Georg Friedrich Händel: SALOMO (1749) Et oratorium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Georg Friedrich Händel: SALOMO (1749) Et oratorium"

Transkript

1 Georg Friedrich Händel: SALOMO (1749) Et oratorium Libretto trolig av Newburgh Hamilton PERSONENE (alt) s dronning (sopran) Nicaule, dronningen av Saba (sopran) Første skjøge (sopran) Annen skjøge (sopran), yppersteprest (tenor) En levitt (bass) En tjener (tenor) Kor av prester Kor av israelitter SYNOPSIS DEL I: SALOMO DEN STORSLAGNE Koret av prester synger lovsanger til Jehova. En levitt, en høytstående politiker, blir med dem i takksigelsen. kommer og forteller om underet i det ferdigbygde tempelet, som fyltes med røyk da det ble vigslet: et tegn på Guds velsignelse. Ypperstepresten tar del i hans glede. takker Gud for hans velsignelse av Tempelet. s dronning kommer, og han lover henne et palass, bygget av eksotisk sedertre brakt med skip fra Libanon og prydet med gull fra gruvene i Ophir. De gir uttrykk for sin kjærlighet til hverandre. velsigner deres allianse, og oppfordrer sin dronning om å trekke seg tilbake sammen med ham så de kan nyte sedertrelundens dufter, i skygge for den sterke solen. Koret synger dem i søvn. DEL II: SALOMO DEN VISE Koret av israelitter ber om at den fromme Davids sønn må leve for alltid. takker Gud for vishetens gave og uttrykker sin lettelse og takknemlighet for at hans fiender er blitt felt. Levitten hyller s visdom og rettferdighet. To kvinner kommer, den ene oppløst i tårer, den andre vill og truende. Den første kvinnen forteller sin historie. Hun hevder at den andre kvinnen hadde kommet om natten og stjålet barnet hennes, fordi kvinnens eget barn hadde dødd. Den andre kvinnen sier at fortellingen er løgn og begge søker rettferdighet hos. Hans dom er at babyen skal kuttes i to så hver kvinne kan få en lik del. Den andre kvinnen gleder seg over dommen, mens den første er forferdet og overgir barnet for å unngå at det skal bli drept. utroper henne som den sanne moren, ettersom ingen kvinne kan tåle å se sitt eget barn bli myrdet. Koret av israelitter og deretter synger om s store rettferdighet og visdom. DEL III: SALOMO DEN FREDSOMMELIGE Dronningen av Saba kommer, fra Arabias krydderduftende strender. tar i mot henne og hun blir slått av overdådigheten i alt hun ser. presenterer et syngespill, og akkompagnert av koret illustrerer han musikkens sødme, den militære handlekrafts ærefullhet, sorgen over håpløs kjærlighet, og til slutt roen som legger seg etter stormen. Levitten, og koret av israelitter feirer s medgang som fyrste. uttrykker sin takknemlighet for Guds luksuriøse gaver av gull, sedertre, fruktbare sletter og olivenlunder. Dronningen av Saba ber om fred for og hans kongerike og erklærer at hun er så beveget av det hun har sett at hun aldri vil glemme det. Hun hilser farvel, og koret av israelitter synger om den rettferdiges evige berømmelse.

2 1. Overture DEL I 2. Chorus of Priests Your harps and cymbals sound To great Jehovah's praise; Unto the Lord of hosts Your willing voices raise. 3. Air Levite Praise ye the Lord for all his mercies past, Whose truth, whose justice will forever last. 4. Chorus of Priests With pious heart, and holy tongue, Resound your Maker's name, Till distant nations catch the song, And glow with holy flame. 5. Recitativ Almighty pow'r, who rul'st the earth and skies, And bade gay order from confusion rise; Whose gracious hand reliev'd Thy slave distress'd, With splendour cloath'd me, and with knowledge bless'd; Thy finish'd temple with Thy presence grace, And shed Thy heav'nly glories o'er the place. 6. Recitative Imperial, thy pray'rs are heard. See, from the op'ning skies Descending flames involve the sacrifice; And lo! within the sacred dome That gleamy light, Profusely bright, Declares the Lord of hosts is come. 7. Air Sacred raptures cheer my breast, Rushing tides of hallow'd zeal, Joys too fierce to be express'd, In this swelling heart I feel. Warm enthusiastic fires In my panting bosom roll, Hope of bliss, that ne'er expires, Dawns upon my ravish'd soul. 8. Chorus of Israelites Throughout the land Jehovah's praise record, For full of pow'r and mercy is the Lord. 9. Recitative Bless'd be the Lord, who look'd with gracious eyes Upon His vassals' humble sacrifice, And has with an approving smile My work o'erpaid, and grac'd the pile. 2. Kor av prester La deres harper og cymbaler kling til ære for den store Jehova. Løft deres villige røster til hærskarenes Gud. 3. Arie En levitt Pris Herren for all nåde han har vist oss. Hans sannhet og rettferdighet vil vare evig. 4. Kor av prester La din Skapers navn gjenlyde, syng det med fromt hjerte og hellig tunge, til land langt borte tar del i sangen, og gløder av hellig ild. 5. Resitativ Allmektige kraft som hersker over jord og himmel, og bød glad orden stige ut fra kaos, Du hvis nåderike hånd satte Din fortvilede slave fri, kledde meg i prakt og velsignet meg med kunnskap: Må Du ved Ditt nærvær beære Ditt fullførte tempel, og spre Din himmelske glans over dette sted. 6. Resitativ Høye, dine bønner er hørt. Se, himmelen åpner seg, flammer stiger ned og innhyller offeret. Og se! I den hellige domen forkynner et funklende lys, overdådig strålende, at hærskarenes Gud er kommet. 7. Arie Mitt bryst jubler i hellig henrykkelse, brusende bølger av velsignet tjenestevilje, gleder for stormende til å uttrykkes, i dette svulmende hjerte. Varm, begeistret ild ruller i mitt gispende bryst. Uslukkelig håp om lykksalighet stiger som en sol foran min henrykte sjel. 8. Kor av israelitter Fortell om Jehovas storhet over hele landet, for full av makt og barmhjertighet er Herren. 9. Resitativ Velsignet være Herren, som med nådig øye så sine tjeneres ydmyke offer, og som med et bifallende smil har lønnet mitt verk så altfor høyt, og begunstiget dets grunnpæl.

3 10. Air What though I trace each herb and flow'r, That drink the morning dew, Did I not own Jehovah's pow'r, How vain were all I knew. Say what's the rest but empty boast, The pedant's idle claim, Who having all the substance lost Attempts to grasp a name. 11. Recitative And see my queen, my wedded love, You soon my tenderness shall prove; A palace shall erect its head, Of cedar built, with gold bespread; Methinks the work is now begun, The axe resounds on Lebanon. Queen O monarch, with each virtue bless'd, The brightest star that gilds the east: No joy I know beneath the sun, But what's compris'd in. With thee th'unshelter'd moor I'd tread, Nor once of fate complain, Though burning suns flash'd round my head, And cleav'd the barren plain. Thy lovely form alone I prize, 'Tis thou that canst impart Continual pleasure to my eyes, And gladness to my heart. 21. Recitative Search round the world, there never yet was seen so wise a moarch, or so chaste a queen. 22. Chorus May no rash intruder disturb their soft hours; To form fragrant pillows, arise, oh ye flow'rs! Ye zephirs, soft-breathing, their slumbers prolong, While nightingales lull them to sleep with their song. 10. Arie Om jeg gjenkjenner hver urt og blomst som drikker morgenduggen: Eide jeg ikke Jehovas kraft hvor bortkastet ville ikke alt være? Hva er igjen, annet enn tomt skryt, pedantens ørkesløse påstander, som blottet for all substans vil karre til seg et navn. Dronningen kommer. 11. Resitativ Og se, min dronning, min ektevidde kjæreste. Du vil snart få bevis på min ømhet. Et palass skal løfte sitt hode, reist i sedertre og dekket av gull. Det synes meg at verket nå er påbegynt. Øksen gir gjenlyd over Libanon. Dronningen Å, konge velsignet med alle dyder, du klareste stjerne som forgyller Østens land: Jeg kjenner ingen annen glede under solen, enn gleden som bor i. Sammen med deg kan jeg ferdes på den ville myr, og aldri beklage min skjebne, om brennende sol skulle slynges om mitt hode og kløve den golde slette. Din skjønne skapning priser jeg alene, det er du som kan gi endeløs fryd til mine øyne og glede til mitt hjerte. 21. Resitativ Aldri noen gang i verden har det vært en så klok konge, eller så kysk dronning. 21. Kor La ingen brå inntrenger forstyrre deres ømhetstimer. Blomster, fly opp og bli til duftende puter! Sefirer, pust stille og forleng deres slummer, mens nattergaler luller dem i søvn med sang. Del II 23. Chorus of Israelites From the censer curling rise Grateful incense to the skies; Heaven blesses David's throne, Happy, happy! Live, live for ever, pious David's son; Live, live for ever, mighty. 28. Recitative Attendant My sovereign liege, two women stand, 23. Kor av israelitter Deilige røkelse: Stig buktende opp fra ditt kar, til skyene! Himmelen velsigner Davids trone. Salige, salige! Lev, lev evig, fromme Davids sønn. Lev, lev evig, mektige. 28. Resitativ Tjener Min høye fyrste, to kvinner er her

4 And both beseech the king's command To enter here. Dissolv'd in tears The one a new-born infant bears; The other, fierce, and threat'ning loud, Declares her story to the crowd; And thus she clamours to the throng, "Seek we the king, he shall redress our wrong." Admit them straight; for when we mount the throne, Our hours are all the people's, not our own. First Harlot Thou son of David, hear a mother's grief; Thy suppliant hear, and deign to give relief. This little babe, my hope and joy, The smiling infant is my own dear boy. That woman also bore a son, Whose vital thread was quickly spun: One house we both together kept; But once, unhappy, as I slept, She stole at midnight where I lay, Bore my soft darling from my arms away, And left her child behind, a lump of lifeless clay: And now oh impious! dares to claim My right alone, a mother's name. 29. Trio First Harlot Words are weak to paint my fears; Heartfelt anguish, starting tears, Best shall plead a mother's cause. To thy throne, O king, I bend, My cause is just, be thou my friend. Second Harlot False is all her melting tale. Justice holds the lifted scale. Second Harlot Then be just, and fear the laws. 30. Recitative What says the other to th'imputed charge? Speak in thy turn, and tell thy wrongs at large. Second Harlot I cannot varnish o'er my tongue. And colour fair the face of wrong. This babe is mine, the womb of earth Entomb'd, conceals her little birth. Give me my child, my smiling boy, To cheer my breast with new-born joy. Hear me, women, and the king regard, Who from his throne thus reads the just award: Each claims alike, let both their portions share; Divide the babe, thus each her part shall bear. Quick, bring the faulchion, and the infant smite, Nor further clamour for disputed right. 31. Air og ber om tillatelse til å snakke med kongen. De er oppløst i tårer; den ene bærer et nyfødt barn; den andre roper, vill og truende, sin historie til folkemengden. Slik skriker hun til dem: La oss snakke med kongen, han vil gi oss oppreisning. La dem straks komme, for når vi bestiger tronen, tilhører vår tid folket, ikke oss selv. Første skjøge Du sønn av David, hør en mors klage, og la rettferdighetens stemme bringe lise. Denne lille babyen ble unnfanget i mitt liv, og jeg var full av glede over å få det smilende barnet. Denne kvinnen fikk også en sønn, men hans livstråd ble kort. Vi delte samme hus, men en natt mens jeg sov, snek den ulykkelige seg til min seng, tok min deilige, lille skatt fra mine armer og la sitt eget barn der, en klump livløs leire. Og nå våger hun å, ugudelige! å kreve den rett jeg alene eier: Retten til morens navn. 29. Trio Første skjøge Ord er svake når min gru skal males ut; angst dypt i hjertet, skrekkens tårer kan best legge frem en mors sak. For din trone, Herre konge, bøyer jeg meg. Min sak er berettiget, vær vennlig mot meg. Annen skjøge All hennes tåredryppende tale er løgn. Rettferdigheten holder vektskålene. Annen skjøge Så vær rettferdig, og frykt loven. 30. Resitativ Hva sier den andre til anklagen? Tal din sak nå, og fortell om alle dine sorger. Annen skjøge Jeg kan ikke pynte på mine ord og male urettens ansikt vakkert. Dette barnet er mitt; i jordens liv hviler hennes lille barn. Gi meg mitt barn, min smilende lille gutt, og la mitt bryst glede seg ved det nye liv. Hør, kvinner, og gi akt på kongen, som fra sin trone gir rettferdig dom: Dere gjør begge krav på barnet; la hver få sin del. Del barnet i to, så får hver sin halvpart av det. Få hit et sverd og hugg barnet i to, så blir her ikke mer strid om retten til det. 31. Arie

5 Second Harlot Thy sentence, great king, Is prudent and wise, And my hopes on the wing Quick bound for the prize. Contented I hear, And approve the decree; For at least I shall tear The lov'd infant from thee. 32. Recitative First Harlot Withhold, withhold the executing hand! Reverse, O king, thy stern command. 33. Air First Harlot Can I see my infant gor'd With the fierce relentless sword? Can I see him yield his breath, Smiling at the hand of death? And behold the purple tides Gushing down his tender sides? Rather be my hopes beguil'd, Take him all, but spare my child. 34. Recitative Israel, attend to what your king shall say: Think not I meant the innocent to slay. The stern decision was to trace with art, The secret dictates of the human heart. She who could bear the fierce decree to hear, Nor send one sigh, nor shed one pious tear, Must be a stranger to a mother's name Hence from my sight, nor urge a further claim! But you, whose fears a parent's love attest, Receive, and bind him to your beating breast: To you, in justice, I the babe restore, And may you lose him from your arms no more. 36. Chorus of Israelites From the east unto the west, Who so wise as? Who like Israel's king is bless'd, Who so worthy of a throne. 37. Recitative From morn to eve I could enraptur'd sing The various virtues of our happy king; In whom, with wonder, we behold combin'd The grace of feature with the worth of mind. 38. Air See the tall palm that lifts the head On Jordan's sedgy side, Its tow'ring branches curling spread, And bloom in graceful pride. Annen skjøge Din dom, herre konge, er og forstandig og vis, og mine bevingede håp får snart sin lønn. Tilfreds hører jeg og anerkjenner dommen, for i det minste får jeg rive ditt elskede barn fra deg. 32. Resitativ Første skjøge Stans, stans bøddelens hånd! Herre konge, ta tilbake din strenge ordre. 33. Arie Første skjøge Kan jeg se mitt barn gjennombores av det rå, ubarmhjertige sverd? Kan jeg se ham utånde, smilende under dødens hånd, og se de røde bølger flomme nedover hans spede kropp? Fordriv heller mitt håp. Ta mitt barn, men la ham leve. 34. Resitativ Israel, hør hva din konge har å si: Tro aldri at jeg ville drepe den uskyldige. Den strenge beslutning var for å spore med list - hjertets hemmelige vilje. Hun som kunne holde ut å høre den ubarmhjertige dommen, uten et sukk eller en from tåre, må være fremmed for en mors navn. Vik fra mitt åsyn, og tal ikke mer! Men du, hvis gru er bevis for din morskjærlighet: Ta ham, og knytt ham til ditt hamrende bryst. Rettferdig gir jeg dette barn tilbake til deg, og måtte din favn aldri miste ham igjen. 36. Kor av israelitter Fra øst til vest: Hvem er vis som? Hvem er velsignet som Israels konge; hvem er så verdig en trone? 37. Resitativ Fra morgen til kveld kunne jeg henrykt synge om vår lykksalige konges mangfoldige dyder. I ham ser vi med undring et vakkert ytre forenes med et stort sinn. 38. Arie Se det høye palmetreet som løfter sitt hode på Jordans sivdekte bredd; dets tårnende grener sprer seg buktende utover, og blomstrer stolte og takknemlige.

6 Each meaner tree regardless springs, Nor claims our scornful eyes; Thus thou art first of mortal kings, And wisest of the wise. 41. Chorus of Priests Swell, swell the full chorus to 's praise, Record him, ye bards, as the pride of our days. Flow sweetly the numbers that dwell on his name, And rouse the whole nation in songs to his fame. DEL III 42. Symphony: Arrival of Queen of Sheba 43. Recitative Nicaule, Queen of Sheba From Arabia's spicy shores, Bounded by the boary main, Sheba's queen these seats explores, To be taught thy heav'nly strain. Thrice welcome queen, with open arms Our court receives thee, and thy charms. The temple of the Lord first meets your eyes, Rich with the well-accepted sacrifice. Here all our treasures free behold, Where cedars lie, o'erwrought with gold; Next, view a mansion fit for kings to own, The forest call'd of tow'ring Lebanon, Where art her utmost skill displays, And ev'ry object claims your praise. 44. Air Queen of Sheba Ev'ry sight these eyes behold Does a different charm unfold; Flashing gems and sculptur'd gold, Still attract my ravish'd sight. But to hear fair truth distilling, In expressions choice and thrilling, From that tongue so soft and killing, That my soul does most delight. 45. Recitative Sweep, sweep the string, to soothe the royal fair, And rouse each passion with th'alternate air. 46. Solo and Chorus & Israelites Music, spread thy voice around, Sweetly flow the lulling sound. 47. Solo and Chorus & Israelites Now a diff'rent measure try, Shake the dome, and pierce the sky. Rouse us next to martial deeds; De mindre praktfulle trærne blomstrer ubemerket, og gjør ikke krav på våre nedlatende blikk. På samme måte er Du den fremste av jordens konger, og den viseste blant vise. 41. Kor av prester Stig, stig, fulltonende korsang til s pris. Fortell om ham, skalder, som vår tids stolthet. Flyt behagelig, rytmer som dveler ved hans navn; vekk hele landet og la dem synge om hans ære. 42. Sinfonia: Dronningen av Saba kommer. 43. Resitativ Dronningen av Saba Fra Arabias krydderduftende strender, inngjerdet av det ville hav, kommer dronningen av Saba for å se dette sted og lære din guddommelige væremåte. Trefold velkomne dronning, med åpne armer tar vårt hoff imot deg og din skjønnhet. Herrens tempel er det første ditt blikk møter, rikt på begunstigede ofre. Iaktta fritt alle våre skatter, sedertre overstrødd med gull, dernest ser du en bolig som passer for konger, skogen av Libanons høye tårn, hvor kunsten fremviser det ypperste av sin dyktighet, og hver gjenstand gjør krav på lovprisning. 44. Arie Dronningen av Saba Hvert syn som møter mine øyne avdekker en annerledes skjønnhet. Gnistrende edelstener og skulpturer av gull trekker ennå mitt henrykte blikk til seg. Men å høre skjønn sannhet sildre i velvalgte og besnærende formuleringer fra den så myke og så drepende tunge, det er det min sjel fryder seg mest ved. 45. Resitativ Stryk, stryk mot strengene til den kongelige skjønnhets behag, og la alle følelser stige opp med vekselsangen. 46. Solist og kor og israelitter Musikk, spre din stemme vidt omkring. La din bedøvende klang flyte søtt og yndig. 47. Solist og kor og israelitter Forsøk nå en annen taktart. Ryst domen, og flerr himmelen opp. Mán oss så til krigshandlinger,

7 Clanking arms, and neighing steeds, Seem in fury to oppose Now the hard-fought battle glows. 48. Recitative Then at once from rage remove; Draw the tear from hopeless love; Lengthen out the solemn air, Full of death and wild despair. 49. Chorus of Israelites Draw the tear from hopeless love, Lengthen out the solemn air, Full of death and wild despair. 50. Recitative Next the tortur'd soul release, And the mind restore to peace. 51. Solo and Chorus & Israelites Thus rolling surges rise, And plough the troubled main; But soon the tempest dies, And all is calm again. 54. Recitative Thrice happy king, to have achiev'd, What scarce will henceforth be believ'd; When seven times around the sphere The sun had led the new-born year, The temple rose, to mark thy days With endless themes for future praise. Our pious David wish'd in vain, By this great act to bless his reign; But Heav'n the monarch's hopes withstood, For ah! his hands were stain'd with blood. 55. Air Golden columns, fair and bright, Catch the mortals' ravish'd sight; Round their sides ambitious twine Tendrils of the clasping vine; Cherubims stand there display'd, O'er the ark their wings are laid: Ev'ry object swells with state, All is pious, all is great. 56. Double Chorus Chorus 1 Praise the Lord with harp and tongue! Praise Him all ye old and young, He's in mercy ever strong. Chorus 2 Praise the Lord through ev'ry state, Praise Him early, praise Him late, våpengny og vrinskende hester, reis deg som i raseri nå gløder et hardt og vilt slag. 48. Resitativ Trekk så med ett bort fra raseriet. Lokk frem tårer over håpløs kjærlighet, gjør den høytidelige arien lang, full av død og vill fortvilelse. 49. Kor av israelitter Lokk frem tårer over håpløs kjærlighet, gjør den høytidelige arien lang, full av død og vill fortvilelse. 50. Resitativ Sett så fri den plagede sjel, og gjenopprett sinnets fred. 51. Solist og kor og israelitter Slik stiger drønnende brottsjøer opp og pløyer det urolige hav, men snart dør stormen, og alt blir rolig igjen. 54. Resitativ Trefold salige konge, som har oppnådd hva man siden knapt vil kunne tro. Etter at solen syv ganger hadde ledet det nye år gjennom sfæren, steg tempelet opp, for å markere din tid med endeløse temaer for fremtidig lovsang. Vår fromme David håpet forgjeves å velsigne sin kongegjerning med dette storverk, men himmelen stod imot monarkens håp, for, akk! hans hender var flekket av blod. 55. Arie Gylne søyler, skjønne og strålende, fanger de dødeliges henførte blikk. Klatrende vinrankers tråder slynger seg begjærlig omkring dem. Der står kjeruber stilt opp, over alteret legger de sine vinger. Hver gjenstand svulmer av rang. Alt er fromt, alt er stort. 56. Dobbeltkor Kor 1 Lovsyng Herren med harpe og tunge! Lovsyng ham, alle gamle og unge. Han er evig stor i nåde, Kor 2 Lovsyng Herren i alle land, lovsyng ham tidlig, lovsyng ham sent.

8 God alone is good and great. Full Chorus Let the loud Hosannahs rise, Widely spreading through the skies, God alone is just and wise. 61. Recitative Adieu, fair queen, and in thy breast May peace and virtue ever rest! 62. Duet Queen of Sheba Ev'ry joy that wisdom knows, May'st thou, pious monarch, share! Ev'ry blessing Heav'n bestows, Be thy portion, virtuous fair! Queen of Sheba Gently flow thy rolling days. Sorrow be a stranger here. Both May thy people sound thy praise, Praise unbought by price of fear. 63. Chorus of Israelites The name of the wicked shall quickly be past; But the fame of the just shall eternally last. Gud alene er god og stor. Begge kor Syng høyt Hosianna, la det spre seg vidt til himmels: Gud alene er rettferdig og vis. 61. Resitativ Farvel, skjønne dronning, og måtte fred og dyd alltid hvile i ditt bryst! 62. Duett Dronningen av Saba Måtte du få del i hver glede visdommen kjenner til, fromme monark! Måtte hver velsignelse himmelen skjenker bli deg til del, dydige skjønnhet! Dronningen av Saba Måtte strømmen av dine dager bli mild. Måtte sorgen bli en fremmed hos deg. Begge Måtte ditt folk synge din pris, som ikke er kjøpt av belønning eller frykt. 63. Kor av israelitter Det ondes navn skal snart være fortid, men den rettferdiges berømmelse skal vare evig. Til norsk ved Hanne T. Asheim på oppdrag fra Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B LOVSNSPERM FOR /B BOVE LL bove all powers above all kings /B bove all nature and all created things /F# Em /B bove all wisdom and all the ways of man m7 You were here before the world began /B bove all

Detaljer

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Sondre Bratland Kirsten Bråten Berg Liv Ulvik Helga Gunnes Bjørn Sigurd Glorvigen Gjennom 25 år har Oslo Kammerkor fordypet seg i den solistiske norske

Detaljer

Ida Hegazi Høyer Norway. Unnskyld (2014) Publishing House Tiden Norsk Forlag

Ida Hegazi Høyer Norway. Unnskyld (2014) Publishing House Tiden Norsk Forlag 2015 Ida Hegazi Høyer Norway Unnskyld (2014) Forgive Me Susanne Horn Publishing House Tiden Norsk Forlag Biography Ida Hegazi Høyer, born in 1981, is a Norwegian citizen with Danish-Egyptian ancestors.

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann SJØRØVERNE KOMMER! Vokal: Kaptein Sabeltann Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte

Detaljer

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER 2011 RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER Hovedarrangør: Sponsorer: OMOD, KIM og Tomorrow People US Embassy Norway, Lebara Kulturfond, LNU, EMI og IMDi - Det er ordets makt kledd i musikk som teller i Rapvalg.

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

SANG PÅ HVER SKOLE. Liten modell (allsangkonsert) Utvidet modell (verksteder og konsert)

SANG PÅ HVER SKOLE. Liten modell (allsangkonsert) Utvidet modell (verksteder og konsert) SANG PÅ HVER SKOLE Tema for 15 sanger er dialekt og frihet. Disse sangene er sangmateriale for liten og utvidet modell i storsatsningen Hele Vestfold Synger. Liten modell (allsangkonsert) Utvidet modell

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

flyktning: fugitivus errans) i et personlig brev til Erwin Rohde, se Middleton, ed. (1996: 145-146).

flyktning: fugitivus errans) i et personlig brev til Erwin Rohde, se Middleton, ed. (1996: 145-146). Die Philosophie des Lebens : Den menneskelige fremmedgjøring som tidssvarende og den dionysiske og apollinske syntese som utidssvarende. Om de grunnleggende filosofiske affiniteter og kontraster i forholdet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12

gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12 flere 1 more 1 smœ 2 small 2 lang 3 long 3 stor 4 large 4 hvor 5 where 5 alene 6 alone 6 bra 7 well 7 hšyre 8 right 8 gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12 kvinne 13 woman 13 šye

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Leder og presentasjon av bidragsytere Mary Ann Caws A Meta-Manifesto Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Elling Borgersrud En høylytt oppfordring til handling Dmitry

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser Når Krigen Raser Ressurshefte/Lærerveiledning Når krigen raser bygger på et undervisningsmateriell utviklet av den internasjonale Røde Kors komiteen. Det brukes i dag i over 40 land. Vi har tatt bort,

Detaljer