Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr Vakre bord Se side 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24"

Transkript

1 Nr Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18 Vakre bord Se side 24

2 2 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Besøksadresse: Kinoveien 3 A, Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Anne Marie Nesse Knudsen Ved kjøp av bolig bruk forkjøpsretten! Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Sikrer nærmiljøet med livbøyer 6 Elnes i Vollen 10 Nytt boligområde i Asker Kunstnerlia 14 Stena Saga 16 Nytt om navn 17 Ordinær generalforsamling 18 Endring av tildelingsreglene 18 Nytt medlemstilbud 20 Rabatter for ABBL-medlemmer 22 Aktuelle tjenester 23 Mattips 24 Interiørnytt Vakre bord Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede boretts lag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbygge laget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent) Gunstig pris på innmelding i november og desember. Tips: Hva med å gi et medlemskap i julegave? Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf

3 LEDER ABBL NYTT nr HVORFOR boliger på Elnes i Vollen nå? Den generelle boligmangelen rundt landets pressområder er prekær, ikke minst i hovedstadområdet. På grunn av mangel på tomter presses tomteprisene kraftig oppover. På Elnes har vi inngått en meget gunstig utbyggingsavtale, som vil kunne bidra til langt rimeligere boliger enn hva som ellers er vanlig i Asker. Særlig er det stor etterspørsel etter rimelige boliger for ungdom og yngre barnefamilier. Skal våre lokale ungdommer klare å komme inn på boligmarkedet i egen kommune, må kommunens politikere prioritere områder som dette. Det hjelper lite å avsette områder til boligbygging hvor tomteprisen ligger på kroner pr. m 2 bolig, som nå er normal tomtepris sentralt i Asker. Boliger med et slikt utgangspunkt vil aldri bli rimelige og vil derfor kun rette seg mot et lite segment av boligmarkedet. Hvis alle gode krefter samarbeider med det mål å få til en god og rasjonell utbygging på Elnes, vil Asker kommune kunne skryte av å ha bidratt med ett av de mest attraktive og prisgunstige boligområder i hele vest-regionen. Vi er klar over at det kan etableres en rekke ulike argumenter fra både veimyndigheter og Fylke, for å ikke å akseptere boliger på Elnes. Men hvis man virkelig mener noe med at det er behov for flere og rimelige boliger i vårt nærområde, bør man gripe sjansen før den glipper. Ca. 250 nye boliger på Elnes får ingen vesentlig innflytelse på trafikkbildet på Slemmestadveien. Dette slås fast i en fersk trafikkanalyse utført av Norconsult. Røyken har allerede fått tillatelse til å knytte til ca. 650 nye boliger. Hvorfor skal Røyken få alt og Asker intet? Flere boliger i Vollen vil også gi positive effekter. For det første står Vollen-båten i fare. Båten mangler passasjergrunnlag og står i fare for nedleggelse. Med utbygging på Elnes kan båtforbindelsen reddes. I Vollen sentrum er det etablert flere nye butikker, kafeer og kulturtiltak. Også disse har behov for et bedret kundegrunnlag fra nærmiljøet. Hvis ikke vil mange av disse positive og hyggelige tiltakene forvitre. Asker har i en årrekke vært nedprioritert av Fylke og Stat når det gjelder vei. Nå begynner det å hjelpe med løsning for E18, selv om mange kjemper imot så godt de kan. Ny Røykenvei burde vi hatt for lenge siden. Røykenveien er Norges mest trafikkerte fylkesvei og sammen med Slemmestadveienveien, betjener disse to veiene til sammen ca biler pr. døgn. I den sammenheng blir 250 boliger på Elnes «en pølse i slaktetiden». Forskjellen med og uten Elnes vil knapt merkes. Uansett hvor det bygges boliger i Asker, vil den samlede trafikken øke. Elnes vil ikke bidra med større trafikkbelastning enn hvilket som helst annet område. Kollektivtilbudet i Vollen-området er bra dersom båtforbindelsen kan forsvares. Noen vil hevde at veien må komme først og boligene etterpå. Men med en slik strategi vil vi verken få vei eller boliger. Stanser kommunen boligbyggingen på grunn av manglende veier, vil Stat og Fylke bare svare «tusen takk». Da bruker vi heller vei-pengene på andre og viktigere prosjekter. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT nr Ordfører Lene Conradi var til stede ved overrekkelsen. Her sammen med leder for Bondistranda Huseierforening, Lars Andersen. Sikrer nærmiljøet med livbøyer Du finner den i Antarktis og på Svalbard. Den lyser opp langs elver og vann i alle landets kommuner. Nå henger den verdenskjente Trygbøyen også ved vannet som grenser til Bondistranda Huseierforening. Nylig fikk huseierforeningen utdelt livbøye nr av forsikringsselskapet Tryg. Det er svært positivt at disse livbøyene er tilgjengelig for alle i friområdene langs vannet ved Bondistranda Huseierforening. Det er et kommuneansvar å sørge for trygghet i slike områder, fastslo ordfører Lene Conradi da hun på vegne av Asker kommune deltok på Trygs overlevering av livbøyer, som skal utplasseres på alle bryggene langs innsjøen rett ved de nye boligene på Bondistranda. å kunne få lov å dele ut livbøye nr nettopp i vårt jubileumsår, sier Stigum Olsen. Både ABBL, Bondistranda Huseierforening, Asker kommune og Tryg mente at rundingen av dette antallet burde markeres særskilt. Av de mange fremmøtte var blant annet ordfører Lene Conradi, adm. dir. Pedersen i ABBL, styreleder i Hus eierforeningen Lars Andersen og bedrifts konsulent i Tryg Forsikring, Hugo Mowinckel Nilsen som ivaretar kundeforholdet til ABBL. Livbøyen minner om varsomhet Målet er at disse livbøyene ikke trenger å bli brukt i en redning, men at de får henge som en viktig varsel om å være forsiktig nær vann og sjø, sa Hugo Mowinckel Nilsen da han overleverte jubileumsbøyen til styreleder Lars Andersen i Huseierforeningen og ordfører Lene Conradi. Beboerne var også invitert til overrekkelsen som fant sted ved den nyetablerte bade- og fiskebryggen. Tidlig på dagen var her yrende liv av skolebarn som hadde samlet seg ved vannkanten for å prøve fiskelykken. Fikk livbøye nr Trygs «livbøyegeneral» Roald Stigum Olsen var med og delte ut tre bøyer til Bondistranda denne sensommerdagen, der livbøye nr var en av dem. Vi i Tryg har dette året vært ute på flere livbøyeturneer langs hele norskekysten for å markere livbøyens 60-årsjubileum. Derfor passet det ekstra godt Ordfører, representanter fra Tryg, Bondistranda Sameie 1, Bondistranda Huseierforening, samt ABBL var til stede ved markeringen. Roald Stigum Olsen fra Tryg t.h.

5 ABBL NYTT nr Tryg Forsikring har opp gjennom årene utplassert mange flere livbøyer enn det antallet som ble markert denne dagen. Dessverre er det en del livbøyer som forsvinner av både naturlige og «unaturlige» grunner, forteller Roald Stigum Olsen fra Tryg. Derfor oppfordret både Lene Conradi og Lars Andersen folk i nær miljøet til å være med å passe på livbøyene. Og Tryg Forsikring lovet å erstatte ødelagt eller forsvunne livbøyeutstyr straks man får melding om dette fra livbøyefadderne. De livbøyene som vi har oversikt over nå, har alle en fadder som har forpliktet seg til å passe på. Det er denne fadderordningen vi både er helt avhengig av og som gjør at livbøyene er den suksessen de er, forteller Stigum Olsen. Flott initiativ fra ABBL Det som er spesielt gledelig med denne livbøyeutplasseringen er at den gjøres ved etableringen av et nytt boligområde allerede nå før alle boligene er innflyttet. Det medfører at det fra dag én også blir etablert en flott sikkerhetskultur i området. Derfor er initiativene fra ABBL og Bondistanda Huseierforening særlig oppmuntrende, avsluttet Roald Stigum Olsen. Trygbøyen en venn i nøden gjennom 60 år Idéen til Tryglivbøyene ble unnfanget i Salhus på begynnelsen av 1950-tallet. Daværende markedsdirektør Bård Isdahl i Vesta Hygea, som selskapet het den gangen, var innom industri stedet nord for Bergen. På kaien fikk han øye på en flott livbøye merket med «Salhus Husmorlag». Isdahl var allerede sterkt engasjert i forebyggende tiltak mot drukning og koblet umiddelbart livbøyen med forsikring. Han tok med seg idéen tilbake til kontoret og allerede året etter, i 1952, ble de første Vesta bøyene plassert ut i Bergens-området. Isdahl mottok senere H.M. Kongens Fortjenestemedalje for sitt omfattende sosiale engasjement. Opp gjennom årene har den røde og hvite Trygbøyen blitt et trygghetens lande merke både kysten rundt og ved tjern, langs elver, ved badeplasser, svømmebasseng o.l., også i innlandet. Bøyen har vist seg som en effektiv liv redder og har siden 1952 bidratt til å berge mer enn mennesker fra drukningsdøden. I dag henger det altså livbøyer merket med Vesta eller Tryg langs både kyst og innland og i samtlige kommuner i Norge. Hver livbøye har en fadder som passer på dette redningsutstyret. Innen Asker kommune er det utplassert totalt 246 livbøyer, og i Akershus fylke er det utplassert 1432 livbøyer. Bruker du dine medlems fordeler hos Tryg Forsikring? Svært gunstig innboforsikring Samarbeidsavtalen mellom Asker og Bærum Boligbyggelag og Tryg gir deg blant annet tilbud om en rimelig innboforsikring til fast pris. Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra Asker, Bærum og Røyken kr kr Oslo og resten av landet kr kr Grunnpremie på kr 198 beregnes per forsikringsavtale. På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlem skapet ditt i Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Les mer om dine forsikringsfordeler på Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er kroner.

6 6 ABBL NYTT nr ELNES i Vollen Nytt boligområde under planlegging i Asker. Her ligger alt til rette for rimelige, barnevennlige boliger. ABBL har, i samarbeid med Backe Prosjekt AS og Løvenskiold Eiendom AS, inngått utbyggingsavtale om eiendommen Elnes i Vollen. Eiendommen er i dag LNFområde (landskap-, natur- og friluftsområde), men vil bli meldt inn for omdisponering til boliger i forbindelse med rulleringen av Askers kommuneplan. BELIGGENHET Tomten ligger på et høydedrag rett ovenfor Sjøstrand Bad, mellom Vollen sentrum og Bjerkås. Området ligger i dag brakk og har ingen aktiv bruk eller utnyttelse. Området har glimrende solforhold og utsikt mot fjorden. DAGENS BRUK Tidligere ble området benyttet til jordbruk- og gartnerivirksomhet, men denne virksomheten ble nedlagt for 25 år siden. Stedet har ikke vært benyttet til friluftsaktiviteter, tvert imot har kommunen tidvis benyttet arealet som fyllplass for faste jord- og steinmasser.

7 ABBL NYTT nr Eiendommen: Ca. 80 daa av Elnes gård i Vollen. Gnr. 67, bnr. 10 og 11 i Asker. FAKTA om Elnes i Vollen Beliggenhet: Utbygger: Reguleringsstatus: Ca. 1 km fra Vollen sentrum, ca. 2 km fra Rortunet senter i Slemmestad. Elnes Utbygging AS (Backe Prosjekt AS, Løvenskiold Eiendom AS, Asker og Bærum Boligbyggelag AL) I dag LNF uviktig i forhold til jordvern / friluftsinteresser, fyllplass i 25 år. Innspill til kommuneplanrevisjonen boligområde. Attraktivt boligområde: Platå over Sjøstrand bad, flott utsikt over fjorden, sol fra morgen til kveld. Ingen nabokonflikter. Ønsket utbygging: Skolesituasjonen: Kommunikasjon: Ca. 200 boliger i tett/lav bebyggelse. Kan også gi plass for rimelige ungdomsboliger og barnehage. Kapasiteten på ungdomstrinnet er tilstrekkelig. Barnetrinnet bedres etter 2015 med ny / utvidet Heggedal skole. Utbyggingen medfører marginal trafikkøkning på Slemmestadveien. Utbyggingen kan bidra til fortsatt Vollenbåt-tilbud. Utbyggingen kan bidra til oppgradering av Kyststien. ETTERSPURT BOLIGOMRÅDE I følge en meningsmåling blant ABBL sine medlemmer høsten 2011, er Vollen i Asker et av kommunens mest populære boligområder. Elnes ligger kun 1 km fra Vollen sentrum. I tillegg til den generelle boligmangelen i pressområdene grunnet høy befolkningsvekst, er det viktig for kommunen å kunne tilby et differensiert boligtilbud. Fordi vi har en meget gunstig utbyggingsavtale på Elnes, vil det være mulig å produsere rimeligere boliger her enn mange andre steder i kommunen. Prisnivå på de fremtidige boligene bør være et viktig kriterium for kommunen ved valg av hvilke boligområder som bør prioriteres i kommuneplanen. I områder med høy tomtepris vil boligene kun rette seg mot et lite segment i boligmarkedet. På Elnes vil også unge familier i etableringsfasen få oppfylt sitt boligbehov, til glede for kommunens egen ungdom. Besøksadresse: Ringeriksveien 177 Alt i glass og glassarbeid Energiglass Speil Plast Sikkerhetsglass Dusjglass Glassrekkverk Glassvegger Glass over kjøkkenbenker Dører og vinduer i aluminium, tre og vedlikeholdsfri pvc, m.m. Alle ABBL medlemmer får fast avtalerabatt. Oppgi at du er medlem når du handler hos oss. Sjekk også våre hjemmesider for kampanjetilbud! Ring Fagkunnskap gir trygghet

8 8 ABBL NYTT nr HØY KVALITET Rekkverk Isolerglass Tenk sikkerhet og velg våre rekkverksløsninger. Her får du høy kvalitet og elegant design. Det er god økonomi i å bytte til nye isolerglass. Vi har 75 års erfaring og kompetanse i glassmesterfaget. PLANLEGGING - PROSJEKTERING - GJENNOMFØRING DITT VALG INNEN REKKVERK OG GLASS Tel: / /

9 For sikkerhets skyld! ABBL NYTT nr Porttelefon Dørautomatikk lås & beslag Adgangskontroll Tv-overvåkning Trygghetsalarm Alt innen elektrotjenester Registrert elektroinstallatør Autorisert teleinstallatør NYTT SIKRINGSSKAP Annonse AssistenPartner 1/1 s. På tide å oppgradere sikringsskapet til automatsikringer? Sikre deg samtidig et knalltilbud! Nytt sikringsskap med automatsikringer i hht. NEK:400 m/jordfeilvarsling! Ferdig montert, inkl. mva. NÅ KR. GRATIS JORDPlATEMÅlING God jording er en livsviktig investering! Bestiller du nytt sikringsskap fra oss nå, tilbyr vi deg gratis jordplatemåling. BRANNVARSlING 9900,- Den nye plan- og bygningsloven setter nye krav. Er ditt borettslag godt nok sikret? Riktig brannvarsling sparer både liv og verdier. GRATIS JORDPLATEMÅLING Vi leverer brannalarmløsninger fra norges ledende leverandør av brannsikring av norske boliger, Autronica. Ta kontakt, så kan vi anbefale en optimal løsning. GRATIS TERMOGRAFERING PORTTElEfONSYSTEM Assistentpartner er en av landets største leverandører av komplette dør- og porttelefonsystemer for private, offentlige og borettslag. Proffe produkter. Gunstige priser. Installasjon og service. GRATIS TERMOGRAfERING Bestiller du porttelefonsystem eller brannvarsling fra oss nå, tilbyr vi gratis termografering av boligen eller hele borettslagets/sameiets hovedtavler og fordelinger. GRATIS TERMOGRAFERING Assistent Partner AS er en av landets største leverandører av dørautomatikk og porttelefonsystemer, omgivelseskontroll og smarthouse-løsninger. Vi er registrert elektroinstallatør og autorisert teleinstallatør, og utfører alle typer installasjoner og service. Vi har stor kapasitet og kort leveringstid. Tlf: E-post: a-aa.no

10 10 ABBL NYTT nr Nytt boligområde i Asker kunstnerlia I forbindelse med rulleringen av Askers kommuneplan, har ABBL innmeldt «Kunstnerlia» som nytt boligområde. Kunstnerlia er i dag LNF-område (landskap-, natur- og friluftsområde) og ligger ca. 1 km syd for Asker sentrum. Området avgrenses av Røykenveien i øst og nordre del av Bondivann i vest. Området ligger i en kraftig skråning med panoramautsikt over vannet og glimrende solforhold. Området vil bli bygget ut over tre høydenivåer. Ett nede ved vannet, hvor også all underjordisk parkering vil bli plassert. Deretter adkomst via heis til nivå to og deretter med ny heisadkomst opp til nivå tre, se situasjonsplan neste side og 3D animasjon over. Til sammen vil boligområdet gi plass til 115 leiligheter, fordelt på ca. 30 % 2-roms leiligheter, 50 % 3-roms leiligheter og 20 % 4-roms leiligheter. Parallelt med behandlingen av kommuneplanen, vil vi utarbeide reguleringsplan for området. Dersom alt går som planlagt, vil de første boligene bli utlyst for medlemmene høsten 2014, med byggestart våren 2015.

11 ABBL NYTT nr KUNSTNERLIA Idunns vei Bondivann Røykenveien

12 12 ABBL NYTT nr Tilbud til våre lesere! TYRKIA er mer enn sol, bad og spennende kultur opplevelser. Det er også et herlig land å vandre i. Vi har plukket ut to turer til deg. Fra kr 1990 WEB: E-POST:

13 ABBL NYTT nr GJERDER OG REKKVERK Vi leverer og monterer alle gjerdesystemer. Spør oss om hva som passer ditt behov! PULLERTER Sikrer områder for uønsket trafikk. Vi har alle tenkelige typer. PORTER Vi leverer og monterer de fleste typer porter. Vår mekaniske avdeling tar på seg det meste! VEIBOMMER Vi leverer og monterer alle typer veibommer, både manuelle og automatiske. Ta kontakt med oss! Tlf: Gjenvinning Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Igjen og igjen og igjen... H -R -K -K -R RABATTDAG HOS FLÜGGER FARVE FOR ABBL MEDLEMMER 92,5x132 franzefoss.indd :53:53 På hele sortimentet* Flügger farve flugger.no F3357 SE

14 14 ABBL NYTT nr Stena Saga: Spa, Brimi-mat og masse moro Samarbeidet mellom ABBL og Stena Line fortsetter, og ABBL sine medlemmer kan nyte godt av gode rabatter og tilbud. I medlemsbladet ligger vedlagt et reisetilbud på et 24 timers StenaCruise for 2 personer t/r Oslo- Frederikshavn. I tillegg gir Stena Line rabatt på transportreiser og konferanse/ gruppereiser til ABBL sine medlemmer. Tekst: Harald Bråthen Foto: Stena Line og NTB Scanpix Pure Nordic Spa I Pure Nordic Spa er de fire årstider gjennomgangstema. Interiøret er inspirert av de nordiske årstider, lyset i Norden, Nordisk natur og Nordisk smak. Her tilbys allslags avslapping i form av massasje, boblebad, dampbad, badstue, en egen skjønnhetssalong med frisør og en liten kafe. Et avslappingsområde i glass er bygget helt foran på dekk 9. Her kan spagjestene nyte panoramautsikten gjennom enorme vinduer, to dekk under kapteinsbroen. Vår og høst komponerer mesterkokken Arne Brimi nye menyer ombord. Passasjerene kan velge mellom en lang rekke behandlinger, fra 20 minutters massasje til to timers program. Fra klassisk massasje til mer trendy og moderne behandlinger. Inkludert i programmet er en aqua-massasje der den som behandles beholder klærne på! Både cruise og kortferie Stena Saga byr på noe for enhver smak både i ukedagene og i helgene. I tillegg til alle aktivitetene om bord, har Stena Line et stort utvalg av kortferier til Danmark. Med avganger seks kvelder i uken (syv i skoleferiene), bestemmer du selv hvor lang ferien blir. Legoland holder åpent til langt ut på høsten, og både i Frederikshavn og på Jylland for øvrig er det mye å oppleve for norske reisende. Mange kroer og hotell har svært gode tilbud. Stena Lines Karibiske badeland «The Reef» i Frederikshavn kan også anbefales for den som ønsker varme til kropp og sjel. Tar «eldrebølgen» midt i uken Stena Line satser ekstra på folk med livserfaring. Hver tirsdag, onsdag og torsdag tar derfor Stena Saga eldrebølgen i høst og inviterer til hyggelige opplevelser på 24-timers StenaCruise Oslo-Frederikshavn. Stena Line ønsker å skape en møteplass for de godt voksne, der man får muligheten til å treffe likesinnede i trivelige omgivelser, treffe gamle kjente, og kanskje også få nye bekjentskap, sier produktsjef i Stena Line, Norge, Håkan Wennerblom. På Stena Saga tilbys allerede i dag mange aktiviteter på seilingene midt i uken, men det vil satses enda mer på disse passasjerene i fremtiden. Man kan oppleve bingo, norske folketoner, danseband, trubadurer, allsang og Stena-vafler.

15 ABBL NYTT nr Transportreiser n 15% rabatt med eller uten bil i på strekningen Oslo-Frederikshavn. n 10% rabatt med eller uten bil på linjene Gøteborg-Frederikshavn og Gøteborg- Kiel. n 20 % rabatt på konferansepakker og gode tilbud på konferanser/gruppebookinger. Se JuleCruise med Pat Sharp og Johnny Logan Det er verdt å merke seg at Stena Saga utvider helgen med en dag og starter helgeunderholdningen på torsdager i Jule Cruise-sesongen. Årets JuleCruise innledes november med Pat Sharp og 80-talls-musikk og runder av desember med Johnny Logan, Bill Booth og Irsk musikk. I mellomtiden blir det Las Vegas-cruise med Richard Bowers og Lasse Sagen pluss Sun Lable Tribute med Kristian Lysebråte november. 29. november 1. desember er det klart for CountryCruise og Cotton Eye Joe Show, Steff Nevers og Tom & Vegard desember inviterer Vagabond, Titanix og Gutta fra Skandinavia på DansebandCruise desember blir det svensk underholdning med stor S. Da kommer Christer Sandelin og Tredrag. Sjørøverskip og fristed for pirater I skoleferiene er Stena Saga Barnas Båt. Da er det barnas behov og ønsker som står i fokus. Nytt i fjor var et helt nytt konsept for barna, en hel piratverden! Stena Saga ble omgjort til et piratskip et fristed for alle slags pirater. Zita & Zotpiratene kom om bord i «Den store nøkkeljakten», sammen med barna. I år jakter barna på «Trylleformelen». Dette er en interaktiv opplevelse med aktiviteter og teaterforestillinger, sang, film og musikk. Dessuten skurken den slemme Slesk! 750 kvadratmeter Pure Nordic Spa på Stena Saga God tid til shopping i butikkene

16 16 ABBL NYTT nr NYTT OM NAVN Kaja Helene Danda kontormedarbeider er ansatt som kontormedarbeider i vikariat og begynte hos oss 11. juni Kaja er 23 år og var ferdig utdannet juridisk kontormedarbeider våren Hun har tidligere jobbet i hjemmesykepleien i Drammen kommune og YX Sande. Hennes hovedarbeidsoppgaver i ABBL vil være å bistå forvaltningsavdelingen og stab i ABBL i de daglige arbeidsoppgavene. Pål Kristian Andersen ingeniør/teknisk rådgiver er ansatt som ingeniør/teknisk rådgiver på avd. nybygg/rehab. og er et ekstra tilskudd på avdelingen. Han tiltrådte stillingen 1. august Pål Kristian er 32 år og fullførte sin utdannelse som byggtekniker og tømrermester ved Tinius Olsen i Kongsberg våren I tillegg har han takstutdannelse. Han har flere års erfaring som tømrer i Stilbygg og Buskerud Byggservice. Pål Kristian har også erfaring fra skadesanering i Polygon og skadetaksering i Tryg forsikring. Hans arbeidsoppgaver i ABBL vil være byggherrebistand i rehabiliteringsoppdrag, teknisk rådgivning i prosjekter, utarbeide tilbuds- og anbudsbeskrivelser, delta på prosjektmøter, byggemøter og byggherremøter, følge opp på byggeplasser, avholde kontrollbefaringer og følge opp boligselskapenes reklamasjoner mot entreprenører. Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud. Sentralbord:

17 ABBL NYTT nr generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 ble avholdt onsdag den 20. juni på Bekkestua bibliotek Møtet ble ledet av representantskapets ordfører, Hans Kristian Krog, med administrerende direktør Søren Pedersen som sekretær. Årsoppgjøret Styreleder Erling Rein gjennomgikk styrets beretning og Søren Pedersen årsoppgjøret. Resultatregnskapet viste før skatt et overskudd på NOK mot NOK forrige år. Årets samlede resultat etter skattekost på NOK viser et overskudd på NOK etter skatt. Årets overskudd ble overført til annen egenkapital. Boligmarkedet Norge har for tiden en meget sterk befolkningsøkning, grunnet høye fødselstall, lengre levealder og høy innvandring. De fleste prognoser tilsier at denne tendensen vil fortsette og at den største befolkningsøkningen vil skje i Oslo-området. Samtidig befinner boligproduksjonen i Asker og Bærum seg på et historisk lavt nivå. Særlig gjelder dette Bærum, hvor det i liten grad bygges boliger utenfor Fornebu. I 2012 skal begge kommunene ta stilling til sin planstrategi i forbindelse med rullering av kommuneplanene. I begge kommuner er det sterke krefter som ønsker å redusere boligbyggingen ytterligere. Mange uttrykker frykt for at veinettet ikke vil være i stand til å betjene en økt boligbygging. I løpet av 2011 steg bruktboligprisen innenfor ABBL sin forvaltning med mer enn 15 %. På grunn av svak tilgang på nye boliger, tyder alle signaler på at denne utviklingen vil vedvare gjennom VALG Etter valgene har styret følgende sammensetning: Erling Rein, styreleder (gjenvalg) Knut Dyre Haug, nestleder (ikke på valg) Sonja Helén Haraldsen (gjenvalg) Kari Langeland (ikke på valg) Morten Strand (ny) Sigrid Dyrnes (ansattes representant) Erik Kvam Johansen (ansattes representant) Litt grønnere gress, takk! DESIGN // ROAR SAMSING // JAN 2012 Skaaret er en entreprenørbedrift som skaper gode uterom for offentlige og private virksomheter. Vi tilbyr alt fra totale løsninger til deler av prosjekter og har et tett samarbeid med arkitekter og leverandører for å gi våre oppdragsgivere den beste kvaliteten til den riktige prisen. Les mer på I 60 år har vi i Skaaret laget uterom for østlendinger. På den tiden har vi lært oss ett og annet. For eksempel har vi lært at det lønner seg å fokusere på kvalitet og nære kundeforhold. Vi har lært at vi skal gjøre oss flid og aldri avslutte en jobb før vi kan stå for den hundre prosent. Men mest av alt har vi skjønt hva folk vil ha når de er ute og skal kose seg. De vil ha et sted hvor gresset er litt grønnere enn der de kom fra. Skaaret Landskap AS Drengsrudbekken 10 Postboks 138, 1371 Asker Tel: Fax:

18 18 ABBL NYTT nr generalforsamling 2012 ENDRING AV TILDELINGSREGLENE Gammel ordlyd: «Ved tildeling av ny eller brukt eierbolig, slettes medlemskapet». På ordinær generalforsamling den 20. juni 2012, ble det fattet følgende vedtak: «Ved tildeling av ny eller brukt eierbolig, gis medlemmet nytt medlemsnummer og ny ansiennitet, med virkning fra den dato tildelingen fant sted.» 20 Tidligere var det slik at når et medlem ble tildelt eierbolig, ble medlemskapet slettet og personen måtte tegne et nytt medlemskap dersom man fortsatt ønsket å være medlem. Etter den nye ordningen, tildeles medlemmet et nytt medlemsnummer og kan fortsette som medlem med ny ansiennitet, uten å innbetale ny andelskapital. Den nye ordningen trådte i kraft fra vedtektsdato. NYTT TILBUD til ABBL-medlemmer høsten 2012 SKAL DU SELGE BOLIG? Ta kontakt for gunstig pris på BOLIGTAKST 10 % rabatt på ordinær pris Jan-Terje Johansen Takst & Rådgivning tlf Aut. takstmann MNTF

19 Nytt kjøkken? ABBL NYTT nr Nytt kjøkken? KjøKKenfornying eller et helt nytt KjøKKen? du bestemmer Vi Kan hjelpe deg med begge deler. Kjøkkenfornying KjøKKenfornying eller Et helt nytt kjøkken - du bestemmer Hvis du ønsker en enkel og rask løsning og samtidig har en planløsning som du er fornøyd med, kan vi sette inn nye dører på ditt eksisterende skrog. Vi kan også modernisere løsningen din, for eksempel ved å bytte ut underskapene dine med Vi skuffer. kan Mange hjelpe velger deg også med å bytte begge ut benkeplate deler. og kum. Dersom du samtidig ønsker flere håndverktjenester, Samtidig kan så kan vi stille vi hjelpe med med de dette fleste også. For eksempel håndverkertjenester gulv og flislegging. Det er du som bestemmer omfanget av jobben, og den er som regel ferdig på kun en dag. helt nytt KjøKKen Her er det ønskene og budsjettet ditt som setter begrensningene. Med god hjelp fra våre samarbeidspartnere, får vi til en komplett løsning som passer deg. Kanskje du har lest et interiørmagasin og har en drøm om et helt spesielt kjøkken. Vi kan hjelpe deg med å realisere drømmen. Du ønsker kanskje en egen øy som du kan lage mat på, eller integrerte downlights, eller kanskje motoriserte skuffer? Fra ide til virkelighet Kjøkkenkompaniet følger deg hele veien. Telefon: Mobil: Telefon: Mobil: Kjøkkenfornying

20 20 ABBL NYTT nr Rabatter for abbl-medlemmer ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har i kraft av denne brukermassen fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlems tilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass 7, 1337 SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BOLIGALARM Securitas Direct Postboks 24, 0212 OSLO Tlf E-post: Gratis befaring og prosjektering av boligalarm. Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på grunnpakken. BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Semsveien 155, 1384 ASKER Tlf Trelast 13 % Maling 10 % Byggevarer 10 % Gjelder ikke tilbudsvarer EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass 7, 1337 SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS Slependveien 48, Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL Tlf. sentralbord: Tlf. serviceavd.: % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere, kompaktlysrør, lavvolt lamper (Philips, Osram) - 20 % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr - 55 % på hele kartonger av lyskilder - 20 % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien 61, 1384 ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter), 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK Tlf Flügger Farve Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA 20 % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer MERK! Rabattdag for medlemmer 18. oktober, se side 13 FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9, 0275 OSLO Tlf Besøk oss også på: 20 % på fliser og lim Behjelpelig med tilpassing av fliser. Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. FLYTTEEMBALLASJE /SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 0614 OSLO Gratis grønt nr Tlf / fax E-post: - Flytteemballasje 15 % rabatt på - Flytteesker - Bokesker - Bobleplast - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE KR 600 inkl. m.v.a. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler FORSIKRING OBS! Svært gunstig innboforsikring! Tryg Asker: Bærum (Vøyenenga): Grønt nummer: Innboforsikring (forsikr.sum ): Ordinær dekning: Kr 1 047* Ekstra dekning: Kr 1 245* - Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring - Rabatt på el-sjekk Egenandel ved skade er kr (Grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale). * priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken abbl/index.html GARASJEPORT/PORTÅPNERE/GARASJE Nito Selvbygg Kalderoveien 13, 1359 EIKSMARKA Tlf Mobil: % på New England Door garasjeport og portåpner Uforbindtlig besøk m/prøver og måltakning også kveldstid. Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset.

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12 BoBra NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Privatisering av vei side 10 Årets fargetrender side 12 Trygg ferie side 20 1 25% JKE KJØKKEN SOMMERKAMPANJE på

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

Først i køen. For 250 kroner. s. 16

Først i køen. For 250 kroner. s. 16 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 4 : 2012 Først i køen. For 250 kroner. s. 16 Belysning side 5 Lettere liv med heis side 20 Jul på kjøkkenet side 12 Byutvikling: Busan side 28 Leder

Detaljer

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45 NBBO Et medlemsblad for nedre buskerud boligbyggelag - utgave 1-2011 Rømersvei Borettslag Vi feirer Innflytting i Les mer på side 44-45 Lett og lekkert Bli kjent med Midtfylket NBBO s første boligblokker

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag bo! NR 1 / 2011. ÅRG. 10 Flere kvinner bør spare til pensjon side 7 Kobbl Eiendom side 8 Trivselsprisen side 18 Få 100.000,- fra Pangeas Miljøfond side 26 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER

Detaljer