Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv"

Transkript

1 Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

2 innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart sluttpuss/maling 13 puss på Leca, utvendig over terreng 15 puss på plate, Weber Luftet Kledning Aquapanel Outdoor 17 puss på tegl 19 puss på betong 21 innvendig puss/gipspuss 23 Sluttpuss og maling 25 Rehabilitering/Hydraulisk kalkmørtel 27 pumpbare mørtler 29 Støpearbeider 31 Støp på bad 33 Spesialmørtel 35 Reparasjonsmørtel 36 gulv 37 Avretting på betong 39 Avretting på tregulv 41 Avretting på fl is/klinker 43 Varmegulv 45 Andre løsninger og sertifi serte utførende 46 lim Og fug 47 Flislim og membraner 47 Flislegging ute/inne på tørre arealer 49 Flislegging på bad og våtrom 51 utendørs 53 Skifer og naturstein 55 Spesialprodukter og vanskelige underlag 56 produktoversikt For at det skal være enkelt å fi nne frem i våre produkter er emballasjen fargekodet slik at det er lett å skille dem fra hverandre, både hos handelen og på byggeplass: Fasade, puss og overfl atebehandling Gulv Lim og fug Vegg innendørs Muring Støpearbeider Spesialmørtel Forside: Arkitekt MNAL p.a.m Mellbye 2

3 Hva skal jeg bruke? Og hvordan? Kortfattet håndbok for deg som skal støpe, mure eller legge fliser. Selv om merkevaren Weber er ny for deg, så kjenner du antagelig Leca, Serpo, Deitermann eller ABS. Weber. En enklere hverdag for alle som bygger. Du har kjent oss i årevis. Ikke som Weber, men bl.a. som maxit, Optiroc og ABS. Nå blir alle våre produkter og merker untatt Leca samlet under en ny paraply. Den er gul og sort, og heter altså Weber. Weber er merkenavnet for murverksrelaterte produkter innenfor det franske industrikonsernet Saint-Gobain Weber, Europas ledende leverandør av komplette løsninger for bygg, konstruksjon og rehabilitering. Det er en solid og tradisjonsrik aktør innenfor byggevarer som nå overtar stafettpinnen fra maxit. En enklere hverdag for alle som bygger Alle som bygger i Norge, proffer som selvbyggere, vet at de kan stole på våre produkter. Ikke bare fordi produktene selv holder jevn og høy kvalitet, men også fordi de vet vi holder samme høye kvalitet i alle ledd, fra produksjon til levering. I tillegg driver vi en utstrakt informasjons- og opplæringsvirksomhet. Vi utgir tidsskriftet bygg bedre med inspirasjonsstoff for alle som bygger. Vi har tusenvis av proffer på kurs og produktopplæring hvert år. Og ikke minst: Vi utdanner tusenvis av selvbyggere hvert år på våre Leca selvbyggerkurs over hele landet. Weber en enklere hverdag for alle som bygger Norges ledende murverksbedrift Weber er uten sammenlikning størst og ledende innen murverk og murverksrelaterte produkter i Norge. Blant våre produkter finner du et komplett sortiment av sparkler og avrettingsmasser, mørtler, spesialbetong og våtromsprodukter. Og selvfølgelig Leca blokker, piper, byggeplank, mørtel og løs Leca. Våre produkter har i årevis innehatt en ledende posisjon i det norske byggemarkedet og brukes over hele landet. Vi er distribuert Norge rundt gjennom nærmere 1000 byggevareforhandlere. Murverk er miljøvennlig Murverk gir sunne hus med lang levetid. Våre materialer inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer, de avgir ingen skadelige utslipp, de er motstandsdyktige mot fukt, sopp og råte, de krever minimalt av vedlikehold og er enkle å rive, separere og gjenbruke etter endt levetid. Weber produkter gir Weber løsninger Vi har lange tradisjoner i å tenke i komplette løsninger. Våre løsninger består av enkeltprodukter som utfyller og kompletterer hverandre. En murvegg består for eksempel av Leca blokk, Weber mørtel og Weber puss. Et badegulv er en løsning som kan bestå av 5 6 produkter. Vi leverer produktene som passer sammen, som utfyller hverandre og som med litt kunnskap og innsats blir til sunne og vakre hus, tette og tørre bad, eller solide, rette og bruksklare gulv. Den som holder seg til Weber er trygg på at samtlige produkter er laget og utprøvet med tanke på å fungere optimalt sammen. Våre konsepter har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Vårt løfte til deg Vår viktigste oppgave er å gjøre hverdagen enklere for alle som bygger. Det betyr at vi har tatt på oss en tøff oppgave. For vi vet av årelang erfaring at alle som bygger, proffer som selvbyggere, stiller harde krav til sine leverandører. Til materialkvalitet, til presisjon og leveringsdyktighet. Slik må det være på et område hvor det å gjøre ting om igjen er fryktelig kostbart. Og fryktelig kjedelig. Vårt løfte til alle som bygger er at vi skal fortsette å levere høyeste kvalitet i alle ledd. Og vårt håp er at vårt nye navn og vår nye profil skal gjøre ditt arbeid enten det er stort eller smått litt enklere, og om mulig enda litt bedre. 3

4 4

5 MuRiNG MuRiNG Weber har landets lengste erfaring med muring og murprodukter og landets bredeste og mest komplette sortiment. Vi leverer gode, bruksvennlige murmørtler til alle typer murarbeider. Produktene fåes i et stort antall kvaliteter og sammensetninger tilpasset mange forskjellige bruksområder. Denne brosjyren presenterer de vanligste og mest brukte, og de du finner i de fleste byggevareforretninger. For en komplett oversikt, se våre websider: Er du på jakt etter en spesialtilpasset mørtel, ta kontakt med butikkens proffselger eller direkte med oss i Weber. Weber produserer funksjonsmørtler i mørtelklasse M2,5, M5 og M10 der tallene tilsvarer minimum trykkfasthet i MPa. Det er viktig å velge en mørteltype som harmonerer med den steinen eller blokken den skal mures sammen med. Dette for å oppnå et godt samvirke og et sterkt og tett murverk. Husk å vurdere hvilke belastninger din konstruksjon skal tåle før du går i gang med muringen. Muring av Leca blokker og piper Til muring av Leca murverk anbefales det å bruke murmørtler som harmonerer med blokkfastheten. Den skal gi godt samvirke, men samtidig ikke være for sterk. Vi anbefaler også å slemme/poretette åpninger i murverket underveis i muringen. Dersom du skal mure med Leca, har du fl ere murmørtler å velge mellom. Weber.mix M5 eller Weber.mix M5 Pumpbar egner seg til det meste Ønsker du en litt smidigere mørtel kan du benytte Weber.base KC 35/65 Vi har også en murmørtel som er tilsatt Leca og derfor veier 25% mindre enn vanlig murmørtel, men ellers har de samme egenskapene. Den heter Weber Lett Murmørtel, gir færre tunge løft, og er smidig og lett å bruke De fleste av våre murprodukter leveres i sekker à 25, 500 og 1000 kg eller i bulk direkte til byggeplass i Weber produserer murmørtler i henhold til gjeldende norsk og europeisk standard, NS-EN Krav til mørtel for murverk del 2: Murmørtel. Weber.mix M5 murmørtel egnet til de fl este murarbeider Weber Lett Murmørtel 25% lettere enn vanlig murmørtel 5

6 Farget Murmørtel Anbefalt tegl: mørtelfarge Tuff/skifer/rød/brun FM 1021 Sort Rød/brun/mørk tegl FM 1022 Koksgrå Tuohi FM 1146 Lys grå Lys gul FM 2801 Grå Brun FM 1143 Brun Rød FM 1144 Rød Rosa FM 1295 Rosa Tuohi FM 1311 Hvit marmor Kuura/Naava FM 1313 Gul marmor Korall FM 1402 Korall Karamell FM 1410 Karamell Mørk oker FM 1413 Kaffe York Russet FM 1415 York Kloster lys FM 1418 Kloster Serpentin/Feiltin FM 1420 Toscana Oker lys gul FM 1782 Lys oker Gul pastell FM 1784 Varm gul 6

7 MuRiNG Muring av tegl Til de fleste teglkonstruksjoner, forblendinger, skorsteiner og liknende vil det være tilstrekkelig og gunstig å benytte Weber.mix M5. Dette er en mørtel som er tilpasset tegl med lavt til moderat minuttsug. I konstruksjoner der teglverket er en del av det konstruktive bæresystemet, stilles det krav til murverkets bæreevne. Da kan det være nødvendig å bruke mørtler i mørtelklasse M10 for å oppnå tilstrekkelig fasthet. Hos Weber har vi meget lang erfaring med muring av tegl. Når du skal mure teglstein er det viktig å ta hensyn til både styrke, sug og eventuelt farge på mørtel. Produktet Weber.mix M5 SS er tilpasset moderat til sterkt sugende tegl. Weber har et standardsortiment med 17 gjennomfargede murmørtler i mørtelklasse M5. Mørtelfargene er tilpasset fargen på de vanligste tegltypene, og fargene spenner fra hvitt til nærmest sort. Det er viktig å velge en mørtel som er tilpasset minuttsuget hos den aktuelle tegltypen. Farget mørtel for sterkt sugende stein eller mørtel tilpasset gjennomstrømningsblander kan leveres på bestilling. Farget mørtel selges kun i storsekk à 1000 kg. Weber.mix m5 SS spesialmørtel for tegl med høyt minuttsug. Muring av naturstein Til muring av ny naturstein anbefaler vi å benytte Weber B20 Tørrbetong. Fugemørtel til eldre natursteinsbygg bør vurderes i hvert enkelt tilfelle, kontakt Weber eller en proffselger hos din forhandler for å finne riktig produkt for ditt behov. Se også i denne brosjyrens seksjon om Flislim for å eventuelt finne aktuelle produkter. Weber b20 en tørrbetong til små støpejobber og muring av naturstein. 7

8 Weber.base 261 Fiberpuss, kostet utførelse. Malt med Weber.ton 303 Silikatmaling. Fargekode Tegl slemmet med Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.base 261 Fiberpuss, fi lset utførelse. Malt med Weber.ton 303 Silikatmaling. Fargekode Weber.pas Silikatpuss 1,5 mm. Fargekode NCS S 7500-N Weber.pas Silikatpuss A 1,5 mm. Brettskurt utførelse. 8

9 FASADE, puss OG OVERFLATEBEHANDLiNG puss OG OVERFLATEBEHANDLiNG En pussbehandling skal ivareta flere funksjoner, både av teknisk og estetisk karakter. En puss skal gi et uttrykk i form av struktur og farge, og skal kunne tjene som underlag for andre overflatebehandlinger. Pussen skal også gi underlaget mekanisk og klimatisk beskyttelse. De funksjoner pussen skal ivareta vil variere avhengig av underlagets bestandighet og konstruksjonens oppbygging. Weber har et bredt sortiment av pussmørtler i flere kvaliteter for å kunne harmonere med mange underlag, med bindemiddel av sement, kalk-sement, kalk, gips og silikat. Vi har gjennomfargede sluttpusser i et bredt fargespekter og et stort utvalg av pumpbare pussmørtler. Malingssortimentet inneholder egnede murmalinger på basis av kalk, kalk-sement, sement, silikat eller silikonharpiks. Tykkpuss vs tynnpuss Det skilles mellom en tykkpuss som skal beskytte underlaget, og en tynnpuss som vanligvis kun har en estetisk funksjon. En pussoppbygging av en tykkpuss utføres slik at minimale fuktmengder suges innover i sjiktene. Dette gjøres ved å velge grovere og sterkere mørtler som grunning, og finere samt svakere mørtler utover i sjiktene. Tynnpuss brukes som fellesbetegnelse for sekkeskuring, slemming og tilsvarende tynne pussjikt. Tynnpuss er generelt mer ømfintlig for utførelse enn andre produkter og det er særlig viktig å lese produktdatablad. Erfaringsmessig viser det seg at ett pussjikt gir synlig fugemønster. Vi anbefaler derfor alltid minimum to sjikt dersom murverket under skal skjules. puss ned mot bakken Det er viktig att pussen ikke kommer i kontakt med terrengmassene, fordi fuktighet kan trenge opp i veggen og gi fargeforskjeller, saltutslag og i verste fall frostskader. Vi anbefaler bruk av Weber Grå/ Hvit Slemming på sokler av Leca, evt. bruk av sokler og beslagsløsninger. Beslag Overkant murkrone/ smyg skal være pusset før vindusbeslag monteres. Weber anbefaler at sålebenk og andre horisontale flater utføres med beslag. Videre anbefales bruk av beslagsløsninger som vist i Mur-sentrets anvisninger P16, samt SINTEF Byggforsk sine Byggdetaljer. Weber.pas Silikatapuss A, 1 mm. Stenket utførelse Weber.min 203 Slemmemørtel Sekkeskurt tegl med Weber.min 215 Sekkeskuringsmørtel. Weber.min 201 Stenkpuss tips pussarbeider må alltid utføres beskyttet mot nedbør, når lufttemperatur og underlagets temperatur er mellom +5 o C og +25 o C, og ikke i direkte sollys. Nypussede fl ater må ikke utsettes for nedbør før pussen har herdet tilstrekkelig. Det anbefales å dekke til fasaden inntil pussen er fullt avbundet. 9

10 Fargekart sluttpuss/maling Webers fargekart inneholder 99 standardfarger for sluttpuss og maling. De viste farger er trykket og vil avvike fra originalfarge. Vær oppmerksom på at ulike fargeeffekter kan oppstå pga påføringsmetode og utførelse, valg av overflatebehandling, underlagets beskaffenhet, klimapåkjenninger, herdebetingelser, lysforhold etc. Vi anbefaler at det utføres et referansefelt. Bestilling av farge må utføres etter oppgitt fargenr. fra til i tabellen. Avhengig av type sluttpuss/maling kan også andre farger leveres. Ved forespørsel må det da henvises til NCS S-kode. FARGEKART FARGEKART FARGEKART fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode

11 FASADE, puss OG OVERFLATEBEHANDLiNG FARGEKART FARGEKART fargekode fargekode FARGEKART FARGEKART fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode fargekode

12 12 Arkitekt: Sivilarkitektene Fosse og Aasen

13 FASADE, puss OG OVERFLATEBEHANDLiNG puss på Leca, utvendig over terreng Som utvendig puss på Leca blokker over terreng skal Weber.base 261 Fiberpuss benyttes. Pussystemet minimerer risikoen for svinnbaserte riss i pussen, og er tilpasset Leca-murverket med hensyn på fasthet. Pussystemet bygges opp av to sjikt Weber. base 261 Fiberpuss, der et armeringsnett av glassfiber bakes inn i 1. sjikt. 2. sjikt påføres etter minimum ett døgns herding, total pusstykkelse må være min. 8 mm. For å oppnå full slagregnstetthet, må fiberpussen overflatebehandles med en av Webers sluttbehandlingsprodukter. Weber Fiberpussystem har i mange år bevist sine uovertrufne egenskaper blant annet på Leca murverk. Det gir deg den aller største sikkerhet mot sprekkdannelser, fuktinntrenging og bestandighet i det røffe norske klimaet. Weber Fiberpussystem med egnet sluttbehandling er dokumentert slagregntett, utført iht. anvisninger. Weber.base 261 fiberpuss for all Leca blokk over bakken. PUSS SlUttbehAndling A b C* Weber.base 261 Fiberpuss, 4-6 mm (Weber.therm 397 Armeringsnett bakes inn i 1.sjikt) Weber.base 261 Fiberpuss, 3-4 mm Alt. 1 Weber.ton 303 Silikatmaling. 2 påføringer med kost/rull. Maling tynnes med 10% Weber.ton 301 Silikatgrunning i første strøk.** Alt. 2 Weber.pas Silikatpuss A, 1,5 mm kornstørrelse. Grunnes først med Weber.ton 303 Silikatmaling. Kompletteringsprodukter: Weber.therm 397 Armeringsnett / Weber.therm 391 Hjørneprofi l / Weber 400 Startlist * tilsvarende sluttbehandling (maling/puss) finnes også som silikonharpiksprodukter. ** På værutsatte fasader anbefales 1 grunningsstrøk med Weber.ton 301 Silikatgrunning (tynnet 1:1 med vann) A b C i Under terreng under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå Slemming i to strøk, kostet på eller trukket på med brett og kostet ut. Det anbefales å alltid bruke grunnmursplate med egen kantlist i tillegg under terreng. 13

14 Etter: Moderne, vedlikeholdsvennlig hus med pusset fasade. Før: Gammelt, slitt trehus. 14

15 FASADE, puss OG OVERFLATEBEHANDLiNG puss på plate - Weber Luftet Kledning Weber Luftet Kledning er et robust, værbestandig fasadesystem. Kombinasjonen av platen Aquapanel Outdoor og Weber Fiberpussystem er et perfekt system for flotte og varige, pussede fasader. Systemet utgjør en to-trinns tetting av fasaden og sikrer god lufting og drenering. En luftet, pusset fasade er en fasade med et luftsjikt mellom puss/ værhud og vindtetting/ isolasjon. Prinsippet kan brukes for veggen som helhet, med en luftet, drenert utvendig kledning. Weber Luftet Kledning er testet i klimakarusell med meget gode resultater, og innehar Teknisk Godkjenning. For mer informasjon om Weber Luftet Kledning, se brosjyren Weber Fasadesystemer på utvendig gips. Gu-X/Glasroc Hydro impregnerte trelekter 23 x 73 mm Aquapanel Outdoor 4 utvendig skjøtetape 5 6 Ap Sparkelmasse Grå Weber Fiberpussystem Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en robust sementbasert plate, som er vann- og frostbestandig. Den kan ikke råtne eller brytes ned, den er ubrennbar og lett å tilpasse. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss på fasadekonstruksjoner. Platene har en kjerne av portlandsement og lette mineralske tilslag, og er på for- og bakside samt langkanter armert med en glassfibervev. Dette fasadesystemet kan brukes på både lette og tunge ytterveggskonstruksjoner, og brukes til så vel nybygg som rehabilitering. Er du lei av å skrape maling på ditt gamle trehus? Fjern panelet og monter Weber Luftet Kledning, så har du fått ett nytt «murhus» med en meget vedlikeholdsvennlig fasade. Fiberpussystemet er spesielt godt egnet på steder med stor klimapåkjenninger og slagregn, eller der man ønsker en vedlikeholdsvennlig fasade med et pusset uttrykk. Weber Luftet Kledning er en velegnet fasadeløsning på både store og små bygg, boliger og forretningsbygg 15

16 16

17 FASADE, puss OG OVERFLATEBEHANDLiNG puss på tegl Weber har tilpassede produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket endrer seg fra om man bruker en farget murmørtel til oppmuring, eller velger et pussystem i etterkant. En tykkpuss vil gi underlaget en beskyttelse, mens en tynnpuss vanligvis kun er en estetisk funksjon. I tabellen ser du noen eksempler på pussystem, ta kontakt med oss i Weber for å få råd om det uttrykket du ønsker på din teglmur. A b C grunning grunningssjiktet kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse og kostes grovt ut. Sugende underlag må forvannes. grovpuss grovpussen påføres 1-3 dager etter grunning. tykkelse mm. Sluttpuss Sluttpussen velges på bakgrunn av ønsket struktur og farge. Påføres etter at hovedpussen er tilstrekkelig avbundet. tykkpuss A b Weber.base 103 Rødgrunning Weber.mix M5 Weber.base KC 35/65 Weber.base KC 50/50 Weber.base 132 Grovpuss B Weber.base 134 Grovpuss C Weber.mix M5 Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.pas Silkatpuss sil A C tynnpuss A Weber.base 103 Rødgrunning (til mørke farger på sluttpuss) Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss) Weber.mix M5 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.pas Silkatpuss sil A C Sekkeskuring Weber.min 215 Sekkeskurings- mørtel Weber.base KC 35/65 mur- og pussmørtel Til inn- og utvendig bruk. Weber.base 103 rødgrunning Grunningssjikt for å sikre vedheft til påfølgende pussjikt. 17

18 18

19 FASADE, puss og overflatebehandling Puss på betong Puss på betong kan bygges opp på flere måter avhengig av hvilken funksjon pussen skal ha. En tykkpuss vil gi underlaget en beskyttelse, mens en tynnpuss vanligvis kun har en estetisk funksjon. Ønskes en slagregnstett puss, bygges denne opp i tre sjikt. Alternativt kan siste pussjikt erstattes med silikatmaling. Det stilles krav til en betong som skal overflatebehandles. Flaten må være ren og fri for sementslam, smuss, fett eller andre forurensninger som kan redusere heften til underlaget. Sandblåsing eller høytrykksspyling anbefales som rengjøringstiltak før påføring. Underlaget må også ha herdet tilstrekkelig, ha en ru overflate, være tørr og ha et jevnt sug. Sårfylling må vurderes. A B C Grunning Grunningssjiktet kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse og kostes grovt ut. Sugende underlag må forvannes. Grovpuss Grovpussen påføres 1-3 dager etter grunning. Tykkelse mm. Sluttpuss Sluttpussen velges på bakgrunn av ønsket struktur og farge. Påføres etter at hovedpussen er tilstrekkelig avbundet. Tykkpuss Weber.base 103 Rødgrunning A B C Weber.base KC 35/65 Weber.base KC 50/50 Weber.base 132 Grovpuss B Weber.base 134 Grovpuss C Weber.mix M5 Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.pas Silikatpuss sil A Weber Finpuss (på Weber.mix M5) Tynnpuss Weber.base 103 Rødgrunning (til mørke farger på sluttpuss) Weber.base 105 A Hvitgrunning (til lyse C farger på sluttpuss) Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.pas Silikatpuss sil A Slemming Weber rep 980 Weber rep

20 20

21 fasade, puss og overflatebehandling Innvendig puss Innvendig puss skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur til overflaten. Valg av system styres ofte av hvilke krav man stiller til flatens utseende. Ønsker man en puss som skal rette opp ujevnheter i underlaget, velger man en tykkpuss. Generelt vil det være tilstrekkelig med 1-sjikts puss i tykkelse 5-12 mm. Ønskes en finere struktur på flaten benyttes en grå eller gjennomfarget sluttpuss som avslutning. Innvendige vegger kan også tynnpusses, men har begrensede muligheter til å rette opp ujevnheter i underlaget. Egnet underlag Grunning Grunningssjiktet kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse. Grovpuss Grovpussen påføres 1-3 dager etter grunning mm tykkelse. Sluttpuss Sluttpuss velges ut fra ønsket struktur og farge. Påføres etter at grovpussen er tilstrekkelig avbundet. Tynnpuss Leca Tegl Betong Weber.base 103 Rødgrunning (til mørke farger på sluttpuss) Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss) Weber.mix M5 Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber Finpuss (på Weber.mix M5) Tykkpuss Leca Weber.base 261 Fiberpuss (2 sjikt inkl. nett)* Weber.base KC 50/50 ** Weber.base 134 Grovpuss C ** Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.ton 303 Silikatmaling Ett-sjikts puss Leca Weber Grå Slemming/ Weber Hvit Slemming Weber.base 136 Tynnpuss (maks 5 mm) Leca Tegl Betong Gypsum Primer Weber.prim 408 Gypsum Naturgips (10-70mm) Weber.mur 630 (gipspuss) * Anbefalt maling: Weber.ton 303 Sillikatmaling ** Anbefales påført i 2 lag for å unngå synlig fugemønster Gipspuss Gipspuss er et godt egnet pussalternativ på de fleste innvendige underlag, av tørr betong, tegl, Leca, puss og gipsplater. Gipspuss har den egenskap at den ikke svinner ved herding, og er et stabilt, dødt materiale. Gipspussens fortrinn fremfor annen mineralsk puss er at den kan legges i store tykkelser, varierende tykkelser og på ulikt underlag. Overflaten kan bearbeides til ønsket struktur, fra en fin brettskurt flate til en blank, glatt flate klar til for eksempel maling og tapetsering. Gypsum Naturgips En-sjikts gipspuss mm i et påslag. Kan legges for hånd og pumpes. Enkelte overflater må primes med Gypsum primer. På Leca benyttes ca. 15 mm pussjikt. Weber.mur 630 Weber.mur 630 er en innvendig, en-sjikts gipspuss, med lett tilslag. Gipspuss er velegnet i alle tørre rom, men skal ikke benyttes i våtrom eller som underlag for flis. Gipspussen er best egnet til sprøyting, og kan legges i tykkelser mm. 21

22 22

23 FASADE, puss og overflatebehandling Sluttpuss og maling Ved bruk av Webers sluttpuss og malingssystem vil en pusset og riktig malt overflate normalt ha en lang levetid (avhengig av system: år). Men det er viktig å velge maling og overflatebehandling ut fra underlagets kvalitet og beskaffenhet, i tillegg til krav om tekniske og estetiske funksjoner. For å oppnå et godt og varig resultat, må underlaget og malingen ha egenskaper som harmonerer. Feil overflatebehandling kan både føre til at malingen skades og skaller av, og at dette gir opphav til fuktskader. Dessverre er malinger som løsner fra pussen grunnet feil bruk av produkter et litt for vanlig fenomen. Riktig puss og maling er i harmoni med murverket, og gir en vedlikeholdsvennlig og flott fasade. Bruk Webers produkter etter rett anvisning, så unngår du disse problemene. Ved pussing av en overflate er det viktig at murverk, pussmørtel og sluttbehandling harmonerer og reagerer likt på nedfukting og uttørking. Spesielt overflatebehandlingen må ha mulighet til å tørke ut etter nedfukting. Dette betyr at malingen må være minst like dampdiffusjonsåpen som underlaget, slik at vann ikke blir stengt inne bak et tett sjikt. Mange tykke og tette malingslag utenpå hverandre kan i tillegg til et tett sjikt gi store indre spenninger i malingsfilmen, og dette kan ødelegge heften til underlaget. En samlet murbransje i Norge står bak anbefalingen om at organiske malinger basert på akryl, latex eller pliolite generelt ikke skal benyttes på pusset murverk. Nedenfor finner du noen av Webers systemer og hvilke underlag de harmonerer med. Malingstype Tidligere behandling Kalkmaling Hydraulisk kalkmaling KC-maling Sementmaling Silikatmaling Latex/ akrylmaling Weber.cal 249 Kalkmaling Egnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet Weber.cal 242 CD-maling Uegnet Egnet Mindre egnet Uegnet Uegnet Uegnet Weber.min 244 KC-maling Uegnet Uegnet Egnet Egnet Uegnet Uegnet Cempexo Sementmaling Uegnet Uegnet Uegnet Egnet Uegnet Uegnet Weber.ton 303 Silikatmaling Uegnet Mindre egnet Egnet Egnet Egnet Uegnet Weber Silikonharpiksmaling A Uegnet Uegnet Mindre egnet Egnet Egnet Egnet Malingstype Tidligere behandling Kalkpuss Hydraulisk kalkpuss KC 50/50 puss KC 35/65 puss KC 20/80 puss Mursement puss Betong Weber.cal 249 Kalkmaling Egnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet Weber.cal 242 CD-maling Uegnet Egnet Mindre egnet Mindre egnet Uegnet Uegnet Uegnet Weber.min 244 KC-maling Uegnet Uegnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet Cempexo Sementmaling Uegnet Uegnet Uegnet Mindre egnet Egnet Egnet Egnet Weber.ton 303 Silikatmaling Mindre egnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet Weber.ton Silikonharpiksmaling A Uegnet Uegnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet 23

24 24 Blitzhuset i Oslo. Før og nå.

25 FASADE, puss OG OVERFLATEBEHANDLiNG Rehabilitering Rehabilitering av eldre bygningsmasse krever materialer som harmonerer med de opprinnelige benyttede materialene. Da moderne mørtler ofte er for sterke og sementrike for denne type arbeider har Weber et komplett sortiment med hydrauliske kalkmørtler og hydratkalkmørtler til denne type arbeidsoppgaver. Mange rehabiliteringsjobber dekkes også av våre standard mørtler som man ofte finner på lager hos handelen. Noen av dem er tatt frem her. Ved valg av materialer til rehabilitering av eldre bygg er det viktig å ta hensyn til eksisterende byggematerialer, både i underlag og puss. Hovedprinsippet er at rehabiliteringsprodukter skal harmonere så godt som mulig med de eksisterende, både når det gjelder smidighet og styrke. Det er viktig å merke seg at dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og som en tommelfingerregel skal det benyttes like sterke eller svakere mørtler enn opprinnelig aldri sterkere. Bygg oppført frem til 1920-årene ble svært ofte oppført med kalkrike, svake mørtler, enten rene hydratkalkmørtler eller med noe tilsetning av sement. Generelt gjelder det at murarbeider med ren kalkmørtel kun bør foregå i tørt vær og ved temperaturer mellom +5 C og +25 C. Disse mørtlene har en langsom herdeprosess og er derfor klimaømfintlige. Arbeid med disse mørteltypene er derfor begrenset til sommerhalvåret. Med nyere, fabrikkfremstilte hydrauliske kalkmørtler kan sesongen strekkes fra april til oktober. Weber hydrauliske kalkmørtler er basert på naturlig hydraulisk kalk - NHL og hydratkalk. De inneholder ikke sement. Avbinding og tidlig herding kan ligne litt på en svak kalksementmørtel på grunn av hydraulisk reaksjon på NHL-kalken, men mørtlene har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Hydraulisk kalkmørtel Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Hydraulisk kalkmørtel med sammen-setning KKh 10/90/500. Benyttes som grunningsmørtel på eldre murverk. Sprøytbar. Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel Hydraulisk kalkmørtel med sammen-setning KKh 40/60/500. Benyttes som hovedpuss på eldre teglmurverk der Weber.cal 109 ydraulisk Kalkgrunning er benyttet som grunning. Pussen kastes eller sprøytes på flaten. Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel benyttes også til oppbygging av trekninger på fasaden. Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin Hydraulisk kalkmørtel med sammensetning KKh 40/60/500. Sprøytbar. Benyttes som sluttpuss der Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel er benyttet som hovedpuss. grunning Grunningssjiktet kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse. Forvanning og ettervanning er viktig grovpuss Grovpussen påføres i 1-3 dager etter grunning. Max 10 mm pr påkast Sluttpuss/maling* Tykkpuss Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.cal 242 CD-maling Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Weber.cal K-100 Weber.cal 249 Kalkmaling Weber Stampet Kalk Weber.cal Finkalk Tynnpuss Weber KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.min 244 KC-maling Weber Stampet Kalk * Maling kan enten påføres grovpussen (om den har ønsket struktur/overfl ate), eller om ønsket etter en sluttpusspåføring. Sluttpussen kan også fungere som sluttbehandling. 25

26 26

27 FASADE, puss og overflatebehandling Pumpbare mørtler Dagens krav til raskere og mer effektive utførelsesmetoder gjør at pumping av mørtler blir stadig mer aktuelt. Fordelen ved å benytte maskinelt utstyr til påføring av mørtler er flere: Større kapasitet gir raskere fremdrift, færre arbeidstimer og bedre økonomi i prosjektet. Det gir også gevinst innen HMS (helse, miljø og sikkerhet). Mindre belastning på utførende,mindre sjauing og lettere håndtering av materialer, mindre støv, bedre arbeidsmiljø og renere bygg. Oversikt over Webers pumpbare mørtler og anbefalt utstyr Pumpetype Modul K silo 3M3 D10 + P25 Tumac Putzmeister Putzmeister MP 25 Traktesprøyte M-Tec Duomix M-Tec P25 + D10 Tilbehør Kalkmørtler Weber.cal 109 X X X X Sprøytepistol 10 mm Weber.cal 148 X X X X Sprøytepistol mm Weber.cal 152 X X X X Sprøytepistol mm KC-mørtler Weber.base 103 Rødgrunning X X X X X Sprøytepistol 10 mm Weber.base 105 Hvitgrunning X X X X X Sprøytepistol 10 mm Weber.base 132 Grovpuss B X X X Sprøytepistol mm Weber.base 134 Grovpuss C X X X X Sprøytepistol mm Weber.base 136 Tynnpuss X X X X Sprøytepistol 12 mm Murmørtler Weber.mix M5 Pumpbar X X (X) Betonger Weber Pumpebetong K20 X X (X) Sluttpuss Weber.min 201 Stenkpuss X X X X X Sprøytepistol mm Weber.min 203 Slemmemørtel X X X X X Sprøytepistol 10 mm Weber.min 215 Sekkeskuringsmørtel X X X X Weber.pas Silikatpuss A X X X X Gipspuss Gypsum Naturgips X (X) Weber.mur 630 X (X) Fiberpuss Weber.base 261 Fiberpuss X X X X X Sprøytepistol 16 mm 27

Innovasjon gir lederskap

Innovasjon gir lederskap Prisliste 2014 1 Innovasjon gir lederskap Man blir aldri best ved å gjøre det samme som alle andre. Evnen og viljen til å tenke nytt er avgjørende for den som vil ligge foran konkurrentene. Slik er det

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Weber.floor gulvløsninger

Weber.floor gulvløsninger GULVENTREPRENØR Weber.floor gulvløsninger Størst i Norge på gulvavretting. Weber.floor gulvløsninger 1 Weber.floor Alltid rette gulv. Uansett. Weber.floor gulvavrettinger gir et 100% plant gulv og perfekt

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Når gulvet er rett, går resten lett.

Når gulvet er rett, går resten lett. Når gulvet er rett, går resten lett. Weber gjør gulvavretting enda lettere. Ny, komplett serie for alle typer gulv. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for enkel gulvavretting.

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

Weber Komfortgulv et revolusjonerende lyd- og varmegulv

Weber Komfortgulv et revolusjonerende lyd- og varmegulv Weber Komfortgulv 1 Weber Komfortgulv et revolusjonerende lyd- og varmegulv Weber har utviklet et helt nytt gulvkonsept for vannbåren varme som kombinerer flere ulike funksjoner i én og samme løsning.

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

LANDSMØTET 2014 12.-15.JUNI

LANDSMØTET 2014 12.-15.JUNI LANDSMØTET 2014 12.-15.JUNI STAVANGER STAVANGER & SANDNE S M U R M E S T E R F O R E N I N G E t a b l e r t 1 9 0 6 VELKOMMEN TIL STAVANGER På vegne av Stavanger & Sandnes Murmesterforening vil jeg ønske

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no Weber.floor gulvprodukter Det viktigste er det du ikke kan se webergulv.no Weber er markedsleder innen produksjon av mineralske byggematerialer og systemer. Vår vekst er basert på bærekraft og kontinuerlig

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

-40% Gjelder vinduer og balkongdører fra:

-40% Gjelder vinduer og balkongdører fra: GODE TILBUD IDÉER BYGG MED OSS! I vår butikk får du personlig rådgivning INSPIRASJONER www.byggtorget.no Nr. 4 Mai 2015. Kampanjeperiode uke 20 og 21. e d d e l k u l A vinduer -e-45% 45% 5% r u d Vin

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

West System. Epoksyprodukter

West System. Epoksyprodukter West System Epoksyprodkter WEST SYSTEM NORGE AS West System epoksy ble introdsert fra USA til Norge i 1977. West System Norge AS er i dag Norges ledende kompetansesenter i brk av epoksy til bygging og

Detaljer