Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 30.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Herøy kommune - frådeling av bustadtomt gbnr 45/1 - Violet og Arnstein Andersen - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - frådeling av bustadtomt gbnr 45/1 - Violet og Arnstein Andersen - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Herøy kommune Johnny Loen POA/JLOE Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gang- og sykkelveg fv 125 Geilevika-Støbakk - fråsegn ved offentleg ettersyn Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan gang- og sykkelveg fv 125 Geilevika-Strandkleiv 2012/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Giske kommune Anders Røynstrand Molde kommune - Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet fråsegn til planprogram og varsel om oppstart Molde kommune - Kommuneplan idrett og fysisk aktivitet / / KOMMNEPLAN Mottaker Molde kommune Anders Røynstrand Side: 1 av 32

2 Molde og Rauma kommunar - detaljregulering - reguleringsplan for fv 64 Langfjordtunnelen - fråsegn ved melding om oppstart Molde og Rauma kommunar - detaljregulering - reguleringsplan - fv 64 Langfjordtunnelen 2014/ /2014 REGLERNGSPLAN Mottaker Statens vegvesen Region Midt Anders Røynstrand Sula kommune - frådeling til bustad gbnr 74/19 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Sula kommune - deling av grunneigedom gbnr 74/19 - dispensasjon frå reguleringsplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Sula kommune Johnny Loen POA/JLOE Haram kommune - opparbeiding av steinmur framfor naust - gbnr 13/1 Åkre - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Haram kommune - opparbeiding av steinmur foran naust gbnr 13/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Mottaker Haram kommune Anders Røynstrand Norddal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Valldal aktivitetspark - fråsegn ved offentleg ettersyn Norddal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Valldal Aktivitetspark - gbnr 24/1 2013/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Norddal kommune Anders Røynstrand Side: 2 av 32

3 Rauma kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Trollstigplatået - fråsegn ved offentleg ettersyn Rauma kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Trollstigplatået 2012/ /2014 REGLERNGSPLAN Mottaker Rauma kommune Anders Røynstrand Rauma kommune - oppføring av ny nettstasjon med tilhøyrande kabelnett - gbnr 100/1 m fl på Berild - fråsegn til tiltak Rauma kommune - forelegging ny nettstasjon med tilhørende kabelnett på Berild 2014/ / S11 Mottaker Rauma Energi AS Anders Røynstrand Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsendring for del av Svemorka - fråsegn ved offentleg ettersyn Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for del av Svemorka 2013/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Stranda kommune Anders Røynstrand Oppmelding til fag/svenneprøve Lærlingmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/OE L Offl 13, Fvl 13 ***** Mottaker ***** Ola var Eikebø TD/OE Side: 3 av 32

4 Molde kommune - Ødegård, Nesje gbnr 113/5 - ombygging og istandsetting - Bjørn Haukebø Molde kommune - Ødegård, Nesje gbnr 113/5 - ombygging og istandsetting - Bjørn Haukebø 2012/ / K/CAS MOLDE Mottaker Bjørn Haukebø Toril Moltubakk K/TMO Treartsbestemming - Hestnes, Møre og Romsdal Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E39 Otneselva-Hestnes Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 25899/ POA/JLOE REGLERNGSPLAN Mottaker Helge Høeg Johanne Ranvik K/JRA Charcoal sample for radiocarbon-dating from Hestnes, Møre & Romsdal, Norway Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E39 Otneselva-Hestnes Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 25909/ POA/JLOE REGLERNGSPLAN Mottaker Beta Analytic Limited London BioScience nnovation Centre Johanne Ranvik K/JRA Stadfesting av verv Stadfesting av verv 2014/ / TD/SV 033 Mottaker Kjell Arne Krogsæter Siv Sandøy TD/SV Side: 4 av 32

5 A460 Gjermundnes vgs - utbedring stormskader veksthus A460 Gjermundnes vgs - utbedring stormskader veksthus 2014/ / BYVE/JNJ 614 Mottaker Entreprenør M. Kristiseter AS John Norvald Johannessen BYVE/JNJ M459 Spjelkavik vgs - tilpassing M459 Spjelkavik vgs - tilpassing 2014/ / BYVE/JNJ 614 Mottaker Christie & Opsahl AS John Norvald Johannessen BYVE/JNJ K351 Haram vgs - Totalentreprise 4. Anbud og anskaffelser K351 Haram vgs - opprusting 2013/ /2014 BYVE/NS Offl ledd 614 Mottaker ***** Nirmalaraj Selvakumarasamy BYVE/NS Trukket Rekrutteringssak Tannlege i Ålesund tannhelsedistrikt (f.t. Langevåg) 2014/ / FTLE/ERE PA Offl Mottaker ***** Eva Refsnæs FTLE/ERE Side: 5 av 32

6 Trukket Rekrutteringssak Tannlege i Ålesund tannhelsedistrikt (f.t. Langevåg) 2014/ / FTLE/ERE PA Offl Mottaker ***** Eva Refsnæs FTLE/ERE Distriktstannklinikken Larsnes - Månadsrekneskapen for mars 2014 Månadsrekneskap Tannklinikkane 2011/ / FTLE/LRM 214 Mottaker Fylkeskasseraren i Møre og Romsdal Liv Reidun Lien Mjelve FTLE/LRM RF Fo-strategi Vestnorsk Fjordlandskap - søknadsnr RF Handlingsprogram verdiskaping/reg.utviklingsmidler - Fo-strategi Vestnorsk Fjordlandskap 2014/ /2014 RN/FMA 243 Mottaker Møreforsking Anna-Marie Hatlestad RN/AHAT Side: 6 av 32

7 K351 Haram vgs - Totalentreprise 4. Anbud og anskaffelser K351 Haram vgs - opprusting 2013/ /2014 BYVE/NS Offl ledd 614 Mottaker ***** Mottaker Mottaker Mottaker ***** ***** ***** Nirmalaraj Selvakumarasamy BYVE/NS Averøy kommune - oppføring av garasje på gbnr 67/9 - Per G. Winge - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - oppføring av garasje på gbnr 67/9 - Per G. Winge - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Averøy kommune Johanne Ranvik K/JRA Grytnes kraftverk - tillatelse etter kulturminneloven - kulturvernfagleg uttale Nesset kommune - kraftverk i Grytneselva 2011/ /2014 POA/JLOE S11 Mottaker Clemens Elvekraft AS Kristoffer Dahle K/KD Side: 7 av 32

8 Følgebrev til samhandlingsavtale og notat etter meklingsmøte Konflikthåndtering ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 ADM/KA PB Offl 13, Fvl Mottaker ***** Mottaker Mottaker ***** ***** Karoline Angvik psen ADM/KA Arbeidsavtale Rekrutteringssak Rådgivar innkjøp 2014/ /2014 ADM/NGS PA Offl Mottaker ***** Nils Gunnar Solli ADM/NGS Tilbud Rekrutteringssak Rådgivar innkjøp 2014/ /2014 ADM/NGS PA Offl Mottaker ***** Nils Gunnar Solli ADM/NGS Bekreftelse Rekrutteringssak Rektor - Surnadal vidaregåande skole 2014/ /2014 TD/LSH PA Offl Mottaker ***** Line Sandøy Hjelle TD/LSH Side: 8 av 32

9 Bekreftelse Rekrutteringssak Rektor - Surnadal vidaregåande skole 2014/ /2014 TD/LSH PA Offl Mottaker ***** Line Sandøy Hjelle TD/LSH Bekreftelse Rekrutteringssak Rektor - Surnadal vidaregåande skole 2014/ /2014 TD/LSH PA Offl Mottaker ***** Line Sandøy Hjelle TD/LSH Bekreftelse Rekrutteringssak Rektor - Surnadal vidaregåande skole 2014/ /2014 TD/LSH PA Offl Mottaker ***** Line Sandøy Hjelle TD/LSH Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Solheimhagen - trekkjer motsegn Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Solheimhagen, Skåla - gbnr 15/39 m fl på Geitnes 2013/ / REGLERNGSPLAN Mottaker Molde kommune Anders Røynstrand Side: 9 av 32

10 Rauma kommune - frådeling av 3 bustadtomter - gbnr 201/11 - fråsegn til søknad Rauma kommune - frådeling av 3 bustadtomter - gbnr 201/11 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / DSPENSASJON Mottaker Rauma kommune Anders Røynstrand Referat frå arbeidsmøte om kantinesatsinga den Kantinesatsinga i vidaregåande skular 2012/ / FTLE/HO G40 Mottaker Ann Helene Skare, Rose Skarset, Bente Oksavik, Per Olaf Brækkan nger Holmeset FTLE/HO Averøy kommune - frådeling av bustadtomt - gbnr 67/1 og 67/72, Vebenstad - Bjørn Erik Karlsen - dispensasjon frå reguleringsplan Averøy kommune - frådeling av bustadtomt - gbnr 67/1 og 67/72, Vebenstad - Bjørn Erik Karlsen - dispensasjon frå reguleringsplan 2013/ / DSPENSASJON Mottaker Averøy kommune Johanne Ranvik K/JRA Side: 10 av 32

11 Fagbrev matros Lærlingmappe - ***** ***** ***** 2010/ / TD/OE L Offl 13, Fvl 13 ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/OE ***** Høyringsbrev om innføring av strukturkvoteordning for den minste kystflåten Høring - innføring av ei strukturkvoteordning for den minste kystflåten 2014/ / RN/CFM (ngen hjemmel) 40 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LN Nærings- og fiskeridepartementet Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan - Korsmyra, bustader tilknytning til Bud sentrum Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan - Korsmyra, bustader tilknytning til Bud sentrum 2010/ / REGLERNGSPLAN Mottaker Fræna kommune Bjørn Ringstad K/BJR Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan - Korsmyra, bustader tilknytning til Bud sentrum Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan - Korsmyra, bustader tilknytning til Bud sentrum 2010/ / REGLERNGSPLAN Mottaker Fræna kommune Anders Røynstrand Side: 11 av 32

12 Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Høyring - fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring 2014/ / TD/SVH (ngen hjemmel) A41 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/SVH tdanningsdirektoratet Sykkylven kommune - plassering av fritidsbustad gbnr 58/22- dispensasjon frå reguleringsplan og pbl 1-8 Sykkylven kommune - plassering av fritidsbustad gbnr 58/22- dispensasjon frå reguleringsplan og pbl / / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/BJR Sykkylven kommune Sluttrapport statstilskot den kulturelle spaserstokken Den kulturelle spaserstokken / / K/SNE (ngen hjemmel) 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SNE Stordal kommune Sykkylven kommune - utviding av eksisterende bustad gbnr 50/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Sykkylven kommune - utviding av eksisterende bustad gbnr 50/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Sykkylven kommune Side: 12 av 32

13 Melding fra leverandør /37 - Treningsutstyr til lsteinhallen lstein vgs tstyr til lsteinhallen lstein vgs 2014/ /2014 JR/JN Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN ***** Melding til leverandør /37 - Treningsutstyr til lsteinhallen lstein vgs tstyr til lsteinhallen lstein vgs 2014/ /2014 JR/JN Offl ledd 601 Mottaker ***** Jorid Nerland JR/JN Kunngjøring /31 - Dental innredning til TkMN Anbudssak 2014/31 - Dental innredning til TkMN 2014/ /2014 JR/TORRK 601 Mottaker Mercell Norge AS Mottaker Doffin Torgeir Riksfjord JR/TORRK Melding til leverandør /31 - Dental innredning til TkMN Anbudssak 2014/31 - Dental innredning til TkMN 2014/ /2014 JR/TORRK Offl ledd 601 Mottaker ***** Torgeir Riksfjord JR/TORRK Side: 13 av 32

14 RF Søknad om tilskot til Øyriket i Romsdal - opplevelser fra hav til fjell - søknad nr LK Øyriket i Romsdal - opplevelser fra hav til fjell 2014/ / RN/GDA (ngen hjemmel) 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/GDA Øyriket i Romsdal RF Søknad om tilskot til Kulturminneplan som verkty for samfunnsutvikling i Ørsta kommune Søknad nr LK Kulturminneplan som verkty for samfunnsutvikling i Ørsta kommune 2014/ /2014 RN/GDA (ngen hjemmel) 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/GDA Ørsta kommune Legeerklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / SA/JSO TP Offl 13, Fvl 13 N06 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO ***** Oppsigelse Personalmappe ***** ***** ***** 2012/ / RN/BEL P Offl 13, Fvl 13 ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/BEL ***** Side: 14 av 32

15 Sykkylven kommune - Sørestranda skule gbnr 41/2 på kornes Sykkylven kommune - Sørestranda skule gbnr 41/2 på kornes 2014/ / K/BJR C52 Mottaker Eldar Høidal Bjørn Ringstad K/BJR Vanylven kommune - endring fra LNF område til næringsområde gbnr 72/1, 2, 3 og 5 - dispensasjon frå kommuneplan Vanylven kommune - endring fra LNF område til næringsområde gbnr 72/1, 2, 3 og 5 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum - marinarkeologi Johnny Loen POA/JLOE Ålesund vgs - utbedring av gulvbelegg Ålesund vgs - Skifting av golvbelegg 2012/ / BYVE/ABS (ngen hjemmel) 614 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/ABS Christie & Opsahl AS Side: 15 av 32

16 Rapport, den Kulturelle Spaserstokk, Vanylven kommune Den kulturelle spaserstokken / /2014 K/SNE (ngen hjemmel) 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SNE Vanylven kommune Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 5/43 og 5/86 - Emblem bedehus - Avgrensa høyring Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 5/43 og 5/86 - Emblem bedehus 2010/ /2014 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV B 0 Ålesund kommune Molde kommune - oppføring av tilbygg og uthus gbnr 57/18 - Lundalsvatnet, Hjelset - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Molde kommune - oppføring av tilbygg og uthus gbnr 57/18 - Lundalsvatnet, Hjelset - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Molde kommune Side: 16 av 32

17 Molde kommune - oppføring av fritidsbolig gbnr 110/5, Sekken - Andreas Bergsbak - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Molde kommune - oppføring av fritidsbolig gbnr 110/5, Sekken - Andreas Bergsbak - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / /2014 DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Molde kommune Molde kommune - fradeling av tilleggsareal gbnr 109/1, Sekken - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Molde kommune - fradeling av tilleggsareal gbnr 109/1, Sekken - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Molde kommune Kopi: lstein kommune - bygging av kapell gbnr 71/7 - dispensasjon frå kommuneplan lstein kommune - bygging av kapell gbnr 71/7 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Rauma kommune - Vermedalen naturreservat - høyring om endring av vernegrense Rauma kommune - Vermedalen naturreservat - høyring om endring av vernegrense 2013/ / K12 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 17 av 32

18 Kopi: lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vattøya Sør lstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vattøya Sør 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Giske kommune - frådeling av våningshus, løebygning og mindre uthus gbnr 4/7 Blindheim - dispensasjon frå kommuneplan - fråsegn Giske kommune - frådeling av våningshus, løebygning og mindre uthus gbnr 4/7 Blindheim - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Statens vegvesen Region Midt Tildeling av midler til Knudtzon Senteret Regionale utviklingsmidler Knudtzon Senteret 2014/ / RN/FMA 243 Mottaker Knudtzon Senteret AS Anita Steinbru RN/ASTE Aksept på tilsagn til Bølgen næringshage tilsegn nr Regionale utviklingsmidlar Næringshageprogrammet - Bølgen Næringshage AS 2014/ / RN/AMOS (ngen hjemmel) 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AMOS Bølgen Næringshage AS Side: 18 av 32

19 nnsendt søknad om MVA kompensasjon Spelemidlar anlnr kunstgressbane Kristiansund stadion 2014/ /2014 K/SAF (ngen hjemmel) 1505 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF TO Kristiansund Stadion AS Tingvoll kommune - frådeling av hyttetomt i Årsund gbnr 125/2 - Per Tore Mørk - dispensasjon fra kommuneplan - Høyring Tingvoll kommune - frådeling av hyttetomt i Årsund gbnr 125/2 - Per Tore Mørk - dispensasjon fra kommuneplan 2014/ /2014 POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HBH Tingvoll kommune Tilleggsinformasjon /19-Elev PC`er Elev PC'er til de videregående skolene 2014/ /2014 JR/AOH 601 Mottaker Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Arnt Ove Hol JR/AOH Side: 19 av 32

20 Smøla kommune - uttale til søknad om tilskudd - Statsbudsjettets tilskuddsordning for kommunale fiskerihavnetiltak kap 1062 post 60 Smøla kommune - uttale til søknad om tilskudd - Statsbudsjettets tilskuddsordning for kommunale fiskerihavnetiltak kap 1062 post / / RN/LN (ngen hjemmel) P22 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LN Kystverkets hovedkontor Kollektivknutepunkt Garnes- buss og hurtigbåtruter frå august 2014 Ruteendringsprosessen / /2014 SA/SA (ngen hjemmel) N02 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/SA Volda kommune Medling om politisk vedtak - Volda formannskap - Ruteprogram for Widerøe sine anbodsruter i Norge Ruteendringsprosessen / /2014 SA/SA (ngen hjemmel) N02 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/SA Volda kommune Melding fra leverandør /31 - Dental innredning til TkMN Anbudssak 2014/31 - Dental innredning til TkMN 2014/ /2014 JR/TORRK Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/TORRK TE ***** Side: 20 av 32

21 Fræna kommune - campingvogn med spikertelt gbnr 98/5, 7 - Langvatnet - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Fræna kommune - campingvogn med spikertelt gbnr 98/5, 7 - Langvatnet - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Fræna kommune Tamilsk kvinneorganisasjon - Årsmelding, regnskap MD - Drift innvandrarorganisasjonar Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 28933/2014 K/MMSS 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS Tamilsk kvinne organisasjon Ørsta kommune - søknad om nydyrking gbnr 102/1 Ørsta kommune - søknad om nydyrking gbnr 102/1 2014/ /2014 K/OYK V83 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Ørsta kommune Side: 21 av 32

22 Permisjonsreglement Permisjonsreglement - spørsmål 2013/ /2014 ADM/DL 465 Mottaker Administrasjonsavdelinga ver Kåre Mjelve ADM/KMJ Ørsta kommune - søknad om nydyrking gbnr 102/2 Ørsta kommune - søknad om nydyrking gbnr 102/2 2014/ /2014 K/OYK V83 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK Ørsta kommune Fræna kommune - utlegging av flytebrygge gbnr 100/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Fræna kommune - utlegging av flytebrygge gbnr 100/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Fræna kommune Norddal kommune - frådeling av Tafjord camping gbnr 37/6 - Oddfrid Marie Tafjord - dispensasjon frå reguleringsplan - Høyring Norddal kommune - frådeling av Tafjord camping gbnr 37/6 - Oddfrid Marie Tafjord - dispensasjon frå reguleringsplan 2014/ /2014 DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Norddal kommune Side: 22 av 32

23 Kollektivtransporten i distriktene (KD) - tildeling for 2014 Kollektivtransporten i distriktene - KD / / SA/FKV 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/FKV Samferdselsdepartementet Kopi: Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 15/3/8 - Aure Panorama Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 15/3/8 - Aure Panorama - Ose ngeniørkontor AS 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Statens vegvesen Region Midt Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 13/427 Flisnes - forretning, kontor og tenestyting Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 13/427 Flisnes - forretning, kontor og tenestyting - Plot Arkitekter AS 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Statens vegvesen Region Midt Side: 23 av 32

24 Nesset kommune - hyttebygging på Meløya gbnr 41/2 - Lajla Wennevold - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Nesset kommune - hyttebygging på Meløya gbnr 41/2 - Lajla Wennevold - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/JLOE DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/KD Nesset kommune Kopi: Oversendelse av klage til uttale vedr dispensasjon og endring av rammetillatelse samt igangsettingstillatelse for graving og sprenging - gbnr 25/ Korrespondanse K103 Molde vgs btr / / BYVE/BHJE 614 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/BHJE Molde kommune Søknad permisjon Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / ADM/DL P Offl. 5a, fvl. 13 ***** Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/DL ***** Side: 24 av 32

25 Søknad om voksenopplæringsmidler for 2014/2015 Vaksenopplæringsmidlar 2014/ / / TD/LT 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LT Romsdal vgs Søknad om voksenopplæringsmidler for 2014/2015 Vaksenopplæringsmidlar 2014/ / / TD/LT 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LT Herøy vgs Søknad om O-midlar O-midlar / / ADM/MBY 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/MBY Borgund vgs Klage på vedtak Klage på vedtak om inntak til videregående opplæring ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/JANE TP Offl 13, Fvl 13 A40 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/KES ***** Side: 25 av 32

26 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Vadseth Bygg 2014/ / TD/OE A53 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/OE Vadseth Bygg Søknad tilpassa skuleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / SA/JSO TP Offl 13, Fvl 13 N06 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO E ***** Søknad om gjesteelevsgaranti Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/ / / TD/EBR ØK Offl ledd 223 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR ***** Skyssinformasjon fra skolen Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 28967/2014 SA/JSO TP Offl 13, Fvl 13 N06 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO TE ***** Side: 26 av 32

27 Spesifisert kostnadsoverslag Støtte til tannbehandling av asylsøkere ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / FTLE/TRM TP Offl 13, Fvl Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/TRM ***** Søknad om drosjeløyve Drosjeløyva i Averøy kommune - Averøy Taxisentral ANS 2008/ / SA/JES (ngen hjemmel) N12 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JES Daniel Burandt Vern og verdiskaping i Fjellgardane i Sunndal - foreløpig prosjektrapport tvalte kulturlandskap i Møre og Romsdal, seterdalane og fjellgardane i Øvre Sunndal 2014/ / K/SAK C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAK Sunndal kommune Krav om asessorsertifikat for prøvenemnd Prøvenemnder i Møre og Romsdal / / TD/REA (ngen hjemmel) A52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/REA Arnljot Muren Side: 27 av 32

28 Budsjettoppfølging samferdselsutvalet Budsjettoppfølging - samferdselsutvalet X 2014/ /2014 ADM/KR 210 Kari Rundmo ADM/KR Ormen Lange - tvidelse prosessanlegg - anmodning om ny uttale Aukra kommune - utvidelse av prosessområdet ved Ormen Lange Nyhamna 2013/ /2014 K/BJR (ngen hjemmel) C52 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/BJR Multiconsult Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Skademelding elevar og tilsette 1. halvår / / TD/TSH TP Offl 13, Fvl Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSH ***** Side: 28 av 32

29 Svar vedr permisjonsreglement Permisjonsreglement - spørsmål N 2013/ /2014 ADM/DL 465 Mottaker ver Kåre Mjelve TD/KMJ Mottaker Berit Dahl ADM/BERT Mottaker Karoline Angvik psen ADM/KA Mottaker Marianne Hojem Bye ADM/MBY Mottaker Martin Hauge ADM/MAH Mottaker Richard Muller ADM/RM Dag Lervik ADM/DL Rapportering - Vidareutdanning for lærarar skuleåret 2013/2014 Vidareutdanning for lærarar, rektorutdanning, vidareutdanning for tilsette og leiarar i PPT i studieåret 2014/ / /2014 TD/SVH (ngen hjemmel) 433 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/SVH Fylkesmannen i Møre og Romsdal Status til "Den trondhjemske postveg" Den Trondhjemske Postveg - bevaring av kulturminne 2012/ /2014 K/SAK C55 Mottaker Ørskog kommune Bjørn Ringstad K/BJR Side: 29 av 32

30 RF Søknad om tilskot til nnvandrarfamilien,språket og biblioteket - søknad nr LK nnvandrarfamilien, språket og biblioteket 2014/ /2014 RN/GDA (ngen hjemmel) 243 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/GDA lstein kommune - lstein bibliotek Tildelingsvedtak - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune 2014/ /2014 JR/JN Offl ledd 601 Mottaker Bedriftskompetanse AS Tromsø Jorid Nerland JR/JN Tildelingsvedtak - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune 2014/ /2014 JR/JN Offl ledd 601 Mottaker Raknes Organisasjonspsykologi AS Jorid Nerland JR/JN Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll kommune X 2014/ /2014 JR/JN Offl ledd 601 Jorid Nerland JR/JN Side: 30 av 32

31 Vanylven kommune - endring fra LNF område til næringsområde gbnr 72/1, 2, 3 og 5 - dispensasjon frå kommuneplan - forholdet til marine kulturminne Vanylven kommune - endring fra LNF område til næringsområde gbnr 72/1, 2, 3 og 5 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ /2014 POA/ASØV DSPENSASJON Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE E Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Ørsta kommune - Kommuneplan - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda Ørsta kommune - Kommuneplan - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda 2014/ /2014 POA/ASØV KOMMNEPLAN Mottaker Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Johnny Loen POA/JLOE Melding fra leverandør /31 - Dental innredning til TkMN Anbudssak 2014/31 - Dental innredning til TkMN 2014/ /2014 JR/TORRK Offl ledd 601 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/TORRK TE ***** Side: 31 av 32

32 Tilleggsinformasjon /31 - Dental innredning til TkMN Anbudssak 2014/31 - Dental innredning til TkMN 2014/ /2014 JR/TORRK 601 Mottaker Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord JR/TORRK Melding til leverandør /31 - Dental innredning til TkMN Anbudssak 2014/31 - Dental innredning til TkMN 2014/ /2014 JR/TORRK Offl ledd 601 Mottaker ***** Torgeir Riksfjord JR/TORRK Avvist leverandør - CNC-styrt fresemaskin til Sunndal vgs CNC-styrt fresemaskin til Sunndal vgs 2014/ /2014 JR/JN Offl ledd 601 Mottaker ***** Jorid Nerland JR/JN Side: 32 av 32

Journaldato: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.2014. Klassering: ***** KU/ALR

Journaldato: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.2014. Klassering: ***** KU/ALR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.08.2014 Arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** ***** 2006/4116-20 45869/2014

Detaljer

Journaldato: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: N12 SA/JES. Dok.

Journaldato: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: N12 SA/JES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 08.01.2014 nnhold: Drosjeløyva i Skodje kommune - Søknad om permanent tildeling

Detaljer

Journaldato: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: TINGVOLL. Dok.

Journaldato: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: TINGVOLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.08.2014 nnhold: Tingvoll kommune - vedtak - reparasjon eldhus gbnr 32/1 -

Detaljer

Journaldato: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: ***** UTD/RFG

Journaldato: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: ***** UTD/RFG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 01.08.2013 Svar på ytterligere informasjon Lærlingmappe - ***** ***** 2011/12675-10

Detaljer

Journaldato: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2014. Klassering: JUR/JN. Dok.

Journaldato: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2014. Klassering: JUR/JN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 11.04.2014 nnhold: Melding til leverandør - CNC-styrt fresemaskin til Sunndal

Detaljer

Journaldato: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.08.

Journaldato: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.08.2014 Brev fra ROR om endring av prosjekt Plansamarbeid i Molderegionen

Detaljer

Journaldato: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.2014. Klassering: HERØY KU/TMO

Journaldato: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.2014. Klassering: HERØY KU/TMO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.04.2014 Herøy og lstein kommune - flytting av stabbur frå Ytre Flø til Tonninggarden

Detaljer

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.02.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.02.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.07.2014 Søknad om midler - søknadsnr 2014-0003 Regionale utviklingsmidlar 2014 - Petropolen

Detaljer

Journaldato: 04.12.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x, n, Status: J,A. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 04.12.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x, n, Status: J,A. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x, n, Status: J,A 05.12.2013 Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Røsviklia - offentleg ettersyn

Detaljer

Journaldato: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2013. Klassering: KU/AI. Dok.

Journaldato: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2013. Klassering: KU/AI. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.07.2013 Merknad til rapportering - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Journaldato: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: A53. Dok.

Journaldato: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: A53. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.05.2014 nnhold: Søknad om godkjenning som lærebedrift i salsfaget Lærebedrift

Detaljer

Journaldato: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.07.2013. Klassering: ***** Dok.

Journaldato: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.07.2013. Klassering: ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 08.11.2013 nnhold: Søknad om støtte til prosjektet "Byen som regional motor"

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.08.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Vinbua AS 2014/8084-2

Detaljer

Journaldato: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2014. Klassering: ***** UTD/NSK

Journaldato: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2014. Klassering: ***** UTD/NSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.07.2014 nnhold: Oppmelding til fagprøve i ambulansefaget Praksiskandidat -

Detaljer

Journaldato: 12.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.2013. Klassering: RN/ASTE. Dok.

Journaldato: 12.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.2013. Klassering: RN/ASTE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 13.03.2014 RF13.50 - Søknad om tilskot - søknad nr 2013-0300 Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 15.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.2013. Klassering: A53 UTD/AGU

Journaldato: 15.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.2013. Klassering: A53 UTD/AGU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 16.05.2013 Søknad om godkjenning som ny fagleg leiar Lærebedrift - Haram ndustrier A/S

Detaljer

Journaldato: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.07.

Journaldato: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.07.2014 Fellesinntaket til vidaregåande opplæring 2014/2015 Rundskriv 2014

Detaljer

Journaldato: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: ***** UTD/JSS

Journaldato: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: ***** UTD/JSS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.06.2013 Godkjenning av opplæringskontrakt Lærlingmappe 2013/3868-3 35382/2013

Detaljer

Journaldato: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE

Journaldato: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 18.07.2014 Eide kommune - kommuneplan 2014-2027 - uttalelse til planprogram og

Detaljer

Journaldato: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: ADM/DL. Dok.

Journaldato: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: ADM/DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.05.2014 nnhold: Protokoll 4.A.3 Lektorlaget - ***** ***** Lønnsforhandlingar

Detaljer

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.08.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - Vårsøg Hotel Lærebedrift -

Detaljer

Journaldato: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: ***** KU/HHE

Journaldato: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: ***** KU/HHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 nnhold: Refusjonskrav ***** ***** ***** Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: N06 SA/MJD. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: N06 SA/MJD. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.08.2014 Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: RN/MVE. Dok.

Journaldato: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: RN/MVE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 26.08.2014 Påminning om 3-årsfristen - Tilsegn nr 193/2011 Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2013 nnhold: Tilsetjing i stilling som tannlege ved distriktstannklinikken

Detaljer

Journaldato: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: ADM/KAI

Journaldato: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: ADM/KAI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 29.04.2014 nnhold: Stillingsbanken: ***** ***** ***** ***** ***** Stillingsbanken

Detaljer

Journaldato: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Klassering: A53. Dok.

Journaldato: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Klassering: A53. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.08.2014 nnhold: Vedrørende søknad om godkjenning i M&R fylkeskommune Opplæringskontor

Detaljer

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 10.03.2014 nnhold: Oppnemning av nye prøvenemnder i Møre og Romsdal 010112-311215

Detaljer

Journaldato: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: B64 UTD/HLO. Dok.

Journaldato: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: B64 UTD/HLO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.08.2014 Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakterer 2014 2014/8022-2

Detaljer

Journaldato: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: N01 SA/GEIRO

Journaldato: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: N01 SA/GEIRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 26.09.2013 Spørsmål om rutinar for å betre tilhøva for busspassasjerar med nedsett

Detaljer

Journaldato: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 nnhold: Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr

Detaljer

Journaldato: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: A62 RN/LIJ

Journaldato: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: A62 RN/LIJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.03.2014 Rapport Petroleum utdanning i Kristiansund Petroleums utdanning i

Detaljer

Journaldato: 31.07.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,n,x. Dok.dato: 03.03.2009. Klassering: N33 SA/DH

Journaldato: 31.07.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,n,x. Dok.dato: 03.03.2009. Klassering: N33 SA/DH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,n,x 01.08.2013 Anbudskonkurranse fylkesvegsambandet Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona

Detaljer

Journaldato: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2009. Klassering: JUR/AOH. Dok.

Journaldato: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2009. Klassering: JUR/AOH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.08.2013 tmelding av fylkesnettverket miljøinnkjøp Miljøinnkjøp.no 2009/6126-1

Detaljer

Journaldato: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2013. Klassering: U01 RN/MBR

Journaldato: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2013. Klassering: U01 RN/MBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.07.2013 Fornying av partnarskapsavtale førstelinetjenesta for etablerarrettleing

Detaljer

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok.

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.05.2014 Søknad om fritak fra vervet som 1. vara Søknader om fritak frå politiske

Detaljer

Journaldato: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: ADM/ATV. Dok.

Journaldato: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: ADM/ATV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 04.04.2014 nnhold: Rapportering om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag for

Detaljer

Journaldato: 27.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: N13 SA/BMM. Dok.

Journaldato: 27.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: N13 SA/BMM. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.05.2014 nnhold: Godstransport med motorvogn - melding om løyvetildeling Godstransport

Detaljer

Journaldato: 06.11.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: ***** ADM/KAI

Journaldato: 06.11.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: ***** ADM/KAI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.11.2013 Melding om oppseiing - innkalling til drøftingsmøte Personalmappe 2013/11312-1

Detaljer

Journaldato: 13.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.2013. Klassering: KU/BJR. Dok.

Journaldato: 13.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.06.2013. Klassering: KU/BJR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 16.12.2013 nnhold: Rapport/faktura - arkeologisk registrering - reguleringsplan

Detaljer

Journaldato: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2013. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2013. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.08.2013 Søknad om godkjenning som lærebedrift i kontorfaget Lærebedrift -

Detaljer

Journaldato: 08.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.02.2014. Klassering: B65 UTD/HLO

Journaldato: 08.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.02.2014. Klassering: B65 UTD/HLO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.04.2014 Klageskjema Klage på eksamen 2014/1263-3 10757/2014 19.02.2014 TD/HLO

Detaljer

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok.

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift og godkjenning av ny fagleg

Detaljer

Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA

Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 20.03.2014 Elev særskilt Fagerlia 2013/2014 Elev særskilt 2013/2014 2014/1870-1

Detaljer

Journaldato: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2014. Klassering: SA/HJS. Dok.

Journaldato: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2014. Klassering: SA/HJS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 24.02.2014 nnhold: Utbetaling av tilskotsmidler Møreaksen AS 2013/616-4 11052/2014

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Offentlig journal. Næringssamarbeid Hareid-Ulstein. Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013 2013/8401-3 48703/2013 05.09.2013 07.08.

Offentlig journal. Næringssamarbeid Hareid-Ulstein. Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013 2013/8401-3 48703/2013 05.09.2013 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.9.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 05.09.2013 Næringssamarbeid Hareid-lstein Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.02.2014 Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag

Detaljer

Journaldato: 10.09.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.09.2013.

Journaldato: 10.09.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.09.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.09.2013 Rauma kommune - bygging av Kavlifoss minikraftverk - Rauma Energi AS - fråsegn

Detaljer

Journaldato: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.10.2013 Statstilskot for 2013 frå kap 1429, post 72.9 verdsarv - Gbnr 115/1,

Detaljer

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok.

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.03.2014 Transportplan for Vestlandet Transportplan Vestlandet 2007/1858-1

Detaljer

Journaldato: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 12.05.2014. Klassering: ***** UTD/JSS

Journaldato: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 12.05.2014. Klassering: ***** UTD/JSS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.06.2014 Oppmelding til fagprøva i yrkessjåførfaget ærlingmappe 2011/8484-5

Detaljer

Journaldato: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.10.2013 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Osane idrettshall,

Detaljer

Journaldato: 09.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: JUR/JN

Journaldato: 09.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: JUR/JN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 10.04.2014 nnhold: Kunngjøring - Organisasjonspsykologiske tjenester til Tingvoll

Detaljer

Journaldato: 27.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 27.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.06.2013 T-77/12 Prioriteringar i det internasjonale arbeidet i Møre og Romsdal

Detaljer

Journaldato: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.02.2014 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 31/3

Detaljer

Journaldato: 11.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2014. Klassering: RN/LIN

Journaldato: 11.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2014. Klassering: RN/LIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.08.2014 Avslag på søknad om tilskot til prosjekt om utnyttelse av fiskelever

Detaljer

Journaldato: 28.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 30.05.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE

Journaldato: 28.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 30.05.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.05.2014 Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg

Detaljer

Journaldato: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: ØK/GKO. Dok.

Journaldato: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: ØK/GKO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 20.06.2014 nnhold: Tilbod på lån Refinansiering av lån 2014 2014/6239-11 36017/2014

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Journaldato: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2013.

Journaldato: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.03.2014 Notat Disiplinære forhold - X 2013/2025-69 52416/2013 29.08.2013 VGS-ÅLESND/NGA

Detaljer

Journaldato: 17.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.01.2014. Klassering: SURNADAL KU/HBH

Journaldato: 17.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.01.2014. Klassering: SURNADAL KU/HBH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 18.06.2014 Rehabilitering av damanlegg Andervatn og Bævervatn, Surnadal kommune Surnadal

Detaljer

Journaldato: 18.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 18.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.12.2013 Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Torhaugmyra

Detaljer

Journaldato: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Klassering: A53 UTD/JSS. Dok.

Journaldato: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Klassering: A53 UTD/JSS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.07.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - yrkessjåførfaget Lærebedrift

Detaljer

Journaldato: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.07.2013.

Journaldato: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.07.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 21.10.2013 nnhold: Vedr søknad om tilskudd til prosjektutvikling av ronman Jernverk

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 30.07.2014 Ad klagesak Klage på standpunktkarakter - 2014/7491-2 46326/2014 TD/KGV Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Klassering: ***** UTD/RAF

Journaldato: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Klassering: ***** UTD/RAF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.09.2013 Oppmelding til fagprøve i energimontørfaget Praksiskandidat - 2011/2398-1

Detaljer

Journaldato: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 07.01.2014 nnhold: Søknad om markedsføringsstøtte for offshorebedrifter på ONS

Detaljer

Journaldato: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/ARØ

Journaldato: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/ARØ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.09.2014 Midsund kommune - kommuneplan arealdel - fråsegn til planprogram og

Detaljer

Journaldato: 20.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2013.

Journaldato: 20.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 21.06.2013 nnhold: Anmoding om møte med samferdselsavdelinga, Møre og Romsdal

Detaljer

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok.

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N 24.10.2013 nnhold: Vedtak tilapssa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: 30.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 30.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 01.07.2014 nnhold: Volda kommune - detaljregulering - reguleringsendring for

Detaljer

Journaldato: 16.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2014. Klassering: U43 RN/CFM

Journaldato: 16.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2014. Klassering: U43 RN/CFM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.06.2014 Klarering Dryna MVS5 SalMar Organic AS - lok 32197 Dryna i Midsund

Detaljer

Journaldato: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: U43 RN/CFM

Journaldato: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: U43 RN/CFM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2014 Vedtak Godø Salg AS landbasert Bjørneremsbukta Godø Salg AS - akvakultur

Detaljer

Journaldato: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: B65 UTD/KES. Dok.

Journaldato: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: B65 UTD/KES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.07.2014 Klage på gjennomføring av muntlig eksamen Klage på eksamen 2014/5345-2

Detaljer

Journaldato: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2012. Klassering: A52 UTD/LSGH

Journaldato: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2012. Klassering: A52 UTD/LSGH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.10.2013 nformasjon til arbeidsgivar Prøvenemnder i Møre og Romsdal 2012-2015

Detaljer

Journaldato: 17.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: A53. Dok.

Journaldato: 17.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: A53. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 18.06.2013 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Sandøy kommune

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer

Journaldato: 11.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2013. Klassering: A53 UTD/AGU. Dok.

Journaldato: 11.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2013. Klassering: A53 UTD/AGU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.06.2013 Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar i vaskerifaget Lærebedrift

Detaljer

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 10.07.2013 nnhold: Prosjektgruppemøte 14.06.2013 2.2 Referater K601 Borgund

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: U43. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: U43. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 30.12.2013 nnhold: Smøla kommune - Havbruk lokalitetsavklaring Nekton Havbruk - Hestøya

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Journaldato: 23.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: N11 SA/FKV. Dok.

Journaldato: 23.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: N11 SA/FKV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 24.01.2014 nnhold: Oppstartsmøte 3-09.10.13. Avtale - Rutepakke 2 Busstjenester

Detaljer

Journaldato: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 21.02.2014 Faktura, arkeologisk registrering - reguleringsplan for deler av gbnr

Detaljer

Journaldato: 04.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: SA/HTH. Dok.

Journaldato: 04.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: SA/HTH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 05.09.2014 nnhold: Tilskot til trafikktryggingstiltak Trafikktrygging - tilskot

Detaljer

Journaldato: 20.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 20.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 23.06.2014 nnhold: Sunndal kommune - konsesjon med konsekvensutgreiing for 5

Detaljer

Journaldato: 26.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: N12 SA/JES. Dok.

Journaldato: 26.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: N12 SA/JES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.08.2014 nnhold: Drosjeløyva i Molde kommune - Oppseiing av løyve - Garanti

Detaljer

Journaldato: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: N13 SA/BMM

Journaldato: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: N13 SA/BMM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.08.2014 Attestasjon til bruk ved søknad om fellesskapstillatelse Godstransportløyve

Detaljer

Journaldato: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 04.01.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok.

Journaldato: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 04.01.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: Møteinnkalling - fornyingpartnerskapsavtale Hareid, Herøy,

Detaljer

Journaldato: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Klassering: U43 RN/CFM. Dok.

Journaldato: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Klassering: U43 RN/CFM. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.04.2014 Endring av akvakulturvedtak for Marine Harvest lokalitet Sagelva Marine

Detaljer

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01.

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.2.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.02.2014 Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund

Detaljer

Journaldato: 20.05.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.11.2012. Klassering: SA/HTH. Dok.

Journaldato: 20.05.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.11.2012. Klassering: SA/HTH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 21.05.2014 Søknad om refusjon av skyssutgifter Skoleskyss utenfor fylket 2012 2012/12000-6

Detaljer

Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.09.2013 Sykkylven kommune - områderegulering - reguleringsplan - Nysætervatnet

Detaljer

Journaldato: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: ***** UTD/TSA

Journaldato: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: ***** UTD/TSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.05.2014 Søknad om frådrag for tidligare praksis i fiske- og fangstfaget for

Detaljer

Journaldato: 12.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: ADM/RMU. Dok.

Journaldato: 12.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: ADM/RMU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.05.2014 Referat fra samtale - ***** ***** ***** Konflikthåndtering - *****

Detaljer

Journaldato: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: KOMMUNEPLAN. Dok.

Journaldato: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: KOMMUNEPLAN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 12.07.2013 nnhold: Kristiansund kommune - vedtak - kommunedelplan - planprogram

Detaljer

Journaldato: 01.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.08.2014.

Journaldato: 01.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.09.2014 Rauma kommune - vassdragskonsesjon - bygging av Slemmå kraftverk -

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer