til Årsmøte i Steigen Pensjonistparti Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Ta gjerne med naboer/kjente om de har interesse for å melde seg inn! Saksliste

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet.

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet. Agenda Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011 Valg av ordstyrer og sekretær Innkalling ble godkjent Årsberetning Regnskapet Kontingent Nye vedtekter Valg Varaordfører informerer Eventuelt Forslag valglista

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Fylkesmannen i Sør Trøndelag Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Styringsgruppemøte 11. november 2014 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk,

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

Fotosynteseforvaltere

Fotosynteseforvaltere Fotosynteseforvaltere 3 Det grønne skiftet BNP og velferd Bioøkonomi Oljebasert økonomi Naturbasert økonomi 1900 2016 2050 5 Grønne regionmøter Klima: Varmere, våtere, villere God agronomi God forstmessig

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur og digital utvikling Innhold i denne orienteringen

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg Rammene for nominasjonsarbeidet er fastsatt slik i partiets vedtekter: 7. Nominasjonsarbeidet i lokallag og fylkeslag 1. Nominasjonskomiteen velges

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer