Lindesneshallen, Vigeland juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli"

Transkript

1 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4

2 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper ble lærer Leder ved redaktør Leif Frode Svendsen Skillelinjer midt i menigheten Odd er født i 1936, og frelst ble han i Han kom straks med i menighetens arbeid, sammen med sin kone Borghild, som døde i Dette var et hardt slag for Odd, og det tok flere år før han kom over dette tapet. Rundt om i våre menigheter på Østlandet, og i våre fellesaktiviteter, var de kjent som «Borghild og Odd fra Sætre». Positive og glade var de alltid, og de hadde et stort hjerte for virksomheten og Guds sak... LES MER SIDE 6 OG 7 Tore på sporet De Frie Evangeliske Forsamlinger er privilegerte som får støtte mange spennende misjonsprosjekter. Tore Johannessen tjener Jesus i Thailand blant det glemte Shanfolket. Dette folket er underkuet av langvarig krig og brudd på menneskerettigheter, og flott er det at en nordmann kan bringe håp og evangeliet om Jesus Kristus inn til dette folket. LES MER SIDE 35 Redaktør: Leif Frode Svendsen Kvartnesveien Vedavågen Mobil: E-post: Misjons- og Hjemmeutvalget Møllergata OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Konto: Misjonskalenderen: Konto: Fra Kina til Jerusalem Vekkelsen går fram i Kina, og flere og flere av de kristne opplever misjonskall til utlandet. Mange er allerede reist ut til hele Asia, og i dette nummeret treffer du en ung kvinne som brenner for å bringe evangeliet fra Kina og like fram til Jerusalem. LES MER SIDE 38 Ekspedisjon/forretningsadresse: Olav Magne Bjørnsen Rogalandsgt Stavanger E-post: Telefon: Fax: Mobil: Kontonr: Misjons- og Hjemmesekretær: Harald Elvegaard Øvre Grindheim 5440 Mosterhamn Telefon: Mobil: E-post: DGB på nett: Trykk: Nils Sund Boktrykkeri Layoutmedarbeider: Johannes Ådnanes Kontorsekretær: Berit Johannessen Høybråtenv. 23K 1055 Oslo Telefon: Mobil: E-post: Det er herlig å bringe gledesbud om unge mennesker som går lydighetens vei og lar seg døpe. Den siste tiden har det vært mange dåpshandlinger i våre forsamlinger, og flere står for tur. I Betania Kristiansand har en ungdomsvekkelse vært til rik velsignelse, og flere av ungdommene har latt seg døpe. LES MER SIDE 10 Frokost med Bjerkengs Frank Søgaard møter denne gangen Solveig og Magnus Bjerkeng. Les om det sprudlende ekteparet, som har tjent Jesus trofast i mange, mange år. Les om Magnus som omtales som DFEFs Reodor Felgen Magnus med verktøykassa! Bli også kjent med familiens lidenskap for seilbåter... LES MER SIDE 42 Det gode budskap kommer ut 11 ganger i året. Abonnementsprisen er kr. 525,- pr. år. Portotillegg kr. 50,- til utland. Alle henvendelser vedrørende abonnement, betaling og adresseforandring skal rettes til forretningsfører. Innsendt stoff til bladet må innkomme den 20. i måneden før utgivelse (ca. den 15. i hver måned) Misjons- og Hjemmeutvalgets leder: Kjell Ove Tangen Magnhildrud Allé Askim Telefon: Mobil: E-post: Et kjærlig møte med Jesus forandret livet til Terje Forsberg. Han vokste opp med fire søsken og en mor og far som var alkoholikere. Ofte overnattet han sammen med familien i fjøs og uthus og bodde aldri lenge på samme sted. På skolen ble han mobbet, og stemplet som evneveik. Men så kom Jesus... LES MER SIDE 18 Betre å fare til himmelen i filler enn til helvete i pynt og stas. Lydigheit ser ein oftare i små ting enn i store. Dess færre ord, dess betre bøn. Sinne tek til med dumskap og ender med anger. Hva vil Gud med De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge? Hva er Guds plan? Hva er hans hensikt i disse siste tider med våre menigheter? Våre fellessamlinger må i sterk grad bli møtesteder hvor det blir gitt retning og hvor Gud kan tale konkret ved Åndens åpenbaring om de kommende ting. Nå er det slik at mange menigheter i DFEF ikke deltar i fellesarrangementer som Forkynnerog lederkonferansen (FLK) og Sommerstevnet. På den måten setter de seg på sidelinjen og går glipp av det som Gud ønsker å gjøre i DFEF? For vi har vel tro for at Gud taler i våre fellessamlinger? Vi har tro for at noe nytt kan spire fram og bli til velsignelse og vekst? DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg har satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med lederkonferansene. De har i flere år søkt Gud sammen for å finne en retning for forkynnere og ledere i bevegelsen. Dette er vanlige brødre og forkynnere i blant oss, som brenner for at bevegelsen igjen skal oppleve fornyelse og vekkelse. Oppriktig setter de en retning! Du er skeptisk til dette? Nå er jeg så enfoldig at jeg tror Gud fortsatt taler til vår bevegelse, til våre menigheter, ledere og forkynnere når vi samles. Jesus har noe på hjertet! Dette vil ikke jeg gå glipp av! Nå virker det kanskje som mange menigheter og forkynnere blant oss ikke er fortrolig med denne retningen FLG setter? Derfor holder de seg borte? Eller avslører det bare en likegyldighet til DFEF som bevegelse? De er seg selv nok? Får de det ikke som de vil ha det, boikotter de fellesskapet? Uansett viser det en likegyldighet mot fellesskapet som er skremmende, og det viser også liten tro på at egen stemme og utrustning betyr noe. Jeg har stor respekt for mennesker som ikke har samme mening som meg, men mister tillit til de samme personene, når de boikotter fellesskapet. Uansett; vi lever i en tid hvor det vil bli skillelinjer! Under FLK pekte pastor Birger Wroldsen jr. på at vi framover vil se skillelinjer midt i mellom menigheter og bevegelser. De som virkelig vil følge Jesus, gripe Hans åpenbaring og gå nye trosskritt, de må regne med at de må ta et valg. De må kanskje gå forbi sine ledere og søke sammen med likesinnede i andre forsamlinger / bevegelser? Vi ser allerede hele forsamlinger som setter seg selv på sidelinjen i blant oss. De er fornøyd med tingenes tilstand og ser ikke behovet for fornyelse og vekkelse? Eller de vil at det skal skje på en godkjent, tradisjonell måte under deres kontroll? I løpet av 5 15 år vil mange av disse menighetene kanskje være borte. (La oss be om at det ikke skjer.) Må vi som bevegelse som aldri før søke sammen, slik at vi på ny kan bli en vekkelsesbevegelse og ta del i det som Gud ønsker å gjøre i vårt land. Dessverre er det ofte slik når det skjer noe spennende, at det danner seg en flokk av kritiske tilskuere. Men i sitt rike ønsker ikke Gud tilskuere! Han vil ha alle på banen som ivrige tjenere og sjelevinnere for Han. Forsidefoto: En av Smyrna-elevene dette året, Patrick Klöeppel blir døpt av Reidar Gamst på Solstrand. (Foto: Leif Frode Svendsen) nr. 4 - april

3 Roy Wareberg Christina Ek Reidar Gamst M annakornet: Dagen i dag I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. Hebreerne 4, 7 Aktuelt Synspunkt: Reidar Gamst Stiftelsen Smyrna Bibelinstitutt (SSBI) har drevet bibelskole siden 1976 i Re kommune. Nå er vi inne i en fornyelse av bibelskolen som vi opplever er fra Gud, sammen med mennesker som vi opplever er sendt til å stå sammen med oss. Kraftskolen SBI blir navnet på det nye bibelskolekonseptet. Det vil si et sammensmeltingsnavn. Ikke nok med det, men hele stedet står overfor en fornyelsesprosess. Hva Gud vil for stedet, er det vi ønsker følge. Trosmisjon virkeliggjorde SBI, og trosmisjon bør være drivkraften for det vi skal gjøre videre. SBI i en fornyelsesprosess AKTUELT SYNSPUNKT: Informasjon er nyttig og viktig, selv om det ikke alltid er så enkelt når en står i en prosess. Derfor vil jeg på vegne av oss som står i prosessen beklage om det er noen som opplever de har fått for lite informasjon, men den siden er ikke enkel. FLK08 var første arena dette kunne skje, samtidig som vi står i nær dialog med MHU. Dessuten informerer vi det vi kan gjennom websidene og DGB. Kan hende enkelte tenker at nå forlater bibelskolen bevegelsen. Vi vil poengtere at dette ikke er tilfelle. For det er DFEF ved SSBI som utpeker hvem som skal sitte i skolestyret. Fornyelsen vi står oppe i, gjør selvfølgelig at ting også endrer seg. Kontaktnettet vil utvide seg, og det kan hende det er på tide at vi ser at Herren vil velsigne også bevegelsen vår med krefter utenfra som vil stå sammen med oss. Det er også godt at en i denne situasjonen opplever noe av hva skolen betyr for bevegelsen. Vil bare nevne at en menighet på vestlandet tok kontakt med oss før påske. De hadde vedtatt på menighetsmøte at hver ungdom som ville gå på bibelskolen skulle støttes med 2000,- i måneden. En investering og tro på både fremtiden for generasjonen som vokser opp, og på menigheten. Da Arvid Myreng startet opp Smyrna Bibelinstitutt, var dette en trosmisjon som han selv kaller det. Bibelskolen vil også videre være en trosmisjon grunnlagt på Guds ord. Om ikke troen på det Gud taler er drivkraften, vil det vi driver med til slutt bare bli en tradisjon. Det vi nå gjør er en trosmisjon som vi opplever Herren vil fornye visjonen for bibelskolen med. Derfor er vår bønn til Gud at det vi gjør må være etter hans hjerte og vilje. Kraftskolen SBI er altså navnet på det nye bibelskolekonseptet på SBI. Målet er at vi høsten 08 skal starte opp det nye bibelskolekonseptet. Det vil si at vi ennå står i prosessen i arbeidet med skoleplanen som konseptet skal bygge på. Vil nevne i denne sammenheng at når det gjelder læremessig ståsted vil dette være uendret. Samtidig vil vi endre profilen ved skolen slik at vi når lengre ut i kristen-norge. Dette gjelder først og fremst markedsføring, men også en bredere bruk av lærerkrefter. Det vil si at vi i tillegg til tidligere lærere ved Smyrna Bibelinstitutt, også vil knytte både nasjonale og internasjonale lærerkrefter til oss som bidrar i forhold til bibelskolens visjon og mål. Gud reiser opp en ny generasjon av tjenere i alle aldre for denne tid, og mennesker som vil leve 100% for han. Disse menneskene trenger å bli utrustet og i standsatt til tjeneste for Herren. Om det er behov for bibelskole er et spørsmål en kan reise. Men vi opplever at Herren vil ha oss med i det han har på sitt hjerte for denne tid. Derfor bør frukten av denne fornyelsen også kunne etterprøves, om det som nå skjer er fra Herren. Det som er vår bønn, er at de menneskene som kommer hit, blir sendt tilbake til sine menigheter, inn i tjeneste, i misjonens tjeneste, gjort i stand til tjenestegjerning. Vi lever i en utfordrende tid. Menigheter sliter, få mennesker blir frelst, lite av det bibelen taler om fungerer iblant oss. Skal vi slå oss til ro med det, eller trenger vi stå sammen om å reise opp det Gud kaller oss til. Fornyelsesprosesser er krevende på mange måter. Utfordringene er mange, meningene er mange, men samtidig nødvendige. Hver generasjon trenger å oppleve et levende fellesskap med Jesus, Guds kraft i funksjon, ja, at evangeliet ikke har forandret seg. Smyrna Bibelinstitutt har hatt en funksjon gjennom mange år. Vi opplever at det som nå skjer gjennom Kraftskolen SBI er en fornyelse av skolens visjon om å være med å utruste alt Guds folk til liv og tjeneste for vår tid. Men SBI vil være mer enn bibelskolen. Noe som er vanskelig å få med seg i denne prosessen, er nettopp dette. For å si det på en klar måte, er bibelskoledriften kun en av de tingene som vi tror skal fylle stedet SBI. Dette er ikke så lett å tenke for mange, siden SBI stort sett har vært forbundet med bibelskolen. Stedet tilhører De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Visjonen over stedet er at det skal fylles med alt det Herren vil velsigne ikke minst DFEF med. Dette har lenge vært en del av prosessen for stedet, og som vi ber om at Herren skal oppfylle. I denne sammenheng vil SBI stå i nær kontakt med MHU. Selv om dette er i en tidlig fase, er målet å si noe om dette under Sommerstevnet på Solstrand Til opplysning vil etter hvert de gamle sbinett.no sidene fornyes til å være info-sider for det som skjer på hele SBI. De andre sidene kraftskolensbi.no er bibelskolesidene. Sal 127:1 sier: Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Alt som vi gjør i Guds rike skal prøves innfor Gud. Er det vi holder på med et eget verk vil det falle. Men er det av Gud vil det kunne stå seg. Håper vår felles bønn kan være, at Guds rike må få fremgang i Norge, og at vi får være en del av det. Har du lagt merke til hvor lett vi har for å glemme dagens muligheter og heller la tankene gå til det som engang var, eller kanskje aller helst til det som vi gleder oss til, eller frykter for, i framtiden. La oss huske at det er dagen i dag som er min, morgendagen vet jeg ikke om jeg får oppleve. Om du har en god dag i dag så har du lov til å glede deg over dagen, kanskje en alminnelig dag, og takke Gud for den. La ikke tanken på mulige mørke dager en gang i framtiden formørke den gode dagen i dag. Jesus selv gir oss et råd: Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Men kanskje er dagen i dag en vond dag for deg, en dag med smerter og sykdom kanskje, eller med skuffelser og nederlag? Jeg er redd for å komme med religiøse talemåter til deg som sliter med noe som er vondt nettopp i dag. Jeg har ikke noen løsning på lidelsens problem. Jeg har ikke funnet noen andre som har det heller. Jeg kjenner meg ikke selv så godt at jeg vet hvordan jeg selv ville ta det den dagen da lidelsen for alvor slo til i mitt eget liv. Men jeg har møtt mennesker som fikk styrke gjennom sin tro på Gud til å bære byrdene også på den onde dag. Bibelen innbyr oss til å søke hjelp og styrke hos Gud. Vi kan be han om styrke for dagen i dag og så legge vår morgendag i hans hender. Gjør vi det av hele vårt hjerte, tror jeg vi vil kunne se lys i mørket og ha håp når alt synes håpløst. Dagen i dag er dagen da vi kan åpne våre hjerter for Gud og la han få oss i tale. Dagen i dag er nemlig også bestemmende for vårt forhold til han. Bibelen sier det slik: I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. Ikke bare gleden, men også alvoret, hører dagen i dag til. Hans Bentzen nr. 4 - april

4 17. mai 1903 kom en ung jente gående fra et husmøte på Storsand, like ved Sætre. Hun var lykkelig, hun hadde tatt i mot Jesus. Hun var allikevel litt betenkt, hun visste ikke om noen andre evangeliske kristne i Sætre. Hva var det hun hadde begitt seg inn på? Odd liker å synge og spille. Her sammen med Kitty i Klippen. Klippen Sætre og Odd Sagbakken Portrettet / Møte med Odd Sagbakken Tekst og foto: Frank Søgaard På Storsand var det faste husmøter, og hun bestemte seg for at hun ville gå dit. I 1905 begynte vekkelsen i Sætre, og ungjenta var et vesentlig redskap til dette. Møtene ble holdt i private hjem. Forsamlingen vokste, og det ble trangt om plassen. Det ble bestemt å bygge et bedehus i Sætre, og høsten 1908 ble det innkjøpt en tomt. Fire av menighetens menn stilte seg personlig ansvarlig for byggekapitalen, og bedehuset sto ferdig og ble innviet 25. september Mange mennesker har opplevd frelse, fornyelse, helbredelse, dåp og spesielle andre sterke opplevelser med den levende Gud gjennom virksomheten i bedehuset på Sætre. Menigheten har fostret mange sterke og markerte ledere, og dens virksomhet i nærmiljøet har preget mange generasjoner. I dag har menigheten faste møter tirsdager og søndager. De har formiddagstreff en dag i måneden, og søndagsskole hver søndag. I alle år har misjonen hatt en spesiell plass i virksomheten, og i de senere årene har de vært støttemenighet for familien Aronsen fra Drammen, som har sin tjeneste for India og i Japan. Menigheten ledes av et eldsteråd i dag, bestående av Odd Sagbakken, Kjell Olav Nilsen og Per Lund. Julius Bokma leder søndagsskolen, og Egil Børresen har ansvaret for formiddagstreffene. Menigheten har gjennom alle år vært svært aktive med å sende sine juniorer til Oven Leirsted. Odd Sagbakken, som er kontaktmann og leder for menigheten, er godt kjent rundt om i våre menigheter gjennom sin interesse for Oven. Odd er født i 1936, og har fått en del år på «nakken». Frelst ble han i 1967, og kom straks med i menighetens arbeid, sammen med sin kone Borghild, som døde i Dette var et hardt slag for Odd, og det tok flere år før han kom over dette tapet. Rundt om i våre menigheter på Østlandet, og i våre fellesaktiviteter, var de kjent som «Borghild og Odd fra Sætre». Positive og glade var de alltid, og de hadde et stort hjerte for virksomheten og Guds sak. Et besøk hjemme hos Odd Sagbakken er alltid en hyggelig opplevelse. Smilende og positiv som menneske er han alltid. Det er nesten umulig å føre en samtale med ham, uten å få høre om hans store drøm; vekkelse på Sætre, med mange nyfrelste i menigheten. Odd er helt klar i hvordan menigheten skal få oppleve å se nye mennesker på møtene. Vi må ut til de ufrelste, sier han. Bare våren og sommeren kommer, skal vi begynne med friluftsmøter i Sætre sentrum igjen. I hele fjor sommer var vi ute med evangeliet, og det skal vi gjenta igjen. Vi som kjenner Odd, vet at dette har han praktisert i mange, mange år. Hvordan kan de tro, når ingen forkynner for dem? sier han. Jeg sitter hjemme hos Odd. Han bor i et pent hus i Åros, bare noen få kilometer fra Sætre. Interiøret bærer fortsatt tydelige spor av hans elskede Borghild. Borghild var Odds gode hustru, venn og samarbeidspartner i mange år, før hun døde i Han viser meg et par av sine fotoalbum, og av bildene forstår jeg fort at han og Borghild hadde et godt liv sammen, med reiser til mange ulike steder. Hva fyller du hverdagen din med nå Odd? Virksomheten på bedehuset opptar mesteparten av min fritid. Selv om jeg er pensjonist, arbeider jeg tre dager i uken, en dag i uken på Gjenvinningsstasjonen her borte, og to dager i uken på Møller Bil i Slependen. Dersom du kunne reise hvor du ville, hvor ville turen gå da? Det måtte bli til Israel og Japan. Jeg har alltid ønsket meg en tur til Israel for å se de steder min Herre og Mester var på. Golgata, graven, Getsemane, alle byer og steder vi leser om i Bibelen fasinerer meg, og bringer frem lengsler i meg. Japan og Bibeltrykkeriet der står også høyt på ønskelisten min. Arbeidet der nede har jo velsignet enormt mange mennesker. Jeg skulle like å se hvordan «Bibelens velsignelse» starter for mennesker i Kina og andre land, ved trykking av Bibler fra Nytt Livs Lys i Japan. Har du noen hobbyer? Ingen spesielle, men jeg liker å gå i skog og mark. Jeg liker også å arbeide i min lille hage, dyrke mine egne poteter, å få frem store og gode bringebær og jordbær. I går skar jeg ned en del av morelltreet og plommetreet mitt, for å få Odd kom straks etter sin frelsesopplevelse med i søndagsskolearbeid. bedre frukt på disse. Å lese er også noe jeg liker. Selvfølgelig er Bibelen min mest leste bok. Ved siden av den, leser jeg for tiden boken Sakramentalismen, av vår misjonær Stig Andreasson. Den boken gir meg mye, og den gir også nødvendige varsler rett inn i vår egen tid om endetidens problemer. Har Klippen Sætre lengre en oppgave i sitt nærmiljø? Selvfølgelig. Dessverre ser vi at noen av våre menigheter rundt om må legge Som nyfrelst lærte Odd seg fort å spille og synge «for Herren». Her sammen med sin gode venn Odd Isaksen. David Langeland, DFEF Fon, kan fortelle om en menighet som er godt besøkt av unge og eldre på møtene. Menigheten har vedtatt å utvide lokalet, og på Fossekroa ba de ned sin virksomhet. Men dette vil ikke skje her på Sætre. Nå nærmest leker jeg litt med tanken om å trykke opp vårt menighetsblad i et opplag som dekker hele «Stor-Sætre», ca 1150 husstander. Det er mange innflyttere i Sætre, og disse vet ingen ting, eller i hvert fall veldig lite om menigheten vår. Mitt ønske er å være en veiviser til Jesus for mennesker rundt meg. Det finnes jo ikke noe annet som det er verd å leve for! Odd er en av mange frie venner rundt om i Norge, som ønsker å leve aktivt for Jesus. Selv om hans oldefar Andreas Sagbakken, ble omtalt som «den første pinsevenn i Åros», har han ikke vokst opp under spesiell kristen innflytelse. Hans mor ble frelst før hun døde, og Odd sier før vi skilles: Frank! Fortell til alle at det eneste som betyr noe her i livet, er å gjøre det riktige for Jesus. Vi er frelst av nåde, og dette er vårt budskap. nylig med en til frelse, og tre unge mennesker ble døpt. I virksomheten har de også fått hjelpe enkeltmennesker og ektepar til å komme på rett kjøl igjen i livet, og virksomheten opplever gode og inspirerende møter. nr. 4 - april

5 På kryss og tvers Kveldsbibelskole i Bergen I uke 9 ble det arrangert kveldsbibelskole i Fløenkirken i Bergen. Smyrna Bibelskole/ Kraftskolen la denne uken undervisningen sin til Bergen på kveldstid og opplegget var åpent for alle interesserte. I tillegg til de tilreisende elevene, deltok omkring 25 bergensere enten på kurset som helhet eller på enkeltkvelder. Bjørn Bogen underviste over temaet «Den ekte forvandling». Undervisningen handlet om patriarken Jakob, som et bilde på hvordan Gud ønsker å åpenbare seg gjennom sitt folk. Flere kommenterte det sterke gudsnærværet som var i samlingene både under undervisningen og under bønnen og tilbedelsen. Råel Bedehus, Tønsberg, er et nytt feste for De Frie Venner i Vestfold. Asle Haram, leder for virksomheten, kan fortelle om ufrelste på hvert møte. De samler ca 40 til 60 personer på søndagsmøtene. De er aktive for å nå ufrelste, og starter sine søndagsmøter med enkel servering kl Kl starter selve møte, og menighetens møteform kan kanskje være noe å tenke på, også for andre menigheter. Vidar Bergstrøm, Smyrna Svarstad: I Svarstad driver vi med faste møter, ungdomsarbeid, kaféarbeid, og samarbeid med andre menigheter i distriktet. Vi samler opp til 60 besøkende på møtene. Holmestrand Veteranen Rolf Bergstrøm forteller om faste tirsdagsmøter i byen. Det er få men trofaste venner som samles. Den Hellige Ånd gir kraft til liv og tjeneste. Lyset er i oss, derfor er vi frimodige også her i Holmestrand, sier Bergstrøm. Årsmøte i Askim Frie Misjonsmenighet Styrets leder Håkon Aandstad ønsket velkommen med å lese fra Salme 34, 2-6: «Jeg vil love Herren til hver tid, hans pris skal alltid være i min munn. De så opp til han og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.» Det var 39 medlemmer til stede i årsmøtet 2. mars. Etter konstituering ble årsrapporter og regnskap gjennomgått. I styrets årsberetning står det: «2007 har vært et år med mye usikkerhet for menighetens medlemmer, spesielt på grunn av pastorsituasjonen. Medlemmene har måttet bruke mye tid og ressurser på å dekke oppgaver som vanligvis vil dekkes av en ansatt pastor. Til tross for dette har det vært et positivt år med mange gode og oppbyggende opplevelser.» Etter et år med sykt barn valgte Jan Gordon Tobiassen å si opp sin stilling i menigheten og vi hadde avskjedsmøte med familien Tobiassen i november. Etter dette har styret arbeidet med flere mulige kandidater, men har ikke lykkes i å finne en som kan overta. Denne situasjonen har imidlertid ført til at menighetens egne krefter er kommet mer i virksomhet og vi har hatt besøk av mange eksterne forkynnere. Regnskapet for 2007 bærer også preg av at vi har vært uten pastor, og viser et solid overskudd. Dette skyldes hovedsakelig at lønnskostnadene har vært lave, samtidig er det gledelig å se at gaveinntektene ikke er redusert i forhold til tidligere år. Det viser at medlemmene støtter opp om menigheten og setter oss i god stand for videre satsing framover. Budsjett for 2008 ble vedtatt med 25 % økning i gaver til misjonen i DNM og DFEF og det ble avsatt kr til Finn Arne på nett Flere av DFEFs forkynnere har egne nettsider på nettet. Hyggelig er det å bli kjent med Finn Arne Lauvås tjeneste gjennom hjemmesiden: Også Unni og Gordon Tobiassen har egen hjemmeside: investering til flatskjerm, nytt mixebord og støvsuger. Overskuddet fra 2007 er ført til styrking av egenkapitalen. Menighetsmøtet ønsket at styret skulle komme med en plan for hvordan dette overskuddet kunne disponeres. Det var forslag på oppussing og vedlikehold av lokalet, støtte til videre satsing på Oven leirsted m.m. På årsmøte i fjor ble en ny styringsstruktur for menigheten vedtatt. Et lederteam erstatter styret og eldsteråd. Ny struktur skulle iverksettes senest fra årsmøte Kjell Liborg la fram valgkomiteens forslag som markerer en overgangsperiode til ny struktur. Valgkomiteen har også lagt vekt på at menigheten har vedtatt å satse på unge familier. Dette gjenspeiles i forslag på kandidater til lederteamet. Rune Fridell ble valgt til leder i det nye lederteamet. Med seg i lederteamet får han Elin Bråten, Ester Draumås, Magne Fosser og Kjell Tangen. Lederteamet ble enstemmig valgt. Ellers var det valg til mange råd og komiteer og mange har sagt seg villig til å gjøre en innsats i menigheten også i året som ligger foran. Valgkomiteens innstilling ble også her enstemmig vedtatt. Nyvalgt leder Rune Fridell takket avgått styre og eldsteråd for den betydningsfulle jobben de har gjort i menigheten, og en spesiell takk ble rettet til styreleder Håkon Aandstad. Årsmøte ble avsluttet med bønn for det nyvalgte lederteamet og menigheten. Ref. Kjell Tangen/ Distriktsmøte for DFEFs menigheter i Vestfold og nedre Buskerud Reidar Gamst informerer om nytt skole-konsept på SBI. Av Frank Søgaard Drøyt førti personer var samlet i Klippen Sætre til distriktsmøte for De Frie Venners menigheter i Vestfold og Buskerud mandag den 10. mars. På dagsorden sto Informasjon om nytt skolekonsept på SBI som en hovedsak. Noe informasjon om nytt skolekonsept på SBI kom ut til våre menigheter i høst, og det var mange som så med skepsis på ting som var i ferd med å skje. Under distriktsmøte i Råel Bedehus i januar, var det flere som forlangte at SBI skulle komme med en fyldig informasjon om skolens nye virksomhet og samarbeidspartner til neste distriktsmøte, og det var derfor avsatt rimelig god tid for dette. Skolens nye nettsider, og intervju med Reidar Gamst i avisen Dagen den 7. mars ga noe rammeinformasjon om saken, men dette var ikke nok til å avklare hva som egentlig var i ferd med å skje. Etter velkomsthilsen fra ledende eldste Odd Sagbakken, servering av kaffe, snitter og kaker, vitnesbyrd av barnearbeider Yvonne Brown, fellessang og bønn, ble ordet gitt til Reidar Gamst. Reidar Gamst uttrykte takknemlighet over at han nå kunne få informere distriktskonferansen om SBI, og ta uriktige rykter i saken, - ned på bakken. Han fortalte litt om bakgrunnen for skolens krise, og nødvendigheten av en forandring. Opprop gjennom DGB og til menighetene om hjelp til skolen, hadde han fått liten respons på. - Dette var både urovekkende og deprimerende for oss, sa han - Da vi så på skolens situasjon, - at statstøtten fra myndighetene til skolearbeide hadde stupt, og at vi hadde et alt for lavt elevtall for videre drift, meldte spørsmålet seg; Skal vi legge ned skolen, eller gjøre noe nytt? - Vi gjorde det vi mente var riktig, ba til Gud over saken, tok et møte med MHU, og var forventningsfulle til hva Gud ville gi oss svar på. - Da ringe to personer, Knut Tømmerbakk og Terje Liverød. De ville ha en samtale med oss om et bibelskolesamarbeid, og det de i senere samtaler presenterte av ideer og tanker omkring dette, utløste at vi tok deres initiativ som bønnesvar for SBI videre drift. Reidar Gamst henviste i sitt innlegg til møte med MHU og FLK på Solstrand, som begge gav det nye konseptet mye positiv omtale, støtte og respons. - Det nye, sa han, er at vi har fått nye hjemmesider på internett, nytt informasjonsmateriell, nye lærekrefter, nytt konsept basert på disippeltrening, og grundig undervisning av Den Hellige Ånd. - Videre, sa han, vil det bli satset på TVog videoundervisning og produksjon, og praksis i dette. Vi vil også ha en åpenhet mot et bredt publikum som skal favne vidt, - også mot trosundervisning og trosmenigheter (?). Det skal også satses på at elevene kan velge mellom flere teamturer og valgfag (?). Han gikk i rette med de som mente SBI ved samarbeide med Kraftskolen ble lempet inn i trosbevegelsen. Dette Fra Betel i Sande kan Gunnar Hushovd fortelle om faste aktiviteter, så som barnegruppe annenhver lørdag, junior annenhver tirsdag, Royal Rangers (RR) annenhver onsdag, og møter hver søndag. Søstermisjon er det annenhver tirsdag er ikke tilfelle, sa han, vi skal selvsagt fortsatt stå for det De Frie Venner lærer og forkynner. I samtalen som fulgte var det flere som uttalte engstelse for et eventuelt samarbeid med Kraftskolens bakgrunn trosbevegelsen, og en ønsket ikke at De Frie Venners særpreg i undervisningen skulle bli skadelidende. Noen nevnte også at MHU burde ha kommet mer på banen i saken før ulike samarbeidsavtaler var inngått, og undret seg på om ikke SBI og MHU hadde gått for raskt fram. Andre igjen uttrykte uro over utviklingen, og mente det kanskje var best å vente med å si noe mer, så en kunne vente og se hva som kom til å skje. Etter samtalen rundt SBI-saken, ble det gitt anledning for de fremmøtte å fortelle hva som skjedde i de ulike menigheters virksomhet i distriktet. Informasjonene her var klare, interessant, og ikke minst oppmuntrende. Det er tydelig at det skjer mye positivt i våre menigheter, og dette var et stort takkemne for mange. Distriktsmøte ble deretter avsluttet. i hjemmene. Barnegruppa samles på Betel, mens RR for det meste er ute i Guds frie natur. Vi er ikke mange, men tror fortsatt at Herren kan bruke oss på det stedet vi bor sier han. I den siste tiden har det kommet noen nye på møtene i Betel, og dette gleder de seg selvsagt over. nr. 4 - april

6 Hans Martin Skagestad foretok dåpshandlingen. Her er det Charlotte Loland som skal døpes. STORT DÅPSMØTE: Her ser vi bak fra venstre: Ungdomsarbeider Hans Martin Skagestad, Marie Flottorp, Bettina Borgen, Rebekka Kvås, Charlotte Loland og Håvard Andersen Foran fra venstre: Camilla Jensen, Jeanett Jensen, Marianne Andersen og Gøran Andersen. Ungdomsvekkelsen i Kristiansand fortsetter: - Dåpen et naturlig valg! Dåp i Kristiansand Tekst og foto: Torhild K. Håland KRISTIANSAND: Ungdomsarbeider Hans Martin Skagestad ønsker velkommen til møtet. Han forteller om en spent gjeng som har valgt å begrave sine gamle liv i dåpens grav med Jesus. Dette utløser applaus hos de øvrige møtedeltakerne. Dåpskandidatene kommer fram til mikrofonen. Alle gir en presentasjon av seg selv og noen velger også å komme med et personlig vitnesbyrd. Lysene dempes, spotlights settes på, det spilles «heftig», men lav musikk over høyttaleranlegget og salen fylles opp. Det er siste fredag i februar og klokken nærmer seg åtte på kvelden - vi er på det ukentlige ungdomsmøtet i Betania i Kristiansand. Det spesielle i kveld, er at det sitter ti hvitkledde unge dåpskandidater på første benk. Lovsangteamet tar plass og synger: Jeg bøyer kne, legger meg helt ned Foran din trone Alt jeg har, det som kommer er og var I dine hender For du er hellig, hellig, hellig Alene du er verdig Du som kjøpte meg fri På grunn av deg har jeg liv Du er hellig, hellig, hellig Alene du er verdig Du som gav deg selv til meg Jeg gir meg tilbake til deg Gjør meg hellig, ren, til tjeneste for deg Foran din trone Din vilje skje, jeg overgir meg helt I dine hender Til disse ordene stiger de hvitkledde, en etter en, ned i dåpsvannet. Er Jesus Herre i ditt liv, spør Skagestad hver og en av dåpskandidatene som har tatt plass i dåpskummen. Dette kan bekreftes av alle som har steget ned i dåpsvannet. Så blir ungdommene, en etter en, døpt i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Etter at dåpshandlingen er ferdig blir eldstebrødrene invitert fram for å være med å be for de som har latt seg døpe. Ungdomsvekkelse Ungdomsvekkelsen i Betania har pågått den siste tiden, og hungeren etter å lære Jesus og Bibelen bedre å kjenne er veldig stor, forteller ungdomsarbeider Hans Martin Skagestad. Fra å være en ungdomskjerne på stykker er det nå ungdommer som utgjør en trofast gjeng, forteller den rolige og ånsdfylte ungdomsarbeideren. Vi har skikkelige flotte ungdomsmøter med lovsang, undervisning og forbønn på fredager. Videre er det også startet opp en bibelskole som går over fem lørdager i tidsrommet fra nyttår og fram til sommeren. Skagestad kan fortelle at «lørdagsbibelskolen» har deltagere og der er det Daniel Elvelyck som underviser. Han reier fra Sverige for å undervise på «bibelskolen» i Betania og har bakgrunn fra Mission SOS. Marie Flottorp sier at «lørdagsbibelskolen» Marie Flottorp var avgjørende for hennes standpunkt til å la seg døpe: Jeg visste ikke før inntil nylig at det ikke sto om barnedåp i bibelen, og da vi hadde om dåp på «bibelskolen» ble det helt tydelig for meg hva jeg skulle gjøre. Jeg har vært kristen hele livet, har ingen bakgrunn fra Betania, men begynte der i høst. For meg er det viktig å ta dette steget å la meg døpe nå. Jeg vet jeg vil følge Jesus resten av livet, sier den herlige jenta som er 16 år og går på videregående skole. 18-årige Jeanett Jensen har tenkt på dåpen lenge. Familien bodde tidligere i Oslo hvor de ofte var på møter på Oslo Kristne Senter og der hørte Jeanett mye om dåpen. Djevelen vil alltid at vi skal utsette Jeanett Jensen våre avgjørelser og ikke gå veien sammen med Jesus. Da djevelen prøvde å si til meg at det ikke hastet med dåpen ville jeg ikke høre på det. Dåpen er et helt naturlig valg for meg, fortsetter Jeanett med overbevisning i stemmen. Radikale ungdommer Hans Martin Skagestad har 50 % stilling i Betania som ungdomsarbeider. Ungdommene i Betania er helt enorme, de er skikkelig tent for Jesus. De inviterer med seg nye på møtene og vi har også vært i byen og evangelisert for folk på gata. Den 21-årige ungdomsarbeideren snakker med stor glød i stemmen. Han forteller at i stillingsinstruksen er tittelen hans «ungdomspastor», men synes selv det er en betegnelse som passer for de som er litt eldre. Videre forteller han også at faren jobber som forstander i pinsemenigheten i Kristiansand. Når det gjelder dåpen så er det viktig for meg at ungdommene har tatt en avgjørelse som de er helt sikre på og ikke fordi de er påvirket av andre enn Jesus. Og om en måned så har vi dåp igjen, avslutter den flotte ungdomsarbeideren. Tenåringer døpt Under Tentroleiren på Solstrand mars ble to tenåringer døpt. David Flanders talte på leiren, og det rapporteres om at mange møtte Gud i møtene. nr. 4 - april

7 Bill Gaither og 7500 i Spektrum, Oslo Lørdag før Palmesøndag var det storbesøk i Spektrum i Oslo mennesker fra hele landet, pluss Sverige og Danmark, var møtt frem for å høre Bill og Gloria Gaither med sangvenner holde konsert i Oslos storstue Spektrum. Homecoming i Spektrum Tekst og foto: Frank Søgaard turnélisten. På denne lørdagen deltok både Ernie Haase & Signature Sound, Guy Penrod, Gordon Mote, Janet Paschal og Jeff & Sheri Easter. - Et stort troslager i Norge... Møte med Fransico Bazan Tekst og foto: Leif Frode Svendsen KARMØY: Det har gått gode rykter om Fransico Bazans møter i Norge. Mennesker har blitt frelst og mange har opplevd konkrete helbredelser. Foruten at han deltok som en av hovedtalerne under Forkynner- og lederkonferansen, har han hatt møter ved Smyrna Bibelinstitutt, Salem Mandal, Klippen Vedavågen, Betania Kopervik og Sion Mosterhamn. Totalt har han gjennom en måned talt i over tjue møter og kun hatt tre fridager. Innimellom har de fått oppleve norsk vinter med snøscootersafari i Åseral, utflukt i stiv kuling ved Lindesnes Fyr og en fisketur i friskt vær på Karmøy. Sammen med kona Noemi og de to guttene Gabriel Fransico (21 år) og Esteban (18 år) har de hatt et strålende møte med Norge. Opptenn den nådegaven... Det er en veldig godt fornøyd forkynner vi treffer på tampen av oppholdet. Og ivrig forteller han hva Gud har lagt på hjertet hans for Norge. Jeg tror det er et veldig troslager i Norge. Guds kjærlighet er utøst i hjertene, og jeg merker en nød i folk. I møte med de troende var det noe som flammet opp i mitt hjerte, og jeg fikk en brann for folket her. Og et ord har Jeg tror det er et veldig troslager i Norge. Guds kjærlighet er utøst i hjertene og jeg merker en åndelig nød og tørst i folk, sier den argentinske pastoren Fransico Bazan til Det Gode Budskap. kommet til meg igjen og igjen. Det var Paulus som talte til Timoteus om «igjen å opptenne den nådegave som er i deg...». Mange har spurt meg ut og vært opptatt av vekkelsen i Argentina. Men ingen har satt fokus på kilden til denne vekkelsen, til misjonærene fra Norge som reiste ut etter Jesu befaling. Norge har virkelig en arv, det er noe som ligger i folket. For oss handler det om å søke tilbake til kilden og misjonsbefalingen som er utgangspunktet, forteller Bazan ivrig. Han fortsetter med å gå inn i teksten i 2. Timoteus brev 1, og tar utgangspunkt i vers 5. Vi kan lese om Timoteus uforfalskede tro, som først bodde i hans mormor, siden hans mor og nå bor i deg. Derfor ber jeg om at du igjen opptenner den nådegave som er i deg. Tenk på generasjonene i Norge, de som trodde på Gud og gikk på Hans ord. Gud har nemlig ikke gitt deg motløshetens ånd, men kjælighets, sindighets og krafts ånd. For meg er det blitt klart: Norge må du igjen opptenne den gave som ligger i deg. Jeg drister meg til å si det, som det kommer fra Herren: «Ilden er enda ikke slukket, men det trengs en oppflamming». Nå vet vi ikke helt hvilken nådegave Paulus tenkte på, og fra grunnspråket på gresk forstår vi begrepet charisma som en Åndens åpenbaring, en manifestasjon. Kall det gjerne et Åndens initiativ i møtene, i våre liv. Tenn opp ilden Jeg tror Gud har lagt dette ordet i hjertet mitt, og Gud minner oss om igjen å få tent opp ilden. Dette bør gjelde alle kristne, men på en spesiell måte må det berøre lederskapene i våre forsamlinger. Lederskapet har innflytelse, på samme måte som Paulus visste at Timoteus var en leder og hadde innflytelse over andre mennesker. Møte med Norge har også på andre måter oppmuntret den brennende pastoren. Folk har vært så imøtekommende og vennlige mot oss. Vi har møtt mennesker som har vært følsomme for Den Hellige Ånds nærvær. Nøden i folket har også påvirket meg, og det har vært herlig å se Gud gjøre inngrep i dem. Den menneskelige nøden er den samme overalt, her i Argentina. Men om nøden er stor og behovene flere enn noen gang, har Jesu løfte om å gjøre større gjerninger enn Han. Vi har også blitt Et glimt fra Forkynner- og lederkonferansen i februar, hvor Fransico Bazan var en av hovedtalerne. Her sammen med norske misjonærer og resten av familien. Fransico ses til høyre i bildet, sammen med Berner Solås. kjent med mange forskjellige misjonærer og fått innblikk i et rikt og omfattende misjonsarbeid som vi ikke kjente til fra før. Det har også beriket mitt liv. Savner ungdommen Han ønsker ikke å ha en belærende innstilling, men tale det Jesus gir han. Det er ikke enkelt å få noe negativt ut av pastoren, men han kommer til slutt med et lite hjertesukk. Noe som har bekymret meg er å se så lite ungdommer på møtene. Visjonen og ilden må legges ned i neste generasjon, ellers vil det føre til nedleggelse. Vil vi om år fortsatt se misjonærer reise ut fra DFEF i Norge? Så jeg har tenkt at ungdommene i dette landet trenger mye forbønn, og vi som er eldre har et spesielt ansvar i å legge til rette for de unge. Vi må være den generasjonen som nærmer oss dem, så de ikke føler seg på avstand fra oss, sier Bazan. Vår argentinske bror har helt klart vært til rik velsignelse under sitt besøk. Han kommer gjerne tilbake Min sluttreplikk må bli dette: Guds menighet i Norge må det flamme opp det som Gud allerede har gitt deg! Fornøyde konsertdeltakere. Fra venstre: Per Egil Søgaard, Ranveig og Øyvind Midje, fru Erling Walther, Margunn Søgaard og Erling Valther. OSLO: Gaither-konsertene trekker tusener på tusener av tilhørere verden over, og konsertene er et fyrverkeri av sangglede, som smitter og varmer kalde nordmenn. En gang før har Bill og Gloria besøkt Oslo, det var i mai Da skrev Øystein Østerhus i DGB: De fleste av oss som var til stede denne kvelden var takknemlige til Gud for at det fremdeles er mulig å møte sang og musikk i toppklasse, og likevel så sterkt åndelig inspirert. Det samme kunne vi faktisk skrive også om denne lørdagskvelden, da aktørene spilte til jubel og trampeklapp fra hele salen. Fra mange kanter av landet kunne vi se DFEF-venner komme for å delta på konserten. Venner fra Mosterhamn, Karmøy, Stavanger, Sira, Kristiansand og hele østlandsområde, kunne en se i Spektrum, og felles for alle var; Dette er god musikk med gode vokalister, gode melodier og gode tekster - ja, alt er fantastisk! - De mener det de synger. Det er tydelig at de har hjertet på rette plassen når de synger. I over et tyve år har ekteparet Bill og Gloria Gaither reist rundt i USA med konsertene sine. De senere årene har også store deler av verden stått på Enorme opplag av CD-er, videoer og dvd-er er solgt rundt i hele verden, og årsaken til at Bill Gaither & co er så utrolig populære og vekker så stor begeistring, er at de dekker et behov hos sine tilhørere. Folk kjenner seg igjen i tonene, de gamle kristne sangene og hymnene som blir brukt på bedehuset. Repertoaret har stor spennvidda, og mange av sangene har Bill og Gloria selv laget. Eksempler er; The King Is Coming, Something Beautiful, He Touched me og Let s Just Praise The Lord. Under konserten i Spektrum sa Bill Gaither; - Vi har møtt mange mennesker de siste to ukene vi har vært i Europa, men å komme hit i kveld har virkelig bundet oss sammen på en måte som vi aldri har opplevd før. - Vi ønsker bare å legge armene rundt hver og en som er her i kveld og si vi elsker dere. - Folk i Norge som har sett videoene våre opplever at de kjenner oss. Mange nordmenn har vært og hørt oss i USA, og å komme hit til Norge nå er vår måte å si takk tilbake på! Dersom man skal si noe negativt om konserten, måtte det bli at den varte for kort tid (4 timer!). For to år siden var jeg i Charlotte i USA og overvar en nyttårskonsert med dem. Den varte i seks og en halv time, og selv da opplevde jeg at den varte for kort tid. Konserten er over, minnene sitter igjen, og det er hevet over enhver tvil at de fremmøtte fikk seg en minnerik kveld. nr. 4 - april

8 Dag Sjursen og Mangor Aanensen (til venstre) ønsker å velsigne kristen virksomhet gjennom Askeladden Finans. Askeladden Finans sponser Det Gode Budskap Fokus på DGB sponsor Møte med Mangor Aanensen Tekst og foto: Leif Frode Svendsen KARMØY: Det Gode Budskap er inne i nye kontorlokaler i Sentrumsgården i Kopervik. Dette er mulig takket være sponsorstøtte fra Askeladden Finans. Bak Askeladden Finans står Mangor Aanensen, Dag Sjursen og Erling Olsen. De etablerte finansfirmaet i 2005 og er i dag et uavhengig rådgivningsselskap i forhold til finansiell rådgivning. Mangor Aanensen tilhører DFEF Saron Åkrehamn og ønsker gjennom firmaet å være med å velsigne Guds folk. Det har så langt gitt seg utslag i støtte til flere kristne menigheter, organisasjoner og prosjekter. Personlig krise Historien bak eventyret om Askeladden Finans fører Mangor tilbake til en personlig krise fem år tilbake, hvor han ble ført nærmere Gud. Jeg drev et importfirma, som dessverre gikk over ende. Gjennom flere rettssaker med staten ble jeg helt tappet for krefter, og gav opp før saken ble ferdigbehandlet i rettssystemet. Her var jeg egentlig på toppen, firmaet gikk egentlig veldig bra, men så gikk alt over ende og jeg satt rippet tilbake. Jeg syntes veldig synd på meg selv, sier Aanensen ærlig. Fra å være vellykket og framgangsrik, var nå familieøkonomien bunnskrapt, og det var så vidt penger til pålegg. I denne tyngste perioden, fikk vi problemer med tørketrommelen. Vi hadde ikke penger til reparasjon og ba til Gud. Samme dag kom en bil fra Åkra Elektriske med en helt ny tørketrommel til oss. Vi forstod ingenting, og forretningen kunne bare fortelle at bestillingen hadde kommet fra en mann med østlandsdialekt. Enda vet vi ikke hvem dette var. En natt hadde jeg problemer med å sove, og tenkte på hvordan jeg skulle få endene til å møtes. Jeg stod opp og i stuen begynte jeg å rope til Gud, la meg på kne og ba om hjelp. Gud kom nær og jeg opplevde en vidunderlig fred: «Jeg skulle ikke frykte, men skulle få oppleve Guds velsignelse i rikelig mål, og være med å velsigne Guds folk tilbake.» Eventyret starter Ikke lang tid etter ble jeg ledet inn i finansbransjen, fikk jobb i et selskap, men sluttet etter ett år. Jeg likte ikke måten de drev firmaet på og fikk tilbud fra Orkla om å begynne for meg selv. Jeg tok da kontakt med Dag Sjursen, og på den måten kom vi i gang med Askeladden Finans. I En personlig krise førte Mangor Aanensen inn i finansbransjen. I dag driver han sammen med Dag Sjursen og Erling Olsen det voksende finansselskapet Askeladden Finans. begynnelsen var det ikke uvanlig at de to kompanjongene leste et ord og ba sammen. I dag opplever selskapet et lite «eventyr», hvor de har plassert 700 millioner kroner på vegne av sine kunder og regner med å passere en milliard i Vi er inne i en voksende næring og en næring som er kommet for å bli. Askeladden driver med finansiell rådgivning og har avtaler med de største leverandørene i Norge som Orkla, Pareto, Waren-Wicklund, Abi Investment og Real Capital med flere. Vi er en uavhengig distributør, som dermed kan plukke de beste investeringsobjektene fra de forskjellige aktørene. Våre produkter er i dag banksparing med aksjeavkastning, investeringer i aksjeindeksobligasjoner, eiendomsfond og syndikater, offshore, shippingfond, vanlige sparefond og refinansiering av huslån, forteller Aanensen. Den største kundegruppen per i dag er den «vanlige» mann i gaten, men også mellomstore og store bedrifter er blitt kunder. Hovedkontoret til Askeladden Finans ligger i Kopervik, men det er avdelinger i Bergen, Stord, Vigeland, Grimstad, Fredrikstad og Oslo/ Drammen. Støtt Det Gode Budskap Det Gode Budskap er inne i en tid med forandringer. Flere spennende ting er på gang! Fokus på DGB sponsor Tekst og foto: Leif Frode Svendsen KARMØY: Det er forandringer på gang rundt Det Gode Budskap! Bladet har de tre siste årene opplevd en positiv utvikling, hvor negative regnskaper og tap av lesere er snudd. Fortsatt er det en del abonnenter som faller fra år etter år, men de tre siste årene har nye kommet til og gjør at en ligger stabilt på cirka 1300 abonnementer. Økonomisk har bladet gått med overskudd de tre siste årene, og snudd en negativ trend over mange år med tildels store underskudd. Av nye ting som er på trappene, kan nevnes: - Redaktøren har fått tilgang til nytt kontor, som gir bladet et ansikt utad og bedrer arbeidsforholdene. - Det arbeides med å opprette et redaksjonsråd som vil være med å støtte redaktøren og hjelpe til med å lage et enda bedre produkt. - Medieutvalget vil bli styrket og det arbeides med å skaffe nye medlemmer. - Fra 15. september vil det bli en omlegging i formatet og bladkonseptet, som ikke minst gjør at det blir flere fargesider. - I 2008 vil det bli mer stoff fra Østlandet, gjennom flere frilansmedarbeidere. - Det vil arbeides med at bladet kan evalueres av eksterne medieaktører, som kan være med å heve kvaliteten på bladet. - Når dette leses er Det Gode Budskaps nye hjemmesider på nettet i drift (www.detgodebudskap.no). - I løpet av 2008 vil det på hjemmesiden bli presentert nye misjonssider, som vil bli en veldig flott ressurs i forhold til DFEFs misjonsarbeid. Du kan få være med! Å løfte bladet flere hakk krever også løft i forhold til økonomien. Her har ikke minst menighetene i DFEF et spesielt ansvar. - Mange menigheter i DFEF har stort potensial i forhold til nye abonnementer. Her har DGB for tiden et spesielt tilbud til menigheter om å sponse et første år for nye lemmer/folk i menigheten. - Kanskje du synes at det er unødvendig av menigheten å ha en annonse i bladet? Nå må dette ses på som en STØTTEANNONSE, og en håndsrekning til fellesskapet DFEF. Det gjør kanskje sitt til at din menighet bør gå inn på en avtale? - Det er hyggelig å møte lesere fra hele landet som forteller at de leser bladet fra a til å. Vi ønsker å takke alle som allerede støtter bladet gjennom gaver og positive ord. Håpet er at enda flere vil være med for å skape en videre positiv utvikling av bladet. Olav Nilsen, - ny leder for DFEF Klokkarstua kan fortelle: Vi lever i håpet, og ber for stedet vårt. Overlater alt til Herren. Han står de stolte i mot, men de ydmyke gir han nåde. Det er mange fra omkringliggende menigheter som besøker oss, og det er vi takknemlig for. Menigheten har et godt og aktivt samarbeid med menighetene i Sætre, Åros og i Tofte. I nye lokaler Det Gode Budskap er flyttet inn i flotte kontorlokaler i Sentrumsgården i Kopervik. KARMØY: Det Gode Budskaps redaktør disponerer nå et flott kontor i Sentrumsgården i Kopervik sentrum. Dette gjør at redaktøren vil bli mer tilgjengelig for besøkende. Kontortid, så sant redaktøren ikke er ute på reise: Mandag og onsdag: Tirsdag og torsdag: Det vil være mulig å treffe redaktøren på telefon kun i kontortiden på telefon: Savner du stoff om din menighet? Tips redaktøren! - Ring inn ditt tips på: Send en sms til: Send en e-post til: Fra DFEF i Drammen kan Gunnar Standal fortelle: - Vi har ingen spesiell vekkelsesvind i menigheten for tiden, men er takknemlige for menighetens ulike virkegrener. Vi har et godt ungdomsarbeid. Patrick Klöeppel er til stor velsignelse i dette arbeidet. Ungdomskoret har vokst til 30 medlemmer, og vi har spesielle Bibelog samtalegrupper i tillegg til våre ordinære møter og arrangement. Nytt i det siste er møteopplegget på søndag. Annenhver søndag samles vi kl. 1700, og det er veldig god oppslutning! Vi legger opp til undervisning, og begynner med de minste. nr. 4 - april

9 Stor interesse for Nye Oven på Østlandet Fokus på Oven Tekst: Frank Søgaard Den 7. mars ble det holdt årsmøte for Oven leirsted i Betel, Ski. Eiermenighetene møtte fulltallig frem, og MHU møtte også med en representant. Magnus Bjerkeng ble gjenvalgt som representantskapets styreleder, og Frank Søgaard ble gjenvalgt som nestleder og referent. Frode Falk ble gjenvalgt som styreleder for Oven, og i tillegg til han er Monika Hagen Tolås, Jan Tore Gulbrandsen, Yngve Furulund og Jostein Brattås medlemmer av styret. Oven har i de senere år hatt en positiv og fin utvikling. Antall deltakere på leirene har økt, tilleggseiendom er innkjøpt, og leirstedet står foran mange interessante utfordringer. Årets regnskap viste et solid overskudd, og årsomsetningen har de senere årene økt markert. Dette tilsier en nødvendig omlegging av alt vedrørende økonomirutiner og regnskap. En gammel Ovenveteran - Dag Martinsen er hentet inn for å tilrettelegge disse forhold. De vanlige sakene på et årsmøte ble behandlet på korrekt måte, og det var knyttet stor interesse til ulike orienteringssaker fra styret. Etter at sommerens aktiviteter og dugnadsdatoer var presentert for forsamlingen, ble det orientert om mulige nye eiermedlemmer til leirstedet. Nye Oven Det var knyttet stor interesse til styrets orientering om Nye Oven. Til årsmøte hadde styret utarbeidet et dokument på fem sider med orientering og spørsmål til eiermenighetene om hva leirstedet burde satse på fremover. Etter at menighetene hadde gått til innkjøp av en tilleggseiendom for en tid tilbake, blir det naturlig å utarbeide en ny plan for hele område. Deltakerantallet på samtlige leire er i ferd med å nå et nivå som kan gjøre det nødvendig å utvide til enda flere leire, og dette krever igjen store investeringer. Dokumentet som ble fremlagt inneholdt mange spørsmål, og noen av disse var; - Skal Oven brukes hele året, eller bare om sommeren? - Skal stedet kun brukes av bevegelsens egne medlemmer? Skal stedet brukes kun til kristent formål? - Skal stedet drives kommersielt og mest mulig selvfinansierende? Oven står foran store forandringer også når det gjelder hva som skal gjøres av nybygg og restaurering på bestående bygninger. Sannsynligheten for at det må bli bygd både hytter, nye dusjanlegg, møtelokale og overnattingsbrakker, øker kraftig i takt med tilstrømningen av deltakere til leirene. Tekniske forhold, vannforsyning og avløpsforhold vedrørende sanitæranlegget må også fornyes og utbedres på grunn av Ovens positive utvikling, - så utfordringene er mange. Både styret og eiermenighetene gleder seg til å ta tak i disse utfordringer, da stedet er en utrolig fin ressurs for barne, junior- og ungdomsarbeidet til De Frie Venner på Østlandet. Alt som skal gjøres på leirstedet tilsier at eiermenighetene og DFEFs Stiftelse vil stå foran store investeringer på stedet, faktisk de største investeringer i leirstedets historie. Eiermenighetene er positivt til dette, og styret vil arbeide med en spesiell gruppe som skal ta seg av de økonomiske og bygningsmessige forhold. Som en første markering på en ny tid for Oven, er det ansatt en bestyrer, - Terje Søgaard. Gjennom år har han viet hver sommer til Oven, og kjenner stedet etter hvert så godt at han er uunnværlig for Oven i den omlegging som vil finne sted. Styrets representanter, og representantskapets formann Magnus Bjerkeng, vil reise rundt til hver av eiermenighetene og presentere Nye Oven, og forventningene til dette er store i de ulike menighetene. Ovenleirene startet i 1944, og at det har vært 30 til 35 tusen deltakere på leirene opp igjennom årene, er ikke å ta for hardt i. Utrolig mange av disse har hatt sin frelsesopplevelse på Oven, - og hele familier har blitt berørt av dette. Selv ble jeg frelst på Oven i 1957, og både barn og barnebarn av meg er frelst der. Oven har en spesiell plass i manges hjerter, og vi gleder oss til å se Nye Oven ferdig. Det vil kreve mye av både enkeltpersoner, menigheter og bevegelsens stiftelse. Men om alle tar del i saken med interesse og entusiasme, vil vi etter hvert få det stedet vi med glede kan overlevere til kommende generasjoner, - et tidsmessig og fremtidsrettet sted hvor vi trygt kan sende våre barn og barnebarn. Lindesneshallen, Vigeland juli Rikholdig program for små og store: Barnas sommerfestival med møter og aktiviteter SOMMU - Ungdommens eget sommerstevne God forkynnelse Gode sang- og musikkrefter nr. 4 - april

10 - Står sterkt på Sørlandet... De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) står sterkt på Sørlandet, med mange menigheter og aktivt barne- og ungdomsarbeid. Takket være erstatning fra den norske stat for tapt barndom og skolegang kunne Terje kjøpe denne fl otte motorsykkelen. - Et kjærlig møte med Jesus forandret livet til Terje! Folket på morssiden til Terje var samer, og hans tippoldefar Aslak Jakobsen Hætta ledet det berømte Kautokeino opprøret. Her ser vi Terje i tradisjonell samedrakt. MANDAL: På slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet skjedde det en åndelig oppvåkning i Norge. Mange som var tilknyttet bedehusmiljøene brøt ut og startet egne, selvstendige menigheter. Spesielt dåpssynet, men også senere oppfatningen av Den Hellige Ånd gjorde at mange forlot sitt lutherske ståsted. På denne måten oppstod mange selvstendige menigheter i Norge. Mange av disse ble tilknyttet DFEF, og spesielt i Vest- Agder, Vest- og Østfold og Karmøy er det mange slike menigheter. Fokus på DFEF Tekst og foto. Leif Frode Svendsen Presentasjon av stevnetaler Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Privat SARPSBORG: Terje Forsberg er hva du kan kalle en vellykket familiemann med hus, bil, kone og tre voksne barn. På fritiden elsker han å arbeide i hagen sin, hvor han blant annet har et epletre som er podet med 80 ulike eplesorter! Det overgår til og med Guiness Rekordbok, som har 36 som høyeste tall. Jeg har også et plommetre som kommer med nydelige aprikoser og ferskener, sier Forsberg stolt. Han er travelt opptatt, og underviser både barn og unge i så vel sjømannskap som riding. Rett som det er finner du han også i samtale med byens rusmisbrukere, eller som vikarlærer i barne- og ungdomsskolen. Terje er hva du vil kalle en ressursperson, men slik har det ikke alltid vært. Vokste opp i fjøs Som liten vokste jeg opp med Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom, forteller Terje Forsberg. Et kjærlig møte med Jesus vendte opp ned på livet hans. fire søsken og mor og far som var alkoholikere. Ofte overnattet vi i fjøs og uthus og bodde aldri lenge på samme sted. I skolen ble jeg mobbet. Ved en anledning fikk jeg fortennene slått ut ved et internat på Arnøya i Nord-Troms. På grunn av all flyttingen var språket mitt ikke det beste, og læreren stemplet meg som evneveik, forteller Terje åpent. Han forsvant ut av skolen som analfabet og fikk tidlig alvorlige atferds- og rusproblemer. «Ble» evneveik... Alle fortalte meg at jeg var evneveik, så da «ble» jeg det til slutt. Det eneste språket jeg kjente godt til var banning, festet mye med alkohol og narkotika og havnet ofte i slåsskamper. I slutten av tenårene reiste jeg til sjøs, og ble ved en anledning arrestert i Australia. Men 16. august 1970, 20 år gammel skjedde noe som snudde livet til Terje på hodet. Jeg var blakk, men kjente til en gård hvor de produserte hjemmebrent. De pleide å oppbevare spriten i melkebua og jeg ville stjele litt, og listet meg fram gjennom skogen. Der, i skogen skjedde det, en helt spesiell stillhet senket seg over skogen og plutselig hørte jeg stemmen til Jesus. Det var en kjærlig og god stemme, og det var første gang jeg kan huske å ha mottatt kjærlighet. Total forandring med Jesus Dette møtet med Jesus endret livet hans totalt. I ett år buret han seg inne, med en utrolig tørst etter Guds ord lærte han seg selv å lese. Siden tok han bedriftlederskolen, bygget opp eget malermesterfirma, og tok senere artium og universitetseksamener. I dag arbeider jeg som vikarlærer, og har et spesielt blikk for mobbeoffer. Heldigvis er det aldri for sent å få en lykkelig barndom, avslutter Terje. Han har tidligere fortalt sin historie på NRK, på radioprogrammet Mellom himmel og jord. Han har også utgitt boken «Aldri for sent å bli et lykkelig barn», fra Lunde Forlag og har solgt over bøker. Under Sommerstevnet vil han delta i et spesielt møte i møtesalen på Solstrand Camping, hvor han vil fortelle fra sitt liv og helt sikkert selge boken sin. DFEF består av cirka 67 frittstående menigheter fra Spangereid i sør til Honningsvåg i nord. I området rundt Solstrand Camping i Sør-Audnedal har du hele åtte menigheter (se presentasjon annet sted). Læremessig står DFEF nært knyttet Pinsebevegelsen. Barna døpes ikke, men ses på som Guds barn og velsignes som små. Etter en tid vil barna bli modne nok til å ta et selvstendig valg i forhold til tro, og da er det naturlig å la seg døpe. Dette kalles troendes dåp. I Apostlenes gjerninger 8:36-38, spør en etiopisk hoffmann evangelisten Filip «hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Filip svarer: «Tror du av hele ditt hjerte kan det skje.» Hoffmannen gir et konkret gjensvar: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.» Denne bibelhistorien skulle enkelt forklare DFEFs dåpssyn. Tenåringer i menighetene får tilbud om å delta på Tentro, et spesielt bibelopplegg for konfirmanter. I møtene er det åpenhet for Den Hellige Ånds gjerninger, så som for eksempel tungetale med tydning. Illustrasjonsfoto: Mange har latt seg døpe på Solstrand gjennom årene. Her er et glimt fra en dåpshandling i februar dette år. (Arkivfoto). Forkynnelsesmessig legges det stor vekt på budskapet om Kristus, og den gleden og forløsningen som finnes i et møte med Jesus. Forkynnelsen er bibeltro, noe som vil si at det er en klar oppfattelse av at hele Bibelen er inspirert av Gud. På Sørlandet er Solstrand Camping i Sør-Audnedal et naturlig samlingspunkt, hvor det spesielt på sommeren blir arrangert flere leirer og konferanser. Dette og neste år vil også stedet huse DFEFs store Sommerstevne som gjerne kan samle opp til 600 tilreisende. På kveldssamlingene i Lindesneshallen er det ikke uvanlig med over 1000 mennesker på møtene. 2 3

11 Lindesnes kommune er Norges sørligst kommune på fastlandet med ca innbyggere. Kommunen strekker seg fra tettstedene Vigmostad i nord til Spangereid og Lindesnes fyr i sør. Vigeland, som ligger omtrent midt i kommunen, er kommunesenteret med den største konsentrasjonen av handel- og serviceforretninger, kommunale og andre offentlige kontorer. Igjen er det tid for å ønske velkommen til rike dager om Guds Ord og fellesskap på Solstrand Camping. Det har blitt mange sommerstevner på den fine campingplassen etter hvert. Mange har fått møte Gud til frelse, fornyelse og rike samvær med venner en kanskje ellers ikke så ofte treffer i løpet av året. Også i år tror vi det skal bli rike og fine dager. DFEF i Norge: Hilsen til De Frie Evangeliske Forsamlingers sommerstevne 2008 Velkommen til Sommerstevne! Velkommen til Lindesnes kommune VIGELAND: I kommunen har vi flere severdigheter. Vigeland har gjennom årene fått et preg av at det er hjemstedet til to av landets mest kjente kunstnere, Emanuel og Gustav Vigeland. På flere steder i sentrum vil du finne skulpturer fra blant annet disse kunstnerne og vi har et eget kunstgalleri som vi har kalt Galleri Gustav Vigeland. I kommunen har vi også svært dyktige lokalkunstnere med egne atelierer/gallerier og et Lindesnes bygdemuseum, Spilling rivefabrikk, Bergstølsaga og et nasjonalt tekstilmuseum Sjølingstad Uldvarefabrik. Audna elva er en annen attraksjon som må nevnes. Takket være et storstilt kalkingprosjekt (Norges første fullkalkede elv) er Audna i dag en attraktiv fiskeelv etter laks og aure. Kystkommunen Lindesnes har 90 kilometer kyststripe med flott skjærgård hvor man vil finne flere attraktive friområder som er godt tilrettelagt for allmenn ferdsel og som er en del av skjærgårdsparken. Redaktør: Leif Frode Svendsen Kvartnesveien Vedavågen Mobil: E-post: En tur til Lindesnes fyr er obligatorisk når man er i Lindesnes kommune. Dette stedet, med den fantastiske naturen og utsikten er Vest-Agder fylkes tusenårssted. Lindesnes fyr har årlig minst besøkende og er dermed nest mest besøkte turistattraksjon i fylket etter Kristiansand dyrepark. Den flotte fjellhallen på stedet er alene verdt et besøk med sine mange konsert-/kulturog utstillingsarrangementer. På veien ut til fyret, nær Spangereid sentrum, ligger Spangereid vikingland som er et historisk opplevelsessenter. Der kan man delta i historiske aktiviteter fra folkevandring-/vikingtid og motta informasjon om et av Norges mest spennende historiske steder. Spangereidkanalen, som er en ny og spennende attraksjon, ble offisielt åpnet av H.M. Dronning Sonja 5. juli i fjor. Kanalen er en båtled der lystbåttrafikken kan ferdes innaskjærs uten å måtte runde det værharde Lindesnes. Kanalen Ekspedisjon/forretningsadresse: Olav Magne Bjørnsen Rogalandsgt Stavanger E-post: Telefon: Fax: Mobil: Kontonr: DGB på nett: Webansvarlig: Mats Arild Vedøy Trykk: Nils Sund Boktrykkeri Layoutmedarbeider: Johannes Ådnanes er viktig i kommunens satsning på næringsutvikling og reiseliv. I denne sammenheng må også nevnes Barnas dyrepark som har et mangfold av små og store dyr til interessant beskuelse for både barn og voksne. I kommunen har vi et rikt foreningsog menighetsliv. De Frie Evangeliske Forsamlinger er godt representert blant disse og driver et aktivt og flott arbeid. Kommunen er svært takknemlig for det arbeid som her gjøres overfor alle aldersgrupper. Det er med stor glede jeg ønsker sommerstevnet til DFEF 2008 velkommen til Lindesnes kommune til forhåpentligvis solfylte og hyggelige dager i det sørligste av Norge. Det gode budskap kommer ut 11 ganger i året. Abonnementsprisen er kr. 525,- pr. år. Portotillegg kr. 50,- til utland. Alle henvendelser vedrørende abonnement, betaling og adresseforandring skal rettes til forretningsfører. Innsendt stoff til bladet må innkomme den 20. i måneden før utgivelse (ca. den 15. i hver måned) VELKOMSTHILSEN: Programmet er ganske fullpakket for både små og store, så her er mye å velge i. Komiteene for barne- og ungdomsprogrammet har jobbet i lang tid, og vi tror det skulle ligge til rette for en fin familieuke, med gode muligheter for at hele familien skulle trives. Programmet for de voksne skulle også være verdt å få med seg. Mottoet for sommerstevnet i år er Guds folk i verden, noe vi mener det er verdt å rette fokus mot. De ulike emner både i kveldsmøtene og i tematimene, tar opp ulike sider ved dette mottoet. Vi tror emnene berører selve basisen i dette som Jesus talte om: I verden, men ikke av verden. Flere av våre egne forkynnere vil tale Guds Ord, og la oss alle være med å be om stor nåde over disse, slik at de får gi Britta från Sverige! noe av det som ligger på Guds hjerte til oss. Spennende blir det også å høre årets gjestetaler. Britta Hermansson fra Halmstad i Sverige er et nytt bekjentskap for de aller fleste. Hun er for tiden pastor og en mye benyttet konferansetaler i Sverige. Med hennes gode komunikasjonsevne og rike gave som forkynner tror jeg hun vil bli til velsignelse for mange. Hun skal tale over tre emner. Et bønnens folk, Et folk ledet av Gud og Et folk med ytre press og indre hvile Denne gangen er misjonsdagen delt i to. Det blir misjonsmøte på fredag kveld, og samling om misjon på lørdag formiddag. Foruten våre egne misjonærer som deltar, vil Stephan Christiansen tale i misjonsmøtet på fredag kveld. Britta Hermansson fra Sverige blir en av hovedtalerne under Sommerstevnet på Solstrand juli. Hun er kanskje ikke så godt kjent i Norge, men blir mye brukt som taler ved større kampanjer og stevner i vårt naboland. SOLSTRAND: Det siste året har hun virket som pastor i Halmstad Misjonskirke, men er nok mest kjent i for boken «Ytre trykk og indre hvile». Temaene jeg skal tale over i stevnet er hjertespørsmål for meg. At jeg ikke må bli så ivrig etter å lede, men aller mest selv lar meg lede av Herren og få frimodigheten som behøves for å gå hans vei. Ytre trykk og indre hvile handler om balansen mellom det å arbeide og hvile. At du våger å møte deg selv et sted i dypet av deg selv, på samme måte som Velkomsthilsen Olav Dahl, leder av arr.komiteen Han er en inspirerende taler, og brenner for misjonens sak. Foruten møtene i hallen, vil det også i år være arrangement to kvelder ute på Solstrand. Torsdag blir det Senkveld med forfatter Terje Forsberg. Du bør få med deg dette mektige vitnesbyrdet om hva Gud kan gjøre i et nedbrutt menneskes liv. Lørdag kveld blir det konsert med Mikael Järlestrand. Foruten et fullpakket program, vet vi at bestyrerparet på campingplassen vil gjøre sitt aller beste for at folk skal trives og få en rik og god ferieuke. Vær varmt velkommen i Jesu navn. den fortapte sønnen fant veien hjem og fikk troen på at noen ventet ham, sier Hermansson. Hun vil tale i møter torsdag kl hvor tema er «Et bedende folk», torsdag kl med «Et folk ledet av Gud» og fredag kl med «Et folk med ytre press og indre hvile». 4 5

12 Nabomenigheter til Solstrand Camping De Frie Evangeliske Forsamlinger står sterkt på Sørlandet og bare i en omkrets på 45 minutter fra Lindesneshallen finner du hele åtte menigheter. Alle disse driver et aktivt arbeid, og de fleste har et positivt barne- og ungdomsarbeid. Nå er det ikke plass til å presentere alt hver enkelt menighet gjør, men her er en kortfattet presentasjon. DFEF Salem Mandal Adresse: Furulundsgaten 12 i Mandal Et av lovsangsteamene i Salem Mandal synger. Menigheten ledes av et eldsteråd: Tor Arne Lohne og Jan Bjarne Skrøvje. Det er hovedmøter torsdag (kl ) og søndager (kl ) Det er søndagsskole, junior og ungdomsarbeid. Positivt oppleves eldrefestene som ofte samler over 50 eldre. Her er det mye sang og musikk, foruten en andakt og flott servering. Les mer: DFEF Betania Vigeland Adresse: I sentrum Menigheten ledes av to eldstebrødre og et utvidet lederteam: Einar Hovsdal og Ordin Høiland. Det er hovedmøter onsdag (kl ) og søndager (kl ) Det er et rikt barne-, junior- og ungdomsarbeid. Positivt er Expect, ungdomsarbeidet i menigheten, som driver veldig kreativt og samler mange. Du kan lese mer om dette: DFEF Betania Spangereid Adresse: Farmoveien 1, midt i sentrum Et glimt fra landsleiren til Royal Rangers i 2005 som ble arrangert på Spangereid. Menigheten ledes av pastor Geir Myra og et lederskap. Det er hovedmøter onsdag (kl ) og søndager (11.00 / 18.00). Det myldrer av aktiviteter for barn og unge, barnemøte, barnekoret Joysing, Ungdomskor. Speiderarbeidet Royal Rangers er veldig populært og samler 70 av bygdas barn. Dette speiderarbeidet kan du lese mer om på: DFEF Betel Svennevik Adresse: Svennevik, i hjertet av bygda Bilde av forkynnere, misjonærer og ledere på et pinsestevne i svunnen tid. og et eldsteråd. Det er hovedmøter torsdag (kl ) og søndager (kl / 18.00) Også er det stor aktivitet med søndagsskole, junior, Royal Rangers og ungdomsarbeid, miniklang, barnekor. Det er også her en søstermisjon, et ungevoksne kor og lovsangsteam. Det er tett samarbeid mellom Betel og nabomenigheten Betania på Spangereid. I flere tiår har menigheten vært kjent for sine tradisjonelle pinsestevner, som i sin tid kunne samle over 1000 tilhørere. I dag videreføres det tradisjonelle stevnet i menighetens flotte lokale. DFEF Betania Lyngdal Adresse: Kirkeveien 17 Menigheten ledes av et eldsteråd som består av Leif Bjarne Hestad og Frøys Hindar. Det er hovedmøter søndag (kl ) og mandager (kl ). Menigheten har et stort hjerte for misjonens sak og støtter tre misjonærfamilier i Spania, Argentina og Ukraina. Les mer: DFEF Eben-Eser Byremo Adresse: I sentrum av bygda Menigheten ledes av et eldsteråd bestående av Bjørn Arild Naglestad (bildet), Kåre Naglestad, Torbjørn Høiland og Torfinn Flottorp. Det er møte på søndag kl / Ungdomsarbeidet, som drives sammen med Byremo Bedehus samler opptil ungdommer. Det er også egne bibelgrupper for disse. Det er også juniorarbeid, søndagsskole og barnetreff. Menigheten står som utsendermenighet av misjonærene Borghild og Eddie Bakke, som virker i Spania. Menighetens yngreskor i aksjon. DFEF Betesda Eiken Adresse: I sentrum av bygda Menigheten ledes av et lederskap bestående av Arnfinn Hobbesland, Katrine Raen Vatne, Turid Urevatn, Odd Jan Urevatn (eldstebror), Audhill Naglestad og Ole Kristian Iglebæk. Raen Vatne er ansatt som barne- og ungdomsarbeider, mens Iglebæk er ansatt som fast forkynner. Fast møtedag er fredag kl Menighetens motto er: Menigheten en oase til liv, og målsettingen er: Sette i frihet utruste til tjeneste. Foruten et stort fokus på bønn, er hele barn og juniorer med i et aktivt og spennende arbeid. Det arrangeres også spesielle kafétreff og konserter som samler mye folk. DFEF Betania Åseral Adresse: I sentrum av Kirkebygda Menigheten ledes av et eldsteråd som består av: Åge Håskjold, Ottar Haddeland, Arnfinn Nesland og Ole Tom Haddeland. Et utvidet lederråd tar også del i driften. Evangelist Ole Kristian Iglebæk er ansatt som fast forkynner. Det er hovedmøte søndag (kl / 19.00). For tiden drives et veldig bra ungdomsarbeid, som samler opp til 30 av bygdas ungdommer! Foruten dette er det søndagsskole og juniorarbeid. Les mer om menigheten på: Menigheten ledes av pastor Geir Myra 6 7

13 Hovedprogram: Tirsdag 8. juli Kl Forhandlingsmøte Sted: Solstrand Camping, møtesalen Forhandlingene omhandler saker om DFEF og er åpen for folk som har tilknytning til menigheter i DFEF. Onsdag 9. juli Kl Forhandlingsmøte Sted: Solstrand Camping, møtesalen INFO: Kjell Tangen (bildet) er leder for DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg som forbereder de fleste sakene til forhandlingsmøtene. Kl Forhandlingsmøte Sted: Solstrand Camping, møtesalen Kl Åpningsmøte Tema: «Et hellig og rent folk for Gud» Taler: Yngvar Pettersen Møteleder: Tore Stray INFO: Ordfører i Lindesnes kommune, Ivar Lindal og pastor Øystein Østerhus (minnes de døde), sammen med Arvid Alsaker med band deltar også i møtet. Yngvar Pettersen er en profilert veteranforkynner i DFEF, med blant annet lengre perioder som pastor i flere av DFEFs menigheter. Torsdag 10. juli Kl Bønnesamling INFO: Pastor og sjelesørger Kjell Arve Tolås er hovedansvarlig for bønnesamlingene, og administrerer også forbønnstjenesten under stevnet. Kl Bibeltime - 1 Tema: «Et hellig folk i verden» Taler: Morten Helland Møteleder: Ruben Vea INFO: Morten Helland er en DFEFs fremadstormende forkynnere, og virker som pastor i Sion Mosterhamn. Kl Kl Bibeltime - 2 Tema: «Et bedende folk» Taler: Britta Hermansson Møteleder: Jacob Reme Bibeltime 3 Tema: «Et kjærlighetens folk» Taler: Geir Myra Møteleder: Christian Reme INFO: Geir Myra er pastor for Betel Svennevik og Betania Spangereid, har sin bakgrunn fra Pinsebevegelsen, og skulle med sin utrustning som hyrde være den rette til å tale over dette møtets tema. Kl Bønnesamling Kl Kveldsmøte Tema: «Et folk ledet av Gud» Taler: Britta Hermansson Møteleder: Olav Dahl INFO: Et eget husorkester fra Karmøy med Arvid Alsaker i spissen er med i alle kveldsmøtene. Kl Senkveld med forfatter Terje Forsberg Møteleder: Arvid Alsaker Sted: Solstrand Camping, møtesalen Annet: Terje Forsberg vokste opp på samfunnets skyggeside, gikk ut av skolevesenet som analfabet og fikk for første gang møte sann kjærlighet i møte med Jesus. Kom og hør hans gripende historie! Fredag 11. juli Kl Bønnesamling Kl Bibeltime - 1 Tema: «Guds folk i et sekularisert Norge» Taler: Kjell Ohldieck Møteleder: Gerd Reme INFO: Kjell Ohldieck er for tiden pastor i Salem Mjøndalen, og har lang erfaring i DFEF som pastor, forkynner og Misjons- og hjemmesekretær Kl Bibeltime - 2 Tema: «Et folk med ytre press og indre hvile» Taler: Britta Hermansson Møteleder: Kristine Midtun Kl Bibeltime 3 Tema: «Et utrustet folk» Taler: Finn Arne Lauvås Møteleder: Magnus Bjerkeng INFO: Finn Arne Lauvås er utsendt som forkynner fra DFEF, men har møter i de fleste sammenhenger. Han har foruten en rik Kristus-forkynnelse, skrevet mange kjente sanger, hvor «Nå er jeg på vei til himmelens land» (Jesus har frelst min sjel) er den mest kjente. Kl Bønnesamling Kl Misjonsmøte Taler: Stephan Christiansen Møteleder: Per Arild Weiby INFO: Stephan Christiansen er grunnleggeren av misjonsorganisasjonen Jesus Revolution og pastor for Jesus Church i Oslo. Et eget husorkester fra Karmøy med Arvid Alsaker i spissen er med i alle kveldsmøtene. I dette møtet deltar også den kjente solosangeren Mikael Järlestrand fra Sverige. Kl Senkveld med Mikael Järlestrand Møteleder: Arvid Alsaker Sted: Solstrand Camping, møtesalen INFO: Mikael Järlestrand er en av Nordens mest kjente, kristne sangere. Han har gitt ut fire cd-er, og er kjent for sitt brennende ønske om å gi ut budskapet om Jesus. Dette blir en stor opplevelse! Lørdag 12. juli Kl Bønnesamling Kl Paneldebatt i misjonens tegn Møteleder: Bjørn Olsen Deltakere: DFEFs hjemmeværende misjonærer deltar i denne debatten, som gir en god presentasjon av gleder og utfordringer i misjonen. Kl Bibeltime - 2 Taler: Roald Lidal Møteleder: Misjons- og hjemmesekretær Harald Elvegaard INFO: Roald Lidal er øverste leder for Nytt Livs Lys store bibeltrykkeri i Japan. Han har over 30 år i misjonens tjeneste bak seg, og er en skattet forkynner. Kl DFEFs Barne- og ungdomsråds årsmøte Sted: Gymsalen, Lindesnes Ungdomsskole, Vigeland INFO: Her er alle barne-, junior-, ungdom- og menighetsledere velkommen til å få et innblikk i arbeidet blant barn og unge i DFEF. Vidar Tjomsland (bildet) er administrasjonssekretær for DFEFs Barne- og ungdomsråd. Kl Bønnesamling Kl Festmøte Tema: «Et salvet og tjenestevillig folk» Taler: Øystein Østerhus Møteleder: Tore Stray INFO: Øystein Østerhus er for tiden pastor i Evangeliehuset Stavanger, men har også flere perioder som pastor i andre menigheter. I sin tid reiste han også som evangelist, og er en av DFEFs mest profilerte forkynnere Søndag 13. juli Kl Bønnesamling Kl Høytidsmøte med brødsbrytelse Tema: «Et folk i forventning» Taler: Gordon Tobiassen Helge Nupen forretter brødsbrytelsen Møteleder: Olav Dahl Måltider Kl Frokost Sted: Solstrand Camping, matsalen Kl Middag Sted: Solstrand Camping, matsalen Kl Kveldsmat Sted: Solstrand Camping, matsalen INFO: Bestilling av måltider må gjøres på forhånd til Solstrand Camping: Hvis det er ledig kapasitet kan det kjøpes matbilleter dagen i forveien. Priser: Frokost og kvelds, kr. 50,-. Middag, kr. 80,-. Det er redusert pris for barn under 12 år. Første måltid kveldsmat tirsdag, siste måltid, frokost søndag 8 9

14 Barnas Sommerfestival: «Jesus i hjertet» Tirsdag 8. juli Kl «Bli kjent treff» Sted: Solstrand Camping, peisestuen Varighet: 1 time Onsdag 9. juli Kl Informasjonstand Sted: Lindesnes Ungdomsskole, gymsalen INFO: Det koster kroner 60 for barna å melde seg på Barnas Sommerstevne, og det innbefatter blant annet t-shirt. Kl Felles storsamling Sted: Lindesnes Ungdomsskole, gymsalen INFO: Mads Elias og Glenn Tønnesen leder an i sangen. Lokalt musikkband spiller og lokale barnekor deltar. Kl Separate minior- og juniorsamlinger Sted: Barna følger ledere til samling. INFO: Anna Kristina Bernersson taler til de minste, mens Heidi og Torkjell Halvorsen er talere til de største barna. Kl Aktiviteter Sted: Lindesnes Ungdomsskole og Nyplass Barneskole INFO: Barna kan velge mellom lekehjørne (for de minste), hobby, hesteridning, fotballcup, forskjellige konkurranser, sang- og musikkgruppe og danse- og dramagruppe. Torsdag 10. juli Kl Informasjonstand Sted: Lindesnes Ungdomsskole, gymsalen INFO: Det koster kroner 60 for barna å melde seg på Barnas Sommerstevne, og det innbefatter blant annet t- shirt. Kl Felles storsamling Sted: Lindesnes Ungdomsskole, gymsalen INFO: Mads Elias og Glenn Tønnesen leder an i sangen. Lokalt musikkband spiller og lokale barnekor deltar. Kl Separate minior- og juniorsamlinger Sted: Barna følger ledere til samling. Kl Aktiviteter Sted: Lindesnes Ungdomsskole og Nyplass Barneskole Fredag 11. juli Kl Informasjonstand Sted: Lindesnes Ungdomsskole, gymsalen Kl Felles storsamling Sted: Lindesnes Ungdomsskole, gymsalen INFO: Mads Elias og Glenn Tønnesen leder an i sangen. Lokalt musikkband spiller og lokale barnekor deltar. Kl Separate minior- og juniorsamlinger Sted: Barna følger ledere til samling. Kl Aktiviteter Sted: Lindesnes Ungdomsskole og Nyplass Barneskole Kl Juniortur til Vikingland Sted: Vikingland, Spangereid INFO: Dette er den tradisjonelle overnattingssturen for barn mellom år. Opplegget blir på ekte viking-vis, og barna er tilbake til storsamlingen på lørdagen. Superlørdag 12. juli Kl Informasjonstand Sted: Lindesnes Ungdomsskole, gymsalen Kl Felles storsamling Sted: Lindesnes Ungdomsskole, gymsalen INFO: Mads Elias og Glenn Tønnesen leder an i sangen. Lokalt musikkband spiller og lokale barnekor deltar. Kl Separate minior- og juniorsamlinger Sted: Barna følger ledere til samling. Kl Aktiviteter Sted: Lindesnes Ungdomsskole og Nyplass Barneskole Kl Familiekonsert INFO: Lisa og Sofie Børud deltar sammen med lokalt barnekor. NOTE: Barna vil også delta i misjonsmøtet på fredagen og høytidsmøtet på søndagen. Under stevnet vil barna kunne være med å gi en gave til et misjonsprosjekt. Dette året går gavene til å hjelpe fattige og barn i Ukraina, gjennom tjenesten til Ellen Marie og Ordin Høiland. Du kan lese mer om Barnas Sommerfestival på internett: Onsdag 9. juli Kl Program SOMMU Sommerstevne Ungdom Ungdomsmøte Taler: James Godly Info: Lovsangsteam fra Betania Kristiansand deltar.annet t-shirt. Kl Sentrum Sted: Teltet, Solstrand Camping Info: Her blir det forskjellige aktiviteter og kiosksalg Torsdag 10. juli Kl Stranddag Info: Her blir det forskjellige aktiviteter og kiosksalg Kl Ungdomsmøte Taler: James Godly Info: James Godly og Lovsangsteamet fra Betania Kristiansand deltar. Sted: Tjøm, felles avreise med buss fra Solstrand Camping Kl Sentrum Sted: Teltet, Solstrand Camping Fredag 11. juli Kl Seminar Sted: Teltet, Solstrand Camping Info: Her blir temaet «Ny generasjon», og fokuset blir satt på hvordan du kan være med å gjøre Jesus kjent på din skole. Kl Aktiviteter Sted: Teltet, Solstrand Camping Kl Ungdomsmøte Taler: Stephan Christiansen Info: Lovsangsteamet fra Betania Kristiansand er med! Kl Sentrum Sted: Teltet, Solstrand Camping Lørdag 12. juli Kl Seminar Sted: Teltet, Solstrand Camping Info: Tema her går på hvordan du kan evangelisere om Jesus! Kl Kl Kl Evangelisering Separate minior- og juniorsamlinger Ungdomsmøte Taler: James Godly Info: Lovsangsteam fra Betania Kristiansand deltar Sted: Mandal, buss går fra Solstrand Camping Sted: Barna følger ledere til samling. Kl Sentrum Sted: Teltet, Solstrand Camping 10 11

15 SOMMERSTEVNE juli-13.juli Guds folk i verden PÅMELDINGSSKJEMA OBS: Bestillinger på rom/leil. Solstrand mottas FRA: 25. april kl Bare på tlf: Påmeldingsgebyr må være innbetalt for å reservere plass/måltider. Du kan også melde deg på per e-post: Navn: Adr: Postnr/sted: Tlf: E-post-adr: (OBS! Dokumenter og referater blir sendt som e-post) Antall familiemedlemmer Voksne Barn 0-2 år Barn 3-5 år Se info på: OVERNATTING OG MÅLTIDER ALTERNATIVER: Solstrand: Leiligheter kr , hytter kr , rom kr Tillegg for å leie sengetøy Påmeldingsavgift kommer i tillegg til disse prisene. Bestillinger leilighet, hytte, rom: OBS! Fra kl fredag 25. april På telef. nr Tilbakemelding m/bekreftelse for hva som kan tilbys. Plass til campingvogn (på jordet ved Solstrand) m/strøm kr. 200 u/strøm kr. 175 pr. døgn. Plass til telt (på jordet ved Solstrand) kr pr. døgn (avhengig av størrelse, m/ eller u/strøm). Videre disponeres en del senger på HALD i Mandal (ca. 12 km fra hallen) Se avsnitt nedenfor! Predikanter/ misjonærer tilbys privat innkvartering kryss eventuelt av ovenfor. MÅLTIDER SOLSTRAND: Frokost kr. 50,- middag kr. 100,- kvelds kr. 50,-. Red. pris u/12 år Ønskelig med forhåndsbestilling v/påmelding. Dersom kapasitet selges billetter dagen i forveien. Det blir også salg av grillmat og kaffe/kake m.m. på Solstrand. Barn 6-8 år Barn 9-12 år Ungdom år Heltidsreisende predikant/ misjonær (Gjelder også pensjonerte heltidsreisende) Ønsker privat innkvartering (ja) (nei) Påmeldingsfrist 15. juni. Påmeldingsgebyr: Voksen Kr. 200,- Familie Kr. 300,- Ungdom Kr. 100,- Heltidsreisende predikanter og misjonærer m/ ektefeller/ barn får gratis kost. Gjelder også pensjonerte heltidsreisende. Antall pers. som ønsker måltidene. OBS! Påmeldingsfrist 15.juni. Påmelding sendes til: SOLSTRAND CAMPING, Boks 102, 4523 SØR-AUDNEDAL Fax: tel E-post: BESTILLING/ØNSKELISTE: Leilighet / hytte/ rom Solstrand bestilles pr. telefon fra kl fredag 25. april Plass til campingvogn Med strøm Uten strøm Alle måltider antall pers. Bare middager antall pers. Plass til telt BESTILLING DIREKTE TIL HALD pensjonat MANDAL Rom av forskjellig størrelse og standard. Pris pr. døgn m/frokost kr pr. person. Påmeldingsgebyr i tillegg Tillegg for leie av sengetøy Adr.: HALD pensjonat, 4516 MANDAL Tlf Fax: E-post: Henvis til DFEF-sommerstevne ved bestilling. OBS! På Hald MÅ du bestille FØR 1. mai. (Etter den tid går våre rettigheter ut, og du må stille i kø med andre om plass). KONTONUMMER FOR INNBETALING AV PÅMELDINGSAVGIFT: på veien til ett nytt drømmehus hva er egentlig inkludert? Selvfølgelig er fundamentet inkludert. På dette plasserer vi ditt Älvsbyhus til markedets laveste pris. Naturligvis med en innbydende veranda ved det overbygde inngangspartiet. Hittil har nærmere familier funnet sin husdrøm hos oss. Hvordan vil du at din drøm skal se ut? * VELKOMMEN I JESU NAVN TIL DFEF`s sommerstevne BE FOR STEVNET Påmelding innen 15. juni. Totalleverandør for bygg av alle slag - alt i tre og betong Heltre kjøkken til fornuftig pris BESTILL KATALOG I PAPIRUTGAVEN DØGNET RUNDT PÅ ALVSBYHUS.NO ELLER Lindesnes Bygg A/S - Hestehaven Ind. område Sør-Audnedal - telefon: telefaks:

16 James Godly, som ble brukt mektig av Gud til å tenne i brann ungdommene i Betania Kristiansand, vil sammen med Stephan Christiansen tale i ungdomstreffene. Godly kommer fra Ghana, hvor han er pastor for en større menighet. I ti år hadde han bedt for Norge, etter påtrykk fra Gud, før han ble invitert til møter i Betania Kristiansand. Han er 36 år, gift og har to barn. Han kjennetegnes som en fredens mann, som har en spesiell gave i forhold til å hjelpe troende inn i et dypere liv med Gud. Dette blir spennende, og bønnen må bli at Gud kan bruke Godly til å forløse noe nytt og rikt over ungdommene i De Frie Evangeliske Forsamlinger. Bestyrerpar fra Karmøy Brenner for Jesus - vil spre ilden under SOMMU! DFEF Betania Kristiansand har siden i fjor høst opplevd en spesiell ungdomsvekkelse. På møtene var det en tid bare unge, mens det nå er en kjerne på 60 ungdommer. Fokus på ungdomsopplegget Tekst og foto. Leif Frode Svendsen KRISTIANSAND: Vekkelsen startet med et helt spesielt møte i fjor, hvor James Godly talte. I avslutningen av det helt «ordinære» møtet, inviterte han ungdommene fram til forbønn. En etter en ble de mektig døpt i Den Hellige Ånd og siden har ungdomsmiljøet vært helt forvandlet. Etter dette møtet fikk mange av ungdommene øynene opp for bønn, og i dag samles mange av de unge til ukentlige bønnemøter. Og ilden brenner fortsatt! Fortsatt er det ungdommer som kommer til møtene og møter Jesus. Gjennom musikalen «Dommedag» har mange av de samme ungdommene vært med å sette Kristiansand «på hodet», og hele 2700 tilhørere har fått med seg forestillingen som setter søkelys på Jesu gjenkomst. I avslutningen av musikalen, hvor det blir gitt en utfordrende appell har mennesker hver gang gitt sine liv til Jesus. Denne brennende gjengen kommer til Sommerstevnet, og vil delta i ungdommens program: SOMMU. Med lovsangsteamet fra Betania, og taleren James Godly er bønnen at ilden må spre seg til flere. James Godly Ungdomsopplegget under Sommerstevnet virker i år veldig spennende. Siden i fjor sommer har ungdomsarbeidet i Betania Kristiansand tatt helt av, og mange er blitt frelst. Møte med bestyrerparet Tekst og foto: Leif Frode Svendsen SOLSTRAND: Kristen Katerås, som har hatt en heldig hånd som bestyrer for stedet i mange år, gikk i fjor av med pensjon. Med det kom utfordringen med å skaffe et nytt bestyrerpar, og etter en lengre prosess fikk de napp på Karmøy. - Jeg har over tid hatt god dialog med Kristen Katerås, som gav seg som bestyrer i sommer, og hjulpet han med flere ting opp igjennom. Men når annonsen på nettet dukket opp følte jeg det var litt tidlig og slo det hele fra meg. Flere kamerater var på meg og mente dette måtte være den perfekte jobben for meg. Men det er jo ikke farlig å prate når det ikke er aktuelt før noen år til, sier Svein Ove og smiler. Evy Anita Drivenes og Svein Ove Drivenes fra Karmøy er Solstrand Campings nye bestyrere. Men tanken slapp han ikke så lett, og tankene gikk på høygir. - Du kan gjerne si at det åt på seg, jeg åpnet meg mer og mer for tanken og kallet. Det gikk så langt at jeg fikk nakkeproblemer og grublet tidlig og sent. I det jeg endelig bestemte meg: Dette skal jeg, ble jeg fylt med en guddommelig fred og glede over beslutningen, sier han ærlig. Svein Ove har de siste årene vært selvstendig næringsdrivende, og drev sammen med to brødre ventilasjonsfirmaet ELMK. For ett år siden solgte han seg ut av firmaet, og fra mai 2008 satser ekteparet å bosette seg i Lindesnes Kommune. Evy Anita på sin side har arbeidet som omsorgsarbeider de siste 14 årene, og var før det butikkdame. Tjenesten ved Solstrand står de sammen om! - Vi vil fordele oppgavene etter hvert, støtte hverandre og avlaste hverandre. For oss vil det i begynnelsen være viktig å komme inn i systemet, bli godt kjent med stedet og rutinene her. For oss vil det vær en prioritert oppave fram mot neste sesong å oppgradere bygningsmassen, sier ekteparet. Under Sommerstevnet vil de få litt av en ilddåp, hvor det ventes over 600 tilreisende! Sammen med gode medarbeidere er de nok allerede i gang med forberedelsene slik at alt vil gå knirkefritt juli. Postboks 1121 Lundsiden 4687 Kristiansand S 14 15

17 Annonse i Det gode budskap? Kontakt: Thore Nilsen Mobil: E-post: Trykksaker, tekstiltrykk, banner mm 5430 Bremnes tlf Lisa og Sofie Børud kommer! Lisa og Sofie Børud deltar med sang under Barnefestivalens store familiemøte på lørdagen kl LINDESNES: Både Lisa og Sofie er tross sin unge alder allerede erfarne sangere og har med god hjelp av mamma og pappa rukket å bli kjente artister. Hobby De har flere ganger tidligere deltatt under DFEFs Sommerstevne, og trekker fulle hus. Her gjelder det å være tidlig ute for å få en god plass! Foruten familien Børud vil et lokalt barnekor delta i familiekonserten. Noen overraskelser blir det helt sikkert også. HUSK! Stor familiekonsert i Lindesneshallen 12. juli kl

18 MISJONSKVITTERINGER: Innkommet fra 1. januar til 31.desember 2007 SWAZILAND Swaziland-misjon Barnearbeid kr ,00 Kasserer: Berit Weiby Sødal Terrasse 3 B, 4630 Kristiansand Bankgiro: (NB ny konto). SØR-AFRIKA Santa og Torleif Sørlie Innkommet kr ,00 Kasserer: Kjell Tangen Magnhildrud Alle 9, 1809 Askim Bankgiro: Postgiro: INDIA Anna Marie Grøthe Innkommet kr ,00 Kasserer: Roald Halvorsen Nyli Ringv. 30, 4844 Arendal Bankgiro: Postgiro: Skolestip.ordningen etter A. Hogstad Evang.arbeid. kr ,00 Skolestipend: kr ,00 Kasserer: Sverre Hornkjøl Fjellsveien 100, 3035 Drammen Bankgiro: Postgiro: Aase Jørgensen Innkommet kr ,00 Kasserer: Målfrid Kvåvik Svaleveien 18, 3030 Drammen Utgår, er overført V. Aronsens kasserer. SRI LANKA Svend T. Svendsen Innkommet kr ,00 Kasserer: Elise Klokk Storsteinvegen 11, 6100 Volda Bankgiro: JAPAN Kjersti og Vidar Aronsen Innkommet kr ,00 Bibelspredning kr ,00 Gave India kr ,00 Til Joshua kr ,00 Kasserer: Ståle Pettersen Klarinetten 3 B, 3033 Drammen Bankgiro: Postgiro: Lisbeth og Harald Bjerkeng Innkommetkr ,00 Bibelspredning kr ,00 Kasserer: Magnus Bjerkeng Museumsveien 2, 1807 Askim Bankgiro: Inga og Roald Lidal Innkommet kr ,00 Bibelspredning kr ,00 Kasserer: Jorunn Løklingholm 5440 Mosterhamn Bankgiro: Postgiro: PAPUA NEW GUINEA Hanna Marie Hoels PNGprosjekt Innkommet kr ,00 Evang.drift kr ,00 Kasserer: Ruth Frantzen Skaga, 5382 Skogsvåg Bankgiro: Postgiro: ARGENTINA Irene og Jan Andrè Langåker Innkommet kr ,50 Barnearbeid kr ,50 Til bil kr ,00 Kasserer: Alf Inge Flokketvedt Nettaveien 21, 4275 Sævelandsvik Bankgiro: Anita og Jan Bjarne Skrøvje Innkommet kr ,00 Skolearbeid kr ,00 Barnearbeid kr ,50 Kampanjevirks. kr ,00 Kasserer: Manfred Wietrychowski Hogganvikveien 608, 4513 Mandal Bankgiro: Postgiro: Olaug og Berner Solås Innkommet kr ,00 Kasserer: Marit Einarsen Rundhagen 11, 4276 Vedavågen Bankgiro: Barnehjemmet Los Sarmiento Barnehjem kr ,50 Kasserer: Per Tønnesen Elvebo Asdal, 4824 Bjorbekk Bankgiro: Postgiro: BRASIL Turid Dahl Stokland Innkommet kr ,50 Sosialt arbeid kr ,00 Kasserer: Anne Maud Sjøen Sjuraberg 12, 4276 Vedavågen Bankgiro: underhold Bankgiro: sos arb. Ragnhild Kihle Innkommet kr ,00 Skoleprosjekt kr ,00 Kasserer: Harald Aasheim Valeurgt. 7 A, 3181 Horten Bankgiro: , underhold Postgiro: til skoleprosjekt Barnehjemmet i Cambara Barnehjem kr ,00 Kasserer: Turid Linnerud Postboks 50, 1801 Askim Bankgiro: Eva og Geirr Standal Innkommet kr ,50 Evang.arbeid kr ,00 Skolearbeid kr ,00 Kasserer: Tanja Naglestad Glapsalen, 4521 Spangereid Bankgiro: Sosialprosjektet Nytt Håp Innkommet kr ,03 Kasserer: Grethe Gravdal Nysæterneset 37, 5415 Stord Bankgiro: May-Lise og Gunnar Standal Innkommet evang.arb. kr ,00 Kasserer: Turid og Finn Oddvar Rygh Austadveien 70, 3034 Drammen Bankgiro: Postgiro: MEXICO Rose og Rino Høiland Innkommet kr ,00 Kasserer: Ruth Karin Kjellemo Stærvn. 4, 3142 Vestskogen Bankgiro: GRØNLAND DFEF Grønlandsmisjonen Innkommet kr ,00 Kasserer: Bjørn Olsen Grimsrødhøgda 72, 1791 Tistedal Bankgiro: Postgiro: FRANKRIKE Åse og Stig Andreasson Innkommet kr ,00 Kasserer: Marianne Lekardal Ramsøy, 5310 Hauglandshella Postgiro: SPANIA Borghild og Eddie Bakke Innkommet kr ,50 Evang. arbeid kr ,00 Kasserer: Arna Fossdal Fossdal, 4400 Flekkefjord Bankgiro: Tordis og Daniel Dahl Evang. arbeid kr ,00 Kasserer: Mette Olsen Skutebergv. 26, 4276 Vedavågen Bankgiro: Postgiro: Tone Dysjaland Innkommet kr ,97 Kasserer: Unni Sele Turnveien 2, 4352 Kleppe Bankgiro: LATVIA Daina og Lars Gundersen Innkommet kr ,00 Kasserer: Øyvind Gamst Vinneslia 13, 3057 Solbergelva Bankgiro: Postgiro: De Frie Evang.Forsamlinger Østeuropamisjonen «En hjelpende hånd» Innkommet kr ,00 Kasserer: Ådne Fardal Klev Fokvelland, 4580 Lyngdal Bankgiro: Postgiro: UKRAINA Arbeid i L`viv Innkommet kr ,00 Nasjonale arbeidere kr ,00 Kasserer: Vidar Tjomsland Omlandsneset 11, 4616 Mandal Bankgiro: NORGE De Frie Evang.Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalg Innkommet kr ,00 Møllergt.40, 0179 Oslo Bankgiro: De Frie Evang.Forsamlinger Arbeid i Nord-Norge Innkommet kr ,00 Kasserer: Liv-Berit Gundersen Magnus Barfotsgt Drammen Bankgiro: Postgiro: I Burma, Thailand, Kina og Laos bor det offisielt fra 8 til 30 millioner av Shanfolket. De er underkuet av langvarig krig og brudd på menneskerettigheter. Blant disse fattigste av de fattige arbeider Tore Johannessen med å spre håp og evangeliet om Jesus Kristus. Tore arbeider blant det «glemte» Shanfolket Fokus på Shanfolket Tekst og foto: Leif Frode Svendsen THAILAND: Tore Johannessen står trofast med i arbeidet blant Shanfolket. Til tross for utfordringer i tjenesten, er det positive ting som skjer. Like før jul drog Tore sammen med flere medarbeidere til et sted kalt Wan Bin. Her hadde evangelistene Toon og Othai fått kontakt med noen Shanfolk, de fleste fra 15 til 25 år. Det ble arrangert en hyggelig julefest, før en delte evangeliet. Responsen lot ikke vente på seg, og 30 personer gav til kjenne at de ville bli frelst. Denne gruppen har fått god oppfølging og hver søndag samles til møte, og flere har blitt frelst. De nyfrelste er veldig åpne og mottagelige for undervisning. I slutten av februar overgav åtte nye av landsbyboerne seg til Jesus, og i midten av mars ble hele 10 av de nyfrelste døpt. Tore har fått undervisning i shanspråket av en fargefull lærer, som blant annet har bakgrunn som rockeartist. I en tragisk motorsykkelulykke ble sønnen hans på 21 år drept, og familien tok det veldig tungt. De var veldig glad over mitt besøk, og jeg fortalte dem at jeg ville be for dem at Gud ville trøste og hjelpe dem i den tunge tiden, noe de satte stor pris på. Jeg tror min shanlærer ikke er langt borte fra Gud, sier Johannessen i et av sine nyhetsbrev. Dør av malaria og aids Shanfolket som han arbeider blant, består av cirka 8 til 30 millioner, hvor de fleste bor i Burma, men cirka to millioner bor i Thailand. Shanfolket er hardt prøvet gjennom 40 år med borgerkrig i Burma, Tore blant medarbeidere og barn i Nord Thailand. som ødela mye av infrastrukturen i landet. Fattigdom og sykdommer som malaria og aids gjør at mange flykter til Thailand. Her havner dessverre mange unge shanpiker inn i prostitusjon. Selv om Burma er rik på naturressurser, er det en av verdens 7 fattigste nasjoner, og ble i 1987 utpekt av FN som et av de minst utviklede landene i verden. Theravada buddhisme blandet med animisme og bramhanisme er hovedreligionen. Det finnes ingen Nydelig og frodig landskap. nr. 4 - april

19 Info fra Misjons- og hjemmekontoret: Misjonskalenderen Halleluja! Her er det stor glede over en sjel som har valgt å gå hele veien med Jesus. oppfatning av en allmektig, allvitende Gud, men det er fire «guder», og den femte ventes fortsatt. Tro på ånder og reinkarnasjon er utbredt, og veien til glede og harmoni kommer ved å gi avkall på verdslige og sanselige lengsler. Alle shangutter rundt tolvårsalderen trer inn i rollen som munk for en periode av livet sitt. Noen blir munker senere eller for lengre perioder. Først i 2003 ble hele Bibelen oversatt til Shan, og Jesusfilmen er også tilgjengelig på Shan. I 1962 ble alle utenlandske misjonærer utvist fra Burma. General Ne Win fra det burmesiske regimet foretok et militærkupp og tok kontrollen over hele landet. Kristendommen blir sett på som en religion fra Vesten og det er stor skepsis mot påvirkning vestfra. «Shanfolk er buddhister», sier de om seg selv. Høy analfabetisme gjør det vanskelig for Shanfolket å lese Bibelen, selv om det ikke er uvanlig for dem å snakke flere språk (kinesisk, burmesisk og thai). En regner med at det i dag er 0,04 prosent evangeliske kristne. Deler Jesus gjennom engelskundervisning Tore Johannessen er en del av en gruppe av kristne fra forskjellige menigheter og land som er overgitt til å dele evangeliet om Jesus Kristus til Shanfolket som bor i Thailand, Shanstaten, Burma, Kina og Laos. I Chiang Mai, Nord-Thailand når de ut til Shan-ungdom gjennom engelsk- og musikkundervisning. En liten gruppe av shan har blitt vunnet gjennom dette arbeidet og samles regelmessig til bibelstudier. I den lille byen Fang, 140 kilometer fra Chiang Mai er det et shan-team som arbeider med menighetsplantning, disippeltrening og gir ut mat, klær og medisiner til de fattigste av flyktningene. Det er også et skoleprogram for shanbarn, og disse får grunnleggende undervisning i thai, shan, engelsk, geografi, matte og bibelkunnskap. På mange måter står Tore i et nybrottsarbeid, og DFEF er privilegerte som gjennom hans tjeneste får være med å dele evangeliet med Shanfolket. På mange måter er dette folket verden har glemt. Situasjonen for folket er veldig vanskelig, og de trenger virkelig å oppleve frelsen i Jesus Kristus. Bønneemner: - Be for Tores språklærer, at Gud vil trøste ham og familien ved det tragiske tapet av sønnen. Be om at de kan bli frelst! - Be for døtrene til den avdøde evangelisten Jing Mali og Lisa, som bor hos noen ikke-kristne slektninger. Husk også på enken Mong, som fortsatt er preget av sorg og ikke er i stand til å ta hånd om barna sine. Be om at Tore og hans medarbeidere skal få mulighet til å hjelpe dem. - Be for de nyfrelste, at Gud vil bevare dem og at de skal bli grunnfestet i Guds ord. - Be om visdom, styrke, beskyttelse og god helse for Tore og hans medarbeidere. - Be om en gudgitt vekkelse blant Shanfolket og at Gud vil sende ut arbeidere til sine høstmarker blant dette «glemte» folket. Myndighetene har økt skattefri inntekt til 4000,- I statsbudsjettet for 2008 er lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner hevet med 100 prosent. Fra nyttår kan man dermed motta kroner i året som honorar fra en menighet, mot tidligere kroner. Dette betyr at forkynnere og andre som gjør en ytelse for våre menigheter på frivillig basis, kan motta inntil 4.000,- uten at dette behøves betale skatt eller arbeidsgiveravgift for. Dette er altså noe som kommer både arbeidstaker og arbeidsgiver til gode. Ulempen med en slik ordning er at det opptjente beløpet ikke teller som pensjonsgivende inntekt. Det som er viktig å understreke i denne henseende er at dersom en arbeidstaker i årets løp tjener mer enn 4.000,- fra samme menighet, er hele beløpet skattepliktig. Medlemmer til Medieutvalget På siste MHU møte hadde MHU invitert representanter fra Medieutvalget (MeU) til å delta for å dele sine tanker om Det Gode Budskap og Medieutvalget fremover. Vi hadde en fruktbar og interessant samtale hvor det kom frem flere elementer som vi som bevegelse trenger å arbeide videre med. Blant annet ønsker vi å se på hvordan vi kan legge til rette for en sterkere integrering mellom MHU og MeU, både administrativt og økonomisk. Vi berømmer Meu og redaktør for DGB, Leif Frode Svendsen for den innsats og arbeid som de legger ned for MeU. Vi syntes DGB har vært inne i en meget positiv utvikling, og ønsker å være med å legge til rette for at denne utviklingen eskalerer videre. Det første vi vil arbeide med er å finne nye medlemmer til MeU, da det mangler tre medlemmer for at styret skal være komplett. For tiden fungerer Johannes Ådnanes som styreleder, men han har sagt fra at dette kun er en midlertidig ordning. Vi trenger derfor to styremedlemmer og en formann til MeU. Dersom du kjenner at du har lyst til å gå inn i denne viktige tjenesten, eller du kjenner noen andre som du tror kunne være mulige kandidater, er det fint om du gir et signal til MHU kontoret. Nye kontaktpersoner for Ebeneser Skudeneshavn Vi har mottatt informasjon fra menigheten i Skudeneshavn om at Vidar og Margareth Tøtlandsmo har overtatt som kontaktpersoner for menigheten etter Reidun Mæland. Vi vil på denne måten rette en stor takk til Reidun Mæland for den lange og trofaste innsatsen hun har gjort i de årene hun har stått som kontaktperson. Vi vil også ønske Vidar og Margareth Guds rike velsignelse over den nye tjenesten de går inn i. De nye kontaktpersonene kan kontaktes på E-post: eller pr mobil: Misjonskassen til Aase Jørgensen er nå nedlagt Vi kan melde om at Eldsterådet i Knoffen Drammen, i samråd med Målfrid Kvåvik som har vært misjonskasserer for Aase Jørgensen de senere årene, har besluttet å avvikle misjonskassen til Aase. Dette betyr ikke at menigheten i Knoffen avikler sitt langvarig engasjement for India, men gaver til arbeidet i Karwi kan, øremerket India, sendes til familien Aronsens misjonskasse ASIAFOKUS v/ståle Pettersen, Klarinetten 3b, 3033 Drammen, konto Vi i MHU vil samtidig får takke Ole K. Karlsen og Målfrid Kvåvik for den store innsatsen de har vist som misjonskasserere for Aase gjennom alle de årene hun har stått i tjenesten i India. Som misjonsorganisasjon er vi totalt avhengig av frivillige mennesker som er villig til å ofre seg for tjenesten. Det har disse personene gjort og det skal de ha all ære og honnør for. Saker til årets landsmøte Vi vil minne om at saker som ønskes behandlet på årets landsmøte må være MHU i hende senest 1. mai. Saken sendes enten pr. epost til eller til DFEF, MHU Møllergaten Oslo. Jubilanter og minneord Vi syntes det er rett og hyggelig at sentrale mennesker i de lokale menigheter sin ledelse og i bevegelsen som fyller runde tall blir hedret med et innlegg i DGB. Dette gjelder også sentrale mennesker som blir forfremmet til herligheten. Vi vil allikevel gjøre oppmerksom på at det er de lokale menigheter sitt ansvar å sørge for at de rette personer blir omtalt til rett tid. Aktuelle åremålsdager som vil bli nevnt er 60, 70, 75 og 80 år. Vi vil også oppfordre til at MHU på et så tidlig stadig som mulig får beskjed når noen i de lokale menigheters ledelse dør slik at en nekrolog kan komme inn så snart som mulig, samt at MHU får mulighet til å representere i begravelse. God dialog om utviklingen av Kraftskolen SBI mars var deler av styret for SSBI og MHU samlet på SBI for å samtale om utviklingen av SBI. Vi brukte grundig tid til å samtale om det som historisk har skjedd, både i eldre og nyere tid, men brukte også mye tid på å samtale om veien videre. Vi hadde en åpen og god dialog og er glad for det fine samarbeidsklimaet vi opplever. MHU erkjenner at vi har vært for lite involvert i driften av SBI i tidligere tider, og er glad for at vi nå kjenner at vi både ønsker og er ønsket inn som aktive deltagere i SBI utviklingen. Så langt som vi har oversikt over kjenner vi fred for den utviklingen som skjer, og tror at den videre utviklingen av stedet vil være til velsignelse for bevegelsen. Vi er samtidig klar over at det råder en viss usikkerhet og forvirring rundt Kraftskolen SBI, men håper at frykten for det ukjente ikke må få råde, derfor vil vi så godt som mulig forsøke å holde bevegelsen informert om det som skjer videre. Vi ønsker å presisere at de endringer som skjer på SBI ikke har noe som helst påvirkning i eierforhold og bygningsmassen å gjøre, da dette gjennom statutter er sterkt forankret til DFEF. Misjonskalenderen «Flying start» Enda en gang kan vil melde om økning i gaveinntektene i forhold til tilsvarende måned i fjor. I februar kom det inn ,- kroner mot tilsvarende ,- i I årets to første måneder har vi dermed økt innsamlede midler med nesten 9.000,- sammenlignet med året før. Dette lover veldig bra. Vi håper at vi med dette har klart å mobilisere nye mennesker til å bruke misjonskalenderen slik at vi får engasjert enda flere i misjonens sak. Bildet på misjonskalenderen inneværende måned er fra Spania. Vi ser misjonær Eddie Bakke sammen med noen av sigøynervennene som de har kontakt med gjennom sin rike misjonstjeneste i Malagaprovinsen i Syd-Spania. Undertegnede har personlig møtt disse menneskene som er avbildet, og merket hvordan gleden disse menneskene hadde over frelsen i Jesus, og over vennskapen med Borghild og Eddie Bakke, gjorde at de kunne glede seg på tross av sitt fattigslige kår. Navnet Jesus bryter åket som tynger mennesker. Derfor er det viktig at vi sørger for at våre misjonærer har alt det de trenger av økonomiske midler slik at de kan nå stadig nye mennesker med frihetens evangelium. Behovet for økonomiske midler er stort, nesten utømmelig, men like viktig er det at vi husker våre misjonærer i våre daglige bønner. La misjonskalenderen også være en hjelp i ditt og eventuelt din familiens bønneliv, slik at vi minner Herren på de forskjellige misjonærer og tjenester som er avbildet i kalenderen. Så kan du jo også sende en personlig hilsen til våre misjonærer gjennom brev eller e-post. Det er alltid hyggelig med en hilsen fra hjemlandet nr. 4 - april

20 Himmelens tempelpark er en av Beijings mest besøkte turistattraksjoner. Her ser vi en kvinne stå i midten av Det Runde Alter, på den «himmelske stein», hvor ropet ditt kan høres ut til alle kanter av parken. Et stille rop fra landets mange kristne lyder i dag over hele Kina, og forvandler millioner av mennesker. - Fra Kina til Jerusalem... Sarah er en av mange kinesiske kristne med misjonskall. Hun har en drøm om å starte en misjonsreise som ikke skal stoppe før hun er kommet fram til Jerusalem. Fokus på Kina Tekst og foto: Leif Frode Svendsen KINA: Cirka 20 prosent av verdens befolkning, 1, 4 milliarder mennesker bor i verdens eldste sivilisasjon. Bare i hovedstaden Beijing regner en med at det er 15,4 millioner innbyggere, hvor 7,6 millioner bor i bykjernen. Det er mennesker overalt, og spennende er det å vite at kanskje så mye som nær 8-9 prosent av befolkningen er evangeliske kristne. De aller fleste kristne er medlemmer av ulovlige familie- og husmenigheter. Her slipper veldig sjelden utlendinger til, de skaper nemlig for mye oppmerksomhet. Men gjennom bibeltrykkeriet Nytt Livs Lys og DFEFs misjonærer Vidar Aronsen og Roald Lidal har mange nordmenn fått et innblikk i det som ofte blir kalt «undergrunnskirken» i Kina. I all hemmelighet får vi gleden av å møte flere kristne ledere i en leilighet i en storby i Kina. Her er alt fra evangelister som reiser ut til provinser langt borte og ledere som har ansvaret for flere tusen menigheter. Jeg føler meg privilegert som får møte disse menneskene, og ikke minst får anledning til å intervjue mange av lederne. Sarah er i midten av tyveårene, men ser ut som en liten jente på 15 år. Hun arbeider fulltid som leder for en husmenighet, er med om bibelskolearbeid og har en sterk bønnetjeneste. Og hun bærer på en spesiell drøm og et herlig kall over livet. Som mange andre, kommer hun fra landsbygda, en annen provins utenfor byen. Her vokste hun opp sammen med foreldrene sine og flere eldre brødre og søstre. Ni år gammel ble mamma en kristen, og hun begynte med en gang å be for meg. Jeg hadde allerede vært litt nysgjerrig på dette med Jesus, og ble til slutt med på et møte, sier Sarah. Her var det en spesiell barnesang; «Jeg vil følge, følge Jesus» som rørte ved den lille jenta. Jeg tok imot og fikk virkelig møte Jesus. Hver gang jeg ba følte jeg at Herren hørte meg og at Han var veldig nær. Overalt hadde jeg Bibelen med meg, minnes hun. Under tiden på ungdomsskolen begynte Gud å forberede henne på at hun skulle bli en tjener i Hans rike. Siden fikk hun flere bekreftelser, og forberedte seg til å tjene Jesus. Jeg fikk fred for å studere russisk på universitet, og fikk underveis flere stadfestelser på kallet. En tante kom til meg, og var sikker på at jeg en dag ville reise ut som misjonær. Mer og mer innså jeg selv at tjenesten jeg skulle inn i var en misjonstjeneste. Faktisk ringte en misjonær til meg ved en anledning og utfordret meg til å reise ut som misjonær. Etter hvert har det blitt klart for henne hvor hun skal reise. Min store drøm er å reise fra Kina til Jerusalem! På veien vil jeg være en misjonær der Gud sender meg. Forberedelsene er hun godt i gang med, aktivt med som leder for en familiemenighet. Her er vi flere som deler på forkynnelsen, men jeg besøker mennesker, er med på en bibelskole og liker bønnemøter. Tolken, som oversetter fra kinesisk til engelsk, nikker gjenkjennende når Sarah forteller, og understreker at hun har en sterk bønnetjeneste. Gjennom forkynnelsen er hun opptatt av å møte menneskers behov, og brenner for misjon. Jeg skulle ønske at kristenfolket hadde mer vilje til å misjonere i sitt nærmiljø! Ellers legger jeg vekt på at Guds ord skal møte de behovene folk har. Stadig vekk opplever hun at mennesker blir frelst, og deler gjerne et eksempel fra tjenesten med oss. En tid tilbake fikk jeg dele Guds ord med en gruppe på ungdommer på universitet. Her delte jeg mitt eget vitnesbyrd, og fikk se at halvparten av forsamlingen ønsket å bli frelst, forteller Sarah. Hun er virkelig en verdig representant for de kristne i Kina, og viser med hele seg at hun elsker Jesus. Foreløpig utfører Sarah sin misjonstjeneste i selve Kina, men vil helt klart, i det Gud gir startskuddet, starte på sin misjonsreise mot Jerusalem. Betraktninger og kommentarer til forandringene på SBI Leserinnlegg Frank Søgaard, Pastor Betel Ski Både bevegelsen og nåværende skoleledelse har sviktet i sitt arbeid for skolens drift. Vi har blitt så avhengig av statstøtte, at vi har mistet evnen til å være kreative og offensive i vår søken etter riktige utveier både praktisk og økonomisk. Bibelskolen har mer og mer blitt en bevegelse i bevegelsen, og det er blitt lite kommunikasjon mellom skole og menigheter i bevegelsen. Dette er også en av flere årsaker til et synkende elevtall. Ofte har vi savnet en åpen og dyptgående evaluering av skolens virksomhet og drift. At dette ikke har skjedd, har resultert at skolen mye har blitt overlatt til seg selv og de som drifter de daglige gjøremål. Det betviles ikke at SBIs styre og ledelse gjør ærlige og tapre forsøk på å få skolen på føttene igjen etter en del kriseår. Men spørsmålet er vel også om de som i dag styrer og leder, er de rette personer til å føre skolen ut av det uføre den nå er kommet i. En kan godt si og akseptere - at ingen har skylden for den situasjonen skolen er kommet i. Men et utsagn som dette forandrer ikke situasjonen. I det siste halvåret er det mange spørsmål som har meldt seg hos SBI-venner rundt om. - Hvorfor har to av styremedlemmene i SBI forlatt sine styreplasser? - Hvorfor er flere fra samme familie i styre- og lederposisjon for skolen? - Hvorfor har det vært så vanskelig å få riktig informasjon om hva som var på gang, all den tid ting begynte å skje så tidlig sist høst? - Hvorfor trekkes det inn personer sentralt i SBI som det er uro og usikkerhet om, både i menigheter og i bevegelsen? - Hva er det som tilsier at disse personer vil lykkes i Nye SBI, når det ikke har lykkes for dem verken i Tønsberg eller i Danmark med Bibelskole? - Hvorfor trekkes det inn personer til TV og video-engasjement i skolen, som ikke er etablert i et seriøst og kontrollbart arbeide innen denne sektor? - Hva har disse personer brakt inn til SBI av forsikringer og garantier om bedre økonomi og flere elever for skolen? - Hva er det som tilsier at de nye samarbeidspartnerene til SBI har bedre misjonserfaring å komme med, enn de krefter, ressurser og erfaring som DFEF allerede råder over? SBI har vært et positivt tiltak i DFEF. Selv om Arvid Myreng ved noen anledninger er blitt takket varmt for det initiativ han tok for bevegelsen, mener jeg at han på ingen måte har fått den takken han egentlig fortjener. Motstand fikk han så det rekker for et langt liv, i den første tiden. En del tidligere motstandere av skolen burde nok ha bedt han om unnskyldning for ulike ting som skjedde i den første tiden, - men tiden leger vel alle sår, - også i det forholdet. SBI har vært til stor velsignelse og glede for DFEF, - men er den det lengre? - Hva er det som tilsier at de samme samarbeidspartnerene har en bedre mediaerfaring og kunnskap enn hva som allerede finnes utover landet i den frie bevegelse? - Hvorfor har ikke skolens ledelse sømfart hva De Frie Venner selv har i huset av kunnskap og erfaring på de ulike områder som skolen er i behov av å få hjelp til? At man setter seg ned og søker Gud i bønn for å komme ut av en knipe og vanskelig situasjon, har vi full respekt for. Bønnesvar er vi kjent med. Bønnesvar kan bli både ja og nei, og det kan også drøye noe i tid før svar kommer. Men når det så sterkt som i denne saken presenteres at det er kommet en løsning som svar på bønn, - da gjøres det vanskelig for skeptikere å si i mot, - både i Forkynner og Lederkonferansen, og i distriktskonferanser. Men i sannhetens navn må selv skeptikere ha lov til å la sin røst høres, - og jeg er en av disse skeptikere. Dette bønnesvaret tør jeg ikke å kalle et riktig bønnesvar. Hva nytt er det som presenteres? Ny hjemmeside på Internett, nytt informasjonsmateriell og nye lærerkrefter. - Hva er spesielt ved dette? Er det ikke normalt at dette stort sett skjer vært år? Disippeltrening og lærerkrefter som skal være med på å utruste mennesker til liv og tjeneste. - Har ikke dette vært i læreplanen til SBI før? Målet skal nå være å lede elevene inn i grundig undervisning av Den Hellige Ånd. - Har ikke dette blitt gjort før? Profilen på skolen skal endres, så også navnet. - Vil profilendring og navnendring gjøre skolen bedre? Det er sagt at med de nye samarbeidspartnerne vil SBI nå lengre ut i Norge enn tidligere, både til forskjellige nye miljøer og til en større kontaktflate. Ved riktige fusjoner og samarbeidsforhold tror jeg dette langt på vei kan være riktig, men ikke i dette tilfelle. Det er bra og riktig å nå utover, men først bør en i SBI nå innover, inn til hver krok i våre menigheter, for der å hente frem elever og resurser for videre drift. Jeg har levd med den frie bevegelse i hele mitt liv, og kan ikke se at bevegelsen er uten den ressurs SBI trenger for å foreta en positiv snuoperasjon. Vi har personer iblant oss som kan utvirke fornyelse, og bidra til å sikre fornuftig drift i SBI fremover. Vi behøver ikke å gå over bekken etter vann! I for stor grad har vi i De Frie Venner båret på et mindreverdigkompleks gjennom årene, og dette har fra tid til annen brakt oss opp i situasjoner som den SBI nå befinner seg i. Personer, læreforhold og ulike kontakter med trosbevegelsen har ofte blitt nevnt i denne saken. Jeg mener meg å ha rimelig god orientering om trosbevegelsens liv og lære, personer og tilknytningsforhold, og har ikke noe spesielt i mot dette. Men når vi skal drive en bibelskole, bør denne drives for liv og tjeneste innen de rammer vi tror er tjenelig for De Frie Venners virksomhet og ansvarsområde i Norge og på misjonsmarken. I motsatt fall har vi ikke lengre noen visjon for vår skole, og bør legge den ned. Å drive bibelskole med midler fra våre egne menigheter, fra elevene, og forhold vår virksomhet kommer inn under, bør ikke utvirke å subsidiere en bibelskole som dekker en læreplan andre og større bibelskoler utenom vår bevegelse driver. Da er det enklere og billigere å anbefale våre ungdommer å gå til bibelskoler som er større, har bedre læreplan, og som har en sterkere økonomi. Jeg tror på det bibelsyn De Frie Venner står for. Dette bibelsyn bør i større grad enn før prege vår bibelskole. Jeg tror på den virksomhetsformen som finnes i våre menigheter. Dette bør prege og foredles på vår egen bibelskole, ikke blandes opp med andres syn og praksis. I større grad enn før bør SBI besøke våre menigheter og ungdomsleire, gjøre seg kjent med den oppvoksende generasjon i vårt ungdomsarbeide, og skape et behov i våre ungdommer som gjør at de velger å gå på SBI. Lærekrefter finnes det godt av innen bevegelsen, og disse ressurser bør trekkes frem sterkere til undervisning på SBI. Å drive en bibelskole i dag koster penger, - mye penger, og krever hardt arbeid av alle. De som arbeider der, og mottar lønn for sitt arbeid, er også pliktig til å levere et resultat som oppdragsgiver forventer. Igjen vil jeg si at både bevegelsen, skoleledelsen, og selvsagt myndighetenes politikk, har gjort at vi er kommet opp i en vanskelig situasjon. Jeg tror ikke den løsningen SBIs styre har valgt, er den som tjener bevegelsen best. Dessverre må jeg si at jeg frykter det verste med hensyn til skolens fremtid. Jeg mener vi fortsatt bør ha SBI, men absolutt ikke i den farge og fasong som vi nå ser. Med de nåværende nye forhold, mener jeg det er bedre for bevegelsens økonomi, ve og vel, å legge nåværende skole ned, og la den oppstå i en annen skoleform, eller i et annet bruksområde for bevegelsen. nr. 4 - april

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Januar månedshilsen. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes 43:19

Januar månedshilsen. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes 43:19 Januar 2016 månedshilsen Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes 43:19 1 Pastorenshjørne Vidar Aronsen Vi står overfor store forandringer på menighetsplan. Sammenslåingen av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013

REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013 REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013 Tilstede 9.7: ca 80 deltakere Tilstede 10.7: ca 70 deltakere Gunnar Standal innledet med å minnes 9 av DFEFs eldste og ledere som har gått bort det siste

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer