drottningborg vennen NR. 1/ ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no"

Transkript

1 drottningborg vennen NR. 1/ ÅRGANG

2 TIL ETTERTANKE Tekst: Odd Rannestad Vi lever da i Et kjempeargument når man skal fortelle at alt det gamle er noe forhistorisk som man ikke trenger å ta hensyn til lenger. Vi hører og leser det i debatter om moter og trender, hvor det nye er selve framskrittet og alt annet er gått ut på dato. Vi møter argumentet også i etiske debatter, der det som var en del av vårt samfunn og kulturgrunnlag, plutselig er blitt noe gammeldags og totalt ubrukelig i en moderne verden. Jeg vil likevel peke på noen nyanser i ord, som vi godt kan være oppmerksomme på: Forskjellen på gammeldags og gammelt. Det første har en klar negativ undertone i språket vårt. Men det som er gammelt, har ofte en undertone av kvalitet. Det er noe som er gjennomprøvd i generasjoner, og som har vist seg å være holdbart. Noen eksempler fra dagliglivet. Les hva reklamen sier, særlig om en del matvarer. Det er kvaliteten som framheves når det reklameres med: Slik bestemor lagde det... På den gode, gamle måten... Vi lever vi godt med at noen fnyser av det gamle. Den dagen du er i vansker med ditt liv, da søker du ikke etter noe fancy og uprøvd, men etter noe som du vet holder hva det lover. Mitt livs største og viktigste spørsmål dreier seg ikke om moter og mat. Det dreier seg om hvem jeg er, hvor jeg kommer fra og hvor jeg går når jeg dør. Der har den gamle boka vist seg å være svært holdbar. Den har gitt veiledning og trøst i generasjon etter generasjon, gjennom lette og tunge tider. Den er nemlig inspirert av Gud selv. Den har avslørt meg og vist at jeg ikke lever slik jeg burde, men at Jesus gjorde det. Og han gav sitt liv for meg og til meg. Hans liv er mitt. Det er evangeliet. Gress og blomster visner. Men Herrens ord varer til evig tid. 1. Pet. 1, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hebr. 13, 8 I livets viktigste valg satser jeg på det gamle, som holder. 2

3 REKTORS HJØRNE Tekst: rektor Audun Raen Om bladet Kommer ut 2 ganger i året Utgiver: Drottningborg vgs Kontingent kr 100 sendes til: Drottningborgvennen Konto nr: Redaktører: Kjellaug Inntjore og Marit E. Jøssang Skoleadministrasjonen: Opplag: 2570 eks. Layout og trykk: Synkron Media AS, avd. Birkeland Trykkeri Forsidebilde: Gutta på tur Fotograf: Ingrid E. Larssen Baksidebilde: Jentene fra Vg2 i Roma Fotograf: Ingrid E. Larssen Adresse: Drottningborgvennen, Drottningborg 20, 4885 Grimstad Tlf.: Faks: Nå nærmer det seg slutten av nok et flott skoleår. Igjen har vi fått oppleve en fantastisk elevflokk, med gode holdninger og som bryr seg om hverandre. Også i år har vi vært på skoleturer med de ulike trinnene. Selv var jeg med til Tyskland med VG1 der vi fikk besøke flere steder med tankevekkende historier som Berlinmuren og Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Vi fikk også følge i Luthers fotspor til Erfurt og Wittenberg. Det er en flott opplevelse å få være med elevene våre på slike turer. De viser stor interesse og modenhet for det de møter og oppfører seg eksemplarisk på tur. Det inspirerer oss i personalet og gir oss mulighet for å legge til rette for slike turer og opplevelser. Det ligger et veldig arbeid fra personalet bak planlegging og gjennomføring av turene, så det er mange som skal ha takk for at også årets skoleturer ble veldig gode arenaer for læring og modning. Det jobbes mye for å gi elevene våre gode kunnskaper og opplevelser knyttet til den kristne tro. Gjennom kristendomsfaget, bibelgrupper, kveldsmøter og andre aktiviteter forsøker vi å spre evangeliet, og også dette skoleåret har vi fått oppleve at flere elever har tatt imot Jesus. Det setter det daglige arbeidet i et uendelig stort og viktig perspektiv som vi gleder oss veldig over. Tusen hjertelig takk for all forbønn som vi vet omslutter arbeidet vårt! Også for neste skoleår er vi velsignet med god elevsøknad og kommer til å starte opp med fulle hus. Det er vi glade for, men samtidig er det smertefullt å måtte si nei til søkere som lenge har drømt om å gå på Drottningborg. Selv om vi har fulle hus er det en utfordring å drive en kristen internatskole under gjeldende tilskuddsordning. Vi har vært gjennom en betydelig renovering av hovedbygget og vi ser også at det ligger flere byggmessige utfordringer i nær fremtid. Vi ønsker derfor å uttrykke en stor takknemlighet til alle dere som gir til skolen gjennom fast givertjeneste eller på andre måter, og vi vil også være veldig takknemlige hvis det er flere som kan tenke seg å støtte oss økonomisk i arbeidet vi står i. Til slutt vil jeg hilse dere med hebr. 13.8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Ønsker dere alle en god sommer og Guds rike velsignelse! Audun Raen rektor 3

4 Tilbakeblikk HÅKON STORM kunstmaler, predikant og en av dem som bygde Drottningborg Drottningborg den gang brødrene Storm-Monsen drev hotell her. Drottningborgs eierorganisasjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, kjøpte eiendommen i Selgerne var «brødrene» Storm-Monsen. Den ene het Håkon Storm og den andre Ludvig Monsen. I to små artikler skal vi fortelle litt om disse. Her følger en liten presentasjon av Håkon Storm. Litt artig er det at sporene fører oss direkte tilbake til Eidsvollsforsamlingen i Tekst: Leif Otto Sødal For 200 år siden fikk vi vår grunnlov på Eidsvoll. Halvor Olaus var i 1814 knapt 14 år gammel. Faren var representert ved Riksforsamlingen på Eidsvoll. I en artikkel om den senere byfogden skrevet av Reidar Frafjord heter det bl.a.: «Da riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst 20. mai 1814, var en ung gutt til stede og opplevde begivenheten. Han var sønn til 3. representanten fra Akershus amt, gårdbrukeren Christian Christensen Kollerud ( ), og den 14 år gamle gutten hadde flere dager sittet ved Eidsvollmennenes middagsbord.» Den samme Halvor ble i 1932 ansatt som byfogd i Stavanger. En stilling han hadde i 57 år! Halvor møtte på Stortinget fra og senere i 1854 og fra 1862 til Han nøt stor 4

5 anseelse i Stortinget og hadde perioder tillitsvervet som Lagtingspresident og president i Odelstinget. Knapt 100 år etter at Olaus første gang møtte på Stortinget hadde hans barnebarn, Håkon Storm, akkurat sluttført arbeidet med hovedbygget på Drottningborg ved Grimstad, sammen med sin åndelige bror, Ludvig Monsen. Håkon Storm, født i Stavanger i 1879, var av embedsmannsslekt. Hans oldefar møtte på Eidsvoll i 1814, hans bestefar var Stortingspolitiker og som nevnt ovenfor også Stortingspresident- samt mangeårig byfogd i Stavanger. Håkons far var major og drev i tillegg en privatskole! Håkon hadde kunstneriske anlegg og fra han var 15 år studerte han flere semestre ved Det Kongelige Danske Akademi i København. Senere studerte han også i Italia. Blant hans beste kunstnervenner finner vi Gustav Vigeland og Edvard Munch. Håkon Storm, som tilsynelatende hadde en lysende kunstnerkarriere foran seg, fikk den 12. oktober 1902 (22 år gammel) et sterkt møte med Gud. Det skjedde i ensomhet på en høyde utenfor Stavanger, og denne hendelsen kom til å forandre hans liv. Etter dette begynte han straks å forkynne og det brøt ut vekkelse i Stavanger. Han gikk også på husbesøk, ba om å få lese et bibelavsnitt og holde bønn. Håkon Storm avsto fra å gifte seg med sin ungdoms store kjærlighet fordi han opplevde det ville kollidere med Guds kall for hans liv. Fra 1909 innledet han et samarbeid med Ludvig Monsen. (Litt mer om han i et annet nummer av Drottningborgvennen). Sammen reiste de rundt som evangelister, både i Norge og utlandet. De følte seg sterkt knyttet sammen i ånden og ble gjerne kalt Brødrene Storm- Monsen. Håkon ble ofte omtalt med Storm-Monsen som «etternavn», og Ludvig som Monsen-Storm. Det var altså disse to «brødrene» som på slutten av 1920-tallet fikk eiendommen, som vi dag kaller Drottningborg, som gave fra Marie Torjussen. Hun hadde fulgt brødrenes virksomhet gjennom flere år og ønsket at de skulle få denne eiendommen og drive et tuberkulosehjem. Brødrene kalte sin virksomhet for Alliancemissionen, og i deres skrifter står det: «Da Alliancemissionen overtok tomta, lå den brakk og uten et skur. Etter hvert ble det reist 10 større og mindre bygninger.» Hovedbygget skal ha blitt reist i De drev et hjem for tuberkuløse pasienter her. Etter det vi forstår var det en lov om legekontroll som gjorde at deres forbønn for tuberkuløse pasienter ble stoppet. Etter det ble Drottningborg drevet som hotell en periode, før eiendommen i 1942 ble solgt til Norsk Luthersk Misjonssamband. Ludvig Monsen døde i Nå fant Håkon Storm fram sin malerpensel igjen og i en intens arbeidsperiode malte over 80 bilder etter fylte 74 år. Ett av Håkon Storms bilder henger på lærernes spiseog møterom. Dette er malt i Da var Håkon 19 år, og det er fra perioden da han var under utdannelse som kunstner. Håkon Storm døde i

6 TeFT Tekst: Henriettte Arndt Hoel TeFT (Tent for å tjene) er NLMs korttidstjenestetilbud i noen av de landene hvor organisasjonen driver arbeid. Det ble startet i 2007 og ønsker å gi alle et personlig møte med misjonslivet. TeFT Skole er et 5 måneder langt studieopphold i Kenya og Tanzania, hvor en får bibelundervisning og praksis på misjonsfeltet. Dette året har to av miljøarbeiderne, Arlin og Henriette, reist på TeFT skole sammen med 10 andre. Håpet vårt var å kunne fungere litt som misjonærer for Drottningborg, og i løpet av året har vi delt og vil dele flere historier og erfaringer fra oppholdet og misjonsfeltet. Vi reiste til Kenya i midten av oktober 2013, og ankom «tomta» i Nairobi. «Tomta» er hovedsenteret for misjonsarbeidet på Øst-Afrikafeltet og der flertallet av misjonærene bor. Internatet på tomta skulle vise seg å bli vårt «hjemsted» under oppholdet. Alle reisene våre gikk ut herfra, og det var her vi tilbrakte mesteparten av tiden. I Nairobi fikk vi mye undervisning av misjonærene i ulike bibelfag og vi arbeidet en del i slummene; Kawangware og Kibera. Der fikk vi bidra med praktisk hjelp i undervisningen og vi vasket en del skoler og kirker. I tillegg hjalp vi til med matlaging og servering, og vi fikk gå på hjemmebesøk hos mennesker som var rammet av ulike sykdommer. Arbeidet der var både utfordrende og spennende og vi lærte mye om både glede og tillit til Gud i møte med menneskene i slummene. Mye av tiden ble tilbrakt på reisefot, og vår første reise gikk til Pokot i nordvest-kenya. NLM er ferdig i området og arbeidet er blitt gitt over til de lokale kristne. Vi fikk være med på hjemmefellesskap hos noen gjestfrie innfødte, og der fikk vi dele bibelvers, sang og vitnesbyrd over noen kopper te. Deretter var det tid for ungdomsleir, og her var det ikke snakk om aktiviteter, men timevis med korsang og gjerne 3-4 taler i løpet av dagen. Turen til Pokot ble avsluttet med en topptur til Mt. Koh 3000 moh. og det ble en lang og varm, men utrolig fin tur opp de bratte fjellene. Det nærmet seg jul og vi dro mot varmere strøk, nemlig Mombasa. Der fikk vi først være med på en lokal skole og vi arrangerte juleavslutning for dem, før også vi fikk juleferie. Etter nyttår reiste vi til Voi, der NLM driver mediearbeid. De har startet nettsider for unådde folkegrupper og der deles det vitnesbyrd og drives med kristen trosopplæring på deres eget språk. Oppholdet ble avsluttet med lek og moro på et lite barnehjem, i samarbeid med Project Hannah. Deretter dro vi til Tanzania! Vi dro først til Haydom sykehus hvor vi fikk omvisning og vi fikk være med på klinikkturer til øde landsbyer. Det ble også tid til lek og kos med de foreldreløse barna på en av sykehusets avdelinger. Så dro vi til Arusha. Der drives det et stort litteraturarbeid av NLM og vi fikk være med på boktur på et marked utenfor byen. Med den lille swahilien vi kunne, og med mye tegnspråk, forsøkte vi å selge bibler og andre oppbyggelige kristne bøker. Vi dro videre på safari gjennom Serengeti, for å komme oss til Kiabakari bibelskole. Der fikk vi prøvd oss som engelsklærere for middelaldrende evangelister, vi arrangerte en del sportsleker for bibelskoleelevene og fikk prøvd oss på gårdsarbeid sammen med dem. 6

7 Vår siste tur ble til Bangale, det er det nyeste prosjektet i Kenya og her driver de med vannprosjekter og med relasjonsbygging inn mot muslimske folkegrupper. Tilbake i Nairobi fikk vi være med på den årlige misjonærkonferansen. Der hadde vi ansvaret for barneopplegget, mens misjonærene satt i strategi- og vurderingsmøter. Gjennom hele uken var vi med på kveldsmøtene og fikk dele fellesskap med alle på feltet. Tiden fløy og i slutten av mars var vi plutselig hjemme, og klare for jobb! Vi er utrolig takknemlige for dette året og håper å dele erfaringene med flest mulig! Henriette og Arlin Moro og lek sammen med afrikanske barn 7

8 FRA BURMA TIL BORGEN Vi fikk bo hos en «tante» i et hybelhus i en storby, der hørte jeg en del om Norge og lærte litt norsk. Tekst: K. Inntjore Ruth Van Bawi Sun par Ling er nå avgangselev på Drottningborg og forteller her hvordan hun kom til Norge. -Jeg kom til Norge i 2005 som niåring sammen med to eldre søsken. Da hadde mine foreldre bodd i Kvinesdal i noen år. Hva husker du fra flukten fra Burma? -Jeg var åtte år og da jeg forlot min hjemby, måtte vi løpe gjennom en skog om natta for ikke å bli oppdaget. Jeg mistet skoene, det var vondt å løpe på steinete vei, og vi hadde ikke mat eller bagasje. Vi kom til Tailandgrensa om natta og ble hentet der av en bil. Vi var mange i bilen og jeg satt mellom to svette menner. Jeg husker bilen kjørte lenge og fort på dårlig vei. Det lukta ekkelt, og jeg var kvalm. Etter et år reiste vi med fly til Stavanger, og på flyplassen visste vi ikke hvem av mennene som tok imot oss som var vår far. Han hadde jeg ikke sett siden jeg var tre år. Da vi kom til Kvinesdal, gråt mor,og vi visste ikke hvordan vi skulle oppføre oss. Jeg syntes Kvinesdal var et lite sted. På ungdomskolen gikk jeg i klasse med Hanna Marie Træen som skulle gå på Drottningborg. Jeg tenkte det måtte være fint å gå på en kristen internatskole for å komme mer inn i den norske kulturen. Overgangen var stor på grunn av språket og maten, med mye brødmat og poteter. Hva tenker du nå om veien din hit til Drottningborg? - Jeg er fornøyd med at jeg har vært her i tre år! Egentlig er det er et resultat av hva mine besteforeldre gjorde mot oss da vi var små. De fortalte fra Bibelen og bad for oss hver kveld at vi måtte finne igjen våre foreldre og ikke bli foreldreløse, og at Gud skulle velsigne oss med god framtid. Takket være deres bønner og omsorg har jeg det så flott nå! De ber for hele familien min fortsatt! Jeg er veldig takknemlig for vennene mine og personalet her på Borgen! De har hjulpet meg mye! Nå er jeg spent på hvordan tiden med videre studier vil bli. Takk, Ruth for at du kom til Drottningborg og lykke til videre! 8

9

10 VG1 Tysklandstur I år gikk VG1-turen til Tyskland, nærmere bestemt Berlin og Erfurt. Tekst: Målfrid Soppeland // Foto: Kristina Hommersland Vi reiste med Borgenbussen og skolens økonomiansvarlige, Frode stilte opp som sjåfør. Bussturene var lange, men gikk overraskende fort når vi hadde mafia som tidsfordriv. Dagene i Berlin gikk med på å se, shoppe og oppleve kort fortalt. Under oppholdet var vi innom steder som Checkpoint Charlie, Riksdagen, Sachsenhausen, Den Nordiske Ambassade og mye mer. Med matpenger i lomma og mye fritid fikk de fleste gode middager på diverse restauranter eller McDonalds. Etter tre netter i Berlin, reise vi videre til Erfurt. På vegen, var vi innom Wittenberg der Martin Luther oversatte det nye testamentet til tysk. Erfurt var til vår overraskelse en veldig fin og interessant by. Her var vi innom steder der Luther hadde oppholdt seg og fikk god historieopplæring fra lærerne. Siste kvelden dro hele gjengen sammen på restaurant, der vi koste oss med pizza, brus, latter og samvær. Som en oppsummering av turen vil jeg si; Mafia, kirker, shopping, billig mat og overraskende morsomme lærere. Dette var en tur vi sent kommer til å glemme og vi husker den som turen vi ble bedre kjent med våre medelever, i tillegg til å skape minner og opplevelser. På vegne av trinnet vil jeg si tusen takk for turen! Hele Vg1 trinnet på tur. Over: Cella til Martin Luther Predikantspire? 10

11 VG2 Stig Tore spør: Kor er vi no? Hvilepuls i spanske trappa ROMATUREN Etter flere uker med nedtelling var Roma turen endelig her. Tekst: Tine-Marie Hofstad Vi dro tidlig om morgenen og det var mange trøtte fjes å se. Da vi ankom Roma var de trøtte fjesene blitt til blide fjes som var klare for å utforske Roma. I løpet av turen besøkte vi Colosseum, Spansketrappen, Pauluskirken, Peterskirken, Pompeii og mye mer. Vi lærte mye nytt om Roma og kirkehistorien, og det er lærdom vi tar med oss videre i livet. Det ble også litt fritid innimellom og mye av tiden ble brukt til å utforske Roma og selvfølgelig prøve ut den italienske isen. Det var også mange som kastet mynter i kjærlighetsfontenen Fontana di Trevi i håp om å finne den store kjærligheten. Alt i alt er dette er en tur vi vil huske og se tilbake på senere i livet med et stort smil. På vegne av trinnet vil jeg takke Odd Rannestad, Stig Tore Aaberg, Knut Harald Aagenæs, Elisabeth Engesvik From, Kjersti Birkeland og Solveig Tørresen for alle opplevelsene dere ga oss. Vi er evig takknemlig. 11

12 VG3 3. klassetur til BELGIA OG FRANKRIKE I mai var det tid for den årlige skoleturen til Belgia og Frankrike. Tekst: Emely Kransvik // Foto: Paul André Langlo hagen og innsiden av slottet. Ellers besøkte vi Place de la Bastille, hvor man i dag finner Julisøylen til minne om falne under revolusjonen i 1830, Notre Dame og Concordeplassen. I tillegg spaserte mange langs hovedgata Champs Elysées, spiste snegler og besøkte Eiffeltårnet. I Paris er det mye å se, og umulig å rekke alt på noen få dager. Vi fikk likevel sett mye, og hatt en veldig fin tur sammen! I mai var det tid for den årlige skoleturen til Belgia og Frankrike. Hele 3. klasse med lærere reiste først med buss til Belgia. Vi dro først til Waterloo, stedet der Napoleon tapte sitt siste slag. Deretter dro vi inn til Brüssel, hvor vi fikk sett blant annet Grande-Place og Manneken Pis. Ellers var belgisk vaffel et must for de fleste. Etter et relativt kort opphold i Belgia dro vi videre til Caen, hvor planen var å besøke D-Day Museum i Arromanches, den amerikanske gravplassen ved Omaha Beach, og Pointe du Hoc. Under andre verdenskrig ble Caen sterkt bombet av amerikanske og britiske bombefly da byen var svært viktig i de alliertes strategi for Operasjon Overlord. Vi fikk se rester av den allierte kunstige havnen som var sentral for de alliertes seier mot Tyskland i Normandie. Omaha Beach var stranden mange allierte soldater mistet sine liv i invasjonen. Å se stranden der det hele foregikk, samt besøke den enorme gravplassen, var sterkt. På Pointe du Hoc fikk vi blant annet se store bombekrater. Et av høydepunktene for mange var turen til Disneyland. Der brukte vi noen timer og gjenopplevde noen barndomsminner. Etter Disneyland dro vi inn til Paris, hvor vi tilbrakte de siste dagene. Vi hadde mye fritid i Paris, men så en del ting felles også. Vi dro blant annet til Versailles, det tidligere hjemmet til solkongen Ludivg 14., og fikk sett både den enorme 12

13 Omaha-beach: The Price of Freedom Fornøyd Udjus på busstur Under: Matpause i Normandie 13

14 FØDSELSDAGER 30 år Linn Stormo Skarli som jobber på kjøkkenet ble 30 år 8. mai. 40 år Mari-Anne Haugeto ble 40 år 6. mars og jobber også på kjøkkenet. 70 år Arnt Arntsen ble 70 år 13. febr. Han var lærer på Drottningborg fra KONFIRMASJON 27.APRIL BLE DISSE TRE «BORGENBARNA» KONFIRMERT. Raquel Laura Birkeland - datter til Kjersti (internatleder) og Kjell Birkeland. Maileen Aaberg - datter til Linda og Stig Tore (lærer) Aaberg. Morten Tørvolt sønn til Jorann og Gunnar Tørvolt (vaktmester) VELKOMMEN TIL NYE I PERSONALET FRA JAN. 2014! Kristine Igland Omdal begynte som vikar i norsk i den ene klassen på vg1. Trond Vorhaug er vikar i kristendom på vg1 i begge klassene. LOPPEMARKEDET ble holdt 27/3 og etter solid innsats med matsalg, loppesalg og auksjon, kom det inn kr som går til årets russeprosjekt. Fantastisk! Søknad til neste skoleår Pr. 29/4 har 63 elever på hvert trinn tatt imot plass på vg1, vg2 og vg3. 14 har tatt imot plass på påbyggsklassen på vg3. Velkommen til åpningsfesten 10. august! 14

15 Velkommen til ELEVSTEVNET 2014 Program: Lørdag 14. juni Kl 1500 Kaffe på tunet Kl 1600 Samling i de enkelte jubilantkullene. Fotografering Kl 1800 Kveldsmat Kl 1900 Jubilantfest. Tale ved Øyvind Åsland Korte innslag fra kullene. Matservering. Søndag 15. juni Kl 0900 Frokost Kl 1100 Formiddagsmøte. Tale ved Odd Rannestad Kl 1300 Middag med avslutning av stevnet Påmelding på telefon eller e-post: Selv om du bare har anledning til å være med en av dagene, ber vi deg likevel melde deg på slik at vi får registrert navnet på jubilantlisten. Vel møtt til elevstevnet 2014! 15

16 Returadresse: Drottningborg 20, 4885 Grimstad Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer! Synkron Media AS, avd. Birkeland Trykkeri

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Kina En av disse

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer