MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)"

Transkript

1 MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)

2 Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Innhold 1. Bruk... 3 Bruksområde... 3 Transport og lagring... 3 Stabling Montering... 4 TYTON muffemontering... 4 Monteringsverktøy og hjelpemidler... 5 Installasjon av krympemansjetten... 6 Montering av krympemansjetter i båndmateriale... 7 Innpakking med beskyttelsesbånd... 9 Å fylle inn rørgrøften... 9 Kapping av rør og demontering av ZMU... 9 Montering av anboringsklammer Reparasjon Innpakking med mørtel armering (Ergelit) Å reparere ZMU på byggeplassen Det tas forbehold om produktendringer. 2

3 1. Bruk Bruksområde Denne bruksanvisningen gjelder for installasjon av rør som er laget av duktilt støpejern i henhold til DIN EN 545 med utvendig sementmørtelkledning (ZMU). Bruksanvisningen må følges når rørkopling skal foretas. Transport og lagring Spesielle retningslinjer for transport og lagring Rør med sementbelegg er tilpasset vanlige transportkrav. Ved lasting, lossing, transport på byggeplassen og ved installasjon må det brukes stropper. Fjerning av stålbånd på rørbunter må bare foretas ved hjelp av en platesaks eller en trådkutter. Rørene kan kun legges på trebjelker eller andre egnede materialer. De skal: Ikke settes hardt ned Ikke kastes av et kjøretøy Ikke slepes eller rulles over lange strekninger 3

4 Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Stabling Dersom rør med utvendig sementbelegg lagres i stabler, skal de legges på trebjelker med en bredde på min. 10 cm og ca. 1,5 m fra endene på rørene. Maksimal tillatt stablingshøyde: DN Lag m 1,5 m Stablingshøyde over 3,0 m må unngås på grunn av faren for ulykker. 2. Montering TYTON muffemontering Rengjøring av spissende Smøremiddel 4

5 RIKTIG Sjekkpunkt TYTON -pakning GALT Pakningsmontering Påføring av glidemiddel på TYTON -pakning Monteringsverktøy og hjelpemidler Hevearm for rør opptil DN 125 Installeringsverktøy V 302 (ZMU) for rørene DN 80 DN 400 Kjede eller talje (modell ZMU) for rørene DN 500 DN 1000 Installasjonen må foretas på en slik måte at sementen (ZMU) ikke skades. 5

6 Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) For å beskytte rørkoplingene, kan følgende benyttes: Krympematerial eller beskyttelsesbånd (iht. DIN ) Mørtelarmering (f.eks. Ergelit) for spesialbruk ZM-beskyttelsesmansjetter ZM-beskyttelsesmansjetter kan brukes for TYTON -koplinger opptil DN 700, for BRS opptil DN 600 og for BLS rørmuffekoplinger opptil DN 300. Etter at koplingen er foretatt og pakningen er testet med hensyn til riktig montering, trekkes mansjetten over muffen, slik som vist på tegningen. Installasjon av krympemansjetten Krympemansjetten skal trekkes over muffen før koplingen foretas. Kledningsoverflaten forberedes i henhold til retningslinjene i GW 15, dvs. at rust, fett, smuss og løse partikler skal fjernes fra området. Flaten skal forvarmes og dermed tørkes med en lavt innstilt propangassflamme på ca. 60 C. 6

7 Deretter blir krympemansjetten trukket over koplingen og beskyttelsesinnlegget på innsiden fjernes. Med en propangassflamme innstilt på lav varme blir krympemuffen jevnt varmet opp rundt det hele, i høyde med muffepannen, helt til krympeprosessen begynner og muffekonturen avtegner seg. Ved jevn temperaturføring, der brenneren føres rundt rørets omkrets, blir muffedelen først krympet, fra pannen og deretter utover røret. Prosessen er korrekt gjennom ført når: Muffen er fullstendig varmkrympet på rørkoplingen Muffen ligger glatt, rett og uten luftbobler, og pakningslimet er presset ut på begge sider Den påkrevde overlappingen på 50 mm på sementmørtelkledningen er oppnådd Montering av krympemansjetter i båndmateriale Krympebåndet som er festet på innsiden med spesiallim leveres i ruller på 30 m. Mansjettene må tilpasses på byggeplassen i henhold til tabellen nedenfor. DN Slisselengde i mm (350)

8 Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Klebningsoverflaten bearbeides i henhold til retningslinjene i GW 15, dvs. at rust, fett, smuss og løse partikler skal fjernes fra området. Overflaten forvarmes og tørkes dermed med en propangassflamme innstilt på lav varme på ca. 60 C. Beskyttelsesfolien trekkes av ca. 150 mm fra mansjetten. Mansjetten posisjoneres rettvinklet på røraksen, rett over rørkoplingen, deretter legges mansjetten løst over ved hjelp av jevn fjerning av resten av beskyttelsesfolien. Overlappingen av mansjetten skal være på minst 80 mm og skal ligge lett tilgjengelig i øvre tredel av røret. Ved lave omgivelsestemperaturer er det en fordel at klebe siden på overlappingsstedet og låselasken varmes kort opp. Ved låseslasken kan det sees et stoffgitter på klebesiden. Med lav gul flamme i stadig bevegelse varmes låselasken, som er plassert midt over overlappingen, jevnt opp fra utsiden til gitterstrukturen i stoffet avtegner seg. Trykk den så godt på med en hanske. Mansjetten krympes ved hjelp av en jevn bevegelse med flammen i røromkretsen, først på siden som vender bort fra låselasken på rørmuffen og deretter på samme måte på spissen. Prosessen er korrekt gjennomført når: Mansjetten er fullstendig varmkrympet på rørkoplingen Den ligger glatt, rett og uten luftbobler, og pakingslimet er presset ut på begge sider Den påkrevde overlappingen på 50 mm på sementmørtelkledningen er oppnådd Bøyningsmulighetene som er angitt i installasjons veiledningen, kan utnyttes maksimalt ved de tidligere beskrevne muffeisoleringsmåtene, også etter isoleringen. 8

9 Innpakking med beskyttelsesbånd Etter at koplingen er foretatt, pakkes koplingen inn i flere lag beskyttelsesbånd, slik at disse dekker ZMU 50 mm. Å fylle inn rørgrøften Se VAVs retningslinjer. Rørmuffekoplinger som er beskyttet med ZM-beskyttelsesmansjetter eller krympemateriale, skal dekkes med finkornet material eller rørbeskyttelsesmatter (fiberduk). Kapping av rør og demontering av ZMU De leverte rørene DN 100 DN 300 mm kan kappes inntil 1 m fra muffen. Over DN 300 kan bare rør med en hvit gjennomgående lengdestrek kappes. Slike rør (kalibrerte rør) må bestilles særskilt. Andre kjennetegn på et kalibrert rør er merket «SR» på muffepannen. 9

10 Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Før det kappes skal den utvendige sement (ZMU) fjernes i lengden 2 L / 2 LS i henhold til tabellen nedenfor. (Ved overskyvning må det også tas hensyn til mål for «overs kyvning»). DN TYTON /BRS L (mm) BLS L S (mm) (350) ZMU-frie TYTON -innsatsstykker gjelder for muffer i henhold til: DIN opptil DN 600 Form A Fra DN 700 Form B (langmuffe) Sementen (ZMU) snittes rundt hele røret opptil ca. halve lagets tykkelse. Pass på at støpejernsrøret ikke skades. Sementen (ZMU) snittes deretter på langs mellom omfangssnittene. Deretter skilles alle snittene med en meisel. Så løsnes de fra hverandre med lette hammerslag, fra lengdesnittene og utover. Innsatsstykket rengjøres med avstrykningskniv og stål - børste. Rør DN 400 er påført primer mellom sink- og sementmørtelbelegg. Disse rørene anbefales forvarme til C før man fjerner ZMU-belegget. Slike rør er merket med en linje under DIN standard merking. Se bilde under. DIN EN 545-EN mit Haftvermittler 10

11 Til kutting anbefaler vi ringsag med diamantblad eller steinskive. Ved kapping av rørene skal det brukes beskyttelsesbriller og munnbind. Snittkantene slipes ved hjelp av en håndslipingsmaskin slik at de tilpasses originalinnsatsen. Avkutt på innsiden av røret fjernes. Den frigjorte delen av røret, ytterkanten og snittflaten må dekkes med en egnet lakk! Montering av anboringsklammer Det benyttes anboringsklemmer for ZMU- rør, f.eks EWE. 3. Reparasjon Innpakking med mørtel armering (Ergelit) Mørtelbåndet legges i en bøtte fylt med vann til de er gjennomtrukket og ingen luftbobler er synlige (maksimalt to minutter). Ta ut det våte båndet og trykk vannet lett ut. Båndet vikles rundt (skal dekke ZMU 50 mm) og tilpasses konturen. Med en tykkelse på 6 mm vikles bandasjen to ganger rundt, evt. 50% overlapping. Etter ca. 1 til 3 timer kan etterisoleringen belastes mekanisk. 11

12 Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Å reparere ZMU på byggeplassen Ødelagt eller skadet ZMU kan bare repareres med verktøy settet fra rørprodusenten. Reparasjonssettet består av armeringsnett, pose tørr mørtel, 1 liter Mowilith LDM 6880-væske og veiledning for utføring av reparasjon. Reparasjonsanvisninger Korrekt reparasjon kan kun utføres i temperaturer over 5 C. I tillegg til det som finnes i reperasjonssettet, er følgende utstyr nødvendig: Støvbestandige vernebriller Gummihansker Stålbørste Sparkel Ekstra blandebolle For større skader: Hammer og meisel Preparering av det skadede området Ved små overflateskader brukes stålbørsten til å fjerne løse og delvis løse deler i det skadde området. Fukt til slutt overflatene i det skadde området. For store skader anbefales det å fjerne sementmørtelen helt ned til metallet ved bruk av hammer og meisel. Det er svært viktig å bruke vernebriller under dette arbeidet. Fjern semententmørtelen slik at det resulterer i rette kanter: 12

13 Skadd område Skadd område rør rør sementmørtel sementmørtel sementmørtel sementmørtel RIKTIG GALT Unngå å bruke makt ved fjerning av sementmørtelen, så ikke uskadde deler løftes. Dersom det fremdeles finnes løst materiale, fjernes dette med stålbørsten, og det skadde området fuktes. Blanding Innholdet blandes til det oppstår en sparkel tilpasset mørtel. Denne kan blandes med 1 del Mowilith LDM 6880 og 4 deler vann. Påføring De skadede stedene på ZMU rengjøres, fuktes og påføres mørtel med en sparkel. Større skadeområder (fra håndflatestørrelse og oppover) må tildekkes med gassbind etter at mørtelen er påført. Rør som er reparert for skader, bør ikke benyttes før etter to arbeids dager. Er reparasjonen utført under kaldt og fuktig vær, vent ytterligere én dag. 13

14 Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Notater 14

15 15

16 Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Utgave 8, mai 2013 NRF-nr Kontakt oss Brødrene Dahl AS Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo VA-avdelingen Tlf: Faks: din snarvei til BDs varelager

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

1. Produkter og materiell

1. Produkter og materiell 1. Produkter og materiell Isolasjon Materiell for skjæring Slanger - plater - ruller - selvklebende bånd Knivsliper - kniv Materiell for liming Materiell for konstruering Lim - limkanne - pensel - tape

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-7 REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION Mapefer EN 1504-7 To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering BRUKSOMRÅDE Rustbeskyttelse

Detaljer

Trelleborg Pipe Seals

Trelleborg Pipe Seals Trelleborg Pipe Seals F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer