drottningborg vennen NR. 1/ ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no"

Transkript

1 drottningborg vennen NR. 1/ ÅRGANG

2 TIL ETTERTANKE Tekst: Odd Rannestad Vi lever da i Et kjempeargument når man skal fortelle at alt det gamle er noe forhistorisk som man ikke trenger å ta hensyn til lenger. Vi hører og leser det i debatter om moter og trender, hvor det nye er selve framskrittet og alt annet er gått ut på dato. Vi møter argumentet også i etiske debatter, der det som var en del av vårt samfunn og kulturgrunnlag, plutselig er blitt noe gammeldags og totalt ubrukelig i en moderne verden. Jeg vil likevel peke på noen nyanser i ord, som vi godt kan være oppmerksomme på: Forskjellen på gammeldags og gammelt. Det første har en klar negativ undertone i språket vårt. Men det som er gammelt, har ofte en undertone av kvalitet. Det er noe som er gjennomprøvd i generasjoner, og som har vist seg å være holdbart. Noen eksempler fra dagliglivet. Les hva reklamen sier, særlig om en del matvarer. Det er kvaliteten som framheves når det reklameres med: Slik bestemor lagde det... På den gode, gamle måten... Vi lever vi godt med at noen fnyser av det gamle. Den dagen du er i vansker med ditt liv, da søker du ikke etter noe fancy og uprøvd, men etter noe som du vet holder hva det lover. Mitt livs største og viktigste spørsmål dreier seg ikke om moter og mat. Det dreier seg om hvem jeg er, hvor jeg kommer fra og hvor jeg går når jeg dør. Der har den gamle boka vist seg å være svært holdbar. Den har gitt veiledning og trøst i generasjon etter generasjon, gjennom lette og tunge tider. Den er nemlig inspirert av Gud selv. Den har avslørt meg og vist at jeg ikke lever slik jeg burde, men at Jesus gjorde det. Og han gav sitt liv for meg og til meg. Hans liv er mitt. Det er evangeliet. Gress og blomster visner. Men Herrens ord varer til evig tid. 1. Pet. 1, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hebr. 13, 8 I livets viktigste valg satser jeg på det gamle, som holder. 2

3 REKTORS HJØRNE Tekst: rektor Audun Raen Om bladet Kommer ut 2 ganger i året Utgiver: Drottningborg vgs Kontingent kr 100 sendes til: Drottningborgvennen Konto nr: Redaktører: Kjellaug Inntjore og Marit E. Jøssang Skoleadministrasjonen: Opplag: 2570 eks. Layout og trykk: Synkron Media AS, avd. Birkeland Trykkeri Forsidebilde: Gutta på tur Fotograf: Ingrid E. Larssen Baksidebilde: Jentene fra Vg2 i Roma Fotograf: Ingrid E. Larssen Adresse: Drottningborgvennen, Drottningborg 20, 4885 Grimstad Tlf.: Faks: Nå nærmer det seg slutten av nok et flott skoleår. Igjen har vi fått oppleve en fantastisk elevflokk, med gode holdninger og som bryr seg om hverandre. Også i år har vi vært på skoleturer med de ulike trinnene. Selv var jeg med til Tyskland med VG1 der vi fikk besøke flere steder med tankevekkende historier som Berlinmuren og Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Vi fikk også følge i Luthers fotspor til Erfurt og Wittenberg. Det er en flott opplevelse å få være med elevene våre på slike turer. De viser stor interesse og modenhet for det de møter og oppfører seg eksemplarisk på tur. Det inspirerer oss i personalet og gir oss mulighet for å legge til rette for slike turer og opplevelser. Det ligger et veldig arbeid fra personalet bak planlegging og gjennomføring av turene, så det er mange som skal ha takk for at også årets skoleturer ble veldig gode arenaer for læring og modning. Det jobbes mye for å gi elevene våre gode kunnskaper og opplevelser knyttet til den kristne tro. Gjennom kristendomsfaget, bibelgrupper, kveldsmøter og andre aktiviteter forsøker vi å spre evangeliet, og også dette skoleåret har vi fått oppleve at flere elever har tatt imot Jesus. Det setter det daglige arbeidet i et uendelig stort og viktig perspektiv som vi gleder oss veldig over. Tusen hjertelig takk for all forbønn som vi vet omslutter arbeidet vårt! Også for neste skoleår er vi velsignet med god elevsøknad og kommer til å starte opp med fulle hus. Det er vi glade for, men samtidig er det smertefullt å måtte si nei til søkere som lenge har drømt om å gå på Drottningborg. Selv om vi har fulle hus er det en utfordring å drive en kristen internatskole under gjeldende tilskuddsordning. Vi har vært gjennom en betydelig renovering av hovedbygget og vi ser også at det ligger flere byggmessige utfordringer i nær fremtid. Vi ønsker derfor å uttrykke en stor takknemlighet til alle dere som gir til skolen gjennom fast givertjeneste eller på andre måter, og vi vil også være veldig takknemlige hvis det er flere som kan tenke seg å støtte oss økonomisk i arbeidet vi står i. Til slutt vil jeg hilse dere med hebr. 13.8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Ønsker dere alle en god sommer og Guds rike velsignelse! Audun Raen rektor 3

4 Tilbakeblikk HÅKON STORM kunstmaler, predikant og en av dem som bygde Drottningborg Drottningborg den gang brødrene Storm-Monsen drev hotell her. Drottningborgs eierorganisasjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, kjøpte eiendommen i Selgerne var «brødrene» Storm-Monsen. Den ene het Håkon Storm og den andre Ludvig Monsen. I to små artikler skal vi fortelle litt om disse. Her følger en liten presentasjon av Håkon Storm. Litt artig er det at sporene fører oss direkte tilbake til Eidsvollsforsamlingen i Tekst: Leif Otto Sødal For 200 år siden fikk vi vår grunnlov på Eidsvoll. Halvor Olaus var i 1814 knapt 14 år gammel. Faren var representert ved Riksforsamlingen på Eidsvoll. I en artikkel om den senere byfogden skrevet av Reidar Frafjord heter det bl.a.: «Da riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst 20. mai 1814, var en ung gutt til stede og opplevde begivenheten. Han var sønn til 3. representanten fra Akershus amt, gårdbrukeren Christian Christensen Kollerud ( ), og den 14 år gamle gutten hadde flere dager sittet ved Eidsvollmennenes middagsbord.» Den samme Halvor ble i 1932 ansatt som byfogd i Stavanger. En stilling han hadde i 57 år! Halvor møtte på Stortinget fra og senere i 1854 og fra 1862 til Han nøt stor 4

5 anseelse i Stortinget og hadde perioder tillitsvervet som Lagtingspresident og president i Odelstinget. Knapt 100 år etter at Olaus første gang møtte på Stortinget hadde hans barnebarn, Håkon Storm, akkurat sluttført arbeidet med hovedbygget på Drottningborg ved Grimstad, sammen med sin åndelige bror, Ludvig Monsen. Håkon Storm, født i Stavanger i 1879, var av embedsmannsslekt. Hans oldefar møtte på Eidsvoll i 1814, hans bestefar var Stortingspolitiker og som nevnt ovenfor også Stortingspresident- samt mangeårig byfogd i Stavanger. Håkons far var major og drev i tillegg en privatskole! Håkon hadde kunstneriske anlegg og fra han var 15 år studerte han flere semestre ved Det Kongelige Danske Akademi i København. Senere studerte han også i Italia. Blant hans beste kunstnervenner finner vi Gustav Vigeland og Edvard Munch. Håkon Storm, som tilsynelatende hadde en lysende kunstnerkarriere foran seg, fikk den 12. oktober 1902 (22 år gammel) et sterkt møte med Gud. Det skjedde i ensomhet på en høyde utenfor Stavanger, og denne hendelsen kom til å forandre hans liv. Etter dette begynte han straks å forkynne og det brøt ut vekkelse i Stavanger. Han gikk også på husbesøk, ba om å få lese et bibelavsnitt og holde bønn. Håkon Storm avsto fra å gifte seg med sin ungdoms store kjærlighet fordi han opplevde det ville kollidere med Guds kall for hans liv. Fra 1909 innledet han et samarbeid med Ludvig Monsen. (Litt mer om han i et annet nummer av Drottningborgvennen). Sammen reiste de rundt som evangelister, både i Norge og utlandet. De følte seg sterkt knyttet sammen i ånden og ble gjerne kalt Brødrene Storm- Monsen. Håkon ble ofte omtalt med Storm-Monsen som «etternavn», og Ludvig som Monsen-Storm. Det var altså disse to «brødrene» som på slutten av 1920-tallet fikk eiendommen, som vi dag kaller Drottningborg, som gave fra Marie Torjussen. Hun hadde fulgt brødrenes virksomhet gjennom flere år og ønsket at de skulle få denne eiendommen og drive et tuberkulosehjem. Brødrene kalte sin virksomhet for Alliancemissionen, og i deres skrifter står det: «Da Alliancemissionen overtok tomta, lå den brakk og uten et skur. Etter hvert ble det reist 10 større og mindre bygninger.» Hovedbygget skal ha blitt reist i De drev et hjem for tuberkuløse pasienter her. Etter det vi forstår var det en lov om legekontroll som gjorde at deres forbønn for tuberkuløse pasienter ble stoppet. Etter det ble Drottningborg drevet som hotell en periode, før eiendommen i 1942 ble solgt til Norsk Luthersk Misjonssamband. Ludvig Monsen døde i Nå fant Håkon Storm fram sin malerpensel igjen og i en intens arbeidsperiode malte over 80 bilder etter fylte 74 år. Ett av Håkon Storms bilder henger på lærernes spiseog møterom. Dette er malt i Da var Håkon 19 år, og det er fra perioden da han var under utdannelse som kunstner. Håkon Storm døde i

6 TeFT Tekst: Henriettte Arndt Hoel TeFT (Tent for å tjene) er NLMs korttidstjenestetilbud i noen av de landene hvor organisasjonen driver arbeid. Det ble startet i 2007 og ønsker å gi alle et personlig møte med misjonslivet. TeFT Skole er et 5 måneder langt studieopphold i Kenya og Tanzania, hvor en får bibelundervisning og praksis på misjonsfeltet. Dette året har to av miljøarbeiderne, Arlin og Henriette, reist på TeFT skole sammen med 10 andre. Håpet vårt var å kunne fungere litt som misjonærer for Drottningborg, og i løpet av året har vi delt og vil dele flere historier og erfaringer fra oppholdet og misjonsfeltet. Vi reiste til Kenya i midten av oktober 2013, og ankom «tomta» i Nairobi. «Tomta» er hovedsenteret for misjonsarbeidet på Øst-Afrikafeltet og der flertallet av misjonærene bor. Internatet på tomta skulle vise seg å bli vårt «hjemsted» under oppholdet. Alle reisene våre gikk ut herfra, og det var her vi tilbrakte mesteparten av tiden. I Nairobi fikk vi mye undervisning av misjonærene i ulike bibelfag og vi arbeidet en del i slummene; Kawangware og Kibera. Der fikk vi bidra med praktisk hjelp i undervisningen og vi vasket en del skoler og kirker. I tillegg hjalp vi til med matlaging og servering, og vi fikk gå på hjemmebesøk hos mennesker som var rammet av ulike sykdommer. Arbeidet der var både utfordrende og spennende og vi lærte mye om både glede og tillit til Gud i møte med menneskene i slummene. Mye av tiden ble tilbrakt på reisefot, og vår første reise gikk til Pokot i nordvest-kenya. NLM er ferdig i området og arbeidet er blitt gitt over til de lokale kristne. Vi fikk være med på hjemmefellesskap hos noen gjestfrie innfødte, og der fikk vi dele bibelvers, sang og vitnesbyrd over noen kopper te. Deretter var det tid for ungdomsleir, og her var det ikke snakk om aktiviteter, men timevis med korsang og gjerne 3-4 taler i løpet av dagen. Turen til Pokot ble avsluttet med en topptur til Mt. Koh 3000 moh. og det ble en lang og varm, men utrolig fin tur opp de bratte fjellene. Det nærmet seg jul og vi dro mot varmere strøk, nemlig Mombasa. Der fikk vi først være med på en lokal skole og vi arrangerte juleavslutning for dem, før også vi fikk juleferie. Etter nyttår reiste vi til Voi, der NLM driver mediearbeid. De har startet nettsider for unådde folkegrupper og der deles det vitnesbyrd og drives med kristen trosopplæring på deres eget språk. Oppholdet ble avsluttet med lek og moro på et lite barnehjem, i samarbeid med Project Hannah. Deretter dro vi til Tanzania! Vi dro først til Haydom sykehus hvor vi fikk omvisning og vi fikk være med på klinikkturer til øde landsbyer. Det ble også tid til lek og kos med de foreldreløse barna på en av sykehusets avdelinger. Så dro vi til Arusha. Der drives det et stort litteraturarbeid av NLM og vi fikk være med på boktur på et marked utenfor byen. Med den lille swahilien vi kunne, og med mye tegnspråk, forsøkte vi å selge bibler og andre oppbyggelige kristne bøker. Vi dro videre på safari gjennom Serengeti, for å komme oss til Kiabakari bibelskole. Der fikk vi prøvd oss som engelsklærere for middelaldrende evangelister, vi arrangerte en del sportsleker for bibelskoleelevene og fikk prøvd oss på gårdsarbeid sammen med dem. 6

7 Vår siste tur ble til Bangale, det er det nyeste prosjektet i Kenya og her driver de med vannprosjekter og med relasjonsbygging inn mot muslimske folkegrupper. Tilbake i Nairobi fikk vi være med på den årlige misjonærkonferansen. Der hadde vi ansvaret for barneopplegget, mens misjonærene satt i strategi- og vurderingsmøter. Gjennom hele uken var vi med på kveldsmøtene og fikk dele fellesskap med alle på feltet. Tiden fløy og i slutten av mars var vi plutselig hjemme, og klare for jobb! Vi er utrolig takknemlige for dette året og håper å dele erfaringene med flest mulig! Henriette og Arlin Moro og lek sammen med afrikanske barn 7

8 FRA BURMA TIL BORGEN Vi fikk bo hos en «tante» i et hybelhus i en storby, der hørte jeg en del om Norge og lærte litt norsk. Tekst: K. Inntjore Ruth Van Bawi Sun par Ling er nå avgangselev på Drottningborg og forteller her hvordan hun kom til Norge. -Jeg kom til Norge i 2005 som niåring sammen med to eldre søsken. Da hadde mine foreldre bodd i Kvinesdal i noen år. Hva husker du fra flukten fra Burma? -Jeg var åtte år og da jeg forlot min hjemby, måtte vi løpe gjennom en skog om natta for ikke å bli oppdaget. Jeg mistet skoene, det var vondt å løpe på steinete vei, og vi hadde ikke mat eller bagasje. Vi kom til Tailandgrensa om natta og ble hentet der av en bil. Vi var mange i bilen og jeg satt mellom to svette menner. Jeg husker bilen kjørte lenge og fort på dårlig vei. Det lukta ekkelt, og jeg var kvalm. Etter et år reiste vi med fly til Stavanger, og på flyplassen visste vi ikke hvem av mennene som tok imot oss som var vår far. Han hadde jeg ikke sett siden jeg var tre år. Da vi kom til Kvinesdal, gråt mor,og vi visste ikke hvordan vi skulle oppføre oss. Jeg syntes Kvinesdal var et lite sted. På ungdomskolen gikk jeg i klasse med Hanna Marie Træen som skulle gå på Drottningborg. Jeg tenkte det måtte være fint å gå på en kristen internatskole for å komme mer inn i den norske kulturen. Overgangen var stor på grunn av språket og maten, med mye brødmat og poteter. Hva tenker du nå om veien din hit til Drottningborg? - Jeg er fornøyd med at jeg har vært her i tre år! Egentlig er det er et resultat av hva mine besteforeldre gjorde mot oss da vi var små. De fortalte fra Bibelen og bad for oss hver kveld at vi måtte finne igjen våre foreldre og ikke bli foreldreløse, og at Gud skulle velsigne oss med god framtid. Takket være deres bønner og omsorg har jeg det så flott nå! De ber for hele familien min fortsatt! Jeg er veldig takknemlig for vennene mine og personalet her på Borgen! De har hjulpet meg mye! Nå er jeg spent på hvordan tiden med videre studier vil bli. Takk, Ruth for at du kom til Drottningborg og lykke til videre! 8

9

10 VG1 Tysklandstur I år gikk VG1-turen til Tyskland, nærmere bestemt Berlin og Erfurt. Tekst: Målfrid Soppeland // Foto: Kristina Hommersland Vi reiste med Borgenbussen og skolens økonomiansvarlige, Frode stilte opp som sjåfør. Bussturene var lange, men gikk overraskende fort når vi hadde mafia som tidsfordriv. Dagene i Berlin gikk med på å se, shoppe og oppleve kort fortalt. Under oppholdet var vi innom steder som Checkpoint Charlie, Riksdagen, Sachsenhausen, Den Nordiske Ambassade og mye mer. Med matpenger i lomma og mye fritid fikk de fleste gode middager på diverse restauranter eller McDonalds. Etter tre netter i Berlin, reise vi videre til Erfurt. På vegen, var vi innom Wittenberg der Martin Luther oversatte det nye testamentet til tysk. Erfurt var til vår overraskelse en veldig fin og interessant by. Her var vi innom steder der Luther hadde oppholdt seg og fikk god historieopplæring fra lærerne. Siste kvelden dro hele gjengen sammen på restaurant, der vi koste oss med pizza, brus, latter og samvær. Som en oppsummering av turen vil jeg si; Mafia, kirker, shopping, billig mat og overraskende morsomme lærere. Dette var en tur vi sent kommer til å glemme og vi husker den som turen vi ble bedre kjent med våre medelever, i tillegg til å skape minner og opplevelser. På vegne av trinnet vil jeg si tusen takk for turen! Hele Vg1 trinnet på tur. Over: Cella til Martin Luther Predikantspire? 10

11 VG2 Stig Tore spør: Kor er vi no? Hvilepuls i spanske trappa ROMATUREN Etter flere uker med nedtelling var Roma turen endelig her. Tekst: Tine-Marie Hofstad Vi dro tidlig om morgenen og det var mange trøtte fjes å se. Da vi ankom Roma var de trøtte fjesene blitt til blide fjes som var klare for å utforske Roma. I løpet av turen besøkte vi Colosseum, Spansketrappen, Pauluskirken, Peterskirken, Pompeii og mye mer. Vi lærte mye nytt om Roma og kirkehistorien, og det er lærdom vi tar med oss videre i livet. Det ble også litt fritid innimellom og mye av tiden ble brukt til å utforske Roma og selvfølgelig prøve ut den italienske isen. Det var også mange som kastet mynter i kjærlighetsfontenen Fontana di Trevi i håp om å finne den store kjærligheten. Alt i alt er dette er en tur vi vil huske og se tilbake på senere i livet med et stort smil. På vegne av trinnet vil jeg takke Odd Rannestad, Stig Tore Aaberg, Knut Harald Aagenæs, Elisabeth Engesvik From, Kjersti Birkeland og Solveig Tørresen for alle opplevelsene dere ga oss. Vi er evig takknemlig. 11

12 VG3 3. klassetur til BELGIA OG FRANKRIKE I mai var det tid for den årlige skoleturen til Belgia og Frankrike. Tekst: Emely Kransvik // Foto: Paul André Langlo hagen og innsiden av slottet. Ellers besøkte vi Place de la Bastille, hvor man i dag finner Julisøylen til minne om falne under revolusjonen i 1830, Notre Dame og Concordeplassen. I tillegg spaserte mange langs hovedgata Champs Elysées, spiste snegler og besøkte Eiffeltårnet. I Paris er det mye å se, og umulig å rekke alt på noen få dager. Vi fikk likevel sett mye, og hatt en veldig fin tur sammen! I mai var det tid for den årlige skoleturen til Belgia og Frankrike. Hele 3. klasse med lærere reiste først med buss til Belgia. Vi dro først til Waterloo, stedet der Napoleon tapte sitt siste slag. Deretter dro vi inn til Brüssel, hvor vi fikk sett blant annet Grande-Place og Manneken Pis. Ellers var belgisk vaffel et must for de fleste. Etter et relativt kort opphold i Belgia dro vi videre til Caen, hvor planen var å besøke D-Day Museum i Arromanches, den amerikanske gravplassen ved Omaha Beach, og Pointe du Hoc. Under andre verdenskrig ble Caen sterkt bombet av amerikanske og britiske bombefly da byen var svært viktig i de alliertes strategi for Operasjon Overlord. Vi fikk se rester av den allierte kunstige havnen som var sentral for de alliertes seier mot Tyskland i Normandie. Omaha Beach var stranden mange allierte soldater mistet sine liv i invasjonen. Å se stranden der det hele foregikk, samt besøke den enorme gravplassen, var sterkt. På Pointe du Hoc fikk vi blant annet se store bombekrater. Et av høydepunktene for mange var turen til Disneyland. Der brukte vi noen timer og gjenopplevde noen barndomsminner. Etter Disneyland dro vi inn til Paris, hvor vi tilbrakte de siste dagene. Vi hadde mye fritid i Paris, men så en del ting felles også. Vi dro blant annet til Versailles, det tidligere hjemmet til solkongen Ludivg 14., og fikk sett både den enorme 12

13 Omaha-beach: The Price of Freedom Fornøyd Udjus på busstur Under: Matpause i Normandie 13

14 FØDSELSDAGER 30 år Linn Stormo Skarli som jobber på kjøkkenet ble 30 år 8. mai. 40 år Mari-Anne Haugeto ble 40 år 6. mars og jobber også på kjøkkenet. 70 år Arnt Arntsen ble 70 år 13. febr. Han var lærer på Drottningborg fra KONFIRMASJON 27.APRIL BLE DISSE TRE «BORGENBARNA» KONFIRMERT. Raquel Laura Birkeland - datter til Kjersti (internatleder) og Kjell Birkeland. Maileen Aaberg - datter til Linda og Stig Tore (lærer) Aaberg. Morten Tørvolt sønn til Jorann og Gunnar Tørvolt (vaktmester) VELKOMMEN TIL NYE I PERSONALET FRA JAN. 2014! Kristine Igland Omdal begynte som vikar i norsk i den ene klassen på vg1. Trond Vorhaug er vikar i kristendom på vg1 i begge klassene. LOPPEMARKEDET ble holdt 27/3 og etter solid innsats med matsalg, loppesalg og auksjon, kom det inn kr som går til årets russeprosjekt. Fantastisk! Søknad til neste skoleår Pr. 29/4 har 63 elever på hvert trinn tatt imot plass på vg1, vg2 og vg3. 14 har tatt imot plass på påbyggsklassen på vg3. Velkommen til åpningsfesten 10. august! 14

15 Velkommen til ELEVSTEVNET 2014 Program: Lørdag 14. juni Kl 1500 Kaffe på tunet Kl 1600 Samling i de enkelte jubilantkullene. Fotografering Kl 1800 Kveldsmat Kl 1900 Jubilantfest. Tale ved Øyvind Åsland Korte innslag fra kullene. Matservering. Søndag 15. juni Kl 0900 Frokost Kl 1100 Formiddagsmøte. Tale ved Odd Rannestad Kl 1300 Middag med avslutning av stevnet Påmelding på telefon eller e-post: Selv om du bare har anledning til å være med en av dagene, ber vi deg likevel melde deg på slik at vi får registrert navnet på jubilantlisten. Vel møtt til elevstevnet 2014! 15

16 Returadresse: Drottningborg 20, 4885 Grimstad Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer! Synkron Media AS, avd. Birkeland Trykkeri

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

drottningborg vennen NR. 1/2015 52 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2015 52 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2015 52 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE Tekst: Turid Kransvik Ny ungdomsskole i Grimstad Til høsten får vi en ny ungdomsskole i Grimstad; Drottningborg Ungdomsskole.

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Lørdag 8.mars 2014. Søndag 9.mars 2014

Lørdag 8.mars 2014. Søndag 9.mars 2014 Lørdag 8.mars 2014 Vi startet dagen klokken 04.00 da vi møtet opp på Værnes flyplass. Det ble en vanlig reise dag der vi tok fly til København og derifra til Malaga. Vi ankom Malaga klokken 12.15. og satte

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - februar 2007 Nå er vi endelig kommet til ro i Jinka, flyttet inn i egen leilighet etter to måneder på diverse gjestehus og ett omflakkende liv i Øst-Afrika. I begynnelsen av februar

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Okhaldhunga Times Juni 2010

Okhaldhunga Times Juni 2010 Okhaldhunga Times Juni 2010 Kjære venner, Noen ganger kan det bli mye sykdom og strev i dette bladet vårt. Livet her inneholder mye annet også, blant annet er det fullt av vakre småkryp. Disse møtte jeg

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE Ja nå er det bare å stålsette seg, november er her straks, den siste måneden før jul! Tida går så alt for fort, det er så mye vi skal rekke over før jula, og før

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Etterpå gikk vi til gamlebyen i Antibes, der studerte vi de fine og gamle bygningene og tok en del bilder: Derifra var det også utsikt mot havet:

Etterpå gikk vi til gamlebyen i Antibes, der studerte vi de fine og gamle bygningene og tok en del bilder: Derifra var det også utsikt mot havet: Søndag 18.mars På søndag skulle alle møtes på Place Charles De Gaulle klokka 14. Før det fikk alle bli ordentlig kjent med vertsfamiliene som hadde hentet oss på flyplassen i Nice, natten før. Vi vandret

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter.

Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter. Reisebrev! Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter. Velkommen til oss! Plassen er sjømannskirken i La Siesta like utenfor Torrevieja by i Spania. Søndag 17.Oktober 2004 ble Sjømannskirken

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès V I N T U R Ekjord har helt siden sin spede begynnelse vært opptatt av å tilby det norske markedet det beste av det beste av hva verden har å tilby av vin. Og vår erfaring er at vakker natur og omgivelser

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen.

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen. Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14 innstikk HJELP til Russland September 2013, årgang 14 Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud. Hebr. 13.16 www.helprussia.no Hilsen ved lederen for stiftelsen HJELP

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer