September monteringsanvisning Weber Luftet Kledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "September 2010. monteringsanvisning Weber Luftet Kledning"

Transkript

1 September 2010 monteringsanvisning Weber Luftet Kledning

2 Monteringsanvisning Weber Luftet Kledning A B C F D E A Vindsperre B Impregnerte trelekter 23 x 76 C Aquapanel Outdoor D Utvendig skjøtetape E AP Sparkelmasse Grå F WeberFiberpuss-system Stillas Stillas monteres med innvendig konsoll som gir fritt rom mellom vegg og stillas ca cm. Dette letter pussarbeidet og minsker risiko for skjøter. Stillasets lengde fra veggen skal tilpasses utlektning og pussens tykkelse. Det er viktig at fasadene beskyttes mot for rask uttørkning fra sol og vind, samt regn. Benytt alltid regntak. Dersom pussarbeidet skjer vinterstid må det være mulighet for oppvarming/vintertiltak som beskrevet i NS 3420 kap N5. Underlag og forarbeid Underlag og utlekting er ikke en del av konseptet Weber Luftet Kledning. Det anbefales at underlaget består av utvendige gipsplater eller tilsvarende (GU-X, Glasroc Hydro) eller fuktsikker vindsperre i bakkant på nybygg. Lekter (Bilde 1) Aquapanel Outdoor skal monteres på vertikalmonterte impregnerte trelekter, anbefalt dimensjon 23x76 mm, 1) Lekter 2) Musebånd 3) Fugebånd 4) Skjæring av plater 2

3 c/c 600mm. På buete fasader og vindutsatte partier benyttes c/c 300 mm. På utvendige hjørner anbefales c/c 300mm pga. lokalt vindsug. Det kan også benyttes rustfrie stålprofiler (bredde min 44 mm). Lekter skal avsluttes ca. 5 cm ovenfor underkant av Aquapanel Outdoor. Musebånd (Bilde 2) Avstand bakke/nedkant Weber Luftet kledning skal være min 300mm. Det monteres musbånd i nedkant. Overgang andre materialer (Bilde 3) Ved kombinasjon med andre materialer benyttes det beslag/ fugebånd som avslutning/tetting. Platemontering (Bilde 4) Platene tilpasses ved å skjære gjennom glassfiberarmeringen på platens forside med en kniv. Knekk platen og skjær deretter gjennom baksidens glassfiberarmering. Ved større flater benyttes det håndsirkelsag. Platemontering (Bilde 5-6) Aquapanel Outdoor monteres med Maxi skruer 35 mm eller med Maxi Skruer Selvborende 39 mm på underlag av stållekter. Platene monteres i forband med plateavstand 3 mm. Avstand fra skruehull til platekant skal være minimum 20 mm. Avstand mellom skruer skal være maks 250 mm. Platene monteres slik at det ikke blir kontinuerlige plateskjøter ved vindushjørner. Sparkling og armering av skjøter (Bilde 7) Aquapanel Outdoor sparkles og armeres for å unngå synlige plateskjøter og for å få en stivere overflate. Etter sparkling og armering kan platene stå i inntil 6 måneder før pussing. Før sparkling skal platene være rene, tørre og støvfrie. Til sparkling benyttes Aquapanel Outdoor Sparkelmasse Grå. Benytt egnet stålbrett. Alle fuger fylles med sparkelmasse og armeres med Aquapanel Outdoor Armeringstape. Før evt. ekstra sparkellag påføres skal foregående lag være ferdig herdet. Når skruehull og skjøter er sparklet og armert kan platene stå upusset i inntil 6 måneder. Dette er en fordel dersom man ikke ønsker å pusse under den kalde perioden av året med krav om oppvarming. Før pussarbeider starter må platene rengjøres. Forarbeid, forsterking av hjørner og åpninger Dagen før pussing monteres Weber.therm 391 Hjørnelist på alle hjørner (innvendig og utvendig). Det armeres også ekstra med Weber.therm 397 Armeringsnett på 300x400 mm rundt alle åpninger (vinduer og dører). Disse legges på skrå (45 )i alle hjørner. Lag gjerne et hakk slik at armeringen går litt innpå vinduet. Det benyttes Weber.base 261 Fiberpuss for denne monteringen. Denne ekstra forsterkningen kan også gjøres samtidig med pussingen. Ved eventuelle dilatasjonsfuger benyttes Weber 393 E- og V-fugeprofiler. Fugen monteres dagen føre pussing med Weber.base 261 Fiberpuss. Fugen skal være gjennomgående med plate og puss. Fugen kan evt. fylles med bunn-fyllingslist og silikon i riktig farge. NB! Silikatbaserte produkter vil ikke ha heft til silikon. 3 mm Min. 15mm 5) Plater i forband 6) Montering av plater 7) Sparkling av plater 3

4 Nedkant plate / startlist (Bilde 8) Weber.therm 401 startlist for inntrukket sokkel monteres i underkant av alle platekanter. Monteringen skjer med Weber.base 261 Fiberpuss/skruer. Pussarbeid (Bilde 9-12) Weber.base 261 Fiberpuss trekkes på eller sprøytes på i to sjikt. 1.sjikt legges på i tykkelse 4-6 mm. Ferdigkuttede remser av Weber.therm 397 Armeringsnett legges på og bakes inn i pussen slik at den dekkes fullstendig av mørtel, men samtidig slik at strukturen synes. Bruk alltid minimum 100 mm overlapp ved skjøter. Ved sprøyting benytt egnet pumpe med sprøyteåpning 16 mm. 1.sjikt gis tilstrekkelig herdetid, normalt 1-3 døgn før 2.sjikt påføres i 3-4 mm tykkelse (total tykkelse skal være minimum 8 mm). Når overflaten har satt seg filses overflaten til ønsket overflatestruktur. Benytt oransje skumgummifils. 8) Startlist 9) 1. sjikt Ferdig pusset overflate beskyttes mot regn, direkte sol og uttørrende vind. 10) Armeringsnett bakes inn i første sjikt 4 11) 2. sjikt 12) Filsing 13) Ferdig struktur overflate

5 Sluttbehandling Fiberpussen må gis tilstrekelig herdetid før arbeidet med sluttbehandling påbegynnes. Sluttbehandling med silikatbaserte produkter (silikatmaling / silikatpuss) må utføres tidligst 14 dager etter påføring av fiberpussen. For silikonharpiksprodukter er herdetiden minimum 10 dager. Herdetiden blir lenger ved lav temperatur og høy luftfuktighet. Sluttbehandling utføres alltid i 2 strøk. Enten som en ren malingsbehandling i 2 strøk eller med en gjennomfarget sluttpuss. Ved bruk av sluttpuss skal det først grunnes med 1 strøk maling. Nedenfor beskrives sluttbehandling med silikatmaling samt silikatpuss. Konferer alltid de respektive datablader før arbeidet igangsettes. Silikatmaling Etter minimum 14 dagers herdetid påføres Weber.ton 303 Silikatmaling i to tynne strøk til forbruk 0,4-0,6 kg/m 2. Malingen påføres med rull, pensel eller syntetisk kost. Benyttes sprøyteutstyr skal malingen kostes ut etter påsprøyting. Malingen tynnes med 10% (1,5 kg) Weber.ton 301 Silikatgrunning i første strøk. I værharde strøk anbefales grunning med Weber.ton 301 Silikatgrunning spedd med vann 1:1 før maling. Dette gjøres dagen før (min 12 timer) innen første malingsstrøk. Silikatgrunning tilføres Maling påføres med rull Planlegg arbeidet slik at det ikke blir horisontale skiller, men avslutt arbeidet ved naturlige skiller (hjørner, taknedløp, vinduer, strukturforskjeller med mer). Tørketid mellom strøkene er normalt 12 timer. Beskytt overflatene i 3 dager. Overflaten må ikke utsettes for frost, regn, direkte sol eller uttørrende vind i tørke og herdeperioden. Ved mettede nyanser kan et 3.strøk være nødvendig. Lav temperatur og høy fuktighet kan forlenge herdetiden. 5

6 Silikatpuss Etter minimum 14 dager herdetid påføres Weber.ton 303 Silikatmaling (i samme farge som Weber.pas Silikatpuss) i ett strøk, totalt forbruk ca. 0,2-0,3 l/m 2. Malingen påføres med rull, pensel eller syntetisk kost. Benyttes sprøyteutstyr skal malingen kostes ut etter påsprøyting. Påfølgende dag trekkes Weber.pas Silikatpuss på med egnet brett eller sprøyteutstyr til forbruk ca 3 kg/m 2. Pussen skures ned til kornet ved brettskurt overflate. Ved sprøyting kan den få stenket struktur. Planlegg arbeidet slik at det ikke blir horisontale skiller, men avslutt arbeidet ved naturlige skiller (hjørner, taknedløp, vinduer, strukturforskjeller med mer). Tørketid mellom strøkene er normalt 12 timer. Beskytt overflatene i 5 dager. Overflaten må ikke utsettes for frost, regn, direkte sol eller uttørrende vind i tørke og herdeperioden. Silikatpussen blandes med visp Pussen skures med et plastglattebrett Produkter som inngår i konseptet 6

7 Etterarbeid Kontroller alltid overflatene før stillaset rives. Evt. reparasjoner og tetting av stillasehull må begrenses til et minimum, da man mest sannsynlig vil få en fargenyanse ved reparasjoner (selv med samme produkt fra samme spann). 1. Fjern stag 2. Tett hullet med fugemasse 3. Dekk med silikatpuss og bearbeid til ønsket struktur Tradisjonell mørtel kan misfarge overflate og er vanskelig å fylle inn pga lufting bak plate. Generelt Weber tar kun systemansvar for Weber Fasadesystemer dersom alle komponenter er levert av Weber og det benyttes en entreprenør som får opplæring og oppfølging fra maxit as. Vi anbefaler derfor at det benyttes en Weber Fasadeentreprenør. Litteraturliste/referanser Brosjyre Weber Fasadesystemer Detaljer Weber luftet kledning NS 3420 Sortimentsliste og forbrukstabell* Produkt Enhet Forbruk (veiledende) Aquapanel Outdoor 900 x 1197 mm/ stk 1 m2/m2 Rustfri skrue, treskruer 35 mm 250 stk 15 stk/m2 Rustfri skrue, selvborende 39 mm (til stålstendere) 250 stk 15 stk/m2 Aquapanel Outdoor Sparkelmasse Grå 20 kg 0,7 kg/m2 Aquapanel Outdoor Armeringstape 0,1x50 m 2,1 m/m2 Fugebånd 3-9 mm og 5-12 mm Weber.base 261 Fiberpuss 25 kg/1000 kg kg/m2 Weber.therm 397 Armeringsnett 1x50 meter 1,15 m/m2 Weber.therm 391 Hjørnelist 50 meter 1 m/m Weber.therm 392 Hjørnelist Rull 25 meter pr rulll 1 m/m Weber 401 Startlist for inntrukket sokkel 2,5 meter 1 m/m Montasjeregler Stolpeavstand c/c 600 mm Stolpeavstand ved buet fasade, hjørne og vindutsatte partier c/c 300 mm Anleggsbredde * Tre Min. 65 mm (anbefalt 73 mm) * Stål Min. 44 mm Skrueavstand * mellom skruer Max.250 mm * fra platekanter Min. 15 mm Avstand mellom plater 3 mm Veiledende montasjetider pr. m2 fasade med Weber Luftet Kledning* Arbeidsprosess Minutter Platemontasje og sparkling av fuger Weber.base 261 Fiberpuss, 1. sjikt 4-7 * Armering (Weber.therm 397 Armeringsnett) 3-4 Weber.base 261 Fiberpuss, 2. sjikt 4-7 * Maling/grunning (pr. strøk) 2 Sluttpuss 8-10 * med Modul K pumpe, (pumpehastighet 15 kg/min+ glatting/avretting). ca 3-4 minutter Montasjetidene er avhengig av type bygg og erfaring. 7

8 Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo. Tlf.: Fax:

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Leca Maxi Pipe. Leca pipe til åpen peis og større fyringsanlegg Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Maxi Pipe. Leca pipe til åpen peis og større fyringsanlegg Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Maxi Pipe Leca pipe til åpen peis og større fyringsanlegg Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca 9.800-2014 1 Leca pipa som er til åpen peis og større fyringsanlegg Leca Maxi Pipe er spesielt

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Puss på isolasjon og plater

Puss på isolasjon og plater MURKATALOGEN 2005 Anvisning P5 Puss på isolasjon og plater 1 Om pussede løsninger................ 3 1.1 Bakgrunn..................... 3 1.2 Luftet kledning................. 3 1.3 Utvendig eller innvendig

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

Hjelp med PUSSING. Bruksanvisning

Hjelp med PUSSING. Bruksanvisning Hjelp med PUSSING Bruksanvisning Generelt En grunnregel ved all pussing er at du alltid skal ha det sterkeste sjiktet innerst og svakere jo lenger ut man pusser. På denne måten får du den beste sammensetningen

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 11-2009 erstatter 08-2008 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen INKA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook. www.litex.no

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook. www.litex.no LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Damptette Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som skal flislegges.

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01 1 2 Veggvinyl kan monteres både horisontalt og vertikalt, avhengig av mønsteret. Denne monteringsanvisningen beskriver både horisontal (H 3) og vertikal (V 7) montering. Forsikre deg om hvilken monteringsform

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter de produkter som benyttes i forbindelse med selvutjevnende

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen BARKA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013

GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013 GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer