Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS"

Transkript

1 Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Omkostninger: kr 2,5% + kr. 3655,Oppdragsnummer:

2 2

3 Nøkkelinformasjon Teknisk verdi 1: (gnr 67 bnr1) Kr ,- Teknisk verdi 2: Kr ,- (gnr67 bnr 3) Omkostninger: Boligtype: Byggeår: Bra/P-rom: Eier: Oppdr.nr.: Kr 2,5% + kr. 3655,Gjestehus og eneboliger 2004/ kvm/732 kvm Ingebrigt Røyrvik Findebotten og Turid Ski Findebotten for seg sjølv og etter fullmakt Eiendom: Findebotten, 6893 VIK I SOGN Gnr. 67, bnr. 1/3, VIK kommune Arealangivelser er hentet fra vedlagt takstrapport avholdt av Abbedissen Taksering as att. Tor Johan Abbedissen. Arealberegningene er utført iht. NS Bilde på framsida fra sognafoto.no Særegenheter Fjordperle utan vegsamband Strand, naust og brygge Høg standard bygninger Hjorteløyver, småviltjakt, jakthytte Innholdsfortegnelse Plantegning: Takst: Avtale Avtale: Tegning: Budskjema:

4 Gjesterom Resepsjon i gjestehus Gjestehus Gjestehus med 9 fullt møblerte rom. Storkjøkken Bar med alle rettigheiter Beliggenhet Innst i denne vakre fjordarmen fra Sognefjorden ligg eigedomen som ei lita perle. Med båt fra Vik i Sogn tek det ca ein halvtime. Ein kan også bruke eigen båt til og fra Stølaneset, Arnefjord.. Privat brygge - tilhøyrande gnr 67 bnr 1. Vik i Sogn ligg ca 3 timar fra Bergen og 5 timar fra Oslo. Sjøvegen Bebyggelse Eigedomane grensar til ein anna eigedom. Ellers er det ingen andre eigedomar i nærleiken Driveplikt Det er krav om å drive eigedomen i henhoold til utarbeida skjøtselsplan for Finnabotnen. Ein får denne planen hjå megler. Beskrivelse av eiendommen Byggemåte 1. gnr 67 bnr 1: a. Bolighus: Spennbetongelement i 1.etg. Trebjelkelag mot 2.etg Lafta tømmervegger i 8" tømmer. Innervegger er 5" tømmer. Taktekke av stålplater Huset har pålegg om fargen kvit. b. Gjestehus: Yttervegger i bindingsverk i tre med trekledning. Har ikkje taktekke pr idag. Klargjort for tekke av stålplater. Ytterkledning av ubehandla gran. Huset har pålegg om ikkje malt ytterkledning. 2. gnr 67 bnr 3: Bolighus: Yttervegger i bindingsverk i tre med trekledning. Taket er klargjort for legging av torv. Vindauger med isolerglas. Vedlagte takster gjev utfyllande informasjon om bygningane. Innhold Eigedomen som er lagt ut for salg er i realiteten to eigedomar med kvar sitt gnr og bnr. Eigedomane er taksert kvar for seg - men blir som utgangspunkt solgt samla som ein eigedom. Samla teknisk verdi er kr ,-. Bustadhus - gnr 67 bnr 3: Teknisk verdi kr ,- 1.etg: gang, stove, kjøkken, bad, vaskerom, kontor/soverom U.etg: kjellerstove, tre soverom, uinnreiia rom beregna for bad. Loft: lagerareal Bustadhus og gjestehus - gnr 67 bnr 1: Teknisk verdi kr Bustadhus: 1.etg: hall, stove, spisestove, kjøkken, bad 2.etg: to soverom, loftstove, oppl. for bad Kjeller: uinnreiia Gjestehus: u.etg: Resepsjon/hall/bar, toalett 1.etg: spisesal, storkjøkken, 2 gjesterom/suiter 2.etg: 7 gjesterom 4

5 Bar i gjestehus Loft: lagerareal, ventilasjonsrom Fjellstøl med sel Hjorteløyver - 2 dyr og ein kalv eller opplyst av kommunen 6,5 dyr saman med nabotomt bnr.2 - ved enighet om avtale. Reinsløyver etter kvote. I tillegg er det gode muligheiter for småviltjakt og fiske.. Areal Bolighus gnr/bnr: 67/1 Bra/P-rom: 212/142 kvm Gjestehus gnr/bnr: 67/1 Bra/P-rom:533/418 kvm Bolighus gnr/bnr: 67/3 Bra/P-rom: 172/172 kvm Standard Alle tre bygningane er nybygd i perioden og er i god stand: gnr 67 bnr 1: Bustadhus: nybygd år Gjestehus: nybygd år gnr 67 bnr 3: Bustadhus: nybygd Bustadhus på gnr 67 bnr 1: Heilt nytt bustadhus - som står ferdig i desse dager. Høg standard og gode kvaliteter på alle overflater og innreiingar. Malt trepanel i tak og ubehandla tmmervegger.. Eik/teak laminat på golv. Fliser på bad med varmekabler. Downlights i dei fleste himlinger. Arens kjøkkeninnreiing med i hovedsak kolonialskuffer. 2 etg i huset har møna tak. Flott tvstove med skjult anlegg både til el og tele/tv. Opplegg for bad i denne etasjen. Gjestehus på gnr 67 bnr 1: Grunnmuren står igjen fra det gamle huset fra 1600-talet. Gjestehuset er frå perioden I u.etg kjem ein inn til flott kjellerstove med resepsjon og bar. I 1.etg er det to gjesterom, ein av mini suite-klasse. Storkjøkken og spisesal.. I 2.etg er det 7 flotte overnattingsrom alle med eige bad/wc. I 3.etg er det lagerareal/ ventilasjonsanlegg, og delvis uinnreiia areal. Mogleg å innreiie ein større del av arealet. Bustadhus på gnr 67 bnr 3: Stort nybygd i 2004 og inneheld to plan. Hovedplan med "alt på eitt plan". Åpen løysing kjøkken og stove og kjøkkeninnreiing med integrerte kvitevarer. Hall og tre soverom i u.etg. Her er også utgang. Det er ISDN-linjer til alle hus på eigedomen. Oppvarming Gnr 67 bnr 1: Bustadhus: Elektrisk oppvarming Gjestehus: Elektrisk oppvarming. Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning gnr 67 bnr 3: Bustadhus: Elektrisk oppvarming. Er det rom utan oppvarming, vil det blir solgt utan. Tomten Eigatomt. Tomtens grunnareal: m² 5

6 Ved fjorden har ein privat flytebrygge. Her er også muligheit til å sette opp naust - rettar som høyrer til gnr 67 /1 Like bortanfor er det også ein kommunal kai, der de går rutebåt tre gonger i veka. Eigedomen er i platåer med bru over elva til eit område som kan vere velegna for camping med utedo. På eigedomen er det eit granfelt med gran som er velegna til materialer. Her er også stor bjørkeskog. Lenger inne i dalen ligg ein støl som ved restaurering kan nyttast til hytte. Eit vårfjøs ligg på eit av dei andre platåa. 6

7 Parkering Ikkje vegsamband til eigedomen. Vei/vann/avløp Veg: Det er ikkje veg til eigedomen. Tilkomst med båt, enten med privat båt som kan leggast til privat brygge. Eller med rutebåt til kai som går tre gonger i veka. Vatn: Ein får vatn fra elv som ligg på privat grunn. Naturleg fall - godt trykk. Avløp: Det er to tankar med overvann som går ut på 30 meter i synkerøyr.. Ligningsverdi Ligningsverdi som primærbolig kr per Ligningsverdi som sekundærbolig kr per Ny beregningsmodell for ligningsverdi er innført fra og med inntektståret Dersom ny ligningsverdi ikke er fastsatt/ tilgjengelig på tidspunkt for opprettelse av salgsoppgaven henvises kjøper til skatte- myndighetene for nærmere informasjon. Offentlige/kommunale avgifter Kommunale avgifter per år ca. kr,- Det er eigen/privat avfallsordning på eigedomen. Faste løpende kostnader Det er mogleg å søkje om økonomisk stætte til den årlege slåtten. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Utleie Konsesjon Kjøpar er kjent med at eigedomen er konsesjonspliktig, og kjøpar forpliktar seg straks å søkje konsesjon for ervervet. Kjøper er ansvarleg for at naudsynt konsesjon blir innvilga. Skulle kjøpar mot formodning ikkje bli innvilga konsesjon, vil seljar bli holdt skadesløs. Kjøpar forpliktar seg til å avhende eigedomen på nytt for eigen rekning og risiko. Sjå vedlagte brev fra Vik kommune. Odel Det er ikkje odel på eigedomen, sjå vedlagte brev fra Vik kommune. Rettar og avtalar Alle rettar som naustrett, flytebrygge, 7

8 Nybygd bustadhus stølsrettar, hjorteløyver etc - tilhøyrer gnr 67 bnr 1. Det er ingen rettar tilhøyrande gnr 67 bnr 3. Avtale om kai og vedlikehald er skriven mellom gnr 67 bnr 1 og naboeigedom gnr 67 bnr 2, jfr vedlegg. Offentlige forhold Servitutter/rettigheter/forpli Følgende er tinglyst på eiendommen: Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Eigedomen har tinglyste forkjøpsretter Ved aksept av bud tek seljar forbehold om avklaring av desse. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon. Reguleringsmessige forhold Eigedomen ligg i Stølsheimen landskapsvernområde og verneforskriftene er gjeldande for bruket. Det er eigen skjøtselsplan for området som eigarar av eigedomen er pliktig å fylgje. Skjøtselsplanen vil fylgje prospektet og ein får planen hjå megler. Prisantydning inkl. omkostninger Prisantydning: GJE BUD Dokumentavgift; 2,5% av kjøpesum Tinglysing skjøte kr 1 548,- Tinglysing pant kr 1 935,- Attestgebyr kr 172,- Totalkostnad Det tas forbehold om økning i gebyrer. Oppgjør Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse, dog senest 7 dager etter budaksept, og resterende ved overtagelse. Dersom det hviler forkjøpsrett på salgsobjektet skal forskuddet ikke innbetales før forkjøpsretten er avklart. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger. Ovennevnte ordning innebærer et avvik fra avhendingslovens bestemmelser om ytelse mot ytelse. Øvrige kjøpsforhold Overtagelse Etter avtale Eierskifteforsikring Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring på eigedomen. Boligkjøperforsikring Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. Energimerking Alle eiendommer som selges/leies ut 8

9 Bustadhuset på tre plan står ferdig i desse dagar skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for bolig, hybel og yrkesbygg med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Budgivning utenfor forbrukerforhold Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker. Budgiving i forbrukerforhold Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker. Løsøre og tilbehør Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 30. juni 2010, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Lov om hvitvasking Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Solgt "som den er" Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingslovens 3-9. Dette innebærer bla. at det kun kan påberopes mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8: kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt. det kan også foreligge mangel hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøper kan ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kap 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. Avhendingslovens 3-9, jfr 1-2 (2). 9

10 Bustadhus med høg standard 10

11 11

12 Gjestehuset og det nye bustadhuset gnr 67 bnr 1 12

13 13

14 Finansiering Terra Eiendomsmegling har avtale med sparebankene i Terra-Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar provisjon for formidling av finansielle tjenester. skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse. Salgsoppgave Salgsoppgaven er opprettet og utformet iht. lov om eiendomsmegling av Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Ansvarlig megler: Line Moen Informasjon om meglerforetaket Terra Eigedomsmegling, avd. Årdal Postboks 84, 6882 ØVRE ÅRDAL Organisasjonsnummer: Tlf: E-post: Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis. Tinglysing av hjemmel Dersom annet ikke avtales sendes 14

15 15

16 16

17 Bilde fra sognafoto.no 17

18 Tor Johan Abbedissen Dugstadfossen Voss mobil Org.nr: MVA Verdi- og lånetakst over Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten 6893 VIK I SOGN Gnr. 67 Bnr. 1 VIK KOMMUNE Utført av: Takstmann Tor Johan Abbedissen Oppdrag 853 Befaringsdato:

19 Tor Johan Abbedissen Verdi- og lånetakst over Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten 6893 VIK I SOGN Gnr. 67 Bnr. 1 VIK KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksering av gjestehus og fritidshus. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Egne forutsetninger Det er ikkje foretatt nærmere kontroll av byggeanmeldelse, byggegodkjennelse og brukstillatelse/ ferdigattest fra kommune eller annen offentlig etat. Opplysninger om byggteknisk standar og utførelse er kun basert på visuell besiktelse av overflater, eiers opplysningar, antatt normal utførelsstandard fra byggeår eller spisifikt framlagte bygningsbeskrivelsar. Sammenfattet beskrivelse Eigedommen ligg i Finnabotten, innerst i Finnafjorden som er ein veglaus sidearm til Sognefjorden. På eigedommen er eit Gjestehus 3 etg og loft byggeår Bolighus i 2 etg og kjellar som er oppført i Eigedommen ligg i eit freda landskapsvernområde. Privat flytebryggje som til nyttes fritidsbåt og til transport av varer og gjestar. Felles kommunal kai som nyttes til rutebåt. 4 anløp for veka til Finden som ligg ca 2 km unna med båt. Kommunesenteret Vik er næraste tettstaden med butikkar og andre servisetilbud. Svakt skrånande tomt i front med ein flate der boligen er bygd. Grusa veg fra eigedommen som er felles med naboar og til felles kommunal kai der ruebåten legg til. I front av gjestehus er det tillaga stor uteplass med bord og stolar for matservering. Eigedommen er vurdert i den stand den var på befaringsdagen. Bebygd med frittliggjande Gjestehus og Bolighus. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 2 av 10

20 Tor Johan Abbedissen Eiendom: Gnr. 67 Bnr. 1 KOMMUNE VIK Adresse: Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten, 6893 VIK I SOGN Gode kvalitetar på innredningar og godt utført arbeid. Gjenstår tekking av tak. Innredning kjellar i boligen. Eigedommen ligg i Finnabotten som er veglaus grend med ruteforbindelse 4 ganger i veka. elles privat transport til Stølaneset som ligg i Arnafjorden eller Vik i Sogn. Felles veg som er grusa fra kaien og fram til bygningar. Gjestehuset har skjenkerett av øl, vin og brennevin. Hjorteløyve på 2 dyr og ein kalv. Reinsdyr etter kvote. Markeds- og låneverdi Takstmannen er ikkje ansvarleg for manglande opplysningar om feil og manglar som han ikkje har oppdaga, etter å ha undersøkt taktsobjektet slik god skikk tilseier. Det vert gjort merksam på at panteattest ikkje er innhenta for eigedommen og det er derfor ikkje kjent om denne innheld opplysningar om forhold som har betydning for taksten. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Voss, Takstmann Tor Johan Abbedissen (sign) Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 3 av 10

21 Tor Johan Abbedissen Eiendom: Gnr. 67 Bnr. 1 KOMMUNE VIK Adresse: Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten, 6893 VIK I SOGN Rekvirent Rekvirert av: Ingebrikt R. Findebotten Besiktigelse, tilstede Dato: Ingebrikt R. Findebotten Eigar - Tor Johan Abbedissen Takstmann Tlf.: Mobil Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Skjøte Målebrev Forsikringsavtale EDR Andre dok./kilder: Vann- og avløpsverk Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 67 Bnr. 1 Hjemmelshaver: Ingebrigt Rørvik Findebotten Tomt: Eiet tomt. Areal m² Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Båt fra Vik eller Stølaneset. Vann: Vann fra oppkome. Avløp: Septiktank og synkerør i fjorden. Regulering: Nei Offentl. avg. pr. år: Ingen avgifter til Vik Kommune. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Gjensidige. Forsikringstype: Fullverdi Premiebeløp: Kr Bygninger på eiendommen Bolighus Byggeår: Opplyst ved befaring. Gjestehus Byggeår: Opplyst ved befaring. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 4 av 10

22 Tor Johan Abbedissen Eiendom: Gnr. 67 Bnr. 1 KOMMUNE VIK Adresse: Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten, 6893 VIK I SOGN Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bolighus - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Underetasje 1. etasje etasje 80 Totalt Bruksareal BRA m² Anvendelse Primær Sekundær P-rom S-rom Grovkjellar,ikkje innreda Stove, spisestove, kjøkken, bad/wc, hall, trappegang. Balkong i front på 6.2 m Soverom, loftstove, bad ikkje ferdigstilt, trappegang. Balkong i front med areal på 6.2 m2. Sum bygning Bolighus - romfordeling Etasje Underetasje 1. etasje 2. etasje Primærrom Sekundærrom Grovkjellar ikkje innreda. Stove, spisestove, kjøkken, bad/wc, hall, trappegang. 3 soverom, loftstove, trappegang. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 5 av 10

23 Tor Johan Abbedissen Eiendom: Gnr. 67 Bnr. 1 KOMMUNE VIK Adresse: Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten, 6893 VIK I SOGN Gjestehus - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Underetasje 1. etasje Bruksareal BRA m² Primær Sekundær P-rom S-rom etasje Loft Sum bygning Anvendelse Totalt Bar, toalett, trappegang. Spisesal, storkjøkken, 2 gjesterom med bad m/ wc, trappegang. 7 gjesterom m/bad og wc, korridor, trappegang. 115 Lager og ventilasjonsanlegg. 115 Gjestehus - romfordeling Etasje Underetasje 1. etasje 2. etasje Loft Primærrom Bar, toalett, trappegang. Spisesal, storkjøkken, 2 gjesterom med bad m/ wc., trappegang. 7 gjesterom m/bad og wc, korridor, trappegang. Sekundærrom Lager og ventilasjonsanlegg. KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Bolighus Lokalisering Bolighus Bygningsdel/beskrivelse Grunn og fundamenter, generelt Grunnmur i betong på faste massar. Forblenda grunnmur utvendig med gråstein lagt i mørtel. Gulv på grunn Støpte golv på grunn med isolasjon og påstøp. Malt golv og veggar i betong. Frittbærende dekker Spenbetong element i 1 etg. Trebjelkelag mot 2. etg. Yttervegger Lafta tømmervegger i 8 " tømmer som er laminert. Innervegger er 5" tømmerveggar. Kledning er impregnert lerk. Takkonstruksjoner Sperretak med sutaksbord med papp, rekter, lekter. Taket er klargjort for tekking med stålplater. Arker på begge sider av takflate Vinduer Vindu i gammal stil med sprosser. Termoruter med argongass. Maler karmtre, foringar og listverk. Ytterdører og porter Isolerte ytterdørar og terrassedør med vindu. Gode klempakningar på dørar og vindu. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 6 av 10

24 Tor Johan Abbedissen Eiendom: Gnr. 67 Bnr. 1 KOMMUNE VIK Adresse: Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten, 6893 VIK I SOGN Gulvsystemer Laminat på sponplater med filt mellom. Flisar på baderom. Innvendige dører Malte innerdørar, foringar og listverk. Himlinger inklusive taklister Malt trepanel i alle himlingar. Donlait i alle himlingar. Overflater, generelt Tømmervegger. Plater på del av bad, trepanel. Utvendige overflater Kledning av lerk utvendig er ikkje behandla. Trapper og ramper Eiketrapp til 2. etg. Overbygd trapp ved hovudinngang. Balkonger, terrasser ol. Overbygd balkong i front med utgang fra stove i 2. etg. og med utgang loftstove. Kjøkkeninnredning Kjøkken er MDF med softlock. Ventilator, stålplate mellom over og underskap. Gasskomfyr. Diskplater er i marmor Intigret utstyr på kjøkken. Sanitærinstallasjoner, generelt Toalett, servant og dusjkabinett. Tillaga opplegg for vaskemaskin. Varme, generelt Elektrisk oppvarming. Luftbehandling, generelt Ventilator på kjøkken. Elektrisk vifte på bad og toalett. Elkraft, generelt Elektrisk skap med automatsikringar. Jordfeilbrytar. Skjult elektrik anlegg i tømmerveggar. Elvarme, generelt Varmekablar i bad. Gjestehus Lokalisering Underetasje Bygningsdel/beskrivelse Grunn og fundamenter, generelt Gråsteinsmurar av kultastein som er tatt vare på i del av baren i under etg. Betong grunnmur på alle sider. Gulv på grunn Støpt golv med isolasjon med påstøp som er pålagt flisar i heile under etg. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 7 av 10

25 Tor Johan Abbedissen Eiendom: Gnr. 67 Bnr. 1 KOMMUNE VIK Adresse: Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten, 6893 VIK I SOGN Frittbærende dekker Trebjelkelag med 20 cm isolasjon. Lydhimling med 1 lag gips. Yttervegger Vegger i lett bindingsverk med 15 cm mineralull. Gu gipsplater og ståande kledning. Takkonstruksjoner Sperretak med sutaksbord med papp, rekter, lekter. Klart for legging av stålplater. Vinduer Malte vinduskarmer med kobla glass. Malte foringar og listverk. Ytterdører og porter Isolerte ytterdørar. Gode klempakningar på dørar og vindu. Gulvsystemer Flisar på golv i bar i under etg. Flisar på kjøkken og alle baderom og toalett. Allokk laminat i spisesal og på gjesterom. Innvendige dører Branndørar B 30 til alle gjesterom og korridorar. Dørar er trekvite. Himlinger inklusive taklister Malte himlingar og i bar i under etg er det vestlandspanel. Lydhimlingar. Overflater, generelt Malte overflater i gjesterom, korridorer. Flisar på vegger i baderom og kjøkken. Rundtømmerpanel i bar i under etg. Trapper og ramper Lakkerte trapper mellom etasjer. Kjøkkeninnredning Storkjøkken som har stor kapasitet Flisar golv og vegger og stålbeslag på diskar. Kjølerom like inntil kjøkken. Stor ventilator med stålhette over komfyrar. Sanitærinstallasjoner, generelt Kvite toalett, servantar og dusj. Toaletter er vegghengt. 3 stk. varmtvannsberedarar på 200 liter og varmtvannsbredar på grovkjøkken på 300 liter. I bar i under etg er der varmtvnnsberedar på 80 liter hurtigvarmar. Varme, generelt Leca pipe er ikkje montert. Ventilasjonsanlegg med gjenvinning med termostatar for dag og natt temperatur. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 8 av 10

26 Tor Johan Abbedissen Eiendom: Gnr. 67 Bnr. 1 KOMMUNE VIK Adresse: Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten, 6893 VIK I SOGN 330 Brannslokking, generelt Brannvarslara i alle rom med ringerklokke. Brannslanger og brannsløkkingsapparat. 360 Luftbehandling, generelt Ventilasjonsanlegg med gjenvinning. Kapasitet 4000 m3 i timen. Elkraft, generelt Elektrisk skap med automatsikringar. Elvarme, generelt Panelovnar på bad. Varmepumpe i under etg. Brannalarm Brann og røykvarslings alarmar er seriekobla. Ringeklkke på alle rom VERDIBEREGNING Utleievurdering Bygg/etasje Areal BTA Totalt utleibart Faktisk utleid Faktisk Årsleie Årsleie pr m² Ansatt Årsleie Anmerkning Bolighus Underetasje 1. etasje 2. etasje Sum Gjestehus Underetasje 1. etasje 2. etasje Loft Sum Totalt Årlige kostnader Årlige kostnader Ansatt årsleie: Forsikring: Sum kostnader Kr: Netto ansatt årsleie Kr: Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Bolighus Gjestehus Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 9 av 10

27 Tor Johan Abbedissen Eiendom: Gnr. 67 Bnr. 1 KOMMUNE VIK Adresse: Gjestehus og Fritidsbolig i Finnabotten, 6893 VIK I SOGN Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 10 av 10

28 Tor Johan Abbedissen Dugstadfossen Voss mobil Org.nr: MVA Verdi- og lånetakst over Utsikten Bolighus / Fritidseigedom Finnabotten 6893 VIK I SOGN Gnr. 67 Bnr. 3 VIK KOMMUNE Utført av: Takstmann Tor Johan Abbedissen Oppdrag 852 Befaringsdato:

29 Tor Johan Abbedissen Verdi- og lånetakst over Utsikten Bolighus / Fritidseigedom Finnabotten 6893 VIK I SOGN Gnr. 67 Bnr. 3 VIK KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksering av bolighus. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Egne forutsetninger Det er ikkje foretatt nærmere kontroll av byggeanmeldelse, byggegodkjennelse og brukstillatelse/ ferdigattest fra kommune eller annen offentlig etat. Opplysninger om byggteknisk standar og utførelse er kun basert på visuell besiktelse av overflater, eiers opplysningar, antatt normal utførelsstandard fra byggeår eller spisifikt framlagte bygningsbeskrivelsar. Sammenfattet beskrivelse Eigedommen ligg i Finnabotten, innerst i Finnafjorden som er ein veglaus sidearm til Sognefjorden. Eigedommen er eit bolighus som blei oppført i 2003 i 1 etasje med innreda loft og under etg. Eigedommen ligg i eit freda landskapsvernområde. Eigar har lagt ut flytebryggje som nyttes til fritidsbåt og til transport av varer og gjestar. Felles kai som nyttes til rutebåt. 4 anløp for veka til Finden som lig ca 2 km unna med båt Kommunesenteret Vik er næraste tettstad med butikkarog andre servisetilbud. Svakt skrånande tomt i front med ein flate der boligen er bygd. Grusa veg fra boligen og til felles kai der ruebåten ligg til. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Tor Johan Abbedissen Org.nr MVA Side: 2 av 8

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, Oppdragsnr: 3130005 Nyoppført hytte i laftetømmer med gjennomgående høy standard. Bra: 146 kvm Tomt:

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen og lys selveierleilighet. 2 (3) soverom - 2 bad - 2 terrasser. Parkeringsplass i garasjeanlegg. Prisant.: 2 990 000,- Adresse: Granåsveien 25B P-rom/Bra: 99/99 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS Hellig Olavs Gate 17 D, 6006 ÅLESUND Oppdrag: 81015026 REKKEHUS OVER TO ETASJER I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER. HELLIG OLAVS GATE 17 D INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 24. 27. 31. 33. 34.

Detaljer

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Adresse: Mo, 9055 MEISTERVIK Prisantydning: kr 1 450 000 + omk. BRA: 135 m 2 P-Rom: 88 m 2 Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.:

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: Lienvegen 1 P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: 7115067 Kort om eiendommen Leilighetene er av god standard og har en meget sentral beliggenhet i hjerte av Geilo. 5 Leiligheter på 44m2

Detaljer

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe For en moderne, stilren og funksjonell hverdag Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO H 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn

Detaljer