Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem Forespørsler vedrørende Makø 2014/ / OR/MHT 619 OR/MHT Avsender Eva Ringmann nnhold: TLLTSVERV SOM HOVEDTLLTSVALGT, ENDRNGER Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32030/ ERS/TOB 401 ERS/TOB TE Avsender Utdanningsforbundet Halden nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32031/ Q51 BU 183 Avsender Tomas Espanyo Comelles Side: 1 av 41

2 nnhold: Vedr Busterudgata kafè Endret drift - Busterudgt. eldresenter 2008/ / KSHO/ARB 037 KSHO/GB BU 67 Avsender Jørn Elisenberg nnhold: Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / Q51 TE Avsender Ervikth nnhold: Klage på -bot Klage på parkeringsbøter / / Q51 TE Avsender Ervikth nnhold: Til: Gudrun Haabeth Grindaker - lærerstreik Tariffoppgjøret / / ERS/TOB 512 ERS/TOB TE Avsender Kristin Gudem Side: 2 av 41

3 nnhold: Ny påminnelse - Krav om innbetaling av egenandel etter skade i Repslagergt. 8 // Gjensidige ref ,8 Vannskade - Repslagergaten / /2014 JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Gjensidige nnhold: Ny henvendelse vedrørende Busterudgata cafè Endret drift - Busterudgt. eldresenter 2008/ / KSHO/ARB TH offl. 13 / HL KSHO/GB TE Avsender Jørn Elisenberg nnhold: Ref Tryg vår ref ,27 Våkemark 26 ref kommune 2013/ Regresskrav - Marius Børresen - Våkemark 26. Skadedato / / JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Bjørn-Tommy Dikvold nnhold: Terrortrussel 24. juli oppdrag til kommuner og helseforetak Beredskap - diverse 2008/ /2014 ERS/TOB X26 KSUO/JSA BU 237 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 3 av 41

4 nnhold: Om utvidet elevpermisjon Elevpermisjon 2012/ /2014 FSKO/BOJ E KSUO/JSA BU 8 nnhold: Om utvidet elevpermisjon Elevpermisjon / /2014 FSKO/BOJ E KSUO/JSA BU 4 nnhold: Fylkeskonservatorens uttalelse - dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel - oppføring av veranda på eiendom gnr. 249 bnr. 2 - Halden kommune 249/ Killingrød - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Terrasse 2014/ /2014 BYG/ESW 249/0002 BYG/ESW TE Avsender Tryggve Csisar nnhold: 064/ Båstadlundveien 6 - Glenne Bil AS - Søknad om dispensasjon i forhold til skilting 064/ Båstadlundveien 6 - Glenne Bil AS - Søknad om dispensasjon i forhold til skilting 2014/ / /0030 BU 3 Avsender Sign Consult AS Side: 4 av 41

5 nnhold: nnvending til dispensasjonssøknad 064/ Båstadlundveien 6 - Glenne Bil AS - Søknad om dispensasjon i forhold til skilting 2014/ / /0030 Avsender Thore Adler Nilsen nnhold: Søknad om dispensasion fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med legging av vann- og spillvannsledning fra Buer til restebakke, Skansen. Buer til restebakke - legging av vann og spillvannsledning 2014/ / BYG/LAT L62 BYG/LAT Avsender Leif Grimsrud AS nnhold: urring - krav om tilbakebetaling av utlegg vedrørende skade hos Camilla Engstad Kontra - Skadested: Fangebakken 3, Berg i Østfold Vannskade - Skadedato Camilla Engstad Kontra, Fangebakken 3, 1788 Berg i Østfold 2012/ / JUR/SVS 262 JUR/RAN Avsender Gjensidige Forsikring ASA nnhold: Avslag på søknad om omlegging av konsesjonspliktig produksjon Melding om omlegging av konsesjonspliktig produksjon 2014/ / NAT/HNØ V47 NAT/HNØ Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 5 av 41

6 nnhold: Refusjonskrav våren 2014 Refusjoner inntekter- 2008/ / STSKO/LG E KSUO/KM nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/Omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / ØSKO/ANJ DDSKO/KKS nnhold: Oppfylte pålegg - Strupe Tilsyn skoler 2009/ / KSUO/JSA 440 STSKO/RV TE Avsender Arbeidstilsynet nnhold: Retur av tinglyst dokument Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ / JUR/SVS 611 JUR/SVS Avsender Statens Kartverk Side: 6 av 41

7 nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2012/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2014/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2014/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Oppsigelse fra arbeidstaker Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / ERS/SKA ERS/SKA Side: 7 av 41

8 nnhold: Melding om vedtak - forlengelse av arbeidsavklaringspenger Attføring 2014/ / ERS/HG ERS/HG TE nnhold: Åpen søknad til ddebo og Karrestad Åpne søknader - Enhet Sykehjem 2014/ / ESH/NO A offl ESH/NO nnhold: Montert biovac minirenseanlegg Gnr/Bnr 155/ / Tistedalsveien 39 - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ / NAT/ØYG 155/0002 NAT/ØYG TE Avsender Goodtech Environment AS nnhold: Foreløpig bekreftelse på bestått fagprøve Lærling / / ERS/JTH ERS/JTH TE Side: 8 av 41

9 nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - vikariat Ansettelse 2009/ / KSUO/KM KSUO/JSA TE nnhold: Ankesak til følgebrev 198/0001,198/0003/004,198/0032,198/ Fagerholtveien Ett trinns søknadsbehandling - VA-anlegg 2014/ / BYG/CHM 198/0001 BYG/CHM Mottaker Sten Wictor Larsen OR/SWL Avsender Lene Susann Gjølberg og Jarl Foshaug nnhold: Nemndas sammensetning og dokumentliste Opprettholdelse av omsorgsovertakelse - fastsettelse av samvær / / KAD/ABO F46 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold Side: 9 av 41

10 nnhold: Kopi av brev - Tilsagn om tilskudd - Kornsjø stasjon Kulturminner 2008/ / KSTK/UEL C50 KSTK/UEL Avsender Norsk Kulturminnefond nnhold: Kopi av brev - Tilsagn om tilskudd - Orød lystgård Kulturminner 2008/ / KSTK/UEL C50 KSTK/UEL Avsender Norsk Kulturminnefond nnhold: Kopi av brev - Tilsagn om tilskudd - Skaugen skole Kulturminner 2008/ / KSTK/UEL C50 KSTK/UEL Avsender Norsk Kulturminnefond nnhold: Kopi av brev - Tilsagn om tilskudd - Stumberg Gård "Salen" Kulturminner 2008/ / KSTK/UEL C50 KSTK/UEL Avsender Norsk Kulturminnefond Side: 10 av 41

11 nnhold: Ettersendt legeerklæring Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q BU 525 nnhold: Underretning til klager - Grovt tyveri fra brakke/nybygg/arbeidsplass Diverse anmeldelser - Rokke avfallsanlegg 2014/ / TEKN/JEH 610 TEKN/JEH Avsender Østfold politidistrikt nnhold: Underretning til klager - Grovt tyveri fra barnehage/daghjem Stangeløkka nnbrudd og tyveri - Stangeløkka bhg juni anmeldelse 2014/ / JUR/SVS 609 JUR/SVS Avsender Østfold politidistrikt nnhold: Tilsynssak - lokal avklaring - Tilsynssak - lokal avklaring / / BAS/HAB G20 BAS/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 11 av 41

12 nnhold: Avslutning av tilsynssak - ikke brudd på helse- og omsorgstjenesteloven 4-1 Tilsynssaker - fengselshelsetjenesten 2011/ / BAS/HAB G30 BAS/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Serviceklage som gjelder den kommunale delen av NAV Sosiale tjenester i NAV 2009/ / NAV/ANO F00 NAV/ULG nnhold: Oppsigelse av båtplass - ønske om ny Båtplass 2014/ /2014 OR/JTH 23 OR/JTH Avsender Geir Thomas Eriksen nnhold: Søknad om båtplass Båtplass 2014/ /2014 OR/JTH 23 OR/JTH Avsender Alf Lie Side: 12 av 41

13 nnhold: Vedrørende Riddervolds ønske om å få utsatt fristen for å rette manglene til 1 november / Oskleiva 28 - klage på mangelfullt utført arbeid 2013/ / BYG/CHD 098/0273 BYG/CHD TE Avsender Advokatfirmaet Negota AS nnhold: Deres ref: 2014/ Sanering av eksisterende VA anlegg Vann og avløpsarbeider i Asakveien 2014/ /2014 OR/KAW M09 OR/KAW Avsender Rune edersen nnhold: Tilbakemelding til melder Barnevern / /2014 SBHG/WTH B SBHG/WTH nnhold: Tilbakemelding til melder Barnevern / /2014 BJBHG/GSN B BJBHG/GSN Side: 13 av 41

14 nnhold: Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2014 Q51 BU 213 Avsender Edon eci nnhold: Tilbakemelding til melder Barnevern / /2014 BJBHG/GSN B BJBHG/GSN nnhold: Søknad om støttekontaktoppdrag - Søknad om støttekontaktoppdrag Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 32118/2014 FAST/ACC 410 FAST/ACC nnhold: Tilbakemelding på tilsynsrapport Tilsyn THON Hotell Halden, Langbrygga Halden 2009/ / BRANN/RUN M71 BRANN/RUN BU 9 Avsender Hotelldrift Halden AS Side: 14 av 41

15 nnhold: Søknad om avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon 2011/ / ERS/SKA ERS/SKA BU 5 nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2014/ / ERS/BEK ERS/HG TE nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2014/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2011/ / ESH/MAD ERS/BEK Side: 15 av 41

16 nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - engasjement Vikar/engasjement 2013/ / ESH/BFU ESH/BFU TE nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q50 BU 516 nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon Uførepensjon, attføringstrygd 2010/ / ERS/SKA ERS/SKA TE nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q50 BU 517 Side: 16 av 41

17 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q BU 524 nnhold: Halden, istolstredet 1 - uttalelse til påbygg og utskifting av vinduer 160/ istolstredet 1 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2014/ / BYG/LAT 160/0429 BYG/LAT TE Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Serviceavtale for Biosafe 208/ Solbakken Rute Serviceavtale 2014/ / NAT/ØYG 208/0008 NAT/ØYG TE Avsender Kingspan Miljø AS nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q50 BU 515 Side: 17 av 41

18 nnhold: E-post - Revidert ansvarsrett 062/ Bjerkeveien 8 - Rammetillatelse - søknad om riving og bygge nytt 2014/ /2014 BYG/LAT 062/0460 BYG/LAT TE Avsender Byggmiljø AS nnhold: Ny e-post vedrørende båtplass Båtplass 2014/ /2014 OR/JTH 23 OR/JTH Avsender Geir Thomas Eriksen nnhold: Dokumentforespørsel nnsynsbegjæringer / /2014 ERS/NB 041 ERS/NB BU 84 Avsender Kåre Rennestraum nnhold: Norsk kulturråd, Tilsagnsbrevkr med akseptskjema Byjubileum / / NÆR/GF 453 NÆR/GF TE Avsender Joakim Sørum Side: 18 av 41

19 nnhold: Montering av vannmåler - Gimleveien 26 - gnr/bnr 098/0235 Melding om montering av vannmålere / /2014 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender VVS installatøren a/s nnhold: Montering av vannmåler - Brekkerødveien 3 gnr/bnr 057/0043 Melding om montering av vannmålere / /2014 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender VVS installatøren a/s nnhold: Korrigering av søknad om utslipp 257/ Telles Ås Rute Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ /2014 NAT/ØYG 257/0001 NAT/ØYG TE Avsender August Norge AS nnhold: Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2014 DDSKO/TOV E DDSKO/TOV Side: 19 av 41

20 nnhold: Uttalelse fra vegmyndigheten 009/0005/039 - Lerveien 4 - Ett trinns søknadsbehandling - Nytt bygg/parkeringsplass 2014/ / BYG/CHD 009/0005/039 BYG/CHD TE Avsender Egil Hult nnhold: Forlengelse av frist for å inngi nabomerknader 098/ Kringsjå Terrasse 4 - Ett trinns søknadsbehandling - Bruksendring 2014/ /2014 BYG/ESW 098/1547 BYG/ESW TE Avsender Fritia A/S nnhold: 023/ Mørvikveien søknad om tillatelse til tiltak - VA 023/ Mørvikveien søknad om tillatelse til tiltak - VA 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0334 BYG/LAT BU 2 Avsender Ann-ren Fjeld nnhold: Søknad om plassering av container Leie av gategrunn - søknad og svar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 32186/2014 ARK/BRM Q50 ARK/BRM BU 231 Avsender Bernd Werner Fratzke Side: 20 av 41

21 nnhold: Klage - anmodning om innsyn Offentlig forvaltning / /2014 RÅD/GHG 000 KOS/MAV Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om fritak for søknadsplikt - Grenaderveien 20, gnr 162 bnr 82] 162/0082 Grenaderveien 20 - Søknad om fritak for søknadsplikt 2014/ / /0082 Avsender Hege Stavem nnhold: Søknad om fritak for eksamen Opplæring språklige minoriteter / / RØSKO/TRH E RØSKO/CHO nnhold: 14,3 dd Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, hjemmesykepleien, / / EHO/JEW 442 EHO/JEW BU 32 Avsender Fagforbundet v/ Sidsel Skaug Side: 21 av 41

22 nnhold: Uttalelse fra landbruk 187/ Stokkebru dd - søknad om tillatelse til tiltak u/ansvarsrett 2014/ / /0002 TE Avsender Vibeke Julsrud nnhold: Uttalelse fra landbruk 187/ Stokkebru dd - søknad om tillatelse til tiltak u/ansvarsrett 2014/ / /0002 TE Avsender Vibeke Julsrud nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Knut Korseth 023/0008/027 - Mørvikveien søknad om tillatelse til tiltak - VA - ett-trinns 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0008 BYG/LAT BU 2 Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Signert arbeidskontrakt Ansettelse 2014/ /2014 ERS/SKA KEMNER/BES Side: 22 av 41

23 nnhold: Korrigering av søknad 203/ Fjelltun - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ /2014 NAT/ØYG 203/0003 NAT/ØYG TE Avsender Hroar Haugsand nnhold: Korrigering av søknad Forhåndsvarsel om pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse som ligger i nedbørfeltet til ddefjorden 2012/ /2014 NAT/ØYG M41 NAT/ØYG Avsender Knut Steinar Svendsen nnhold: Legevikariat Åpne søknader / /2014 ERS/SKA A offl ERS/SKA BU 190 nnhold: Uttalelse fra landbruk 011/ Blåsopp - søknad u/ansvarsrett - garasje 2014/ / /0003 TE Avsender Vibeke Julsrud Side: 23 av 41

24 nnhold: Tegninger, Fangebakken 24 Fangebakken 24 - Anmodning om forhåndskonferanse 2014/ /2014 BYG/CHD L41 BYG/CHD TE Avsender Marius og Ulrikke Akerbæk nnhold: Reviderte tegninger 023/ Røsneskilen - søknad u/ansvarsrett 2012/ / /0201 TE Avsender Vidar Frydenlund nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Bjørn og Margrethe Boberg 023/ Mørvika - søknad om tillatelse til tiltak - VA - ett-trinns 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0064 BYG/LAT BU 2 Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Heving av lærekontrakt Lærling / /2014 ERS/JTH ERS/JTH Side: 24 av 41

25 nnhold: Melding om saksbehandlingstid - klage på vedtak i byggesak, gnr/bnr - 160/ / Kongens brygge - byggeprosjekt sushibar 2013/ / /0556 TE Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Utbetaling av spillemiddeltilskudd - ballbinge Os skole Ballbinger og andre utendørsanlegg - skoler 2009/ / KSUO/JSA B08 KSUO/JSA TE Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Klage på bot Klage på parkeringsbøter / /2014 Q BU 215 Avsender Karianne Morgenstjerna nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2014 Q BU 523 Side: 25 av 41

26 nnhold: nytt nr Bosetting av flyktninger i Halden Kommune 2008/ /2014 NAV/ESL F30 NAV/ESL Avsender ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet nnhold: Anke til Fylkesmannen i Østfold - gnr/bnr 166/ / Hovsveien 23 C og D - søknad u/ansvarsrett - garasje 2014/ / /0080 Avsender nger og Guttorm Rognehaug nnhold: Anke til Fylkesmannen i Østfold - gnr/bnr 166/ / Hovsveien 23 A og 23 B- søknad u/ansvarsrett - nybygg garasje 2014/ / /0078 Avsender nger og Guttorm Rognehaug nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / Q50 BU 522 Side: 26 av 41

27 nnhold: Bergheim trygdeboliger - utleie Bergheim trygdeboliger - utleie 2008/ / OR/AS 069/0220 OR/AS FACL nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Kjell Erik Åmold 023/0279 Mørvikaveien søknad om tillatelse til tiltak - VA - ett-trinns 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0279 BYG/LAT BU 2 Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak - Lars etter Skjærholt 023/0008/045 - Mørvikaveien 68 - søknad om tillatelse til tiltak - VA - ett-trinns 2014/ /2014 BYG/LAT 023/0008/045 BYG/LAT BU 2 Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Vedr. uopfordret ansøgning som formidlingsmedarbejder Åpne søknader / /2014 ERS/SKA A offl ERS/SKA BU 189 Side: 27 av 41

28 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32357/2014 Q51 BU 185 Avsender Camilla Bernesund Johnsson nnhold: Vanning av ny plen. Vanningsrestriksjoner 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32368/2014 OR/TOL M10 OR/TOL Avsender Raymond Rødje nnhold: Søknad om å få tilbakeført penger fra skattetrekkonto. Skattetrekkskonto / / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR SOF nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av veranda 148/0004/002 - Øbergveien 9 - Tiltak uten ansvarsrett - Bygging av veranda 2014/ / BYG/LEO 148/0004/002 BYG/LEO Avsender Morten Ekstrand Side: 28 av 41

29 nnhold: Viser til tildeling av driftsavtale og takker med dette ja Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32380/ REAK/ASN A offl ERS/SKA nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - fast tilsetting Ansettelse 2014/ / KSUO/KM KSUO/JSA TE nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - fast tilsetting Ansettelse 2011/ / EHO/RBE EHO/LB nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - fast tilsetting Ansettelse 2011/ / EHO/RUH EHO/LB Side: 29 av 41

30 nnhold: Uttak fra konto - Skattetrekkskonto / /2014 KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR SOF nnhold: Krav om forhåndskonferanse etter BL / Anmodning om forhåndskonferanse 2014/ / /0097 Avsender Torbjørn Østby nnhold: Svar til forespørsel om unntak fra saksbehandling 162/0082 Grenaderveien 20 - Søknad om fritak for søknadsplikt 2014/ / /0082 TE Avsender Hege Stavem nnhold: Bestandsplan Nordre dd Viltforvaltning / / NAT/TOF K40 NAT/TOF Avsender Torfinn Bønøgård Side: 30 av 41

31 nnhold: Tilleggsopplysninger Fangebakken 24 - Anmodning om forhåndskonferanse 2014/ /2014 BYG/CHD L41 BYG/CHD TE Avsender nnhold: Svarbrev ang anmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJA E RØSKO/LJA TE nnhold: Svar brev angående orden- og oppførselsanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJA E RØSKO/LJA TE nnhold: Remmen kunnskapspark - opparbeidelse av infrastruktur - refusjonskrav saksnr Remmen kunnskapspark - opparbeiding av infrastruktur - refusjon. 2014/ /2014 JUR/SVS 600 JUR/SVS Avsender Siva Side: 31 av 41

32 nnhold: Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr / Finansforvaltning / /2014 ØKON/ECH 150 ØKON/ECH TE Avsender Nordea Bank nnhold: Forkynnelse for prosessfullmektig Barnevern - omsorgsovertakelse / /2014 KAD/VEA F47 KAD/VEA Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: Uttalelse fra Østfold fylkeskommune ved samferdselsseksjonen Ønske om vurdering av en ny trasé for F på Ør 2010/ /2014 L12 TE Avsender Lars Helge Husvik nnhold: Omlegging av næringsdrift - spørsmål om søknadsplikt Spørsmål om søknadsplikt ved omlegging av næringsdrift 2014/ /2014 BYG/[Ufordelt] 062/0215 BYG/[Ufordelt] Avsender Halden Rørleggerservice AS Side: 32 av 41

33 nnhold: Stans av utleggstrekk Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB nnhold: Omstøtelse av foretatt innbetaling Skatterestanser / / KEMNER/BES S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR nnhold: Oversending av avgjørelse - Begjæring om oppheving av gjeldsordning Utleggsforretning 2010/ /2014 KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB nnhold: Oversending av avgjørelse - Begjæring om oppheving av gjeldsordning Frivillig gjeldsordning / /2014 KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR Side: 33 av 41

34 nnhold: Melding om konkursåpning Konkursbo / / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR TE nnhold: Melding om dødsfall - ber om skatteoppgjør Skifteattest / /2014 KEMNER/KL S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/KL nnhold: Bytte av bankforbindelse og kontonummer. Skatterestanser / / KEMNER/KL S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/KL SOF nnhold: Anmodning om overføring av restitusjonsbeløp Overføring av restitusjonsbeløp / /2014 KEMNER/BES S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/BES Side: 34 av 41

35 nnhold: Søknad om overføring fra/avslutning av skattetrekkskonto Skattetrekkskonto / /2014 KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR BU 2 nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport / / KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32484/ KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32485/ KOS/AN F11 KOS/AN Side: 35 av 41

36 nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32486/ KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32487/ KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32488/ KOS/AN F11 KOS/AN Side: 36 av 41

37 nnhold: Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 32489/ KOS/AN F11 KOS/AN nnhold: Oppsigelse av Sfo plass SFO / /2014 BSKO/NG E BSKO/NG nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / ERS/SKA ERS/SKA nnhold: Kommentar til referat den Diverse 2014/ /2014 ERS/EMB ERS/EMB Side: 37 av 41

38 nnhold: Søknad om videre ulønnet permisjon - redusert arbeidstid ermisjon 2010/ / NAV/ANO NAV/ANO BU 13 nnhold: Oversendelse av Fylkesmannens vedtak og søknad fra omsorgsyter Omsorgslønn / /2014 FAST/MAH 223 FAST/MAH Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om ferdigattest 098/ Marmorveien 54 - Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging bolig 2009/ /2014 BYG/CHD 098/1156 BYG/CHD TE Avsender Byggmester Jan Los nnhold: Revisjon av tegningsmateriale / oppdatert søknad 023/0008/003 - hytte B200 Mørvika - ett-trinns søknad 2011/ /2014 BYG/LAT 023/0008/003 BYG/LAT Avsender Jansen arkitekter AS Side: 38 av 41

39 nnhold: urring på svar - Makø feriehjem Forespørsler vedrørende Makø 2014/ / OR/MHT 619 OR/MHT Avsender Eva Ringmann nnhold: Foreløpig svar fra Fylkeskonservatoren 013/ Fossby gård - Søknad om tiltak - riving/nybygg 2014/ / / TE Avsender Andreas Ebeltoft nnhold: Gjelder søknad om utslippstillatelse for Heidi Scharning, Fagerholtveien 165, Halden 197/0001/ Fagerholtveien Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ / NAT/ØYG 197/0001/012-1 NAT/ØYG TE Avsender Lillian Karlsen nnhold: nnsynsbegjæring - Kontrakt på Busterudgata kafe nnsynsbegjæringer / / ERS/NB 041 ERS/NB BU 89 Avsender Marthe Løken Side: 39 av 41

40 nnhold: nnsynsbegjæring - regnskapstall - Kontrakt på Busterudgata kafe nnsynsbegjæringer / / ERS/NB 041 ERS/NB BU 90 Avsender Marthe Løken nnhold: nnsyn nnsynsbegjæringer / / ERS/NB 041 ERS/ELT BU 91 Avsender Marthe Løken nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak - Heidi Johannesen 023/ Mørvika hytte B ett-trinns søknad - VA-søknad 2014/ / BYG/[Ufordelt] 023/0390 BYG/[Ufordelt] Avsender Haakon Ramstad nnhold: Søknad om ferdigattest - 160/544 Torget 2A 160/ Torget 2A - byggeprosjekt - innredning restaurant 2014/ / BYG/LEO 160/0544 BYG/LEO Avsender SGStenseth Grimsrud Arkitekter AS Side: 40 av 41

41 nnhold: Søknad om ferdigattest 160/0146/000/014 - Borgergata 27 - søknad u/ansvarsrett - bruksendring 2014/ / BYG/ESW 160/0146/000/014 BYG/ESW BU 5 Avsender Saxofon Salong AS nnhold: Søknad om vanning med spreder. Vanningsrestriksjoner 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32589/ OR/TOL M10 OR/TOL Avsender Runar Olsen Side: 41 av 41

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.02.2011 nnhold: Svar på søknad om bytte av skole for Elevmappe - U E 2010/2491-6 17759/2010 20.12.2010 nnhold:

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06.

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - Søknad om reduksjon av kommunal vannavgift KOMMNALE AVGFTER 2014 - SAMLEMAPPE

Detaljer