Kjenn Skole. Solskjerming Utstyrsleveranse. Entreprenør: KRS Gruppen AS 0975 OSLO T Epost.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjenn Skole. Solskjerming Utstyrsleveranse. Entreprenør: KRS Gruppen AS 0975 OSLO T. +47 21 42 42 92. Epost. info@krsgruppen.no"

Transkript

1 Kjenn Skole Solskjerming Utstyrsleveranse Entreprenør: KRS Gruppen AS 0975 OSLO T Epost.

2 1. INNLEDNING 2. HOVEDDATA 3. TEKNISK BESKRIVELSE 4. KLARGJØRING DRIFTSINSTRUKS 5. VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 6. RESERVEDELSLISTE 7. TEGNINGER OG DATABLAD

3 1. INNLEDNING Dette er dokumentasjonen av utstyrsleveranse SOLSKJERMING til Kjenn skole. Beskrivelse av leveranse: Refleksol 103 med wire og motor. Farge RAL 7011, duk Polyscreen 550 farge Pearl Grey. Bygg C eksisterende: Øst. 9 stk Sør. 16 stk Bygg D eksisterende: Øst. 6 stk Sør. 8 stk Vest. 7 stk Nybygg: UGF 1, 26 stk UGF 3, 5 stk UGF 4, 4 stk UGF 5, 1 stk UGF 6, 6 stk UGF 7, 9 stk

4 2. HOVEDDATA Drift og virkemåte Solskjermingen skal redusere den solenergi som treffer vindusflatene i form av lys og varme, og i samspill med byggets klimaanlegg bidra til jevn og behagelig innetemperatur under alle forhold. Utvendige vertikal- og fallarmsmarkiser har en generell solskjermingsfaktor på 0,85 (TST 0,15) ved optimale forhold. Faktoren er noe variabel med utførelse og duktype / -farge. Markisene er konstruert for å kunne fungere som solskjerming ved en vindstyrke opptil 8 m/s. Erfaringsmessig er vindhastigheter på hushjørner det doble av middelvindhastigheten. HMS For at krav til HMS skal kunne oppfylles må solskjermingsanlegget installeres og igangkjøres av fagpersonell med kjennskap til produktene, for å sikre fagmessig installasjon og forsvarlig uttesting før overtakelse. Garantibegrensninger Garantien gjelder solskjerming levert, installert og testet av leverandøren. Garantien gjelder ikke: når solskjermingen er justert eller reparert av andre enn leverandørgodkjent driftspersonell, eller personell fra leverandør. ved (feil)koblinger utført av andre enn elektrofaglært, eller personell fra leverandør. ved eksterne driftsforstyrrelser som f.eks. unormale variasjoner i driftsspenning. ved skader oppstått ved at solskjermingen er kjørt ned manuelt, under høyere vindhastigheter enn foreskrevet av leverandør. ved skader påført av vaskeheis, lifter og lignende materiell. ved skader påført av kraftige vannstråler, som høytrykkspyling o.l. ved at flere motorer er koblet parallelt; hver motor skal ha eget relé.

5 3. TEKNISK BESKRIVELSE FM - VB Kassett med dukrull og integrert motor eller gearboks for sveivbetjening. Sideføring med skinner, wire/stålstang eller fallarm. Bunnprofil / fallprofil med endestykker for føring i skinne eller wire. Monteres på fasaden med braketter eller direkte på vindu. Rørmotor montert inne i dukrullen; roterer rullen utover ved nedkjøring av duk ; innover ved oppkjøring. Gearboks for sveiv montert inne i dukrullen; roterer rullen som beskrevet over ved manuell betjening av sveiv. Sveiv kan monteres innvendig med gjennomføring eller utvendig direkte på kassett. Tekstil i akryl. Evt. screenduk i PVC m/precontraint, eller glassfiber. Solskjermingsfaktor varierer med farge og stoffts tetthet. Kassett og bunnprofil leveres i utførelse rund eller kantet, festet til braketter eller direkte på styreskinner. Eksempelet ved siden av viser kassetter festet til fasaden med brakett og sideføring med wire. Eksempel kombinert skinneføring og fallarm. Spesielt godt egnet for høye vinduer / glasspartier. Styreskinner i ekstrudert aluminium, enten eloksert eller dobbelt brennlakkert som beskyttelse mot værbelastning. Dobbel dempelist i spor for minimal støy selv ved kraftig vind. Skinner leveres i rund eller firkantet form og i dimensjoner tilpasset produkttype og størrelse.

6 4. KLARGJØRING Når en markise er montert skal klargjøringen utføres slik: w Motoren tilkobles en testkjøringskabel. w Markisen kjøres opp og ned for å sjekke at bunnskinne går lett i styreskinnene, og at duken lgår rett og utan tendenser til krølling. w Endestansposisjoner på motoren justeres ved stoppbryter i øvre posisjon, som stopper motoren ved innstilte posisioner.. w For stopp i ønsket nedre stilling er motorens gangtid innjustert under sammensetting av markisene. w Koble motorens kabel til en prøvekabel fra ekstern strømkilde. w Prøvekjør opp og ned for å kontrollere. w Koble motorkabelen tilbake til byggets anlegg. Ved manuell drift skal enheten testes fysisk for å konstatere normal gange. 5. DRIFTSINSTRUKS 5.1. Start, normal drift, stopp og nødstopp Før start: w Kjør en og en seksjon opp og ned for å sjekke at det ikke er skader på skinner eller annet som hindrer funksjonen. Under drift: w Sjekk at markisene er fri for skader som bulker og lignende w Sjekk at alle markisene er helt nede og at dukene er stramme og ikkje krøller. w Sjekk at det ikke er unormale lyder under kjøring av solskjermingen. Hvis en eller flere motorer stanser før anlegget er kjørt helt opp, må dette sjekkes snarest, da vindkrefter på solskjermingen kan ødelegge både duker og selve innfestingsunderlaget.

7 5.2. Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser generelt må snarest mulig rapporteres til elektriker eller leverandør. Se pkt Tiltak ved driftsforstyrrelser Hvis en eller flere motorer er ute av drift, kontakt snarest elektriker eller leverandør. Vindkrefter på solskjerming ute av drift kan ødelegge både solskjermingen og innfesting/underlag Faremomenter og beskyttende tiltak Ikke relevant for angjeldende utstyr Kvalifikasjonskrav og opplæringsprogram for operatørpersonell Som operatører skal kun benyttes teknisk kyndig personell som har gjennomgått opplæring på angjeldende utstyr. Med dette menes byggets driftspersonell, eller personell fra leverandør. Opplæring av driftspersonell kan utføres hos leverandøren, og består av en teknisk gjennomgang av utstyret, og gjennomgang av motorjusteringer og automatikkinnstillinger.

8 6. VEDLIKEHOLD 6.1. Generelt Det anbefales at fagpersonell fra leverandør utfører alt generelt vedlikehold og foretar regelmessige tilstandskontroller. Dette kan nedfelles i en serviceavtale med solskjermingsleverandøren Vedlikeholdsinstrukser Byggets driftspersonell kan utføre visuelle kontroller som beskrevet under, for deretter å rapportere til leverandør. Eventuelle tiltak bør vurderes av personell fra leverandør Rutinemessig kontroll Periodisk kontroll Periodisk kontroll innebærer å undersøke solskjermingen visuelt for tegn på skade. Det vil si: w rifter eller krøller på duker. w eventuelle støtskader på styreskinner, som hindrer vanlig drift w slitte sømmer eller sveisekanter på duk. w kraftig tilsmussing av flatene Ved tegn på uregelmessigheter må servicepersonell fra leverandør kontaktes, som deretter vil bedømme hvordan problemet skal løses. Spesiell kontroll Spesiell kontroll innebærer de samme vurderinger som under regelmessig kontroll, men kontrollen utføres rett etter at solskjermingen beviselig har vært utsatt for kraftig belastning grunnet uhell eller av andre årsaker. Spesiell kontroll er nødvendig etter følgende hendelser: w perioder med høy vindstyrke (over 8 m/s) w kraftig snøfall eller hagl w uhell der solskjermingen har vært utsatt for skarpe eller etsende gjenstander w ekstrabelastning på grunn av:

9 w w w gjenstander som blokkerer bevegelsen dannelse av is på duk og i styreskinner. oppsamling av snø på duk / skinner Periodisk vedlikehold Vedlikeholdsskjema: Produktbeskrivelse Arbeidsbeskrivelse Frekvens Utføres første Kontroll av gang Motorer 1 Å 2013 tabell Rengjøring av tekstiler Se tabell Se Rengjøring av standardmaterialer 5 Å 2017 HELLA - Vertikalmarkiser/ Markisoletter (tekstiler på eget skjema) Utskifting av motorer / snekker 25 Å 2037 Vedlikehold av tekstiler Tabellen nedenfor viser maksimalt anbefalt vedlikeholdsintervall i måneder. LITE MILJØPÅVIRKNING KRAFTIG MILJØPÅVIRKNING Stilling lett tilsmussing kraftig tilsmussing lett tilsmussing kraftig tilsmussing Vertikal 36 måneder 24 måneder 24 måneder 12 måneder

10 Rengjøring. 1. Regelmessig rengjøring av tekstiler. Tekstilet regnes som skittent når smusset har festet seg og er lett å få øye på. Smusset er ofte et resultat av langvarig oppsamling av små partikler fra luftmiljøet (vind, regn, rennende vann). Soltis tekstiler har spesielt bra motstandsdyktighet mot forurensning, hovedsakelig av to årsaker: Den glatte overflatestrukturen har ingen mikrohull der forurensningen kan feste seg. Overflatebehandlingen består blant annet av et antiadhesjonsmiddel. For å unngå sedimentering av forurensende stoffer er det likevel nødvendig å utføre regelmessig rengjøring. Følg fremgangsmåten nedenfor ved rengjøring 1. Kjør dukene helt ned. 2. Bruk en børste som ikke er av metall til å børste av løst støv. Skyll med rent vann. Begynn med den mest utsatte siden først og rengjør begge sider av duken. 3. Vask med et rengjøringsmiddel fra FERRARI: PRECONTRAINT M2 Lett tilsmussing : 5 % konsentrasjon rengjøringsmiddel, vanntemperatur rundt 20 C Moderat tilsmussing : 10 % konsentrasjon rengjøringsmiddel, vanntemperatur rundt 20 C Kraftig tilsmussing : 10 % konsentrasjon rengjøringsmiddel, vanntemperatur rundt 50 C Følg fremgangsmåtene for rengjøringsmidlet som oppgitt under. 4. Skyll godt av med ren klut. 5. Tørk duken, og la den henge nede til den er helt tørr. RENGJØRINGSMIDDELET: PRECONTRAINT M2 BRUKSANVISNING Manuell vask: Konsentrasjon: opp til 10 % temperatur: fra 20 til 50 C Maskinvask: Konsentrasjon: opp til 5 %

11 SIKKERHETSINSTRUKS FOR BRUK Ph-nøytralt produkt. Vask med vann ved hudkontakt. Ved manuell vask. Bruk tette hansker. Skyll duken etter vask. FORPAKNINGER 20 kg. ref.: kg. ref.: 0102 LAGRING Oppbevares frostfritt. Biologisk nedbrytbart til mere enn 90 %. 2. Spesiell rengjøring av tekstiler Noe smuss kan det være vanskelig å fjerne ved å kun følge fremgangsmåten på forrige punkt. Slikt smuss kan ha: mineralsk opprinnelse: fett, tjære, kalk... vegetabilsk opprinnelse: blader, pollen, harpiks... animalsk opprinnelse: fugleskitt, døde insekter... Smusset kan være gjenstridig, og det kan være nødvendig å bruke løsemidler som kan skade tekstilet. Før du foretar deg noe slikt, bør du be en spesialist om å vurdere tilstanden til tekstilet. 3. Rengjøringsmetoder og midler som ikke kan brukes på Soltis tekstiler Den kjemiske motstanden Soltis tekstiler har mot kjemiske stoffer, er avhengig av en rekke faktorer som: type kjemisk stoff (fast stoff, væske eller gass), temperatur, konsentrasjon og hvor lenge stoffet kommer i kontakt med tekstilet. I visse tilfeller kan spesielle kombinasjoner av stoffer gi uheldige resultater, selv om stoffene brukt hver for seg er uskadelige.

12 FØLGENDE MÅ IKKE BENYTTES 1. følgende rengjøringsmetoder: - alle typer slipemidler, pulver, pasta, væske, svamper etc. - damp under trykk 2. følgende organiske, kjemiske produkter: - aceton, bensin, benzen, brennstoff, parafin, perkloretylen, terpentin, toluen, trikloretylen 3. følgende uorganiske, kjemiske produkter: - ammoniakk, salpetersyre, svovelsyre, eddiksyre, saltsyre, natron, kaustisk soda, klor Rengjøring av standard materialer: MATERIALE Stål, ulakkert / lakkert Vaskes med lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel. Stål, galvanisert eller sinkbelagt Skylles med lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel. Stål, rustfritt nøytralt Vaskes med våt svamp og et fint slipemiddel - tilføy eventuelt rengjøringsmiddel. Aluminium, eloksert Ved hyppig rengjøring: Samme fremgangsmåte som for ulakkert stål. Ved sjelden rengjøring: Moderat tilsmussing: som for ulakkert stål - tilføy eventuelt et sterkere, vannløselig rengjøringsmiddel. Kraftig tilsmussing: Vaskes med vann tilsatt vannløselig rengjøringsmiddel - eventuelt trikloretylen. Tørk av. Meget kraftig tilsmussing: bruk skuresvamp dyppet i alkohol eller vann med vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll av og tørk. Aluminium, lakkert Vaskes med vann med vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll av og tørk. Plast Kontakt produsent for vedlikeholdsinformasjon. Ved hyppig rengjøring er rent vann tilstrekkelig.

13 Utbedringer og enkle reparasjoner Tiltak skal utføres av fagpersonell fra solskjermingsleverandør eller personell forhåndsgodkjent av leverandør. I garantitiden skal alle oppståtte behov for utbedringer besiktiges av leverandøren Større reparasjoner og modifikasjoner Tiltak skal i ethvert tilfelle utføres av leverandør Feilsøking og korrigering av feil Ved driftsstans i motorisert anlegg, kontaktes leverandør av elektrisk installasjon for feilsøking. Ved driftsstans i manuell drift, tilkalles fagpersonell fra leverandør Lagring og preservering Ikke relevant for angjeldende utstyrsleveranse.

14 7. RESERVEDELSLISTE Ikke relevant for angjeldende utstyrsleveranse. 8. TEGNINGER OG DATABLAD Liste:...

15 Utvendig Hirschmann-kontakt Solskjerming Grensesnitt mot el.entreprise Illustrasjonen over viser utvendig servicekontakt for persienner - type Hirschmann. Grensesnittet mellom solskjerming og el.entreprise går i denne kontakten. For innvendig feilsøking ved driftsforstyrrelser, se kontaktperson el.entreprise. For utvendig feilsøking ved driftsforstyrrelser, se kontaktperson entreprise solskjerming.

16

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre

Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: GR-30-TEC-GL-004-052 1, 13.10.2010 12 Aak Safety AS For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte av utstyret,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D Vedlikehold A V K j ø K K E n O G B A D Før du leser mer om vedlikehold og ettersyn av kjøkken eller bad, vil vi gratulere med nytt interiør fra Sigdal. Vår produksjon bygger på mer enn 50 års erfaring.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer