Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem Forespørsler vedrørende Makø 2014/ / OR/MHT 619 OR/MHT Avsender Eva Ringmann nnhold: TLLTSVERV SOM HOVEDTLLTSVALGT, ENDRNGER Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32030/ ERS/TOB 401 ERS/TOB TE Avsender Utdanningsforbundet Halden nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32031/ Q51 BU 183 Avsender Tomas Espanyo Comelles Side: 1 av 41

2 nnhold: Vedr Busterudgata kafè Endret drift - Busterudgt. eldresenter 2008/ / KSHO/ARB 037 KSHO/GB BU 67 Avsender Jørn Elisenberg nnhold: Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / Q51 TE Avsender Ervikth nnhold: Klage på -bot Klage på parkeringsbøter / / Q51 TE Avsender Ervikth nnhold: Til: Gudrun Haabeth Grindaker - lærerstreik Tariffoppgjøret / / ERS/TOB 512 ERS/TOB TE Avsender Kristin Gudem Side: 2 av 41

3 nnhold: Ny påminnelse - Krav om innbetaling av egenandel etter skade i Repslagergt. 8 // Gjensidige ref ,8 Vannskade - Repslagergaten / /2014 JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Gjensidige nnhold: Ny henvendelse vedrørende Busterudgata cafè Endret drift - Busterudgt. eldresenter 2008/ / KSHO/ARB TH offl. 13 / HL KSHO/GB TE Avsender Jørn Elisenberg nnhold: Ref Tryg vår ref ,27 Våkemark 26 ref kommune 2013/ Regresskrav - Marius Børresen - Våkemark 26. Skadedato / / JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Bjørn-Tommy Dikvold nnhold: Terrortrussel 24. juli oppdrag til kommuner og helseforetak Beredskap - diverse 2008/ /2014 ERS/TOB X26 KSUO/JSA BU 237 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 3 av 41

4 nnhold: Om utvidet elevpermisjon Elevpermisjon 2012/ /2014 FSKO/BOJ E KSUO/JSA BU 8 nnhold: Om utvidet elevpermisjon Elevpermisjon / /2014 FSKO/BOJ E KSUO/JSA BU 4 nnhold: Fylkeskonservatorens uttalelse - dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel - oppføring av veranda på eiendom gnr. 249 bnr. 2 - Halden kommune 249/ Killingrød - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Terrasse 2014/ /2014 BYG/ESW 249/0002 BYG/ESW TE Avsender Tryggve Csisar nnhold: 064/ Båstadlundveien 6 - Glenne Bil AS - Søknad om dispensasjon i forhold til skilting 064/ Båstadlundveien 6 - Glenne Bil AS - Søknad om dispensasjon i forhold til skilting 2014/ / /0030 BU 3 Avsender Sign Consult AS Side: 4 av 41

5 nnhold: nnvending til dispensasjonssøknad 064/ Båstadlundveien 6 - Glenne Bil AS - Søknad om dispensasjon i forhold til skilting 2014/ / /0030 Avsender Thore Adler Nilsen nnhold: Søknad om dispensasion fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med legging av vann- og spillvannsledning fra Buer til restebakke, Skansen. Buer til restebakke - legging av vann og spillvannsledning 2014/ / BYG/LAT L62 BYG/LAT Avsender Leif Grimsrud AS nnhold: urring - krav om tilbakebetaling av utlegg vedrørende skade hos Camilla Engstad Kontra - Skadested: Fangebakken 3, Berg i Østfold Vannskade - Skadedato Camilla Engstad Kontra, Fangebakken 3, 1788 Berg i Østfold 2012/ / JUR/SVS 262 JUR/RAN Avsender Gjensidige Forsikring ASA nnhold: Avslag på søknad om omlegging av konsesjonspliktig produksjon Melding om omlegging av konsesjonspliktig produksjon 2014/ / NAT/HNØ V47 NAT/HNØ Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 5 av 41

6 nnhold: Refusjonskrav våren 2014 Refusjoner inntekter- 2008/ / STSKO/LG E KSUO/KM nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/Omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / ØSKO/ANJ DDSKO/KKS nnhold: Oppfylte pålegg - Strupe Tilsyn skoler 2009/ / KSUO/JSA 440 STSKO/RV TE Avsender Arbeidstilsynet nnhold: Retur av tinglyst dokument Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ / JUR/SVS 611 JUR/SVS Avsender Statens Kartverk Side: 6 av 41

7 nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2012/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2014/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2014/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Oppsigelse fra arbeidstaker Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / ERS/SKA ERS/SKA Side: 7 av 41

8 nnhold: Melding om vedtak - forlengelse av arbeidsavklaringspenger Attføring 2014/ / ERS/HG ERS/HG TE nnhold: Åpen søknad til ddebo og Karrestad Åpne søknader - Enhet Sykehjem 2014/ / ESH/NO A offl ESH/NO nnhold: Montert biovac minirenseanlegg Gnr/Bnr 155/ / Tistedalsveien 39 - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ / NAT/ØYG 155/0002 NAT/ØYG TE Avsender Goodtech Environment AS nnhold: Foreløpig bekreftelse på bestått fagprøve Lærling / / ERS/JTH ERS/JTH TE Side: 8 av 41

9 nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - vikariat Ansettelse 2009/ / KSUO/KM KSUO/JSA TE nnhold: Ankesak til følgebrev 198/0001,198/0003/004,198/0032,198/ Fagerholtveien Ett trinns søknadsbehandling - VA-anlegg 2014/ / BYG/CHM 198/0001 BYG/CHM Mottaker Sten Wictor Larsen OR/SWL Avsender Lene Susann Gjølberg og Jarl Foshaug nnhold: Nemndas sammensetning og dokumentliste Opprettholdelse av omsorgsovertakelse - fastsettelse av samvær / / KAD/ABO F46 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold Side: 9 av 41

10 nnhold: Kopi av brev - Tilsagn om tilskudd - Kornsjø stasjon Kulturminner 2008/ / KSTK/UEL C50 KSTK/UEL Avsender Norsk Kulturminnefond nnhold: Kopi av brev - Tilsagn om tilskudd - Orød lystgård Kulturminner 2008/ / KSTK/UEL C50 KSTK/UEL Avsender Norsk Kulturminnefond nnhold: Kopi av brev - Tilsagn om tilskudd - Skaugen skole Kulturminner 2008/ / KSTK/UEL C50 KSTK/UEL Avsender Norsk Kulturminnefond nnhold: Kopi av brev - Tilsagn om tilskudd - Stumberg Gård "Salen" Kulturminner 2008/ / KSTK/UEL C50 KSTK/UEL Avsender Norsk Kulturminnefond Side: 10 av 41

11 nnhold: Ettersendt legeerklæring Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q BU 525 nnhold: Underretning til klager - Grovt tyveri fra brakke/nybygg/arbeidsplass Diverse anmeldelser - Rokke avfallsanlegg 2014/ / TEKN/JEH 610 TEKN/JEH Avsender Østfold politidistrikt nnhold: Underretning til klager - Grovt tyveri fra barnehage/daghjem Stangeløkka nnbrudd og tyveri - Stangeløkka bhg juni anmeldelse 2014/ / JUR/SVS 609 JUR/SVS Avsender Østfold politidistrikt nnhold: Tilsynssak - lokal avklaring - Tilsynssak - lokal avklaring / / BAS/HAB G20 BAS/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 11 av 41

12 nnhold: Avslutning av tilsynssak - ikke brudd på helse- og omsorgstjenesteloven 4-1 Tilsynssaker - fengselshelsetjenesten 2011/ / BAS/HAB G30 BAS/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Serviceklage som gjelder den kommunale delen av NAV Sosiale tjenester i NAV 2009/ / NAV/ANO F00 NAV/ULG nnhold: Oppsigelse av båtplass - ønske om ny Båtplass 2014/ /2014 OR/JTH 23 OR/JTH Avsender Geir Thomas Eriksen nnhold: Søknad om båtplass Båtplass 2014/ /2014 OR/JTH 23 OR/JTH Avsender Alf Lie Side: 12 av 41

13 nnhold: Vedrørende Riddervolds ønske om å få utsatt fristen for å rette manglene til 1 november / Oskleiva 28 - klage på mangelfullt utført arbeid 2013/ / BYG/CHD 098/0273 BYG/CHD TE Avsender Advokatfirmaet Negota AS nnhold: Deres ref: 2014/ Sanering av eksisterende VA anlegg Vann og avløpsarbeider i Asakveien 2014/ /2014 OR/KAW M09 OR/KAW Avsender Rune edersen nnhold: Tilbakemelding til melder Barnevern / /2014 SBHG/WTH B SBHG/WTH nnhold: Tilbakemelding til melder Barnevern / /2014 BJBHG/GSN B BJBHG/GSN Side: 13 av 41

14 nnhold: Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2014 Q51 BU 213 Avsender Edon eci nnhold: Tilbakemelding til melder Barnevern / /2014 BJBHG/GSN B BJBHG/GSN nnhold: Søknad om støttekontaktoppdrag - Søknad om støttekontaktoppdrag Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 32118/2014 FAST/ACC 410 FAST/ACC nnhold: Tilbakemelding på tilsynsrapport Tilsyn THON Hotell Halden, Langbrygga Halden 2009/ / BRANN/RUN M71 BRANN/RUN BU 9 Avsender Hotelldrift Halden AS Side: 14 av 41

15 nnhold: Søknad om avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon 2011/ / ERS/SKA ERS/SKA BU 5 nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2014/ / ERS/BEK ERS/HG TE nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2014/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2011/ / ESH/MAD ERS/BEK Side: 15 av 41

16 nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - engasjement Vikar/engasjement 2013/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q50 BU 516 nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon Uførepensjon, attføringstrygd 2010/ / ERS/SKA ERS/SKA TE nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q50 BU 517 Side: 16 av 41

17 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q BU 524 nnhold: Halden, istolstredet 1 - uttalelse til påbygg og utskifting av vinduer 160/ istolstredet 1 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2014/ / BYG/LAT 160/0429 BYG/LAT TE Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Serviceavtale for Biosafe 208/ Solbakken Rute Serviceavtale 2014/ / NAT/ØYG 208/0008 NAT/ØYG TE Avsender Kingspan Miljø AS nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q50 BU 515 Side: 17 av 41

18 nnhold: E-post - Revidert ansvarsrett 062/ Bjerkeveien 8 - Rammetillatelse - søknad om riving og bygge nytt 2014/ /2014 BYG/LAT 062/0460 BYG/LAT TE Avsender Byggmiljø AS nnhold: Ny e-post vedrørende båtplass Båtplass 2014/ /2014 OR/JTH 23 OR/JTH Avsender Geir Thomas Eriksen nnhold: Dokumentforespørsel nnsynsbegjæringer / /2014 ERS/NB 041 ERS/NB BU 84 Avsender Kåre Rennestraum nnhold: Norsk kulturråd, Tilsagnsbrevkr med akseptskjema Byjubileum / / NÆR/GF 453 NÆR/GF TE Avsender Joakim Sørum Side: 18 av 41

19 nnhold: Montering av vannmåler - Gimleveien 26 - gnr/bnr 098/0235 Melding om montering av vannmålere / /2014 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender VVS installatøren a/s nnhold: Montering av vannmåler - Brekkerødveien 3 gnr/bnr 057/0043 Melding om montering av vannmålere / /2014 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender VVS installatøren a/s nnhold: Korrigering av søknad om utslipp 257/ Telles Ås Rute Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ /2014 NAT/ØYG 257/0001 NAT/ØYG TE Avsender August Norge AS nnhold: Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2014 DDSKO/TOV E DDSKO/TOV Side: 19 av 41

20 nnhold: Uttalelse fra vegmyndigheten 009/0005/039 - Lerveien 4 - Ett trinns søknadsbehandling - Nytt bygg/parkeringsplass 2014/ / BYG/CHD 009/0005/039 BYG/CHD TE Avsender Egil Hult nnhold: Forlengelse av frist for å inngi nabomerknader 098/ Kringsjå Terrasse 4 - Ett trinns søknadsbehandling - Bruksendring 2014/ /2014 BYG/ESW 098/1547 BYG/ESW TE Avsender Fritia A/S nnhold: 023/ Mørvikveien søknad om tillatelse til tiltak - VA 023/ Mørvikveien søknad om tillatelse til tiltak - VA 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0334 BYG/LAT BU 2 Avsender Ann-ren Fjeld nnhold: Søknad om plassering av container Leie av gategrunn - søknad og svar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 32186/2014 ARK/BRM Q50 ARK/BRM BU 231 Avsender Bernd Werner Fratzke Side: 20 av 41

21 nnhold: Klage - anmodning om innsyn Offentlig forvaltning / /2014 RÅD/GHG 000 KOS/MAV Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om fritak for søknadsplikt - Grenaderveien 20, gnr 162 bnr 82] 162/0082 Grenaderveien 20 - Søknad om fritak for søknadsplikt 2014/ / /0082 Avsender Hege Stavem nnhold: Søknad om fritak for eksamen Opplæring språklige minoriteter / / RØSKO/TRH E RØSKO/CHO nnhold: 14,3 dd Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, hjemmesykepleien, / / EHO/JEW 442 EHO/JEW BU 32 Avsender Fagforbundet v/ Sidsel Skaug Side: 21 av 41

22 nnhold: Uttalelse fra landbruk 187/ Stokkebru dd - søknad om tillatelse til tiltak u/ansvarsrett 2014/ / /0002 TE Avsender Vibeke Julsrud nnhold: Uttalelse fra landbruk 187/ Stokkebru dd - søknad om tillatelse til tiltak u/ansvarsrett 2014/ / /0002 TE Avsender Vibeke Julsrud nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Knut Korseth 023/0008/027 - Mørvikveien søknad om tillatelse til tiltak - VA - ett-trinns 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0008 BYG/LAT BU 2 Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Signert arbeidskontrakt Ansettelse 2014/ /2014 ERS/SKA KEMNER/BES Side: 22 av 41

23 nnhold: Korrigering av søknad 203/ Fjelltun - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ /2014 NAT/ØYG 203/0003 NAT/ØYG TE Avsender Hroar Haugsand nnhold: Korrigering av søknad Forhåndsvarsel om pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse som ligger i nedbørfeltet til ddefjorden 2012/ /2014 NAT/ØYG M41 NAT/ØYG Avsender Knut Steinar Svendsen nnhold: Legevikariat Åpne søknader / /2014 ERS/SKA A offl ERS/SKA BU 190 nnhold: Uttalelse fra landbruk 011/ Blåsopp - søknad u/ansvarsrett - garasje 2014/ / /0003 TE Avsender Vibeke Julsrud Side: 23 av 41

24 nnhold: Tegninger, Fangebakken 24 Fangebakken 24 - Anmodning om forhåndskonferanse 2014/ /2014 BYG/CHD L41 BYG/CHD TE Avsender Marius og Ulrikke Akerbæk nnhold: Reviderte tegninger 023/ Røsneskilen - søknad u/ansvarsrett 2012/ / /0201 TE Avsender Vidar Frydenlund nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Bjørn og Margrethe Boberg 023/ Mørvika - søknad om tillatelse til tiltak - VA - ett-trinns 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0064 BYG/LAT BU 2 Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Heving av lærekontrakt Lærling / /2014 ERS/JTH ERS/JTH Side: 24 av 41

25 nnhold: Melding om saksbehandlingstid - klage på vedtak i byggesak, gnr/bnr - 160/ / Kongens brygge - byggeprosjekt sushibar 2013/ / /0556 TE Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Utbetaling av spillemiddeltilskudd - ballbinge Os skole Ballbinger og andre utendørsanlegg - skoler 2009/ / KSUO/JSA B08 KSUO/JSA TE Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Klage på bot Klage på parkeringsbøter / /2014 Q BU 215 Avsender Karianne Morgenstjerna nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2014 Q BU 523 Side: 25 av 41

26 nnhold: nytt nr Bosetting av flyktninger i Halden Kommune 2008/ /2014 NAV/ESL F30 NAV/ESL Avsender ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet nnhold: Anke til Fylkesmannen i Østfold - gnr/bnr 166/ / Hovsveien 23 C og D - søknad u/ansvarsrett - garasje 2014/ / /0080 Avsender nger og Guttorm Rognehaug nnhold: Anke til Fylkesmannen i Østfold - gnr/bnr 166/ / Hovsveien 23 A og 23 B- søknad u/ansvarsrett - nybygg garasje 2014/ / /0078 Avsender nger og Guttorm Rognehaug nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q50 BU 522 Side: 26 av 41

27 nnhold: Bergheim trygdeboliger - utleie Bergheim trygdeboliger - utleie 2008/ / OR/AS 069/0220 OR/AS FACL nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Kjell Erik Åmold 023/0279 Mørvikaveien søknad om tillatelse til tiltak - VA - ett-trinns 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0279 BYG/LAT BU 2 Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak - Lars etter Skjærholt 023/0008/045 - Mørvikaveien 68 - søknad om tillatelse til tiltak - VA - ett-trinns 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0008/045 BYG/LAT BU 2 Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Vedr. uopfordret ansøgning som formidlingsmedarbejder Åpne søknader / /2014 ERS/SKA A offl ERS/SKA BU 189 Side: 27 av 41

28 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32357/2014 Q51 BU 185 Avsender Camilla Bernesund Johnsson nnhold: Vanning av ny plen. Vanningsrestriksjoner 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32368/2014 OR/TOL M10 OR/TOL Avsender Raymond Rødje nnhold: Søknad om å få tilbakeført penger fra skattetrekkonto. Skattetrekkskonto / / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR SOF nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av veranda 148/0004/002 - Øbergveien 9 - Tiltak uten ansvarsrett - Bygging av veranda 2014/ / BYG/LEO 148/0004/002 BYG/LEO Avsender Morten Ekstrand Side: 28 av 41

29 nnhold: Viser til tildeling av driftsavtale og takker med dette ja Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32380/ REAK/ASN A offl ERS/SKA nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - fast tilsetting Ansettelse 2014/ / KSUO/KM KSUO/JSA TE nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - fast tilsetting Ansettelse 2011/ / EHO/RBE EHO/LB nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - fast tilsetting Ansettelse 2011/ / EHO/RUH EHO/LB Side: 29 av 41

30 nnhold: Uttak fra konto - Skattetrekkskonto / /2014 KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR SOF nnhold: Krav om forhåndskonferanse etter BL / Anmodning om forhåndskonferanse 2014/ / /0097 Avsender Torbjørn Østby nnhold: Svar til forespørsel om unntak fra saksbehandling 162/0082 Grenaderveien 20 - Søknad om fritak for søknadsplikt 2014/ / /0082 TE Avsender Hege Stavem nnhold: Bestandsplan Nordre dd Viltforvaltning / / NAT/TOF K40 NAT/TOF Avsender Torfinn Bønøgård Side: 30 av 41

31 nnhold: Tilleggsopplysninger Fangebakken 24 - Anmodning om forhåndskonferanse 2014/ /2014 BYG/CHD L41 BYG/CHD TE Avsender nnhold: Svarbrev ang anmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJA E RØSKO/LJA TE nnhold: Svar brev angående orden- og oppførselsanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJA E RØSKO/LJA TE nnhold: Remmen kunnskapspark - opparbeidelse av infrastruktur - refusjonskrav saksnr Remmen kunnskapspark - opparbeiding av infrastruktur - refusjon. 2014/ /2014 JUR/SVS 600 JUR/SVS Avsender Siva Side: 31 av 41

32 nnhold: Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr / Finansforvaltning / /2014 ØKON/ECH 150 ØKON/ECH TE Avsender Nordea Bank nnhold: Forkynnelse for prosessfullmektig Barnevern - omsorgsovertakelse / /2014 KAD/VEA F47 KAD/VEA Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: Uttalelse fra Østfold fylkeskommune ved samferdselsseksjonen Ønske om vurdering av en ny trasé for F på Ør 2010/ /2014 L12 TE Avsender Lars Helge Husvik nnhold: Omlegging av næringsdrift - spørsmål om søknadsplikt Spørsmål om søknadsplikt ved omlegging av næringsdrift 2014/ /2014 BYG/[Ufordelt] 062/0215 BYG/[Ufordelt] Avsender Halden Rørleggerservice AS Side: 32 av 41

33 nnhold: Stans av utleggstrekk Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB nnhold: Omstøtelse av foretatt innbetaling Skatterestanser / / KEMNER/BES S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR nnhold: Oversending av avgjørelse - Begjæring om oppheving av gjeldsordning Utleggsforretning 2010/ /2014 KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB nnhold: Oversending av avgjørelse - Begjæring om oppheving av gjeldsordning Frivillig gjeldsordning / /2014 KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR Side: 33 av 41

34 nnhold: Melding om konkursåpning Konkursbo / / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR TE nnhold: Melding om dødsfall - ber om skatteoppgjør Skifteattest / /2014 KEMNER/KL S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/KL nnhold: Bytte av bankforbindelse og kontonummer. Skatterestanser / / KEMNER/KL S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/KL SOF nnhold: Anmodning om overføring av restitusjonsbeløp Overføring av restitusjonsbeløp / /2014 KEMNER/BES S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/BES Side: 34 av 41

35 nnhold: Søknad om overføring fra/avslutning av skattetrekkskonto Skattetrekkskonto / /2014 KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR BU 2 nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport / / KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32484/ KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32485/ KOS/AN F11 KOS/AN Side: 35 av 41

36 nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32486/ KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32487/ KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32488/ KOS/AN F11 KOS/AN Side: 36 av 41

37 nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32489/ KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Oppsigelse av Sfo plass SFO / /2014 BSKO/NG E BSKO/NG nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / ERS/SKA ERS/SKA nnhold: Kommentar til referat den Diverse 2014/ /2014 ERS/EMB ERS/EMB Side: 37 av 41

38 nnhold: Søknad om videre ulønnet permisjon - redusert arbeidstid ermisjon 2010/ / NAV/ANO NAV/ANO BU 13 nnhold: Oversendelse av Fylkesmannens vedtak og søknad fra omsorgsyter Omsorgslønn / /2014 FAST/MAH 223 FAST/MAH Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om ferdigattest 098/ Marmorveien 54 - Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging bolig 2009/ /2014 BYG/CHD 098/1156 BYG/CHD TE Avsender Byggmester Jan Los nnhold: Revisjon av tegningsmateriale / oppdatert søknad 023/0008/003 - hytte B200 Mørvika - ett-trinns søknad 2011/ /2014 BYG/LAT 023/0008/003 BYG/LAT Avsender Jansen arkitekter AS Side: 38 av 41

39 nnhold: urring på svar - Makø feriehjem Forespørsler vedrørende Makø 2014/ / OR/MHT 619 OR/MHT Avsender Eva Ringmann nnhold: Foreløpig svar fra Fylkeskonservatoren 013/ Fossby gård - Søknad om tiltak - riving/nybygg 2014/ / / TE Avsender Andreas Ebeltoft nnhold: Gjelder søknad om utslippstillatelse for Heidi Scharning, Fagerholtveien 165, Halden 197/0001/ Fagerholtveien Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ / NAT/ØYG 197/0001/012-1 NAT/ØYG TE Avsender Lillian Karlsen nnhold: nnsynsbegjæring - Kontrakt på Busterudgata kafe nnsynsbegjæringer / / ERS/NB 041 ERS/NB BU 89 Avsender Marthe Løken Side: 39 av 41

40 nnhold: nnsynsbegjæring - regnskapstall - Kontrakt på Busterudgata kafe nnsynsbegjæringer / / ERS/NB 041 ERS/NB BU 90 Avsender Marthe Løken nnhold: nnsyn nnsynsbegjæringer / / ERS/NB 041 ERS/ELT BU 91 Avsender Marthe Løken nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak - Heidi Johannesen 023/ Mørvika hytte B ett-trinns søknad - VA-søknad 2014/ / BYG/[Ufordelt] 023/0390 BYG/[Ufordelt] Avsender Haakon Ramstad nnhold: Søknad om ferdigattest - 160/544 Torget 2A 160/ Torget 2A - byggeprosjekt - innredning restaurant 2014/ / BYG/LEO 160/0544 BYG/LEO Avsender SGStenseth Grimsrud Arkitekter AS Side: 40 av 41

41 nnhold: Søknad om ferdigattest 160/0146/000/014 - Borgergata 27 - søknad u/ansvarsrett - bruksendring 2014/ / BYG/ESW 160/0146/000/014 BYG/ESW BU 5 Avsender Saxofon Salong AS nnhold: Søknad om vanning med spreder. Vanningsrestriksjoner 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32589/ OR/TOL M10 OR/TOL Avsender Runar Olsen Side: 41 av 41

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12.

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12-06.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.12.2015 nnhold: Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 nnhold: Bilde Spjærholmen

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer 2013/ /

Offentlig journal. Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.04.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2016 Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer Organisering av krisesentertilbudet

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07-02.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.07.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2015 Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 Boplikt gnr 10 bnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Offentlig journal. Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 16.10.2015. Rekvisisjon Claes Ohlsson 2012/1030-5 9109/2012

Offentlig journal. Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 16.10.2015. Rekvisisjon Claes Ohlsson 2012/1030-5 9109/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10-15.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 Jysk Fredrikstad

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.11.2016 Søknad om tilskudd til leirskoleopphold Tilskudd leirskoleopplæring Hvaler

Detaljer

Journaldato: 31.05.13-06.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 31.05.13-06.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.05.13-06.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.06.2013 nnhold: Forslag til frivillig gjeldsordning

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06.

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2007 nnhold: Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008 Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: ELEVMAPPER Lnr: 6208/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 5259/11 Reg.dato: 28.04.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: ELEVMAPPER Lnr: 6208/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 5259/11 Reg.dato: 28.04.11 Side 1 11/1285-3 U Datert: 28.03.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.SS.SS. Til: ************************************************************ Saksb: OK.SS.POV Innhold: SVAR - ANMODNING

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 1809668700 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1829-9 12787/2013 24.07.2013 26.07.

Offentlig journal. Tilbud 1809668700 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1829-9 12787/2013 24.07.2013 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2013 nnhold: Tilbud 1809668700 Personalmappe 2012/1829-9 12787/2013 HR/JJA Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad - oppføring av to eneboliger - gnr 23 bnr 337 og 338, Ørekroken, Kirkøy 2013/ /

Offentlig journal. Behandling av søknad - oppføring av to eneboliger - gnr 23 bnr 337 og 338, Ørekroken, Kirkøy 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.01-29.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.02.2015 Behandling av søknad - oppføring av to eneboliger - gnr 23 bnr 337 og 338,

Detaljer

Offentlig journal. Innfordring. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1328-5 10586/2013 KK/TKL 12.09.2013 13.06.2013 *****

Offentlig journal. Innfordring. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1328-5 10586/2013 KK/TKL 12.09.2013 13.06.2013 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.09.2013 nnhold: nnfordring Pasientsak U 2013/1328-5 10586/2013 13.06.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.05.2017 nnhold: Avslag dispensasjon - eksisterende hytte - 37/1/42 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146 2015/1775-2 14054/2015 30.07.2015 06.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146 2015/1775-2 14054/2015 30.07.2015 06.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08-05.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.08.2015 nnhold: Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 2325632677 ***** ***** Stilling 2325632677 Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/2559-3 20370/2014

Offentlig journal. Tilbud 2325632677 ***** ***** Stilling 2325632677 Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/2559-3 20370/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.10.2014 nnhold: Tilbud 2325632677 Stilling 2325632677 Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/2559-3

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.03.2017 Tillatelse - utriggere til flytebrygge - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12-14.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.12.2015 Oversendelse av sak Tillatelse til tiltak stikkledning for VA 23/10/79 2015/2101-6

Detaljer

Offentlig journal. Angående søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** Skolestart / skolebegynnere 2010 2010/58-126 7097/2010 26.05.

Offentlig journal. Angående søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** Skolestart / skolebegynnere 2010 2010/58-126 7097/2010 26.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.5.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.05.2010 nnhold: Angående søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** Skolestart / skolebegynnere 2010 E 2010/58-126

Detaljer

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 23.06.

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 23.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 24.07.2014 Oppsigelse av plassen i barnehage og SFO ved skole Barnehage - SFO - betalinger

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 3/14 - Vadholmstranda 34 Søknad om

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2011 Storslett skole btr. 3. Bestilling av ARK / RB entreprise Storslett

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.04.2017 Bytte av vannmåler på eiendom 4/127 Dapa 23 Bytting av vannmålere - korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.07.2017 Tillatelse til tiltak - 42/53 Søknad - tilbygg til bolighus - 42/53 2017/1125-6 15004/2017

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.12.2017 Melding til tinglysing Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmåling - 48/4 2016/2049-9

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2012 nnhold: Søknad om tilretteleggingstilskudd ersonalmappe 2009/9082-7 42589/2012 20.11.2012 LYSØR/ANE

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for riving og oppføring av ny fritidsbolig

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - gnr/bnr 31/85 - Søndre Sandøy 2016/ /

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - gnr/bnr 31/85 - Søndre Sandøy 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02-24.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.02.2016 nnhold: Oversendelse av sak til uttalelse - gnr/bnr 31/85 - Søndre Sandøy

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / /

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-25.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.02.2016 Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04.

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.4.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.04.2012 nnhold: Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.03.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - delvis riving, tilbygg, fasadeendring, gjenoppføring

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 02.01.2014 nnhold: Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic FjordCamp

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende oppsigelse ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/3103-7 14225/2014 10.07.

Offentlig journal. Svar vedrørende oppsigelse ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/3103-7 14225/2014 10.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 nnhold: Svar vedrørende oppsigelse Personalmappe 2012/3103-7 14225/2014 Mottaker Avsender Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 01.09.2017 Ferdigattest - 43/137/113 Søknad tilbygg fritidsbolig - 43/137/113 2015/1241-14 17649/2017

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009.

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 79/57 - Ferdigmelding, Midlertidig brukstillatelse 79/57 -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Kompensasjon for opplæring i forbindelse med A-tiltak ***** P 2010/2071-6

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om avtalefestet pensjon. Fratreden til AFP pensjon - Unni Arnesen 2010/921-2 3490/2010 08.03.2010 28.06.

Offentlig journal. Svar på søknad om avtalefestet pensjon. Fratreden til AFP pensjon - Unni Arnesen 2010/921-2 3490/2010 08.03.2010 28.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2010 nnhold: Svar på søknad om avtalefestet pensjon Fratreden til AFP pensjon - nni Arnesen 2010/921-2 3490/2010

Detaljer

Journaldato: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.

Journaldato: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 11.08.2014 Oppnevnt som meddommer i Halden tingrett Valg og fritak av meddommere

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13 Side 1 13/59-2 U Datert: 06.02.13 Arkivkode:252 S.ansv: BOLIG.BOLIG.HJEHEN 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1. ledd Innhold: SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: 13/1025-2 U Datert: 02.04.13

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing. 2015/ / Melding til tinglysing. 2015/ /

Offentlig journal. Melding til tinglysing. 2015/ / Melding til tinglysing. 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Melding til tinglysing. Dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2017 Tilsettingsbrev Ledig 100 % fast stilling som rektor/virksomhetsleder

Detaljer

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10.

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10-12.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.10.2014 nnhold: Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 Egenmeldt sykefravær 2014 2014/717-2 20365/2014

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15 Side 1 14/2876-9 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Follo Bedriftshelsetjeneste AS Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV

Detaljer

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok.

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2015 Permisjon fra stilling 2015/167-9 6390/2015 O Offl 23, jfr Fvl

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2017 ntroduksjonsprogram Bosetting av flyktninger 2015 2015/397-64 18339/2015 12.10.2015

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-16.7.2014, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2014 nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/30 Eiendom

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: HV-S-1,HV-EEN- 15.09.2017 Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt 53/344, 53/345 og 53/349 Vedtak om eiendomsskatt

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for fremføring av VA-anlegg -

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra informasjonsmøte på BUP ang ny diagnose 2010/ /

Offentlig journal. Referat fra informasjonsmøte på BUP ang ny diagnose 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2016 Referat fra informasjonsmøte på BP ang ny diagnose Spesialundervisning/elevmappe (08/1359) - 2010/28-54

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.04-07.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.04.2016 Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 Søknad om tillatelse

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer